VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17"

Transkript

1 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arb. nr Snällsböke NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke STRÖMSNÄSBRUK Tel: , Fax: Mobil: E-post: Handläggare: Tommy Karlsson

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AMA Text Sid Innehållsförteckning 1 Ritningsbeteckningar 2 5 VVS- och Kylsystem 5:1 5:5 52 Försörjningssystem för flytande eller 52/53:1 52/53:12 gasformigt medium 53 Avloppsvattensystem och pneumatiska avfalls- Se kap. 52/53 transportsystem ed 55 Kylsystem 55:1 55:8 56 Värmesystem 56:1 56:14 Y Märkning, provning, dokumentation mm Y:1 Y:6 BILAGA 1 ÅTGÄRDSLISTA FÖR LÄGENHETER MM, VALLBERGA 9:17 BILAGA 2 ÅTGÄRDSLISTA FÖR LÄGENHETER MM, YSBY 10:1 BILAGA 3 VÄRMEPUMPAR-VRY, MARKHANDLING

3 2 Ritningsbeteckningar: XXXX-XX-XX Rörsystem/media Rörmaterial, isolerings- och ytbeklädnadstyp Dimension Rörsystem/media KV01 Kallvatten VV01 Varmvatten VVC01 Varmvattencirkulation KB01 Köldbärarsystem VP01 Värme primär, systemtemp C RA01 Radiatorsystem, systemtemp C TR01 Tomrör för framtida el-/solvärmeinstallation Rörmaterial/Isolering 1 Kopparrör, hårda SS-EN Kopparrör, halvhårda förkromade 11 Kopparrör, hårda SS-EN min.ull + diff.spärr 12 Kopparrör, hårda SS-EN min.ull + diff.spärr + plastplåt 18 Kopparrör, hårda SS-EN AF armaflex 19 mm 2 PP-rör 22 PP-rör, markavloppsrör 4 PE-rör 41 PEM-rör, PN PEM-rör, PN8 + AF armaflex 19 mm 42 PEM-rör, PN PEH-rör, Kabelskyddsrör 6 PEX-rör 7 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press 71 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull 72 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull + plastplåt 73 Elförzinkade tunnväggiga stålrör, typ ma-press + min.ull + al-plåt VV + VVC samisoleras där så angives på ritning (VV/VVC).

4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:1 5 VVS- OCH KYLSYSTEM Detta kapitel 5 inkl. B Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten flyttning, demontering, rivning, röjning mm Y-YXP Märkning, provning, teknisk dokumentation mm är gemensamt för kap. 52/53, 55 och 56. TYP AV BESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 12 och är upprättad utan mängduppgifter för rörledningar, isolering etc. Mängder för rörledningar, isolering etc. skall tas från ritningar. I beskrivningen angivna inre tryck i system, t ex drifttryck, provtryck o dyl. avser alltid övertryck även om detta inte särskilt anges i samband med tryckenheten. Allmänt Måttagning för rörtillverkning mm skall ske på platsen, och ej via ritningar. Förkortningar B = Beställare RE = Rörentreprenad EE = Elentreprenad BE = Byggentreprenad (Målning) SÖE = Styr- och övervakningsentreprenad Samordning av installationer Kontroll och samordning av rörinstallationer skall utföras gentemot befintliga installationer samt övriga installationsfack före montage. Transportöppningar Materialtransport skall utföras genom bef. öppningar i hus, där annat ej anges på ritningar. Erforderlig skyddstäckning av transportvägar skall ingå i entreprenaden. Personals kvalifikationer Installationsarbete för rörsystem skall utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation. Rörmontör skall ha branchlegitimation för Säker Vatteninstallation. Brandkrav Brandcellsindelning enl. markeringar på ritningar.

5 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:2 Elektrisk utrustning Samtlig elektrisk utrustning samt tryckbärande anordningar etc. som levereras skall vara CE-märkt och åtföljas av CE-dokument. Montering Erforderlig utrustning såsom uppläggningsanordningar, upphängningsanordningar, stativ, passbitar, skyddsgaller, ramar, flänsar och dyl. för montage av komplett anläggning skall ingå i anbudet. Rörändar och detaljer skall täckas med skyddslock under byggtiden. B BC BCV BCV.5 FÖRARBETEN, HÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Entreprenören förutsätts i egenskap av anbudslämnare ha besökt platsen och därvid gjort sig underrättad om förutsättningar för genomdrivandet av entreprenaden och kostnader härför. HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Tillfälliga vvs-, kyl och processmedieinstallationer Byggnadernas värmesystem förutsätts ej behöva vara i drift under entreprenadtiden. RE skall svara för samtliga erforderliga tillfälliga installationer avseende försörjningssystem för tappvatteninstallationer under entreprenadtiden, inkl. erforderligt omkopplingsarbete och provisoriska ledningar mm. Maximala tiden för avbrott på tappvatten enligt AF-del, AFC.133. Provisorisk tappvarmvattenförsörjning skall anordnas enligt följande i samtliga fastigheter: - B tillhandahåller och transporterar till byggplatsen provisorisk VVB (V=200 l) inkl. blandningsventil och ventilrör med säkerhetsventil. - RE skall svara för in och uttransport av VVB. Uppställning skall ske i till bef. pannrum angränsande rum - RE kopplar provisorisk VVB på bef. KV+VV-ledning. Erf. arbetsventiler (AV) härför ing. i RE - Elektrisk inkoppling av provisorisk VVB ing. i EE.

6 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:3 BD BDV BDV.5 SANERINGSARBETEN SANERING AV INSTALLATIONER Sanering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 1 Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1 Asbests förekommer i rörböjar, T-rör etc. i källarlokalerna. Rivning och sanering av samtliga rörisoleringar och ytskikt enligt AFS 2006:1 skall ingå i RE. BE BEC BEC.511 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer för uppläggning i upplag Preliminär omfattning på demontering som utförs av RE och överlämnas till B på anvisad plats, enligt följande: 2 Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - 1 st Cirkulationspump, UP st Shuntautomatik TA2300 etc. - Diverse ventiler enligt anvisning på plats. 3 Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - Diverse ventiler enligt anvisning på plats. 4 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) - 1 st Högtryckvakt - 1 st Lågtrycksvakt - 1 st Cirkulationspump UPS st Cirkulationspump UPS F st Reglercentral Siemens RVS Diverse ventiler enligt anvisning på plats. Exakt omfattning av demonteringsarbete fastställs efter uppmärkning av B:s representant på plats.

7 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:4 BED BED.5 RIVNING Rivning av vvs-, kyl- och processinstallationer Generellt gäller att befintliga rörinstallationer inom bef. pannrum/apparatrum skall rivas av RE. Vissa rivningsarbeten har dessutom i upplysningssyfte markerats på ritning (kryssmarkering). Dessa markeringar är ej kompletta utan har redovisats som förtydligande i speciella fall för erforderlig systemöversikt. Översiktlig omfattning på rivning apparatrum/pannrum enligt följande: 5 Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Oljepanna Norrhammar NC2, 50 kcal/h - Oljetank, V=3000 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - Liggande VVB, V=350 l - Kallvattenmätare samt ledning på golv framför oljetank. - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. 6 Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Oljepanna CTC 171, 29 kw - Oljetank, V=4600 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. 7 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) - Oljepanna - Oljetank, V=6000 l - Cirkulationspumpar samt ventiler mm. för bef. värmessytem - VVB, V=XXX l - Kallvattenmätare placerad i torkrum. - Diverse tillhörande rörledningar, ventiler, pumpar etc. Detaljerad omfattning av rivningsarbetena skall med utgångspunkt från sammanställning enligt ovan samt diverse anvisningar på installationsritningar kontrolleras av RE via besök på platsen.

8 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 5:5 Efter avslutat rivningsarbete i pannrum/apparatrum skall BE beredas fri tillgång till rummet i 3 arbetsdagar, för ommålning av golv, väggar och tak innan installation av ny utrustning påbörjas. Vid rivning av rör, apparater etc. som genombryter bef. byggnadsdel (golv, väggar och tak) gäller följande: - Rivning skall avslutas min. 50 mm in i byggnadsdel för att möjliggöra igensättning och efterlagning samt brand/ljudtättning. Vid genombrott av klimatskärm skall rivning ske så att montage av ny byggnadsisolering medges. Vid rivning av bef. träd skall även stubbar och rotsystem rivas och bortforslas. BEH BEH.5 SLOPANDE Slopande i vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Avser installationer enl. undantagsregel för Rivning enligt BED.5

9 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:1 Kap. 52 och 53 är redovisade under gemensam kodning 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B TAPPVATTENSYSTEM 52.BB Kallvattensystem FUNKTIONSÖVERSIKT: Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. vattenmätare etc. placerad i pannrum/apparatrum i källare. Befintlig kallvattenmätare etc. skall bytas ut. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. kallvattenmätare etc. placerad i förråd i källare. Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) Fastigheten är idag ansluten till kommunalt kallvatten med bef. vattenmätare etc. placerad i pannrum/apparatrum i källare. Ny kallvattenservis skall installeras via ny markförlagd servisledning (ny sträckning). Ny kallvattenmätare etc. skall placeras i förråd/apparatrum. 52.BC Varmvattensystem FUNKTIONSÖVERSIKT: Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum. Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) Fastigheten har en central varmvattenproduktion placerad i pannrum/apparatrum på källarplan som demonteras/rivas. Ny varmvattenberedning via värmepump samt spetsberedare skall installeras i pannrum/apparatrum.

10 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: Varmvatten temp. +60 C VVC-temp. +55 C L LD LDV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPERGNERINGAR MM SKYDDSBELÄGGNING Förzinkning Fästdon, fixering och styrningar etc. för rörinstallationer skall korrosionsskyddas genom förzinkning. Korrosivitetsklass Lägst C2 Invändigt. Korrosivitetsklass Lägst C3 Utomhus. P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT Rör och detaljer skall vara förslutna under transport och förvaring. Monterade rör och detaljer skall återförslutas vid uppehåll i monteringsarbetet. PJ PJE VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Vattenvärmare av förrådstyp. 8 VV01-VVB1 3 st Fabrikat: NIBE Typ: VPB 500 Volym: 500 l Tillbehör: Erforderliga proppningar av överflödiga uttag. Övrigt: Tillbehör för styrning via värmepump Se VP01-VP1 (kap 56) 9 VV01-VVB2 3 st Fabrikat: NIBE Typ: ES 210 Volym: 200 l Effekt: 3 kw Tillbehör: Erforderliga proppningar av överflödiga uttag.

11 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:3 PKB PKB.1 PUMPAR Centrifugalpumpar 10 VV01-CP01 2 st VVC-pump. Fabrikat: Grundfos Typ: ALPHA2 L N 150 Art. Nr Tillbehör: Unionskopplingar (avzinkningshärdiga) Isolerkåpa Eldata: 1x230V, 0,05-0,19 A, 5-22 W, 50 Hz PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV I entreprenaden skall ingå komplett installation inklusive schakt, återfyllnad och återställningsarbete. - Ledningsbädd enligt CEC.21 med tillämplig underkod. - Kringfyllning enligt CEC.31 med tillämplig underkod. - Återställande av markytor enligt tillämplig kod Kap DGB i Anläggnings AMA 10, se BILAGA 3 Värmepumpar-VRY, Markhandling PBB.5 PBB.512 Ledningar av plaströr Ledningar av PE-rör, tryckrör Rör av PEM-slang, PN10 Markeringsband skall placeras ca 200mm över ledning. PD PDY BRUNNAR I MARK DIVERSE BRUNNAR I MARK 12 SP st Spolbrunnar för befintliga dräneringsledningar av 3-tums tegelrör uppbyggda enligt följande: - Bottendel av PE-rör, symmetrisk för 2-vägs spolning och filmning. - Övergångskopplingar till bef. tegelrör typ FRENCO-rörkoppling. - Stigarrör av 110 PP-Markavloppsrör. - Körbar gjutjärnsbetäckning.

12 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:4 PNU PNU.1 PNU.1121 RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER Ledningar av gjutjärnsrör Ledningar av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör Gustavsberg typ MA-system. PNU.3 PNU.311 Ledningar av kopparrör Ledning av icke ytbehandlade, raka kopparrör 14-1-, -11-, -12- Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar. PNU Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavlopp -24- Vita rör för synligt montage typ Pipelife SlimLine, med vit klammer. PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING PPC PPC.1 PPC.11 PPC.2 PPC.212 RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar mm Fästdon till rörledningar Rörledningar fästs normalt mot tunga konstruktioner (byggstomme). Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) konstruktion (lätta stålbalkar, korrugerat plåttak e. dyl.) skall erfoderlig förstärkning av byggdel monteras. Expansionselement Expansionsböjar till rörledningar Expansionsböjar på rörstråk är markerade/angivna på ritningar. Se även kap PN.

13 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:5 PPC.3 PPC.6 PPC.61 Rörgenomföringar RE skall för utföra ursparing, håltagning, igensättning, brand- och ljudtätning etc. för samtliga nya rörinstallationer. Se även Administrativa föreskrifter, AFJ.3 Rörgenomföringar genom vägg och bjälklag skall med undantag för avloppsledningar etc. utföras med rörhylsa så att stum kontakt ej uppstår. Rörhylsor skall vara utförda av samma material som rörledning och vara närmast större möjliga dimension än mediaröret. Vid genomgång av brandcellsbegränsande byggnadsdel anpassas längd på hylsa samt ev. föreskriven s.k. brandmanchett så att föreskrivet brandmotstånd uppnås Mediarör skall monteras centriskt genom rörhylsa så att korrekt fogning möjliggörs. Anslutningar, rensanordningar, proppningar mm av rörledning Röranslutningar mm Erf. kopplingsdetaljer vid anslutning/inkoppling skall ingå. Längd och dim. på anslutningsslangar anpassas i förekommande fall till ansluten vara/röravsättning. Samtlig föreskriven ventilutrustning skall vara förkromad. 16 ANSL. Anslutning till rörledning/röravsättning utförd av annan entreprenör eller bef. rörledning. Mängd och dim. enligt ritning. 17 INK Inkoppling till bef. rörledning. Mängd och dim. enligt ritning. 18 ANSL. VV01-GT01 3 st Montage av rörmonterad dykgivare. Dykgivare tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE. 19 ANSL. VV01-GT0X 11 st Montage av dykrör för temperaturgivare. Dykrör tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE.

14 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:6 PPD PPD.2 PPD.211 PR PRB PRB.1 INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR Rengöring av rörledningar Rengöring av tappvattenledningar Avser samtliga tappvattenledningar inom arbetsområdet. BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM BRUNNAR Golvbrunnar 20 Bef. GB Befintlig golvbrunn i pannrum skall förses med ny sil, storlek skall kontrolleras på plats. Preliminär storlek: Ø150 rostfri utan urtag Ø250 emaljerat gjutjärn utan urtag. Ø250 emaljerat gjutjärn med urtag. 1 st 1 st 1 st PS PSA PSA.3 PSA.33 VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Injusteringsventiler med sammansatt funktion Injusteringsventil med avstängnings- och mätningsfunktion 21 RV20 Inregleringsventil med invändig gänganslutning Fabrikat: MMA Typ: STV Dim: DN10 1 st DN15 4 st PSB PSB.1 AVSTÄNGNINGSVENTILER Kulventiler 22 AV20 Avstängningsventil med löd- eller presskoppling alt. gängad anslutning och hög spindelhals. Fabrikat: Beulco Typ: BA3400S, BA3410S eller BA3420S Dim: 15/15 2 st 25/28 12 st

15 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:7 PSD PSD.3 STYRVENTILER Styrventiler för platsmonterat ställdon Styrventil utan ställdon för värmebatteristyrning. Fabrikat: Siemens Typ: VXG41 med nippel för gänganslutning Övrigt: Ställdon ing. i SÖE 23 VV01-ST06 3 st Blandningsventil (trevägs) för tappvarmvatten Typ: VXG 41.15, kvs=4,0 Data: Qs=0,60 l/s / 28 kpa PSE PSE.31 SJÄLVVERKANDE VENTILER Backventiler i vätskesystem 24 BV20 Backventil med gängad anslutning. Fabrikat: Armatec Typ: AT1159 Dim: 15/15 4 st 25/28 6 st Tillbehör: Delbar koppling (1 st) typ klämrings- eller unionskoppling. PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem 25 SÄK20 Fabrikat: Soma Therm Typ: SYR 2115,(öppningstryck 9,0 bar) Dim: 15 3 st Tillbehör: Delbar koppling på utloppsledning typ klämrings- eller unionskoppling Övrigt: Inloppsledning VV Utloppsledning VV till golvbrunn PSG.25 Vakuumventiler 26 VAC20 Fabrikat: ESBE Typ: 441 Dim: 15 3 st

16 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:8 PU PUC PUC.1 SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Samtliga enheter skall förses med föravstängningsventiler för kall- och varmvattenanslutningar. TVÄTTSTÄLL, TVÄTTRÄNNOR OCH BIDÉER Tvättställ Tvättställ skall monteras dikt mot väggbeklädnad. Fogning mellan tvättställ och vägg. Tvättställ av porslin 27 TS2:1 4 st Fabrikat: IDO Typ: Trevi ( ) RSK Tillbehör: Vattenlås (vit) med utloppsrör till vägg/golv. Ettgreppsblandare Gustavsberg Nautic med silpluggbottenventil RSK Föravstängningsventiler. Konsoler. Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV PUE PUE.1 PUE.111 KLOSETTER, URINALER MM Klosetter Samtliga WC-stolar skall där annat ej angives på ritning förses med kopplingsledningar enligt följande: Kallvatten KV Golvmonterade klosetter av porslin 28 VK1:1 1 st Fabrikat: IFÖ Typ: SIGN 6860, RSK Vulsthöjd: 420 mm Tillbehör: Föravstängningsventil (förkromad) 29 VK1:2 3 st Fabrikat: IFÖ Typ: SIGN 6861, RSK Vulsthöjd: 460 mm Tillbehör: Föravstängningsventil (förkromad)

17 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:9 PUF.411 Utslagsbackar i rostfritt stål 30 UB1:1 Fabrikat: Typ: Tillbehör: IFÖ CU44 Fällbart galler. Rostfri stänkplåt. Utloppsrör till golvbrunn klamrat i vägg. 1 st PV PVB.2 PVB.21 PVB.24 PVB.25 UTTAGSPOSTER, ARMATURER MM I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM Samtliga enheter skall förses med föravstängningsventiler för kall- och varmvattenanslutningar. Blandare Duschblandare och duschanordningar Termostatduschblandare c/c 160, för synlig rördragning komplett med duschanordning. 31 BL1:1 2 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: Mora MMIX T5 termostatblandare, RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Duschstång ARROW, RSK Disklådsblandare Ettgreppsblandare för bänkmontage med diskmaskinsavstängning. 32 BL4:1 5 st Fabrikat: Gustavsberg Typ: Nautic, RSK Tillbehör: 2 st Föravstängningsventiler. Vattenlås Faluplast 3FLEX RSK med erf. anslutningsdetaljer. Tvättstugeblandare Ettgreppsblandare för väggmontage utan tvättmaskinsavstängning. 33 BL5:1 1 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: MMIX W5, RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV

18 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:10 PVB.27 Spolblandare Tvågrepps spolblandare c/c 160 mm med synlig rördragning. 34 BL7:1 1 st Fabrikat: Mora Armatur Typ: RSK Tillbehör: Trio blandarfäste med föravstängning, RSK Kopplingsledningar: Kallvatten KV Varmvatten VV

19 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:11 R ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering av fog får inte göras förrän tryck- och täthetsprovning eller radiografering utförts. RB RBB.21 TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering och ytskikt är angivna på ritningar vid angivande av rördimensioner. Observera att detta endast finns markerat vid dimensionsförändringar på rörledningar. Isolering och ytskikt skall utföras heltäckande för samtliga ledningssystem. Endast mindre kopplingsledningar etc. med s.k. synlig förläggning på väggar skall utföras oisolerade. Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning 35 KV01-11-, KV Isolertjocklek: rördim. <50 mm=20 mm, rördim. >50 mm=40 mm Isolervara: Komfortrörskål typ Paroc Hvac Section AluCoat T 36 VV01-11-, VV01-12-, VVC01-11-, VVC Isolertjocklek: Serie 1A Isolervara: Komfortrörskål typ Paroc Hvac Section AluCoat T Övrigt: VV och VVC samisoleras där så angives på ritning (VV/VVC01-XX-XX/XX). RBC.1 Termisk isolering med fast isolering på fläns, koppling eller ventil Samtliga ventiler med bet. AV20 skall överisoleras. Strypventiler med bet. RV20 överisoleras ej. RC RCB.41 YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Ytbeklädnader av plastplåt på isolerad rörledning 37 KV01-12-, VV01-12-, VVC Ytbeklädnadsvara: Paroc 8205 (vit) Montering: Häftning alt. stiftning enl. tillverkarens anvisningar.

20 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 52/53:12 UG UGB.3 MÄTARE Mätare för temperatur, rörmonterade 38 TM20 8 st Termometer avzinkninghärdig, graderad C, fabrikat Qvintus. UGE MÄTARE FÖR FLÖDE 39 KV01-VVM1 2 st Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd för 1 st kallvattenmätare komplett med avstängnings- och backventiler. Fabrikat: Armatec Typ: Tillbehör: 7358A-220BV 1 st mätare qn=2,5 med M-Bus utgång levereras och monteras av VA-leverantör (LBVA). 40 VV01-VVM1 3 st Kallvattenmätare för mätning av varmvattenförbrukning. Fabrikat: Kamstrup Typ: Multical 62 Flöde: Qn=2,5 m³/h Tillbehör Nätdrift 24VAC M-Bus kort

21 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:1 55 KYLSYSTEM FUNKTIONSÖVERSIKT: Installation av ny köldbärarinstallation med s.k. bergborror för försörjning till ny värmepumpsinstallation enligt kap 56. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: System KB1: Medie 29 % Etylalkohol Temp. (DUT-sommar) C Temp. (DUT-vinter) ca ±0 C C CBD CBD.4 TERASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM. BERGBORRNING Långhålsborrning 41 EB X Komplett energibrunnsinstallation inklusive schakt och återfyllnad utförd enligt Normbrunn-07 samt SVEP-standard för kollektorer och etanolfyllning. Energibrunn skall förses med kollektorer och rörledningar i mark (KB ). Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) 42 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 450m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 30m. Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) 43 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 450m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 35m.

22 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:2 Ysby10:1 (Perstorpsvägen 1) 44 EB st Data: - Invändig diameter Ø115mm (Foderrör Ø139mm) - Effektivt borrdjup min 150 m per borra (totalt 300m)* Övrigt: Bedömt avstånd mellan markyta och berg ca 45m. * Beräkningsprincip enligt följande skall tillämpas: Max 50 % av vattenfylld del med foderrör får tillgodoräknas som effektivt borrdjup. Övrigt: I anbudet skall anges á-priser för tillkommande eller avgående borrning/foderrör i mark inkl. kollektorslangar, vid avvikelser från bedömningar ovan. Avvikelser enligt ovan skall i samband med borrningsarbeten anmälas till B. Observera att även erforderligt foderrör i berg (min 2,0 m enligt Normbrunn 07) ingår i entreprenaden. L LD LDV.11 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDS- IMPERGNERINGAR MM SKYDDSBELÄGGNING Förzinkning Fästdon, fixering och styrningar etc. för rörinstallationer skall korrosionsskyddas genom förzinkning. Korrosivitetsklass Lägst C2 Invändigt Korrosivitetsklass Lägst C4 Utomhus

23 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:3 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT. Rör och detaljer skall vara förslutna under transport och förvaring. Monterade rör och detaljer skall återförslutas vid uppehåll i monteringsarbetet. PBB PB-.5 PB-.512 RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV I entreprenaden skall ingå komplett installation inklusive schakt, återfyllnad och återställningsarbete. - Ledningsbädd enligt CEC.21 med tillämplig underkod. - Kringfyllning enligt CEC.31 med tillämplig underkod. - Återställande av markytor enligt tillämplig kod Kap DGB i Anläggnings AMA 10, se BILAGA 3 Värmepumpar-VRY, Markhandling Ledning av plaströr Ledning av PE-rör, tryckrör , Rör av PEM-slang PN 8 Oisolerade ledningar i mark skall åtskiljas minst 300mm mellan tillopp och retur Markeringsband skall placeras ca 200mm över ledning. PLB PLB.1 ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Öppna cisterner för lagring av fast medium 46 KB01-UK1 3 st Uppsamlingskärl för etylalkohol (29 %) Genomsiktlig plastdunk (V= 25 l) med tätt inlopp samt separat skruvlock för luftning. Märkning skall ange i klartext för kärlets funktion och media. ex. PÅFYLLNING KÖLDBÄRARSYSTEM KB01 MEDIA: 29% ETYLALKOHOL

24 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:4 PLC PLC.41 EXPANSIONSKÄRL O.D Slutna expansionskärl med enskilda rum för vätska och gas Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) 47 KB01-EXP1 2 st Fabrikat: Armatec Typ: AT8321C-80 Volym: 80 l Förtryck: Tillbehör: 0,5 bar AT Kulventil (avstängning) AT Kulventil (avtappning) AT 8310A3,0-20 Säkerhetsventil (öppningstryck 3,0 bar) AT Kontrollmanometer AT 8060B15 Luftavledare (automatisk) AT Kulventil (avstängning till luftavledare) Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) 48 KB01-EXP1 1 st Fabrikat: Armatec Typ: AT8321C-50 Volym: 50 l Förtryck: 0,5 bar Tillbehör: AT Kulventil (avstängning) AT Kulventil (avtappning) AT 8310A3,0-20 Säkerhetsventil (öppningstryck 3,0 bar) AT Kontrollmanometer AT 8060B15 Luftavledare (automatisk) AT Kulventil (avstängning till luftavledare) PN PNU.3 PNU.31 RÖRLEDNINGAR MM Ledningar av kopparrör Ledningar av raka kopparrör Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar , -18- Typ Outokumpo tube. Skarvmetod hårdlödning alt. presskopplingar.

25 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:5 PP PPC PPC.1 PPC.11 PPC.3 PPC.61 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM Fästdon, fixeringar, styrningar mm Fästdon till rörledningar Rörledningar fästs normalt mot tunga konstruktioner (byggstomme). Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) Samtliga köldbärarledningar skall förses med klammer/distansskål typ Jirva ISO-klamma Rörgenomföringar RE skall för utföra ursparing, håltagning, igensättning, brand- och ljudtätning etc. för samtliga nya rörinstallationer. Se även Administrativa föreskrifter AFJ.3 Röranslutningar mm Erf. kopplingsdetaljer vid anslutning/inkoppling skall ingå. Röranslutning av aggregat och värmepumpar etc. skall ske med lätt delbar koppling/fläns så att framtida service/byte etc. underlättas. 50 ANSL. KB01-GT0X 6 st Montage av dykrör för temperaturgivare. Dykrör tillhandahålles av SÖE. Placering enligt ritning samt anvisning på plats av SÖE. PPC.65 PPC.651 PPC.652 Avtappningsanordningar och luftningsanordningar på rörledning Avtappningsanordningar är ej redovisade på ritningar. Luftningsanordningar är redovisade översiktligt på ritningar. RE ansvarar för slutlig placering/omfattning enligt krav nedan. Placering skall företrädesvis förläggas till rum med uppsamlingsskärl och ske i samråd med kontrollant. Avtappningsanordning på rörledningar 51 Samtliga lågpunkter för KB-system skall förses med 6 st avtappningsventiler typ kikbox med lock. Luftningsanordningar på rörledning Samtliga höjdpunkter i rörsystem för KB-system skall förses med luftningsanordningar.

26 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:6 52 LK50 6 st Luftklocka av kopparrör Ø35, med lödda gavlar samt utloppsledning Ø12. Avstängningsventil Beulco BA107-DN10+ Vinkel DN10. Utloppsledning avslutas i uppsamlingskärl KB01-UK1. PPD PPD.25 INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar Avser samtliga nya ledningar för KB. PS PSA PSA.3 PSA.33 VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION Injusteringsventiler med sammansatt funktion Injusteringsventiler med avstängnings- och mätningsfunktion 53 RV50 Inregleringsventil med invändig gänganslutning. Fabrikat: MMA Typ: STV Tillbehör: Isolerkåpa Dim: st PSB PSB.1 AVSTÄNGNINGSVENTILER Kulventiler Avstängningsventil med löd eller presskoppling alt gängansl. och hög spindelhals. 54 AV50 Fabrikat: Armatec Typ: AT 3611/AT3616 alt. AT3601 Dim: 15/15 3 st 20/22 6 st 32/35 13 st

27 TEKNISK BESKRIVNING - RÖRINSTALLATIONER Sid 55:7 PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem 55 SÄK50 Fabrikat: Soma Therm Typ: SYR 1915 (öppningstryck 2,5 bar) Storlek: DN15 5 st Tillbehör: Delbar koppling på utloppsledning typ klämrings- eller unionskoppling Övrigt: Utloppsledning DL till blandningskärl PX PXB.3 PXB.313 MEDIER I VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIASYSTEM Påfyllning av färdigblandad etanol (29% etanol / 71% vatten) i köldbärarsystemet. Koncentrerad etanol ej får hanteras inom arbetsområdet. Hantering av etanol i övrigt enligt Normbrunn-07 samt SVEP-standard för kollektorer och etanolfyllning. Köldbärare och kylmedel Köldbärare, alkohol-vattenblandning 56 Köldbärare för uppfyllnad av nya installationer med färdigblandad produkt ingår i RE. Preliminära beräknade mängder enligt följande: Bredgatan 16, Vallberga 9: l Byvägen 44, Ränneslöv 23: l Perstorpsvägen 1, Ysby10:1 900 l R RB RBB.111 ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolering och ytskikt är angivna på ritningar vid angivande av rördimensioner. Observera att detta endast finns markerat vid dimensionsförändringar på rörledningar. Isolering och ytskikt skall utföras heltäckande för samtliga ledningssystem. Termisk isolering med fogtätade slangar eller plattor av syntetiskt cellgummi på rörledning 57 KB01-18-, KB Isolervara: AF Armaflex Isoleringstjocklek: 19 mm Montering: Limning

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Arb. nr. 13 998 Snällsböke 2013-04-12 NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 18 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig: Jörgen

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (31) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och Målilla 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OP-KYLA Ombyggnad VVS-Beskrivning: Rör- kylinstallationer 2015-04-24 Förfrågningshandling Rev Handlägges av: Niclas Pahlman TURING AB Upprättad av: Tom Clemes TURING AB Ålands

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: 1 första sida 1 sida innehållsförteckning 49

Läs mer

KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN

KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN SWECO ARCHITECTS AB KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB Göteborg Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Karin Kullman 031-63 28 96 SWECO Gullbergs Strandgata

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS.

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS. BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS Malmö 2016-06-20 Per-Johan Ytterman PQR Consult AB St. Johannesgatan 1D 211 46 Malmö 070-6753920

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och Sidantal 12 Falu Kommun Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr 16390009 och 16390015 6.4.2. RAMBESKRIVNING FÖR VVS-INSTALLATIONER Kund/projektnr: : : TQM-720-H Materialbeskrivning Falun Mora

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 1 (40) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Blockgatan 10, 653 41 KARLSTAD Tel. 054-15 65 45 www.vvsplan.se 06.4 TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD MED PARTNERING SOM SAMARBETSFORM Objekt: SILBODALSSKOLAN ÅRJÄNGS KOMMUN KV. SKOLAN NYBYGGNAD

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

SJÖTOFTA SKOLA OMBYGGNAD

SJÖTOFTA SKOLA OMBYGGNAD Arbetsnr Sidantal 25 Tranemo Kommun RAMBESKRIVNING RÖRSYSTEM TOTALENTREPRENAD Upprättad av Entreprenadplanering AB - Innehållsförteckning Sid 5 V-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 56 VÄRMESYSTEM Ver. 2.1

TEKNISK ANVISNING. 56 VÄRMESYSTEM Ver. 2.1 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 56 VÄRMESYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18, Ver. 1.0 2014-04-01, Ver. 2.0, Ver. 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM...

Läs mer

K0043. 007/008.04/50.951

K0043. 007/008.04/50.951 Antal blad 51 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.7 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda RAMBESKRIVNING för VÄRME-, SANITETS- OCH KYL- INSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: roland.gustavsson@flk.se FLK

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Antal blad 54 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR

Antal blad 54 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR Antal blad 54 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.5 BBB.52 BBB.53 BBB.54 BBB.55 BBB.56 BBB.57 BBB.8 Utförda undersökningar

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

ÖRELUNDSKOLAN, OLSFORS ÖRLID 1:58, BOLLEBYGDS KOMMUN

ÖRELUNDSKOLAN, OLSFORS ÖRLID 1:58, BOLLEBYGDS KOMMUN Arbetsnr: Sidantal: 26 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR 52, 53, 56 RÖRSYSTEM Upprättad av Entreprenadplanering AB Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

AMA 98 HENCO ALUPEX SYSTEM. Version: Förklaringar

AMA 98 HENCO ALUPEX SYSTEM. Version: Förklaringar AMA 98 Version: Förklaringar Kursiv text anger informativ text som skall färdigställas av beskrivningsförfattaren. Text, beteckningar etc. innehållande x, y, z och färdigställs av beskrivningsförfattaren.

Läs mer

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Consultec Byggprogram / HDa Prisändringsrapport VVS-grossister Anr/Kod Antal Ben1 / Varurupp

Consultec Byggprogram / HDa Prisändringsrapport VVS-grossister Anr/Kod Antal Ben1 / Varurupp 0110 MA-avloppsrör 2404068 2427448 0 1618624 1679598 3 1703915 1719433 0 1960104 1960104 0111 MA-rördelar 2262496 2284929 0 1415837 1527857 7 1516112 1546412 1 1491234 1491234 0112 MA-rörstillbehör 1639228

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

Status Fastighetsbeteckning Ändringsdatum. Kod Text Mängd Enhet Rev

Status Fastighetsbeteckning Ändringsdatum. Kod Text Mängd Enhet Rev 1 (16) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 56 VÄRMESYSTEM 56.B Värmevattensystem Värmesystem installeras med Thermotechs rörsystem tillverkade i PE-RT med syrediffussionsspärr placerad i mitten av

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn Beskrivning Installationer för andnings-och instrumentluft 2013-03-19 Rev Datum Sida/or Handlägges av: Ture Karlsson Upprättad av: Ture

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 55 KYLSYSTEM Ver. 2.1

TEKNISK ANVISNING. 55 KYLSYSTEM Ver. 2.1 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 55 KYLSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18, Ver. 1.0 2014-04-01, Ver. 2.0, Ver. 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM...

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

Kalkylexempel VS KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13

Kalkylexempel VS KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13 16000 Kalkylexempel VS F10x5 F10x5 F10x5 LAGERLOKAL KONTOR F9x13 F9x13 F9x13 27 HALL RWC 8000 2500 F10x5 F10x5 Skala 1:100 0 1 2 3 4 5 10 SAMMANSTÄLLNING 1 (7) 1 KAPITEL SIDA 1 2 2 ALLMÄNNA LOKALER 2-4

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-4810001 2006-09751 1 (53)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-4810001 2006-09751 1 (53) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-4810001 2006-09751 1 LFV ARLANDA 06A42 NY BUSSDEPÅ TEKNISK BESKRIVNING NYBYGGNAD AV 481 Servicehall Bussar 482 Skärmtak 483 Vaktbyggnad 50 SAMMANSATTA RÖR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Antal blad 56 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR

Antal blad 56 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR Antal blad 56 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering LK OptiFlow EVO II Utförande LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering av t.ex. golvvärmesystem, traditionella värmesystem samt kylsystem. Ventilen finns i två olika flödesområden, 2-16

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING

KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING Handling 11.2 Sidantal 30 KV VARGEN 4, LULEÅ VS-INSTALLATIONER Upprättad av NP Unr Telefon 0920-22 90 05 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE KYLINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE KYLINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE KYLINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11 Innehållsförteckning

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Antal blad 59 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM1 TJN 100301 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING RÖR

Antal blad 59 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM1 TJN 100301 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT BESKRIVNING RÖR Antal blad 59 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM1 TJN 100301 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65

Läs mer