Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan"

Transkript

1 Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen blivit så i alla lägen?! Och hur kommer Sveriges lärare / rektorer förhålla sig till detta?

2 Hur fungerar den nya skalan och hur ska den användas? För att förstå detta behöver man ha vissa principiella detaljer/begrepp klart för sig: För att få ett betyg ska ett visst antal kunskapskrav vara uppfyllda är det som i det gamla systemet kallas betygskriterier Det finns kunskapskrav formulerade för betygen A, C och E i de nationella kursplanerna. De kan i de flesta kurser preciseras i 5-8 kunskapskrav per kurs För dessa betyg (A, C och E) måste alla (i sin helhet) kunskapskrav vara uppfyllda för respektive betygsnivå För betygen B och D finns inga kunskapskrav formulerade de betygen sätts i relation till hur många kunskapskrav man uppfyllt på A- och C- och E-nivåerna. Betyget D ska sättas då eleven nått kunskapskraven för E i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för C i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för A..

3 Vad betyder då detta i praktiken? Följande gäller för betygen A, C och E Vi tänker oss en kurs med 7 olika kunskapskrav på respektive betygsnivå. För betyget E krävs att alla kunskapskrav på E-nivån uppfylls För betyget C krävs att alla kunskapskrav på E- och C-nivån uppfylls För betyget A krävs att alla kunskapskrav på E-, C- och A-nivån uppfylls

4 Vad betyder då detta för betygen B och D? Grönt för uppfyllda kunskapskrav rött för ej uppfyllda Följande minimum krävs för betyget B Följande minimum krävs för betyget D för betyget E för betyget C för betyget A för betyget E för betyget C för betyget A

5 Så långt allt enkelt och tydligt. Men nu är det knappast så enkelt för alla elever. Det är inte självklart att man klarar alla de lägre nivåernas kunskapskrav trots att man klarar flera krav på de högre nivåerna. För att exemplifiera detta kan vi tänka oss följande två elever. Elev 1 har kämpat och varit ambitiös och uppfyller följande kunskapskrav Elev 2 har tagit det ganska lugnt uppfyller följande kunskapskrav för betyget E för betyget C för betyget A för betyget E för betyget C för betyget A

6 Vilket betyg ska då elev 1 resp. elev 2 då ha i enlighet med de nationella riktlinjerna? Eftersom alla kunskapskrav för A, C och E måste vara uppfyllda för dessa betyg så är svaret enligt de nationella styrdokumenten ganska enkelt det blir betyget D för både elev 1 och elev 2. Lönar det sig då att plugga (intentionen med reformen)? Det kan man väl knappast säga elev 1 har klarat nästan 25% (5 av 21) högre kunskapskrav än elev 2 trots detta får de samma betyg, dessutom den nya betygsskalans näst lägsta av de godkända betygen. Kommer Sveriges lärare vara beredda att sätta betyg på detta sätt och hur kommer Sveriges rektorer att se till att styrdokumenten följs?

7 Vad säger styrdokumenten, skolverket och skolinspektionen? Styrdokumenten Gymnasieförordningen 2010:2039 (samma text i skolförordningen för grundskolan) Kap 8 2 ska finnas för betygen A-E. Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. et för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda Skolverket En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Exempelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del kunskapskraven för C, betyget D. Skolinspektionen Hänvisar till skolverket och styrdokumenten

8 Vad säger skolverket och skolinspektionen om hur vi ska tolka styrdokumenten i likartade situationer som ovan beskrivits? Skolverket Följande är en sammanställning av en längre mailkonversation mellan och med Upplysningstjänsten på skolverket (kontakter: Tommie Hedin, Filip Nilsson och Henrik Fredriksson) Fråga: Låt oss säga att kunskapskraven i en kurs kan delas upp i 5-6 olika delar/krav. En elev har fått flera chanser att visa sina kunskaper efter respektive kunskapskrav. Eleven fyller 5 av kraven på nivån för betyget A men ett av kraven endast på nivån för betyget E (5/6 A och en 1/6 E). Vilket kursbetyg ska eleven ha då? Svar: För betygen A, C och E ska samtliga kunskapskrav för respektive betyg vara uppfyllda. För gymnasieskolan finns följande reglering i nya gymnasieförordningens 8 kap. 2 : ska finnas för betygen A-E. Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. et för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Således bör en elev utifrån det exemplet du formulerat få betyget D

9 Forts. skolverket Fråga: Följande två olika elever (elev 1 och elev 2) har presterat väldigt olika i förhållande till kunskapskraven i en kurs när kursen är avslutad: Elev 1 uppfyller alla kunskapskrav på E-nivå och övervägande del kunskapskraven på C-nivå (men med minsta möjliga marginal), men inga på A-nivå. Elev 2 uppfyller alla kunskapskrav på E-nivå och till övervägande del kunskapskraven på C-nivå (det är dock tydligt att eleven inte klarar ett par av kraven på C-nivå ), samt flera av kunskapskraven på A-nivå. Ska båda dessa elever ha betyget D? Svar: Nationellt fastställda kunskapskrav finns till de nya kursplanerna för betygen A, C och E. Betyget D ska sättas då eleven nått kunskapskraven för E i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för C i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för A. Detta framgår av 6 kap. 2 skolförordningen. Den möjlighet som tidigare fanns att delvis kompensera brister för ett betygskriterium på VG- och MVG-nivå, men väldigt goda kunskaper inom ett annat område, finns inte kvar. När det gäller din fråga om vilka betyg eleverna kan få i ditt exempel så har mina kolleger försökt att besvara frågan så tydligt som går genom att visa på hur styrdokumenten ser ut. Eleverna i ditt exempel har inte uppnått samtliga kunskapskrav, för att erhålla betyget C ska samtliga kunskapskrav vara uppnådda, så har jag svårt att se att det finns något tolkningsutrymme i styrdokumenten.

10 Skolinspektionen Följande är en sammanställning av en längre mailkonversation och kontakt via telefon mellan och (kontakter: Luca Nesi och Elisabeth Porath Sjöö) Fråga: Låt oss säga att kunskapskraven i en kurs kan delas upp i 5-6 olika delar/krav. En elev har fått flera chanser att visa sina kunskaper efter respektive kunskapskrav. Eleven fyller 5 av kraven på nivån för betyget A men ett av kraven endast på nivån för betyget E (5/6 A och en 1/6 E). Vilket kursbetyg ska eleven ha då? Svar: (via telefon) Skolinspektionen vill helst inte uttala sig i frågor som dessa om det inte rör anmälningar av redan satta betyg, men betyget bör bli D för eleven i exemplet. Fråga: Följande två olika elever (elev 1 och elev 2) har presterat väldigt olika i förhållande till kunskapskraven i en kurs när kursen är avslutad: Elev 1 uppfyller alla kunskapskrav på E-nivå och övervägande del kunskapskraven på C-nivå (men med minsta möjliga marginal), men inga på A-nivå. Elev 2 uppfyller alla kunskapskrav på E-nivå och till övervägande del kunskapskraven på C-nivå (det är dock tydligt att eleven inte klarar ett par av kraven på C-nivå ), samt flera av kunskapskraven på A-nivå. Ska båda dessa elever ha betyget D?

11 Forts. skolinspektionen Svar: Dessa frågor bör besvaras av skolverket. Regeringen har tydligt angett att en och samma myndighet ska inte både ge råd och utöva tillsyn. En kommentar från en av våra gymnasieinspektörer är dock att den s.k. gummiparagrafen i 15 kap. 26 skollagen är ett undantag till att betygen A, C och E endast ska sättas när alla kunskapskrav är uppfyllda. Kommentar: 15 kap 26 säger följande: Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas. Vilket nog bör tolkas som att det endast rör elever med särskilda behov (dyslexi, dyskalkyli, ADD, ADHD, Autism/Asberger, etc.)

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer