Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,"

Transkript

1 Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box Stockholm Elin Nilsson Arbetsdomstolen box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Arbetsförmedlingen Stockholm Christer Gustafsson Arbetsgivarverket Box Stockholm Akademikerförbundet SSR Visas inte Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Arbetsmiljöverket Ekelundsvägen Solna Johnny Jonasson Barnombudsmannen Box Stockholm Jorge Rivera Blekinge tekniska högskola Karlskrona Mikael Åsman Bokföringsnämnden Box Stockholm Johan Nilsson Bolagsverket Sundsvall Gunilla Sundling Boverket Box Karlskrona Klara Falk Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Nadja Bogestam Brottsoffermyndigheten Box Umeå Ulrica Forsgren Centrala studiestödsnämnden, CSN Sundsvall Catherine Malmborg Chalmers tekniska högskola AB Göteborg Jan Linder Datainspektionen Box Stockholm Adolf Slama Diskrimineringsombudsmannen Box Stockholm Anna-Karin Brikell e-hälsomyndigheten Ringvägen Stockholm Tobias Renberg Ekobrottsmyndigheten Box Stockholm Henrik Lundin Ekonomistyrningsverket Box Stockholm Elisabeth Perntz Elsäkerhetsverket Box Stockholm Katarina Olofsson Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Jonas Grape Ericastiftelsen Odengatan Stockholm Nikkie Vagnér Ersättningsnämnden Box Stockholm Tf: David Carvajal, ord: Elin Karlsson Expertgruppen för biståndsanalys, EBA Kansli ej klart Peter Wikander (Jusek) Exportkreditnämnden Box Stockholm Bo Lindgren Fastighetsmäklarinspektionen Box Stockholm Ola Gotting Finansdepartementet Stockholm Daniel Palm Finansinspektionen Box Stockholm Tommy Klingström Finanspolitiska rådet Box Stockholm Kristian Hernqvist (Jusek) Finsk-svenska gränsälvskommissionen Box Haparanda Camilla Grön (DIK) Folke Bernadotteakademin Sandövägen Sandöverken Niklas Lindskog Folkhälsomyndigheten Solna Sven Löfdahl Formas- Forskningsrådet för miljö, areella näringa Box Stockholm Conny Rolén Forskningsrådet för arb.liv o soc vetenskap, FAS Box Stockholm Carin Håkansta Forskningsrådet hälsa arbetsliv o välfärd, Forte Box Stockholm Ulla Wallin Fortifikationsverket Eskilstuna Per Alexis Forum för levande historia Box Stockholm Eva Fried Försvarets materielverk, FMV Stockholm Stefan Hållander Försvarets radioanstalt FRA Box Bromma Mattias Wåhlén Försvarsdepartementet Stockholm Thomas Eneström Försvarsexportsmyndigheten Box Stockholm Marcus Hallberg Försvarshögskolan Box Stockholm Ronnie Hjorth Försvarsmakten Stockholm Tf ordf: Toni Dufvenberg, Ordf: Susanne Abele Försvarsunderrättelsedomstolen Box Kista Per-Olof Persson (Jusek) Försäkringskassan Stockholm Anna Malmström Förvaltningsavdelningen (RK) Stockholm Johan Strokirk Gentekniknämnden Retzius väg 13A Stockholm Sanna Johansson (Naturvetarna) Gymnastik & Idrottshögskolan i Stockholm, GIH Box Stockholm Lars Phil Göteborgs universitet Box Göteborg Martin Selander Handelshögskolan i Stockholm Box Stockholm Cecilia Frietsch Handelssekreterarorganisationen Box Stockholm Havs- och vattenmyndigheten Box Göteborg Per Olsson

2 Högskolan i Borås Borås Carina Théen Högskolan i Dalarna Falun Christina Romlind Högskolan i Gävle Gävle Lars Ekstrand Högskolan i Halmstad Box Halmstad Kristina Hildebrand Högskolan i Jönköping, Hs för lärande & kommunikat Box Jönköping Britt-Marie Leivik Knowles Högskolan i Jönköping, Högskoleservide Box Jönköping Olle Thegeby Högskolan i Jönköping, Int. Handelshögskolan Box Jönköping Andreas Stephan Högskolan i Jönköping, stiftelsen Box Jönköping Anders Adolfsson Högskolan i Jönköping, Tekniska högskolan Box Jönköping Mikael Palmgren Högskolan i Kristianstad Kristianstad Erling Emsfors Högskolan i Skövde Box Skövde Karin Kronberg Högskolan Väst Trollhättan Andreas de Blanche Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm Jenny Gustafsson Inspektionen för socialförsäkringen Startar 1 juli Nina Karnehed Inspektionen för strategiska produkter Box Stockholm Kerstin Peanberg (Jusek) Inspektionen för vård och omsorg Box Stockholm Ulf Prahl Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Box Uppsala Helge Bennmarker Institutet för rymdfysik Box Kiruna Uwe Raffalski Institutet för språk och folkminne Box Uppsala Tommy Lyxell Justitiedepartementet Stockholm Linda Utterberg Justitiekanslern Box Stockholm Judit Farago Gontier Kammarkollegiet Box Stockholm Karin Edstrand Karlstads universitet Karlstad Mats Nilsson Karolinska institutet Stockholm Andreas Nyström Kemikalieinspektionen Box Sundbyberg Anna Lindberg Kommerskollegium Box Stockholm Christopher Wingård Konjunkturinstitutet Box Stockholm Konkurrensverket Stockholm Chrisitan Blume Konstfack Box Stockholm Mari Willart (SULF) Konstnärsnämnden Box Stockholm Stefan Ahlenius Konsumentverket/ KO Box Karlstad Johan Jarelin Kriminalvården Norrköping Jars Jonsson Kronofogdemyndigheten Per Lindvall Kulturdepartementet Stockholm Sofia Granqvist Kungliga Akademien för de fria konsterna Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Kungliga biblioteket Box Stockholm Karl Isaksson Kungliga hovstaterna Kungliga slottet Stockholm Jan Blåberg Kungliga konsthögskolan Box Stockholm Ulrika Rosengren Gustafsson Kungliga Musikhögskolan Box Stockholm Eva Wedin Kungliga Skogs/lantbruksakademien Box Stockholm Sanna Johansson (Naturvetarna) Kungliga tekniska högskolan, KTH Stockholm Hans Edin Kustbevakningen Box Karlskrona Jan Olsson Landsarkivet i Göteborg Box Göteborg Landsarkivet i Härnösand Box Härnösand Lina Marklund Landsarkivet i Lund Box Lund Petra Nyberg Landsarkivet i Uppsala Box Uppsala Landsarkivet i Vadstena Box Vadstena Peter Jansson Landsarkivet i Visby Brovägen Visby Anders Bergström Landsarkivet i Östersund Arkivvägen Östersund Carita Rösler Landsbygdsdepartementet Stockholm Lantmäteriverket Gävle Magnus Landgren LFV Holding AB Norrköping Eva-Britt Sandqvist Linköpings universitet Linköping Krzysztof Marciniak Linköpings universitet Holding AB Teknikringen Linköping Janerik Lundquist Linnéuniversitetet Kalmar Sheila Feldmanis Livrustkammaren Skokloster Hallwylska Slottsbacken Stockholm Jonas Lindwall

3 Livsmedelsverket Box Uppsala Christina Lantz Livsmedelsverket (Officiella veterinärer) Fredrike Ritter Lotteriinspektionen Box Strängnäs Patrik Gustavsson tf: Åse Didriksson Luftfartsverket Norrköping Gunnar Magnusson Luleå tekniska universitet Luleå Daina Dagis Lunds universitet Box Lund Lars-Åke Lööv Läkemedelsverket Box Uppsala Dag Isacson Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona Victoria Carlsson-Wahlgren Länsstyrelsen i Dalarnas län Falun Stöt Ulrika Andersson Länsstyrelsen i Gotlands län Visby Linda Larsson Länsstyrelsen i Gävleborgs län Gävle Ann-Charlotte Nyman Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad Kristin Ovik Länsstyrelsen i Jämtlands län Östersund Tommy Dadell Länsstyrelsen i Jönköpings län Hamngatan Jönköping Ewelina Axell Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar Sigge Sundström Länsstyrelsen i Kronobergs län Växjö Sara Lamme Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå Torsten Fors Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Lottie Holmström Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Susanne Mellberg Länsstyrelsen i Södermanlands län Nyköping Christofer Cromnow Länsstyrelsen i Uppsala län Uppsala Elisabeth Schöning Länsstyrelsen i Värmlands län Karlstad tf, ordf: Fredrik Berg, ordf:tanja Ekegren Länsstyrelsen i Västerbottens län Storgatan 71B Umeå Tina Bucklan Länsstyrelsen i Västernorrlands län Härnösand Torbjörn Westman Länsstyrelsen i Västmanlands län Västerås Pernilla Börjesson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Sten Wolme Länsstyrelsen i Örebro län Örebro Tomas Gustafson Länsstyrelsen i Östergötlands län Linköping Magnus Melander Malmö högskola, Hälsa och Samhälle Malmö Mona Olshed Malmö Högskola, Lärarutbildningen Malmö Therese Vincenti Malmgren Malmö Högskola, Saco-S rådet Malmö Stefan Gustafsson Marknadsdomstolen Box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Medlingsinstitutet Box Stockholm Kristian Hernqvist (Jusek) Migrationsverket Norrköping Karl-Erik Johansson Miljödepartementet Stockholm Patrik Brodd Mittuniversitetet Härnösand Ummis Jonsson Moderna Muséet Box Stockholm Johanna Holm Norrvik Mynd. för samhällsskydd & beredskap Karlstad Jörgen Mähler Mynd. för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box Stockholm Berit Israelsson Myndigheten för delaktighet Box Sundbyberg Raymond Dahlberg Myndigheten för int. adoptionsfrågor, statens Box Stockholm Karin Juhlén Myndigheten för kulturanalys Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Myndigheten för radio o TV Box Haninge Tarek Touma Myndigheten för tillgängliga medier Box Johanneshov Christina Tånnander Myndigheten för vårdanalys Box Stockholm Myndigheten för yrkeshögskolan Box Västerås Paula Kossack Mälardalens högskola Box Västerås Michael le Duc Nationalmuseum m Waldemars udde Box Stockholm Audrey Leboida Naturhistoriska riksmuseet Box Stockholm Anders Telenius Naturvårdsverket Stockholm Ulla Jennische NFC, Nationellt Forensiskt Center Brigadgatan Linköping Nordens Välfärdscenter Box Stockholm Nordic School of Public Health, NHV Box Göteborg Friedrich Heger (SULF) Nordic Unified Air Traffic Control, NUAC Norrköping Gunnar Magnusson

4 Nordiska Afrikainstitutet Box Uppsala Ingela Dahlin Nordiskt Genresurscenter, Nordgen Box Alnarp Sanna Johansson (Naturvetarna) Nordregio Box Stockholm Lisbeth Greve Harbo Notariesektionen Tove Morén Nämnden för hemslöjdsfrågor Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Nämnden för statligt stöd till trossamfund Sundbyberg Näringsdepartementet Stockholm Andreas Giaever Patent o registreringsverket, PRV Box Stockholm Johan Kjellgren Patentbesvärsrätten Box Stockholm Anders Brinkman Pensionsmyndigheten Box Stockholm Maria Johansson Polarforskningssekretariatet Box Stockholm Sanna Johansson (Naturvetarna) Polismyndigheterna Staffan Tilling Post- och telestyrelsen Box Stockholm Sally Ibrahim Presstödsnämnd/Taltidningsnämnd Box Stockholm Peter Wikander (Jusek) Regeringskansliet Rosenban Stockholm Magnus C Jonsson Revisorsnämnden Box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Riksantikvarieämbetet Instrument v Hägersten Maria Rossipal Riksarkivet/lands-/krigsarkivet Stockholm Maud Almström-Blom Riksdagens ombudsmän, JO Box Stockholm Riksdagsförvaltningen Stockholm Björn Länsisyrjä Riksgäldskontoret Norrlandsgatan Stockholm Christina Kans (Jusek) Rikspolisstyrelsen Box Stockholm Riksrevisionen Nybrogatan Stockholm Per Dackenberg Riksutställningar Visby Eva Lundqvist Rymdstyrelsen Box Solna Rättshjälpsmyndigheten Box Sundsvall Bengt Arnstam Rättsmedicinalverket Vasagatan Stockholm Torbjörn Bidebo (SLF) Rättsmedicinalverket, avd för rättsgenetik Box Linköping Maritha Torkildsen Nilsson Rättsmedicinska avdelningarna Retziusväg Solna Torbjörn Bidebo (SLF) Rättspsykiatriska avdelningarna Box Huddinge Kristina Sygil Sameskolor Mattias Torell (LR) Sameskolstyrelsen Box Jokkmokk Mattias Torell (LR) Sametinget Adolf Hedinsvägen Kiruna Staffan Falkefjeld Sida, Styrelsen för int. utvecklingsarb. Valhallavägen Stockholm Stefan Hultqvist SIPRI, Sthom International Peace Research inst. Signalistgatan Solna Peter Clevestig SIS, Statens institutionsstyrelse, Box Stockholm Catharina Linder SIUN, Statens insp för försvarsunderrättelse Box Kista Peter Wikander (Jusek) Sjöfartsverket Norrköping Jimmy Eriksson Skatteverket Solna Johan Almstrand Skogsstyrelsen Jönköping Amna Krupic Skolforskningsinstitutet Veronica Bjurulf SMHI, Sveriges meterologiska & hydrologiska inst Folkborgsvägen Norrköping Pontus Brander Socialdepartementet Stockholm Tarja Birkoff Socialstyrelsen Stockholm Rose-Marie Nylander Specialpedagogiska skolmynd Box Härnösand Katarina Miiros Statens beredning för medicinsk utvärdering Box Stockholm Harald Gyllensvärd Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Antonio Molin Statens energimyndighet Box Eskilstuna Jennica Broman Statens fastighetsverk Box Stockholm Ann-Charlotte Alexandersson Statens Försvarshistoriska muséer Box Stockholm Rickard Lindkvist Statens geotekniska institut Olaus Magnus väg Linköping Martin Holmén Statens haverikommission Box Stockholm Christina Kans (Jusek) Statens historiska muséer Box Stockholm Anna Wilson Statens Jordbruksverk Jönköping Kirsi Heinonen Statens Jordbruksverk (Distriktsveterinärerna) Anna Bäckvall Statens Konstråd Box Stockholm Inger Höjer Aspemyr

5 Statens Kulturråd Box Stockholm Eva Ottosson Statens maritima museer Box Stockholm Siri Beer Boman Statens medieråd Box Stockholm Jan Christoffersson Statens muséer för världskultur Box Göteborg Karin Wästfelt Statens musikverk Box Stockholm David Jansson Statens Servicecenter Karlavägen Stockholm Martina Sterner Statens skolinspektion Box Stockholm Mathias Ljungström Visas inte Statens skolverk Stockholm Ulrika Lindmark Statens tjänstepensionsverk, SPV Sundsvall Peder Bergsten Statens va-nämnd Box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Statens veterinärmedicinska anstalt Uppsala Magnus Thelander Statens väg o transportforskningsinstitut Linköping Åsa Forsman Statistiska centralbyrån, SCB Box Stockholm Milica Petric Statskontoret Box Stockholm Charlotta Edholm Statsrådsberedningen Rosenbad Stockholm Linda Utterberg Stiftelsen Àjtte svenskt fjäll- och samemuseum Box Jokkmokk Eva Ahlström Stiftelsen Allmänna Barnhuset Box Stockholm Akademikerförbundet SSR Visas inte Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem Carl Milles väg Lidingö Camilla Grön (DIK) Stiftelsen Dansmuseifonden Gustav Adolfs torg Stockholm Camilla Grön (DIK) Stiftelsen föremålsvård i Kiruna Arent Grapegatan Kiruna Camilla Grön (DIK) Stiftelsen Nordiska museet Box Stockholm Thomas Adolfsson Stiftelsen Skansen Box Stockholm Tommy Lambrell Stiftelsen Svenska barnboksinst. Odengatan Stockholm Camilla Grön (DIK) Stiftelsen Tekniska museet Box Stockholm Agneta Sjöbom Stiftelsen Thielska galleriet Sjötullsbacken Stockholm Camilla Grön (DIK) Stiftelsen WHO Stora Torget Uppsala Helena Sköld Stockholms konstnärliga högskola Box Stockhlm Danijela Krajisnik Stockholms universitet Stockholm Anqi Lindblom-Ahlm Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm Lars Bennemo SWEDAC, Styrelsen för ackreditering & tekn kontr Box Borås Christian Hansson Swedesurvey AB Gävle Svenska ESF-rådet Box Stockholm Susan Sundsqvist-Pettersson Svenska Inst. för europapolitiska studier, Sieps Universitetsv 10F, pl Stockholm Jonas Eriksson Svenska institutet Box Stockholm Sofia Bard Svenska Kraftnät Box Vällingby Oskar Engblom Sveriges Civilförsvarsförbund Box Solna Anders Lundin Sveriges Domstolar Jönköping Carsten Helland Sveriges export- och investeringsråd, Business Swe Box Stockholm Sveriges Författarfond Box Stockholm Camilla Grön (DIK) Sveriges geologiska undersökning, SGU Box Uppsala Mugdim Islamovic Sveriges Lantbruksuniversitet Box Uppsala Lars Lundqvist Sveriges Riksbank Brunkebergstorg Stockholm Christina Kans (Jusek) Sveriges ständiga representation vid EU Magnus Nordström Svevia AB Box Solna Säkerhets och integritetsskyddsnämnden Box Stockholm Per-Olof Persson (Jusek) Säkerhetspolisen Björn Karlsson Södertörns högskola Huddinge Antonia Ribbing Tandvårds- & Läkemedelsförmånsverket Box Solna Marie Forssell Tillväxtanalys Studentplan Östersund Jörgen Lithander Tillväxtverket Box Stockholm Monika Kväl Totalförsvarets forskningsinstitut Stockholm Fredrik Ringblom Totalförsvarets rekryteringsmyndigh Karolinen Karlstad Britta Törner Trafikanalys Akademigatan Östersund Björn Olsson Trafikverket Borlänge Sören Svensson Transportstyrelsen Vikboplan Norrköping Martin Fridleifer Tullverket Box Stockholm Katarina Hernhut

6 Umeå universitet Umeå Håkan Lindkvist Uminova Center AB Christina Kans (Jusek) UNIVA AB Box Lund Universitet och högskolerådet Box Stockholm Ragnar Sjögren Universitetskanslersämbetet Box Stockholm Henrik Holmquist Uppsala universitet Box Uppsala Per Sundman Utbildningsdepartementet Stockholm Christine Wälikangas Utrikesdepartementet Gustav Adolfs torg Stockholm Magnus Nordström Utrikesförvaltningen Magnus Nordström Valmyndigheten Box Solna Christina Kans (Jusek) Vetenskapsrådet Box Stockholm Emma Olsson VINNOVA, Verket för innovationssystem Stockholm Anders Brandt (Sveriges Ingenjörer) Zornsamlingarna Box Mora Camilla Grön (DIK) Åklagarmyndigheten Box Stockholm Erika Lejnefors Örebro universitet Örebro Owe L. Johansson Överklagandemämnden för studiestöd Box Härnösand Ulrika Hellgren

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Deltagarlista Nätverket Renare Marks konferens Sundsvall 12-14 april 2011 Förnamn Efternamn Företag Anna Abrahamsson Länsstyrelsen i Hallands län

Deltagarlista Nätverket Renare Marks konferens Sundsvall 12-14 april 2011 Förnamn Efternamn Företag Anna Abrahamsson Länsstyrelsen i Hallands län Deltagarlista Nätverket Renare Marks konferens Sundsvall 12-14 april 2011 Förnamn Efternamn Företag Anna Abrahamsson Länsstyrelsen i Hallands län Tomas Ahlberg Tyrens Ab Gabriella Ahlström Gabriella Ahlström

Läs mer

Öppna upp! - En konferens om företagande på lika villkor

Öppna upp! - En konferens om företagande på lika villkor Öppna upp! - En konferens om företagande på lika villkor 12 mars 2015 Efternamn Förnamn Myndighet/Organisation /Företag Af Geijerstam Ann Arbetsförmedlingen/Företagarna i Stockholms Län Ahlgren Yvonne

Läs mer

Deltagarförteckning. Specialpedagogiska skolmyndigheten anders.eklund@spsm.se. anders.frankenberg@yourdolphin.com

Deltagarförteckning. Specialpedagogiska skolmyndigheten anders.eklund@spsm.se. anders.frankenberg@yourdolphin.com Tillgänglighet framför allt! 13-14 november 2014 Deltagarförteckning Anders Eklund Anders Frankenberg Anders Åkerblom Anette Krengel Anna Fahlbeck Anna Grönlund Anna Gustafsson Chen Anna Mia Eborn Anna

Läs mer

Handledarregister UGL 15-07

Handledarregister UGL 15-07 Handledarregister UGL 15-07 Efternamn Förnamn Ort Tel. E-post Anmärkning Achram Nylander Agneta SOLLENTUNA 08-309661, 0704-130368 agneta.nylander@finansforbundet.se Ahlgren Karin MALMÖ 040-6115544 karin@aktivtlarande.com

Läs mer

Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun Tekniska kontoret 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247 0706-750978

Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun Tekniska kontoret 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247 0706-750978 Alingsås kommun MikaelBank Alingsås kommun 441 81Alingsås mikael.bank@alingsas.se 0322-616301 070-6750924 Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247

Läs mer

Vinnare i namnteckningstävling. 1:a pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 10 000kr. 2-10:e pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 5000kr

Vinnare i namnteckningstävling. 1:a pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 10 000kr. 2-10:e pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 5000kr Vinnare i namnteckningstävling Under december månad 2008 pågick en tävling för kunder som skaffade Volvokort. Tävlingen gick ut på att kunderna skulle skriva sin mest originella namnteckning. Nu har juryn

Läs mer

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År Sida 1 Herr (104) 27.0 km 2 K 1 2 Sala 1:35:33 Reuterwall Magnus Bergek Kristoffer 2 4 Sala 1:36:45 Olsson Patrik Ahlin Kristoffer 3 3 Sala 1:37:12 Fange Peter Bergqvist Fredrik 4 23 Östervåla 1:37:27

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00 Adamsson, Bengt - förordnad t.o.m. 2019-01-31 Nedre Torekällgatan 12 151 73 SÖDERTÄLJE 070-625 76 85 08-550 628 56 bengt.adamsson@sodertalje.se eller via Södertälje kommun: 08-523 010 00 Adborn, Daniel

Läs mer

Välkommen till årskonferens 2014. Kulturens hus, luleå 19 20 mars

Välkommen till årskonferens 2014. Kulturens hus, luleå 19 20 mars Välkommen till årskonferens 2014 Kulturens hus, luleå 19 20 mars måltider luncher onsdag 19 mars Gremolatabakad fläskkarré med rostad potatis och skysås torsdag 20 mars Stekt torsk med vitvinssås och kokt

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Deltagarlista Växjökonferensen 28-29 januari 2015

Deltagarlista Växjökonferensen 28-29 januari 2015 Deltagarlista Växjökonferensen 28-29 januari 2015 A Agger Fritz Facklig representant Malmö Ahlander Marie Rektor Tibro Ahlin Henrik Rektor Växjö Albertsson Sabine Rektor Bandhagen Alexandersson Markus

Läs mer

Organisaton Andel Deltagare

Organisaton Andel Deltagare A Few Våghusgalleriorna Markus Hemmingsson A Few Våghusgalleriorna Johan Moberg AB Carlsson & Åqvist ÖSK Elitfotboll AB Björn Åqvist Actic Actic Christoffer Bengtsson Actic Actic Tobias Johansson Actic

Läs mer

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Klasser Herr 1 Svegs SFK Daniel Eriksson Jämtland/Härjedalen 33211 Martin Södergårds Thomas Larsson Magnus Eriksson 2 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Kalmar Mini Triathlon 2014 14.08.2014 Results Agegroup Women/Men

Kalmar Mini Triathlon 2014 14.08.2014 Results Agegroup Women/Men Agegroup Men YO Position Bib Name Club NAT SWIM (Pl-Swim.) T1 BIKE (Pl-Bike.) T2 RUN (Pl-Run.) Total 1. 249 Andersson, Albin Emmaboda simsällskap SWE 0:07:27 (7.) 0:01:01 0:28:03 (42.) 0:01:06 0:13:51

Läs mer

Sida 1 av 160. PoIT 2009-05-15. bolagsverket.se/poit Telefon 060-18 40 00 poit@bolagsverket.se

Sida 1 av 160. PoIT 2009-05-15. bolagsverket.se/poit Telefon 060-18 40 00 poit@bolagsverket.se Bolagsverkets registreringar Aktiebolagsregistret Blekinge län Ändringar Org nr: 556208-4292 Firma: Sydställningar i Sölvesborg Aktiebolag Säte: Sölvesborg Org nr: 556776-8964 Firma: Bygghandel i Stilleryd

Läs mer

Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Jarl Josefin, 89, Göteborg, 15:34:52 00:29:42 01:01:50

Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Jarl Josefin, 89, Göteborg, 15:34:52 00:29:42 01:01:50 Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Jarl Josefin, 89, Göteborg, 15:34:52 00:29:42 01:01:50 01:35:54 02:12:13 02:19:22 7281 Jarl Jörgen, 71, Rtj Lund,

Läs mer

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Elbilsupphandlingens konferens 19 mars 2015 Hagamagasinet, Frösundavik Allé 15 i Solna. Namn

Elbilsupphandlingens konferens 19 mars 2015 Hagamagasinet, Frösundavik Allé 15 i Solna. Namn Sara Anderson 2050 Rolf Wejlid 4001080011 Kjell Odelberth 556829-9084 Svante Sörenson AISAB, Ambulanssjukvården i StorStockholm AB Helena Lidman Alphabet Fleet Services Roger Andemark Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultat Salomon City Trail 2014 14km Damer. 1 119 Namn Petra Kindlund Ort/förening 59:34 efter 4:15 2 36 Judith Trunschke 1:00:29 +0:54 4:19 3 27 Jenny Lyck 1:06:17 +6:42 4:44 4 7 Caroline Egnefors 1:06:44

Läs mer