Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag."

Transkript

1 Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag. ClimateWell Bye, bye koldioxid No Picnic Skapar riktiga låtsasvärldar Tobii Technology Produkter för ett värdigare liv Väx genom forskning Hitta nya marknader Stöd som märks VINNOVA Information VI 2009:09

2 Värmepump som erövrar världen På rekordtid förbättrade ClimateWell sin soldrivna värmepump på flera punkter. Nu ligger marknaden vidöppen för ett av Sveriges mest framgångsrika teknikföretag. Foto: Lars Clason Utan Forska&Väx hade vi inte haft den stora orderstock som vi nu har. Projektet innebär att det går att göra något på riktigt. VINNOVA ger verkligen stöd på en nivå så det märks, konstaterar ClimateWells VD, Per Olofsson. Företagets värmepump skapades utifrån principen att behovet av kyla är störst där det finns mycket sol. Genom att lagra solenergi på kemisk väg erbjuder företaget förnybar energi som går att ta ut som både kyla och värme. ClimateWells förträffliga innovation används i dag främst i kommersiella fastigheter i varma länder där vatten som värmts genom solenergi omvandlas till kyla. Företaget har i omgångar fått stöd från VINNOVA. Det senaste projektet har definitivt stärkt ClimateWells position på världsmarknaden. Forska&Väx hjälpte ClimateWell att under ett drygt år utveckla sin förnybara energilösning och få ut den på marknaden. Genom projektet lyfte vi produkten rejält i den riktning som var nödvändig för att stärka vår konkurrenskraft. Jag är övertygad om att vi utan Forska&Väx hade riskerat att bli ifrånsprungna av andra aktörer eftersom det hade tagit längre tid att etablera oss på marknaden. Tidigare modeller av värmepumpen fungerade men var för dyra att tillverka. Utvecklingsarbetet har lett till en värmepump som i det närmaste fungerar utan el och som nu är ute på marknaden. Energiförbrukningen och tillverkningskostnaden är betydligt lägre, dessutom är driftsäkerheten högre. Pengarna från Forska&Väx har gått till att anställa en person till ClimateWells utvecklingsavdelning och att bekosta en verifiering av tekniken hos Ytkemiska Institutet. Det är väldigt mycket som är bra med Forska&Väx. VINNOVA har verkligen förstått vad svenska företag behöver och de har hittat precis rätt nivå när det gäller kraven på rapportering. ClimateWells produkt har mötts av stort intresse från både kunder och investerare. Tekniken bakom värmepumpen har mer att ge inom andra områden. ClimateWell tittar till exempel på tillämpningar inom fordonsindustrin. De närmaste åren ska vi sprida tekniken inom flera nya områden i världen. Foto: ClimateWell Bye, bye koldioxid En fjärdedel av världens koldioxidutsläpp kommer från uppvärmning och kylning av byggnader. Med ClimateWells teknik är det möjligt att drastiskt dra ner på utsläppen eftersom processen inte medför utsläpp av koldioxid. Företagets teknik innebär att det går att lagra solenergi i salt, när det sedan blandas med vatten kan energin tas ut igen och omvandlas till värme eller kyla. TILLVERKNING I SPANIEN ClimateWell har verksamhet i Sverige och Spanien, där tillverkningen av företagets enda produkt värmepumpen - sker. Värmepumpen säljs i dag i Spanien, Italien och Frankrike, men expansion väntas inom kort till fler länder i framför allt Sydeuropa. Mexiko, Sydafrika och den amerikanska marknaden är i ett senare skede också intressanta. Genom projektet lyfte vi produkten rejält i den riktning som var nödvändig för att stärka vår konkurrenskraft.

3 Foto: Anette Andersson. Till vänster: Roger Nordman (SP), till höger: Sten Tillman. VD Hultsteins Kyl. Tillsammans med SP Hultsteins Kyl utvecklar tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) ett miljövänligt kylsystem baserat på naturliga köldmedier som är miljömässigt bättre än de kylaggregat som i dag finns på marknaden. ETT FÖRETAG MED ANOR Hultsteins Kyl AB är ett familjeföretag baserat i Jönköping som varit i kylbranschen sedan Från mitten av 60-talet har verksamheten inriktats på att utveckla och tillverka transportkylaggregat för lastbilar och släpvagnar. Hultsteins Kyl har cirka 30 procent av den svenska marknaden. Steget före Sveriges ledande tillverkare av kylaggregat för transportindustrin rustar för framtiden. Hultsteins Kyl har siktet inställt på en världsledande innovation och nya marknader. En stor del av de lastbilar som transporterar livsmedel och andra känsliga varor har kylanläggningar tillverkade av Hultsteins Kyl. Genom åren har familjeföretaget utvecklat egna kylsystem för att möta omvärldens krav. Dagens hårda miljökrav har återigen fått företaget i nya utvecklingstankar. I dag vet vi att freoner som användes tidigare bröt ned ozonskiktet. Dagens köldmedier har också negativa effekter på miljön eftersom de bidrar till växthuseffekten, säger Hultsteins Kyls VD, Sten Tillman. Hultsteins Kyls senaste projekt handlar om att utveckla ett eget miljövänligt kylsystem baserat på naturliga köldmedier som är miljömässigt bättre än de kylaggregat som i dag finns på marknaden. Vi hade inte klarat att dra igång ett så stort projekt utan stöd från VINNOVA. Vår förhoppning är att projektet leder till en innovation som stärker vår konkurrenskraft och att vi etablerar en ny marknad i Norden. Projektet är i sin linda och har möjliggjorts genom medel från Forska&Väx. Arbetet sker tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), med vilka Hultsteins Kyl tidigare haft ett lyckat samarbete. Vi hade inte klarat att dra igång ett så stort projekt utan stöd från VINNOVA, konstaterar Sten Tillman. Riktiga låtsasvärldar Multireceptorisk kreativ uttrycksmiljö är för de allra flesta ett okänt område. Medlemmarna i projektgruppen Laurie beskriver projektet som att knyta ihop så många inputs som möjligt för att skapa individuella komplexa upplevelser. Laurie handlar om att ge användare möjligheter till ett eget intuitivt skapande. Möjliga verktyg där mjukvaran, som produceras i projektet, kommer att kunna användas är mobiltelefon, TV-spelsmodul samt specifika egenutvecklade gränssnitt. De senaste åren har till exempel mobiltelefoner och datorer utvecklats rejält när det gäller att kommunicera med varandra. Det är en stor utmaning att försöka synka så många inputs som möjligt för att åstadkomma ett verktyg som upplevs som reellt interaktivt, säger Helene Berg, som ansvarar för visuell design i Laurie. Forska&Väx är exceptionellt bra och väldigt praktiskt inriktat. Projektet är världsunikt. Laurie är ett hopkok av kända uttryck och begrepp som artificiell intelligens, rörelseigenkänning, syn, hörsel och kommunikation. Det handlar om uttryck och att eftersträva upplevelser som är högst individuella. Vi vill ge användaren av slutprodukten en känsla av inspiration och att det går att göra något som denne inte visste att den kunde göra. Det är oerhört spännande i sig att det samtidigt inte är självklart vilka effekter som varje användare skapar, säger designern och vice VDn för No Picnic, Jonas Ericsson. Projektet ingår i No Picnics vision att elektronik som används nära människan ska vara så oteknisk och själfull som möjligt. En avgörande del i projektet är att ställa krav på tekniken i stället för på användaren. Forska&Väx är exceptionellt bra och väldigt praktiskt inriktat. I jämförelse med andra program är ansökan mycket ändamålsenlig och känns oakademisk. Vi är också tacksamma att VINNOVA vågade försöka förstå och satsa på något som är så abstrakt som det vi jobbar med, säger Helene och Jonas gemensamt. SVENSK PRISAD DESIGN Projektet Laurie drivs av No Picnic med medel från VINNOVA. No Picnic är en av Skandinaviens mest prisbelönta designbyråer. Företaget arbetar med konceptutveckling, produktutveckling, förpackningsdesign, varumärkesutveckling och varumärkesmiljöer. Bolaget arbetar bland annat med ABB, ESA (European Space Agency), SAS, Sony, Sony Ericsson, Stiga och Weekday. Foto: Lars Clason

4 Ett steg närmare marknaden Xylophane är med sin miljövänliga innovation på god väg att vända upp och ned på förpackningsindustrin. VINNOVA stöttar sedan flera år företaget på vägen mot marknaden. Medlen från VINNOVA är definitivt väldigt viktiga för Xylophanes framtida utveckling. Genom Forska&Väx kunde vi ta stegen som ligger till grund för den process vi nu använder, säger Xylophanes VD, Håkan Grubb. Företaget är nu i full färd med att hitta lösningar för att utvinna den råvara (xylan) vars unika egenskaper upptäcktes under forskning på Chalmers. Det förnyelsebara materialets viktigaste egenskaper är att det går att applicera som ett filmskikt på olika typer av material samt att dessa filmskikt har utmärkta barriäregenskaper mot syre. Med materialet bidrar vi till miljöanpassade förpackningar i stället för att använda aluminiumfolie, oljebaserade plaster och andra typer av material som är baserade på fossila ämnen, berättar Maria Gröndahl, en av Xylophanes grundare. Xylophane stärkte verksamheten när företaget med stöd från Forska&Väx anställde en person, som bland annat jobbar med att utföra laboratorieförsök i större skala. Företaget tilldelades 1,5 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla en process för extraktion av xylan, den process som utgör grunden för den pilotfabrik som kommer att uppföras under Den stora utmaningen ligger nu i att visa att xylan håller för massproduktion så att vi på sikt kan bygga en volymanläggning, säger Håkan Grubb. Till andra företag som planerar att söka Forska&Väx säger han: Forska&Väx är ett konkret stöd till utvecklingsarbete som det kan vara svårt att hitta på annat håll. Viktigt steg mot fabrik VINNOVA har stöttat Xylophane med medel i flera projekt ända sedan Med start 2006 fick företaget 1.5 miljoner genom Forska&Väx för att utveckla en process för extraktion av xylan, den process som utgör grunden för den pilotfabrik som kommer att uppföras under Fabriken är en förutsättning för att kunna producera mer material och utveckla produktionsprocessen för framtida volymproduktion på en kommersiell marknad. MILJÖVÄNLIG RÅVARA FRÅN JORDBRUKET Xylophane grundades 2004 efter en upptäckt av barriärmaterialet baserat på xylan vid forskning på Chalmers. Materialet är till skillnad mot befintliga förpackningsmaterial baserat på naturlig råvara. I det här fallet restprodukter från jordbruket. Xylan är en effektiv barriär mot syre, fett och aromämnen och kan användas för att förlänga hållbarheten på livsmedel och läkemedel. Medlen från VINNOVA är definitivt väldigt viktiga för Xylophanes framtida utveckling. Foto: Jerker Andersson. På bilden: Maria Gröndahl och Mathias Danielsson.

5 Foto: Lars Clason Foto: Lars Clason Projektet hade aldrig kommit till stånd om vi inte fått medel från Forska&Väx. Produkter för ett värdigare liv Tobii Technology AB beslöt sig för att ta ett större grepp inom området interaktiva kommunikationshjälpmedel för unga människor. Forska&Väx har en viktig roll i företagets satsning. Tillsammans med Myra Industriell Design ska vi ta kommunikationshjälpmedel till en ny nivå. Det ska vara lika självklart för rörelsehindrade att ha tillgång till högkvalitativa kommunikationshjälpmedel som det i dag är att ha tillgång till rullstol, säger Mårten Skogö på Tobii Technology. Anledningen till att Tobii sökte Forska&Väx är att företaget vill ta fram enkla och användarvänliga produkter för unga människor med särskilda behov. Forska&Väx har gett oss möjlighet att genomföra forskning inom ett område där vi vill erbjuda produkter men i dag inte har tillräckligt mycket kunskap. Tobiis långsiktiga mål inom handikappaffärsområdet är att bli bäst i världen på kommunikationshjälpmedel för handikappade och att därmed ge dessa människor större möjlighet till ett värdigt liv. Sedan flera år har Tobii ett nära samarbete med Myra Industriell Design. I projektet är även Designhögskolan i Umeå med. Mårten Skogö menar att det är bra för Tobii att bredda kompetensen och få in aktörer med utanförperspektiv. Projektet hade aldrig kommit till stånd om vi inte fått medel från Forska&Väx. Tobiis mål med förstudien är i första hand att få fram en ansökan för att konkretisera hur en ny produkt skulle kunna se ut. Arbetet ska senare resultera i en ny ansökan för att få fram en produkt på marknaden. Vi är medvetna om att detta är ett lika svårt som spännande område eftersom det handlar om att skapa något som ska underlätta kommunikationen för barn som ej har något språk, säger Stina Juhlin, VD Myra Industriell Design. Ser vad du ser Något förenklat fungerar Tobiis lösningar så att de skickar ut ljus som reflekteras i användarens ögon. Reflektionen fångas upp av en kamera och efter vissa beräkningar kan systemet avgöra var på skärmen användaren tittar. Denna information kan sedan användas för att analysera annonser, hemsidor etcetera, men också för att styra datorer. ETT AV SVERIGES SNABBAST VÄXANDE FÖRETAG Tobii Technology AB är ett innovativt hightechföretag specialiserat på blickmätning (eye-tracking). Företaget har tre affärsområden varav det ena arbetar med kommunikationslösningar för handikappade. Tobii grundades 2001 och har sedan dess haft en mycket stark årlig tillväxt. På Tobii arbetar 200 personer och företaget omsätter 200 miljoner kronor. Företaget fick tillsammans med Myra Industriell Design det prestigefulla Stora designpriset 2008 för ögonstyrda bildskärmar. Foto: Tobii Technology AB

6 Ny väg till nya affärer Steget till nya affärer kan ibland vara oändligt långt. FriGeo i Kiruna är av en annan åsikt. Företaget ser i dag nya affärsmöjligheter inom sitt nischade område frysmuddring. Foto: Jonas Sundberg Foto: Shutterstock Genom Forska&Väx har vi breddat vår produktportfölj. Dessutom har vi fått nödvändig hjälp att - som ingenjörer gå från problemlösare till affärsmän. Den förstudie som vi nyligen genomfört visar att det finns kunder utanför vårt ordinarie område som har behov av våra produkter, säger Susanne Rostmark, projektledare och grundare av FriGeo. Företaget har utvecklat en världsunik teknik med frysmuddring, som bygger på att genom frysning stabilisera och lyfta förorenat sediment ur sjöar och vattendrag. För att få reda på hur marknadens intresse ser ut för FriGeos innovativa teknik sökte företaget medel från VINNOVA. Forska&Väx har hjälpt oss att identifiera nya marknader. Vi kom fram till att frysmuddring på torra land är en ny kommersiellt gångbar möjlighet för oss. Nyligen skrev vi ett kontrakt med ett företag som arbetar med efterbehandling och kommer inom kort projektera för en slamfrysanläggning hos dem. Förstudien har dessutom lett till att FriGeo har kunnat projektanställa en person som ska vara med och utveckla företaget mot nya mål. Genom Forska&Väx har vi lärt känna marknaden och lagt grunden till att våga ta ett beslut att investera för framtiden. Genom Forska&Väx har vi breddat vår produktportfölj. Europa nästa FriGeo grundades 2003 efter att Susanne Rostmark utvecklat en metod för slamfrysning vid Luleå tekniska universitet. Företaget har i huvudsak Norden som marknad, men ser stora möjligheter att växa i övriga Europa. Teknik med många användningsområden FriGeos frysmuddring fungerar i grova drag på följande sätt: Ett antal kylelement läggs på bottnen, med hjälp av en saltlösning uppnås en temperatursänkning. Den frysta förorenade bottnen kan sedan tas upp styckevis och transporteras bort för efterbehandling. Fördelen jämfört med att försöka gräva eller suga upp föroreningarna är att mängden vatten begränsas vid upptaget. Frysmuddring har flera användningsområden, till exempel arkeologiska utgrävningar. Forska&Väx skapar tillväxt Vässa konkurrenskraften Att stimulera framväxten av konkurrenskraftiga tillväxtföretag med högt kunskapsinnehåll blir allt viktigare för ett lands tillväxt och sysselsättning. Därför inriktas flera av VINNOVAs satsningar på att stimulera små och medelstora företag att använda forskning och utveckling (FoU) för att öka sin innovativa förmåga. Ett av VINNOVAs verktyg är Forska&Växprogrammet som vänder sig till etablerade företag som kan påvisa en stark potential att växa och vidareutvecklas genom FoU. Med Forska&Väx ges företagen möjlighet att stärka och utveckla nya produkter, processer och tjänster. Målet är att företagen ska konkurrera på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige. Stor efterfrågan Mellan åren sökte företag drygt MSEK. Av dessa fick 361 företag 356 MSEK. Programmet har en bra geografisk och branschmässig spridning och omfattar företag med varierande erfarenhet av forskning. Söktrycket är fortsatt stort. SÅ SÖKER DU Läs mer om Forska&Väx på Där finns all information om förutsättningar, villkor för deltagandet och kontaktpersoner. Där kan du även läsa om hur andra företag har använt Forska&Väx för att stärka sin konkurrenskraft. Du ansöker direkt via VINNOVAs portal. Finansiering av behovsanalys och mindre förstudie kan sökas löpande. För större förstudie, verifiering och genomförande av projekt finns flera ansökningstillfällen per år. Programmet har en årlig budget på 120 MSEK och en förstärkt satsning inom områdena miljö- och energiteknik.

7 VINNOVA är en myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Foto: Shutterstock. Produktion och formgivning: Myrdal Media. Läs mer om VINNOVAs satsningar för små och medelstora företag på VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS VINNOVA, SE Stockholm, Sweden Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer