Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forska&Väx. Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag."

Transkript

1 Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag. ClimateWell Bye, bye koldioxid No Picnic Skapar riktiga låtsasvärldar Tobii Technology Produkter för ett värdigare liv Väx genom forskning Hitta nya marknader Stöd som märks VINNOVA Information VI 2009:09

2 Värmepump som erövrar världen På rekordtid förbättrade ClimateWell sin soldrivna värmepump på flera punkter. Nu ligger marknaden vidöppen för ett av Sveriges mest framgångsrika teknikföretag. Foto: Lars Clason Utan Forska&Väx hade vi inte haft den stora orderstock som vi nu har. Projektet innebär att det går att göra något på riktigt. VINNOVA ger verkligen stöd på en nivå så det märks, konstaterar ClimateWells VD, Per Olofsson. Företagets värmepump skapades utifrån principen att behovet av kyla är störst där det finns mycket sol. Genom att lagra solenergi på kemisk väg erbjuder företaget förnybar energi som går att ta ut som både kyla och värme. ClimateWells förträffliga innovation används i dag främst i kommersiella fastigheter i varma länder där vatten som värmts genom solenergi omvandlas till kyla. Företaget har i omgångar fått stöd från VINNOVA. Det senaste projektet har definitivt stärkt ClimateWells position på världsmarknaden. Forska&Väx hjälpte ClimateWell att under ett drygt år utveckla sin förnybara energilösning och få ut den på marknaden. Genom projektet lyfte vi produkten rejält i den riktning som var nödvändig för att stärka vår konkurrenskraft. Jag är övertygad om att vi utan Forska&Väx hade riskerat att bli ifrånsprungna av andra aktörer eftersom det hade tagit längre tid att etablera oss på marknaden. Tidigare modeller av värmepumpen fungerade men var för dyra att tillverka. Utvecklingsarbetet har lett till en värmepump som i det närmaste fungerar utan el och som nu är ute på marknaden. Energiförbrukningen och tillverkningskostnaden är betydligt lägre, dessutom är driftsäkerheten högre. Pengarna från Forska&Väx har gått till att anställa en person till ClimateWells utvecklingsavdelning och att bekosta en verifiering av tekniken hos Ytkemiska Institutet. Det är väldigt mycket som är bra med Forska&Väx. VINNOVA har verkligen förstått vad svenska företag behöver och de har hittat precis rätt nivå när det gäller kraven på rapportering. ClimateWells produkt har mötts av stort intresse från både kunder och investerare. Tekniken bakom värmepumpen har mer att ge inom andra områden. ClimateWell tittar till exempel på tillämpningar inom fordonsindustrin. De närmaste åren ska vi sprida tekniken inom flera nya områden i världen. Foto: ClimateWell Bye, bye koldioxid En fjärdedel av världens koldioxidutsläpp kommer från uppvärmning och kylning av byggnader. Med ClimateWells teknik är det möjligt att drastiskt dra ner på utsläppen eftersom processen inte medför utsläpp av koldioxid. Företagets teknik innebär att det går att lagra solenergi i salt, när det sedan blandas med vatten kan energin tas ut igen och omvandlas till värme eller kyla. TILLVERKNING I SPANIEN ClimateWell har verksamhet i Sverige och Spanien, där tillverkningen av företagets enda produkt värmepumpen - sker. Värmepumpen säljs i dag i Spanien, Italien och Frankrike, men expansion väntas inom kort till fler länder i framför allt Sydeuropa. Mexiko, Sydafrika och den amerikanska marknaden är i ett senare skede också intressanta. Genom projektet lyfte vi produkten rejält i den riktning som var nödvändig för att stärka vår konkurrenskraft.

3 Foto: Anette Andersson. Till vänster: Roger Nordman (SP), till höger: Sten Tillman. VD Hultsteins Kyl. Tillsammans med SP Hultsteins Kyl utvecklar tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) ett miljövänligt kylsystem baserat på naturliga köldmedier som är miljömässigt bättre än de kylaggregat som i dag finns på marknaden. ETT FÖRETAG MED ANOR Hultsteins Kyl AB är ett familjeföretag baserat i Jönköping som varit i kylbranschen sedan Från mitten av 60-talet har verksamheten inriktats på att utveckla och tillverka transportkylaggregat för lastbilar och släpvagnar. Hultsteins Kyl har cirka 30 procent av den svenska marknaden. Steget före Sveriges ledande tillverkare av kylaggregat för transportindustrin rustar för framtiden. Hultsteins Kyl har siktet inställt på en världsledande innovation och nya marknader. En stor del av de lastbilar som transporterar livsmedel och andra känsliga varor har kylanläggningar tillverkade av Hultsteins Kyl. Genom åren har familjeföretaget utvecklat egna kylsystem för att möta omvärldens krav. Dagens hårda miljökrav har återigen fått företaget i nya utvecklingstankar. I dag vet vi att freoner som användes tidigare bröt ned ozonskiktet. Dagens köldmedier har också negativa effekter på miljön eftersom de bidrar till växthuseffekten, säger Hultsteins Kyls VD, Sten Tillman. Hultsteins Kyls senaste projekt handlar om att utveckla ett eget miljövänligt kylsystem baserat på naturliga köldmedier som är miljömässigt bättre än de kylaggregat som i dag finns på marknaden. Vi hade inte klarat att dra igång ett så stort projekt utan stöd från VINNOVA. Vår förhoppning är att projektet leder till en innovation som stärker vår konkurrenskraft och att vi etablerar en ny marknad i Norden. Projektet är i sin linda och har möjliggjorts genom medel från Forska&Väx. Arbetet sker tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), med vilka Hultsteins Kyl tidigare haft ett lyckat samarbete. Vi hade inte klarat att dra igång ett så stort projekt utan stöd från VINNOVA, konstaterar Sten Tillman. Riktiga låtsasvärldar Multireceptorisk kreativ uttrycksmiljö är för de allra flesta ett okänt område. Medlemmarna i projektgruppen Laurie beskriver projektet som att knyta ihop så många inputs som möjligt för att skapa individuella komplexa upplevelser. Laurie handlar om att ge användare möjligheter till ett eget intuitivt skapande. Möjliga verktyg där mjukvaran, som produceras i projektet, kommer att kunna användas är mobiltelefon, TV-spelsmodul samt specifika egenutvecklade gränssnitt. De senaste åren har till exempel mobiltelefoner och datorer utvecklats rejält när det gäller att kommunicera med varandra. Det är en stor utmaning att försöka synka så många inputs som möjligt för att åstadkomma ett verktyg som upplevs som reellt interaktivt, säger Helene Berg, som ansvarar för visuell design i Laurie. Forska&Väx är exceptionellt bra och väldigt praktiskt inriktat. Projektet är världsunikt. Laurie är ett hopkok av kända uttryck och begrepp som artificiell intelligens, rörelseigenkänning, syn, hörsel och kommunikation. Det handlar om uttryck och att eftersträva upplevelser som är högst individuella. Vi vill ge användaren av slutprodukten en känsla av inspiration och att det går att göra något som denne inte visste att den kunde göra. Det är oerhört spännande i sig att det samtidigt inte är självklart vilka effekter som varje användare skapar, säger designern och vice VDn för No Picnic, Jonas Ericsson. Projektet ingår i No Picnics vision att elektronik som används nära människan ska vara så oteknisk och själfull som möjligt. En avgörande del i projektet är att ställa krav på tekniken i stället för på användaren. Forska&Väx är exceptionellt bra och väldigt praktiskt inriktat. I jämförelse med andra program är ansökan mycket ändamålsenlig och känns oakademisk. Vi är också tacksamma att VINNOVA vågade försöka förstå och satsa på något som är så abstrakt som det vi jobbar med, säger Helene och Jonas gemensamt. SVENSK PRISAD DESIGN Projektet Laurie drivs av No Picnic med medel från VINNOVA. No Picnic är en av Skandinaviens mest prisbelönta designbyråer. Företaget arbetar med konceptutveckling, produktutveckling, förpackningsdesign, varumärkesutveckling och varumärkesmiljöer. Bolaget arbetar bland annat med ABB, ESA (European Space Agency), SAS, Sony, Sony Ericsson, Stiga och Weekday. Foto: Lars Clason

4 Ett steg närmare marknaden Xylophane är med sin miljövänliga innovation på god väg att vända upp och ned på förpackningsindustrin. VINNOVA stöttar sedan flera år företaget på vägen mot marknaden. Medlen från VINNOVA är definitivt väldigt viktiga för Xylophanes framtida utveckling. Genom Forska&Väx kunde vi ta stegen som ligger till grund för den process vi nu använder, säger Xylophanes VD, Håkan Grubb. Företaget är nu i full färd med att hitta lösningar för att utvinna den råvara (xylan) vars unika egenskaper upptäcktes under forskning på Chalmers. Det förnyelsebara materialets viktigaste egenskaper är att det går att applicera som ett filmskikt på olika typer av material samt att dessa filmskikt har utmärkta barriäregenskaper mot syre. Med materialet bidrar vi till miljöanpassade förpackningar i stället för att använda aluminiumfolie, oljebaserade plaster och andra typer av material som är baserade på fossila ämnen, berättar Maria Gröndahl, en av Xylophanes grundare. Xylophane stärkte verksamheten när företaget med stöd från Forska&Väx anställde en person, som bland annat jobbar med att utföra laboratorieförsök i större skala. Företaget tilldelades 1,5 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla en process för extraktion av xylan, den process som utgör grunden för den pilotfabrik som kommer att uppföras under Den stora utmaningen ligger nu i att visa att xylan håller för massproduktion så att vi på sikt kan bygga en volymanläggning, säger Håkan Grubb. Till andra företag som planerar att söka Forska&Väx säger han: Forska&Väx är ett konkret stöd till utvecklingsarbete som det kan vara svårt att hitta på annat håll. Viktigt steg mot fabrik VINNOVA har stöttat Xylophane med medel i flera projekt ända sedan Med start 2006 fick företaget 1.5 miljoner genom Forska&Väx för att utveckla en process för extraktion av xylan, den process som utgör grunden för den pilotfabrik som kommer att uppföras under Fabriken är en förutsättning för att kunna producera mer material och utveckla produktionsprocessen för framtida volymproduktion på en kommersiell marknad. MILJÖVÄNLIG RÅVARA FRÅN JORDBRUKET Xylophane grundades 2004 efter en upptäckt av barriärmaterialet baserat på xylan vid forskning på Chalmers. Materialet är till skillnad mot befintliga förpackningsmaterial baserat på naturlig råvara. I det här fallet restprodukter från jordbruket. Xylan är en effektiv barriär mot syre, fett och aromämnen och kan användas för att förlänga hållbarheten på livsmedel och läkemedel. Medlen från VINNOVA är definitivt väldigt viktiga för Xylophanes framtida utveckling. Foto: Jerker Andersson. På bilden: Maria Gröndahl och Mathias Danielsson.

5 Foto: Lars Clason Foto: Lars Clason Projektet hade aldrig kommit till stånd om vi inte fått medel från Forska&Väx. Produkter för ett värdigare liv Tobii Technology AB beslöt sig för att ta ett större grepp inom området interaktiva kommunikationshjälpmedel för unga människor. Forska&Väx har en viktig roll i företagets satsning. Tillsammans med Myra Industriell Design ska vi ta kommunikationshjälpmedel till en ny nivå. Det ska vara lika självklart för rörelsehindrade att ha tillgång till högkvalitativa kommunikationshjälpmedel som det i dag är att ha tillgång till rullstol, säger Mårten Skogö på Tobii Technology. Anledningen till att Tobii sökte Forska&Väx är att företaget vill ta fram enkla och användarvänliga produkter för unga människor med särskilda behov. Forska&Väx har gett oss möjlighet att genomföra forskning inom ett område där vi vill erbjuda produkter men i dag inte har tillräckligt mycket kunskap. Tobiis långsiktiga mål inom handikappaffärsområdet är att bli bäst i världen på kommunikationshjälpmedel för handikappade och att därmed ge dessa människor större möjlighet till ett värdigt liv. Sedan flera år har Tobii ett nära samarbete med Myra Industriell Design. I projektet är även Designhögskolan i Umeå med. Mårten Skogö menar att det är bra för Tobii att bredda kompetensen och få in aktörer med utanförperspektiv. Projektet hade aldrig kommit till stånd om vi inte fått medel från Forska&Väx. Tobiis mål med förstudien är i första hand att få fram en ansökan för att konkretisera hur en ny produkt skulle kunna se ut. Arbetet ska senare resultera i en ny ansökan för att få fram en produkt på marknaden. Vi är medvetna om att detta är ett lika svårt som spännande område eftersom det handlar om att skapa något som ska underlätta kommunikationen för barn som ej har något språk, säger Stina Juhlin, VD Myra Industriell Design. Ser vad du ser Något förenklat fungerar Tobiis lösningar så att de skickar ut ljus som reflekteras i användarens ögon. Reflektionen fångas upp av en kamera och efter vissa beräkningar kan systemet avgöra var på skärmen användaren tittar. Denna information kan sedan användas för att analysera annonser, hemsidor etcetera, men också för att styra datorer. ETT AV SVERIGES SNABBAST VÄXANDE FÖRETAG Tobii Technology AB är ett innovativt hightechföretag specialiserat på blickmätning (eye-tracking). Företaget har tre affärsområden varav det ena arbetar med kommunikationslösningar för handikappade. Tobii grundades 2001 och har sedan dess haft en mycket stark årlig tillväxt. På Tobii arbetar 200 personer och företaget omsätter 200 miljoner kronor. Företaget fick tillsammans med Myra Industriell Design det prestigefulla Stora designpriset 2008 för ögonstyrda bildskärmar. Foto: Tobii Technology AB

6 Ny väg till nya affärer Steget till nya affärer kan ibland vara oändligt långt. FriGeo i Kiruna är av en annan åsikt. Företaget ser i dag nya affärsmöjligheter inom sitt nischade område frysmuddring. Foto: Jonas Sundberg Foto: Shutterstock Genom Forska&Väx har vi breddat vår produktportfölj. Dessutom har vi fått nödvändig hjälp att - som ingenjörer gå från problemlösare till affärsmän. Den förstudie som vi nyligen genomfört visar att det finns kunder utanför vårt ordinarie område som har behov av våra produkter, säger Susanne Rostmark, projektledare och grundare av FriGeo. Företaget har utvecklat en världsunik teknik med frysmuddring, som bygger på att genom frysning stabilisera och lyfta förorenat sediment ur sjöar och vattendrag. För att få reda på hur marknadens intresse ser ut för FriGeos innovativa teknik sökte företaget medel från VINNOVA. Forska&Väx har hjälpt oss att identifiera nya marknader. Vi kom fram till att frysmuddring på torra land är en ny kommersiellt gångbar möjlighet för oss. Nyligen skrev vi ett kontrakt med ett företag som arbetar med efterbehandling och kommer inom kort projektera för en slamfrysanläggning hos dem. Förstudien har dessutom lett till att FriGeo har kunnat projektanställa en person som ska vara med och utveckla företaget mot nya mål. Genom Forska&Väx har vi lärt känna marknaden och lagt grunden till att våga ta ett beslut att investera för framtiden. Genom Forska&Väx har vi breddat vår produktportfölj. Europa nästa FriGeo grundades 2003 efter att Susanne Rostmark utvecklat en metod för slamfrysning vid Luleå tekniska universitet. Företaget har i huvudsak Norden som marknad, men ser stora möjligheter att växa i övriga Europa. Teknik med många användningsområden FriGeos frysmuddring fungerar i grova drag på följande sätt: Ett antal kylelement läggs på bottnen, med hjälp av en saltlösning uppnås en temperatursänkning. Den frysta förorenade bottnen kan sedan tas upp styckevis och transporteras bort för efterbehandling. Fördelen jämfört med att försöka gräva eller suga upp föroreningarna är att mängden vatten begränsas vid upptaget. Frysmuddring har flera användningsområden, till exempel arkeologiska utgrävningar. Forska&Väx skapar tillväxt Vässa konkurrenskraften Att stimulera framväxten av konkurrenskraftiga tillväxtföretag med högt kunskapsinnehåll blir allt viktigare för ett lands tillväxt och sysselsättning. Därför inriktas flera av VINNOVAs satsningar på att stimulera små och medelstora företag att använda forskning och utveckling (FoU) för att öka sin innovativa förmåga. Ett av VINNOVAs verktyg är Forska&Växprogrammet som vänder sig till etablerade företag som kan påvisa en stark potential att växa och vidareutvecklas genom FoU. Med Forska&Väx ges företagen möjlighet att stärka och utveckla nya produkter, processer och tjänster. Målet är att företagen ska konkurrera på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige. Stor efterfrågan Mellan åren sökte företag drygt MSEK. Av dessa fick 361 företag 356 MSEK. Programmet har en bra geografisk och branschmässig spridning och omfattar företag med varierande erfarenhet av forskning. Söktrycket är fortsatt stort. SÅ SÖKER DU Läs mer om Forska&Väx på Där finns all information om förutsättningar, villkor för deltagandet och kontaktpersoner. Där kan du även läsa om hur andra företag har använt Forska&Väx för att stärka sin konkurrenskraft. Du ansöker direkt via VINNOVAs portal. Finansiering av behovsanalys och mindre förstudie kan sökas löpande. För större förstudie, verifiering och genomförande av projekt finns flera ansökningstillfällen per år. Programmet har en årlig budget på 120 MSEK och en förstärkt satsning inom områdena miljö- och energiteknik.

7 VINNOVA är en myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Foto: Shutterstock. Produktion och formgivning: Myrdal Media. Läs mer om VINNOVAs satsningar för små och medelstora företag på VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS VINNOVA, SE Stockholm, Sweden Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag vinnova information vi 2009:01 Växa genom forskning Forska&Väx-programmet riktar sig till små och medelstora

Läs mer

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag VINNOVA INFORMATION VI 2007:01 Växa genom forskning Forska&Väx-programmet riktar sig till små och medelstora

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

Innovationsupphandling av blodpåsar

Innovationsupphandling av blodpåsar Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Lena Stigh MScOrganiskkemi projektledare Innovationsupphandling av blodpåsar Jegrelius Teknikupphandling Innovationsupphandling Pilotprojekt

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer