Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår

2

3 Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma organisationen i den svenska försäkringsbranschen. Ändamål Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening för personer intresserade av den enskilda försäkringsverksamhetens olika områden. Föreningen har till syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsväsendet i vårt land. Detta syfte söker föreningen förverkliga bl a på följande sätt: a) genom information och diskussion i ämnen av betydelse för försäkringsverksamheten; b) genom utgivande av skrifter av särskilt intresse för försäkringsverksamheten samt genom att på olika sätt stödja utbildning i försäkring; c) genom samarbete med övriga försäkringsföreningar i de nordiska länderna, avseende bland annat främjande av försäkringsvetenskaplig forskning, utbyte av föredragshållare och stipendiater, anordnande av gemensamma möten och utgivande av Nordisk Försäkringstidskrift; d) genom stöd till forskning och utveckling inom försäkring via fonder och stiftelser, vilkas förvaltning uppdragits åt föreningen. Vår verksamhetsidé Öka medlemmarnas professionella värde genom att utveckla både yrkesspecifika och generella kunskaper i försäkring. SFF verksamhet är uppdelad i sju områden Utbildning Förlag med försäkringslitteratur Platsannonssajten Forsakringsjobb.se Organisering av internationella studieresor Stipendier för forskning, stiftelseadministration och förvaltning av stiftelsekapital Utmärkelserna Årets pris i svensk försäkring och Ung Talang i försäkringsbranschen Webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift Den kommersiella verksamheten (all utbildning förutom medlemsmöten, förlaget, platsannonssajten och stiftelseadministrationen) drivs i det helägda dotterbolaget KNS Service AB. Hemsidor (SFF och KNS Service AB) (KNS Service AB) (SFF) (3)

4 SFF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VD har ordet SFF och vad vi gör Svenska Försäkringsföreningen är en branschförening där kunskap om försäkring genomsyrar allt vi gör och där våra medlemmar, deras behov, önskemål och engagemang står i centrum. Större delen av SFF:s projekt initieras av SFF:s kansli men blir verkliga tillsammans med personer från branschen som genom sitt engagemang bidrar till de syften som föreningen verkar för. Det är därför viktigt att än en gång påpeka hur betydande det engagemang som både individer och företag ger till SFF som delaktiga i olika kompetensutvecklande aktiviteter men även genom stöd som medlemmar. Under de senaste 10 åren har antalet företagsmedlemmar ökat med över 70%, nästan besökare har deltagit i SFF:s medlemsmöten eller utbildningsaktiviteter, platsannonssajten Forsakringsjobb.se har etablerat sig som en viktig mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare och har idag ungefär besök årligen. SFF har också arbetat målmedvetet med att bidra till ett enhetligare språk genom utgivandet av boken Försäkringsord, en ordbok med 1400 termer som sålts i snart exemplar. På senare tid har vi lagt fokus på att blicka ännu längre ut internationellt med våra studieresor som t.ex. USA och Bryssel men även via Nordiskt stipendiatutbyte där vi numera djupdyker i en konkurrensneutral sakfråga med koppling till försäkring Antalet företagsmedlemmar ökade med 9 st och uppgick vid årets slut till 107 st. Antalet personliga medlemmar minskade något men intresset bland de personliga medlemmarna för SFF:s medlemsaktiviteter ökade. Nordisk Försäkringstidskrift fick en helt ny hemsida med syftet att vara attraktivare och användarvänligare. Antalet platsannonser på Forsakringsjobb.se fortsatte att öka och flera nya bolag använde sidan. Nordiskt stipendiatutbyte genomfördes i Norge under några dagar i september med flera deltagare från Sverige. Temat var Ett hållbart pensionssystem. Den internationella gruppresan gick till London för att studera den brittiska försäkringsmarknaden och åtta personer från försäkringsbranschen fick möjligheten att resa med. Ett stort antal medlemsmöten anordnades både på lokal i stan men även som studiebesök på t. ex.arlanda för att diskutera risker. Ett mingel för 80-och 90-talister genomfördes. Diplomprogrammet anordnades för första gången. Syftet med programmet var att ge deltagaren en heltäckande bild av försäkringsbranschens alla delar under fyra dagar. Flera seminarier genomfördes däribland inom ämnena ömsesidighet, reseförsäkring, personskador m fl. Intresset för boken Försäkringsord i branschen fortsatte vara stort men inga nya titlar gavs ut under året. Arbetet med att ta fram SFF:s jubileumslogotyp för 2015 påbörjades och slutfördes. Tack för ett händelserikt och välbesökt år på SFF:s aktiviteter! Vi ses under jubileumsåret! Sara Råsmar, VD, Svenska Försäkringsföreningen (4)

5 Innehållsförteckning Medlemskap och medlemmar 1 Seminarier, kurser och medlemsmöten 3 Förlag 7 Webbsidor 8 Stipendier 8 Finansförvaltning 11 Organisation och övriga funktioner 11 (5)

6 Medlemskap och medlemmar SFF har två typer av medlemskap, ett företagsmedlemskap och ett personlig medlemskap. Företagsmedlemskapet ger företagen rabatter på hela SFF:s produkt- och tjänsteutbud inklusive rekryteringssajten Forsakringsjobb.se. Det personliga medlemskapet ger gratis inträde till kortare seminarier, s.k. medlemsmöten och en rad andra förmåner. Personliga medlemmar Antalet personliga medlemmar uppgick i slutet av 2014 till 1543 (föregående år 1655 st). 347 (526 st) personer gick ur föreningen och 235 (219 st) tillkom. Antalet män uppgick till 736 st (823 st) och antalet kvinnor till 807 st (832 st). Åldersfördelning Saknas födelsedata: 368 st <40 år 213 st år 745 st år 184 st 81> år 33 st Antal personliga medlemmar SFF Män Kvinnor Totalt Antal Antal företagsmedlemmar Antal (1)

7 Företagsmedlemmar SFF hade under 2014 etthundrasju företagsmedlemmar (101). Företagsmedlemsavgiften baseras på antalet anställda i företaget. Företagsmedlemmar 2014: AB Akademikerförsäkring ACE European Group UK, filial Sverige Advokatfirman Magnergård & Partner AB AFA Försäkring Agria Djurförsäkring AIG Aktsam Allmänna Änke- och Pupillkassan AMF Anticimex Försäkringar AB Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt BNP Paribas Cardif Nordic AB Brummer Life Försäkringsaktiebolag Collectum AB Crawford & Company (Sweden) AB Dalarnas Försäkringsbolag Danica Pension Dina Försäkring AB Dina Försäkringar Göteborg Dina Försäkringar Väst ERV ( fd Europeiska Försäkringsaktiebolaget) EURO Accident Health & Insurance AB Falck Global Assistance FAO FEI Företagsekonomiska Institutet Yrkeshögskola fmförsäkringsmatematik AB Folksam FPK FTF - facket för försäkring och finans Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkrings AB Göta Lejon Gjensidige Försäkring Gouda Reseförsäkring Guy Carpenter & Company AB Handelsbanken Liv Hannover Re If Skadeförsäkring AB Ikano Försäkring AB JLT Risk Solutions AB Konsumenternas försäkringsbyrå KPA Pension Leif Bolander & Co AB Lifeplan AB LO-TCO Rättsskydd AB LRF Försäkring Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland (2)

8 Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta Marsh AB Mavera AB Min Pension Moderna Försäkringar NCC Försäkring AB Nordea Liv & Pension Nordnet Pensionsförsäkring AB Patientförsäkringsföreningen PP Pension Försäkringsförening PRI Pensionsgaranti PRI Stiftelsetjänst AB Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring PwC Reda Pensionsadministration AB RiskPoint AB S:t Erik Försäkrings AB SalusAnsvar SEB Trygg Liv Sirius International Insurance Corporation Skandia Skandikon Administration AB Society of Lloyd's Sweden (Storbritannien) Filial SOLID Försäkringar Sophiahemmet Rehab Center AB Sparia Group Försäkrings AB Sparinstitutens Pensionskassa, SPK Statens Tjänstepensionsverk (SPV) Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Stockholmsregionens Försäkring AB Svedea Sveland Djurförsäkringar Svensk Försäkring Svensk Handel Försäkringar Svenska Cellulosa AB SCA Svenska försäkringsförmedlares förening Svenska Lärarförsäkringar AB Swedbank Försäkring AB Sweden Re - filial till SCOR Global Life SE Trafikförsäkringsföreningen Trafikskadenämnden och Svensk Försäkrings Nämnder Tre Kronor Försäkring AB Trygg-Hansa Understödsföreningen Prometheus Volvia Försäkringar Willis AB XL Insurance Company Limited XLENT Sundsvall AB Zurich Insurance plc Ölands Försäkringsbolag (3)

9 Seminarier, kurser och medlemsmöten SFF och KNS Service AB arrangerade under året 31 (29) aktiviteter med sammanlagt 1488 (1426) deltagare. Förutom tolv kortare seminarier (sk medlemsmöten), som är kostnadsfria för medlemmarna, arrangerade föreningen via sitt dotterbolag KNS Service AB åtta avgiftsbelagda 2-dagarskurser, nio avgiftsbelagda heldagsseminarier, ett avgiftbelagt halvdagsseminarium, en avgiftsbelagd 4-dagarsdiplomutbildning samt några företagsinterna styrelseutbildningar. Följande program genomfördes under 2014: Medlemsmöten En ny webbaserad fullmaktstjänst - Bakgrund, syfte och det fortsatta arbetet Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening och Pensionsmyndigheten har kommit överens om att etablera en webbaserad tjänst för hantering av elektroniska fullmakter inom pensions - och livförsäkringsområdet. Genom fullmaktstjänsten kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. Medverkande: Marie Hosinsky, ekonom, Svensk Försäkring och Charlotta Carlberg, VD, SFM Försäkring - en internationell utblick Lloyd s vad gör de egentligen och hur är det hur det är att arbeta internationellt med försäkring? Hur arbetar Lloyd s och vilka internationella möjligheter finns inom försäkringsbranschen? Hur är den internationella marknaden ur ett mäklarperspektiv? Medverkande: Erik Börjesson, Nordic Area Manager, Lloyd's Sweden och Johan Forsgård, VD, Willis Presentation av utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Den 31 januari 2014 lämnade utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning sitt betänkande - vilka slutsatser gick att dra? Medverkande: Thomas Norling, särskild utredare Arlanda - Säkerhet, riskhantering och crisis management Presentationer och rundvandring: Hur försäkras en flygplats? Vilka risker finns? Medverkande: Sara Zaalouk, Risk Manager, Security & Safety samt övriga funktionsansvariga Jens Henriksson, VD och koncernchef: Folksams väg framåt Folksams nya väg framåt samt vilka utmaningar och vilka möjligheter han ser i framtiden. Medverkande: Jens Henriksson, koncernchef, Folksam Studiebesök på SOS Alarm i deras bergsrum i Stockholm SOS Alarm vilken uppgift har de och hur arbetar de? Medverkande: Anders Klarström, SOS Alarms presstjänst Grattis försäkringsbranschen en föregångare inom hållbarhet! Vad är hållbarhet och hur påverkas affären? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför och hur kan vi bli ännu bättre? Vilka är de tre starkaste hållbarhetstrenderna 2014? Vilka utmaningar och möjligheter ger dessa trender för ditt arbete och hur påverkas försäkringsbranschens affärer och hur kan vi som bransch medvetengöra våra kunder om vad vi gör inom området? Medverkande: Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation och Eva Axelsson, hållbarhetschef, KPA Pension (4)

10 Alla talar om Solvens II men vad betyder det egentligen och hur påverkas försäkringsbranschen? Grunderna, implementering och effekterna av Solvens II Solvens II har i över tio år varit det största enskilda projektet inom europeisk försäkring. Fullt infört kommer det att innebära ett stort lyft av den finansiella styrkan hos försäkringsföretagen i Europa. Solvens II innebär samtidigt stora påfrestningar på försäkringsföretagen och en spännande fråga är hur branschen hanterar omställningen. Är Solvens II bra för branschen? Medverkande: Gunnar Andersson, aktuarie, ActStrats AB Kunden i fokus - Hur möts vi? Vi arbetar i en förtroendebransch och kundupplevelsen spelar en central roll. Hur bra är försäkringsbranschen på att bemöta sina kunder? Medverkande: Anna-Karin Baltzari Danfors, chef, Konsumenternas Försäkringsbyrå och Daniel Ewerman, Transformator Design Skogsbrand och översvämningar Påverkan på samhälle och försäkringsbolag Den stora skogsbranden i Västmanland har inneburit prövningar för bland annat samhället, regeringen och försäkringsbolagen. Mer än människor och över 500 djur behövde evakueras och brandröken har spridit sig långväga. Det är den största skogsbranden i modern tid i Sverige, enligt myndigheterna. Är Sveriges beredskap för stora olyckor och kriser god sett ur ett planerings-, resursoch kompetensperspektiv? Hur arbetar man på nationellt plan vid kriser och hur påverkas försäkringsbolagen? Medverkande: Mikael Hellberg, skadechef, Länsförsäkringar Bergslagen och Jan Wisén, enhetschef, enheten för räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) från och med den 1/9 bitr avdelningschef för avdelningen Svenskt Kvalitetsindex - Kundnöjdheten i försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisar årets resultat för sak-, livförsäkring och förmedling. Vilka bedömningar har kunderna gjort av sitt försäkringsbolag? Medverkande: Johan Parmler, VD för SKI En effektiv skadehantering - Lean Claims adjusting 50% upp på två år så effektiviserade Länsförsäkringar Stockholm sin skadereglering Hur detta blev verklighet med bibehållen kvalitet. Vad krävdes, vilka åtgärder gjorde man och vad är do's and don'ts? Medverkaden: Robert Collin, chef Skador, Länsförsäkringar Stockholm och Jacob Hallencreutz, styrelseordförande och Senior Partner, Implement Kommersiell utbildning Seminarium om hem-, villa- och fritidshusförsäkring (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Gunnar Olsson, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Christian Bolin, W.A. Bolin, Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar AB, Monika Jukic, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Ulrika Etsare, Länsförsäkringar AB, Peter Ek, Folksam, Paula Asplund, Allmänna reklamationsnämnden, Elisabet Friman Lilliehorn, Folksam. Moderator: Håkan Franzén, Trygg-Hansa Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB. (5)

11 Compliance - rollen, regelverk, framtid och Solvens II (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Medverkande: Ann-Marie Wancke Widemar, Folksam Sak, Håkan Nyholm, SEB Life, Erica Anderson Altin, Danica Pension, Thomas Lindskog, Skandia Försäljning AB, Magnus Björkman, Folksam Liv, Berit Lignercrona, Finansinspektionen, Carina Andersson, Finansinspektionen, Lotta Törnquist, Trygg-Hansa. Moderator: Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB Del II: En digitaliserad försäkringsbransch (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Beata Wickbom, Socialight AB, Rickard Sohlberg, Claremont, Susanne Bergh, Länsförsäkringar AB, Mårten Sundling, Söderberg & Partners, Stefan Axelsson, Bright Relation AB, Johan Börjesson, If Skadeförsäkring AB, Björn Lönegren, Make Progress, Fredrik Pantzar, Samsung. Moderator: Johannes Anderberg, Länsförsäkringar AB Ansvarsförsäkringsrätt (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Jessika van der Sluijs, Stockholm Centre for Commercial Law, Annette Ljungsholm, Länsförsäkringar Sak Personskador - en juridisk fördjupning (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Torbjörn Ahl, Danderyds Sjukhus, Per Holfve, Diskrimineringsombudsmannen, Björn Sporrong, Trygg-Hansa, Mikael Björin, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Claes Hjalmarsson, Skadejuridik AB, Martin Weyler, Solna tingsrätt, Roberth Nordh, AtJ Juridik AB, Tomas Timander, Utredningscenter MediCare, Malin Börjesson, Holland Advokatbyrå, Carl Johan Vahlén, Legio Advokatfirma AB. Moderator: Christina Svedberg, Trygg-Hansa ; Diplomprogram för dig i försäkringsbranschen (avgiftsbelagd utbildning) Medverkande: Mats Galvenius, Svensk Försäkring, AnnKristine Wuopio-Mogestedt, Folksam, Gunnar Andersson, ActStrats AB, Gunilla Nyberg, Trygg-Hansa, Thomas Barenthein, Hannover Re, Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge KB, Vladimir Bastidas, Uppsala Universitet, Bertil Sjöö, Finansinspektionen, Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB, Marie Rosvall, Skandia, Ammelie Brorsson, Länsförsäkringar AB, Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm, Glenn Nilsson, Max Matthiessen AB, Jacob Schlawitz, Aon Sweden AB, Daniel Ewerman, Transformator Design Entreprenadförsäkring - En översikt av kontrakt, försäkringskrav och försäkringslösningar (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Medverkande: Chris Blückert, Brim AB, Anders Hjelm, Trygg-Hansa Aktuella trender inom reseförsäkring (avgiftsbelagt halvdagsseminarium) Medverkande: Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar AB, Mirja Cedercrantz, Kairos Future AB, Grissel Chernys, PayerFusion, Emilia Strömsten, Utrikesdepartementet, Per Byberg, Falck Global Assistance, Christina Karlegran, ERV, Charlotte Bjeeregaard, SOS International. Moderator: Kenneth Sandén, Euro-Center Holding Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Jens Magnusson, SEB, Peter Seger, Sophiahemmet, Lars Fallberg, Institutet för kvalitetsindikatorer, Carina Hopstadius, Max Matthiessen, Karl-Fredrik Hall, Max Matthiessen, Kristoffer Svensson, Söderberg & Partners, Christopher Fällman, Söderberg & Partners, Harald Grönqvist, Sveriges Kommuner och Landsting, Hanna Wallin, Sveriges Kommuner och Landsting, Vidar Arnulf, Vertikal Helse, Jürgen Elsnitz, Hannover Life Re, Kristina Ström Olsson, Svensk Försäkring, Fredrik Segerfeldt. (6)

12 , Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB Personskadeseminariet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Peter Rigling, Trafikskadenämnden, Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Anders Andersson, If Skadeförsäkring AB, Annika Brickman, Trafikskadenämnden, Joakim Jäderström, Legare Advokatbyrå, Tobias Wirén, Capio S:t Görans Sjukhus, Linus Andersson, AFA Försäkring, Cecilia Fabiansson Huss, If Skadeförsäkring AB, Agneta Karlbom, Patientskadenämnden, Sara Hedrenius, Svenska Röda Korset, Karin Franklin, Försäkringskassan i Stockholms län, Anne Sundell Bois, Patientförsäkringen LÖF, Thomas Eriksson, Folksam. Moderator: Yvonne Sjögren Livförsäkringsjuridik - ansvarsfrågor, rådgivningsproblematik och rättsfall (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Magnus Dahlgren, Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB, Charlotta Carlberg, Svenska försäkringsförmedlares förening, Isabella Hugosson, Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB, Håkan Dahlberg, Finansinspektionen, Carl-Peter Hellberg, Skandia, Fredric Korling, Skandia, Per-Olof Westerlund, Arbetsgivarföreningen KFO, Gabriella Fenger-Krog, Konsumentverket, Kristina Kamp, Min Pension, Rolf Sjöberg, Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten. Moderator: Carl Johan Rundquist, SPP Pension & Försäkring AB Försäkringsmedicin (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Yvonne Sjögren, Gunilla Friberg, Trygg-Hansa, Gustaf Neander, Danderyds sjukhus Bilskadeseminariet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Maria Nordqvist, Sveriges MotorCyklister, SMC, Malin Börjesson, Holland Advokatbyrå, Thomas Stenqvist, Trafikförsäkringsföreningen, Lars Carlsson, Folksam, Göran Kellner, If Skadeförsäkring AB, Caroline Uliana, If Skadeförsäkring AB, Maria Krafft, Folksam, Bengt Dalström, Toyota Sweden AB, Jan Boman, Länsförsäkringar AB, Paula Asplund, Allmänna reklamationsnämnden, Lena Byström, Bilförsäkringskommittén. Moderatorer: Per Kassmyr, Toyota Sweden AB, Dan Falconer, If Skadeförsäkring Ömsesidighet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Daniel E. Eriksson, Folksam, Wilhelm Lüning, Advokatfirman Cederquist, Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, Anders Sundström, ICMIF, Peter Hunt, Mutuo, Bengt-Åke Fagerman, Skandia, Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm, Anna-Greta Lundh, Länsförsäkringar Södermanland, Pia Sandvik, Länsförsäkringar Jämtland. Moderator: Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Gunnar Larsson, Konsumentverket, Per Holfve, Diskrimineringsombudsmannen, Jenny Ericsson Paul, Trygg-Hansa, Mats Holmqvist, Justitiedepartementet, Tord Gransbo, Finansdepartementet, Per Griberg, Finansinspektionen, Johan Hedberg, Skandia, Magnus Landare, Alecta, Jessika van der Sluijs, Stockholm Centre for Commercial Law, Ingela Aldrin, Svensk Försäkrings Nämnder, Rebecca Heinemann, Justitiedepartementet, Katarina Back, Finansdepartementet, Malin Omberg, Finansinspektionen. Moderator: Johan Lundström, Svensk Försäkring Trafikskadereglering Utland II - Fristående fördjupning (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Carolina Saf, Stockholms universitet, Maria Eriksson, Länsförsäkringar AB, Matts Nordell, Carina Pettersson, Trafikförsäkringsföreningen, Björn Eriksson, Trafikförsäkringsföreningen. (7)

13 Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB. Förlag Under 2014 gavs inga nya böcker ut. Litteratur till försäljning Försäkringsord, 2: a upplagan, 2013 Försäkringsord är en ordbok med 1400 termer inom både skade- och livområdet, förklaringar och engelsk översättning. Då den ursprungliga upplagan sålt slut omarbetades och förbättrades boken något i andra upplagan. Livförsäkringsmatematik, 2:a upplagan, 2013 Föreliggande upplaga är en utvidgning av den första upplagan som utkom Speciellet har en modernare teknik, Lee-Carter-modeller, för att utjämna observerade dödlighet lagts till. Det ger läsaren verktyg för att kunna göra trendskattningar av dödligheten. Boken har också försetts med ett kapitel om sjukförsäkring. Tabellbilagan har också uppdaterats med fler livslängdstabeller. Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall Boken ger en överskådlig beskrivning och analys av försäkringsväsendets utveckling från andra världskriget fram till millennieskiftet. Boken diskuterar hur privat och offentlig försäkring konkurrerat och kompletterat varandra i framväxten av en specifik svensk försäkringsmodell. Dessutom analyseras vilka faktorer som bidrog till dess sönderfall. Försäkrade i Sverige - dödligheter och livslängder, prognoser Föreliggande utredning, Försäkrade i Sverige - dödlighet och livslängdsantaganden, har utförts av en arbetsgrupp på uppdrag av FTN. Syftet med arbetet har i första hand varit att föreslå en modell för utjämning av observerad dödlighet som tar hänsyn till tidstrenden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna. Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring - insjuknande och avveckling Rapporten bygger på insamlade data för perioden om insjuknande och avveckling av sjukdomar. Sjuklighetsundersökningen följer på en motsvarande studie av dödlighet som publicerades Rapporten har skrivits med syftet att dels vara en metodreferens till svensk sjukförsäkring inklusive en historisk återblick, och dels en beskrivning av resultaten i studien baserad på faktiska data inom svensk sjukförsäkring under den aktuella perioden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna. Kommentar till Försäkringsrörelselagen Boken är en omfattande översyn och revidering av lagkommentaren. I den tredje upplagan redovisas och kommenteras de omfattande och viktiga ändringar i försäkringsbolagens rörelseregler som behandlades i regeringens proposition 1998/99:87 och som trädde i kraft den 1 januari Vidare finns bl.a. kommentarer till; Lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; Försäkringsmäklarlagen och Årsredovisningslagen. Livförsäkringsmatematik II Boken ger en introduktion till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling. Grunderna inom livförsäkring, enligt första ordningens princip, kan studeras i Livmatematik I. Det faktiska utfallet i ett livförsäkringsbestånd kan sedan användas till att analysera utvecklingen. Det eventuellt uppkomna överskottet ligger därefter till grund för att fastställa bland annat en eventuell återbäring för aktuellt bestånd. Regressöverenskommelsen En studie i försäkringsbolagens överenskommelse av år 1997 av jur. dr Harald Ullman. Harald Ullman, Skandia, ledde den arbetsgrupp som utarbetade den regressöverenskommelse som trädde i (8)

14 kraft 1 juli Skriften innehåller en analys av de 10 protokollförda sammanträden i arbetsgruppen som föregick avtalet. Webbsidor Svenska Försäkringsföreningen har tre webbsidor: Huvudsida Platsannonssida Publiceringssida, artiklar (samägs med Norge och Danmark, men Sverige har huvudredaktörskapet och är ansvarig utgivare.) Under 2014 togs en helt ny websida fram för att öka användarvänligheten och ge sidan ett modernare utseende. På Svenska Försäkringsföreningens huvudsida annonseras alla aktuella aktiviteter, litteratur, medlemsinformation och länkar. Forsakringsjobb.se är en platsannonssida för företag som söker efter personal till arbeten i försäkringsbranschen. Sidan har idag ca besök årligen. Webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift, finns i fyra olika språkversioner med artikeloch författarsökfunktioner. Från Nft:s arkiv finns alla artiklar inlästa sedan år Tidningen har under senaste året ändrat karaktär något, dvs., från att tonvikten varit akademiska artiklar är tonvikten idag mer aktualitetsartiklar, intervjuer, stipendierapporter och referat från försäkringskonferenser. Stipendier En viktig del av föreningens verksamhet är att finansiellt stödja medlemmarna, branschens anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier på försäkringsområdet. Sedan många år har föreningen tillsammans med systerföreningarna i Norden arrangerat nordiskt stipendiatutbyte, vilket varje år har gett sex medlemmar i föreningen möjlighet att studera ett grannlands försäkringsmarknad under några dagar. Under år 2012 togs beslut om att förändra stipendieresans upplägg. Svenska Försäkringsföreningen har sedan 13 år tillbaka utvidgat reseprogrammet till att omfatta länder utanför Norden. Under 2014 anordnades en studieresa till London för att studera den engelska försäkringsmarknaden. Föreningen har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningsstyrelsens förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet och studier och forskning i försäkring. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från privatpersoner och företag. Årets pris i svensk försäkring och Årets Pris till en Ung Talang Årets pris i svensk försäkring överlämnades vid Svenska Försäkringsföreningens årsmöte den 29 april. Årets pris tilldelades Björn Sporrong, Trygg-Hansa. Priset består av ett diplom och en prischeck på kr. Motivering: Björn Sporrong är arkitekten bakom dagens sjuk- och olycksfallsförsäkring för både barn och vuxna och gravidförsäkringen. De unika lösningar och paketeringar av försäkringen som han tog fram, blev en succé som har anammats av många aktörer på marknaden. Med ett enormt engagemang för barn och föräldrar har Björns drivkraft varit att underlätta och förbättra i händelse av sjukdom och olycksfall. Införandet av händelseförsäkring som en del i barnförsäkringen har betytt mycket för föräldrar med svårt sjuka barn. Genom den har föräldrarna fått ekonomiskt stöd för att kunna vara hemma och ta hand om sitt barn. Björn är en generös person, hans empatiska och självklara sätt att förklara det snåriga och svåra gör honom till en mycket respekterad person inom sitt område i försäk- (9)

15 ringsbranschen. Årets Pris till en Ung talang i försäkringsbranschen 2014 tilldelades Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv. Priset tilldelas en person inom försäkringsbranschen som genom sitt sätt inspirerar andra i branschen och bidrar med nytänkande och utveckling. Pristagaren får högst vara 35 år och måste ha arbetat minst 3 år i branschen. Syftet med priset är att belöna förebilder som utfört något bra för det egna företaget eller branschen som helhet och som kan förväntas bli en framgångsrik specialist eller ledare. Priset är ett diplom och en check på kr. Motivering: Emilie har gjort ett mycket fint arbete vid hemtagning av en produkt från Irland till Sverige med kort deadline nära ett årsskifte. Med sitt lugn, pedagogiska sätt och noggrannhet har hon fått detta implementerat i verksamheten samtidigt som hon tagit ett nytt ansvar som produktionsansvarig för Bankens övriga fem funktioner. I samråd med övriga avdelningar har Emilie tagit fram och sammanställt en förteckning över formaliakrav som ställs för olika ärenden och produkter och fått dessa publicerade på Bankens intranät. Hon har ett brett kontaktnät i Banken och förtroendet för henne är väl förankrat i organisationen. Emilies intresse för lagidrott och idrottsliga utmaningar visar sig i hennes uthållighet i att hela tiden sträva efter att hela laget ska med och mot samma mål utan att någonsin tumma på spelreglerna. Hon tar sig an alla uppgifter med samma engagemang, med strålande resultat och är receptiv för alla de delar som ledarskapet innebär. Emilie gör ett stort avtryck i organisationen, levererar alltid med hög kvalitet i god tid. Hennes teamorienterade sätt, noggrannhet och målmedvetenhet gör att Emilie har goda chanser att bli en framgångsrik ledare. Nordisk stipendiatkonferens: Ett hållbart pensionssystem september 2014, Oslo Stipendiatvistelsen syftade till att diskutera det norska pensionssystemet, vad skiljer det norska systemet från de övriga nordiska länderna. Föreningsstyrelsen tilldelade följande fyra personer nordiska resestipendier: Sven Andersson, KPA Pension, Michael Enberg, Skandia Liv, Nanna Risberg-Lindstedt, Riksrevisionen, Johan Sjöström, KPA Pension. Under tre och en halv dag fick stipendiaterna möjlighet att ingå i en grupp med personer från Norge, Danmark, Finland och Sverige som har ett gemensamt intresse för ett hållbart pensionssystem. Studieresa till London 2014 Följande stipendiater har utsågs till att följa med på studieresa till London 2014: Peter Ek, Folksam, Andreas Garphult, Länsförsäkringar AB, Nina Lann, Dina Försäkringar Skåne, Michael Lanser, Skandia, Christina Meder, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Victoria Thomasfolk, If Skadeförsäkring AB, Marina Selin, Sirius Intern. Ins. Corporation, Katarina Romo Khan, NCC Försäkring AB. Syftet var att få en inblick i den engelska försäkringsmarknaden. Försäkringsstipendier Stiftelsen AÖO-fonden Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till: prissumma för Årets Pris 2014 ( kr) och Ung talang 2014 ( kr). Stiftelsen Skandiadonationen Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till resestipendiet till London Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till resestipendiet till London Arbetsmiljöstipendier Stiftelsen Fond till minne av Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö (Land och Sjö-fonden) delar ut stipendier för studier inom arbetsmiljöområdet. Stipendienämnden beviljade 2014 stipendier, belöningar och bidrag till ett sammanlagt belopp på kr till följande personer och projekt: Helena Jahncke, Högskolan i Gävle, för att delta vid konferensen NoiseCon 14, USA, 8-10 septem- (10)

16 ber 2014 och presentera de resultat som kommit fram i en avhandling. Avhandlingen handlar om hur kontorsbuller i arbetsmiljön påverkar prestation, minne och stress, samt hur ljudmiljön kan gynna återhämtning. Camilla Zetterberg, Högskolan i Gävle, för att finansiera deltagande vid konferensen NES ODAM, Köpenhamn, Danmark, augusti 2014 och presentation av en workshop i synergonomi och en muntlig presentation av ett nytt forskningsprojekt om en datorbaserad riskbedömningsmetod för synergonomi som är tänkt att användas av företagshälsovårdspersonal som gör riskbedömningar på arbetsplatser. Charlotte Wåhlin, Karolinska Institutet, för att finansiera deltagande vid världskongressen XX World Congress on Safety and Health at Work 2014", Frankfurt, Tyskland, och presentation av ett bidrag: "Network for occupational multi-disciplinary teams to promote evidence-based practice and implementing guidelines". Den kliniska riktlinjen heter Riktlinjer vid ländryggsbesvär". Annika Claesson, Sahlgrenska sjukhuset, för att finansiera deltagande vid konferensen 31st International Congress on Occupational Health och presentation av abstrakt eller föredrag om spirometriutbildning för personal inom Företagshälsovården i Sverige. Kristoffer Mattisson, Lunds universitet, för att finansiera deltagande och presentation av resultat från ett doktorandprojekt "Arbete befordrar hälsa och välmående. Men vad betyder arbetspendling" på den internationella konferensen Transport & Health i London den 5-8 juli Hasse Nordlöf, Högskolan i Gävle, för att finansiera deltagande och presentation av forskningsresultat vid den internationella konferensen AHFE 2015, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics i Las Vegas, USA, den juli Bidraget är en muntlig presentation av en studie som undersöker bakomliggande faktorer som bidrar till att svenska tillverkande småoch medelstora företag har (eller inte har) ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Linda Schenk, KTH, för att finansiera deltagande i Annual meeting of Society of Toxicology 2015 (SOT 2015) och presentation om hur industrin bestämmer hur höga hudexponeringar för kemikalier som är säkra för arbetstagare, vilket är ålagt dem att göra under EUs kemikalielagstiftning Reach. Therese Stenlund, Umeå Universitet, för att finansiera deltagande vid World Confederation for Physical Therapy (WCPT) 2015 och presentation av en studie. Syftet med den randomiserade kontrollerade studien "Rehabilitation for improved cognition" - RECO var att undersöka om ett tillägg med antingen kognitiv träning eller fysisk konditionsträning kan ge förbättringar av kognitiv förmåga hos patienter med utmattningssyndrom som alla genomgår en multimodal rehabilitering. Land och Sjöfondens belöning (5 000 kr) tilldelades Sven Bergström, fd LO. Finansförvaltning Svenska Försäkringsföreningens och anförtrodda stiftelsers värdepapper har samlats i en samförvaltning i SEB, (Skandinaviska Enskilda Banken). I samförvaltningen finns förutom Svenska Försäkringsföreningens förmögenhet 11 stiftelser varav en är under avveckling. Beslut om placeringar fattas av en finanskommitté med ledamöter utsedda av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Den löpande förvaltningen, ekonomiadministrationen och placeringsrådgivningen sköts av SEB. Stiftelseadministrationen sköts av SFF:s servicebolag KNS Service AB. Under 2014 tillämpades samma modell för arvode som året innan. Arvodesmodellen, som infördes 2009, innebär att avgifter baseras på faktiska kostnader och består av en fast del och en rörlig del som baseras på stiftelsernas andelstal. Finanskommittén tog 2014 beslut om att använda samma placeringspolicy som togs år Finanskommittén skall eftersträva en normalportfölj som på sikt skall realt avkasta 4%. I modellportföljen för detta är fördelningen 50% aktier, 40% räntebärande placeringar och 10% alternativa placeringar. Avvikelser på +-15 % för varje kategori är ok. (Beslut togs på Svenska Försäkringsför- (11)

17 eningens styrelsemöte den 11 september 2014). Marknadsvärdet enligt SEB årsvärdepappersförteckning var ,16 Mkr ( ,96 Mkr). Utvecklingen enligt SEB:s årsvärdepapperförteckning har under perioden till varit 18,24% (17,74%) att jämföra med index som slutade på 11,39% (11,52%) för samma period. Organisation och övriga funktioner Styrelse Ledamöter under hela 2014: Hans G. Svensson, ordförande Lars Einar Pettersson, Gjensidige Försäkring, 1:e vice ordförande Kent Andersson, Vertikal Helse AB Charlotta Carlberg, KPMG Louise Conradi, Finansinspektionen Per Kassmyr, Toyota Sweden AB Harald Nöjd, SEB Pension och Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens ledamot Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Charlotta Rets, Zurich Insurance plc Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm Gunilla Svensson, Dina Försäkring AB Andreas Westerius, FTF - facket för försäkring och finans Sari Zander, Förenade Liv Gruppförsäkring AB Ewa Åhlund, Folksam, Försäkringsjuridiska föreningens ledamot Ledamöter fram till årsmötet 29 april 2014: Lena Hallström, SEB Jeanette Hauff, Skandia Matts Nordell, Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsjuridiska föreningens suppleant Mats Nordenskjöld, If Skadeförsäkring AB, 2:e vice ordförande Ellinor Samuelsson, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens ledamot Louise Sander, Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag Ledamöter fr.o.m. årsmötet 29 april 2014: Rikard Bergström, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens suppleant Maria Hansson Lindgren, Länsförsäkringar AB Oscar Litzén, Länsförsäkringar AB, Försäkringsjuridiska föreningens suppleant Sofie Nyreröd, If Skadeförsäkring AB Marie Ågren, Skandia Adjungerade ledamöter: Sara Råsmar, SFF, Verkställande direktör Kjell Gunnarson, hedersordförande Carl-Henrik Knutsson, nordisk chefredaktör Hans-Erik Andersson, hedersledamot Lars Rosén, hedersledamot Erland Strömbäck, hedersledamot Björn Wolrath, Momentum AB, hedersledamot Adjungerade i styrelsen till följd av Ung Talang 2014: Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv (12)

18 Revisorer Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, auktoriserad revisor Jens Karlsson, Ernst & Young AB, revisorsuppleant Birgitta Berglund, Länsförsäkringar AB, förtroendevald, huvudrevisor Martina Bornedal, If Skadeförsäkring AB, förtroendevald, revisorssuppleant Valberedning Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, ordförande Kristina Hagström, Skandia Leif Holmberg, Trygg-Hansa Leli Kjellin, Länsförsäkringar AB Jürgen Elsnitz, Hannover Re Redaktion för Nordisk Försäkringstidskrift Carl-Henrik Knutsson, Nordisk chefredaktör Leif Osland, redaktör, Norge Claus Tönnesen, redaktör, Danmark Finanskommitté Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm Thomas Elofsson, Skandia Lena Fahlén, Handelsbanken Asset Management (från ) Dag Lindskog, DnB NOR Asset Management AB (avgick ) Sara Råsmar, Svenska Försäkringsföreningen (adjungerad) Tell Törnblad, If Skadeförsäkring SFF:s dotterbolag Föreningens näringsverksamhet bedrivs genom det helägda dotterbolaget KNS Service AB. Styrelse Hans G Svensson, ordförande Lars Einar Pettersson, 1:e vice ordförande Mats Olausson, ledamot Charlotta Rets, ledamot Sara Råsmar, ledamot och verkställande direktör SFF:s kontaktpersoner* AFA, Elisabeth Molander Brandskyddsföreningen, Susanne Hessler FTF, Bengt Ericson Handelsbanken Liv, Stefan Liddin If Skadeförsäkring AB, Sepideh Saberian LO-TCO Rättsskydd AB, Jörgen Nilsson Länsförsäkringar Stockholm, Hanne Pettersen Frykling Länsförsäkringar Södermanland, Birgit Hasselberg SEB Trygg Liv, Katarina Alriksson Skandia, Viveka Classon Skandikon Administration AB, Selma Smajlefendic Edstrand Svensk Handel Försäkringar, Maria Jonsson Trygg-Hansa, Christer Engström Zurich Insurance plc, Cecilia Dreijer Olsson * SFF:s kontaktpersoner fungerar som en länk mellan SFF och medlemmarna i bolag eller organisationer gällande främst administrativa frågor om det personliga medlemskapet. (13)

19

20 Karlavägen 108, 6 tr Stockholm

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 13.00 City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Stämman öppnas av s styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Föreningen SwedenBIO

Föreningen SwedenBIO Årsredovisning för Föreningen SwedenBIO Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer