ÅRSREDOVISNING 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013/2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013/2014

2 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGI... 6 MQS ÅTGÄRDSPROGRAM 2013/ VERKSAMHETEN DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN HÅLLBAR UTVECKLING...20 MEDARBETARE AKTIEN...26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...30 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN...34 BALANSRÄKNING KONCERNEN...35 RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN...36 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET...38 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET...39 RAPPORT ÖVER FÖR ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERBOLAGET...40 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET...41 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA...42 REVISIONS BERÄTTELSE STYRELSE OCH REVISORER LEDNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT REVISORSYTTRANDE ÖVER BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN...81 FLERÅRSÖVERSIKT...82 DEFINITIONER...84 ÅRSSTÄMMA...85 Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

3 I kampanjen WORKWEAR FALL/WINTER 2014 presenterar MQ den moderna jobblooken för honom och henne, det är tid att kliva in på kontoret fyllda av stil och självförtroende. Modet är välklätt och färgerna sobra. Kollektionen är fotograferad i en miljö med tydliga referenser till kontoret. Kampanjen är producerad av MQ Inhouse. Fotograf: Tobias Lundkvist, Hall & Lundgren. Stylist: Marcus Söder, LinkDetails. Modeller: Patricia Van Der Vliet och André Feulner. Bildproduktion: Day Stockholm. A-ONE ATLAS DESIGN BJÖRN BORG BLÄCK BONDELID BREAD & BOXERS DOBBER ELVINE EMILIO ESPRIT FILIPPA K G-STAR RAW ILSE JACOBSEN INWEAR JOFAMA KNOWLEDGE COTTON APPAREL LEE LEVIS LYLE & SCOTT MATINIQUE MOULI SADDLER SAIL RACING SAVVY CITIZEN SCOTCH & SODA SOAKED IN LUXURY STOCKHLM THE SHIRT FACTORY TOPECO TWIST & TANGO 365 WHYRED ZOUL

4 MQ I KORTHET MQ är en svensk detaljhandelskedja för mode med totalt 121 butiker i Sverige och Norge (vid räkenskapsårets slut) samt e-handel. Kedjan är helintegrerad och driver sina egna butiker. Sedan 2010 är MQs aktie noterad på Nasdaq Stockholm. Med visionen att bli Nordens ledande varumärkesdestination är MQ tydligt inriktat på lönsamhet och tillväxt. Det svenska butiksnätet är geografiskt väl spritt men med potential för ökad försäljning genom ett ännu tydligare kunderbjudande för kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. I Norge planeras en nystart med en ny flagship store i Oslo. Kärnan i MQs koncept är ett noga utvalt sortiment med en mix av externa och egna starka varu märken. Modeintresserade kunder på samtliga marknader ska ha MQ som förstahandsval när det gäller starka varumärken med hög modegrad och god kvalitet. MQ erbjuder mode som tas fram på ett ansvarsfullt sätt. MQ har en unik modeposition i Sverige efter en mer än 50-årig historia. Denna ska vårdas, stärkas och spridas för att därigenom bidra till att göra fler kunder framgångsrika. 2

5 ÅRET I KORTHET SIFFROR Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 463), en ökning med 3,9 procent. Bruttomarginalen uppgick till 56,2 procent (55,3). Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (50), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,7 procent (3,4). Periodens resultat efter skatt uppgick till 96 MSEK (62), vilket motsvarar 2,77 SEK (1,79) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 152 MSEK (57). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,36 SEK (0,39) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt. MSEK % , /10 10/11 11/12 12/13 13/14 12,0 8,0 4,0 0,0 NETTOOMSÄTTNING/ RÖRELSEMARGINAL Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal, % HÄNDELSER Ett övergripande åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder lanserades i början av räkenskapsåret (se vidare sid 8). Ett intensivt arbete under året har lett till ett utvecklat och i hög grad stärkt MQ. Fler kunder söker sig till MQ och försäljningen i jämförbara butiker ökar med 2,6 procent, vilket kan jämföras med marknadens ökning för samma period på 0,1 procent enligt HUI. I åtgärdsprogrammet ingick besparingar om 50 MSEK, vilket har levererats och mer därtill. Övriga steg har bidragit till att öka försäljning, höja bruttomarginalen och stärka MQs sortiment och modeposition. Samtliga delar har löpt enligt plan. MQs finansiella läge har stärkts och nettolåneskulden är nu på en historiskt låg nivå. Q1 Q2 Q3 Q4 % JÄMFÖRBAR FÖRSÄLJNING PER KVARTAL 2013/2014 MQ HUI I första kvartalet har butiken i Helsingborg byggts om och flyttats till bättre läge. Under det tredje kvartalet stängde en butik, Malmö Entré. Huvudkontoret i Göteborg har koncentrerats från två till ett våningsplan, vilket såväl har sänkt kostnaderna som stärkt företagskulturen. 49% 51% FÖRSÄLJNING FÖRDELNING DAM/HERR De externa varumärkena Sail Racing, Ilse Jacobsen, A-one, Lee, Twist&Tango, Jofama samt Bread&Boxers har under året lanserats i MQs butiker. Varumärkena InWear, Matinique och Knowledge Cotton Apparel har lanserats på MQ Shop Online. Dam Herr 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 Nettoomsättning, MSEK Bruttomarginal, % 56,2 55,3 55,6 57,3 57,9 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 8,7 3,4 6,4 8,1 10,1 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,77 1,79 1,75 2,19 2,86 Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 1,1 3,5 2,2 1,9 1,9 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Antal butiker, slutet av perioden Antal medarbetare Antal utestående aktier, st

6 VD-ORD Ett intensivt arbete under året har lett till ett utvecklat och i hög grad stärkt MQ. Fler kunder söker sig till MQ och försäljningen ökar i jämförbara butiker. Finansiellt står MQ starkt med en låg nettolåneskuld som ger utrymme för satsningar på fortsatt tillväxt. I den planen spelar MQs företagskultur en viktig roll. Med utgångspunkt i ett mer självklart affärsmannaskap ska vi ta MQ framåt som den ledande varumärkeskedjan i Norden. 4

7 VD-ORD MQs reformarbete inleddes med start räkenskapsåret 2013/2014. En skarp åtgärdsplan sattes i verket omedelbart efter att föregående års resultat presenterats. Besparingsprogram löpte parallellt med utveckling av kunderbjudandet. Kostnader sänktes, men inte på bekostnad av det kunden såg, kände och upplevde. Effekten av detta mäts i ökad försäljning i jämförbara butiker och i ett kraftigt förbättrat resultat. Kvartal efter kvartal har överträffat motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet på 132 MSEK (50) innebär en resultatförbättring med 160 procent. Förbättringsarbetets fokus har legat på sortimentet, kärnan i kunderbjudandet. För MQs del har det handlat om att utveckla, och delvis återta, en position som varumärkesdestination. Det egna designarbetet har förstärkts och ett flertal nya starka modevarumärken har lanserats. Konsekventa steg har tagits i rätt riktning och MQ är i dag, inte bara mer attraktivt för kunderna, utan även som distributionskanal för modevarumärken. Butikerna har uppdaterats och gjorts mer inspirerande och kommersiella. Kampanjaktiviteter har styrts om och betydligt fler varor säljs i dag till fullpris. Tillsammans med förbättrade inköpsprocesser har det lett till ökad bruttomarginal. Modekunniga och serviceinriktade säljare förstärker effekterna genom att aktivt möta kunderna, och tillgodose deras behov av mode för ett aktivt och socialt liv med både vardag och fest. Tydlig varumärkesdestination När jag tillträdde som vd för MQ i slutet av augusti 2013 var uppdrag och utmaning tydligt; MQs tidigare negativa trend skulle vändas. Att det var möjligt har vi bevisat under det gångna året. Nyckeltal efter nyckeltal har vänts och pekar nu i rätt riktning. Bakom detta ligger ett gediget lagarbete. MQs företagskultur är sprungen ur en historia med lokalt affärsmannaskap. Det är en styrka som ger ansvarstagande i varje led. Med tydligt ledarskap och en gemensam klar uppfattning om vart MQ är på väg har kraften och energin i kedjan återigen blivit en tillgång. Med resultatet för 2013/2014 är MQ i god form, även finansiellt. Vi kan påbörja nästa utvecklingssteg som är tydligt inriktat på tillväxt med fortsatt lönsamhet. För att växa ska MQ fortsätta utvecklas som varumärkesdestination. Idén att ta det stora varuhuset med de många varumärkena ut i landet är fast förankrad. Den fysiska butiken är vår viktigaste försäljningskanal och där finns potential. Med 116 butiker i små och stora städer på den svenska marknaden är positionen som varumärkeskedja med bäst spridning i hög grad befäst. Men med en väl avvägd utökning av butiksytan i de minsta butikerna kan varumärkeserbjudandet stärkas. Varje kvadratmeter blir i en sådan expansion lönsam. Samtidigt finns potential i Norge. En nystart med en flagship store i Oslo gör att marknaden nu får sitt rättmätiga fokus. Vi ser även en positiv tillväxt för e-handeln. Väldefinierat kunderbjudande Den svenska konfektionsbranschen är inne i ett spännande men utmanande skede. Utvecklingen mot föregående år är i princip oförändrad och samtidigt tilltar konkurrensen med nya aktörer och e-handel. På den marknaden är det glädjande att se att MQs kunderbjudande står sig allt bättre i konkurrensen. MQ tar återigen marknadsandelar. Fler konsumenter är beredda att spendera pengar i MQ-butiker där vi möter upp med ett väldefinierat och noga utvalt sortiment. För MQ ligger möjligheten i att fortsätta att utveckla verksamheten. Detaljhandel, och kanske framför allt modebranschen, är under konsumentens ständiga lupp. Det går aldrig att slå sig till ro och tro att något är färdigutvecklat. Tvärtom väntar alltid nya utmaningar. Att alltid vara kreativ och visionär är en nödvändig del av detaljhandeln, men också att se till att göra det dagliga hantverket med sortiment och servicekunnande bra. Avslutningsvis vill jag framhålla alla medarbetare som bidragit till att MQ återigen står starkt och kan fortsätta utvecklingen med målet att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. Christina Ståhl vd och koncernchef MQ Holding AB 5

8 M Å L O C H STRATEGIER AFFÄRSIDÉ Att till män och kvinnor i den mentala åldern år med intresse för mode erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker. VISION MQ ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden. Målsättningen är att växa i alla kanaler på både befintliga och nya marknader. MQ är i dag väletablerad och den geografiskt mest spridda varumärkeskedjan för mode i Sverige. Sedan 2010 finns MQ även i Norge. FINANSIELLA MÅL MQ har följande finansiella mål, vilka antogs av styrelsen i mars 2010: Den årliga nettoomsättningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel. Varulagret ska ej överstiga 11,5 procent av omsättningen de tolv senaste månaderna. UTDELNINGSPOLICY Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. För verksamhetsåret 2013/2014 föreslår styrelsen en utdelning om 1,36 kronor (0,39) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN MQs strategi är att med en tydlig profil som varumärkeskedja utvecklas som självklar modedestination på befintliga och nya marknader. Varumärkesprofilen och den geografiska spridningen är framgångsfaktorer som skiljer MQ från konkurrenterna. Ett attraktivt sortiment byggs med en balanserad varumärkesmix med egna samt externa varumärken inom dam- och herrmode, vilket innebär en relativt låg riskexponering. Fysiska butiker med kommersiell exponering och servicekunnig personal kompletteras sedan 2010 med e-handel. MQs flerkanalstrategi är tydlig och möter konsumenternas behov och förändrade konsumtionsmönster. AFFÄRSMODELL 60 70% Designade egna varumärken 60 70% Designade egna varumärken 30 40% Välkända externa varumärken 30 40% Välkända externa varumärken MÄN 50% KVINNOR 50% 6

9 MÅL OCH STRATEGI Försäljning jämförbara butiker MQs försäljning i jämförbara butiker ska varje år öka minst i nivå med marknadens tillväxt för att behålla och öka MQs marknadsandelar. Under 2013/2014 ökade MQ försäljningen i jämförbara butiker med 2,6 procent ( 7,4) medan marknadens index ökade med 0,1 procent ( 0,4) enligt HUI. Butiker Sverige MQ hade vid räkenskapsårets slut 116 butiker i Sverige. Under 2013/2014 har en butik stängt i Malmö, Malmö Entré och en butik har byggts om, Helsingborg. Kontinuerlig uppdatering efter säsong och kampanj sker i samtliga butiker. Det finns potential att öka försäljningen genom att ge plats för en bredare varumärkesmix och butiks ytan kommer därför att utökas i de minsta butikerna. De fysiska butikerna spelar en viktig roll för konsumentens upplevelse av MQ. Butiker Norge MQ finns sedan 2010 på den norska marknaden. Vid räkenskapsårets slut fanns fem butiker i Norge. Potentialen i Norge för en geografiskt spridd varumärkeskedja är stor. MQ planerar för en nystart i Norge med en ny omlokaliserad flagship store i Oslo som första steg. På sikt planeras fler butiker i Norge. E-handel MQ Shop Online öppnade 2010 och har sedan dess etablerats som en väl fungerande och lönsam e-handel för mode. MQ har en tydlig flerkanalsstrategi och e-handeln har integrerats som en del av butiken med tjänsten Shop online i butik, vilket ökar tillgängligheten för kunden oavsett geografisk hemvist. Effektivitet och kostnadskontroll MQ har under 2013/2014 genomfört ett åtgärdsprogram som inneburit en kraftig effektivitetshöjning. Kostnaderna har sänkts med över 50 MSEK genom ett kraftfullt besparingsprogram. Interna processer har förbättrats samtidigt som serviceintensiteten i butikerna har kunnat behållas och utvecklas. Lokalkostnader har sänkts framför allt i den centrala organisationen med huvudkontor i Göteborg och inköpskontor i Shanghai i Kina och Dhaka i Bangladesh. Hållbar produktion MQ strävar efter att integrera hållbarhetsarbetet i alla delar av produktionskedjan. Det yttersta ansvaret ligger hos vd och koncernledning. MQs egna varumärken tillverkas i Kina, övriga Asien och Europa och höga krav ställs på producenterna avseende socialt ansvar och miljöhänsyn. Samma krav ställs på externa varumärken och hur de produceras. En målsättning är att förändra materialmixen i MQs kollektioner för att öka andelen hållbara material. FAKTORER SOM PÅVERKAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT MQs verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är bland andra konjunkturutveckling, modesvängningar, ränte- och valutarisk. MQ är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor för att minimera riskerna i modesvängningarna. Köpkraften hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet är detta viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkes specialisterna. En förändring av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde påverka konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbar heten i framtida resultat. 7

10 MQs ÅTGÄRDS PROGRAM 2013/ BESPARINGSPROGRAM Första steget av sju Snabbt vända den finansiella situationen 5 IMAGE/MODEPOSITION Stärka MQs position som bäst på varumärken Ta position som modeauktoritet och språkrör KOSTNADSMEDVETENHET I HELA KEDJAN Besparing om 50 MSEK i räkenskapsåret 13/14, vilket uppnådddes redan efter tre kvartal 2 KASSAFLÖDE Jämnare varuflöde över året Avtal och kredittider STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING Nettolåneskulden har gått från 295 MSEK maj 2013 till 214 MSEK maj 2014 Netdebt/EBITDA; 2,8 maj 2013 till 1,6 maj FÖRSÄLJNING Försäljningsfokus i hela bolaget Affärsmannaskap som en del av företagskulturen FÖRSÄLJNINGSFOKUS I ALLT VI GÖR Försäljningen ökade totalt med 3,9 procent jämfört med föregående år, jämförbara butiker ökade med 2,6 procent (marknaden ökade med 0,1 procent enligt HUI) 4 SORTIMENT/BRUTTOVINST Tydlighet i kunderbjudandet Ökad bruttomarginal SORTIMENTSARBETET I FOKUS En tydligare identitet har skapats för varje varumärke MQs varumärkesportfölj förstärks ytterligare MQ STÄRKER IMAGE OCH MODEPOSITION Ökat PR-arbete Nya varumärken presenteras kontinuerligt Fördjupat samarbete med Damernas Värld: MQ huvudsponsor av Damernas Världs Guldknappen 6 FÖRETAGSKULTUR Stärkt företagskultur ger ett starkare MQ Tydligt ledarskap, mål och riktning Försäljningsfokus, delaktighet och glädje STÄRKT FÖRETAGSKULTUR GER ETT STARKARE MQ Företagskultur med tydliga mål Gemensamma mål och värderingar Butikernas kompetens tas tillvara Huvudkontoret effektiviserat och i ny lokal på ett våningsplan 7 INFORMATION Ny kommunikationsstrategi Sprida företagskulturen i hela bolaget STABIL OCH KONSEKVENT UTVECKLING Affärsmannaskapet en del av företags kulturen Konkurrenskraftigt sortiment Starka externa varumärken Vässad modegrad i egna varumärken Konsekvent utveckling i positiv riktning 8

11 9 2011/2012

12 VERKSAMHETEN MQ är Sveriges största varumärkeskedja med ett geografiskt väl spritt butiksnät samt e-handel. MQ har sedan 2010 även verksamhet i Norge. Sortimentet med externa och egna varumärken svarar upp mot säsongens rådande modetrender och riktar sig till modeintresserade kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. MQ ska med ständig förnyelse utvecklas som varumärkesdestination för modekonsumenter, attraktiv arbetsgivare samt som aktieplacering. 10

13 VERKSAMHETEN AFFÄRSMODELL MQ är en svensk detaljhandelskedja med ett erkänt varumärke och ett välutvecklat koncept. Kedjan är hel integrerad sedan 2006 då ombildning skedde från tidigare frivillig fackkedja. Butiksnätet är geografiskt väl spritt med 116 butiker samt e-handel i Sverige. I Norge finns fem butiker vid räkenskapsårets utgång. MQ erbjuder en väl avvägd mix av externa starka modevarumärken samt egna varumärken som möter kundernas behov av mode för ett aktivt och socialt liv med plats för både vardag och fest. Modetrender, kvalitet och servicekunnande positionerar MQ som det stilsäkra alternativet med tyngdpunkt i det breda mellanprissegmentet. MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare för egna varumärken i egen design. Produktionen sker i Kina, övriga Asien och Europa. MARKNAD En lång och framgångsrik period för modehandeln med stadigt ökande efterfrågan bröts Då sjönk modehandelns omsättning för första gången sedan 1990-talet jämfört med föregående år. Den nedåtgående trenden fortsatte under 2012, men planade ut under Jämfört med toppåret 2010 då modehandeln i Sverige omsatte 61,5 MSEK uppgick omsättningen 2013 till 60,6 MSEK (källa GFK). Under 2014 har konsumenterna återigen börjat efterfråga mode i något högre utsträckning. Konkurrenter MQs konkurrenter är stora delar av den svenska klädhandeln samt e-handel med inriktning mode. Direkt konkurrens sett till MQs sortimentsmix med externa varumärken kommer i huvudsak från fackhandeln med mindre kedjor samt fristående butiker. Dessa butiker erbjuder ofta liknande eller samma varumärken som MQ och riktar sig även till samma kundsegment. Även varuhus konkurrerar i viss utsträckning i det fall de erbjuder en blandning av externa varumärken. Antalet varuhus med en sortimentsbredd som kan jämföras med MQs är dock få. De stora kedjorna inom lågprissegmentet erbjuder så kallade monovarumärken, där kedjans namn utgör en del av varumärket. Dessa håller lägre kvalitet samt intar en annan prisposition än MQ. Deras erbjudande konkurrerar inte direkt med MQ, men väl om utrymmet i modekonsumenternas plånbok. Renodlade varumärkeskedjor konkurrerar med ett begränsat utbud och snäv geografisk spridning. E-handel med modeaktörer som enbart har en webbaserad försäljningskanal ökar i antal. Dessa konkurrerar om MQs kunder då sortimentet är jämförbart och tillgängligt för alla. Marknadsandelar 2013 (kalenderåret) ökade MQ sin totala marknadsandel till 3,2 procent (3,1) i Sverige, enligt undersökningsföretaget GfK. MQs marknadsposition är starkare bland män än kvinnor och uppgick till 5,0 procent (5,2) respek-tive 2,8 procent (2,8). MQ delar platsen som den näst största modeaktören på herrmarknaden i Sverige, och är marknadsledare i åldrarna år. Bland kvinnliga konsumenter är MQ den sjätte största modeaktören. KUNDERBJUDANDE Kärnan i MQs kunderbjudande är ett noga utvalt sortiment där alla delar svarar upp emot säsongens modetrender. Externa starka modevarumärken kompletterar och förstärker MQs egna varumärken. MQs butiker adderar hög modegrad i såväl utformning som modeoch servicekunnande. Positionering MQ ska vara det stilsäkra alternativet för kvinnor och män med känsla och intresse för mode och säsongens trender. Detta uppnås genom en mix av starka externa varumärken och egna varumärken som täcker behovet av en varierad stil-, pris- och modegrad. Sortimentet är noga utvalt och har tagits fram för att MQs kunder ska kunna bära sina plagg ofta och länge utifrån livsstil och behov. MQs sortiment har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet, vilket placerar kvalitets- och priserbjudandet mellan de stora kedjornas lågprisprofil och de mer exklusiva varumärkena. Därmed erbjuder MQ ett prisvärt mode sett till ur perspektiven kvalitet, urval av varumärken samt servicegrad. Målgrupp MQs målgrupp är kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv med flera intressen. De är ofta modeintresserade, men kan även ha behov av att exempelvis i sitt arbete vara klädda i enlighet med säsongens modetrender. Målgruppens mentala ålder är mellan 30 och 40 år, medan deras verkliga ålder kan ha ett betydligt bredare spann. Deras stil är gärna personlig, tydlig och rätt för sitt sammanhang, men med en naturlig öppenhet för att förändra och förädla utifrån professionell vägledning. Målgruppen är styrande för all marknadsföring, butiksdesign samt varumärkes- och sortimentsstruktur utifrån MQs tydliga kundfokus. Sortiment Sortimentet är kärnan i MQs kunderbjudande. MQ följer varje säsongs modetrender och erbjuder en optimal varumärkesmix med utvalda produkter. Sortimentet ska vara tydligt, kommersiellt och konkurrenskraftigt utifrån MQs målgrupp. Det samlade erbjudandet är ett brett och varierat mode inklusive accessoarer, som inspirerar. På MQ ska det vara enkelt för kunden att skapa en individuell och säker stil. Varje varumärke är tydligt och unikt positionerat i varumärkesportföljen. Såväl externa som egna varumärken utvärderas löpande utifrån dess roll i varumärkesportföljen och det övergripande konceptet. En balanserad varumärkesmix eftersträvas. Varumärke och 11

14 VERKSAMHETEN produkter ska motsvara de krav som MQ ställer på design och kvalitet i förhållande till pris. Tillverkning, arbetsvillkor och material ska motsvara de krav MQ ställer på socialt ansvarstagande samt hållbar utveckling. Livsstil, kollektion och pris gäller som parametrar för MQs samtliga varumärken. Utifrån dessa indelas sortiment och respektive kollektion i tre stilriktningar: attitude, semi-dressat/casual samt dressat. Sammantaget ger det ett sortiment som väl motsvarar behovet hos målgruppen kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. Externa varumärken Butiksnätet gör MQ till en attraktiv och effektiv distributionskanal för externa varumärken. Samarbetet med externa varumärkesleverantörer ska kombinera långsiktighet i kunderbjudandet med nödvändig nyhetsuppdatering inför varje säsong. Externa varumärken kompletterar och förstärker MQs egna varumärken vad gäller stil, modegrad samt bredd i priserbjudandet. Utvärdering sker kontinuerligt avseende vilka varumärken som erbjuds och produktinnehåll inom respektive varumärke. På samma sätt utvärderas löpande nya starka och aktuella modevarumärken utifrån möjligheten att dessa kan förstärka MQs varumärkesportfölj och öka attraktiviteten i kunderbjudandet. Under året har MQ tagit konsekventa steg för att stärka varumärkesportföljen och MQ-butikerna som självklar destination för kunder som söker starka och aktuella modevarumärken. Flera nya varumärken har tillkommit under räkenskapsåret 2013/2014. Hösten 2014 består MQs varumärkesportfölj på damsidan av A-one, Elvine, Esprit, Filippa K, G-Star, Ilse Jacobsen, In Wear, Jofama, Lee, Levis, Saddler, Sail Racing, Shirt Factory, Soaked in Luxury, Twist & Tango, Topeco och Whyred. På herrsidan består varumärkesportföljen av A-One, Atlas Design, Björn Borg, Bread & Boxers, Filippa K, G-Star RAW, Jofama, Knowledge Cotton Apparel, Lee, Levis, Lyle & Scott, Matinique, Mouli, Saddler, Sail Racing, Savvy Citizen, The Shirt Factory, Topeco och Whyred. Egna varumärken MQs egna varumärken utgör en konkurrenskraftig del av sortimentet. Under året har de egna varumärkena förtydligats gällande design och kvalitet för att bidra till att MQs position som varumärkesdestination för mode stärks. Det aktiva utvecklingsarbetet har inneburit att de egna varumärkena av MQs kunder ofta uppfattas som externa, vilket ger ett mervärde för kunden. MQs designers arbetar fram de egna kollektionerna tillsammans med produktchefer och mönsterkonstruktörer. Arbetet sker utifrån en helhetssyn på sortimentet för att forma ett attraktivt kunderbjudande av både egna och externa varumärken. Ambitionen är att det egna sortimentet ska ligga rätt och konkurrera både när det gäller modegrad och pris. Produktionen köps in av externa tillverkare i Asien och Europa. MQs egna varumärken på damsidan är Stockhlm, Zoul och 365. På herrsidan är de egna varumärkena Bläck och Emilio. Även för varumärkena Bondelid och Dobber (dam och herr) ansvarar MQ för design och produktion. Prissättningsstrategi MQs strategi är att erbjuda prisvärt mode utifrån tre kriterier: kvalitet, urval av varumärken samt servicegrad. Externa varumärken är ofta positionerade i en högre prisklass inom det breda mellanprissegmentet. Egna varumärken har en bredare prisstege med relativt lågt pris för enklare basplagg och pris strax under de externa varumärkena för mer konfektionerade plagg. VARUFÖRSÖRJNING MQs arbete med varuförsörjning och logistik (supply chain) ska säkerställa optimala leveranser till kedjans samtliga butiker av både egna och externa varumärken. Stora krav ställs på både leverantörer och inköpsmarknader och förhållandena utvärderas kontinuerligt för att tidigt möta förändringar som kan påverka MQs möjligheter. Inköp MQ har egna inköpskontor i Shanghai i Kina och Dhaka i Bangladesh. Med start 2013 har MQ även lokal representation i Turkiet. Närvaro på de viktigaste inköpsmarknaderna innebär ökad kunskap om den lokala marknaden och bättre kontroll vad gäller kvalitet i produktionen och hur kraven avseende socialt ansvarstagande (CSR) efterlevs. MQ har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare för egna kollektioner och varumärken. Krav på hållbarhet ställs i samtliga delar av MQs verksamhet. En viktig del av arbetet med leverantörerna är därför att säkerställa att de anställda omfattas av de arbets- och anställningsvillkor som MQ kräver. MQ är sedan 2007 medlem i BSCI som beskrivs närmare i kapitlet Hållbar utveckling. Leverantörer Under året har MQ fortsatt arbetet med att minska antalet produktionsenheter. Antal leverantörer uppgår till 54 (68). Färre leverantörer ger ytterligare möjligheter att förstärka kontrollen. Fördjupat samarbete med utvalda leverantörer innebär även större volymer och bättre förutsättningar för ökad kvalitet och lönsamhet. MQ strävar efter att vara en viktig samarbetspartner och långsiktigt utveckla arbetssättet tillsammans med leverantörerna. 12

15 VERKSAMHETEN 13

16 VERKSAMHETEN 14

17 VERKSAMHETEN MQ har flest leverantörer i Kina och övriga Asien, men andelen som produceras i Europa ökar. Det är ett medvetet val för att minska ledtider till följd av geografiska avstånd och val av transportmedel. Externa varumärken köps in direkt från respektive kollektion, vilket för MQs del innebär en mindre komplex hantering jämfört med processen för egna varumärken. Samma krav ställs på externa varumärken när det gäller socialt ansvarstagande som för MQs egna varumärken. Varustyrning och distribution För en optimerad process spelar korta ledtider, effektivt men samtidigt flexibelt flöde av plagg till butik samt försäljningsanpassade lagernivåer på centrallager och i butik, en avgörande roll. MQ anlitar ett externt logistikföretag som ansvarar för driften av centrallager i Borås samt leveranser till butik. Hit styrs samtliga varuströmmar av både egna och externa varumärken. De externa varumärkena administreras separat av säljande part. För att optimera lagernivåerna i butik använder MQ ett efterfrågestyrt påfyllnadssystem, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom påfyllnadsleveranser utifrån behov. Leveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret. Det centrala inom varustyrningen mot butik är kort ledtid från försäljningstillfälle till påfyllnadsleverans. För att uppnå korta ledtider utgör distributionen en viktig del, MQs distributionsmodell innebär helgdistribution samt tidsstyrda leveranser till de flesta butiker. För dessa butiker innebär det att det som såldes igår fylls på i hyllorna under förmiddagen. MQ utvärderar och förbättrar ständigt hur miljöpåverkan av det logistiska flödet kan minskas genom exempelvis val av rätt transportmetod. Exempelvis råder stor restriktivitet för flygtransporter. FÖRSÄLJNING Ett vinnande butikskoncept och e-handel som väcker kundernas intresse för mode och skapar köplust är avgörande för MQs framgång. Flerkanalstrategin med ett geografiskt spritt butiksnät i Sverige samt e-handel gör MQ tillgängligt för många. I Norge finns potential på sikt för utökat butiksnät. Butiker MQ hade vid räkenskapsårets slut totalt 121 butiker, varav 116 (117) i Sverige och 5 (5) i Norge. Ett antal butiker har byggts om för att bättre motsvara kundernas behov och förväntningar. Samtliga butiker uppdateras kontinuerligt efter säsong, kampanjaktiviteter och förbättrad varupresentation. I Sverige är butiksnätet i stora delar väl anpassat till marknaden. Butikslägen finns i centrala lägen i både mindre och större städer samt i externa handelsområden med hög kundfrekvens. Möjligheter att anpassa butiksytan och optimera butiksdriften ses ständigt över. Sänkta kostnader ska då kombineras med att MQs kunderbjudande blir tydligare och att attraktionskraften på kunderna ökar. MQs minsta butiker bedöms framöver få utökad butiksyta för att ge utrymme för en bredare varumärkesmix. MQs erbjudande med starka egna och externa varumärken ska vara tillgängligt i stora delar av landet. Butikerna är MQs viktigaste kanal för att möta kunderna. Där ligger fokus på sortiment, modekunnande och service. Butikerna är bärare av MQs varumärke så som det kommuniceras i marknadsföring och på webben. MQs uttryck ska vara detsamma oavsett kanal. Varje butik drivs utifrån ett affärsmannaskap som baseras på MQs värderingar och mål. Verktyg som mäter hur MQs kunder uppfattar utbud och service i butiken ger stöd för att utveckla säljarbetet. Kundfokus är centralt och säljarna ska ha ett genuint intresse för att hjälpa kunderna att finna och förädla sin stil utifrån säsongens modetrender. Effektiva driftprocesser frigör tid för mötet med kunden. MQ Shop Online MQ Shop Online är en lönsam del av MQ-koncernen. Antal besök och försäljningen ökar stadigt. Marknadsföring sker bland annat via sociala medier och till kundklubbsmedlemmar. E-handeln, som lanserades hösten 2010, har därmed kompletterat de fysiska butikerna och gjort MQ mer närvarande och tillgängligt för kunderna. E-handeln täcker Sverige. Under 2012 uppgraderades e-handelsplattformen, vilket möjliggör en framtida internationalisering. Som ett led i MQs flerkanalstrategi har ett antal butiker försetts med surfplatta för onlineförsäljning i butik. Kunderna ges därmed möjlighet att med stöd av säljare i butik ta del av hela sortimentet och få tillgång till fler varor och varumärken än vad som finns i butiken. Dessutom finns tjänsten uthämtning i butik för onlinekunder, vilket i sig genererar försäljning tack vare ökad kundtrafik till butikerna. Outlets MQ har vid räkenskapsårets slut tre outlets; i Freeport utanför Kungsbacka, i Ullared samt i Kungens Kurva utanför Stockholm. Outlet-försäljningen hanterar effektivt utgående och prisnedsatta plagg, medan MQs butiker i större utsträckning kan sälja varor till ordinarie pris i säsong och genomföra korta och intensiva reaförsäljningar i syfte att alltid erbjuda fräscha och lockande butiker. 15

18 VERKSAMHETEN Kundklubb MQ har en bred och trogen kundkrets där många har valt att vara medlemmar i MQs kundklubb. Antal aktiva medlemmar, som handlat på MQ under de senaste 12 månaderna, ökar och uppgick vid räkenskapsårets slut till ( ). Riktade aktiviteter till kundklubbsmedlemmar är en viktig del av MQs marknadskommunikation. Generellt sett har kundklubbsmedlemmar högre genomsnittsköp än övriga kunder. Medlemmar i kundklubben får poäng för varje köp, motsvarande en poäng för varje krona man handlar för. Bonus och förmåner uppnås utifrån samlade poäng under en 12-månadersperiod. Medlemskap i kundklubben är gratis. MARKNADSKOMMUNIKATION MQ använder flera kanaler för sin marknadskommunikation, där butikerna med sina A-lägen är den huvudsakliga. Här visas kärnan i MQs kunderbjudande på bästa sätt med fokus på varumärken och kvalitet. Till det adderas inspiration, modekunnande och hög service grad. Varumärke Som kedja och ett starkt varumärke för modeintresserade kvinnor och män är MQ väl etablerat i Sverige. Kedjans historia sträcker sig bakåt i tiden ända till 1957, och nuvarande MQ-profil lanserades Det ger en stark förankring i svensk detaljhandel och i konsumentledet. MQ är med sitt butiksnät fysiskt närvarande som varumärke och logotyp i över 120 välplacerade lägen där kundtrafiken är frekvent. Varumärket underhålls och stärks kontinuerligt även i andra kanaler såsom media, webben, sociala medier samt genom PR och sponsorskap. Marknadsföring All marknadsföring syftar till att skapa trafik till butik och webb samt konvertera besökare till kunder genom ett attraktivt erbjudande. MQ har ambitionen att ligga överst på målgruppens shoppinglista när det gäller mode. Både kvinnor och män ska uppleva erbjudandet som det bästa sett utifrån deras behov av mode för ett aktivt och socialt liv, oavsett det gäller vardag eller fest. Den gemensamma identiteten oavsett kanal är en framgångsfaktor. Kopplingen från butik till extern kommunikation ska vara stark och upplevas som självklar av konsumenten. Med butikerna som den starkaste och viktigaste marknadsförings- och försäljningskanalen har ökade insatser koncentrerats hit. Modekänsla för varje säsong och ett snabbt nyhetsflöde ska märkas både i fönsterskyltning och i butiken. Trafiken till MQ Shop Online har ökat kraftigt under året, vilket genererat ökad försäljning. Samma gäller för sociala medier som Facebook och Instagram, där MQs marknadsföring har intensifierats och når i dag allt fler kunder som går vidare till onlinebutiken. Genom en tydlig multikanalstrategi har marknadsföringen förstärkts och harmoniserats mellan olika kanaler. Integrationen av MQ Shop Online i de fysiska butikerna, har uppmärksammats genom bland annat finalplatser i Svensk Handels tävling Retail Awards 2014 samt Internetworld Topp 100. MQ ses i sammanhanget som ett föredöme där man knyter ihop digitalt med butik på ett sätt som stärker varumärket och ökar försäljningen. PR och sponsring MQ är sedan två år tillbaka officiell modepartner och huvudsponsor till Damernas Världs Guldknappen. Det är ett av Sveriges största och mest uppmärksammade modeevent, och engagemanget har flyttat fram MQs positioner som en del av svenskt mode och som en intressant samarbetspartner. Eventet ger MQ mycket uppmärksamhet i medier som vänder sig till modeintresserade, och breddar kundkretsen med gemensamma inspirations- och shoppingkvällar för Damernas Världs läsare och MQs kundkrets. En genomtänkt strategi för PR-aktiviteter i samband med nya kollektioner och lansering av varumärken, har resulterat i publicitet och flera välbesökta event med modepress, stylister och bloggare. 16

19 VERKSAMHETEN 17

20 WHYRED VINNARE AV DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2014 För andra året i rad stod MQ som modepartner till Damernas Värld Guldknappen ett partnerskap tillsammans med Sveriges största modemagasin Damernas Värld för att främja svenskt mode. Det prestigefyllda priset gick i år till Whyred med chefsdesigner Roland Hjort. MQ hade en stor roll på Guldknappengalan, där MQs vd Christina Ståhl delade ut Läsarnas pris till designern Ida Sjöstedt. MQ syntes även i bevakningen av eventet både i traditionella och sociala medier. Vinnaren Whyred lyftes stort i utvalda butiker och på MQ Shop Online. Kampanjen producerades av MQ Inhouse Fotograf: Tobias Lundkvist, Hall & Lundgren Modell: Inguna Butane och Sasha Knezevic Stylist: Pamela Bellafesta Bildproduktion: Day Stockholm /2012

21 /2012

22 HÅLLBAR UTVECKLING Genom att låta kvalitet och långsiktighet genomsyra alla led i MQs arbete från design, inköp och val av leverantörer till butikerna och försäljningsarbetet strävar MQ efter att integrera hållbarhetsarbetet som en del av företagets affärsverksamhet. Hållbarhetsarbetet ur de tre perspektiven socialt, miljömässigt och ekonomiskt, är en drivkraft i framtagande av alla strategier. Målsättningen är att MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kunderna kan bära länge. 20

23 HÅLLBAR UTVECKLING MQs hållbarhetsarbete sker strukturerat och metodiskt. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger hos koncernledningen, men alla medarbetare görs delaktiga genom information och kunskapsspridning. Leverantörer involveras i arbetet genom högt ställda krav på produktionen. Kunderna är en viktig del av hållbarhets - arbetet genom sin självklara rätt att förvänta sig att MQs mode tas fram med hänsyn till hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är utifrån detta indelat i tre områden: Ansvarsfull produktion Kunden ska känna sig trygg med att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Engagerade medarbetare MQ ska vara en inspirerande arbetsplats där medarbetarna känner engagemang, glädje och ansvar för alla delar. Medvetna kunder MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön. PARTNERSKAP MED LEVERANTÖRER MQ äger inga fabriker, utan produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och Asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har MQ inköpskontor med egen personal i Kina (Shanghai), Bangladesh (Dhaka) och Turkiet (Istanbul). Målet för MQ är att etablera långsiktiga relationer och partnerskap med ett begränsat antal huvudleverantörer. Långsiktiga leverantörsrelationer är avgörande för förbättrade arbetsvillkor, stärkt lönsamhet och god kvalitet. Baserat på fyra olika kvalitetsparametrar produktkvalitet, efterlevnad av uppförandekod, bruttomarginal samt leveransprecision delas leverantörerna in i fyra nivåer. Dessa är partnerleverantör, kärnleverantör, utvecklingsleverantör och fasa ut-leverantör. Målet är att partnerleverantörerna ska stå för en betydande del av bolagets totala inköpsvolym. MQ arbetar aktivt för att fördjupa relationerna med partnerleverantörerna genom dialog och utbildningar. För partnerleverantörerna likväl som för MQ finns vinster med ett fördjupat samarbete i form av ökade volymer och möjlighet till förbättrad lönsamhet. MQs externa varumärken omfattas också av kraven på socialt ansvarstagande. Arbetet med externa varumärkesleverantörer förs aktivt för att säkerställa att dessa produkter produceras under goda arbetsförhållanden. Tydliga avtal och uppföljning reglerar ansvaret, och MQ följer regelmässigt upp respektive varumärkes hållbarhetsarbete. MQS UPPFÖRANDEKOD MQ är sedan 2007 medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Medlemmarna i BSCI arbetar utifrån en gemensam uppförandekod som baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organizations kärnkonventioner. Uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Uppföljning och kontroll Leverantörerna kontrolleras och utvärderas genom externa revisioner genomförda av BSCI och av MQ. Efter varje inspektion tas en åtgärdsplan fram med förbättringspunkter hos leverantören som ska åtgärdas inom utsatt tid. Inför inspektionerna samarbetar MQ med leverantörerna för att aktivt bidra till och ge möjlighet till förbättring. MQ bedriver vid sidan av dessa inspektioner även utbildningsprogram med specifika fokusområden exempelvis Brandsäkerhet på fabrik. MQS PÅVERKAN MQs verksamhet påverkar miljö och klimat på flera olika sätt. I arbetet för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling fokuserar MQ på de områden där påverkan är störst, det vill säga produktion, materialanvändning och transporter. Ansvarsfullt kemikaliearbete MQ har tillsammans med sina leverantörer ett ansvar för att säkerställa att produkterna inte innehåller några förbjudna, ohälsosamma eller miljöskadliga kemikalier samt att förhindra skadliga miljö- och hälsoeffekter för dem som arbetar i produktion. För att säkerställa detta har MQ upprättat kemikalierestriktioner som MQs leverantörer via avtal förbinder sig att följa. MQs kemikalierestriktioner är baserade på lagstiftning i MQs försäljningsländer, EU lagstiftningen REACH, samt branschrekommendationer. MQs leverantörer förbinder sig att följa aktuella kemikalierestriktioner och se till att produkterna inte innehåller några otillåtna ämnen. MQ gör kontinuerliga kontroller för att säkerställa att MQs produkter möter uppsatta krav och inte innehåller några otillåtna ämnen eller överstiger några gränsvärden. MQ är medlemmar i kemikaliegruppen som är en kunskapsplattform som leds av Swerea IVF. Därigenom får MQ den senaste informationen gällande lagstiftning samt utbyter erfarenhet med andra medlemsföretag. MQ arbetar aktivt med att minska användningen av kemikalier och vatten i produktion. Genom medlemskap i STWI, Sweden Textile Water Initiative, har MQ tillsammans med andra företag i branschen varit med och tagit fram gemensamma riktlinjer för en mer hållbar vattenoch kemikaliehantering. Dessa riktlinjer ligger till grund för utbildning och dialog med MQs leverantörer. Fokus i arbetet ligger på att reducera både vattenoch kemikalieanvändningen i ett tidigt stadium i produktionsprocessen, då det är både billigare och mer produktivt än att enbart fokusera på vattenrening i slutet av processen. Det finns även betydande ekonomiska fördelar för tillverkare som hushåller med sin vatten- och kemikalieanvändning. 21

24 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbara material MQs ambition är att förändra materialmixen av traditionella material samt öka andelen av mer hållbara material. På lång sikt vill MQ minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material. Målsättningen är även att öka andelen plagg gjorda i hållbar bomull. Hållbart odlad bomull är en prioriterad fråga i MQs hållbarhetsarbete. Som ett led i att öka andelen plagg i hållbart odlad bomull är MQ sedan 2010 medlemmar i Better Cotton Iniative (BCI). Det är en intresseorganisation med inriktning på att skapa möjliga alternativ till den traditionella bomullsodlingen. BCI utbildar bomullsodlare i hur bomull odlas med mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel. Organisationen arbetar även för att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Det samlade syftet är att åstadkomma mätbara förbättringar i centrala miljömässiga och sociala effekter av bomullsodling för att göra odlingen mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. Medlemskapet har lett till att MQ tillsammans med flera andra kedjor i branschen nu driver ett projekt tillsammans med Cotton connect i provinsen Gujarat i Indien. Projektet ska implementera BCIs utvecklingsprogram hos odlarna. Produkter tillverkade med hållbart odlad bomull, Better cotton, har funnits i butik sedan våren Transporter En av MQs viktigaste målsättningar på miljö- och klimatområdet är att minska koldioxidutsläppen till följd av bolagets varutransporter. MQ arbetar för att fler transporter från Asien ska ske med båt istället för med flyg. Stor restriktivitet råder för flygtransporter genom att varje transport som sker med flyg ska godkännas av vd eller affärsområdeschef, vilket är ett sätt att få kontroll på och ständigt ifrågasätta varje flyguppdrag. DJURRÄTTSPOLICY MQ stödjer djurens rättigheter och verkar för att dessa skall tas tillvara i alla delar av förädlingskedjan. Ull MQ tar avstånd från så kallad mulesing. Det är ett kirurgiskt ingrepp som utförs på får utan bedövning, främst i Australien, för att förhindra flugangrepp på merinofåret. MQ styr inköpen mot leverantörer som kan garantera mulesing-fri merinoull och kräver certifikat som visar detta. Läder Allt läder i MQs produkter är en biprodukt från livsmedelsindustrin. Djur som föds upp enbart för sitt skinn används inte. Dun/Fjäder MQ tar avstånd från dun och fjäder som plockas från levande och tvångsmatade fåglar. Endast dun och fjäder som tagits från avlivade fåglar som fötts upp utan tvångsmatning för livsmedelsindustrin och där dun och fjädrar är en biprodukt, används. MQ styr inköpen till leverantörer som med intyg och certifikat kan garantera detta. Päls MQ säljer inte äkta päls. MQ är anslutet till Fur Free Alliances program för pälsfria butikskedjor, vilket går att läsa mer om på Angora MQ tar avstånd från all hantering som innebär att angoraull plockas från levande kaniner. MQ avstår tills vidare från produkter som innehåller angoraull, då det saknas säkra kontroll- och certifieringsprogram för angoraull framtagen med hänsyn till djuren. KOMMUNIKATION AV HÅLLBARHETSARBETET MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning för att ge en transparent redovisning av arbetet med dessa frågor. Målet är att ge konsumenter, leverantörer och andra samarbetspartners samt media, ägare och övriga intressenter ökad förståelse för och kunskap om det omfattande och kontinuerliga arbete som pågår inom området. Förändringar och förbättringar sker hela tiden. MQs avsikt är att öppet redovisa både framgångar och svårigheter utifrån en ärlig ambition att ta sig an hållbarhetsfrågorna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Arbetet är en viktig och oundgänglig del av företagets affärsverksamhet. MQs hållbarhetsredovisning kan läsas i sin helhet på 22

25 HÅLLBAR UTVECKLING På bilden ser ni bomullsodlare i Indien som deltar i det utvecklingsprojekt som MQ stödjer via medlemskap i Better Cotton Initiative. Projektet genomförs i samarbete med flera andra kedjor i branschen och implementeringspartner är Cotton connect. Utbildningen av odlarna leder till hållbarare odlingstekniker, bättre arbetsvillkor och en högre social standard för odlarna och deras familjer. Projektet har pågått i 3 år och man har nu utbildat bomullsbönder. 23

26 MEDARBETARE MQ ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i modebranschen. Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till MQs lönsamma tillväxt. För att lyckas arbetar MQ för att utveckla en företagskultur, där värderingar och gemensamma mål görs tydliga och ger utrymme för eget ansvarstagande och initiativ. 24

27 MEDARBETARE FÖRETAGSKULTUR Med mer än 50 år på marknaden har MQ utvecklats från ett samarbete mellan fristående fackhandlare till dagens helintegrerade detaljhandelskedja. I historien finns stolthet och en stark företagskultur. Genom att vårda och utveckla dessa byggs MQ än starkare för kunder och våra cirka kunniga och kompetenta medarbetare. Med affärsidén och visionen att MQ ska utvecklas till den ledande varumärkesdestinationen i Norden formas företagskulturen utifrån tydliga strategiska mål. Arbetet präglas av värderingar som har ett övergripande fokus på kunden och affärsmässighet. Värderingarna tar avstamp i målsättningen att göra kunden framgångsrik genom att erbjuda butiken som scen, skapa relationer, vara effektiva och hela tiden vilja lite mer. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Strategier för att vara en av modebranschens mest attraktiva arbetsgivare är: Arbeta för en mål- och värderingsstyrd kultur. Stärka ledarskapet och medarbetarnas roll och säkra organisationens kompetens utifrån affärsmålen. Utveckla processer och verktyg för att säkerställa optimal organisation med tydliga ansvarsområden. En vinnande säljkultur är en förutsättning för MQs framgång. Därför är tydligt kundfokus utifrån MQs koncept en uppgift för såväl den centrala organisationen som butikerna. Varje butikschef får stöd i sin roll som säljledare. Verktyg som löpande följer upp kundupplevelsen i butik likväl som butikens försäljning, har ökat affärsmannaskapet. Ledarskapet i MQ ska vara tydligt, rättvist och inspirerande. Medarbetarna ska känna till målen och ges förutsättningar för att kunna bidra till att dessa nås. Arbetsglädje och motivation är viktiga redskap för att utvecklas i sitt arbete. Möjlighet till bonus utifrån i förväg tydliga kriterier finns i alla led av kedjans organisation. Både medarbetare och ledare får kompetensut veckling utifrån behov. För att bygga företagskulturen rekryteras ledare främst internt, under året rekryterades 91 procent (75) av alla lediga chefstjänster ur de egna leden. Arbetsmiljö MQ mäter den upplevda arbetsmiljön genom tre nyckeltal: Nöjd medarbetarindex (NMI), personalomsättning och sjukfrånvaro. Undersökningen av nöjd medarbetarindex genomförs varje år. Ledarskap, kommunikation, utveckling och jämställdhet är några av de områden som kartläggs i syfte att kunna åstadkomma förbättringar. I årets undersökning får MQ fortsatt höga poäng trots ett intensivt år med bland annat ett omfattande besparingsprogram. Personal Omräknat till heltid hade MQ vid räkenskapsårets slut drygt 600 tjänster. Av dessa återfinns 97 i centrala organisationen i Sverige, 25 vid inköpskontoren utomlands och 486 i de totalt 121 butikerna i Sverige och Norge. Personalomsättningen i den centrala organisationen uppgick till 22,7 procent (25,5). Branschsnittet enligt statistik från Svensk Näringsliv är 20,7 procent. Under året har den centrala organisationen minskats med 17,5 tjänster som en följd av besparingsprogrammet. I butikerna uppgick personalomsättningen till 21,1 procent (21,3), vilket ska jämföras med branschsnittet på 33,0 procent. Sjukfrånvaron uppgick till 3,9 procent (4,4). Jämställdhet MQ ska vara en jämställd arbetsgivare där kompetens är avgörande för varje befattning. Sedan lång tid är MQ dock en arbetsplats där kvinnor är i klar majoritet. Jämställdheten mäts bland annat genom nyckeltal som visar fördelning mellan kvinnor och män på medarbetarnivå i förhållande till chefspositioner. Även lönefördelning mellan män och kvinnor är ett nyckeltal i a rbetet för att åstadkomma en jämställd organisation. I den centrala organisationen är andelen kvinnliga anställda 72% (70). De innehar 68 procent (67) av den totala löneandelen och utgör 53 procent (54) av chefsteamet. I butik är andelen kvinnliga anställda 85 procent (83). De innehar 86 procent (84) av den totala löneandelen och utgör 82 procent (83) av butikscheferna. Likabehandling MQ tar avstånd från alla former av diskriminering. P olicys och rutiner finns tillgängliga för alla medarbetare och omfattar jämställdhetspolicy, lönepolicy samt arbetsmiljöpolicy. 25

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGI... 6 MQS ÅTGÄRDSPROGRAM 2013/2014... 8 VERKSAMHETEN... 10 DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2014...18 HÅLLBAR

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / J U N I

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / J U N I P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 3 / 2 0 1 4 1 7 J U N I 2 0 1 4 AGENDA Finansiell information Q3 2013/2014 Niomånadersperioden 2013/2014 Åtgärdsprogrammet löper enligt plan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/2015

ÅRSREDOVISNING 2014/2015 ÅRSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL MQ I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 VD-ORD... 4 MÅL OCH STRATEGIER... 6 PROJEKT... 8 VERKSAMHETEN... 10 DAMERNAS VÄRLD GULDKNAPPEN 2015...18 HÅLLBAR UTVECKLING...20

Läs mer

P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T / O N S D A G 9 O K T

P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T / O N S D A G 9 O K T P R E S E N TAT I O N F J Ä R D E K VA R TA L E T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 O N S D A G 9 O K T 2 0 1 3 AGENDA Finansiell information Q4 2012/2013 Helår 2012/2013 Presentation Christina Ståhl Kraftfullt åtgärdsprogram

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T / O N S D A G 7 O K T O B E R

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T / O N S D A G 7 O K T O B E R P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 O N S D A G 7 O K T O B E R 2 0 1 5 AGENDA Finansiell information - Q4 2014/2015 - Helår 2014/2015 MQs positiva trend fortsätter

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / ONSDAGEN 18 MARS 2015

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / ONSDAGEN 18 MARS 2015 P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ONSDAGEN 18 MARS 2015 AGENDA Finansiell information Q2 2014/2015 Första halvåret 2014/2015 Utvecklingsarbete i ny fas Omnichannel den

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / TORSDAG 16 JUNI 2016 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 16 JUNI 2016 AGENDA Avveckling av den norska verksamheten Finansiell information Q3 2015/2016 Niomånadersperioden september

Läs mer

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015

P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T / T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015 P R E S E N T A T I O N T R E D J E K V A R T A L E T 2 0 1 4 / 2 0 1 5 T I S D A G E N 1 6 J U N I 2015 AGENDA Finansiell information Q3 2014/2015 Niomånadersperioden 2014/2015 Stark vår- och sommarkollektion

Läs mer

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 VD-PRESENTATION CHRISTINA STÅHL MQ Holding äger och driver modebutiker, e-handel samt outletbutiker. I koncernen

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

MQ- P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / T O R S D A G 1 6 M A R S

MQ- P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / T O R S D A G 1 6 M A R S MQ- P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 6 / 2 0 1 7 T O R S D A G 1 6 M A R S 2 0 1 7 AGENDA Finansiell information Q2 2016/2017 Första halvåret 2016/2017 MQ går starkt i kvartalet

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 MQ tar marknadsandelar och gör ett kraftigt resultatlyft God försäljningsutveckling under viktiga månader med julhandel och rea samt

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016 P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016 AGENDA Finansiell information Q4 2015/2016 Helåret 2015/2016 Summering av ett intensivt utvecklingsår

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Andra kvartalet (december 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411), en ökning med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent.

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Första kvartalet (september-november 2010) Nettoomsättningen uppgick till 368 MSEK (355), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,0 procent.

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / TORSDAG 17 MARS 2016

P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T / TORSDAG 17 MARS 2016 P R E S E N T A T I O N A N D R A K V A R T A L E T 2 0 1 5 / 2 0 1 6 TORSDAG 17 MARS 2016 AGENDA Förvärv av modekedjan JOY Finansiell information Q2 2015/2016 Första halvåret 2015/2016 Kommersiell utveckling

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SEPTEMBER 2009 AUGUSTI 2010 FJÄRDE KVARTALET (JUNI-AUGUSTI 2010) Nettoomsättningen uppgick till 350 MSEK (331), en ökning med 5,7 procent. Omsättningen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

RNB RETAIL AND BRANDS idag

RNB RETAIL AND BRANDS idag 26 juni 2009 1 RNB RETAIL AND BRANDS idag En avyttringsprocess av bolagets verksamhet på NK i Stockholm och NK i Göteborg är förestående. Beslut väntas från Konkurrensmyndigheten senast den 1 september

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Kraftfullt åtgärdsprogram från MQs nya VD Med Christina Ståhl som ny VD för MQ genomförs nu ett kraftfullt åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Sustainability Report 2011/2012

Sustainability Report 2011/2012 Sustainability Report 2011/2012 Syfte och mål MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning med syfte att ge företagets intressenter en transparant redovisning av arbetet med dessa frågor. Målet är att

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Fokus på tillväxt i den svenska marknaden DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2015 MAJ 2016 För att fokusera på tillväxten i den svenska marknaden har beslut tagits att avveckla den norska

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport MQ fördubblar rörelseresultatet DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2013 MAJ 2014 MQ redovisar ett starkt tredje kvartal med fördubblat rörelseresultat. Försäljningen påverkas av att sommarrean

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Stark försäljningstillväxt i kvartalet DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2014 MAJ 2015 MQs försäljningsutveckling är stark under tredje kvartalet, då omsättningen i jämförbara butiker/ehandel

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2015 NOVEMBER 2015 MQ redovisar en stark försäljningstillväxt och ökar resultatet ytterligare MQ tar den positiva försäljningstrenden vidare och ökar

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Året i siffror Året i korthet

Året i siffror Året i korthet Kära aktieägare, 2008 har varit ett spännande, händelserikt men också utmanande år. Konjunkturläget i världen förändrades drastiskt, vilket även påverkade H&M. Trots det fortsatte vår kraftiga expansion.

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport MQ fortsätter stärka resultat och kassaflöde DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 Den finansiella utvecklingen i MQ är fortsatt positiv. Lägre kostnader samt en ökad bruttomarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Radiohuset i Bromölla och Karlshamn har bytt kedja från Euronics till AUDIO VIDEO. ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 LYCKAD LANSERING AV NYA AUDIO VIDEO KONCEPTET Lika för lika har AUDIO VIDEO butikernas försäljning ökat avsevärt mer än marknaden.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ levererar ett starkt fjärde kvartal Försäljningen ökar kraftigt och resultatet förbättras ytterligare. MQ fortsätter att ta marknadsandelar och den positiva trenden förstärks.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer