Bruksanvisning IM/261GX/AX-SV Rev. 07. Modeller 261GS/GC/GG/GJ/GM/GN/GR Modeller 261AS/AC/AG/AJ/AM/AN/AR Trycktransmittrar. Measurement made easy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning IM/261GX/AX-SV Rev. 07. Modeller 261GS/GC/GG/GJ/GM/GN/GR Modeller 261AS/AC/AG/AJ/AM/AN/AR Trycktransmittrar. Measurement made easy"

Transkript

1 Bruksanvisning IM/261GX/AX-SV Rev. 07 Modeller 261GS/GC/GG/GJ/GM/GN/GR Modeller 261AS/AC/AG/AJ/AM/AN/AR Trycktransmittrar Measurement made easy

2 Modeller 261GS/GC/GG/GJ/GM/GN/GR Modeller 261AS/AC/AG/AJ/AM/AN/AR Bruksanvisning IM/261GX/AX-SV Rev. 07 Utgåvans datum: Översättning av originalbruksanvisningen Tillverkare ABB Automation Products GmbH Process Automation Schillerstr Minden Germany Tel: Fax: Customer service center Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

3 Change from one to two columns Innehåll 1 Säkerhet Allmänt och hänvisningar för läsning Avsedd användning Icke ändamålsenlig användning Målgrupper och kvalifikationer Garantibestämmelser Skyltar och symboler Säkerhets- / varningssymboler, hänvisningssymboler Typskylt Beaktande av direktivet för tryckbärande utrustning (97/23/EG) Säkerhetsanvisningar för transport Lagervillkor Säkerhetsanvisningar för elinstallation Säkerhetsanvisningar för drift Retursändning av apparater Integrerat management-system Avfallshantering Hänvisning till WEEE-direktivet 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment) ROHS-direktivet 2002/95/EG Användning i områden med explosionsrisk Explosionsskydd konstruktionskontrollföreskrift / konformitetsöverensstämmelse Tändskyddsklass "Egensäkerhet Ex i" Användning i utrymmen med brännbart damm Kategori 3 (EPL Gc) i tändskyddsklassen "na" Användning av Handheld-Terminal / PC Konstruktion och funktion Arbetssätt och systemuppbyggnad Montering Tryck-mätomformare Täta och skruva in Fukt Mätledning Elektriska anslutningar Anslutning av kabeln Elektrisk anslutning i kabelanslutningsrummet Elektrisk anslutning via kontakt Montering och anslutning av apparatkontakt Han 8D (8U) Skyddsledningsanslutning / jordning (tillval) Uppbyggnad av kommunikationskretsen Anslutningskabel Drifttagning Allmänt Utgångssignal Skrivskydd Korrigera mätbörjan / mätlutningen Montering / demontering av LCD-displayen Trycksensorfläkt Konfiguration, parametrering Standardkonfiguration Konfigurationssätt Konfiguration med inställningsknappen på tryckmätomformaren Allmänt Konfiguration konfiguration med LCD-displayen Menynavigation Processdisplay Byte till konfigureringsnivå (parametrering) Menystruktur Parameterbeskrivning Konfiguration med PC / Laptop eller Handheld- Terminal Konfiguration via det grafiska användargränssnittet (DTM) Systemkrav Parameterbeskrivning Ex-relevanta tekniska data Atmosfärer där det föreligger explosionsrisk ATEX-mätomformare med tändskyddsklassen "Egensäkerhet Ex ia/ib" enligt direktiv 94/9/EG IECEx-mätomformare med tändningsskydden "Intrinsic Safety ia", "non sparking na" och dust ignition protection by enclosure tb" Factory Mutual (FM) Kanadensisk standard (CSA) NEPSI (Kina) Teknisk information Funktionella specifikationer Mätområdes- och mätspannsgränser Mätspänningsgränser Nollpunktsundertryckning och -lyftning Dämpning Uppvärmningstid Isolationsmotstånd Driftsgränsvärde Tryckgränser Temperaturgränser C ( F) Gränsvärden för inflytande från omgivningen Mätnoggrannhet Referensvillkor enligt IEC Dynamiskt förhållande (enligt IEC ) Mätavvikelse vid gränspunktsinställning Omgivningstemperatur Temperaturkoefficient (Tk) Energiförsörjning Motstånd Elektromagnetiska fält Inmonteringsläge Långtidsstabilitet Svängningsinflytande Total Performance Tekniska specifikationer Material Kalibrering Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 3

4 9.4.3 Extratillval Processanslutningar Elektriska anslutningar Vikt Förpackning Monteringsmått Standardutförande Utförande med tillvalen "LCD-display" och "Harting Han-kontakt" Utförande med membran i framlinje Utförande med kulkransanslutning Montering med fästvinkel (tillval) Underhåll / reparation Demontering Bilaga Godkännanden och certifikat IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

5 1 Säkerhet 1.1 Allmänt och hänvisningar för läsning Läs igenom denna anvisning noggrant före montering och idrifttagning! Anvisningen är en viktig beståndsdel av produkten och måste förvaras för senare användning. Anvisningen innehåller för översiktlighetens skull inte alla detaljinformationer för alla utföranden av produkten och kan inte heller ta hänsyn till alla tänkbara fall av montering, drift och skötsel. Om ytterligare informationer önskas eller om problem uppträder som inte behandlas i anvisningen, kan nödvändiga uppgifter inhämtas från tillverkaren. Denna anvisnings innehåll är varken del eller ändring av en tidigare eller bestående överenskommelse, försäkran eller ett rättsligt förhållande. Produkten är konstruerad enligt dagens tekniska standard och driftssäker. Utrustningen har genomgått kvalitetskontroll och lämnar tillverkningen i felfritt skick. För att upprätthålla detta tillstånd under driftstiden, måste uppgifterna i denna anvisning beaktas och iakttas. Förändringar och reparationer på produkten får endast genomföras om anvisningen uttryckligen tillåter detta. Endast iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och alla säkerhets- och varningssymboler i denna anvisning möjliggör ett optimalt skydd av personalen och miljön samt en säker och störningsfri användning av produkten. Direkt på produkten placerade hänvisningar och symboler måste ovillkorligen iakttas. De får inte tas bort och ska hållas i ett fullständigt läsligt skick. 1.3 Icke ändamålsenlig användning Följande tillämpningar av utrustningen är icke tillåtna: Som steghjälp, t.ex. i monteringssyfte. Som hållare för externa laster, t.ex. som stöd för rörledningar osv. Materialmodifiering t.ex. överlackad typskylt eller påsvetsade eller pålödda komponenter. Materialmodifiering t.ex. borrhål i huset. 1.4 Målgrupper och kvalifikationer Installation, idrifttagning och underhåll av produkten får endast utföras av utbildad och av maskinägarens behörig personal. Behörig personal måste ha läst och förstått driftsinstruktionerna och följa dess anvisningar. Maskinägaren måste beakta gällande nationella föreskrifter vad gäller installation, funktionstester, reparation och underhåll av elektriska produkter. 1.5 Garantibestämmelser Tillverkaren ansvarar inte för skador vilka kan härledas ur icke ändamålsenlig användning, icke beaktade av denna bruksanvisning, handhavande utav icke kompetent personal samt egenmäktig förändring av produkten. Tillverkarens garanti gäller inte. 1.2 Avsedd användning Tryck-mätomformaren 261A mäter absoluttrycket och tryckmätomformaren 261G övertrycket eller nivån av gaser, ångor och vätskor. För de möjliga mätområdena och den tillåtna överlasten, se kapitlet "Tekniska data". Till ändamålsenlig användning hör även följande punkter: Anvisningarna i denna instruktion måste iakttagas och följas. Observera alltid tekniska gränsvärden, se kapitlet "Tekniska data". Beakta alltid tillåtna mätämnen, se avsnittet "Tillåtna mätämnen". 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 5

6 1.6 Skyltar och symboler Säkerhets- / varningssymboler, hänvisningssymboler FARA Allvarliga skador för hälsa / Livsfara! Den här symbolen i kombination med signalordet "Fara" uttrycker en omedelbart hotande fara. Att icke beakta säkerhetshänvisningarna leder till död eller mycket svåra skador. 1.7 Typskylt FARA Allvarliga skador för hälsa / Livsfara! Den här symbolen i kombination med signalordet "Fara" uttrycker en omedelbart hotande fara p.g.a. elektrisk ström. Att icke beakta säkerhetshänvisningarna leder till död eller mycket svåra skador. VARNING personskador! Symbolen tillsammans med signalordet "Varning" indikerar en situation som kan vara farlig. Att icke beakta säkerhetshänvisningarna kan leda till död eller mycket svåra skador. VARNING personskador! Den här symbolen i kombination med signalordet "Varning" uttrycker en möjlig farlig situation p.g.a. elektrisk ström. Att icke beakta säkerhetshänvisningarna kan leda till död eller mycket svåra skador. Bild 1: Typskylt för tryck-mätomformare modell 261xx 1 Enhetstyp / beställningskod 2 Tillval ytterligare angivelser till beställningskoden 3 Enhetens serienummer (fabrik-nr.) 4 Tillverkningsår 5 Markering avseende tryckmaskindirektivet (SEP eller 1 G) 6 Energiförsörjning 7 Utgångssignal 8 Mediumberörda material 9 Nedre till övre mätområdesgräns (LRL till URL) 10 Mätområde inställt på 11 HART-utgång (processvariabel) 12 Mätställesmarkeringar (max. 32 ställen) 13 "SIL2"-markering (tillval) 14 tillåtet tryck 15 Kapslingsklass 16 Programvaruversion 17 Fyllvätska, om förekommande 18 Minimala mätspann OBSERVERA lätta skador! Symbolen tillsammans med signalordet "Observera" indikerar en situation som kan vara farlig. Att icke beakta säkerhetshänvisningarna kan leda till lätta skador. Får även användas som varning för materialskador. AKTA materialskador! Symbolen indikerar en potentiellt skadlig situation. Att inte beakta säkerhetsanvisningarna kan leda till störningar eller skador på produkten och/eller anläggningsdelar. Symbolen betyder användartips, särskilt användbar eller viktig information rörande produkten eller dess användning. Detta är inte ett signalord för en farlig eller skadlig situation. Bild 2: Ytterligare typskylt till enheter för områden där det föreligger explosionsrisk och / eller till enheter med monterad trycksensor (tillval) 1 Serienummer (fabrik-nr.) 2 Typ av tändskydd 3 Typ av tändskydd (fortsättning) 4 Nummer på EU-konstruktionskontrollföreskriften 5 Beställningskod för den monterade trycksensorn 6 Typ av trycksensor, bredd, max. tryck, temperaturgränser, tätningsyta, material, fyllvätska 7 Markering på det nämnda stället enligt ATEX (tillval) 8 Symbol: "Akta!" Beakta anvisningarna i bruksanvisningen och konstruktionskontrollföreskriften. > Betydelsen av den enskilda bokstäverna / siffrorna i beställningskoden finns i uppdragsbekräftelsen eller det tillhörande databladet. För markeringen enligt direktivet för tryckbärande utrustning ska kapitlet "Följa direktivet för tryckbärande utrustning" beaktas. 6 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

7 1.7.1 Beaktande av direktivet för tryckbärande utrustning (97/23/EG) Enhet med PS > 200 bar (20 MPa) Enheter med ett tillåtet tryck på PS > 200 bar (20 MPa) genomgick en konformitetsutvärdering av TÜV NORD (0045) enligt Modul H och kan användas för fluider i gruppen 1 (PED: 1G). Typskylten innehåller följande markeringar: 1.9 Lagervillkor Enheten måste förvaras torrt och dammfritt. Enheten får endast förvaras / transporteras i originalförpackningen. De tillåtna omgivningsvillkoren för transport och förvaring enligt kapitlet "Tekniska data" ska beaktas. Lagringstiden är i princip obegränsad, dock gäller de med leverantörens orderbekräftelse överenskomna garantivillkoren Säkerhetsanvisningar för elinstallation Elanslutning får endast utföras av behörig elektriker och i enlighet med anslutningsschemana. Beakta anvisningarna för elanslutningar i driftsinstruktionerna, i annat fall påverkas den elektriska skyddsklassen. Jorda mätsystemet enligt kraven Säkerhetsanvisningar för drift Säkerställ, före apparaten sätts på, att de omgivningsvillkor som anges i kapitlet "Tekniska data" resp. databladet hålls. Om tvivel föreligger att utrustningen inte kan tas i drift utan risker, skall utrustningen omedelbart stängas av och säkras mot oavsiktlig drift. Bild 3: Markering i enlighet med direktivet för tryckbärande utrustning (exempel) 1 PED: 1G 2 Markeringsnummer för det nämnda stället enligt direktivet för tryckbärande utrustning 3 "SIL 2"-markering (tillval) Enhet med PS 200 bar (20 MPa) Enhet med ett tillåtet tryck PS 200 bar (20 MPa) motsvarar artikel 3 avsnitt (3) och har genomgått en konformitetsvärdering. De här enheterna har konstruerats och tillverkats enligt gällande, god ingenjörspraxis (SEP). Den CE-märkning som finns på enheten gäller inte för direktivet för tryckbärande anordningar. Typskylten innehåller följande markeringar: PED: SEP. 1.8 Säkerhetsanvisningar för transport Beakta följande anvisningar: Apparaten får inte utsättas för fukt under transporten. Förpacka apparaten på motsvarande sätt. Förpacka apparaten så att den är skyddad från stötar under transporten, t.ex. med luftpolstrande förpackning Retursändning av apparater Använd originalförpackningen eller någon annan lämplig och säker förpackning vid retursändning av apparat för reparation eller efterkalibrering. Bifoga en ifylld returblankett (se bilaga) för apparaten. Enligt EU-direktivet för farliga ämnen ansvarar ägaren för avfallshanteringen av miljöfarligt avfall resp. måste han vid transport därav iakttaga följande föreskrifter: Alla till ABB Automation Products GmbH levererade apparater måste vara fria från alla slags farliga ämnen (syror, lut, lösningar, etc.). Var vänlig vänd dig till vårt kundcenter för service (adress på sidan 2) och fråga efter närmaste serviceställe. Kontrollera utrustningen före installation om möjliga skador har förorsakats av vårdslös transport. Transportskador måste dokumenteras i fraktsedlar. Samtliga skadeståndsanspråk skall omedelbart anmälas till speditören och innan installationen påbörjas. 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 7

8 1.13 Integrerat management-system ABB Automation Products GmbH har ett Integrerat Management-system bestående av: Kvalitets-Management-System ISO 9001:2008, Miljö-Management-System ISO 14001:2004, Management-System för arbets- och hälsoskydd BS OHSAS 18001:2007 samt Data- och Informationsskydds-Management-System. Miljötanken är en del av vår företagspolitik. Belastningen på miljön och oss människor ska vid tillverkning, lagring, transport, användning och avfallshantering av våra produkter och lösningar vara så låg som möjligt. Detta omfattar speciellt en skonsam användning av naturliga resurser. Vi för en dialog med allmänheten över våra publikationer Avfallshantering Föreliggande produkt består av material, som kan återvinnas av specialiserade återvinningsföretag Hänvisning till WEEE-direktivet 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment) Föreliggande produkt faller ej under WEEE-direktivet 2002/96/EG och motsvarande nationella lagar (i Tyskland t.ex. ElektroG). Produkten måste lämnas till ett specialiserat återvinningsföretag. Den får inte lämnas i kommunens insamlingsställe. Dessa får enligt WEEE-direktivet 2002/96/EG endast tas i anspråk för privat använda produkter. En fackmässig avfallshantering förhindrar negativ påverkan av människan och miljön och möjliggör en återanvändning av värdefulla råämnen. Skulle ni ej ha möjlighet, att avfallshantera den gamla apparaten på ett fackmässigt sätt, så står vår service mot kostnadsersättning till förfogande för återtagning och avfallshantering ROHS-direktivet 2002/95/EG Med ElektroG omsätts de europeiska direktiven 2002/96/EG (WEEE) och 2002/95/EG (RoHS) i Tyskland med nationell lagstiftning. ElektroG reglerar dels vilka produkter gällande avfallshantering vid livscykeln slut som måste tillföras en reglerad insamling och avfallshantering resp. återanvändning. Dels förbjuder ElektroG att elektriska och elektroniska apparater, som innehåller vissa mängder av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärdigt krom, polybromerad bifenyl (PBB) och polybromerade difenyleter (PBDE) (förbud mot vissa ämnen) släpps ut på marknaden. De produkter som är levererade av ABB Automation Products GmbH faller inte under nuvarande tillämpningsområde beträffande förbud mot vissa ämnen eller direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall enligt ElektroG. Under förutsättning att de nödvändiga komponenterna finns på marknaden i rätt ögonblick, kommer vi vid nyutveckling i framtiden att kunna avstå från dessa ämnen. 8 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

9 2 Användning i områden med explosionsrisk 2.1 Explosionsskydd Explosionsskyddet är i enlighet med direktivet 94/9/EG (ATEX). För installationen (elektrisk anslutning, jordning / potentialutjämning o.s.v.) av explosionsskyddade mätomformare ska de nationella förordningarna, DIN- / VDEbestämmelser samt explosionsskyddsdirektiv beaktas. Mätomformarens godkända explosionssäkerhet är angiven på typskylten. 2.2 konstruktionskontrollföreskrift / konformitetsöverensstämmelse Vid mätomformare i explosionsskyddat utförande ska EUkonstruktionskontrollföreskriften resp. konformitetsförsäkran ses som en beståndsdel av den här bruksanvisningen. 2.3 Tändskyddsklass "Egensäkerhet Ex i" Installera endast egensäkra enheter i mätomformarens signalströmkrets. Signalströmkretsen får avbrytas när mätomformaren är i drift (t.ex. klämma och släppa signalledningen). Höljet får öppnas under driften. Mätomformare med eller utan trycksensor i tändskyddsklassen egensäkerhet "Ex i" får monteras direkt i zon-skiljeväggen mellan zon 0 och zon 1 (sensor-membran i zon 0, mätomformare i zon 1) om energiförsörjningen göras med en egensäker strömkrets i tändskyddsklassen "Ex ia". 2.4 Användning i utrymmen med brännbart damm Installationen ska göras i enlighet med installationsbestämmelsen :2004. Mätomformaren får endast anslutas via en godkänd kabelförskruvning i enlighet med direktiv 94/9/EG (ATEX). Kabelförskruvningen måste motsvara skyddsformen IP 67. Dammets glimningstemperatur måste ligga minst 75 K över mätomformarens maximala yttemperatur. Den maximala yttemperaturen är 95 C (203 F) och består av den maximala omgivningstemperaturen (85 C (185 F)) och den maximala egenvärmningen (10 K). 2.5 Kategori 3 (EPL Gc) i tändskyddsklassen "na" Mätomformaren ska anslutas via en godkänd kabelförskruvning (ingår inte i leveransen). Kabelförskruvningen måste vara godkänd för tändskyddsklassen "Förhöjd säkerhet Ex e" enligt direktiv 94/9/EG (ATEX). Vidare ska du se till att de villkor som anges i kabelförskruvningens konstruktionskontrollföreskrift hålls! VARNING Explosionsfara! Det är förbjudet att öppna höljet under driften (vid påslagen försörjningsspänning)! Är höljeslocket öppet finns det risk för gnistbildning och därmed en explosion. Höljet får bara öppnas när försörjningsspänningen är avstängd. 2.6 Användning av Handheld-Terminal / PC Vid kommunikationen /konfigurationen / parametreringen med en Handheld-Terminal eller en dator i ett området där det föreligger explosionsrisk med tändskyddsklassen "Egensäkerhet" måste de använda enheterna vara godkända på motsvarande sätt. Det gäller även för korfristig anslutning. Verifieringen av "Egensäkerhet" ska sättas på mätomformaren. VARNING Explosionsfara! Batteriet till Handheld-Terminalen får inte bytas i områden där det föreligger explosionsrisk! Vid batteribyte finns det risk för gnistbildning och därmed en explosion. Batteriet får endast bytas utanför området där det föreligger explosionsrisk. VARNING Explosionsfara! Vid användning av trycksensorer med icke häftande beläggning ska faran för en hylsurladdning av glidstil under beaktande av fyllämnet och matningshastigheten. 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 9

10 3 Konstruktion och funktion De digitala tryck-mätomformarna är fältapparater som kan kommunicera och har mikroprocesserstyrd elektronik. För dubbelriktad kommunikation överordnas 4 20 mautgångssignalen en FSK-signal efter HART-protokoll. Med den grafiska manöverytan (DTM) kan tryckmätomformaren konfigureras, kännas av och testas på PCbas. Kommunikationen är även möjlig med en Handheld- Terminal. För manövrering "på plats" står en knapp till förfogande på enhetens elektronik med vilken mätbörjan och mätslutet kan ställas in. I förbindelse med en valbart monterade grafisk LCDdisplay går det även att konfigurera mätomformaren via de fyra manöverknapparna på plats. Det robusta elektronikhöljet är tillverkat av rostfritt stål och därmed standardmässigt motståndskraftig gentemot aggressiva atmosfärer. Processanslutningen är av rostfritt stål eller Hastelloy C. På typskylten finns respektive utförande av tryckmätomformaren beskriven (se kapitlet "Säkerhet / Typskyltar"). Vid explosionsskyddade utförande finns Exutförandet på en separat skylt och / eller vid monterad trycksensor motsvarande trycksensortyp beskriven. Dessutom kan på påhängningsskylt med mätställesmarkeringen vara påsatt (tillval). 3.1 Arbetssätt och systemuppbyggnad Mätomformaren är gjord kompakt och består av tryckmätscellerna och elektroniken med manöverknappar. Beroende på mätområdet och mätstorlek används en trycksensor av keramik eller silicium. Keramik-trycksensor Det anstående processtrycket (Pe / Pabs) överförs direkt till mätmembranet vid keramik-trycksensorer. Mätmembranet avleder minimalt och förändrar uttagssystemets interna utgångsspänning. Silicium-trycksensor Vid silicium-trycksensorer överförs trycket via skiljemembranet och fyllvätskan till mätmembranet. Fyra punkterade piezomotstånd i mätmembranet förändrar sina motståndsvärden. De här tryckproportionella interna utgångsspänningarna omvandlas till en normerad elektrisk signal genom elektroniken. Mätomformarens anslutning till processen görs, beroende på utförande, via tappar G ½ B (DIN EN 837-1), ½-14 NPT yttereller innergängor, membran i frontlinje med specialgängan G-½", för montering i t.ex. en kulkran eller via olika trycksensorer. Tryck-mätomformaren arbetar med tvåledningsteknik. För driftsspänningen (enhetsberoende, se kapitlet "Tekniska data") och den normerade utgångssignalen används samma ledningar. Den elektriska anslutningen görs via kabelinföringar eller kontakter. 10 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

11 För att mäta utgångssignalen för att konfigurera / kalibrera tryck-mätomformaren måste en strömmätare kopplas direkt i utgångskretsen. Mätbörjan och mätslutet kan ställas in via en manöverknapp på elektroniken. Valbart kan det finnas en fästningsmöjlighet för en mätställesmarkering med påhängningsskylt av rostfritt stål. Mätomformaren kan vara utrustade med en grafisk LCDdisplay (valbar, kan även monteras i efterhand) som avläses uppifrån. I förbindelse med den här LCD-displayen kan mätomformaren konfigureras med de viktigaste funktionerna / datan komplett via den "lokala" manöverenheten (fyra manöverknappar vid displayen), (se kapitlet "Konfiguration"). Bild 4: Mätomformare 261G för tryck och nivå (exempel) 1 Processanslutning 2 Membranseparation 3 Fyllvätska 4 Mätcell 5 Trycksensor 6 Tryckknapp för mätbörjan / mätslut 7 Mikroprocessbaserad elektronik 8 Utgång / energiförsörjning Bild 5: Mätomformare 261A för absoluttryck (exempel) 1 Processanslutning 2 O-ring 3 Mätkapsel 4 Mätningsanläggning 5 Tryckknapp för mätbörjan / mätslut 6 Mikroprocessbaserad elektronik 7 Utgång / energiförsörjning 8 Mätmembran 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 11

12 4 Montering Före monteringen av mätomformaren ska du kontrollera om det föreliggande apparatutförande uppfyller mätställets mättekniska och säkerhetstekniska krav. Detta gäller för: Mätområde Övertryckhållfasthet Temperatur Explosionsskydd Driftspänning Materialens lämplighet måste kontrolleras utifrån medietåligheten. Detta gäller för: Packning processanslutning, separationsmembran osv. Vidare ska de gällande direktiven, förordningarna, normerna samt föreskrifter för olycksförebyggning beaktas (t.ex. VDE / VDI 3512, DIN 19210, VBG, Elex V, o.s.v.). Mätningens exakthet beror i hög grad på om mätomformaren och den / de tillhörande mätledningen(arna) monteras korrekt. Kritiska omgivningsvillkor som stora temperaturändringar, svängningar och chocker bör hållas ifrån mätanordningen. Går det inte att undvika sådana omgivningsvillkor p.g.a. byggmässiga, mättekniska eller andra villkor, kan det påverka mätkvaliteten! (se kapitlet "Tekniska data"). 4.1 Tryck-mätomformare Tryck-mätomformaren kan monteras direkt på avstängningsarmaturen. Alternativt finns en fästvinkel för väggeller rörmontering (2"-rör) tillgänglig som tillbehör. Monteringspositionen bör i största möjliga mån väljas så att enheten vid monteringen och anslutningen samt för ev. senare komplettering av visning- och manöverenheten kan nås lätt. Tryck-mätomformaren ska helst monteras lodrätt med processanslutningen nedåt för att en nollpunktsförskjutning ska undvikas. Vid en snett monterad tryck-mätomformare kommer, beroende på mätområdet, fyllvätskan att påverka trycket på mätmembranet p.g.a. sitt hydrostatiska tryck och därför orsaka en nollpunktsförskjutning! Då krävs en nollpunktskorrigering. Principen är docka att tryck-mätomformaren fungerar i varje monteringsläge. Den monteras enligt samma riktlinjer som en manometer. För monteringsmöjligheter med fästvinkel, se kapitlet "Tekniska data". Finns det på mätomformaren en trycksensor med kapilärrörledning monterad ska dessutom bruksanvisningen för trycksensorn samt de tillhörande databladen beaktas. 12 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

13 4.2 Täta och skruva in Anslutningstappar G ½ B: För tätningen krävs en packning som motsvarar DIN EN NPT-gänganslutning: Täta gängan med PTFE eller andra liknande, tåliga och beständiga tätningsmaterial. Processanslutning med membran i framlinje För monteringen ska först en påsvetsningsstuts / ett påskruvningsblock svetsas på på processen under beaktande av gällande svetsstandarder (processanslutning- och påsvetsningsstutsens mått, se kapitlet "Tekniska data"). 4.3 Fukt Använd en lämplig kabel och dra åt kabelförskruvningen ordentligt. Mätomformaren skyddas dessutom mot att fukt tränger in när anslutningskabeln leds neråt före förskruvningen. På så sätt kan regn. och kondensvatten droppa ner. Det gäller framför allt vid montering utomhus, i rum där man måste räkna med fukt (t.ex. genom rengöringsprocesser) eller på kylda resp. uppvärmda behållare. Processanslutning för kulkran: För monteringen krävs motsvarande kulkransanslutning eller motsvarande påsvetsningshylsa. Tätningen görs här via en kon i den yttersta änden av processanslutningen (metall / metall). Påsvetsningshylsa, se kapitlet "Tekniska data". Bild 6: Åtgärder för att hindra att fukt tränger in 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 13

14 4.4 Mätledning För en korrekt läggning måste följande punkter beaktas: Lägg mätledningen så kort som möjligt och utan skarpa böjningar. Lägg mätningen så att det inte kan bildas några avlagringar i den, underskrid inte lutning / stigning på ca. 8 %. Mätledningen bör före anslutningen blåsas eller sköljas ur med tryckluft eller, ännu hellre, med mätämnet. Lufta ur mätledningen helt om mätämnet är flytande. Lägg mätledningen så att gasblåsor vid en vätskemätning resp. att kondens vid en gasmätning förs tillbaka i processledningen. Vid en ångmätning ska mätledningen läggas så att det inte kan komma någon varm ånga i processanslutningen (vattenlås, t.ex. ett u-rör som fylls med vatten före monteringen). Se till att anslutningen är tät. 14 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

15 5 Elektriska anslutningar VARNING Fara pga elektrisk ström! Beakta motsvarande föreskrifter när elektriska installationer genomförs! Anslut endast i spänningslöst tillstånd! Eftersom mätomformaren inte har några frånkopplingselement måste överspänningsskydd, blixtskydd resp. nätåtskiljningsanordningar monteras kundsidigt. Kontrollera om den befintliga driftsspänningen stämmer överens med den driftsspänning som anges på typskylten. För energiförsörjningen och utgångssignalen används samma ledningar. 5.1 Anslutning av kabeln Den elektriska anslutningen görs, beroende på levererat utförande, via kabelförskruvningen M16 x 1,5 (för kabeldiameter från 5 till 10 mm) eller M20 x 1,5 (kabeldiameter 6 till 11 mm), en gängborrning för kabelförskruvning ½-14 NPT eller via kontakten Han 8D (8U) resp. via miniatyrstickkontakten M12 x 1 (se även kapitlet "Tekniska specifikationer / elektriska anslutningar"). Skruvklämmorna är lämpade får tråddiametrar upp till 1,5 mm². Till anslutningen rekommenderas att ta av kabelhöljet med mm ( inch). Bild 7: Avskalad anslutningskabel Att skruva av höljeslocket är efter ett tidsspann på flera veckor förbundet med förhöjd kraftåtgång. Denna effekt är inte gängtekniskt betingad, utan beror enbart på packningstyp. 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 15

16 Change from two to one column 5.2 Elektrisk anslutning i kabelanslutningsrummet Fig. 8 1 Tryckknapp för mätbörjan och mätslut 2 + Signal skruvklämmor för ledningar med 0,5 1,5 mm 2 diameter 3 - Signal skruvklämmor för ledningar med 0,5 1,5 mm 2 diameter 4 Jordnings- / potentialutjämningsklämma (tillval) 5 Ledningsinföring 6 Ledningsbelastning 7 Jordning 8 Handheld-Terminal 9 Motstånd (min. 250 Ω) 10 Energiförsörjning / matningsenhet 11 Valbar jordning 12 Mottagare Användning av Drift av mätomformaren utanför området där det föreligger explosionsrisk. Drift av mätomformaren inom området där det föreligger explosionsrisk. Energiförsörjningens tillåtna spänningsområde V 11 max. 30 V (egensäker) VARNING Explosionsfara! Om det på mätomformaren i tändskyddsklassen "Egensäkerhet" om det föreligger explosionsfara kopplas en strömmätare i utgångskretsen eller en parallell till- eller frånkoppling av ett modem, måste summorna av kapaciteterna och induktiviteterna för alla strömkretsar, inklusive mätomformaren (se EGkonstruktionskontrollföreskrifter) vara likadana eller mindre än de tillåtna kapaciteterna och induktiviteterna till den egensäkra signalströmkretsen (se EG-konstruktionskontrollföreskrifter för matarenheten). Endast passiva eller explosionsskyddade kontrollapparater resp. indikeringsinstrument får anslutas. 16 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

17 5.3 Elektrisk anslutning via kontakt 1 M12 x Bild 9: Anslutning via stickanslutning 1 Harting Han 8D (8U) stickkontakt 2 M12 x 1 miniatyrstickkontakt M10691 Bild 10: Stickkontaktreservering 1 Harting Han 8D (8U)-hylsinsats för den medlevererade motkontakten (vy mot hylsor) 2 Motkontakt (hylsa); ingår inte i leveransomfånget 3 M12 x 1 miniatyrkontakt (stift) 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 17

18 Change from one to two columns Montering och anslutning av apparatkontakt Han 8D (8U) Apparatkontakten för anslutning av kabeln bifogas mätomformaren i enskilda komponenter som tillbehör. Var god beakta angivelserna till den elektriska anslutningen som är bifogad med kontakten! Monteringen visas i följande bild. Bild 11: Montering av apparatkontakten 1 Hylsdel 2 Kontakthylsa 3 Rörmuffshylsa 4 Tätningsring (kan skäras bort) 5 Tryckring 6 Tryckskruv PG 11 7 Kabel (diameter 5 11 mm ( inch)) 1. Kontakthylsorna pressas fast eller lödas på de 1,5 2 cm ( inch) avmantlade och ca 8 mm (0.32 inch) avisolerade ledarändarna (ledningstvärsnitt 0,75 1 mm 2 (AWG 18 AWG 17)) och förs in i hylsdelen bakifrån. 2. Tryckskruven, tryckringen, packningsringen och kabelhuset ska skjutas på kabeln i angiven ordningsföljd innan montering (ev. ska packningsringen anpassas till kabeldiametern). 5.5 Uppbyggnad av kommunikationskretsen Mätomformaren kan manövreras via ett modem med en PC eller laptop. Modemet kan anslutas på valfritt ställe i signalströmkretsen parallellt till mätomformaren. Kommunikationen mellan mätomformare och modem görs via växelströmsignaler som överordnas den analoga 4 20 ma utgångssignalen. Den här moduleringen görs utan mellanvärde och påverkar därför inte mätsignalen. För att kommunikationen mellan mätomformare och PC eller laptop är möjlig måste signalströmkretsen nås enligt följande bild "Kommunikationsdrift: punkt-till-punkt". Motståndet mellan anslutningsställena för FSK-modemet och energiförsörjningen måste dessutom vara minst 250 Ω innermotstånd i matningsenheten. Nås det här värdet inte i den normala installationen måste ett extramotstånd användas. Vid ABB Contrans I-matningsmoduler med HARTkommunikation är det extra motståndet redan fastmonterat från fabrik. Vissa av de här modulerna ger möjlighet att i driftsläget "FSK-Bus" kommunicera direkt via matningsmodulen. För strömförsörjning kan matningsenheter, batterier eller nätaggregat användas som måste vara konstruerade så att driftsspänningen UB hos mätomformaren alltid ligger mellan DC 11 V och 42 V (30 V vid "Ex i"). Därvid ska den maximala strömmen 20 23,6 ma genom överstyrning beaktas motsvarande respektive parametrering. På så sätt får man det minsta värdet för US. Sätts ytterligare signalmottagare (t.ex. display) in som slinga i signalströmkretsen ska dess motstånd beaktas. 5.4 Skyddsledningsanslutning / jordning (tillval) För jordning (PE) av mätomformaren finns en anslutning på utsidan av höljet. 18 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

19 Change from two to one column R + + p + # 2600T U B U S I A + FSK 4 RS 232C Bild 12: Kommunikationsdrift av typen "punkt-till-punkt" 1 Tryck-mätomformare 2 mellan 1 och 2 möjliga anslutningsställen för modem 3 Matarenhet 4 FSK-modem M10693 p + # 2600T + + U B I A + FSK U S R 2 4 & 20 ma 1 p + # 2600T + + U B I A + FSK U S R 2 4 & 20 ma 1 RS 232C 3 M10694 Bild 13: Kommunikationsdrift av typen "FSK-Bus" 1 FSK-Bus 2 Matarmodul med HART-bortkoppling 3 FSK-modem 5.6 Anslutningskabel För att kommunikationen mellan mätomformare och PC / laptop ska vara möjlig måste kablarna uppfylla följande krav: Den minsta åderdiametern är beroende av ledningslängden. Ledningslängder till 1500 m: 0,51 mm Ledningslängder över 1500 m: 0,81 mm Den maximala ledningslängden är begränsad. Tvåådrig kabel: 3000 m Flerådrig kabel: 1500 m Strömkretsens faktiskt möjliga ledningslängd beror på den totala kapaciteten och det totala ledningsmotståndet och kan uppskattas utifrån följande formel: L 65 x 10 6 C f 1000 RxC C L = ledningslängd i m R = totalt ledningsmotstånd i Ω (ohm) C = ledningskapacitet i pf/m C f = kapacitet hos den enhet som är i kretsen i pf En dragning tillsammans med andra strömledningar (med induktivlaster osv.) liksom närhet till stora elektriska anläggningar ska undvikas. 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 19

20 6 Drifttagning 6.1 Allmänt När installationen av tryck-mätomformaren är avslutad görs idrifttagningen genom att driftsspänningen slås på. Innan påslagningen av driftsspänningen ska följande kontrolleras: Processanslutningar Elanslutning Mätledningen och mätkammaren i i mätverket är fullständigt fyllda med mätämnet. Därefter sker idrifttagningen. Härvid ska avstängningsarmaturen manövreras i följande ordning (i grundläget är samtliga ventiler stängda): 1. Öppna uttagningsspärrventilen, om den föreligger. 2. Öppna spärrventilen. Urdrifttagningen görs i omvänd ordning. Vid tryck-mätomformare för absoluttryck med keramik-trycksensor och mätområden 40 kpa abs ska du se till att tryckmätningscellen under transport och förvaring inte överlastades av atmosfärtrycket under lång tid. Därför krävs en inkörningstid på ca. 3 timmar efter idrifttagningen tills sensorn har stabiliserats tillräckligt så att den specificerade exaktheten hålls. Om det på mätomformare i tändskyddsklassen "Egensäkerhet" om det föreligger explosionsfara kopplas en strömmätare i utgångskretsen eller en parallell till- och frånkoppling av ett modem, måste summorna av kapaciteterna och induktiviteterna för alla strömkretsar, inklusive mätomformare (se EG-konstruktionskontrollföreskrifter) vara likadana eller mindre än de tillåtna kapaciteterna och induktiviteterna till den egensäkra signalströmkretsen (se EGkonstruktionskontrollföreskrifter för matarenheten). Endast passiva eller explosionsskyddade kontrollapparater resp. indikeringsinstrument får anslutas. 6.2 Utgångssignal Om det anslutna trycket ligger inom det på typskylten angivna värdet ställs en utgångsström mellan 4 och 20 ma in. Om det anslutna trycket ligger utanför det inställda området uppgår utgångsströmmen till mellan 3,5 ma och 4 ma vid understyrning eller till mellan 20 ma och 23,6 ma (motsvarande respektive parametrering) vid överstyrning. Standardinställning för normaldrift 3,8 ma / 20,5 ma En ström på < 4 ma eller > 20 ma kan också vara ett tecken på att styrprocessorn har upptäckt ett internt fel. Standardinställning för felavkänning 21 ma Via den grafiska manöverytan (DTM) går det att utföra en feldiagnos. Ett kort avbrott i strömförsörjningen innebär en initialisering av elektroniken (programmet startar om). 6.3 Skrivskydd Skrivskyddet förhindrar att konfigurationsdatan skrivs över otillåtet. Är skrivskyddet aktiverat är funktionen hos manöverknappen "Lower Range Value / Upper Range Value" satt ur funktion. Det är dock fortfarande möjligt att läsa av konfigurationsdata med den valbara LCD-displayen, Handheld-Terminalen och med hjälp av den grafiska manöverytan (DTM). En avaktivering av "Skrivskyddet" är möjlig via den grafiska manöverytan (DTM), en HART Handheld-Terminal eller den valbara LCD-displayen (se båda styckena "Skrivskydd" i kapitlet "Konfiguration"). Om utgångssignalen stabiliserar sig långsamt har förmodligen en stor dämpningstidskonstant ställts in i mätomformaren. 20 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

21 6.4 Korrigera mätbörjan / mätlutningen Vid installation av mätomformaren kan det uppstå monteringsrelaterade nollpunktsförskjutningar som måste åtgärdas. Osaker till det kan vara: Mätomformarens monteringsläge avviker från det rekommenderade lodräta läget, Vätskor i verktryckledningarna eller trycksensorkapilärrören skapar ett ytterligare hydrostatiskt tryck För korrigering måste mätomformaren ha nått sin driftstemperatur (ca. 5 min. driftslängd när mätomformaren redan har nått omgivningstemperaturen). För korrigering av 4 20 ma utgångssignalen direkt på mätomformaren finns det två möjligheter (variant A eller B). 1 Korrigeringen enligt variant A har ingen påverkan på displayen för det fysikaliska trycket utan korrigerar endast den analoga utgångssignalen. Därför kan en differens uppträda mellan den analoga utgångssignalen och visningen av det fysikaliska trycket på den digitala displayen eller kommunikationsverktyget. För att undvika denna differens måste den nödvändiga nollpunktsförskjutningen (mätverkets skevhet) utföras så som beskrivs under variant B. Den ovan angivna processen enligt A har ingen påverkan på displayen för det fysikaliska trycket utan korrigerar endast den analoga utgångssignalen. Därför kan en differens uppträda mellan den analoga utgångssignalen och visningen av det fysikaliska trycket på den digitala displayen eller kommunikationsverktyget. För att undvika denna differens måste den nödvändiga nollpunktsförskjutningen (mätverkets skevhet) utföras så som beskrivs under variant "B". Bild 14: 1 Inställningsknapp (i borrhålet) M10696 Variant A, med inställningsknappen i enheten. 1. Säkerställ att mätstorleken motsvarar startvärdet som ska mätas, alltså trycket som ligger på mätomformaren från processen är det tryck som en utgångssignal på 4 ma ska skapa. Trycket måste vara stabilt (beakta inställd dämpning). 2. Skruva av höljeslocket och tryck på inställningsknappen i borrhålet på elektroniken (se följande bild) med ett stift med en diameter 2,5 mm i max. 1 s. Utgångssignalen ställs in på 4 ma. Mätspannet förblir oförändrat. 3. Skruva åter på höljets lock. Variant B, med manöverknapparna på den valbara LCDdisplayen. 1. Säkerställ att processtrycket motsvarar atmosfärtrycket Pe = 0 (vid 261Gx) resp. hela vakuumet Pabs = 0 abs (vid 261Ax). Trycket måste vara stabilt. (beakta den inställda dämpningen). 2. Skruva av höljeslocket och öppna menypunkten "Calibrate_Zero Trim" på LCD-displayen. 3. Korrigeringen görs genom att du trycker på knappen (för menystyrning, se avsnittet "Konfiguration med LCDdisplayen"). 4. Vid mätomformare vars monteringsläge avviker från det nominella läget rekommenderas att göra ytterligare en kompensation av det temperaturberoende inflytande på monteringsläget. Detta görs i menypunkten "Device Setup_Installation angle" (från programversion 1.5.0). Där anges vinkeln under vilken mätomformaren är monterad. 5. Skruva åter på höljets lock. Den inställda mätbörjan sparas strömbortfallssäkert < 25 s efter den sista manövreringen av knappen. 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 21

22 6.5 Montering / demontering av LCD-displayen 3. Påstickning av LCD-indikatorn sker utan verktyg. För försiktigt in LCD-indikatorns båda styrstänger i styrhålen på mätomformarens insats. Se till, att det svarta anslutningsuttaget passar i mätomformarens insats. Den röda yttre flatbandskabelmarkeringen pekar därvid inåt mot enhetsmitten. Tryck sedan fast till anslaget. Se till, att styrstängerna och anslutningsuttaget är helt instuckna. LCD-displayen är tillverkad i tändskyddsklassen "Egensäkerhet" är en del av mätomformarens EGtypintyg. Därefter kan LCD-indikatorns läge anpassas till mätomformarens inbyggnadsläge, så att läsbarheten säkerställes. För LCD-indikatorn finns tolv positioner, som kan fastläggas i 30 -steg. AKTA - Risk för skador på komponenter! Se vid vridning av LCD-indikatorn till, att den flata kabeln inte vrids eller slits av! Bild 15: I tryck-mätomformarens hölje befinner sig den påstuckna LCD-displayen. LCD-displayen kan bytas ut om den är defekt. VARNING Risk för brännskador! Anslutningshuvudet kan värmas upp genom processen. Fara för förbränning föreligger. Stäng av processen innan LCD-displayen byts. Atmosfären vid mätomformaren kan vara explosiv. Explosionsrisk föreligger. 1. Skruva av mätomformarens lock. 2. Dra försiktigt av LCD-indikatorn från mätomformarens insats. LCD-indikatorn sitter fast i upptagningen. Använd eventuellt en skruvmejsel som hävarm för att lossa LCDindikatorn. Var försiktig för att undvika mekanisk skada. 4. LCD-displayen består av en över- och en underdel. Båda delarna är förbundna med varandra genom ett bajonettlås. Vrid LCD-displayens överdel försiktigt ca. 45 åt vänster för att lossa den från displayens överdel. 5. Lyft försiktigt LCD-displayen något, sätt på den önskade nya underdelspositionen och för till önskad position genom att vrida åt höger resp. lås fast den. AKTA - Risk för skador på komponenter! Se vid vridning av LCD-indikatorn till, att den flata kabeln inte kläms! 6. Skruva på mätomformarens lock. 22 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

23 6.6 Trycksensorfläkt 1 Bild 16: Fläktenhet M10695 Av mättekniska skäl är det nödvändigt att sätta trycksensorns referenssida med atmosfärtryck. För detta är en speciell fläktenhet (1) fastskruvad på på elektronikhöljet utifrån som på insidan är utrustad med ett PTFE-filter. Därför är det viktigt att se till att fläktöppningen inte täcks över (t.ex. är det förbjudet att måla över med färg). 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 23

24 7 Konfiguration, parametrering AKTA Skador på enheten genom elektrostatisk uppladdning! När höljet är öppet är EMC-skyddet inskränkt och beröringsskyddet upphävt. Berör inte strömförande delar i enheten Standardkonfiguration Mätomformaren kalibreras på fabriken till det mätspann som angetts av kunden. Det inställda området och mätställesnumren står angivna på typskylten. Om dessa data inte ha lämnats levereras mätomformaren med följande konfiguration: Parameter Fabriksinställning 4 ma Nollpunkt 20 ma Övre mätområdesgräns (URL) Utgång linjär Dämpning 0,1 s Mätomformare i felläge 21 ma Valbar LCD-display % Enskilda eller alla ovan angivna konfigureringsbara parametrar, inklusive mätbörjan och mätslut, kanpå ett enkelt sätt ändras med den valbara LCD-displayen, en bärbar HART-Handheldkommunikatör eller med det PC-körklara konfigurationsprogrammet Software SMART VISION med DTM för 2600T. 7.2 Konfigurationssätt För tryck-mätomformaren finns följande konfigurationssätt: Konfiguration med inställningsknappen på tryckmätomformaren. konfiguration med LCD-displayen. Konfiguration med PC / Laptop eller Handheld-Terminal. Konfiguration via det grafiska användargränssnittet (DTM). 7.3 Konfiguration med inställningsknappen på tryckmätomformaren Allmänt Inställningsknappen sitter på elektroniken (utan monterad LCD-display). Manövreringen görs med den här knappen för att ställa in parametern "Lower Range Value" (0 %) och "Upper Range Value" (100 %). För att komma till inställningsknapparna på elektroniken måste höljets lock skruvas av. Inställningsknappen (1) sitter i ett borrhål och kan manövreras med ett stift eller en skruvmejsel med diameter 2,5 mm. 1 Bild 17: Inställningsknappens position M Konfiguration Parametrarna "Lower Range Value" och "Upper Range Value" kan ställas in direkt på mätomformaren med en knapp. Mätomformaren har kalibrerats enligt beställningsuppgifterna av tillverkaren. De inställda värdena för "Lower Range Value" och "Upper Range Value" hittar du på typskylten. Principiellt gäller: Vid ett inställningsvärde på t.ex kpa är det första tryckvärdet (0 kpa) alltid tillordnad 4 ma-signalen och det andra tryckvärdet (40 kpa) alltid 20 ma-signalen. För nyinställning av mätomformaren ges "Lower Range Value" och "Upper Range Value" som tryck på mätfabriken. Mätgränserna får inte överskridas. Som givare går det att använda reduceringsstationer med inställningsbart tryck och en jämförelseindikering. Vid anslutning ska du se till att restvätskan (vid gasformade mätämnen) eller luftblåsor (vid flytande mätämnen) inte kommer in i anslutningsledningarna eftersom det kan orsaka fel vid kontrollen. 24 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax

25 Tryckgivarens möjliga mätavvikelse ska vara minst 3 gånger mindre än mätomformarens önskade mätavvikelse. Det är rekommendabelt att vid känt, inställd tidskonstant sätta dämpningen på noll med LCD-displayen eller det grafiska gränssnittet. Vid tryck-mätomformare 261A för absoluttryck mätområden 40 kpa abs ska du se till att tryckmätningscellen under transport och förvaring inte överlastades av atmosfärtrycket under lång tid. Därför krävs en inkörningstid på ca. 3 timmar efter idrifttagningen tills sensorn har stabiliserats tillräckligt så att den specificerade exaktheten hålls. Inställning av parametrarna "Lower Range Value" och "Upper Range Value" 1. Välj trycket för "Lower Range Value" och låt stabilisera ca. 30 s. 2. Inställning "Lower Range Value": Tryck på inställningsknappen 1 s. Utgångsströmmen ställs in på 4 ma. 3. Välj trycket för "Upper Range Value" och låt stabilisera ca. 30 s. 4. Inställning "Upper Range Value": Tryck på inställningsknappen ca. 5 s. Utgångsströmmen ställs in på 20 ma. 5. Om nödvändigt, återställ dämpningen till det ursprungliga värdet. 6. Dokumentera de nya inställningsvärdena. Ca. 25 s efter den senaste manövreringen av inställningsknappen för inställningen av 0 % resp. 100 % sparas respektive parameter strömbortfallssäkert. Den här konfigurationsprocessen ändrar bara 4 20 ma-strömsignalen. Visningen av det fysikaliska processtrycket på den digitala displayen eller manöverytan förändras inte av den. För att undvika en eventuell differens kan en korrigering utföras via manöverytan och menyvägen "Calibrate_Pressure Measurement_Balance Points". Efter en sådan korrigering måste apparaten inställningar kontrolleras. 7.4 konfiguration med LCD-displayen För att manöverknapparna på LCD-displayen ska bli tillgängliga måste höljeslocket med siktskivan skruvas av Menynavigation 2 1 M10145 Meny 3 5 Exit Select 5 Bild 18: LCD-display 1 Manöverknappar för menynavigation 2 Indikering av menybeteckningen 3 Indikering av menynummret 4 Markering för indikering av den relevanta positionen inom menyn 5 Indikering av den aktuella funktionen hos manöverknapparna och Med manöverknapparna eller bläddrar du genom menyn eller väljer ett tal resp. tecken inom ett parametervärde. Manöverknapparna och har variabla funktioner. De respektive aktuella funktionerna (5) visas på LCD-displayen. Manöverknappsfunktioner Exit Back Abort Next Select Edit OK Innebörd Lämna meny Backa en undermeny Avbryt parameterangivelse Urval av nästa ställe för angivelse av numeriska och alfanumeriska värden Innebörd Undermeny/Välj parameter Ändra parameter Spara angiven parameter 4 261Gx, 261Ax IM/261GX/AX-SV 25

26 7.4.2 Processdisplay Felmeddelande på LCD-displayen Vid fel visas ett blinkande meddelande bestående av symbol och text på processdisplayen (t.ex. enhet defekt). Manövreras vänster manöverknapp på LCD-displayen när meddelandetexten blinkar övergår det blinkande meddelandet till ett permanent meddelande. Finns det en skrivskyddssymbol täcks det över av ett ovan nämnda meddelanden. Processdisplay Bild 19: Processdisplay (exempel) 1 Rad 1: Visning av mätställesbeteckning 2 Rad 2: Visning av aktuella processvärden 3 Symbol för visning av knappfunktionen 4 Symbol "Skrivskydd" 5 Diagnosmeddelande 6 Stapeldiagram + numeriskt %-värde 7 Rad 3: Visning av den variabel / enhet som visas på rad 2 Efter att apparaten har slagits på visas processindikering på LCD-displayen. Där visas information om apparaten och aktuella processvärden. Visningen av aktuella processvärden (2) kan anpassas i konfigurationsnivån. Komma-tecknet placeras automatiskt så att maximalvärdet kan visas på sex tecken. Överskrids detta värde visas "Overflow" i form av 6 pilar som pekar uppåt eller neråt. Ett komma-tecken räknas som ett tecken och visas inte längre efter det sjätte tecknet. Symbolbeskrivning Device defective Symbol Prioritet Beskrivning 1 Felmeddelande Enhet defekt, hänvisning till ett allvarligt fel i enheten (det här nödvändigt att byta ut enheten). 2 3 Varningsmeddelande Hänvisning till särskilda driftsvillkor eller händelser (t.ex. simulering aktiv, underhåll nödvändig). Processmeddelande 4a Meddelande att en parameter har över- eller 4b underskridit ett processlarmvillkor. 4c Symbol Beskrivning Öppna konfigurationsnivå. Skrivskyddet är satt. Apparaten är skyddad mot ändringar i parametreringen Byte till konfigureringsnivå (parametrering) I konfigurationsnivån kan apparatparametern visas och ändras. Exempel på kommaplacering Inställningsvärde ,0 i det här fallet visas även mindre värden med endast ett tecken efter kommat. Processdisplay Antal decimaler för variabler Följande variabler visas med ett fast antal inställda variabler: Variabel Decimaler Temperatur (sensortemperatur) 1 Utgång (%) 1 Ström (utgångsström) 2 8. Byt till konfigurationsnivån med. 26 IM/261GX/AX-SV 261Gx, 261Ax