Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003"

Transkript

1 Ryanairs resenärer i Västsverige Kartläggning 2003 Turismens Utredningsinstitut har genomfört studien på uppdrag av Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT, THE SWEDISH RESEARCH INSTITUTE OF TOURISM MÄSSANS GATA 10, S GÖTEBORG TFN:

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING LÅGPRISBOLAGENS AFFÄRSMODELL LÅGPRISBOLAG I VÄSTSVERIGE Ryanair Virgin Express Sterling Malmö Aviation Duo City Airline SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN METOD DEMOGRAFISK PROFIL ANDELEN INCOMING BLAND RYANAIRS PASSAGERARE NATIONALITET OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE KÖN OCH ÅLDER RESSÄLLSKAP BESÖKSPROFIL PRIVATRESENÄRER OCH AFFÄRSRESENÄRER TIDIGARE BESÖK INTRESSE FÖR DESTINATIONEN VISTELSELÄNGD BOENDE OCH TRANSPORT DESTINATIONEN AKTIVITETER BESÖKTA DESTINATIONER ÅTERKOMMA OCH REKOMMENDERA TILL ANDRA BESÖKTA DESTINATIONER ÅTERBESÖK OCH REKOMMENDERA TILL ANDRA ANALYS STOR ANDEL SVERIGEVÄNNER SPLITTRAD BILD BETRÄFFANDE KONSUMTION UTVECKLINGSPOTENTIAL SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

3 1 INLEDNING Lågprisflyg är en relativt ny företeelse som har fått stora konsekvenser för flygbranschen. De två största lågprisaktörerna på den europeiska flygmarknaden är Ryanair och easyjet. Under 2002 omsatte Ryanair milj. SEK och easyjet omsatte milj. SEK. Av dessa två är det ännu bara Ryanair som trafikerar svenska destinationer, de kör till Skavsta utanför Nyköping, Säve i Göteborg, Sturup utanför Malmö samt till Västerås flygplats. Stockholm/Skavsta: Bryssel, Frankfurt, Glasgow, Hamburg/Lübeck, London, Oslo, Paris, Tampere, Århus. Göteborg/Säve: London, Frankfurt, Glasgow Malmö/ Sturup: London, Frankfurt Stockholm/Västerås: London Ryanairs linje mellan London och Göteborg startade 2001 och ytterligare en linje till Frankfurt upprättades i februari En tredje linje till Glasgow öppnades i oktober Dessa nya flyglinjer kompletterar det befintliga utbudet av transportörer som kan generera strömmar av inkommande besökare till Västsverige. Det mest intressanta är förstås att Ryanair attraherar helt nya grupper av resenärer. I en undersökning bland passagerarna på Skavsta från juni i år, uppger 63 procent av respondenterna att de inte skulle ha rest alls om det inte funnits lågprisflyg till/från Skavsta. Den undersökningen omfattade 1000 personer, både svenskar och utlänningar. 1 En snabb blick på gästnattsutvecklingen i Göteborg visar att brittiska gästnätter har ökat med 64 procent från det att Ryanair startade upp sin Londonlinje. Britterna har därmed passerat tyskarna som den största icke-nordiska grupp av incoming till Göteborg. 2 Varför det överhuvudtaget är intressant att attrahera utländska besökare är för att deras konsumtion i Sverige är det samma som export till utlandet. Med den skillnaden att i fallet med turister och besökare så rör det sig om förflyttad konsumtion istället för förflyttning av varor och tjänster. Liksom det när vi svenskar reser utomlands och konsumerar handlar om import. Ryanairs linjer bidrar till att öka både importen och exporten. Om det i slutändan blir ett positivt bidrag till exporten beror på om passagerarna från utlandet konsumerar mer under sin vistelse i Sverige än vad de svenska passagerarna konsumerar under sin vistelse i utlandet. Västsvenska Turistrådet, som ytterst har till uppgift att utveckla turismen i Västsverige och att marknadsföra Västra Götalandsregionen som besöksdestination, vill veta mer om de besökare som kommer via Ryanairs linjer till Göteborg. Turismens Utredningsinstitut har på uppdrag av Västsvenska Turistrådet genomfört en marknadsundersökning bland Ryanairs resenärer på Göteborg City Airport som flygplatsen i Säve heter. Den genomfördes under perioden 5-10 augusti 2003 bland resenärer som var på väg hem, med flyget till London eller till Frankfurt, efter sin Sverigevistelse Turismens Utredningsinstitut september

4 1.1 Lågprisbolagens affärsmodell Lågprisflyget som koncept har utvecklats i Europa efter att flygmarknaden avreglerats inom den Europeiska Unionen, Det har dock funnits lågprisflygbolag på den amerikanska marknaden under många år dessförinnan, ett av de mest lyckosamma bolagen är Southwest Airlines. De europeiska lågprisbolagen har alla mer eller mindre kopierat Southwest Airlines affärsmodell för att möjliggöra de mycket låga flygpriserna. Nedan redovisas de viktigaste kostnadsbesparande faktorerna som särskiljer lågprisbolagen från de traditionella flygbolagens affärsmodell. Högre nyttjandegrad av flygplan Högre nyttjandegrad av flygpersonal Homogen flygplansflotta Liten eller ingen agentförsäljning, tydlig styrning på internetförsäljning Fler säten per plan Inga gratismåltider ombord Användning av billigare flygplatser De två största aktörerna på den euroepiska flygmarknaden är som redan nämnts easyjet och Ryanair. De har ett relativt liknande affärsupplägg med den stora skillnaden att easyjet trafikerar huvudflygplatser medan Ryanair har valt att placera sig på andra flygplatser eller s.k. remote airports, d.v.s. mer avlägsna flygplatser från huvuddestinationen räknat. Ryanairs strategi ger mer fördelaktiga flygplatsavtal beträffande både kostnader och start/ landningstider, s.k. slots. För resenärerna kan det vara en fördel att komma till en mindre flygplats med mindre folk och kortare handlingstider. Nackdelen är förstås att det kan vara längre transporttid till själva destinationen samt att möjligheterna till byte för vidare flyg är mer begränsade. Ryanair har varit mycket framgångsrika i sin strävan att döpa om flygplatser så att namnet är det samma som den något mer avlägsna huvuddestinationen. Exempel på detta är Stockholm Skavsta som egentligen ligger i Nyköpings kommun liksom London Stansted som ligger cirka 13 mil utanför London. Ryanair upprättade sin första lågprisflyglinje i Sverige år Det var mellan Stockholm Skavsta och London Stansted. Idag har Ryanair nio linjer från Stockholm Skavsta och tre linjer från Göteborg City Airport upprättade Ryanair en skandinavisk hub eller bas på Skavsta flygplats vilket innebär att det är dit som all personal och flygplanen återvänder efter en arbetsdag. Lågprisflygbolagen har endast flygningar fram och tillbaka från sina baser, till skillnad från de traditionella flygbolagen som ofta har ett mer nätverksliknande trafiksystem. 3

5 1.2 Lågprisbolag i Västsverige Före Ryanairs etablering på Göteborg City Airport så var det en mycket begränsad trafik på flygplatsen. Utrikestrafiken bestod då av charter på utlandet. Numera tillhör Göteborg City Airport en av de största flygplatserna i Sverige, mätt i antalet passagerare. Ryanair är sedan starten 2001 i princip det enda bolag som med utrikestrafik på flygplatsen vilket gör att siffrorna nedan beträffande utrikestrafik i det närmaste motsvarar Ryanairs passagerare. Driften av Göteborg City Airport hanteras av ett bolag som ägs av Luftfartsverket (40 procent), Volvo AB (40 procent) samt Göteborgs Stad (20 procent). Göteborg City Airport Inrikestrafik Procent av tot. Utrikestrafik Procent av tot. Summa totalt Förändring jämfört med föregående period Uppgift saknas ,6% % % ,6% % % ,3% % % ,2% 2003 jan-nov % % ,6% Källa: Luftfartsverket I Västsverige är det endast Göteborg som trafikeras av utländska lågprisflygbolag. I följande stycke redovisas för de aktörer som har någon form av lågprisflyg till Göteborg. Uppgifterna gäller, om ej annat anges, för den period som undersökningen genomfördes d.v.s. juli-augusti Ryanair Av Ryanairs samtliga resor i Sverige så bokas cirka 45 procent utomlands. Denna siffra skiljer sig dock åt avseende olika linjer. Ryanair säljer i genomsnitt enkelresor per månad på linjen Göteborg-London. 45 procent av t.o.r.-resor innebär att Ryanairs Londonlinje förser Göteborgsregionen med inkommande besökare varje månad. På Frankfurtlinjen är motsvarande siffra t.o.r.-resor och inkommande besökare. 3 De inresande besökarna består dock till viss del av utlandsboende svenskar. Enligt Göran Hall, VD på Göteborg City Airport, är cirka 25 procent av samtliga resenärer på Londonlinjen utlandssvenskar. Det är emellertid svårare att uppge någon siffra beträffande Frankfurtlinjen då den varit i bruk kortare tid. Halls uppfattning är ändå att det är en lägre andel svenskar på Frankfurtlinjen än på Londonlinjen. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Ryanair London 21 Frankfurt 7 Glasgow 7 Totalt: «De nya flygaktörernas potential för inkommande turism» Harald Rosén, december

6 1.2.2 Virgin Express Virgin Express är det tredje största lågprisbolaget i Europa. Deras hub ligger i Bryssel och de flyger mestadels till huvudflygplatser. De har i snitt t.o.r. resenärer i månaden på Göteborgslinjen (Landvetter) och av dessa bokas cirka 20 procent utomlands, vilket betyder ett bidrag på runt incomingbesökare i månaden. En viss andel av dessa är dock utlandssvenskar som bor i Bryssel. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Virgin Express Bryssel 21 Totalt: Sterling Sterling har en bakgrund som charterflygbolag inom Tjareborg och flyger fortfarande mest till klassiska charterdestinationer. Den största andelen av Sterlings resenärer är också nordbor som åker söderut, deras linjer ger ett mycket litet incoming-bidrag. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Sterling Alicante 4 Barcelona 2 Gran Canaria 2 (okt-april) Köpenhamn 2 Kos 1 Madeira 1 (okt-maj) Malaga 1 Mallorca 3 Milano 2 Nice 2 Oslo 2 Totalt (sommartid) Malmö Aviation Det svenska Malmö Aviation är inget lågprisbolag i generell mening. Deras snittpriser ligger nära SAS priser och huvuddelen av passagerarna är affärsresenärer som flyger inrikes. Inom ramen för lågpriskonceptet Snålskjutsen säljs dock flygresor till ett antal destinationer till ett betydligt lägre pris än ordinarie biljetter. Från Göteborg finns endast en stadigvarande utrikeslinje, Göteborg Nice. Det var i samband med lågprisbolaget GoodJets konkurs som Malmö Aviation tog upp denna linje som visat sig vara lönsam. Lejonparten av passagerarna är svenska privatresenärer. Under sommaren öppnades även en linje till Dublin. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Malmö Aviation Nice 7 Dublin 2 (maj-sept) Totalt: 2 9 5

7 1.2.5 Duo Duo skapades i juni 2003 av ett antal personer med bakgrund inom Maersk Air. Bolaget flyger från Birmingham och Edinburg till ett antal destinationer i Europa. Duo har även en linje till Göteborg från Birmingham. Duo är inte ett renodlat lågkostnadsbolag, de flyger exempelvis med för små plan för att nå maximal kostnadseffektivitet, men har i gengäld lägre snittpriser än traditionella flygbolag. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka Duo Birmingham 11 Totalt: City Airline City Airline är ett svensktägt flygbolag med huvudkontor i Göteborg. De har i dagsläget tre direktlinjer från Göteborg med planer på ytterligare 7-8 direktlinjer både inrikes och utrikes. City Airline är inte heller något uttalat lågprisbolag men erbjuder vissa grupper under vissa perioder biljetter till låga priser. Flygbolag Trafikerade destinationer Avgångar/vecka City Airline Manchester 14 Birmingham 21 Helsingfors 28 Totalt:

8 1.3 Syfte med undersökningen Undersökningen syftar till att kartlägga inkommande besökare som reser med Ryanairs linjer från London Stansted och Frankfurt Hahn. Följande informationsbehov har fastställts: Passagerarnas demografiska profil beträffande kön, ålder och nationalitet Linjernas upptagningsområde Ressällskapens sammansättning Fördelningen affärsresenärer/privatresenärer Passagerarnas intresse för destinationen Besöksinformation beträffande besökta destinationer, aktiviteter, boendeform samt transportmedel Passagerarnas benägenhet att återkomma eller rekommendera destinationen till andra 1.4 Metod Information om resenärerna samlades in genom att Ryanairs passagerare intervjuades av språkkunnig personal på Turismens Utredningsinstitut. Intervjuerna följde en i förväg framtagen frågemall som fanns på både engelska och tyska. Passagerarna intervjuades i transithallen i väntan på att de skulle få gå ombord på sitt plan. Det var gynnsamma förhållanden för att genomföra intervjuer eftersom denna tid ändå innebar väntan för passagerarna. Passagerarna tillfrågades enligt ett slumpmässigt utfört urval. För de passagerare som bokat sin resa i Sverige noterades endast nationalitet och inget mer. Fullstädiga intervjuer genomfördes sålunda endast med personer som var på väg hem igen efter en vistelse i Sverige. Det kunde dock röra sig om såväl utlänningar som i utlandet boende svenskar. Undersökningsperioden, den 5 10 augusti, valdes mot bakgrund att det skulle vara flygningar med en stor andel privatresenärer då Västsvenska Turistrådet primärt var intresserad av att kartlägga detta segment. Intervjuarbetet pågick samtliga dagar under den aktuella veckan, dels på avgången till Frankfurt kl och dels på två av avgångarna till London, 10,15 samt Totalt samlades 128 intervjuer på Londonlinjerna in och 84 intervjuer på Frankfurtlinjen in. Materialet har bearbetats i SPSS statistikprogram och därefter analyserats. Resultaten presenteras i vissa fall för både affärsresenärer och för privatresenärer och vissa fall för privatresenärer separat. Likaså särskiljs resultaten från intervjuer med Londonpassagerare och Frankfurtpassagerare åt i de fall det är möjligt. Resultaten är karaktäristiska för den period då undersökningen genomfördes, och återspeglar det faktum att många av privatresenärerna har varit i Sverige på sin sommarsemester. En liknande undersökning genomförd under en annan tid på året skulle sannolikt ge en annan bild av besökarna. 7

9 2 DEMOGRAFISK PROFIL I denna undersökning beskriver den demografiska profilen vilken nationalitet som Ryanairs passagerare på Säve har, samt deras ålder och kön. Avsnittet visar även i vilka olika konstellationer av ressällskap som passagerarna åkte. 2.1 Andelen incoming bland Ryanairs passagerare Undersökningens primära syfte var att kartlägga turister, d.v.s. personer boende i utlandet. Denna grupp består av både britter, utlandssvenskar samt människor av annan nationalitet. Även bland de som bokat sin resa i Sverige och som bor i Sverige fanns det människor av utländsk härkomst förstås, bland annat utlandstyskar och utlandsbritter. Det var dock intressant att, oavsett nationalitet, se fördelningen av Ryanairs passagerare på boende i Sverige och boende i utlandet. Inkomster från de som bor i utlandet och besöker Sverige är att betrakta som ekonomiskt inflöde, d.v.s. turistexport. Nedanstående cirkeldiagram visar fördelningen så som den såg ut under den vecka som undersökningen genomfördes. London Frankfurt Import 54% Export 46% Import 4 Export 6 Diagram 1: Exportandelen på Londonlinjen n = 316 n = 162 Diagram 2: Exportandelen på Frankfurtlinjen Göran Hall, VD för Göteborg City Airport, uppskattade exportandelen på Londonlinjen till i genomsnitt drygt 60 procent. Det betyder att den beräknade exportandelen för den period när undersökningen genomfördes ligger betydligt under genomsnittet. Angående Frankfurtlinjen är det svårare att uttala sig, med hänsyn till den relativt korta tid som linjen varit i bruk. Dock finns siffror från den tidigare nämnda undersökningen på Skavsta flygplats som visar att trafiken där till Frankfurt till 60 procent består av boende i Tyskland som besöker Sverige. Med andra ord uppvisar denna undersökning ett mycket likvärdigt resultat. 2.2 Nationalitet och upptagningsområde Tre fjärdedelar av dem som hade varit i Sverige var britter, men med på flyget tillbaka fanns även personer med en annan nationalitet. Dessa kan antingen bo i Storbritannien men ändå vara av annan nationalitet eller använt sig av Londonlinjen för att resa vidare till andra destinationer. Beträffande de som uppgett svensk nationalitet så rör det sig inte om svenskar på väg ut på semester o.dyl utan om svenskar som är hemmahörande i Storbritannien. Detta 8

10 vet vi eftersom de svenskar som var på väg ut inte intervjuades i denna undersökning. På Frankfurtlinjen var tyskarna i ännu större majoritet, närmare 87 procent av Frankurtresenärerna var tyskar. Övriga nationaliteter var svenskar, norrmän, schweizare och österrikare. Nedanstående tabell visa passagerarnas spridning beträffande nationalitet. Londonresenärer Antal Procent Frankfurtresenärer Antal Procent Storbritannien 95 74,2% Tyskland 72 86,7% Sverige 7 5, Sverige 2 2,4% USA 6 4,7% Norge 2 2,4% Norge 4 3,1% Schweiz 2 2,4% Italien 4 3,1% Österrike 2 2,4% Irland 3 2,3% Övriga nationaliteter 3 3,6% Övriga nationaliteter 9 7, Totalt antal respondenter Totalt antal respondenter Tabell 1: Resenärernas nationalitet Cirkeldiagrammen nedan presenterar hur många av respondenterna som bor i eller inom ett avstånd på 12 mil från London, respektive Frankfurt. Det visar sig att Frankfurtlinje attraherar fler resenärer utanför den egna närregionen. 32% 48% 68% 52% Hemmahörande i Stor-London Hemmahörande utanför Stor-London Hemmahörande i Stor-Frankfurt Hemmahörande utanför Stor-Frankfurt Diagram 3: Londonresenärernas hemvist n = 118 n = 81 Diagram 4: Frankfurtresenärernas hemvist 9

11 2.3 Kön och ålder Respondenterna ombads uppge uppgifter om ålder och kön för sig själva och sitt ressällskap. De två cirkeldiagrammen nedan redovisar könsfördelningen bland samtliga resenärer, d.v.s. både respondenterna och deras ressällskap. Bland respondenterna var det något fler män än kvinnor som hade intervjuats utav Londonresenärer och det motsatta förhållandet gällde för Frankfurtresenärerna. Men bland passagerarna som helhet var det en mycket jämn könsfördelning. 47% % Män/pojkar Kvinnor/flick or Män/pojkar Kvinnor/flickor Diagram 5: Könsfördelning Londonresenärer Diagram 6: Könsfördelning Frankfurtresenärer Passagerarnas medelålder var cirka 34 år på Londonlinjen och något yngre, 30 år på Frankfurtlinjen. Stapeldiagrammen visar hur stor andel av passagerarna som föll inom olika åldersintervall. Observera att detta gäller respondenter och deras ressällskap. Medelåldern bland respondenterna var betydligt högre då det var mycket få barn som hade intervjuats % 24% % % 18% 16% % 2 3% 1 2% Under 18 år 18-25år 26-35år 36-50år 51-65år Över 65 år Under 18 år 18-25år 26-35år 36-50år 51-65år Över 65 år Diagram 7: Åldersfördelning Londonresenärer n = 229 n = 152 Diagram 8: Åldersfördelning Frankfurtresenärer 10

12 2.4 Ressällskap Eftersom de intervjuade personerna skulle uppge kön och ålder även för sitt ressällskap, så kan vi se hur Ryanairpassagerarna fördelar sig på olika konstellationer av ressällskap. Det kan vara intressant att se om det exempelvis är mest par som reser eller om det även är mycket barnfamiljer? Antal vuxna Antal barn Totalt ,8% 0,8% - 1,6% 1 52,3% 1,6% 0,8% - 54,7% 2 23,7% 4,8% 4, 3,2% 35,7% 3 4,8% ,8% 4 2,4% 0,8% ,2% Totalt 83,2% 8, 5,6% 3,2% 10 Tabell 2: Londonresenärernas ressällskap n = 126 Bland Londonresenärerna var det 83,2 procent som reste utan barn. Som barn räknas här personer som ej fyllt 18 år. Det var två personer under 18 år av totalt 126 respondenter som reste utan vuxensällskap. Drygt hälften, 52,3 procent av passagerarna reste ensamma utan sällskap av vare sig vuxen eller barn. Eftersom de flesta affärsresenärer reser ensamma eller i någon annan vuxen persons sällskap, så sjunker andelen ensampassagerare och andelen vuxna som reser utan barn, om vi i underlaget endast beaktar privatresenärerna. Bland privatresenärerna var det 42 procent som reste ensamma och 28 procent reste i par. 21 procent reste i sällskap med barn och 2 procent av privatresenärerna var personer under 18 år som reste utan vuxensällskap. Antal vuxna Antal barn Totalt ,3% - - 1,3% 1 45,6% 2, 2, - 50,6% 2 25,3% 5,1% 6,3% - 36,7% 3 3,8% 2, - - 6,3%% 4 5,1% ,1% Totalt 79,8% 11,4% 8,8% 3,2% 10 Tabell 3: Frankfurtresenärernas ressällskap n = 79 79,8 procent av Frankfurtresenärerna reste utan barn. En av 79 respondenter reste utan vuxensällskap. Det var 45,6 procent ensamresenärer som reste med Frankfurtlinjen. Utav privatresenärerna var det 40,1 procent som reste ensamma och 28,8 procent reste i par. Cirka 20 procent reste i sällskap med barn och så var det någon passagerare under 18 år som reste utan sällskap av vuxen. Bland privatresenärerna var det sålunda mycket lika resultat beträffande ressällskap för de bägge linjerna London och Frankfurt. 11

13 3 BESÖKSPROFIL Stycket 3.1 skall visar andelen privatresenärer respektive affärsresenärer bland passagerarna. Därefter kommer samtliga resultat att gälla endast privatresenärerna eftersom syftet med undersökningen primärt är att kartlägga deras resmönster. Besöksprofilen ger svar på om privatresenärerna besökt Sverige tidigare, hur deras intresse för destinationen väckts samt hur lång deras vistelse varit % London 81% Affärsresa 3.1 Privatresenärer och affärsresenärer 13% Privatresa 87% Frankfurt Diagram 9: Andelen privatresenärer respektive affärsresenärer n = 124 Londonresenärer och 79 Frankfurtresenärer Det är brukligt att definiera privatresenärer som personer som betalar sin resa med egna pengar, till skillnad från affärsresenärer som får hela eller delar av resan betald av arbetsgivaren. En klar majoritet av Ryanairs passagerare på bägge linjer under denna vecka var privatresenärer. Men då bör man komma ihåg att undersökningen genomfördes den 5-10 augusti som får betraktas som mitt i semesterperioden för både britter och tyskar. Andelen affärsresenärer skulle sannolikt ha varit högre om undersökningen genomförts under en vecka utanför semestersäsong. 3.2 Tidigare besök % 39% Andelen passagerare som besökt Sverige tidigare var något högre på Londonlinjen än på Frankfurtlinjen. 75 procent av Londonresenärerna och 62 procent av Frankfurtresenärerna svarade att de besökt Sverige tidigare London Frankfurt Besökt Sverige tidigare Förstagångsbesökare Diagram 10: Andelen resenärer som besökt Sverige tidigare n = 101 Londonresenärer och 69 Frankfurtresenärer 12

14 De som hade besökt Sverige tidigare fick svara på hur många tidigare besök som de gjort. Londonresenärerna hade i genomsnitt gjort fem tidigare besök och motsvarande för Frankfurtresenärerna var fyra besök % 2 1 ggn 2-5 ggr 6-10 ggr 11-20ggr fler än 21 ggr Diagram 11: Antal tidigare besök Samtliga resenärer som besökt Sverige tidigare n = 97 Londonresenärer och Frankfurtresenärer Diagrammet nedan visar när återbesökarna senast var i Sverige. En klar majoritet av respondenterna hade varit i Sverige relativt nyligen, 45 procent av Londonresenärerna och 32 procent av Frankfurtresenärerna hade varit här tidigare i år. Det tyder på att det rör sig om personer som har någon anknytning till Sverige i form av släktingar, vänner eller affärsrelationer % % 3% talet 1980-talet Samtliga resenärer som besökt Sverige tidigare Diagram 12: Tidpunkt för senast genomförda Sverigebesök n= 121 Londonresenärer och Frankfurtresenärer 13

15 3.3 Intresse för destinationen De flesta av Ryanairs resenärer har uppgett att deras intresse för att resa till Sverige primärt väckts av familj och vänner. Det kan antingen betyda att de har blivit rekommenderade att resa dit av släkt och vänner, eller att de har rest till Sverige för att hälsa på släkt och vänner. 17 respektive 18 procent av resenärerna uppgav att det var tidigare erfarenhet av resmålet som fick dem att resa tillbaka. Det som skulle kunna sammanfattas under rubriken marknadsföring, d.v.s. annonsering, PR och internet, fungerade som primär intresseväckare för ett fåtal personer i undersökningen. Bland de som svarade Annat återfanns svar som närmast kan betraktas som resmotiv, exempelvis bröllop, scoutsammankomst, skolutbyte, kanottur. En person nämnde låga priser som primär intresseväckare. Familj/ vänner 72% 73% Tidigare kännedom 17% 18% Allmän annonsering Internet Artiklar i media Ryanairannons Annat 3% 3% 1% 2% 2% Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 13: Intresseväckare N = 96 Londonresenärer och 64 Frankfurtresenärer 14

16 3.4 Vistelselängd Enligt medianvärdet stannade de flesta resenärer i Sverige under en vecka. Men den genomsnittliga vistelselängden var betydligt högre, 11 dagar, vilket beror på att det var några resenärer som hade varit i Sverige både två, tre och fyra veckor. Digrammet nedan visar hur besökarna fördelar sig på olika vistelsetider. Det syns att många valde att stanna cirka en vecka % 32% 3 Procent av resenärerna % 3% 1% 7% 3% 7% 7% 12% 3% 6% 19% 16% 1 1% 1% 9% 3% 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8-14 dagar dagar dagar över 28 dagar Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 14: Resenärernas vistelselängd n = 101 Londonresenärer och 68 Frankfurtresenärer 15

17 4 BOENDE OCH TRANSPORT De flesta besökarna bodde hos släkt och vänner under vistelsen. Det skiljde sig dock åt något mellan de bägge grupperna. Närmare hälften av Frankfurtresenärerna bodde på någon form av kommersiell boendeanläggning medan endast en fjärdedel av Londonresenärerna gjorde det. De vanligaste svaren bland de som uppgav annan boendeform var att de bott i båt eller i eget hus/sommarhus eller hyrt privathus. Släkt&vänner 44% 7 Hotell 18% 13% Annat Vandrarhem 9% 6% 9% Camping/Stugor Hyrd stuga 2% 4% 9% 11% Procent av resenärerna Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 15: Boende under vistelsen N = 99 Londonresenärer och 66 Frankfurtresenärer De som hade bott på någon form av kommersiell boendeanläggning ombads svara på hur bokningen av övernattning hade skett. Ungefär en tredjedel av dessa svarade att bokningen skett via internet. 23 procent hade vänt sig direkt till boendeanläggningen och gjort en reservation medan 21 procent hade låtit vänner eller familj boka in dem på någon boendeanläggning. Bland dem som svarat annat återfanns svar som via utländsk turistbyrå, dn-bostad, via Ryanair, via min idrottsklubb. Internet Förbokade direkt via hotellet, camping etc Via familj el vänner Annat 13% 21% 23% 32% Vid ankomst till hotellet etc Lokala Turistbyrån Via resebyrå Via turoperatör 2% 2% 7% Procent av respondenterna Samtliga privatresenärer på London och Frankfurtlinjen som bokat kommersiellt boende Diagram 16: Resenärernas bokning av boende N = 56 resenärer på Londonlinjen och Frankfurtlinjen 16

18 Resenärerna tillfrågades vilket transportmedel de primärt hade nyttjat under vistelsen. Av privatresenärerna var det en relativt stor andel, 38 procent som hade haft tillgång till en privatbil; det rörde sig om egen, pojkvännens, dotterns, vänners eller familjens bil. 25 procent hade hyrt bil under vistelsen i Sverige och 22 procent hade nyttjat buss som transportmedel. 8 procent hade åkt tåg och ett par procent hade åkt spårvagn. Bakom rubriken Annat döljer sig några som bl.a. svarat cykel eller segelbåt. Det såg relativt lika ut vid en jämförelse mellan de bägge grupperna. Det var dock något mer vanligt att Frankfurtresenärerna hade hyrt bil medan Londonresenärerna hade nyttjat buss i något högre utsträckning än vad de förra hade gjort. Privat bil, lånad eller egen 38% Hyrbil 2 Buss 22% Tåg 8% Annat Spårvagn 2% Procent av resenärerna Samtliga resenärers transportsätt under vistelsen Diagram 17: Transportmedel under vistelsen n = 168 London- och Frankfurtresenärer 17

19 5 DESTINATIONEN I följande avsnitt redogörs för vad Ryanairs passagerare gjorde under sitt Sverigebesök, vilka orter eller regioner de besökte samt vad de tyckte om destinationen. 5.1 Aktiviteter Resenärerna ombads svara på vad de hade gjort i form av olika aktiviteter under sitt besök i Sverige. De kunde uppge flera olika alternativ och totalt erhölls 442 svar från Londonresenärerna och 264 svar från Frankfurtresenärerna. Diagrammet nedan visar aktiviteternas relativa inbördes popularitet. Procenttalen för samtliga aktiviteter summerar sålunda till hundra procent. Det visade sig att sol och bad, shopping och restaurangbesök var de populäraste sysselsättningarna under besöket för såväl Londonresenärer som Frankfurtresenärer. Annat Kanoting/ Båt Fiske Golf Cykla Vandra Sola & bada Shopping Pub/ Nattklubb/ Diskotek Restaurang Sightseeing historiska platser Museum Evenemang/ konsert 5.2 Besökta destinationer 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% 2 Evenemang / konsert M useum Sight seeing historiska platser Restaurang Pub/ Nattklubb/ Diskotek Shopping Frankfurtresenärer 3% 6% 11% 13% 14% 19% 6% 6% 2% 9% 1% Londonresenärer 4% 9% 17% 1 14% 17% 3% 3% 2% 3% 8% Sola & bada 5.3 Återkomma och rekommendera till andra Procent av svaren Vandra Cykla Golf Fiske Kanoting/ Båt Annat Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 18: Vad resenärerna har gjort under besöket fördelat på olika aktiviteter n = 101 Londonresenärer och 69 Frankfurtresenärer Eftersom respondenterna kunde uppge flera olika aktiviteter på frågan vad de gjort under sin vistelse så är det intressant att se hur många av samtliga resenärer som har svarat en viss aktivitet. Diagrammet nedan visar att drygt 70 procent av resenärerna på bägge linjerna har 18

20 solat och badat någon gång under Sverigebesöket. Inte så konstigt kanske med tanke på att de hade varit här någon gång i slutet av juli eller början av augusti. 72 procent av Londonresenärerna svarade att de hade gjort restaurangbesök, motsvarande siffra för Frankfurtresenärerna var 51 procent. Det var även en stor del av besökarna som hade shoppat under sin vistelse. Det var något vanligare bland Londonresenärerna, 61 procent, än bland Frankfurtresenärerna, 52 procent. Det var lika stor andel av resenärerna i bägge grupperna som hade bevistat ett evenemang eller en konsert, 13 procent. Likaså var det ungefär lika stor andel som hade gått på museum, cirka 23 procent, och gjort sightseeing på historiska platser, cirka 42 procent. Fiske och båtliv hade också attraherat en lika stor andel av London resenärerna som av Frankfurtresenärerna. Däremot var det en större andel av Frankfurtresenärerna som hade vandrat eller cyklat. Slutligen var det ungefär dubbelt så stor andel av Londonresenärerna som hade bevistat någon pub, nattklubb eller diskotek, jämfört med Frankfurtresenärerna. Denna bild av brittiska turister som lite mer livsnjutare kontra de tyska som är mer aktiva och söker naturupplevelser, stämmer överens med erfarenhet från tidigare undersökningar. De flesta som svarat att det gjort något Annat exemplifierade inte vad de gjort. Men bland dem som gav exempel så var det en aktivitet som förekom i flera personers svar och det var Lisebergsbesök. Andra exempel på aktiviteter som enskilda personer gjort var, älgsafari, dressintur, zoobesök, besök på Bohus Fästning, besök på Akvarium i Strömstad liksom några olika sportaktiviteter, fotboll, tennis, minigolf och bordtennis. Annat Kanoting/ Båt Fiske Golf Cykla Vandra Sola & bada Shopping Pub/ Nattklubb/ Diskotek Restaurang Sightseeing historiska platser Museum Evenemang/ konsert Evenemang / konsert M useum Sightseeing historiska platser Restaurang Pub/ Nattklubb/ Diskotek Shopping Frankf urtresenärer 13% 22% 43% 51% 2 52% 71% 22% 23% 9% 19% 3 3% Londonresenärer 19% 24% 41% 72% 43% 61% 73% 12% 14% 11% 13% 34% 22% Sola & bada Procent av resenärerna Vandra Cykla Golf Fiske Kanoting/ Båt Annat Londonresenärer Frankfurtresenärer Diagram 19: Hur stor andel av resenärerna som gjort en viss aktivitet n = 101 Londonresenärer och 69 Frankfurtresenärer 19

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN?

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? En studie av flygmarknadens segment Utredningen är utförd av konsulterna Matilda Orth och Florin Maican på uppdrag av Luftfartsstyrelsen Rapport 2008:2 Matilda

Läs mer

Strategisk analys av den svenska inrikesmarknaden vid lågkostnadsflygets inträde

Strategisk analys av den svenska inrikesmarknaden vid lågkostnadsflygets inträde Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats i industriell organisation/mikroekonomi Strategisk analys av den svenska inrikesmarknaden vid lågkostnadsflygets inträde Författare: Joel Gustafsson Höstterminen

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad*

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* MATS BERGMAN En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* Efter avregleringen av inrikesflyget år 1992 har SAS utmanats av främst Transwede och Malmö Aviation, vilka båda

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer