Övriga ersättare Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Ann Catrine Fogelgren (L)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga ersättare Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Ann Catrine Fogelgren (L)"

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt, Lars Hansson (-) Övriga ersättare Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Ann Catrine Fogelgren (L) Övriga närvarande Eva Hessman, Anders Johansson, Jonas Kinnander, Markus Landahl, Helena Mehner, Joakim Carlsson, David Ljung, Frida Eriksson Tall, Anna Ahlborg, Josef Akar, Erik Johansson, Anna Skrapste, Anna-Klara Behlin, Marie Brynolfsson, Johan Svensson, Alice Vernersson, Rasmus Loberg, Terese Blomqvist, Henrik Ekelund, Mathias Bred, Linda Siverbo, Caroline Karlsson, Charlotte Darvik, Pär Gustafsson, Robert Andersson, Simona Mohamsson, Jessica Schedvin, Hampus Hagman, Erik Palmgren, Gabriella Nässén, Lisbeth Nilsson, Jessica Granath, Ylva Löf, Tina Liljedahl Scheel, Carina Krantz Rönnqvist, Jörgen Samuelsson, Kerstin Karlsson, Henrik Dahlberg, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Mathias Sköld Tid: klockan Justeringsdag: Justerande: Jonas Ransgård (M) Sekreterare Paragrafer Mathias Sköld Ordförande Ann-Sofie Hermansson Justerande Jonas Ransgård Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 (36)

2 219 Dnr Presentation av ny direktör Information Johan Sävhage, ny VD för Göteborgs Stads leasing AB sedan 12 februari 2018, presenterar sig för kommunstyrelsen. Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) hälsar honom välkommen. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 2(36)

3 220 Dnr 1900/16 Nytt reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari På förslag av Ulf Kamne (MP): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 3(36)

4 221 Dnr 0625/17 Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden Tidigare behandling Bordlagt den 28 februari 2018, 144. Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari På förslag av Jonas Ransgård (M): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 4(36)

5 222 Dnr 0673/16 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag Tidigare behandling Bordlagt den 13 december 2017, 922, den 24 januari , den 7 februari 2018, 106, och den 28 februari 2018, 153. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november Yrkande från Martin Wannholt den 24 januari Yrkande från M, L och KD den 31 januari Tilläggsyrkande från SD den 13 december På förslag av Jonas Attenius (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 5(36)

6 223 Dnr 1948/17 Felparkeringsavgifter på allmän platsmark Tidigare behandling Bordlagt den 7 mars 2018, 189. Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari På förslag av Helene Odenjung (L): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6(36)

7 224 Dnr 0856/12 Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin Tidigare behandling Bordlagt den 7 mars 2018, 187. Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 februari På förslag av Mariya Voyvodova (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 7(36)

8 225 Dnr 1302/17 Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd Tidigare behandling Bordlagt den 31 januari 2018, 72, den 7 februari 2018, 107, och den 28 februari 2018, 154. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december Yrkande från SD den 31 januari Yrkande från S, MP och V den 7 februari Yrkande från M, L och KD den 14 februari Yrkande från Martin Wannholt den 21 mars Yrkanden Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till yrkande från S, MP och V den 7 februari Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och KD den 14 februari Martin Wannholt yrkar bifall till det egna yrkandet från den 21 mars Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna förslaget som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Jonas Ransgårds yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. Huvudvotering Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till Ann-Sofie Hermanssons yrkande och Nej för bifall till Jonas Ransgårds yrkande. Maria Voyvodova (S), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (6). Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (-) röstar Nej (7). Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 8(36)

9 225 forts. Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och KD den 14 februari 2018 till beslut i kommunfullmäktige. Expedieras Skrivelse nr 62 till kommunfullmäktige Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9(36)

10 226 Dnr 1439/16 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet Tidigare behandling Bordlagt den 22 november 2017, 837, den 29 november 2017, 883, den 10 januari 2018, 13, den 7 februari 2018, 104, den 28 februari 2018, 151 och den 7 mars 2018, 193. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 september Yrkande från S, MP och V den 28 februari Yrkanden Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till yrkande från S, MP och V den 28 februari Propositionsordning Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Omröstning Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till Ann-Sofie Hermanssons yrkande och Nej för bifall till Jonas Ransgårds yrkande. Maria Voyvodova (S), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) röstar Ja (6). Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (-) röstar Nej (7). Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige. Expedieras Skrivelse nr 63 till kommunfullmäktige Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 10(36)

11 227 Dnr 1082/11 Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum Tidigare behandling Bordlagt den 7 februari 2018, 99, den 28 februari 2018, 148, och den 7 mars 2018, 192. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 januari Yrkande från M, L och KD den 7 mars Yttrande från SD den 7 februari På förslag av Daniel Bernmar (V): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 11(36)

12 228 Dnr 1062/17 Kulturnämndens hemställan avseende beslut om framtida finansiering av Göteborg Wind Orchestra återremitterat ärende Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 november 2017, reviderat den 8 mars På förslag av Mariya Voyvodova (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 12(36)

13 229 Dnr 1865/17 Örgryte-Härlanda - Utvärdering av äldreboendesamordningen Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 mars Yrkande från V, S och MP den 21 mars Yrkanden Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) med instämmande av Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till yrkande från V, S och MP den 21 mars Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från V, S och MP den 21 mars 2018: 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utvärdera äldreboendesamordningen enligt förfrågan från SDN Örgryte-Härlanda. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att lägga till medarbetarperspektivet i utvärderingen av äldreboendesamordningen. Expedieras SDN Örgryte-Härlanda Stadsledningskontoret Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 13(36)

14 230 Dnr 0492/18 Uppdrag om utveckling av samarbetet mellan region och kommun avseende vård och omsorg av äldre, gränslös vård i en stadsdel Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari Enligt stadsledningskontorets förslag: Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra förstudien gränslös vård i Angered. Expedieras Stadsledningskontoret Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14(36)

15 231 Dnr 1324/17 Information angående ansökan till Polismyndigheten enligt 3 lagen (1980:578) om lokala ordningsvakter (LOV) Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari Yrkande från M, L och KD den 16 mars På förslag av Daniel Bernmar (V): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15(36)

16 232 Dnr 0638/18 Yttrande över samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning samt budget för GR och GR:s revision 2019 Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 mars Enligt stadsledningskontorets förslag: 1. Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till verksamhetsplan för med budget för 2019, tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framgår av kommunens yttrande i bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 2. Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till budget för 2019 för förbundets revision tillstyrks. Protokollsanteckning Lars Hansson (-) deltar inte i beslutet. Expedieras Skrivelse nr 63 till Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16(36)

17 233 Dnr 0646/18 Remissvar om hemställan om utvecklingsbidrag till Stiftelsen Korsvägen för utveckling av Universeum Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars På förslag av ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 17(36)

18 234 Dnr 1181/17 Utvärdering av Göteborgs Stads avhopparverksamhet Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars På förslag av Marina Johansson (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18(36)

19 235 Dnr Yrkande från S om stadens centrala arbete mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism Handlingar Yrkande från S den 21 mars Yrkande från MP den 21 mars Yttrande från V den 21 mars På förslag av Jonas Ransgård (M): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19(36)

20 236 Dnr Utseende av representant för Styrgruppen för Västsvenska paketet istället för Johan Nyhus (S) Till representant för Styrgruppen för Västsvenska paketet, i stället för Johan Nyhus (S), för tiden till och med 2018 utses Shahbaz Kahn (S). Expedieras Valberedningen Styrgruppen för Västsvenska paketet Shahbaz Kahn Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20(36)

21 237 Dnr Utseende av representant i Eurocities Mobility Forum i stället för Johan Nyhus (S) Till ny representant i Eurocities Mobility Forum, i stället för Johan Nyhus (S), för tiden till och med 2018, utses Shahbaz Kahn (S). Expedieras Valberedningen Eurocities Mobility Forum Shahbaz Kahn Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21(36)

22 238 Dnr Utseende av representant i Partnership Management Committee i stället för Tord Karlsson (S) På förslag av ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22(36)

23 239 Dnr Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet mer naturvetenskap i Göteborgs Stad Tidigare behandling Bordlagt den 22 november 2017, 854, den 13 december 2017, 943, och den 24 januari 2018, 61. Handlingar Yrkande från Martin Wannholt den 22 november Yrkande från M, L och KD den 13 december Yttrande från S, MP och V den 24 januari På förslag av Martin Wannholt: Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23(36)

24 240 Dnr Yrkande från KD och L angående utredning om förändrad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Göteborg Tidigare behandling Bordlagt den 7 mars 2018, 196. Handlingar Yrkande från KD och L den 28 februari Yttrande från M den 2 mars På förslag av Daniel Bernmar (V): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24(36)

25 241 Dnr 0043/18 Bokslutsberedning avseende 2017 Tidigare behandling Bordlagt den 28 februari 2018, 155, och den 7 mars 2018, 197. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari På förslag av ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25(36)

26 242 Dnr 0912/17 Återrapportering av den generella krisberedskapen Tidigare behandling Bordlagt den 7 februari 2018, 111, den 28 februari 2018, 158, och den 7 mars 2018, 198. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 januari Yrkande från M, L och KD den 2 februari På förslag av ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26(36)

27 243 Dnr 1587/17 Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari Yrkande från L den 21 mars På förslag av Ulf Kamne (MP): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27(36)

28 244 Dnr 1277/17 Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district Tidigare behandling Bordlagt den 31 januari 2018, 88, den 7 februari 2018, 120, den 28 februari 2018, 169, och den 7 mars 2018, 200. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari Yrkande från S, M, MP, V, L och KD den 21 mars Yrkande från SD den 31 januari Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Den av Mariah Ben Salem Dynehäll väckta motionen anses besvarad. 2. Higab AB får i uppdrag att i samverkan med BRG göra en sammanhållen förstudie för utvecklingen av Slakthusområdet. Expedieras Skrivelse nr 64 till kommunfullmäktige Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28(36)

29 245 Dnr 0318/18 Remiss från Kulturdepartementet - Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari På förslag av Jonas Ransgård (M): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 mars Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29(36)

30 246 Dnr 0712/18 Göteborgsförslag [544] för beslut - Fortsätt driva Slottskogsobservatoriet Handlingar Göteborgsförslag nr 544 den 6 mars På förslag av Martin Wannholt: Ärendet bordläggs till sammanträdet den 11 april Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30(36)

31 247 Dnr Utseende av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Marina Johansson (S) Till ledamot och ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, i stället för Marina Johansson (S), för tiden till och med 2018 utses Ingrid Andreae (S). Expedieras Valberedningen Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor Ingrid Andreae Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31(36)

32 248 Dnr Utseende av ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Ingrid Andreae (S) Till ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning, i stället för Ingrid Andreae (S), för tiden till och med 2018 utses Kristina Körnung (S). Expedieras Valberedningen Styrgruppen för politikerutbildning Kristina Körnung Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32(36)

33 249 Dnr Utseende av ledamot i kommunstyrelsens äldreberedning i stället för Ingrid Andreae (S) Till ledamot i kommunstyrelsens äldreberedning, i stället för Ingrid Andreae (S), för tiden till och med 2018 utses Marina Johansson (S). Expedieras Valberedningen Kommunstyrelsens äldreberedning Marina Johansson Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33(36)

34 250 Dnr Ändring av sammanträdesdagar 2018 På förslag av ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S): Sammanträdet den 27 juni 2018 flyttas till den 20 juni Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34(36)

35 251 Dnr Stadsdirektörens anmälningar Inga anmälningar förekom. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35(36)

36 252 Anmälningsärenden 1. Dnr 0012/18 Remisser inkomna till Göteborgs Stad 2. Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , och Dnr Personalutskottets protokoll Antecknas. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36(36)