Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2005"

Transkript

1 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2005 I DETTA NUMMER: Livsviktigt Allt fler svenskar tar ställning 4 Årsmöte Kom och tyck till om föreningen den 12 mars! 5 Sjukast vinner mest Dagliga dialyser, inte bara för de friskaste patienterna 6-9 Följ med på teater Jag blir förälskad tycker SvD. Vad tycker du? 10 Nytt från Gotland Ola sammanfattar det gånga året för de njursjuka i vår omnejd 14 Bättre dialys Föreningen arrangerar en temadag den 11 april om nya möjligheter för dialyserande. Går det att kombinera dagliga dialyser med ett friare liv? Hur kan dialysen göras mer flexibel med fokus på varje patients individuella behov? 11

2 Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd S:t Göransgatan Stockholm tel fax Bankgiro Postgiro e-post Hemsida Kansli Föreningens kansli är bemannat av Britt Fjelking. Kansliet har normalt telefontid måndag torsdag, klockan 9:30 13:00. Styrelse Ordf Vice ordf Kasssör Sekr Ledamöter Suppleanter Ingegärd Mellgard tel e-post Lars Åke Pellborn tel e-post Magnus Neck tel e-post Elly Lindgren tel Erik Herland tel Christer Rosenberg tel Lars Ekholm Hans Gabriel Carin Johnson Margareta Lindahl Anita Lindfors Ola Lindvall (Gotland) Valberedning Björn Nilsson, tel Lennart Skough, tel Föreningens syfte Att njursjuka skall ges möjlighet till vård och omvårdnad av hög medicinsk kvalitet Att njursjuka skall kunna leva med hög livskvalitet och så normalt som möjligt Att öka tillgången till och få alla att ta ställning till och ge tillkänna om de efter sin död vill donera organ för transplantation Att bidra till medlemmarnas rekreation och rehabilitering. Föreningen har tidigare bl a arrangerat dialysresa till Kreta och rekreationsvecka på Almåsa utanför Stockholm Att minska medlemmarnas sociala isolering genom att arrangera dagsutflykter, luncher, studiebesök samt föreningsmöten med föredrag Att öka tillgången till platser för gästdialys i första hand på Gotland Medlemskap Medlemsavgift 150 kronor per år och 50 kronor för barn och ungdom under 18 år, boende på samma adress som vuxen anhörig medlem. Du kan bli medlem genom att sätta in rätt belopp till FNjS (Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd) på bankgiro eller postgiro , och på inbetalningskortet ange namn, adress och för vilka det gäller. Vi vill också veta födelseår och om du är njursjuk eller stödjande medlem. Redaktion för medlemsbladet Ingegärd Mellgard, Magnus Neck och Anna Spång. Ansvarig utgivare: Ingegärd Mellgard. Omslagbild: Anna Spång Ordföranden har ordet Årets inledning har präglats av förberedelser inför årsmötet, med verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplanering. Vi har under 2004 inte orkat genomföra allt vi ville, men när jag nu läser verksamhetsberättelsen som vi har skrivit så tycker jag ändå att vi gjort en hel del. Medlemsaktiviteter som rekreationsvecka, Pragresa, två dagsutflykter, klådamöte, teater och museibesök har genomförts. Det intressepolitiska arbetet med bland annat skrivelser, kontakter med ansvariga i olika sammanhang och medverkan i idégrupp för att marknadsföra dialysvård har också fortgått. Medlemsbladet har kommit ut med fyra nummer och vi har varje gång, till min och Magnus häpnad, kunnat fylla det med text. Centralisering av njursjukvården Vad gäller situationen för njursjukvården i vårt landsting så verkar det just nu inte vara någon svår brist på dialyssköterskor. Sammanslagningen av de njurmedicinska klinikerna Huddinge Solna har åstadkommit oro och en viss turbulens bland personalen och organisationen verkar inte ha satt sig ännu. Sophiahemmet dialysklinik har tvingats minska antalet patienter, man vill från Karolinska Universitetssjukhuset ha dessa patienter själv för att spara pengar och för att man säger sig ha överkapacitet inom dialysvården. Det har också förkommit diskussioner om att föra över Danderyds njurmedicinska vårdavdelning till Solna, för att kunna spara, för att få de mest vårdkrävande patienterna på ett ställe och för att ge forskarna vid Karolinska ett större patientunderlag (!). Tendensen till centralisering är uppenbar och vi är från föreningen sida skeptiska till detta, och ser många nackdelar med långa beslutsvägar, risk för centraliserat tänkande och för stora vårdenheter ur patientens synvinkel. Landets största njurmedicinska vårdavdelningar kanske inte behöver bli större? När det gäller dialyskliniker så ser vi ett behov av fler små enheter, geografiskt spridda som underlättar för patienterna att dialysera mer än tre gånger per vecka. Temadag om dialys Redaktionen tar gärna emot bidrag till tidningen. I första hand per e-post till Det går Ju fler studier om daglig dialys man läser, desto också bra att skicka bidrag med post till kansliet. mer övertygad blir man om att ökad dialysfrekvens och mer självdialys på klinik eller hemma, är de Ingegärd Mellgard 2 viktigaste åtgärderna för att minska komplikatio- 3 ner, höja livskvalitet och öka livslängden hos dialyspatienter. Vår temadag den 11 april kommer att handla om detta och vi har Foto: Lars Gyllenhaal denna gång också bjudit in föredragshållare från andra delar av landet, Lund och Trollhättan, för att få höra om andra lösningar och tänkesätt än de som vi har i Stockholm. Årsmöte Ett teaterbesök på kvällstid annonseras också i detta nummer. Medlemsbladet har ett nummer i april och där kommer vi förhoppningsvis att kunna annonsera en utflykt och en rekreationsvecka på Häringe slott. I skrivande stund har vi inte fått offert från Häringe men om den inte avviker kraftigt från den förra så kommer den att bli av. Den första aktiviteten är årsmötet den 12 mars med information om Landstingsförbundets organdonationskampanj från kampanjledaren Bo Alm och med en middag efteråt. Årsmötesförhandlingarna är ett tillfälle för medlemmarna att komma med idéer, synpunkter och kritik. Gärna positiv sådan också om det finns anledning, ideellt arbetande personer behöver uppmuntran. Tre år som ordförande Själv lämnar jag i och med årsmötet ordförandeskap och styrelse för att få mer tid med annat i livet. Det har varit stimulerande och arbetsamma år. Den roligaste delen har varit kontakten med medlemmar i olika sammanhang. I vår förening finns många fantastiska och beundransvärda människor som trots alla problem med sin njursjukdom lyckas skaffa sig ett bra liv. Det tråkigaste är pappershantering, formalia och sammanträden med utomstående som ingenstans leder. Fast jag kan tänka mig att även i fortsättningen att göra avgränsade insatser för föreningen, som att skriva i Medlemsbladet. Vi har just nu ingen som tar över det jag gjort i bladet. Finns någon läsare som kan tänka sig att skriva och eventuellt ta ett redaktionellt ansvar? Man behöver inte sitta i styrelsen för att göra detta. Väl mött på årsmötet!

3 Pressmeddelande Fler svenskar än någonsin i Donationsregistret Fler svenskar än någonsin har anmält sin inställning till organdonation till Donationsregistret. Vid årsskiftet innehöll registret uppgifter från personer. Det är närmare fler än den tidigare högsta noteringen från Det här är ett av resultaten av livsviktigts arbete med att förbättra tillgången till organ för transplantation. Tillströmningen av anmälningar till Donationsregistret har fortsatt att öka. Under 2004 kom det in anmälningar. Sedan den 1 oktober 2003, då livsviktigts informationsinsatser startade, har nu totalt människor anmält sig till registret. - Det finns inget direkt samband mellan antalet personer i Donationsregistret och antalet donatorer per år. Men ju fler svenskar som tillkännager sin vilja att donera, desto färre donatorer är det som faller bort för att det saknas en viljeyttring. - Därför är det glädjande att så många har uppfattat vårt budskap om hur viktigt det är att man gör sin inställning till donation känd, säger Bo Alm, projektledare för livsviktigt, Landstingsförbundets nationella informationsarbete för organ- och vävnadsdonation. Även antalet donatorer ökade under Under förra året kunde organ från 123 avlidna donatorer tas tillvara. Det är 9 fler donatorer än under 2003 och den högsta siffran sedan Totalt genomfördes 583 organtransplantationer under Merparten av dessa (372) var njurtransplantationer. 133 patienter fick en ny lever. livsviktigt är ett treårigt nationellt informationsarbete, med syftet att förmå många fler svenskar att göra sin vilja att donera organ och vävnader känd. livsviktigt bedrivs av Landstingsförbundet (sedan 1 jan inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting) i samverkan med Socialstyrelsen, Apoteket, patientorganisationer och berörd medicinsk profession. Program Kallelse till Årsmöte Lördagen den 12 mars 2005 Kl 12:30 Samling och avprickning Kostnad 13:00 Livsviktigt! Bo Alm, projektledare Livsviktigt, redovisar arbetet för att få fler att ta ställning för organdonation. 14:00 Kaffe 14:30 Årsmötesförhandlingar Styrelsen redovisar det gångna året. Val av ny styrelse och genomgång av det kommande året. Kom och ge synpunkter på föreningens verksamhet! 17:00 Tvårätters middag med kaffe Medlemmar betalar 150 kronor för middag, icke-medlem betalar 350 kr. Avgiften betalas till bankgiro eller postgiro Föreningen har lämnat in en motion till riksförbundets stämma i Solna i april Motion från FNjS till Riksstämman år 2005 om utlandsresor i RNj:s regi Att få möjlighet att göra utlandsresor med gästdialys är för många dialyspatienter något mycket stimulerande. Olika resor har under årens gjorts i RNj:s regi, med tyngdpunkt på sol och bad. Vi har i Stockholm haft en Kretaresa i samarbete med annan arrangör, vilket visade sig vara tungrott. Hösten 2004 arrangerade vi en resa till Prag. Denna resa drabbades av återbud pga sjukdom så deltagarantalet blev väl lågt även om resan var lyckad för deltagarna. Eftersom Riksförbundet har ett betydligt större antal medlemmar än Stockholmsföreningen anser vi att RNj bör kunna ordna ett mer varierat reseutbud än vad lokalföreningarna kan och då inte bara till sol och bad. Vi föreslår att Riksförbundet arrangerar utlandresor, och då även till andra resmål än badorterna, t.ex. städer i Europa. 4 5 Plats Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Anmälan FNjS, S:t Göransgatan 84, Stockholm Tel , fax , e-post Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast måndag måndag 28 februari. Till middagen är antalet platser begränsat. Platserna fördelas efter inkommen anmälan. Vid anmälan uppge vilka delar Ni vill delta i och om specialkost önskas. Hjärtligt Välkommen! Årsmöteshandlingar skickas till dem som anmäler sig till årsmötet. Önskar du få handlingarna ändå, anmäl detta till kansliet.

4 Två dialyssköterskor på Huddinge har skrivit en avhandling om Dagliga dialyser Lena Björnberg-Sederlin och Anneli Hållström, båda från Huddingedialysen, har skrivit ett mycket intressant examensarbete om Dagliga dialyser ur patientens, sjuksköterskans och ett samhällsekonomiskt perspektiv. De har gjort en forskningsöversikt för att undersöka vad som finns skrivet i ämnet. 29 artiklar med studier i ämnet har granskats. Ett kort referat av studien: Bakgrund Den idag vanligaste dialysbehandlingen är att man dialyserar 3 5 timmar tre gånger i veckan med så högt blodflöde som möjligt. Det är motsatsen till vad man gjort sedan många år på en klinik i Frankrike där man i stället har långa dialyser med lågt blodflöde. Dessa patienter mår mycket bra och har en hög överlevnad. I det långa perspektivet innebär dialysbehandling en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dödligheten i dessa är hög för dialyspatienter, i USA %. I ett kort perspektiv kan dialysbehandlingen i sig ge komplikationer som huvudvärk, muskelkramper, och stor trötthet. Patienter i en studie beskriver den kluvna känslan av att njuta av ledigheten vid sitt tvådagars uppehåll och att känna de ökade symtomen i kroppen och längta efter att få sin dialys. I Sverige har man under senare år börjat med dialys varje dag, framför allt på yngre personer som då oftast sköter sin behandling själva. Patienterna berättar om vilken skillnad de upplever jämfört med den traditionella dialysen, De blir piggare, har inga problem med vätskebalans och har kunnat sluta med många mediciner. en friare diet, bättre aptit och ökat proteinupptag och ökad muskelmassa. Man har varit rädd för att en ökad användning av accessen (tillgången till blodbanan) skulle kunna vara skadlig för den. Några sådana biverkningar har inte konstaterats. Tvärtom har man i någon studie visat att tre gånger i veckan-dialysen ger mer problem med detta. En orsak kan vara att patienterna i daglig dialys oftast stack sig själva. Det verkar som om tekniken att själv sticka sig på samma ställe hela tiden är den som f u n g e r a r bäst. De som dialyserade nattetid fick lättare att umgås med vänner. Livskvalitet: Studierna här visade att patienterna upplevde ett mer fungerande arbetsliv och kände sig friare när de skötte sig själva med daglig dialys. Man mådde bättre eftersom de uremiska symtomen försvann. De som dialyserade nattetid fick lättare att umgås med vänner. Patienterna klarade en hög vätskedragning utan blodtrycksfall och återhämtningstiden efter dialysen minskade betydligt. Detta upplevdes som en klar förbättring och tidsvinst eftersom man efter bara en kort stunds vila kunde fortsätta med sina dagliga aktiviteter. I en studie upplevde vissa upplevde en ökad social isolering eftersom de var så upptagna med dialys och många av dem som kombinerade arbete och/eller familj tyckte det var tungt att aldrig kunna smita iväg. Andra studier visar att de korta dialyserna på två timmar åt gången inte störde det dagliga livet så mycket. I en japansk studie dialyserade alla på dialyscentrat och där var patienterna mer negativa pga tidsåtgången för resor till och från dialyserna. Ändå ville 10 av 21 patienter fortsätta med denna form av daglig dialys. Fördelarna med daglig dialys märktes under de perioder då man återgick till standarddialyser som t.ex. vid gästdialyser då de uremiska symtomen kom. efterfrågar små dialysenheter och skräddarsydda dialysscheman. Andra krav på personalen än tidigare ställdes, patientens behov fick styra organisationen. En patient hade t.ex. tre dialyser på dialyscentrat var vecka och tre hemma eftersom hon inte hade assistens i hemmet alla sex dagarna. Patienturval, nefrologisköterskans roll I en studie påpekas att sköterskans uppgift i framtiden kommer att vara mer inriktad på att stödja patientens övergång till tätare dialyser oftare än i dag. En viktig uppgift är också att bedöma vilka patienter som är lämpliga för hemdialys. Här krävs en del personliga egenskaper hos patienten. Medicinska förutsättningar bestämmer om korta eller långa dialyser t.ex. på natten är bäst. Ensamstående kan känna sig isolerade med hemdialys och kanske hellre vill ha täta dialystillfällen på dialysklinik. Ur författarnas resultatdiskussion Alla kan och vill inte ha daglig dialys. Om man mår bra med dialys tre gånger i veckan gör man ingen vinst. Långa resor kan vara tidskrävande. Det är intressant att fundera över de olika indikationerna för daglig dialys i olika länder. I Sverige är det patienter som mår bra och som har minst komplikationer som kommer på fråga för hemhemodialys med möjligheter till daglig dialys. I vissa länder Kalifornien (Ting, et al. 2003) och Frankrike (Traeger, et al. 2004) anses det vara de patienter som mår sämst av standard dialyser som är i mest behov av daglig dialys... I vissa länder ses daglig dialys som en behandlingsform för patienter med hjärtproblem... En förändring i svenskt synsätt skulle kunna innebära att fler skulle kunna erbjudas daglig dialys. Patienterna mår oftast mycket dåligt även fysiskt när de påbörjar sin dialysbehandling eftersom de känner av de uremiska symtomen de är mogna för dialysstart. I detta läge är det inte lätt att fatta livsavgörande beslut och det är viktigt att patienten redan under den tidiga njursviktiga perioden förbereds för hemhemodialys och korta dagliga dialyser. Det är lättare att se sin fulla kapacitet när man inte lider av uremiska symtom. En framtidsdröm vore att det fanns fler små enheter utplacerade runt om i samhället, satellitavdelningar till de stora dialysmottagningarna. Där skulle patienterna kunna teckna dialystider likt tvättstugetider. Det kan till och med finnas små dialysenheter på de stora arbetsplatserna ev. i anslutning till företagshälsovårdens lokaler, för att kunna koppla upp sig ett par timmar under arbetsdagen. Naturligtvis med utrustning tillgänglig för att kunna arbeta under dessa en till två timmar i dialys. På detta sätt blir inte dialys en livshotande sjukdom utan ett handikapp liksom blindhet eller rörelsehinder vilka också behöver sina hjälpmedel för att fungera i vardagslivet. Detta synsätt är naturligtvis dubbelt eftersom njursjukdom är en allvarlig sjukdom som leder till döden utan dialysbehandling. Resultat från studerade rapporter Medicinska aspekter: I en studie visar det sig att en hjärtkomplikation som hjärtförstoring minskas med daglig dialys. I alla studier sågs en normalisering av blodtrycket och blodtryckssänkande medicinering kunde minskas eller tas bort. De flesta Referat: Ingegärd Mellgard studier visar att blodvärdet kan hållas konstant Om flexibel organisation med reducerad dos av EPO vid dagliga hemodialyser. vill ha stöd från vårdteamet och också möjlighet En studie visar att patienterna som kör hemma Flertalet studier visar på ett förbättrat näringstillstånd hos patienter med daglig dialys. Man får ten om det skulle bli aktuellt av något skäl. Man att få dialys på dialyscentrat eller självdialysenhe- 6 7 I framtiden bokar patienten dialystider likt tvättstugetider? Illustration: Anna Spång

5 Sjukast vinner mest på daglig dialys? Intervju med Anneli Hållström och Lena Björnberg-Sederlin Anneli Hållström Dialyssköterska sedan 1988 Familj make, tre barn 5, 12 och 15 år Intressen Familj, ridning Lena Björnberg-Sederlin Dialyssköterska sedan 1982 Familj make, två barn 15 och 18 år Intressen Familj, smyckedesign, musik Hur kom du in njursjukvården? Lena: Jag började med hjärtsjukvård och gick sen en IVA-utbildning. Där hade jag en elevplacering på dialysavdelning. Sen blev det ont om jobb på intensiven, och så kom jag hit! Anneli: Jag började också med intensivvård och fick då kontakt med dialyspatienter. Vad har gjort att du stannat kvar? Anneli och Lena: Arbetet med dialyspatienter blir mer spännande och roligt ju längre erfarenhet man har. Man utvecklas hela tiden och får en långvarig relation till patienterna på ett sätt som är ovanligt. Dialyssköterskor verkar stanna längre inom sitt område än sjuksköterskor inom andra specialitéer. Tror ni att det kommer att förbli så? Anneli: Vår generation har stannat länge men det verkar som om de yngre sköterskorna inom dialysvården tidigare flyttar till andra områden. Det är ju en allmän trend inom och utom sjukvården. Ni har nu skrivit en mycket intressant uppsats om daglig dialysvård, varför valde ni det ämnet? Anneli och Lena: Vi ville lära oss mer om daglig dialys. Vi ser ju hur patienter som gått över från dialys tre gånger i veckan till tätare dialys mår mycket bättre och får en högre livskvalitet och ville få veta mer om det vetenskapliga underlaget för detta. lära sig självdialys och också att ta hem maskinen. Hemma kan man ju köra så täta dialyser man vill och med självdialys på klinik finns det möjligheter att få fler än tre dialyser per vecka. Vi har också på Huddingekliniken patienter som kör varannan dag. Då rör det sig om patienter med problem, t.ex. hjärtsjuka som inte klarar att dra på sig så mycket vätska som man gör med tre dialyser per vecka. Den för mig mest överraskande uppgiften i er rapport var att man utomlands ser daglig dialys som en metod som är den bästa för de sjukaste patienterna. I Sverige har vi ju ofta inställningen att täta dialyser passar bra för de friskaste. Kommentar? Lena: Ja, det verkar som om sjukast vinner mest på daglig dialys! Vi hade till exempel en hjärtsjuk patient som hade plågsamma dialyser tre gånger i veckan och var mycket trött. När han gick över till dialys varannan dag blev det ett lyft och han fick en helt annan livskvalitet. Jag träffar ibland medlemmar som vill minska på dialystiden eftersom slutet av dialysen är plågsam. De är också mycket trötta Ska man då inte öka tiden? Lena: Eftersom dialysen är mest effektiv i början kan det vara bättre att lägga in fler dialystillfällen som inte behöver vara långa. Det kan löna sig mindre att förlänga tiden på de tre dialyserna i veckan. Många fler patienter än idag kan sköta sin dialys själva Har ni några planer på att ha långsamma och långa nattdialyser på kliniken? Anneli: Nej, det har inte diskuterats. Kallar ni flera patienter på samma tid? Hur organiserar ni varannadagsdialyserna? Anneli: Vi har olika starttider som 8.00, 8.30 osv. Patientens tid är värdefull och vi försöker undvika att han/hon ska sitta och vänta på sin tur, som det var förr. För att kunna köra varannan dag får två patienter dela på sina pass. Patienterna på vår klinik uppmuntras till att sticka sig själva och att ställa in maskinen. En del patienter är mycket intresserade av att ta eget ansvar, andra vill slippa. Vi är ju alla olika som personer och det måste vi ta hänsyn till. Vi har märkt ett ökat intresse hos nya patienter för självdialys på klinik eller hemma och en del går nästan direkt till Kungsholmen. Man känner mer och mer till fördelarna med nya dialysrutiner och tänker redan från början i de banorna. Även äldre nya patienter kan komma till oss och säga att man vill ta hem maskinen. I er rapport kan man läsa att det kan vara svårt att motivera patienter som vant sig vid dialys tre gånger i veckan till att dialysera oftare. Detta även om den dialys man har inte fungerar bra. Ska man koncentrera sig på nya patienter och ge upp hoppet om att kunna motivera de som håller fast vid sina rutiner? Lena: Nej; man ska inte ge upp hoppet! Patientens åsikter ska naturligtvis respekteras men vi bör ändå när vi ser behov av tätare dialys informera om fördelarna. Är det svårt att som tränad dialyssköterska att inte hjälpa till när det går långsamt för patienten att sköta sig själv? Nej, om man är säker i sin yrkesroll törs man delegera till patienten, det kan vara svårare för mindre erfarna sköterskor. När självdialyspatienter får tillfälliga problem kommer de till oss och då kan det ibland bli en balansgång. Anneli Hållström och Lena Björnberg-Sederlin. Foto: Ingegärd Mellgard och en högre livskvalitet. Hemdialyspatienter kan behöva stöttning och man ska erbjuda olika grader av självdialys så att patienten gör allt han/hon kan göra själv och får stöd med det som är svårt. Nya rutiner på klinikerna kan behövas. Man ska ta tillvara modern teknik, fjärrstyrd vård finns på andra områden. Vad vill ni göra för att patienterna vid Huddinges dialysklinik ska få mer av individuellt anpassad dialys inklusive fler dialystillfällen? Lena och Anneli: Utnyttja Kungsholmskliniken mer. Vi kan på Huddinge lära mycket av erfarenheterna från Karolinska, Solna där man hunnit längre med några eldsjälar som drivande krafter. Fortsätta jobba med att övertyga patienten att han/ hon kan. Ju mer man vet och kan själv, desto mer individanpassad blir dialysen. Många fler patienter än idag kan sköta sin dialys själva, på klinik eller hemma! Uppmuntrar ni patienterna att ta aktiv del i Vad behövs för att man ska kunna ge fler patienter Ingegärd Mellgard Hur arbetar ni vid Huddinge med att ge möjlighet till behandlingen? möjlighet till tätare dialys? tätare dialys? Lena: Ja, vi värvar till exempel patienter till Vi tror på fler små dialysenheter så att restiderna Anneli: Många nya dialyspatienter slussas över Kungsholmskliniken som är vårt självdialysalternativ. dialys kan ge färre komplikationer, ökad livslängd förkortas. Fortsatt information om att daglig till kliniken på Kungsholmen. Där kan man få 8 9

6 Följ med på teater Mozart versus Salieri Vi har förhandsbokat biljetter till Studio Ledermans kritikerrosade pjäs Mozart versus Salieri den 27 april kl 19:00. Föreställningen pågår under 2 tim och 40 min inklusive paus. Den tiden går fort lovar Erik Herland som redan sett pjäsen 2 gånger och gärna ser denna Foto: Teater Lederman musikaliska happening en gång till. Om vi blir tillräckligt många kan vi ordna med en vin- och ostbuffé efter föreställningen varvid vi får träffa de medverkande. Aleksander Pusjkin började arbeta på pjäsen Mozart och Salieri så snart han nåtts av ryktet att Antonio Salieri på dödsbädden 1825 erkänt att han giftmördat Mozart. Pusjkin kallade Mozart och Salieri för Liten tragedi. Vi vet med all säkerhet idag att Salieri inte mördade Mozart. Pusjkin använder Salieri och Mozart som symboler för att föra en diskussion om konstens villkor. Jag blir förälskad SvD Det handlar om konstens roll i våra liv DN Biljettpris för medlem 70 kr och för ej medlem 170 kr. Buffépris för medlem 50 kr och för icke medlem 100 kr. Anmälan till FNjS kansli senast 11 april. Först till kvarn! Företräde ges dock till de medlemmar som ej deltog vid lunchteatern i november Teatern ligger på Gästrikegatan 13, nära korsningen S:t Eriksgatan och Odengatan. Närmaste tunnelbana är S:t Eriksplan. Medverkande: Mozart - Katarina Böhm, Violinisten - Michail Kazinik, Salieri - Jurij Lederman, Hovackompanjatören - Leili Yekta. Texter av Alexander Pusjkin, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri, Leopold Mozart. Översättning Lars-Erik Blomqvist, idé och regi Michail Kazinik och Jurij Lederman. Varmt välkomna! FNjS, S:t Göransgatan 84, Stockholm, Tel , fax , e-post

7 Adventsresa Den 28 november gjorde ett 50-tal medlemmar en adventsresa till Åkers Styckebruk. Vi inledde med adventsgudstjänst i Åkers gamla kyrka där vi kunde sjunga Hosianna tillsammans med kör och en kvartett musiker. Efter gudstjänsten blev det julbord i en gammal smedja i Åkers Styckebruk. Miljön var mycket trevlig och julbordet lagom stort. Anita Björlin och Britt Fjelking avtackades av ordföranden Ingegärd Mellgard med gåvor från föreningen för sina insatser på kansliet. Skottvångs Grufva bjöd på julbord och eldspel. Foto: Magnus Neck. Efter julmaten promenerade vi ut i skogen där vi bjöds på ett eldspel som presenterades av eldspelaren själv. Det var en stämningsfull avslutning i skymningen! Teaterbesök Den 25 november bevistade 22 medlemmar en föreställning med Börje Ahlstedt på Odenteatern. Rubriken var Börje Ahlstedt ljuger så det knakar. Vi kom dit ganska tidigt och togs emot med värme av Börje Ahlstedt själv. En god fisksoppa serverades. Börje höll sedan en monolog som verkade improviserad men nog inte var det, så perfekt balanserad som den var. Det var en blandning av humor och allvar med någon mening speciellt riktad till oss från Njursjukas förening. Två gäster medverkade också. Bengt Lagerkvist gjorde en konstpaus med några ord om en målning som Börje Ahlstedt hade med sig och läste sedan några dikter av pappa Pär. Den andra gästen var Peter Lundblads hustru som sjöng till makens gitarrackompanjemang. Vi sjöng också allsång på Ta mig till havet tillsammans med låtskrivaren Peter. Tillsammantaget en upplevelse som gav näring för själen. Häringe 2005 Vi planerar att även den här sommaren genomföra en rekreationsvecka på Häringe slott. Veckan ger dialyserande möjlighet att få avkoppling från vardagen i en avkopplande slottsmiljö. Mer information kommer i nästa nummer av medlemsbladet. Pressgrannar Dialäsen nr hade flera intressanta artiklar. Här refereras några av dem. Etiska dilemman Under rubriken Etiska dilemman vid val av behandling skriver Jonas Berglund om den etiskt svåra frågan om huruvida mycket gamla, multisjuka patienter ska påbörja dialysbehandling. Han säger i inledningen: För mig är två saker uppenbara: Praktiskt taget alla dialyspatienter underbehandlas. De får alldeles för lite dialys för att undvika sena komplikationer från hjärt-kärlsystem, nervsystem, skelett och i fråga om nutrition. Och för det andra: Patienter i mycket hög ålder och med andra komplicerande sjukdomar startas i dialys, trots att flera av sjukvården i dag har fokuserat så hårt på botandet att dem sannolikt skulle få en värdigare avslutning av livet utan man glömt omvårdnaden dialys. Han utvecklar sedan frågeställningen och menar bland annat att sjukvården i dag har fokuserat så hårt på botandet att man glömt omvårdnaden, caring på engelska. Dialys i Göteborg Artikeln Självdialys på Lundby beskriver hur man på den privata Lundbykliniken i Göteborg har börjat med självdialys, på kliniken och hemma. Lundby är en stor klinik med 80 dialyspatienter, uppdelade i tre grupper % av patienter dialyserar fyra gånger i veckan, enstaka patienter fem gånger. Alltför få patienter utnyttjar möjligheterna till sjukgymnastik. Man har nu tränat sju patienter till självdialys, två har tagit hem maskinen. För övrigt deltar patienterna på olika sätt i behandlingen, sticker själva, ställer in maskinen mm. Trådlöst på dialysen Vid ett möte för dialysingenjörer i Genève diskuterades trådlösa förbindelser på dialysklinik. På Rikshospitalet i Oslo sänder man data från dialysmaskiner trådlöst till ett övervakningssystem. Man undersökte först noggrant om de elektromagnetiska fälten från en GSM basstation kunde störa dialysapparaterna. Det blev inga störningar. I England bygger man upp IP-telefonisystem (IP=Internet Protocol) på sjukhus. Telefonen har trådlös kontakt med ett datorsystem och har låg samtalskostnad. Det står inget i artikeln om dialysmaskiner i detta sammanhang. Lära ut eller lära in Det är titeln på en artikel av Per Åke Zillén, som många medlemmar stiftade bekantskap med på vår förra temadag. Per Åke anser att njurskolornas föreläsningsform inte är effektiv utan förordar i stället studiecirkeln. Dagens njurskolor för njursviktiga behandlar alla stadier under samma kurs vilket gör att patienten tappar fokus. Patienterna har också olika bakgrund och studievana. Han säger: För att kunna genomföra behandlingen på bästa sätt behöver patienten förstå och i enlighet med visdomen ovan räcker det då inte att höra och se, man behöver också göra och delta, bearbeta, bedöma, analysera, reflektera diskutera och jämföra erfarenheter. Det gör man bäst i grupp, tillsammans med andra njursviktiga. Slutsats: För ökad inlärning och förståelse behövs ett bra skriftligt material och arrangerade tillfällen för bearbetning. Han anser också att utbildningen ska ske i två steg, det första tidigt under njursvikten och det andra när dialys eller transplantation börjar bli aktuell. Per Åke har tillsammans med Kerstin Bergström tagit fram ett utbildningsmaterial Livet med njursvikt som kan användas för självstudier och som underlag för studiecirklar. Patienten förbereder genom att läsa materialet och använder sedan grupptiden till att bearbeta och förstå. Kommentar: Riksförbundet håller nu på att ta fram riktlinjer för vård av kroniskt njursjuka och där finns kravet på njurskola i två steg med mycket klart, dessutom krävs uppföljning senare. Per Åkes och Kerstin Bergströms initiativ har här varit en inspirerande faktor. Det första steget ska ha som syfte att ge den njursviktige information om betydelsen av medicinsk behandling och livsstilsförändringar för att fördröja eller förhindra behov av start i dialysbehandling eller transplantation. Det andra steget ska ge information inför valet av dialysform och om transplantation. Karina slutar Det blev en kort sejour för vår nyanställde kanslist, Karina Harjula. Hon har beslutat sig för att avbryta sin provanställning. Styrelsen har därför startat en ny process för att hitta en ny person till kansliet. Tills vidare är Britt Fjelking tillbaka på När skymningen lagt sig bjöds det på ett Ingegärd Mellgard kansliet och arbetar några timmar per dag, måndag stämningsfullt eldspel. Foto: Magnus Neck till torsdag för att ta hand om akuta ärenden

8 Nytt från Gotland Ny dialysavdelning i Visby Grundarbetet har nu påbörjats vid Visby lasarett för att skapa nya lokaler för bl.a. en ny dialysavdelning. Förutom dialysen kommer byggnaden att innehålla kommunens IT-servrar i bottenplanet och ovanför dialysavdelningen blir det konferenslokaler för lasarettets personal. Det kommer att bli en byggnad som kommer att ligga mycket nära havet och formas som en njure ut mot Östersjön. Dialysen kommer att kunna erbjuda en mycket attraktiv miljö som kan bidra med att göra den ofta påfrestande dialysen angenämare. Antalet dialysplatser kommer att utökas väsentligt vilket ökar förutsättningarna för gästdialys i ökad omfattning. Hittills har gästdialyser för grupper inte kunnat arrangeras av Visby lasarett utan endast dialys för enskilda patienter i begränsad omfattning som själva bokat tid. Någon gång under 2006 startar verksamheten i de nya lokalerna. Höstmöte om läkarrekrytering Under många år har dialysen i Visby varit lyckligt lottad med väl kvalificerade läkare. Under det senaste året har det dock uppstått problem sedan överläkare Janusz Goch flyttat till fastlandet. Läkarbemanningen sker nu med hjälp av en deltidsarbetande pensionerad medicinläkare samt olika läkare från fastlandet som veckopendlar till Gotland. Läkarsituationen är inte hållbar på sikt eftersom det saknas kontinuitet i verksamheten. Gotlandssektionen av njurföreningen ägnade därför höstmötet i fjol åt att diskutera problemet med läkarbemanningen. Förbundsordföranden Håkan Hedman medverkade vid mötet som var förlagt till aulan vid Visby lasarett. Från lasarettsledningen deltog chefen för sjukvårds- och hälsoförvaltningen Jan-Olof Henriksson m.fl. medarbetare samt vice ordf i sjukvårds- och hälsovårdsnämnden. Ett 40- tal medlemmar och övriga intresserade deltog i mötet. Med tanke på att antalet medlemmar på Gotland understiger 40 så kan det konstateras vara ett mycket stort intresse för att lasarettsledningen ser till att lösa läkarfrågan vid Visbydialysen. Det visar sig att Visbydialysen för närvarande har svårigheter att leva upp till de krav som ställs. Håkan Hedman informerade om de krav på njursjukvård som ställs ur patientperspektivet och som sammanfattats i det inom njurföreningen utarbetade vårdpolitiska programmet. Det visar sig att Visbydialysen för närvarande har svårigheter att leva upp till de krav som ställs. Ett exempel på att lasarettsledningen inte i tillräcklig utsträckning är beredd på att prioritera patientperspektivet är svårigheten för njursjuka på Gotland att få starta upp hemhemodialys. Under diskussionens gång visades dock en vilja från sjukvårdens sida att hitta lösningar. Njurföreningens Gotlandssektion kommer att fortsätta påverka lasarettsledningen så att läkarbemanningen löses samt att patientperspektivet får större genomslag i verksamheten. En stor medlemsuppslutning är viktigt i detta sammanhang. Ju fler som ställer sig bakom krav på förbättringar större kraft blir det i agerandet Rekrytera nya medlemmar Antalet dialyserande på Gotland är inte så många för närvarande. Däremot finns det många som har njurproblem och riskerar att bli i behov av intensivare njursjukvård framöver. I riskzonen är även de transplanterade. Sekretessen inom sjukvården gör att det inte går att få fram vilka som är berörda av njursjukvård för att kunna rikta information och erbjuda medlemskap i njurföreningen. Vi som är medlemmar känner säkerligen många som drabbats av njurproblem men som inte anslutit sig föreningen. Om vi tar initiativet och berättar om behovet av en gemensam förening för att kräva bättre njursjukvård och om vi berättar om vad gemensam samvaro och rekreation kan betyda för välmåendet så bör antalet medlemmar i njurföreningen öka betydligt. Ola Lindvall Vattengympare efterlyses! Sjukgymnast Åsa Berg. Foto: Ingegärd Mellgard Efter nyåret startade föreningen en vattengympagrupp med 7 transplanterade, hemodialyserande och njursviktiga. Det är ett allsidigt program som passar både vältränad och otränad. Det är särskilt bra för dialyserande med stela axlar och armar. Programmet anpassas till var och ens egen ork och leds av sjukgymnsten Åsa Berg. Vi håller till på Rosenlunds Sjukhus, i närheten av Södersjukhuset, på måndagar mellan 14:30 och 15:00. Efterföljande bastu och fika ingår i terminspriset 400 kr omfattande 20 gånger. Till er som kommer med senare reduceras avgiften efter kvarstående tid. Vi har några lediga platser så kom med i ett trevligt gäng genom anmälan till föreningens kansli, telefon eller e-post Tre av deltagarna från vattengympagruppen. Foto: Ingegärd Mellgard 14 15

9 Adressat: B Föreningsbrev Porto betalt Avsändare: Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd S:t Göransgatan Stockholm Kalendarium Måndagar Vattengympa, se sid mars Årsmöte, se sid 5 11 april Temadag om hemodialys, se sid april RNj förbundsstämma i Solna 27 april Teater: Mozart versus Salieri, se sid 10

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 2 / april 2005

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 2 / april 2005 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 2 / april 2005 I DETTA NUMMER: Ny ordförande Läs Erik Herlands tankar om föreningen 3 Samla kompetens! Carl-Gustaf Elinder kommenterar

Läs mer

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt 1 T-Journalen År 2016 Nr 1 februari Har Peter Flack blivit medlem i njurföreningen? Nej, så är det inte. Däremot har han tackat ja till att komma och underhålla vid föreningens årsmöte söndagen den 13

Läs mer

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN.

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. Till hjälp för Dig som söker vårdbidrag. MITT BARN ÄR NJURSJUKT! Att få beskedet att ens barn har en njursjukdom gör att familjen hamnar i en krissituation.

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Välkommen in Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Upptäcks njurproblemen tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

FNjSMEDLEMSBLAD. Hälsa förr och nu I DETTA NUMMER: om namnbyte på föreningen 4

FNjSMEDLEMSBLAD. Hälsa förr och nu I DETTA NUMMER: om namnbyte på föreningen 4 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 3 / september 2005 I DETTA NUMMER: Dags för nytt namn Vi har varit på RNjstämma och röstat om namnbyte på föreningen 4 Bromsa njursvikten

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813 ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31 för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Org.nr 802006-0813 Njurföreningen Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009 Allmänt om föreningen Föreningens

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Etiska dilemman i vardagen kunskap, teamarbete, etisk analys fordras i god palliativ vård Gunnar Eckerdal överläkare Palliativa

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten

Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Supportive care av den geriatriska onkologiska patienten Gabriella Frisk, Onkolog, Sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Agenda Bakgrund

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem.

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. 2016-04-02 1 (4) Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. Vid årsmötet deltog 20 personer. Närvarande styrelseledamöter Britta Håkans Elly Gunnarsson Inger Söderlind

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 7 september 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Kolla när vi har öppet! Antibiotika är bra

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 I DETTA NUMMER: Huvudstupa in i dialys Kent berättar 6 Njurkonferens Följ med till Göteborg i april 7 Individanpassad

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

Intresset för hemhemodialys ökar i landet

Intresset för hemhemodialys ökar i landet Intresset för hemhemodialys ökar i landet En liten enkel kartläggning visade att många dialyskliniker har startat hemhemodialys. Beroende på klinikstorlek har man löst utbildningsbehoven lite olika. Intresset

Läs mer

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1 Ont i nacken! Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Inledning Förtroendemannagruppen för rörelseorganens

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

INFObladet. Nya. 2014 nr 2

INFObladet. Nya. 2014 nr 2 Nya INFObladet 2014 nr 2 Njurförbundet Västsverige inbjuder till föreningsmöte, 18 oktober kl 9.30, på Scandic Crown, Göteborg, med tema Dina rättigheter när du är sjuk Dagen startar med kaffe klockan

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året.

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året. PARKINSONBLADET Information till medlemmar i Parkinsonföreningen i Västra Götaland Mars 2014 Bladansvarig Inger Celion www.parkinsonforbundet.se Länsföreningar Västra Sverige Mars är den 3:e månaden enligt

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

T-Journalen. Säfstaholms slott

T-Journalen. Säfstaholms slott 1 T-Journalen År 2015 Nr 2 april Säfstaholms slott Nu är det dags för den vårliga medlemsutflykten som denna gång går till Säfstaholms slott utanför Vingåker, lördagen den 23 maj 2015. Mer om anmälan,

Läs mer

Riktlinjer för dialysbehandling

Riktlinjer för dialysbehandling Riktlinjer för dialysbehandling Mål Alla personer i dialys skall få individuellt anpassad behandling av god kvalitet som minimerar komplikationer och förhindrar för tidig död. Krav peritonealdialys (PD):

Läs mer

Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka

Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka Mösseberg erbjuder rehabilitering för kroniskt njursjuka Många läsare har hört talas om rehabiliteringsveckor på Lillsved strax utanför Stockholm. Mösseberg har det däremot varit mer tyst om. Den verksamhet,

Läs mer

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden.

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etik All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etiska principer Göra gott Att göra gott ska styra arbete och bemötande i hälso och sjukvården. Vi ska förebygga skada och minska de

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Tävlingen med enbart vinnare

Tävlingen med enbart vinnare Tävlingen med enbart vinnare www.wtg2011.com Förord Att donera ett organ är att ge med hjärtat. I vissa fall bokstavligt talat. Vid en transplantation tas det donerade organet om hand och ges till någon

Läs mer

Donation. transplantation. en förutsättning för

Donation. transplantation. en förutsättning för Donation en förutsättning för transplantation Att människor vill donera organ och vävnader är en förutsättning för all transplantationsverksamhet. I vissa fall kan donationen ske redan medan man lever,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest Westerlundska Gymnasiet Samhällsvetenskapligaprogrammet 2012 svenska kurs 2 Amanda Vesterberg SA2B Sjukgymnast Att hjälpa människor när de behöver det som mest Inledning Jag har valt att fördjupa mig i

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus MÖCS Dialysavdelningen tel. 06-8264590 Njurpolikliniken tel. 06-8264592

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Ordförande har ordet. Nu går vi in i sista kvartalet på 2007 och det känns väl inte riktigt inspirerande att redan önska

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer