Könsdifferentiering inom försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Könsdifferentiering inom försäkring"

Transkript

1 Könsdifferentiering inom försäkring Eller: Existerar skillnader mellan könen? Erik Alm General Manager Hannover Life Re Sweden Svenska Aktuarieföreningen Stockholm april 2009

2 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral DISCLAIMER Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den information som finns i denna presentation skall vara korrekt och aktuell, men inget ansvar tas av presentatören eller Hannover Re för eventuella felaktigheter i materialet och eventuella följder av sådana felaktigheter. Eventuella uttalanden om framtiden i eller i samband med denna presentation bygger på bedömningar och den framtida verkliga utvecklingen kan avvika från dessa bedömningar. De åsikter som framförs i presentationen är presentatörens egna och behöver inte överensstämma med Hannover Re:s syn på motsvarande frågor. Hannover Rückversicherung AG. All rights reserved. Hannover Re och Hannover Life Re är registrerade varumärken för Hannover Rückversicherung AG. 1

3 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EN HISTORIA ON KÖNSDIFFERENTIERADE PREMIER Rollista à Helena Andersson, affärskvinna à Lars Andersson, hennes man à Lisa Karlsson, granne, journalist 2

4 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral TV-REKLAM Från exempelvis American Express àförsäkra dig mot bröstcancer Du får 300,000 om du drabbas av bröstcancer Din försäkringspremie är 300 kr per år àhelena beslutar sig för att försäkra sig àhelena informerar sin man 3

5 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NÄSTA DAG En tidningsartikel àlars läser tidningen Bröstcancer allt vanligare bland män 8 svenska män dör i bröstcancer varje år Jämfört med 1500 kvinnor àlars bestämmer sig också för att försäkra sig 4

6 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral FÖRSÄKRINGSOFFERT Till Lars àdu får om du får bröstcancer àdin försäkringspremie är 30 om året àlars försäkrar sig 5

7 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral JÄMFÖRELSE àersättning: vid bröstcancer Helena betalar 300 i premie Lars betalar 30 i premie àbåda är glada att vara försäkrade Men Lars tycker att det är fel att han skall betala 10% av Helenas premie när hans risk är 0,5% av hennes Han anser sig diskriminerad àde talar med sin granne, journalisten 6

8 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral LISAS REAKTION àåååååååååååååååååååååååh så orättvist!!!!!!!!!!!! àdiskriminering!!!!!!!!!!! àdetta måste stoppas!!!!!!!!! 7

9 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral LISAS REAKTION àåååååååååååååååååååååååh så orättvist!!!!!!!!!!!! àdiskriminering!!!!!!!!!!! àdetta måste stoppas!!!!!!!!! àolika premier!!!!!!!!!!! àhelena, du är offer för diskriminering!!!!!!!!!!! àdu är offer för den manliga könsmaktsstrukturen!!!!!!!!!!! àvi måste ha ny lagstiftning!!!!!!!!!! àvi måste ha ett EU-direktiv!!!!!!!!! 8

10 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral LISAS INSATSER àlisa skriver en artikel om könsdiskriminering inom försäkring àhennes kompisar på TV presenterar artikeln som en stor nyhet àhon bjuds in till pratshower àhon blir huvudperson i Kalla Fakta och Uppdrag Granskning àpolitikerna blir nervösa Eller entusiatiska beroende på parti àoch det blir ett politiskt beslut om könsneutrala premier 9

11 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Neutrala premier KÖNSNEUTRALA PREMIER àkvinnor 300 àmän 30 àneutrala premier

12 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NEUTRALA PREMIER Lars reaktion àvarför betala samma premie när jag har 0,5% så stor risk? àjag avslutar min försäkring Och alla andra försäkrade män gör detsamma àbara kvinnor är försäkrade àpremierna höjs till

13 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NEUTRALA PREMIER Slutresultatet àhelena betalar 300, som tidigare àlars får inte teckna försäkring till ett pris som han tycker är rimligt àhelena och Lars är ledsna 12

14 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NEUTRAL RATES Slutresultat àhelena betalar 300, som tidigare àlars får inte teckna försäkring till ett pris som han tycker är rimligt àhelena och Lars är ledsna àmen Lisa är lycklig och stolt Hon har avskaffat en allvarlig samhällelig orättvisa Hon har blivit välkänd som journalist Hon har fått stora journalistpriset för sin artikel Hon får komma före i kön till Spy Bar Hon har fått löneförhöjning àoch de politiker som genomdrev neutrala premier är lika stolta och nöjda som Lisa 13

15 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Fakta KÖNSNEUTRALITET Verkligheten àkön är inte en social konstruktion àbiologiskt kön existerar àdet finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor àoch män och kvinnor uppför sig olika àmän och kvinnor har olika förväntad skadeutbetalning för samma försäkring 14

16 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖNSNEUTRALITET Verkligheten àmän har högre dödlighet än kvinnor àkvinnor lever längre än män 15

17 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Sverige Källa: Human Mortality Data Base 16

18 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Norden och Baltikum Sverige Island Norge Danmark Källa: Human Mortality Data Base 17

19 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Norden och Baltikum Sverige Island Norge Finland Danmark Källa: Human Mortality Data Base 18

20 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Norden och Baltikum Sverige Island Norge Finland Danmark Estland Lettland Litauen Källa: Human Mortality Data Base 19

21 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män Sverige Island Norge Finland Danmark Belgien England Frankrike Italien Holland Spanien Österrike Västtyskland Portugal Estland Lettland Litauen Ryssland Källa: Human Mortality Data Base 20

22 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Skillnad SKILLNAD I LIVSLÄNGD KVINNOR - MÄN Antal länder Antal länder Skillnad livslängd 21 5 Källa: WHO

23 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD Kvinnor-Män à Skillnad -4 Tonga à Skillnad -1 Zimbabwe à Skillnad 0 Centralafrikanska Republiken Qatar Bangla Desh à Skillnad > 0 Övriga länder 22 Källa: WHO

24 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Djur DÖDLIGHETSKILLNADER Hanar/Honor Djursläkte Större apor Små primater Rovdjur Hovdjur Kängurur Krokodiler Strutsar Gamar Kvinnlig dödlighet/manlig dödlighet 66% 109% 95% 62% 67% 61% 125% 95% Källa: Demographic Research 23

25 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖSNNEUTRALA PREMIER Fakta àkvinnor är mer sjuka än män àmän är mer olycksdrabbade Vilket också påverkar motorförsäkring 24

26 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral OHÄLSOTALET Kvinnor Totalt Män Källa: Försäkringskassan 25

27 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral SUS SKILLNAD INSJUKNANDE Kvinnor/Män 250% 200% 150% 100% 50% 0% Källa: SUS 26

28 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral SUS SKILLNAD SJUKSKADERESERV Vid 90 dagar, Kvinnor/Män 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: SUS, preliminära uppgifter 27

29 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Bilförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING UK Kvinnor/Män 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: ABI 28

30 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Bilförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING Sverige, delkaskoförsäkrade fordon 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: FF 29

31 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Bilförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING Sverige, trafikförsäkrade fordon, kvinnor/män 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: FF 30

32 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Sjukvårdsförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING UK, Kvinnor/Män 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: ABI 31

33 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Andra sorters försäkringar àkritisk sjukdom àolyckfallsförsäkring àbarnförsäkring àetc 32

34 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd àhög testosteronhalt Ger riskbenägenhet Ger sämre immunförsvar? Ger sämre kolesterolbalans? 33

35 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd àriskbeteende Våld/trafikolyckor Alkohol Rökning Män erkänner inte när de är sjuka? 34

36 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd àmän har bara en X-kromosom Y-kromosomen mycket mindre än en X-kromosom - Kvinnor har back-up av viktiga gener Fågelhannar har två lika kromosomer - Fågelhannar lever längre än fågelhonor 35

37 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd Män är större Omsätter mer föda per tidsenhet 36

38 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIV 2004/113/EG Artikel 5 àmedlemsstaterna skall se till att i alla nya kontrakt som ingås senast efter den 21 december 2007, användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och därmed sammanhängande finansiella tjänster inte resulterar i att skillnader uppstår i enskilda personers premier och ersättningar. àtrots vad som anges i punkt 1, får medlemsstaterna besluta att före den 21 december 2007 tillåta proportionerliga skillnader i enskildas personers premier och ersättningar om användningen av kön är en avgörande faktor vid en riskbedömning som grundas på relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter. 37

39 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIV 2004/113/EG Artikel 5 àberörda medlemsstater skall underrätta kommissionen och se till att korrekta uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. àdessa medlemsstater skall se över sitt beslut fem år efter den 21december 2007 och skall översända resultaten av denna översyn till kommissionen. àkostnader som har samband med graviditet och moderskap skall i inget fall leda till skillnader i enskilda personers premier och ersättningar. 38

40 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Diskriminering av handikappade? DIREKTIVFÖRSLAG In case of private insurance contracts differential treatment due to disability is allowed when it relies on sound principles of risk-equivalent calculation, in particular on actuarial risk assessment that can be based on statistical data, on medical experiences as well as on reinsurers risk assessment tables." 39

41 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Diskriminering av handikappade? DIREKTIVFÖRSLAG Plus förslag från CEA In case of private insurance contracts, differential treatment due to disability is allowed when it relies on sound principles of risk-equivalent calculation, in particular on actuarial risk assessment that can be based on statistical data, on medical experiences as well as on reinsurers risk assessment tables." CEA förslag "In case of private insurance contracts, differential treatment is allowed when it relies on sound principles of risk-equivalent calculation, in particular on risk assessment that can be based e.g. on statistical data, on medical experiences or on actuarial principles 40

42 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Vad har Sverige gjort àavtal mellan Finansdepartementet, Försäkringsförbundet och Konsumenternas Försäkringsbyrå. àförsäkringsförbundet sammanställer statistik àförsäkringstekniska Forskningsnämnden granskar statistiken àkonsumenternas Försäkringsbyrå publicerar den i lättläst och korrekt form 41

43 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Vad har Sverige gjort àdus Publicerad 2007 Visade skillnader i dödlighet och livslängd Skilda premier tillåtna för dödsfalls- och livsfallsrisk Det behöver inte vara samma skillnader som i DUS àmotor Publicerad 2008 Visade skillnader i skadefrekvens Studerade enbart könsskillnader, ingen neutralisering av övriga riskfaktorer gjordes àsus Publiceras 2009 eller 2010 Preliminära resultaten antyder stora skillnader i skadefrekvens Och små skillnader i skadelängd àsjukvårdsföräkring följer senare 42

44 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Andra länder àolika försäkrings- och risktyper i olika länder Liv Sjuk Annuiteter Motor Olycksfall Sjukvård Kritisk sjukdom Långvård 43

45 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Andra länder àgäller vem? Lokal försäkring (styrt av Försäkringsavtalslagen) Lokala försäkringsbolag (styrt av Försäkringsrörelselagen) Återförsäkring??? 44

46 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Alternativ àtyp av statistik Befolkning Försäkringsbranschen Den egna portföljen Erfarenheter från andra länder 45

47 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Alternativ àvem ansvarar för statistiken? Ett ministerium Inspektionen Branschen Statistiska Centralbyrån Aktuarieföreningen Det enskilda bolaget 46

48 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Alternativ àdifferentiering Måste följa statistiken All differentiering är i princip tillåten, om statistiken visar att skillnader finns - Men notera direktivets formulering om proportionella skillander 47

49 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖNSDISKRIMINERING ànågra filosofiska tankar 48

50 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral PRISSÄTTNING Tariff àfast tabell àkan följa olika kriterier Kön Ålder Region Etc àmen använder ingen annan information àkan vara bolagsspecifik eller branschgemensam àvanligt vid massmarknader, med många små försäkringar àkombineras vanligen med volymsprovisioner för säljarna 49

51 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral TARIFFER Diskriminering àom könsskillnad finns men saknar saklig bakgrund àom könsskillnad saknas, trots sakliga skillnader (bröstcancerfallet) àmen könsneutrala tariffer kan vara icke-diskriminerande Om sakliga skillnader saknas Om de är praktiskt vettiga - Differentiering är dyrare i omkostnader än den rabatt den bättre riskgruppen skulle få Eller där kollektivavtal styr 50

52 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral INDIVIDUELL AFFÄR Prissättning àpriset bygger på individuell riskbedömning àpriset bygger på all tillgänglig information àvanligt när affär hanteras individuellt, med få och stora risker àofta kombinerat med ett vinstmål för den affärsansvarige 51

53 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Prisreglering EN ANNAN HISTORIA Drömhuset àdu vill köpa en sommarstuga utomlands àdu hittar ett fint hus på Internet Pris Bra hus, rätt pris àdu frågar mäklaren om det finns något särskilt att notera eller några problem med huset Svar: Nej àdu köper huset 52

54 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Prisreglering DRÖMHUSET Fortsättning àdu besöker huset för första gången àdet står ett stort vindkraftverk på tomten àdu känner dig lurad àdu kontaktar mäklaren àhan förklarar den lokala lagen àhan får inte informera om vindkraftverket (eller mobilmast, eller motorväg etc) 53

55 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral PRISREGLERING Den politiska bakgrunden àstaten vill att vindkraften byggs ut snabbt àman måste bygga nära befintliga hus àhusvärdena går ner àdet är synd om husägarna om de inte får kompensation àdet blir dyrt för staten eller vindkraftbolagen att betala kompensation 54

56 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Prisreglering VINDKRAFTVERKSPROBLEMET Den politiska lösningen àförbjud mäklare/säljare att informera om förekomst av vindkraftverk àförbjud mäklare/säljare att ta hänsyn till förekomst av vindkraftverk när de sätter acceptpris àförbjud husspekulanter att fråga om förekomst av vindkraftverk àförbjud husspekulanter att använda eventuell kunskap om förekomst av vindkraftverk när de lägger bud på ett hus àoch problemet är löst Inget fall i husvärde Inget behov av kompensation 55

57 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral INDIVIDUELLA AFFÄRSBESLUT Prissättning àdiskriminering om irrelevanta faktorer påverkar prissättningen Och om relevanta faktorer inte påverkar àmen könsneutralitet är i princip inte möjlig àhur visar man att den bedömning man gjort inte tagit hänsyn till kön 56

58 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Alternativet KONKURRENS àman kan gå till konkurrenten och be om ett bättre bud àden vars prissättning inte följer risken gör dåliga affärer Missar lönsamma kunder Men får en del olönsamma àom det finns fri konkurrens finns det oftast en entreprenör som utnyttjar felprissättning àfri konkurrens är ofta bra skydd mot diskriminering 57

59 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Problem àkönsneutrala tariffer Medelvärde eller hänsyn till moturval? Bröstcancerexemplet àgruppliv Får man fråga efter könsfördelningen inom gruppen? Får man använda kunskap om könsfördelningen om man skulle råka ha sådan kunskap? Får man använda information om yrke? Får man använda skadestatistik? àhur bevisar man att man inte använt sin kunskap om könsfördelning? àhur bevisar man att man inte använt kunskap om kön vid individuell riskbedömning? Riskbedömning är delvis en mjuk vetenskap och inte alltid exakt 58

60 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Hur agera? àanvända skonummer? àfråga efter antalet Y-kromosomer àmäta mängden testosteron i blodet? àkönsdifferentierad återbäring? àkönsspecifik marknadsföring? àkönsdifferentierad säljarprovision? àsälja gränsöverskridande från land där differentiering är tillåten? àallt detta är troligen olagligtl!!! àeller åtminstone grovt oetiskt 59

61 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Hur agera? àkönsneutrala produkter Tvålivsprodukter - Men om två liv av samma kön? Återbetalningsskydd àkombinationsprodukter Bröst- och prostatacancer 60

62 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NÄSTA STEG Åldersneutralitet 61

63 Tackar för er uppmärksamhet!

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Rätten till personförsäkring

Rätten till personförsäkring Juridiska institutionen Programmet för juristexamen Tillämpade studier 30 hp Examensarbete höstterminen 2011 Rätten till personförsäkring - En studie av den sammantagna rättsliga skyddssituationen för

Läs mer

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien NFT 2/1995 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND Individuell sjukförsäkring i Storbritannien av Inger Widén, Handelsbanken Liv försäkringsaktiebolag, Stockholm I takt med dels att sjukförmånerna från allmän och

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer