111 Jordarbeten 2, Bergarbeten 2, Arbeten med betongpålar 3, Spontningsarbeten 3, Asfaltarbeten 3,137

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "111 Jordarbeten 2,902. 112 Bergarbeten 2,791. 116 Arbeten med betongpålar 3,638. 119 Spontningsarbeten 3,102. 113 Asfaltarbeten 3,137"

Transkript

1 1.1 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Litt Huvudgrupper 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER 110 Markarbeten 111 Jordarbeten 112 Bergarbeten 113 Arbeten med betongpålar 114 Spontningsarbeten 115 Asfaltarbeten 116 Trädgårdsarbeten 117 Betongarbeten 111 Jordarbeten 2, Bergarbeten 2, Arbeten med betongpålar 3, Spontningsarbeten 3, Asfaltarbeten 3, Trädgårdsarbeten 3, Betongarbeten 3, Byggnadsarbeten Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader med stomme av: 121 platsgjuten betong 122 prefabr. betongelement Enbostadshus med stomme av: 123 trä Ombyggnader 124 Ombyggnader Industribyggnader med stomme av: 125 prefabr. betongelement 126 stål 121 platsgjuten betong 2, prefabr. betongelement 2, Byggnader med stomme av trä 2, Ombyggnader 2,681 Köpcentrum och logistikbyggnader med stomme av 125 betong 2, stål 2, Rörarbeten Samtliga 131 Utv. värme- och sanitetsarbeten Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader 132 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Enbostadshus 133 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer 134 Inv. vatten- och sanitetsinslationer Ombyggnader 135 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Industribyggnader 136 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Samtliga 131 Värme- och sanitetsinslationer 4, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Byggindex 1 12

2 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1.1 Litt Huvudgrupper (forts.) 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER (FORTS.) 140 Luftbehandling 141 Ventilationsanläggningar 141 Ventilationsanläggningar 3, Elarbeten 151 Lågspänningsanläggningar 152 Telesignalanläggningar 153 Hissar och rulltrappor 151 Lågspänningsanläggningar 5, Inst.arb. För tele-,data- och 4,061 säkerhetsanläggningar 153 Hissar och rulltrappor 2, VÄGENTREPRENADER 210 Röjnings-, grundförstärknings- och terrasseringsarbeten 211 Jordterrassering m.m. 211 Jordterrassering m. m. 2, Jord- och bergterrassering m.m. 213 Bergtunnlar 211 Jordterrassering m. m. 2, Sprängningsarb. Bergrum 2,759 och tunnlar 220 Torrläggnings- samt diverse konstarbeten 221 Betongrörledningar m.m. 221 Betong- plast- och stålrörledn. 2, Betong-, plast- och stålrörledningar m.m. 221 Betong- plast- och stålrörledn. 3, Överbyggnadsarbeten, trafikanordningar och trafikbelysning 231 Grusöverbyggnad m.m. 231 Överbyggnad m.m. 2, Bergöverbyggnad m.m. 233 Trafikbelysnings- och trafiksignalanläggningar 231 Överbyggnad m.m. 2, Trafikbelysn.- och trafiksignalanläggningar 6, Beläggningsarbeten 241 Asfaltbeläggningar m.m. 242 Tankbeläggningar 243 Asfaltmassor 241 Asfaltbeläggningar, vägar 2, Tankbeläggningar 2, Asfaltmassor 2, Broarbeten 251 Broarbeten, betong 252 Broarbeten, stål 251 Broarbeten, betong 3, Broarbeten, stål 3,100 Byggindex

3 1.1 Huvudgrupper (forts.) 300 LEDNINGSENTREPRENADER Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 310 Markarbeten 311 Jordarbeten 312 Bergarbeten 313 Spontningsarbeten 314 Betongarbeten 311 Jordarbeten 3, Bergarbeten 2, Spontningsarbeten 3, Betongarbeten 3, Läggning av rörledningar 321 Läggning av segjärnsrör 322 Läggning av PVC-rör 323 Läggning av betongrör 324 Läggning av stålrör 325 Läggning av högtrycksrör 326 Isolerade ledningar 321 Läggn av segjärnsrör 3, Läggn av PVC-rör 3, Läggn av betongrör 3, Läggn av högtrycksrör 4, Läggn av högtrycksrör 4,306 Nytt: 331 Läggn. av preisolerade ledningar exkl. material 400 BERGRUMS-, TUNNEL- OCH GRUVENTREPRENADER 410 Sprängningsarbeten 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 2, Transporter 421 Bergtransport 421 Bergtransport 3, Betongarbeten 431 Förstärkningsarbeten 431 Förstärkningsarbeten 2, ÖVRIGA ARBETEN 510 Konsultuppdrag 511 Projektering (2141) 511 Projektering 2, Byggindex 1 12

4 Omräknings för Entreprenadindex E84 Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Undergrupper användas vid om- Omräkningsräkning 2000 UNDERENTREPRENADER Arbeten med monteringsfärdiga element 2011 Prefabricerade betongelement 2011 Prefabricerade betongelement 2, Melarbeten 2021 Smide 2022 Melpartier av aluminium 2023 Melpartier av stål 2024 Rostfria arbeten 2025 Rostfria arbeten, syrefasta 2026 Stålkonstruktioner 2027 Industriportar 2021 Smide 3, Melpartier av aluminium 2, Melpartier av stål 2, Rostfria arbeten 3, Rostfria arbeten, syrefasta 3, Stålkonstruktioner 3, Industriportar 2, Plåtarbeten 2031 Ytbehandlad stålplåt 2032 Kopparplåt 2033 Aluminiumplåt 2034 Profilerad plåt 2040 Papptäckningsarbeten 2041 Papptäckning 2042 Papptäckning med värmeisolering 2050 Putsningsarbeten 2051 Fasadputsning 2052 Tilläggsisolering med puts 2031 Ytbehandlad förz. stålplåt 2, Kopparplåt 2, Aluminiumplåt 2, Profilerad plåt 2, Tak- och tätskikt 2, Tak- och tätskikt med värme- 2,499 isolering 2051 Fasadputsning 2, Tilläggsisolering med puts 2, Glasarbeten 2061 Floatglas 2062 Laminerat glas 2063 Härdat glas 2064 Isolerrutor 2065 Brandglas 2061 Floatglas 2, Laminerat glas 2, Härdat glas 2, Isolerrutor 2, Brandglas 2, Arbeten med beklädnadsskivor 2071 Gipsskivor på stålreglar 2071 Gipsskivor på stålreglar 2, Arbeten med fogplattor 2081 Natursten 2082 Kakelplattor 2081 Natursten 2, Kakelplattor 2,475 Byggindex

5 1.2 Undergrupper (forts.) Omräknings för Entreprenadindex E84 Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen Arbeten med fogplattor (forts.) 2083 Sintrade plattor 2083 Sintrade plattor 2, Klinkerplattor 2085 Konststensplattor (Terrazzo) 2084 Klinkerplattor 2, Konststensplattor (Terrazzo) 2, Golvbeläggningsarbeten 2091 Parkett 2092 Linoleummattor 2093 Plastmattor 2094 Textila mattor 2100Undertaksarbeten 2101 Undertak av aluminium 2102 Undertak av mineralfiber 2110Målningsarbeten 2111 Målningsarbeten i nybyggnader 2112 Målningsarbeten i ombyggnader 2120 Oljeeldningsarbeten 2121 Oljeeldningsinslationer 2091 Parkett 2, Linoleummattor 2, Plastmattor 2, Textila mattor 2, Undertak av mineralfiber, gips 2,331 och plåt 2101 Undertak av mineralfiber, gips 2,381 och plåt 2111 Målningsarbeten i 2,727 nybyggnader 2112 Målningsarbeten i 2,639 ombyggnader 2130Isoleringsarbeten 2131 VVS-isolering 2132 Gjutasfalt 2133 Fogningsarbeten 2134 Lösfyllnadsisolering 2150 Klimatanläggningar 2151 Kyl- o värmepumpsanläggningar 2160 Övriga underentreprenader 2161 Storköksinslationer 2162 Vägmarkering 2131 VVS-isolering 2, Gjutasfalt 3, Fogningsarbeten 2, Lösfyllnadsisolering 2, Kyl- o värmepumps- 3,337 anläggningar 2161 Storköksinslationer 4, Vägmarkering 2, MASKINER & 6000 TRANSPORTER 5010Maskinutnyttjande 5011 Schaktmaskiner exkl. drivmedel och förarkostn Övriga maskiner exkl. drivmedel och förarkostn Transporter 6011 Transporter 5011 Schaktmaskiner 2, Övriga maskiner 2, Lastbilstransporter 3, Byggindex 1 12

6 Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Basgrupper MATERIAL 1010 Ballast m.m Stenmaterial, oprocessat 1012 Stenmaterial, processat 1013 Anläggningsjord 1014 Lättklinker 1015 Gatusten 1011 Stemmaterial, oprocessat 5, Stenmaterial, processat 3, Anläggningsjord 3, Lättklinker 1, Gatusten 1, Material för betong- och mureriarbeten 1021 Cement 1021 Cement 1, Fabriksbetong 1022 Fabriksbetong 3, Betongvaror 1023 Betongvaror 2, Mursten av tegel o. kalksandsten 1025 Mursten av tegel o kalksandsten 2, Mursten av lättklinkerbetong 1026 Mursten av lättklinkerbetong 1, Bruk 1028 Bruk 2, Trävaror och snickerier 1031 Trävirke 1032 Formplywood 1033 Inredningssnickerier 1034 Dörrar 1035 Fönster 1036 Garageportar 1037 Trappor 1038 Behandlad list 1040 Armeringsstål och balk 1041 Armeringsstål 1042 Stålbalk 1043 Rörprofiler av RHS-typ 1044 Stångstål 1045 Stålspont 1046 Stolpar och linor (vägbyggnad) 1050 Plåt 1051 Stålplåt 1052 Plåtreglar 1053 Förzinkad tunnplåt 1054 Profilerad plåt 1055 Kopparplåt 1060Övriga stål- och melvaror 1061 Hårdmelborr 1062 Järnhandelsvaror 1063 Stängsel 1064 Ståldörrar 1065 Verkstadsvaror 1066 Melvaror 1067 Handelsfärdigt stål 1068 Järn, stål och ferrolegeringar 1069 Rostfritt stål 1070 Isolervaror 1071 Bitumen (f.d. asfalt) 1072 Papp 1073 Tätningsmassor 1074 Värmeisolering, mineralull 1075 Värmeisolering, cellplast 1031 Trävirke 3, Formplywood 2, Inredningssnickerier 2, Dörrar 3, Fönster 3, Garageportar 3, Trappor 3, Behandlad list 2, Armeringsstål 6, Stålbalk 5, Rörprofiler av RHS-typ 3, Stångstål 5, Stålspont 4, Stolpar och linor (vägbyggnad) 4, Stålplåt 4, Plåtreglar 3, Förzinkad tunnplåt 4, Profilerad plåt 2, Kopparplåt 9, Hårdmelborr 2, Järnhandelsvaror 3, Stängsel 5, Ståldörrar 2, Verkstadsvaror 2, Melvaror 2, Handelsfärdigt stål 2, Järn, stål och ferrolegeringar 3, Rostfritt stål 3, Bitumen 3, Papp 3, Tätningsmassor 2, Värmeisolering, mineralull 2, Värmeisolering, cellplast 2,867 Byggindex

7 1.3 Basgrupper (forts.) 1000 MATERIAL (FORTS.) Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1080Hushållsutrustning 1081 Spisar 1082 Kyl- och frysskåp 1083 Rostfritt, standard 1084 Tvättstugeutrustning 1086 Plåtskåp (f.d. 1069) 1090 Övrigt byggmaterial 1091 Skivor, gips 1092 Skivor, träbaserade 1093 Trädgårdsutrustning 1094 Växter 1095 Sprängmedel 1096 Rostskyddsfärg 1097 Övrigt byggmaterial * 1098 Vägmarkering (mtrl) 1100Rörledningar 1101 Stålrör och delar 1102 Gjutna rör och delar 1103 Plaströr och delar 1104 Kopparrör och delar 1105 Kulvertrör 1106 Betongrör och delar 1110Sakvaror för VVS 1111 Teknisk armatur 1112 Reglerings- och mätutrustning 1113 Drag- och tryckregulatorer 1120 Anläggning för avlopp 1121 Brunnar, vattenlås etc Anläggning för värme 1131 Värmepannor inkl. oljebrännare 1132 Oljebrännare 1133 Kärl av stålplåt/plast 1134 Pumpar 1135 Värmekroppar 1136 Varmvattenberedare, värmeväxl Utrustning, bad och toalett 1141 Sanitetsarmatur 1142 Sanitetsporslin 1143 Badkar 1150 Speciell VVS-utrustning 1151 Rostfritt, special VVS-material till VVS-inslationer (132) 1170 VA-ledningar 1171 Segjärnsrör 1172 PVC-rör 1173 Betongrör 1174 Stålrör 1175 Fjärrvärmerör 1081 Spisar 2, Kyl- och frysskåp 2, Rostfria bänkar o utslagsbackar 5, Tvättstugeutrustning 2, Skivor, gips 2, Skivor, träbaserade 2, Trädgårdsutrustning 3, Växter 5, Sprängmedel 2, Rostskyddsfärg 3, Övrigt byggmaterial* 3, Vägmarkering (mtrl) 2, Stålrör och delar 6, Gjutna rör och delar 6, Plaströr för avlopp 4, Plaströr för värme och vatten 4, Kopparrör och delar 5, Kulvertrör 4, Teknisk armatur. 4, Regler- och mätutrustning 2, Värmepumpar och elpannor 2, Kärl och cisterner 4, Pumpar 4, Värmekroppar 3, Varmvattenberedare, 2,631 värmeväxlare 1141 Sanitetsarmatur 5, Sanitetsporslin 3, Badkar/duschkabiner/väggar 3, Rostfria bänkar o utslagsbackar 6,831 VS-inslationer (131) 4, Segjärnsrör 4, PVC-rör 4, Betongrör 3, Stålrör 4, Fjärrvärmerör 5,816 * Material som ingår i litt Byggindex 1 12

8 Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1.3 Litt Basgrupper (forts.) 1000 MATERIAL (FORTS.) 1200Ventilationsmaterial 1201 Fläktar och luftbehandlingsaggr Luftdon samt slutapparater 1203 Kanaler 1204 Utvändig isolering 1300Kablar, ledningar 1301 Kablar, ledningar 1302 Elektrisk tråd och kabel 1303 Kablar och ledningar (vägbyggnad) 1310Inslationsmateriel 1311 Inslationsmateriel 1320Telemateriel 1321 Antennmateriel 1201 Fläktar och luftbehandlingsaggr.2, Luftdon samt slutapparater 2, Kanaler 4, Kablar 18, Kablar 2, Kablar 24, Kanalisation 7, Apparater 7, Tele, data, säkerhet 3, Kapslad materiel 1331 Kapslad materiel 1331 Kopplingsutrustning 5, Armatur 1341 Armatur 1342 Armatur och lampor (vägbyggnad) 1341 Belysning 4, Armatur och lampor (vägbyggnad) 3, Ljuskällor 1351 Ljuskällor 1360Elvärme 1361 Elvärme (apparatur) Elmaterial till: Lågspänningsarbeten (151) Telesignalanläggning (152) 1341 Belysning 2, Elvärme 3,993 Lågspänningsarbeten (151) 8, Tele, data, säkerhet 4, Maskintillverkning 1371 Tillverkning, hissar 1372 Tillverkning, elmotorer 1371 Tillverkning, hissar 2, Tillverkning, elmotorer 2,119 Byggindex

9 1.3 Basgrupper (forts.) 3000 ARBETSLÖNER Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen Byggnadsarbeten 3011 Byggnadsavet, nybyggnad 3012 Byggnadsavet, ombyggnad 3013 Byggnadsavet, maskinförare 3014 Anläggningsavet 3015 Väg- och Banavet 3016 Underjordslöner 3011 Byggavet 2, Byggavet 2, Byggavet, maskinförare 2, Byggavet 2, Väg- och Banavet 2, Byggavet, underjordsarbete 2, Rörarbeten Röravet: M1, M2, M Isoleravet 3025 Kylavet 3021 Röravet: M1, M2, M3 2, Isoleravet 2, Kylavet 2, Elarbeten 3031 Elinslationsavet 3031 Elinslationsavet 2, Övriga arbeten 3041 Byggnadsämnesavet 3042 Trädgårdsanläggaravet 3043 Smidesavet (Svemek) 3044 Teknikavet If Mel (f.d. Verkstadsavet) 3045 Plåtavet 3049 Målningsavet 3041 Byggämnesavet 2, Trädgårdsanläggaravet 2, Smidesavet (Svemek) 2, Teknikavet IF Mel 1, Plåtavet 2, Målningsavet 2, TJÄNSTEMANNALÖNER 4011 Tjänstemannalöner (Unionen, Ledarna, Sv. Ingenjörer) 4011 Tjänstemannalöner 3, ELKRAFT OCH DRIVMEDEL 7011 Dieselolja, MK 1 (tidigare MK 3) Avser bulkpriser 7012 Eldningsolja 7013 Dieselolja, MK 1 Avser bulkpriser 7021 Elkraft, husbyggnad 7022 Elkraft, anläggning 7011 Dieselolja Mk I 6, Dieselolja Mk I 6, Elkraft, husbyggnad 4, Elkraft, anläggning 4, ÖVRIGA KOSTNADER 8011 Allmänna kostnader 8011 Allmänna kostnader 2, Byggindex 1 12

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX 1 Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll.

Läs mer

Tabell 1.1 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER. 110 Markarbeten

Tabell 1.1 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER. 110 Markarbeten NYHET! ENTREPRENADINDEX JANUARI 2011 = 100 BÖRJAR PUBLICERAS I NR 6/7 1.1 Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 4=100. Indextalen

Läs mer

ENTREPRENADINDEX. Tillämpningsföreskrifter

ENTREPRENADINDEX. Tillämpningsföreskrifter HUSBYGGNADS- och ANLÄGGNINGSVERKSAMHET Tillämpningsföreskrifter FÖR INDEXBERÄKNING AV KOSTNADSÄNDRINGAR Ersätter tillämpningsföreskrifterna för Entreprenadindex E84 2 ENTREPRENADINDEX MED BASMÅNAD JANUARI

Läs mer

UTVECKLING BYGGINDEX

UTVECKLING BYGGINDEX UTVECKLING BYGGINDEX - Stockholm -06-04 Uppdragsnummer: 104258 Uppdragsledare: Anders Kivijärvi Direkttelefon: 08-685 81 20 Anders.kivijarvi@bygganalys.se Bygganalys AB Box 44035 staängsvägen 21B 73 STOCKHOLM

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Faktorprisindex för byggnader (FPI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (32) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2015 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Faktorprisindex för byggnader (FPI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (32) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2013 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter 1 Allmänt 1.1 Metoden har utarbetats av Kommittén för entreprenadindex, en av Byggandets Kontraktskommitté (BKK) tillsatt kommitté representerande myndigheter och organisationer

Läs mer

Metodrapport för faktorprisindex avseende elnätsföretag åt Energimarknadsinspektionen januari 2011

Metodrapport för faktorprisindex avseende elnätsföretag åt Energimarknadsinspektionen januari 2011 2011 Metodrapport för faktorprisindex avseende elnätsföretag åt Energimarknadsinspektionen januari 2011 Jana Kaarto och Caroline Neander SCB 2011 01 12 METODRAPPORT FÖR INDEX AVSEENDE ELNÄTSFÖRETAG Innehållsförteckning

Läs mer

Faktorprisindex (FPI) 2000 PR0502. Innehåll (enligt SCBDOK-mall 2.0) 0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(35) 1 Översikt

Faktorprisindex (FPI) 2000 PR0502. Innehåll (enligt SCBDOK-mall 2.0) 0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(35) 1 Översikt STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(35) Faktorprisindex (FPI) 2000 PR0502 Innehåll (enligt SCBDOK-mall 2.0) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Benämning 0.2 Statistikområde 0.3 Ansvarig myndighet, person 0.4 Kostnad

Läs mer

NYA VIKTER I FAKTORPRISINDEX FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GRUPPBYGGDA SMÅHUS

NYA VIKTER I FAKTORPRISINDEX FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GRUPPBYGGDA SMÅHUS STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2015-03-11 1(40) NYA VIKTER I FAKTORPRISINDEX FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GRUPPBYGGDA SMÅHUS Författare: Stefan Pettersson STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2015-03-11 2(40) 1. INLEDNING...

Läs mer

A-POST. Ur innehållet: Bygga för vem? Och vad? Fler anställda i byggindustrin. Det strandnära byggandet ökar. Entreprenadindex E84 sidorna 16 24

A-POST. Ur innehållet: Bygga för vem? Och vad? Fler anställda i byggindustrin. Det strandnära byggandet ökar. Entreprenadindex E84 sidorna 16 24 POSTTIDNINGAR A-POST 5 2 Ur innehållet: Bygga för vem? Och vad? Fler anställda i byggindustrin Det strandnära byggandet ökar Översynen av E84: Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX Entreprenadindex

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling 1 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 1997

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 1997 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(32) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 1997 PR0502 Innehåll (enligt SCBDOK-mall 2.0) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Benämning 0.2 Statistikområde 0.3 Ansvarig myndighet, person

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2010

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(35) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2010 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade e-nav Svets SS-EN ISO 5817 SS-EN 1011-1 SS-EN 1011-2 SS-EN 1011-3 SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO 6520-1 SS-EN ISO 6520-2 3 500 kr 5 600 kr e-nav Tryckkärl Vi brukar säga att det är standarder, snarare än pengar,

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2012

Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2012 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(35) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2012 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Faktorprisindex för byggnader (FPI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (31) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2016 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Faktorprisindex för byggnader (FPI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2016 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 8-14 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 8-14 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

Kv Hökaren Enköping. Etapp 2

Kv Hökaren Enköping. Etapp 2 Kv Hökaren Enköping Etapp 2 Kortfattad Beskrivning Bygghandling 2013-05-13 1(11) BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING Allmänt: I detta dokument angivna typ/fabrikat och tekniska lösningar kan komma att utbytas

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13 16000 F10x5 F10x5 F10x5 Kalkylexempel ROT LAGERLOKAL KONTOR F9x13 F9x13 F9x13 27 HALL RWC 8000 2500 F10x5 F10x5 Skala 1:100 0 1 2 3 4 5 10 Förutsättningar Takrenovering av lagerhall. Denna lagerhall behöver

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-02-04 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Åkarp Lyckö Äng, 1-planshus NR: 4651. Etapp 5 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Lyckö Äng NR: 4651 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-12-21 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Radhus 110 kvm PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET Detta exempelprotokoll har vi på Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB sammanställt för att underlätta för er säljare och köpare. En överlåtelsebesiktning

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-09-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Sluttningshus 152 kvm Ormhasseln 6-11 PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1.

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1. Komponentregister Poster markerade med * avser underentreprenadarbeten Komponetkod A3.61000 Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A3.61110 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 60,80 kr 1,00 A3.61210

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 Sid 2 av(9) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning RUMSBESKRIVNING FLERBOSTADSHUS KRAGSTALUND II Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning Kök/Matplats Plastfiltmatta Trä/rörsockel av PVC Tapet. Ovan diskbänk Gipsplank Snickerier fabriksmålade i

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister Byggprocessen VBEA01 Komponentregister Komponentregister A3.61000 Ställningar A3.61110 Fasadställning, bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A3.61210 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A3.61220 Invändig

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2006-05-16 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR: 4575 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR:4575 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med underliggande

Läs mer

RABATTLISTA BYGGMATERIAL. Rabatt på gällande lagerpriser

RABATTLISTA BYGGMATERIAL. Rabatt på gällande lagerpriser RABATTLISTA BYGGMATERIAL BRF SURKULLAN PRODUKT VIRKE 25 TORRBRUK, CEMENT, SAND 20 AVJÄMNINGSMASSA 15 TEGEL 12 LÄTTBETONG 15 LÄTTKLINKER 20 LÄTTKLINKER LÖS 15 BOARD 10 FORMPLYWOOD 23 BYGGPLYWOOD 28 SPÅNSKIVOR,

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING BRF STUDION, BAGARMOSSEN, STOCKHOLM MARK Parkeringsytor är grusade, stenmjölsyta Grå marksten vid entréer och ingångar Naturmark Gräsytor och buskplanteringar

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

235-236. Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

235-236. Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 235-236 Redovisade

Läs mer

AQ ARKITEKTER K0043.014.03/30.952. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1(258) RUMSBESKRIVNING

AQ ARKITEKTER K0043.014.03/30.952. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1(258) RUMSBESKRIVNING Sida 1(258) REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST KONSULT AQ ARKITEKTER ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD 0474.18 DATUM G GUNNARSSON

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 142 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 142 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

I í i :! ;!!! H I it i. i n g e n j ö r s h u s e t Ii ; - : - 4i i --i- ^4 -i - J:-.-J---i-

I í i :! ;!!! H I it i. i n g e n j ö r s h u s e t Ii ; - : - 4i i --i- ^4 -i - J:-.-J---i- I í i :! ;!!! H I it i i n g e n j ö r s h u s e t Ii ; - : - 4i i --i- ^4 -i - J:-.-J---i- BYGGNADSKOMMITTÉ överlantmätare Sven Bergentz, ordförande Direktör Bengt Axelson Direktör Sture Klasen Direktör

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör Stallarna Lågdelen Uppdrag: Att utföra okulära kontroller i byggnaden Umeå Centralstation och byggnaderna vid Lokstallarna. Efter utförda kontroller avrapportera inventeringsresultaten till beställaren

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Planerat underhåll.nivå lika med Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,40 Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl omk och moms.. lika med 000 Företag.Företag lika med 31147 Sida

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6.

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6. Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR RUMSBESKRIVNING INNEHÅLL BEGREPPSBESTÄMNINGAR Z/1 RUMSFÖRTECKNING Z/2 RUMSBESKRIVNING Z/3-Z/6 Denna beskrivning ansluter till AMA HUS 11 A-KONSULT

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling; SFS 2011:1038 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 beslutat den 29 september 2011.

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015 02 12 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Backa Lycka, Nödinge NR: 4664 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Backa Lycka, Nödinge NR: 4664 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på förstärkt

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 33 Reparation och installation av maskiner och apparater I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 16231 Redovisade

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening.

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Inledning Hallstenshagen i Tynnered Göteborgs kommun Information om huset såsom data, ritningar, regler för ombyggnad och färgval,

Läs mer

330 POSTLÅDA TOMTGRÄNS A22-01 A30-05 A30-04 YD1 A22-01 KLÄD 118 TYP TRAPPA A30-11 HALL 116 ENTRE 112 TYP A30-11 A30-09 ÖPPEN SPIS 1 A30-02 A22-02

330 POSTLÅDA TOMTGRÄNS A22-01 A30-05 A30-04 YD1 A22-01 KLÄD 118 TYP TRAPPA A30-11 HALL 116 ENTRE 112 TYP A30-11 A30-09 ÖPPEN SPIS 1 A30-02 A22-02 A0-07 A0-07 A-0 0 POSTLÅDA TOMTGRÄNS ANGÖRING TILL VÄGBANA ÅTERVINNINGS KÄRL ÖPPNINGSBAR PORT 0 VÄGG ARMATUR 90 00 00 A-0 A0-08 A0-0 NEDSÄNKT UTEPLATS ELSKÅP YD RAMP A0-0 A0-0 YD A0-0 : x0 c/c 600, 0 MINERALULL,

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 1 (6) - Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 2 (6) RUMSBESKRIVNING Plan 1 Hall Trappa: Vardagsrum Klinker

Läs mer

Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017

Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017 Anläggningsfordon* 600p 400p 900p Anläggningsförare* 300p p Anläggningsförare process 100 Anläggningsförare 1 Anläggning ledningsbyggnad Anläggning vägbyggnad 100 Svenska 2 Svenska 3 Engelska 6 Naturkunskap

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, KEDJEHUS sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, hall,

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Byggnadskostnadsindex

Byggnadskostnadsindex Priser och kostnader Byggnadskostnadsindex, april Byggnadskostnaderna steg i april med 3,7 procent Byggnadskostnaderna steg i april år med 3,7 procent från april året innan. Arbetskostnaderna för byggverksamheten

Läs mer

Framtidens byggande. Om den pågående utvecklingen. Dan Engström

Framtidens byggande. Om den pågående utvecklingen. Dan Engström Framtidens byggande Om den pågående utvecklingen Dan Engström Kostnad flerbostadshus resp KPI 1968-2009 2 Kostnad flerbostadshus resp KPI 1968-2009 3 Byggbranschen behöver sänka sina kostnader 4 Produktivitetsutveckling?

Läs mer

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar Lindab Systemline TM Lindab Hallar En presentation av våra hallar Affärsbyggnader Lager, handel, bilhallar, verkstad, industri m.m. Sporthallar Ridhallar, bollhallar, ishallar m.m. Lantbruksbyggnad Djurstall,

Läs mer

BOFAKTA. Brottkärr Höjd. www.brottkarrhamn.se. BRF BROTTKÄRR HAMN sida 1

BOFAKTA. Brottkärr Höjd. www.brottkarrhamn.se. BRF BROTTKÄRR HAMN sida 1 BOFAKTA Brottkärr Höjd www.brottkarrhamn.se BRF BROTTKÄRR HAMN sida 1 RUMSBESKRIVNING GENERELLT BRF BROTTKÄRR HÖJD YTTERDÖRRAR OCH SIDOLJUS Entrédörr i aluminium, kulörmålad, klart glas härdat Porttelefon

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52%

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% Beläget inom ett privat gemensamt område med en 9-håls golfbana, ligger bara en kort bit från Estepona centrum och stranden. Dessa stora och rymliga lägenheter

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-07-02 rev. 2011-10-18 Ver. 4 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Skövde kommun NR: 4638, Sluttningshus BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Sluttningshus NR: 4638 Grund

Läs mer