Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår

2

3 Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma organisationen i den svenska försäkringsbranschen. Ändamål Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening för personer intresserade av den enskilda försäkringsverksamhetens olika områden. Föreningen har till syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsväsendet i vårt land. Detta syfte söker föreningen förverkliga bl a på följande sätt: a) genom information och diskussion i ämnen av betydelse för försäkringsverksamheten; b) genom utgivande av skrifter av särskilt intresse för försäkringsverksamheten samt genom att på olika sätt stödja utbildning i försäkring; c) genom samarbete med övriga försäkringsföreningar i de nordiska länderna, avseende bland annat främjande av försäkringsvetenskaplig forskning, utbyte av föredragshållare och stipendiater, anordnande av gemensamma möten och utgivande av Nordisk Försäkringstidskrift; d) genom stöd till forskning och utveckling inom försäkring via fonder och stiftelser, vilkas förvaltning uppdragits åt föreningen. Vår verksamhetsidé Öka medlemmarnas professionella värde genom att utveckla både yrkesspecifika och generella kunskaper i försäkring. SFF verksamhet är uppdelad i sju områden Utbildning Förlag med försäkringslitteratur Platsannonssajten Forsakringsjobb.se Organisering av internationella studieresor Stipendier för forskning, stiftelseadministration och förvaltning av stiftelsekapital Utmärkelserna Årets pris i svensk försäkring och Ung Talang i försäkringsbranschen Webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift Den kommersiella verksamheten (all utbildning förutom medlemsmöten, förlaget, platsannonssajten och stiftelseadministrationen) drivs i det helägda dotterbolaget KNS Service AB. Hemsidor (SFF och KNS Service AB) (KNS Service AB) (SFF) (3)

4 SFF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VD har ordet SFF och vad vi gör Svenska Försäkringsföreningen är en branschförening där kunskap om försäkring genomsyrar allt vi gör och där våra medlemmar, deras behov, önskemål och engagemang står i centrum. Större delen av SFF:s projekt initieras av SFF:s kansli men blir verkliga tillsammans med personer från branschen som genom sitt engagemang bidrar till de syften som föreningen verkar för. Det är därför viktigt att än en gång påpeka hur betydande det engagemang som både individer och företag ger till SFF som delaktiga i olika kompetensutvecklande aktiviteter men även genom stöd som medlemmar. Under de senaste 10 åren har antalet företagsmedlemmar ökat med över 70%, nästan besökare har deltagit i SFF:s medlemsmöten eller utbildningsaktiviteter, platsannonssajten Forsakringsjobb.se har etablerat sig som en viktig mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare och har idag ungefär besök årligen. SFF har också arbetat målmedvetet med att bidra till ett enhetligare språk genom utgivandet av boken Försäkringsord, en ordbok med 1400 termer som sålts i snart exemplar. På senare tid har vi lagt fokus på att blicka ännu längre ut internationellt med våra studieresor som t.ex. USA och Bryssel men även via Nordiskt stipendiatutbyte där vi numera djupdyker i en konkurrensneutral sakfråga med koppling till försäkring Antalet företagsmedlemmar ökade med 9 st och uppgick vid årets slut till 107 st. Antalet personliga medlemmar minskade något men intresset bland de personliga medlemmarna för SFF:s medlemsaktiviteter ökade. Nordisk Försäkringstidskrift fick en helt ny hemsida med syftet att vara attraktivare och användarvänligare. Antalet platsannonser på Forsakringsjobb.se fortsatte att öka och flera nya bolag använde sidan. Nordiskt stipendiatutbyte genomfördes i Norge under några dagar i september med flera deltagare från Sverige. Temat var Ett hållbart pensionssystem. Den internationella gruppresan gick till London för att studera den brittiska försäkringsmarknaden och åtta personer från försäkringsbranschen fick möjligheten att resa med. Ett stort antal medlemsmöten anordnades både på lokal i stan men även som studiebesök på t. ex.arlanda för att diskutera risker. Ett mingel för 80-och 90-talister genomfördes. Diplomprogrammet anordnades för första gången. Syftet med programmet var att ge deltagaren en heltäckande bild av försäkringsbranschens alla delar under fyra dagar. Flera seminarier genomfördes däribland inom ämnena ömsesidighet, reseförsäkring, personskador m fl. Intresset för boken Försäkringsord i branschen fortsatte vara stort men inga nya titlar gavs ut under året. Arbetet med att ta fram SFF:s jubileumslogotyp för 2015 påbörjades och slutfördes. Tack för ett händelserikt och välbesökt år på SFF:s aktiviteter! Vi ses under jubileumsåret! Sara Råsmar, VD, Svenska Försäkringsföreningen (4)

5 Innehållsförteckning Medlemskap och medlemmar 1 Seminarier, kurser och medlemsmöten 3 Förlag 7 Webbsidor 8 Stipendier 8 Finansförvaltning 11 Organisation och övriga funktioner 11 (5)

6 Medlemskap och medlemmar SFF har två typer av medlemskap, ett företagsmedlemskap och ett personlig medlemskap. Företagsmedlemskapet ger företagen rabatter på hela SFF:s produkt- och tjänsteutbud inklusive rekryteringssajten Forsakringsjobb.se. Det personliga medlemskapet ger gratis inträde till kortare seminarier, s.k. medlemsmöten och en rad andra förmåner. Personliga medlemmar Antalet personliga medlemmar uppgick i slutet av 2014 till 1543 (föregående år 1655 st). 347 (526 st) personer gick ur föreningen och 235 (219 st) tillkom. Antalet män uppgick till 736 st (823 st) och antalet kvinnor till 807 st (832 st). Åldersfördelning Saknas födelsedata: 368 st <40 år 213 st år 745 st år 184 st 81> år 33 st Antal personliga medlemmar SFF Män Kvinnor Totalt Antal Antal företagsmedlemmar Antal (1)

7 Företagsmedlemmar SFF hade under 2014 etthundrasju företagsmedlemmar (101). Företagsmedlemsavgiften baseras på antalet anställda i företaget. Företagsmedlemmar 2014: AB Akademikerförsäkring ACE European Group UK, filial Sverige Advokatfirman Magnergård & Partner AB AFA Försäkring Agria Djurförsäkring AIG Aktsam Allmänna Änke- och Pupillkassan AMF Anticimex Försäkringar AB Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt BNP Paribas Cardif Nordic AB Brummer Life Försäkringsaktiebolag Collectum AB Crawford & Company (Sweden) AB Dalarnas Försäkringsbolag Danica Pension Dina Försäkring AB Dina Försäkringar Göteborg Dina Försäkringar Väst ERV ( fd Europeiska Försäkringsaktiebolaget) EURO Accident Health & Insurance AB Falck Global Assistance FAO FEI Företagsekonomiska Institutet Yrkeshögskola fmförsäkringsmatematik AB Folksam FPK FTF - facket för försäkring och finans Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkrings AB Göta Lejon Gjensidige Försäkring Gouda Reseförsäkring Guy Carpenter & Company AB Handelsbanken Liv Hannover Re If Skadeförsäkring AB Ikano Försäkring AB JLT Risk Solutions AB Konsumenternas försäkringsbyrå KPA Pension Leif Bolander & Co AB Lifeplan AB LO-TCO Rättsskydd AB LRF Försäkring Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland (2)

8 Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta Marsh AB Mavera AB Min Pension Moderna Försäkringar NCC Försäkring AB Nordea Liv & Pension Nordnet Pensionsförsäkring AB Patientförsäkringsföreningen PP Pension Försäkringsförening PRI Pensionsgaranti PRI Stiftelsetjänst AB Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring PwC Reda Pensionsadministration AB RiskPoint AB S:t Erik Försäkrings AB SalusAnsvar SEB Trygg Liv Sirius International Insurance Corporation Skandia Skandikon Administration AB Society of Lloyd's Sweden (Storbritannien) Filial SOLID Försäkringar Sophiahemmet Rehab Center AB Sparia Group Försäkrings AB Sparinstitutens Pensionskassa, SPK Statens Tjänstepensionsverk (SPV) Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Stockholmsregionens Försäkring AB Svedea Sveland Djurförsäkringar Svensk Försäkring Svensk Handel Försäkringar Svenska Cellulosa AB SCA Svenska försäkringsförmedlares förening Svenska Lärarförsäkringar AB Swedbank Försäkring AB Sweden Re - filial till SCOR Global Life SE Trafikförsäkringsföreningen Trafikskadenämnden och Svensk Försäkrings Nämnder Tre Kronor Försäkring AB Trygg-Hansa Understödsföreningen Prometheus Volvia Försäkringar Willis AB XL Insurance Company Limited XLENT Sundsvall AB Zurich Insurance plc Ölands Försäkringsbolag (3)

9 Seminarier, kurser och medlemsmöten SFF och KNS Service AB arrangerade under året 31 (29) aktiviteter med sammanlagt 1488 (1426) deltagare. Förutom tolv kortare seminarier (sk medlemsmöten), som är kostnadsfria för medlemmarna, arrangerade föreningen via sitt dotterbolag KNS Service AB åtta avgiftsbelagda 2-dagarskurser, nio avgiftsbelagda heldagsseminarier, ett avgiftbelagt halvdagsseminarium, en avgiftsbelagd 4-dagarsdiplomutbildning samt några företagsinterna styrelseutbildningar. Följande program genomfördes under 2014: Medlemsmöten En ny webbaserad fullmaktstjänst - Bakgrund, syfte och det fortsatta arbetet Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening och Pensionsmyndigheten har kommit överens om att etablera en webbaserad tjänst för hantering av elektroniska fullmakter inom pensions - och livförsäkringsområdet. Genom fullmaktstjänsten kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. Medverkande: Marie Hosinsky, ekonom, Svensk Försäkring och Charlotta Carlberg, VD, SFM Försäkring - en internationell utblick Lloyd s vad gör de egentligen och hur är det hur det är att arbeta internationellt med försäkring? Hur arbetar Lloyd s och vilka internationella möjligheter finns inom försäkringsbranschen? Hur är den internationella marknaden ur ett mäklarperspektiv? Medverkande: Erik Börjesson, Nordic Area Manager, Lloyd's Sweden och Johan Forsgård, VD, Willis Presentation av utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Den 31 januari 2014 lämnade utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning sitt betänkande - vilka slutsatser gick att dra? Medverkande: Thomas Norling, särskild utredare Arlanda - Säkerhet, riskhantering och crisis management Presentationer och rundvandring: Hur försäkras en flygplats? Vilka risker finns? Medverkande: Sara Zaalouk, Risk Manager, Security & Safety samt övriga funktionsansvariga Jens Henriksson, VD och koncernchef: Folksams väg framåt Folksams nya väg framåt samt vilka utmaningar och vilka möjligheter han ser i framtiden. Medverkande: Jens Henriksson, koncernchef, Folksam Studiebesök på SOS Alarm i deras bergsrum i Stockholm SOS Alarm vilken uppgift har de och hur arbetar de? Medverkande: Anders Klarström, SOS Alarms presstjänst Grattis försäkringsbranschen en föregångare inom hållbarhet! Vad är hållbarhet och hur påverkas affären? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför och hur kan vi bli ännu bättre? Vilka är de tre starkaste hållbarhetstrenderna 2014? Vilka utmaningar och möjligheter ger dessa trender för ditt arbete och hur påverkas försäkringsbranschens affärer och hur kan vi som bransch medvetengöra våra kunder om vad vi gör inom området? Medverkande: Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation och Eva Axelsson, hållbarhetschef, KPA Pension (4)

10 Alla talar om Solvens II men vad betyder det egentligen och hur påverkas försäkringsbranschen? Grunderna, implementering och effekterna av Solvens II Solvens II har i över tio år varit det största enskilda projektet inom europeisk försäkring. Fullt infört kommer det att innebära ett stort lyft av den finansiella styrkan hos försäkringsföretagen i Europa. Solvens II innebär samtidigt stora påfrestningar på försäkringsföretagen och en spännande fråga är hur branschen hanterar omställningen. Är Solvens II bra för branschen? Medverkande: Gunnar Andersson, aktuarie, ActStrats AB Kunden i fokus - Hur möts vi? Vi arbetar i en förtroendebransch och kundupplevelsen spelar en central roll. Hur bra är försäkringsbranschen på att bemöta sina kunder? Medverkande: Anna-Karin Baltzari Danfors, chef, Konsumenternas Försäkringsbyrå och Daniel Ewerman, Transformator Design Skogsbrand och översvämningar Påverkan på samhälle och försäkringsbolag Den stora skogsbranden i Västmanland har inneburit prövningar för bland annat samhället, regeringen och försäkringsbolagen. Mer än människor och över 500 djur behövde evakueras och brandröken har spridit sig långväga. Det är den största skogsbranden i modern tid i Sverige, enligt myndigheterna. Är Sveriges beredskap för stora olyckor och kriser god sett ur ett planerings-, resursoch kompetensperspektiv? Hur arbetar man på nationellt plan vid kriser och hur påverkas försäkringsbolagen? Medverkande: Mikael Hellberg, skadechef, Länsförsäkringar Bergslagen och Jan Wisén, enhetschef, enheten för räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) från och med den 1/9 bitr avdelningschef för avdelningen Svenskt Kvalitetsindex - Kundnöjdheten i försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisar årets resultat för sak-, livförsäkring och förmedling. Vilka bedömningar har kunderna gjort av sitt försäkringsbolag? Medverkande: Johan Parmler, VD för SKI En effektiv skadehantering - Lean Claims adjusting 50% upp på två år så effektiviserade Länsförsäkringar Stockholm sin skadereglering Hur detta blev verklighet med bibehållen kvalitet. Vad krävdes, vilka åtgärder gjorde man och vad är do's and don'ts? Medverkaden: Robert Collin, chef Skador, Länsförsäkringar Stockholm och Jacob Hallencreutz, styrelseordförande och Senior Partner, Implement Kommersiell utbildning Seminarium om hem-, villa- och fritidshusförsäkring (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Gunnar Olsson, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Christian Bolin, W.A. Bolin, Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar AB, Monika Jukic, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Ulrika Etsare, Länsförsäkringar AB, Peter Ek, Folksam, Paula Asplund, Allmänna reklamationsnämnden, Elisabet Friman Lilliehorn, Folksam. Moderator: Håkan Franzén, Trygg-Hansa Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB. (5)

11 Compliance - rollen, regelverk, framtid och Solvens II (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Medverkande: Ann-Marie Wancke Widemar, Folksam Sak, Håkan Nyholm, SEB Life, Erica Anderson Altin, Danica Pension, Thomas Lindskog, Skandia Försäljning AB, Magnus Björkman, Folksam Liv, Berit Lignercrona, Finansinspektionen, Carina Andersson, Finansinspektionen, Lotta Törnquist, Trygg-Hansa. Moderator: Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB Del II: En digitaliserad försäkringsbransch (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Beata Wickbom, Socialight AB, Rickard Sohlberg, Claremont, Susanne Bergh, Länsförsäkringar AB, Mårten Sundling, Söderberg & Partners, Stefan Axelsson, Bright Relation AB, Johan Börjesson, If Skadeförsäkring AB, Björn Lönegren, Make Progress, Fredrik Pantzar, Samsung. Moderator: Johannes Anderberg, Länsförsäkringar AB Ansvarsförsäkringsrätt (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Jessika van der Sluijs, Stockholm Centre for Commercial Law, Annette Ljungsholm, Länsförsäkringar Sak Personskador - en juridisk fördjupning (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Torbjörn Ahl, Danderyds Sjukhus, Per Holfve, Diskrimineringsombudsmannen, Björn Sporrong, Trygg-Hansa, Mikael Björin, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Claes Hjalmarsson, Skadejuridik AB, Martin Weyler, Solna tingsrätt, Roberth Nordh, AtJ Juridik AB, Tomas Timander, Utredningscenter MediCare, Malin Börjesson, Holland Advokatbyrå, Carl Johan Vahlén, Legio Advokatfirma AB. Moderator: Christina Svedberg, Trygg-Hansa ; Diplomprogram för dig i försäkringsbranschen (avgiftsbelagd utbildning) Medverkande: Mats Galvenius, Svensk Försäkring, AnnKristine Wuopio-Mogestedt, Folksam, Gunnar Andersson, ActStrats AB, Gunilla Nyberg, Trygg-Hansa, Thomas Barenthein, Hannover Re, Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge KB, Vladimir Bastidas, Uppsala Universitet, Bertil Sjöö, Finansinspektionen, Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB, Marie Rosvall, Skandia, Ammelie Brorsson, Länsförsäkringar AB, Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm, Glenn Nilsson, Max Matthiessen AB, Jacob Schlawitz, Aon Sweden AB, Daniel Ewerman, Transformator Design Entreprenadförsäkring - En översikt av kontrakt, försäkringskrav och försäkringslösningar (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Medverkande: Chris Blückert, Brim AB, Anders Hjelm, Trygg-Hansa Aktuella trender inom reseförsäkring (avgiftsbelagt halvdagsseminarium) Medverkande: Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar AB, Mirja Cedercrantz, Kairos Future AB, Grissel Chernys, PayerFusion, Emilia Strömsten, Utrikesdepartementet, Per Byberg, Falck Global Assistance, Christina Karlegran, ERV, Charlotte Bjeeregaard, SOS International. Moderator: Kenneth Sandén, Euro-Center Holding Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Jens Magnusson, SEB, Peter Seger, Sophiahemmet, Lars Fallberg, Institutet för kvalitetsindikatorer, Carina Hopstadius, Max Matthiessen, Karl-Fredrik Hall, Max Matthiessen, Kristoffer Svensson, Söderberg & Partners, Christopher Fällman, Söderberg & Partners, Harald Grönqvist, Sveriges Kommuner och Landsting, Hanna Wallin, Sveriges Kommuner och Landsting, Vidar Arnulf, Vertikal Helse, Jürgen Elsnitz, Hannover Life Re, Kristina Ström Olsson, Svensk Försäkring, Fredrik Segerfeldt. (6)

12 , Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB Personskadeseminariet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Peter Rigling, Trafikskadenämnden, Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Anders Andersson, If Skadeförsäkring AB, Annika Brickman, Trafikskadenämnden, Joakim Jäderström, Legare Advokatbyrå, Tobias Wirén, Capio S:t Görans Sjukhus, Linus Andersson, AFA Försäkring, Cecilia Fabiansson Huss, If Skadeförsäkring AB, Agneta Karlbom, Patientskadenämnden, Sara Hedrenius, Svenska Röda Korset, Karin Franklin, Försäkringskassan i Stockholms län, Anne Sundell Bois, Patientförsäkringen LÖF, Thomas Eriksson, Folksam. Moderator: Yvonne Sjögren Livförsäkringsjuridik - ansvarsfrågor, rådgivningsproblematik och rättsfall (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Magnus Dahlgren, Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB, Charlotta Carlberg, Svenska försäkringsförmedlares förening, Isabella Hugosson, Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB, Håkan Dahlberg, Finansinspektionen, Carl-Peter Hellberg, Skandia, Fredric Korling, Skandia, Per-Olof Westerlund, Arbetsgivarföreningen KFO, Gabriella Fenger-Krog, Konsumentverket, Kristina Kamp, Min Pension, Rolf Sjöberg, Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten. Moderator: Carl Johan Rundquist, SPP Pension & Försäkring AB Försäkringsmedicin (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Yvonne Sjögren, Gunilla Friberg, Trygg-Hansa, Gustaf Neander, Danderyds sjukhus Bilskadeseminariet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Maria Nordqvist, Sveriges MotorCyklister, SMC, Malin Börjesson, Holland Advokatbyrå, Thomas Stenqvist, Trafikförsäkringsföreningen, Lars Carlsson, Folksam, Göran Kellner, If Skadeförsäkring AB, Caroline Uliana, If Skadeförsäkring AB, Maria Krafft, Folksam, Bengt Dalström, Toyota Sweden AB, Jan Boman, Länsförsäkringar AB, Paula Asplund, Allmänna reklamationsnämnden, Lena Byström, Bilförsäkringskommittén. Moderatorer: Per Kassmyr, Toyota Sweden AB, Dan Falconer, If Skadeförsäkring Ömsesidighet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Daniel E. Eriksson, Folksam, Wilhelm Lüning, Advokatfirman Cederquist, Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, Anders Sundström, ICMIF, Peter Hunt, Mutuo, Bengt-Åke Fagerman, Skandia, Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm, Anna-Greta Lundh, Länsförsäkringar Södermanland, Pia Sandvik, Länsförsäkringar Jämtland. Moderator: Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Gunnar Larsson, Konsumentverket, Per Holfve, Diskrimineringsombudsmannen, Jenny Ericsson Paul, Trygg-Hansa, Mats Holmqvist, Justitiedepartementet, Tord Gransbo, Finansdepartementet, Per Griberg, Finansinspektionen, Johan Hedberg, Skandia, Magnus Landare, Alecta, Jessika van der Sluijs, Stockholm Centre for Commercial Law, Ingela Aldrin, Svensk Försäkrings Nämnder, Rebecca Heinemann, Justitiedepartementet, Katarina Back, Finansdepartementet, Malin Omberg, Finansinspektionen. Moderator: Johan Lundström, Svensk Försäkring Trafikskadereglering Utland II - Fristående fördjupning (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Carolina Saf, Stockholms universitet, Maria Eriksson, Länsförsäkringar AB, Matts Nordell, Carina Pettersson, Trafikförsäkringsföreningen, Björn Eriksson, Trafikförsäkringsföreningen. (7)

13 Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB. Förlag Under 2014 gavs inga nya böcker ut. Litteratur till försäljning Försäkringsord, 2: a upplagan, 2013 Försäkringsord är en ordbok med 1400 termer inom både skade- och livområdet, förklaringar och engelsk översättning. Då den ursprungliga upplagan sålt slut omarbetades och förbättrades boken något i andra upplagan. Livförsäkringsmatematik, 2:a upplagan, 2013 Föreliggande upplaga är en utvidgning av den första upplagan som utkom Speciellet har en modernare teknik, Lee-Carter-modeller, för att utjämna observerade dödlighet lagts till. Det ger läsaren verktyg för att kunna göra trendskattningar av dödligheten. Boken har också försetts med ett kapitel om sjukförsäkring. Tabellbilagan har också uppdaterats med fler livslängdstabeller. Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall Boken ger en överskådlig beskrivning och analys av försäkringsväsendets utveckling från andra världskriget fram till millennieskiftet. Boken diskuterar hur privat och offentlig försäkring konkurrerat och kompletterat varandra i framväxten av en specifik svensk försäkringsmodell. Dessutom analyseras vilka faktorer som bidrog till dess sönderfall. Försäkrade i Sverige - dödligheter och livslängder, prognoser Föreliggande utredning, Försäkrade i Sverige - dödlighet och livslängdsantaganden, har utförts av en arbetsgrupp på uppdrag av FTN. Syftet med arbetet har i första hand varit att föreslå en modell för utjämning av observerad dödlighet som tar hänsyn till tidstrenden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna. Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring - insjuknande och avveckling Rapporten bygger på insamlade data för perioden om insjuknande och avveckling av sjukdomar. Sjuklighetsundersökningen följer på en motsvarande studie av dödlighet som publicerades Rapporten har skrivits med syftet att dels vara en metodreferens till svensk sjukförsäkring inklusive en historisk återblick, och dels en beskrivning av resultaten i studien baserad på faktiska data inom svensk sjukförsäkring under den aktuella perioden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna. Kommentar till Försäkringsrörelselagen Boken är en omfattande översyn och revidering av lagkommentaren. I den tredje upplagan redovisas och kommenteras de omfattande och viktiga ändringar i försäkringsbolagens rörelseregler som behandlades i regeringens proposition 1998/99:87 och som trädde i kraft den 1 januari Vidare finns bl.a. kommentarer till; Lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; Försäkringsmäklarlagen och Årsredovisningslagen. Livförsäkringsmatematik II Boken ger en introduktion till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling. Grunderna inom livförsäkring, enligt första ordningens princip, kan studeras i Livmatematik I. Det faktiska utfallet i ett livförsäkringsbestånd kan sedan användas till att analysera utvecklingen. Det eventuellt uppkomna överskottet ligger därefter till grund för att fastställa bland annat en eventuell återbäring för aktuellt bestånd. Regressöverenskommelsen En studie i försäkringsbolagens överenskommelse av år 1997 av jur. dr Harald Ullman. Harald Ullman, Skandia, ledde den arbetsgrupp som utarbetade den regressöverenskommelse som trädde i (8)

14 kraft 1 juli Skriften innehåller en analys av de 10 protokollförda sammanträden i arbetsgruppen som föregick avtalet. Webbsidor Svenska Försäkringsföreningen har tre webbsidor: Huvudsida Platsannonssida Publiceringssida, artiklar (samägs med Norge och Danmark, men Sverige har huvudredaktörskapet och är ansvarig utgivare.) Under 2014 togs en helt ny websida fram för att öka användarvänligheten och ge sidan ett modernare utseende. På Svenska Försäkringsföreningens huvudsida annonseras alla aktuella aktiviteter, litteratur, medlemsinformation och länkar. Forsakringsjobb.se är en platsannonssida för företag som söker efter personal till arbeten i försäkringsbranschen. Sidan har idag ca besök årligen. Webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift, finns i fyra olika språkversioner med artikeloch författarsökfunktioner. Från Nft:s arkiv finns alla artiklar inlästa sedan år Tidningen har under senaste året ändrat karaktär något, dvs., från att tonvikten varit akademiska artiklar är tonvikten idag mer aktualitetsartiklar, intervjuer, stipendierapporter och referat från försäkringskonferenser. Stipendier En viktig del av föreningens verksamhet är att finansiellt stödja medlemmarna, branschens anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier på försäkringsområdet. Sedan många år har föreningen tillsammans med systerföreningarna i Norden arrangerat nordiskt stipendiatutbyte, vilket varje år har gett sex medlemmar i föreningen möjlighet att studera ett grannlands försäkringsmarknad under några dagar. Under år 2012 togs beslut om att förändra stipendieresans upplägg. Svenska Försäkringsföreningen har sedan 13 år tillbaka utvidgat reseprogrammet till att omfatta länder utanför Norden. Under 2014 anordnades en studieresa till London för att studera den engelska försäkringsmarknaden. Föreningen har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningsstyrelsens förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet och studier och forskning i försäkring. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från privatpersoner och företag. Årets pris i svensk försäkring och Årets Pris till en Ung Talang Årets pris i svensk försäkring överlämnades vid Svenska Försäkringsföreningens årsmöte den 29 april. Årets pris tilldelades Björn Sporrong, Trygg-Hansa. Priset består av ett diplom och en prischeck på kr. Motivering: Björn Sporrong är arkitekten bakom dagens sjuk- och olycksfallsförsäkring för både barn och vuxna och gravidförsäkringen. De unika lösningar och paketeringar av försäkringen som han tog fram, blev en succé som har anammats av många aktörer på marknaden. Med ett enormt engagemang för barn och föräldrar har Björns drivkraft varit att underlätta och förbättra i händelse av sjukdom och olycksfall. Införandet av händelseförsäkring som en del i barnförsäkringen har betytt mycket för föräldrar med svårt sjuka barn. Genom den har föräldrarna fått ekonomiskt stöd för att kunna vara hemma och ta hand om sitt barn. Björn är en generös person, hans empatiska och självklara sätt att förklara det snåriga och svåra gör honom till en mycket respekterad person inom sitt område i försäk- (9)

15 ringsbranschen. Årets Pris till en Ung talang i försäkringsbranschen 2014 tilldelades Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv. Priset tilldelas en person inom försäkringsbranschen som genom sitt sätt inspirerar andra i branschen och bidrar med nytänkande och utveckling. Pristagaren får högst vara 35 år och måste ha arbetat minst 3 år i branschen. Syftet med priset är att belöna förebilder som utfört något bra för det egna företaget eller branschen som helhet och som kan förväntas bli en framgångsrik specialist eller ledare. Priset är ett diplom och en check på kr. Motivering: Emilie har gjort ett mycket fint arbete vid hemtagning av en produkt från Irland till Sverige med kort deadline nära ett årsskifte. Med sitt lugn, pedagogiska sätt och noggrannhet har hon fått detta implementerat i verksamheten samtidigt som hon tagit ett nytt ansvar som produktionsansvarig för Bankens övriga fem funktioner. I samråd med övriga avdelningar har Emilie tagit fram och sammanställt en förteckning över formaliakrav som ställs för olika ärenden och produkter och fått dessa publicerade på Bankens intranät. Hon har ett brett kontaktnät i Banken och förtroendet för henne är väl förankrat i organisationen. Emilies intresse för lagidrott och idrottsliga utmaningar visar sig i hennes uthållighet i att hela tiden sträva efter att hela laget ska med och mot samma mål utan att någonsin tumma på spelreglerna. Hon tar sig an alla uppgifter med samma engagemang, med strålande resultat och är receptiv för alla de delar som ledarskapet innebär. Emilie gör ett stort avtryck i organisationen, levererar alltid med hög kvalitet i god tid. Hennes teamorienterade sätt, noggrannhet och målmedvetenhet gör att Emilie har goda chanser att bli en framgångsrik ledare. Nordisk stipendiatkonferens: Ett hållbart pensionssystem september 2014, Oslo Stipendiatvistelsen syftade till att diskutera det norska pensionssystemet, vad skiljer det norska systemet från de övriga nordiska länderna. Föreningsstyrelsen tilldelade följande fyra personer nordiska resestipendier: Sven Andersson, KPA Pension, Michael Enberg, Skandia Liv, Nanna Risberg-Lindstedt, Riksrevisionen, Johan Sjöström, KPA Pension. Under tre och en halv dag fick stipendiaterna möjlighet att ingå i en grupp med personer från Norge, Danmark, Finland och Sverige som har ett gemensamt intresse för ett hållbart pensionssystem. Studieresa till London 2014 Följande stipendiater har utsågs till att följa med på studieresa till London 2014: Peter Ek, Folksam, Andreas Garphult, Länsförsäkringar AB, Nina Lann, Dina Försäkringar Skåne, Michael Lanser, Skandia, Christina Meder, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Victoria Thomasfolk, If Skadeförsäkring AB, Marina Selin, Sirius Intern. Ins. Corporation, Katarina Romo Khan, NCC Försäkring AB. Syftet var att få en inblick i den engelska försäkringsmarknaden. Försäkringsstipendier Stiftelsen AÖO-fonden Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till: prissumma för Årets Pris 2014 ( kr) och Ung talang 2014 ( kr). Stiftelsen Skandiadonationen Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till resestipendiet till London Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till resestipendiet till London Arbetsmiljöstipendier Stiftelsen Fond till minne av Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö (Land och Sjö-fonden) delar ut stipendier för studier inom arbetsmiljöområdet. Stipendienämnden beviljade 2014 stipendier, belöningar och bidrag till ett sammanlagt belopp på kr till följande personer och projekt: Helena Jahncke, Högskolan i Gävle, för att delta vid konferensen NoiseCon 14, USA, 8-10 septem- (10)

16 ber 2014 och presentera de resultat som kommit fram i en avhandling. Avhandlingen handlar om hur kontorsbuller i arbetsmiljön påverkar prestation, minne och stress, samt hur ljudmiljön kan gynna återhämtning. Camilla Zetterberg, Högskolan i Gävle, för att finansiera deltagande vid konferensen NES ODAM, Köpenhamn, Danmark, augusti 2014 och presentation av en workshop i synergonomi och en muntlig presentation av ett nytt forskningsprojekt om en datorbaserad riskbedömningsmetod för synergonomi som är tänkt att användas av företagshälsovårdspersonal som gör riskbedömningar på arbetsplatser. Charlotte Wåhlin, Karolinska Institutet, för att finansiera deltagande vid världskongressen XX World Congress on Safety and Health at Work 2014", Frankfurt, Tyskland, och presentation av ett bidrag: "Network for occupational multi-disciplinary teams to promote evidence-based practice and implementing guidelines". Den kliniska riktlinjen heter Riktlinjer vid ländryggsbesvär". Annika Claesson, Sahlgrenska sjukhuset, för att finansiera deltagande vid konferensen 31st International Congress on Occupational Health och presentation av abstrakt eller föredrag om spirometriutbildning för personal inom Företagshälsovården i Sverige. Kristoffer Mattisson, Lunds universitet, för att finansiera deltagande och presentation av resultat från ett doktorandprojekt "Arbete befordrar hälsa och välmående. Men vad betyder arbetspendling" på den internationella konferensen Transport & Health i London den 5-8 juli Hasse Nordlöf, Högskolan i Gävle, för att finansiera deltagande och presentation av forskningsresultat vid den internationella konferensen AHFE 2015, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics i Las Vegas, USA, den juli Bidraget är en muntlig presentation av en studie som undersöker bakomliggande faktorer som bidrar till att svenska tillverkande småoch medelstora företag har (eller inte har) ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Linda Schenk, KTH, för att finansiera deltagande i Annual meeting of Society of Toxicology 2015 (SOT 2015) och presentation om hur industrin bestämmer hur höga hudexponeringar för kemikalier som är säkra för arbetstagare, vilket är ålagt dem att göra under EUs kemikalielagstiftning Reach. Therese Stenlund, Umeå Universitet, för att finansiera deltagande vid World Confederation for Physical Therapy (WCPT) 2015 och presentation av en studie. Syftet med den randomiserade kontrollerade studien "Rehabilitation for improved cognition" - RECO var att undersöka om ett tillägg med antingen kognitiv träning eller fysisk konditionsträning kan ge förbättringar av kognitiv förmåga hos patienter med utmattningssyndrom som alla genomgår en multimodal rehabilitering. Land och Sjöfondens belöning (5 000 kr) tilldelades Sven Bergström, fd LO. Finansförvaltning Svenska Försäkringsföreningens och anförtrodda stiftelsers värdepapper har samlats i en samförvaltning i SEB, (Skandinaviska Enskilda Banken). I samförvaltningen finns förutom Svenska Försäkringsföreningens förmögenhet 11 stiftelser varav en är under avveckling. Beslut om placeringar fattas av en finanskommitté med ledamöter utsedda av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Den löpande förvaltningen, ekonomiadministrationen och placeringsrådgivningen sköts av SEB. Stiftelseadministrationen sköts av SFF:s servicebolag KNS Service AB. Under 2014 tillämpades samma modell för arvode som året innan. Arvodesmodellen, som infördes 2009, innebär att avgifter baseras på faktiska kostnader och består av en fast del och en rörlig del som baseras på stiftelsernas andelstal. Finanskommittén tog 2014 beslut om att använda samma placeringspolicy som togs år Finanskommittén skall eftersträva en normalportfölj som på sikt skall realt avkasta 4%. I modellportföljen för detta är fördelningen 50% aktier, 40% räntebärande placeringar och 10% alternativa placeringar. Avvikelser på +-15 % för varje kategori är ok. (Beslut togs på Svenska Försäkringsför- (11)

17 eningens styrelsemöte den 11 september 2014). Marknadsvärdet enligt SEB årsvärdepappersförteckning var ,16 Mkr ( ,96 Mkr). Utvecklingen enligt SEB:s årsvärdepapperförteckning har under perioden till varit 18,24% (17,74%) att jämföra med index som slutade på 11,39% (11,52%) för samma period. Organisation och övriga funktioner Styrelse Ledamöter under hela 2014: Hans G. Svensson, ordförande Lars Einar Pettersson, Gjensidige Försäkring, 1:e vice ordförande Kent Andersson, Vertikal Helse AB Charlotta Carlberg, KPMG Louise Conradi, Finansinspektionen Per Kassmyr, Toyota Sweden AB Harald Nöjd, SEB Pension och Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens ledamot Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Charlotta Rets, Zurich Insurance plc Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm Gunilla Svensson, Dina Försäkring AB Andreas Westerius, FTF - facket för försäkring och finans Sari Zander, Förenade Liv Gruppförsäkring AB Ewa Åhlund, Folksam, Försäkringsjuridiska föreningens ledamot Ledamöter fram till årsmötet 29 april 2014: Lena Hallström, SEB Jeanette Hauff, Skandia Matts Nordell, Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsjuridiska föreningens suppleant Mats Nordenskjöld, If Skadeförsäkring AB, 2:e vice ordförande Ellinor Samuelsson, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens ledamot Louise Sander, Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag Ledamöter fr.o.m. årsmötet 29 april 2014: Rikard Bergström, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens suppleant Maria Hansson Lindgren, Länsförsäkringar AB Oscar Litzén, Länsförsäkringar AB, Försäkringsjuridiska föreningens suppleant Sofie Nyreröd, If Skadeförsäkring AB Marie Ågren, Skandia Adjungerade ledamöter: Sara Råsmar, SFF, Verkställande direktör Kjell Gunnarson, hedersordförande Carl-Henrik Knutsson, nordisk chefredaktör Hans-Erik Andersson, hedersledamot Lars Rosén, hedersledamot Erland Strömbäck, hedersledamot Björn Wolrath, Momentum AB, hedersledamot Adjungerade i styrelsen till följd av Ung Talang 2014: Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv (12)

18 Revisorer Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, auktoriserad revisor Jens Karlsson, Ernst & Young AB, revisorsuppleant Birgitta Berglund, Länsförsäkringar AB, förtroendevald, huvudrevisor Martina Bornedal, If Skadeförsäkring AB, förtroendevald, revisorssuppleant Valberedning Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, ordförande Kristina Hagström, Skandia Leif Holmberg, Trygg-Hansa Leli Kjellin, Länsförsäkringar AB Jürgen Elsnitz, Hannover Re Redaktion för Nordisk Försäkringstidskrift Carl-Henrik Knutsson, Nordisk chefredaktör Leif Osland, redaktör, Norge Claus Tönnesen, redaktör, Danmark Finanskommitté Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm Thomas Elofsson, Skandia Lena Fahlén, Handelsbanken Asset Management (från ) Dag Lindskog, DnB NOR Asset Management AB (avgick ) Sara Råsmar, Svenska Försäkringsföreningen (adjungerad) Tell Törnblad, If Skadeförsäkring SFF:s dotterbolag Föreningens näringsverksamhet bedrivs genom det helägda dotterbolaget KNS Service AB. Styrelse Hans G Svensson, ordförande Lars Einar Pettersson, 1:e vice ordförande Mats Olausson, ledamot Charlotta Rets, ledamot Sara Råsmar, ledamot och verkställande direktör SFF:s kontaktpersoner* AFA, Elisabeth Molander Brandskyddsföreningen, Susanne Hessler FTF, Bengt Ericson Handelsbanken Liv, Stefan Liddin If Skadeförsäkring AB, Sepideh Saberian LO-TCO Rättsskydd AB, Jörgen Nilsson Länsförsäkringar Stockholm, Hanne Pettersen Frykling Länsförsäkringar Södermanland, Birgit Hasselberg SEB Trygg Liv, Katarina Alriksson Skandia, Viveka Classon Skandikon Administration AB, Selma Smajlefendic Edstrand Svensk Handel Försäkringar, Maria Jonsson Trygg-Hansa, Christer Engström Zurich Insurance plc, Cecilia Dreijer Olsson * SFF:s kontaktpersoner fungerar som en länk mellan SFF och medlemmarna i bolag eller organisationer gällande främst administrativa frågor om det personliga medlemskapet. (13)

19

20 Karlavägen 108, 6 tr Stockholm

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Föreningens 137:e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010 Föreningens 136e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 8 Stipendier

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Det gäller att koppla samman produktutvecklingen med skaderegleringsprocesserna, så att kunderna får vad de förväntar sig.

Det gäller att koppla samman produktutvecklingen med skaderegleringsprocesserna, så att kunderna får vad de förväntar sig. Populärt seminarium om boendeförsäkringar För första gången arrangerade Svenska Försäkringsföreningen i slutet av januari ett seminarium kring hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Att behovet fanns av

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2014 ANDERS SUNDSTRÖM - omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och kapitalutskottet, ordförande Bommersvik Aktiebolag, ordförande (avgår vid

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam FondförsäkringsakBebolag (publ) Danica Pension FörsäkringsakBebolag

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2013 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2014

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2014 Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2014 Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Oktober 2014 Syftet med Tjänstepensionens dag Syftet med dagen är att rikta strålkastarljuset mot tjänstepensionen,

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM HUR SÄKERSTÄLLER VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INFLYTANDE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer