Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager"

Transkript

1 Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

2 Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden Jönköpingsmodellen Workshop Vad bör man tänka på när man startar kundcenter? Vad för nytta kan man ha av e-cirkel?

3 Forskningsgruppen Per Flensburg Kerstin Grundén Irene Bernhard Annika Nåfors

4 Bakgrund Många kommuner planerar för kundcenter Utvärderingar visar att förändringsarbete är en nyckelfaktor För framgångsrikt införande av e-tjänster krävs kompetensutveckling

5 Varför starta kundcenter? Förbättra medborgarservicen genom ökad tillgänglighet Öka den interna effektiviteten så att medborgarens fråga löses snabbare Sätta medborgarens intresse i fokus

6 GENOMFÖRANDE Kartläggning Slutrapport Utveckling av stödsystem Kontinuerlig utvärdering E-cirkel Aktivt forskningsstöd

7 KARTLÄGGNING Kartläggning av tre befintliga kundcenter med hjälp av utvärderingsmodell som vi även kommer använda i utvärderingen Resultatet ligger även som grund i e-cirkeln

8 MOA-MODELLEN Identifiera intressenter Idéer (strategier) om styrning och samordning Utformning av teknologi samt organisation Vilka värden påverkas? Arbetssituationen för de anställda Arbetsprocessen Kvalitet på producerad service till klient

9 MOA-modellen Inspirerad av ett interpretativeapproch : Verkligheten är socialt konstruerad Det finns inga absoluta sanningar Konsekvenser av IT bör förstås i sitt sammanhang Olika konsekvenser beroende på tidpunkt för studien, Ett kulturellt/politiskt perspektiv på verksamheter (olika intressenter med olika intressen).

10 MOA-modellen

11 E-CIRKEL Innehåller en generell del om kundcenter och publika e-tjänster i allmänhet Den andra delen är så kommunspecifik som möjligt och tar upp frågor som: Hur ska kommun X kunna använda sig av kundcenter och e-tjänster? Leder över till utvecklingsdelen för de kommuner som är intresserade av delta

12 Vi arbetar tillsammans Pilotkommun Deltagarkommun Referenskommun

13 KONTINUERLIG UTVÄRDERING Utvärdering sker kontinuerligt under hela projektet av: E-cirkel Agil utvecklingsmetod Utvecklade e-tjänster Införande och användning av e-tjänster Utvärdering sker med utgångspunkt från MOA modellens tre perspektiv

14 Utvärdering med MOA-modellen MOA-L modellen Arbetssituation, Implementering och Arbetssituation, arbetsprocess och användning av arbetsprocess och tjänstekvalitet kursen tjänstekvalitet före förändringen efter förändringen Värderande dialog

15 Evaluering Syfte: Förbättring ur olika perspektiv Objekt: Arbetsprocess, arbetssituation, kvalitet på tjänst, e-tjänster, kompetensutveckling och medborgarnytta Metod: Kontinuerlig, kvalitativ, ömsesidig lärandeprocess

16 UTVECKLING AV STÖDSYSTEM Görs av Jayway och består av Plattform som är byggd på open source Agil utvecklingsmetod med Scrum

17 arbetsmetodik inom Innovetas utvecklingsprojekt Mats Weidmar Way Group / Jayway

18

19 Teorin

20 I praktiken svårt att helt kodifiera arbetsprocesser förändringar eller variationer i rutiner kan ofta inte hanteras smidigt tekniken- och inte människan- hamnar i förarsätet

21

22 vi gör omvända antaganden processen är delvis okänd -och kan inte beskrivas till 100% verkligheten förändras (ständigt) organisationen förändras (ofta) handläggning är både service och kunskap 1. vi vill tänka nytt 2. ser en tydlig analogi med systemutveckling

23 slutsatser processer och system bör utvecklas iterativt kunskapsarbete behöver en ny typ av stöd vi behöver en enklare och mera konkret representation av organisation och arbetsuppgifter verktygen måste följa med i organisationens utveckling

24

25 Streamflow är.. en arbetsflödesmotor en integrationspunkt för innovativa e-tjänster avsedd främst för kommunala och statliga förvaltningar baserad på öppen källkod en komponent i Innoveta-projektet

26 + + = Streamflow

27 Innehåll i Streamflow ärende -inkorgar på individ/funktions/teamnivå checklistor både för att vägleda och för att återföra kunskap och erfarenheter att göra deluxe - arbetsorganisation för både enstaka aktiviteter och projekt samarbetsverktyg

28 Traditionellt utvecklingsflöde

29 Nackdelar skriftlig kommunikation är ineffektiv resurskrävande kravanalys tar oändlig tid ingen återkoppling förrän mycket sent förändringar i sena skeden ger stora problem konflikter mellan beställare och leverantör är vanliga

30 Alternativ: iterativ utveckling

31 Grundprinciper systemen utvecklas i korta intervall fokus på kommunikation och samarbete leverans av affärs/kund-nytta i varje iteration beställare/användare får se- och inspektera produkten med jämna (korta) mellanrum tema 1 tema 2 tema 3..

32 Ett bra exempel : Scrum

33 väldokumenterad best practice

34 krav en regelbunden puls

35 Exempel på Innoveta-krav Som handläggare vill jag se min inkorg Som handläggare vill jag delegera ett ärende Som användare vill jag få ut statistikuppgifter

36 roller intressenter produktägare Scrum Master team referensgrupp

37 möten och mötesformer Ceremonier i Scrum Sprint planering Sprint granskning Sprint retrospektiv Dagligt möte

38 planeringsmöte Sprint planering prioritera justera backlog välja sprintmål Sprint mål planera detaljplanera diskutera design beräkna tidsåtgång Sprint backlog

39 dagliga möten max 15 minuter teamet följer upp sig självt alla välkomna att lyssna

40 Vad gjorde du igår? Vad tänker du göra idag? Ser du några hinder? 1 2 3

41 granskningsmöten teamet presenterar resultaten teamet presenterar resultaten diskussion mellan team och PÄ alla välkomna att lyssna

42 retrospektion enkelt sätt att realisera lärande organisation team, produktägare och intressenter samlas utvärderar samarbete, metodik, rutiner Vadskallvi börjagöra? Vadskallvi slutagöra? Vadskallvi fortsätta med?

43 enkelt att se progressen Sprint Burndown Hours Remaining /1/2005 6/6/2005 6/11/2005 6/16/2005 6/21/2005 6/26/2005 backlog produktivitet Velocity = antalet funktionspoäng / sprint

44 Utmaningar med Scrum produktägarrollen krävande flexibiliteten måste kunna hanteras organisatoriska problem synliggörs

45 nyckelroller i utvecklingsprojektet Produktägare: Michael Fager, Jönköpings kommun Arkitekt: Rickard Öberg, Jayway Rådgivare: Anders Uddén Utvecklingsteam: Jayway (Scrum Master Ulrik Sandberg)

46 synpunkter, tankar, idéer välkomna! intressenter välkomna på mötena förslagslåda:

47 Kontaktcenter Michael Fager, Kontaktcenterchef

48 Ur kommunprogram Invånarna, besökare och näringsliv ska kunna få kontakt med kommunen på det sätt som är bäst för dem. Information ska finnas på olika språk. Medborgarservicen ska vara samordnad med såväl en fysisk mötesplats som en utvecklad hemsida, en telefonguide och andra informationskanaler ska vara lättillgängliga. De äldres och funktionshindrades behov ska särskilt tillgodoses.

49 Tidplan för projektet juni 08 Beslut styrgrupp Mitten nov 08 - beslut styrgrupp sep-09 Start KC 2009/2010 Flytt till permanenta lokaler Kartläggning, utredning Implementering rekrytering, Utbildning Etapp 1: KC i tillfälliga lokaler Ej besökare KC i permanenta lokaler Verksamhet Även personliga besök Lokal IS/IT-plattform

50 Varför Kontaktcenter? Medborgare får en tydlig kontaktyta in mot hela kommunen Huvuddelen av samtalen ska kunna avslutas redan vid den första kontakten genom att kunden får svar på sina frågor. Ambitionen är att ca 70-80% skall lösas vid första kontakten. Ge service utifrån medborgarnas perspektiv och behov. Minska kostnaderna för den totala ärendehandläggningen. Och vi ökar tillgängligheten!

51 Förväntat resultat Avlastning för handläggare ute i förvaltningarna. Ökad tillgänglighet och tid för det personliga mötet med medborgarna. Medborgarna skall i möjligaste mån få hjälp vid första kontakten. Större medborgarfokus. Ökad förståelse för medborgarnas behov. Ändrat kommunikationsmönster. Utförlig statistik på ärendeflöden som möjliggör kvalitetssäkring i förvaltningarna. Uppföljning och vidareutveckling av servicen. Nöjd medborgare.

52 Vad händer nu? Kartläggning som ger svar på vilka ärenden som är lämpliga att utföra i kontaktcenter. Kontaktcenter och förvaltningarna träffar överenskommelse om uppdragen. Rekrytering och senare utbildning. Lokaler och infrastruktur. Driftstart planerat till september.

53 Bemanning i kontaktcenter Kontaktcenterchef som leder och utvecklar verksamheten Teamledare som jobbar med arbetsprocesser,samtalsteknik,uppföljning Telefonister för lotsning av samtal Kommunvägledare för information och ärendehantering

54 Vår utmaning och ambition Jönköpings kommun står inför, precis som många andra kommuner, utmaningar att hantera verksamheten med begränsade resurser och dessutom stora pensionsavgångar de kommande åren. Det är därför mycket viktigt att vi vidareutvecklar våra arbetssätt så att vi kan göra mer med mindre tillgängliga resurser. Dessutom ställer dagens samhälle nya krav avseende information, service och tillgänglighet, mycket beroende av de förändrade kommunikationsmönster som har etablerats som en följd av internet, e- post och mobiltelefoni. Vi ska dra nytta av teknikutvecklingen för att bedriva verksamheten effektivare vilket samtidigt innebär att vi kan få mer tid för det personliga mötet där det behövs, är uppskattat och fyller en viktig funktion.

55 Tiden är inne för förändring!

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice (Innovative e-services for competence development and work support for customer service) 1 Sammanfattning Detta projekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer