levande boende Engagemang utvecklar förorten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "levande boende Engagemang utvecklar förorten"

Transkript

1 levande boende Engagemang utvecklar förorten

2

3

4 Levande Boende är en skrift från Fastighetsägarna om socialt ansvarstagande i bostadsområden Projektledare: Irene Fällström, Fastighetsägarna Intervjuer: Irene Fällström och Ola Ström, Fastighetsägarna fotografer: Christian Andersson, Johanna Berglund, Johnnes Berner, Ellinor Collin, Per Helander, Håkan Lindgren, Patrik Lundin, Anna-Karin Nilsson och Alexander von Sydow Redaktör: Anneli Kamlin, Kung & Partners Form: Katrin Uddströmer, Kung & Partners På omslaget: Mångsysslande artisten Dogge Doggelito har sitt levande boende i Botkyrka utanför Stockholm (se sidan 14).

5 levande boende Engagemang utvecklar förorten

6 INNEHÅLL 8 14 willhem mikael granath det räcker inte att sköta husen I ett område med dåligt rykte måste fastighetsägaren uppträda på ett annat sätt än i områden som är attraktiva. Det krävs ett större samhällsengagemang, menar VD på Bostadsbolaget Willhem. botkyrka dogge doggelito satsa på barnen och kulturen Det är dags att det händer mer i förorterna. De som bor i förorten skulle må bättre av att se sig själva som en möjlighet i stället för en omöjlighet. Allt enligt Dogge Doggelito, artist från Stockholmskommunen Botkyrka sätralyan joakim svedinger viktigt att vara en synlig värd Vakanserna har minskat sedan det privata bolaget Sätralyan tog över i Sätra utanför Gävle. Som fastighetsägare är det viktigt att värna om de skötsamma hyresgästerna, menar Joakim Svedinger. ncc madeleine nobs utanförskap kan bli förödande Bostäderna som snabbyggdes åt 40-talisterna på 60- och 70-talen är nu till stor del i dåligt skick. Problemen där är relaterade till flera större samhällsproblem, säger Madeleine Nobs, affärsutvecklingschef på NCC.

7 sköns bostäder bröderna åman smarta metoder och engagemang De här områdena är min baby, säger Jonas Åman, en av ägarna till Sköns Fastigheter i Sundsvall. Där har miljonprogrammets fastigheter fått nytt liv genom engagemang och smarta lösningar. fryshuset arne danner skapa plats för delaktighet En god fastighetsförvaltning innebär att de boende känner sig sedda och att de tycker att det finns plats och aktiviteter för dem. Om det fungerar begränsas skadegörelsen och trivseln ökar, menar Arne Danner på Fryshuset. saxborn fastigheter fredrik saxborn provboende ger en andra chans Att få bo i en vanlig lägenhet kan vara livsavgörande för människor som har hamnat utanför bostadsmarknaden. Privata fastighetsägare kan bidra genom att erbjuda provboende i sina fastigheter. Saxborn Fastigheter visar vägen öbo ulf rohlén ett rykte inte alltid rätt De boende kan trivas lika bra i ett område med dåligt rykte som andra. Dåligt rykte baseras ofta på fördomar. Det känner man till på Öbo, Örebros kommunala bostadsbolag, som har lyckats vända utvecklingen i Varberga. 7

8 förord det bubblar under ytan Vår skrift Levande boende engagemang utvecklar förorten har kommit till av flera skäl. Ett skäl är att vi vill vi lyfta fram våra medlemmars inspirerande engagemang och arbete för att skapa bra och trygga boendemiljöer som gör att deras kunder, hyresgästerna, trivs och upplever att de får valuta för sin hyreskostnad. Vi vill också synliggöra den potential till utveckling som bubblar under ytan i många förorter. Den behöver tas tillvara för att våra tillväxtregioner ska kunna frodas och bli berikande för människorna som bor där och för alla dem som vill flytta till staden. Urbaniseringen är ju sedan länge ett faktum. Exakt vad en förort är råder det delade meningar om. Helt klart är dock att förorten är en mer eller ofta mindre integrerad del av staden och att de flesta människor som bor i en förort pendlar för att komma till sitt arbete. I begreppet förort ingår ibland också områden som uppförts inom det så kallade miljonprogrammet, även om en del städer har miljonprogrammens bostäder centralt i staden. Många vittnar om de enorma summor som nu krävs för att rusta husen i miljonprogrammen, som byggdes under 60- och 70-talen. Ett starkt fokus

9 ligger på behovet av energieffektivisering och renovering. Men det krävs mer än sådana fysiska förändringar för att dessa bostadsområden på sikt ska bli attraktiva, trygga och trivsamma. Och levande. En del av utmaningen ligger i den ryktesmässiga belastningen. Ryktet har en stor betydelse för hur de boende trivs. Man vill kunna vara stolt över sin adress. Begreppen betongförort och villaförort klingar olika. En av de frågor som tas upp i den här skriften är just hur man vänder ett områdes dåliga rykte. Vi läser också om exempel på smarta upplägg vid renoveringar, fastighetsägare som satsar på att vara närvarande i sina områden, betydelsen av sociala entreprenörer och en rad praktiska tips, bland mycket annat. Bostadsbristen är ett problem i Sveriges samtliga tillväxtregioner. När många vill bo i en stad behöver den växa, med förorten som en naturlig och attraktiv del. Samhället har inte råd att låta bostadsområden leva med en negativ stämpel i årtionden. Bostaden och dess område spelar en stor roll för människors möjligheter att etablera sig socialt och känna gemenskap. Att tillsammans skapa dessa förutsättningar är en viktig uppgift för såväl privata som offentliga aktörer. Irene Fällström Fastighetsägarna Sverige Ola Ström Fastighetsägarna MittNord 9

10 Det krävs tålamod för att såväl skapa som ändra ett rykte för ett bostadsområde, säger Mikael Granath, VD för Bostadsbolaget Willhem.

11 mikael granath willhem det Räcker inte att sköta husen I ett område med dåligt rykte måste fastighetsägaren uppträda på ett annat sätt än i områden som är attraktiva. Det krävs ett större samhällsengagemang, menar VD på Bostadsbolaget Willhem. Runtom i Sverige finns det bostadsområden som anses som attraktiva och områden som har sämre rykte, säger Mikael Granath, vd för bostadsbolaget Willhem. Han konstaterar att det ofta handlar om just rykten. För en person som inte är bekant med ett område kan det vara svårt att förstå var gränsen mellan det attraktiva och det mindre attraktiva går: Just här är fint att bo men inte där borta, på andra sidan gatan, där ska man inte bo. Mikael Granath menar att det behövs tålamod för att såväl skapa som ändra ett områdes rykte. Det är ett långsiktigt arbete och det tar tid att etablera en bild som på ett bättre sätt speglar verkligheten. I områden där människor säger att det är fel att bo måste man som fastighetsägare uppträda på ett lite annat sätt än i områden som är uttalat attraktiva. Det krävs ett ännu större samhällsengagemang. Medierna spelar också en roll i hur bilden av orten skapas. Jag skulle önska en mer balanserad nyhetsbevakning, med plats för både det positiva och det negativa som sker i ett bostadsområde. Tidningsrubriker om en enskild negativ händelse skapar ibland bilder som blir hängande kvar mycket länge, säger Mikael Granath. Ofta krävs det heller inte mycket för att bilden ska förstärkas ytterligare och det skapas falska sanningar som inte ens fakta kan ändra på. Den negativa bilden skadar alla inblandade, inte minst de hyresgäster som bor i området. Att ständigt bli påmind om att området där man 11

12 willhem mikael granath 12 bor beskrivs som ett problem bygger inte för framtiden. Vi jobbar för att våra hyresgäster ska känna trygghet i sin boendemiljö, men vi är också tydliga med att trygghet och trivsel i våra områden är något som vi skapar tillsammans med våra hyresgäster och andra aktörer på orten. Knappt hälften av Wilhelms bostadsbestånd hör till kategorin miljonprogramsområden, vilket dock är en flytande definition. Det är viktigt att poängtera att alla miljonprogramsområden inte per definition har problem, det ser olika ut, framför allt beroende på ortens storlek. Vi arbetar med flera projekt i samverkan med andra aktörer för bostadssocial utveckling. Ganska små insatser kan ge stora resultat, men det varierar hur aktiva kommunerna är. Malmö är ett exempel på hur man skapar en bra struktur för bostadssocialt samarbete. Malmö kommun ställer också krav på oss som fastighetsägare, vilket är bra. Synen på rollen som fastighetsförvaltare har över tid förändrats, tycker Mikael Granath. Det räcker inte att bara vara duktig på att ta hand om husen. Service och social förmåga spelar en allt större roll. Och det handlar oftast inte om stora investeringar för att människor ska trivas. Det som i de flesta fall kostar pengar är de förändringar som också behöver göras ibland annat miljonprogrammens fastigheter, säger han. En utmaning för många fastighetsägare är de förändringar som behöver göras i husen och som kan påverka hyran och hyresgästers möjligheter att bo kvar. Som fastighetsägare måste du ta hand om dina fastigheter. Det går inte att undvika renoveringar och det går inte att undvika Det finns en enorm potential, både för fastighetsägare och hyresgäster, i en mer modern syn. Hyresbostäder måste få bli mer olika så att våra hyresgäster kan få mer att välja på.

13 hyreshöjningar eftersom de är nödvändiga för att kunna finansiera större förändringar i husen. Han menar att det viktigaste för politikerna är att skapa ett ekonomiskt klimat som gör att människor i Sverige har råd att bo. När vi tittar på att göra efterfrågade eller nödvändiga förändringar i husen så försöker vi i möjligaste mån utgå ifrån hyresgästernas perspektiv. Vi förväntar oss inte att man ska återinföra subventioner riktade mot fastighetsägare. Historiskt har det visat sig att den typen av åtgärder leder till ineffektivitet och en förlamning av marknaden. Mikael Granaths uppfattning är att alla steg som leder till förändringar av hyressättningssystemet är av godo. Om man har för avsikt att behålla hyresrätten i framtiden måste man agera därefter. Vi gillar ju hyresrätten i Sverige. Det bästa vi kan göra är att sätta hyror så nära den enskilde hyresgästens önskemål som möjligt. En friare hyressättning skulle dessutom leda till att det ställdes mycket högre krav på oss fastighetsägare. Man kan faktiskt se det så att fastighetsbranschen hittills varit bortskämd i sitt inlåsta system och inte har behövt agera utanför ramarna i så stor utsträckning. I Norge finns exempel på bostadsprojekt där hyresgäster betalar extra för mer service. Där är man mer mottaglig för nya lösningar på boendeområdet. Men även i Sverige har människors preferenser ändrats över tid. Trots det är reglerna för hyresbostäder fortfarande sig lika i Sverige. Jag tror att det finns en enorm potential, för både fastighetsägare och hyresgäster i en mer modern syn. Hyresbostäder måste få bli mer olika så att våra hyresgäster kan få mer att välja på, säger Mikael Granath. FAKTA mikael granath Mikael Granath har varit VD för Willhem sedan det bildades och innan dess i flera andra fastighetsbolag. 13

14 14 willhem mikael granath

15 Ganska små insatser kan ge stora resultat, säger Mikael Granath. FAKTA willhem Willhem har hyresrätter på nio orter runtom i Sverige. Företaget ägs av Första AP-fonden. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 15

16 Dogge Doggelito tycker att hans hemkommun Botkyrka skulle kunna användas bättre för att profilera Stockholm.

17 dogge doggelito botkyrka satsa på barnen och kulturen Det är dags att det händer mer i förorterna. De som bor i förorten skulle må bättre av att uppfattas som en möjlighet i stället för en omöjlighet. Allt enligt Dogge Doggelito, artist från Stockholmskommunen Botkyrka Stockholm City är färdigbyggt, det är i förorterna utvecklingen kommer att ske. Förorten andas framtid, säger Dogge Doggelito, rappartist, skådespelare och barnboksförfattare som är född och uppvuxen i en hyresfastighet på Albyberget i Botkyrka och fortfarande bor i området. Botkyrka är entrén för alla som kommer E4:an söderifrån till Stockholm, vilket ger bra förutsättningar för att profilera staden redan här, tycker han. Botkyrka är Stockholms Söderport, nästan som Visbys Söderport. Det skulle man kunna göra någonting av. Dogge menar att fler cityområden behövs för att hela Stockholm ska kunna växa på ett bra sätt. Järvafältet är Stockholms norra port och flera portar behövs. Det är en unik chans att skapa dessa entréer för att utveckla staden. Vi lever i det nya Sverige nu men bor i det gamla Sveriges bostadsområden. Vårt område planerades och byggdes på 70-talet som en plats där man bara skulle sova och bo. Så kan det inte längre få se ut. Det måste finnas mer av olika verksamheter och företagarliv där människor bor och har sina hem. Förorten måste förändras snabbare, menar han. Jag ser Botkyrka som ett New York i miniformat. Där bor många nationaliteter, ja, nästan hela världen finns på en liten yta. Det skapar en internationell miljö, och tänk vilka möjligheter. 17

18 botkyrka dogge doggelito 18 Människorna som bor i Botkyrka vill utvecklas. De utgör en potential för Botkyrka att bli en internationell framtidskommun. Felet i dag är att det är för stort fokus på Stockholms city. Det är en hets som är helt onödig. Jag har bott i Botkyrka i hela mitt liv och det ser likadant ut nu som för 35 år sedan. Ingenting har hänt. OK, lite har hänt. Ladugården har blivit en ICA Maxi. Och det har byggts några underliga fågelholkar på taken till några höga hus, så kallade takradhus, som egentligen inte alls passar in. Nu är det dags att se till att det händer mera i Botkyrka, menar han. Vi behöver mer av internationella perspektiv och utforma staden efter det. Barcelona är en fantastisk plats som satsat på spännande arkitektur, där många konstnärer fått vara med och sätta sin prägel på miljön. Varför skulle vi inte kunna göra det i Botkyrka? Då skulle det bli mycket mer spännande att komma hit. Det behövs också ett levande näringsliv i förorten för att skapa nya möjligheter som kan ge det lyft som människorna här behöver. Då behöver inte alla längre åka från förorten in till Stockholms city för att arbeta. Transporterna och resorna skulle minska. Och tryggheten och gemenskapen i förorten skulle öka om det både går att bo och arbeta där. Det är fler som konstaterat att det behövs fler arbetstillfällen i Stockholms södra delar. För att jämna ut skillnaderna gentemot de norra och västra delarna av stan behöver det skapas nya arbetstillfällen här till år 2030, enligt den så kallade Söderortsvisionen. Visionen är Kulturhus som Subtopia fungerar som själens medicin för barn och ungdomar. Det finns alldeles för få kulturhus, men jag är glad att det finns ett i Alby, som tidigare varit så utskällt.

19 ett projekt som nu drivs av Stockholms stad, med sikte på att också skapa bättre tvärförbindelser och trivsammare bostadsområden. Många svenskar och inte minst ungdomar känner ovisshet inför framtiden. Det är svårt att få jobb och det är svårt att få en bostad. Det skapar otrygghet. Jag vill att vi satsar på barnen. Och ungdomarna. Som vi behandlar dem får vi möta morgondagens samhälle. Inom just Botkyrka kommun finns ambitioner att satsa på barn och ungdomar. Man har valt att satsa på föreningslivet inom idrott, kultur och ideell verksamhet. Målet är att det ska finnas många meningsfulla aktiviteter att välja mellan, som Alby Fejm, med dans-, show- och musikverksamhet, och KomTek, där barn leker med teknik. Halverade avgifter till Kulturskolan är ett annat exempel. Dogge Doggelito har själv sin studio i Albys kulturhus Subtopia. Kulturhus som Subtopia fungerar som själens medicin för barn och ungdomar. Det finns alldeles för få kulturhus, men jag är glad att det finns ett i Alby, som tidigare varit så utskällt. Dogge konstaterar att även om han är lika svensk som kronprinsessan Victoria, ses han ofta som en invandrare, en blatte helt enkelt. Han har en svensk blond mamma med blå ögon och en pappa från Venezuela med svart indianhår och örnnäsa. Och han ser fördelarna med att ha en fot i två kulturer. Vi firar julafton två gånger, jag har två språk med mig naturligt och jag har mina rötter i ett kallt och ett varmt land. Dogges morfar är arkitekt och har ritat flera hus i Visby, så känslan för hus och miljöer har han med sig. Men det är konsten och musiken som har blivit hans stora intresse och yrkesmässiga karriär. Min uppväxt präglas av att jag har vuxit upp i Alby med över 160 nationaliteter runt om kring mig. När jag gick i skolan fanns det nästan inga svenskar alls i min klass. Det var helt klart ett problem både för dem som var svenskar och de som skulle bli svenskar. Problemen på 90-talet var också att det var nästan omöjligt att få studera musik eller teater när man inte hade ett svenskt namn. Jag har stött på många osynliga barriärer som bidrar till utanförskapet. Därför är jag extra stolt över att jag lyckades inom musiken. I dag är det svårare att diskriminera. Ändå lyfter media ofta fram att det är ett problem med alla invandrare i förorterna. Men vi som bor här ser inte att det är vi som är problemet. Det behövs bättre strukturer som involverar människor. Alla skulle må bättre av att se sig själva som en möjlighet i stället för en omöjlighet. Vi trivs här och med varandra. Möjligen kan det vara ett problem att det FAKTA dogge doggelito Med sitt Latin Kings och låtar som Välkommen till förorten och I skuggan av betongen etablerade sig Dogge Doggelito som rapartist Numera ser han sig som konstnär och artist inom många områden. 19

20 Subtopia, där Dogge Doggelito arbetar, är en stor anläggning där kreatörer kan mötas. Här finns ett fyrtiotal hyresgäster verksamma inom olika konst- och kulturformer. 20

21 dogge doggelito botkyrka inte bor så många svenskar här och att de därmed lätt kan känna sig utanför. Givetvis finns det en samling med sociala problem även här, arbetslöshet till exempel. Och det är ju politiskt självförvållat om samhället väljer att hänvisa dessa människor till förorterna där det är svårt att hitta jobb. Det finns inte så många företag att lära känna. De naturliga jobbnätverken är någon annanstans. Mycket skulle kunna göras för att vända utvecklingen i söderförort, menar Dogge. Här skulle kunna byggas en internationell flygplats. Det skulle föra med sig nya arbetsplatser och minska trafiken till Arlanda och Bromma för alla som bor söder om staden. Bristen på flygplatser skapar många och långa transporter. Vi borde också satsa på en spännande nöjespark och ett Botkyrka Collosseum en fotbollsarena. Här finns utrymme för parker, arenor och parkering. Och här finns många som vill ha jobben det skulle skapa. FAKTA botkyrka Botkyrka är en kommun i Stockholms Län. I kommunen finns tunnelbanestationerna Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg, samt pendeltågstationerna Tullinge och Tumba. Här skulle kunna byggas en internationell flygplats. Det skulle föra med sig nya arbetsplatser och minska trafiken till Arlanda och Bromma för alla som bor söder om staden. 21

22 När Joakim Svedinger köpte fastigheterna i Sätra från det kommunala bostadsbolaget innebar det nästan en fördubbling av antalet hyresrätter för honom.

23 joakim svedinger sätralyan Viktigt att vara en synlig värd Vakanserna har minskat sedan privata Sätralyan tog över i Sätra utanför Gävle. Som fastighetsägare är det viktigt att värna om de skötsamma hyresgästerna, menar Joakim Svedinger. Sätra är ett vackert bostadsområde. Det tyckte även Joakim Svedinger när fastigheterna där bjöds ut till försäljning hösten Nio punkthus i fyra våningar, belägna på en liten kulle några kilometer norr om stadskärnan i Gävle. Sätra centrum på gångavstånd, likaså en grundskola idylliskt belägen vid skogskanten. Sätrabäcken ringlar sig fram mellan de tallbevuxna kullarna och bussförbindelserna till centrala Gävle är utmärkta. Ett stenkast bort ligger Läkerol Arena, där folkets ishockeylag Brynäs skördar framgångar, och kanske kommer även en ny fotbollsarena att etableras. Det finns bara ett aber. Sätra har inget gott rykte i folkmun. Byggda i början av 1970-talet kvalificerar sig husen i Sätra som delar av miljonprogramprojektet. De flesta människor har en uppfattning om Sätra, även de som inte ens varit där. Joakim Svedinger är Gävlebo sedan barnsben. Fadern byggde upp Svedinger Fastigheter som Joakim i dag äger och förvaltar tillsammans med sin syster. De 239 lägenheterna i Sätra äger och sköter dock Joakim själv genom det nyskapade dotterbolaget Sätralyan. Sätralyan är ordlek med en av gatuadresserna till området Ulvsätersvägen, säger Joakim. Fastigheterna i Sätra köpte han 2009 av det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna. 23

24 sätralyan joakim svedinger 24 Egentligen hade Gavlegårdarna för avsikt att sälja fler bostadsfastigheter. I paketet ingick från början ungefär lika många fastigheter till i Brynäs på andra sidan staden. Syftet från kommunens sida var att försöka locka till sig större investerare, men hösten 2008 kom finanskrisen emellan och luften gick ur marknaden. Efter en första runda med bud som inte var förpliktigande kunde Joakim Svedinger nå en överenskommelse med Gavlegårdarna om att få köpa ut enbart fastigheterna belägna i Sätra. Finansieringen var inte en helt enkel fråga våren 2009, då tillgången på kapital var begränsad även för bankerna. Det fanns nog banker som var villiga att låna ut, men flera av dem hade helt enkelt inget kapital själva. Mot säkerheter i Svedinger Fastigheter kunde finansieringen klaras ut och affären ros i hamn. Även om Joakim Svedinger bara köpte hälften av de fastigheter som bjöds ut, innebar det nära nog en fördubbling av antalet hyresrätter för honom. För Gavlegårdarna med ungefär hyresrätter i sitt bestånd var det väl ingen omvälvande affär, men för mig innebar det ungefär en fördubbling mot vad jag hade tidigare. Vid halvårsskiftet 2009 övergick de nio punkthusen i Sätra i Joakim Svedingers ägo. Han stod nu som ägare till 239 hyreslägenheter, varav 60 stycken vakanta, i ett miljonprogramområde med tveksamt rykte. Hur skulle utvecklingen kunna vändas? Hos Joakim själv fanns ingen oro. Mitt mål är att områdets rykte ska kunna förbättras i takt med att hyresgästerna i större utsträckning upplever att området erbjuder trygga och bra bostäder.

25 Fastigheterna är välhållna, ligger fint och har bra tillgänglighet. Mitt mål är att områdets rykte ska kunna förbättras i takt med att hyresgästerna i större utsträckning upplever att området erbjuder trygga och bra bostäder, säger han. Det ser ut som om Joakim Svedinger sakta men säkert håller på att nå sitt mål. Personlig kontakt med gamla och nya hyresgäster har skapat lugn och ro i området. Bättre marknadsföring och en möblerad visningslägenhet har hjälpt till. Antalet vakanta lägenheter har minskat till drygt 20. På sikt hoppas han kunna göra om ett av punkthusen till ett seniorboende, med särskilt anpassade lägenheter. Han ser gärna fler äldre i Sätra, eftersom han tycker att de är de idealiska hyresgästerna. De är rädda om lägenheterna och stör inte grannarna. Dessutom bor de kvar längre. Men på frågan om hyresgästerna selekteras är han tydlig. Enligt Joakim Svedinger har Gavlegårdarna mer strikta regler än han när det gäller vem som får hyra en lägenhet. För honom är det viktigare att en ny hyresgäst inte stör sina grannar än att han har en betalningsanmärkning. En utebliven hyra stör bara mig som hyresvärd, men en störande hyresgäst drabbar andra hyresgäster. Därmed inte sagt att det går bra att slarva med betalningen av hyran till Svedingers fastighetsbolag. Men så länge en hyresgäst kan visa att han börjat betala av på gamla skulder kan han få hyra en ny lägenhet. Hur vet man då om en hyresgäst har varit skötsam i sitt tidigare boende? Joakim Svedinger brukar helt enkelt höra med nya bostadssökande om de har något emot att han frågar efter referenser hos tidigare hyresvärdar. Om hyresgästen svarar nej är det i sig ett tecken på att det inte finns något att dölja. En stökig hyresgäst, som inte vårdar sin lägenhet och stör sina grannar, kan skapa en negativ spiral. Skötsamma hyresgäster söker sig då till andra områden, vilket gör att vakanser uppstår. För att fylla upp de tomma lägenheterna kanske det tummas på att uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärdar och så uppstår en nedåtgående spiral som riskerar att ge ett bostadsområde dåligt rykte. Som hyresvärd är det därför viktigt att värna om de skötsamma hyresgästerna. Med ledord som trygghet och bra bostäder kan ett sämre rykte tvättas bort, även om det tar tid, säger Joakim Svedinger. Det handlar också om att vara synlig som hyresvärd, anser han. Man får inte slöa till, även om jag köper upp den löpande servicen av ett annat företag, FAKTA joakim svedinger Delägare och VD i Svedinger Fastigheter AB, som han äger och driver i andra generationen tillsammans med sin syster Anette Svedinger- Ericsson. Joakim Svedinger äger även Sätralyan. 25

26 sätralyan joakim svedinger FAKTA sätralyan Bolaget äger nio punkthus i fyra våningar med 239 lägenheter strax utanför Gävle. Byggt i början av 1970-talet. Fastighetssnabben. Jag går själv runt och delar ut hyresavierna. Det ger mig en bra bild över hur hyresgästerna trivs och skapar en positiv kontakt. Joakim Svedinger lyfter fram frågan om förvaltningskvalitet. I dag lönar det sig egentligen mer att vara en fastighetsägare som inte bryr sig så mycket om vare sig servicen till hyresgäster eller underhåll av fastigheter än motsatsen. Hyresnivån borde bättre avspegla den servicenivå som erbjuds hyresgästerna. Det borde löna sig att vara en bra hyresvärd med ett gott bemötande av hyresgästerna. Joakim Svedinger är övertygad om att förvärvet av fastigheterna i Sätra kommer att bli lönsamt. Kanske är det därför han utan nervositet i rösten pekar ut den ena förbättringsåtgärden efter den andra under rundvandringen i området. Trygga och bra boenden är det genomgående temat. Med största sannolikhet kommer han att föra vidare samma ideal till nästa generation i familjeföretaget, så att gävleborna i framtiden kommer att se Ulvsätersvägen och Norrbågen i Sätra som riktigt attraktiva adresser. 26 Jag går själv runt och delar ut hyresavierna. Det ger mig en bra bild över hur hyresgästerna trivs och skapar en positiv kontakt.

27 Johan Sveidinger är övertygad om att förvärvet av fastigheterna i Sätra kommer att bli lönsamt. 27

28 Många viktiga nyckeltal för välstånd är svaga i miljonprogramsområdena, påpekar Madeleine Nobs på NCC. Det handlar om hälsa, kriminalitet, arbetslöshet bland annat.

29 madeleine nobs ncc Utanförskap kan bli förödande Bostäderna som snabbyggdes åt 40-talisterna på 60- och 70- talen är nu till stor del i dåligt skick. Problemen i dessa områden är relaterade till flera större samhällsproblem, säger Madeleine Nobs, affärsutvecklingschef på NCC. Vi har två oerhört viktiga bostadsfrågor att lösa: Bostäder till unga och rustning av miljonprogrammens områden. Det utanförskap som skapas genom bostadsbrist och segregation kan få förödande konsekvenser. Det säger Madeleine Nobs, affärsutvecklingschef på NCC, där hon ansvarar för NCC:s alla så kallade gröna erbjudanden. Det innebär att tydliggöra miljöfrågorna, minska den egna miljöpåverkan och utveckla det gröna byggandet i samverkan med kunderna. Hållbarhetsfrågorna är kopplade till hela samhällsutvecklingen. Även i sitt tidigare jobb, som konceptägare för det så kallade Miljonhemmet på Skanska, bidrog hon till byggsektorns utveckling av miljonprogramsområdena. Miljonhemmet är en kunskapsbank med arbetsmetoder, checklistor, analyser, kalkyler, utvärderingar och forskningsresultat. Unikt för Miljonhemmet är att väga in ekonomi, miljö och sociala faktorer, det vill säga hållbarhetsmässiga aspekter, i bedömningar och beräkningar. Resultatet blir en bättre helhetssyn och ett mer långsiktigt sätt att tänka när det gäller miljonprogrammet. Där ingår att arbeta aktivt för att skapa dialog mellan de människor som är engagerade i ombyggnadsprocessen, exempelvis ägare, entreprenörer, boende och lokala politiker. I möjligaste mån anställs personal som bor i de områden man arbetar med, säger Madeleine Nobs. 29

30 ncc madeleine nobs 30 I sina olika roller inom byggsektorn har hon alltså bidragit till att denna bransch arbetat för att utveckla miljonprogramsområdena. Madeleine Nobs menar att bostaden har blivit vår tids största ojämlikhet. Det skapar många problem. Ungdomar som är födda på 90-talet har ingenstans att bo. Den ungdomskullen är lika stor som den generation som föddes på 40-talet. Skillnaden är att när 40-talisterna var unga byggde man bostäder per år i tio år inom ramen för miljonprogrammet för att klara behovet av bostäder. I dag kommer vi inte ens upp i nya bostäder per år, säger hon. Unga bor hemma, i andra hand, inneboende. Alla varianter finns. Det är bara ungdomar vars föräldrar har råd att köpa en bostad som kan räkna med något eget. Det är ett utanförskap som kan få förödande konsekvenser på sikt. Bostäderna som snabbyggdes åt 40-talisterna på 60- och 70-talen är nu till stor del i dåligt skick. Madeleine Nobs vill se att problemen där inte är isolerade, utan är relaterade till flera större samhällsproblem. Miljonprogramsområdena behöver rustas. Att de är nedgångna gör att utanförskapet för de boende där ökar. Många viktiga nyckeltal för välstånd är svaga i dessa områden. Det handlar om hälsa, kriminalitet, otrygghet, arbetslöshet, förekomsten av vård och service med mera. Ett exempel är att tillgången till läkare, barnmorska och tandläkare är mindre än en fjärdedel jämfört med hur den är på Östermalm i Stockholms innerstad. Den psykiska ohälsan är flera gånger så stor i miljonprogrammens områden än i andra områden. Arbetslösheten är högre och färre barn går ut skolan med godkända betyg. Det finns en mängd stora områden vi borde kunna förtäta och bygga till på ett attraktivt sätt. Det är mycket billigare än att riva eller att börja om någon annanstans.

31 Komplexiteten i problemen gör också att det inte räcker med enbart ombyggnader för att förbättra situationen. Tyvärr rundar våra politiker problemet. Det åligger inte bostadsbolagen eller fastighetsägarna att lösa övergripande samhällsproblem som arbetsbrist och brist på integration. Det krävs politiska beslut för att samverkan ska ske på alla plan. Bostadsministern måste tala med arbetsmarknadsministern, skolministern, rättsväsendet osv. De måste tillsammans se till att samhällets alla delar fungerar, säger Madeleine Nobs. Vi behöver många i Sverige som kan arbeta och det är en paradox att vi inte lyckas ta till vara potentialen hos alla ungdomar, även de som bor i socialt utsatta områden. Givetvis finns många fina problemfria bostadsområden inom miljonprogrammet också. Men det utanförskap som utvecklats på sina håll måste lösas. Var femte svensk bor i ett miljonprogramsområde. Det är 20 procent av väljarna. Samtidigt pekar hon på möjliga lösningar. Det finns en mängd stora områden vi borde kunna förtäta och bygga till på ett attraktivt sätt. Det är mycket billigare än att riva eller att börja om någon annanstans, eftersom nya bostadsområden kräver ny infrastruktur med skolor, vägar och service som kostar mycket pengar. Befintliga områden har däremot mestadels en bra grund som det går att bygga vidare på. Trevåningshus kan få två våningar till med terrasser, högre hus kan få tillbyggnader med större balkonger, och så vidare. I Stockholmsområdet ligger många miljonprogramsområden bara 15 minuter från T-centralen. Med rätt satsning kan det bli attraktivt att bo i dessa områden, säger Madeleine Nobs. Hon framhåller att det i dag satsas enormt från olika aktörer, som kommuner, byggare, fastighetsägare och politiker, på att nya områden ska få en positiv utveckling. I planeringen försöker man tänka in alla delar från början. Duktiga arkitekter anlitas och områdets möjligheter belyses väl: infrastruktur, miljö, energi, trygghet, trivsel och sociala nätverk samt aktiviteter för de boende. Att bygga nytt engagerar alla. Detsamma borde gälla även för ombyggnader och tillbyggnader. Man skulle behöva vara lika ambitiös där, säger hon. Återigen handlar det om samverkan mellan ett områdes alla aktörer. Det hjälper inte med enbart ett stambyte, fler poliser eller att bygga ett ungdomshus. Allt måste göras samtidigt för att ett område ska kunna bli attraktivt om det har haft ett dåligt rykte med många problem. FAKTA madeleine nobs Madeleine Nobs är arkitekt och utvecklingschef på NCC, där hon ansvarar för NCC:s så kallade gröna erbjudanden. Tidigare affärsansvarig för Miljonhemmet på Skanska och en nyckelperson bakom Ikeas och Skanskas Bo Klok-koncept. 31

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Fastighetsägarna och samhällsansvar

Fastighetsägarna och samhällsansvar Fastighetsägarna och samhällsansvar Wallfasts dotterbolag Hässelby Hem AB finansierar och samarbetar med Stiftelsen Läxhjälpen. Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att ge högstadieelever ökade framtidsmöjligheter.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Renovering för samhällsnytta - En blick på förändring

Renovering för samhällsnytta - En blick på förändring - En blick på förändring Madeleine Nobs Styrelseledamot Renoveringscentrum Sammanfattning: 1. En helt ny värld där begränsningarna sätter agendan 2. Dessa omdaningar i vårt land och vår bransch kan kopplas

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver » Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver Resan mot Rinkebys framtid När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att där skapa 400 nya bostäder såg vi vår chans. Vi såg möjligheten att skapa

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Willhem. Vision Willhems vision är "En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem".

Willhem. Vision Willhems vision är En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem. Willhemlyftet Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige.??Willhemlyftet är vårt koncept där

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder

Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder Landskrona Stad och Urban utveckling Strategier, arbetssätt och åtgärder Följeforskning av arbetet med Landskrona innerstad från 1 januari 2013 Gunnar Blomé, Malmö Högskola, Urbana Studier Kerstin Annadotter,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Positive Footprint Housing

Kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Positive Footprint Housing Kooperativa hyresrätter för unga vuxna Positive Footprint Housing 213 000 skäl för oss att jobba hårdare Hundratusentals kan inte flytta hemifrån Boverket rapporterar att bristen på hyreslägenheter ökar

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december

Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december Dag och tid 12 December kl. 18-20 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du?

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? Dag och tid 19 februari kl. 18-20 Plats Närvarande Ej närvarande Grindtorpskolan Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOTKYRKABYGGEN

VÄLKOMMEN TILL BOTKYRKABYGGEN VÄLKOMMEN TILL BOTKYRKABYGGEN Det här är Botkyrkabyggen 88,7 % av våra hyresgäster trivs i sin lägenhet 83,4 % av energin vi använder är förnyelsebar Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden 2012 års Bodemokratidagar: Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden Bodemokratidagarna har utvecklats till en årlig mötesplats som arbetar med boende- och boinflytandefrågor

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer