Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond."

Transkript

1 Nordisk totalavkastning Carnegie Strategifond.

2 Riskhantering och vinstmaximering Carnegie Strategifond investerar i aktier och företagsobligationer i hela Norden. Med dessa två tillgångsslag har fonden de senaste åren skapat en bra avkastning till en lägre risknivå än en ren aktiefond. Det är nordisk totalavkastning. För säkerhets skull ska man inte lägga alla ägg i samma korg, sägs det. Men hur avgör man risknivån i sitt sparande? Hur vet man om den fondförvaltare man anförtror sitt sparande har koll på investeringarna? Alltså: hur vet man om den där äggkorgen över huvud taget är något att ha? Antalet nyckeltal för att utvärdera och analysera sparprodukter är otaliga. Men viktigast, tycker vi, är investeringsfilosofin bakom nyckeltalen. Det vill säga hur fonden placerar. Läs om hur Carnegie Strategifonds investeringar i hela Norden ger tillgång till fler branscher än vad som finns i bara Sverige eller Norge, vilket ger riskspridning. Om varför den enträgna jakten på direktavkastning, med höga utdelningar från aktieinnehaven och bra ränta från företagsobligationerna, är avgörande för långsiktig värdetillväxt. Och om hur viktigt det är med aktiv förvaltning för att hitta välskötta bolag som ser lika långsiktigt på sina affärer som vi ser på våra investeringar. Allt detta sköts av Carnegie Strategifonds erfarna team av förvaltare. Resultatet är en fond med inriktning på nordisk total avkastning, som haft en överlägsen utveckling sedan starten. 1 Allt fler av våra kunder väljer därför Carnegie Strategifond som bas i sitt långsiktiga sparande, som alternativ till traditionella blandfonder och fond i fond-lösningar, eller som en ny möjlighet vid sidan av det som kallas för traditionell pensionsförsäkring. Och många lägger faktiskt alla sina tjänstepensionsägg i korgen Carnegie Strategifond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på carnegie.se/fonder.

3 Norden: Tryggare, större, bättre De nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige har världens bästa aktiebörser. De senaste 50 åren finns det inga aktier som har gått bättre än de svenska, och våra grannländer kommer tätt efter. Även under kortare tidsperioder, som de senaste tjugo, tio, fem och två åren, har Norden slår EU Nordens konkurrenskraft jämfört med hela EU, enligt World Economic Forum. 3 Norden Hela EU Marknadens storlek Teknisk utvecklingsnivå Sofistikerad affärsmiljö Utvecklad finansmarknad Innovation Effektiv arbetsmarknad nordiska aktier utklassat sina utländska motsvarigheter. 2 Inom så gott som samtliga branscher, dessutom. Orsaken till den nordiska succén är tror vi en lång historia av demokrati, en bred fördelning av gemen samma resurser samt välskötta myndigheter och institutioner som Samhällets institutioner Effektiv varumarknad Infrastruktur Makromiljö Högre utbildning Hälsa och grundskola allmänheten litar på, något som har varit en gynnsam grogrund för näringslivet. Man kan också lägga till vår litenhet. Även om Norden täcker en yta lika stor som Tyskland, Frankrike och Italien tillsammans så bor här bara 25 miljoner människor. Hemmamark naden är begränsad, så det är ingen slump att till exempel Sandvik var i USA redan 1876 och SKF tog sig till Kina Men det är nästan lika viktigt med skillnaderna: Norge har sin olja och sin shipping, medan danskarna är starka inom läkemedel och vindkraft och finländarna inom stål och skog. Tyskland (5,0) Världen (5,3) För Carnegie Strategifond som letar en god avkastning till begränsad risk är det därför självklart att komplettera svenska banker och verkstadsbolag med det bästa från våra närmaste grannar. Om man dessutom investerar i både aktier och i företagsobligationer tycker vi att man Statsskulden lägre i de nordiska länderna Statsskuld i procent av BNP. 4 Japan (4,4) 10 procent USA (106,5) Sverige (8,5) får en riktigt bra riskspridning, utan att ge för mycket avkall på potentialen. Euro-området (106,9) Finland (70,1) Finland (8,1) Danmark (6,9) 120 procent Norge (39,6) Sverige (48,3) Danmark (59,3)... och aktieavkastningen högre Aktieavkastning , angivet i procent och USD. 5 USA (5,7) Norge (6,1)

4 Direktavkastning Våra förvaltare brukar säga att de gillar tråkiga bolag, helt enkelt för att tråkiga bolag brukar vara bra aktier. Hur hänger det ihop? Ett exempel är TeliaSonera, som enligt Carnegie Strategifonds förvaltarteam är Sveriges tråkigaste bolag. Från TeliaSonera kommer Bank, DK Danske Bank det sällan några produktnyheter, och företagets Lindorff resultatutveckling känns nästan frikopplad från Inkasso, NO konjunkturens upp- och nedgångar. Oavsett ekonomins utveckling fortsätter vi ju att ringa, surfa El och vvs, Bravida och titta på tv. Ett tråkigt bolag, helt enkelt som nästan Handelsbanken alltid tjänar oerhörda mängder pengar. Dessa Bank, pengar delas ut till aktieägarna, som har vant sig Aker vid en stabil aktiekurs och en utdelning varje år Oljeindustri, NO på runt 6 procent. Volvo Ett tråkroligt aktiebolag som passar utmärkt i Fordon, Carnegie Strategifond. Com Hem För att hitta välskötta bolag med bra möjligheter att dela ut pengar till sina ägare krävs aktiv Solör Bioenergi IT, Energi, NO förvaltning och stor kunskap. Hur vi tänker när Teekay Sjöfart, NO vi väljer mellan aktier och företagsobligationer kan du läsa mer om på nästa sida. Bergvik Skog Skogsindustri, Varför så mycket svenska aktier? Är inte Carnegie Strategifond en nordisk fond? Faktum är att vi hittar fler aktier med bra och förutsägbar utdelning på Stockholmsbörsen än hos våra grannar. En anledning är att Sveriges näringsliv i stor utsträckning är mind re kapitalintensivt än till exempel Norges, som emellanåt behöver göra stora investeringar i fartyg och oljeriggar. Då blir det mindre pengar till utdelning, vilket gör att vi Företagsobligationer 5,60% direktavkastning Övriga företagsobligationer (39 företag) undviker dessa aktier. Däremot är norska företags obligationer mycket intressanta och utgör cirka 14 procent av fondens tillgångar. Likvida medel TeliaSonera Teleoperatör, Nordea Bank, Övriga aktier (11 företag) Swedbank Bank, H&M Kläder, Aktier 3,85% direktavkastning Carnegie Strategifond Investerar i både aktier och företagsobligationer i hela Norden. Fördelningen mellan tillgångsslagen är ganska stabil, men finjusteras löpande. Fonden är fokuserad, och de tio största aktierna svarar för hela 46 procent av fondens värde. Den genomsnittliga direktavkastningen i Carnegie Strategifond låg den 28 februari 2015 på 4,56 procent (5,60 procent från företagsobligationer och 3,85 procent från aktier). Skanska Bygg- och anläggningsföretag, Kesko Dagligvaror, FI Sandvik Verkstadsindustri, Investor Investmentbolag, Holmen Skogsindustri, Industrivärden Investmentbolag,

5 2012 Aktiv förvaltning Egentligen är det ganska har en riktigt pålitlig och hög stiger kraftigt får allt annat lika enkelt. Först identifierar vi utdelning (sedan börsnoteringen en försämrad direktavkastning. ett välskött företag. Det får till exempel gärna ha en beprövad affärsmodell, starka ägare och en betydande andel av sin marknad. Därefter tittar vi var i företagets kapital struktur vi får bäst betalt. Är det i utdelningen från aktien eller i räntan från någon av företagets obligationer? Ofta är svaret givet. Mindre konjunkturkänsliga företag som Hennes & Mauritz behöver knappt ens låna pengar, men 1974 har H&M aldrig sänkt sin utdelning). Finländska UPM-Kymmene däremot arbetar i den mer konjunkturkänsliga skogsindustrin och har därför vinster och utdelningar som fluktuerar kraftigt. Därför får UPM-Kymmene betala en högre ränta när det lånar pengar av Carnegie Strategifond till exempel. Men det gäller att bevaka sina investeringar. En aktie som Och ett företag som gör ett stort, dyrt och kanske komplicerat förvärv är inte längre lika attraktivt att låna ut pengar till. Carnegie Strategifonds förvaltare har därför en nära dialog med nordiska företag som fonden anförtror andels ägarnas pengar. Fokuserad värdeförvaltning Samtliga Carnegie Fonders fonder är fokuserade till ett mindre antal innehav som vi verkligen tror på, och dessa innehav är välskötta så kallade värdebolag. En amerikansk variant är value investing. Vi kallar det fokuserad värdeförvaltning. April. Vi lånade ut pengar till UPM-Kymmene till en hög ränta. Även om bolaget tillverkar tidningspapper har det stora krafttillgångar och är mycket välskött. Förvaltare John Strömgrens kommentar procent Maj. Som en följd av den starka aktiemarknaden sedan i höstas har direktavkastningen på många av fondens innehav sjunkit. Mot den bakgrunden har fonden sålt innehavet i Huhtamäki samt minskat innehaven i H&M, ABB och Telia. I stället har fonden deltagit i FastPartners nyemission av preferensaktier, ICA:s nyemission samt utökat innehaven i finska Kesko och norska Kvaerner procent December. Vi har byggt upp en position i Scania, ett bolag med en mycket god finansiell ställning samt relativt hög direktavkastning. Därutöver finns möjlighet till en för minoritets-aktieägarna gynnsam lösning på ägarsamarbetet med Volkswagen. Carnegie Strategifond startade 1988 och har sedan dess stigit med procent, vilket motsvarar 15,6 procent per år. tidigare investerade Carnegie Strategifond nästan bara i aktier, men de senaste åren har företagsobligationer blivit allt mer Förändring (procent) Februari. Volkswagen presenterade den 22 februari ett kontantbud på minoritetsaktieägarnas aktier motsvarande K 200 per aktie. Det kan jämföras med de cirka K 125 som fonden förvärvade aktierna för i december Efter det att budet presenterats och aktiekursen anpassats därtill har delar av innehavet sålts. intressanta. Det har sänkt risknivån i fonden, men ändå skapat en respektabel avkastning. De senaste tre åren har Carnegie Strategifond stigit med 60,4 procent, en utveckling som har gett fonden fem stjärnor högsta betyg hos Morningstar. Fondens utveckling är inte justerad för inflation. Juli. I slutet av juli gjorde vi plats för obligationsköp i inkassoföretaget Lindorff. Emissionen genomfördes i början av augusti och fonden fanns med bland investerarna. Oktober. Vi sålde mindre delar av obligationsinnehaven, bland annat SFF, DnB och Storebrand, till förmån för köp av aktier, främst Telia. Bytet medför, allt annat lika, att direktavkastningen ökar då Telias direktavkastning är högre än räntan på de obligationer som sålts. Samtliga texter i denna graf är hämtade från fondförvaltarens månadskommentarer. Du kan prenumerera på dem genom att skicka ett mejl till carnegie.se, eller läsa dem direkt på carnegie.se/fonder. 1 jan jan

6 Fokuserat team Carnegie grundades redan 1803 och Carnegie Carnegie Strategifond investerar i nordiska Fonder startade sin verksamhet Det aktier och företagsobligationer. Genom dessa två gör oss till en av Sveriges mest rutinerade fondförvaltare. Vår specialitet är aktier och räntepap skapat en bra avkastning till en lägre risknivå än typer av tillgångar har fonden de senaste åren per i Sverige, Norden och på världens tillväxtmarknader. Totalt förvaltar vi drygt 55 miljarder John Strömgren är ansvarig förvaltare för en ren aktiefond. Det är nordisk totalavkastning. kronor, åt såväl månadssparande för barn som Carnegie Strategifond. Vid sin sida har han aktiefondförvaltaren Simon Blecher och räntefondför stora pensionsbolag och stiftelser. Alla Carnegie Fonders fonder är aktivt förvaltade, och alla våra valtaren Niklas Edman. fonder har en ansvarig förvaltare. Teamet bakom Carnegie Strategifond Avkastning och risk Sedan start 1 Avkastning för Carnegie Strategifond 15,42 21,59 14,65 74,90 Avkastning för Morningstarkategori* 12,71 11,55 7,61 45,80 Standardavvikelse för Carnegie Strategifond 6,11 6,98 6,32 6,58 Standardavvikelse för Morningstarkategori* 3,98 5,18 5,09 5,05 Sharpe ratio för Carnegie Strategifond 0,51 1,77 1,14 2,75 Sharpe ratio för Morningstarkategori* 0,93 1,17 0,81 2,24 * Genomsnitt för kategorin Blandfond, K, Aggressiv. Avgifter och handel Förvaltningsarvode per år 1,5 procent Köpavgift/säljavgift 0 procent/0 procent Lägsta insättning 0 kr Kursnotering Dagligen Fondnummer hos PPM Bankgironummer hos Carnegie Fonder Förvaltat kapital ( ) 9,42 miljarder K Basfakta Riskklass 5 av 7 Morningstarbetyg ( ) Startdatum 11 augusti 1988 ISIN-kod Legalt säte Sverige John Strömgren: CEFA från Handelshögskolan i Stockholm. I branschen sedan 1984 med bakgrund som mäklare och analytiker hos flera av de större bankerna. Anställd sedan 1996 och ansvarig förvaltare för Carnegie Strategifond ( ). Simon Blecher: B.Sc. i företagsekonomi från Stockholms universitet. I branschen sedan 2000, bland annat som ekonomijournalist på Affärs världen och DN. anställd sedan 2006 och ansvarig förvaltare för Carnegie Sverigefond ( ). Niklas Edman: M.Sc. i företagsekonomi från Handels högskolan i Stockholm. I branschen sedan 2007, bland annat på Carnegie Investment Bank. Anställd sedan 2013 och ansvarig förvaltare för Carnegie Corporate Bond ( ). Fotnoter: 1 Carnegie Strategifond har funnits sedan 1988, men startade sin inriktning på aktier och företagsobligationer för tre år sedan. Under perioden har Carnegie Strategifond ökat i värde med 74,90 procent. Snittet för motsvarande fonder (Morningstars kategori Blandfond, K, Aggressiv) ligger på 45,80 procent. 2 Nordic Agenda, Boston Consulting Group Den Nordiska Modellen, av Klas Eklund m.fl. World Economic Forum, Davos The Global Competitiveness Report , WEF. När World Economic Forum sammanställer sitt konkurrenskraftindex baseras detta på en viktning av tolv områden. De nordiska länderna överträffar EU på samtliga. Dessutom slår Norden USA i nio av tolv pelare. 4 OECD, 8 januari (www.oecd-ilibrary.org/ economics/government-debt_gov-debt-table-en) 5 Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2015, februari 2015.

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Sven-Olof Johansson:

Sven-Olof Johansson: 22014 Självrättelse - rätta själv innan Skatteverket rättar dig Sven-Olof Johansson: Nödtorften får man alltid ihop Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2014 Redaktion

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer