Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden"

Transkript

1 Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson

2 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam, Bohusgatan 16, Stockholm Handledare: Lena Högfeldt Nummer: E-post: Omfattning: Höstterminen 2012 heltid. Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder riskförsäkringar och sparande genom försäkringar. Ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att försäkringsbolaget är kundägt och att vinsten inte delas ut till aktieägare utan att istället går tillbaka till kunderna i form av premiesänkningar och återbäringsränta. Koncernen består av flera bolag, Folksam Sak, Folksam liv samt dotterbolagen Svenska konsumentförsäkringar AB, Aktia Skadeförsäkring, Tre Kronor AB, Folksam Fondförsäkring, Förenade Liv Gruppförsäkring, KPA Pension, Folksam LO Pension. Organisationens bredd ger möjlighet till ett stort försäkringsutbud med både sak och livförsäkringar. Folksam tillhandahåller också försäkringar med sparande såsom 2

3 kapitalförsäkringar, tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. Folksam är ett stark finansiellt försäkringsbolag och solvensgraden i livbolaget och uppgick vid årsskiftet till 134. Flera försäkringsbolag har varit tvungna att stoppa nyteckningen av försäkringar med traditionell förvaltning vilket gör att Folksam, Skandia, Nordea, SPP och AMF är de enda aktörerna kvar på Svenska marknaden som kan erbjuda traditionell förvaltning i dagsläget. Folksam garanterar 95% av insatt kapital och har en återbäringsränta på 4 % vilket är höga siffror jämfört med konkurrenterna. Folksam har haft en stark medvind de senaste åren och de klarade sig bättre än många andra bolag genom finanskrisen Stommen i Folksams ekonomi kommer från Fackföreningar där Folksam försäkrar nästan hela marknaden. De använder sig av olika distributionskanaler för att nå sina kunder, de har dels sin egen säljkår men de använder sig också av externa partners för att förmedla försäkringar till slutkunden. Fackföreningar är ett exempel på en partner, bilmärken är en annan, via dessa säljer de försäkringar antingen under eget namn eller under White lable. Jag hör till arbetsområde partner där jag främst arbetar på avdelningen affärsutveckling och affärsanalys men också en del på finans. Mina arbetsuppgifter är blandade men främst gjorde jag en undersökning om personrisksmarknaden och tittar på hur Folksam och deras största konkurrenter har sålt personrisksförsäkringar och försöker avgöra hur utvecklingspotentialen ser ut i framtiden. Jag har också gjort ett konkurrentbevakningsarbete. På finans där man arbetar med försäkringsförmedlare har jag assisterat i provisionsutbetalningar, skrivit brev till förmedlare, varit med på kundmöten och diskuterat hur man ska förbättra sitt samarbete med förmedlarna och fortsätta växa på den marknaden. Mina erfarenheter från Folksam är väldigt positiva. Företagsklimatet är mycket trivsamt och de värnar om sin personal på ett sätt som jag aldrig sett tidigare. Folksam har med sina stora finansiella resurser en stor kraft att påverka marknaden och utveckla nya produkter och erbjudanden. De kan om de bestämmer sig för det ha stor marknadspåverkan. Deras storlek är både deras styrka men också deras svaghet. På en marknad som är ständigt föränderlig krävs en flexibilitet och nyskapande men Folksam har inbyggda hinder i sin organisation. Dels att de måste akta sig för att inte konkurrera med sig själva, dels för att det tar extremt lång till att komma ut på marknaden från att man bestämt sig för att satsa på något marknadsområde. Det finns också bara ett visst antal resurser inom bolaget att tillgå och dessa måste avdelningarna konkurrera om internt. Jag ser min praktik som väldigt utbildande och jag har fått en bredare förståelse för försäkringsmarknaden men också för organisatoriska svårigheter i större bolag. 3

4 Syfte och Frågeställningar Min rapport syftar till att undersöka hur marknaden inom området personrisk kommer utvecklas. Vilka faktorer påverkar marknaden och hur har de förändrats? Vilka försäkringsbolag är störst på personriskmarknaden och på vilka försäkringstyper? Hur kan vi förvänta oss att marknaden kommer förändras. Metod och Teori Jag kommer använda mig av Peter Gorpes miljöanalys och titta på de största försäkringsbolagen och andra intressenter som påverkar marknaden för personrisk (Gorpe ). De olika typer av försäkringar som rapporten undersöker är dödsfall, sjukdom, arbetsoförmåga, sjukvård och olycksfallsförsäkring. Jag har gjort 12 intervjuer med olika nyckelpersoner inom Folksam Koncernen som är experter inom sina områden vilka jag använder mig av. Det finns också mycket information på Svensk Försäkring och på försäkringsbolagens och bankernas hemsidor i årsredovisningar och annat. Bakgrund Sedan 90-talet har den allmänna socialförsäkringen minskat i omfattning. Ersättningsnivåerna har sjunkit och det har blivit svårare att bli beviljad ersättning. Begrepp som förtidspension har förändrats och ofta får anställda gå tillbaka till arbetet igen. Fastighetsmarknaden sätter högre krav på att privatpersoner skuldsätter sig. Arbetsmarknaden har ändrat karaktär och fler arbetar som timanställda, via bemanningsföretag, eller har egna företag vid sidan av sitt ordinarie arbete, arbetslösheten är hög och fackförbunden tappar medlemmar. Riskexponeringen för individer har ökat på grund av socialförsäkringens urholkning, högre skuldsättning, lägre allmän pension, rörligare arbetsmarknad, färre företag har kollektivavtal. Det tyder på ett behov av kompletterande personriskförsäkringar och en utvecklingspotential på personrisksmarknaden. Problem Om samhällets försäkringsskydd minskar samtidigt som facket tappar medlemmar och kollektivavtalen minskar så blir människor oförsäkrade. Det innebär att vid en personriskskada får vissa inte ersättning. Om en förälder inte försäkrar sina barn och de skadar sig permanent på fritiden gäller inga försäkringar från skolan eller idrottsföreningen. 4

5 Det innebär att barnet inte får ersättning för förlorad framtida inkomst, sjukvårdskostnader, kostnader för terapi, osv. Idag är många barn, vuxna och seniorer oförsäkrade vilket leder till stora bekymmer både för samhället och för individerna som drabbas av en olycka eller sjukdom. När samhällets försäkringsskydd minskar men de individuella eller frivilliga gruppförsäkringarna inte ökar skapas en oro inom försäkringsbranschen och det är viktigt att de försäkringsbolagen når ut till sina kunder med försäkringar så ingen familj behöver leva i fattigdom på grund av brister i sitt försäkringsskydd. Resultat /Diskussion Vilka faktorer påverkar marknaden och hur har de förändrats? Grunden av det svenska försäkringssystemet är den allmänna socialförsäkringen. Den tillhandahålls av försäkringskassan vilken också är största aktören på marknaden för personriskförsäkringar. Socialförsäkringen ger ett grundskydd till alla som bor eller arbetar i Sverigee (Försäkringskassan, ). Ofta kompletteras socialförsäkringen av kollektivavtal, fackliga försäkringarr eller företagsbetalda försäkringar utanför kollektivavtalen. Beroende på hur många av dessa klossar man har i pyramiden påverkas försäkringsbehovet av personriskförsäkringar på individnivå. När den allmänna socialförsäkringen retirerar och kollektivavtalen blir färre ökar det individuella försäkringsbehovet ( konsumenternas försäkringsbyrå, ). Fackförbunden är stora intressenter på marknaden och via dem försäkrass alla som är med i facket men de tappar medlemmar och färre går med i förbundenn (Intervju 1). Arbetsmarknadens utveckling har också bidragit till en ökad riskexponering för individer (Intervju 2). En rörligare arbetsmarknad med hög arbetslöshet kompletterad av allt högre belånigsgrad gör att individer har sämre ekonomiska förutsättningar att parera förlorad inkomst utan ett försäkringsskydd (Intervju 2). Den allmänna pensionen kommer inte att 5

6 kunna motsvara dagens utbetalningsnivåer och den demografiska utvecklingen där pensionärer lever längre och färre arbetar kommer inte kunna finansiera välfärdssystemet via skattesedel (Intervju 6). Detta tyder på en framtid där invidiver själva måste ta ett större ansvar för sina försäkringar. Vilka försäkringsbolag är störst på personriskmarknaden och på vilka försäkringstyper?? De största aktörerna på personriskmarknaden idag förutom försäkringskassan är Folksam, Skandia, Trygg Hansa, Länsförsäkringar och IF (Svensk försäkring, ). Storbankerna börjar också ta sig in på marknaden och sälja personriskförsäkringar (Intervju 3). Dessa bolag har specialiserat sig på olika typer av personriskförsäkringar och marknadssegment. Trygghansa är det mest uttalade personrisksförsäkringsbolaget idag och de satsar på sin barnförsäkring (Intervju 3). Skandia och LF har företagsmarknaden och är duktiga på sjuk och sjukvårdsförsäkringar (Intervju 4). LF har kunderna på landsbygden och Skandia har traditionellt höginkomsttagare. Folksam är stora på marknadssegmentet fackföreningar och har traditionellt låginkomsttagare. IF har börjat bearbeta fackförbund och försöker ta sig in på den marknaden annars arbetar de mer med sakförsäkringar (Intervju 1). Det finns också en nyare typ av intressent på marknaden som tagit över nästan hela företagsmarknaden vilken är oberoende förmedlare (Intervju 8). De har blivit väldigt och stora och förmedlar ofta riskförsäkringar i samband med tjänstepensionssparande t.ex Max Matthiesen och Söderberg och Partners (Intervju 10). Hur kan vi förvänta oss att marknaden kommer påverkas? Utifrån en omvärldsanalys så förefaller det som de tyngsta intressenterna såsom försäkringskassan och facket skapar förutsättningar för en ökad personriskmarknad för försäkringsbolag. Arbetsmarknaden, boendesituationen och den demografiska utvecklingen pekar också på att marknaden för personriskförsäkringar kommer och att den bör ha ökat för flera år sedan. Men många av de jag intervjuat t.ex intervju 10 menar att utvecklingen av marknaden för personriskförsäkringar beror mycket på om försäkringsbolagen når ut till sina kunder och får fram budskapet att de är underförsäkrade. Socialförsäkringen har retirerat under flera år men enligt svensk försäkring (Svensk försäkring, ) har sjuk och olycksfallsförsäkring på individnivå inte ökat så pass mycket som man kunde förvänta sig. Förmedlare bär heller inte ut personriskförsäkringar i den omfattning som de skulle kunna (Intervju 10). En anledning är förmodligen att andra försäkringar som bil och villa ger mer 6

7 provision vilket gör personriskförsäkringar till en ganska olönsam produkt att sälja (Intervju 10). Det borde dock ligga i försäkringsbolagens intresse att sälja riskförsäkringar dels pg a kundnytta men också i och med att den fria flytträtten (Intervju 9). Det innebär att kunder får flytta pensionskapital var de vill men om man tecknat ett pensionssparande tillsammans med personriskförsäkringar kommer man förmodligen behöva nya hälsohandligar för att kunna byta till motsvarande försäkringsskydd i ett annat bolag. För försäkringsbolagen är det väldigt skadligt med mycket utflyttar av pensionssparanden (Intervju 9). Faktorer som påverkar marknaden för personrisk tycks tala för en växande marknad framtiden. Slutsats Förutsättningarna för personriskmarknaden pekar på att marknaden bör växa men kommer den verkligen göra det? Även om det finns ett ökat försäkringsbehov så kommer inte människor försäkra sig om de inte upplever att det finns ett behov av mer försäkringar. Försäkringsbranschen kännetecknas generellt av en okunskap hos kunderna vilket gör marknaden sårbar för dåliga försäkringar och oseriösa aktörer. Försäkringsbolagen hamnar i ett maktöverläge då de besitter kompetens och kunskap som inte den vanlige kunden har. Det kan vara en del av förklaringen till varför marknaden för personriskförsäkringar inte ökat mer och kanske inte heller kommer öka trots att behovet av privata personriskförsäkringar ökat. 7

8 Källor Bok Gorpe, Peter.(1980) Organisationsanalys i (red) Gorpe, Peter Ny Organisation? Metoder och arbetsformer vid organisationsutredningar, Statskontoret Stockholm: Liber förlag/allmäna Förlaget, s Internetsidor Svensk Försäkring ( ) Översiktsstatistik- Sjuk och Olycksfallsförsäkring. %20och%20olycksfallsstatistik%20från% xls (Hämtad ) Försäkringskassan ( ) Om socialförsäkringen: MnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3F18jYAKIoEKDHAARwNC- r30o9ky9fjz07l1w_wjwkrxgobnkz-bql- QG1EZYuKoCACXmpbO/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhT MDgwSTlIOUVGOTJHREQw/ (Hämtad ) Konsumenternas Försäkringsbyrå ( ) Om Personförsäkringar: (Hämtad ) Intervjuer Intervju 1 Key account manager Intervju 2 Omvärldsanalytiker Intervju 3 Chefaktuarie Intervju 4 Chef Produkt Intervju 5 Chefaktuarie Intervju 6 Omvärldsanalytiker Intervju 7 Försäljningschef Intervju 8 Key account manager Intervju 9 Produktutvecklare Intervju 10 VD dotterbolag Intervju 11 Produktutvecklare 8

9 Intervju 12 Produktutvecklare 9

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd?

Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? Juridiska institutionen Examensarbete 30 högskolepoäng Höstterminen 2011 Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? - En analys av grundsyftet med FAL Mia Lagerqvist & Kajsa Lundberg Handledare:

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER En rapport om funktionshindrades svårigheter att få teckna privat personförsäkring. Rapporten har gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbundens

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige Att sjuk - och olycksfallsförsäkra barn har en gammal tradition i Sverige. Det finns många skäl till detta men tidigt spelade en medvetenhet in om att

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer