Alfabetisk förteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning"

Transkript

1 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår 1999 Ahmadi, Nader Ungdom, kulturmöten, identitet Liber AB Tryckår 1998 Andersen, Tom Reflekterande Processer Mareld Tryckår: 1991 Angel, Birgitta Att möta flyktingbarn och deras familjer Studentlitteratur Tryckår: 1992 Anthropology & Medicine Volume 6 nr. 2 Carfax Publishing Tryckår: 1999

2 2 Arenas, Julio G. Interkulturell Psykologi Hans Reitzels Förlag Tryckår: 1997 Andersson, Margareta Integritet som begrepp och princip Akademisk avhandling Tryckår: 1996 Antonovsky, Aaron Hälsans Mysterium Natur och kultur Tryckår: 2001 Arbabi, Farnaz och Lotta Fristorp Överlevands handbok för flickor om frihet och heder Rädda Barnen Allen G. Jon Coping with Trauma American Psychiatric Press Inc Tryckår: 1995 Albercht L., Gary, Ray Fitzpatrick & Susan C. Scrimshaw The Handbook of Social Studies in Health & Medicine SAGE Publications Tryckår: 2000 Alberdi Francisco, Christian Norregaard, Marianne Kastrup & Majken Kristensen Transkulturell Psykiatri Hans Reitzels Förlag Tryckår: 2002 Tryckår: Anderson,Harlene Samtal språk och möjligheter Mareld 2002 ( finns i 2 ex) Andrews M. Margaret och Joyceen S. Boyle

3 3 Titel. Transcultural Concepts in Nursing Care Lippincott Tryckår: 1999 Al-Saffar, Suad Trauma, ethnicitry and posttraumatic stress Disorder in outpatient psychiatry Reportprint AB Tryckår: 2003 Förfsattare: Achebe, Chinua Home and Exile Anchor Books Tryckår: 2001 Allwood Martin, Carl Tvärkulturella möten Natur och Kultur Tryckår: 2000 Andersson- Kristal, Binnie Psychology of the refugee, the immigrant and their children Department of Psychology University of Lund Tryckår: 2000 Andersson-Kristal, Binnie Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn- en psykologisk modell Studentlitteratur Tryckår: 2001 Andersson-Kristal, Binnie Att förstå flyktingar, invandrare och deras Barn- en psykologisk modell Studielitteratur Tryckår: 2001 Andersen, Tom Reflekterande processer Mareld Tryckår: 2003 Ahrenfelt, Bo Förändring som tillstånd Studentlitteratur Tryckår: 2001

4 4 Ali, Monica Brick Lane En lysande bok om det viktiga I livet Forum Tryckår: 2003 Angel Birgitta & Anders Hjern Att möte flyktingar Studentlitteratur Tryckår: 2004 Aambø, Arild LOS (Løsningsorienterte Samtaler) Gyldendal Akademisk Tryckår: 2004 Ardavan, Soudabeh. Brita Hännestrand, Mahmoud Naiemi Och Soraya Zangbari Slakten på blommorna Lindelöws bokförlag Tryckår: 2004 Alinder, Birgitta och Lilian Ralphusson Att leva vidare efter tortyr och livsfara separation och flykt och ett liv i exil Åtvidabergs Bok & Tryck AB Tryckår: 2000 Ahlberg, Nora No Five fingers are alike Solum Forlag Tryckår: 2000 Alfakir, Nabila Skapa dialog med föräldrarna -Integration i praktiken Runa Tryckår: 2004 Arnstberg, Karl-Olov & Ingrid Ramberg I stadens utkant perspektiv på förorter Mångkulturellt Centrum Tryckår: 2000 Ahmadi, Nader & Eva Britt Lönnback Tvärkulturellt Socialt Arbete av socialarbetare för socialarbetare

5 5 FoU- Rapport 2005:5 Tryckår: 2005 Tilel: Ahlberg, Norra (Red.) Utfordringer innen helse og omsorg blant minoriteter NAKMI ( finns i 2 ex) Amara, Fadela Varken Hora eller Kuvad Pocky AB Stockholm Tryckår: 2005 Ardavan, Soudabeh, Brita Hännestrand, Mahmoud Naiemi och Soraya Zangbari Slakten på Blommorna Författaren & Lindelöws bokförlag Tryckår: 2004 Ahearn L., Fredrick Psychosocial Wellness of Refugees Berghahn Books Tryckår: 2000 Akhavan, Sharareh The health and working conditions of female immigrants in Sweden Karolinska Institutet Tryckår: 2006 Aytar, Osman Mångfaldens organisering om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige) Stockholms University Tryckår: 2007 Assadi, Mina Om ni bara visste (Iranska barn skriver) ISBN Tryckår: 1990 Adler, Hans, Claes Hollstedt, Sten Levander, Ulla Lidström, Peter Löwenhielm, Bengt Sjölenius,

6 6 Ewa Wressmark Psykiatrins Juridik 2004 JURIS AB Tryckår: 2004 Alastair, John Cox, V. Campbell and Bill (K,W,M) Fullford Medicine of the person Jessica Kingsley Publishers Tryckår: 2007 Allwood, Martin Carl and John W. Berry International Journal of Psychology IUPsyS Tryckår: 2006 Atighetchi, Dariusch Islamic Bioethics: Problems and Perspectives Springer Tryckår: 2007 Arlebrink, Jan Grundläggande Vårdetik- teori och praktik Studentlitteratur Tryckår: 2006 Adichie Ngozi, Chimamanda En halv gul sol Albert Bonniers Förlag Tryckår: 2007 Ackebo Moberg, Mely Tror du tantrna kan cykla? Elanders Berlings Tryckår: 2007 Tryckår: Abrahamsson Henning, Kajsa Dental fear and oral health behavior Studies on psychological and psychosocial factors Faculty of Odonotology, The Sahlgrenska Academy At Göteborg University, Sweden 2003 ( finns I 2 ex) Allgulander, Christer Introduktion till Klinisk Psykiatri Studentlitteratur Tryckår: 2008 Ahmadi, Fereshteh

7 7 Kultur och hälsa Studentlitteratur Tryckår: 2008 Akhavan, Sharareh The health and working conditions of female immigrants in Sweden Karolinska Institutet Tryckår: 2006 Ambjörnsson, Ronny Europas Idéhistoria medeltiden Natur & Kultur Tryckår: 2002, 2005 Ambjörnsson, Ronny Takens Pilgrimer Natur och Kultur Tryckår: 2002 Allwood, Carl Martin & Per Johansson Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället. Liber Tryckår: 2009 Abbo, Catherine Profiles and Outcome of Traditional Healing Pratices for Severe Mental Illnesses in two districts of Eastern Uganda Makerere University Tryckår: 2009 Andersson e. Hans Henry Ascher Ulla Björkberg Marita Eastmond Mellan det förflutna och framtidden Asylsökande barns välfärd hälsa och välbefinnande (finns i 1 ex) Geson Hylte Tryck Tryckår: 2010 Avrahami, Dina Vi dansar inte på bordet Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige:

8 8 Stigmarisering & stolthet Pickabok förlag Tryck år: 2007 Asaad, Arkan Sjärnlösa nätter Nordsedts Tryckår: 2011 En berätelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv Alfakir, Nabila Föräldrasamverkan i förändring- Handbok för pedagoger Liber Tryckår: 2010 Abiri, Elisabeth, Anna brodin, Peter Johansson Mänsklika Rättigheter? Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom (handbok i mänskliga rättigheter På kommunal nivå) ISBN Tryck år Albert, Tim a-z og Medical writing BMJ Books Tryckår: 2000 Alm, Susanne Olof Bäckman Anna Gavanas & Anders Nilsson Utanförskap Serie fgarmtider Tryckår: 2011 American Psychiatric Association MINI-D IV, Diagnostiska Kriterier engligt DSM-IV-TR Pilgrim Press Tryckår: 2002

9 9 Allwood, Martin Carl & Per Johansson Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället Liber Tryckår: 2009 Andersson, Tom Reflekterande processer Samtal och samtal om samtalen Studentlitteratur Tryckår: 2011 Albin, Björn Morbidity and mortality among foreign-born Swedes Division of Geriatric Medicine Lund University Tryckår: 2006 Allgulander, Christer Introduktion till Klinisk Psykiatri Stidentlitteratur Tryckår: 2012 Ascher, Henry Anders Hjern Från apati till aktivitet Teori och behandling av flyktingbarn med Svår psykisk ohälsa Studentlitteratur Tryck år: 2013 Ascher, Henry Anders Hjern Från apati till aktivitet Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Studentlitteratur Tryckår: 2013

10 10 B Brinkemo Per Mellan klan och stat, Somalier i Sverige. Timbro Tryckår: 2014 Brandt, Johan LEAN I SVENSK SJUKVÅRD- Bakgrund, praktik och reflektioner Lieber Tryckår: 2013 Blix Mårten Framtidens väfärd och den åldrande befllkningen Regeringskansliet Tryckår: 213 Brodwin, Paul Everyday Ethics University of Californai press Tryckår: 2013 Binder, Pauline The Maternal Migration Effect Uppsala Universitet Tryckår: 2012 Barn och ungdomspsykiatrin, BUP Riktlinjer till stöd,för bedömning och behandling, 2012 Stockholms läns landsting Tryckår: 2012 Bursztein Lipsicas Cendrine Sicide Attempts among Immigrants in Europé Karolinska Institutet Tryckår: 2012

11 11 Benedek David M, Wynn Gary H Clinical Manual for Management of PTSD American Psychiatric Publishing,Inc Tryckår: 2011 Barnow Sven och Balkir Nazil Cultural Variations in Psychopathology/ From research to practice Hogrefe Tryckår: 2012 Backlund Åsa,Eriksson Riitta, Von Greiff Katarina,Åkerlund Eva-Marie Ensam och flyktingbarn- Barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige FoU-enheterna och författarna Tryckår: 2012 Brettel Caroline B. and Hollifield James. F. Migration Theory, Talking across Discipline Second edition Routledge,Taylor &Francis Group Tryckår: 2008 Bhugra, Dinesh & Ray Cochrane Psychiatry in Multicultural Britain The Royal College of Psychiatrists Tryckår: 2001 Borgå, Per Kulturell Psykiatri Tryckår: 1995 Bowie, Fiona The Anthropology of Religion Tryckår: 2000

12 12 Brunåker, Alicia Carlvant Nyman, Gunnel Bremer, Sevil Tankar om transkulturell barndiagnotisk Omsorgnämnden Tryckår: 1996 Tryckår: Bravo, Marcela Lönnback Eva Britt Förebyggande psykosocialt arbete med invandrade familjer Bromastryck AB december 1997:22 FoU-Rapport Bäckman Lars & von Hofsten Claes Psychology at the Turn of the Millenium (volume 1) Psychology Press Tryckår: 2002 Bäckman Lars & von Hofsten Claes Psychology at the Turn of the Millennium (volume 2) Psychology Press Tryckår: 2002 Borevi, Karin Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället Elanders Gotab, Stockholm 2002 Tryckår: 2002 Bhugra, Dinesh, Cochrane, Ray Psychiatry in Multicultural Britain Gaskell Tryckår: 2001 Bremberg, Sven Hur ska förskolan förbättra barns psykiska hälsa? (en kunskapöversikt) Graphium Norstedts Tryckeri Tryckår: 2001 Bolaffi, Guido Bracalenti, Raffaele, Braham, Peter Gindro, Sandro Dictionary of Race Ethniticy & Culture SAGE Publications Tryckår: 2003

13 13 Berry W. John Cross-Cultural Psychology Cambridge University Press Tryckår: 2002 Boström, Emily En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av hälsa Och hälsofrämjande faktorer hos introduktionsdeltagare I Stockholm (Uppsats, 2 ex) Tryckår: december 2002 Boehnlein K. James Psychiatry and Religion American Psychiatric Press Tryckår: 2000 Tryckår: Baksi Kurdo Invandrare och hälsa Svartvitts förlag 1999 (2 ex) Backlund, Britt Inta bara ord (en bok om talad kommunikation) Studentlitteratur Tryckår: 1991 Bischofberger, Erwin Kroppens etik Libris Tryckår: 2002 Bibeln Bokförlag Libris. Örebro Blob, Mathias, Peter Berliner, Malin Wiking & AKO Sema At få Sjalen med ( Socialpsykiatri og mennesker med anden etnisk Baggrund end dansk) Videnscenter för Socialpsykiatri Tryckår: 2003 Bond Harris, Michael Working att the interface of Cultures

14 14 Förlag. Pootledge Tryckår: 1997 Tryckår: Bäärnhielm, Sofie Clinical Encounters with different illness realities Karolinska Institutet 2000 (finns i 2 ex) Bäärnhielm, Sofie Clinical Encounters with different illness realities Förlag. Karolinska Institutet Tryckår Bolin, Elsa Porträtt utan Guldram (Sex kvinnor i vården) Tiden förlag Tryckår: 1987 Bond Harris, Michael Working att the interface of cultures London and New York Tryckår: 1997 Brockman, Johan The New Humanists Barnes & Nobel Tryckår: 2003 Bing, Vibeke Små, få och fattiga Studentlitteratur Tryckår: 2003 Boëthius Boalt, Siv och Marie-Louis Ögren Grupp Handledning Mareld, Ericastiftelsen Tryckår: 2003 Becker, Joseph & Arthur Kleinman Psychosocial Aspects of Depression Lawrence Brlbaum Associates, Publishers Tryckår: 1991 Baer A. Hans, Merrill Singer och Ida Susser Medical Anthropology and the World System Westport, Connecticut London

15 15 Tryckår: 2003 Barbosa da Silva, Antiónio och Marie Ljungquist Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige Studentlitteratur Tryckår: 2003 Bigby, JudyAnn Cross-Cultural Medicine American College of Physicians/Philadelphia Tryckår: 2003 Bibace. Roger James D.Larid, Kenneth L. Noller, and Jaan Valsiner Science and Medicine Dialogue (Thinking through Particulars and Universals) Prager Tryckår: 2005 Bibace, Roger. James D.Laird, Kenneth L. Noller, and Jaan Valsiner Science and medicine in dialogue (Thinking through Particulars and Universals) Praeger Tryckår: 2005 Brülde, Bengt & Pr-Anders Tengland Hälsa och sjukdom (en brgreppslig utredning) Studentlitteratur Tryckår: 2003 Bemak, Fred, Rita Chi-Ting Chung and Paul B. Pedersen A Psychosocial Approach to Innovative Multicultural Interventions Greenwood Press Tryckår: 2003 Blackwell, Dick Counselling and Psychotherapy with Refugees Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia Tryckår: 2005 Bhui, Kamaldeep Racism & Mental Health Jessica Kingsley Publishers

16 16 Tryckår: 2002 Bremberg, Sven Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Statens Folkhälsoinstitut Tryckår: 2004 Blomqvist Rodrigo, Paula Närvarons politik och det mångetniska Sverige om att ta plats i demokratin Akademisk avhandling för filosofie doktorexamen, Förfaltningshögskolan, Göteborg universitet Tryckår: 2005 Borge Helmen, Anne Inger Resiliens- risk och sund utveckling Studentlitteratur Tryckår: 2005 Bot, Hanneke Dialogue interpreting in mental health Rodopi Tryckår: 2005 Bejerot, Susanne Tvångssyndrom/OCD (Nycklar på bordet) Cura bokförlag Tryckår: 2002 Bylund, Elisabeth och Lillemor Cedergren Förbättra vården- fråga patienten Förlagshuset Gothia Tryckår: 2003 Brodkorb B. Ellen og Esben B-J Jaer Psyk Opp special To Psyke én Kjærlighet Hertervig forlag Tryckår: 2006

17 17 Brunvante, Reidun Flyktninger og asylsøkere i helsetjensten Gyldendal Akademisk Tryckår: 2006 Bremer, Sevil, Monica Brendler-Lindqvist, Björn Wrangsjö Ungdomar och hedersrelaterat våld (om transkulturellt behandlingsarbetet) Rädda Barnen Tryckår: 2006 Boehnlein K., James Psychiatry and Religon (The Convergence of Mind an Spirit) American Psychatric Press Inc. Tryckår: 2000 Byström, Mikael En broder, gäst och parasit Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debat Förlag. Stockholms Universitet Tryckår: 2006 Blomqvist, Paula (Red.) Den Gränslösa Välfärdsstaten STC Avesta Tryckår: 2003 Bhui Ka,aldeep & Dinesh Bhugra Culture and Mental Health Hodder Arnold Tryckår: 2007 Birkler, Jacob Filosofi omvårdnad etik ock människosyn Liber Tryckår: 2007 Brune, Ylva Invandrare i svenskt arbetsliv Statens Invadrareverk Tryckår: 1993

18 18 Borg, Marit Verksamma relationer (Vad innebär det sett ut psykiatriska patienters synvinkel?) Elanders Gotab Tryckår: 1999 Borg, Marig og Kristjana Kristiansen Medforskning å forske sammen for kunskap om psykisk Helse Universitetsforlaget Tryckår: 2009 Bjurström, Per Konsten på Karolinska Sjukhuset ISBN Tryckår: 1998 Berg, Lasse Gryning över Kalahari, hur människan blev människa Förlag. Ordfron Tryckår: 2005 Bärmark, Jan Den läkane Buddha Förlarg: Carlssons förlag Tryckår: 2007 Bruner, Jerome Actual Minds, Possible Worlds Havard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England Tryckår: 1986 Brekke Jan-Paul och Tordis Borchgrenvik Talking about integration Institutt for Samfunnsforskning Tryclår: 2007 Böhm, Tomas & Suzanne Kaplan HÄMND och att avstå från att ge igen Natur och Kultur Tryckår: 2006 Brämberg Björk, Elisabeth Att var invandrare och patient i Sverige Växsjö University Press

19 19 Tryckår: 2008 Birkler, Jacob Vetenskapsteori (en grundbok) Liber AB Tryckår: 2008 Bazeley, Pat Qualitative Data Analysis with NVivo SAGE Tryckår: 2007 Bowker, John The Oxford Dictioner of world Religions Oxford Tryckår: 1997 Baladiz, Dilek (finns i 2 ex) I Hederns Skugga De unga männens perspektiv GOTHIA Tryckår: 2009 Blight Johansson, Karin Mental Health and employment amongst persons who Resettled in Sweden in due to the war in Bosnia- Herzegovina Karolinska Institutet Tryckår: 2009 Becevic, Zulmir Resan som började med ett slut Alfabeta Pocket Tryckår: 2006 Becevic, Zulmir Svenhammeds journaler Alfabeta Tryckår: 2006 Bäärnhielm, Sofie Marco Scarpinati Rosso Laszlo Pattyi Kultur, kontekst og psykopatologi (på Norska) (finns i 4 ex) NAKMI Tryckår: 2010 Berlin, Anita

20 20 Cultural competence in Primary Child Health Care services- interaction between Primary Child Health Care nurses and parents of foreign origin and their children. Karolinska Institutet Tryckår: 2010 Baig, Naveed Marianne Kastrup Lissi Rasmussen Tro, Omsorg og interkultur Hans Reitzels Forlag Tryckår: 2010 Blight Johansson, Karin Mental health and employmen among persons who resettles in Sweden in Sweden in Due to the war in bosnia-herzegovina Karolinska Institutet (finns i 2 ex) Tryckår: 2009 Bengtsson, Jesper En kamp för Frihet Nordstedts Tryckår: 2004 Bäck-Wiklund Margareta och Thomas Johansson Nätverksfamiljen Natur och kultur Tryckår: 2003 Bhattacharya, Rahul Sean Cross Dinesh Bhugra Clinical tropics in cultural psychiatri RCPsych Publication Tryckår: 2010 Boon, Suzette Kathy Steele Onno van Der Hart Coping with Trauma-Related Dissociation Norton & Company

21 21 Tryckår: 2011 Bäck-Wiklund, Margareta och Thomas Johansson Nätverksfmiljen Natur & Kultur Tryckår: 2003 Bremberg, Sven, Ingrid Pramling Samuelsson, Gunilla Niss, Siv Fischbein, Nils Lundin, Lennart Grosin, ulla Lahtinen, mats Granlund, Gunilla Guvå m fl. Psykisk Hälsa Specialnummer 3+4, 2011 Bergman, Jonny Seeking Empowerment - Asylum-seeking refugees from Afghaninstan In sweden Department of Sociology Tryckår: 2010 Bohlin, Henrik & Jakob Eklund Empati, Teoretiska och praktiska perspektiv Studentlitteratur Tryckår: 2013 Beskow, Jan Astrid Palm Beskow Anna Ehnvall Suicidalitet Som problemlösning, Olyckshändelse Och Trauma Studentlitteratur Tryckår: 2013

22 22 C Choudhury Suparna, Slaby Jan Critical Neuroscience Wiely- Blackwell Tryckår: 2012 Carrithers, Michael Why Humans Have Cultures OPUS Tryckår: 1992 Cialdini, B. Robert INFLUENCE, The Psychology of Persuasion Quill William Morrow, New York Tryckår: 1984 Cemalovic, Adnan A Saga of Sarajevo Children KTH Högskoletryckeriet Tryckår: 1997 Christophs, Irja Utan Hem Långt Hemifrån FoU Tryckår: 1997 Cullberg, Johan Dynamisk psykiatri Natur och Kultur Tryckår: 1999 Gullberg, Johan, Karin Johanisson, Owe Wikström Mänskliga gränsområden: Om extas, psykos och galenskap Natur & Kultur Tryckår: 1998

23 23 Culture & Psychiatric Diagnosis American Psychiatric Press Tryckår: 1996 Castels, Stephen & Mark J. Miller The Age of Migration Macmillan Press LTD Tryckår: 1993 Camino, Linda A. & Ruth M. Krulfeld Reconstructing Lives, Recapturing Meaning Gordon and Breach Publishers Tryckår: 1994 Clifford, Terry Tibetan Buddhist Medicine Psychiatry (The Diamond Healing) Motilal Banarsidas Publishers Tryckår: 1994 Christians, Clifford & Traber Michael Communication Ethics and Universal Values SAGA Publications Tryckår: 1997 Carlström, Ann Kristin, Lena Gerholm & Ingrid Ramberg Embodying Culture The Multicultural Center and the outhors Tryckår: 200 Calltorp, Johan Prioritering och beslutsprocess i sjukvårdsfråga Institutionen för Socialmedicin Tryckår: 1989 Författare. Carlbom, Aje The Imagined versus the Real Other Lund Monographs in Social Anthropology

24 24 Tryckår: 2003 Cohen, Alex, Arthur Kleinman och Benbedetto Saraceno World Mental Health Casebook(Social and Mental Health Programs I Low-Income Countries) Kluwer Academic/Plenum Publishers Tryckår: 2002 Cole, Michael Cultural Psychology a once and future discipline The Belknap Press of Harvard University Press Tryckår: 1996 Cuadra Björngren, Carin Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle (en studie av migrationsrelaterade frågeställningar och samtal) Malmö Högskola Tryckår: 2005 Förfarttare: Carlsson M., Jessica Mental health and health-related quality of life in tortured refugees Research Department, Rehabilitation and Research Tryckår: 2005 Carlander, Jakob & Lis Calander Hur står det till? (Konsten att ställa frågor i människovårdande yrken) Förlagshuset Gothia Tryckår: 2004 Carlander, Jakob, Kristina Eriksson, Ann-Sofie Hansson-Pourtheri och Birgitta Wikander Trygga och otrygga möten (Vardagsetik och bemötande i arbetete med människor) Gothia Tryckår: 2001 Crafoord, Clarence Människan är en berättelse (Tankar om samtalskonst) Natur och kultur psykologiklassiker Tryckår: 2005 Cullberg, Johan Dynamisk psykiatri Natur & Kultur

25 25 Tryckår: 1989 Caroff N. Stanley, Stephan C. Mann, Anderew Francis, Gregory L. Fricchion Catatonia ( From Psychopathology to Neurobiology) American Psychatric publishing, Inc. Tryckår: 2004 Cuadra Björngren, Carina och Sandra Cattacin Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspectiv Malmö University Tryckår: 2007 Tryckår: Cuadra Björngren, Carin Tandhygienisters arbete med patienter i ett Mångkulturellt samhälle -en studie av migrationsrelaterade Frågeställningar och samtal Malmö Högskola 2005 (finns i 2 ex) Câmara, Charls & Henrik Persson Möten med zigenare i Europa Kulturedbatt 5 Föreningen Fjärde Världen Tryckår: 1994 Callahan M. Christopher & German E. Berrios Reinventing Depression A History of the Treatment of Depression i Primary Care Oxford Tryckår: 2005 Coming Home Lång Oxford Tryckår: 2004 Can, Mustafa Tätt intill dagarna (berättelsen om min mor) Månpocket Tryckår: 2006

26 26 Castillo j., Richard Culture & Mental Illness A client-centered Approach Brooks/Cole Tryckår: 1997 Corbin, Juliet Anselm Strauss Basics of Qualitative Research 3e SAGE Tryckår: 2008 Calderas, Monica Jävla zigenarunge Podium Tryckår: 2007 Charlotta Holmström Migration och Sexuell Hälsa En litteraturöversikt om risktagande Och sexuell riskutsatthet i samband med migration Socialstyrelsen Tryckår: 2010 Carlberg, Ingrid Pilret: En berättelse om depressioner och doktorer, Forskare och Freud, människor och marknader Nordstedts Tryckår: 2008 Carlander, Jakob Samtal & möten I frivilligt socialt arbete GOTHIA Tryckår: 2011 C. Diesen, A. LagerqvistVeloz Roca K. Lindholm Bulling, M. Seidlitz, A. Wahren Prövning av migrationsärenden Tryckår: 2007 Norstedts Juridik Cullberg, Johan Kafin Johannisson

27 27 Owe Wikström Mänskliga gränsoråden Om extas, psykos och galenskap Natur & Kultur Tryckår: 1998 Cetrez, Önver Valerie DeMarinis Utvärdering av Örebro preventionsprogram Fa1: Ett assyriskt/syrianskt kulturellt perspektiv I Södertälje Intercopy AB D Dahlin, Olof Zvinorwadza Peter Lang Tryckår: 2002 D ardenne, Patricia Transkultural Counselling in Action Saga Publications Tryckår: 1999 Dahlblom-Hall, Barbro Lära Läkare Leda

28 28 Natur och Kultur Tryckår 1989 Daun, Åke Det allmänskliga och det kulturbunden Prisma Tryckår: 1996 Daun, Åke To Make the World Safe for Diversity (Finns I 2 ex) ISBN Tryckår De Martinis, Valerie Tvärkulturell vård i livets slutskede Studentlitteratur Tryckår: 1998 Deniz, Fuat En minoritets odyssé Uppsala universitet Tryckår: 1999 Dyregrov, Altle Barn Og Traumer Fagbokforlaget Tryckår: 2000 de Rios, Marlene D. Brief Psychotherpy with the Latino Immigrant Cleint The Haworth Press Tryckår: 2001 Dimbelbe, Richard & Graeme Burton Oss emellan (mellanmänsklig kommunikation) Studentlitteratur Tryckår: 1997 Dahlbom-Hall, Barbro Lära kvinnor, Leda kvinnor Natur och Kultur Tryckår: 2001

29 29 Deacon, Bob. Eva Ollila, Meri Koivusalo and Paul Stubbs Global Social Governance Tryckår: 2004 Dominelli, Lena Walter Lorenz & Haluk Soydan Beyond Racial Divides, Ethnicities in social work practice CEDR Tryckår: 2001 Darvishpour, Mehrdad Invandrarkvinnor som bryter Mönstret Almqvist & Wiksell International, Stockholm Tryckår: 2003 Delamont, Sara & Paul Atkinson & Odette Parry Supervising the Doctorate Society for Research into Higher Education & Open University press Tryckår: 2004 Dahlin, Marie Future Doktors (Finns i 2 ex) Karolinska Institutet Tryckår: 2007 Drozdek, Boris & John P. Wilson Voices of Trauma Springe Tryckår: 2007 Daud Ismail Taufik, Atia Post- Traumatic Stress Disorder and Resilience in Children of Traumatised Parents: a Transgenerational Perspective. Karolinska Institutet Tryckår: 2008 Dana, Richard Handbook of Cross-Cultural and Multicultural LEA (Lawrwence Erlbanm Associates) Tryckår: 2000 Daud Ismail Taufik, Atia

30 30 Post-Traumatic Stress Disorder and Resilience in Childern of Traumatised Parents: a Transgenerational Perspekriv Karolinska institutet Tryckår: 2008 Dejman, Masoumeh Cultural Explanatory Model of Depression Among Iranian Women in Three Ethnic Groups (Fars, Kurds and Turks) Karolinska Institutet Tryckår: 2010 Danielsson, Ulla Träffad av blixten eller långsam kvävning - genuskodade uttryck frö depression I en primärvårdskontext. Umeå Universitet Tryckår: 2010 Dyregrov, Atle Barn och trauma Studentlitteratur Tryckår: 2010 Dasen, P.R J.W. berry N. Sartorius Health and Cross-Cultural Psychology Toward Applications SAGE Tryckår: 1988 Davis, E. Gordon Writing the Doctoral Dissertation Barron s Tryckår: 1997 Demarinis, Valerie Ove Wikström Önver Cetrez Inspiration till Religionspsykologin - Kultur, häls och mening Natur & Kultur Tryckår: 2011

31 31 Dobson S. Keith David J.A. Dozois Risk Factors in Depression ELSEVIER Tryckår: 2008 Demarinis, Valerie, Owe Wikström & Önver Cetrez Inspiration till reliogionspsykologin - kultur, hälsa och mening Natur & Kultur Tryckår: 2011 E Ekman Joakim Framtiden och samhällets grundläggande värden Fritzes Tryckår: 2012 Ethnopsychiatry Transcultural Psychiatry SAGE Tryckår: 2011 Eagleton, Terry The Idea of Culture Blackwell publishers Tryckår: 2000 Edfeldt, Åke W. Påverkan Proprius förlag Tryckår: 1992

32 32 Edlund, Sten Medbestämmande Rätten Tidens förlag Tryckår: 1997 Ekblad, Solvig Möten i vården Transkulturellt perspektiv på hälso- och sjukvården Liber utbildning Tryckår: 1996 Ekedahl, Marie Anne Hur orkar man i det svåraste? Uppsala Universitet Tryckår: 2001 Elenius, Lars Okänt Bagage ISBN Tryckår: 1992 Eliade, Mircea Essential Sacred Writings from Around the World Harper San Francisco Tryckår: 1992 Edhlund, Bengt Nvivo 9 Essentials Lulu.com Tryckår: 2011 Eller, Jack David From culture to ethnicity to conflict The University of Michigan press Tryckår: 1999 Eriksen, Thomas Hylland Kulturterrorismen ISBN Tryckår: 1999 Eklöf Langius, Ann Att skriva projektplan Södra Stockholms Sjukvårdsområde Finns i 4 ex

33 33 Europeiska Gemenskapen ISBN Tryckår: 1992 Engquist, Anders Utvecklingssamtal som förändringsinstrument Teoretisk och empirisk analys ACTA Universitatis Upsaliensis Tryckår: 1990 Engquist, Anders Om Konsten att Samtala PRISMA Tryckår: 2001 Einstein, Albert och Sigmund Freud Varför krig? Tryckår: 2003 BAZAR Elliott, Carl A philosopical disease Routledge Tryckår: 1999 Ehn, Siv Flyktingars möte med Sverige CEIFO Tryckår: 2000 Engün-Engström, Gülseres Barnuppfostran och kulturmöten att växa i Turkiet ISBN Tryckår: 1989 Ekstam, Kjell

34 34 Arbetsplatsens svåra samtal Liber Ekonomi Tryckår: 2001 Eldén, Åsa Heder på liv och död (Våldsamma berätelser om rykten, oskuld och heder) Tryckår: 2003 Essén, Birgitta Perinatal morality among immigrants from Africa s Horn Department of Obstetrics and Gynaecology, Malmö University Hospital, Lund University Tryckår: 2001 Ekenstam, Claes Kroppens idéhistoria Disciplinering och karktärsdaning i Sverige Gidlunds Bokförlag Tryckår: 1993 Eriksen Hylland, tomas Rötter och fötter Identitet i en förändring tid Bockförlaget nya doxa Tryckår: 2004 Einhorn, Stefan En dold Guld ( om religion, vetenskap och att söka Gud) Forum, Stockholm Tryckår: 1998 Einhorn, Stefan Den sjunde dagen Forum Tryckår: 2003 Einhorn, Stefan Konsten att vara snäll Forum Tryckår: 2005 Eriksen Hylland, Thomas Engaging Anthropology (the case for a public presence)

35 35 BERG Trcykår: 2006 Eriksen Hylland, Thomas What is Anthropology Anthropologyculturesociety Tryckår: 2004 Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början Studentlittratur Tryckår: 2006 Ekerwald, Hedvig Leva sitt liv med familjen i behåll Rädda Barnen Tryckår: 2004 Erikson G., Martin Referera reflekterande (Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna) Studentlitteratur Tryckår: 2009 Eriksen Hylland, Thomas Vad är social antropologi Natur och kultur Tryckår: 2005 Eksen Piret, Katarina Högfeldt, Kataringa Slonje En av folket helt enkelt om integration i praktiken Prev U rapport 2009:02 (2 ex) Elenius, Lars Är vi inte alla minoriteter i världen? Rättigheter för urfolk, nationella, minoriteter och invandrare Ordefron Tryckår: 2009 Eriksen Hylland, Thomas Etnicitet och nationalism Nya Doxa Tryckår: 1993

36 36 Ezra, Emmanuel Det goda mötet Nordsedts Tryckår 2010 Eastmond, Marita & Lisa Åkesson Globala familjer Transnationell migration och släktskap Gidlunds Förlag Tryckår: 2007 Eriksen Hylland, Thomas Torunn Arnsten Sajjad Kulturforskjeller i praksis, Perspektiver på de Flerkulturelle Norge Gyldendal Tryckår: 2006 Eide, Ketil Naushad A. Öureshi Marianne Rugkåsa Halvard Vike Over Profesjonelle Barrierer Et minotitetsperspektiv i psykososialt Arbeid med barn og unge Gyldendal Tryckår: 2010 Emanuelsson, Ann-Catrin Khaled Salih Drömmen om kurdistan EMSAL AB Tryckår: 2012 Ekblad, Solvig, Danuta Wesserman Tidig upptäck och preventiv behandling Av asylsökande i rikszonen för självmord Elanders Gotab Tryckår: 2000 Ekman, Mats På Uppdrag från Bagdad Saddam Hussein underrättelsetjäst på svensk mark Sekel Bokförlag Tryckår: 2012

37 37 Eklund, Thomas (Finns i 2 ex) Psykiatri för Primärvården Studentlitteratur Tryckår: 2013 Eide, Ketil Barn på Flukt Gyldendal Tryckår: 2012 F Folkhälsomyndigheten Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014 Tryckår: 2014 Fioretos Ingrid, Gustafsson Kristina, Norström Eva Tolkade Möten, Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Studentlitteratur Tryckår: 2014 Fors Soheila & Bergensten Inga-Lill Kärleken blev mitt vapen Libris Tryckår: 2014 Folkhälsorapport 2011 Folkhälsan i Stockhholm-

38 38 Idag och i morgon Stockholms läns landsting Tryckår: 2011 Fleischacker, Samuel The Ethics of Culture Comell University Press Tryckår: 1994 Fried, Hédi Ett tredje liv Natur och Kultur Tryckår: 2000 Friman, Alfred Nya Grepp och Finska Vindar Svenska Dagbladet Fransisco, Alberdi, Nørregaard, Christian, Katrup, Marianne, Kristensen, Majken Transkulturell Psykiatri Hans Reitzels Forlag Tryckår: 2002 Fukuyama, Mary A. Integrating Sdpirituality into Multicultural Coun. SAGE Publications Tryckår: 1999 Fauconnier, Gilles och Mark Turner The way we think Basic Books Tryckår: 2002 Ford Thomas, Michael 100 frågor och svar om HIV/AIDS Bonniers Tryckår: 1993

Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50

Your Memory Penguin 50 Baker Miller, J. Toward a New Psychology of Women Penguin 50 Författare Titel Förlag Nytt Pris Abrahamsson, Erik Berglund, Gustaf Skapande konversationer Mareld Abram, Jan Individual Psychotherapy Trainings FAB 1 Adelswärd, Erika Prat skratt skvaller och gräl Brombergs

Läs mer

Handledning. för utbildare i kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik och bedömning. Sofie Bäärnhielm Cecilia Gustafsson

Handledning. för utbildare i kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik och bedömning. Sofie Bäärnhielm Cecilia Gustafsson Handledning för utbildare i kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik och bedömning Sofie Bäärnhielm Cecilia Gustafsson different social and cultural groups utilize different languages of distress

Läs mer

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA En studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa Linköping Studies in Arts and Science no. 318 Linköping Dissertations on Health and Society no. 7 Sofia Kjellström ANSVAR

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Svensk bokkatalog Svensk bokkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = The Swedish national bibliography / edited

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

Fristående skolor och segregation

Fristående skolor och segregation UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 31 51 Fristående skolor och segregation Give a dog a bad name and hang him? Bo Dahlin NON-PUBLIC SCHOOLS AND SEGREGATION: GIVE A DOG A BAD NAME AND HANG HIM?

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Eklöf Amirell, Stefan, 1968- Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005 : en bibliografi / sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell. - Stockholm

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Att växa upp i våldets närhet

Att växa upp i våldets närhet Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet av Katanna Weinehall fil kand AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet för avläggande

Läs mer

När något blir annorlunda

När något blir annorlunda Matilda Svensson När något blir annorlunda Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom LUNDS UNIVERSITET När något blir annorlunda Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom

Läs mer

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:5 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009 nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade Rapport-FoUrnalen 2013:5 Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi Hanna Waldemarson

Läs mer

Hand i hand i mörkret

Hand i hand i mörkret Hand i hand i mörkret - En studie av de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom Mette Bergman Pedagogiska institutionen. Examensarbete 15 hp Magisterutbildning i pedagogik inriktning

Läs mer

Seminarieprogrammet. 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se

Seminarieprogrammet. 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Seminarieprogrammet 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Besök vårt skolbibliotek i E01:27 Varje elev skall ha tillgång till ett modernt skolbibliotek, det främjar skolutvecklingen.

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

Monokulturell utbildning

Monokulturell utbildning UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 3, 65-84 Monokulturell utbildning Mekonnen Tesfahuney Introduktion 1 I de flesta studier av den mångkulturella eller interkulturella skolan ligger fokus vid de frågor,

Läs mer

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett första svenskt bidrag till att mer samlat presentera erfarenheter, studier och exempel från PPU-området för socionomutbildning i Sverige. Hela åtta universitet

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Forskningsrapport 2014:3 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Rapporten kan

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

DRM och upphovsrättens obalans

DRM och upphovsrättens obalans IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS

Läs mer

Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige

Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige Forskningsrapport 2012:1 Ensam och flyktingbarn - barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Abstract The present report

Läs mer