Alfabetisk förteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning"

Transkript

1 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår 1999 Ahmadi, Nader Ungdom, kulturmöten, identitet Liber AB Tryckår 1998 Andersen, Tom Reflekterande Processer Mareld Tryckår: 1991 Angel, Birgitta Att möta flyktingbarn och deras familjer Studentlitteratur Tryckår: 1992 Anthropology & Medicine Volume 6 nr. 2 Carfax Publishing Tryckår: 1999

2 2 Arenas, Julio G. Interkulturell Psykologi Hans Reitzels Förlag Tryckår: 1997 Andersson, Margareta Integritet som begrepp och princip Akademisk avhandling Tryckår: 1996 Antonovsky, Aaron Hälsans Mysterium Natur och kultur Tryckår: 2001 Arbabi, Farnaz och Lotta Fristorp Överlevands handbok för flickor om frihet och heder Rädda Barnen Allen G. Jon Coping with Trauma American Psychiatric Press Inc Tryckår: 1995 Albercht L., Gary, Ray Fitzpatrick & Susan C. Scrimshaw The Handbook of Social Studies in Health & Medicine SAGE Publications Tryckår: 2000 Alberdi Francisco, Christian Norregaard, Marianne Kastrup & Majken Kristensen Transkulturell Psykiatri Hans Reitzels Förlag Tryckår: 2002 Tryckår: Anderson,Harlene Samtal språk och möjligheter Mareld 2002 ( finns i 2 ex) Andrews M. Margaret och Joyceen S. Boyle

3 3 Titel. Transcultural Concepts in Nursing Care Lippincott Tryckår: 1999 Al-Saffar, Suad Trauma, ethnicitry and posttraumatic stress Disorder in outpatient psychiatry Reportprint AB Tryckår: 2003 Förfsattare: Achebe, Chinua Home and Exile Anchor Books Tryckår: 2001 Allwood Martin, Carl Tvärkulturella möten Natur och Kultur Tryckår: 2000 Andersson- Kristal, Binnie Psychology of the refugee, the immigrant and their children Department of Psychology University of Lund Tryckår: 2000 Andersson-Kristal, Binnie Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn- en psykologisk modell Studentlitteratur Tryckår: 2001 Andersson-Kristal, Binnie Att förstå flyktingar, invandrare och deras Barn- en psykologisk modell Studielitteratur Tryckår: 2001 Andersen, Tom Reflekterande processer Mareld Tryckår: 2003 Ahrenfelt, Bo Förändring som tillstånd Studentlitteratur Tryckår: 2001

4 4 Ali, Monica Brick Lane En lysande bok om det viktiga I livet Forum Tryckår: 2003 Angel Birgitta & Anders Hjern Att möte flyktingar Studentlitteratur Tryckår: 2004 Aambø, Arild LOS (Løsningsorienterte Samtaler) Gyldendal Akademisk Tryckår: 2004 Ardavan, Soudabeh. Brita Hännestrand, Mahmoud Naiemi Och Soraya Zangbari Slakten på blommorna Lindelöws bokförlag Tryckår: 2004 Alinder, Birgitta och Lilian Ralphusson Att leva vidare efter tortyr och livsfara separation och flykt och ett liv i exil Åtvidabergs Bok & Tryck AB Tryckår: 2000 Ahlberg, Nora No Five fingers are alike Solum Forlag Tryckår: 2000 Alfakir, Nabila Skapa dialog med föräldrarna -Integration i praktiken Runa Tryckår: 2004 Arnstberg, Karl-Olov & Ingrid Ramberg I stadens utkant perspektiv på förorter Mångkulturellt Centrum Tryckår: 2000 Ahmadi, Nader & Eva Britt Lönnback Tvärkulturellt Socialt Arbete av socialarbetare för socialarbetare

5 5 FoU- Rapport 2005:5 Tryckår: 2005 Tilel: Ahlberg, Norra (Red.) Utfordringer innen helse og omsorg blant minoriteter NAKMI ( finns i 2 ex) Amara, Fadela Varken Hora eller Kuvad Pocky AB Stockholm Tryckår: 2005 Ardavan, Soudabeh, Brita Hännestrand, Mahmoud Naiemi och Soraya Zangbari Slakten på Blommorna Författaren & Lindelöws bokförlag Tryckår: 2004 Ahearn L., Fredrick Psychosocial Wellness of Refugees Berghahn Books Tryckår: 2000 Akhavan, Sharareh The health and working conditions of female immigrants in Sweden Karolinska Institutet Tryckår: 2006 Aytar, Osman Mångfaldens organisering om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige) Stockholms University Tryckår: 2007 Assadi, Mina Om ni bara visste (Iranska barn skriver) ISBN Tryckår: 1990 Adler, Hans, Claes Hollstedt, Sten Levander, Ulla Lidström, Peter Löwenhielm, Bengt Sjölenius,

6 6 Ewa Wressmark Psykiatrins Juridik 2004 JURIS AB Tryckår: 2004 Alastair, John Cox, V. Campbell and Bill (K,W,M) Fullford Medicine of the person Jessica Kingsley Publishers Tryckår: 2007 Allwood, Martin Carl and John W. Berry International Journal of Psychology IUPsyS Tryckår: 2006 Atighetchi, Dariusch Islamic Bioethics: Problems and Perspectives Springer Tryckår: 2007 Arlebrink, Jan Grundläggande Vårdetik- teori och praktik Studentlitteratur Tryckår: 2006 Adichie Ngozi, Chimamanda En halv gul sol Albert Bonniers Förlag Tryckår: 2007 Ackebo Moberg, Mely Tror du tantrna kan cykla? Elanders Berlings Tryckår: 2007 Tryckår: Abrahamsson Henning, Kajsa Dental fear and oral health behavior Studies on psychological and psychosocial factors Faculty of Odonotology, The Sahlgrenska Academy At Göteborg University, Sweden 2003 ( finns I 2 ex) Allgulander, Christer Introduktion till Klinisk Psykiatri Studentlitteratur Tryckår: 2008 Ahmadi, Fereshteh

7 7 Kultur och hälsa Studentlitteratur Tryckår: 2008 Akhavan, Sharareh The health and working conditions of female immigrants in Sweden Karolinska Institutet Tryckår: 2006 Ambjörnsson, Ronny Europas Idéhistoria medeltiden Natur & Kultur Tryckår: 2002, 2005 Ambjörnsson, Ronny Takens Pilgrimer Natur och Kultur Tryckår: 2002 Allwood, Carl Martin & Per Johansson Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället. Liber Tryckår: 2009 Abbo, Catherine Profiles and Outcome of Traditional Healing Pratices for Severe Mental Illnesses in two districts of Eastern Uganda Makerere University Tryckår: 2009 Andersson e. Hans Henry Ascher Ulla Björkberg Marita Eastmond Mellan det förflutna och framtidden Asylsökande barns välfärd hälsa och välbefinnande (finns i 1 ex) Geson Hylte Tryck Tryckår: 2010 Avrahami, Dina Vi dansar inte på bordet Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige:

8 8 Stigmarisering & stolthet Pickabok förlag Tryck år: 2007 Asaad, Arkan Sjärnlösa nätter Nordsedts Tryckår: 2011 En berätelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv Alfakir, Nabila Föräldrasamverkan i förändring- Handbok för pedagoger Liber Tryckår: 2010 Abiri, Elisabeth, Anna brodin, Peter Johansson Mänsklika Rättigheter? Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom (handbok i mänskliga rättigheter På kommunal nivå) ISBN Tryck år Albert, Tim a-z og Medical writing BMJ Books Tryckår: 2000 Alm, Susanne Olof Bäckman Anna Gavanas & Anders Nilsson Utanförskap Serie fgarmtider Tryckår: 2011 American Psychiatric Association MINI-D IV, Diagnostiska Kriterier engligt DSM-IV-TR Pilgrim Press Tryckår: 2002

9 9 Allwood, Martin Carl & Per Johansson Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället Liber Tryckår: 2009 Andersson, Tom Reflekterande processer Samtal och samtal om samtalen Studentlitteratur Tryckår: 2011 Albin, Björn Morbidity and mortality among foreign-born Swedes Division of Geriatric Medicine Lund University Tryckår: 2006 Allgulander, Christer Introduktion till Klinisk Psykiatri Stidentlitteratur Tryckår: 2012 Ascher, Henry Anders Hjern Från apati till aktivitet Teori och behandling av flyktingbarn med Svår psykisk ohälsa Studentlitteratur Tryck år: 2013 Ascher, Henry Anders Hjern Från apati till aktivitet Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Studentlitteratur Tryckår: 2013

10 10 B Brinkemo Per Mellan klan och stat, Somalier i Sverige. Timbro Tryckår: 2014 Brandt, Johan LEAN I SVENSK SJUKVÅRD- Bakgrund, praktik och reflektioner Lieber Tryckår: 2013 Blix Mårten Framtidens väfärd och den åldrande befllkningen Regeringskansliet Tryckår: 213 Brodwin, Paul Everyday Ethics University of Californai press Tryckår: 2013 Binder, Pauline The Maternal Migration Effect Uppsala Universitet Tryckår: 2012 Barn och ungdomspsykiatrin, BUP Riktlinjer till stöd,för bedömning och behandling, 2012 Stockholms läns landsting Tryckår: 2012 Bursztein Lipsicas Cendrine Sicide Attempts among Immigrants in Europé Karolinska Institutet Tryckår: 2012

11 11 Benedek David M, Wynn Gary H Clinical Manual for Management of PTSD American Psychiatric Publishing,Inc Tryckår: 2011 Barnow Sven och Balkir Nazil Cultural Variations in Psychopathology/ From research to practice Hogrefe Tryckår: 2012 Backlund Åsa,Eriksson Riitta, Von Greiff Katarina,Åkerlund Eva-Marie Ensam och flyktingbarn- Barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige FoU-enheterna och författarna Tryckår: 2012 Brettel Caroline B. and Hollifield James. F. Migration Theory, Talking across Discipline Second edition Routledge,Taylor &Francis Group Tryckår: 2008 Bhugra, Dinesh & Ray Cochrane Psychiatry in Multicultural Britain The Royal College of Psychiatrists Tryckår: 2001 Borgå, Per Kulturell Psykiatri Tryckår: 1995 Bowie, Fiona The Anthropology of Religion Tryckår: 2000

12 12 Brunåker, Alicia Carlvant Nyman, Gunnel Bremer, Sevil Tankar om transkulturell barndiagnotisk Omsorgnämnden Tryckår: 1996 Tryckår: Bravo, Marcela Lönnback Eva Britt Förebyggande psykosocialt arbete med invandrade familjer Bromastryck AB december 1997:22 FoU-Rapport Bäckman Lars & von Hofsten Claes Psychology at the Turn of the Millenium (volume 1) Psychology Press Tryckår: 2002 Bäckman Lars & von Hofsten Claes Psychology at the Turn of the Millennium (volume 2) Psychology Press Tryckår: 2002 Borevi, Karin Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället Elanders Gotab, Stockholm 2002 Tryckår: 2002 Bhugra, Dinesh, Cochrane, Ray Psychiatry in Multicultural Britain Gaskell Tryckår: 2001 Bremberg, Sven Hur ska förskolan förbättra barns psykiska hälsa? (en kunskapöversikt) Graphium Norstedts Tryckeri Tryckår: 2001 Bolaffi, Guido Bracalenti, Raffaele, Braham, Peter Gindro, Sandro Dictionary of Race Ethniticy & Culture SAGE Publications Tryckår: 2003

13 13 Berry W. John Cross-Cultural Psychology Cambridge University Press Tryckår: 2002 Boström, Emily En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av hälsa Och hälsofrämjande faktorer hos introduktionsdeltagare I Stockholm (Uppsats, 2 ex) Tryckår: december 2002 Boehnlein K. James Psychiatry and Religion American Psychiatric Press Tryckår: 2000 Tryckår: Baksi Kurdo Invandrare och hälsa Svartvitts förlag 1999 (2 ex) Backlund, Britt Inta bara ord (en bok om talad kommunikation) Studentlitteratur Tryckår: 1991 Bischofberger, Erwin Kroppens etik Libris Tryckår: 2002 Bibeln Bokförlag Libris. Örebro Blob, Mathias, Peter Berliner, Malin Wiking & AKO Sema At få Sjalen med ( Socialpsykiatri og mennesker med anden etnisk Baggrund end dansk) Videnscenter för Socialpsykiatri Tryckår: 2003 Bond Harris, Michael Working att the interface of Cultures

14 14 Förlag. Pootledge Tryckår: 1997 Tryckår: Bäärnhielm, Sofie Clinical Encounters with different illness realities Karolinska Institutet 2000 (finns i 2 ex) Bäärnhielm, Sofie Clinical Encounters with different illness realities Förlag. Karolinska Institutet Tryckår Bolin, Elsa Porträtt utan Guldram (Sex kvinnor i vården) Tiden förlag Tryckår: 1987 Bond Harris, Michael Working att the interface of cultures London and New York Tryckår: 1997 Brockman, Johan The New Humanists Barnes & Nobel Tryckår: 2003 Bing, Vibeke Små, få och fattiga Studentlitteratur Tryckår: 2003 Boëthius Boalt, Siv och Marie-Louis Ögren Grupp Handledning Mareld, Ericastiftelsen Tryckår: 2003 Becker, Joseph & Arthur Kleinman Psychosocial Aspects of Depression Lawrence Brlbaum Associates, Publishers Tryckår: 1991 Baer A. Hans, Merrill Singer och Ida Susser Medical Anthropology and the World System Westport, Connecticut London

15 15 Tryckår: 2003 Barbosa da Silva, Antiónio och Marie Ljungquist Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige Studentlitteratur Tryckår: 2003 Bigby, JudyAnn Cross-Cultural Medicine American College of Physicians/Philadelphia Tryckår: 2003 Bibace. Roger James D.Larid, Kenneth L. Noller, and Jaan Valsiner Science and Medicine Dialogue (Thinking through Particulars and Universals) Prager Tryckår: 2005 Bibace, Roger. James D.Laird, Kenneth L. Noller, and Jaan Valsiner Science and medicine in dialogue (Thinking through Particulars and Universals) Praeger Tryckår: 2005 Brülde, Bengt & Pr-Anders Tengland Hälsa och sjukdom (en brgreppslig utredning) Studentlitteratur Tryckår: 2003 Bemak, Fred, Rita Chi-Ting Chung and Paul B. Pedersen A Psychosocial Approach to Innovative Multicultural Interventions Greenwood Press Tryckår: 2003 Blackwell, Dick Counselling and Psychotherapy with Refugees Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia Tryckår: 2005 Bhui, Kamaldeep Racism & Mental Health Jessica Kingsley Publishers

16 16 Tryckår: 2002 Bremberg, Sven Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Statens Folkhälsoinstitut Tryckår: 2004 Blomqvist Rodrigo, Paula Närvarons politik och det mångetniska Sverige om att ta plats i demokratin Akademisk avhandling för filosofie doktorexamen, Förfaltningshögskolan, Göteborg universitet Tryckår: 2005 Borge Helmen, Anne Inger Resiliens- risk och sund utveckling Studentlitteratur Tryckår: 2005 Bot, Hanneke Dialogue interpreting in mental health Rodopi Tryckår: 2005 Bejerot, Susanne Tvångssyndrom/OCD (Nycklar på bordet) Cura bokförlag Tryckår: 2002 Bylund, Elisabeth och Lillemor Cedergren Förbättra vården- fråga patienten Förlagshuset Gothia Tryckår: 2003 Brodkorb B. Ellen og Esben B-J Jaer Psyk Opp special To Psyke én Kjærlighet Hertervig forlag Tryckår: 2006

17 17 Brunvante, Reidun Flyktninger og asylsøkere i helsetjensten Gyldendal Akademisk Tryckår: 2006 Bremer, Sevil, Monica Brendler-Lindqvist, Björn Wrangsjö Ungdomar och hedersrelaterat våld (om transkulturellt behandlingsarbetet) Rädda Barnen Tryckår: 2006 Boehnlein K., James Psychiatry and Religon (The Convergence of Mind an Spirit) American Psychatric Press Inc. Tryckår: 2000 Byström, Mikael En broder, gäst och parasit Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debat Förlag. Stockholms Universitet Tryckår: 2006 Blomqvist, Paula (Red.) Den Gränslösa Välfärdsstaten STC Avesta Tryckår: 2003 Bhui Ka,aldeep & Dinesh Bhugra Culture and Mental Health Hodder Arnold Tryckår: 2007 Birkler, Jacob Filosofi omvårdnad etik ock människosyn Liber Tryckår: 2007 Brune, Ylva Invandrare i svenskt arbetsliv Statens Invadrareverk Tryckår: 1993

18 18 Borg, Marit Verksamma relationer (Vad innebär det sett ut psykiatriska patienters synvinkel?) Elanders Gotab Tryckår: 1999 Borg, Marig og Kristjana Kristiansen Medforskning å forske sammen for kunskap om psykisk Helse Universitetsforlaget Tryckår: 2009 Bjurström, Per Konsten på Karolinska Sjukhuset ISBN Tryckår: 1998 Berg, Lasse Gryning över Kalahari, hur människan blev människa Förlag. Ordfron Tryckår: 2005 Bärmark, Jan Den läkane Buddha Förlarg: Carlssons förlag Tryckår: 2007 Bruner, Jerome Actual Minds, Possible Worlds Havard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England Tryckår: 1986 Brekke Jan-Paul och Tordis Borchgrenvik Talking about integration Institutt for Samfunnsforskning Tryclår: 2007 Böhm, Tomas & Suzanne Kaplan HÄMND och att avstå från att ge igen Natur och Kultur Tryckår: 2006 Brämberg Björk, Elisabeth Att var invandrare och patient i Sverige Växsjö University Press

19 19 Tryckår: 2008 Birkler, Jacob Vetenskapsteori (en grundbok) Liber AB Tryckår: 2008 Bazeley, Pat Qualitative Data Analysis with NVivo SAGE Tryckår: 2007 Bowker, John The Oxford Dictioner of world Religions Oxford Tryckår: 1997 Baladiz, Dilek (finns i 2 ex) I Hederns Skugga De unga männens perspektiv GOTHIA Tryckår: 2009 Blight Johansson, Karin Mental Health and employment amongst persons who Resettled in Sweden in due to the war in Bosnia- Herzegovina Karolinska Institutet Tryckår: 2009 Becevic, Zulmir Resan som började med ett slut Alfabeta Pocket Tryckår: 2006 Becevic, Zulmir Svenhammeds journaler Alfabeta Tryckår: 2006 Bäärnhielm, Sofie Marco Scarpinati Rosso Laszlo Pattyi Kultur, kontekst og psykopatologi (på Norska) (finns i 4 ex) NAKMI Tryckår: 2010 Berlin, Anita

20 20 Cultural competence in Primary Child Health Care services- interaction between Primary Child Health Care nurses and parents of foreign origin and their children. Karolinska Institutet Tryckår: 2010 Baig, Naveed Marianne Kastrup Lissi Rasmussen Tro, Omsorg og interkultur Hans Reitzels Forlag Tryckår: 2010 Blight Johansson, Karin Mental health and employmen among persons who resettles in Sweden in Sweden in Due to the war in bosnia-herzegovina Karolinska Institutet (finns i 2 ex) Tryckår: 2009 Bengtsson, Jesper En kamp för Frihet Nordstedts Tryckår: 2004 Bäck-Wiklund Margareta och Thomas Johansson Nätverksfamiljen Natur och kultur Tryckår: 2003 Bhattacharya, Rahul Sean Cross Dinesh Bhugra Clinical tropics in cultural psychiatri RCPsych Publication Tryckår: 2010 Boon, Suzette Kathy Steele Onno van Der Hart Coping with Trauma-Related Dissociation Norton & Company

21 21 Tryckår: 2011 Bäck-Wiklund, Margareta och Thomas Johansson Nätverksfmiljen Natur & Kultur Tryckår: 2003 Bremberg, Sven, Ingrid Pramling Samuelsson, Gunilla Niss, Siv Fischbein, Nils Lundin, Lennart Grosin, ulla Lahtinen, mats Granlund, Gunilla Guvå m fl. Psykisk Hälsa Specialnummer 3+4, 2011 Bergman, Jonny Seeking Empowerment - Asylum-seeking refugees from Afghaninstan In sweden Department of Sociology Tryckår: 2010 Bohlin, Henrik & Jakob Eklund Empati, Teoretiska och praktiska perspektiv Studentlitteratur Tryckår: 2013 Beskow, Jan Astrid Palm Beskow Anna Ehnvall Suicidalitet Som problemlösning, Olyckshändelse Och Trauma Studentlitteratur Tryckår: 2013

22 22 C Choudhury Suparna, Slaby Jan Critical Neuroscience Wiely- Blackwell Tryckår: 2012 Carrithers, Michael Why Humans Have Cultures OPUS Tryckår: 1992 Cialdini, B. Robert INFLUENCE, The Psychology of Persuasion Quill William Morrow, New York Tryckår: 1984 Cemalovic, Adnan A Saga of Sarajevo Children KTH Högskoletryckeriet Tryckår: 1997 Christophs, Irja Utan Hem Långt Hemifrån FoU Tryckår: 1997 Cullberg, Johan Dynamisk psykiatri Natur och Kultur Tryckår: 1999 Gullberg, Johan, Karin Johanisson, Owe Wikström Mänskliga gränsområden: Om extas, psykos och galenskap Natur & Kultur Tryckår: 1998

23 23 Culture & Psychiatric Diagnosis American Psychiatric Press Tryckår: 1996 Castels, Stephen & Mark J. Miller The Age of Migration Macmillan Press LTD Tryckår: 1993 Camino, Linda A. & Ruth M. Krulfeld Reconstructing Lives, Recapturing Meaning Gordon and Breach Publishers Tryckår: 1994 Clifford, Terry Tibetan Buddhist Medicine Psychiatry (The Diamond Healing) Motilal Banarsidas Publishers Tryckår: 1994 Christians, Clifford & Traber Michael Communication Ethics and Universal Values SAGA Publications Tryckår: 1997 Carlström, Ann Kristin, Lena Gerholm & Ingrid Ramberg Embodying Culture The Multicultural Center and the outhors Tryckår: 200 Calltorp, Johan Prioritering och beslutsprocess i sjukvårdsfråga Institutionen för Socialmedicin Tryckår: 1989 Författare. Carlbom, Aje The Imagined versus the Real Other Lund Monographs in Social Anthropology

24 24 Tryckår: 2003 Cohen, Alex, Arthur Kleinman och Benbedetto Saraceno World Mental Health Casebook(Social and Mental Health Programs I Low-Income Countries) Kluwer Academic/Plenum Publishers Tryckår: 2002 Cole, Michael Cultural Psychology a once and future discipline The Belknap Press of Harvard University Press Tryckår: 1996 Cuadra Björngren, Carin Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle (en studie av migrationsrelaterade frågeställningar och samtal) Malmö Högskola Tryckår: 2005 Förfarttare: Carlsson M., Jessica Mental health and health-related quality of life in tortured refugees Research Department, Rehabilitation and Research Tryckår: 2005 Carlander, Jakob & Lis Calander Hur står det till? (Konsten att ställa frågor i människovårdande yrken) Förlagshuset Gothia Tryckår: 2004 Carlander, Jakob, Kristina Eriksson, Ann-Sofie Hansson-Pourtheri och Birgitta Wikander Trygga och otrygga möten (Vardagsetik och bemötande i arbetete med människor) Gothia Tryckår: 2001 Crafoord, Clarence Människan är en berättelse (Tankar om samtalskonst) Natur och kultur psykologiklassiker Tryckår: 2005 Cullberg, Johan Dynamisk psykiatri Natur & Kultur

25 25 Tryckår: 1989 Caroff N. Stanley, Stephan C. Mann, Anderew Francis, Gregory L. Fricchion Catatonia ( From Psychopathology to Neurobiology) American Psychatric publishing, Inc. Tryckår: 2004 Cuadra Björngren, Carina och Sandra Cattacin Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspectiv Malmö University Tryckår: 2007 Tryckår: Cuadra Björngren, Carin Tandhygienisters arbete med patienter i ett Mångkulturellt samhälle -en studie av migrationsrelaterade Frågeställningar och samtal Malmö Högskola 2005 (finns i 2 ex) Câmara, Charls & Henrik Persson Möten med zigenare i Europa Kulturedbatt 5 Föreningen Fjärde Världen Tryckår: 1994 Callahan M. Christopher & German E. Berrios Reinventing Depression A History of the Treatment of Depression i Primary Care Oxford Tryckår: 2005 Coming Home Lång Oxford Tryckår: 2004 Can, Mustafa Tätt intill dagarna (berättelsen om min mor) Månpocket Tryckår: 2006

26 26 Castillo j., Richard Culture & Mental Illness A client-centered Approach Brooks/Cole Tryckår: 1997 Corbin, Juliet Anselm Strauss Basics of Qualitative Research 3e SAGE Tryckår: 2008 Calderas, Monica Jävla zigenarunge Podium Tryckår: 2007 Charlotta Holmström Migration och Sexuell Hälsa En litteraturöversikt om risktagande Och sexuell riskutsatthet i samband med migration Socialstyrelsen Tryckår: 2010 Carlberg, Ingrid Pilret: En berättelse om depressioner och doktorer, Forskare och Freud, människor och marknader Nordstedts Tryckår: 2008 Carlander, Jakob Samtal & möten I frivilligt socialt arbete GOTHIA Tryckår: 2011 C. Diesen, A. LagerqvistVeloz Roca K. Lindholm Bulling, M. Seidlitz, A. Wahren Prövning av migrationsärenden Tryckår: 2007 Norstedts Juridik Cullberg, Johan Kafin Johannisson

27 27 Owe Wikström Mänskliga gränsoråden Om extas, psykos och galenskap Natur & Kultur Tryckår: 1998 Cetrez, Önver Valerie DeMarinis Utvärdering av Örebro preventionsprogram Fa1: Ett assyriskt/syrianskt kulturellt perspektiv I Södertälje Intercopy AB D Dahlin, Olof Zvinorwadza Peter Lang Tryckår: 2002 D ardenne, Patricia Transkultural Counselling in Action Saga Publications Tryckår: 1999 Dahlblom-Hall, Barbro Lära Läkare Leda

28 28 Natur och Kultur Tryckår 1989 Daun, Åke Det allmänskliga och det kulturbunden Prisma Tryckår: 1996 Daun, Åke To Make the World Safe for Diversity (Finns I 2 ex) ISBN Tryckår De Martinis, Valerie Tvärkulturell vård i livets slutskede Studentlitteratur Tryckår: 1998 Deniz, Fuat En minoritets odyssé Uppsala universitet Tryckår: 1999 Dyregrov, Altle Barn Og Traumer Fagbokforlaget Tryckår: 2000 de Rios, Marlene D. Brief Psychotherpy with the Latino Immigrant Cleint The Haworth Press Tryckår: 2001 Dimbelbe, Richard & Graeme Burton Oss emellan (mellanmänsklig kommunikation) Studentlitteratur Tryckår: 1997 Dahlbom-Hall, Barbro Lära kvinnor, Leda kvinnor Natur och Kultur Tryckår: 2001

29 29 Deacon, Bob. Eva Ollila, Meri Koivusalo and Paul Stubbs Global Social Governance Tryckår: 2004 Dominelli, Lena Walter Lorenz & Haluk Soydan Beyond Racial Divides, Ethnicities in social work practice CEDR Tryckår: 2001 Darvishpour, Mehrdad Invandrarkvinnor som bryter Mönstret Almqvist & Wiksell International, Stockholm Tryckår: 2003 Delamont, Sara & Paul Atkinson & Odette Parry Supervising the Doctorate Society for Research into Higher Education & Open University press Tryckår: 2004 Dahlin, Marie Future Doktors (Finns i 2 ex) Karolinska Institutet Tryckår: 2007 Drozdek, Boris & John P. Wilson Voices of Trauma Springe Tryckår: 2007 Daud Ismail Taufik, Atia Post- Traumatic Stress Disorder and Resilience in Children of Traumatised Parents: a Transgenerational Perspective. Karolinska Institutet Tryckår: 2008 Dana, Richard Handbook of Cross-Cultural and Multicultural LEA (Lawrwence Erlbanm Associates) Tryckår: 2000 Daud Ismail Taufik, Atia

30 30 Post-Traumatic Stress Disorder and Resilience in Childern of Traumatised Parents: a Transgenerational Perspekriv Karolinska institutet Tryckår: 2008 Dejman, Masoumeh Cultural Explanatory Model of Depression Among Iranian Women in Three Ethnic Groups (Fars, Kurds and Turks) Karolinska Institutet Tryckår: 2010 Danielsson, Ulla Träffad av blixten eller långsam kvävning - genuskodade uttryck frö depression I en primärvårdskontext. Umeå Universitet Tryckår: 2010 Dyregrov, Atle Barn och trauma Studentlitteratur Tryckår: 2010 Dasen, P.R J.W. berry N. Sartorius Health and Cross-Cultural Psychology Toward Applications SAGE Tryckår: 1988 Davis, E. Gordon Writing the Doctoral Dissertation Barron s Tryckår: 1997 Demarinis, Valerie Ove Wikström Önver Cetrez Inspiration till Religionspsykologin - Kultur, häls och mening Natur & Kultur Tryckår: 2011

31 31 Dobson S. Keith David J.A. Dozois Risk Factors in Depression ELSEVIER Tryckår: 2008 Demarinis, Valerie, Owe Wikström & Önver Cetrez Inspiration till reliogionspsykologin - kultur, hälsa och mening Natur & Kultur Tryckår: 2011 E Ekman Joakim Framtiden och samhällets grundläggande värden Fritzes Tryckår: 2012 Ethnopsychiatry Transcultural Psychiatry SAGE Tryckår: 2011 Eagleton, Terry The Idea of Culture Blackwell publishers Tryckår: 2000 Edfeldt, Åke W. Påverkan Proprius förlag Tryckår: 1992

32 32 Edlund, Sten Medbestämmande Rätten Tidens förlag Tryckår: 1997 Ekblad, Solvig Möten i vården Transkulturellt perspektiv på hälso- och sjukvården Liber utbildning Tryckår: 1996 Ekedahl, Marie Anne Hur orkar man i det svåraste? Uppsala Universitet Tryckår: 2001 Elenius, Lars Okänt Bagage ISBN Tryckår: 1992 Eliade, Mircea Essential Sacred Writings from Around the World Harper San Francisco Tryckår: 1992 Edhlund, Bengt Nvivo 9 Essentials Lulu.com Tryckår: 2011 Eller, Jack David From culture to ethnicity to conflict The University of Michigan press Tryckår: 1999 Eriksen, Thomas Hylland Kulturterrorismen ISBN Tryckår: 1999 Eklöf Langius, Ann Att skriva projektplan Södra Stockholms Sjukvårdsområde Finns i 4 ex

33 33 Europeiska Gemenskapen ISBN Tryckår: 1992 Engquist, Anders Utvecklingssamtal som förändringsinstrument Teoretisk och empirisk analys ACTA Universitatis Upsaliensis Tryckår: 1990 Engquist, Anders Om Konsten att Samtala PRISMA Tryckår: 2001 Einstein, Albert och Sigmund Freud Varför krig? Tryckår: 2003 BAZAR Elliott, Carl A philosopical disease Routledge Tryckår: 1999 Ehn, Siv Flyktingars möte med Sverige CEIFO Tryckår: 2000 Engün-Engström, Gülseres Barnuppfostran och kulturmöten att växa i Turkiet ISBN Tryckår: 1989 Ekstam, Kjell

34 34 Arbetsplatsens svåra samtal Liber Ekonomi Tryckår: 2001 Eldén, Åsa Heder på liv och död (Våldsamma berätelser om rykten, oskuld och heder) Tryckår: 2003 Essén, Birgitta Perinatal morality among immigrants from Africa s Horn Department of Obstetrics and Gynaecology, Malmö University Hospital, Lund University Tryckår: 2001 Ekenstam, Claes Kroppens idéhistoria Disciplinering och karktärsdaning i Sverige Gidlunds Bokförlag Tryckår: 1993 Eriksen Hylland, tomas Rötter och fötter Identitet i en förändring tid Bockförlaget nya doxa Tryckår: 2004 Einhorn, Stefan En dold Guld ( om religion, vetenskap och att söka Gud) Forum, Stockholm Tryckår: 1998 Einhorn, Stefan Den sjunde dagen Forum Tryckår: 2003 Einhorn, Stefan Konsten att vara snäll Forum Tryckår: 2005 Eriksen Hylland, Thomas Engaging Anthropology (the case for a public presence)

35 35 BERG Trcykår: 2006 Eriksen Hylland, Thomas What is Anthropology Anthropologyculturesociety Tryckår: 2004 Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början Studentlittratur Tryckår: 2006 Ekerwald, Hedvig Leva sitt liv med familjen i behåll Rädda Barnen Tryckår: 2004 Erikson G., Martin Referera reflekterande (Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna) Studentlitteratur Tryckår: 2009 Eriksen Hylland, Thomas Vad är social antropologi Natur och kultur Tryckår: 2005 Eksen Piret, Katarina Högfeldt, Kataringa Slonje En av folket helt enkelt om integration i praktiken Prev U rapport 2009:02 (2 ex) Elenius, Lars Är vi inte alla minoriteter i världen? Rättigheter för urfolk, nationella, minoriteter och invandrare Ordefron Tryckår: 2009 Eriksen Hylland, Thomas Etnicitet och nationalism Nya Doxa Tryckår: 1993

36 36 Ezra, Emmanuel Det goda mötet Nordsedts Tryckår 2010 Eastmond, Marita & Lisa Åkesson Globala familjer Transnationell migration och släktskap Gidlunds Förlag Tryckår: 2007 Eriksen Hylland, Thomas Torunn Arnsten Sajjad Kulturforskjeller i praksis, Perspektiver på de Flerkulturelle Norge Gyldendal Tryckår: 2006 Eide, Ketil Naushad A. Öureshi Marianne Rugkåsa Halvard Vike Over Profesjonelle Barrierer Et minotitetsperspektiv i psykososialt Arbeid med barn og unge Gyldendal Tryckår: 2010 Emanuelsson, Ann-Catrin Khaled Salih Drömmen om kurdistan EMSAL AB Tryckår: 2012 Ekblad, Solvig, Danuta Wesserman Tidig upptäck och preventiv behandling Av asylsökande i rikszonen för självmord Elanders Gotab Tryckår: 2000 Ekman, Mats På Uppdrag från Bagdad Saddam Hussein underrättelsetjäst på svensk mark Sekel Bokförlag Tryckår: 2012

37 37 Eklund, Thomas (Finns i 2 ex) Psykiatri för Primärvården Studentlitteratur Tryckår: 2013 Eide, Ketil Barn på Flukt Gyldendal Tryckår: 2012 F Folkhälsomyndigheten Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014 Tryckår: 2014 Fioretos Ingrid, Gustafsson Kristina, Norström Eva Tolkade Möten, Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Studentlitteratur Tryckår: 2014 Fors Soheila & Bergensten Inga-Lill Kärleken blev mitt vapen Libris Tryckår: 2014 Folkhälsorapport 2011 Folkhälsan i Stockhholm-

38 38 Idag och i morgon Stockholms läns landsting Tryckår: 2011 Fleischacker, Samuel The Ethics of Culture Comell University Press Tryckår: 1994 Fried, Hédi Ett tredje liv Natur och Kultur Tryckår: 2000 Friman, Alfred Nya Grepp och Finska Vindar Svenska Dagbladet Fransisco, Alberdi, Nørregaard, Christian, Katrup, Marianne, Kristensen, Majken Transkulturell Psykiatri Hans Reitzels Forlag Tryckår: 2002 Fukuyama, Mary A. Integrating Sdpirituality into Multicultural Coun. SAGE Publications Tryckår: 1999 Fauconnier, Gilles och Mark Turner The way we think Basic Books Tryckår: 2002 Ford Thomas, Michael 100 frågor och svar om HIV/AIDS Bonniers Tryckår: 1993

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Transkulturellt Centrum inbjuder till konferens i Stockholm om. Torsdag-fredag 7 8 november 2013

Transkulturellt Centrum inbjuder till konferens i Stockholm om. Torsdag-fredag 7 8 november 2013 Transkulturellt Centrum inbjuder till konferens i Stockholm om Torsdag-fredag 7 8 november 2013 Huvudföreläsare Huvudtalare är professor Laurence Kirmayer från McGill University, Montreal, Kanada och

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

KURSPLAN. Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interakationistisk grund (steg 1).

KURSPLAN. Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interakationistisk grund (steg 1). Institutionen för Vårdvetenskap och socialt arbete Dnr: 315/2007-514 KURSPLAN Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interakationistisk grund (steg 1). Familypsychotherapeutic course based on systemic/interacionistic

Läs mer

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige Sverige mot narkotika Seminarieblock E, kl. 10.15-11.00 2 oktober, 2015, Landskrona Adj professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet leg psykolog på Akademiskt

Läs mer

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Onsdag 14 maj 09:00 09:00 Registreringen öppnas 10:00 10:00-17:00 10:00-11:30 Anala besvär Johan Carlander och Birger Thorell Barnmagar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan

Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan Krigstrauma i bagaget och mobbad i skolan Anders Hjern, barnläkare, professor, Sachsska Barnsjukhuset och KI/CHESS Monica Brendler-Lindqvist psykoterapeut, verksamhetschef, Röda korsents center för torterade

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Ensamkommande men inte ensamma

Ensamkommande men inte ensamma Ensamkommande men inte ensamma Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar i praktik och teori Marie Hessle Fil.dr.,leg.psykolog,spec.i klinisk psykologi, Valsta VC Märsta marie.hessle@gmail.com 2013-10-30

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Jag förstår inte dig. Du förstår inte mig. Vad mer har vi gemensamt?

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Kommunikation av sjukdom

Kommunikation av sjukdom Kommunikation av sjukdom Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum hur förklarar man sjukdom till vem vänder man sig när man är sjuk

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Migration, religion och integration - psykosociala utmaningar inom vård och social omsorg i en interkulturell kontext 7,5 högskolepoäng grundläggande

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Kurslitteratur våren 2013.

Kurslitteratur våren 2013. Kurslitteratur våren 2013. Engelska grund Lån mot deposition Basic Grammar Check Byström,P Studentlitteratur 91-44-02091-0 Finns att köpa på skolan Engelska 5 dag/distans Context 1 Cutler/Skoglund/Holmberg

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer