NR NR kylavarme.se. Smartare produkter sänker energiförbrukningen. kylavarme.se TEMA: ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR. Tidigt ute med frikyla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4 2012 NR 5 2012. kylavarme.se. Smartare produkter sänker energiförbrukningen. kylavarme.se TEMA: ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR. Tidigt ute med frikyla"

Transkript

1 NR 3 NR 1 TEMA: FORSKNING & FRAMSTEG NR 7 TEMA: VÄRMEPUMPAR / CHILLVENTA Utvecklingsprocessen bakom ny värmepump Värmepump med kapacitetsstyrning NR 6 Grön värme i Borås Djurpark Hur bra kan ett värmesystem bli? Allt inför Chillventa Upp och ner på den europeiska marknaden Nytt på köldbärarfronten Bevara skärgårdsbutiker genom energieffektivisering TEMA: DRIFT & UNDERHÅLL NR 5 Smartare produkter sänker energiförbrukningen Tidigt ute med frikyla TEMA: ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR Kylbranschen lär av processindustrin Ökat underhåll för minskad Att ta hand om totalkostnad sin investering eri ing Vad dkostar egentligen service och underhåll? TEMA: DEN MODERNA BUTIKEN NR 4 Moderna butiker sparar miljö och ekonomi Framtidens besparingspotential Datacentret som vågade prova något nytt Yrkes-SM Inför Nordbygg TEMA:NORDBYGG OCH MCE Ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler Kyldiskens funktion i butiken NR 2 Ny teknik kräver ny kunskap Mostra Convegno Expocomfort Energieffektivisering en bra affär Här utbildas framtidens tekniker Utbildning och rekrytering branschens viktigaste frågor Diplomerad kyl- och värmepumptekniker TEMA: UTBILDNING & CERTIFIERING Status för certifiering av företag och personer Mediaplan 2013 Kyla, luftkonditionering och värmepumpar Läsare: Entreprenörer, beslutsfattare, anläggningsägare, kyl- och värmepumpsinstallatörer, servicetekniker, konsulter och fastighetsägare KYLA Värmepumpar Box 47122, Årstaängsvägen 19 C, Stockholm Tel 46 (0) , Fax 46 (0) www. Upplaga: 6000

2 VÄLKOMMEN till KYLA Värmepumpar KYLA Värmepumpar har drygt två decennier bakom sig som det ledande forumet med exklusivt fokus på kyl- och värmepumpmarknaden i Sverige och Skandinavien. Vi skriver om stort och om smått, om teknik och om marknad. Vi skriver om det som vi tror att du, dina kollegor, dina konkurrenter och dina kunder har nytta av på både kort och lång sikt. Ambitionen är hög. KYLA Värmepumpar ska leverera nyheter, information, kunskap och erfarenheter till en bred målgrupp där den gemensamma faktorn är att man i sin verksamhet använder eller levererar kyl- eller värmepumpteknik. Bland KYLA Värmepumpars läsare hittar du såväl företagsledare och styrelseproffs som konsulter, servicetekniker och anläggningsägare. Dessa människor återfi nns dessutom inom såväl offentlig som privat sektor. Att ha en så pass bred läsekrets är utmanande och inspirerande. För att locka alla dessa till läsning jobbar vi därför mycket med text, bild, layout och med att erbjuda ett brett innehåll. Ju högre läsvärdet är och ju fl er som verkligen tar till sig hela tidningen, desto högre blir värdet av att annonsera. Det hänger ihop på ett ganska självklart sätt och kommer naturligt. Sedan en tid tillbaka har vi även kompletterat den trycka tidningen med en ordentlig nyhetssida på nätet och med ett nyhetsbrev som går ut till tusentals prenumeranter över hela Skandinavien. Det har stärkt, och fortsätter stärka, tidningens varumärke och intresset för den tryckta tidningen. Något som i nästa led erbjuder goda möjligheter för dig att kommunicera med alla delar av kyl- och värmepumpmarknaden på ett effektivt och slagkraftigt sätt. KYLA Värmepumpar fortsätter att växa, och du med oss. Tack för ordet Johan Tegnelius Chefredaktör 2013 UTGIVNINGSPLAN NR VECKA BOKNINGSSTOPP MATERIALDAG /1 25/ /3 8/ /4 19/ /5 31/ /7 19/ /8 30/ /10 11/ /11 22/11 TEMANUMMER Nr 2 Nr 3 Nr 6 Nr 7 Utblick framtid Vad krävs av ett företag, en produkt eller en tjänst för att det ska vara konkurrenskraftigt på marknaden idag och i framtiden? Vilka krav ställer kunderna och hur resonerar man i leverantörsle det? I detta nummer försöker vi ge några av svaren på dessa frågor genom att plocka upp tankar, idéer och framtidsvisioner som antingen fi nns på marknaden eller som är på väg ut. Energieffektiva kyl- och värmepumplösningar Olika system kan uppnå samma resultat, om resultatet är att kyla eller värma. Däremot fi nns det mycket som kan skilja systemen åt vad gäller hur pass energieffektivt det kommer att arbeta. Frikyla, värmepumpar, kyla och värme i kombination, intelligent styrning, effektivare utrustning och smarta, specialanpassade lösningar. Det fi nns mycket att inspireras och lära sig av. Värmepumpar I takt med att temperaturen sjunker utomhus börjar allt fl er fastighetsä gare oroa sig för sina uppvärmningskostnader, och värmepumpen är då ett attraktivt alternativ för att spara både pengar och miljö. Även om processen från planering till driftssättning tar sin tid är hösten den stora värmepumpsäsongen. Och självklart vill vi belysa tekniken, systemen och tjänsterna kopplade till detta ämne lite extra här. Forskning & Utveckling De senaste rönen inom forskningsvärlden och industrin är alltid intressanta att följa. Åt vilket håll går utvecklingen och vilka trender kan vi skönja. Det som är nytt och revolutionerande idag kan mycket väl bli vardag i morgon. Sverige och Norden ligger i framkant inom fl era olika områden, vilket vi gärna belyser.

3 LMG York PRISER OCH FORMAT 4-FÄRG SV/V TILLÄGGSFÄRG OMSLAGSSIDOR Uppslag : : :- 2:a och 3:e omslag, 4-färg 185 x :- 1/1 sida : : :- 4:e omslag, 4-färg 185 x :- 1/2 sida : : :- Sida 4, 4-färg, 185 x :- 1/3 sida : : :- 1/4 sida 9 600: : :- 1/8 sida 7 200: : :- BILAGOR 2 sidor, lösa :- 4 sidor, lösa :- 8 sidor, lösa :- Max vikt 30 gram. Maxformat 200 x 287 mm För inhäftade bilagor, bilagor över 8 sidor och/eller över 30 gram lämnas offert vid förfrågan. RABATTER 2-3 införanden 5% 4-5 införanden 10% 6- införanden 15% PRISER Uppslag 390 x 265 mm 420 x 297 mm 3 mm 1/1 sida 185 x 265 mm 210 x 297 mm 3 mm 1/2 sida 90 x 265 mm 105 x 297 mm 3 mm 1/2 sida 185 x 130 mm 210 x 148 mm 3 mm Alla priser är exkl. moms och byråprovision. Begärd placering kan endast göras på 1/2 sida eller större format. Pristillägg för bestämd placering är 10% på ordinarie annonspris. KYLFÖRETAG PÅ DIN ORT Kontakta annonsavdelningen för pris och bokningsunderlag ANNONSBOKNING /3 sida 58 x 265 mm 1/3 sida 185 x 90 mm 1/4 page 90 x 130 mm 185 x 63 mm 1/8 sida 90 x 63 mm 185 x 30 mm PR GUIDEN PR Guiden är ett enkelt, effektivt och prisvärt komplement till övrig annonsering i tidningen. PR Guiden fungerar som ett register över produkter och reservdelar samt vem som säljer dessa. Man kan välja att annonsera under en eller fl era rubriker, och det fi nns möjlighet att förstärka budskapet med en bildannons. Har du frågor, funderingar eller skulle vilja att fl er rubriker fanns med i tidningen (du kanske har någon produkt som du inte tycker faller in under någon av de befi ntliga) är du självklart välkommen att kontakta vår annonsavdelning. PR-GUIDEN för produkter & reservdelar Ett snabbt & enkelt sätt att hitta till marknadens ledande leverantörer MED KYLA N Å R DU Ä NNU FLER OCH OFTARE Vill du veta mer? TAG KONTAKT MED MATTIAS PENNINGER på tel eller 50 KYLA VÄRMEPUMPAR NR 7/2009 ARMATUR D.E.M. PRODUCTION AB FLOWCONTROL AB Objekt grupper, EASY boxar, SQD boxar Nicab köldbärarventiler ON/OFF, Nicab reglerventiler 0-10 V, Nicab Vridspjällsventiler, Injusteringsventiler Henry, Alco, Danfoss, Castel, Virginia AUTOMATIK BS ELCONTROL AB BS Elcontrol, Apparatskåp, elkomponenter. Kuldevakten JOHNSON CONTROLS NORDEN AB Johnson Controls/Penn JONPARTS AB Störk-Tronic SAMON AB Carel, Alco, Danfoss, Castel, Johnson Controls Samon UNILEC AB Evco, C.A.E.M., Cewal EXPANSION/AVGASNING KAROB AB Expansion och avgasning för slutna värme- och kylsystem från 50 liter och uppåt. Alla tryck och medier. FLÄKTAR Ziehl, Radlon ISMASKINER ENERGITEKNIK AB KOMPRESSORER & AGGREGAT ARIDUS AB Kondensavfuktare, Zaharaserien med LTtekniken. Rikstäckande service/ reservdelar med ISO 9001/14001 CARRIER AB Carrier CLIMA SVERIGE AB Mitsubishi, Heavy Industries Ltd Egang Co Ltd,Toyotomi Co.Ltd. WiniaMando Inc., Amena COROMATIC AB Liebert-Hiross D.E.M. PRODUCTION AB Frekvensstyrda vätskekylaggregat Challenger ENERGITEKNIK AB Legoproduktion av kylagregat ESSÉN COMPANY AB FRIGADON AB Airwell, Clima System, Devatec, Rhoss, Thermocold Frigadon KINNAN AB Panasonic, Veneto Kylma Compacta, CVK/CVKP CO 2, A-TAC, COS, Bitzer, Tecumseh/L unite Hermetique, Bristol, Danfoss, KAC, Mitsubishi, ACC, KLV, Aermec KYLPRODUKTER I KIVIK AB Avfuktare, kompaktkylaggregat, klimatrumsaggregat Panasonic MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE Mitsubishi Electric luftkonditionering och kompressorer QVANTUM ENERGI AB SKIAB Qvantum Clivet SUPERCOOL AB Supercool - termoelektriska kylaggregat, kylboxar, peltierelelement TEKNOKYL INDUSTRIER AB TESAB AB VENTILATIONSUTVECKLING AB CIAT, COSTAN, Mycom, Eurocryor, Afinox Toshiba VK-SYSTEM AB Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic m.fl. PRODUKTER & RESERVDELAR PRISLISTA Bildannons 58 x 58 mm 6 500:-/år Bildannons 120 x 57 mm 9 750:-/år 1-2 rubriker 2 600:-/år 3-5 rubriker 3 900:-/år 6- rubriker 5 200:-/år Annonsering sker årsvis (8 nummer per år). Vid ändring av bildannons eller rubriktext är sista dag för ändring detsamma som materialdag enligt vår utgivningsplan. ANNONSERING UNDER ARBETSPLATSEN Är ditt företag i behov av personal är en annons under ANNONSERING UNDER ARBETSPLATSEN Arbetsplatsen ett bra sätt att nå ut till kyl- och värmepumpmarknaden. PRISER TILLÄGG FÖR FORMGIVNING NÄTANNONS Vill du kan du även få med annonsen på vår hemsida 1/4 sida 6 950:- 900:- Tidning hemsidan 1 500:- Där kan vi dessutom publicera annonsen 1/3 sida 8 250: :- Endast hemsidan 3 000:- omgående efter det att vi fått underlagen från dig. 1/2 sida : :-

4 ANNONSMATERIAL Digitalt material enligt följande: QuarkXpress eller Indesigndokument Dokumentet ska vara packat så digitala bilder, loggor och typsnitt o s v följer med. Bifoga en färgutskrift. De medsända bilderna bör ha en inbäddad profi l för att säkerställa att trycket blir som på en kalibrerad skärm. Vi rekommenderar att behålla bilderna i RGB, gärna Adobe RGB. Vill du konvertera bilderna till CMYK själv rekommenderar vi ISOcoatedv2eci.icc. Högupplösta pdf-fi ler med inbakade typsnitt. Exportera PDFer med PDF/X1a annonser ska ha en skärsmån på minst 3 mm utöver tidningens yta, och en förskjutning av passmärken med minst 4 mm. Exempel: helsida 210 x 297 mm 3 mm halvsida 105 x mm Här kan du ladda ner vårt färgstyrningspaket, inkl joboptions och icc-profi ler: Använder du dig av dessa inställningar så minimeras risken för att tekniska problem ska uppstå och kvaliteten blir optimal. UTFORMNING AV ANNONS För hjälp med utformning av annons debiteras extra. BETALNINGSVILLKOR 30 dagar netto. ANNULLERING Skriftligt meddelande senast 30 dagar före i utgivningsschemat angiven materialdag. Lämnas annonsmaterial så sent att annonsen ej kan införas i beordrat tidningsnummer, debiteras 50% av annonspriset. ANSVAR FÖR FEL I ANNONS För eventuell skada, som kan tillfogas annonsören eller annan person genom att annons är felaktig eller ej blivit införd på begärd dag, ikläder sig tidningen ej något ansvar. Vid intelefonering av annons ansvarar tidningen ej för ev fel, ej heller för ev fel i annons, vars korrektur godkänts av annonsör eller annonsbyrå. Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. MATERIALADRESS Inloggningsuppgifter Kaigans kundentré för annonsörer: Gå in på Användarnamn: KYLANNONS Lösenord: TEKEMOBAG Mail: KYLA Värmepumpar Box Stockholm ANNONSAVDELNING E-post Telefon Fax Hemsida www. Vill du boka annons eller veta mer kontakta vår annonsavdelning eller maila För format utöver ovan angivna samt paketlösningar lämnas offert vid förfrågan. Priser är angivna exklusive moms och byråprovision. KYLA VÄRMEPUMPAR ÅRSTAÄNGSVÄGEN 19 C BOX STOCKHOLM

5 Kylavarme.se är sajten som vänder sig direkt till kyl- och värmepumpmarknadens installatörer, anläggningsägare, entreprenörer och konsulter. www. PANORAMA PANORAMA 1024 x 100 pixlar kr/månad SKYSKRAPA 120 x 600 pixlar kr/månad KNAPP SKY- SKRAPA REKTANGEL HÖGHUS KNAPP 120 x 60 pixlar kr/månad REKTANGEL 320 x 40 pixlar kr/månad HÖGHUS 180 x 260 pixlar kr/månad ANNONSFORMAT MÅTT MAXSTORLEK MATERIALTYP PRIS/MÅNAD KR Panorama 1024 x 100 pixlar 50 Kb Gif, Jpeg, Flash & Shockwave Skyskrapa 120 x 600 pixlar 50 Kb Gif, Jpeg, Flash & Shockwave Höghus 180 x 260 pixlar 40 Kb Gif & Jpeg Rektangel 320 x 40 pixlar 40 Kb Gif & Jpeg Knapp 120 x 60 pixlar 30 Kb Gif & Jpeg BANNERANNONSERING I NYHETSBREV Nyhetsbrevet når idag ut till cirka 7000 prenumeranter i Norden och ger dem en regelbunden nyhetsuppdatering. Här ges mottagarna rubriker och sammanfattningar tillsammans med en länk till hemsidan där nyheterna står att läsa i sin helhet. Smidigt, enkelt och tillgängligt. Här fi nns också utrymme för annonser. En kostnadseffektiv möjlighet att nå ut med ditt budskap, som med fördel används för att förstärka din marknadsföring i tidning och på webben. REKTANGEL stor 550 x 180 pixlar kr/utskick REKTANGEL liten 550 x 120 pixlar kr/utskick

6 DÄRFÖR ANNONSERAR VI I KYLA VÄRMEPUMPAR Att annonsera och synas i KYLA Värmepumpar ser vi på Panasonic som ett självklart alternativ då tidningen når den målgrupp och kundsegment vi vill kommunicera med. Den tar upp aktuella ämnen och teman inom branschen och håller en professionell nivå redaktionellt som ger ett mycket högt nyhetsvärde för oss i branchen. SOFIA TÖRNLÖF PRODUCT MANAGER AIRCON PANASONIC NORDIC Endast en tidning läses av så många i kylbranschen i Sverige. Innehållet är intressant, aktuellt och relevant för alla led. Därför annonserar vi i KYLA Värmepumpar. ANDREW KRISTENSEN SVERIGECHEF, INDUSTRIKYLA JOHNSON CONTROSL Med mer än 30 års erfarenhet och export till mer än 120 länder över hela världen intar Panasonic en ledande position som leverantör av värme- och kylsystem. Panasonic är också ledande som innovatör av teknik för en bättre inomhusmiljö med mer än patent. Totalt har vi producerat över 100 miljoner kompressorer och våra produkter tillverkas vid 294 olika anläggningar världen över. Så slutkunden kan alltid vara säker på att Panasonics värme- och kylsystem alltid håller högsta kvalitet. Johnson Controls är ett globalt företag med verksamhet i över 150 länder och med fl er än medarbetare. Affärsområdet Industrikyla (f.d. YORK) med cirka 70 anställda i Sverige utför projektering, installation och service av industriell kyla, värmepumpar och energitekniska lösningar till process- och livsmedelsindustrin, energisektorn, kommersiella och kommunala installationer. Daikins produktportfölj vänder sig primärt till kylcertifierade företag och KYLA Värmepumpar har alltid varit det självklara valet för att kommunicera mot vår målgrupp. Tidningens blandning av kyltekniska tips, marknadsorienterade produktreportage, intressanta annonser och mycket mer innebär att målgruppen är bred. Allt från slutkunder som fastighetsägare, butiksägare till konsulter och kyltekniker vilka samtliga är viktiga för Daikins fortsatta expansion PER KLÖFVER MARKNADSCHEF DAIKIN SWEDEN Genom vår annonsering i KYLA Värmepumpar når vi landets alla aktörer på kyl- och värmepumpmarknaden. Tidningen är seriös och håller en hög kvalité och vi ser den som en naturlig del av vår marknadsföring. Vi är helnöjda! LENNART OHLSSON VD, AQS PRODUKTER AB Daikins historia började 1924 och i dag är Daikin ett av världens ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering. Bakom framgångarna ligger ett målmedvetet arbete för att alltid ligga i den absoluta framkanten vad gäller teknikutveckling, kvalitet och nya innovationer AQS Produkter AB är ett av de ledande företagen i kylbranschen. Sortimentet omfattar de fl esta typer av klimatoch kylaggregat och försäljningen sker genom kylinstallatörer över hela landet. Företaget etablerades 1985, omsätter cirka 100 miljoner och har 24 anställda.

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Present Profilreklam

Present Profilreklam ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Present Profilreklam Distribueras i DI oktober 2007 Profilprodukter en viktig del av reklamkakan Svenska företag har mycket att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. bra SÅ SKAPAR DU ETT

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer