PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000"
  • Gun Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 01-jan-04 PROJEKTERINGSANVISNING Takaggregat med Kyl/värmepump Kryotherm AB, Batterigatan 10, Piteå, Sweden Tel , Fax , E-post: Hemsida:

2 INNEHÅLL Sid: 0.1 VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!! INNEHÅLL KAPITEL INNEHÅLL SID 1. ALLMÄNT Allmän beskrivning 1.1 Funktion 1.2 Uppbyggnad TEKNISKA DATA Mått och vikt 2.1 Effekter, flöden etc 2.2 Fläktdiagram, ljud etc PROJEKTERING Allmänt Flödesschema 3.3 Checklista INSTALLATION Installation EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Eltekniska anvisningar 5.1 Reglertekniska anvisningar EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Exempel på programtext

3 1. ALLMÄNT Sid: 1.1 VAD ÄR är ett komplett till/frånluftaggregat för utomhusplacering (yttertak) och passar för såväl utbyte av befintliga aggregat typ Kryotherm T1000 som för nya anläggningar. Enheten kan användas i de flesta installationer exempelvis: kontor, butiker, samlingslokaler, industrilokaler. Via Kryotherm erhålles funktionerna: Ventilation, Kyla, Värmeåtervinning och Värmepumpsdrift samt tillsatsvärme. UPPBYGGNAD är ett komplett aggregat med alla tillhörande funktioner inbyggda. Huvudkomponenter: Till/frånluftfläktar, filter, blandningsdel, kyl/- värmepump, elvärmebatteri och komplett el/reglerutrustning fabriksmonterad i aggregatet. är uppbyggd i en ram av aluminium-profiler, höljet är av galvaniserad stålplåt med 50mm mineralullsisolering. ALLMÄN BESKRIVNING BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T1000 är idealisk för utbyte av befintliga takaggregat typ Kryotherm T1000. Med den nya aggregattypen erhålles en rad fördelar bland vilka kan nämnas: -Lägre ljudnivå. -Mindre temperaturpendligar i tilluft. -Hölje i galv/aluminium - långlivat. -Högre ventilationsgrad (upp till 100% uteluft) -Modernare reglerutrustning med nya funktioner bl.a. årsur, nattkyla, startoptimering -Större servicevänlighet. passar direkt i befintlig taksarg och mot befintliga kanaler för så gott som samtliga "årsmodeller" av T1000.(Få undantag finns, tex har anslutningen för "skämd" frånluft avvikande mått på några enstaka aggregat). Se även kapitel 4 installation! FÖRDELAR KRYOTHERM -Snabb projektering och installation. -Låg total installationskostnad. -Miljövänlig- köldmedium R407C. -Bra driftekonomi. -Litet utrymmesbehov. -Bra aggregatisolering, 50mm mineralull. -Bra korrosionsskydd, aluminimum/varmgalv. -Komplett enhetsaggregat. -Bra serviceåtkomlighet. -Välkänd, erfaren tillverkare. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information. SYSTEMLÖSNING Uteluft Till/frånluftaggregat med inbyggd Kyl/värmepump Avluft Tilluft Frånluft

4 1. ALLMÄNT Sid: 1.2 FUNKTION Avluft Uteluft Kryotherm Frånluft Tilluft ALLMÄNT styres av reglerutrustning i elskåpet (10) med tillhörande manöverpanel i lokalerna (11). Temperaturen vid rumsgivaren (12) konstanthålles ti önskat värde. DAGDRIFT (100% ventilation) Värmebehov: Uteluft styrs via spjälldelen (1) att passera tilluftfiltret (2), varefter luften värms av kyl/värmepumpens (9) tilluftbatteri (3). Värmepumpen hämtar, i detta driftfall, värme ur kylbatteriet i frånluften (7). Värmepumpen har tre effektsteg. Vid behov värms tilluften ytterligare i tillsatsvärmebatteriet (4), innan den, via tilluftfläkten (5), tillföres lokalerna. Frånluften passerar frånluftfiltret (6) innan den avkyles i frånluftbatteriet och transporteras ut via frånluftfläkten (8). Kylbehov: Kyl/värmepumpen arbetar i detta fall reverserad, dvs tilluften kyles via tilluftbatteriet. Den härvid upptagna värmen avgår i frånluftbatteriet där den borttransporteras via frånluften. NATTDRIFT Aggregatet är endast i drift vid värmebehov (och vid nattkyldrift). Vid nattdrift styr spjällen uteluften in i frånluftsdelen, och frånluften in i tilluftdelen (återluftdrift). Värmepumpen hämtar värme ur uteluften via frånluftbatteriet och avger den i tilluften via tilluftbatteriet. Vid behov eftervärms tilluften via tillsatsvärmebatteriet. Nattkyldrift innebär att aggregatet kyler lokalerna enbart med kall uteluft. (Spjällen står i läge för 100% vetilation). Nattkyldrift sker automatiskt vid kylbehov under natt när rums/utetemperaturerna lämpar sig för detta. Anm Vid Dagdrift kan, om förhållandena så kräver, en valfri mängd (0-100%) återluft inblandas till tilluft. När utetemperaturen underskrider visst värde kan denna mängd automatiskt ökas. Se även Flödesschema sid 3.3!

5 1. ALLMÄNT Sid: 1.3 ALLMÄNT är ett komplett enhetsaggregat, helt färdigt och provat från fabrik. Vid konstruktionen har stor vikt lagts vid ekonomi, miljö, livslängd och servicebarhet. UPPBYGGNAD Förutom anslutning av kanaler och kondensavlopp behöver bara kraftmating, manöverpanel/rumsgivare inkopplas innan aggregatet kan tas i drift. Ramverk i isolerad aluminiumprofil. Stora, effektiva filter på både tilloch frånluft. Kyl/värmebatteri. Hölje i galvaniserad stålplåt, med mellanliggande isolering 50mm. Komplett el utrustning provkörd och klar från fabrik. Spjälldel komplett med ställdon. Kyl/värmebatteri. Köldmediesystem med modernt köldmedium helt utan ozoninverkan (R407C). Kompressorer av tystgående, långlivad, scrolltyp. Inbyggt färdigkopplat tillsatsvärmebatteri. Fläktar med hög verkningsgrad. Tystare. Serviceluckor med 50mm mineralullsisolering, lätt öppningsbara på gångjärn. Takstos passar direkt mot ev befintliga kanaler, vid utbyte av bef aggreat typ T1000. Datoriserad, lättanvänd reglerutrustning. Fjärrkomunikation via modem som tillbehör.

6 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.1 MÅTT och VIKT B A 5 1 C 1 5 F E G H D Vy underifrån Vy uppifrån Taksarg (vid nytillverkn) J 7 11 M F 2 10 E K F J Takstos Papp/plåt E Anm 23 råspont L Ritningen EJ skalenlig. Samtliga kanalanslutningsmått: 800x250 (utom "frånl WC" nedåt). Kanalanslutningarna i botten på aggregatet är vid levereans försedda med täckplåt. Skall kanalanslutning i botten nyttjas, överflyttas täckplåten till resp. sidoanslutning. Regel 36x95 Fritt hål genom tak: 1240 X 1050 mm (min) = Serviceutrymme MÅTT, VIKT etc MÅTT ANSLUTNINGAR VIKTER (mm) (mm) (kg) A Uteluft B Tilluft 800x250 Takstos C Från/återl. 800x250 Totalvikt 1090 D Frånl. (WC) 800x250 E Avluft F Avlopp DN32 G Elkanal till app.skåp H Alt. Tilluft 800x250 J min Alt.Frånl/återl. 800x250 K Alt Frånl. (WC) 500x100 L Rörkanal hetvattenbatteri M min 300 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakt Kryotherm för information.

7 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.2 EFFEKTER, FLÖDEN mm Nom. Till/Frånluftmängd (m3/s) 1,1 Min. Till/Frånluftmängd (m3/s) 0,97 Max. Till/Frånluftmängd (m3/s) 1,25 Märkeffekt fläktar (kw) 3,7 Märkeffekt kompressorer (kw) 7,9 Max effekt tillsatsvärme el (kw) (i 7 steg om 6 kw) se även kapitel 5 42 Kyleffekt (kw) vid Tute och Tinne =+25 o C Rh = 50% 17 Effektbehov kompressorer (kw) 7,0 Värmepumpeffekt vid 100% uteluft till lokal, (Dagdrift) Tinne= +20 o C, Tute= 0 o C 26 Effektbehov kompressorer (kw) 5,5 Värmefaktor COP (exkl fläktar) 4,7 Värmepumpeffekt vid 0% uteluft till lokal,(nattdrift) Tinne= +20 o C,Tute= 0 o C 14,5 Effektbehov kompressorer (kw) 5,1 Värmefaktor COP (exkl fläktar) 2,8 Köldmedietyp R407C Köldmediemängd (kg) Oljetyp Ester Kompressortyp EL-data se Kapitel 5! Scroll (2st) Avgiven kondensoreffekt Effekt (kw) (kw ) EFFEKTDIAGRAM VÄRMEPUMPDRIFT 30 Värmeeffekt vid 100% ventilation 25 75% 50% 20 25% 15 0% (nattdrift) 10 Effektbehov kompressorer vid 100% ventilation 5 0% (nattdrift) Utetemperatur ( o C) Anmärkning. Diagrammet gäller vid lokaltemp +20 o C och nominella luftmängder. Till avgiven värmeeffekt skall läggas värme från tilluftfläktmotor. Vid lufttemp<-10 o C före frånluftsbatteri (förångare) stoppar kompressorer. Exempel Vid +5 o C ute och 100% ventilation är avgiven värmepumpeffekt 25,5kW, upptagen kompressoreffekt 5,8kW och värmefaktorn (25,5/5,8) 4,4. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information.

8 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.3 FLÄKTDIAGRAM, APPARATTRYCKFALL, LJUD FLÄKTDIAGRAM Till- och frånluftfläkt Statiskt tryck Pa R/M 2900R/M 2800R/M 2700R/M 2600R/M Lwt ot 84 db η=79% 89 db 87 db 0 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 77% Anmärkning. Till och frånluftfläktar är av typ remdriven radial med bakåtböjda skovlar. Motoreffekter i standardutförande: Tilluft 2,2kw, Frånluft 1,5kW 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2600R/M 2800R/M 3000R/M Effektbehov Flöde m³/s LJUD Korrektionsfaktor K1, K2 och K3 Frekvens Hz K K K Lwtot = Total ljudeffektnivå (db) rel 10-12W (summan av ljudeffekterna för oktavbanden Hz). Se fläktdiagram! Lwt = Ljudeffektnivå i oktavband till till/avluftkanal. Lwt = Lwtot + K1. Lwfr = Ljudeffektnivå i oktavband till frånluftkanal. Lwfr = Lwtot + K2. Lwext = Ljudeffektnivå i oktavband till omgivning. Lwext = Lwtot + K3. APPARATTRYCKFALL Pa Rek. dim. tryckfall F6 F5 G3 Filter 0 1 1,1 1,2 Flöde m³/s Spjäll, flänsbatterier, in- och utlopp 250 Pa PVV 2-rör El Tillsatsvärm e 0 1 1,1 1,2 Flöde m³/s Pa Tilll- och Frånluf t ,1 1,2 Flöde m³/s

9 Dat: Apr Apr-07 3.PROJEKTERING Sid: 3.1! PROJEKTERING VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.! ALLMÄNT Kryotherm är ett enhetsaggregat som förenklar projektering installation och drift/underhåll. Köldmedieinstallationen skall anmälas till miljötillsynsmyndigheten, i de fall då sammanlagd köldmediemängd i fastigheten är 10kg eller mer. TRANSPORT levereras sammansatt med takstos, men kan vid behov delas. PLACERING Aggregatet placeras på yttertak. Maximal taklutning kan bestämmas utifrån höjd på taksarg. Notera krav på serviceutrymme (sid 2.1) och behovet av serviceplattformar/räcken, samt krav på betjäningsgång framför elapparatskåp. Ljudnivå framgår av tabell sid 2.3. TAKSARG passar direkt i befintlig taksarg för T1000 serie Dock måste hållfasthetsberäkning av takkonstruktion och taksarg och ev förstärkning göras eftersom är ca 450kg tyngre än T1000. Vid nyinstallation utför byggentreprenören taksargen. sargens utvändiga beklädnad måste vara klar före montering av aggregatet. Takstosen monteras först i taksargen, varefter aggregatet lyftes på stosen och säkras, (se Kapitel 4 Installation). KYLEFFEKT Se effektuppgifter sid 2.2. VÄRMEPUMPSDRIFT Under dagtid då lokalerna ventileras sker värmeåtervinning ur frånluft via värmepumpdrift. Vid nattdrift bidrar värmepumpen till lokaluppvärmningen genom att hämta värme ur uteluften. Se effektuppgifter sid 2.2. TILLSATSVÄRMEBATTERI Som standard är tillsatsvärmebatteriet inbyggt i aggregatet och av typen el eller hetvatten. Vid tillsatsvärme hetvatten kan antingen ev. befintligt kanalbatteri nyttjas (om effekten är tillräcklig) eller kan aggregatet levereras med nytt batteri. Det inbyggda hetvattenbatteriet anslutes via rörkanal genom aggregatets takstos. Shuntgrupp med ventilmotor placeras så nära som möjligt och skall vara utförd för 0-10V styrsignal. Ovanstående kan levereras som tillbehör av Kryotherm. Frysskyddsgivaren är inbyggd i hetvattenbatteriet VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE INSTALLATION, DRIFT och UNDERHÅLL -Aggregatet får EJ användas till annat än kyl/värmepump i till/frånluftssystem! -Vid transport och förflyttning av skall stor försiktighet iakttagas! -Hållfasthetsberäkning skall alltid göras av takkonstruktion och taksarg före montage av. -Erforderliga plattformar, räcken etc skall anordnas så att att service och underhåll kan utföras på ett säkert sätt! -Aggregatet får EJ beträdas! -Aggregatets Drift&skötselinstruktion skall studeras noggrant före start/drift/service/underhåll /demontering. -All service och underhåll skall utföras av fackmän! -Service/underhåll av kylsystemet får endast utföras av ackrediterat företag med behörig personal! -Reservdelar får endast utgöras av Kryotherm originaldelar! Åsidosättande av någon av ovanstående punkter kan innebära allvarlig säkerhetsrisk samt upphävande av garanti/produktansvar!! BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information.

10 3.PROJEKTERING Sid: 3.2 PROJEKTERING forts VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!! MAX EFFEKTBEHOV Det maximala effektbehovet för aggregatet är nödvändigt att fastställa även då utbyte av bef T1000 sker eftersom -aggregatets eleffektbehov är större, samt p.g.a. aggregatets ev förändrade driftvillkor (större ventilationsgrad). Max effektbehov bestämmes utifrån ortens DUT, ventilationförluster, transmissionsförluster och aggregatets eleffektbehov. Exempel: Luftmängd 4.000m3/h. Ortens DUT -15 o C, ventilationsförluster 49kW (100% uteluft + 2kW ofrivillig vent), transmissionsförlust 11kW (interna laster avräknade). Gå in i effektdiagram sid 2.2, avläs avgiven värmeeffekt vid -15 o C = 26kW, upptagen kompressoreffekt 5kW. Tillsatsvärmeeffekt min =34kW. Effektbehov för hela aggregatet är tillsatsvärme + upptagen kompressor + fläkteffekt: ,7=42,7kW. Kontrollera vid utbyte av befintlig T1000 att befintlig elmatning klarar det nya behovet! Vid tillsatsvärme hetvatten räknas givetvis tillsatsvärmeeffekten ej in i max eleffektbehov, kontrollera dock att befintligt tillsatsvärmebatteri med kringutrustning klarar tillsatsvärmebehovet. (Se även "TILLSATSVÄRME" sid 3.1). AUTOMATISK EFFEKTBEHOVSREDUCERING För att reducera max effekt behov vid dagdrift kan, vid behov, en standardfunktion i aggregatets reglerutrustning aktiveras: När utetemperaturen underskrider viss nivå intas automatiskt ett förinställt, lägre ventilationsläge. Alternativt kan följande funktion erhållas via yttre effekt/strömvakt: Effektvakten minskar steglöst ventilationsgraden till en sådan nivå att inställd maxeffekt underskrides. AVFROSTNING Avfrostning vid värmepumpdrift sker helt automatiskt genom att frånluftfläkten stannar, spjällen ställs i läge för återluft och aggregatet under en kort stund övergår till kyldrift FLÄKTAR Till- och frånluftfläkt i är av typen remdriven radialfläkt. LUFTFILTERTYP Som standard levereras påsfilter klass F5 för tilluft och F3 frånluft. Vid utbyte av befintliga aggregat typ T1000 kan eventuella kanalmonterade återluftfilter demonteras. KANALSYSTEM Utformingen av kanalsystemet och val av don är viktigt eftersom man ibland arbetar med värmd och i bland med kyld luft. Temperaturregleringen av tilluften är ej steglös utan man erhåller en pendling på normalt max 5 grader vid värmedrift och max 4grader vid kyldrift. KANALANSLUTNINGAR 's tre kanalanslutningar (tilluft, frånluft/återluft och skämd frånluft har alla samma mått och är utförda med ABRA-skarv. Mått, placering och anslutningsdimension är dessutom desamma som för ev befintliga T1000 aggregat. Samtliga kanalanslutningar bör förses med dukstos (tillbehör). EXTERN FRÅNLUFTFLÄKT FÖR WC etc I anläggningar med delvis återluftföring under dagdrift måste "skämd" frånluft från WC etc bortföras via separat kanalsystem till anslutning för "Frånluft WC" i aggregatets takstos. För att öka tryckuppsättningen i detta frånluftssystem kan extern frånluftfläkt monteras. Strömförsörjning sker från. Denna fläkt är i drift under dagtid. Alternativt kan en extern spjällmotor (230VAC) anslutas till plint i aggregatet. KONDENSVATTENAVLOPP Till botten av aggregatet skall anslutas kondensvattenledning (DN 32mm) för bortledning av kondensvatten. Vattenlås är monterat i aggregatet vid leverans. EL/REGLERUTRUSTNING levereras komplett med fabriksmonterat, påbyggt apparatskåp, och manöverpanel för separat montage. Se Kapitel 5.

11 3.PROJEKTERING Sid: 3.3 FLÖDESSCHEMA FÖRKLARING TF1 Tilluftfläkt FF1 Frånluftfläkt KK1/KK2 Kompressorer AS1 Apparatskåp RC1 KryoControl (DUC) MP1 Manöverpanel GT1 Rumsgivare GT2 Tilluftgivare GT3 Överh.skydd (Frysskyddsgiv) GT4 Utegivare GT5 Givare före frånl.batteri GT11/12 Hetgasgivare GF1 Flödesvakt tilluft ST1 Spjällmotor ALLMÄNT Konstant lokaltemperatur (Rums- alt. frånluft) med min- och maxbegränsning av tillufttemperatur. Drifttider styres av årsur i MP1. Fläktar i kontinuerlig drift vid Dagdrift, vid Nattdrift endast vid Värmebehov (och Nattkyla). Vid lufttemp före frånl.batteri <-10 o C stoppar kompressorerna. Avfrostning sker vid värmepumpdrift genom att kyl- /värmepumpen en kort period övergår till kyldrift, varvid uteluftspjället stänger. Reglersekvens DAGDRIFT TILLSATS KOMPR. KOMPR. UTELUFTSPJÄLL VÄRME VP-DRIFT KYLDRIFT 100% Uteluftspjäll om 2 spjälllägen nyttjas Värmebehov Kylbehov 0% Reglersekvens NATTDRIFT TILLSATS KOMPR. VÄRME VP-DRIFT UTELUFTSPJÄLL *) 100% UTELUFTSPJÄLL Värmebehov Kylbehov *) Endast om ute/lokaltemperaturer är lämpliga för Nattkyla. 0%

12 3.PROJEKTERING Sid: 3.4 CHECKLISTA VID PROJEKTERING ALLMÄNT Vid projektering av skall hela denna anvisning läsas och följas! För att uppmärksamma vissa, av erfarenhet, känsliga punkter kan denna checklista användas av projektören. KONTROLLERA ATT: Se sid! PLACERING Tillräckliga serviceytor, stegar (servicetransportvägar),serviceplattformar och räcken finns. Taklutning medger installation av. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 bef. takkonstruktion och taksarg har tillräcklig bärkraft för den ökade belastningen. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 till det nya utseendet (större aggregat i blank plåt) ej skapar arkitektoniska störningar. KANALSYSTEM Tilluftsystemet är lämpligt utformat med avseende på de temperaturpendlingar som förekommer. MAX EFFEKTBEHOV Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000: bef.kraftmatning klarar den nya eleffekten, alternativt förstärkning av kraftmatning. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 med tillsatsvärme hetvatten: bef hetvattenbatteri med kringutrustning klarar det eventuellt nya effektbehovet alt byte av batteri/urustning.(ventilmotor måste alltid bytas).

13 4. INSTALLATION Sid: 4.1 INSTALLATION! VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.! DEMONTERING AV BEFINTLIGT AGGREGAT KRYOTHERM T Gör aggregatet spänningslöst. Lossa och dra ur allt yttre kablage. Lossa alla anslutande kanaler, (ta bort dukstosarna). 2. Lyft försiktigt bort aggregatet. OBS! Köldmediet skall omhändertas före skrotning! 3.Kontrollera takkonstruktion och taksarg med avseende på skador och bärkraft, är ca 450kg tyngre än T1000. Kontrollera och även sargens mått mot den nya takstosens mått. Kontrollera kraftmatningen mot den nya belastningen, förstärk vid behov. INSTALLATION AV A 1. Montera avtätning ovanpå sargen vid "A". 2. Lyft aggregatet, använd lyftok och linspridare! Arbeta aldrig under hängande aggregat! Sänk försiktigt ner det nya aggregatet, vänd det rätt i förhållande till anslutande kanaler. Fäst aggregatet med de medföljande plåtvinklarna. 3. Anslut kanalsystemet med dukstosar. Anslut kondensavloppet. Montera ny rumsgivare och manöverpanel, dra nytt kablage till dessa. Anslut kraftmatningen. (Ev rör till hetvattenbatteri dras i avsedd rörkanal genom takstosen och anslutes till batteriets rörpar). Gör igångkörning enligt medlevererat igångkörnings protokoll, sänd detta till Kryotherm.

14 5. EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.1 ELTEKNISKA ANVISNINGAR ALLMÄNT Kryotherm har vid leverans ett påbyggt, fabriksprovat elapparatskåp för aggregatets samtliga apparater och funktioner. Apparatskåpet innehåller i huvudsak: huvudbrytare, avsäkring, startutrustning samt datoriserad reglerenhet typ KryoControl. För betjäning och indikering ingår en separat levererad manöverpanel (175x120x40) vilken placeras på en lämplig plats i lokalerna, och anslutes till aggregatet. I övrigt ingår förutom anslutning av kraftmatning endast ett fåtal yttre ledningar, se enlinjeschema. De yttre ledningarna införes till aggregatets apparatskåp underifrån via en kabelkanal i aggregatets takstos, se kap 4. GIVARE Ute- och tilluftgivare är inbyggda i aggregatet. Rums- och ev frysskyddsgivare medlevereras och skall anslutas före igångkörning. SUMMALARM För överföring av A- (frysskydds) och B- (övriga larm) finns var sin pot.fri kontakt kopplad till plint i aggregatets elapparatskåp. VID UTBYTE AV BEFINTLIGT AGGREGAT TYP KRYOTHERM T1000 Kontrollera att bef kraftmatning klarar den nya belastningen. T1000 i normalutförande med tillsatsvärme el (24kW) var normalt dimensionerad för 33kW/56A, normalt avsäkrad 63A. KRAFTMATNING Tillsatsvärme el (kw) Märkeffekt (kw) Märkström (A) Lämplig avsäkr. (A) Kraftmatning 400V 3~+N ENLINJESCHEMA Manöverpanel 2X2X0,5 +skärm (max 200m) (175x120x40) Elapparatskåp i aggregat Aggregatets elapparatskåp kan som alternativ levereras löst för montage inomhus, kontakta Kryotherm för info. Rumsgivare 2X1 Ev. extern SB 4G1,5 Frånl.fläkt Ev. brytning vid 3G1,5 brand Ev. timer för förlängd dagdrift 2X1 Ev. larmöverföring Pot.fri slutning vid A och B-larm Vid tillsatsvärme hetvatten: Ventilmotor 3X1 Frysskyddsgivare 2X1 Cirk.pump för hetvatten strömförsörjes ej via!

15 Dat: 01-jan EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.2 REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR ALLMÄNT Kryotherm levereras med ett digitalt reglersystem: KryoControl, konstruerat för att ge optimal komfort och driftekonomi. KryoControl består av två delar: -Regulatorkort i apparatskåpet -Manöverpanel för separat montage Utmärkande för systemet är det enkla handhavandet. FUNKTIONER En mängd funktioner ingår i KryoControl. Bland de viktigaste kan nämnas: -Rums/frånluftreglering -Min/maxbegränsning av tillufttemperatur -Optimerad uppstart -Nattkyla med uteluft -Årsur med extra tidkanal för valfri användning -Inbyggt frysskydd av 2-nivåtyp -Drifttidsmätning av samtliga motorer och elvärmesteg -Hetgasövervakning (kompressorer) -Möjlighet till reducering av uteluftmängd vid viss utetemp eller via effektvakt etc. -3st behörighetsnivåer REGLERSEKVENS Se sid 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikation med KryoControl sker normalt via manöverpanelen. Ändringar av börvärden, drifttider samt avläsning av temperaturer, spjälläge etc kan enkelt utföras. KryoControl kommunicerar inte med andra typer av DUC'ar eller överordnade system (s.k. DHC, BMS eller SCADA- system). LARMINDIKRING Samtliga larm i aggregatet kan avläsas i klartext i manöverpanelen (även en röd lysdiod blinkar i panelfronten). DRIFTINDIKERING Via manöverpanelens display kan aggregatets drifttillstånd enkelt avläsas. IDRIFTTAGNING Samtliga funktioner är avprovade från fabrik. Idrifttagning blir därför extremt enkel att utföra. MER INFORMATION Ytterligare information om reglersystemet KryoControl kan erhållas i särskild trycksak. 3 st lysdioder indikerar LARM samt KYL resp. VÄRME drift. MANÖVERPANEL Via displayen kan aktuella temperaturer, börvärden larm, drifttillstånd etc avläsas i klartext TISDAG 10:05 RUMSTEMP 20,0C UTETEMP 1,4C DAG + Verklig storlek endast 175X120X40. Kan placeras över normal installationsdosa. Via endast 4 tangenter sker all inmatning av data och bläddring i menyerna.

16 6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.1 EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT QAB Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat av kryotherms fabrikat typ för takmontage. Ramverk i isolerad aluminiumprofil, luckor i galvaniserad stålplåt med 50mm mineralullsisolering. Takstos i galvaniserad stålplåt. Tekniska data q tilluft m 3 /s (0,97-1,25 m 3 /s) p tilluft Pa q frånluft m 3 /s (0,97-1,25 m 3 /s) p frånluft Pa Ventilationsgrad vid dagdrift % (0-100%) Aggregatdelar enligt specifikation. Spjälldel Spjäll för till/frånluft med gemensam motor med fjäderretur. Utförande enligt VVS AMA T Frånluft Frånluftfläkt enligt VVS AMA T Flänsbatteri enligt Kyl AMA R Expansionsventil. Filter i klass EU3 Tilluft Tilluftfläkt enligt VVS AMA T Flänsbatteri enligt Kyl AMA R Expansionsventil. Filter i klass EU5. Luftvärmare för tillsatsvärme el med överhettningsskydd. Effekt kw Alternativt Hetvattenbatteri med effekt kw vid Tluft in, och Tvatten in/ut Utförande enligt VVS AMA T5.121 Frysskyddsgivare och frysskyddsfunktion av 2-nivåtyp. Vid fläktstopp reglering mot särskilt börvärde. Shuntgrupp för separat montage. o C/ o C (0-42 kw) Kompressordel Kompressordel för kyl/värmepumpsdrift med 2st helhermetiska kompressorer av scrolltyp med binär effektuppdelning. För vardera kylkrets ingår oljevärmare, vätskeavskiljare, fyrvägsventil, köldmediebehållare, säkerhetsventiler och hög /lågtryckspressostat. Köldmedium R407C. Total kyleffekt 17kW vid Tute och Tinne = 25 o C, Rh=50%.

17 6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.2 EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT forts Apparatskåp/reglerutrustning Inbyggt apparatskåp innehållande: låsbar huvudbrytare, säkringar, startutrustning, relän, dataundercentral (DUC) typ KryoControl för aggregatets drift. Manöverpanel för montage i lokalen. Via denna inställning/avläsning av börvärden/ärvärden/drifttider etc. Tilluft- och utegivare samt flödesvakt tilluft är inbyggda i aggregatet, rumsgivare levereras separat. Reglerfunktion Konstant rumstemperatur med min/maxbegränsning av tillufttemp. Optimerad uppstart, automatisk avfrostning och kompressorstopp vid temp före förångare<-10 o C ingår. Reglersekvens från min till max värmebehov: Kompressorerna urkopplas gradvis (3steg), spjället intar minläge (om ventilationsgrad <100%) kompressorer startar succesivt i värmedrift (3steg), därefter gradvis inkoppling av tillsatsvärme. Nattetid intermittent drift vid värmebehov och nattkyla vid behov, kompressorkyla blockerad.. Vid låg utetemp (ställbart värde) kan (om så önskas) ventilationsgraden minskas till förinställd nivå. Vid brytning i extern brandtermostat eller rökdetektor stoppar aggregatet. Larm Larm indikeras i manöverpanel (klartext). Potentialfri slutning i aggregatets elapparatskåp.

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat 1 2 Dubbel korsströmsväxlare med sektionsavfrostning. Luftbehandlingsaggregatet PrimAir PrimAir är ett luftbehandlingsaggregat utvecklat med sikte på: Allt från enkelt tilluftsaggregat

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Vinterdrift sid 2 Sommardrift sid 2 Snabbguide. Storlek & flöde sid 3 Kapacitetsområden sid 3 Tekniska data sid 3 Utrustning sid 3

Vinterdrift sid 2 Sommardrift sid 2 Snabbguide. Storlek & flöde sid 3 Kapacitetsområden sid 3 Tekniska data sid 3 Utrustning sid 3 Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning Enviquattro Vinterdrift sid 2 Sommardrift sid 2 Snabbguide Storlek & flöde sid 3 Kapacitetsområden sid 3 Tekniska data sid 3 Utrustning sid 3 Enviquattro sid 4

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Mått & Vikt Luftbehandlingsaggregat

Mått & Vikt Luftbehandlingsaggregat Mått & Vikt Luftbehandlingsaggregat Innehåll Sida Enhetsaggregat, Roterande värmeväxlare, WLR 3 Delat aggregat, Roterande värmeväxlare, WLR 4 Utomhusaggregat, Roterande värmeväxlare, WLR 5 Takaggregat,

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Ventilationsaggregat. Tryggt val

Ventilationsaggregat. Tryggt val Ventilationsaggregat Tryggt val nvändningsområde ggregatet är avsett att användas för bostadsventilation eller t ex för kontor, daghem, verkstadslokaler där driftsäkerhet, låga driftskostnader och enkelt

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Värmeåtervinningsenhet VÅF

Värmeåtervinningsenhet VÅF Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering- monteringsanvisningar. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisningar 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner 5. Tekniska data

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600

Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600 Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600 Kolibri 600 990427 Flexivent AB Smörhålevägen 9 434 42 Kungsbacka Tel. 0300-73000 Fax 0300-70550 ALLMÄNT Rumsaggregat KOLIBRI är en komplett ventilationsanläggning

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning + respektive - Om fläkttypen föregås av ett + tecken i urvalslistan så ligger arbetspunkten utanför fläktens rekommenderade, optimala arbetsområde. Om möjligt välj en större fläktstorlek. Om fläkttypen

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning... 3 2.1 Ventilation...3 2.2 Rörinstallation...3 2.3 Kondensledning...4 2.4 Elinstallation...4

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Värmepump Drift- och skötselanvisningar Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Avsedd användning...2 1.2 Säkerhetsföreskrifter...2

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer