Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår

2

3 Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma organisationen i den svenska försäkringsbranschen. Ändamål Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening för personer intresserade av den enskilda försäkringsverksamhetens olika områden. Föreningen har till syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsväsendet i vårt land. Detta syfte söker föreningen förverkliga bl a på följande sätt: a) genom information och diskussion i ämnen av betydelse för försäkringsverksamheten; b) genom utgivande av skrifter av särskilt intresse för försäkringsverksamheten samt genom att på olika sätt stödja utbildning i försäkring; c) genom samarbete med övriga försäkringsföreningar i de nordiska länderna, avseende bland annat främjande av försäkringsvetenskaplig forskning, utbyte av föredragshållare och stipendiater, anordnande av gemensamma möten och utgivande av Nordisk Försäkringstidskrift; d) genom stöd till forskning och utveckling inom försäkring via fonder och stiftelser, vilkas förvaltning uppdragits åt föreningen. Vår verksamhetsidé Öka medlemmarnas professionella värde genom att utveckla både yrkesspecifika och generella kunskaper i försäkring. SFF verksamhet är uppdelad i sju områden Utbildning Förlag med försäkringslitteratur Platsannonssajten Forsakringsjobb.se Organisering av internationella studieresor Stipendier för forskning, stiftelseadministration och förvaltning av stiftelsekapital Utmärkelserna Årets pris i svensk försäkring och Ung Talang i försäkringsbranschen Webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift Den kommersiella verksamheten (all utbildning förutom medlemsmöten, förlaget, platsannonssajten och stiftelseadministrationen) drivs i det helägda dotterbolaget KNS Service AB. Hemsidor (SFF och KNS Service AB) (KNS Service AB) (SFF) (3)

4 SFF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VD har ordet SFF och vad vi gör Svenska Försäkringsföreningen är en branschförening där kunskap om försäkring genomsyrar allt vi gör och där våra medlemmar, deras behov, önskemål och engagemang står i centrum. Större delen av SFF:s projekt initieras av SFF:s kansli men blir verkliga tillsammans med personer från branschen som genom sitt engagemang bidrar till de syften som föreningen verkar för. Det är därför viktigt att än en gång påpeka hur betydande det engagemang som både individer och företag ger till SFF som delaktiga i olika kompetensutvecklande aktiviteter men även genom stöd som medlemmar. Under de senaste 10 åren har antalet företagsmedlemmar ökat med över 70%, nästan besökare har deltagit i SFF:s medlemsmöten eller utbildningsaktiviteter, platsannonssajten Forsakringsjobb.se har etablerat sig som en viktig mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare och har idag ungefär besök årligen. SFF har också arbetat målmedvetet med att bidra till ett enhetligare språk genom utgivandet av boken Försäkringsord, en ordbok med 1400 termer som sålts i snart exemplar. På senare tid har vi lagt fokus på att blicka ännu längre ut internationellt med våra studieresor som t.ex. USA och Bryssel men även via Nordiskt stipendiatutbyte där vi numera djupdyker i en konkurrensneutral sakfråga med koppling till försäkring Antalet företagsmedlemmar ökade med 9 st och uppgick vid årets slut till 107 st. Antalet personliga medlemmar minskade något men intresset bland de personliga medlemmarna för SFF:s medlemsaktiviteter ökade. Nordisk Försäkringstidskrift fick en helt ny hemsida med syftet att vara attraktivare och användarvänligare. Antalet platsannonser på Forsakringsjobb.se fortsatte att öka och flera nya bolag använde sidan. Nordiskt stipendiatutbyte genomfördes i Norge under några dagar i september med flera deltagare från Sverige. Temat var Ett hållbart pensionssystem. Den internationella gruppresan gick till London för att studera den brittiska försäkringsmarknaden och åtta personer från försäkringsbranschen fick möjligheten att resa med. Ett stort antal medlemsmöten anordnades både på lokal i stan men även som studiebesök på t. ex.arlanda för att diskutera risker. Ett mingel för 80-och 90-talister genomfördes. Diplomprogrammet anordnades för första gången. Syftet med programmet var att ge deltagaren en heltäckande bild av försäkringsbranschens alla delar under fyra dagar. Flera seminarier genomfördes däribland inom ämnena ömsesidighet, reseförsäkring, personskador m fl. Intresset för boken Försäkringsord i branschen fortsatte vara stort men inga nya titlar gavs ut under året. Arbetet med att ta fram SFF:s jubileumslogotyp för 2015 påbörjades och slutfördes. Tack för ett händelserikt och välbesökt år på SFF:s aktiviteter! Vi ses under jubileumsåret! Sara Råsmar, VD, Svenska Försäkringsföreningen (4)

5 Innehållsförteckning Medlemskap och medlemmar 1 Seminarier, kurser och medlemsmöten 3 Förlag 7 Webbsidor 8 Stipendier 8 Finansförvaltning 11 Organisation och övriga funktioner 11 (5)

6 Medlemskap och medlemmar SFF har två typer av medlemskap, ett företagsmedlemskap och ett personlig medlemskap. Företagsmedlemskapet ger företagen rabatter på hela SFF:s produkt- och tjänsteutbud inklusive rekryteringssajten Forsakringsjobb.se. Det personliga medlemskapet ger gratis inträde till kortare seminarier, s.k. medlemsmöten och en rad andra förmåner. Personliga medlemmar Antalet personliga medlemmar uppgick i slutet av 2014 till 1543 (föregående år 1655 st). 347 (526 st) personer gick ur föreningen och 235 (219 st) tillkom. Antalet män uppgick till 736 st (823 st) och antalet kvinnor till 807 st (832 st). Åldersfördelning Saknas födelsedata: 368 st <40 år 213 st år 745 st år 184 st 81> år 33 st Antal personliga medlemmar SFF Män Kvinnor Totalt Antal Antal företagsmedlemmar Antal (1)

7 Företagsmedlemmar SFF hade under 2014 etthundrasju företagsmedlemmar (101). Företagsmedlemsavgiften baseras på antalet anställda i företaget. Företagsmedlemmar 2014: AB Akademikerförsäkring ACE European Group UK, filial Sverige Advokatfirman Magnergård & Partner AB AFA Försäkring Agria Djurförsäkring AIG Aktsam Allmänna Änke- och Pupillkassan AMF Anticimex Försäkringar AB Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt BNP Paribas Cardif Nordic AB Brummer Life Försäkringsaktiebolag Collectum AB Crawford & Company (Sweden) AB Dalarnas Försäkringsbolag Danica Pension Dina Försäkring AB Dina Försäkringar Göteborg Dina Försäkringar Väst ERV ( fd Europeiska Försäkringsaktiebolaget) EURO Accident Health & Insurance AB Falck Global Assistance FAO FEI Företagsekonomiska Institutet Yrkeshögskola fmförsäkringsmatematik AB Folksam FPK FTF - facket för försäkring och finans Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkrings AB Göta Lejon Gjensidige Försäkring Gouda Reseförsäkring Guy Carpenter & Company AB Handelsbanken Liv Hannover Re If Skadeförsäkring AB Ikano Försäkring AB JLT Risk Solutions AB Konsumenternas försäkringsbyrå KPA Pension Leif Bolander & Co AB Lifeplan AB LO-TCO Rättsskydd AB LRF Försäkring Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland (2)

8 Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta Marsh AB Mavera AB Min Pension Moderna Försäkringar NCC Försäkring AB Nordea Liv & Pension Nordnet Pensionsförsäkring AB Patientförsäkringsföreningen PP Pension Försäkringsförening PRI Pensionsgaranti PRI Stiftelsetjänst AB Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring PwC Reda Pensionsadministration AB RiskPoint AB S:t Erik Försäkrings AB SalusAnsvar SEB Trygg Liv Sirius International Insurance Corporation Skandia Skandikon Administration AB Society of Lloyd's Sweden (Storbritannien) Filial SOLID Försäkringar Sophiahemmet Rehab Center AB Sparia Group Försäkrings AB Sparinstitutens Pensionskassa, SPK Statens Tjänstepensionsverk (SPV) Stockholms Stads Brandförsäkringskontor Stockholmsregionens Försäkring AB Svedea Sveland Djurförsäkringar Svensk Försäkring Svensk Handel Försäkringar Svenska Cellulosa AB SCA Svenska försäkringsförmedlares förening Svenska Lärarförsäkringar AB Swedbank Försäkring AB Sweden Re - filial till SCOR Global Life SE Trafikförsäkringsföreningen Trafikskadenämnden och Svensk Försäkrings Nämnder Tre Kronor Försäkring AB Trygg-Hansa Understödsföreningen Prometheus Volvia Försäkringar Willis AB XL Insurance Company Limited XLENT Sundsvall AB Zurich Insurance plc Ölands Försäkringsbolag (3)

9 Seminarier, kurser och medlemsmöten SFF och KNS Service AB arrangerade under året 31 (29) aktiviteter med sammanlagt 1488 (1426) deltagare. Förutom tolv kortare seminarier (sk medlemsmöten), som är kostnadsfria för medlemmarna, arrangerade föreningen via sitt dotterbolag KNS Service AB åtta avgiftsbelagda 2-dagarskurser, nio avgiftsbelagda heldagsseminarier, ett avgiftbelagt halvdagsseminarium, en avgiftsbelagd 4-dagarsdiplomutbildning samt några företagsinterna styrelseutbildningar. Följande program genomfördes under 2014: Medlemsmöten En ny webbaserad fullmaktstjänst - Bakgrund, syfte och det fortsatta arbetet Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening och Pensionsmyndigheten har kommit överens om att etablera en webbaserad tjänst för hantering av elektroniska fullmakter inom pensions - och livförsäkringsområdet. Genom fullmaktstjänsten kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. Medverkande: Marie Hosinsky, ekonom, Svensk Försäkring och Charlotta Carlberg, VD, SFM Försäkring - en internationell utblick Lloyd s vad gör de egentligen och hur är det hur det är att arbeta internationellt med försäkring? Hur arbetar Lloyd s och vilka internationella möjligheter finns inom försäkringsbranschen? Hur är den internationella marknaden ur ett mäklarperspektiv? Medverkande: Erik Börjesson, Nordic Area Manager, Lloyd's Sweden och Johan Forsgård, VD, Willis Presentation av utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Den 31 januari 2014 lämnade utredningen Konsumentskydd vid finansiell rådgivning sitt betänkande - vilka slutsatser gick att dra? Medverkande: Thomas Norling, särskild utredare Arlanda - Säkerhet, riskhantering och crisis management Presentationer och rundvandring: Hur försäkras en flygplats? Vilka risker finns? Medverkande: Sara Zaalouk, Risk Manager, Security & Safety samt övriga funktionsansvariga Jens Henriksson, VD och koncernchef: Folksams väg framåt Folksams nya väg framåt samt vilka utmaningar och vilka möjligheter han ser i framtiden. Medverkande: Jens Henriksson, koncernchef, Folksam Studiebesök på SOS Alarm i deras bergsrum i Stockholm SOS Alarm vilken uppgift har de och hur arbetar de? Medverkande: Anders Klarström, SOS Alarms presstjänst Grattis försäkringsbranschen en föregångare inom hållbarhet! Vad är hållbarhet och hur påverkas affären? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför och hur kan vi bli ännu bättre? Vilka är de tre starkaste hållbarhetstrenderna 2014? Vilka utmaningar och möjligheter ger dessa trender för ditt arbete och hur påverkas försäkringsbranschens affärer och hur kan vi som bransch medvetengöra våra kunder om vad vi gör inom området? Medverkande: Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation och Eva Axelsson, hållbarhetschef, KPA Pension (4)

10 Alla talar om Solvens II men vad betyder det egentligen och hur påverkas försäkringsbranschen? Grunderna, implementering och effekterna av Solvens II Solvens II har i över tio år varit det största enskilda projektet inom europeisk försäkring. Fullt infört kommer det att innebära ett stort lyft av den finansiella styrkan hos försäkringsföretagen i Europa. Solvens II innebär samtidigt stora påfrestningar på försäkringsföretagen och en spännande fråga är hur branschen hanterar omställningen. Är Solvens II bra för branschen? Medverkande: Gunnar Andersson, aktuarie, ActStrats AB Kunden i fokus - Hur möts vi? Vi arbetar i en förtroendebransch och kundupplevelsen spelar en central roll. Hur bra är försäkringsbranschen på att bemöta sina kunder? Medverkande: Anna-Karin Baltzari Danfors, chef, Konsumenternas Försäkringsbyrå och Daniel Ewerman, Transformator Design Skogsbrand och översvämningar Påverkan på samhälle och försäkringsbolag Den stora skogsbranden i Västmanland har inneburit prövningar för bland annat samhället, regeringen och försäkringsbolagen. Mer än människor och över 500 djur behövde evakueras och brandröken har spridit sig långväga. Det är den största skogsbranden i modern tid i Sverige, enligt myndigheterna. Är Sveriges beredskap för stora olyckor och kriser god sett ur ett planerings-, resursoch kompetensperspektiv? Hur arbetar man på nationellt plan vid kriser och hur påverkas försäkringsbolagen? Medverkande: Mikael Hellberg, skadechef, Länsförsäkringar Bergslagen och Jan Wisén, enhetschef, enheten för räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) från och med den 1/9 bitr avdelningschef för avdelningen Svenskt Kvalitetsindex - Kundnöjdheten i försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisar årets resultat för sak-, livförsäkring och förmedling. Vilka bedömningar har kunderna gjort av sitt försäkringsbolag? Medverkande: Johan Parmler, VD för SKI En effektiv skadehantering - Lean Claims adjusting 50% upp på två år så effektiviserade Länsförsäkringar Stockholm sin skadereglering Hur detta blev verklighet med bibehållen kvalitet. Vad krävdes, vilka åtgärder gjorde man och vad är do's and don'ts? Medverkaden: Robert Collin, chef Skador, Länsförsäkringar Stockholm och Jacob Hallencreutz, styrelseordförande och Senior Partner, Implement Kommersiell utbildning Seminarium om hem-, villa- och fritidshusförsäkring (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Gunnar Olsson, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Christian Bolin, W.A. Bolin, Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar AB, Monika Jukic, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Ulrika Etsare, Länsförsäkringar AB, Peter Ek, Folksam, Paula Asplund, Allmänna reklamationsnämnden, Elisabet Friman Lilliehorn, Folksam. Moderator: Håkan Franzén, Trygg-Hansa Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB. (5)

11 Compliance - rollen, regelverk, framtid och Solvens II (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Medverkande: Ann-Marie Wancke Widemar, Folksam Sak, Håkan Nyholm, SEB Life, Erica Anderson Altin, Danica Pension, Thomas Lindskog, Skandia Försäljning AB, Magnus Björkman, Folksam Liv, Berit Lignercrona, Finansinspektionen, Carina Andersson, Finansinspektionen, Lotta Törnquist, Trygg-Hansa. Moderator: Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB Del II: En digitaliserad försäkringsbransch (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Beata Wickbom, Socialight AB, Rickard Sohlberg, Claremont, Susanne Bergh, Länsförsäkringar AB, Mårten Sundling, Söderberg & Partners, Stefan Axelsson, Bright Relation AB, Johan Börjesson, If Skadeförsäkring AB, Björn Lönegren, Make Progress, Fredrik Pantzar, Samsung. Moderator: Johannes Anderberg, Länsförsäkringar AB Ansvarsförsäkringsrätt (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Jessika van der Sluijs, Stockholm Centre for Commercial Law, Annette Ljungsholm, Länsförsäkringar Sak Personskador - en juridisk fördjupning (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Torbjörn Ahl, Danderyds Sjukhus, Per Holfve, Diskrimineringsombudsmannen, Björn Sporrong, Trygg-Hansa, Mikael Björin, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Claes Hjalmarsson, Skadejuridik AB, Martin Weyler, Solna tingsrätt, Roberth Nordh, AtJ Juridik AB, Tomas Timander, Utredningscenter MediCare, Malin Börjesson, Holland Advokatbyrå, Carl Johan Vahlén, Legio Advokatfirma AB. Moderator: Christina Svedberg, Trygg-Hansa ; Diplomprogram för dig i försäkringsbranschen (avgiftsbelagd utbildning) Medverkande: Mats Galvenius, Svensk Försäkring, AnnKristine Wuopio-Mogestedt, Folksam, Gunnar Andersson, ActStrats AB, Gunilla Nyberg, Trygg-Hansa, Thomas Barenthein, Hannover Re, Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge KB, Vladimir Bastidas, Uppsala Universitet, Bertil Sjöö, Finansinspektionen, Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB, Marie Rosvall, Skandia, Ammelie Brorsson, Länsförsäkringar AB, Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm, Glenn Nilsson, Max Matthiessen AB, Jacob Schlawitz, Aon Sweden AB, Daniel Ewerman, Transformator Design Entreprenadförsäkring - En översikt av kontrakt, försäkringskrav och försäkringslösningar (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Medverkande: Chris Blückert, Brim AB, Anders Hjelm, Trygg-Hansa Aktuella trender inom reseförsäkring (avgiftsbelagt halvdagsseminarium) Medverkande: Ann Hassel Tano, Länsförsäkringar AB, Mirja Cedercrantz, Kairos Future AB, Grissel Chernys, PayerFusion, Emilia Strömsten, Utrikesdepartementet, Per Byberg, Falck Global Assistance, Christina Karlegran, ERV, Charlotte Bjeeregaard, SOS International. Moderator: Kenneth Sandén, Euro-Center Holding Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Jens Magnusson, SEB, Peter Seger, Sophiahemmet, Lars Fallberg, Institutet för kvalitetsindikatorer, Carina Hopstadius, Max Matthiessen, Karl-Fredrik Hall, Max Matthiessen, Kristoffer Svensson, Söderberg & Partners, Christopher Fällman, Söderberg & Partners, Harald Grönqvist, Sveriges Kommuner och Landsting, Hanna Wallin, Sveriges Kommuner och Landsting, Vidar Arnulf, Vertikal Helse, Jürgen Elsnitz, Hannover Life Re, Kristina Ström Olsson, Svensk Försäkring, Fredrik Segerfeldt. (6)

12 , Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB Personskadeseminariet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Peter Rigling, Trafikskadenämnden, Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Anders Andersson, If Skadeförsäkring AB, Annika Brickman, Trafikskadenämnden, Joakim Jäderström, Legare Advokatbyrå, Tobias Wirén, Capio S:t Görans Sjukhus, Linus Andersson, AFA Försäkring, Cecilia Fabiansson Huss, If Skadeförsäkring AB, Agneta Karlbom, Patientskadenämnden, Sara Hedrenius, Svenska Röda Korset, Karin Franklin, Försäkringskassan i Stockholms län, Anne Sundell Bois, Patientförsäkringen LÖF, Thomas Eriksson, Folksam. Moderator: Yvonne Sjögren Livförsäkringsjuridik - ansvarsfrågor, rådgivningsproblematik och rättsfall (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Magnus Dahlgren, Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB, Charlotta Carlberg, Svenska försäkringsförmedlares förening, Isabella Hugosson, Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB, Håkan Dahlberg, Finansinspektionen, Carl-Peter Hellberg, Skandia, Fredric Korling, Skandia, Per-Olof Westerlund, Arbetsgivarföreningen KFO, Gabriella Fenger-Krog, Konsumentverket, Kristina Kamp, Min Pension, Rolf Sjöberg, Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten. Moderator: Carl Johan Rundquist, SPP Pension & Försäkring AB Försäkringsmedicin (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Yvonne Sjögren, Gunilla Friberg, Trygg-Hansa, Gustaf Neander, Danderyds sjukhus Bilskadeseminariet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Maria Nordqvist, Sveriges MotorCyklister, SMC, Malin Börjesson, Holland Advokatbyrå, Thomas Stenqvist, Trafikförsäkringsföreningen, Lars Carlsson, Folksam, Göran Kellner, If Skadeförsäkring AB, Caroline Uliana, If Skadeförsäkring AB, Maria Krafft, Folksam, Bengt Dalström, Toyota Sweden AB, Jan Boman, Länsförsäkringar AB, Paula Asplund, Allmänna reklamationsnämnden, Lena Byström, Bilförsäkringskommittén. Moderatorer: Per Kassmyr, Toyota Sweden AB, Dan Falconer, If Skadeförsäkring Ömsesidighet (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Daniel E. Eriksson, Folksam, Wilhelm Lüning, Advokatfirman Cederquist, Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, Anders Sundström, ICMIF, Peter Hunt, Mutuo, Bengt-Åke Fagerman, Skandia, Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm, Anna-Greta Lundh, Länsförsäkringar Södermanland, Pia Sandvik, Länsförsäkringar Jämtland. Moderator: Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! (avgiftsbelagt heldagsseminarium) Medverkande: Gunnar Larsson, Konsumentverket, Per Holfve, Diskrimineringsombudsmannen, Jenny Ericsson Paul, Trygg-Hansa, Mats Holmqvist, Justitiedepartementet, Tord Gransbo, Finansdepartementet, Per Griberg, Finansinspektionen, Johan Hedberg, Skandia, Magnus Landare, Alecta, Jessika van der Sluijs, Stockholm Centre for Commercial Law, Ingela Aldrin, Svensk Försäkrings Nämnder, Rebecca Heinemann, Justitiedepartementet, Katarina Back, Finansdepartementet, Malin Omberg, Finansinspektionen. Moderator: Johan Lundström, Svensk Försäkring Trafikskadereglering Utland II - Fristående fördjupning (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Carolina Saf, Stockholms universitet, Maria Eriksson, Länsförsäkringar AB, Matts Nordell, Carina Pettersson, Trafikförsäkringsföreningen, Björn Eriksson, Trafikförsäkringsföreningen. (7)

13 Försäkringsteknik för icke-aktuarier (avgiftsbelagd 2-dagarskurs) Lärare: Gunnar Andersson, ActStrats AB. Förlag Under 2014 gavs inga nya böcker ut. Litteratur till försäljning Försäkringsord, 2: a upplagan, 2013 Försäkringsord är en ordbok med 1400 termer inom både skade- och livområdet, förklaringar och engelsk översättning. Då den ursprungliga upplagan sålt slut omarbetades och förbättrades boken något i andra upplagan. Livförsäkringsmatematik, 2:a upplagan, 2013 Föreliggande upplaga är en utvidgning av den första upplagan som utkom Speciellet har en modernare teknik, Lee-Carter-modeller, för att utjämna observerade dödlighet lagts till. Det ger läsaren verktyg för att kunna göra trendskattningar av dödligheten. Boken har också försetts med ett kapitel om sjukförsäkring. Tabellbilagan har också uppdaterats med fler livslängdstabeller. Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall Boken ger en överskådlig beskrivning och analys av försäkringsväsendets utveckling från andra världskriget fram till millennieskiftet. Boken diskuterar hur privat och offentlig försäkring konkurrerat och kompletterat varandra i framväxten av en specifik svensk försäkringsmodell. Dessutom analyseras vilka faktorer som bidrog till dess sönderfall. Försäkrade i Sverige - dödligheter och livslängder, prognoser Föreliggande utredning, Försäkrade i Sverige - dödlighet och livslängdsantaganden, har utförts av en arbetsgrupp på uppdrag av FTN. Syftet med arbetet har i första hand varit att föreslå en modell för utjämning av observerad dödlighet som tar hänsyn till tidstrenden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna. Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring - insjuknande och avveckling Rapporten bygger på insamlade data för perioden om insjuknande och avveckling av sjukdomar. Sjuklighetsundersökningen följer på en motsvarande studie av dödlighet som publicerades Rapporten har skrivits med syftet att dels vara en metodreferens till svensk sjukförsäkring inklusive en historisk återblick, och dels en beskrivning av resultaten i studien baserad på faktiska data inom svensk sjukförsäkring under den aktuella perioden. Resultaten av studien är inte bindande för aktörerna. Kommentar till Försäkringsrörelselagen Boken är en omfattande översyn och revidering av lagkommentaren. I den tredje upplagan redovisas och kommenteras de omfattande och viktiga ändringar i försäkringsbolagens rörelseregler som behandlades i regeringens proposition 1998/99:87 och som trädde i kraft den 1 januari Vidare finns bl.a. kommentarer till; Lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; Försäkringsmäklarlagen och Årsredovisningslagen. Livförsäkringsmatematik II Boken ger en introduktion till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling. Grunderna inom livförsäkring, enligt första ordningens princip, kan studeras i Livmatematik I. Det faktiska utfallet i ett livförsäkringsbestånd kan sedan användas till att analysera utvecklingen. Det eventuellt uppkomna överskottet ligger därefter till grund för att fastställa bland annat en eventuell återbäring för aktuellt bestånd. Regressöverenskommelsen En studie i försäkringsbolagens överenskommelse av år 1997 av jur. dr Harald Ullman. Harald Ullman, Skandia, ledde den arbetsgrupp som utarbetade den regressöverenskommelse som trädde i (8)

14 kraft 1 juli Skriften innehåller en analys av de 10 protokollförda sammanträden i arbetsgruppen som föregick avtalet. Webbsidor Svenska Försäkringsföreningen har tre webbsidor: Huvudsida Platsannonssida Publiceringssida, artiklar (samägs med Norge och Danmark, men Sverige har huvudredaktörskapet och är ansvarig utgivare.) Under 2014 togs en helt ny websida fram för att öka användarvänligheten och ge sidan ett modernare utseende. På Svenska Försäkringsföreningens huvudsida annonseras alla aktuella aktiviteter, litteratur, medlemsinformation och länkar. Forsakringsjobb.se är en platsannonssida för företag som söker efter personal till arbeten i försäkringsbranschen. Sidan har idag ca besök årligen. Webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift, finns i fyra olika språkversioner med artikeloch författarsökfunktioner. Från Nft:s arkiv finns alla artiklar inlästa sedan år Tidningen har under senaste året ändrat karaktär något, dvs., från att tonvikten varit akademiska artiklar är tonvikten idag mer aktualitetsartiklar, intervjuer, stipendierapporter och referat från försäkringskonferenser. Stipendier En viktig del av föreningens verksamhet är att finansiellt stödja medlemmarna, branschens anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier på försäkringsområdet. Sedan många år har föreningen tillsammans med systerföreningarna i Norden arrangerat nordiskt stipendiatutbyte, vilket varje år har gett sex medlemmar i föreningen möjlighet att studera ett grannlands försäkringsmarknad under några dagar. Under år 2012 togs beslut om att förändra stipendieresans upplägg. Svenska Försäkringsföreningen har sedan 13 år tillbaka utvidgat reseprogrammet till att omfatta länder utanför Norden. Under 2014 anordnades en studieresa till London för att studera den engelska försäkringsmarknaden. Föreningen har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningsstyrelsens förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet och studier och forskning i försäkring. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från privatpersoner och företag. Årets pris i svensk försäkring och Årets Pris till en Ung Talang Årets pris i svensk försäkring överlämnades vid Svenska Försäkringsföreningens årsmöte den 29 april. Årets pris tilldelades Björn Sporrong, Trygg-Hansa. Priset består av ett diplom och en prischeck på kr. Motivering: Björn Sporrong är arkitekten bakom dagens sjuk- och olycksfallsförsäkring för både barn och vuxna och gravidförsäkringen. De unika lösningar och paketeringar av försäkringen som han tog fram, blev en succé som har anammats av många aktörer på marknaden. Med ett enormt engagemang för barn och föräldrar har Björns drivkraft varit att underlätta och förbättra i händelse av sjukdom och olycksfall. Införandet av händelseförsäkring som en del i barnförsäkringen har betytt mycket för föräldrar med svårt sjuka barn. Genom den har föräldrarna fått ekonomiskt stöd för att kunna vara hemma och ta hand om sitt barn. Björn är en generös person, hans empatiska och självklara sätt att förklara det snåriga och svåra gör honom till en mycket respekterad person inom sitt område i försäk- (9)

15 ringsbranschen. Årets Pris till en Ung talang i försäkringsbranschen 2014 tilldelades Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv. Priset tilldelas en person inom försäkringsbranschen som genom sitt sätt inspirerar andra i branschen och bidrar med nytänkande och utveckling. Pristagaren får högst vara 35 år och måste ha arbetat minst 3 år i branschen. Syftet med priset är att belöna förebilder som utfört något bra för det egna företaget eller branschen som helhet och som kan förväntas bli en framgångsrik specialist eller ledare. Priset är ett diplom och en check på kr. Motivering: Emilie har gjort ett mycket fint arbete vid hemtagning av en produkt från Irland till Sverige med kort deadline nära ett årsskifte. Med sitt lugn, pedagogiska sätt och noggrannhet har hon fått detta implementerat i verksamheten samtidigt som hon tagit ett nytt ansvar som produktionsansvarig för Bankens övriga fem funktioner. I samråd med övriga avdelningar har Emilie tagit fram och sammanställt en förteckning över formaliakrav som ställs för olika ärenden och produkter och fått dessa publicerade på Bankens intranät. Hon har ett brett kontaktnät i Banken och förtroendet för henne är väl förankrat i organisationen. Emilies intresse för lagidrott och idrottsliga utmaningar visar sig i hennes uthållighet i att hela tiden sträva efter att hela laget ska med och mot samma mål utan att någonsin tumma på spelreglerna. Hon tar sig an alla uppgifter med samma engagemang, med strålande resultat och är receptiv för alla de delar som ledarskapet innebär. Emilie gör ett stort avtryck i organisationen, levererar alltid med hög kvalitet i god tid. Hennes teamorienterade sätt, noggrannhet och målmedvetenhet gör att Emilie har goda chanser att bli en framgångsrik ledare. Nordisk stipendiatkonferens: Ett hållbart pensionssystem september 2014, Oslo Stipendiatvistelsen syftade till att diskutera det norska pensionssystemet, vad skiljer det norska systemet från de övriga nordiska länderna. Föreningsstyrelsen tilldelade följande fyra personer nordiska resestipendier: Sven Andersson, KPA Pension, Michael Enberg, Skandia Liv, Nanna Risberg-Lindstedt, Riksrevisionen, Johan Sjöström, KPA Pension. Under tre och en halv dag fick stipendiaterna möjlighet att ingå i en grupp med personer från Norge, Danmark, Finland och Sverige som har ett gemensamt intresse för ett hållbart pensionssystem. Studieresa till London 2014 Följande stipendiater har utsågs till att följa med på studieresa till London 2014: Peter Ek, Folksam, Andreas Garphult, Länsförsäkringar AB, Nina Lann, Dina Försäkringar Skåne, Michael Lanser, Skandia, Christina Meder, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Victoria Thomasfolk, If Skadeförsäkring AB, Marina Selin, Sirius Intern. Ins. Corporation, Katarina Romo Khan, NCC Försäkring AB. Syftet var att få en inblick i den engelska försäkringsmarknaden. Försäkringsstipendier Stiftelsen AÖO-fonden Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till: prissumma för Årets Pris 2014 ( kr) och Ung talang 2014 ( kr). Stiftelsen Skandiadonationen Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till resestipendiet till London Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg Stiftelsen har under 2014 beviljat bidrag på kr till resestipendiet till London Arbetsmiljöstipendier Stiftelsen Fond till minne av Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö (Land och Sjö-fonden) delar ut stipendier för studier inom arbetsmiljöområdet. Stipendienämnden beviljade 2014 stipendier, belöningar och bidrag till ett sammanlagt belopp på kr till följande personer och projekt: Helena Jahncke, Högskolan i Gävle, för att delta vid konferensen NoiseCon 14, USA, 8-10 septem- (10)

16 ber 2014 och presentera de resultat som kommit fram i en avhandling. Avhandlingen handlar om hur kontorsbuller i arbetsmiljön påverkar prestation, minne och stress, samt hur ljudmiljön kan gynna återhämtning. Camilla Zetterberg, Högskolan i Gävle, för att finansiera deltagande vid konferensen NES ODAM, Köpenhamn, Danmark, augusti 2014 och presentation av en workshop i synergonomi och en muntlig presentation av ett nytt forskningsprojekt om en datorbaserad riskbedömningsmetod för synergonomi som är tänkt att användas av företagshälsovårdspersonal som gör riskbedömningar på arbetsplatser. Charlotte Wåhlin, Karolinska Institutet, för att finansiera deltagande vid världskongressen XX World Congress on Safety and Health at Work 2014", Frankfurt, Tyskland, och presentation av ett bidrag: "Network for occupational multi-disciplinary teams to promote evidence-based practice and implementing guidelines". Den kliniska riktlinjen heter Riktlinjer vid ländryggsbesvär". Annika Claesson, Sahlgrenska sjukhuset, för att finansiera deltagande vid konferensen 31st International Congress on Occupational Health och presentation av abstrakt eller föredrag om spirometriutbildning för personal inom Företagshälsovården i Sverige. Kristoffer Mattisson, Lunds universitet, för att finansiera deltagande och presentation av resultat från ett doktorandprojekt "Arbete befordrar hälsa och välmående. Men vad betyder arbetspendling" på den internationella konferensen Transport & Health i London den 5-8 juli Hasse Nordlöf, Högskolan i Gävle, för att finansiera deltagande och presentation av forskningsresultat vid den internationella konferensen AHFE 2015, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics i Las Vegas, USA, den juli Bidraget är en muntlig presentation av en studie som undersöker bakomliggande faktorer som bidrar till att svenska tillverkande småoch medelstora företag har (eller inte har) ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Linda Schenk, KTH, för att finansiera deltagande i Annual meeting of Society of Toxicology 2015 (SOT 2015) och presentation om hur industrin bestämmer hur höga hudexponeringar för kemikalier som är säkra för arbetstagare, vilket är ålagt dem att göra under EUs kemikalielagstiftning Reach. Therese Stenlund, Umeå Universitet, för att finansiera deltagande vid World Confederation for Physical Therapy (WCPT) 2015 och presentation av en studie. Syftet med den randomiserade kontrollerade studien "Rehabilitation for improved cognition" - RECO var att undersöka om ett tillägg med antingen kognitiv träning eller fysisk konditionsträning kan ge förbättringar av kognitiv förmåga hos patienter med utmattningssyndrom som alla genomgår en multimodal rehabilitering. Land och Sjöfondens belöning (5 000 kr) tilldelades Sven Bergström, fd LO. Finansförvaltning Svenska Försäkringsföreningens och anförtrodda stiftelsers värdepapper har samlats i en samförvaltning i SEB, (Skandinaviska Enskilda Banken). I samförvaltningen finns förutom Svenska Försäkringsföreningens förmögenhet 11 stiftelser varav en är under avveckling. Beslut om placeringar fattas av en finanskommitté med ledamöter utsedda av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Den löpande förvaltningen, ekonomiadministrationen och placeringsrådgivningen sköts av SEB. Stiftelseadministrationen sköts av SFF:s servicebolag KNS Service AB. Under 2014 tillämpades samma modell för arvode som året innan. Arvodesmodellen, som infördes 2009, innebär att avgifter baseras på faktiska kostnader och består av en fast del och en rörlig del som baseras på stiftelsernas andelstal. Finanskommittén tog 2014 beslut om att använda samma placeringspolicy som togs år Finanskommittén skall eftersträva en normalportfölj som på sikt skall realt avkasta 4%. I modellportföljen för detta är fördelningen 50% aktier, 40% räntebärande placeringar och 10% alternativa placeringar. Avvikelser på +-15 % för varje kategori är ok. (Beslut togs på Svenska Försäkringsför- (11)

17 eningens styrelsemöte den 11 september 2014). Marknadsvärdet enligt SEB årsvärdepappersförteckning var ,16 Mkr ( ,96 Mkr). Utvecklingen enligt SEB:s årsvärdepapperförteckning har under perioden till varit 18,24% (17,74%) att jämföra med index som slutade på 11,39% (11,52%) för samma period. Organisation och övriga funktioner Styrelse Ledamöter under hela 2014: Hans G. Svensson, ordförande Lars Einar Pettersson, Gjensidige Försäkring, 1:e vice ordförande Kent Andersson, Vertikal Helse AB Charlotta Carlberg, KPMG Louise Conradi, Finansinspektionen Per Kassmyr, Toyota Sweden AB Harald Nöjd, SEB Pension och Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens ledamot Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Charlotta Rets, Zurich Insurance plc Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm Gunilla Svensson, Dina Försäkring AB Andreas Westerius, FTF - facket för försäkring och finans Sari Zander, Förenade Liv Gruppförsäkring AB Ewa Åhlund, Folksam, Försäkringsjuridiska föreningens ledamot Ledamöter fram till årsmötet 29 april 2014: Lena Hallström, SEB Jeanette Hauff, Skandia Matts Nordell, Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsjuridiska föreningens suppleant Mats Nordenskjöld, If Skadeförsäkring AB, 2:e vice ordförande Ellinor Samuelsson, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens ledamot Louise Sander, Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag Ledamöter fr.o.m. årsmötet 29 april 2014: Rikard Bergström, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningens suppleant Maria Hansson Lindgren, Länsförsäkringar AB Oscar Litzén, Länsförsäkringar AB, Försäkringsjuridiska föreningens suppleant Sofie Nyreröd, If Skadeförsäkring AB Marie Ågren, Skandia Adjungerade ledamöter: Sara Råsmar, SFF, Verkställande direktör Kjell Gunnarson, hedersordförande Carl-Henrik Knutsson, nordisk chefredaktör Hans-Erik Andersson, hedersledamot Lars Rosén, hedersledamot Erland Strömbäck, hedersledamot Björn Wolrath, Momentum AB, hedersledamot Adjungerade i styrelsen till följd av Ung Talang 2014: Emilie Dawrin, Handelsbanken Liv (12)

18 Revisorer Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB, auktoriserad revisor Jens Karlsson, Ernst & Young AB, revisorsuppleant Birgitta Berglund, Länsförsäkringar AB, förtroendevald, huvudrevisor Martina Bornedal, If Skadeförsäkring AB, förtroendevald, revisorssuppleant Valberedning Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, ordförande Kristina Hagström, Skandia Leif Holmberg, Trygg-Hansa Leli Kjellin, Länsförsäkringar AB Jürgen Elsnitz, Hannover Re Redaktion för Nordisk Försäkringstidskrift Carl-Henrik Knutsson, Nordisk chefredaktör Leif Osland, redaktör, Norge Claus Tönnesen, redaktör, Danmark Finanskommitté Henrik Sandberg, Länsförsäkringar Stockholm Thomas Elofsson, Skandia Lena Fahlén, Handelsbanken Asset Management (från ) Dag Lindskog, DnB NOR Asset Management AB (avgick ) Sara Råsmar, Svenska Försäkringsföreningen (adjungerad) Tell Törnblad, If Skadeförsäkring SFF:s dotterbolag Föreningens näringsverksamhet bedrivs genom det helägda dotterbolaget KNS Service AB. Styrelse Hans G Svensson, ordförande Lars Einar Pettersson, 1:e vice ordförande Mats Olausson, ledamot Charlotta Rets, ledamot Sara Råsmar, ledamot och verkställande direktör SFF:s kontaktpersoner* AFA, Elisabeth Molander Brandskyddsföreningen, Susanne Hessler FTF, Bengt Ericson Handelsbanken Liv, Stefan Liddin If Skadeförsäkring AB, Sepideh Saberian LO-TCO Rättsskydd AB, Jörgen Nilsson Länsförsäkringar Stockholm, Hanne Pettersen Frykling Länsförsäkringar Södermanland, Birgit Hasselberg SEB Trygg Liv, Katarina Alriksson Skandia, Viveka Classon Skandikon Administration AB, Selma Smajlefendic Edstrand Svensk Handel Försäkringar, Maria Jonsson Trygg-Hansa, Christer Engström Zurich Insurance plc, Cecilia Dreijer Olsson * SFF:s kontaktpersoner fungerar som en länk mellan SFF och medlemmarna i bolag eller organisationer gällande främst administrativa frågor om det personliga medlemskapet. (13)

19

20 Karlavägen 108, 6 tr Stockholm

Det gör vi genom. Vi ser fram emot ett spännande 2017 där vi fortsätter att kompetensutveckla försäkringsbranschen och skapa mötesplatser.

Det gör vi genom. Vi ser fram emot ett spännande 2017 där vi fortsätter att kompetensutveckla försäkringsbranschen och skapa mötesplatser. Verksamhetsberättelse år 2016 1 Svenska Försäkringsföreningen har bedrivit verksamhet i 142 år med strålande resultat. Vi vill fortsätta vara relevanta i vår bransch även i framtiden, och vi har därför

Läs mer

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens

Läs mer

Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering!

Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! Juridikseminariet

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 141:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 140 år den äldsta verksamma

Läs mer

Diplomprogram för ledare och specialister

Diplomprogram för ledare och specialister Diplomprogram för ledare och specialister Datum: 2016-04-12-2016-05-18 Tid: Utbildning under 4 dagar. 12 april kl. 10.00 - ca 21.00 (Internat, social aktivitet och middag) 13 april kl. 08.30-16.30 17 maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Föreningens 137:e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010 Föreningens 136e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 8 Stipendier

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Hem-, villa- och fritidshusförsäkring

Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Den

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkring ÅRSREDOVISNING 2016

Svensk Försäkring ÅRSREDOVISNING 2016 Svensk Försäkring ÅRSREDOVISNING 2016 Årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Vd har ordet Styrelse Utskott Medlemmar 3 4 6 7 Svensk Försäkring Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande var ett mycket gott år för våra pensions- och försäkringsbolag, totalavkastningen landade en bit över procent för de allra flesta. Institutionerna fortsätter att öka fastighetsinnehavet

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och

Läs mer

Mötesanteckningar från CER ledningsgruppsmöte 2016-04-19

Mötesanteckningar från CER ledningsgruppsmöte 2016-04-19 Mötesanteckningar från CER ledningsgruppsmöte 2016-04-19 Plats: Näringslivsbolaget Närvarande: Frånvarande Ewa Ekholm Lindberg Petter Ekman Christoffer Jonsson John Landström Peter Öhman Maria Humla Christine

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer SAMS-cupen Folkrace 0 april 00 Seniorer 7 8 9 0 7 8 9 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Total Semi Tobias Hising MSK Hammaren Janne Rotko 7 Gustaf Jansson Anders Avelin MSK Hammaren Niklas Blidberg

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler Projektledare försäkring

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 Damer 3x20 50m Totalt antal starter 31 2 325 kr 1 JANNESSON Marie Össjö 14 18 16 27 61 1 163 kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 18 0 39 698 kr 3 LINDBERG Cecilia Aspö 10 0 10 18 38 465 kr 3 KLEMMEDSSON

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Coromantträffen Gevär

Coromantträffen Gevär Coromantträffen Gevär 2002-11-02 Herrseniorer Marcus Åkerholm 592 9,9 10,5 10,7 10,1 10,5 695,0 1 Uppsala Skg 10,2 10,6 10,4 10,3 9,8 Tommy Andersson 590 9,5 10,2 10,0 9,4 10,6 691,0 2 Norrköpings Ssk

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Resultatlista Hostruset km Totallista

Resultatlista Hostruset km Totallista 1 64 Erik Anfält-76 Örebro AIK Män 15:38,8 2 115 Mattias Nätterlund-86 Örebro AIK Män 16:26,5 3 113 Ludvig Börjesson-77 Örebro AIK Män 16:33,1 4 41 Linus Nilssen-00 IF Hagen FIK Män 17:17,8 5 29 Per Arvidsson-86

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer