Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003"

Transkript

1 Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE OF TOURISM MÄSSANS GATA 10, S GÖTEBORG TFN:

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING LÅGPRISBOLAGENS AFFÄRSMODELL LÅGPRISBOLAG I VÄSTSVERIGE Ryanair Virgin Express Sterling Malmö Aviation Duo City Airline SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN METOD DEMOGRAFISK PROFIL ANDELEN INCOMING BLAND RYANAIRS PASSAGERARE NATIONALITET OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE KÖN OCH ÅLDER RESSÄLLSKAP BESÖKSPROFIL PRIVATRESENÄRER OCH AFFÄRSRESENÄRER TIDIGARE BESÖK INTRESSE FÖR DESTINATIONEN VISTELSELÄNGD BOENDE OCH TRANSPORT DESTINATIONEN AKTIVITETER BESÖKTA DESTINATIONER ÅTERKOMMA OCH REKOMMENDERA TILL ANDRA BESÖKTA DESTINATIONER ÅTERBESÖK OCH REKOMMENDERA TILL ANDRA ANALYS STOR ANDEL SVERIGEVÄNNER SPLITTRAD BILD BETRÄFFANDE KONSUMTION UTVECKLINGSPOTENTIAL SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

3 1 INLEDNING Lågprisflyg är en relativt ny företeelse som har fått stora konsekvenser för flygbranschen. De två största lågprisaktörerna på den europeiska flygmarknaden är Ryanair och easyjet. Under 2002 omsatte Ryanair milj. SEK och easyjet omsatte milj. SEK. Av dessa två är det ännu bara Ryanair som trafikerar svenska destinationer, de kör till Skavsta utanför Nyköping, Säve i Göteborg, Sturup utanför Malmö samt till Västerås flygplats. Stockholm/Skavsta: Bryssel, Frankfurt, Glasgow, Hamburg/Lübeck, London, Oslo, Paris, Tampere, Århus. Göteborg/Säve: London, Frankfurt, Glasgow Malmö/ Sturup: London, Frankfurt Stockholm/Västerås: London Ryanairs linje mellan London och Göteborg startade 2001 och ytterligare en linje till Frankfurt upprättades i februari En tredje linje till Glasgow öppnades i oktober Dessa nya flyglinjer kompletterar det befintliga utbudet av transportörer som kan generera strömmar av inkommande besökare till Västsverige. Det mest intressanta är förstås att Ryanair attraherar helt nya grupper av resenärer. I en undersökning bland passagerarna på Skavsta från juni i år, uppger 63 procent av respondenterna att de inte skulle ha rest alls om det inte funnits lågprisflyg till/från Skavsta. Den undersökningen omfattade 1000 personer, både svenskar och utlänningar. 1 En snabb blick på gästnattsutvecklingen i Göteborg visar att brittiska gästnätter har ökat med 64 procent från det att Ryanair startade upp sin Londonlinje. Britterna har därmed passerat tyskarna som den största icke-nordiska grupp av incoming till Göteborg. 2 Varför det överhuvudtaget är intressant att attrahera utländska besökare är för att deras konsumtion i Sverige är det samma som export till utlandet. Med den skillnaden att i fallet med turister och besökare så rör det sig om förflyttad konsumtion istället för förflyttning av varor och tjänster. Liksom det när vi svenskar reser utomlands och konsumerar handlar om import. Ryanairs linjer bidrar till att öka både importen och exporten. Om det i slutändan blir ett positivt bidrag till exporten beror på om passagerarna från utlandet konsumerar mer under sin vistelse i Sverige än vad de svenska passagerarna konsumerar under sin vistelse i utlandet. Västsvenska Turistrådet, som ytterst har till uppgift att utveckla turismen i Västsverige och att marknadsföra Västra Götalandsregionen som besöksdestination, vill veta mer om de besökare som kommer via Ryanairs linjer till Göteborg. Turismens Utredningsinstitut har på uppdrag av Västsvenska Turistrådet genomfört en marknadsundersökning bland Ryanairs resenärer på Göteborg City Airport som flygplatsen i Säve heter. Den genomfördes under perioden 5-10 augusti 2003 bland resenärer som var på väg hem, med flyget till London eller till Frankfurt, efter sin Sverigevistelse Turismens Utredningsinstitut september

4 1.1 Lågprisbolagens affärsmodell Lågprisflyget som koncept har utvecklats i Europa efter att flygmarknaden avreglerats inom den Europeiska Unionen, Det har dock funnits lågprisflygbolag på den amerikanska marknaden under många år dessförinnan, ett av de mest lyckosamma bolagen är Southwest Airlines. De europeiska lågprisbolagen har alla mer eller mindre kopierat Southwest Airlines affärsmodell för att möjliggöra de mycket låga flygpriserna. Nedan redovisas de viktigaste kostnadsbesparande faktorerna som särskiljer lågprisbolagen från de traditionella flygbolagens affärsmodell. Högre nyttjandegrad av flygplan Högre nyttjandegrad av flygpersonal Homogen flygplansflotta Liten eller ingen agentförsäljning, tydlig styrning på internetförsäljning Fler säten per plan Inga gratismåltider ombord Användning av billigare flygplatser De två största aktörerna på den euroepiska flygmarknaden är som redan nämnts easyjet och Ryanair. De har ett relativt liknande affärsupplägg med den stora skillnaden att easyjet trafikerar huvudflygplatser medan Ryanair har valt att placera sig på andra flygplatser eller s.k. remote airports, d.v.s. mer avlägsna flygplatser från huvuddestinationen räknat. Ryanairs strategi ger mer fördelaktiga flygplatsavtal beträffande både kostnader och start/ landningstider, s.k. slots. För resenärerna kan det vara en fördel att komma till en mindre flygplats med mindre folk och kortare handlingstider. Nackdelen är förstås att det kan vara längre transporttid till själva destinationen samt att möjligheterna till byte för vidare flyg är mer begränsade. Ryanair har varit mycket framgångsrika i sin strävan att döpa om flygplatser så att namnet är det samma som den något mer avlägsna huvuddestinationen. Exempel på detta är Stockholm Skavsta som egentligen ligger i Nyköpings kommun liksom London Stansted som ligger cirka 13 mil utanför London. Ryanair upprättade sin första lågprisflyglinje i Sverige år Det var mellan Stockholm Skavsta och London Stansted. Idag har Ryanair nio linjer från Stockholm Skavsta och tre linjer från Göteborg City Airport upprättade Ryanair en skandinavisk hub eller bas på Skavsta flygplats vilket innebär att det är dit som all personal och flygplanen återvänder efter en arbetsdag. Lågprisflygbolagen har endast flygningar fram och tillbaka från sina baser, till skillnad från de traditionella flygbolagen som ofta har ett mer nätverksliknande trafiksystem. 3

5 1.2 Lågprisbolag i Västsverige Före Ryanairs etablering på Göteborg City Airport så var det en mycket begränsad trafik på flygplatsen. Utrikestrafiken bestod då av charter på utlandet. Numera tillhör Göteborg City Airport en av de största flygplatserna i Sverige, mätt i antalet passagerare. Ryanair är sedan starten 2001 i princip det enda bolag som med utrikestrafik på flygplatsen vilket gör att siffrorna nedan beträffande utrikestrafik i det närmaste motsvarar Ryanairs passagerare. Driften av Göteborg City Airport hanteras av ett bolag som ägs av Luftfartsverket (40 procent), Volvo AB (40 procent) samt Göteborgs Stad (20 procent). Göteborg City Airport Inrikestrafik Procent av tot. Utrikestrafik Procent av tot. Summa totalt Förändring jämfört med föregående period Uppgift saknas ,6% % % ,6% % % ,3% % % ,2% 2003 jan-nov % % ,6% Källa: Luftfartsverket I Västsverige är det endast Göteborg som trafikeras av utländska lågprisflygbolag. I följande stycke redovisas för de aktörer som har någon form av lågprisflyg till Göteborg. Uppgifterna gäller, om ej annat anges, för den period som undersökningen genomfördes d.v.s. juli-augusti Ryanair Av Ryanairs samtliga resor i Sverige så bokas cirka 45 procent utomlands. Denna siffra skiljer sig dock åt avseende olika linjer. Ryanair säljer i genomsnitt enkelresor per månad på linjen Göteborg-London. 45 procent av t.o.r.-resor innebär att Ryanairs Londonlinje förser Göteborgsregionen med inkommande besökare varje månad. På Frankfurtlinjen är motsvarande siffra t.o.r.-resor och inkommande besökare. 3 De inresande besökarna består dock till viss del av utlandsboende svenskar. Enligt Göran Hall, VD på Göteborg City Airport, är cirka 25 procent av samtliga resenärer på Londonlinjen utlandssvenskar. Det är emellertid svårare att uppge någon siffra beträffande Frankfurtlinjen då den varit i bruk kortare tid. Halls uppfattning är ändå att det är en lägre andel svenskar på Frankfurtlinjen än på Londonlinjen. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Ryanair London 21 Frankfurt 7 Glasgow 7 Totalt: «De nya flygaktörernas potential för inkommande turism» Harald Rosén, december

6 1.2.2 Virgin Express Virgin Express är det tredje största lågprisbolaget i Europa. Deras hub ligger i Bryssel och de flyger mestadels till huvudflygplatser. De har i snitt t.o.r. resenärer i månaden på Göteborgslinjen (Landvetter) och av dessa bokas cirka 20 procent utomlands, vilket betyder ett bidrag på runt incomingbesökare i månaden. En viss andel av dessa är dock utlandssvenskar som bor i Bryssel. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Virgin Express Bryssel 21 Totalt: Sterling Sterling har en bakgrund som charterflygbolag inom Tjareborg och flyger fortfarande mest till klassiska charterdestinationer. Den största andelen av Sterlings resenärer är också nordbor som åker söderut, deras linjer ger ett mycket litet incoming-bidrag. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Sterling Alicante 4 Barcelona 2 Gran Canaria 2 (okt-april) Köpenhamn 2 Kos 1 Madeira 1 (okt-maj) Malaga 1 Mallorca 3 Milano 2 Nice 2 Oslo 2 Totalt (sommartid) Malmö Aviation Det svenska Malmö Aviation är inget lågprisbolag i generell mening. Deras snittpriser ligger nära SAS priser och huvuddelen av passagerarna är affärsresenärer som flyger inrikes. Inom ramen för lågpriskonceptet Snålskjutsen säljs dock flygresor till ett antal destinationer till ett betydligt lägre pris än ordinarie biljetter. Från Göteborg finns endast en stadigvarande utrikeslinje, Göteborg Nice. Det var i samband med lågprisbolaget GoodJets konkurs som Malmö Aviation tog upp denna linje som visat sig vara lönsam. Lejonparten av passagerarna är svenska privatresenärer. Under sommaren öppnades även en linje till Dublin. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Malmö Aviation Nice 7 Dublin 2 (maj-sept) Totalt: 2 9 5

7 1.2.5 Duo Duo skapades i juni 2003 av ett antal personer med bakgrund inom Maersk Air. Bolaget flyger från Birmingham och Edinburg till ett antal destinationer i Europa. Duo har även en linje till Göteborg från Birmingham. Duo är inte ett renodlat lågkostnadsbolag, de flyger exempelvis med för små plan för att nå maximal kostnadseffektivitet, men har i gengäld lägre snittpriser än traditionella flygbolag. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Duo Birmingham 11 Totalt: City Airline City Airline är ett svensktägt flygbolag med huvudkontor i Göteborg. De har i dagsläget tre direktlinjer från Göteborg med planer på ytterligare 7-8 direktlinjer både inrikes och utrikes. City Airline är inte heller något uttalat lågprisbolag men erbjuder vissa grupper under vissa perioder biljetter till låga priser. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka City Airline Manchester 14 Birmingham 21 Helsingfors 28 Totalt:

8 1.3 Syfte med undersökningen Undersökningen syftar till att kartlägga inkommande besökare som reser med Ryanairs linjer från London Stansted och Frankfurt Hahn. Följande informationsbehov har fastställts: Passagerarnas demografiska profil beträffande kön, ålder och nationalitet Linjernas upptagningsområde Ressällskapens sammansättning Fördelningen affärsresenärer/privatresenärer Passagerarnas intresse för destinationen Besöksinformation beträffande besökta destinationer, aktiviteter, boendeform samt transportmedel Passagerarnas benägenhet att återkomma eller rekommendera destinationen till andra 1.4 Metod Information om resenärerna samlades in genom att Ryanairs passagerare intervjuades av språkkunnig personal på Turismens Utredningsinstitut. Intervjuerna följde en i förväg framtagen frågemall som fanns på både engelska och tyska. Passagerarna intervjuades i transithallen i väntan på att de skulle få gå ombord på sitt plan. Det var gynnsamma förhållanden för att genomföra intervjuer eftersom denna tid ändå innebar väntan för passagerarna. Passagerarna tillfrågades enligt ett slumpmässigt utfört urval. För de passagerare som bokat sin resa i Sverige noterades endast nationalitet och inget mer. Fullstädiga intervjuer genomfördes sålunda endast med personer som var på väg hem igen efter en vistelse i Sverige. Det kunde dock röra sig om såväl utlänningar som i utlandet boende svenskar. Undersökningsperioden, den 5 10 augusti, valdes mot bakgrund att det skulle vara flygningar med en stor andel privatresenärer då Västsvenska Turistrådet primärt var intresserad av att kartlägga detta segment. Intervjuarbetet pågick samtliga dagar under den aktuella veckan, dels på avgången till Frankfurt kl och dels på två av avgångarna till London, 10,15 samt Totalt samlades 128 intervjuer på Londonlinjerna in och 84 intervjuer på Frankfurtlinjen in. Materialet har bearbetats i SPSS statistikprogram och därefter analyserats. Resultaten presenteras i vissa fall för både affärsresenärer och för privatresenärer och vissa fall för privatresenärer separat. Likaså särskiljs resultaten från intervjuer med Londonpassagerare och Frankfurtpassagerare åt i de fall det är möjligt. Resultaten är karaktäristiska för den period då undersökningen genomfördes, och återspeglar det faktum att många av privatresenärerna har varit i Sverige på sin sommarsemester. En liknande undersökning genomförd under en annan tid på året skulle sannolikt ge en annan bild av besökarna. 7

9 2 DEMOGRAFISK PROFIL I denna undersökning beskriver den demografiska profilen vilken nationalitet som Ryanairs passagerare på Säve har, samt deras ålder och kön. Avsnittet visar även i vilka olika konstellationer av ressällskap som passagerarna åkte. 2.1 Andelen incoming bland Ryanairs passagerare Undersökningens primära syfte var att kartlägga turister, d.v.s. personer boende i utlandet. Denna grupp består av både britter, utlandssvenskar samt människor av annan nationalitet. Även bland de som bokat sin resa i Sverige och som bor i Sverige fanns det människor av utländsk härkomst förstås, bland annat utlandstyskar och utlandsbritter. Det var dock intressant att, oavsett nationalitet, se fördelningen av Ryanairs passagerare på boende i Sverige och boende i utlandet. Inkomster från de som bor i utlandet och besöker Sverige är att betrakta som ekonomiskt inflöde, d.v.s. turistexport. Nedanstående cirkeldiagram visar fördelningen så som den såg ut under den vecka som undersökningen genomfördes. London Frankfurt Import 54% Export 46% Import 4 Export 6 Diagram 1: Exportandelen på Londonlinjen n = 316 n = 162 Diagram 2: Exportandelen på Frankfurtlinjen Göran Hall, VD för Göteborg City Airport, uppskattade exportandelen på Londonlinjen till i genomsnitt drygt 60 procent. Det betyder att den beräknade exportandelen för den period när undersökningen genomfördes ligger betydligt under genomsnittet. Angående Frankfurtlinjen är det svårare att uttala sig, med hänsyn till den relativt korta tid som linjen varit i bruk. Dock finns siffror från den tidigare nämnda undersökningen på Skavsta flygplats som visar att trafiken där till Frankfurt till 60 procent består av boende i Tyskland som besöker Sverige. Med andra ord uppvisar denna undersökning ett mycket likvärdigt resultat. 2.2 Nationalitet och upptagningsområde Tre fjärdedelar av dem som hade varit i Sverige var britter, men med på flyget tillbaka fanns även personer med en annan nationalitet. Dessa kan antingen bo i Storbritannien men ändå vara av annan nationalitet eller använt sig av Londonlinjen för att resa vidare till andra destinationer. Beträffande de som uppgett svensk nationalitet så rör det sig inte om svenskar på väg ut på semester o.dyl utan om svenskar som är hemmahörande i Storbritannien. Detta 8

10 vet vi eftersom de svenskar som var på väg ut inte intervjuades i denna undersökning. På Frankfurtlinjen var tyskarna i ännu större majoritet, närmare 87 procent av Frankurtresenärerna var tyskar. Övriga nationaliteter var svenskar, norrmän, schweizare och österrikare. Nedanstående tabell visa passagerarnas spridning beträffande nationalitet. Londonresenärer Antal Procent Frankfurtresenärer Antal Procent Storbritannien 95 74,2% Tyskland 72 86,7% Sverige 7 5, Sverige 2 2,4% USA 6 4,7% Norge 2 2,4% Norge 4 3,1% Schweiz 2 2,4% Italien 4 3,1% Österrike 2 2,4% Irland 3 2,3% Övriga nationaliteter 3 3,6% Övriga nationaliteter 9 7, Totalt antal respondenter Totalt antal respondenter Tabell 1: Resenärernas nationalitet Cirkeldiagrammen nedan presenterar hur många av respondenterna som bor i eller inom ett avstånd på 12 mil från London, respektive Frankfurt. Det visar sig att Frankfurtlinje attraherar fler resenärer utanför den egna närregionen. 32% 48% 68% 52% Hemmahörande i Stor-London Hemmahörande utanför Stor-London Hemmahörande i Stor-Frankfurt Hemmahörande utanför Stor-Frankfurt Diagram 3: Londonresenärernas hemvist n = 118 n = 81 Diagram 4: Frankfurtresenärernas hemvist 9

11 2.3 Kön och ålder Respondenterna ombads uppge uppgifter om ålder och kön för sig själva och sitt ressällskap. De två cirkeldiagrammen nedan redovisar könsfördelningen bland samtliga resenärer, d.v.s. både respondenterna och deras ressällskap. Bland respondenterna var det något fler män än kvinnor som hade intervjuats utav Londonresenärer och det motsatta förhållandet gällde för Frankfurtresenärerna. Men bland passagerarna som helhet var det en mycket jämn könsfördelning. 47% % Män/pojkar Kvinnor/flick or Män/pojkar Kvinnor/flickor Diagram 5: Könsfördelning Londonresenärer Diagram 6: Könsfördelning Frankfurtresenärer Passagerarnas medelålder var cirka 34 år på Londonlinjen och något yngre, 30 år på Frankfurtlinjen. Stapeldiagrammen visar hur stor andel av passagerarna som föll inom olika åldersintervall. Observera att detta gäller respondenter och deras ressällskap. Medelåldern bland respondenterna var betydligt högre då det var mycket få barn som hade intervjuats % 24% % % 18% 16% % 2 3% 1 2% Under 18 år 18-25år 26-35år 36-50år 51-65år Över 65 år Under 18 år 18-25år 26-35år 36-50år 51-65år Över 65 år Diagram 7: Åldersfördelning Londonresenärer n = 229 n = 152 Diagram 8: Åldersfördelning Frankfurtresenärer 10

12 2.4 Ressällskap Eftersom de intervjuade personerna skulle uppge kön och ålder även för sitt ressällskap, så kan vi se hur Ryanairpassagerarna fördelar sig på olika konstellationer av ressällskap. Det kan vara intressant att se om det exempelvis är mest par som reser eller om det även är mycket barnfamiljer? Antal vuxna Antal barn Totalt ,8% 0,8% - 1,6% 1 52,3% 1,6% 0,8% - 54,7% 2 23,7% 4,8% 4, 3,2% 35,7% 3 4,8% ,8% 4 2,4% 0,8% ,2% Totalt 83,2% 8, 5,6% 3,2% 10 Tabell 2: Londonresenärernas ressällskap n = 126 Bland Londonresenärerna var det 83,2 procent som reste utan barn. Som barn räknas här personer som ej fyllt 18 år. Det var två personer under 18 år av totalt 126 respondenter som reste utan vuxensällskap. Drygt hälften, 52,3 procent av passagerarna reste ensamma utan sällskap av vare sig vuxen eller barn. Eftersom de flesta affärsresenärer reser ensamma eller i någon annan vuxen persons sällskap, så sjunker andelen ensampassagerare och andelen vuxna som reser utan barn, om vi i underlaget endast beaktar privatresenärerna. Bland privatresenärerna var det 42 procent som reste ensamma och 28 procent reste i par. 21 procent reste i sällskap med barn och 2 procent av privatresenärerna var personer under 18 år som reste utan vuxensällskap. Antal vuxna Antal barn Totalt ,3% - - 1,3% 1 45,6% 2, 2, - 50,6% 2 25,3% 5,1% 6,3% - 36,7% 3 3,8% 2, - - 6,3%% 4 5,1% ,1% Totalt 79,8% 11,4% 8,8% 3,2% 10 Tabell 3: Frankfurtresenärernas ressällskap n = 79 79,8 procent av Frankfurtresenärerna reste utan barn. En av 79 respondenter reste utan vuxensällskap. Det var 45,6 procent ensamresenärer som reste med Frankfurtlinjen. Utav privatresenärerna var det 40,1 procent som reste ensamma och 28,8 procent reste i par. Cirka 20 procent reste i sällskap med barn och så var det någon passagerare under 18 år som reste utan sällskap av vuxen. Bland privatresenärerna var det sålunda mycket lika resultat beträffande ressällskap för de bägge linjerna London och Frankfurt. 11

13 3 BESÖKSPROFIL Stycket 3.1 skall visar andelen privatresenärer respektive affärsresenärer bland passagerarna. Därefter kommer samtliga resultat att gälla endast privatresenärerna eftersom syftet med undersökningen primärt är att kartlägga deras resmönster. Besöksprofilen ger svar på om privatresenärerna besökt Sverige tidigare, hur deras intresse för destinationen väckts samt hur lång deras vistelse varit % London 81% Affärsresa 3.1 Privatresenärer och affärsresenärer 13% Privatresa 87% Frankfurt Diagram 9: Andelen privatresenärer respektive affärsresenärer n = 124 Londonresenärer och 79 Frankfurtresenärer Det är brukligt att definiera privatresenärer som personer som betalar sin resa med egna pengar, till skillnad från affärsresenärer som får hela eller delar av resan betald av arbetsgivaren. En klar majoritet av Ryanairs passagerare på bägge linjer under denna vecka var privatresenärer. Men då bör man komma ihåg att undersökningen genomfördes den 5-10 augusti som får betraktas som mitt i semesterperioden för både britter och tyskar. Andelen affärsresenärer skulle sannolikt ha varit högre om undersökningen genomförts under en vecka utanför semestersäsong. 3.2 Tidigare besök % 39% Andelen passagerare som besökt Sverige tidigare var något högre på Londonlinjen än på Frankfurtlinjen. 75 procent av Londonresenärerna och 62 procent av Frankfurtresenärerna svarade att de besökt Sverige tidigare London Frankfurt Besökt Sverige tidigare Förstagångsbesökare Diagram 10: Andelen resenärer som besökt Sverige tidigare n = 101 Londonresenärer och 69 Frankfurtresenärer 12

14 De som hade besökt Sverige tidigare fick svara på hur många tidigare besök som de gjort. Londonresenärerna hade i genomsnitt gjort fem tidigare besök och motsvarande för Frankfurtresenärerna var fyra besök % 2 1 ggn 2-5 ggr 6-10 ggr 11-20ggr fler än 21 ggr Diagram 11: Antal tidigare besök Samtliga resenärer som besökt Sverige tidigare n = 97 Londonresenärer och Frankfurtresenärer Diagrammet nedan visar när återbesökarna senast var i Sverige. En klar majoritet av respondenterna hade varit i Sverige relativt nyligen, 45 procent av Londonresenärerna och 32 procent av Frankfurtresenärerna hade varit här tidigare i år. Det tyder på att det rör sig om personer som har någon anknytning till Sverige i form av släktingar, vänner eller affärsrelationer % % 3% talet 1980-talet Samtliga resenärer som besökt Sverige tidigare Diagram 12: Tidpunkt för senast genomförda Sverigebesök n= 121 Londonresenärer och Frankfurtresenärer 13

15 3.3 Intresse för destinationen De flesta av Ryanairs resenärer har uppgett att deras intresse för att resa till Sverige primärt väckts av familj och vänner. Det kan antingen betyda att de har blivit rekommenderade att resa dit av släkt och vänner, eller att de har rest till Sverige för att hälsa på släkt och vänner. 17 respektive 18 procent av resenärerna uppgav att det var tidigare erfarenhet av resmålet som fick dem att resa tillbaka. Det som skulle kunna sammanfattas under rubriken marknadsföring, d.v.s. annonsering, PR och internet, fungerade som primär intresseväckare för ett fåtal personer i undersökningen. Bland de som svarade Annat återfanns svar som närmast kan betraktas som resmotiv, exempelvis bröllop, scoutsammankomst, skolutbyte, kanottur. En person nämnde låga priser som primär intresseväckare. Familj/ vänner 72% 73% Tidigare kännedom 17% 18% Allmän annonsering Internet Artiklar i media Ryanairannons Annat 3% 3% 1% 2% 2% Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 13: Intresseväckare N = 96 Londonresenärer och 64 Frankfurtresenärer 14

16 3.4 Vistelselängd Enligt medianvärdet stannade de flesta resenärer i Sverige under en vecka. Men den genomsnittliga vistelselängden var betydligt högre, 11 dagar, vilket beror på att det var några resenärer som hade varit i Sverige både två, tre och fyra veckor. Digrammet nedan visar hur besökarna fördelar sig på olika vistelsetider. Det syns att många valde att stanna cirka en vecka % 32% 3 Procent av resenärerna % 3% 1% 7% 3% 7% 7% 12% 3% 6% 19% 16% 1 1% 1% 9% 3% 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8-14 dagar dagar dagar över 28 dagar Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 14: Resenärernas vistelselängd n = 101 Londonresenärer och 68 Frankfurtresenärer 15

17 4 BOENDE OCH TRANSPORT De flesta besökarna bodde hos släkt och vänner under vistelsen. Det skiljde sig dock åt något mellan de bägge grupperna. Närmare hälften av Frankfurtresenärerna bodde på någon form av kommersiell boendeanläggning medan endast en fjärdedel av Londonresenärerna gjorde det. De vanligaste svaren bland de som uppgav annan boendeform var att de bott i båt eller i eget hus/sommarhus eller hyrt privathus. Släkt&vänner 44% 7 Hotell 18% 13% Annat Vandrarhem 9% 6% 9% Camping/Stugor Hyrd stuga 2% 4% 9% 11% Procent av resenärerna Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 15: Boende under vistelsen N = 99 Londonresenärer och 66 Frankfurtresenärer De som hade bott på någon form av kommersiell boendeanläggning ombads svara på hur bokningen av övernattning hade skett. Ungefär en tredjedel av dessa svarade att bokningen skett via internet. 23 procent hade vänt sig direkt till boendeanläggningen och gjort en reservation medan 21 procent hade låtit vänner eller familj boka in dem på någon boendeanläggning. Bland dem som svarat annat återfanns svar som via utländsk turistbyrå, dn-bostad, via Ryanair, via min idrottsklubb. Internet Förbokade direkt via hotellet, camping etc Via familj el vänner Annat 13% 21% 23% 32% Vid ankomst till hotellet etc Lokala Turistbyrån Via resebyrå Via turoperatör 2% 2% 7% Procent av respondenterna Samtliga privatresenärer på London och Frankfurtlinjen som bokat kommersiellt boende Diagram 16: Resenärernas bokning av boende N = 56 resenärer på Londonlinjen och Frankfurtlinjen 16

18 Resenärerna tillfrågades vilket transportmedel de primärt hade nyttjat under vistelsen. Av privatresenärerna var det en relativt stor andel, 38 procent som hade haft tillgång till en privatbil; det rörde sig om egen, pojkvännens, dotterns, vänners eller familjens bil. 25 procent hade hyrt bil under vistelsen i Sverige och 22 procent hade nyttjat buss som transportmedel. 8 procent hade åkt tåg och ett par procent hade åkt spårvagn. Bakom rubriken Annat döljer sig några som bl.a. svarat cykel eller segelbåt. Det såg relativt lika ut vid en jämförelse mellan de bägge grupperna. Det var dock något mer vanligt att Frankfurtresenärerna hade hyrt bil medan Londonresenärerna hade nyttjat buss i något högre utsträckning än vad de förra hade gjort. Privat bil, lånad eller egen 38% Hyrbil 2 Buss 22% Tåg 8% Annat Spårvagn 2% Procent av resenärerna Samtliga resenärers transportsätt under vistelsen Diagram 17: Transportmedel under vistelsen n = 168 London- och Frankfurtresenärer 17

19 5 DESTINATIONEN I följande avsnitt redogörs för vad Ryanairs passagerare gjorde under sitt Sverigebesök, vilka orter eller regioner de besökte samt vad de tyckte om destinationen. 5.1 Aktiviteter Resenärerna ombads svara på vad de hade gjort i form av olika aktiviteter under sitt besök i Sverige. De kunde uppge flera olika alternativ och totalt erhölls 442 svar från Londonresenärerna och 264 svar från Frankfurtresenärerna. Diagrammet nedan visar aktiviteternas relativa inbördes popularitet. Procenttalen för samtliga aktiviteter summerar sålunda till hundra procent. Det visade sig att sol och bad, shopping och restaurangbesök var de populäraste sysselsättningarna under besöket för såväl Londonresenärer som Frankfurtresenärer. Annat Kanoting/ Båt Fiske Golf Cykla Vandra Sola & bada Shopping Pub/ Nattklubb/ Diskotek Restaurang Sightseeing historiska platser Museum Evenemang/ konsert 5.2 Besökta destinationer 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% 2 Evenemang / konsert M useum Sight seeing historiska platser Restaurang Pub/ Nattklubb/ Diskotek Shopping Frankfurtresenärer 3% 6% 11% 13% 14% 19% 6% 6% 2% 9% 1% Londonresenärer 4% 9% 17% 1 14% 17% 3% 3% 2% 3% 8% Sola & bada 5.3 Återkomma och rekommendera till andra Procent av svaren Vandra Cykla Golf Fiske Kanoting/ Båt Annat Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 18: Vad resenärerna har gjort under besöket fördelat på olika aktiviteter n = 101 Londonresenärer och 69 Frankfurtresenärer Eftersom respondenterna kunde uppge flera olika aktiviteter på frågan vad de gjort under sin vistelse så är det intressant att se hur många av samtliga resenärer som har svarat en viss aktivitet. Diagrammet nedan visar att drygt 70 procent av resenärerna på bägge linjerna har 18

20 solat och badat någon gång under Sverigebesöket. Inte så konstigt kanske med tanke på att de hade varit här någon gång i slutet av juli eller början av augusti. 72 procent av Londonresenärerna svarade att de hade gjort restaurangbesök, motsvarande siffra för Frankfurtresenärerna var 51 procent. Det var även en stor del av besökarna som hade shoppat under sin vistelse. Det var något vanligare bland Londonresenärerna, 61 procent, än bland Frankfurtresenärerna, 52 procent. Det var lika stor andel av resenärerna i bägge grupperna som hade bevistat ett evenemang eller en konsert, 13 procent. Likaså var det ungefär lika stor andel som hade gått på museum, cirka 23 procent, och gjort sightseeing på historiska platser, cirka 42 procent. Fiske och båtliv hade också attraherat en lika stor andel av London resenärerna som av Frankfurtresenärerna. Däremot var det en större andel av Frankfurtresenärerna som hade vandrat eller cyklat. Slutligen var det ungefär dubbelt så stor andel av Londonresenärerna som hade bevistat någon pub, nattklubb eller diskotek, jämfört med Frankfurtresenärerna. Denna bild av brittiska turister som lite mer livsnjutare kontra de tyska som är mer aktiva och söker naturupplevelser, stämmer överens med erfarenhet från tidigare undersökningar. De flesta som svarat att det gjort något Annat exemplifierade inte vad de gjort. Men bland dem som gav exempel så var det en aktivitet som förekom i flera personers svar och det var Lisebergsbesök. Andra exempel på aktiviteter som enskilda personer gjort var, älgsafari, dressintur, zoobesök, besök på Bohus Fästning, besök på Akvarium i Strömstad liksom några olika sportaktiviteter, fotboll, tennis, minigolf och bordtennis. Annat Kanoting/ Båt Fiske Golf Cykla Vandra Sola & bada Shopping Pub/ Nattklubb/ Diskotek Restaurang Sightseeing historiska platser Museum Evenemang/ konsert Evenemang / konsert M useum Sightseeing historiska platser Restaurang Pub/ Nattklubb/ Diskotek Shopping Frankf urtresenärer 13% 22% 43% 51% 2 52% 71% 22% 23% 9% 19% 3 3% Londonresenärer 19% 24% 41% 72% 43% 61% 73% 12% 14% 11% 13% 34% 22% Sola & bada Procent av resenärerna Vandra Cykla Golf Fiske Kanoting/ Båt Annat Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 19: Hur stor andel av resenärerna som gjort en viss aktivitet n = 101 Londonresenärer och 69 Frankfurtresenärer 19

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

POTATISFESTIVALEN 2003

POTATISFESTIVALEN 2003 POTATISFESTIVALEN 2003 Studien är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Alingsås Futurum och Västsvenska Turistrådet. Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel:

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Trandansen vid Hornborgasjön 2005

Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Trandansen vid Hornborgasjön 2005 Turismundersökningen är medfinansierad av Europeiska unionen (Union (European Regional Development Fund) inom BSR INTERREG III B programmet Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Stockholms Hamnar Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 Resenärerna 9 Resan 14 Besöket 19 Konsumtionen 24 Stockholms Hamnars färjeundersökning

Läs mer

Lågprisflygets passagerare som regional resurs En studie av passagerare från Malmö Airport

Lågprisflygets passagerare som regional resurs En studie av passagerare från Malmö Airport Lågprisflygets passagerare som regional resurs En studie av passagerare från Malmö Airport Jan Henrik Nilsson, Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, jan-henrik.nilsson@msm.lu.se INTRODUKTION

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel: 031-75 95 000, fax:

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004

Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Sommarturismen i Västra Götalands län - en sammanställning av turiststudier 2002-2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet AB Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Resiabarometern. och trendspaning för höst och vinter 2011 2012

Resiabarometern. och trendspaning för höst och vinter 2011 2012 Resia presenterar: Resiabarometern och trendspaning för höst och vinter 2011 2012 Vinterns resande sammanfattas i Resiabarometern en återkommande undersökning om svenskarnas resvanor. Den genomförs av

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Är turistutvecklingen ett hot mot den biologiska mångfalden? Sassi Wemmer www.sjuharad.info

Är turistutvecklingen ett hot mot den biologiska mångfalden? Sassi Wemmer www.sjuharad.info Är turistutvecklingen ett hot mot den biologiska mångfalden? Sassi Wemmer www.sjuharad.info SFL Vattendagar, 2007-11-21 Disposition Turismen Fakta, trender, analyser Marknadsplats 7-Härad Ett exempel från

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark

Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Turismen i Dalsland sommaren 2008 Västsvenska Turistrådet Åsa Widmark Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2014

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Annonsbolaget i Göteborg AB

Annonsbolaget i Göteborg AB Annonsbolaget i Göteborg AB Startades 2008 av Pål Vireberg. Bolaget har gedigen erfarenhet av annonsförsäljning sedan 1994. NRJ, Metro och PunktSE är några bolag där vi har vår bakgrund och fostran. Annonsbolaget

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Regionala turismeffekter Skåne län 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2013

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Katrineholms kommun

Läs mer

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 SKÅNE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skåne 2013 3 Utveckling

Läs mer