kartläggning av kompetens; stödja entrepernörskap; skapa anställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kartläggning av kompetens; stödja entrepernörskap; skapa anställningar"

Transkript

1 Namn på Inititav Initiativtagare Aktiviteter Kontakt (kopplingar) via ex. samverkan, finanisering osv klubben platser, subventionerad anställning jobb - Grundsteget Coompanion sregionen kartläggning av kompetens; stödja entrepernörskap; skapa anställningar 3 50/50 Lilla Edet ekonomiskt stöd till prova på -aktiviteter, Arbetsgivare Social Trade, Europeiska Socialfonden (ESF), Microfonden, Business Region,, Stadslandet, Stad/ Social Resurs, Stad Arbetsmarknadsoch vuxensenheten, Halland, Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal, andra nätverk Svenska kyrkan, Klubb solidaritet 4 ABIS ABIS anställning av asylsökande KFO, Kommunal, Företag och privatpersoner som köper tjänster 5 Aghabani Arabiska Kulturföreningen stödja entreprenörsskap; kompetensutveckling s Stad/ Integrationscentrum 6 Alingsåsfabriken Alingsås kommun mentorskap,, plats IOP med socialförvaltningen, sförvaltningen och Pingstkyrkan. (Under utvecklingsfas) 7 Angeredsutmaningen Angeredsutmaningen matchning, utdelning av stipendier, organisering av t ex plats, språkträning Angeredsgymnasiet,, Skanska, Happyr, First to know, Medborgarskolan, Estrella, Sweco, Mydream now, Max, s Stad 8 Auktoriserade översättare skapa nätverk, validering AMIF 9 Balder Primär Samordningsförbundet Insjöriket/ Primär fastighetsförvaltning 10 Biltvätten på Hisingen SDN Västra Hisingen & Volvo Cars 11 Business Center -One Stop Future Shop (BRG Business center) s stad via SDF Västra Hisingen, SDF Lundby och SDF Norra Hisingen. kompetenskartläggning, coaching, gruppaktiviteter och träning starta och driva biltvättsfirma stöd för entreprenörkap, företagsrådgiving och konsultering, arrangerar seminarier och workshops, kompetensutveckling Primär fasthetsförvaltning,, Försäkrningskassan, Företagare, Business Perfomance, MUCF- Myndigehten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Vägen ut!, s Lokaler, Lokalförvaltningen, Business Region, Röda Korset, s universitet 12 Businesscenter Angered Business Region stödja entreprenörsskap, arrangera seminarier och workshops, kompetensutveckling, forskning 13 Café Tala svenska Individuell Människohjälp "Språkcafé" s Stad/ Business Center "One Stop Future Shop" 14 Circle Island 2017 First to know Scandinavia AB metodutveckling för matchning Företag kring Ringön och Bergsjön 15 College Väst sregionens Kommunalförbund, GR 16 Cultural Planning Laboratory arbetsplatsförlagt lärande; kartläggning av kompetensbehov Europeiska Socialfonden (ESF), Medlemskommuner i GR Lilla Edet dialogmöten Fyrbodal, s Regionen, Kultur i Väst, Sjuhärad, Skaraborg, Västarvet, Ale, Alingsås, Borås, Färgelanda, Mariestad, Tanum, Tibro, Tjörn 17 De nya jobben Swerea IVF AB metod - och modellutveckling, workshops 18 DoubleCup Mölndal matchning, utdelning av mötesplats för informella möten stipendier, organisering av t ex plats, språkträning 19 Employment through Procurement s Stad/ Inköp och Upphandling 20 Enkla jobb Samjobb Samverkan och Jobb AB 21 Enklare vägar till jobb och kompetens metodutveckling, reglering, kompetenskartläggning; matching; kompetensutveckling, arbetsplatsförlagd metodutveckling, samverkan, finansiering av projekt Vinnova ( ),, Västra Götalandsregionen, VGR, Arbetsgivare Mölndals Stad,. Företagarna Mölndal, Mölndal-Åbro Företagsförening, Trollhättans Stads Näringslivsråd ESF, Upphandlingsmyndigheten med, Stockholms stad, stad, Botkyrka kommun och Helsingborg kommun : företag i Västra Götaland, IVA-Jobbsprånget, God Bemanning, The working Generation Sweden AB, Miljonbemanning AB, Manpower AB, Lantbrukarnas Eknomi AB, Swerea IVF AB, Samjobb- Samverkan och Jobb AB, Stiftelsen Uppstart Malmö, First to know Scandinavia AB, Folkuniversitetet 22 Entreprenörskvarter Business Region stödja entreprenörskap 400-årsjubileet år 2021; entreprenörer 23 Exportfrämjande integration Uddevalla kommun/ Tillväxtavdelningen stödja entreprenörskap, "Exportfrämjaren" 24 Fatta kompetensen metodutveckling för effektivtet, matching, Europeiska Socialfonden (ESF), Uddevalla kommun, Strömstads kommun, Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun, ESF

2 25 Flyktingguide/Språkvän, Stad/ Integrationscentrum gruppaktiviteter, språkgrupper, mentorskapsprogram, språkpromenader, mötesplats, högtidsfester, studiecirklar/kurser 26 Flyktingguide/Språkvän, Kungsbacka kommun gruppaktiviteter, språkgrupper, språkvän, språkpromenader, mötesplats, studiecirklar/kurser 27 Folk i arbete Pingstkyrkan i Västra Matchning Frölunda, Smyrnakyrkan, Saronkyrkan 28 Fotboll som social plattform FC Komarken organisering av riktade sportaktivteter, samhällsinformation 29 Future Kitchen Måltid Sverige, matchning, arbetsplatsförlagd handledning, platser, språkträning 30 Förebygga genom Skatteverket Informationsspridning samverkan 31 Förnyelselabbet SKL; Svid- Stiftelsen Svensk innovations- och samverkansplattform industridesign 32 GeoJobb en informations- och splattform för nyanlända 33 God Bemannings modell för enklare vägar till jobb Sveriges geologiska undersökning, SGU God Bemanning skapa lättillgänglig information via hemsida validering, kompetensutveckling, matchning, metodutveckling s Stad, Enheten för samhällsorientering, Social Resursförvaltning, Arbetsmarknads och Vuxensförvaltningen (SFI), Saronkyrkan, s universitet, Cellmark, s kommunalförbund (GR), Eskilstuna kommun Studieförbundet Vuxenskolan, Eskilstuna kommun s Räddningsmission, ArbVux, företag som väljer att delta Kungälvs kommun, SISU Idrottsutbildarna, lokala företag Skolmatsakademin, Validering i Väst,, Västra Götalandsregionen, SFI Mölndals Stad ; 34 GOLIP Mistra Urban Future finansierar och koordinerar forskning Chalmers Tekniska Högskola, s universitet, IVL Svenska Mijlöinstitutet, Länstyrelsen Västra Götalandsregionen, s Kommunalförbund 35 Good-modellens utveckling Stiftelsen Uppstart Malmö metodutveckling och spridning 36 tillsammans mentorskapsprogram, samverkan s Stad 37 Hälsoguiden Angereds Närsjukhus hälsoinformation s stad/ SDN Angered, s stad/ SDN Östra 38 Hälsoskolan Angereds Närsjukhus Samhällsinformation Närpolis 39 Hälsostugan Angereds Närsjukhus; Gårdstens Bostäder informationsspridning, gruppverksamhet, öppen mötesplats 40 Hälsoteket Alingsås Kommun organisera träffar om psykisk och fysisk hälsa 41 Idébank för praktisk integrationsarbete 42 innovationsbaserad integration, Arbetsmarknadsenhet, projekt tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen och kommunens föreningar där en del av föreningsbidragen är riktade mot nyanlända SKL samling och spridning av metoder Organisationer som arbetar med integration så som kommuner, regioner och andra aktörer Swerea IVF AB workshops, matchning, entreprenörskaps : Västra Götalandsregionen, VGR 43 Integra Sonician utveckla digtialt matchningsverktyg s Stad/ Integrationscentrum: 44 Integration Halland Kungsbacka kommun metodutveckling, samverkan Europeiska Socialfonden (ESF), Falkenbergs Kommun, Hylte kommun, Varbergs kommun, Laholms Kommun, Halmstad kommun, Arbetsförmedlinge, Högskolan I Halmstad 45 Integration i de gröna näringarna Lantbrukarnas Ekonomi AB dialog, informationsspridning, matchning ; 46 Integrationsnätverk Integrationsnätverk motionsaktiviteter som somning, skridskor, gymnastik 47 Integrationsprojekt Sportlife Kungälvs Innebandy organisering av riktade idrottsaktiviteter 48 Intenationellt ledarskapsprogram 49 Introduktion för nyanlända kvinnor Skanska s stad/ Arbetsmarknad och vuxen., validering, teoretisk och praktisk träning, ledarskapsträning Information; Introduktion Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Volentärbyrån, s stad/ Social Resursförvaltning, Idrotts- och Föreningsförvaltningen, SDF Västra Hisingen, s Stad/Integrationscentrum, Länsstyrelsen Västra Götaland, Finska mångkulturella folkhögskolan, Folkteatern i, Stadsmuseet i, Bräcke Diakoni, NTF Kungälvs kommun: First Leage; Welcome Cup Skanska: Arbetsförmelingen: Yrkesakademin s Stad/ Måltidsservice, s Stad/ Stadens Bud

3 50 InVäst sregionens Kommunalförbund, GR utvecklar verktyg för språkstöd och validering/kunskapsbedöming, anordnar mötesplatser och konferanser, kompetensutveckling, utvecklar digital plattform, utvecklar stödmaterial 51 IOP s Stad/ Social resurs mentorskap,, samhällsorientering, plats Skaraborg, Boråsregionen, 55 kommuner, VGR, Region Halland, Fyrbodal, Arbetsförmdlingen, Länsstyrelsen Bräcke diakoni, s Kyrkliga Stadsmission, s Räddningsmission, Individuell Människohjälp, Karriär Kraft Service, Reningsborg, Rädda Barnen, Röda Korset, Skyddsvärnet i. 52 Jobbpuzzlet Bräcke diakoni splattform Business Region : Allmänna Arvsfonden: Poset- &Telestyrelsen: 53 Jobbsnack för vuxna Individuell Människohjälp studiecirklar, mötesplats, jobbsökande aktiviteter, mentorskap 54 Jobbsprånget IVA program, matchning, hanterar administration 55 Jobskills matchning, översättning av kompetens och kunskapsprofiler till svenska, hemsida för matchning 56 Kan Connect Kjellgren Kaminsky, Krook & Mötesplats, matchning Tjäder 57 KISA -Kortare Integration, Snabbare till Arbete skapar smaterial, metodutvecklar samverkansmodell 58 Kompetens för tillväxt Folkuniversitetet kartlägger kompetensbehov, utarbetar kompetensprofiler, certifiering av kompetens 59 Kompetenscenter Business Region på initiav av Stad - Arbetsmarknad och vuxen 60 Kompetensförsöjningsplanen s Stad 61 Korta vägen YRGO (s Stad): Folkuniversitet kartläggning och utvädering av kompetens, validering, matchning, samverkan, koordinering strategiskt arbete, kartläggning, samverkan, koordinering, kompetensförsöjningsanalyser, workshops kortare yrkesträningsprogram, arbetsmarknad- och samhällsinformation, kompetensutredning, Yrkesvenska, arbetsplatsförlagd IVA, samt ca 35 Arbetsgivare (t ex Stena Metall, Ernst & Young, AB Volvo, Mölnlycke Healthcare), Wallenbergstiftelserna,, ("Enklare vägar till jobb och kompetens"), Svenska Regeringen, Handelsdepartementet Arkitekterna Sverige,, Sveriges Ingenjörer Europeiska Socialfonden (ESF), medverkande myndigheter, Folkuniversitetet, arbetsgivare i Västra Götaland, arbetsgivare 62 Kulturtolkar/ Doula Födelsehuset stöd, mötesplats, samhällsinformation Angereds Närsjukhus 63 Lighthouse s Föreningsscentrum skapar nätverk, arrangerar möten, workshops och seminarier 64 Lokala Överenskommelser om samverkan 65 Lärandets torg Hammarkullen DUA Skapa modell för samverkan, spridande av Best Practice s Stad- Arbetsmarknad och uxen, Business Region (BRG),, BRG Businesscenter, Kompetenscenter, Yes Box, SCB, GR, VGR Arbetsfömedlingen: Arbetsgivare: Universitet: Högskolor Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Danskompaniet SPINN, Homan, Swedna, Öppna Kanalen, Allmänna Arvsfonden. Europeiska Social Fonden ESF, E61 Business Region samverkan, vidarelotsning, rådgivning Business Region, Folkets hus i Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, i Angered, Centrum för Urbana Studier (Institutionen för Socialt arbete), Chalmers (Institutionen för arkitektur), Angeredsgymnasiet, SDF Angered (IFO, Medborgarkontoret, Biblioteket i Hammarkullen) och slokaler. 66 Mentorprogram Öppet hus mentorprogram, mötesplats Angeredsutmaningen, Medlemsföretag, AB Gullringsbo Egendomar, AB Volvo, Advokatfirman Lindahl, AstraZeneca, Business Region, Bra Bil, Castellum AB,Dunross & Co, Ess Hotell AB, Essity, FO Peterson, s-posten, Gårda Johan, & CO, s Hamn AB, Handelsbanken, Innovations Kapital, Ivar Kjellberg Fastighets AB, Knowit, Långedrags Båtvarv AB, Mannheimer Swartling, Nordic Service Partners, Nötkärnan, Vård och Omsorg AB, Platzer Fastigheter, Provobis Holding, SEB, Semcon, Skanska Sverige AB, Sport & Evenemang AB, Stampen Media Group., Swedbank, Vinngroup, Volvo Car Corporation, Västsvenska Handelskammaren 67 Mera Svenska- Bättre hälsa s Stad/Sektor Individ och Familjeomsorg: SDN Västra Hisingen gruppaktiviteter, individplanerad och språkfokuserad plats, språkträning i svenska SDF Lundby: SDF Norra Hisingen: Arbetsmarknads- och vuxensförvaltningen /ArbVux: Folkhögskolan

4 68 Metodutveckling för frivillig återvandring och cirkulär migration s Stad/ Integrationscentrum stödja entreprenörsskap; kompetensutveckling Aghabani 69 Microfonden Microfonderna Väst finansiell service Microfonderna Väst, Coompanion, Ekobanken, JAK Medlemsbank, Almi, Business Region,, Medlemsorganisationer 70 MigraSCOPE Swideas Kunskapsutveckling Institute of Baltic Studies (Estonia), Institute of Public Affairs (Poland), Peace Institute (Slovenia), Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology (Lithuania), Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology (Germany), Inclusive Works (Netherlands) and Swideas (Sweden), funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union (AMIF) 71 Minklusion- Integration med mobilen Chalmers Tekniska Högskola, s universitet utveckling av applikation till telefon 72 Mitt liv Konsulting Mitt Liv träningsprogram, ledarskapsprogram, seminarier och workshops, nätverk, Uddevalla Kommun, Frivilligorganisationer, Hermods, Ideella föreningar Arbetsgivare 73 Mitt livs chans Mitt Liv mentorskapsprogram Offentliga och privata arbetsgivare 74 Motiva SDF Angered gruppmöten, coaching, handledning, : s Stad stöd med administration 75 Mångfaldhetsprojektet Vinge informationsspridning, stipendier Angeredsgymnasiet 76 Mötesplats Lilla Edet mötesplats, gruppaktiviteter 77 Mötesplats Information Kungsbacka kommun/ Kommunledningskontoret mötesplats 78 Mötesplats- Yrkesgruppen & Studiecirkeln "Att arbeta i Sverige" Individuell Människohjälp Mötesplats: Informationsdelning: jobbsökande aktiviteter Arbetsgivare: Migranter: Asylsökande 79 Mötesplatser och Information Regeringen mötesplats, stödjer kontakter mellan till andra myndigheter, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL 80 NCC Nystart NCC hybrid träning- program Kunskapsskolan, 81 Nya GRannar sregionens Kommunalförbund, kompetensutveckling av personal GRs medlemskommuner GR 82 Nyanlänt företagande Företagarna stödjer entreprenörskap, mentorskapsprogram, metodutveckling 83 Opportunity Day Helene Lindahl jobbmatchning, informationsspridning, utställning/mässa, seminarier, workshops och presentationer, Migrationsverket, berörda kommuner, frivilligorganisationer & lokala företagare. Business Region, s Stad/ Arbetsmarknad och Vuxen, Clarion Hotels, Offentliga och privata arbetsgivare, Ekan Management 84 Pay it forward Pay it Forward organiserar donationer Kungsbacka kommun, Rotary, Svenska Kyrkan, idrottsföreningar 85 Pilotprojeket Biltvätt SDF Västra Hisingen: Volvo etablera och driva företag s Stad/Arbetsmarknad och vuxen, Vägen ut! Cars 86 Pilotprojekt inom integration för nyanlända CaptureInnovation: yrkessvenska, program, yrkeskompetensbedömning Swedsoft, 87 PLUS Intro VGR Folkhögskolor: 88 POINT Sjuhärads samordningsförbund/ Försäringskassan 89 Praktik i staten Arbetsförmedling på uppdrag av regeringen i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor metodutveckling 90 Praktikplatser 1 på 3 Förvaltnings AB Framtiden plats 91 Premiär Primär Samordningsförbundet Insjöriket/ Primär fastighetsförvaltning samverkan, skapar nätverk, relationsbyggande, organiserar projekt 92 Projekt Hälsa VGR Primärvården Snabbspår, gruppaktivteter, informationsspridning, 93 På rätt plats ( ) 94 Refugees Welcome (Housing) The Gothenburg Region Association of Local Authorities (GR) Refugees Welcome program, metodutveckling, kompetensmatchning matchning av hyresvärdar och nyanlända Migrationsverket, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, medlemskommunerna i Sjuhärad, IF Elfsborg Arbetsförmedling, Folkuniversitet (Korta Vägen), Statliga myndigheter ex. s universitet, Trafikverket Primär fasthetsförvaltning,, VGR, Försäkrningskassan. MUCF- Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor Projekt Hälsa Sverige ;, Validering i Väst, Integrationscentrum i s Stad, Campus Mölndal, Sveriges ingenjörer, Sveriges byggindustrier, mentorsprogrammen Öppet Hus, Vägvisaren och Mitt livs chans, Aarsleff, Fastighetskontoret i stad, Gryaab, stad kretslopp och vatten, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Älvstranden Utveckling och WSP Refugees Welcome Sweden & International, hyresvärdar

5 95 Regionalt snabbspåret för VA-ingenjörer The Gothenburg Region Association of Local Authorities (GR) program med yrkesinriktad språkkurs Västra Götalandsregionen: Medverkande kommuner 96 Religionsvetarna Religionsvetarna workshops, träningsprgram offentliga organisationer ex. kommuner, samordningsförbund, Opportunity Day 97 Samhällsorientering Stad, Integrationscentrum Kurser i samhällsorientering s Stad: Enheten för samhällsorientering, Social Resursförvaltning, Arbetsmarknads och Vuxensförvaltningen (SFI),, andra kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland 98 Samtalsgrupper Alingsås kommun Samhällsorientering, normdiskussioner, mötesplats 99 Samverkansforum Business Region samverkan Näringslivet; Privata aktörer 100 Smaka på Världen Santa Maria: Mitt Liv seminarier, presentationer, matlagningssessioner, OneStopFutureShop, RISE, Västra Göralandsregionen (VGR), EU filmsessioner, informationsdelning 101 Snabbare väg till jobb Miljonbemanning AB validering, matchning, kompetenskartläggning,, företag i Stockholm & Västra Götaland 102 Snabbspår - kock central 103 Snabbspår - lärare och förskollärare central 104 Snabbspår djurskötare privat sektor central 105 Snabbspår Tjänstemän inom byggsektorn central 106 Snabbspår- 21 reglerade hälso- och sjukvardsyrkena central 107 Snabbspår- djurskötare statlig central 108 Snabbspår- Elteknikbranchen central 109 Snabbspår- Energibranchen central 110 Snabbspår- fastigshetsbranschen central 111 Snabbspår- lastbilsförare central 112 Snabbspår- Livsmedelsbranschen central 113 Snabbspår- Målare central 114 Snabbspår- samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister central 115 Snabbspår- socialt arbete central 116 Snabbspår- träindustrin central, ansökan om legitimation,, ansökan om legitimation, D112, ansökan om intyg, ansökan om intyg, ansökan om intyg,,, Hotell- och restaurangfacket (HRF), Visita Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, SKL, Tjänsteföretagen Almega Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA), Kommunal och Veterinärförbundet Ledarna, Sveriges byggindustrier, Unionen SKL, Vårdföretagarna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund, Tjänstetandläkarna, Sveriges Farmaceuter, Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, Unionen, Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och SEKO Elektriska installatörsorganisation EIO ( EIO ) och Svenska Elektrikerförbundet ( SEF ) Energiföretagens Arbetsgivarförening, Ledarna, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet. Sveriges Ingenjörer och Unionen Vision, KFO, Fastighetsanställdas Förbund, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Unionen, Kommunal, och Fastigo TransportGruppen, Transportarbetarförbundet Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen Måleriföretagen i Sverige, Svenska målareförbundet och Arbetsgivarverket, Ofrs förbundsområden inom staten gemensamt, SACO-S SEKO, SSR. KFT, ST, SKL, Vison, Universitet och högskolerådet Trä- och Möbelföretagen), GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

6 117 Social Hänsyn s Stad/ Inköp och Upphandling modell att använda i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg 118 Social Trade Vägen ut!: Basta: Casa Berget sälj- marknadsföringskooperativ för social företag 119 Sommarlovsatsningen s stad/ Kulturförvaltning kostandsfria sommarlovsaktivteter 120 Språkanpassad information 121 Språkanpassade visningar 122 Språkanpassade visningar Kungälvs Bibliotek s Konstmuseum Sjöfartsmuseet Arkivariet språkträffar; språkanpassad sam, hällsinfomration språkvärdar; språkanspassad infromation spårkanpassad information s SDN, entreprenörer, underleverantörer ex. Stena Fastigheter s Stad: Kunder s Stad/Social resursförvaltning/etableringsenheten/ integrationscentrum Kulf/kulisnätverken; Rampen Community; Centrum för skolutveckling; Räddningsmissionen; Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUFC SFI Biblioteken inom BIV-klustret (Bibliotek i Väst), Ale, Stenungssund, Orust, Tjörn, Öckerö, Lilla Edet, Flyktingmottagningen, Modersmålslärarna, Internationella biblioteket, Regionbiblioteket,Vuxenskolan, BVC, Språkintroduktionsprogrammet på Mimers gymnasium s Stad/ Integrationscentrum s Stad/ Integrationscentrum 123 Språkcafé s Läkesällskap Språkcafé, Informationsdelning s läkarsällskap, SYLF (Läkarförbundet) 124 Språkintroduktion PEABskolan språkkurser Skolverket 125 Språkträffar s Stadsbibliotek samhällsinformation; språkträffra; Röda Korset läxhjälp; 126 Språkträffar Frilagret språkträffar Ung Kultur inom s Kulturförvaltning 127 Stadslandet Business Region stödjer entreprenörsskap, lokal utveckling, Samverkan, Utveckla verksamheter/ företag, Forskning 128 Start- Up Fast Track Busienss Center -One Stop Future Shop (BRG Business center) sex-veckors kurs för nya entreprenörer 129 STING Mölndals Stad stratgisk sektors- och förvaltningsövergripande samverkansgrupp 130 Stöd och Matchning remitterar till utförare inom stöd och matchning för individuellt stöd på arbetsmarknaden, kartlägger behov Stad + SDN, Coompanion Gothenburg Region, Chalmers Tekniska Högskola, Mistra Urban Futures, VästSveriges regionala Strukturfondsprogram, Klimatsynk, Lokala- privata och ideella organisationer, Business Region,, SWEREA IVF, Drivhuset SUB-STING 131 SUB-STING Mölndals Stad operativ grupp under STING STING Ca 50 kontrakterade leverantörer så som Folkuniversitetet, Eductus och Hermods 132 Svenska för asylsökande Folkuniversitetet språkträning, Migrationsverket 133 Svenska på jobbet Forum SKILL språkträning och kulturinformation s Stad,, GR samt kommuner, organisationer, sleverantörer 134 SYSKOM yrkeskompetensbedömning, kurs i yrkessvenska, kompletterings, 135 Sätt färg på Arbetsfömedlingen samverkan, uppsökande verksamhet, yrkesträning, plats 136 Talangprojekt s stad/ Arbetsmarknad och vuxen. 137 TD Ungdomsprojekt VGR Koncernkontoret/ Mänskliga rättigheter 138 The working generation The working Generation Sweden AB matchning kompetenskartläggning, IT plattform för matchning av arbetsgivare och arbetslösa Företagarna (Skåne,, Halland) AMIF (European Asylum, Migration and Integration Fund), Korta Vägen Måleriföretagen i Väst, Akzo Nobel, s Stad, Förvaltnings AB Framtiden, s 400-årsjubileum 2021, Europeiska Socialfonden (ESF), Arvsfonden SFI, Arbetsgivare 139 Trelleborgsmodellen Mölnmdals Stad via Vinnova matchning, kartläggning, uppföljning+d146 Trelleborg 140 Unga i Riskzon SDF Östra lokal samverkansplattform Polisen, skola, Socialtjänsten,, Räddningstjänsten, lokala hyresvärdar och föreningar 141 Ungas kraft Universeum skapar kreativa lärmiljöer, utbilda familjer, föräldrarar 142 Utvecklad etablering Folkuniversitetet Stiftelsen arbetsplatsförlagt lärande kursverksamheten vid s universitet Wallenbergsstiftelserna, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Chalmers, s universitet

7 143 UVUC Tikitut språk, Mötesplats 144 Venture Cup Väst McKinsey arena för att testa affärsideér för att få finansiering 145 Volvosteget AB Volvo arbetsplatsförlagd plats, teoretisk 146 Vårt Tynnered Stena Fastigheter mötesplats, nattvandring, trädgårdsoch landskapande event, renoveringar 147 Vägen till viktiga riktiga jobb Förvaltnings AB Framtiden (Bostads AB Poseidon) 148 Vägvisaren Stad, Integrationscentrum 149 Vägvisaren för nyanlända s Föreningsscentrum plats mentorskapsprogram, Samhällsorientering, Mötesplats infomell språkträning: arrangerar möten mellan migranter och etablerade personer: Workshops och Seminarier 150 Välkommen till framtiden AB Framtiden yrkessvenska, Praktikprogram, Matchning (till arbete eller yrkesträning) 151 Välkommen till Park och Natur s stad/ Arbetsmarknad och vuxen. organisering av och Chalmers Tekniska Högskola, s Universitet, Innovationsbron, Opportunity Day, Privata och offentliga organisationer s Tekniska College, IF Metall, SDN Västra, Hyresgästföreingen Pärlan, Underleverantörer : s Stad s Stad: Enheten för samhällsorientering, Social Resursförvaltning, Arbetsmarknads och Vuxensförvaltningen (SFI),, arbetsgivare, andra kommuner och myndigheter Medlemsorganisationer, VGR, s Stad/ Arbetsmarknad och vuxen, Folkuniversitet SFI; s Stad/ Park och natur; Etablering; Cuben 152 Welcome app digital applikation för matchning (träffa kompisar) 153 Welcome app på jobbet Welcome app digital applikation för matchning (träffa kompisar på jobbet) 154 Welcome to Work (W2W Welcome to work nätverk för sökande Arbetsgivare: Migranter: asylsökande 155 Win-win Just arrived digital plattform för matchning och Arbetsgivare: Arbetssökande rekrytering 156 Workbuster Workbuster utveckling av stödsystem för upphandlade organisationer (Stöd och Matchning) 157 YES Box Mötesplats, stöd för entreprenörer, rådgivning Almi, Coompanion, s Uppfinnareförening, Drivhuset, Connect, BRG, Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Venture Cup, Nyföretagare Centrum, Reach for Change 158 Yrkesdörren ÖppnaDörren matchning Invitationsdepartementet, Kompis Sverige, Svenska med baby, Axfoundation 159 YrkesSvenska Arbetsfömedlingen professionell språkträning -Yrkes SFI, Utbildningsleverantörer (t ex Hermods, Eductus), Folkuniversitetet, Arbetsgivare 160 Äntligen jobb Manpower AB validering, matchning ; 161 Äntligen jobb Swedbank speeddating/ matchning, 6 mån program 162 ÖppnaDörren Axfoundation Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige, Svenska med baby 163 Öppen motttagning Alingsås Kommun mötesplats 164 Öppen mötesplats Gårdsten/ Hälsoteket Angereds Närsjukhus samhällsinformation, hälsoinformation, kurser, gruppaktiviteter s stad/sdn Angered; s stad/sdn Östra 165 Drivhuset stöd i entreprenörskap YesBox, s universitet, Interreg, Stenastiftelsen,, Västra Götalandsregionen (VGR,) Front Advokater, Grant Thornton, Hogia, Modern ekonomi, SEB, Skandia 166 Världskulturmuseet informationsspridning, tillhandahåller lokaler, Röda Korset, s Stad/ Integrationscentrum