PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000"
  • Gun Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 01-jan-04 PROJEKTERINGSANVISNING Takaggregat med Kyl/värmepump Kryotherm AB, Batterigatan 10, Piteå, Sweden Tel , Fax , E-post: Hemsida:

2 INNEHÅLL Sid: 0.1 VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!! INNEHÅLL KAPITEL INNEHÅLL SID 1. ALLMÄNT Allmän beskrivning 1.1 Funktion 1.2 Uppbyggnad TEKNISKA DATA Mått och vikt 2.1 Effekter, flöden etc 2.2 Fläktdiagram, ljud etc PROJEKTERING Allmänt Flödesschema 3.3 Checklista INSTALLATION Installation EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Eltekniska anvisningar 5.1 Reglertekniska anvisningar EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Exempel på programtext

3 1. ALLMÄNT Sid: 1.1 VAD ÄR är ett komplett till/frånluftaggregat för utomhusplacering (yttertak) och passar för såväl utbyte av befintliga aggregat typ Kryotherm T1000 som för nya anläggningar. Enheten kan användas i de flesta installationer exempelvis: kontor, butiker, samlingslokaler, industrilokaler. Via Kryotherm erhålles funktionerna: Ventilation, Kyla, Värmeåtervinning och Värmepumpsdrift samt tillsatsvärme. UPPBYGGNAD är ett komplett aggregat med alla tillhörande funktioner inbyggda. Huvudkomponenter: Till/frånluftfläktar, filter, blandningsdel, kyl/- värmepump, elvärmebatteri och komplett el/reglerutrustning fabriksmonterad i aggregatet. är uppbyggd i en ram av aluminium-profiler, höljet är av galvaniserad stålplåt med 50mm mineralullsisolering. ALLMÄN BESKRIVNING BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T1000 är idealisk för utbyte av befintliga takaggregat typ Kryotherm T1000. Med den nya aggregattypen erhålles en rad fördelar bland vilka kan nämnas: -Lägre ljudnivå. -Mindre temperaturpendligar i tilluft. -Hölje i galv/aluminium - långlivat. -Högre ventilationsgrad (upp till 100% uteluft) -Modernare reglerutrustning med nya funktioner bl.a. årsur, nattkyla, startoptimering -Större servicevänlighet. passar direkt i befintlig taksarg och mot befintliga kanaler för så gott som samtliga "årsmodeller" av T1000.(Få undantag finns, tex har anslutningen för "skämd" frånluft avvikande mått på några enstaka aggregat). Se även kapitel 4 installation! FÖRDELAR KRYOTHERM -Snabb projektering och installation. -Låg total installationskostnad. -Miljövänlig- köldmedium R407C. -Bra driftekonomi. -Litet utrymmesbehov. -Bra aggregatisolering, 50mm mineralull. -Bra korrosionsskydd, aluminimum/varmgalv. -Komplett enhetsaggregat. -Bra serviceåtkomlighet. -Välkänd, erfaren tillverkare. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information. SYSTEMLÖSNING Uteluft Till/frånluftaggregat med inbyggd Kyl/värmepump Avluft Tilluft Frånluft

4 1. ALLMÄNT Sid: 1.2 FUNKTION Avluft Uteluft Kryotherm Frånluft Tilluft ALLMÄNT styres av reglerutrustning i elskåpet (10) med tillhörande manöverpanel i lokalerna (11). Temperaturen vid rumsgivaren (12) konstanthålles ti önskat värde. DAGDRIFT (100% ventilation) Värmebehov: Uteluft styrs via spjälldelen (1) att passera tilluftfiltret (2), varefter luften värms av kyl/värmepumpens (9) tilluftbatteri (3). Värmepumpen hämtar, i detta driftfall, värme ur kylbatteriet i frånluften (7). Värmepumpen har tre effektsteg. Vid behov värms tilluften ytterligare i tillsatsvärmebatteriet (4), innan den, via tilluftfläkten (5), tillföres lokalerna. Frånluften passerar frånluftfiltret (6) innan den avkyles i frånluftbatteriet och transporteras ut via frånluftfläkten (8). Kylbehov: Kyl/värmepumpen arbetar i detta fall reverserad, dvs tilluften kyles via tilluftbatteriet. Den härvid upptagna värmen avgår i frånluftbatteriet där den borttransporteras via frånluften. NATTDRIFT Aggregatet är endast i drift vid värmebehov (och vid nattkyldrift). Vid nattdrift styr spjällen uteluften in i frånluftsdelen, och frånluften in i tilluftdelen (återluftdrift). Värmepumpen hämtar värme ur uteluften via frånluftbatteriet och avger den i tilluften via tilluftbatteriet. Vid behov eftervärms tilluften via tillsatsvärmebatteriet. Nattkyldrift innebär att aggregatet kyler lokalerna enbart med kall uteluft. (Spjällen står i läge för 100% vetilation). Nattkyldrift sker automatiskt vid kylbehov under natt när rums/utetemperaturerna lämpar sig för detta. Anm Vid Dagdrift kan, om förhållandena så kräver, en valfri mängd (0-100%) återluft inblandas till tilluft. När utetemperaturen underskrider visst värde kan denna mängd automatiskt ökas. Se även Flödesschema sid 3.3!

5 1. ALLMÄNT Sid: 1.3 ALLMÄNT är ett komplett enhetsaggregat, helt färdigt och provat från fabrik. Vid konstruktionen har stor vikt lagts vid ekonomi, miljö, livslängd och servicebarhet. UPPBYGGNAD Förutom anslutning av kanaler och kondensavlopp behöver bara kraftmating, manöverpanel/rumsgivare inkopplas innan aggregatet kan tas i drift. Ramverk i isolerad aluminiumprofil. Stora, effektiva filter på både tilloch frånluft. Kyl/värmebatteri. Hölje i galvaniserad stålplåt, med mellanliggande isolering 50mm. Komplett el utrustning provkörd och klar från fabrik. Spjälldel komplett med ställdon. Kyl/värmebatteri. Köldmediesystem med modernt köldmedium helt utan ozoninverkan (R407C). Kompressorer av tystgående, långlivad, scrolltyp. Inbyggt färdigkopplat tillsatsvärmebatteri. Fläktar med hög verkningsgrad. Tystare. Serviceluckor med 50mm mineralullsisolering, lätt öppningsbara på gångjärn. Takstos passar direkt mot ev befintliga kanaler, vid utbyte av bef aggreat typ T1000. Datoriserad, lättanvänd reglerutrustning. Fjärrkomunikation via modem som tillbehör.

6 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.1 MÅTT och VIKT B A 5 1 C 1 5 F E G H D Vy underifrån Vy uppifrån Taksarg (vid nytillverkn) J 7 11 M F 2 10 E K F J Takstos Papp/plåt E Anm 23 råspont L Ritningen EJ skalenlig. Samtliga kanalanslutningsmått: 800x250 (utom "frånl WC" nedåt). Kanalanslutningarna i botten på aggregatet är vid levereans försedda med täckplåt. Skall kanalanslutning i botten nyttjas, överflyttas täckplåten till resp. sidoanslutning. Regel 36x95 Fritt hål genom tak: 1240 X 1050 mm (min) = Serviceutrymme MÅTT, VIKT etc MÅTT ANSLUTNINGAR VIKTER (mm) (mm) (kg) A Uteluft B Tilluft 800x250 Takstos C Från/återl. 800x250 Totalvikt 1090 D Frånl. (WC) 800x250 E Avluft F Avlopp DN32 G Elkanal till app.skåp H Alt. Tilluft 800x250 J min Alt.Frånl/återl. 800x250 K Alt Frånl. (WC) 500x100 L Rörkanal hetvattenbatteri M min 300 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakt Kryotherm för information.

7 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.2 EFFEKTER, FLÖDEN mm Nom. Till/Frånluftmängd (m3/s) 1,1 Min. Till/Frånluftmängd (m3/s) 0,97 Max. Till/Frånluftmängd (m3/s) 1,25 Märkeffekt fläktar (kw) 3,7 Märkeffekt kompressorer (kw) 7,9 Max effekt tillsatsvärme el (kw) (i 7 steg om 6 kw) se även kapitel 5 42 Kyleffekt (kw) vid Tute och Tinne =+25 o C Rh = 50% 17 Effektbehov kompressorer (kw) 7,0 Värmepumpeffekt vid 100% uteluft till lokal, (Dagdrift) Tinne= +20 o C, Tute= 0 o C 26 Effektbehov kompressorer (kw) 5,5 Värmefaktor COP (exkl fläktar) 4,7 Värmepumpeffekt vid 0% uteluft till lokal,(nattdrift) Tinne= +20 o C,Tute= 0 o C 14,5 Effektbehov kompressorer (kw) 5,1 Värmefaktor COP (exkl fläktar) 2,8 Köldmedietyp R407C Köldmediemängd (kg) Oljetyp Ester Kompressortyp EL-data se Kapitel 5! Scroll (2st) Avgiven kondensoreffekt Effekt (kw) (kw ) EFFEKTDIAGRAM VÄRMEPUMPDRIFT 30 Värmeeffekt vid 100% ventilation 25 75% 50% 20 25% 15 0% (nattdrift) 10 Effektbehov kompressorer vid 100% ventilation 5 0% (nattdrift) Utetemperatur ( o C) Anmärkning. Diagrammet gäller vid lokaltemp +20 o C och nominella luftmängder. Till avgiven värmeeffekt skall läggas värme från tilluftfläktmotor. Vid lufttemp<-10 o C före frånluftsbatteri (förångare) stoppar kompressorer. Exempel Vid +5 o C ute och 100% ventilation är avgiven värmepumpeffekt 25,5kW, upptagen kompressoreffekt 5,8kW och värmefaktorn (25,5/5,8) 4,4. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information.

8 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.3 FLÄKTDIAGRAM, APPARATTRYCKFALL, LJUD FLÄKTDIAGRAM Till- och frånluftfläkt Statiskt tryck Pa R/M 2900R/M 2800R/M 2700R/M 2600R/M Lwt ot 84 db η=79% 89 db 87 db 0 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 77% Anmärkning. Till och frånluftfläktar är av typ remdriven radial med bakåtböjda skovlar. Motoreffekter i standardutförande: Tilluft 2,2kw, Frånluft 1,5kW 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2600R/M 2800R/M 3000R/M Effektbehov Flöde m³/s LJUD Korrektionsfaktor K1, K2 och K3 Frekvens Hz K K K Lwtot = Total ljudeffektnivå (db) rel 10-12W (summan av ljudeffekterna för oktavbanden Hz). Se fläktdiagram! Lwt = Ljudeffektnivå i oktavband till till/avluftkanal. Lwt = Lwtot + K1. Lwfr = Ljudeffektnivå i oktavband till frånluftkanal. Lwfr = Lwtot + K2. Lwext = Ljudeffektnivå i oktavband till omgivning. Lwext = Lwtot + K3. APPARATTRYCKFALL Pa Rek. dim. tryckfall F6 F5 G3 Filter 0 1 1,1 1,2 Flöde m³/s Spjäll, flänsbatterier, in- och utlopp 250 Pa PVV 2-rör El Tillsatsvärm e 0 1 1,1 1,2 Flöde m³/s Pa Tilll- och Frånluf t ,1 1,2 Flöde m³/s

9 Dat: Apr Apr-07 3.PROJEKTERING Sid: 3.1! PROJEKTERING VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.! ALLMÄNT Kryotherm är ett enhetsaggregat som förenklar projektering installation och drift/underhåll. Köldmedieinstallationen skall anmälas till miljötillsynsmyndigheten, i de fall då sammanlagd köldmediemängd i fastigheten är 10kg eller mer. TRANSPORT levereras sammansatt med takstos, men kan vid behov delas. PLACERING Aggregatet placeras på yttertak. Maximal taklutning kan bestämmas utifrån höjd på taksarg. Notera krav på serviceutrymme (sid 2.1) och behovet av serviceplattformar/räcken, samt krav på betjäningsgång framför elapparatskåp. Ljudnivå framgår av tabell sid 2.3. TAKSARG passar direkt i befintlig taksarg för T1000 serie Dock måste hållfasthetsberäkning av takkonstruktion och taksarg och ev förstärkning göras eftersom är ca 450kg tyngre än T1000. Vid nyinstallation utför byggentreprenören taksargen. sargens utvändiga beklädnad måste vara klar före montering av aggregatet. Takstosen monteras först i taksargen, varefter aggregatet lyftes på stosen och säkras, (se Kapitel 4 Installation). KYLEFFEKT Se effektuppgifter sid 2.2. VÄRMEPUMPSDRIFT Under dagtid då lokalerna ventileras sker värmeåtervinning ur frånluft via värmepumpdrift. Vid nattdrift bidrar värmepumpen till lokaluppvärmningen genom att hämta värme ur uteluften. Se effektuppgifter sid 2.2. TILLSATSVÄRMEBATTERI Som standard är tillsatsvärmebatteriet inbyggt i aggregatet och av typen el eller hetvatten. Vid tillsatsvärme hetvatten kan antingen ev. befintligt kanalbatteri nyttjas (om effekten är tillräcklig) eller kan aggregatet levereras med nytt batteri. Det inbyggda hetvattenbatteriet anslutes via rörkanal genom aggregatets takstos. Shuntgrupp med ventilmotor placeras så nära som möjligt och skall vara utförd för 0-10V styrsignal. Ovanstående kan levereras som tillbehör av Kryotherm. Frysskyddsgivaren är inbyggd i hetvattenbatteriet VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE INSTALLATION, DRIFT och UNDERHÅLL -Aggregatet får EJ användas till annat än kyl/värmepump i till/frånluftssystem! -Vid transport och förflyttning av skall stor försiktighet iakttagas! -Hållfasthetsberäkning skall alltid göras av takkonstruktion och taksarg före montage av. -Erforderliga plattformar, räcken etc skall anordnas så att att service och underhåll kan utföras på ett säkert sätt! -Aggregatet får EJ beträdas! -Aggregatets Drift&skötselinstruktion skall studeras noggrant före start/drift/service/underhåll /demontering. -All service och underhåll skall utföras av fackmän! -Service/underhåll av kylsystemet får endast utföras av ackrediterat företag med behörig personal! -Reservdelar får endast utgöras av Kryotherm originaldelar! Åsidosättande av någon av ovanstående punkter kan innebära allvarlig säkerhetsrisk samt upphävande av garanti/produktansvar!! BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information.

10 3.PROJEKTERING Sid: 3.2 PROJEKTERING forts VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!! MAX EFFEKTBEHOV Det maximala effektbehovet för aggregatet är nödvändigt att fastställa även då utbyte av bef T1000 sker eftersom -aggregatets eleffektbehov är större, samt p.g.a. aggregatets ev förändrade driftvillkor (större ventilationsgrad). Max effektbehov bestämmes utifrån ortens DUT, ventilationförluster, transmissionsförluster och aggregatets eleffektbehov. Exempel: Luftmängd 4.000m3/h. Ortens DUT -15 o C, ventilationsförluster 49kW (100% uteluft + 2kW ofrivillig vent), transmissionsförlust 11kW (interna laster avräknade). Gå in i effektdiagram sid 2.2, avläs avgiven värmeeffekt vid -15 o C = 26kW, upptagen kompressoreffekt 5kW. Tillsatsvärmeeffekt min =34kW. Effektbehov för hela aggregatet är tillsatsvärme + upptagen kompressor + fläkteffekt: ,7=42,7kW. Kontrollera vid utbyte av befintlig T1000 att befintlig elmatning klarar det nya behovet! Vid tillsatsvärme hetvatten räknas givetvis tillsatsvärmeeffekten ej in i max eleffektbehov, kontrollera dock att befintligt tillsatsvärmebatteri med kringutrustning klarar tillsatsvärmebehovet. (Se även "TILLSATSVÄRME" sid 3.1). AUTOMATISK EFFEKTBEHOVSREDUCERING För att reducera max effekt behov vid dagdrift kan, vid behov, en standardfunktion i aggregatets reglerutrustning aktiveras: När utetemperaturen underskrider viss nivå intas automatiskt ett förinställt, lägre ventilationsläge. Alternativt kan följande funktion erhållas via yttre effekt/strömvakt: Effektvakten minskar steglöst ventilationsgraden till en sådan nivå att inställd maxeffekt underskrides. AVFROSTNING Avfrostning vid värmepumpdrift sker helt automatiskt genom att frånluftfläkten stannar, spjällen ställs i läge för återluft och aggregatet under en kort stund övergår till kyldrift FLÄKTAR Till- och frånluftfläkt i är av typen remdriven radialfläkt. LUFTFILTERTYP Som standard levereras påsfilter klass F5 för tilluft och F3 frånluft. Vid utbyte av befintliga aggregat typ T1000 kan eventuella kanalmonterade återluftfilter demonteras. KANALSYSTEM Utformingen av kanalsystemet och val av don är viktigt eftersom man ibland arbetar med värmd och i bland med kyld luft. Temperaturregleringen av tilluften är ej steglös utan man erhåller en pendling på normalt max 5 grader vid värmedrift och max 4grader vid kyldrift. KANALANSLUTNINGAR 's tre kanalanslutningar (tilluft, frånluft/återluft och skämd frånluft har alla samma mått och är utförda med ABRA-skarv. Mått, placering och anslutningsdimension är dessutom desamma som för ev befintliga T1000 aggregat. Samtliga kanalanslutningar bör förses med dukstos (tillbehör). EXTERN FRÅNLUFTFLÄKT FÖR WC etc I anläggningar med delvis återluftföring under dagdrift måste "skämd" frånluft från WC etc bortföras via separat kanalsystem till anslutning för "Frånluft WC" i aggregatets takstos. För att öka tryckuppsättningen i detta frånluftssystem kan extern frånluftfläkt monteras. Strömförsörjning sker från. Denna fläkt är i drift under dagtid. Alternativt kan en extern spjällmotor (230VAC) anslutas till plint i aggregatet. KONDENSVATTENAVLOPP Till botten av aggregatet skall anslutas kondensvattenledning (DN 32mm) för bortledning av kondensvatten. Vattenlås är monterat i aggregatet vid leverans. EL/REGLERUTRUSTNING levereras komplett med fabriksmonterat, påbyggt apparatskåp, och manöverpanel för separat montage. Se Kapitel 5.

11 3.PROJEKTERING Sid: 3.3 FLÖDESSCHEMA FÖRKLARING TF1 Tilluftfläkt FF1 Frånluftfläkt KK1/KK2 Kompressorer AS1 Apparatskåp RC1 KryoControl (DUC) MP1 Manöverpanel GT1 Rumsgivare GT2 Tilluftgivare GT3 Överh.skydd (Frysskyddsgiv) GT4 Utegivare GT5 Givare före frånl.batteri GT11/12 Hetgasgivare GF1 Flödesvakt tilluft ST1 Spjällmotor ALLMÄNT Konstant lokaltemperatur (Rums- alt. frånluft) med min- och maxbegränsning av tillufttemperatur. Drifttider styres av årsur i MP1. Fläktar i kontinuerlig drift vid Dagdrift, vid Nattdrift endast vid Värmebehov (och Nattkyla). Vid lufttemp före frånl.batteri <-10 o C stoppar kompressorerna. Avfrostning sker vid värmepumpdrift genom att kyl- /värmepumpen en kort period övergår till kyldrift, varvid uteluftspjället stänger. Reglersekvens DAGDRIFT TILLSATS KOMPR. KOMPR. UTELUFTSPJÄLL VÄRME VP-DRIFT KYLDRIFT 100% Uteluftspjäll om 2 spjälllägen nyttjas Värmebehov Kylbehov 0% Reglersekvens NATTDRIFT TILLSATS KOMPR. VÄRME VP-DRIFT UTELUFTSPJÄLL *) 100% UTELUFTSPJÄLL Värmebehov Kylbehov *) Endast om ute/lokaltemperaturer är lämpliga för Nattkyla. 0%

12 3.PROJEKTERING Sid: 3.4 CHECKLISTA VID PROJEKTERING ALLMÄNT Vid projektering av skall hela denna anvisning läsas och följas! För att uppmärksamma vissa, av erfarenhet, känsliga punkter kan denna checklista användas av projektören. KONTROLLERA ATT: Se sid! PLACERING Tillräckliga serviceytor, stegar (servicetransportvägar),serviceplattformar och räcken finns. Taklutning medger installation av. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 bef. takkonstruktion och taksarg har tillräcklig bärkraft för den ökade belastningen. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 till det nya utseendet (större aggregat i blank plåt) ej skapar arkitektoniska störningar. KANALSYSTEM Tilluftsystemet är lämpligt utformat med avseende på de temperaturpendlingar som förekommer. MAX EFFEKTBEHOV Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000: bef.kraftmatning klarar den nya eleffekten, alternativt förstärkning av kraftmatning. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 med tillsatsvärme hetvatten: bef hetvattenbatteri med kringutrustning klarar det eventuellt nya effektbehovet alt byte av batteri/urustning.(ventilmotor måste alltid bytas).

13 4. INSTALLATION Sid: 4.1 INSTALLATION! VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.! DEMONTERING AV BEFINTLIGT AGGREGAT KRYOTHERM T Gör aggregatet spänningslöst. Lossa och dra ur allt yttre kablage. Lossa alla anslutande kanaler, (ta bort dukstosarna). 2. Lyft försiktigt bort aggregatet. OBS! Köldmediet skall omhändertas före skrotning! 3.Kontrollera takkonstruktion och taksarg med avseende på skador och bärkraft, är ca 450kg tyngre än T1000. Kontrollera och även sargens mått mot den nya takstosens mått. Kontrollera kraftmatningen mot den nya belastningen, förstärk vid behov. INSTALLATION AV A 1. Montera avtätning ovanpå sargen vid "A". 2. Lyft aggregatet, använd lyftok och linspridare! Arbeta aldrig under hängande aggregat! Sänk försiktigt ner det nya aggregatet, vänd det rätt i förhållande till anslutande kanaler. Fäst aggregatet med de medföljande plåtvinklarna. 3. Anslut kanalsystemet med dukstosar. Anslut kondensavloppet. Montera ny rumsgivare och manöverpanel, dra nytt kablage till dessa. Anslut kraftmatningen. (Ev rör till hetvattenbatteri dras i avsedd rörkanal genom takstosen och anslutes till batteriets rörpar). Gör igångkörning enligt medlevererat igångkörnings protokoll, sänd detta till Kryotherm.

14 5. EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.1 ELTEKNISKA ANVISNINGAR ALLMÄNT Kryotherm har vid leverans ett påbyggt, fabriksprovat elapparatskåp för aggregatets samtliga apparater och funktioner. Apparatskåpet innehåller i huvudsak: huvudbrytare, avsäkring, startutrustning samt datoriserad reglerenhet typ KryoControl. För betjäning och indikering ingår en separat levererad manöverpanel (175x120x40) vilken placeras på en lämplig plats i lokalerna, och anslutes till aggregatet. I övrigt ingår förutom anslutning av kraftmatning endast ett fåtal yttre ledningar, se enlinjeschema. De yttre ledningarna införes till aggregatets apparatskåp underifrån via en kabelkanal i aggregatets takstos, se kap 4. GIVARE Ute- och tilluftgivare är inbyggda i aggregatet. Rums- och ev frysskyddsgivare medlevereras och skall anslutas före igångkörning. SUMMALARM För överföring av A- (frysskydds) och B- (övriga larm) finns var sin pot.fri kontakt kopplad till plint i aggregatets elapparatskåp. VID UTBYTE AV BEFINTLIGT AGGREGAT TYP KRYOTHERM T1000 Kontrollera att bef kraftmatning klarar den nya belastningen. T1000 i normalutförande med tillsatsvärme el (24kW) var normalt dimensionerad för 33kW/56A, normalt avsäkrad 63A. KRAFTMATNING Tillsatsvärme el (kw) Märkeffekt (kw) Märkström (A) Lämplig avsäkr. (A) Kraftmatning 400V 3~+N ENLINJESCHEMA Manöverpanel 2X2X0,5 +skärm (max 200m) (175x120x40) Elapparatskåp i aggregat Aggregatets elapparatskåp kan som alternativ levereras löst för montage inomhus, kontakta Kryotherm för info. Rumsgivare 2X1 Ev. extern SB 4G1,5 Frånl.fläkt Ev. brytning vid 3G1,5 brand Ev. timer för förlängd dagdrift 2X1 Ev. larmöverföring Pot.fri slutning vid A och B-larm Vid tillsatsvärme hetvatten: Ventilmotor 3X1 Frysskyddsgivare 2X1 Cirk.pump för hetvatten strömförsörjes ej via!

15 Dat: 01-jan EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.2 REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR ALLMÄNT Kryotherm levereras med ett digitalt reglersystem: KryoControl, konstruerat för att ge optimal komfort och driftekonomi. KryoControl består av två delar: -Regulatorkort i apparatskåpet -Manöverpanel för separat montage Utmärkande för systemet är det enkla handhavandet. FUNKTIONER En mängd funktioner ingår i KryoControl. Bland de viktigaste kan nämnas: -Rums/frånluftreglering -Min/maxbegränsning av tillufttemperatur -Optimerad uppstart -Nattkyla med uteluft -Årsur med extra tidkanal för valfri användning -Inbyggt frysskydd av 2-nivåtyp -Drifttidsmätning av samtliga motorer och elvärmesteg -Hetgasövervakning (kompressorer) -Möjlighet till reducering av uteluftmängd vid viss utetemp eller via effektvakt etc. -3st behörighetsnivåer REGLERSEKVENS Se sid 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikation med KryoControl sker normalt via manöverpanelen. Ändringar av börvärden, drifttider samt avläsning av temperaturer, spjälläge etc kan enkelt utföras. KryoControl kommunicerar inte med andra typer av DUC'ar eller överordnade system (s.k. DHC, BMS eller SCADA- system). LARMINDIKRING Samtliga larm i aggregatet kan avläsas i klartext i manöverpanelen (även en röd lysdiod blinkar i panelfronten). DRIFTINDIKERING Via manöverpanelens display kan aggregatets drifttillstånd enkelt avläsas. IDRIFTTAGNING Samtliga funktioner är avprovade från fabrik. Idrifttagning blir därför extremt enkel att utföra. MER INFORMATION Ytterligare information om reglersystemet KryoControl kan erhållas i särskild trycksak. 3 st lysdioder indikerar LARM samt KYL resp. VÄRME drift. MANÖVERPANEL Via displayen kan aktuella temperaturer, börvärden larm, drifttillstånd etc avläsas i klartext TISDAG 10:05 RUMSTEMP 20,0C UTETEMP 1,4C DAG + Verklig storlek endast 175X120X40. Kan placeras över normal installationsdosa. Via endast 4 tangenter sker all inmatning av data och bläddring i menyerna.

16 6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.1 EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT QAB Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat av kryotherms fabrikat typ för takmontage. Ramverk i isolerad aluminiumprofil, luckor i galvaniserad stålplåt med 50mm mineralullsisolering. Takstos i galvaniserad stålplåt. Tekniska data q tilluft m 3 /s (0,97-1,25 m 3 /s) p tilluft Pa q frånluft m 3 /s (0,97-1,25 m 3 /s) p frånluft Pa Ventilationsgrad vid dagdrift % (0-100%) Aggregatdelar enligt specifikation. Spjälldel Spjäll för till/frånluft med gemensam motor med fjäderretur. Utförande enligt VVS AMA T Frånluft Frånluftfläkt enligt VVS AMA T Flänsbatteri enligt Kyl AMA R Expansionsventil. Filter i klass EU3 Tilluft Tilluftfläkt enligt VVS AMA T Flänsbatteri enligt Kyl AMA R Expansionsventil. Filter i klass EU5. Luftvärmare för tillsatsvärme el med överhettningsskydd. Effekt kw Alternativt Hetvattenbatteri med effekt kw vid Tluft in, och Tvatten in/ut Utförande enligt VVS AMA T5.121 Frysskyddsgivare och frysskyddsfunktion av 2-nivåtyp. Vid fläktstopp reglering mot särskilt börvärde. Shuntgrupp för separat montage. o C/ o C (0-42 kw) Kompressordel Kompressordel för kyl/värmepumpsdrift med 2st helhermetiska kompressorer av scrolltyp med binär effektuppdelning. För vardera kylkrets ingår oljevärmare, vätskeavskiljare, fyrvägsventil, köldmediebehållare, säkerhetsventiler och hög /lågtryckspressostat. Köldmedium R407C. Total kyleffekt 17kW vid Tute och Tinne = 25 o C, Rh=50%.

17 6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.2 EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT forts Apparatskåp/reglerutrustning Inbyggt apparatskåp innehållande: låsbar huvudbrytare, säkringar, startutrustning, relän, dataundercentral (DUC) typ KryoControl för aggregatets drift. Manöverpanel för montage i lokalen. Via denna inställning/avläsning av börvärden/ärvärden/drifttider etc. Tilluft- och utegivare samt flödesvakt tilluft är inbyggda i aggregatet, rumsgivare levereras separat. Reglerfunktion Konstant rumstemperatur med min/maxbegränsning av tillufttemp. Optimerad uppstart, automatisk avfrostning och kompressorstopp vid temp före förångare<-10 o C ingår. Reglersekvens från min till max värmebehov: Kompressorerna urkopplas gradvis (3steg), spjället intar minläge (om ventilationsgrad <100%) kompressorer startar succesivt i värmedrift (3steg), därefter gradvis inkoppling av tillsatsvärme. Nattetid intermittent drift vid värmebehov och nattkyla vid behov, kompressorkyla blockerad.. Vid låg utetemp (ställbart värde) kan (om så önskas) ventilationsgraden minskas till förinställd nivå. Vid brytning i extern brandtermostat eller rökdetektor stoppar aggregatet. Larm Larm indikeras i manöverpanel (klartext). Potentialfri slutning i aggregatets elapparatskåp.

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNING. Komfortaggregat 0,4 till 1,75m3/s Kryovent Mini SC. och. Mini Light

PROJEKTERINGSANVISNING. Komfortaggregat 0,4 till 1,75m3/s Kryovent Mini SC. och. Mini Light 01-jan-08 PROJEKTERINGSANVISNING Komfortaggregat 0,4 till 1,75m3/s och Mini Light Kryotherm AB, Batterigatan 10, 941 47 Piteå, Sweden Tel 0911-16140, Fax 0911-14284, E-post: info@kryotherm.se Hemsida:

Läs mer

Kyl- återvinningsenhet AQUA-SC

Kyl- återvinningsenhet AQUA-SC Projekteringsanvisning2 010-03-19 Kyl- återvinningsenhet INNEHÅLL Sid: 0.1 VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!!

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNING. Kyl & återvinningsaggregat LK-AQUA. Kyleffekt 15-200 kw

PROJEKTERINGSANVISNING. Kyl & återvinningsaggregat LK-AQUA. Kyleffekt 15-200 kw 01-jan-09 PROJEKTERINGSANVISNING Kyl & återvinningsaggregat Kyleffekt 15-200 kw Kryotherm AB, Batterigatan 10, 941 47 Piteå, Sweden Tel 0911-16140, Fax 0911-14284 E-post: info@kryotherm.se Hemsida: www.kryotherm.se

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat med inbyggd Kylmodul. Kryovent GXL. 0,4-10,0 m3/s

Luftbehandlingsaggregat med inbyggd Kylmodul. Kryovent GXL. 0,4-10,0 m3/s 23-jun-09 PROJEKTERINGSANVISNING Luftbehandlingsaggregat med inbyggd Kylmodul Kryovent GXL 0,4-10,0 m3/s Kryotherm AB, Batterigatan 10, 941 47 Piteå, Sweden Tel 0911-16140, Fax 0911-14284, E-post: info@kryotherm.se

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

StarCooler Plus StarCooler Q-Cooler

StarCooler Plus StarCooler Q-Cooler StarCooler Plus StarCooler Q-Cooler Luftflöde 0,43 8,5 m 3 /s Kyleffekt 0 9 kw Det gäller att hålla huvudet kallt! IV Produkts luftbehandlingsaggregat med kyla skapar rätt inomhustemperatur. Långsiktighet

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler 3 20 30 Elvärme 5 modeller Värmefläkt Panther 20 30 Kraftfull värmefläkt för större lokaler Användningsområden Panther 20 30 är en serie kraftfulla och tysta värmefläktar för stationärt bruk. De är avsedda

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 4S-EC-RS ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion - Energisparfunktion

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

ThermoCond 19 och 29 LUFTMÄNGD: m 3 /h

ThermoCond 19 och 29 LUFTMÄNGD: m 3 /h Simhallsklimatisering 19 och 29 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare och integrerad värmepump (typ 29) för mindre simhallar Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 19 och 29 LUFTMÄNGD:

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 4S-EC-RS REC Temovex 4S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:...

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:... Kylprodukter Q-Cooler Drifts- och skötselinstruktioner Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning. Kyl- och värmepumpsanläggningen. Allmänt. Funktion kylkrets. Funktion styr. Sammanfattning

Läs mer

Trisolair 52 och 59 LUFTMÄNGD: m 3 /h

Trisolair 52 och 59 LUFTMÄNGD: m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med 3-stegs plattvärmeväxlare Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 59 26 0 - förenklad visualisering 52 och 59 LUFTMÄNGD:.200 5.000 m 3 /h Översikt: Temperaturverkningsgrad

Läs mer

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning Sid Säkerhetsanvisningar Tekniska data Elanslutning 3 Installation och i drifttagning 4 Drift och skötsel 5 Handhavande 6 Underhåll 7 Felsökning 8 Kyltekniskt flödesschema 9 Dockning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDAS

Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDAR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw ompakt vattenkylare för uppställning inomhus med frikyla, evaporativ kyla och integrerad kompressordriven kylanläggning Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 98 93 01 - förenklad visualisering

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 400S-EC Allmänt REC Temovex 250S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

BoxMaster. Den smarta frånluftslösningen med Modbus TCP PRODUKTKATALOG

BoxMaster. Den smarta frånluftslösningen med Modbus TCP PRODUKTKATALOG Den smarta frånluftslösningen med Modbus TCP PRODUKTKATALOG Produktkatalog SE Sida 1 av 14 Företagspresentation Air Site AB är ett kompetensföretag med tiotals år av innovationer, nytänkande och kvalitativ

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt Fläktkonvektor / Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå -hastighetsfläkt Modellprogrammet motsvarar marknadens högt ställda krav på låg ljudnivå, funktion, kvalité och design. Modell är avseddd för

Läs mer

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning Rumsaggregat RoomMaster ABR-2 Monteringsanvisning Innehåll Allmänt Information om säkerhet... 3 Allmänt... 4 Specifikation... 4 Tillbehör... 4 Mått och vikt... 4 Leverans och transport... 5 Delning av

Läs mer

Montering och injustering UV SAFE

Montering och injustering UV SAFE Montering och injustering UV SAFE UV SAFE är vårt patenterade filtreringssystem för eliminering av fett och reducering av lukt från storkök. Systemet uppfyller högsta tänkbara säkerhetskrav. Luftkyld elektronik

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Kompakt aggregat (plug&play)

Kompakt aggregat (plug&play) CompAir CF, CompAir RW (Roterande värmeväxlare) CompAir CompAir är en serie luftbehandlingsaggregat i sju storlekar, avsedda för luftflöden från 500 upp till 11 000 m³/tim. Aggregatens viktigaste egenskap

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer