111 Jordarbeten 2, Bergarbeten 2, Arbeten med betongpålar 3, Spontningsarbeten 3, Asfaltarbeten 3,137

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "111 Jordarbeten 2,902. 112 Bergarbeten 2,791. 116 Arbeten med betongpålar 3,638. 119 Spontningsarbeten 3,102. 113 Asfaltarbeten 3,137"

Transkript

1 1.1 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Litt Huvudgrupper 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER 110 Markarbeten 111 Jordarbeten 112 Bergarbeten 113 Arbeten med betongpålar 114 Spontningsarbeten 115 Asfaltarbeten 116 Trädgårdsarbeten 117 Betongarbeten 111 Jordarbeten 2, Bergarbeten 2, Arbeten med betongpålar 3, Spontningsarbeten 3, Asfaltarbeten 3, Trädgårdsarbeten 3, Betongarbeten 3, Byggnadsarbeten Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader med stomme av: 121 platsgjuten betong 122 prefabr. betongelement Enbostadshus med stomme av: 123 trä Ombyggnader 124 Ombyggnader Industribyggnader med stomme av: 125 prefabr. betongelement 126 stål 121 platsgjuten betong 2, prefabr. betongelement 2, Byggnader med stomme av trä 2, Ombyggnader 2,681 Köpcentrum och logistikbyggnader med stomme av 125 betong 2, stål 2, Rörarbeten Samtliga 131 Utv. värme- och sanitetsarbeten Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader 132 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Enbostadshus 133 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer 134 Inv. vatten- och sanitetsinslationer Ombyggnader 135 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Industribyggnader 136 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Samtliga 131 Värme- och sanitetsinslationer 4, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Byggindex 1 12

2 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1.1 Litt Huvudgrupper (forts.) 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER (FORTS.) 140 Luftbehandling 141 Ventilationsanläggningar 141 Ventilationsanläggningar 3, Elarbeten 151 Lågspänningsanläggningar 152 Telesignalanläggningar 153 Hissar och rulltrappor 151 Lågspänningsanläggningar 5, Inst.arb. För tele-,data- och 4,061 säkerhetsanläggningar 153 Hissar och rulltrappor 2, VÄGENTREPRENADER 210 Röjnings-, grundförstärknings- och terrasseringsarbeten 211 Jordterrassering m.m. 211 Jordterrassering m. m. 2, Jord- och bergterrassering m.m. 213 Bergtunnlar 211 Jordterrassering m. m. 2, Sprängningsarb. Bergrum 2,759 och tunnlar 220 Torrläggnings- samt diverse konstarbeten 221 Betongrörledningar m.m. 221 Betong- plast- och stålrörledn. 2, Betong-, plast- och stålrörledningar m.m. 221 Betong- plast- och stålrörledn. 3, Överbyggnadsarbeten, trafikanordningar och trafikbelysning 231 Grusöverbyggnad m.m. 231 Överbyggnad m.m. 2, Bergöverbyggnad m.m. 233 Trafikbelysnings- och trafiksignalanläggningar 231 Överbyggnad m.m. 2, Trafikbelysn.- och trafiksignalanläggningar 6, Beläggningsarbeten 241 Asfaltbeläggningar m.m. 242 Tankbeläggningar 243 Asfaltmassor 241 Asfaltbeläggningar, vägar 2, Tankbeläggningar 2, Asfaltmassor 2, Broarbeten 251 Broarbeten, betong 252 Broarbeten, stål 251 Broarbeten, betong 3, Broarbeten, stål 3,100 Byggindex

3 1.1 Huvudgrupper (forts.) 300 LEDNINGSENTREPRENADER Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 310 Markarbeten 311 Jordarbeten 312 Bergarbeten 313 Spontningsarbeten 314 Betongarbeten 311 Jordarbeten 3, Bergarbeten 2, Spontningsarbeten 3, Betongarbeten 3, Läggning av rörledningar 321 Läggning av segjärnsrör 322 Läggning av PVC-rör 323 Läggning av betongrör 324 Läggning av stålrör 325 Läggning av högtrycksrör 326 Isolerade ledningar 321 Läggn av segjärnsrör 3, Läggn av PVC-rör 3, Läggn av betongrör 3, Läggn av högtrycksrör 4, Läggn av högtrycksrör 4,306 Nytt: 331 Läggn. av preisolerade ledningar exkl. material 400 BERGRUMS-, TUNNEL- OCH GRUVENTREPRENADER 410 Sprängningsarbeten 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 2, Transporter 421 Bergtransport 421 Bergtransport 3, Betongarbeten 431 Förstärkningsarbeten 431 Förstärkningsarbeten 2, ÖVRIGA ARBETEN 510 Konsultuppdrag 511 Projektering (2141) 511 Projektering 2, Byggindex 1 12

4 Omräknings för Entreprenadindex E84 Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Undergrupper användas vid om- Omräkningsräkning 2000 UNDERENTREPRENADER Arbeten med monteringsfärdiga element 2011 Prefabricerade betongelement 2011 Prefabricerade betongelement 2, Melarbeten 2021 Smide 2022 Melpartier av aluminium 2023 Melpartier av stål 2024 Rostfria arbeten 2025 Rostfria arbeten, syrefasta 2026 Stålkonstruktioner 2027 Industriportar 2021 Smide 3, Melpartier av aluminium 2, Melpartier av stål 2, Rostfria arbeten 3, Rostfria arbeten, syrefasta 3, Stålkonstruktioner 3, Industriportar 2, Plåtarbeten 2031 Ytbehandlad stålplåt 2032 Kopparplåt 2033 Aluminiumplåt 2034 Profilerad plåt 2040 Papptäckningsarbeten 2041 Papptäckning 2042 Papptäckning med värmeisolering 2050 Putsningsarbeten 2051 Fasadputsning 2052 Tilläggsisolering med puts 2031 Ytbehandlad förz. stålplåt 2, Kopparplåt 2, Aluminiumplåt 2, Profilerad plåt 2, Tak- och tätskikt 2, Tak- och tätskikt med värme- 2,499 isolering 2051 Fasadputsning 2, Tilläggsisolering med puts 2, Glasarbeten 2061 Floatglas 2062 Laminerat glas 2063 Härdat glas 2064 Isolerrutor 2065 Brandglas 2061 Floatglas 2, Laminerat glas 2, Härdat glas 2, Isolerrutor 2, Brandglas 2, Arbeten med beklädnadsskivor 2071 Gipsskivor på stålreglar 2071 Gipsskivor på stålreglar 2, Arbeten med fogplattor 2081 Natursten 2082 Kakelplattor 2081 Natursten 2, Kakelplattor 2,475 Byggindex

5 1.2 Undergrupper (forts.) Omräknings för Entreprenadindex E84 Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen Arbeten med fogplattor (forts.) 2083 Sintrade plattor 2083 Sintrade plattor 2, Klinkerplattor 2085 Konststensplattor (Terrazzo) 2084 Klinkerplattor 2, Konststensplattor (Terrazzo) 2, Golvbeläggningsarbeten 2091 Parkett 2092 Linoleummattor 2093 Plastmattor 2094 Textila mattor 2100Undertaksarbeten 2101 Undertak av aluminium 2102 Undertak av mineralfiber 2110Målningsarbeten 2111 Målningsarbeten i nybyggnader 2112 Målningsarbeten i ombyggnader 2120 Oljeeldningsarbeten 2121 Oljeeldningsinslationer 2091 Parkett 2, Linoleummattor 2, Plastmattor 2, Textila mattor 2, Undertak av mineralfiber, gips 2,331 och plåt 2101 Undertak av mineralfiber, gips 2,381 och plåt 2111 Målningsarbeten i 2,727 nybyggnader 2112 Målningsarbeten i 2,639 ombyggnader 2130Isoleringsarbeten 2131 VVS-isolering 2132 Gjutasfalt 2133 Fogningsarbeten 2134 Lösfyllnadsisolering 2150 Klimatanläggningar 2151 Kyl- o värmepumpsanläggningar 2160 Övriga underentreprenader 2161 Storköksinslationer 2162 Vägmarkering 2131 VVS-isolering 2, Gjutasfalt 3, Fogningsarbeten 2, Lösfyllnadsisolering 2, Kyl- o värmepumps- 3,337 anläggningar 2161 Storköksinslationer 4, Vägmarkering 2, MASKINER & 6000 TRANSPORTER 5010Maskinutnyttjande 5011 Schaktmaskiner exkl. drivmedel och förarkostn Övriga maskiner exkl. drivmedel och förarkostn Transporter 6011 Transporter 5011 Schaktmaskiner 2, Övriga maskiner 2, Lastbilstransporter 3, Byggindex 1 12

6 Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Basgrupper MATERIAL 1010 Ballast m.m Stenmaterial, oprocessat 1012 Stenmaterial, processat 1013 Anläggningsjord 1014 Lättklinker 1015 Gatusten 1011 Stemmaterial, oprocessat 5, Stenmaterial, processat 3, Anläggningsjord 3, Lättklinker 1, Gatusten 1, Material för betong- och mureriarbeten 1021 Cement 1021 Cement 1, Fabriksbetong 1022 Fabriksbetong 3, Betongvaror 1023 Betongvaror 2, Mursten av tegel o. kalksandsten 1025 Mursten av tegel o kalksandsten 2, Mursten av lättklinkerbetong 1026 Mursten av lättklinkerbetong 1, Bruk 1028 Bruk 2, Trävaror och snickerier 1031 Trävirke 1032 Formplywood 1033 Inredningssnickerier 1034 Dörrar 1035 Fönster 1036 Garageportar 1037 Trappor 1038 Behandlad list 1040 Armeringsstål och balk 1041 Armeringsstål 1042 Stålbalk 1043 Rörprofiler av RHS-typ 1044 Stångstål 1045 Stålspont 1046 Stolpar och linor (vägbyggnad) 1050 Plåt 1051 Stålplåt 1052 Plåtreglar 1053 Förzinkad tunnplåt 1054 Profilerad plåt 1055 Kopparplåt 1060Övriga stål- och melvaror 1061 Hårdmelborr 1062 Järnhandelsvaror 1063 Stängsel 1064 Ståldörrar 1065 Verkstadsvaror 1066 Melvaror 1067 Handelsfärdigt stål 1068 Järn, stål och ferrolegeringar 1069 Rostfritt stål 1070 Isolervaror 1071 Bitumen (f.d. asfalt) 1072 Papp 1073 Tätningsmassor 1074 Värmeisolering, mineralull 1075 Värmeisolering, cellplast 1031 Trävirke 3, Formplywood 2, Inredningssnickerier 2, Dörrar 3, Fönster 3, Garageportar 3, Trappor 3, Behandlad list 2, Armeringsstål 6, Stålbalk 5, Rörprofiler av RHS-typ 3, Stångstål 5, Stålspont 4, Stolpar och linor (vägbyggnad) 4, Stålplåt 4, Plåtreglar 3, Förzinkad tunnplåt 4, Profilerad plåt 2, Kopparplåt 9, Hårdmelborr 2, Järnhandelsvaror 3, Stängsel 5, Ståldörrar 2, Verkstadsvaror 2, Melvaror 2, Handelsfärdigt stål 2, Järn, stål och ferrolegeringar 3, Rostfritt stål 3, Bitumen 3, Papp 3, Tätningsmassor 2, Värmeisolering, mineralull 2, Värmeisolering, cellplast 2,867 Byggindex

7 1.3 Basgrupper (forts.) 1000 MATERIAL (FORTS.) Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1080Hushållsutrustning 1081 Spisar 1082 Kyl- och frysskåp 1083 Rostfritt, standard 1084 Tvättstugeutrustning 1086 Plåtskåp (f.d. 1069) 1090 Övrigt byggmaterial 1091 Skivor, gips 1092 Skivor, träbaserade 1093 Trädgårdsutrustning 1094 Växter 1095 Sprängmedel 1096 Rostskyddsfärg 1097 Övrigt byggmaterial * 1098 Vägmarkering (mtrl) 1100Rörledningar 1101 Stålrör och delar 1102 Gjutna rör och delar 1103 Plaströr och delar 1104 Kopparrör och delar 1105 Kulvertrör 1106 Betongrör och delar 1110Sakvaror för VVS 1111 Teknisk armatur 1112 Reglerings- och mätutrustning 1113 Drag- och tryckregulatorer 1120 Anläggning för avlopp 1121 Brunnar, vattenlås etc Anläggning för värme 1131 Värmepannor inkl. oljebrännare 1132 Oljebrännare 1133 Kärl av stålplåt/plast 1134 Pumpar 1135 Värmekroppar 1136 Varmvattenberedare, värmeväxl Utrustning, bad och toalett 1141 Sanitetsarmatur 1142 Sanitetsporslin 1143 Badkar 1150 Speciell VVS-utrustning 1151 Rostfritt, special VVS-material till VVS-inslationer (132) 1170 VA-ledningar 1171 Segjärnsrör 1172 PVC-rör 1173 Betongrör 1174 Stålrör 1175 Fjärrvärmerör 1081 Spisar 2, Kyl- och frysskåp 2, Rostfria bänkar o utslagsbackar 5, Tvättstugeutrustning 2, Skivor, gips 2, Skivor, träbaserade 2, Trädgårdsutrustning 3, Växter 5, Sprängmedel 2, Rostskyddsfärg 3, Övrigt byggmaterial* 3, Vägmarkering (mtrl) 2, Stålrör och delar 6, Gjutna rör och delar 6, Plaströr för avlopp 4, Plaströr för värme och vatten 4, Kopparrör och delar 5, Kulvertrör 4, Teknisk armatur. 4, Regler- och mätutrustning 2, Värmepumpar och elpannor 2, Kärl och cisterner 4, Pumpar 4, Värmekroppar 3, Varmvattenberedare, 2,631 värmeväxlare 1141 Sanitetsarmatur 5, Sanitetsporslin 3, Badkar/duschkabiner/väggar 3, Rostfria bänkar o utslagsbackar 6,831 VS-inslationer (131) 4, Segjärnsrör 4, PVC-rör 4, Betongrör 3, Stålrör 4, Fjärrvärmerör 5,816 * Material som ingår i litt Byggindex 1 12

8 Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1.3 Litt Basgrupper (forts.) 1000 MATERIAL (FORTS.) 1200Ventilationsmaterial 1201 Fläktar och luftbehandlingsaggr Luftdon samt slutapparater 1203 Kanaler 1204 Utvändig isolering 1300Kablar, ledningar 1301 Kablar, ledningar 1302 Elektrisk tråd och kabel 1303 Kablar och ledningar (vägbyggnad) 1310Inslationsmateriel 1311 Inslationsmateriel 1320Telemateriel 1321 Antennmateriel 1201 Fläktar och luftbehandlingsaggr.2, Luftdon samt slutapparater 2, Kanaler 4, Kablar 18, Kablar 2, Kablar 24, Kanalisation 7, Apparater 7, Tele, data, säkerhet 3, Kapslad materiel 1331 Kapslad materiel 1331 Kopplingsutrustning 5, Armatur 1341 Armatur 1342 Armatur och lampor (vägbyggnad) 1341 Belysning 4, Armatur och lampor (vägbyggnad) 3, Ljuskällor 1351 Ljuskällor 1360Elvärme 1361 Elvärme (apparatur) Elmaterial till: Lågspänningsarbeten (151) Telesignalanläggning (152) 1341 Belysning 2, Elvärme 3,993 Lågspänningsarbeten (151) 8, Tele, data, säkerhet 4, Maskintillverkning 1371 Tillverkning, hissar 1372 Tillverkning, elmotorer 1371 Tillverkning, hissar 2, Tillverkning, elmotorer 2,119 Byggindex

9 1.3 Basgrupper (forts.) 3000 ARBETSLÖNER Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen Byggnadsarbeten 3011 Byggnadsavet, nybyggnad 3012 Byggnadsavet, ombyggnad 3013 Byggnadsavet, maskinförare 3014 Anläggningsavet 3015 Väg- och Banavet 3016 Underjordslöner 3011 Byggavet 2, Byggavet 2, Byggavet, maskinförare 2, Byggavet 2, Väg- och Banavet 2, Byggavet, underjordsarbete 2, Rörarbeten Röravet: M1, M2, M Isoleravet 3025 Kylavet 3021 Röravet: M1, M2, M3 2, Isoleravet 2, Kylavet 2, Elarbeten 3031 Elinslationsavet 3031 Elinslationsavet 2, Övriga arbeten 3041 Byggnadsämnesavet 3042 Trädgårdsanläggaravet 3043 Smidesavet (Svemek) 3044 Teknikavet If Mel (f.d. Verkstadsavet) 3045 Plåtavet 3049 Målningsavet 3041 Byggämnesavet 2, Trädgårdsanläggaravet 2, Smidesavet (Svemek) 2, Teknikavet IF Mel 1, Plåtavet 2, Målningsavet 2, TJÄNSTEMANNALÖNER 4011 Tjänstemannalöner (Unionen, Ledarna, Sv. Ingenjörer) 4011 Tjänstemannalöner 3, ELKRAFT OCH DRIVMEDEL 7011 Dieselolja, MK 1 (tidigare MK 3) Avser bulkpriser 7012 Eldningsolja 7013 Dieselolja, MK 1 Avser bulkpriser 7021 Elkraft, husbyggnad 7022 Elkraft, anläggning 7011 Dieselolja Mk I 6, Dieselolja Mk I 6, Elkraft, husbyggnad 4, Elkraft, anläggning 4, ÖVRIGA KOSTNADER 8011 Allmänna kostnader 8011 Allmänna kostnader 2, Byggindex 1 12

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Årskostnadsberäkningar

Årskostnadsberäkningar w Byggnadsstyrelsens rekommendationer Årskostnadsberäkningar DET GÄLLER FRAMTIDEN FÖR DEN NAR FASTIGHETEN. l If t i Dokumentets utgivare P BYGGNADSSTYRELSEN Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1

Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1 Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1 Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1 Trafikanalys Adress: Sveavägen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Innehållsförteckning 2:55

Innehållsförteckning 2:55 BASSORTIMENT 2014 Innehållsförteckning 01. Byggmaterial... 4 01001 Cement... 4 01002 Bruksbindemedel... 4 01005 Torrbruk... 4 01008 Avjämningsmassa... 6 01104 Lättklinker block... 7 01108 Betongrör, tegelrör

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 Leveransbeskrivningen ger dig som kund en detaljerad bild över vad som ingår i våra hus och vad som eventuellt kan vara tillval eller väljas bort. Vad som

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Nu kan vi bygga till rätt pris

Nu kan vi bygga till rätt pris ativ n r e t l a igt d r ä f t t us E h s j l i m Flerfa! s i r p t s a till f TRYA BOENDET, JSB AB 1 BO, HOPP & KÄRLEK, BOKLOK HOUSIN AB 4 våningar Färgalternativ 2 2 3 HEMLÄNTAN, LINDBÄCKS BYNADS AB

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer