PositionEtt AB - Vasagatan Stockholm - 08/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se"

Transkript

1 P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps ) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset är ink moms från artikelns pris. - Under Inställningar- Värdelistor- Att göra har vi ett nytt fält "Att göra lila" som färgar kalenderposter lila i kalenderöversikten. - Under Företag- fakturor- inställningar finns nytt fält "GLN nummer" som används när man skapar e- faktura. Om man vill använda den funktionen måste man konfigurera printfilen så att det fungerar med vald leverantör. - I "Att göra" finns ny kryssruta "heldag". Om man kryssar i så töms tidsfälten, samt att tidsfälten ej går att skriva i. - I "Att göra". När man skriver in start och stop fylls hela fältet, det går inte längre att ha tomma klockslag på den ena, antingen måste båda vara tomma eller båda ifyllda. Har man börjat skriva tid i ett fält är enda sättet att bli av med tiden att kryssa i kryssrutan heldag (släpps ) Nya funktioner - Vi har nu byggt in möjligheten till dubbelriktad synkronisering med ical (MacOSX). Nästa steg är att lösa detta även för Outlookanvändare, men vi testar först i Mac- miljö. Funktionen är byggd så att "din" kalender är helt synkroniserad åt båda hållen, så ändrar du på en kalenderpost i P1 Projekt slår det igenom i din ical och ändrar du på motsvarande post i ical slår det igenom i kalendern i P1 Projekt i realtid. Du kan i dagsläget inte ändra i kollegors ical- händelser. Där gäller fortfarande endast enkelriktad prenumeration. Kräver konfigurering på servern. Sedan lägger man upp användarna som skall synas i ical i inställningar- Kalender. Endast behörigheten "1 Superadmin" kan ändra på färgsättningen av kalenderposter. - I STMP- serverinställningarna går det nu inte längre att redigera eller radera post 0. Den används för att maila via klient. - Vid maila från korrespondens, har vi tagit bort en ersättning av % tecken som inte fungerade i meddelandet när man mailar via first class och 5.02 (släpps ) FileMaker 13 OBS! P1 Projekt kräver from denna version, FileMaker 12 eller 13. Vi har ännu inte bytt gränssnittet men det kommer längre fram under hösten. Och mycket annat godis därtill. - Ny uppdaterad postnummertabell med sortering och LKF kod. 1

2 4.15 (släpps ) Nya funktioner - Printfilen kompletterad så man kan få ut specificerade summor på olika momssatser. Det är skriptet "Faktura 1 Summera olika momssatser" som man kan kopiera om man vill ha funktionen. Man behöver då också i printfilen lägga in egna funktionen "P1Valutaformat" samt lägga in 2 nya fält i printfilen: _moms_belopp och _moms_text (PositionEtt gör detta arbete i samband med bokad uppgradering). - Projekt: lagt till så man ser underkategori för projektet. - Projekt: Under korrespondensfliken har vi lagt till verktygstips (de gula hjälprutorna) som visar ämnte och text när man hovrar över ämne. - Massbrev, ändrad teknik, finns nu möjlighet att lägga in flera SMTP-servrar under inställningar om man t ex vill skicka massbrev hemifrån via privat servertjänst (släpps ) Nya funktioner -Fakturalistan; visar delsummor om sorterat på "vår ref". -Kompis; vid faktorisering, så kommer det dialogruta huruvida timpengen skall faktoriseras. -Kompis; uppdateraknappen, går nu att välja antal dagar bakåt man vill uppdatera, eller uppdatera hela året. Systemet kommer ihåg användarens senaste val av antal dagar. -Kompis; komtiden som visas i kalendern är understruken om det är tid som har faktor på sig. Vid mouseover så visas nu även faktorn. -Massbrev: Ny funktion så man kan skicka till de som ej fått. Om man t ex har ett massbrev man skickar till 5 personer och efter det lägger till 5 nya personer som skall ha massbrevet så känner funktionen av att 5 har fått och 5 inte har fått och frågar om man vill maila till de 5 som inte fått. -Kategorier; ny kryssruta för att inaktivera, så att den inte visas när man väljer en kategori i företag och personer. -Företag-fakturor-inställningar, 2 nya fält: "E-post faktura", där man kan skriva in en eller flera epostadresser, särskilda med kommatecken. När man skriver ut fakturor så mailas fakturan till de kunder som har värde i detta fält, de övriga skrivs ut på skrivaren. Kräver att man i printfilen lägger in det nya manuset från printfilen som heter "Faktura 1 utskrift per faktura" "E-faktura", kräver att man konfigurerar printfilen att skriva ut efaktura på rätt skrivare. -Korr; ny kryssruta "låst", innebär att posten inte kan raderas eller ändras. För att kunna ändra eller radera posten måste fältet kryssas ur. -Korr; nytt fält "underkategori". -I Projekt och artiklar har vi lagt upp kopplingsfält till produkter. -Företag-tider; kompletterat med kommentar intern. -BG max import; lagt till så att posttyp 21-kreditar hanteras. Den läggs in som inbetalning på fakturan med negativt belopp. -Företagskortet, breddat alla portaler, vissa fält har fått mer utrymme. -Personkategorier; lagt till gruppen sökbar. -Korr i företag och personer, är sorterat så att senaste datumet är överst. -Komptid, en liten justering så att den inte räknar i översikten med timmar som registrerats i förväg. Dvs när den räknar ut komptiden så räknar den inte med registrerad arbetad tid som ligger framåt i tiden. Lägger man t ex in i augusti att man arbetat i september så är det inte med i uträkningen av komp. Detta eftersom arbetad tid räknas endast fram till dagens datum. -Företag och personer; Caseportalen är nu sorterad på casedatum och ID så det senaste ligger överst. 2

3 -Case; listan kompletterad med casenr. -Case; ändrat så att kommentaren sväller i stället för artikelnumret när man stretchar fönstret. -Komptid årsbilden; mouseover som visar hur mycket man arbetar visar nu den justerade tiden och visar även faktorn som är satt (släpps ) Nya funktioner -Inställningar-system-övrigt; ny kryssruta "Nytt fa.nr från projektägare". Om ikryssad så hämtas nästa fakturanummer från projektägare. Detta betyder att man kan ha multipla fakturanummerserier. -Projektägare, nytt fält nästa fakturanummer. Styr vad nästa fakturanummer blir när man skapar faktura. -Företag, förbered faktura, ändrade så att företagsansvarig kommer med på fakturan som vår ref (släpps ) Nya funktioner -Helt ny funktion för att hantera komptid. Funktionen består av tre tabeller, kompgrund, komprader, kompjusteringar.det finns även en knapp i huvudmenyn som varje kund själv kan namnge, ligger i produkten som förslag att knappen heter kompis, knappen tar en till två titt-vyer, en kompvy som visar årets komp, samt listor där man kan se alla anställda alla år, per månad eller vecka eller år. Handbok till hela funktionen finns via hjälpknapp i kompis vyn. -Kontohanteringen omgjord så att man nu lägger upp kontot separat. Det går då att skapa en användarpost, och sedan lägga till konto, radera konto utan att man behöver radera användarposten. -Krav på FM 11, använder filtrerade portaler i bl annat komp. Har även gjort om layouterna till mappar vilket kräver FM 11 för att den skall hitta rätt bland layouterna (släpps ) Nya funktioner -I Rapport 23 har vi lagt till så man kan sortera på företagsnamn, artikelgrupp, artikel på fyra sätt och få ut det som excel på dessa fyra sätt. Sorteringarna och exporten hittar man när man kört rapporten under menyn sortera. -Kategorier på företag och personer, ändrat så att senaste skapade kategorin ligger överst (släpps ) Nya Funktioner: -Inställningar, egna ledtexter, två nya fält för projektkategori egendefinierad -Inställningar värdelistor för dessa två projektkategorier -Projekt, två nya fält för dessa två valfria projektkategorier. -Inställningar-system-projekt, ny kryssruta Projektgrupp fördelning, exportera endast superadmin, innebär att endast superadmin kan exportera fördelnignen på projekt-projektgrupp-fördelning. -Projekt-projektgrupp-fördelning, lagt in så man kan ange timpeng för användaren. Om man väljer användare och artikel så blir det detta pris för den användaren, det projektet och den artikeln. Väljer man endast användare och inte artikel blir det det priset för användaren och det projektet om det inte finns en artikel på det projektet för den användaren. -Menyn, visar arbetad tid och debiterbar tid och debiterbar peng för sju dagar inklusive dagen idag. -Fakturor, nytt fält, casenr så att en faktura kan kopplas till ett case. -Case, ny portal fakturor som visar kopplade fakturor. -Tider, visar nu fler summor av tid. -Lagt till en rapport i printfilen för utskrift av tider. -Användare, lösenordsfältet gick inte att ändra om man ville återställa. -Case, knappen ny faktura sitter nu på den nya portalen fakturor i case och inte längre i huvudet. 3

4 4.09 (släpps ) - Går nu att lägga in en formel så att ett projekt stämplat med viss projektkategori automatiskt blir ikryssat som ej debiterbart. (Enbart P1 kan göra och lägga in den formeln). - Inställningar- System- fliken kostnader, nytt fält "Orderdatum ärvs från projektets startdatum: innebär att nya kostnader som läggs upp får projektets startdatum som värde i fältet Orderdatum, om startdatum på projektet är tomt blir det dagens datum, om ej ikryssad så är det som tidigare dagens datum. - Case, ny knapp "Ny projektrad" som gör att man kan lägga upp kostnader eller projektartiklar från case. - Inställningar developer, nytt fält "pref_developer_yev_cost_date_order" där man kan lägga in valfri beräkning som utvärderas av orderdatum i kostnader, om inte ifyllt så gäller tidigare logik. - Inställningar- system- övrigt2, ny kryssruta "Företag 5- årslista från bokslutsdatum" innebär att kostnadena som visas i 5- årslistan visas utifrån bokslutsåret. - Lagt in i daglig uppdatera skriptet att den tar bort ledig datum när det är passerat. - Fakturor, nytt fält "Kreditfaktura" fylls i med kreditfakturanumret när man skapar kreditfaktura. - Inställningar- system- övrigt 2, nytt fält Inbetalningar OCR längd, normalt 23 eller 25 vilket är antal tecken i OCR- filen som hämtar fakturanumret. Om tomt så räknar systemet som längd 23. Gäller plusgiro och gamla BG- formatet. - Inställningar- system- projekt, ny kryssruta, "Radera projekt endast av superuser" om ikryssad så kan endast superuser radera ett projekt. - Personer, ny kryssruta engelskspråkig, kan vara bra att använda när man gör epostutskick och inte vill maila engelskspråkiga. - Tider, ny knapp utskrifter. Vill man använda den måste det hos befintliga kunder konfigureras upp i printfilen. - Ny rapport 28 kundreskontrarapport - Fakturor, ny knapp så man kan gå till relaterad kreditfaktura. - Inställningar- system- övrigt2, ny krussruta tider visa mina, innebär att startmanuset sätter tider till att visa mina projekt i stället för allas. - Postnummer, lagt till länsbokstav, uppdaterat med ny postnummer katalog Tidmojjen, gjort om kontrollen när den kontrollerar om den har kontakt med P1 projekt på servern. - Dokument, ändrat så att det är 2 knappar, en för öppna och en för spara som fil. 4

5 4.08 (släpps ) - Inställningar/system/tvingande fält, person tillåt ej tomt värde, nytt fält "Tillåt valfritt värde i befattning" gör så att man kan skriva valfria värden som befattning. - Person; epostvalidering. Visar rött om epostadressen är felaktigt inskriven. Kryssruta som är sökbar för felaktigt inskrivna epostadresser. - Dubblettkontroll vid inskrivning av företag och personer. Aktiveras via menyn/inställningar/system/övrigt 2 där det finns två nya kryssrutor. - Personer; två nya fält som uppdateras av FileMaker- servern varje natt: Senaste kontakt: visar senaste skapelsedatumet för korrespondens, att göra, projektledare, projektdeltagare, case, fakturamottagare eller senaste loggposten (där den tittar på första tio tecknen av loggfältet som normalt skall vara senaste datumet. Senaste projekt: visar senaste skapelsedatumet för projekt man varit projektledare eller projektdeltagare på. - Projekt; ny flik info med tre fält som man kan döpa till vad man vill som ledtexter under inställningar. - Företag; ny flik koncern där eventuellt kopplade dotterbolag visas. - Kalender; ny kvartalsvy som visar tre kolumner. Aktiveras via inställningar/system/övrigt 2. kryssa i "Kalender 12 v 3 kolumner". - Lagt in så man på projekt kan sätta budget per artikel och användare. - Kontroll så man inte kan logga in med versioner äldre än 10.0 för då fungerar inte tidsregistreringen. - Kalendern när man klickar på klockslaget så kommer man till klockan start, på att göra kortet. Gick innan endast till kortet utan att gå till fältet. - Vid val av person i Case, korr, todo, visas ej personer som har värde ifyllt i slutat datum (släpps ) - Tider; delsummering på artikelkod. - Personer; kryssruta sökbar för "Huvudkontakt". - Projekt; nytt kategorifält som varje kund själv kan definiera vad det skall heta. - Kundkort; ny flik karta som visar besöksadressen om ifylld annars postadress via Google maps i en webviewer. - Vid uppdatera projekt, veckoskriptet och dag scriptet, lagt till så det inte står att det är FM server eller P1 som ändrat projektet. - Projektdeltagare, ändrat så att nivå 4 projekt kan ändra på projektdetlagare även om fördelningen är låst, de kan dock inte ändra på fördelninge, försäljning och arvode. - Anpassat så att det fungerar i FM 11 så att alla värdelistor fungerar (släpps ) - Menyn; knappen "Mina inställningar" nytt fält "Visa att sortera efter prio", innebär att ens att göra visas sorterat efter prio i stället för datum vid användande av snabbväg "kommando- 7". 5

6 - Inställningar/system/övrigt; nytt fält Korrfilter kundkort, gör så att endast korrespondens med denna kategori visas på tekniskt- fliken. - I tidmojjen har vi gjort om så att teknisk info om ifyllt skapar ny korrpost som visas på kundkortet teknisk info. - Case, vid val av fas med 0 eller 1 i värde så sätts de automatiskt avslutsdatum, lagt till så det visas dialogruta om att så skett. - Kostnad, lagt upp på kortet så man kan söka på företagsansvarig. - Kundkort- tekniskt, omgjort till att visa korr rader märkta med vald kategori i inställningar (släpps ) - P1 Projekt import tom. Ny fil till vilken man kan importera valfria filer och sedan trycka in i P1 Projekt, det skapas då nya företag och personer kopplade till varandra på rätt sätt, filen tar även och hanterar logiskt så att det inte läggs upp dubletter i företag och persontabellerna i P1 projekt. - Vid koppla personer till massbrev, lagt till så personer som saknar epostadress ej kommer med. - Att göra, personens att göra sorterat så den senaste visas överst (släpps ) - Radera hittade poster bortplockat som menyval. - Klistra in klistrat nu in oformaterad text. - Finns nu under menyn redigera 2 nya val, klistra in formaterad text (endast Mac) samt kopiera hittade poster (släpps ) - Inbetalningar. Möjlighet att kunna registrera inbetalningar manuellt och via plusgiro eller bankgiro. - Fakturakortet utökat med fältet inaktivera. Gör så att de ej kommer med när man klickar på knappen obetalda och förfallna. Bra om ett företag t ex gått i konkurs om man inte vill ha med dem på listan. - Kalendern. Vid alt- klick på texten så dupliceras aktiviteten lodrätt på alla visade poster tom valfritt datum. - Inställningar- system- övrigt, kryssruta "Kalender 12 v med 40H" gör så att debiteringsgraden i kalendern räknar med 40 timmars arbetsvecka. - Sparade sökresultat finns nu under menyn poster. 6

7 4.02 (släpps ) - Ny funktion PHP list ger möjlighet till massmail via PHP list. Open Source- applikation för att göra mailkampanjer. Läs mer här - PAR one by one. Genom att teckna ett avtal med PAR för denna funktion och aktivering av funktionen i P1 Projekt, kan ni köpa information om en kund med adressinformation, nyckeltal, tilltryck (kontaktpersoner) med mera genom en enkel knapptryckning i kundkortet. - Kalendern, tagit bort så man inte av misstag gör ny post eller duplicera post. - Kostnader, lagt upp så man kan söka på fakturadatum. - Massmail SMTPit lagt till så det går att skicka med version av SMTPit pluggen (släpps ) - Korrespondens; ny knapp för skapa nytt case direkt från korrespondens, korren märks med case ID:t. - Att göra; ny knapp för nytt case från en att göra. - Case; vid val av fas med 0 eller 1 i sannolikhet sätts dagens datum in i avslutsdatum om det är tomt. Fungerar endast i FileMaker 10 eller senare. - Projektdeltagare; lagt upp så man kan söka på alla projektfälten. - Projekt och Case; ny flik för logg. - Inställningar/system/tvingande fält; nya kryssrutor för tvingande fält av företag relation, branch, samt person befattning. - Nytt exportformat för Maconomy, dvs fil- export till ekonomiprogram. - Versionen är anpassad och optimerad för Filemaker 10. Ankarfunktion i hela systemet, dvs att alla bilders objekt följer med och tänjs ut när man gör fönster större. Alla knappar i menyerna borttagna, nu använder vi oss i stället av de inbyggda Filemaker knapparna i statuslistan ovanför. - FileMaker 10; vid sök och koppla företag utförs sökningen vid varje tangent tryckning. - Person, fliken anteckning omdöpt till logg (släpps ) - Ny kalendervy kvartal som visar tolv veckorsvy med summeringar av debiteringsgrad. - Inställningar utvecklare (P1). Nytt fält för att evaluera logiken för vad som skall visas i 12 veckorsvyn som debiterbart eller ej. Detta definieras unikt hos varje kund. - Inställningar/värdelistor/att göra kryssruta "Krav på kategori" innebär att när man skapar nya att göra från företag- personer- projekt- case- brev- kalenderbilder- att göra så kommer det först upp dialogruta om att man måste fylla i kategori. Om man i att göra skapar ny att göra och ej fyller i kategori tillåts det ej. - Person; nytt fält för att kunna lägga in bild. Det går att göra "drag- and- drop" från webben. Max storlek går att ställa in under inställningar/system/övrigt, fältet "Personer max storlek bild". 7

8 - Kalendernavigering i kalender, dag, kvartal, veckan, mina tider. Lagt till så att om man håller nere alt tangenten kan hoppa till valfritt datum. - Kalendervy tolv veckor i projekt och på projektdeltagarna. - Relationen till att göra från menyn, ändrad till riktig relation i stället för skriptbaserad. Betyder att dina att göra inte längre behöver uppdateras när man loggar in i systemet. - Egen menyuppsättning för användarna. Innebär att "Manus" har bytt namn till "gå till..." - Kalendern för en användare, kompletterat med mouseover text för ämnet och texten (släpps ) - Användare; det går nu att lägga budget per användare. Kan sedan användas t ex i diagramfunktionen, detta anpassas hos varje kund. - Projektägare; möjlighet att lägga budget per projektkategori. Är ingen projektkategori vald räknas det som den totala budgeten på projektägaren. - Användare; nytt fält för rapportgrupp. Kan användas valfritt av varje kund. - Skicka massbrev, går nu som HTML, betyder att man kan designa informationen med fetningar, kursivering, storlek och färg. - Skicka massbrev, val av personer till vilka det skall gå till. Går ej att välja person som kryssat i att den inte vill ha epost, går ej heller att välja person som slutat. Väljer man 1 person får man upp dialogruta om att personen slutat eller att personen inte vill ha epost. Väljer man alla så kommer det upp dialogruta när alla valts om vilka som inte kunde väljas pga att de slutat eller inte vill ha epost. - Vid kopiera hittade epostadresser, de som har ikryssat ej epost, ej utskick, eller slutat datum eller ledig tom datum kopieras ej, det kommer upp dialogruta om antalet som ej kopierats. - Inställningar- system- övrigt ny kryssruta "Kostnad 5 år" om ikryssad så påverkas företag 5- årslistan så att den registrerar kostnadernas utpris i stället för timmarnas peng. - Teknik för uppdatera företag och projekt ändrat så det går snabbare. - Massmaila, lagt till så man kan köra enkel html styling på både massbrev och vanliga korr (om man i vanliga korr använder smtp_it för att skicka mail) 3.20 (släpps ) - Projekt; ny flik för budget så det nu finns B1 och B2 som visar lite olika uppställning. B2 är den gamla uppställningen. - Projekt; ny lista 6. Visar Budget, Fakturor, Inköp, Upparbetat, summa, slutdatum och signatur. - Kostnader; alla listor breddade så det får plats större belopp (släpps ) 8

9 - Diagram. Ligger som egen fil som varje kund själv kan anpassa. Nås via knapp i startmenyn. Levereras med en uppsättning basdiagram som är generella. - Projektägarbudget: Ger möjlighet att lägga in budget per månad och år för projektägare. - Lagt in evaluatefält för uträkningen av budget som P1- utvecklare kan förändra (släpps ) - Projekt; lagt till fem nya fält som ligger i printfilen, syns på budgetfliken, nu exporteras tio fält från printfilen via exportknappen på budgetfliken. - Projekt; fliken fördelning, två nya kryssrutor "Dokument på projektserver" och "Projektutvärdering genomförd". - Personer; ny flik fakturor som visar personens fakturor, samt nytt fält "Refnr faktura" som länkas in till fakturan om personen väljs som kontakperson till fakturan. - Faktura; nytt fält "ref nr" som kan användas till utskrifter för att visa kundens ref nr. - Rapport 27, lagt till så man ser budget och utfall av tider per projektdeltagare. - Kalendern, vid systemstart sorterades den ej i namn (släpps ) - Ny rapport "27 - Tider /specialfördelning per projekt". - Projekt; fliken budget fyra nya fält. Dessa ligger placerade i utskriftsfilen i en egen tabell som måste läggas in i kundens printfil vid uppdatering. Fältens rubriker sätts i inställningar. Dessa fyra fält kan även exporteras via exportknapp till excel. - Produkter; lagt till produktplan för att skapa en färdig "matta" av todoer som kan rullas ut i t ex kalendern när man sålt in ett nytt projekt som planeras. - Projekt; vid ny att göra. Ny knapp med ny funktion där man kan plocka "att göra" från produktplanen. - Vid alt- klick när man går till relaterad post så visas alla relaterade poster från sökträffen, dvs har man två företag där det är två personer på företag X och tre personer på företag Y så kommer systemet att visa dessa 5 personer. Gäller hela systemet. - Komplettering av mouseover i kalendern så det visas telefonnummer till kopplad kundkontakt. - Dubbletthantering. Nås via systemunderhåll, dubbletthantering. Funktionen endast tillgänlig för adminstratörer. Funktionen möjliggör att via en knapptryckning flytta alla kopplade data från ett dubblettföretag som man vill radera till det företag man vill behålla. Flyttar alla relaterade data som finns på företaget. För fakturor och annat som jobbar med länkdata uppdateras inte länkdata, ej heller markeras posterna som bytt kund id till nya kundnumret som ändrade i fältet ändrad datum. Finns även motsvarande dubbletthantering för personer. - Kundkortet; ny flik där man kan lägga in egna fält i utskriftsfilen. - Uppdatering av företag och projekt i listorna, vid uppdatera 1 post, uppsnabbat. - Vid skapa ny faktura från företag och projekt, mouseover som visar hela intern kommentaren. 9

10 - Ical funktionen PHP, ändrat så att varje kund själv kan ha olika inställningar för vad som skall över. Inlagt i developer layouten, detta fält utvärderas via evaluate funktionen till PHP. - Login i sidofilerna kan nu göras med open url (släpps ) - Ny tidmojj. Tidmojjen kommer hädandefter alltid att finnas för nerladdning i P1 Projekt- meny- övrigt, grå knapp längst ut till höger "Ny tidmojj 4.03" Där 4.03 indikerar versionsnumret. Tidmojjen består nu endast av 1 fil som heter "P1PR_LTIME". Denna fil innehåller både dina tider och projekten du kan notera tid på. - Kostnader/kortet; lagt till så artikeln är synlig och att man kan gå till relaterad artikel - Tre nya projektlistor, lista 3, 4 och 5. - Nya summeringar på projektkorten - Case och korrespondens; ny knapp "att göra" som direkt skapar "att göra" på casets företag och person. Även ny knapp för skapa faktura med caseraderna som grund, samt för att duplicera caset. - Tekniken för uppdatering företagslistorna och projektlistorna omgjord så att när man uppdaterar så stämplas inte företag och projekt med ändrad av för den som uppdaterat siffrorna. - Offerter ihopslaget till Case, DVS offerter utgår och skall nu finnas i Case. Vid uppdatering om man använt offertfunktionen måste offerter och offertrader importeras till case. Man bör också bestämma logik för vissa saker var de skall hamna. Utskrifterna måste justeras hos kunden (släpps ) - I Massbrev går det numer att koppla interna resurser till ett massbrev. Knappen koppla personer omdöpt till Koppla mottagare, man får dialogruta om man vill välja interna eller externa mottagare. Det går också att koppla ett massbrev till projekt. - Projekt; ny flik under korrespondens, brev och massbrev. Under massbrev när man skapar nytt kan man välja att skapa massmail till alla, endast till interna projektdeltagare, till endast personer, eller till endast företag (släpps ) - Personkortet; symboler/ikoner för om det finns att göra, offerter eller case. Möjlighet att i inställningar själv välja vilka symboler man vill ha. - Företag; symboler/ikoner för case och att göra som ej är utförda. - Från projekt; knappen ny kostnad, petar automatiskt in värdet 1 i antalsfältet. - Case, tvingande fält. 10

11 - Case, nytt fält som visar status för caset i huvudet, dvs om det är avslutat eller ofullständigt ifyllt eller pågående (släpps ) - I Rapporter har vi lagt till så man kan välja både rapportgrupp och artikelgrupp. Påverkar sökningar för tider, kostnader, projektdeltagare, fakturarader. Dock påverkas ej Case där rapporten ej körs mot raderna utan mot själva caset. - Offerter; ny knapp för duplicera offert som även tar med sig raderna. Är bra när man gjort en offert man är nöjd med som man vill skicka till annan kund. Efter att man duplicerat kan man ange/välja annan kund på den. - Inställningar; lagt in så man kan lägga in prefix för nästa år gällande nytt projekt gemensamt. - I Personer och projekt har vi ny flik för Case. - Helgdagar syns i kalendern. - Ny tabell länder där man kan lägga in landkod. I företag kan man nu endast ange land som finns i land tabellen. - Ny funktion i personer för att kunna lägga till personansvarig på hittade poster, och ta bort personansvarig på hittade poster. Görs genom att hålla nere alt- knappen när man klickar på knappen lägg till person. - Delvis nytt och städat gränssnitt för Inställningslayouterna. - Rapporter/tidrapporterna har vi byggt in egen meny och manus för att kunna exportera visade tider till excel. - Projekt; ny knapp för att kunna söka och koppla ett projekt som delprojekt till ett huvudprojekt. - Vid nytt projekt från case kommer fråga upp om man vill koppla det nya projektet som underprojekt. - I Projekt har vi ny funktion för att kunna göra Case från projekt. Det är samma sök- och koppla funktion som när man kopplar projektdeltagare. Det är tre obligatoriska fält som måste fyllas i: produkt artikel case namn Dessa tre värden skapas automatiskt på de mass- skapade casen. Om projektets projektkategori har samma namn som någon produkt så sätts automatiskt produktkoden in i det obligatoriska fältet "produkt". I Inställningar- system- övrigt- case finns 2 fält att fylla i: Autokälla blir det värde som alla masscase automatiskt får. Autofas sätts på caset och namnet på autofasen även finns på produktens fas. T ex skriver man suspect i autoafas och det på den valda produkten "Datorer" finns en fas som heter suspect så läggs den fasen automatiskt upp på produkten. Saknas fasen suspect på produkten läggs ingen fas upp. Vald artikel läggs upp på caset med antal 1 och priset man satt på artikeln. - Personer, möjlighet att kunna skapa masscase på urvalet man har i personer. Funktionen fungerar så att man i personer när man klickat på knappen först får söka rätt på det projekt man vill mass- skapa case ifrån, därefter kommer man till bilden i projekt där man gör nya case. Sökträffen från personer, dvs de personer man sökt fram tas med till projektkortet där man sedan väljer produkt, artikel och casenamn. Man kan då även ta bort personer på vänstersidan som man inte vill ha med som case, utifall man kommer på att de t tex redan finns som case på projektet. - Case; omgjort så att när man vill koppla ett case till projekt kan välja att söka bland alla projekt. 11

12 - Land; nytt fält för telefon prefix som visas på kundkortet bredvid telefonnummer, den matchar på landet man valt i i landsfältet, dock ej på landsfältet under fakturaadressen. - Hogia exporten tar nu alltid det som står på artikeln, ej det inlänkade och ändringsbara värdet på fakturaraden. - Export av företag till Palm, har lagt till besöksadressen i exporten. - Interna fakturanumret ändrat till att vara text och ej numeriskt. - Vid registrering av nya kostnader i projekt, filterfunktion där man kan välja grupp först och så visas alla artiklar på just den gruppen. - Vid registrering av tider både i lokala mojjen och i P1 projekt kan man välja att få upp värdelista på alla aktiva projekt eller endast de man själv är kopplad till. - Vid skapande av ny faktura från projekt med kostnader som grund så ändras fältet prell fakturadatum i kostnader till dagens datum. - Rapporter tagit bort delsummering per år. - Case, vid koppla projekt får man frågan och möjigheten att koppla caset till vilket projekt som helst (släpps ) - Rapporter mot: kostnader, projektdeltagare, fakturarader och case. - Spärr när man fakturerar om det saknas artikel för kostnad, tid, projektdeltagare. - Spärr om man matar in fakturarad utan artikel. - Kundkortet- fakturafliken, visar fakturerat belopp och summan. - Projektdeltagare, krav på att välja fakturamottagare. Fakturamottagare är ett nytt fält på projektdeltagaren. Ny flik på projekt- projektgrupp- fakturamottagare 3.08 (släpps ) - Ny entitet, relation som innebär att man kan koppla företag till vilka personer som helst i databasen. Innebär även att man kan koppla andra personer på korrespondens och i att göra. - Projektägare, nytt fält "Betalmottagare" styr vad som förs över i ekonomiexporten. Dvs man kan välja den betalmottagare som skall över till ekonomiprogrammet. Har man lagt in olika betalmottagare blir det olika exportfiler. Funktionen används om man vill ta in olika fakturor till olika bolag i ekonomiprogrammet. - Behörigheter, ändrat så att ingen nivå kan ändra på de 7 första att göra posterna som används för att visa måndag till söndag i meny kalendern. - Export till ical och vcard ändrat sökvägen av export så man kan testa funktionen både när man arbetar lokalt och mot server. - Företag, personfliken, gjort den sorterad på efternamn,förnamn. - Personer, aktiverat fråga om man vill spara ändring. - SMTP it pluggen funkar nu på både FileMaker 8.0 och

13 3.07 (släpps ) - Inställningar- system- "Exporter val av vad användaren skall få exportera" Här ställer man in vad man vill att användaren skall kunna välja för exportmetod och urval. Vid uppdatering från äldre version måste användarens fält tömmas. Annars kan de sedan tidigare ha tillgång till att exportera allt. - Det går numera att koppla externa dokument och korrespondenser till Case. - Case; om man under inställningar/system kryssar i "Nytt projekt från case, rader som kostnader", så läggs caseraderna upp som kostnader i stället för projektartiklar. - Massbrev; går nu att koppla dokument till massbrev. När man skickar är det de bilagor som används som är kopplade till massbrev. - Du kan från denna version koppla externa dokument till korrespondenser. - Korrespondens går nu att maila via smtpit. Du måste dock i dina inställningar kryssa i att du vill använda smtpit för att skicka brev. Funktionen betyder att mailet inte skickas via ditt mailprogram utan direkt via er mailserver. - Faktura; nytt fält för internt fakturadatum, får automatiskt dagens datum när man fyller i internt fakturanummer. Är ändringsbart. - Export av person till ical, ändrat så att postnummer och ort kommer på rätt ställe. - Projekt: Summera arvode och försäljning i projekt - fördelning. - Projekt: Ny kryssruta fördelning lås. skall endast kunna ändras av admin. Skall låsa alla rader i fördelningen. Projekt: projektägare som tvingande fält (och större fält) dvs visa Namnet på projektägaren. Projekt: slutdatum är nu prel fakt datum by default. Projekt: synas att faktura är exporterad i listan över fördelning (dvs visa faktura- nummer i portalen). - Faktura: låst upp "Fakturaadress" på fakturaunderlaget så alla kan ändra. - Faktura, vid duplicering sattes felaktigt hogianr och batchnummer från gamla fakturan. - Kalenderposter, utökat från 5 till 10 kateogorier. - Vid ny kategori från person eller företagskort går det ej att ändra kategorikod. - Vid koppla personer till massbrev går det även att koppla företag från företagslistan. - Kalendern, mouseover som visar mer info om aktiviteten (släpps ) - Personer- att göra. ny knapp "skapa att göra för hittade poster". Skapar en todo med samma innehåll på flera personer samtidigit genom en knapptryckning. - Inställningar, ny kryssruta för "Tillåt ej tom värde i startdatum" - Case, funktionen för avslutsdatum fungerade ej som det var tänkt. Fungerar nu enligt logiken: När man väljer produkt skall den räkna från inkom datum och lägga på det antal dagar man skrivit in på produkten. Ex. caset kom in och man har i produkten skrivit "20" i fältet "Dagar till avslut" så skall det automatiskt räknas fram

14 Finns det värde inskrivet sedan tidigare i "Avslutsdatum" skall detta värde dock inte påverkas om man ändrar produkt eller "inkom datum" (släpps ) - Under Case har vi byggt in en filterfunktion i artiklar med kryss, som bestämmer om den skall visas i Case. - Knapp för skapa nytt projekt från case som tar med sig företagsskod, personkod och raderna läggs upp som projektartiklar. - Utskriftsfilen fakturor. Lagt till så att den skriver till utskriftsloggen på fakturan. - Kalendern. Värdelista som visar vilken snabbknapp man senast klickade på. Finns även möjlighet att manuellt välja vilken som helst av grupperna för kalendern och klicka på knappen visa. - Repetition av kalenderpost som hoppar över lördag- söndag. Genom att hålla nere shift tangenten och klicka på texten kommer det upp dialogruta om till vilket datum man vill repetera posten. - Mina inställningar. Kryssruta för att styra om man vill ha kort istället för listvy när man startar systemet. Påverkar företag- person- projekt. - Externa dokument kan nu sparas på företag och projekt. Ligger i egen dokumentfil. - I fakturor har vi nytt numeriskt fält som kan användas för att ange referensnummer från andra system. Vad ledtexten skall vara sätts under inställningar- system- övrigt. - Fakturor. Ny lista 3 som visar det nya referensfältet. - Export till Mac adressbok och ical. Funktionen finns i menyn- övrigt- Exporter. Kalenderposter märks nu upp som exporterade. Ändras en kalenderposts text, datum, klockslag start, klockslag slut, så exporteras den på nytt och skriver vad de tidigare värdena var i infotexten som kommer in i Ical - Kostnader; tvingande orderdatum (default dagens datum) och prell fakturadatum. - i spärr för ekonomiexport så att det ej är krav att objekt är ifyllt på artiklar, detta gäller Hogia. - Projekt; kryssrutan Avslutat omdöpt till Avslutat / Låst om ikryssad går det ej att ändra på projektet förutom för administratör - Lagt spärr på radera relaterad post så att om huvudposten inte går att ändra så går ej heller relaterade poster att radera från relaterad post portalen. - Vi har ändrat funktion på kryssrutan "avslutat" under projekt så att den låser hela projektet. Gör så att det inte går att lägga till relaterade uppgifter/poster, ändra på relaterade uppgifter och inte heller göra ändringar på projektkortet. text på ledtexten avslutat till Avslutat/Låst. Endast Admin kan återställa krysset. Uppgifter som påverkas och som är kopplat till projektet är: brev/korrespondens kostnader projektartikel projektdeltagare tider - Endast Administratör och fakturabehörig kan ändra fakturerad kostnad. - Personer; vid radering skickar vi upp en tydlig dialogruta om att man raderar, visa det som är kopplat i dialogen. Fungerar på samma sätt i företag. 14

15 - Projekt; Lagt till felkontroll av datainmatning i fälten för kundnummer, beställare och fakturamottagare så att kontroll görs att kunden verkligen finns. - Företag; vid ändring så kommer det upp fråga om man vill spara ändringen. - Vid skapa nytt projekt från företag, case, projekt (delprojekt) så kommer det först upp dialogruta om tvingande fält innan man kan gå vidare. - Fakturor; behörighetsnivå 4 kan ej ändra på fakturaadressfältet. - Fakturarader; behörighetsnivå 4 kan ej ändra på artikelbenämningen på raderna 3.04 (släpps ) - Kategorier, nytt fält grupp, självlärande värdelista. - Personer- Kategorier- koder, går att söka på grupp. Filtervärdelista som visar tidigare inskrivna värden på benämningen. Specialknapp som går att använda i sökläge och bearbeta som hjälper dig att söka bland kategorierna. Knappen Jag saknar en kategori gör ny post i kategorier i egen bild. Om man under inställningar- övrigt- övrigt kryssat i fältet Vid ny kategori person och företag använd sök hjälp så får man nytt hjälpfönster med hjälpsökfunktionen av kategorier. - Företag- kategorier- koder, samma som för personen. - Ny behörighetsnivå 8. Används om man vill att en användare endast skall kunna se projekt han/hon har rätt att se utifrån Projektägare. Nya entiteter, Projektägare och Projektanvändare. Används för att kunna bestämma vilken användare som får se vilka projekt. - Projekt, nytt fält Projektägare - Ny entitet Befattningar. Där kan man ange befattningsområde som man under inställningar /värdelistor ställer in vilka värden den skall innehålla. - Person, ny flik under Kategorier- Kryss befattningsområde används för att kunna söka på detta utifrån vad man skrivit i entiteten befattningar. - Person, fältet befattning, tillåter endast värden som finns angivna i befattningar i bearbetaläget. I sökläget finns värdelista som automatiskt fyller på med det som är inskrivet. - Kunna byta företag på projektet. Endast för administratör av systemet. I Projekt: - Fakturmottagare, nytt fält och koppling. - Vid fakturering inte kunna fakturera om det ej är valt fakturamottagare. - Vid ny faktura, fakturan koppplad till nya fältet fakturamottagare i projekt - Fakturamottagare person, nytt fält och koppling - I budget, summeras timmarna som är planerade i att göra på projektet. Tvingande fält: startdatum som default är dagens datum, ej kunna tömma fältet. Slutdatum tvingande. projektkategori tvingande. projektstatus default pågår. Inställningar- övrigt Budgetår i fördelning enligt brutet räkenskapsår. Inställning för detta. Skall som t ex resultat bli 2005/06, funktion att man skriver in datum för bokslut och resten räknas ut automatiskt. - Personer, ny lista där man kan söka på slutat, ledig ej epost, ej utskick. Kallad märkningar. - Massmail. Avsändaren sparas nu på varje massmailspost. Knapp för att kunna växla mellan sin 15

16 egen epostadress och grundinställningar. - Kalender, kompletterat med en ytterligare användargrupp (släpps ) - Nu kan du med en knapptryckning skapa projektdeltagare för projektledaren och beställaren för projektet. Projektledaren får automatiskt funktionen Projektledare och beställaren, funktionen beställare. Knappen finns på projekt- projektgrupp- allmänt. Om det redan skapats projektledare och beställare går det ej att göra igen. Om det endast skapats projektledare och ej beställare skapas beställaren och vice versa. - Ny projektdeltagare utan att behöva gå in i personer. När man är på kortet Lägg till projektdeltagare så kan man genom att hålla nere alt- tangenten direkt skapa ny person på företaget som också läggs till som projektdeltagare på projektet. - Tog bort fel automatik vid skapande av ny kund som fick stämpel annonsör - Licenskontrollen lagt i så att den inte utförs för utvecklare men visar vad som händer för utvecklaren. - Användare lagt till så man ser skapad och ändrad i foten - Inställningar fältet pref_time_useusernameasarticlename tagit bort det och denna funktion - Inställningar, utskrifter, gjort ledtexterna Faktura och Kreditfaktura synliga och ändringsbara - Vid ny faktura från kundkortet, tar med sig vår ref till fakturan från företagskortet 3.01 (släpps ) - Lokala tidmojjen. Knapp för uppdatera som hämtar in alla projekt och priser lokalt. - Massbrev i egen entitet. - Mallar för brev och offerter i egen entitet. - Egen utskriftsfil för varje kund - Egen fil för ekonomiexport funktion - Egen fil för handbok - Egen fil för par funktionen - Kunna skapa PDF:er direkt från FileMaker - Fram och bakåtnavigering - Projekt. Finns nu fält för att mata in timpris. Strukturen för att beräkna timpris för tider är: 1. Finns projektartikel, använd det priset. 2. Finns pris på projektet, använd det 3. Använd artikelns pris. - Projektatrikeln ligger i egen entitet och stör nu ej vanliga artiklar. 16

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

P1 Annonsbokning - Versionshistorik

P1 Annonsbokning - Versionshistorik P1 Annonsbokning - Versionshistorik 10.9.1 (släpps 2015-05-06) - Helt ny fil "SkriptFMklientEpostFRIEX" som aktiveras och används om man vill automatisera friex-exporten till t ex tryckeri. Denna funktion

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.14 Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Välja kund på

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Administration 1.x Page 2 of 24 Innehållsförteckning Byggnader... 3 Rum... 4 Rumsfunktioner... 5 Resurser... 6 Resursfuntioner... 6 Användare - detaljer... 7 Användare listan... 8 Roller... 9 Användargrupper...

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 Produktnyheter ERP REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 0 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni 2016... 2 Utskrifter Google Chrome... 2 Redovisning... 2 Hantera...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer