Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag."

Transkript

1 Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag. ClimateWell Bye, bye koldioxid No Picnic Skapar riktiga låtsasvärldar Tobii Technology Produkter för ett värdigare liv Väx genom forskning Hitta nya marknader Stöd som märks VINNOVA Information VI 2009:09

2 Värmepump som erövrar världen På rekordtid förbättrade ClimateWell sin soldrivna värmepump på flera punkter. Nu ligger marknaden vidöppen för ett av Sveriges mest framgångsrika teknikföretag. Foto: Lars Clason Utan Forska&Väx hade vi inte haft den stora orderstock som vi nu har. Projektet innebär att det går att göra något på riktigt. VINNOVA ger verkligen stöd på en nivå så det märks, konstaterar ClimateWells VD, Per Olofsson. Företagets värmepump skapades utifrån principen att behovet av kyla är störst där det finns mycket sol. Genom att lagra solenergi på kemisk väg erbjuder företaget förnybar energi som går att ta ut som både kyla och värme. ClimateWells förträffliga innovation används i dag främst i kommersiella fastigheter i varma länder där vatten som värmts genom solenergi omvandlas till kyla. Företaget har i omgångar fått stöd från VINNOVA. Det senaste projektet har definitivt stärkt ClimateWells position på världsmarknaden. Forska&Väx hjälpte ClimateWell att under ett drygt år utveckla sin förnybara energilösning och få ut den på marknaden. Genom projektet lyfte vi produkten rejält i den riktning som var nödvändig för att stärka vår konkurrenskraft. Jag är övertygad om att vi utan Forska&Väx hade riskerat att bli ifrånsprungna av andra aktörer eftersom det hade tagit längre tid att etablera oss på marknaden. Tidigare modeller av värmepumpen fungerade men var för dyra att tillverka. Utvecklingsarbetet har lett till en värmepump som i det närmaste fungerar utan el och som nu är ute på marknaden. Energiförbrukningen och tillverkningskostnaden är betydligt lägre, dessutom är driftsäkerheten högre. Pengarna från Forska&Väx har gått till att anställa en person till ClimateWells utvecklingsavdelning och att bekosta en verifiering av tekniken hos Ytkemiska Institutet. Det är väldigt mycket som är bra med Forska&Väx. VINNOVA har verkligen förstått vad svenska företag behöver och de har hittat precis rätt nivå när det gäller kraven på rapportering. ClimateWells produkt har mötts av stort intresse från både kunder och investerare. Tekniken bakom värmepumpen har mer att ge inom andra områden. ClimateWell tittar till exempel på tillämpningar inom fordonsindustrin. De närmaste åren ska vi sprida tekniken inom flera nya områden i världen. Foto: ClimateWell Bye, bye koldioxid En fjärdedel av världens koldioxidutsläpp kommer från uppvärmning och kylning av byggnader. Med ClimateWells teknik är det möjligt att drastiskt dra ner på utsläppen eftersom processen inte medför utsläpp av koldioxid. Företagets teknik innebär att det går att lagra solenergi i salt, när det sedan blandas med vatten kan energin tas ut igen och omvandlas till värme eller kyla. TILLVERKNING I SPANIEN ClimateWell har verksamhet i Sverige och Spanien, där tillverkningen av företagets enda produkt värmepumpen - sker. Värmepumpen säljs i dag i Spanien, Italien och Frankrike, men expansion väntas inom kort till fler länder i framför allt Sydeuropa. Mexiko, Sydafrika och den amerikanska marknaden är i ett senare skede också intressanta. Genom projektet lyfte vi produkten rejält i den riktning som var nödvändig för att stärka vår konkurrenskraft.

3 Foto: Anette Andersson. Till vänster: Roger Nordman (SP), till höger: Sten Tillman. VD Hultsteins Kyl. Tillsammans med SP Hultsteins Kyl utvecklar tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) ett miljövänligt kylsystem baserat på naturliga köldmedier som är miljömässigt bättre än de kylaggregat som i dag finns på marknaden. ETT FÖRETAG MED ANOR Hultsteins Kyl AB är ett familjeföretag baserat i Jönköping som varit i kylbranschen sedan Från mitten av 60-talet har verksamheten inriktats på att utveckla och tillverka transportkylaggregat för lastbilar och släpvagnar. Hultsteins Kyl har cirka 30 procent av den svenska marknaden. Steget före Sveriges ledande tillverkare av kylaggregat för transportindustrin rustar för framtiden. Hultsteins Kyl har siktet inställt på en världsledande innovation och nya marknader. En stor del av de lastbilar som transporterar livsmedel och andra känsliga varor har kylanläggningar tillverkade av Hultsteins Kyl. Genom åren har familjeföretaget utvecklat egna kylsystem för att möta omvärldens krav. Dagens hårda miljökrav har återigen fått företaget i nya utvecklingstankar. I dag vet vi att freoner som användes tidigare bröt ned ozonskiktet. Dagens köldmedier har också negativa effekter på miljön eftersom de bidrar till växthuseffekten, säger Hultsteins Kyls VD, Sten Tillman. Hultsteins Kyls senaste projekt handlar om att utveckla ett eget miljövänligt kylsystem baserat på naturliga köldmedier som är miljömässigt bättre än de kylaggregat som i dag finns på marknaden. Vi hade inte klarat att dra igång ett så stort projekt utan stöd från VINNOVA. Vår förhoppning är att projektet leder till en innovation som stärker vår konkurrenskraft och att vi etablerar en ny marknad i Norden. Projektet är i sin linda och har möjliggjorts genom medel från Forska&Väx. Arbetet sker tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), med vilka Hultsteins Kyl tidigare haft ett lyckat samarbete. Vi hade inte klarat att dra igång ett så stort projekt utan stöd från VINNOVA, konstaterar Sten Tillman. Riktiga låtsasvärldar Multireceptorisk kreativ uttrycksmiljö är för de allra flesta ett okänt område. Medlemmarna i projektgruppen Laurie beskriver projektet som att knyta ihop så många inputs som möjligt för att skapa individuella komplexa upplevelser. Laurie handlar om att ge användare möjligheter till ett eget intuitivt skapande. Möjliga verktyg där mjukvaran, som produceras i projektet, kommer att kunna användas är mobiltelefon, TV-spelsmodul samt specifika egenutvecklade gränssnitt. De senaste åren har till exempel mobiltelefoner och datorer utvecklats rejält när det gäller att kommunicera med varandra. Det är en stor utmaning att försöka synka så många inputs som möjligt för att åstadkomma ett verktyg som upplevs som reellt interaktivt, säger Helene Berg, som ansvarar för visuell design i Laurie. Forska&Väx är exceptionellt bra och väldigt praktiskt inriktat. Projektet är världsunikt. Laurie är ett hopkok av kända uttryck och begrepp som artificiell intelligens, rörelseigenkänning, syn, hörsel och kommunikation. Det handlar om uttryck och att eftersträva upplevelser som är högst individuella. Vi vill ge användaren av slutprodukten en känsla av inspiration och att det går att göra något som denne inte visste att den kunde göra. Det är oerhört spännande i sig att det samtidigt inte är självklart vilka effekter som varje användare skapar, säger designern och vice VDn för No Picnic, Jonas Ericsson. Projektet ingår i No Picnics vision att elektronik som används nära människan ska vara så oteknisk och själfull som möjligt. En avgörande del i projektet är att ställa krav på tekniken i stället för på användaren. Forska&Väx är exceptionellt bra och väldigt praktiskt inriktat. I jämförelse med andra program är ansökan mycket ändamålsenlig och känns oakademisk. Vi är också tacksamma att VINNOVA vågade försöka förstå och satsa på något som är så abstrakt som det vi jobbar med, säger Helene och Jonas gemensamt. SVENSK PRISAD DESIGN Projektet Laurie drivs av No Picnic med medel från VINNOVA. No Picnic är en av Skandinaviens mest prisbelönta designbyråer. Företaget arbetar med konceptutveckling, produktutveckling, förpackningsdesign, varumärkesutveckling och varumärkesmiljöer. Bolaget arbetar bland annat med ABB, ESA (European Space Agency), SAS, Sony, Sony Ericsson, Stiga och Weekday. Foto: Lars Clason

4 Ett steg närmare marknaden Xylophane är med sin miljövänliga innovation på god väg att vända upp och ned på förpackningsindustrin. VINNOVA stöttar sedan flera år företaget på vägen mot marknaden. Medlen från VINNOVA är definitivt väldigt viktiga för Xylophanes framtida utveckling. Genom Forska&Väx kunde vi ta stegen som ligger till grund för den process vi nu använder, säger Xylophanes VD, Håkan Grubb. Företaget är nu i full färd med att hitta lösningar för att utvinna den råvara (xylan) vars unika egenskaper upptäcktes under forskning på Chalmers. Det förnyelsebara materialets viktigaste egenskaper är att det går att applicera som ett filmskikt på olika typer av material samt att dessa filmskikt har utmärkta barriäregenskaper mot syre. Med materialet bidrar vi till miljöanpassade förpackningar i stället för att använda aluminiumfolie, oljebaserade plaster och andra typer av material som är baserade på fossila ämnen, berättar Maria Gröndahl, en av Xylophanes grundare. Xylophane stärkte verksamheten när företaget med stöd från Forska&Väx anställde en person, som bland annat jobbar med att utföra laboratorieförsök i större skala. Företaget tilldelades 1,5 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla en process för extraktion av xylan, den process som utgör grunden för den pilotfabrik som kommer att uppföras under Den stora utmaningen ligger nu i att visa att xylan håller för massproduktion så att vi på sikt kan bygga en volymanläggning, säger Håkan Grubb. Till andra företag som planerar att söka Forska&Väx säger han: Forska&Väx är ett konkret stöd till utvecklingsarbete som det kan vara svårt att hitta på annat håll. Viktigt steg mot fabrik VINNOVA har stöttat Xylophane med medel i flera projekt ända sedan Med start 2006 fick företaget 1.5 miljoner genom Forska&Väx för att utveckla en process för extraktion av xylan, den process som utgör grunden för den pilotfabrik som kommer att uppföras under Fabriken är en förutsättning för att kunna producera mer material och utveckla produktionsprocessen för framtida volymproduktion på en kommersiell marknad. MILJÖVÄNLIG RÅVARA FRÅN JORDBRUKET Xylophane grundades 2004 efter en upptäckt av barriärmaterialet baserat på xylan vid forskning på Chalmers. Materialet är till skillnad mot befintliga förpackningsmaterial baserat på naturlig råvara. I det här fallet restprodukter från jordbruket. Xylan är en effektiv barriär mot syre, fett och aromämnen och kan användas för att förlänga hållbarheten på livsmedel och läkemedel. Medlen från VINNOVA är definitivt väldigt viktiga för Xylophanes framtida utveckling. Foto: Jerker Andersson. På bilden: Maria Gröndahl och Mathias Danielsson.

5 Foto: Lars Clason Foto: Lars Clason Projektet hade aldrig kommit till stånd om vi inte fått medel från Forska&Väx. Produkter för ett värdigare liv Tobii Technology AB beslöt sig för att ta ett större grepp inom området interaktiva kommunikationshjälpmedel för unga människor. Forska&Väx har en viktig roll i företagets satsning. Tillsammans med Myra Industriell Design ska vi ta kommunikationshjälpmedel till en ny nivå. Det ska vara lika självklart för rörelsehindrade att ha tillgång till högkvalitativa kommunikationshjälpmedel som det i dag är att ha tillgång till rullstol, säger Mårten Skogö på Tobii Technology. Anledningen till att Tobii sökte Forska&Väx är att företaget vill ta fram enkla och användarvänliga produkter för unga människor med särskilda behov. Forska&Väx har gett oss möjlighet att genomföra forskning inom ett område där vi vill erbjuda produkter men i dag inte har tillräckligt mycket kunskap. Tobiis långsiktiga mål inom handikappaffärsområdet är att bli bäst i världen på kommunikationshjälpmedel för handikappade och att därmed ge dessa människor större möjlighet till ett värdigt liv. Sedan flera år har Tobii ett nära samarbete med Myra Industriell Design. I projektet är även Designhögskolan i Umeå med. Mårten Skogö menar att det är bra för Tobii att bredda kompetensen och få in aktörer med utanförperspektiv. Projektet hade aldrig kommit till stånd om vi inte fått medel från Forska&Väx. Tobiis mål med förstudien är i första hand att få fram en ansökan för att konkretisera hur en ny produkt skulle kunna se ut. Arbetet ska senare resultera i en ny ansökan för att få fram en produkt på marknaden. Vi är medvetna om att detta är ett lika svårt som spännande område eftersom det handlar om att skapa något som ska underlätta kommunikationen för barn som ej har något språk, säger Stina Juhlin, VD Myra Industriell Design. Ser vad du ser Något förenklat fungerar Tobiis lösningar så att de skickar ut ljus som reflekteras i användarens ögon. Reflektionen fångas upp av en kamera och efter vissa beräkningar kan systemet avgöra var på skärmen användaren tittar. Denna information kan sedan användas för att analysera annonser, hemsidor etcetera, men också för att styra datorer. ETT AV SVERIGES SNABBAST VÄXANDE FÖRETAG Tobii Technology AB är ett innovativt hightechföretag specialiserat på blickmätning (eye-tracking). Företaget har tre affärsområden varav det ena arbetar med kommunikationslösningar för handikappade. Tobii grundades 2001 och har sedan dess haft en mycket stark årlig tillväxt. På Tobii arbetar 200 personer och företaget omsätter 200 miljoner kronor. Företaget fick tillsammans med Myra Industriell Design det prestigefulla Stora designpriset 2008 för ögonstyrda bildskärmar. Foto: Tobii Technology AB

6 Ny väg till nya affärer Steget till nya affärer kan ibland vara oändligt långt. FriGeo i Kiruna är av en annan åsikt. Företaget ser i dag nya affärsmöjligheter inom sitt nischade område frysmuddring. Foto: Jonas Sundberg Foto: Shutterstock Genom Forska&Väx har vi breddat vår produktportfölj. Dessutom har vi fått nödvändig hjälp att - som ingenjörer gå från problemlösare till affärsmän. Den förstudie som vi nyligen genomfört visar att det finns kunder utanför vårt ordinarie område som har behov av våra produkter, säger Susanne Rostmark, projektledare och grundare av FriGeo. Företaget har utvecklat en världsunik teknik med frysmuddring, som bygger på att genom frysning stabilisera och lyfta förorenat sediment ur sjöar och vattendrag. För att få reda på hur marknadens intresse ser ut för FriGeos innovativa teknik sökte företaget medel från VINNOVA. Forska&Väx har hjälpt oss att identifiera nya marknader. Vi kom fram till att frysmuddring på torra land är en ny kommersiellt gångbar möjlighet för oss. Nyligen skrev vi ett kontrakt med ett företag som arbetar med efterbehandling och kommer inom kort projektera för en slamfrysanläggning hos dem. Förstudien har dessutom lett till att FriGeo har kunnat projektanställa en person som ska vara med och utveckla företaget mot nya mål. Genom Forska&Väx har vi lärt känna marknaden och lagt grunden till att våga ta ett beslut att investera för framtiden. Genom Forska&Väx har vi breddat vår produktportfölj. Europa nästa FriGeo grundades 2003 efter att Susanne Rostmark utvecklat en metod för slamfrysning vid Luleå tekniska universitet. Företaget har i huvudsak Norden som marknad, men ser stora möjligheter att växa i övriga Europa. Teknik med många användningsområden FriGeos frysmuddring fungerar i grova drag på följande sätt: Ett antal kylelement läggs på bottnen, med hjälp av en saltlösning uppnås en temperatursänkning. Den frysta förorenade bottnen kan sedan tas upp styckevis och transporteras bort för efterbehandling. Fördelen jämfört med att försöka gräva eller suga upp föroreningarna är att mängden vatten begränsas vid upptaget. Frysmuddring har flera användningsområden, till exempel arkeologiska utgrävningar. Forska&Väx skapar tillväxt Vässa konkurrenskraften Att stimulera framväxten av konkurrenskraftiga tillväxtföretag med högt kunskapsinnehåll blir allt viktigare för ett lands tillväxt och sysselsättning. Därför inriktas flera av VINNOVAs satsningar på att stimulera små och medelstora företag att använda forskning och utveckling (FoU) för att öka sin innovativa förmåga. Ett av VINNOVAs verktyg är Forska&Växprogrammet som vänder sig till etablerade företag som kan påvisa en stark potential att växa och vidareutvecklas genom FoU. Med Forska&Väx ges företagen möjlighet att stärka och utveckla nya produkter, processer och tjänster. Målet är att företagen ska konkurrera på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige. Stor efterfrågan Mellan åren sökte företag drygt MSEK. Av dessa fick 361 företag 356 MSEK. Programmet har en bra geografisk och branschmässig spridning och omfattar företag med varierande erfarenhet av forskning. Söktrycket är fortsatt stort. SÅ SÖKER DU Läs mer om Forska&Väx på Där finns all information om förutsättningar, villkor för deltagandet och kontaktpersoner. Där kan du även läsa om hur andra företag har använt Forska&Väx för att stärka sin konkurrenskraft. Du ansöker direkt via VINNOVAs portal. Finansiering av behovsanalys och mindre förstudie kan sökas löpande. För större förstudie, verifiering och genomförande av projekt finns flera ansökningstillfällen per år. Programmet har en årlig budget på 120 MSEK och en förstärkt satsning inom områdena miljö- och energiteknik.

7 VINNOVA är en myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Foto: Shutterstock. Produktion och formgivning: Myrdal Media. Läs mer om VINNOVAs satsningar för små och medelstora företag på VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS VINNOVA, SE Stockholm, Sweden Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag. Kista 2009-05-26

VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag. Kista 2009-05-26 VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag Anne Löfquist Kista 2009-05-26 Forska&Väx Program som främjar forskning, g j g, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx

Läs mer

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag vinnova information vi 2009:01 Växa genom forskning Forska&Väx-programmet riktar sig till små och medelstora

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag VINNOVA INFORMATION VI 2007:01 Växa genom forskning Forska&Väx-programmet riktar sig till små och medelstora

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 1 (4) Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2017-01-31 2017-05261 Reviderad [Datum för revidering] Resebidrag för internationellt konsortiebyggande En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan VERKET FÖR

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Vinnovas öppna data får användas fritt utan avgifter eller andra begränsningar (Public Domain Mark).

Vinnovas öppna data får användas fritt utan avgifter eller andra begränsningar (Public Domain Mark). 1 (8) Vinnovas öppna API Vinnovas struktur Vinnova finansierar projekt inom ramen för olika program. Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft. Exempel

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

ClimateWell Solar Powered Air Conditioning. Presentation Forska & Väx VINNOVA. September Per Olofsson Group CEO

ClimateWell Solar Powered Air Conditioning. Presentation Forska & Väx VINNOVA. September Per Olofsson Group CEO ClimateWell Solar Powered Air Conditioning Presentation Forska & Väx VINNOVA September 2008 Per Olofsson Group CEO ClimateWell Solar powered indoor climate Solar Cooling, heating, DHW and pool heating

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning"

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning 2009-03-17 2009-00336 Ert diarienr Kl) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Innovationsupphandling av blodpåsar

Innovationsupphandling av blodpåsar Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Lena Stigh MScOrganiskkemi projektledare Innovationsupphandling av blodpåsar Jegrelius Teknikupphandling Innovationsupphandling Pilotprojekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

NYA MÖJLIGHETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NYA MÖJLIGHETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SEMINARIUM FÖR SMÅFÖRETAG 3 SEPTEMBER 2008 NYA MÖJLIGHETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Småföretag som vill utvecklas och satsa på FoU har spännande möjligheter. VINNOVA samlade till ett seminarium om

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Utmaningsdriven innovation: Ansökan till Steg 2 och 3

Utmaningsdriven innovation: Ansökan till Steg 2 och 3 1 (8) Version: 171025 OBS: om det finns några diskrepanser mellan detta dokument och ansökningsformuläret i portalen så gäller det som står i ansökningsformuläret. Utmaningsdriven innovation: Ansökan till

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 11 02 Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror

Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror En framtidsbild och vägen dit VINNOVA Rapport VR 2004:2 (Kortversion av VR 2004:1) Mars 2004 TITEL (svensk): Nya material och produkter från förnyelsebara

Läs mer

MEN SVÅRT ATT HINNA MED ALLT?

MEN SVÅRT ATT HINNA MED ALLT? VÄXER DITT FÖRETAG? MEN SVÅRT ATT HINNA MED ALLT? * = [1-49 ANSTÄLLDA] DÅ VET DU KANSKE REDAN VAD SOM ANSES VARA DET ENSKILT STÖRSTA TILLVÄXTHINDRET BLAND SMÅ OCH MEDELSTORA* FÖRETAG? 31% ANGER BRIST PÅ

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer