Könsdifferentiering inom försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Könsdifferentiering inom försäkring"

Transkript

1 Könsdifferentiering inom försäkring Eller: Existerar skillnader mellan könen? Erik Alm General Manager Hannover Life Re Sweden Svenska Aktuarieföreningen Stockholm april 2009

2 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral DISCLAIMER Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den information som finns i denna presentation skall vara korrekt och aktuell, men inget ansvar tas av presentatören eller Hannover Re för eventuella felaktigheter i materialet och eventuella följder av sådana felaktigheter. Eventuella uttalanden om framtiden i eller i samband med denna presentation bygger på bedömningar och den framtida verkliga utvecklingen kan avvika från dessa bedömningar. De åsikter som framförs i presentationen är presentatörens egna och behöver inte överensstämma med Hannover Re:s syn på motsvarande frågor. Hannover Rückversicherung AG. All rights reserved. Hannover Re och Hannover Life Re är registrerade varumärken för Hannover Rückversicherung AG. 1

3 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EN HISTORIA ON KÖNSDIFFERENTIERADE PREMIER Rollista à Helena Andersson, affärskvinna à Lars Andersson, hennes man à Lisa Karlsson, granne, journalist 2

4 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral TV-REKLAM Från exempelvis American Express àförsäkra dig mot bröstcancer Du får 300,000 om du drabbas av bröstcancer Din försäkringspremie är 300 kr per år àhelena beslutar sig för att försäkra sig àhelena informerar sin man 3

5 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NÄSTA DAG En tidningsartikel àlars läser tidningen Bröstcancer allt vanligare bland män 8 svenska män dör i bröstcancer varje år Jämfört med 1500 kvinnor àlars bestämmer sig också för att försäkra sig 4

6 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral FÖRSÄKRINGSOFFERT Till Lars àdu får om du får bröstcancer àdin försäkringspremie är 30 om året àlars försäkrar sig 5

7 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral JÄMFÖRELSE àersättning: vid bröstcancer Helena betalar 300 i premie Lars betalar 30 i premie àbåda är glada att vara försäkrade Men Lars tycker att det är fel att han skall betala 10% av Helenas premie när hans risk är 0,5% av hennes Han anser sig diskriminerad àde talar med sin granne, journalisten 6

8 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral LISAS REAKTION àåååååååååååååååååååååååh så orättvist!!!!!!!!!!!! àdiskriminering!!!!!!!!!!! àdetta måste stoppas!!!!!!!!! 7

9 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral LISAS REAKTION àåååååååååååååååååååååååh så orättvist!!!!!!!!!!!! àdiskriminering!!!!!!!!!!! àdetta måste stoppas!!!!!!!!! àolika premier!!!!!!!!!!! àhelena, du är offer för diskriminering!!!!!!!!!!! àdu är offer för den manliga könsmaktsstrukturen!!!!!!!!!!! àvi måste ha ny lagstiftning!!!!!!!!!! àvi måste ha ett EU-direktiv!!!!!!!!! 8

10 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral LISAS INSATSER àlisa skriver en artikel om könsdiskriminering inom försäkring àhennes kompisar på TV presenterar artikeln som en stor nyhet àhon bjuds in till pratshower àhon blir huvudperson i Kalla Fakta och Uppdrag Granskning àpolitikerna blir nervösa Eller entusiatiska beroende på parti àoch det blir ett politiskt beslut om könsneutrala premier 9

11 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Neutrala premier KÖNSNEUTRALA PREMIER àkvinnor 300 àmän 30 àneutrala premier

12 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NEUTRALA PREMIER Lars reaktion àvarför betala samma premie när jag har 0,5% så stor risk? àjag avslutar min försäkring Och alla andra försäkrade män gör detsamma àbara kvinnor är försäkrade àpremierna höjs till

13 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NEUTRALA PREMIER Slutresultatet àhelena betalar 300, som tidigare àlars får inte teckna försäkring till ett pris som han tycker är rimligt àhelena och Lars är ledsna 12

14 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NEUTRAL RATES Slutresultat àhelena betalar 300, som tidigare àlars får inte teckna försäkring till ett pris som han tycker är rimligt àhelena och Lars är ledsna àmen Lisa är lycklig och stolt Hon har avskaffat en allvarlig samhällelig orättvisa Hon har blivit välkänd som journalist Hon har fått stora journalistpriset för sin artikel Hon får komma före i kön till Spy Bar Hon har fått löneförhöjning àoch de politiker som genomdrev neutrala premier är lika stolta och nöjda som Lisa 13

15 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Fakta KÖNSNEUTRALITET Verkligheten àkön är inte en social konstruktion àbiologiskt kön existerar àdet finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor àoch män och kvinnor uppför sig olika àmän och kvinnor har olika förväntad skadeutbetalning för samma försäkring 14

16 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖNSNEUTRALITET Verkligheten àmän har högre dödlighet än kvinnor àkvinnor lever längre än män 15

17 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Sverige Källa: Human Mortality Data Base 16

18 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Norden och Baltikum Sverige Island Norge Danmark Källa: Human Mortality Data Base 17

19 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Norden och Baltikum Sverige Island Norge Finland Danmark Källa: Human Mortality Data Base 18

20 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män, Norden och Baltikum Sverige Island Norge Finland Danmark Estland Lettland Litauen Källa: Human Mortality Data Base 19

21 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Könsskillnader LIVSLÄNGD, ÅR Kvinnor-män Sverige Island Norge Finland Danmark Belgien England Frankrike Italien Holland Spanien Österrike Västtyskland Portugal Estland Lettland Litauen Ryssland Källa: Human Mortality Data Base 20

22 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Skillnad SKILLNAD I LIVSLÄNGD KVINNOR - MÄN Antal länder Antal länder Skillnad livslängd 21 5 Källa: WHO

23 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD Kvinnor-Män à Skillnad -4 Tonga à Skillnad -1 Zimbabwe à Skillnad 0 Centralafrikanska Republiken Qatar Bangla Desh à Skillnad > 0 Övriga länder 22 Källa: WHO

24 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Djur DÖDLIGHETSKILLNADER Hanar/Honor Djursläkte Större apor Små primater Rovdjur Hovdjur Kängurur Krokodiler Strutsar Gamar Kvinnlig dödlighet/manlig dödlighet 66% 109% 95% 62% 67% 61% 125% 95% Källa: Demographic Research 23

25 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖSNNEUTRALA PREMIER Fakta àkvinnor är mer sjuka än män àmän är mer olycksdrabbade Vilket också påverkar motorförsäkring 24

26 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral OHÄLSOTALET Kvinnor Totalt Män Källa: Försäkringskassan 25

27 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral SUS SKILLNAD INSJUKNANDE Kvinnor/Män 250% 200% 150% 100% 50% 0% Källa: SUS 26

28 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral SUS SKILLNAD SJUKSKADERESERV Vid 90 dagar, Kvinnor/Män 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: SUS, preliminära uppgifter 27

29 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Bilförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING UK Kvinnor/Män 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: ABI 28

30 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Bilförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING Sverige, delkaskoförsäkrade fordon 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: FF 29

31 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Bilförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING Sverige, trafikförsäkrade fordon, kvinnor/män 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: FF 30

32 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Sjukvårdsförsäkring SKADEKOSTNAD PER FÖRSÄKRING UK, Kvinnor/Män 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Källa: ABI 31

33 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Andra sorters försäkringar àkritisk sjukdom àolyckfallsförsäkring àbarnförsäkring àetc 32

34 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd àhög testosteronhalt Ger riskbenägenhet Ger sämre immunförsvar? Ger sämre kolesterolbalans? 33

35 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd àriskbeteende Våld/trafikolyckor Alkohol Rökning Män erkänner inte när de är sjuka? 34

36 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd àmän har bara en X-kromosom Y-kromosomen mycket mindre än en X-kromosom - Kvinnor har back-up av viktiga gener Fågelhannar har två lika kromosomer - Fågelhannar lever längre än fågelhonor 35

37 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral ORSAKER? Till skillnader i livslängd Män är större Omsätter mer föda per tidsenhet 36

38 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIV 2004/113/EG Artikel 5 àmedlemsstaterna skall se till att i alla nya kontrakt som ingås senast efter den 21 december 2007, användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och därmed sammanhängande finansiella tjänster inte resulterar i att skillnader uppstår i enskilda personers premier och ersättningar. àtrots vad som anges i punkt 1, får medlemsstaterna besluta att före den 21 december 2007 tillåta proportionerliga skillnader i enskildas personers premier och ersättningar om användningen av kön är en avgörande faktor vid en riskbedömning som grundas på relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter. 37

39 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIV 2004/113/EG Artikel 5 àberörda medlemsstater skall underrätta kommissionen och se till att korrekta uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. àdessa medlemsstater skall se över sitt beslut fem år efter den 21december 2007 och skall översända resultaten av denna översyn till kommissionen. àkostnader som har samband med graviditet och moderskap skall i inget fall leda till skillnader i enskilda personers premier och ersättningar. 38

40 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Diskriminering av handikappade? DIREKTIVFÖRSLAG In case of private insurance contracts differential treatment due to disability is allowed when it relies on sound principles of risk-equivalent calculation, in particular on actuarial risk assessment that can be based on statistical data, on medical experiences as well as on reinsurers risk assessment tables." 39

41 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Diskriminering av handikappade? DIREKTIVFÖRSLAG Plus förslag från CEA In case of private insurance contracts, differential treatment due to disability is allowed when it relies on sound principles of risk-equivalent calculation, in particular on actuarial risk assessment that can be based on statistical data, on medical experiences as well as on reinsurers risk assessment tables." CEA förslag "In case of private insurance contracts, differential treatment is allowed when it relies on sound principles of risk-equivalent calculation, in particular on risk assessment that can be based e.g. on statistical data, on medical experiences or on actuarial principles 40

42 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Vad har Sverige gjort àavtal mellan Finansdepartementet, Försäkringsförbundet och Konsumenternas Försäkringsbyrå. àförsäkringsförbundet sammanställer statistik àförsäkringstekniska Forskningsnämnden granskar statistiken àkonsumenternas Försäkringsbyrå publicerar den i lättläst och korrekt form 41

43 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Vad har Sverige gjort àdus Publicerad 2007 Visade skillnader i dödlighet och livslängd Skilda premier tillåtna för dödsfalls- och livsfallsrisk Det behöver inte vara samma skillnader som i DUS àmotor Publicerad 2008 Visade skillnader i skadefrekvens Studerade enbart könsskillnader, ingen neutralisering av övriga riskfaktorer gjordes àsus Publiceras 2009 eller 2010 Preliminära resultaten antyder stora skillnader i skadefrekvens Och små skillnader i skadelängd àsjukvårdsföräkring följer senare 42

44 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Andra länder àolika försäkrings- och risktyper i olika länder Liv Sjuk Annuiteter Motor Olycksfall Sjukvård Kritisk sjukdom Långvård 43

45 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Andra länder àgäller vem? Lokal försäkring (styrt av Försäkringsavtalslagen) Lokala försäkringsbolag (styrt av Försäkringsrörelselagen) Återförsäkring??? 44

46 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Alternativ àtyp av statistik Befolkning Försäkringsbranschen Den egna portföljen Erfarenheter från andra länder 45

47 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Alternativ àvem ansvarar för statistiken? Ett ministerium Inspektionen Branschen Statistiska Centralbyrån Aktuarieföreningen Det enskilda bolaget 46

48 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral EU-DIREKTIVET Alternativ àdifferentiering Måste följa statistiken All differentiering är i princip tillåten, om statistiken visar att skillnader finns - Men notera direktivets formulering om proportionella skillander 47

49 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral KÖNSDISKRIMINERING ànågra filosofiska tankar 48

50 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral PRISSÄTTNING Tariff àfast tabell àkan följa olika kriterier Kön Ålder Region Etc àmen använder ingen annan information àkan vara bolagsspecifik eller branschgemensam àvanligt vid massmarknader, med många små försäkringar àkombineras vanligen med volymsprovisioner för säljarna 49

51 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral TARIFFER Diskriminering àom könsskillnad finns men saknar saklig bakgrund àom könsskillnad saknas, trots sakliga skillnader (bröstcancerfallet) àmen könsneutrala tariffer kan vara icke-diskriminerande Om sakliga skillnader saknas Om de är praktiskt vettiga - Differentiering är dyrare i omkostnader än den rabatt den bättre riskgruppen skulle få Eller där kollektivavtal styr 50

52 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral INDIVIDUELL AFFÄR Prissättning àpriset bygger på individuell riskbedömning àpriset bygger på all tillgänglig information àvanligt när affär hanteras individuellt, med få och stora risker àofta kombinerat med ett vinstmål för den affärsansvarige 51

53 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Prisreglering EN ANNAN HISTORIA Drömhuset àdu vill köpa en sommarstuga utomlands àdu hittar ett fint hus på Internet Pris Bra hus, rätt pris àdu frågar mäklaren om det finns något särskilt att notera eller några problem med huset Svar: Nej àdu köper huset 52

54 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Prisreglering DRÖMHUSET Fortsättning àdu besöker huset för första gången àdet står ett stort vindkraftverk på tomten àdu känner dig lurad àdu kontaktar mäklaren àhan förklarar den lokala lagen àhan får inte informera om vindkraftverket (eller mobilmast, eller motorväg etc) 53

55 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral PRISREGLERING Den politiska bakgrunden àstaten vill att vindkraften byggs ut snabbt àman måste bygga nära befintliga hus àhusvärdena går ner àdet är synd om husägarna om de inte får kompensation àdet blir dyrt för staten eller vindkraftbolagen att betala kompensation 54

56 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Prisreglering VINDKRAFTVERKSPROBLEMET Den politiska lösningen àförbjud mäklare/säljare att informera om förekomst av vindkraftverk àförbjud mäklare/säljare att ta hänsyn till förekomst av vindkraftverk när de sätter acceptpris àförbjud husspekulanter att fråga om förekomst av vindkraftverk àförbjud husspekulanter att använda eventuell kunskap om förekomst av vindkraftverk när de lägger bud på ett hus àoch problemet är löst Inget fall i husvärde Inget behov av kompensation 55

57 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral INDIVIDUELLA AFFÄRSBESLUT Prissättning àdiskriminering om irrelevanta faktorer påverkar prissättningen Och om relevanta faktorer inte påverkar àmen könsneutralitet är i princip inte möjlig àhur visar man att den bedömning man gjort inte tagit hänsyn till kön 56

58 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Alternativet KONKURRENS àman kan gå till konkurrenten och be om ett bättre bud àden vars prissättning inte följer risken gör dåliga affärer Missar lönsamma kunder Men får en del olönsamma àom det finns fri konkurrens finns det oftast en entreprenör som utnyttjar felprissättning àfri konkurrens är ofta bra skydd mot diskriminering 57

59 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Problem àkönsneutrala tariffer Medelvärde eller hänsyn till moturval? Bröstcancerexemplet àgruppliv Får man fråga efter könsfördelningen inom gruppen? Får man använda kunskap om könsfördelningen om man skulle råka ha sådan kunskap? Får man använda information om yrke? Får man använda skadestatistik? àhur bevisar man att man inte använt sin kunskap om könsfördelning? àhur bevisar man att man inte använt kunskap om kön vid individuell riskbedömning? Riskbedömning är delvis en mjuk vetenskap och inte alltid exakt 58

60 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Hur agera? àanvända skonummer? àfråga efter antalet Y-kromosomer àmäta mängden testosteron i blodet? àkönsdifferentierad återbäring? àkönsspecifik marknadsföring? àkönsdifferentierad säljarprovision? àsälja gränsöverskridande från land där differentiering är tillåten? àallt detta är troligen olagligtl!!! àeller åtminstone grovt oetiskt 59

61 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral Var neutral KÖNSNEUTRALA PREMIER Hur agera? àkönsneutrala produkter Tvålivsprodukter - Men om två liv av samma kön? Återbetalningsskydd àkombinationsprodukter Bröst- och prostatacancer 60

62 En historia Neutrala premier Fakta Reglering Diskriminering Annan historia Var neutral NÄSTA STEG Åldersneutralitet 61

63 Tackar för er uppmärksamhet!

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Produkter Erik Alm Hannover Life Re Sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den information

Läs mer

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden Livåterförsäkring Erik Alm Hannover Life Re sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier

En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier Erland Ekheden erland@math.su.se och försäkringsmatematik Stockholms universitet Bakgrund Introduktion Vi aktuarier har levt i Sus och Dus de senaste åren...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden

SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden Erik Alm Hannover Life Re Sweden SFF 29 mars 2011 Disclaimer The information provided in this presentation does in no way whatsoever constitute legal, accounting, tax or other professional advice. While

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys

Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Erik Alm Livåterförsäkringschef Hannover Life Re Sweden Stockholm November 2007 Fondförsäkring Kostnader Nuvärde Portoföljtänkande Känslighetsanalys Tillstånd Portföljvärde

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 1 mars 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 1 mars 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 1 mars 2011 (*) Begäran om förhandsavgörande Grundläggande rättigheter Bekämpning av diskriminering Likabehandling av kvinnor och män Tillgång till och tillhandahållande

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Enhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne Fd kommissionär, Malmökommissionen Hälsans bestämningsfaktorer Efter

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Rapport om tillämpningen av rådets

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Översikt Dessa riktlinjer utgör basen för beräkningen, styrningen och kontrollen av de tekniska reserverna. Uppdateringar av dessa riktlinjer ska

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Livåterförsäkring. 1. Varför återförsäkring

Livåterförsäkring. 1. Varför återförsäkring Livåterförsäkring 1. Varför återförsäkring Återförsäkring är försäkring av försäkring. Varför kan återförsäkring behövas? En återförsäkrare är ju vinstdriven som alla andra företag och vill inte teckna

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

OBAMACARE. Reformen som ska ge alla rätt till en privat sjukvårdsförsäkring. Nordisk försäkringstidskrift 2/2013

OBAMACARE. Reformen som ska ge alla rätt till en privat sjukvårdsförsäkring. Nordisk försäkringstidskrift 2/2013 OBAMACARE Reformen som ska ge alla rätt till en privat sjukvårdsförsäkring I juni 2012 fick jag tack vare Svenska Försäkringsföreningens stipendium förmånen att resa till USA och studera det amerikanska

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Försäkringsteknisk riktlinje

Försäkringsteknisk riktlinje Försäkringsteknisk riktlinje Beslutade av Styrelsen för Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 2014-12-08 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet. Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet. Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Sammanfattning av forskningsrapport 2012/13:RFR6 3 Förord

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer