111 Jordarbeten 2, Bergarbeten 2, Arbeten med betongpålar 3, Spontningsarbeten 3, Asfaltarbeten 3,137

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "111 Jordarbeten 2,902. 112 Bergarbeten 2,791. 116 Arbeten med betongpålar 3,638. 119 Spontningsarbeten 3,102. 113 Asfaltarbeten 3,137"

Transkript

1 1.1 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Litt Huvudgrupper 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER 110 Markarbeten 111 Jordarbeten 112 Bergarbeten 113 Arbeten med betongpålar 114 Spontningsarbeten 115 Asfaltarbeten 116 Trädgårdsarbeten 117 Betongarbeten 111 Jordarbeten 2, Bergarbeten 2, Arbeten med betongpålar 3, Spontningsarbeten 3, Asfaltarbeten 3, Trädgårdsarbeten 3, Betongarbeten 3, Byggnadsarbeten Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader med stomme av: 121 platsgjuten betong 122 prefabr. betongelement Enbostadshus med stomme av: 123 trä Ombyggnader 124 Ombyggnader Industribyggnader med stomme av: 125 prefabr. betongelement 126 stål 121 platsgjuten betong 2, prefabr. betongelement 2, Byggnader med stomme av trä 2, Ombyggnader 2,681 Köpcentrum och logistikbyggnader med stomme av 125 betong 2, stål 2, Rörarbeten Samtliga 131 Utv. värme- och sanitetsarbeten Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader 132 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Enbostadshus 133 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer 134 Inv. vatten- och sanitetsinslationer Ombyggnader 135 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Industribyggnader 136 Inv. värme-, vatten- och sanitetsinslationer Samtliga 131 Värme- och sanitetsinslationer 4, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Värme- och sanitetsinslationer 3, Byggindex 1 12

2 Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1.1 Litt Huvudgrupper (forts.) 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER (FORTS.) 140 Luftbehandling 141 Ventilationsanläggningar 141 Ventilationsanläggningar 3, Elarbeten 151 Lågspänningsanläggningar 152 Telesignalanläggningar 153 Hissar och rulltrappor 151 Lågspänningsanläggningar 5, Inst.arb. För tele-,data- och 4,061 säkerhetsanläggningar 153 Hissar och rulltrappor 2, VÄGENTREPRENADER 210 Röjnings-, grundförstärknings- och terrasseringsarbeten 211 Jordterrassering m.m. 211 Jordterrassering m. m. 2, Jord- och bergterrassering m.m. 213 Bergtunnlar 211 Jordterrassering m. m. 2, Sprängningsarb. Bergrum 2,759 och tunnlar 220 Torrläggnings- samt diverse konstarbeten 221 Betongrörledningar m.m. 221 Betong- plast- och stålrörledn. 2, Betong-, plast- och stålrörledningar m.m. 221 Betong- plast- och stålrörledn. 3, Överbyggnadsarbeten, trafikanordningar och trafikbelysning 231 Grusöverbyggnad m.m. 231 Överbyggnad m.m. 2, Bergöverbyggnad m.m. 233 Trafikbelysnings- och trafiksignalanläggningar 231 Överbyggnad m.m. 2, Trafikbelysn.- och trafiksignalanläggningar 6, Beläggningsarbeten 241 Asfaltbeläggningar m.m. 242 Tankbeläggningar 243 Asfaltmassor 241 Asfaltbeläggningar, vägar 2, Tankbeläggningar 2, Asfaltmassor 2, Broarbeten 251 Broarbeten, betong 252 Broarbeten, stål 251 Broarbeten, betong 3, Broarbeten, stål 3,100 Byggindex

3 1.1 Huvudgrupper (forts.) 300 LEDNINGSENTREPRENADER Omräknings för Entreprenadindex E84 Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 310 Markarbeten 311 Jordarbeten 312 Bergarbeten 313 Spontningsarbeten 314 Betongarbeten 311 Jordarbeten 3, Bergarbeten 2, Spontningsarbeten 3, Betongarbeten 3, Läggning av rörledningar 321 Läggning av segjärnsrör 322 Läggning av PVC-rör 323 Läggning av betongrör 324 Läggning av stålrör 325 Läggning av högtrycksrör 326 Isolerade ledningar 321 Läggn av segjärnsrör 3, Läggn av PVC-rör 3, Läggn av betongrör 3, Läggn av högtrycksrör 4, Läggn av högtrycksrör 4,306 Nytt: 331 Läggn. av preisolerade ledningar exkl. material 400 BERGRUMS-, TUNNEL- OCH GRUVENTREPRENADER 410 Sprängningsarbeten 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 2, Transporter 421 Bergtransport 421 Bergtransport 3, Betongarbeten 431 Förstärkningsarbeten 431 Förstärkningsarbeten 2, ÖVRIGA ARBETEN 510 Konsultuppdrag 511 Projektering (2141) 511 Projektering 2, Byggindex 1 12

4 Omräknings för Entreprenadindex E84 Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Undergrupper användas vid om- Omräkningsräkning 2000 UNDERENTREPRENADER Arbeten med monteringsfärdiga element 2011 Prefabricerade betongelement 2011 Prefabricerade betongelement 2, Melarbeten 2021 Smide 2022 Melpartier av aluminium 2023 Melpartier av stål 2024 Rostfria arbeten 2025 Rostfria arbeten, syrefasta 2026 Stålkonstruktioner 2027 Industriportar 2021 Smide 3, Melpartier av aluminium 2, Melpartier av stål 2, Rostfria arbeten 3, Rostfria arbeten, syrefasta 3, Stålkonstruktioner 3, Industriportar 2, Plåtarbeten 2031 Ytbehandlad stålplåt 2032 Kopparplåt 2033 Aluminiumplåt 2034 Profilerad plåt 2040 Papptäckningsarbeten 2041 Papptäckning 2042 Papptäckning med värmeisolering 2050 Putsningsarbeten 2051 Fasadputsning 2052 Tilläggsisolering med puts 2031 Ytbehandlad förz. stålplåt 2, Kopparplåt 2, Aluminiumplåt 2, Profilerad plåt 2, Tak- och tätskikt 2, Tak- och tätskikt med värme- 2,499 isolering 2051 Fasadputsning 2, Tilläggsisolering med puts 2, Glasarbeten 2061 Floatglas 2062 Laminerat glas 2063 Härdat glas 2064 Isolerrutor 2065 Brandglas 2061 Floatglas 2, Laminerat glas 2, Härdat glas 2, Isolerrutor 2, Brandglas 2, Arbeten med beklädnadsskivor 2071 Gipsskivor på stålreglar 2071 Gipsskivor på stålreglar 2, Arbeten med fogplattor 2081 Natursten 2082 Kakelplattor 2081 Natursten 2, Kakelplattor 2,475 Byggindex

5 1.2 Undergrupper (forts.) Omräknings för Entreprenadindex E84 Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen Arbeten med fogplattor (forts.) 2083 Sintrade plattor 2083 Sintrade plattor 2, Klinkerplattor 2085 Konststensplattor (Terrazzo) 2084 Klinkerplattor 2, Konststensplattor (Terrazzo) 2, Golvbeläggningsarbeten 2091 Parkett 2092 Linoleummattor 2093 Plastmattor 2094 Textila mattor 2100Undertaksarbeten 2101 Undertak av aluminium 2102 Undertak av mineralfiber 2110Målningsarbeten 2111 Målningsarbeten i nybyggnader 2112 Målningsarbeten i ombyggnader 2120 Oljeeldningsarbeten 2121 Oljeeldningsinslationer 2091 Parkett 2, Linoleummattor 2, Plastmattor 2, Textila mattor 2, Undertak av mineralfiber, gips 2,331 och plåt 2101 Undertak av mineralfiber, gips 2,381 och plåt 2111 Målningsarbeten i 2,727 nybyggnader 2112 Målningsarbeten i 2,639 ombyggnader 2130Isoleringsarbeten 2131 VVS-isolering 2132 Gjutasfalt 2133 Fogningsarbeten 2134 Lösfyllnadsisolering 2150 Klimatanläggningar 2151 Kyl- o värmepumpsanläggningar 2160 Övriga underentreprenader 2161 Storköksinslationer 2162 Vägmarkering 2131 VVS-isolering 2, Gjutasfalt 3, Fogningsarbeten 2, Lösfyllnadsisolering 2, Kyl- o värmepumps- 3,337 anläggningar 2161 Storköksinslationer 4, Vägmarkering 2, MASKINER & 6000 TRANSPORTER 5010Maskinutnyttjande 5011 Schaktmaskiner exkl. drivmedel och förarkostn Övriga maskiner exkl. drivmedel och förarkostn Transporter 6011 Transporter 5011 Schaktmaskiner 2, Övriga maskiner 2, Lastbilstransporter 3, Byggindex 1 12

6 Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. Basgrupper MATERIAL 1010 Ballast m.m Stenmaterial, oprocessat 1012 Stenmaterial, processat 1013 Anläggningsjord 1014 Lättklinker 1015 Gatusten 1011 Stemmaterial, oprocessat 5, Stenmaterial, processat 3, Anläggningsjord 3, Lättklinker 1, Gatusten 1, Material för betong- och mureriarbeten 1021 Cement 1021 Cement 1, Fabriksbetong 1022 Fabriksbetong 3, Betongvaror 1023 Betongvaror 2, Mursten av tegel o. kalksandsten 1025 Mursten av tegel o kalksandsten 2, Mursten av lättklinkerbetong 1026 Mursten av lättklinkerbetong 1, Bruk 1028 Bruk 2, Trävaror och snickerier 1031 Trävirke 1032 Formplywood 1033 Inredningssnickerier 1034 Dörrar 1035 Fönster 1036 Garageportar 1037 Trappor 1038 Behandlad list 1040 Armeringsstål och balk 1041 Armeringsstål 1042 Stålbalk 1043 Rörprofiler av RHS-typ 1044 Stångstål 1045 Stålspont 1046 Stolpar och linor (vägbyggnad) 1050 Plåt 1051 Stålplåt 1052 Plåtreglar 1053 Förzinkad tunnplåt 1054 Profilerad plåt 1055 Kopparplåt 1060Övriga stål- och melvaror 1061 Hårdmelborr 1062 Järnhandelsvaror 1063 Stängsel 1064 Ståldörrar 1065 Verkstadsvaror 1066 Melvaror 1067 Handelsfärdigt stål 1068 Järn, stål och ferrolegeringar 1069 Rostfritt stål 1070 Isolervaror 1071 Bitumen (f.d. asfalt) 1072 Papp 1073 Tätningsmassor 1074 Värmeisolering, mineralull 1075 Värmeisolering, cellplast 1031 Trävirke 3, Formplywood 2, Inredningssnickerier 2, Dörrar 3, Fönster 3, Garageportar 3, Trappor 3, Behandlad list 2, Armeringsstål 6, Stålbalk 5, Rörprofiler av RHS-typ 3, Stångstål 5, Stålspont 4, Stolpar och linor (vägbyggnad) 4, Stålplåt 4, Plåtreglar 3, Förzinkad tunnplåt 4, Profilerad plåt 2, Kopparplåt 9, Hårdmelborr 2, Järnhandelsvaror 3, Stängsel 5, Ståldörrar 2, Verkstadsvaror 2, Melvaror 2, Handelsfärdigt stål 2, Järn, stål och ferrolegeringar 3, Rostfritt stål 3, Bitumen 3, Papp 3, Tätningsmassor 2, Värmeisolering, mineralull 2, Värmeisolering, cellplast 2,867 Byggindex

7 1.3 Basgrupper (forts.) 1000 MATERIAL (FORTS.) Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1080Hushållsutrustning 1081 Spisar 1082 Kyl- och frysskåp 1083 Rostfritt, standard 1084 Tvättstugeutrustning 1086 Plåtskåp (f.d. 1069) 1090 Övrigt byggmaterial 1091 Skivor, gips 1092 Skivor, träbaserade 1093 Trädgårdsutrustning 1094 Växter 1095 Sprängmedel 1096 Rostskyddsfärg 1097 Övrigt byggmaterial * 1098 Vägmarkering (mtrl) 1100Rörledningar 1101 Stålrör och delar 1102 Gjutna rör och delar 1103 Plaströr och delar 1104 Kopparrör och delar 1105 Kulvertrör 1106 Betongrör och delar 1110Sakvaror för VVS 1111 Teknisk armatur 1112 Reglerings- och mätutrustning 1113 Drag- och tryckregulatorer 1120 Anläggning för avlopp 1121 Brunnar, vattenlås etc Anläggning för värme 1131 Värmepannor inkl. oljebrännare 1132 Oljebrännare 1133 Kärl av stålplåt/plast 1134 Pumpar 1135 Värmekroppar 1136 Varmvattenberedare, värmeväxl Utrustning, bad och toalett 1141 Sanitetsarmatur 1142 Sanitetsporslin 1143 Badkar 1150 Speciell VVS-utrustning 1151 Rostfritt, special VVS-material till VVS-inslationer (132) 1170 VA-ledningar 1171 Segjärnsrör 1172 PVC-rör 1173 Betongrör 1174 Stålrör 1175 Fjärrvärmerör 1081 Spisar 2, Kyl- och frysskåp 2, Rostfria bänkar o utslagsbackar 5, Tvättstugeutrustning 2, Skivor, gips 2, Skivor, träbaserade 2, Trädgårdsutrustning 3, Växter 5, Sprängmedel 2, Rostskyddsfärg 3, Övrigt byggmaterial* 3, Vägmarkering (mtrl) 2, Stålrör och delar 6, Gjutna rör och delar 6, Plaströr för avlopp 4, Plaströr för värme och vatten 4, Kopparrör och delar 5, Kulvertrör 4, Teknisk armatur. 4, Regler- och mätutrustning 2, Värmepumpar och elpannor 2, Kärl och cisterner 4, Pumpar 4, Värmekroppar 3, Varmvattenberedare, 2,631 värmeväxlare 1141 Sanitetsarmatur 5, Sanitetsporslin 3, Badkar/duschkabiner/väggar 3, Rostfria bänkar o utslagsbackar 6,831 VS-inslationer (131) 4, Segjärnsrör 4, PVC-rör 4, Betongrör 3, Stålrör 4, Fjärrvärmerör 5,816 * Material som ingår i litt Byggindex 1 12

8 Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen. 1.3 Litt Basgrupper (forts.) 1000 MATERIAL (FORTS.) 1200Ventilationsmaterial 1201 Fläktar och luftbehandlingsaggr Luftdon samt slutapparater 1203 Kanaler 1204 Utvändig isolering 1300Kablar, ledningar 1301 Kablar, ledningar 1302 Elektrisk tråd och kabel 1303 Kablar och ledningar (vägbyggnad) 1310Inslationsmateriel 1311 Inslationsmateriel 1320Telemateriel 1321 Antennmateriel 1201 Fläktar och luftbehandlingsaggr.2, Luftdon samt slutapparater 2, Kanaler 4, Kablar 18, Kablar 2, Kablar 24, Kanalisation 7, Apparater 7, Tele, data, säkerhet 3, Kapslad materiel 1331 Kapslad materiel 1331 Kopplingsutrustning 5, Armatur 1341 Armatur 1342 Armatur och lampor (vägbyggnad) 1341 Belysning 4, Armatur och lampor (vägbyggnad) 3, Ljuskällor 1351 Ljuskällor 1360Elvärme 1361 Elvärme (apparatur) Elmaterial till: Lågspänningsarbeten (151) Telesignalanläggning (152) 1341 Belysning 2, Elvärme 3,993 Lågspänningsarbeten (151) 8, Tele, data, säkerhet 4, Maskintillverkning 1371 Tillverkning, hissar 1372 Tillverkning, elmotorer 1371 Tillverkning, hissar 2, Tillverkning, elmotorer 2,119 Byggindex

9 1.3 Basgrupper (forts.) 3000 ARBETSLÖNER Omräknings för Entreprenadindex E84 Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 1984=100. Indexen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier, EIO och VVS Företagen Byggnadsarbeten 3011 Byggnadsavet, nybyggnad 3012 Byggnadsavet, ombyggnad 3013 Byggnadsavet, maskinförare 3014 Anläggningsavet 3015 Väg- och Banavet 3016 Underjordslöner 3011 Byggavet 2, Byggavet 2, Byggavet, maskinförare 2, Byggavet 2, Väg- och Banavet 2, Byggavet, underjordsarbete 2, Rörarbeten Röravet: M1, M2, M Isoleravet 3025 Kylavet 3021 Röravet: M1, M2, M3 2, Isoleravet 2, Kylavet 2, Elarbeten 3031 Elinslationsavet 3031 Elinslationsavet 2, Övriga arbeten 3041 Byggnadsämnesavet 3042 Trädgårdsanläggaravet 3043 Smidesavet (Svemek) 3044 Teknikavet If Mel (f.d. Verkstadsavet) 3045 Plåtavet 3049 Målningsavet 3041 Byggämnesavet 2, Trädgårdsanläggaravet 2, Smidesavet (Svemek) 2, Teknikavet IF Mel 1, Plåtavet 2, Målningsavet 2, TJÄNSTEMANNALÖNER 4011 Tjänstemannalöner (Unionen, Ledarna, Sv. Ingenjörer) 4011 Tjänstemannalöner 3, ELKRAFT OCH DRIVMEDEL 7011 Dieselolja, MK 1 (tidigare MK 3) Avser bulkpriser 7012 Eldningsolja 7013 Dieselolja, MK 1 Avser bulkpriser 7021 Elkraft, husbyggnad 7022 Elkraft, anläggning 7011 Dieselolja Mk I 6, Dieselolja Mk I 6, Elkraft, husbyggnad 4, Elkraft, anläggning 4, ÖVRIGA KOSTNADER 8011 Allmänna kostnader 8011 Allmänna kostnader 2, Byggindex 1 12

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX 1 Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll.

Läs mer

Tabell 1.1 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER. 110 Markarbeten

Tabell 1.1 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER. 110 Markarbeten NYHET! ENTREPRENADINDEX JANUARI 2011 = 100 BÖRJAR PUBLICERAS I NR 6/7 1.1 Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 4=100. Indextalen

Läs mer

ENTREPRENADINDEX. Tillämpningsföreskrifter

ENTREPRENADINDEX. Tillämpningsföreskrifter HUSBYGGNADS- och ANLÄGGNINGSVERKSAMHET Tillämpningsföreskrifter FÖR INDEXBERÄKNING AV KOSTNADSÄNDRINGAR Ersätter tillämpningsföreskrifterna för Entreprenadindex E84 2 ENTREPRENADINDEX MED BASMÅNAD JANUARI

Läs mer

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Faktorprisindex för byggnader (FPI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (32) Faktorprisindex för byggnader (FPI) 2015 PR0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade

De viktigaste standarderna på ett ställe och alltid uppdaterade e-nav Svets SS-EN ISO 5817 SS-EN 1011-1 SS-EN 1011-2 SS-EN 1011-3 SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO 6520-1 SS-EN ISO 6520-2 3 500 kr 5 600 kr e-nav Tryckkärl Vi brukar säga att det är standarder, snarare än pengar,

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

RABATTLISTA BYGGMATERIAL. Rabatt på gällande lagerpriser

RABATTLISTA BYGGMATERIAL. Rabatt på gällande lagerpriser RABATTLISTA BYGGMATERIAL BRF SURKULLAN PRODUKT VIRKE 25 TORRBRUK, CEMENT, SAND 20 AVJÄMNINGSMASSA 15 TEGEL 12 LÄTTBETONG 15 LÄTTKLINKER 20 LÄTTKLINKER LÖS 15 BOARD 10 FORMPLYWOOD 23 BYGGPLYWOOD 28 SPÅNSKIVOR,

Läs mer

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13 16000 F10x5 F10x5 F10x5 Kalkylexempel ROT LAGERLOKAL KONTOR F9x13 F9x13 F9x13 27 HALL RWC 8000 2500 F10x5 F10x5 Skala 1:100 0 1 2 3 4 5 10 Förutsättningar Takrenovering av lagerhall. Denna lagerhall behöver

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning RUMSBESKRIVNING FLERBOSTADSHUS KRAGSTALUND II Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning Kök/Matplats Plastfiltmatta Trä/rörsockel av PVC Tapet. Ovan diskbänk Gipsplank Snickerier fabriksmålade i

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Upplands Väsby,

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Byggnadskostnadsindex

Byggnadskostnadsindex Priser och kostnader Byggnadskostnadsindex, april Byggnadskostnaderna steg i april med 3,7 procent Byggnadskostnaderna steg i april år med 3,7 procent från april året innan. Arbetskostnaderna för byggverksamheten

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling; SFS 2011:1038 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 beslutat den 29 september 2011.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA.

EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA. MULTI MONTI EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA. Fördel Multi Monti Höga utdragsvärden uppnås genom den speciella gängan. Snabb och enkel montering. Många olika applikationer möjliga. Demonterbar och återanvändbar

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Veckoblad nr 165. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 25 maj 2015 12 juni 2015

Veckoblad nr 165. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 25 maj 2015 12 juni 2015 Veckoblad nr 165 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 25 maj 2015 12 juni 2015 Byggnad 5032 Plan 99 - Hisshall 6. Begränsad framkomlighet i korridorstråket framför hissarna.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Prelaq Skolan DECEMBER 1998 5BREV NR 5 Ekonomi Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Vilken takkonstruktion är mest ekonomisk? Läs i brev 5. Nu handlar det om pengar. Vad kostar

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagens byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolagen omfattar 4 st parhus totalt 8 st bostadslägenheter

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-07-02 rev. 2011-10-18 Ver. 4 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Skövde kommun NR: 4638, Sluttningshus BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Sluttningshus NR: 4638 Grund

Läs mer

Ny VD för MVR Service AB och tillika förbundsdirektör för MVR

Ny VD för MVR Service AB och tillika förbundsdirektör för MVR Ordföranden har ordet! Ja, då har det nya året rullat igång med ett nytt arbetsår för styrelsen. Vi har tagit beslut att skapa ett starkare branschförbund med klara mål där medlemsökning är ett av målen.

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy NYPRODUKTION I VÖRÅ Bostads Ab Vörå Kyrkskogen 1 Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagets byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolaget omfattar 2 st parhus totalt

Läs mer

CE-märkning av bärverksprodukter till byggarbetsplats 2014-07-01 BLUFFAKTURA!

CE-märkning av bärverksprodukter till byggarbetsplats 2014-07-01 BLUFFAKTURA! Nytt år och nya möjligheter! Önskar er alla en riktigt God fortsättning på det nya året. BLUFFAKTURA! Det finns inte bara glädjeämnen, här kommer en varning för nya bluffakturor från en avsändare som använder

Läs mer

Kontaktlista tillvalsleverantörer

Kontaktlista tillvalsleverantörer TILLVALSKATALOG Allmänt Denna tillvalskatalog innehåller ett urval av prissatta varor och tjänster som ni kan förändra grundutförandet med. Vi kommer att göra vårt bästa för att kunna erbjuda de önskemål

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar Lindab Systemline TM Lindab Hallar En presentation av våra hallar Affärsbyggnader Lager, handel, bilhallar, verkstad, industri m.m. Sporthallar Ridhallar, bollhallar, ishallar m.m. Lantbruksbyggnad Djurstall,

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013 ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANLINGSSTANAR AV PROCYONS HUS 2013 esign 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign Transport byggplatsetablering Fundament Golv bottenplanet Golvskikt Bjälklaget

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

Veckoblad nr 177. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015

Veckoblad nr 177. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015 Veckoblad nr 177 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015 Byggnad 5032 Plan 99 - Hisshall 6. Begränsad framkomlighet i korridorstråket framför hissarna.

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52%

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% Beläget inom ett privat gemensamt område med en 9-håls golfbana, ligger bara en kort bit från Estepona centrum och stranden. Dessa stora och rymliga lägenheter

Läs mer

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5 Från 1 juli 2014 blir CEmärkning av bärverk i stål obligatoriskt! Om ett år kommer det att krävas att samtliga stålbyggare har certifierat sitt system för tillverkningskontroll (FPC) mot standarden SS-EN

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Rabatt på gällande lagerpriser

Rabatt på gällande lagerpriser VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND KONTANT KONTO NR: 10123 Glasblock 10 Tejp 23 Tätningslist 23 Rostfria syrefasta metaller 20 Betongtillsatsmedel 23 Fogmassa, Lim 23 Asfalts- och tätmassa 20 Kitt och spackel 20

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 1-7 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 1-7 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-08-14 Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 5, kedjehus nr 42-55 sid 2 av 5 Mark e även särskild markplaneringsplan. Ytor på tomtmark enligt bofaktablad. Utrustning på

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Innertak Glespanel som underlag för beklädnad

Innertak Glespanel som underlag för beklädnad 64 HSD.1531 HSB.1666 Innertak Glespanel som underlag för beklädnad Glespanel består av bräder/reglar uppsatta med mellanrum avsett som underlag för beklädnad Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN.

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN. FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors Forshaga Kommun, Box 93, 667 22 FORSHAGA 054 17 20 00 Rivningsplan används för att vid rivning

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:-

24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:- 24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:- ETT PROJEKT AV EXTER FASTIGHETER OM PROJEKTET Välkommen till framtidens lokaler i Länna industriområde i Huddinge kommun. Här projekterar och utvecklar Exter Lyftkranen

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-10-28 Kortfattad teknisk beskrivning BRF ENÉR LUHAEN UPPALA sid 2 av 5 MARK URUNIN PÅ OMMARK ångvägar på gården med gemensamt stort trädäck räd- och buskplanteringar Uteplatser med kringliggande häck

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Locknevi 121 Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Locknevi 121 Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " För oss har det bästa med hela huset varit närheten till badet. När barnen

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer