Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Making IT work for value. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Making IT work for value Årsredovisning 2010

2 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet 3 Avensia innovation 4 Vision och strategier 5 Detta är Avensia innovation 6 Dotterbolag Avensia 7 Grade 11 Mashie 16 Styrelse 20 Koncernledning 21 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning koncernen 28 Rapport över totalresultat i koncernen 29 Balansräkning koncernen 30 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 32 Kassaflödesanalys koncernen 33 Resultaträkning moderbolaget 34 Rapporter över totalresultat i moderbolaget 35 Balansräkning moderbolaget 36 Förändring i eget kapital moderbolaget 38 Kassaflödesanalys moderbolaget 39 Noter 40 Revisionsberättelse 56 2 (57)

3 VD HAR ORDET EN FÖRSIKTIG MARKNAD Koncernen är klar för fortsatt tillväxt Vi har tagit oss igenom två slitsamma år och hade väntat oss en snabbare återhämtning än vad utfallet blev för Vi såg tidigt en ökande efterfrågan inom samtliga våra dotterbolag, men när det närmade sig avslut var kunderna fortsatt försiktiga och affärsprocesserna drog ut på tiden. Under andra halvåret 2010 skedde det dock en snabbare återhämtning av den svenska IT-marknaden. Rörelseresultatet för helåret uppgår till -8,3 MKR. Av det är -1,0 MKR att hänföra till två anledningar relaterade till verksamheten. Den ena är att Avensia AB har haft två fastprisprojekt inom e-handelslösningar som har gått mycket över den budgeterade tiden och den andra är dålig beläggning inom Grade AB under första halvåret. För att stärka upp lönsamheten i projekten har vi anställt både produktchefer och erfarna projektledare. Vi har också arbetat med att vidareutveckla vårt arbetssätt både vad det gäller projektupplägg och utvecklingsmetodik. Resterande -7,3 MKR beror på speciella händelser av engångskaraktär. Under året har vi infört två nya redovisningsbedömningar som har påverkat koncernen, den ena är sättet att redovisa licensintäkterna och den andra är en mer återhållsam aktivering av immateriella rättigheter. Dessa sammantaget belastar resultatet med -2,0 MKR. Under året förlorade koncernen en gammal hyrestvist som belastar resultatet med -2,3 MKR. Vidare har vi skrivit ned goodwill med -3,0 MKR. Av dessa händelser är det enbart hyrestvisten som har påverkat kassaflödet. Under årets andra hälft har vi investerat tid i att införa en ny organisation, där slutmålet har varit att få tre självständiga dotterbolag. Organisationen bygger på att dotterbolagscheferna har fullständigt ansvar för verksamheten med de resultatmål som styrelsen sätter upp. På detta sätt skapar vi en entreprenörsanda som är viktig för vår fortsatta tillväxt. Vi har även aktivt arbetat med att sänka kostnaderna för koncernens centrala funktioner. Avensia AB har under året vunnit ett antal större kunduppdrag, där tex ICA valde Avensia Commerce Server för att bygga en e-handelslösning. Vi har även fått förtroendet att bygga lösningar åt Posten, Telenor och Kjell & Company. Grade AB har fått nya kunder där bland annat MTG, Swedavia, UD, NKS, Åklagarmyndigheten och Luftfartsverket har valt att investera i våra e- learninglösningar. Mashie AB har framgångsrikt tagit nya affärer, där den kanske enskilt största under året var Sodexo, som valde vårt system för sin storköksproduktion. Dessa förtroenden visar att vi har lyckats bygga mycket framgångsrika erbjudanden och konkurrenskraftiga produkter. Vi har också arbetat med att knyta till oss fler partners för att kunna ge våra kunder ett mer komplett erbjudande. Det har visat sig i många fall varit en mycket framgångsrik strategi och vi har gemensamt lyckats bredda vår kundbas. Vi har fortsatt att rekrytera personal och under året har antalet nya medarbetare ökat. Det är genom våra medarbetares kompetens och verksamhetskunnande som vi vinner nya och utmanande affärer. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla medarbetare för deras insats under året och med de framåtriktade åtgärder som nu är genomförda har koncernen stora möjligheter att växa under (57)

4 AVENSIA INNOVATION KONCERNEN Avensia innovation AB är moderbolag i en koncern som idag består av tre dotterbolag. Dotterbolagen Grade AB, Avensia AB och Mashie AB är alla produktbolag och har egna tjänster som stödjer sina respektive erbjudande. Inom moderbolaget finns funktioner som är kostnadseffektiva för att nyttjas av alla bolag i koncernen. Det är exempelvis ekonomi, infrastruktur och marknadsfunktion. Moderbolaget ansvarar även för att driva innovationsprocessen som skapar förutsättningar för att konkretisera och bedöma potentialen av produktidéer. Vi arbetar med en ständig strävan att, tillsammans med våra kunder och idégivare, hitta nya produktidéer som kan utvecklas till självständiga produktbolag. AVENSIA avensia Med en bred kompetens och ett stort engagemang erbjuder Avensia kundanpassade systemlösningar i teknikens framkant via två fokuserade affärsområden. Commerce erbjuder IT-system för e-handel och Development kundspecifika uppdrag inom systemutveckling. GRADE Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-learningkurser. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända e-learningbolagen i Norden. MASHIE Mashie erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Mashie ger unika möjligheter att effektivt planera och kvalitetssäkra näringsriktiga matsedlar med fullständig råvarukostnadskontroll. 4 (57)

5 VISION OCH STRATEGIER VISION AFFÄRSMODELL STRATEGIER TILLVÄXT FÖRETAGSKULTUR OCH VARUMÄRKE Avensia innovations vision är att skapa ledande nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Innovationskraft Genom att aktivt arbeta med idéer som passerar vår innovationsprocess kommer vi att finna nya moduler, produkter och tjänster. Dessa är viktiga för vår framtida tillväxt och för att nå vår vision om att hitta eller skapa nya nischade dotterföretag med unika produkter/ tjänster. För oss är en innovation något som våra kunder använder i sin verksamhet. Skapa lönsamma företag med god tillväxt som ger möjlighet till finansiering av befintliga och nya produkter. Skapa en innovationsprocess och företagskultur, som gör det möjligt att arbeta med nya teknologier och innovationer. Avensia innovations varumärke skall vara laddat med kreativitet, innovation, affärsmannaskap och ansvar. KUNDER Fortsätta att utveckla och fördjupa relationerna med våra prioriterade kunder genom ett nära samarbete och anpassa oss till förändringar i deras behov. Vara beredda att följa kunderna till nya marknader för att hjälpa dem att utveckla sin affär. Försäljningen bygger på långsiktighet, personlighet och ett ömsesidigt förtroende. MEDARBETARE Kunderna önskar att anlita ett kunskapsföretag och det är medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen. Genom rekrytering av rätt medarbetare med ett inre driv och eget engagemang att lära sig mer, utvecklas både individen, företaget och kunden. 5 (57)

6 DETTA ÄR AVENSIA INNOVATION INNOVATION Avensia innovations vision är att skapa ledande nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Till vår hjälp har vi tagit fram en enkel och flexibel iterativ innovationsprocess. När en vass idé tar form internt eller genom en extern kontakt, har vi ett första förutsättningslöst möte där idégivaren får presentera idén. Målet med mötet är att avgöra om ett samarbete är intressant från båda parter och hur det skulle kunna se ut. Beroende på vad det är för typ av idé och vilken mognadsgrad idén har, behövs oftast olika förädlingsaktiviteter. Dessa förädlingsaktiviteter bestäms under mötet och mål sätts på respektive aktivitet. När aktiviteterna är genomförda träffas vi igen och avgör om ytterligare förädling behövs. Oberoende idéns kvalité kommer det att krävas ett antal kompetenser för att den skall lyckas på marknaden. Dessa kompetenser finns beskrivna nedan och de finns inom Avensia innovation det gör oss unika. Teknisk kompetens - Genom en kvalitetssäkrad projektmetodik driver vi utvecklingsprojekt med moderna verktyg. Vår personal håller sig uppdaterad på nya teknologier och vi följer de utbildningskrav som krävs inom branschen med exempelvis certifieringar. Verksamhetskunnande Vi utvecklar gärna system som är hjärtat i våra kunders verksamhet. Vi har förmågan och intresset att sätta oss in i och förstå kundernas respektive verksamhet. Vi har dessutom erfarenhet från arbete med kunder som finns i olika branscher och har oftast kommit djupt in i deras verksamhet. Entreprenörskap Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. För oss är det någonting som gör att vi ändrar riktning, där nya infallsvinklar hittas och utvecklas, så att nya affärsverksamheter kan skapas på marknaden på ett nytt sätt. Individen och teamet behöver därför vara nyfikna, kreativa, ha en positiv syn på arbete, kunna arbeta självständigt, vara envisa, hängivna, optimistiska och ha ett visionärt tänkande. 6 (57)

7 DOTTERBOLAG Fokusering mot e-handel lade en plattform för tillväxt 2011 Avensia är Nordens ledande Microsoftpartner inom e-handel med kunder som ICA, Posten och Bygghemma.se. Den egna produkten Avensia Commerce Server är en komplett e-handelsplattform baserad på Microsoft Commerce Server och andra tredjepartsprodukter som möjliggör effektiv marknadsföring och försäljning på Internet och i andra kanaler. Året som gick Under 2010 togs ett antal steg på vägen mot att positionera Avensia som landets ledande leverantör av e-handelslösningar. Marknadsbudskapet renodlades och flera viktiga referensuppdrag genomfördes, där flerfalt prisbelönta Katshing har väckt mycket uppmärksamhet i branschen. Robin Gustafsson rekryterades som ny VD till bolaget och tillträdde sin tjänst den 1 januari Avensia omsatte 26,0 miljoner kronor under året vilket var en ökning med 8,9 procent. Rörelseresultatet blev dock en förlust på 2,5 miljoner kronor, något som främst kan knytas till två fastprisprojekt med negativa resultat. Projektutfallen har lett till att Avensia stärkt sina interna processer och genomfört rekryteringar till flera nyckelroller. Commerce och Development Avensia är verksamt inom två affärsområden: Commerce och Development. Inom Commerce erbjuds kunderna e-handelslösningar baserade på världens största plattform, Microsoft Commerce Server. Avensia leder kunderna från strategier till design, teknik och testning. Avensias prisbelönta e-handelsplatser driver trafik, konverterar besökare till köpare och klarar hög belastning. Avensia arbetar långsiktigt och har förmågan och erbjudandet att växa med kunderna. E-handelslösningen Avensia Commerce Server integrerar marknadsledande funktioner inom sökmotorteknologi, e-postmarknadsföring och produktinformation. Plattformen stöder kunder både inom företags- och konsumenthandel. Avensia är experter på att implementera multikanallösningar för retail i med handel i butikskiosker, mobiler och surfplattor. Development är ett brett konsulterbjudande 7 (57)

8 som kompletterar Commerce. Här ligger fokus på verksamhetsnära system baserade på Microsoftteknologier. Kunderna erbjuds hjälp inom verksamhetsanalys, design, mjukvaruutveckling och systemförvaltning. Marknad Avensia Commerce vänder sig till bolag som är eller vill ta sig till en marknadsledande e-handelsposition inom sin bransch. Kunderna finns inom vitt skilda branscher som byggvaror, dagligvaror, mode och konsumentelektronik. Avensia har under de senaste åren etablerat sig som en ledande leverantör och leveranserna har rönt stor uppmärksamhet. Developments kunder finns både i privat och i offentlig sektor. Avensias styrkeposition i Development bygger på långvariga och starka kundrelationer som ofta varar i många år, därför är denna del av verksamheten relativt konjunkturokänslig. Framtidsutsikter E-handelsbranschen har under 2010 upplevt ett uppsving och efterfrågan på Avensias lösningar är stor. Marknaden har vuxit efterhand som etablerade retailföretag vill förstärka sin närvaro på Internet. På denna växande marknad har Avensia även lyckats ökat sin marknadsandel. Under hösten skedde därför en stark expansion och satsning inom området, en satsning som fortsatt under Marknaden för specialanpassade systemlösningar där Development verkar är också på uppgång, och IT-budgetarna stiger. Detta är en fragmenterad marknad med många aktörer. Avensia fortsätter att växa med sina kunder behov och breddar också kundbasen genom att fortsätta bygga starka relationer. 8 (57)

9 KUNDCASE Design som väcker köplust Entreprenören Jörgen Bödmar har alltid haft en speciell passion för inredning och design. Efter 17 år på SAS och några år i rekryteringsbranschen startade han 2002 DesignOnline.se. Jörgen tyckte att e-handel var en underutnyttjad kanal, samtidigt som han såg att unga, lovande och lokala designers hade svårt att nå ut med sina produkter internationellt. Avensia är en bra samarbetspartner som är lyhörd, har förmågan att förstå hur vi arbetar och som har kunnat anpassa sig efter våra behov som kund. Det har alltid varit en vänlig och tillmötesgående atmosfär i projektet. Styrkan i projektet har varit att vi har kunnat lita på att arbetet blivit utfört med hög kvalitet. Jag har ett stort förtroende för Avensias kompetens, men jag har väl förhoppningsvis också gett utvecklarna ett och annat att ta med sig. Jörgen Bödmar, VD, Design OnLine Ambitionen med sajten var redan från början att vara ett föredöme inom e-handel genom att jobba hårt med det moderna sättet att marknadsföra sig - via Internet, sökmotorer och bloggar. Konceptet har varit mycket lyckosamt och omsättningen har expanderat stadigt. Vem kunde tro det om ett litet företag från Kalmar? För att förverkliga sina idéer insåg Jörgen att det krävdes en stabil, skalbar och användarvänlig plattform och ett gäng specialister utöver det vanliga. Avensia fick i uppdrag att ansvara för tekniken samtidigt som Jörgen själv utvecklade sig till en guru inom e-marknadsföring. Returrapporteringssystem för tidningar Varje dag, i ur och skur, levereras färska nyheter hem till din brevlåda. Att det är engagerade tidningsbud och en välorganiserad distributionshantering som ligger bakom, är det inte säkert att du tänker på när du häller upp morgonkaffet och tar del av dagens tidning. MTD (MorgonTidningsDistribution) förser svenskarna med drygt 3,1 miljoner morgontidningar - varje dag. Avensia har genom åren utvecklat ett antal större IT-system åt MTD. Gemensamt för alla systemen är att de på olika sätt effektiviserar tidningshanteringen samtidigt som de är verksamhetskritiska. Det system som förmodligen flest användare kommer i kontakt med dagligen är MTD s returrapporteringssystem (www.returer.se). Här kan alla tidningsåterförsäljare i Sverige, snabbt och effektivt, antingen via Internet eller via talsvarssystem för telefon återrapportera antalet returtidningar. De system som Avensia har utvecklat är en bra investering för MTD, både när det gäller arbetstimmar och kvalitet samtidigt som det har resulterat i samordnade rutiner till tidningsåterförsäljarna Jan Sebenius, IT-chef, MTD Ett annat system är Opti, en webbaserad applikation där alla intressenter kan anpassa och styra upplagorna baserat på tidigare försäljning. Antalet returer och antal återförsäljare som säljer slut minskar genom en smart upplagestyrning. Är det trav på Solvalla så skall inte tidningarna med experttipsen ta slut innan lunch. 9 (57)

10 MEDARBETARE Henrik Gildéus Henrik arbetar som systemutvecklare, med inslag av interaktionsdesign, på Avensia sedan drygt fem år tillbaka. Han har varit med och lanserat e-handelslösningar till kunder med varierande bakgrund och inriktning. Nyligen var Henrik med och lanserade en sajt åt Scandinavian DesignOnline. Idag är han nyckelperson i teamet som bygger en ny e-handelslösning åt Kjell & Company. - Det är kul att jobba i team, säger Henrik. Dels för gemenskapens skull, men också eftersom det är väldigt effektivt att arbeta i en grupp med olika kompetenser och personligheter. Man lär och utvecklas av och med varandra varje dag, vilket är otroligt värdefullt i en snabbrörlig bransch som den här, tillägger han med ett leende. Henrik beskriver arbetet som systemutvecklare i ett e-handelsprojekt på Avensia som utmanande och spännande. - Oftast vet våra kunder vad de vill ha, men inte alltid hur man realiserar det, menar han. Det är där vi på Avensia kommer in i bilden. - Vår uppgift är att försöka hitta den rätta tekniska lösningen som matchar kundens behov, samtidigt som de måste passa ihop med befintliga system. Det är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Å andra sidan är det ju till stor del det som är tjusningen. Själva problemlösningen alltså, avslutar Henrik och skyndar iväg till dagens morgonmöte. 10 (57)

11 DOTTERBOLAG Grades internetbaserade utbildningslösningar är universella och kan därför använda i de flesta utbildningssammanhang. Grade utvecklar och säljer skalbara och flexibla e-learninglösningar. Vi gör det möjligt för stora organisationer att effektivisera utbildning och kompetensutveckling. Basen i Grades erbjudande är de egenutvecklade mjukvarorna; utbildningssystemet LUVIT och författarverktyget Composer FX. I kombination med dessa erbjuder vi en mängd stödjande och kompletterande tjänster varav utveckling av interaktiva utbildningar, systemanpassningar och driftstjänster tillhör de mer betydande. Grade har 16 anställda i Stockholm och Lund, kunder i sju länder och slutanvändare i fler än 100 länder. Viktiga händelser under 2010: Rickard Nygren tf VD. Närmare samarbete med kunder som delfinansierar vidareutvecklingen av LUVIT. Ny version av författarverktyget Composer FX, som gör att alla utbildningar spelas upp med Flash. LUVIT har tydligare delats upp i moduler, en basmodul och flera tilläggsmoduler. Förstärkning av kompetens genom rekrytering inom projektledning, formgivning, illustrationer och film. Grade är organisationsmässigt uppdelat i tre delar. Kursproduktion, produktutveckling och konsulting. Kursproduktion Vårt produktionsteam utvecklar skräddarsydda webbaserade interaktiva utbildningar till våra kunder. Kursproduktioner har under året gjorts inom områden som hälso- och sjukvård, bokföring, miljö och säkerhet, process- och produktutbildning, simulerad applikationsutbildning samt bemötande av personal och kunder. I vårt produktionsteam har vi genom rekrytering förstärkt kompetensen inom formgivning, illustrationer och film. Dessa kompetenser blir allt viktigare och vi känner att vi nu kan producera utbildningar med en högre kvalité inom dessa områden än tidigare. Produktutveckling I nära samarbete med våra kunder vidareutvecklar utvecklingsteamet det webbaserade utbildningssystemet LUVIT och författarverktyget Composer FX. En förutsättning för Grades framgång är en hög innovativ, teknisk och pedagogisk kompetens. LUVIT LMS Utbildningssystemet LUVIT har delats upp i en basmodul och flera tilläggsmoduler. Detta för att ge kunder med olika behov möjlighet att välja endast de delar av LUVIT som just de har användning för. LUVIT Bas I basmodulen finns den grundfunktionalitet som behövs i ett webbaserat utbildningssystem. Här har under året ett stort antal nya funktioner tillkommit i samarbetsprojekt med våra kunder. T ex har vi utvecklat vad vi valt att kalla Aktivitetspanelen. Aktivitetspanelen är en social funktion som närmast 11 (57)

12 kan beskrivas som en lightversion av Facebooks nyhetsflöde. Distansutbildning kan lätt bli lite ensamt. Syftet med Aktivitetspanelen är därför att öka gemenskapen mellan deltagarna genom att låta dem läsa om och kommentera vad andra i kursen gör. LUVIT Mobil Med den nya modulen Mobil blir LUVIT tillgängligt i deltagarnas mobiltelefoner. I telefonen får man tillgång till mobilvänligt kursinnehåll och sin kalender. Man kan också läsa och skicka meddelanden, se de andra deltagarna i kursen, deras profiler och kontaktuppgifter samt följa vad som händer i kursen via aktivitetspanelen. LUVIT Kursadministration Vi har utvecklat en helt ny kursadministrationsmodul. Med den nya modulen underlättas hanteringen av all utbildning som kräver anmälan. LUVIT Kursadministration effektiviserar och förenklar administrationen av såväl lärarledda kurser som andra aktiviteter som kräver anmälan. Det är enkelt att få till s.k. blended learning genom att koppla ett kurstillfälle till en onlinekurs i LUVIT. På detta sätt får kursdeltagarna tillgång till allt som LUVIT erbjuder på ett smidigt sätt innan och efter den lärarledda kursen. LUVIT Kompetens Med LUVIT Kompetens kan du arbeta strategiskt och strukturerat med din organisations kompetensutveckling. Bland funktionerna finns kompetens och gaphantering, stöd för utvecklingssamtal, utvecklingskontrakt samt utvärdering av mål och historik. Composer FX Författarverktyget Composer FX kom som beta under 2010 för att sedan lanseras i Q Den stora nyheten jämfört med tidigare versioner av Composer är att kurserna nu spelas upp i Flash. Det gör det enkelt att distribuera kurser i stor skala. Med Composer FX skapar man interaktiva utbildningar och kunskapstester helt på egen hand. Vanlig datorvana räcker långt, men med kunskaper inom språk, formgivning och pedagogik kan man producera helt professionella utbildningar. Saknar du någon kompetens hjälper vi dig gärna. Konsulting Inom konsulting erbjuder vi utbildning och support runt våra produkter och hjälp vid införande av e-learning i en organisation på konsultbasis. Kunder Bland årets nya kunder fanns bland andra följande: Linköpings kommun Landstinget Sörmland Securitas Aviation MTG Riksdagen Spring Mobil Svenskt Demenscentrum 12 (57)

13 Till kunder som under året utmärkte sig genom nya betydande beställningar fanns bland andra: UD Swedavia Tetra Pak Karlstad kommun Boehringer Ingelheim NKS Nettstudier Akademiska Sjukhuset i Uppsala Marknaden Efter ett par svaga år har marknaden för e-learning tagit fart. Utbildning är en viktig konkurrensfaktor. Problemet som både organisationer och individer ställs inför är hur de på effektivast möjliga sätt kan tillgodogöra sig mer kunskap på kortare tid. e-learning möjliggör utbildningsinsatser som tidigare inte var ekonomiskt försvarbara. Allt fler organisationer investerar nu exempelvis i utbildning som omfattar samtliga medarbetare. motiverade och kunniga medarbetare samt konkurrenskraftiga lösningar. Framtidsutsikter Företag och organisationer kommer framöver ha ett stort behov av att utbilda sin personal. Grade ser fortsatt positivt på framtiden. Grade har idag kunder i alla storlekar inom många olika branscher. Vi kommer framöver att nischa oss och på ett mer strategiskt sätt vända oss till några utvalda marknader. Detta för att effektivare kunna möta våra kunder och för att bli bättre än konkurrenterna på dessa områden. På samma sätt som Avensia har hittat sin plats i ekosystemet för e-handel, kommer även Grade i större utsträckning att samarbeta med olika partners, både på systemsidan och vad det gäller konsulttjänster. Vi vill koncentrera oss på vår kärnverksamhet, spetsa vårt utbud och därigenom kunna ge bästa möjliga totalerbjudande till våra kunder. Grades konkurrenskraft Grade är i grunden bra positionerat med en diversifierad kundbas, lång historik, goda referenser, 13 (57)

14 KUNDCASE NKS Nettstudier är en av Norges ledande leverantörer av webbaserad utbildning. Varje år går över 4500 elever någon av NKS kurser inom ekonomi, ledarskap, pedagogik, hälsa, media och kommunikation. Den ekonomiska tillväxten är god, 2010 var omsättningen ca 66 miljoner NOK och vinsten över 13 NOK miljoner. Oslobaserade NKS har använt LUVIT sedan I takt med framgångarna har samarbetet med Grade utökats. Tillsammans har man genomfört en antal lyckade utvecklingsprojekt. Projekt som både har förbättrat NKS erbjudande och produkten LUVIT. NKS använder LUVIT huvudsakligen för undervisning och kursadministration. LUVIT har också integrerats med den e-handelslösning som finns på samt med andra studentadministrativa system. Flera av de externa administrativa system som används idag kommer helt att ersättas med LUVIT. Vi synes LUVIT generelt er et godt system for nettbasert læring, og det har latt seg tilpasse våre administrative og pedagogiske behov. De fleste av våre studier har fritt oppstartsdato og fri studieprogresjon. LUVIT har nå flere gode verktøy for studieplanlegging, samarbeid, oppfølging av studenter gjennom læringsprosessen og oppfølging av lærernes arbeid. Anders Nome, utvecklingschef på NKS. Vi ser at flere studenter nå ønsker kursene tilgjengelige på flere plattformer, som nettbrett og smarttelefoner. En rask og kontinuerlig utvikling er nødvendig for holde produktet relevant. På frågan om han kan rekommendera något annat utbildningsföretag att samarbeta med Grade och använda utbildningssystemet LUVIT svarar Anders Nome: Ja... men vi er usikre på om vi ønsker at våre konkurrenter skal velge LUVIT. Fem viktigaste fördelar med LUVIT enligt NKS Nettstudier Omfattande funktionalitet Flexibelt gränssnitt Användarvänlig utbildningsmiljö och administrativa funktioner Anpassad för olika pedagogiska modeller Stabilt NKS Nettstudier Högskolestudier och yrkesutbildning på internet 4500 studenter Studiestart varje dag - flexibilitet Lätt att kombinera med heltidsjobb Personlig lärare En av Norges största utbildningsinstitutioner 14 (57)

15 MEDARBETARE Tove Borglund Tove arbetar som konceptutvecklare och manusförfattare för webbaserad utbildning. - Det är stimulerande att träffa nya företag och kunder och komma rakt in i företagets kärnverksamhet: det är en förmån att få vara med och förmedla ämnen och värderingar i ett media som många idag uppskattar det ger möjlighet att planera sin tid och styra tempo och fokus själv. Privilegium Projekten varierar stort; både till innehåll och ämne, och många önskemål är dessutom ofta outtalade. - Det gäller att vara lyhörd och på väldigt kort tid ta in kultur och målgrupp. Kunder vill ofta förmedla attityder, förutom faktainnehåll, och dessa mjuka värden kan vara utmanande att ringa in. Grade har idag en komplett produktionsgrupp inom manus, form/illustration, film och projektledning. I pågående projekt för Swedavia är alla inblandade: Tove skriver manus, Jonas illustrerar, Robert filmar, Xavier programmerar, Annika kundansvarar, Sara projektleder och Anders ger Composer-expertis. - Det är ett privilegium att arbeta i ett gäng med en mix av lång erfarenhet och ny spännande kompetens inom området fett cool, som min son säger! 15 (57)

16 DOTTERBOLAG Det självklara valet för kunder som vill ha effektiva lösningar med en modern teknik inom matproduktion och livsmedelsbranschen. Mashie AB s affärsidé är att med starkt fokus på innovation/nytänkande utveckla och sälja användarvänliga, internetbaserade verksamhetsstödjande lösningar för storskalig produktion och distribution av näringsriktiga måltider. Mashie Online (Mashie) är ett helt Internet-baserat tidsbesparande verksamhetssystem för storskalig planering, produktion och distribution av mat och måltider. Mashie har en mängd unika funktioner för effektiv planering av näringsriktiga och kvalitativa matsedlar samtidigt som man har full kontroll på ekonomin, från inköp till leverans. Eftersom systemet är moduluppbyggt finns funktioner för alla roller inom den aktuella organisationen, med just den information som behövs. Exempel på funktioner är näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Mashie erbjuds som en sk. SaaS-lösning, vilket innebär att Mashie tillhandahåller funktionerna som en tjänst på Internet, där programuppdateringar, service-/support, backup etc. hanteras centralt. För Mashie betalar man månadsvis en grundlicens för sin organisation samt användarlicenser per användare. Grundlicensen består av basmodulen samt valfria tilläggsmoduler. Licensen kan enkelt kompletteras efter hand med fler moduler, liksom användarlicenser. Unik användarnytta Mashie ligger i frontlinjen när det gäller användarvänlighet, tillgänglighet, kvalitet och kundnytta. Mashie utvecklas enligt modern sk. Agil metodik, där funktionaliteten till mycket stor del styrs av användarna, via användarforum och intressegrupper. Att alltid lyssna på användarna är en självklarhet i produktutvecklingen. Mashie har idag mer än användare fördelade på ca 200 organisationer, varav över 100 kommuner i Sverige. 16 (57)

17 Mashie har i huvudsak tre målgrupper: 1. Organisationer med professionell och storskalig måltidsproduktion För organisationer som arbetar med kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och leveranser av mat, är Mashie ett verksamhetskritisktsystem. Typiska användare är verksamhetschefer, kostchefer, kökschefer och kökspersonal samt även restaurangutbildningar och catering/kedjeföretag. Matsedlarna kan göras publika genom funktionen Webbpublicering av matsedel i Mashie där t.ex. föräldrar till gymnasieelever i Växjö kommun kan se veckans matsedel på kommunens hemsida. En speciell modul i Mashie-systemet möjliggör central styrning och uppföljning inom en större organisation, vilket används av bl.a. stora cateringkedjor (t.ex. Sodexo). Central planering av näringsriktigt godkända matsedlar skickas ner till enskilda restauranger ingående i koncernen. Uppföljning av hur mycket som är producerat, sålt och hur stort svinnet är görs sedan centralt för hela koncernen. 2. Livsmedelsfabrikanter (industrikunder) Idag används Mashie av många fabrikanter i deras provköksverksamhet för receptframtagning, näringsberäkning och skapande av matsedelsförslag. Med en funktion i Mashie kan fabrikanten publicera recept och matsedelsförslag till andra professionella användare internt i Mashie. På så sätt når fabrikanten ut med sina produkter samtidigt som Mashie-användaren får hjälp genom färdigplanerade, näringsriktiga matsedlar och temaveckor. För att fabrikanten på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna hantera alla sina recept i Mashie och distribuera även till externa intressenter, finns en funktion i Mashie för att kunna administrera och publicera recept till en fördefinierad webbplats. Detta innebär att recept blir tillgängliga på t.ex. fabrikantens webbplats och är sökbara och skalbara enbart genom ett klick i Mashie. Receptet presenteras i ett format som följer webbplatsens stilmall. Exempel på Mashie-användare inom denna kategori är Findus, Procordia, Lantmännen och Arla storkök. 3. Konsumenter och externa system Externa intressenter är t.ex. privatpersoner, konsumenter eller professionella i matbranschen som inte har tillgång till Mashie-systemet för recepthantering. Gränssnitten för denna användargrupp är t.ex. Facebook, egna receptsajter eller mobila applikationer, men bakomliggande databas och logik är fortfarande Mashie-systemet. Eftersom Mashie är web-/internetbaserat kan alla funktioner i Mashie göras tillgängliga genom sk. Web Service-teknik, vilken innebär att externa system kan använda funktioner som finns i Mashiesystemet, i ett eget sammanhang och med egen grafisk profil. Finessen är att de avancerade funktioner som utvecklats av Mashie under många år, bland annat skalningsfunktioner för recept, näringsberäkning etc. kan återanvändas i helt nya lösningar. Mashie-systemet utgör dock fortfarande basen, där databas och logik finns. Exempel på användare i denna kategori är bl.a. föreningen Nyckelhålet på restaurang (ett initiativ från Livsmedelsverket) och Marknad och framtid Mashie konkurrerar på en hemmamarknad (Sverige) med mycket tydlig konkurrens och ett fåtal aktörer. Marknaden totalt upplevs som växande p.g.a. allt större krav på kost- och kostnadskontroll på måltidsverksamheterna. Stor potential bedöms finnas inom industrisidan, där bl.a. ett globalt ramavtal med Orkla-koncernen tecknades under året. Mashie har under året även lanserat tjänsten Mashie Kostservice. Den vänder sig till kunder som av kostnads- eller resursskäl behöver en extern kostansvarig som kan ta hand om kostnads- och näringsberäkning av recept, lägga upp näringsriktiga matsedlar samt att dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten. Mashie vidareutvecklas ständigt med nya, spännande funktioner som skapar användarnytta även för nya målgrupper. Konsumentsidan och externa system med sociala medier, appar etc. är mycket intressant och där har vi bara sett början. 17 (57)

18 NYA FUNKTIONER MED ANVÄNDARNYTTA Matsedelspresentation på webbplats och i mobilen Att på ett smakfullt sätt presentera matsedlar och menyer på en webbplats har aldrig varit enklare! Och det är självklart många som är intresserade av vad som erbjuds från köket eller restaurangen. Det kan vara lunchalternativen för barnens skola, veckomatsedlarna för äldreomsorgen och hemtjänsten eller lunch- /a la carte- och cateringmenyerna från personalrestaurangen. Vad är mer naturligt för gästerna än att hitta informationen på Internet? Med minimal administration kan matsedlar och menyer från Mashie publiceras direkt till webbplatsen med tilläggsmodulen Webbpublicering Matsedel. Matsedeln, bild på måltiden, näringspresentation per portion eller per vecka presenteras automatiskt. Se gärna två kundexempel: i Växjö och Dalängskolan i Lidköping (www.lidkoping.se). Mashies matsedlar är naturligtvis åtkomliga även från mobiltelefon, Smartphones, iphone, Android eller ipad. Det pratas mycket om sk. appar idag, dvs. små program som laddas ner och installeras i mobilen, men för att få matsedlar från Mashie i telefonen är det enklare än så. Med Mashie Webbpublicering Matsedel anpassad på webbsajten kan en länk skickas till mobiltelefonen med adressen till rätt matsedel. Lägg till adressen som ett bokmärke i telefonen och dagens meny kan direkt ses i webbläsaren. 18 (57)

19 KUNDCASE Sandvikens kommun omfattar en stor del av Gästrikland, från Kungsberg i norr till Gysinge i söder och har cirka invånare. Efter utvärdering av olika system på marknaden valde Sandvikens kommun 2006 att köpa in Mashie för att underlätta matsedelsplaneringen och beställning av måltider från skola till produktionskök. Till att börja med var det förskola och skola som lades in i systemet. Våren 2008 lades även äldreomsorgen in i systemet. När Sandviken valde Mashie såg de stora fördelar med att slippa handskrivna beställningslistor från skolorna, i Mashie kunde skolorna direkt lägga in sina portionsbeställningar mot lagd matsedel. Det ger köken produktionsunderlag som sedan kan användas vidare till fakturering. Även hanteringen kring specialkoster underlättas genom Mashie. Sandvikens Kommun har tack vare Mashie: Fått bättre överblick på kostnader per portion och av varor. Underlättat för kunden att beställa måltider. Fått bättre produktionsunderlag för köket. Förkortat tiden för faktureringen med cirka 40 timmar per månad. Den tidigare manuella faktureringen för varor sköts idag via Mashie. Större utbud av maträtter till hemmaboende äldre, vilket har varit positivt enligt olika enkätundersökningar. Vad vi har lagt märke till under dessa år är att programmet inte är begränsat till just ett visst arbetssätt, utan man kan bygga upp sin egen verksamhet precis som man själv vill ha den i systemet. Inga Öhman, Sandvikens Kommun Att Mashie går att komma åt via webben har också gjort att Sandvikens Kommun har haft en deltidsanställd som sköter jobbet från en annan ort i södra Sverige sedan Det är allt ifrån matsedlar, registerhantering, support och utbildning internt. - En stor fördel har varit att programmet är webbaserat vilket gör att programvaran går att komma åt oavsett var man sitter och jobbar bara man har en dator med internetuppkoppling, säger Inga Öhman, ansvarig för Mashie för Sandvikens Kommun. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en gemensam rapport om Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre. Undersökningen visar att äldreomsorgen i Sandviken satsar rätt. Förbättrings- och utvecklingsarbete inom hemtjänsten pågår kontinuerligt bland annat när det gäller inflytande, information, mat och social samvaro. - Sedan undersökningen genomfördes har vi inom äldreomsorgen genomfört en enkätundersökning gällande mat och matdistribution, berättar Karin Jonsson, socialchef i Sandvikens kommun. Vi hade en hög svarsfrekvens, 82 %, och 77 % är nöjda med hur maten smakar och hela 88 % tycker att storleken på portionerna är bra. Numera finns även möjligheten att välja maträtt. 19 (57)

20 STYRELSE Styrelseordförande Lars-Erik Nilsson (född 1943) Styrelseordförande sedan 2005 och styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB (Publ) och UClarity AB. Styrelseledamot i Conseller AB, MultiQ International AB. Aktieinnehav: Ledamöter Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Robin Gustafsson (född 1972) Produktutvecklingschef Scalado. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget Fileot Förvaltningning. Robin tillträdde som VD i Avensia AB Aktieinnehav: Per Wargéus (född 1961) VD för Avensia innovation AB och för Avensia AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i DataHalland samt INXL innovation AB. Aktieinnehav: Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt bolag inom Allokton koncernen. Aktieinnehav: (57)

Delårsrapport. januari - september 2011

Delårsrapport. januari - september 2011 Delårsrapport januari - september 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari - december 2011

Bokslutskommuniké. januari - december 2011 Bokslutskommuniké januari - december 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - mars 010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2010

Delårsrapport. januari - september 2010 Delårsrapport januari - september 2010 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

God tillväxt och stärkt lönsamhet

God tillväxt och stärkt lönsamhet Delårsrapport januari - juni 2013 God tillväxt och stärkt lönsamhet Nyckeltal april juni 2013 Omsättning 20,7 (16,7) MKR Rörelsemarginal 8,1 (3,6) procent Rörelseresultat 1,7 (0,6) MKR Kassaflöde 2,2 (-1,6)

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning Bokslutskommuniké januari - december 2013 Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning Nyckeltal oktober december 2013 Omsättning 23,8 (16,3) MKR Rörelsemarginal 3,2 (0,5) procent Rörelseresultat 0,8 (0,1)

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008 Positiv utveckling med rörelsemarginal på 10% Omsättningen för koncernen uppgick till 12,4 MKR och för moderbolaget 4,1 MKR (3,6) Rörelseresultatet

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering.

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Nyckelfaktorer Renodling - Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Stort ägande från styrelsen - Att ledning och styrelse är storägare gör att det finns ett egenintresse.

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Januari - mars Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Januari - mars 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari - mars 2010 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång. >> Omsättningen

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet Delårsrapport januari - september 2013 Fortsatt god tillväxt och lönsamhet Nyckeltal juli september 2013 Omsättning 18,9 (14,1) MKR Rörelsemarginal 15,9 (12,5) procent Rörelseresultat 3,0 (1,8) MKR Kassaflöde

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007 Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - september 2007 Omsättningen för koncernen under kvartal 3 2007 uppgick till 9,8 MKR och totalt sedan koncernen bildades 1 april till 20,1

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2009

Avensia innovation AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2009 Avensia innovation AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2009 2009 Ett utmanande och utvecklande år Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 10,0 MKR (10,2) för koncernen och för året till 39,8

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer