PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000"
  • Gun Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 01-jan-04 PROJEKTERINGSANVISNING Takaggregat med Kyl/värmepump Kryotherm AB, Batterigatan 10, Piteå, Sweden Tel , Fax , E-post: Hemsida:

2 INNEHÅLL Sid: 0.1 VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!! INNEHÅLL KAPITEL INNEHÅLL SID 1. ALLMÄNT Allmän beskrivning 1.1 Funktion 1.2 Uppbyggnad TEKNISKA DATA Mått och vikt 2.1 Effekter, flöden etc 2.2 Fläktdiagram, ljud etc PROJEKTERING Allmänt Flödesschema 3.3 Checklista INSTALLATION Installation EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Eltekniska anvisningar 5.1 Reglertekniska anvisningar EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Exempel på programtext

3 1. ALLMÄNT Sid: 1.1 VAD ÄR är ett komplett till/frånluftaggregat för utomhusplacering (yttertak) och passar för såväl utbyte av befintliga aggregat typ Kryotherm T1000 som för nya anläggningar. Enheten kan användas i de flesta installationer exempelvis: kontor, butiker, samlingslokaler, industrilokaler. Via Kryotherm erhålles funktionerna: Ventilation, Kyla, Värmeåtervinning och Värmepumpsdrift samt tillsatsvärme. UPPBYGGNAD är ett komplett aggregat med alla tillhörande funktioner inbyggda. Huvudkomponenter: Till/frånluftfläktar, filter, blandningsdel, kyl/- värmepump, elvärmebatteri och komplett el/reglerutrustning fabriksmonterad i aggregatet. är uppbyggd i en ram av aluminium-profiler, höljet är av galvaniserad stålplåt med 50mm mineralullsisolering. ALLMÄN BESKRIVNING BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T1000 är idealisk för utbyte av befintliga takaggregat typ Kryotherm T1000. Med den nya aggregattypen erhålles en rad fördelar bland vilka kan nämnas: -Lägre ljudnivå. -Mindre temperaturpendligar i tilluft. -Hölje i galv/aluminium - långlivat. -Högre ventilationsgrad (upp till 100% uteluft) -Modernare reglerutrustning med nya funktioner bl.a. årsur, nattkyla, startoptimering -Större servicevänlighet. passar direkt i befintlig taksarg och mot befintliga kanaler för så gott som samtliga "årsmodeller" av T1000.(Få undantag finns, tex har anslutningen för "skämd" frånluft avvikande mått på några enstaka aggregat). Se även kapitel 4 installation! FÖRDELAR KRYOTHERM -Snabb projektering och installation. -Låg total installationskostnad. -Miljövänlig- köldmedium R407C. -Bra driftekonomi. -Litet utrymmesbehov. -Bra aggregatisolering, 50mm mineralull. -Bra korrosionsskydd, aluminimum/varmgalv. -Komplett enhetsaggregat. -Bra serviceåtkomlighet. -Välkänd, erfaren tillverkare. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information. SYSTEMLÖSNING Uteluft Till/frånluftaggregat med inbyggd Kyl/värmepump Avluft Tilluft Frånluft

4 1. ALLMÄNT Sid: 1.2 FUNKTION Avluft Uteluft Kryotherm Frånluft Tilluft ALLMÄNT styres av reglerutrustning i elskåpet (10) med tillhörande manöverpanel i lokalerna (11). Temperaturen vid rumsgivaren (12) konstanthålles ti önskat värde. DAGDRIFT (100% ventilation) Värmebehov: Uteluft styrs via spjälldelen (1) att passera tilluftfiltret (2), varefter luften värms av kyl/värmepumpens (9) tilluftbatteri (3). Värmepumpen hämtar, i detta driftfall, värme ur kylbatteriet i frånluften (7). Värmepumpen har tre effektsteg. Vid behov värms tilluften ytterligare i tillsatsvärmebatteriet (4), innan den, via tilluftfläkten (5), tillföres lokalerna. Frånluften passerar frånluftfiltret (6) innan den avkyles i frånluftbatteriet och transporteras ut via frånluftfläkten (8). Kylbehov: Kyl/värmepumpen arbetar i detta fall reverserad, dvs tilluften kyles via tilluftbatteriet. Den härvid upptagna värmen avgår i frånluftbatteriet där den borttransporteras via frånluften. NATTDRIFT Aggregatet är endast i drift vid värmebehov (och vid nattkyldrift). Vid nattdrift styr spjällen uteluften in i frånluftsdelen, och frånluften in i tilluftdelen (återluftdrift). Värmepumpen hämtar värme ur uteluften via frånluftbatteriet och avger den i tilluften via tilluftbatteriet. Vid behov eftervärms tilluften via tillsatsvärmebatteriet. Nattkyldrift innebär att aggregatet kyler lokalerna enbart med kall uteluft. (Spjällen står i läge för 100% vetilation). Nattkyldrift sker automatiskt vid kylbehov under natt när rums/utetemperaturerna lämpar sig för detta. Anm Vid Dagdrift kan, om förhållandena så kräver, en valfri mängd (0-100%) återluft inblandas till tilluft. När utetemperaturen underskrider visst värde kan denna mängd automatiskt ökas. Se även Flödesschema sid 3.3!

5 1. ALLMÄNT Sid: 1.3 ALLMÄNT är ett komplett enhetsaggregat, helt färdigt och provat från fabrik. Vid konstruktionen har stor vikt lagts vid ekonomi, miljö, livslängd och servicebarhet. UPPBYGGNAD Förutom anslutning av kanaler och kondensavlopp behöver bara kraftmating, manöverpanel/rumsgivare inkopplas innan aggregatet kan tas i drift. Ramverk i isolerad aluminiumprofil. Stora, effektiva filter på både tilloch frånluft. Kyl/värmebatteri. Hölje i galvaniserad stålplåt, med mellanliggande isolering 50mm. Komplett el utrustning provkörd och klar från fabrik. Spjälldel komplett med ställdon. Kyl/värmebatteri. Köldmediesystem med modernt köldmedium helt utan ozoninverkan (R407C). Kompressorer av tystgående, långlivad, scrolltyp. Inbyggt färdigkopplat tillsatsvärmebatteri. Fläktar med hög verkningsgrad. Tystare. Serviceluckor med 50mm mineralullsisolering, lätt öppningsbara på gångjärn. Takstos passar direkt mot ev befintliga kanaler, vid utbyte av bef aggreat typ T1000. Datoriserad, lättanvänd reglerutrustning. Fjärrkomunikation via modem som tillbehör.

6 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.1 MÅTT och VIKT B A 5 1 C 1 5 F E G H D Vy underifrån Vy uppifrån Taksarg (vid nytillverkn) J 7 11 M F 2 10 E K F J Takstos Papp/plåt E Anm 23 råspont L Ritningen EJ skalenlig. Samtliga kanalanslutningsmått: 800x250 (utom "frånl WC" nedåt). Kanalanslutningarna i botten på aggregatet är vid levereans försedda med täckplåt. Skall kanalanslutning i botten nyttjas, överflyttas täckplåten till resp. sidoanslutning. Regel 36x95 Fritt hål genom tak: 1240 X 1050 mm (min) = Serviceutrymme MÅTT, VIKT etc MÅTT ANSLUTNINGAR VIKTER (mm) (mm) (kg) A Uteluft B Tilluft 800x250 Takstos C Från/återl. 800x250 Totalvikt 1090 D Frånl. (WC) 800x250 E Avluft F Avlopp DN32 G Elkanal till app.skåp H Alt. Tilluft 800x250 J min Alt.Frånl/återl. 800x250 K Alt Frånl. (WC) 500x100 L Rörkanal hetvattenbatteri M min 300 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakt Kryotherm för information.

7 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.2 EFFEKTER, FLÖDEN mm Nom. Till/Frånluftmängd (m3/s) 1,1 Min. Till/Frånluftmängd (m3/s) 0,97 Max. Till/Frånluftmängd (m3/s) 1,25 Märkeffekt fläktar (kw) 3,7 Märkeffekt kompressorer (kw) 7,9 Max effekt tillsatsvärme el (kw) (i 7 steg om 6 kw) se även kapitel 5 42 Kyleffekt (kw) vid Tute och Tinne =+25 o C Rh = 50% 17 Effektbehov kompressorer (kw) 7,0 Värmepumpeffekt vid 100% uteluft till lokal, (Dagdrift) Tinne= +20 o C, Tute= 0 o C 26 Effektbehov kompressorer (kw) 5,5 Värmefaktor COP (exkl fläktar) 4,7 Värmepumpeffekt vid 0% uteluft till lokal,(nattdrift) Tinne= +20 o C,Tute= 0 o C 14,5 Effektbehov kompressorer (kw) 5,1 Värmefaktor COP (exkl fläktar) 2,8 Köldmedietyp R407C Köldmediemängd (kg) Oljetyp Ester Kompressortyp EL-data se Kapitel 5! Scroll (2st) Avgiven kondensoreffekt Effekt (kw) (kw ) EFFEKTDIAGRAM VÄRMEPUMPDRIFT 30 Värmeeffekt vid 100% ventilation 25 75% 50% 20 25% 15 0% (nattdrift) 10 Effektbehov kompressorer vid 100% ventilation 5 0% (nattdrift) Utetemperatur ( o C) Anmärkning. Diagrammet gäller vid lokaltemp +20 o C och nominella luftmängder. Till avgiven värmeeffekt skall läggas värme från tilluftfläktmotor. Vid lufttemp<-10 o C före frånluftsbatteri (förångare) stoppar kompressorer. Exempel Vid +5 o C ute och 100% ventilation är avgiven värmepumpeffekt 25,5kW, upptagen kompressoreffekt 5,8kW och värmefaktorn (25,5/5,8) 4,4. BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information.

8 2.TEKNISKA DATA Sid: 2.3 FLÄKTDIAGRAM, APPARATTRYCKFALL, LJUD FLÄKTDIAGRAM Till- och frånluftfläkt Statiskt tryck Pa R/M 2900R/M 2800R/M 2700R/M 2600R/M Lwt ot 84 db η=79% 89 db 87 db 0 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 77% Anmärkning. Till och frånluftfläktar är av typ remdriven radial med bakåtböjda skovlar. Motoreffekter i standardutförande: Tilluft 2,2kw, Frånluft 1,5kW 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2600R/M 2800R/M 3000R/M Effektbehov Flöde m³/s LJUD Korrektionsfaktor K1, K2 och K3 Frekvens Hz K K K Lwtot = Total ljudeffektnivå (db) rel 10-12W (summan av ljudeffekterna för oktavbanden Hz). Se fläktdiagram! Lwt = Ljudeffektnivå i oktavband till till/avluftkanal. Lwt = Lwtot + K1. Lwfr = Ljudeffektnivå i oktavband till frånluftkanal. Lwfr = Lwtot + K2. Lwext = Ljudeffektnivå i oktavband till omgivning. Lwext = Lwtot + K3. APPARATTRYCKFALL Pa Rek. dim. tryckfall F6 F5 G3 Filter 0 1 1,1 1,2 Flöde m³/s Spjäll, flänsbatterier, in- och utlopp 250 Pa PVV 2-rör El Tillsatsvärm e 0 1 1,1 1,2 Flöde m³/s Pa Tilll- och Frånluf t ,1 1,2 Flöde m³/s

9 Dat: Apr Apr-07 3.PROJEKTERING Sid: 3.1! PROJEKTERING VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.! ALLMÄNT Kryotherm är ett enhetsaggregat som förenklar projektering installation och drift/underhåll. Köldmedieinstallationen skall anmälas till miljötillsynsmyndigheten, i de fall då sammanlagd köldmediemängd i fastigheten är 10kg eller mer. TRANSPORT levereras sammansatt med takstos, men kan vid behov delas. PLACERING Aggregatet placeras på yttertak. Maximal taklutning kan bestämmas utifrån höjd på taksarg. Notera krav på serviceutrymme (sid 2.1) och behovet av serviceplattformar/räcken, samt krav på betjäningsgång framför elapparatskåp. Ljudnivå framgår av tabell sid 2.3. TAKSARG passar direkt i befintlig taksarg för T1000 serie Dock måste hållfasthetsberäkning av takkonstruktion och taksarg och ev förstärkning göras eftersom är ca 450kg tyngre än T1000. Vid nyinstallation utför byggentreprenören taksargen. sargens utvändiga beklädnad måste vara klar före montering av aggregatet. Takstosen monteras först i taksargen, varefter aggregatet lyftes på stosen och säkras, (se Kapitel 4 Installation). KYLEFFEKT Se effektuppgifter sid 2.2. VÄRMEPUMPSDRIFT Under dagtid då lokalerna ventileras sker värmeåtervinning ur frånluft via värmepumpdrift. Vid nattdrift bidrar värmepumpen till lokaluppvärmningen genom att hämta värme ur uteluften. Se effektuppgifter sid 2.2. TILLSATSVÄRMEBATTERI Som standard är tillsatsvärmebatteriet inbyggt i aggregatet och av typen el eller hetvatten. Vid tillsatsvärme hetvatten kan antingen ev. befintligt kanalbatteri nyttjas (om effekten är tillräcklig) eller kan aggregatet levereras med nytt batteri. Det inbyggda hetvattenbatteriet anslutes via rörkanal genom aggregatets takstos. Shuntgrupp med ventilmotor placeras så nära som möjligt och skall vara utförd för 0-10V styrsignal. Ovanstående kan levereras som tillbehör av Kryotherm. Frysskyddsgivaren är inbyggd i hetvattenbatteriet VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE INSTALLATION, DRIFT och UNDERHÅLL -Aggregatet får EJ användas till annat än kyl/värmepump i till/frånluftssystem! -Vid transport och förflyttning av skall stor försiktighet iakttagas! -Hållfasthetsberäkning skall alltid göras av takkonstruktion och taksarg före montage av. -Erforderliga plattformar, räcken etc skall anordnas så att att service och underhåll kan utföras på ett säkert sätt! -Aggregatet får EJ beträdas! -Aggregatets Drift&skötselinstruktion skall studeras noggrant före start/drift/service/underhåll /demontering. -All service och underhåll skall utföras av fackmän! -Service/underhåll av kylsystemet får endast utföras av ackrediterat företag med behörig personal! -Reservdelar får endast utgöras av Kryotherm originaldelar! Åsidosättande av någon av ovanstående punkter kan innebära allvarlig säkerhetsrisk samt upphävande av garanti/produktansvar!! BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR MED KRYOTHERM T600 En variant av (" Mini") tillverkas för utbyte av befintliga takaggregat typ kryotherm T600, kontakta Kryotherm för information.

10 3.PROJEKTERING Sid: 3.2 PROJEKTERING forts VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.!! MAX EFFEKTBEHOV Det maximala effektbehovet för aggregatet är nödvändigt att fastställa även då utbyte av bef T1000 sker eftersom -aggregatets eleffektbehov är större, samt p.g.a. aggregatets ev förändrade driftvillkor (större ventilationsgrad). Max effektbehov bestämmes utifrån ortens DUT, ventilationförluster, transmissionsförluster och aggregatets eleffektbehov. Exempel: Luftmängd 4.000m3/h. Ortens DUT -15 o C, ventilationsförluster 49kW (100% uteluft + 2kW ofrivillig vent), transmissionsförlust 11kW (interna laster avräknade). Gå in i effektdiagram sid 2.2, avläs avgiven värmeeffekt vid -15 o C = 26kW, upptagen kompressoreffekt 5kW. Tillsatsvärmeeffekt min =34kW. Effektbehov för hela aggregatet är tillsatsvärme + upptagen kompressor + fläkteffekt: ,7=42,7kW. Kontrollera vid utbyte av befintlig T1000 att befintlig elmatning klarar det nya behovet! Vid tillsatsvärme hetvatten räknas givetvis tillsatsvärmeeffekten ej in i max eleffektbehov, kontrollera dock att befintligt tillsatsvärmebatteri med kringutrustning klarar tillsatsvärmebehovet. (Se även "TILLSATSVÄRME" sid 3.1). AUTOMATISK EFFEKTBEHOVSREDUCERING För att reducera max effekt behov vid dagdrift kan, vid behov, en standardfunktion i aggregatets reglerutrustning aktiveras: När utetemperaturen underskrider viss nivå intas automatiskt ett förinställt, lägre ventilationsläge. Alternativt kan följande funktion erhållas via yttre effekt/strömvakt: Effektvakten minskar steglöst ventilationsgraden till en sådan nivå att inställd maxeffekt underskrides. AVFROSTNING Avfrostning vid värmepumpdrift sker helt automatiskt genom att frånluftfläkten stannar, spjällen ställs i läge för återluft och aggregatet under en kort stund övergår till kyldrift FLÄKTAR Till- och frånluftfläkt i är av typen remdriven radialfläkt. LUFTFILTERTYP Som standard levereras påsfilter klass F5 för tilluft och F3 frånluft. Vid utbyte av befintliga aggregat typ T1000 kan eventuella kanalmonterade återluftfilter demonteras. KANALSYSTEM Utformingen av kanalsystemet och val av don är viktigt eftersom man ibland arbetar med värmd och i bland med kyld luft. Temperaturregleringen av tilluften är ej steglös utan man erhåller en pendling på normalt max 5 grader vid värmedrift och max 4grader vid kyldrift. KANALANSLUTNINGAR 's tre kanalanslutningar (tilluft, frånluft/återluft och skämd frånluft har alla samma mått och är utförda med ABRA-skarv. Mått, placering och anslutningsdimension är dessutom desamma som för ev befintliga T1000 aggregat. Samtliga kanalanslutningar bör förses med dukstos (tillbehör). EXTERN FRÅNLUFTFLÄKT FÖR WC etc I anläggningar med delvis återluftföring under dagdrift måste "skämd" frånluft från WC etc bortföras via separat kanalsystem till anslutning för "Frånluft WC" i aggregatets takstos. För att öka tryckuppsättningen i detta frånluftssystem kan extern frånluftfläkt monteras. Strömförsörjning sker från. Denna fläkt är i drift under dagtid. Alternativt kan en extern spjällmotor (230VAC) anslutas till plint i aggregatet. KONDENSVATTENAVLOPP Till botten av aggregatet skall anslutas kondensvattenledning (DN 32mm) för bortledning av kondensvatten. Vattenlås är monterat i aggregatet vid leverans. EL/REGLERUTRUSTNING levereras komplett med fabriksmonterat, påbyggt apparatskåp, och manöverpanel för separat montage. Se Kapitel 5.

11 3.PROJEKTERING Sid: 3.3 FLÖDESSCHEMA FÖRKLARING TF1 Tilluftfläkt FF1 Frånluftfläkt KK1/KK2 Kompressorer AS1 Apparatskåp RC1 KryoControl (DUC) MP1 Manöverpanel GT1 Rumsgivare GT2 Tilluftgivare GT3 Överh.skydd (Frysskyddsgiv) GT4 Utegivare GT5 Givare före frånl.batteri GT11/12 Hetgasgivare GF1 Flödesvakt tilluft ST1 Spjällmotor ALLMÄNT Konstant lokaltemperatur (Rums- alt. frånluft) med min- och maxbegränsning av tillufttemperatur. Drifttider styres av årsur i MP1. Fläktar i kontinuerlig drift vid Dagdrift, vid Nattdrift endast vid Värmebehov (och Nattkyla). Vid lufttemp före frånl.batteri <-10 o C stoppar kompressorerna. Avfrostning sker vid värmepumpdrift genom att kyl- /värmepumpen en kort period övergår till kyldrift, varvid uteluftspjället stänger. Reglersekvens DAGDRIFT TILLSATS KOMPR. KOMPR. UTELUFTSPJÄLL VÄRME VP-DRIFT KYLDRIFT 100% Uteluftspjäll om 2 spjälllägen nyttjas Värmebehov Kylbehov 0% Reglersekvens NATTDRIFT TILLSATS KOMPR. VÄRME VP-DRIFT UTELUFTSPJÄLL *) 100% UTELUFTSPJÄLL Värmebehov Kylbehov *) Endast om ute/lokaltemperaturer är lämpliga för Nattkyla. 0%

12 3.PROJEKTERING Sid: 3.4 CHECKLISTA VID PROJEKTERING ALLMÄNT Vid projektering av skall hela denna anvisning läsas och följas! För att uppmärksamma vissa, av erfarenhet, känsliga punkter kan denna checklista användas av projektören. KONTROLLERA ATT: Se sid! PLACERING Tillräckliga serviceytor, stegar (servicetransportvägar),serviceplattformar och räcken finns. Taklutning medger installation av. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 bef. takkonstruktion och taksarg har tillräcklig bärkraft för den ökade belastningen. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 till det nya utseendet (större aggregat i blank plåt) ej skapar arkitektoniska störningar. KANALSYSTEM Tilluftsystemet är lämpligt utformat med avseende på de temperaturpendlingar som förekommer. MAX EFFEKTBEHOV Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000: bef.kraftmatning klarar den nya eleffekten, alternativt förstärkning av kraftmatning. Vid ev utbyte av bef aggregat typ Kryotherm T1000 med tillsatsvärme hetvatten: bef hetvattenbatteri med kringutrustning klarar det eventuellt nya effektbehovet alt byte av batteri/urustning.(ventilmotor måste alltid bytas).

13 4. INSTALLATION Sid: 4.1 INSTALLATION! VIKTIGT! För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion måste samtliga delar i denna anvisning läsas och beaktas.! DEMONTERING AV BEFINTLIGT AGGREGAT KRYOTHERM T Gör aggregatet spänningslöst. Lossa och dra ur allt yttre kablage. Lossa alla anslutande kanaler, (ta bort dukstosarna). 2. Lyft försiktigt bort aggregatet. OBS! Köldmediet skall omhändertas före skrotning! 3.Kontrollera takkonstruktion och taksarg med avseende på skador och bärkraft, är ca 450kg tyngre än T1000. Kontrollera och även sargens mått mot den nya takstosens mått. Kontrollera kraftmatningen mot den nya belastningen, förstärk vid behov. INSTALLATION AV A 1. Montera avtätning ovanpå sargen vid "A". 2. Lyft aggregatet, använd lyftok och linspridare! Arbeta aldrig under hängande aggregat! Sänk försiktigt ner det nya aggregatet, vänd det rätt i förhållande till anslutande kanaler. Fäst aggregatet med de medföljande plåtvinklarna. 3. Anslut kanalsystemet med dukstosar. Anslut kondensavloppet. Montera ny rumsgivare och manöverpanel, dra nytt kablage till dessa. Anslut kraftmatningen. (Ev rör till hetvattenbatteri dras i avsedd rörkanal genom takstosen och anslutes till batteriets rörpar). Gör igångkörning enligt medlevererat igångkörnings protokoll, sänd detta till Kryotherm.

14 5. EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.1 ELTEKNISKA ANVISNINGAR ALLMÄNT Kryotherm har vid leverans ett påbyggt, fabriksprovat elapparatskåp för aggregatets samtliga apparater och funktioner. Apparatskåpet innehåller i huvudsak: huvudbrytare, avsäkring, startutrustning samt datoriserad reglerenhet typ KryoControl. För betjäning och indikering ingår en separat levererad manöverpanel (175x120x40) vilken placeras på en lämplig plats i lokalerna, och anslutes till aggregatet. I övrigt ingår förutom anslutning av kraftmatning endast ett fåtal yttre ledningar, se enlinjeschema. De yttre ledningarna införes till aggregatets apparatskåp underifrån via en kabelkanal i aggregatets takstos, se kap 4. GIVARE Ute- och tilluftgivare är inbyggda i aggregatet. Rums- och ev frysskyddsgivare medlevereras och skall anslutas före igångkörning. SUMMALARM För överföring av A- (frysskydds) och B- (övriga larm) finns var sin pot.fri kontakt kopplad till plint i aggregatets elapparatskåp. VID UTBYTE AV BEFINTLIGT AGGREGAT TYP KRYOTHERM T1000 Kontrollera att bef kraftmatning klarar den nya belastningen. T1000 i normalutförande med tillsatsvärme el (24kW) var normalt dimensionerad för 33kW/56A, normalt avsäkrad 63A. KRAFTMATNING Tillsatsvärme el (kw) Märkeffekt (kw) Märkström (A) Lämplig avsäkr. (A) Kraftmatning 400V 3~+N ENLINJESCHEMA Manöverpanel 2X2X0,5 +skärm (max 200m) (175x120x40) Elapparatskåp i aggregat Aggregatets elapparatskåp kan som alternativ levereras löst för montage inomhus, kontakta Kryotherm för info. Rumsgivare 2X1 Ev. extern SB 4G1,5 Frånl.fläkt Ev. brytning vid 3G1,5 brand Ev. timer för förlängd dagdrift 2X1 Ev. larmöverföring Pot.fri slutning vid A och B-larm Vid tillsatsvärme hetvatten: Ventilmotor 3X1 Frysskyddsgivare 2X1 Cirk.pump för hetvatten strömförsörjes ej via!

15 Dat: 01-jan EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.2 REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR ALLMÄNT Kryotherm levereras med ett digitalt reglersystem: KryoControl, konstruerat för att ge optimal komfort och driftekonomi. KryoControl består av två delar: -Regulatorkort i apparatskåpet -Manöverpanel för separat montage Utmärkande för systemet är det enkla handhavandet. FUNKTIONER En mängd funktioner ingår i KryoControl. Bland de viktigaste kan nämnas: -Rums/frånluftreglering -Min/maxbegränsning av tillufttemperatur -Optimerad uppstart -Nattkyla med uteluft -Årsur med extra tidkanal för valfri användning -Inbyggt frysskydd av 2-nivåtyp -Drifttidsmätning av samtliga motorer och elvärmesteg -Hetgasövervakning (kompressorer) -Möjlighet till reducering av uteluftmängd vid viss utetemp eller via effektvakt etc. -3st behörighetsnivåer REGLERSEKVENS Se sid 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikation med KryoControl sker normalt via manöverpanelen. Ändringar av börvärden, drifttider samt avläsning av temperaturer, spjälläge etc kan enkelt utföras. KryoControl kommunicerar inte med andra typer av DUC'ar eller överordnade system (s.k. DHC, BMS eller SCADA- system). LARMINDIKRING Samtliga larm i aggregatet kan avläsas i klartext i manöverpanelen (även en röd lysdiod blinkar i panelfronten). DRIFTINDIKERING Via manöverpanelens display kan aggregatets drifttillstånd enkelt avläsas. IDRIFTTAGNING Samtliga funktioner är avprovade från fabrik. Idrifttagning blir därför extremt enkel att utföra. MER INFORMATION Ytterligare information om reglersystemet KryoControl kan erhållas i särskild trycksak. 3 st lysdioder indikerar LARM samt KYL resp. VÄRME drift. MANÖVERPANEL Via displayen kan aktuella temperaturer, börvärden larm, drifttillstånd etc avläsas i klartext TISDAG 10:05 RUMSTEMP 20,0C UTETEMP 1,4C DAG + Verklig storlek endast 175X120X40. Kan placeras över normal installationsdosa. Via endast 4 tangenter sker all inmatning av data och bläddring i menyerna.

16 6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.1 EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT QAB Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat av kryotherms fabrikat typ för takmontage. Ramverk i isolerad aluminiumprofil, luckor i galvaniserad stålplåt med 50mm mineralullsisolering. Takstos i galvaniserad stålplåt. Tekniska data q tilluft m 3 /s (0,97-1,25 m 3 /s) p tilluft Pa q frånluft m 3 /s (0,97-1,25 m 3 /s) p frånluft Pa Ventilationsgrad vid dagdrift % (0-100%) Aggregatdelar enligt specifikation. Spjälldel Spjäll för till/frånluft med gemensam motor med fjäderretur. Utförande enligt VVS AMA T Frånluft Frånluftfläkt enligt VVS AMA T Flänsbatteri enligt Kyl AMA R Expansionsventil. Filter i klass EU3 Tilluft Tilluftfläkt enligt VVS AMA T Flänsbatteri enligt Kyl AMA R Expansionsventil. Filter i klass EU5. Luftvärmare för tillsatsvärme el med överhettningsskydd. Effekt kw Alternativt Hetvattenbatteri med effekt kw vid Tluft in, och Tvatten in/ut Utförande enligt VVS AMA T5.121 Frysskyddsgivare och frysskyddsfunktion av 2-nivåtyp. Vid fläktstopp reglering mot särskilt börvärde. Shuntgrupp för separat montage. o C/ o C (0-42 kw) Kompressordel Kompressordel för kyl/värmepumpsdrift med 2st helhermetiska kompressorer av scrolltyp med binär effektuppdelning. För vardera kylkrets ingår oljevärmare, vätskeavskiljare, fyrvägsventil, köldmediebehållare, säkerhetsventiler och hög /lågtryckspressostat. Köldmedium R407C. Total kyleffekt 17kW vid Tute och Tinne = 25 o C, Rh=50%.

17 6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.2 EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT forts Apparatskåp/reglerutrustning Inbyggt apparatskåp innehållande: låsbar huvudbrytare, säkringar, startutrustning, relän, dataundercentral (DUC) typ KryoControl för aggregatets drift. Manöverpanel för montage i lokalen. Via denna inställning/avläsning av börvärden/ärvärden/drifttider etc. Tilluft- och utegivare samt flödesvakt tilluft är inbyggda i aggregatet, rumsgivare levereras separat. Reglerfunktion Konstant rumstemperatur med min/maxbegränsning av tillufttemp. Optimerad uppstart, automatisk avfrostning och kompressorstopp vid temp före förångare<-10 o C ingår. Reglersekvens från min till max värmebehov: Kompressorerna urkopplas gradvis (3steg), spjället intar minläge (om ventilationsgrad <100%) kompressorer startar succesivt i värmedrift (3steg), därefter gradvis inkoppling av tillsatsvärme. Nattetid intermittent drift vid värmebehov och nattkyla vid behov, kompressorkyla blockerad.. Vid låg utetemp (ställbart värde) kan (om så önskas) ventilationsgraden minskas till förinställd nivå. Vid brytning i extern brandtermostat eller rökdetektor stoppar aggregatet. Larm Larm indikeras i manöverpanel (klartext). Potentialfri slutning i aggregatets elapparatskåp.

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare Batterivärmeväxlare Eftervärmebatteri,

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MO E 0710-5 511340 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG LEK Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech 08. TILLBEHÖR Art.nr 580638001/2 Dec 2004 161 501 24 Bild 9. Mjukstart Art.nr 912 782 Mjukstart Installations- och skötselanvisning CTC EcoBasic Värmepumpstyrning Inställning Rampstart: kl 11:00 Rampstopp:

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer