Scrumsimulation med LEGO klossar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scrumsimulation med LEGO klossar"

Transkript

1 En produktorienterad Scrumsimulation med LEGO klossar Denna utgåva är anpassad för små och medelstora affärsrörelser. Simulationen är möjlig att anpassa för utbildning i andra iterationsbaserade agila utvecklingsramverk. Originalutgåvan är publicerad i februari 2009 Författare: Aleksey Krivitsky Senaste version 2.0, utgiven oktober 2011 Översatt till Svenska av Erik Hamrin, Detta verk är tillgängligt under följande licens; Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

2 Innehåll Scrumsimulation med LEGO klossar... 1 Förord... 3 Varför en Legobaserad simulator?... 3 Författarens tack... 4 Nuvarande version... 4 Licensieringen av detta arbete... 4 Webbcommunity och översättningsprojektet... 4 Spelet... 5 Tidsåtgång, teamens storlek och material... 5 Roller... 5 Saker att titta efter... 6 Spelets olika stadier... 7 Innan spelet... 7 Pågående spel Efter avslutat spel Variationer av spelet... 16

3 Förord Varför en Legobaserad simulator? Under de senaste åren har jag varit med och hållit ett dussin scrumkurser, både certifieringar och icke certifierande utbildningar. Alla dessa kurser har haft olika moment som simulerar exekveringen av scrum, men jag har alltid tyckt att det borde finnas bättre verktyg för detta. Nedan listar jag de attribut som, enligt min åsikt, ett minimalt spel/verktyg för scrumutbildning borde ha. Öppen backlog som ger upphov till idéer istället för detaljerade instruktioner att följa Vi vill börja spelet med en öppen backlog. Det inbjuder till samarbete mellan kunderna och teamet. En backlog kan förberedas av de som håller i utbildningen, men de ska inte vara stängda och överdrivet detaljerade. Det kommer att påminna för mycket om det gamla hederliga ledarskapsstilen command and control. Vi vill lära ut och demonstrera en helt annan typ av relation mellan kunderna och de utvecklare som ska omsätta kundernas önskan till en produkt. Genomtänkt produktutveckling istället för en lista av uppgifter som ska utföras Vi behöver lära ut produktutveckling, och inte hur man bedriver managment på mikronivå. Därför ska inte backlogs eller instruktioner bestå av en lista av exakta steg som ska göras. De ska snarare vara visionen av den färdiga produkten det överliggande målet för teamet. Team som jobbar för gemensam framgång istället för team som tävlar för högst poäng Spelet bör gå att skala till kurser med 20 deltagare eller fler. Detta innebär att gruppen ska delas upp i olika lag. Det ger en möjlighet för deltagarna att öva sina färdigheter i samarbete mellan olika team. Att verka för samarbete måste ofta göras explicit eftersom team som inte får instruktioner att samarbeta ofta börjar betrakta varandra som konkurrenter om resurser. Användabara mått som visar på fördelarna med agile istället för mått som kursledarna ber att få Alla mått som man efterfrågar måste tydligt vara knutna till något som teamen tjänar på att notera. Detta för att spelet syftar till att lära teamen hur deras egen process bör se ut. Löpande förbättringar istället för att vinna eller förlora spelet Spelet bör vara utformat så att teamen för flera chanser att spela det. Varje spel genererar lärdomar och ger möjlighet att identifiera förbättringar till befintliga processer.

4 Författarens tack Tidigt under 2009 hjälpte Mykola Gurov mig att förstå potentialen hos Lego som ett API 1 för simuleringar av produktutveckling. Senare samma år skapade jag en tidig version av detta spel som hette Lego for extended scrum simulation. Detta gjordes efter diskussioner med William Wake, Jurgen De Smet, Yves Hanoulle och Xavier Quesada Allue. Sedan den första publiceringen på Scrum Alliance hemsida har jag fått dussintals mejl som uttrycker uppskattning av detta arbete. Nu skulle jag vilja ta detta tillfälle i akt för att i min tur tacka alla som har kontaktat mig för att dela sina idéer och erfarenheter av att köra dessa simulationer. Gerry Kirk, Tim Yevgrashyn, Steve Rogalsky, Andriy Yevtushenko, Geoff Watts, Laurent Godé, Radu Davidescu, Martine Devos, Jo Newcombe Cook, Jakob Frandsen, Martin Müntzing, Ola Ellnestam, Dusan Kocurek, Danny (Danko) Kovatch, Gustavo Quiroz, Jukka Lindström, Eduardo Bregaida, and Nathaniel Cadwell. Särskilt vill jag tacka Robin Dymond och Sergey Dmitriev för att jag fick använda detta spel som en del i deras kurser för att certifiera scrum masters. Nuvarande version Sedan detta arbete publicerades under 2009 har flertalet coacher använt detta spel. Den nuvarande, förbättrade, versionen av simulationen som beskrivs i detta dokument reflekterar vissa delar av den feedback jag fått och de observationer som gjorts av dessa coacher. Licensieringen av detta arbete Denna utgåva distribueras under Creative Commons Attribution 3.0 Unported License Denna licens tillåter andra att distribuera, förändra samt bygga vidare på originalverket, för såväl privata som kommersiella syften. Detta är förbehållet kravet att man ger upphovsmannen erkännande för hans eller hennes verk vid varje publicering. Detta är en av de mest tillåtande licenser som finns. Den rekommenderas i de fall då upphovsmannen vill uppnå så stor spridning och användning av verket som möjligt. Webbcommunity och översättningsprojektet Vi har beslutat att skapa en plats som personer som är intresserade av att lära ut scrum med Lego som ett hjälpmedel kan besöka och samarbeta via; Gå med i vår community och hjälp oss sprida detta arbete. 1 Osäker på vad API betyder? Kolla;

5 Ett av de pågående projekten i vår community är att översätta detta arbete till olika språk. Kolla hur det går, och fundera på om du vill hjälpa till. Alla insatser uppskattas väldigt mycket. Spelet Tidsåtgång, teamens storlek och material Man har provat att anpassa spelet till olika utbildares specifika behov och för spel med deltagargrupper av olika storlekar. Nedan beskrivs spelet i sitt standardutförande, men användare uppmanas att anpassa och omforma spelet så att det passar deras specifika behov. Tidsåtgång: minuter 100 minuter Vid användande av snabbare estimeringstekniker 120 minuter Vid användande av planeringspoker eller liknande estimeringstekniker Deltagarantal: 2-25 personer Ideala förutsättningar är 2-3 team med 4-6 personer i varje (8-18 deltagare) Man kan utöka antalet deltagare utöver detta antal genom tillägg av scrum masters LEGO: En förpackning lego räcker till ett team på 4-6 personer I normalfallet används Basic Brick Set # På 20 personer så räcker 4 förpackningar med Lego Övrigt: Vanligt presentationsmaterial Post- its, blädderblock, merkeringspennor, whiteboardpennor Kortlek för planeringspoker ( eller hemmagjorda dito) Lokal: Ett arbetsbord till varje team Extra utrymme (ett bord eller golvyta) för den kompletta produkten är trevligt Roller Produktägare Som kursledare är det jag som spelar produktägarens roll. 2 Besök LEGOs webshop; shop.lego.com/en- SE/

6 Målet med detta är att visa hur produktägare agerar, vilka förväntningar och krav de generellt sett har samt vilka typer av beteenden från ett team som de uppskattar och vilka de inte uppskattar. Scrum master Detta spel kan spelas utan dedikerade scrum masters. Om man önskar lägga till denna funktion i spelet så görs det bäst genom att låta erfarna scrum coacher fyller dessa roller. Man kan även be medlemmar i teamet att vara scrum masters under övningen. Om man har möjligheten att ha coacher som scrum masters så kan de fokusera på just processen och arbetsflödet, medan kursledaren kan spela rollen som produktägare. Detta ger spelet ett mer naturligt flöde vilket leder till att spelet uppfattas enklare och klarare. Teammedlemmar Kursdeltagarna utgör teammedlemmarna. Testare varlfri roll Du kan utse testare inom teamen. Deras huvudsakliga ansvar blir att hjälpa utvecklarna att dokumentera de överenskomna kraven på design så att de kan göra acceptanstest av det som utvecklarna levererar. En negativ effekt som jag upplevt är att testarna inte bygger LEGO utan bara utvärderar vilken kvalitet det som levereras har. Eftersom målet med ett spel som detta är att lära genom att prova sig fram, så tycker jag att det är vettigare att uppmuntra alla deltagare i teamet i själva byggandet. Det som händer annars är att man delar upp teamet i två funktioner på ett väldigt strikt sätt, något som man inom agila utvecklingsmetodiker försöker undvika. Tillåt inga observatörer Spelet är i sig så roligt att spela att, enligt min mening, någon som tittar på snarare förlorar än vinner något på detta. Om ni inte anser att så är fallet så vill jag gärna hör era berättelser om varför. Saker att titta efter Beteenden Från mina observationer drar jag slutsatsen att vissa beteenden som deltagare visar upp under spelets gång är indikationer av vanor i en arbetssituation. Under stressiga förhållanden tenderar människor att falla tillbaka på sina naturliga beteenden. Detta spel är medvetet utformat för att vara just stressigt, så att det kan exponera dåliga vanor som skulle kunna hindra eller rent av skada anpassningen av en befintlig verksamhet till agila värderingar. Mitt mål som ledare och coach är att peka ut dessa beteenden inför gruppen och vända dem till någonting som gruppen lär sig av och lär sig hålla utkik efter.

7 Kommunikationsstilar Var uppmärksam på följande stilar; chefen, diktatorn, gaphalsen och liknande projektioner. Det är ett bra område att ta upp under samtalet efter ni har spelat och kan också vara ett bra område för personlig coachning av dessa individer. Scrum handlar om teamet, inte om vem som helst vill bestämma vad andra ska göra. Icke fungerande processer Håll ögonen öppna och leta efter de steg i processen som teamen kan bli bättre på. Till exempel, under den del av sprintplaneringen som handlar om att definiera uppgifter så kanske inte teamet ställer så många frågor som de behöver göra för att skaffa sig en korrekt bild av de user stories som tillhör sprinten. Det är sannolikt att teamet har detta problem, eller kommer att ha detta problem, inom någon del av det riktiga projektet. Det är därför viktigt att ta med dessa potentiella problemytor i den debrief som man gör efter spelet. Spelets olika stadier Detta spel har tre olika delar; innan spelets start, själva spelandet och debriefen efter dess avslut. Innan spelet Organisera de team som deltar Definiera processen som ska följas Projektinformation Skapa en backlog Estimera arbetsåtgång för ingående user stories Pågående spel Sprintplanering Sprintexekvering Sprintutvärdering Releasecykel Efter avslutat spel Debrief Innan spelet Organisera de team som deltar Tidsåtgång: 5 minuter Denna del av förberedelserna kan med fördel betraktas som en del själva spelet, det är ett lärande i sig.

8 För att visa på att scrum vill ha team som är självorganiserande på alla sätt så brukar jag be gruppen att dela in sig i grupper om 4-6 personer och förse sig själva med en arbetsplats. Projektinformation Tidsåtgång: 10 minuter. Du är nu 5 minuter in i spelet Som kursledare spelar jag rollen som produktägare och jag behöver förmedla följande information om det projekt som teamen nu ska jobba inom; 1. Alla team jobbar med ett och samma projekt det är inte en konkurrenssituation utan ett samarbete åt gemensam beställare 2. Produkten är en stad med vissa specifika byggnader och funktioner 3. Huvudsakligt byggnadsmaterial är LEGO, men det är tillåtet att använda andra material utöver detta. 4. Produktägaren är beslutsfattare gällande produkten det är min stad 5. Som produktägare kommer jag att vara tillgänglig under utvecklingsprocessen för att svara på frågor och ge feedback på det som levereras Att köra denna aktivitet som collaborative chartering kan vara en bra idé. Mitt mål är att se till att teamen praktiserar scrum när de bygger produkter med LEGO. Det som är lite svårt är att kombinera mina två roller. Dels är jag produktägare där jag bara drivs av dennes värderingar vilka inte fokuserar primärt på processen och dels är jag kursledare med målet att lära gruppen hur just den processen fungerar. Det finns många olika sätt som jag har provat att göra detta; 1. Genom att byta hatt förklara scrum regler för teamet Jag är tydlig och berättar explicit om jag talar i rollen som produktägare eller kursledare så att deltagarna vet vem de pratar med 2. Nybliven produktägare låter teamet sälja idén med scrum till mig Oftast agerar jag som en produktägare som inte vet så mycket om scrum eller agile. Jag presenterar min vision av staden och ber teamet om hjälp med att ta fram en agil process. Personligen så föredrar jag den sista metoden eftersom den förstärker inlärningsprocessen för deltagarna då de får öva sig på att förklara de värderingar som ligger bakom agil utveckling. Skapa en backlog Tidsåtgång: 15 minuter. Du är nu 15 minuter in i spelet. När ni har skissat upp en plan för projektet och kommit fram till hur processen ska se ut så är det dags att presentera informationen om hur staden ska se ut.

9 Normalt så gör jag detta genom att visa teamet en förberedd uppsättning av post- its på ett blädderblockspapper. Vanligtvis ingår följande objekt; Envåningshus (Ett flertal, en per post- it) Tvåvåningshus (Ett flertal) Affär Skola Kyrka Sjukhus Dagis Busshållplats Vägkorsning Park Vattendrag Bro Några av dessa objekt kan ritas direkt på blädderblocksblad och sedan ställs LEGO- objekten på dessa blad. Denna del av spelet tillåter dig som kursledare att vara hur kreativ som helst, för att bygga något mer underhållande än en vanlig stad. En gång när jag spelade detta med ett startup- team så byggde vi en Silicon Village. Självklart blev listan över saker som skulle byggas då lite annorlunda. Vi behövde ha en aula med en skärm för presentationer (som byggdes av en ipad), ett knippe öppna kontorlandskap på olika ställen i staden, en säkrad byggnad för våra webservrar samt ett hjältemonument över en entreprenör (ett pråligt monument on rails ). Det blev ett roligt projekt! Medan jag presenterar backlogen så förklarar jag i korthet hur jag tycker att varje del borde se ut. Vidare diskussioner och frågor försöker jag senarelägga till estimeringsdelen. Estimera arbetsåtgång för ingående user stories Tidsåtgång: Upp till 20 minuter. Du är nu cirka 30 minuter in i spelet Att uppskatta arbetet som föreligger är, av någon anledning, den svåraste uppgiften. Det är möjligt att jag vill: 1. Hoppa över estimaten (som gurus inom Agile skulle rekommendera) 2. Förenkla processen så det går snabbare 3. Spendera lite tid på att köra planning poker Every year there is a new estimation technique. The real Agile approach would be to throw estimations out. [YES!]

10 Beroende på hur mycket tid jag har till mitt förfogande brukar jag välja mellan den enklaste tekniken för estimering eller planeringspoker. Den snabbaste tekniken swimlane sizing Denna teknik kommer från Tydligen utövar jag denna teknik på ett mindre sofistikerat sätt. Se skissen nedan. Baserat på the triangulation concept 3 och swimlane sizing 4 ordnar vi helt enkelt kolumner för att rymma olika storlek på user stories. 1, 2, 3, 5, 8, 13 och så vidare om du föredrar Fibonacci, lite vetenskap är aldrig fel. Sedan får teamdeltagarna helt enkelt sätta de olika uppgifterna i den swimlane som de tycker representerar tiden som det kommer att ta att genomföra uppgiften. Det steget kan göras i de olika teamen eller tillsammans som en stor grupp. Det kan också utföras under tystnad. Figur 1: Swimlanes vid estimering i grupp Om gruppen är för stor för att alla ska få plats vid tavlan samtidigt så ber jag varje team skicka fram ett par var. När denna grupp är klar kommer nästa grupp fram, tills alla har fått en chans att jobba vid tavlan. 3 Triangulation and other concepts of Agile estimating and planning, by Mike Cohn 4 Swimlane Sizing Complete & Fast Backlog Estimation

11 När alla fått denna chans frågar jag gruppen av kursdeltagare i sin helhet om detta är bra nog till att börja med, och om de skulle vilja göra lite riktigt arbete nu. Planeringspoker med flera team Att köra planeringspoker 5 med flera team kräver att teamen först enas om ett storleksexempel på en uppgift. Att göra detta är relativt enkelt. Välj någon uppgift ur backlogen som är liten och tämligen enkel (utan att vara trivial) och tilldela den värdet 2. Normalt sett går alla med på att envåningshusen är tvåor. En annan metod som kan användas är att använda estimering efter t- shirtstorlekar 6 (XS, S, M, L, XL). Markera alla stories som får värdet S som tvåor och fortsätt sedan med planeringspokern. Jag skulle vilja dela med mig av tips som har hjälpt mig att få estimeringsövningar med multipla team att fungera bra; Organisera swimlanes på en vägg som beskrivet ovan Be teamen att uppskatta en user story i taget Be teamen att lägga till ytterligare information på varje user story allt eftersom de får den från produktägaren (eftersom det kanske blir det andra teamet som tar uppgiften) Uppmuntra och visa uppskattning när teammedlemmar ber om klargöranden för att bättre kunna avgöra uppgiftens storlek Så fort ett estimat är färdigt för en user story måste den upp på väggen igen så att andra team kan ta del av den nya informationen Innan ni avslutar övningen så be alla att komma upp och göra en sista kontroll av tavlan så att den vettig (en sanity check). Min uppfattning är att förändringar sällan görs vid denna kontroll. Om deltagarna inte vet hur planeringspoker går till så är det värt att köra en testrunda med något estimat som inte tillhör uppgiften. Det ger dig som kursledare en chans att kontrollera så att deltagarna använder tekniken korrekt eller lär sig använda den. Jag brukar be teamen göra en uppskatta/gissa följande; Hur mycket kostar en pint Guinness i Storbritannien? 5 Planeringspoker skapades av James Grening 2002 och gjordes populärt av Mike Cohn; 6 T- shirt sizing;

12 Syftet är att köra denna övning är att uppmuntra deltagarna att ställa frågor om hur poängen används, vart ölen skulle köpas och när. Det är en bra uppvärmning och visar hur viktigt det är att ställa frågor om alla saker som ska göras så att man har rätt uppfattning av uppgiften innan man sätter igång produktionen. Intressant nog så har båda teknikerna, swimlane sizing och planning poker, tillräckligt bra precision för att man ska kunna göra tillförlitliga releaseplaner baserat på dem. Detta har bevisats över tid genom flera hundra release burndown- kartor. Pågående spel Sprintplanering Tidsåtgång: 3 minuter. Du är nu cirka 50 minuter in i spelet. Så vi har använt 50 minuter, och vi har inte byggt någonting än? Skulle ni säga att det är nog med bevis för att estimering är slöseri med tid? Nu när alla user stories är estimerade så ska de flyttas från sina swimlanes till vår backlog. Eftersom vi vill att det ska vara mycket tydligt vad det är som vi jobbar med så skapar vi en speciell yta där vi kan samla alla olika teams planer för de alla sprinter som vi ska köra under spelets gång. Den kan se ut som bilden nedan; Figur 2: En planeringsvägg för multipla team innan sprint #1 planerats

13 Figur 3:En planeringsvägg för multipla team under pågående sprint #2 Vi kör sprintplaneringen som en kort timebox på tre minuter. Under denna tid så ber vi teamen att plocka userstories in i sina sprintboxar. När det är klart så frågar man om teamen känner sig obekväma nog sina planer för att försöka sig på att jobba efter dem. Sprintexekvering Tidsåtgång: 7 minuter Vi föredrar en sprintlängd på sju minuter, det brukar ge tillräckligt med tid för teamen att bygga ett par av de saker som de planerat om de samarbetar. Det är dessutom tillräckligt lite tid för att de inte ska hålla på och finslipa på sina user stories allt för länge. För att skapa en lite starkare känsla av stress så brukar vi köra ett stort tidtagarur på en projektor eller laptopskärm. Denna måste stå så att teamen tydligt kan se denna utan att behöva gå från sina arbetsplatser.

14 Figur 4: På stopwatch.com hittar man tidtagarur i olika utföranden som kan användas offline Sprintutvärdering Tidsåtgång: 5 minuter När tiden för sprinten tar slut, brukar jag se till att deltagarna omedelbart slutar att bygga. Sedan börjar jag fråga; Ok, var är min stad? Det jag har noterat är att det är först under den andra sprinten som teamen börjar kontinuerliga leveranser av färdiga user stories till demoarean (en karta som ritats på blädderblockspapper). Så i de flesta fall är det ingen som under den första sprinten tänker på att det är teamets uppgift att sätta ihop en demo. Låter det som något ni känner igen från verkliga projekt? Jag brukar få kommentarer under de debriefer som jag kör att jag är den snällaste produktägaren som någonsin skådats. Detta till trots så brukar det efter den första sprinten vara väldigt få saker som accepteras av mig som produktägaren. När jag får se byggnaderna så brukar jag komma på att; Jag gillar symmetri eller assymetri, beroende på vad som är vanligast Alla hus ska ha samma färg betyder egentligen En färg på varje hus, men olika färger på varje. Husen är för stora, för små eller för enhetliga Fönstren sitter inte där de borde <Sätt in egna påhittade fel här> De jobb som på grund av detta inte anses färdiga av mig som mottagare sätts tillbaka på vår planeringsvägg. Kvarvarande jobb kan man göra nya estimat för, men när jag kör spelet så görs detta sällan. Allt eftersom user stories accepteras av produktägaren så uppdaterar denne teamets burndown- graf. Eftersom så mycket måste göras om efter sprint ett så passar

15 produktägaren här på att göra ett uttalande om att man förmodligen inte kommer att klara av målet att lösa att uppgifter som man tagit på sig inom detta projekt. Innan klockan startas för nästa sprint så spenderar man lite tid på att fundera över vad man vill förändra inför nästa sprint. Detta blir ett slags litet mini- retrospektiv, och det är viktigt att påpeka detta för deltagarna så att det förstår vilket steg i processen som det är man arbetar med. Releasecykel Utan att spendera allt för mycket tid på att diskutera vad som gick fel i sprint #1, eftersom den oftast är en katastrof och ska visa på vanliga felsteg, så hoppar vi tillbaka till sprintplaneringssteget för sprint #2. Jag har insett att det i normalfallet tar tre sprintar för att bygga 80% av backlogen med tillräckligt bra kvalitet. Därför ser körschemat för spelet ut så här; Sprint #1 a. Planering 3 minuter b. Sprintning 7 minuter c. Granskning 5 minuter Sprint #2 a. Planering 3 minuter b. Sprintning 7 minuter c. Granskning 5 minuter Sprint #3 a. Planering 3 minuter b. Sprintning 7 minuter c. Granskning 5 minuter Total tidsåtgång: 45 minuter Eftersom det tar ungefär en timme (från skapandet av vår projektplan till en estimerad backlog) och vårt sprintande tar 45 minuter så har man ungefär 15 minuter på sig att köra debrief. Hela spelet tar cirka två timmar i detta utförande. Om kursledaren är erfaren, deltagarna har spelat tidigare eller om det finns hjälp att få i form av utbildade scrum masters, så kan man spela det hela lite snabbare. Efter avslutat spel Debrief Efter att man avslutar den sista sprinten och dess retrospektiv kan det vara klokt att ta en kortare paus innan man börjar med debriefandet. Det kan lugna ner deltagarnas känslor och ge alla lite tid att återhämta sig. Nämnde jag att spelet är ganska stressigt och påfrestande? Det gäller inte enbart för teammedlemmarna.

16 När vi sedan samlas sätter jag ofta deltagarna i en cirkel, och hjälper till att moderera en diskussion kring följande frågor; Vad upplevde deltagarna? Hur kändes det att vara utvecklare i ett scrumteam? Hur gick sprinterna?` Hur väl överensstämde estimaten med utfallet? o Denna fråga kräver att ni har burndown- grafen tillgänglig. Vad skulle ni ha gjort annorlunda om vi hade börjat om nu? Vad är produktägarens jobb/uppgift? Hur kändes det när nästan alla user stories i första sprinten krävde omarbete? Om scrum masters har deltagit, vad bidrog dessa med? Hur skulle ni förändra er strategi om ni visste att produktägaren inte är tillgänglig under sprinten? Hur hanterade ni kommunikation inom teamet? o Vilka beroenden såg ni och hur hanterade ni dessa? Vad har ni lärt er? Variationer av spelet Fluktuationer Ett par av mina goda vänner (Askhat Urazbaev och Nikita Fillipov) har designat ett liknande spel, som inkluderar slumpartade variationer i teamets storlek och tillgänglighet. För att få till dessa variationer så gör man, efter sprintplanering och före sprintstart, en multiplicering av estimaten satta på varje user story som teamet har tagit på sig, eller plockar ut en teammedlem som sjuk och därför frånvarande. Trots detta förväntar man sig att teamet ska nå sprintmålet i tid. När man jobbar med sådana variationer blir det ännu viktigare än tidigare att förorda samarbete över teamgränser för att distribuera uppgifter mellan alla i projektet, eftersom det blir tydligt att saker inte alltid blir som man hade tänkt sig. Scrum inom storskaliga operationer Jag har skalat denna simulation med LEGO till att köra med 100 deltagare uppdelade på 12 lag. Dessa lag byggde fyra olika städer samtidigt. Det krävdes ett par ton med LEGO, men det verkar vara ett fungerande sätt att visa hur scrum kan se ut när det bedrivs inom en stor organisation Har du en variation på spelet? Berätta om den! Vi är väldigt intresserade av era berättelser och variationer av simuleringen. Gå med oss på och skicka oss dina idéer via epost till

17 Tack för att du vill spela lego4scrum! Alexey Krivitsky

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH F7 Agila metoder EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH 1 XP - Scrum - Kanban Agila metoder Vad innehåller SCRUM Hur skiljer sig XP och SCRUM KANBAN

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap SCRUM Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap 2 Metodik Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera utfallet Metodiken behöver passa kontexten och tillgängliga resurser Verifiering av metodiken

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Agenda Vilka är Fredrik och Marcus? Gripen demonstratorprogram i korthet Varför och hur införde

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

SCRUM och agil utveckling

SCRUM och agil utveckling SCRUM och agil utveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

"Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni.

Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. "Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. Theresa B Moyers och Steve Martino Översättning Paul Harris och Carina Bång Att använda

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Tjäna så mycket du kan!

Tjäna så mycket du kan! Tjäna så mycket du kan! Övningen är till för att lyfta fram vikten av samarbete och att alla är beroende av varandra för att få bästa resultat. Klassen delas in i fyra grupper som placeras så att de inte

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se Teambuilding 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först

Läs mer

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2014 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2014 TNM082, 2013. Camilla Forsell.

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2014 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2014 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2013, FÖ3 Idag Scrum Från backlogg Gll sprint backlogg i detalj Scrum Produkt backlog Krav/önskemål representeras som punkter i en produkt

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring.

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. ATT LEDA FÖRÄNDRING Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. Innehåll Sida Leda från fronten 2 MBWA saker att prata

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Ekvationen. www.grul.se

Ekvationen. www.grul.se Ekvationen Ekvationen Speldesign: Niklas Lindblad Carl Heath Version 1.0 Tack till: Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 50 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Fungerar bäst i grupper om 2-4

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Mall: Coachande frågor att ställa till teamet

Mall: Coachande frågor att ställa till teamet Mall: Coachande frågor att ställa till teamet Bakgrund Det moderna ledarskapet består av alltmer coachande inslag. I en coachande chefsroll är frågor ett av dina viktigaste verktyg. Det är med hjälp av

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer