ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19"

Transkript

1 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och svar Skogsakademikern 4/03

2

3 Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel sidan sex sidan nio sidan femton Ill. André Prah ANSVARIG UTGIVARE James Tersmeden tel FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station Skogsakademikernas personal är från 1 juli en del av Naturvetareförbundets kansli, se och matrikeln 2005 s. 6 7 ORDFÖRANDE DELFÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA Åke Barklund tel REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, SVS Jönköping Kronoberg PRODUKTION/ANNONSER LIME AB, Tejarps Gård, Klågerup. Tel Grafisk form & layout: Pia Johansson Annonsförsäljning: Eva Raihle För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck av osignerade artiklar medges om källan anges, av övrigt material enligt överenskommelse. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm OMSLAGSBILDEN: Anna Lundström, virkesköpare på SCA, som har 37 manliga kolleger. Se artikel s Foto: Ingela Johansson. Innehåll 3 05 Ledare: Bärekraftig utvikling 4 Välkomna nya medlemmar! 5 Aktuellt i Skogssverige 6 8 Skogsakademikernas styrelse rapporterar SACO Skogsvård i facklig samling 9 KVINNOR OCH MÄN I SKOGSNÄRINGEN Anna Lundström virkesköpare på SCA med 37 manliga kolleger Chefer på SCA om jämnare könsfördelning intervjuer med Håkan Andersson och Per Österberg Skogsvårdsstyrelserna hundraårsjubilerar 14 tusen personer samlade till jubileumskonferens Medlemsförsäkringarna frågor och svar Förslag om stora förändringar av SVO 17 redan från årsskiftet Notiser Sök anslag från Kamratfonden och von Porats fond 19 Skogshögskolans studentkår hundraårsjubilerar 20 skogskonferensen och fest i december 3 Skogsakademikern 3/05

4 Ledaren Bärekraftig utvikling Innan Brundtland-rapporten kom 1987 hade diskussionen om framtida utveckling mest handlat om hur produktions- och miljöaspekter skulle balanseras. Gro Harlem Brundtland gav oss en ny road map och förklarade att om inte de sociala och kulturella frågorna kommer in i bilden fungerar det inte. I fattiga länder fungerar det inte utan lösning av sociala frågor därför att människors omedelbara behov och önskemål måste tillgodoses om de överhuvudtaget skall orka/vilja tänka vidare. I vår mer lyckligt lottade del av världen är de sociala/kulturella frågorna viktiga därför att folk som förstår och tror på det bärekraftiga budskapet också handlar på det viset utan svåra konvulsioner och insats av stora resurser. Detta är naturligtvis särskilt viktigt för de människor som är satta att förvalta egendomar och företag som ägare eller som anställda. Men också andra medborgare och konsumenter agerar effektivare och klokare om de ges inflytande. Avvägning mellan tre sfärer Det är alltså frågan om en avvägning mellan de tre sfärerna: produktion, ekologi och sociala/kulturella värden. Inget inresse kan få allt och en ansvarsfull balans ser olika ut i tid och rum. Vartefter erfarenheter och nyforskad kunskap kommer till ändras prioriteringarna. I samhällen på olika utvecklingsstadier väger sfärerna olika mycket. En enda reflexion: Europa högg redan på medeltiden ner massor av träd för att odla mat och få bråkade i alla fall som vi känner till. När fattiga länder idag gör detsamma då protesterar många. Under 1990-talet brände miljöfrågorna till i skogen. De hade hållits på sparlåga tidigare och ny kunskap lades på bordet. Det är heller inte konstigt att särskilt produktionsfrågorna och de sociala aspekterna idag lyfts fram i diskussionen om vår skogspolitik. Vi brukar illustrera sådana här fenomen med en pendel som svänger fram och tillbaka den här gången har pendeln tre hörn att besöka. Jag vet inte hur det går till rent fysikaliskt i verkligheten men i datoranimation ser det kul ut.... gav oss en ny road map... Illustration: Margareta Nilsson Att det med bibehållen god naturhänsyn går att producera många fler miljoner m3 virke håller allt fler för troligt. Att respekt för ägarskap, ökad sysselsättning och blomstrande landsbygdsutveckling kan gå hand i hand med produktions- och miljömålen är också en sanning för många. I vår allt mer spetskompetenta värld får uddarna allt svårare att tala med varandra, likväl måste referenspunkter sökas. Ekonomiska realiteter, miljömässiga måsten och sociala / kulturella önskemål skall vägas till en god balans. Det där blir ju att jämföra äpplen och päron med vindruvor, säger någon. Ja, det är det säger jag då. Att jämföra äpplen är lätt, skaffa en våg! Men att göra en aptitlig, väl avvägd fruktsallad det är konsten! Den breda skogsakademiska kompetensen (kunskap och erfarenhet) är särskilt designad för vår näring skog, men tänk efter i vilket sammanhang; i företag, i organisationer eller i myndigheter som sysslar med naturresurser behövs inte lite grand av biologi, kemi, fysik, ekonomi, ergonomi, teknik, personaladministration, historia you name it. Vi skogsakademiker ges nu genom Naturvetareförbundet nya chanser att göra oss gällande i utbildning och forskning, i företag och myndigheter genom de bättre resurser som står till buds. Vårt gamla kansli finns kvar OK, med delvis nya uppgifter. Men till detta har vi nu också tillgång till helt ny service tveka inte att höra av dig till kansliet. ÅKE BARKLUND Åke Barklund, ordförande för delförbundet Skogsakademikerna, presenteras på s. 6 Skogsakademikern 3/05 4

5 Redaktörens ruta Hösten är här När detta skrivs börjar sensommaren ta slut. Semesterlugnet byts mot full höstaktivitet. Det var en fin sommar, som gav både tid att göra ingenting, tid att fundera och tid att plocka blåbär. I år var ett fantastiskt bärår. Kontrasten mellan den egna tryggheten och de stora katastroferna blir än mer slående när man njuter semestervila. Vi kan inte försäkra oss mot sjukdom och olycka men försäkringar kan lindra de ekonomiska konsekvenserna. Det känns ibland motigt att sätta sig in i hur försäkringar fungerar och hur det egna försäkringsskyddet ser ut. I och med fusionen med Naturvetareförbundet har vi nya gruppförsäkringar och alla bör se över sitt försäkringsskydd. Vi har informerat i brev och i tidigare tidning och tar ånyo upp frågan på s Vi står inför första hösten med nya delförbundet Skogsakademikerna. En rundfråga till Skogsakademikernas styrelseledamöter visar att mycket händer i Skogssverige. Vinterstormens följder är inte över hur tufft den påverkar arbetet för skogstjänstemän i södra Sverige berättar Rolf Lindström om. I sitt Sommarprogram 8 juli beskrev småbrukaren Anna Lilljequist från Småland mycket konkret och personligt hur stormen drabbade hennes familj och grannskap. Programmet kan fortfarande avlyssnas (på Från augusti får alla medlemmar också tidningen Naturvetaren med aktuell facklig och naturvetenskaplig information. Så Skogsakademikern blir lite tunnare men den kommer ut precis som tidigare. Och som vanligt ett stort tack till er som medverkat i tidningen. KERSTIN DIAMANT Foto: Jannis Politidis Nya medlemmar välkomna! Nya medlemmar från 21 juni till och med augusti 2005 Henrik Alsterbo jägmästare Hanna Lundin jägmästarstuderande Andreas Engström skogsvetare Håkan Nilsson jägmästarstuderande Marie Eriksson skogsvetarstuderande Mikael Nilsson jägmästare Nils Erixon jägmästarstuderande Erik Nordlind skogsvetare Back Tomas Ersson skogsvetarstuderande Anna Nylander jägmästarstuderande Yuehua von Fircks skoglig doktor Anders Sahlin skogsingenjörsstuderande Pär-Ragnar Frank skogsvetarstuderande Peter Sundqvist skogsingenjör Christer Isaksson mag. skog- och marklära Erik Thuresson jägmästarstuderande Dan-Erik Lindberg jägmästarstuderande David Ventorp jägmästarstuderande 5 Skogsakademikern 3/05

6 Styrelsen Svep över Skogssverige: Vad står på dagordningen? Åka Barklund har varit VD för Sågverkens Råvaruförening, t.f. VD för KSLA, lett Nordisk Skogscertifiering var han chef för Sida-projektet RELMA i Nairobi. Nu är Åke konsult och VD för Svenska PEFC. Åke ledde i tio år valberedningen i SJFR/Skogsakademikerna. Han blev i maj i år delförbundets förste ordförande. Foto: Pia Barklund Anna Möller är distriktschef på SVS Mellannorrland. Anna har varit med i styrelsen sedan 1998, under flera år som vice ordförande. Intervjuer med Anna Möller finns i Skogsakademikern 3/2003 och 1/2005. Foto: Hans-Råger Bergström Certifiering, utveckling av skogsnäringen, stormens verkningar, standardisering av träprodukter, skogsutredningen, stöd till chefer, fler tjänster för seniora forskare och miljökvalitetsmål det är några punkter i en rundfråga till Skogsakademikernas styrelse och uppgifter som delförbundet Skogsakademikerna står inför. ÅKE BARKLUND, SVENSKA PEFC OCH KSLA Vad händer i höst på ditt jobb/inom din sektor? Som VD för Svenska PEFC jobbar jag för närvarande mest med att få igenom vår nya certifieringsstandard hos PEFC Council i Luxemburg. Marknadsfrågorna gällande certifierade skogsprodukter är också heta, liksom vår nyckelbiotopspolicy. Som sekreterare i KSLAs internationella skogskommitté planerar jag en studieresa för kommittén till Washington D.C. i oktober för att träffa internationella och amerikanska skogsorganisationer. Åke Barklund sitter också i Svenska Orienteringsförbundets mark- & viltkommitté som assisterar sporten i relationerna med markägare och jägare. Den förbereder en studie av vildsvin och orientering i samband med Lång-SM nästa vår. Vad tycker du är särskilt viktigt för delförbundet att ta tag i nu? Ett konkret akut arbete för Skogsakademikerna är att företräda akademikergruppen i pågående branschsamtal inom näringsdepartementet (se också ruta). En branschstrategi för skog & trä ska ligga klar till jul och jag är ombedd att leda en av sju arbetsgrupper. Åke framhåller att medlemmarna måste märka av fördelarna med sammanslagningen. Vi vill både att våra gamla medlemmar stannar kvar och att nya strömmar till. Stöd till chefer är en nyckelfråga för våra medlemmar och därmed för förbundet. Kan vi sedan få gehör för vår syn på hur kompetens, utbildning och rekrytering ska främjas i branschsamtalen har vi gjort en rivstart fram till jul. Gymnasieskolan skulle behöva ett 40-tal träklasser med 20 elever i varje under en femårsperiod framöver. Likaså borde vi satsa på högst ett par universitet med internationell topputbildning/ forskning inom trä/papper. Vidareutbildning av all personal ska ske främst i företagens regi. Över alltsammans svävar önskan om att vår högteknologiska kretsloppsbransch ska vinna konkurrensen om studenterna och dra till sig toppelever.< ANNA MÖLLER, SKOGSVÅRDSSTYRELSEN Vad händer i höst på ditt jobb/inom din sektor? Det viktigaste för oss inom skogsvårdsorganisationen är den Skogspolitiska utredningen och dess delbetänkande. Här finns mycket att ta fasta på, men också en del förslag som skulle få stora konsekvenser för vårt sätt att arbeta och vår möjlighet att uppfylla skogspolitiken, till exempel förslaget om att samma personal i framtiden inte skulle få arbeta med både myndighetsutövning och uppdragsverksamhet. Det pågår också en intern stabsutredning som kan komma att medföra stora förändringar för personal, både vad gäller befattning och stationering. I samband med skogsvårdsorganisationens hundraårsjubileum har Anna varit med om att ta fram en tidning från SVS Mellannorrland. Vad tycker du är särskilt viktigt för delförbundet att ta tag i nu? Stöd till mellanchefer är en viktig fråga, både i vårt dagliga arbete och i de stundande förändringarna inom SVO där cheferna har en viktig roll. Detta är också en fråga för andra delar av Naturvetareförbundet. < Skogsakademikern 3/05 6

7 Styrelsen BJÖRN HÅNELL, SLU Vad händer i höst på ditt jobb/inom din sektor? SLU går på plus enligt senaste nytt, berättar Björn Hånell och fortsätter: Rektorsval i början av 2006 sysselsätter den demokratiska processen inom SLU. Jägmästarutbildningen går bättre och bättre vad gäller antalet sökande och på min institution för skogsskötsel har hittills i år fyra doktorsavhandlingar och tre lic.-avhandlingar försvarats och ytterligare två doktorer och en licentiat blir det innan snön faller. När vi talas vid i slutet av augusti har Björn just kommit hem från Australien där han deltagit i IUFROs världskongress i Brisbane. Han är invald i IUFROs styrelse och fungerar som koordinator för Division 1 Silviculture. Sedan år 2000 är Björn också Sveriges representant i IUFROs beslutande organ, International Council. (Se ruta om IUFRO) Vad tycker du är särskilt viktigt för delförbundet att ta tag i nu? Ja, ett viktigt problem är situationen för de seniora forskarna, alltså de som disputerat, blivit docent och kanske även professor och som ändå måste söka medel till sin egen lön. Jag har sett ett antal goda forskare och kollegor tvingas bort från SLU på grund av brist på finansiering. Att skapa fler mellantjänster på SLU är en viktig uppgift för Skogssverige. Vi måste stödja kvalificerad skoglig forskning inom ett brett spektrum. < FREDRIK MALLER, SKOGSINDUSTRIERNA: Vad händer i höst på ditt jobb/inom din sektor? Jag jobbar inom flera projekt tillsammans med industrin. Ett av de viktigaste nu är att tillsammans med byggvaruhandeln skapa standardiserade benämningar för träprodukter, alltså förbättra kommunikationen med leverantörer och återförsäljare. Att sedan också standardisera i konsumentledet är ytterligare viktigt. Vi ligger långt efter våra konkurrentmaterial, som plast och metall. Trä är egentligen den enda produkt där varje leverantör tycks ha sina egna beteckningar, säger Fredrik. Ett annat projekt handlar om att inom EU skapa gemensamma normer för trä. Vad ska en regel tåla vid olika belastning? Vilka normer ska gälla för brandsäkerhet? Sådana och andra frågor ska besvaras i det projektet där ett flertal länder samarbetar. Vi arbetar ju på uppdrag av våra medlemsföretag och har därför en mycket bred verksamhet, säger Fredrik. Vad tycker du är särskilt viktigt för delförbundet att ta tag i nu? Tjänster på Internet är viktiga att utveckla, som lönestatistik till exempel. < Om branschsamtalen Branschsamtalen inom näringsdepartementet inleddes våren 2005 med ett högnivåmöte mellan ministrarna och ledande personer från branschorganisationerna, skogsföretagen, myndigheter som Nutek, Vinnova och Formas, andra företag som Ikea, NCC och ABB samt fackliga organisationer. Sedan har en styrgrupp, ett sekretariat och sju arbetsgrupper jobbat vidare. Samtalen fokuserar på långsiktiga visioner och strategier för att stärka konkurrenskraften för skogs- och träindustrin. De handlar mycket om generell utveckling, innovationer och FoU men naturligtvis också om branschspecifika problem, som energi, transport och råvara. Branschsamtalen 2005 ger möjlighet att skapa en gemensam bild, som ska presenteras i ett policydokument och en handlingsplan från regeringskansliet redan vid jultid. Det ska vara ett gemensamt avstamp för att stärka branschens och nationens konkurrenskraft internationellt. Förhoppningen är att det hela ska leda till konkreta åtgärder under 2006 i samverkan mellan regeringen och skogs- och träbranschen. ÅKE BARKLUND Internationellt forskarnätverk International Union of Forest Research Organizations, IUFRO, är ett internationellt nätverk av skogliga forskare. Syftet är att befrämja globalt samarbete inom skogsbruk och skogsforskning. Mer om IUFRO på Spännande forskning som inte får anslag Vid Naturvetareförbundets seminarium under Almedagsveckan i juli presenterades ett urval av spännande forskningsprojekt som inte har fått anslag. Läs om en del av denna forskning i skriften Investera i framtiden! Den kan beställas från Naturvetareförbundet. > Björn Hånell är professor och prefekt vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå och arbetar med utveckling av skogsskötselsystem för hållbart och lönsamt skogsbruk. Björn har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan Foto: Kerstin Diamant Fredrik Maller är projektledare på Skogsindustrierna i Stockholm och var tidigare ordförande för internetportalen SkogsSverige. Fredrik har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan Foto: Per Bergkvist 7 Skogsakademikern 3/05

8 Styrelsen Rolf Lindström är sedan 1999 distriktschef vid Holmen Skog AB, distrikt Vimmerby. Dessförinnan var han distriktschef på Sydved i Oskarshamn. Rolf är sedan april 2005 ordförande i CF-klubben inom Holmen Skog. Rolf har varit med i Skogsakademikernas styrelse sedan 1998 och han är nu delförbundets vice ordförande. Intervju med Rolf Lindström finns i Skogsakademikern 3/2002. Foto: Kerstin Diamant Nilla Thomson är departementssekreterare på Naturresursenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet med ansvar för skogsfrågor. Enheter består av drygt 20 personer och har närmare 200 ansvarsområden. Foto: Angelica Engström Skogsakademikern 3/05 8 ROLF LINDSTRÖM, HOLMEN SKOG Vad händer i höst på ditt jobb/inom din sektor? Stormen i vintras är utan konkurrens huvudfrågan för oss, såväl inom Holmen som bland övriga aktörer i södra Sverige. Trots att vi inte hör till de hårdast drabbade är det tungt arbete för vår personal. Först var det fråga om en mer fysisk belastning också för skogstjänstemännen många arbetstimmar och lite ledighet. Nu ser vi också en tung psykisk belastning på personalen. Skogsägare som drabbats av stormen är själva hårt trängda och kan inte alltid se att vår personal inte kan hinna vara överallt, trots att den sliter allt vad den kan. Vi har även upplevt allvarliga hot sådant tär hårt på den som drabbas. Även när det inte går så långt är det betungande att veta, att så mycket som behöver åtgärdas ännu ligger ogjort. Rolf Lindström säger att pressen lett till att medarbetare blivit sjuka och bördan för övriga ökar. Min uppgift som chef är att stötta mina medarbetare. Jag ska se till att organisera arbetet så att vi får så mycket gjort som det någonsin går men på ett sådant sätt att personalens hälsa kan behållas. Vad tycker du är särskilt viktigt för delförbundet att ta tag i nu? Svaret på förra frågan ger också svaret på vad som är viktigt att sätta fackligt fokus på. Det gäller mer att uppmärksamma arbetsmiljöaspekterna allmänt i arbetet och i opinionsbildningen. Det är viktigt att i alla sammanhang påminna Har vi din rätta e-postadress? I oktober går Naturvetareförbundet ut med löneenkäten. Då är det mycket viktigt att vi har din rätta e-postadress. Även fackliga nyhetsbrev skickas med e-post. Gå in på eller ring Se notis s. 18 om medlemsinloggning. Tidningen Skogsakademikern är viktig för vi-känslan om att vinterstormens effekter ingalunda har blåst över, att det inte bara handlar om kullblåsta träd utan också om hårt trängda människor, säger Rolf Lindström. < NILLA THOMSON, MILJÖ- OCH SAM- HÄLLSBYGGNADSDEPARTEMENTET Vad händer i höst på ditt jobb/inom din sektor? Aktuella frågor på mitt bord är miljökvalitetsmålet Levande skogar, följdeffekterna av stormen Gudrun och översynen av skogspolitiken, där jag bland annat ingår i den rådgivande grupp som Skogsutredningen 2004 har knutit till sig. Vi arbetar nu med uppföljningen av budgetpropositionen och regeringens miljömålsproposition. Vår enhet ansvarar för flertalet av miljökvalitetsmålen inklusive det nya målet för biologisk mångfald och de närmare sextio förslag till åtgärder och uppdrag som rör naturmiljön. Några av förslagen som rör skogsbruket är en översyn av Fastighetsverkets förvaltningsuppdrag i det fjällnära området (1) och en utredning av på vilket sätt statens skogsmark kan bidra till måluppfyllelsen av Levande skogar (2) samt en utvärdering av kostnadseffektiviteten hos de olika naturvårdsinstrumenten (3). Därutöver är under hösten regeringens skrivelse om strandskyddet, uppföljningen av havsmiljöskrivelsen och förberedelser inför en internationell konferens på ministernivå om Östersjön de främsta arbetsuppgifterna på enheten. Vad tycker du är särskilt viktigt för delförbundet att ta tag i nu? Samgåendet med naturvetarna måste landa bra så att fördelarna blir tydliga för medlemmarna. Självklart ska vi fortsätta att driva arbetsmiljö- och kompetensfrågorna och ge medlemmarna stöd i olika situationer är självklara arbetsuppgifter för det nya delförbundet, säger Nilla. Genom att utveckla och förbättra de befintliga tjänsterna bör det nya förbundet också vara intressant för en bredare grupp akademiker och skogsutbildade. Jag tror samtidigt det är viktigt att behålla den branschanknutna identiteten som har varit en styrka för Skogsakademikerna. Det mentorsprogram som Jägmästarnas Förening drivit och som vi stött är mycket bra. Tidningen Skogsakademikern är också viktig för vi-känslan. <

9 SACO-Skogsvårds ombud på möte i augusti Vi förbereder oss på förändringar SACO-Skogsvård på mötet i augusti. På bilden ses Esbjöm Henriksson, Anders Westman, Anna-Karin Mähler, Kenneth Andersson, Hans Lind, Patrik Karlsson, Thomas Johansson, Mattias Wiklund, Mikael Burgman, Gunnar Isacsson och Mikael Stenström, Simon Jonegård, Malin Andersson och Bertil Danielsson (i blått längst fram t.v.). Foto: Andreas Johansson Skogsutredningen har lagt förslag om att omvandla SVO till en enmyndighet och att personellt skilja uppdragsverksamhet och myndighetsutövning. Utredningen har varit på remiss och en proposition väntas runt 20 september, när denna tidning pressläggs. En intern utredning inom SVO stabsutredningen kan också medföra stora förändringar. Mot bakgrund av detta samlades fackliga ombud för SACO Skogsvård i Naturvetareförbundets lokaler den 16 augusti. Mötet leddes av James Tersmeden, nu vice förbundsdirektör och ombudsman på Naturvetareförbundet, och Bo Seving, ombudsman för statlig sektor. Det viktiga var att vi fackliga ombud från olika skogsvårdsstyrelse och från Skogsstyrelsen, fick träffas och utbyta information och erfarenheter. Vi fick också delge Naturvetareförbundet, som nu är vårt kontaktförbund, hur vi ser på läget och hur vi har det, säger Bertil Danielsson, ordförande för SACO Skogsvård. Bertil Danielsson säger att det var nyttigt att få del av vilka lagar och avtal som träder in om stora förändringar blir verklighet. Vad som faktiskt kommer att hända vet ingen annat än ryktesvägen, när vi talas vid i början av september. Klart är att Skogsutredningens slutbetänkande dröjer, utredarna har fått ytterligare nio månader till sitt förfogande och ska lämna slutbetänkande 1 oktober I och med samgåendet med Skogsakademikerna blir Naturvetareförbundet kontaktförbund för det fackliga arbetet inom SVO. Ombudsman Bo Seving kommenterar: För det första var det mycket trevligt att möta SACO Skogsvård som är en ny grupp för mig. Även om vi inte visste vad som sker framöver kunde vi dels lära känna varandra, dels gå igenom statliga trygghetsavtal och lagar om anställningstrygghet. På så sätt är vi förberedda för de förhandlingar som de kommande besluten för med sig. KERSTIN DIAMANT Se också s Skogsakademikern 3/05

10 Kvinnor & män i skogen Anna enda kvinnan bland SCAs virkesköpare Jag har bara haft fördelar En folder med presentation av SCA Skogs virkesköpare gav inspiration till intervjun med Anna Lundström, ung kvinna med 37 manliga kolleger. SCA Skogs 38 virkesköpare. F ör Anna Lundström var den skogliga banan inte självklar, trots stor kärlek till skog och natur och skogligt påbrå pappa är också jägmästare. Jag var inriktad på att bli jurist eller ekonom, främst därför att jag alltid varit intresserad av att göra affärer. Men Anna valde trots allt skogsvetarprogrammet och började på SLU Efter komplettering till jägmästare kom hon ut på arbetsmarknaden 2003 och till SCAs Skogs Ångermanlandsförvaltning med stationering i Ullånger. Helhetsansvar med många kontakter Att vara virkesköpare ger Anna möjlighet att både vara mycket i skogen, träffa många människor och att få göra affärer. Konkurrensen om virket är stor och för en virkesköpare gäller det att ligga i. Jag besöker de skogsägare som vi ännu inte har kontrakt med och talar om vad vi kan erbjuda. När det sedan blir affär sköter jag om förhandlingarna, skriver kontrakt och planerar för avverkning. Sedan transporteras virket in till våra sågar och OM > Anna Lundström Utbildning och arbete > Skogsvetarprogrammet , påbyggnad till jägmästare, klar 2003, anställning som virkesinköpare på SCA Skog i Ullånger från Fritid > Jagar och fiskar, toppen att få ha hunden med på jobbet, men framför allt är det alpin skidåkning som gäller, 35 skiddagar blev det I år tar ett nyköpt timmerhus, som Anna renoverar tillsammans med sin sambo Martin, en stor del av fritiden. Anna Lundström, virkesköpare på SCA Skogs Ångermanlandsförvaltning. På fritiden är Anna en inbiten skidåkare, här med skidbackarna i Skule i bakgrunden. Foto: Ingela Johansson. massafabriker. En stor del sågade trävaror, pappersmassa och papper går sedan vidare på export, berättar Anna. I förhandlingarna med skogsägarna gäller det att nå fram så att båda parter blir nöjda. Det kan vara tufft ibland. Men det bästa med jobbet är kontakten med människor och att jag får komma ut i skogen så mycket i arbetet. Anna är med i hela avverkningsprocessen det gäller att hantera både förutsedda och oförutsedda händelser. Sker avverkning och transporter i områden med bebyggelse kan Anna behöva informera de boende. Jag brukar gå runt i sommarstugeområden och berätta vad vi ska göra och hur vi ska återställa. Ofta finns en vägförening, som ska ha betalt för det extra slitaget. Kontakten med människor gillar jag verkligen. Ung, kvinna och trygg Anna är ung, född Och bland SCAs virkes- Skogsakademikern 3/05 10

11 Kvinnor & män i skogen köpare är hon, som sagt, enda kvinnan. Men hon känner sig trygg i sin yrkesroll och med den goda utbildning hon fått på SLU som stöd. Jag har faktiskt aldrig mött negativa reaktioner och tycker att jag nog bara har fördelar av att vara kvinna. Jag har lätt att komma nära skogsägare både män och kvinnor och att prata också om vardagliga ting vid sidan av de skogliga affärerna. Och Anna vägrar att bli som en man. Jag har till exempel inget emot att få komplimanger om jag klätt mig snyggt. Anna tycker att företagets attityd är viktig. Till exempel ska det klargöras att vissa tongångar och skämt inte är OK. Anna skulle självfallet vilja se fler kvinnor som kolleger och hon sätter stort värde på att vara med i det kvinnliga nätverk av skogliga tjänstemän som SCA erbjuder. ska locka fler kvinnor till skogliga jobb Vi träffas då och då, gör studiebesök på varandras arbetsplatser och andra ställen. Vi resonerar om stort och smått i jobbet. I nätverket får jag förebilder. Det enda tillfälle Anna känt av att vara ensam kvinna har varit när det ska badas bastu vid stora samlingar. Och det kan ju lösas med hjälp av handdukar. Då kan jag vara med, säger Anna. Även om Anna starkt framhåller att man ska se till person och inte kön, har hon inget emot att lyftas fram. Hon hoppas att hennes exempel ska locka fler kvinnor till skogliga jobb, också inom SCA. Om jag finns här och trivs då måste fler tjejer kunna göra det. KERSTIN DIAMANT Chefer överens: Vi vill ha blandad kompetens Det behövs en jämnare könsfördelning inom SCA Forest Products. Det är företagets personalchef Håkan Andersson och skogsförvaltare Per Österberg överens om. F ör oss är det viktigt att få blandad kompetens både när det gäller kön, ålder och utbildning säger Håkan Andersson, personalchef på SCA Forest Products. När det gäller virkesköparna inom SCA Skog, liksom övriga skogliga akademiker, säger Håkan Andersson att företaget strävar efter att få in fler kvinnor för att nå en jämnare könsfördelning bland sina skogstjänstemän. Han hoppas Anna Lundströms exempel ska inspirera fler. För det är säkert betydligt lättare om man är åtminstone ett par kvinnor. Dessutom är sned könsfördelning också ett problem för männen. Personaldirektör Håkan Andersson är civilekonom och sedan 2001 personalchef på SCA Forest Products i Sundsvall. Foto: Per-Anders Sjöquist > 11 Skogsakademikern 3/05

12 Kvinnor & män i skogen Jägmästare Per Österberg är skogsförvaltare inom SCA Skog på Ångermanlands förvaltning. Per var tidigare fackligt aktiv och satt i styrelsen för förbundet under1997, det år då förbundet bytte namn från SJFR till Skogsakademikerna, och Foto: Michael Engman OM > Jämställdhetslagen 7 Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 8 Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Ur Lag om jämställdhet (1991:433) Har du frågor om jämställdhet på din arbetsplats, kontakta Naturvetareförbundets ombudsmän. Maria Dahlberg, förbundsjurist och ombudsman, är den som arbetat särskilt med diskrimineringslagstiftning men du kan alltid ringa ombudsmannajouren på , Nätverk men inte extra föräldraersättning Håkan Andersson har tagit initiativ till det nätverk för kvinnliga akademiker inom SCA Forest Products, som Anna Lundström berättar på föregående sida. Nätverksgruppen träffas några gånger per år. Syftet är dels att skapa kontakter mellan deltagarna och dels att få in nya idéer genom föreläsare och besök. Företaget har också anställt sex trainees nyligen. Fyra är kvinnor, därav de båda skogsvetarna. (Övriga är ekonomer och ingenjörer). Att stödja föräldrar brukar vara ett sätt att attrahera såväl kvinnor som yngre medarbetare i allmänhet. Många företag, däribland ett antal skogsföretag, fyller ut föräldraersättningen med upp till 80 procent av verklig lön under längre tid, ofta sex månader, utöver de tre månader som stadgas i centrala avtalen på privat sektor. SCA ger ännu inte föräldralediga anställda ett sådant påslag. Finns det planer på att införa en sådan förmån också inom SCA? Det är inte aktuellt för närvarande med att öka förmånerna utöver avtalets regler, säger Håkan Andersson. Jämnare könsfördelning affärsmässigt motiverad Skogsförvaltare Per Österberg är Anna Lundströms chef. Han säger att det finns historiska skäl att könsfördelningen bland virkesköparna är så sned. Krav på erfarenhet har varit en viktig faktor då vi anställt och ofta tidigare har det varit männen som haft den erfarenheten. Per Österberg menar att enkönade arbetsplatser, liksom ensidighet i andra avseenden, ger sämre kompetens. Nu när kanske 40 procent av skogsägarna är kvinnor blir det också affärsmässigt viktigt för oss att ha en bredd bland våra köpare, såväl ifråga om kön som ålder. Våra anställda utvecklas också mer i en organisation med mångfald bland arbetskamraterna i olika avseenden. Liksom Håkan Andersson säger Per Österberg att det är viktigt att vara flera av sin sort. Risken finns att man blir en representant för sitt kön om man är alltför ensam. Samtalet kommer in på lagstiftningen, i detta fall Jämställdhetslagen som ju faktiskt kräver åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning. Givetvis påverkas vi också av lagstiftning men det är inte främst därför denna fråga är viktig. Hur ser det ut om fem tio år? Per Österberg är övertygad om att man nått en jämnare könsfördelning bland företagets skogliga tjänstemän. Mer och mer ser vi vid nyanställning till för- G Skogsakademikern 3/05 3/05 12

13 Kvinnor & män i skogen mågan att utvecklas och låter kravet på erfarenhet väga mindre tungt. En chef sade en gång till mig när jag sökte jobb att erfarenhet är det enda vi kan erbjuda dig allt annat har du som anställd att ge företaget. Och jag tycker det ligger mycket i det, säger Per. viktigt för oss att ha en bredd bland våra köpare Ibland ett plus att vara kvinna Per Österberg förespråkar inte någon kvotering men menar att som företagets könsfördelning ser ut kan egenskapen att vara kvinna vara ett plus som kan ge utslag om de sökande i övrigt är likvärdiga. Och ibland är förstås den klart bästa sökande en kvinna utan att det vägs in i bedömningen, så är det också. Han gläder sig också åt företagets två nya skogliga trainees. En av dem kommer till oss och då får hon under en period jobba ihop med Anna Lundström. När intervjun görs skrivs om neddragningar på SCA. Men det gäller inte inom Forest Products och Per ser snarare möjlighet till expansion. Vi behöver troligen anställa fler köpare. Det låter lovande! KERSTIN DIAMANT I förra numret refererade vi vår enkät till skogliga personalchefer med rubriken Behandlas kvinnor annorlunda?. Artikeln/tidningen kan beställas. Vi vill gärna fortsätta spegla olika arbetsförhållanden i samband med jämställdhet. Vilka är dina frågor, synpunkter och erfarenheter? Hör av dig till Skogsakademikern, e-post Material till nästa nummer vill vi ha senast runt 20 november och gärna tidigare. Gillar du teckningarna i detta nummer? illar du teckningarna i detta nummer? Kontakta Margareta Nilsson Kontakta Abbonland Margareta Illustration Nilsson Abbonland Illustration. 13 Skogsakademikern 3/05

14 Skogsvårdsstyrelserna 100 år Samtidigt som skogsvårdsorganisationen utreds firar den sitt hundraårsjubileum. Ganska snart efter jubileumskonferensen kom förslag om drastiska förändringar, se s. 17. Den augusti samlades för första gången i skogsvårdsorganisationens historia hela personalen till konferens med fokus på framtidsfrågorna. De tusen deltagarna, som höll till på Elmia i Jönköping, passade också på att formera sig i SVOs logga. Foto: Tomas Johanson Det är en födelsedag som vi uppmärksammar på olika sätt runt om i landet. Eftersom stormen i vintras fortfarande tar större delen av vår tid kommer vi dock inte att kunna uppmärksamma jubileet som planerat i södra Sverige, berättar Hasse Bengtsson, enhetschef och stf. länsjägmästare vid skogsvårdsstyrelsen i Jönköping-Kronoberg och tillika jubileumsgeneral. Han var med och arrangerade konferensen den augusti där runt tusen personer deltog (se foto). Om jubileet säger Hasse: Vi vill under året lyfta fram produktion, miljö och skogens sociala värden, med tyngdpunkt på samspelet mellan skogen och människan. Vi tycker också det är viktigt att framhålla skogens mångfald och användbarhet för framtiden, i så väl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. < Se vidare Innehållsrikt JubileumsEko Till skogsvårdsstyrelsernas jubileum har en innehållsrik jubileumsskrift sammanställts. I JubileumsEko 74 sidor får vi ta del både av historia och framtidsvisioner. De fackliga organisationernas roll genom åren beskrivs. Många personliga minnen återges. JubileumsEko kan utan kostnad rekvireras från Skogsstyrelsen, tel Skogsakademikern 3/05 14

15 Medlemsförsäkringar Medlemsförsäkringarna frågor och svar Ta tillvara ditt försäkringsskydd Vi kan inte försäkra oss mot sjukdom och olycka men de ekonomiska följderna kan mildras via försäkringar. Att tillhandahålla gruppförsäkringar är en viktig uppgift för den fackliga organisationen. Ill.Margareta Nilsson Vad är gruppförsäkring? Gruppförsäkring är beteckningen på de försäkringar du som medlem i en organisation, i vårt fall Naturvetareförbundet, erbjuds teckna till förmånlig premie och förmånliga villkor. Vem står för våra gruppförsäkringar? Efter 1 juli förmedlar Akademikerförsäkring våra gruppförsäkringar. Akademikerförsäkring är en försäkringsbyrå, ägd av Naturvetareförbundet och fem andra fackförbund, som upphandlar olika försäkringar av olika försäkringsbolag. Personförsäkringarna och Hem/villa ligger för närvarande i Moderna Försäkringar AB, och den nya bil-/mcförsäkringen hos SalusAnsvar. Vilket försäkringsskydd har vi fått i fusionen? Anders Gillstedt, administrativ chef på Akademikerförsäkring, informerar: Yrkesverksamma medlemmar i Skogsakademikerna, som är fullt arbetsföra, anslöts vid samgåendet den 1 juli till Livförsäkring Grund och Olycksfallsförsäkring. Ingen premie kommer att tas ut fram till och med den 31 december Denna försäkring ersätter upp till kronor vid dödsfall (7,5 basbelopp). Den som är arbetslös, men arbetsför, räknas som yrkesverksam. Kan medlemmarna försäkra sig för högre belopp eller teckna försäkring för make/maka eller barn? Den som vill ha ett högre dödsfallskapital kan välja att teckna tillägg på ytterligare 10, 20, 30 OM > Akademikerförsäkring Akademikerförsäkring bildades 1993 och är ett helägt dotterbolag till AB Akademikertjänst som i sin tur ägs av Naturvetareförbundet och fem andra SACO-förbund. För närvarande har Akademikerförsäkring avtal med olika försäkringsbolag inom både person- och konsumentförsäkring, till exempel Moderna Försäkringar. Akademikerförsäkring har egen kundtjänst dit medlemmarna vänder sig med försäkringsfrågor och på hemsidan kan du själv räkna ut premier och teckna vissa försäkringar. För mer information och frågor, kontakta Akademikerförsäkring, tel , e-post: > 15 Skogsakademikern 3/05

16 Medlemsförsäkringar eller 40 prisbasbelopp. Premien blir individuell för tillvalen, beroende på ålder och kön, inom ramen för gruppförsäkringen. Likaså kan Sjukkapital-, Sjukinkomst- och Barnförsäkring tecknas. Barnförsäkringen täcker olycksfall och sjukdom och endast en premie för alla barn i familjen tas ut. Make/maka, registrerad partner eller sambo kan medförsäkras. Vad ska den som inte är fullt arbetsför göra? För att få komma med i försäkringen måste du ha varit fullt arbetsför den 1 juli Vi vill att den som inte uppfyller kravet meddelar Akademikerförsäkring i brev eller per mejl. Självfallet går det bra att ringa oss och diskutera din situation. Om du haft försäkring i Skandia se nedan. Vad gäller för studentmedlemmar? Alla studentmedlemmar får en kollektiv olycksfallsförsäkring i Akademikerförsäkringen för hela studietiden och den ingår till skillnad från alla Viktigt för dig som haft gruppförsäkring i Skandia Gruppförsäkringarna i Skandia upphörde den 31 augusti Om du i Skandia har haft försäkringar utöver grundförsäkringen för liv- och olycksfall eller haft medförsäkrad make/maka eller barn, och inte tecknat fortsättningsförsäkring i Skandia, måste du skicka in din ansökan till Akademikerförsäkring omedelbart, för att inte få glapp i ditt, medförsäkrads eller barns försäkringsskydd. Försäkringarna gäller från den 1 september om ansökan inkommit senast den 15 oktober. Om du skickat in ansökan senast den 15 oktober förlängs din premiebefrielse på grundförsäkringen till och med den 28 februari Ej arbetsför ansök om fortsättningsförsäkring! Den som inte är arbetsför och som haft försäkring i Skandia bör om så inte skett omedelbart ansöka om fortsättningsförsäkring i Skandia för att undvika glapp i sitt försäkringsskydd. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring upphör 30 november. Tidigare information har gått ut Särskild information till tidigare Skandiakunder har gått ut i brev 18 augusti från Akademikerförsäkring och i början av september från Naturvetareförbundet, samt i brev till alla medlemmar 1 juli från Skogsakademikena och i Skogsakademikern Seniorförsäkring berörs inte För den pensionär som har Skandias seniorförsäkring gäller att denna försäkring fortsätter som vanligt. Det är en individuell försäkring som inte berörs av bytet av gruppförsäkring. Kontakt med Skandia: Kundtjänst , andra gruppförsäkringar i medlemsavgiften. När studentmedlemskapet övergår i yrkesmedlemskap gäller samma erbjudande som till nya yrkesverksamma medlemmar, alltså försäkring med tre månaders premiebefrielse, så kallat förskydd. Vad gäller för den som blev medlem i Naturvetareförbundet och delförbundet Skogsakademikerna den 1 juli eller senare? Den som blir ny yrkesverksam medlem i Skogsakademikerna från den 1 juli 2005 ansluts till Akademikerförsäkrings Liv- och Olycksfallsförsäkring med tre månaders förskydd (försäkringen utan kostnad i tre månader). Precis som ovan gäller att medlemmen är fullt arbetsför. Rabatten på sex månader gäller alltså bara den som var medlem vid sammanslagningen. Vem ska skicka in ansökningshandlingar till Akademikerförsäkring? Alla som vill utöka personförsäkringen utöver basförsäkring Liv och Olycksfall för sig själv eller ansöka om försäkring för medförsäkrad/barn ska skicka in ansökan till Akademikerförsäkring. Alltså om du vill ha ett högre ersättningsbelopp i livförsäkringen än 7,5 pbb eller om du vill ha sjukinkomst- och barnförsäkring eller teckna försäkring för make/maka/registrerad partner eller sambo. Likaså om du vill teckna våra sakförsäkringar. Om jag bara vill ha Liv- och Olycksfallsförsäkringen behöver jag då göra något? Om du är fullt arbetsför, medlem i Skogsakademikerna innan 1 juli och bara vill ha grund Liv och olycksfall behöver du bara invänta första aviseringen och då betala premien när du aviseras i början av december. I sådant fall krävs inte heller hälsodeklaration. Vilka sakförsäkringar kan jag teckna? Via Akademikerförsäkring kan du också teckna Hem-, VillaHem- och Fritidshusförsäkring. Allriskförsäkring ( drulle ) och Avbeställningsskydd ingår utan extra kostnad i Hem- och Villahemförsäkringen. I Villahemförsäkringen ingår dessutom Allrisk Byggnad utan extra kostnad, och ersättningen för lös egendom är hela en miljon kronor. Nu kan Akademikerförsäkring också erbjuda en förmånlig personbils-/mcförsäkring. Läs mer på < KERSTIN DIAMANT ILLUSTRATIONER: MARGARETA NILSSON (Prisbasbeloppet, pbb, är kronor och 2006 är det ). Skogsakademikern 3/05 16

17 Regeringen föreslår: Ny samlad skogsmyndighet redan från årsskiftet Det ska bli en ny enmyndighet redan från 1 januari 2006 föreslår regeringen i sin budgetpropostion den 20 september. Skogsstyrelsen ska den heta. J ust när denna tidning går i press kommer regeringens förslag att landets tio regionala skogsvårdsstyrelser från och med första januari 2006 tillsammans med Skogsstyrelsen bildar en ny myndighet, Skogsstyrelsen kallad. I pressmeddelande från Skogsstyrelsen den 20 september säger generaldirektör Göran Enander: Vi kommer genast att påbörja arbetet med att bilda en gemensam myndighet som står stark inför framtiden. Ambitionen är att skapa en enhetlig, effektiv och rättssäker myndighet där den lokala förankringen behålls. Bertil Danielsson, ordförande för SACO-Skogsvård, säger att MBL-förhandlingar inleddes den 23 september. Vi fortsätter att förhandla. Information kommer att lämnas till våra medlemmar. Vi kommer att kalla till lokala möten och de fackliga organisationerna arbetar tillsammans för att verkningarna av detta drastiska förslag blir så bra som möjligt. Se också s. 9. Har vi dina aktuella uppgifter? Har du glömt om du har meddelat oss om ny adress, arbetsgivare osv.? Då kan du logga in på Naturvetareförbundets webbplats och direkt se vilka uppgifter vi har om dig i vårt medlemsregister. Eventuella felaktigheter rättar du själv snabbt till: Se notis s. 18 om medlemsinloggningen. 17 Skogsakademikern 3/05

18 Notiser Nya lösenord Skogsakademikertips vår platsannonsservice Relaskopet nu webbtidning JF planerar nytt mentorsprogram till webben Från 1 juli är också webbplatsen för skogsakademiker. Den allmänna fackliga informationen ska finnas där. Därifrån når du direkt delförbundet Skogsakademikernas webbsidor som också har adressen I och med att alla skogsakademiker förts över i Naturvetareförbundets register gäller nya lösenord. Användarnamn är det medlemsnummer som står bak på tidningen Naturvetaren och lösen är ditt personnummer (10 siffror utan steck). Detta lösen kan sedan direkt ändras om du så önskar. Har du inte medlemsnumret tillgängligt, klicka på rubriken Glömt lösenord längst till höger på startsidan på se så kommer besked med vändande e-post. Matrikeln 2005 Alla medlemmar i Skogsakademikerna får matrikeln hem. Men visst behövs matrikeln både hemma och på jobbet? 2005 års matrikel kostar 480 kronor inklusive moms och porto. Beställ via se rubriken Trycksaker eller från naturvetareforbundet.se eller tel Ska du anställa en skogsakademiker? Vill du snabbt nå många direkt i brevlådan använd vår annonsservice Skogsakademikertips. Vi skickar till hela eller delar av skogsakademikerkåren och lägger annonsen på webben. Mer information, se webben eller ring Gunilla Gidlund, Telefonnummer för a-kasse-frågor Förutom telefonnummer kan du nå a- kassan AEA på dessa nummer: För frågor kring arbetslöshetsförsäkringen, ring För utlandsfrågor, ring Frågor kring AEA-medlemskap besvaras på AEAs talsvar nås dygnet runt på Se även Kansliet hjälper också till med arbetslöshetsfrågor och kontakt med AEA. Kontakta i första hand Kerstin Diamant, tel Skogshögskolans Studentkårs tidning Relaskopet kommer ut med cirka sex nummer per år. Den ligger nu enbart på webben, under adressen se/relaskopet. Tidningen drivs på ideell basis av studenter på jägmästar-/skogsvetarprogrammet och mark & miljöprogrammet. Den tar gärna emot artiklar, bilder och annonser. Skicka till Skogs-EM Det årliga Skogs-EM i orientering hölls juli 2005 i Lettland. För Skogs-EM i skidor 2006 är Sarajevo i BiH värd på de f.d. OS-spåren i Igmanbergen, 2007 hålls tävlingarna i Aostadalen i Norditalien och 2008 i Jönköping. För vidare information om Skogs-EM i skidor, kontakta Leif Strömquist, Håll kvar SLU-kontakten Nätverket SLU Alumni vänder sig till alla som har studerat vid SLU (alumn = före detta student) för att stärka banden med universitetet. På se/ny kan du anmäla dig för kontakt och information. Jägmästarnas Förenings första mentorsprogram avslutades den 25 januari i år. Såväl adepter som mentorer är mycket nöjda, särskilt med att programmet är externt utan arbetsgivarkopplingar mellan adepter och mentorer. JF planerar ett nytt program, även om exakt tid inte är fastställd. Man vänder sig främst till dem som jobbat några år och vill utvecklas vidare. Läs mer på www. jagmastarnasforening.se. Vill du komma i kontakt med adepter eller mentorer från det första programmet eller fråga något, ring till projektledare Erik Palmqvist eller e-posta: se Följ SLU på nätet och åter på papper! Den fackliga webbplatsen har ständigt uppdaterad information om det mesta som rör sig på SLU. SLUs personaltidning kommer åter ut som papperstidning under namnet Resursen. Vill du som inte jobbar på SLU ha tidningen, kontakta Eva-Karin. emikern 1/05 Skogsakademikern 3/05 18

19 Von Porats fond Medlemmar i en svår situation medicinskt/socialt kan få bidrag ur von Porats fond. Pengar delas ut som engångsbelopp till stöd och uppmuntran. Skriftlig ansökan ställs till delförbundet Skogsakademikernas styrelse och behandlas normalt på nästkommande styrelsemöte. Nästa nummer av Skogsakademikern utkommer mellan jul och nyår. Material vill vi ha senast 1 december, gärna tidigare. Annonser är alltid välkomna, kontakta Eva Raihle, Lime, tel Sista materialdag för annonser är 8 december. Stiftelsen Kamratfonden Bidrag ur Stiftelsen Kamratfonden kan sökas av skogsakademiker eller av den som studerar till skogsakademisk examen. Medlemmar i delförbundet Skogsakademikerna har företräde. Bidrag kan sökas till/av: - studieresor, - kompetenshöjning, - behövande skogsakademiker eller behövande anhöriga till avliden skogsakademiker, - trivselfrämjande aktiviteter Ansökan om bidrag skall senast den 24 oktober 2005 skriftligt ställas till Stiftelsen Kamratfonden, c/o Skogsakademikerna Box 760, Nacka eller Stiftelsen Kamratfonden, c/o Skogsakademikerna, STYRELSEN Skogshistoriska Sällskapet Skogshistoriska Sällskapet ger årligen ut medlemsbladet Skogshistoriska Tidender med fyra nummer per år och Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift. Sällskapet anordnar varje år skogshistoriska exkursioner i olika delar av landet. Bli medlem i Skogshistoriska Sällskapet! Betala medlemsavgiften 200 kronor/år, 50 kronor för studenter på postgiro

20 Posttidning B mhetsberättelse Naturvetareförbundet Box Nacka Snart ska det ske Skogshögskolans studentkår 100-årsjubilerar I samband med årets skogskonferens 6 7 december hålls kårens hundraårsjubileum i Umeå. Skogshögskolans studentkår fyller 100 år och firar i Umeå i samband med SLUs årliga Skogskonferens den 6 7 december. Temat är Studentkåren 100 år - Kompetensbehov Forskare, studenter, utbildningsansvariga och ledande personer från Jubileumskommittén, från vänster: Sara Östh, redaktör, Rikard Bohlin, jubileumsgeneral och Liw Schönning, festansvarig, samtliga i kurs 03/08. Foto: Sofia Grape, kurs 01/05 JUBILEUMSFAKTA När och var? Umeå Folkets hus, tisdag den 6 och onsdag den 7 december Kårhuset och Skogis hålls öppet på kvällen måndag 5 december, så att de som vill kan dricka kaffe, titta på kåren och bli guidade runt på dagens Skogis. Kontakt: Jubileumskommittén Postadress till alla funktionärerna: Skogshögskolans Studentkår, Umeå Jubileumsgeneral: Rikard Bohlin Jubileumsskriften: Sara Östh tel Festansvarig: Liw Schönning tel Skogskonferensen: Gustaf Egnell tel Information på webben: & Sista anmälningsdag: 1 november. Välkommen den december! politik, myndigheter, företag och intresseorganisationer gör tillbakablickar över de hundra åren och framför allt tar avstamp i dagens skogliga utbildningar för att titta framåt och utröna vilken kompetens framtidens skogsakademiker behöver. Kommer sågtimmer och massaved att dominera lika mycket som idag eller kommer bioenergi, vilt och fiske eller skogens sociala och hälsofrämjande nyttigheter att vinna terräng? Internationella trender som kan påverka kommer att tas upp. Skogshögskolans studentkår deltar även i konferensen: en jubileumsutställning om kårens historia kommer att finnas beskådas hela vintern och representanter från kåren deltar i en debatt om utbildning. Jubileumsfest och jubileumsskrift På kvällen den 6 december hålls en stor jubileumsfest i Umeå Folkets hus med plats för 730 personer. En jubileumsskrift är snart sammanställd och kommer att säljas under och efter jubileet. Frågor som ställs i den är: Vad har hänt under kårens hundraåriga historia? Vad innebar egentligen flytten från Stockholm till Umeå? Hur skiljer sig dagens skogisar från tidigare generationer? Det finns fortfarande plats för fler artiklar: skicka till oss senast 15 oktober. SARA ÖSTH

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET

MEDLEMSFÖRSÄKRING. Försäkringar för kropp och själ RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET MEDLEMSFÖRSÄKRING RÄTT FÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SVENSKA NAPRAPATFÖRBUNDET Försäkringar för kropp och själ Trygghet är att veta att du inte står ensam om något skulle hända, vare sig det gäller jobbet

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs 2 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs Om omslagsbilden: Lianer symbol

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

SBR Medlemsförsäkringar

SBR Medlemsförsäkringar SBR Medlemsförsäkringar SBR Försäkringar anpassade för dig, med omfattning och premier förhandlade för många. SBR SBR Byggingenjörerna är en rikstäckande ideell yrkesorganisation med höga kompetenskrav

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer