Daniel är en erfaren konsult med teknisk ledning, kravanalys och arkitektur som specialitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daniel är en erfaren konsult med teknisk ledning, kravanalys och arkitektur som specialitet."

Transkript

1 Daniel Georgsson Daniel är en erfaren konsult med teknisk ledning, kravanalys och arkitektur som specialitet. IT-konsult Daniel är van att arbeta självständigt med ansvar för gruppens och eget resultat. Han är positiv, noggrann och uttrycker sig väl i tal och skrift. Med stort engagemang och analytisk förmåga är fokus på att skapa värde åt uppdragsgivaren. Include IT AB Maskinvägen Taberg Org.nr: Tele: Epost: Hemsida: Sida 1 av 14

2 Utbildningar 2013 Professional Scrum Master Certifiering PSM I scrum.org 2012 Sharepoint introduktion Lärarledd dagskurs Sharepoint för användare Windows 8 introduktion Lärarledd dagskurs Windows 8 för användare Testledare Självstudier testledare baserat på TMAP, internutbildning Sogeti 2010 Projektledare Självstudier projektledare baserat på SQS Sogeti Quality System, internutbildning Sogeti 2010 Agil testning Test enligt TMAP kombinerat med agilt arbetssätt och agila metoder (Lean & Agile), internutbildning Sogeti 2010 SCRUM Sogeti Scrum Course, agila metoder och agil metodik, internutbildning Sogeti 2008 Sharepoint för utvecklare Lärarledd tredagarskurs i Sharepoint för utvecklare 2008 Contempus Invoice Lärarledd tvådagarskurs i Contempus invoice för utvecklare 1999 Teknisk högskola Dataingenjör med inriktning på informationsteknologi (120p) vid Ingenjörshögskolan i Jönköping 1995 Akademisk utbildning Tekniskt basår (40p) vid Ingenjörshögskolan i Jönköping Anställningar 2013 Include IT AB, IT-konsult och egenföretagare 2007 Sogeti Sverige AB, IT-konsult 2005 InformationslogistiQ AB, IT-konsult 2000 Litium Affärskommunikation AB, IT-konsult 1999 Ingenjörshögskolan i Jönköping, Lärare och Systemutvecklare Referenter Helena Glemdal Bergkvist, IT-direktör Landstinget i Jönköping Marie Klemets, Konsultchef Sigma IT & Management AB Johan Hagelin, CIO Skogsstyrelsen Språk Svenska, modersmål Engelska, goda kunskaper CV Daniel Georgsson Sida 2 av 14

3 Intressen Familjen, löpning, styrketräning, skidåkning, jakt, fiske, golf, dans, båtliv mm. Körkort B-körkort (personbil) Uppdragserfarenhet 2013 Include IT Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare för produkten ERP-Connector. ERP-Connector är en integrationslösning som förenklar integration med affärssystemet Dynamics AX version 2009 och Include IT erbjuder lösningen till kunder och andra konsultföretag som vill minska risken vid integration med affärssystemet. Känd kostnad, känd tidplan och känd kvalité samt enkel konfiguration. Informationstillgång för integrerad lösning styrs inifrån affärssystemet. ERP-Connector kan användas för att integrera valfri annan PC-, webb- eller serverapplikation. Bra genväg för att bygga backend för egenutvecklade appar som får tillgång till information från affärssystemet. ERP-connector är baserad på NET business connector för Dynamics AX och förutsätter att kunden har erforderliga licenser för affärssystemet. Kravanalys, projektledning, systemutveckling, integration. TFS, Visual Studio, Dynamics AX, Balsamiq 2013 Skogsstyrelsen Uppdraget bestod i att på deltid vara kravanalytiker i projektet En dörr in för skogsägare. Regeringsuppdraget En dörr in för skogsägare syftar till att förenkla myndighetskontakter för skogsägare och att erbjuda en dörr in till myndigheter i skogliga frågor. Daniel har analyserat krav och tagit fram lösningsbeskrivning på IT-stöd som realiserar en myndighetsgemensam informationskanal och inlämningsfunktion för skogliga ärenden. IT-stödet drar nytta av myndighetens befintliga IT-stöd och kopplar samman skogsstyrelsens handläggarstöd med den webbaserade skogsägarportalen Mina sidor för skogsägare. Kravanalys, lösningsbeskrivning, samverkan mellan myndigheter Sharepoint, Word, PowerPoint, Excel, Balsamiq, FreeMind, Visio, Enterprise Architect CV Daniel Georgsson Sida 3 av 14

4 2012 Skogsstyrelsen Uppdraget bestod i att vara delprojektledare och kravanalytiker i projektet Intern Kundtjänst. Projektet etablerar en kundtjänstfunktion inom myndigheten som baserar sitt arbetssätt på ITIL. Kravanalys och skriva kravspecifikation för kundtjänstens IT-stöd, ta fram utvärderingsmall för utvärdering av IT-stöd och utrullningsplan för tjänstelevererande enheter som rullas ut i kundtjänstens första etableringsfas. Kravanalys, projektledning, verksamhetsanalys, metodstöd för kravanalys, metodstöd för test. Sharepoint, Word, PowerPoint, Excel, Balsamiq, FreeMind, Visio, Enterprise Architect Skogsstyrelsen Uppdraget bestod i att vara teknisk projektledare, kravanalytiker och scrum master i projektet Skydd och Stöd i Navet. Projektet levererar IT-stöd som ersätter och effektiviserar manuella rutiner för handläggning av biotopskyddsärenden, naturvårdsavtal samt de statliga stöden Nokås och Ädellövskogsbruk. IT-stödet är en vidareutveckling av myndighetens egenutvecklade webbplattform och tillför ny funktionalitet för anslagsfördelning, godkännande och attest av utbetalningar, integration med ekonomisystem och elektronisk signering av beslut. Projektet driver införande av elektronisk tjänstelegitimation för myndigheten. Daniel har varit med från start till slut i projektets alla faser från planering till genomförande och överlämnande till förvaltning. Teknisk projektledning, verksamhetsanalys, kravanalys, metodstöd för kravanalys, metodstöd för test, metodstöd för scrum, beläggningsplanering, scrum master, upphandlingsstöd, samverkan mellan myndigheter, integration Sharepoint, Word, PowerPoint, Excel, Balsamiq, FreeMind, Visio, Enterprise Architect, Visual Studio, TFS för ärendehantering och versionshantering Skogsstyrelsen Uppdraget bestod i att vara IT-arkitekt. Daniel har varit bollplank för ITavdelningen i olika frågor kring systemutveckling och har hjälpt till att engagera expertis vid behov. Av myndighetens cirka anställda har Daniel i sitt arbete haft kontakt med över 100 i olika sammanhang där han varit drivande. Arbetet har inneburit kontakt med flera av myndighetens leverantörer och andra myndigheter. CV Daniel Georgsson Sida 4 av 14

5 Införande av testmetodik baserad på TMAP, metodstöd för systemutveckling enligt scrum, metodstöd för dokumentation av krav, utredning kring prestanda och skalbarhet i Skogsstyrelsens plattform Navet. Sharepoint, Word, PowerPoint Excel, Balsamiq, FreeMind, Visio, Visual Studio, TFS Hallpressen AB Uppdraget bestod i att vara projektledare då tidningskoncernen utvecklade tolv appar för att läsa koncernens dagstidningar på ipad. Projektledning Sharepoint, Word, PowerPoint och Excel Chalmers Tekniska Högskola Uppdraget bestod i att vara teknisk projektledare, kravanalytiker och testledare i projektet VIS - Verktyg för Individuella Studieplaner. Studenterna vid Chalmers tekniska högskola får ett webbaserat verktyg för att anpassa studieplanen genom att göra individuella val av kurser eller block av kurser. Verktyget ska visualisera de krav som ställs för att ta ut en examen. Under första fasen vidareutveckling av egenutvecklat system och under andra fasen utveckling i Sharepoint som är Chalmers nya webbplatform. Teknisk projektledning, verksamhetsanalys, kravanalys, testledning Sharepoint, Word, PowerPoint, Excel, Sharepoint och Project 2011 Sogeti Sverige AB Uppdraget bestod i att vara kompetensområdesansvarig för kompetensområde Microsoft. Uppdraget innebar att förbereda och genomföra certifieringssatsning för kontorets konsulter och nätverksträffar där konsulter fick turas om att utbilda varandra i olika nya tekniker inom kompetensområdet. Teknisk ledning Powerpoint CV Daniel Georgsson Sida 5 av 14

6 2010 IKEA Communications, ICOM Uppdraget bestod i att vara systemarkitekt och ta fram integrationsarkitektur för integration med affärssystemet Dynamics AX. Utredning och lösningsbeskrivning. Systemarkitektur, förstudie, web services, integration Word, Visual Studio, Visio 2010 Sogeti Sverige AB Uppdraget bestod i att utbilda konsulter i systemutveckling för Enterprise Portal, webbportalen till affärssystemet Dynamics AX. Framtagande av utbildningsmaterial och genomförande av kurs. Utbildare Powerpoint, Dynamics AX 2009, Enterprise Portal, Sharepoint 2010 Edströms Maskin AB Uppdraget bestod i att supportera kundens BI-kub. En BI-lösning från Microsoft. Kunden använder excel som frontend till BI-kub för att visa och bearbeta statistik för artikelregistret. Systemutveckling, integration Excel, Visual Studio, MS SQL Server Elanders Uppdraget bestod i att vara teknisk projektledare, lead developer, systemutvecklare och systemarkitekt vid utveckling av webbportal integrerad med kundens affärssystem. Kundens kund beställer publikationer via internet för tryck på något av Elanders tryckerier. Orderläggning sker på många olika språk, via integration, direkt i affärssystemet. Portalen är integrerad med affärssystemet Microsoft Dynamics AX som är baserad på Sharepoint. Daniel har varit bryggan mellan de konsulter som utvecklar i affärssystemet och de konsulter som utvecklar webbportalen. Ansvar för arkitektur, framtagande av riktlinjer för utvecklare, ledning och fördelning av arbetet åt andra systemutvecklare. Kravanalys tillsammans med kunden, kundens kund och andra konsultbolag. CV Daniel Georgsson Sida 6 av 14

7 Teknisk projektledning, Verksamhetsanalys, Kravanalys, Systemarkitektur, Systemutveckling, web services, integration Word, PowerPoint, Excel, Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, Microsoft Dynamics AX 2009, Sharepoint 2009 Landstinget i Jönköping Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid utveckling av Web Service för att visning av antal fakturor att attestera. Informationen hämtas i kundens system för elektronisk fakturahantering. Systemutveckling, web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, Contempus Invoice Midroc Electro AB Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare, systemarkitekt och lead developer. Kundanpassade lösningar för webbaserade Enterprise Portal till affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Daniel har lett utvecklingen av anpassningar i Sharepoint och Enterprise Portal. Via egna analyser och kontakter med produktutvecklingsteamet i Redmond har han skapat en arkitektur som fungerar tillsammans med kända designmönster för utveckling av webbapplikationer i Microsoft NET och har även agerat mentor till flera yngre systemutvecklare web services, integration Word, PowerPoint, Excel, Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, Microsoft Dynamics AX 2009, Sharepoint 2008 TROAX AB Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid kundanpassning av webbplats baserad på Sharepoint. Systemutveckling Sharepoint, Visual Studio, MS SQL Server, Contempus Invoice, ASP CV Daniel Georgsson Sida 7 av 14

8 2008 ABB AB Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid kundanpassning av webbaserat system för elektronisk fakturahantering. Systemutveckling Visual Studio, MS SQL Server, Contempus Invoice, ASP 2008 NCC AB Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid kundanpassning av webbaserat system för elektronisk fakturahantering. Systemutveckling Visual Studio, MS SQL Server, Contempus Invoice, ASP Fagerhults belysning AB systemutvecklare vid förvaltning och vidareutveckling av webbapplikationer för hantering av produktkatalog och webbshop. Flera uppdrag mellan 2007 och integration Sharepoint, Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP Thomée Industrier systemutvecklare vid förvaltning och vidareutveckling av mobilt inköpssystem för orderläggning i butik och resande säljare. Lösningen är byggd med ruggade handdatorer som integrerats med affärssystemet via en webbportal. Flera olika uppdrag mellan 2007 och mobilitet, web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET,.net framework compact edition CV Daniel Georgsson Sida 8 av 14

9 2007 Holmgrens Bil AB Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid förvaltning och vidareutveckling handdatorapplikation för att registrera transponder till bil i det lokaliseringssystem kunden använder för att hålla reda på vart bilarna finns inom anläggningen. Systemutveckling, mobilitet, web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET,.net framework compact edition 2007 Svenska Alliansmissionen SAM Uppdraget bestod i att vara systemarkitekt och kravanalytiker i förstudie. För att ha koll på aktivitetsstöd behövs ett IT-stöd. I uppdraget ingår att göra kravspecifikation, databasmodell och att designa lösningen. Systemarkitektur, kravanalys, förstudie, databaskonstruktion Word, Access 2007 Perssons Rör & Värme AB Uppdraget bestod i att vara konsult vid införande av mobilt serviceordersystem. I uppdraget ingick att utbilda kundens servicetekniker. Teknisk ledning och Utbildning Word, Powerpoint, Scrollan Mobil Alfa Quality Moving Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid utveckling av lokaliseringslösning för kundens fordon. En app i handdator kopplad till GPS-antenn skickar via GPRS uppdateringar av bilens position. Bilarnas position visas på storbild på huvudkontoret och ger möjlighet att planera rutter samt höja chaufförens säkerhet. Systemarkitektur, kravanalys, systemutveckling, mobilitet, web services, integration CV Daniel Georgsson Sida 9 av 14

10 Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET,.net framework compact edition Holmgrens bil AB Uppdraget bestod i att vara systemarkitekt och systemutvecklare vid utveckling av applikationsplattform för kundens egen utveckling av Windows-, webb- och handdatorapplikationer. Systemarkitektur, systemutveckling, mobilitet, web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET,.net framework compact edition Perssons Rör & Värme AB systemutvecklare vid utveckling av Mobilt serviceordersystem integrerat med företagets affärssystem SCROLLAN. mobilitet, web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET,.net framework compact edition 2005 Elbe AB Uppdraget bestod i att vara kravanalytiker och systemutvecklare vid utveckling av handdatorapplikation för att registrera stickprov av vad som produceras vid en tidpunkt. Applikationen synkroniserar data från stickprovskontroller via active sync och låter användaren analysera resultatet i excel. Systemutveckling, kravanalys, mobilitet, integration Visual Studio,.net framework compact edition 2005 Jönköpings kommun, tekniska kontoret Uppdraget bestod i att vara kravanalytiker och systemarkitekt i förstudie. CV Daniel Georgsson Sida 10 av 14

11 SBA Systematiskt brandskyddsarbete innebär att ansvaret för att upprätthålla ett fullgott brandskydd övergått från räddningstjänsten till fastighetsägaren. För att arbeta preventivt med SBA behövs ett systemstöd. Systemarkitektur, kravanalys, förstudie Word, Visio 2005 Landstingsfastigheter i Jönköping Uppdraget bestod i att vara kravanalytiker och systemutvecklare vid vidareutveckling av webbaserat system för dokumenthantering. Systemet vidareutvecklades och konverterades från ASP till ASP.NET Kravanalys, Systemarkitektur, Systemutveckling, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP Karlstads Bostads AB systemutvecklare vid utveckling av webbaserat boköhanteringssystem för rättvis tilldelning av lägenheter. Integration med affärssystem och system för ritningsunderlag. web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET Fastighetsmäklarförbundet FMF systemutvecklare vid utveckling av webbaserat verksamhetsstöd till fastighetsmäklare, från intag av fastighetsinformation till kontrakt mellan köpare och säljare. Systemet har integration med lantmäteriets nationella fastighetsregister och de två mäklarapplikationerna SFD och CAPITEX. web services, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET 2003 DHL CV Daniel Georgsson Sida 11 av 14

12 Uppdraget bestod i att vara systemutvecklare vid utveckling av webbaserat projektverktyg. Verktyget är baserat på MS Project och tillför en lednings- och styrningsdimension till projekten. Funktioner för att hantera styrgrupper, projektportföljer och uppföljning. Systemutveckling, integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP 2002 Litium Affärskommunikation AB systemutvecklare vid utveckling av webbaserad beslutstödsapplikation. Navigatorn är en beslutsstödsapplikation med balanserat styrkort för nyckeltalsuppföljning och omvärldsbevakning med automatisk informationsinhämtning. Kunden konfigurerar eller får hjälp att konfigurera insamlingsverktyg för automatisk omvärldsbevakning. Informationsförsörjning sker via agenter och webbspindlar samt via informationsföretaget observer. integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP 2001 Bodafors Trä AB systemutvecklare vid utveckling av webbaserad beslutstödsapplikation. Navigatorn är en beslutsstödsapplikation med balanserat styrkort för nyckeltalsuppföljning och omvärldsbevakning med automatisk informationsinhämtning. Kunden konfigurerar eller får hjälp att konfigurera insamlingsverktyg för automatisk omvärldsbevakning. Informationsförsörjning sker via agenter och webbspindlar samt via informationsföretaget observer. integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP 2001 Nässjö träcentrum CV Daniel Georgsson Sida 12 av 14

13 systemutvecklare vid utveckling av webbaserad beslutstödsapplikation. Navigatorn är en beslutsstödsapplikation med balanserat styrkort för nyckeltalsuppföljning och omvärldsbevakning med automatisk informationsinhämtning. Kunden konfigurerar eller får hjälp att konfigurera insamlingsverktyg för automatisk omvärldsbevakning. Informationsförsörjning sker via agenter och webbspindlar samt via informationsföretaget observer. integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP 2001 Euro Info Centre Jönköpings län systemutvecklare vid utveckling av webbaserad beslutstödsapplikation. Navigatorn är en beslutsstödsapplikation med balanserat styrkort för nyckeltalsuppföljning och omvärldsbevakning med automatisk informationsinhämtning. Kunden konfigurerar eller får hjälp att konfigurera insamlingsverktyg för automatisk omvärldsbevakning. Informationsförsörjning sker via agenter och webbspindlar samt via informationsföretaget observer. integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP 2000 Luthor Industries AB systemutvecklare vid utveckling av webbaserad beslutstödsapplikation. Applikationen förpackas som en produkt. Navigatorn är en beslutsstödsapplikation med balanserat styrkort för nyckeltalsuppföljning och omvärldsbevakning med automatisk informationsinhämtning. Kunden konfigurerar eller får hjälp att konfigurera insamlingsverktyg för automatisk omvärldsbevakning. Informationsförsörjning sker via agenter och webbspindlar samt via informationsföretaget observer. integration Visual Studio, MS SQL Server,.net framework, C#, ASP.NET, ASP CV Daniel Georgsson Sida 13 av 14

14 Jönköpings kommun, Avd. för Näringslivssamverkan systemutvecklare vid utveckling av webbaserat verktyg för att söka information om regionala utbildningsanordnare. Teknisk projektledning, Kravanalys, Systemarkitektur, Systemutveckling Visual Studio, MS Access, ASP Knutpunkten vid Högskolan i Jönköping systemutvecklare vid utveckling av webbaserad mötesplats mellan studenter och näringsliv. Teknisk projektledning, Kravanalys, Systemarkitektur, Systemutveckling Visual Studio, MS SQL Server, ASP 1999 Ingenjörshögskolan Uppdraget bestod i att vara lärare för kursen databasteknik Norrköpings universitet Uppdraget bestod i att vara lärare för kursen internetteknik. CV Daniel Georgsson Sida 14 av 14

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning

Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning Peter Astner Business Intelligence Architecture & Development Peter har flera års erfarenhet av Business Intelligence lösningar och är specialiserad inom både Microsoft och Qlikviews plattformar. Han har

Läs mer

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Maj 2005, nr. 2, www.microsoft.se/business JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt s.6 Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Svenska Golfförbundet: Golfa säkert med nytt IT-system s.12 Delad information

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Request for information (RFI)

Request for information (RFI) P A G E 1 of (12) D A T E 11/02/2015 A U T H O R Rebecka Björndahl Cecilia Wallersköld Request for information (RFI) N Y T T C R M / I N S A M L I N G S S Y S T E M F Ö R D I A K O N I A H E A D O F F

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET ERFAREN Staffan är en erfaren systemutvecklare med över 20 år i branschen. Sedan sin tid på Microsoft 1994-1995 har inriktningen varit Windows och systemutveckling.

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer