Det fanns en chans och den tog jag. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det fanns en chans och den tog jag Inspirerad av en dockfilm bestämde sig Christian von Koenigsegg redan som liten grabb att en gång bygga sin egen bil. Efter många bakslag, hårt arbete och en genuin tro på sig själv är han idag ägare till en av världens få tillverkare av extrema hyperbilar. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Depåbesök Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Avista Kredit och Företagsservice är inte lik den traditionella redovisningsbyrån. Av nio konsulter är sju auktoriserade, ett led i strävan att alla ska kunna föra strategiska diskussioner med kunderna. 32 SRF och UC i värdeskapande samarbete SRF har tillsammans med UC utvecklat ett verktyg som ska underlätta och effektivisera redovisningskonsultens roll som rådgivare. 33 Det fanns en chans och den tog jag 17 Skattejurist med glimten i ögat Bo Svensson är skattejurist hos Wistrand Advokatbyrå, universitetslektor vid Handels i Göteborg och en av SRF:s många populära lärare. Att arbeta på tre fronter tycker han är stimulerande, mixen mellan jurist- och läraryrket ger en bra balans. Läs allt om SRF:s Jubileumskongress i bilagan. Jubileumskongressen 2011 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman miljarder försvinner inom kontanthandeln 38 SRF Simulator för framtidens konsulter 40 Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Redaktionen har ordet... En av höstens stora händelser, Kongressen, är avslutad. Förbundet har inlett sitt 76:e år och går mot nya utmaningar. I år har vi valt att återge det som hände på Kongressen i en egen bilaga så ordinarie Konsulten är lika fullmatad med artiklar och information som vanligt. Det här numrets profil är en riktig entreprenör som lever under devisen att inget är omöjligt. Läs om hur Christian von Koenigsegg förverkligat sin barndomsdröm när han nu står som leverantör av en av världens mest avancerade sportbilar. Flera nya förmåner finns för dig som är medlem, konstruktiva verktyg som underlättar i din konsultroll. Du kan läsa mer om SRF Analys och SRF Simulator i tidningen. Redaktionen önskar dig en framgångsrik höst och trevlig läsning!

4 Jag står bakom dig. Jag har varit både lärare och ekonom, vilket är bra erfarenheter när man jobbar med support. Kontakta gärna mig och mina kollegor om du behöver hjälp med Norstedts Juridiks programvaror. Vi hörs! JENNY KLANG, PROGRAMVARUSUPPORTEN Främst för de främsta. Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Depåbesök Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Vi har just låtit oss inspireras av en jubileumskongress där vi firade 75 år i branschens tjänst. Med en byråkonferens som gav oss nya infallsvinklar och en spännande paneldebatt som fokuserade på yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult. Mer om detta och allt som hände under kongressen finns att läsa om i den bilaga som bifogas i detta nummer av Redovisningskonsulten. Men det jag verkligen vill trycka på i denna ledare är årets nyhetsdagar. Hösten är normalt branschens tid för att fylla på kunskap och inspiration inför nya utmaningar, så är det även i år via SRF:s viktiga nyhetsdagar. Vi kommer att resa runt i hela landet och gå igenom viktiga nyheter inom redovisning och Reko. Det innebär att det är en av årets viktigaste kurser för dig som redovisningskonsult. Förmiddagen kommer att koncentrera sig på årets nyheter i redovisning samt det vi kan förvänta oss i en nära framtid på redovisningsområdet. Eftermiddagen kommer att handla om Reko och yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult, med fokus på tillämpningen i vårt dagliga arbete och förutsättningarna för att skriva Bokslutsrapport. Dagen avslutas med After Work, där det ges möjlighet till diskussion med kollegor och tillfälle att ställa kompletterande frågor till medverkande lärare. Som extra krydda till dessa dagar har vi tagit fram ett gediget material i form av skrifter, artiklar och bilder kopplat till Reko och redovisning. Materialet kan med fördel användas som uppslagsverk när du sedan är tillbaka på kontoret. Kursen har ett mycket attraktivt pris för att göra det möjligt för så många som möjligt att tanka kunskap och inspiration vid dessa viktiga nyhetsdagar. Väl mött till hösten och vinterns depåbesök i redovisning och Reko. Missa inte SRF:s Nyhetsdag 2011 SRF:s Nyhetsdag 2011 är en kombinerad nyhetsdag i Redovisning och Reko. Kursen kommer att hållas på ett flertal orter runt om i landet. För mer information och anmälan se Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Budgetpropositionen Regeringen har nu lagt fram sina förslag på skatteområdet för nästa år. I sak är det inga stora ändringar jämfört med de tidigare aviserade förslagen. Momsen på restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) sänks från dagens 25 till 12 procent från och med den 1 januari De totala socialavgifterna 31,42 procent för 2012 är oförändrade. Inom det totala avgiftsuttaget sker vissa förändringar mellan de sex delposterna. Förenkling av expertskatten För att underlätta tillämpningen av reglerna om expertskatt föreslås, som ett tillägg till nuvarande regler, en ny schablonregel. Denna innebär att en arbetstagare alltid ska anses uppfylla villkoren om en viss kompetens med mera om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två prisbasbelopp det kalenderår då arbetet påbörjas ( kronor för 2011). Tidpunkten för vilket års prisbasbelopp som ska användas är en nyhet i förhållande till tidigare förslag. Förändringar av 3:12-reglerna och av reglerna för enskilda näringsidkare För de företagare som omfattas av 3:12-reglerna höjs nivån på schablonbeloppet i den så kallade förenklingsregeln från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Det innebär att ett schablonutdelningsutrymme för 2012 på För 2013 stiger beloppet till kronor vid oförändrade skatteregler. Det införs också ett tak på 90 inkomstbasbelopp för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst (i en tidigare promemoria var taket satt till 100 inkomstbasbelopp). Dessutom lämnas tre förslag för att motverka så kallade skatteupplägg. En person som äger andelar i flera företag får bara beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelar i ett av företagen. Samtidigt regleras tillskott som inte är varaktiga till bolaget. En ändring görs också så att bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts ska räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen. För enskilda näringsidkare höjs räntesatsen för positiv räntefördelning, från statslåneräntan ökad med 5 procent till statslåneräntan ökad med 5,5 procent. Investeringssparkonto och investeringsfonder För att förenkla för privatpersoner att spara i direktägda aktier och andra värdepapper införs en ny schablonbeskattad sparform för vissa slags värdepapper, benämnd investeringssparkonto. I förhållande till tidigare lämnat förslag har schablonintäkten minskat genom att tillägget på 0,75 procent till statslåneräntan tagits bort. Schablonintäkten ska nu beräknas till kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november under föregående kalenderår. För att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten ändras också beskattningen av kapitalförsäkringar. För investeringsfonder och deras andelsägare ersätts beskattningen på fondnivå med en schablonbeskattning av andelsägarna. FoU Regeringen föreslår en utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling. Miljöbilar och reseavdrag Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med två år. Det gäller för vissa el- och gasbilar. Nedsättningen gäller därmed till och med det beskattningsår som slutar den 31 december Beloppsgränsen för när reseavdrag får göras höjs från till kronor. Skattereduktion för gåvor En skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet införs. Gåvor måste vid varje gåvotillfälle uppgå till minst 200 kronor. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger kronor görs ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst kronor. Det innebär en maximal gåva på kronor. Övriga förslag Mervärdesskattereglerna vid import från tredjeland ska ses över. Punktskatterna på tobaksprodukter höjs. Skatten på investeringsfonder och dess ägare reformeras. Lättnadsreglerna i förhållande till så kallade oäkta bostadsföretag förlängs. Schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från kronor till kronor. TEXT: BERTIL BÅVALL Kontorsplats ledig! Välkommen till Redovisningsgruppen. Du är kanske Auktoriserad Redovisningskonsult med en del egna uppdrag och vill jobba som egen företagare tillsammans med oss. Uthyrning av kontorsplats till annan verksamhet är också en möjlighet. Vi finns i Helsingborg, på Berga, ett stenkast från Väla Centrum. För mer information, gå in på eller ring Redovisningskonsulten nr

7 Ekonomifakta direkt i mobilen Under hösten kommer SRF att lansera en mycket användbar applikation till smarta mobiltelefoner. Den lilla broschyren Ekonomifakta håller som bäst på att överföras digitalt. För dig som jobbar som ekonom, redovisningskonsult eller rådgivare blir det ett oumbärligt verktyg tack vare sin enkla funktion och snabba åtkomst. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Med några enkla knapptryck har du aktuella siffror direkt i mobilen kan det bli enklare? Ekonomifakta är en produkt som lämpar sig utmärkt att publicera digitalt. Att snabbt få fram uppgifter om avdrag, förmåner, traktamenten, fram i början av varje år. Den som är insatt i branschen vet att det kommer uppdateringar när det gäller lagar och regler oftare än så. Med en digital version sker uppdateringar i takt med att nyheter dyker upp, du kommer alltid att ha tillgång till de senaste uppgifterna. Fördel applikation Att skapa en app istället för att publicera fakta på en vanlig webbsida på internet gör tillgängligheten ännu bättre för dig eftersom grafiken är anpassad till telefonens lilla skärm. Dessutom har du troligen mobiltelefonen med dig oftare än du har tillgång till dator. Applikationen genomgår just nu sista fasen i utvecklingsarbetet och planen är att den ska Med några enkla knapptryck har du aktuella siffror direkt i mobilen kan det bli enklare? skatter och avgifter hör numera till redovisningskonsultens vardag. Att få aktuella siffror direkt i mobiltelefonen är något många efterfrågat. Utveckling Den tryckta versionen av Ekonomifakta, som naturligtvis kommer att leva kvar, har tagits I appen kommer det också att rymmas en hel del historik så att du enkelt kan plocka fram jämförelsetal från föregående år. Med hjälp av sökfunktionen hittar du snabbt det du letar efter. publiceras under senhösten. Vi kommer att meddela via alla tillgängliga kanaler så att du vet när det är dags. SRF:s app Ekonomifakta kommer att finnas för både iphone och Android. Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Grannkommunens nyföretagsamhet smittar av sig Nyföretagandet varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige. Två saker framstår som särskilt intressanta. För det första verkar nyföretagandet generellt sett vara högst i de tre storstadsregionerna, även om det förekommer kommuner utanför Stockholm-Malmö-Göteborg -regionerna som uppvisar en hög etableringsfrekvens. Som exempel kan nämnas Åre och Härjedalen, som utgör två kommuner i norra Sverige med hög etableringsfrekvens En närmare analys visar att det i synnerhet är kommuner i Stockholms län som uppvisar en särskilt hög grad av nyföretagande. Av de 15 kommuner med högst etableringsfrekvens tillhör 11 stycken Stockholms län. Lägst etableringsfrekvens 2010 hade Aneby kommun och Hofors kommun med 4,2 respektive 3,9 nystartade företag per invånare. För det andra uppvisas ett tydligt mönster avseende den rumsliga fördelningen av nyföretagande. Kommuner med en hög etableringsfrekvens verkar vara omgivna av andra kommuner med hög etableringsfrekvens och vice versa. Närhet till kommuner med högt nyföretagande påverkar graden av nyföretagande i den egna kommunen positivt. Källa: Entreprenörskapsforum Sverige ska bli bäst på IT Efter ett år vid makten presenterar IT-minister Anna-Karin Hatt målet för Sveriges IT-politik: Sverige ska vara bäst i världen på att använda IT. En handlingsplan för att uppnå målet ska tas fram av en ny digitaliseringskommission. Det viktigaste är att vi nu har en samlad IT-politisk strategi med ett gemensamt mål som andra kan ställa sig bakom, säger Anna-Karin Hatt. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder Sveriges nya IT-politiska mål. Vi ser hur Sverige placerar sig i topp i flera viktiga mätningar och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara duktiga, för jobben och tillväxten och för att det är bättre för samhället, säger Anna-Karin Hatt. Agendan identifierar fyra övergripande strategiska områden: lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur, samt IT:s roll för samhällsutvecklingen. Inom vart och ett av dessa finns en rad delområden, som behandlar allt från digitalt innanförskap, digital kompetens och entreprenörskap till vården, skolan, kulturen, demokratin och friheten på nätet. Källa: Computer Sweden SRF finns på Facebook Hitta oss på konsult Här är företagens drömkommun Gällivare toppar listan när Företagarna och Upplysningscentralen, UC, utser Årets företagarkommun På andra plats ligger en annan norrbottning: Kiruna. Undersökningen lyfter fram kommuner där företagen har varit bäst på att förbättra omsättning, resultat och kreditvärdighet. Tredjeplatsen innehas av Ulricehamn i Västra Götalands län. Både årets vinnare och silvermedaljören har gruvindustrin att tacka för framgångarna. Det har varit jättebra, vi har fått bra betalt för järnmalmen och kopparn. Det har dragit med sig alla andra, både industrin och tjänstesektorn, säger Tony Ömalm, företagare i utbildningsbranschen till Dagens industri. Utnämningen handlar enbart om hur det går för företagen inte hur bra kommunerna är utifrån ett företagarperspektiv. Källa: Dagens Industri Svenska rotavdrag bekostar renovering utomlands Allt fler använder rotavdrag för att bygga om sina semesterhus utomlands. Skatteverket får uppemot ansökningar per år. Det handlar om allt från poolbyggen till köksöar och notan till skattebetalarna ligger på mångmiljonbelopp. Så länge semesterhusen ligger inom EU är det fritt fram att ansöka och få rotavdrag för byggprojekt. Det gäller samtliga som betalar inkomstskatt i Sverige, säger Skatteverkets rättsexpert Pia Blank Thörnroos. Svenskarna söker rotavdrag för framför allt renovering av kök, badrum samt fasad och takomläggningar. Företeelsen får Martin Klepke, politisk redaktör på LO-tidningen, att se rött: Det är helt absurt att svenska skattepengar ska användas till poolbyggen på Rivieran. Det är väldigt långt från ursprungstanken att avdraget skulle skapa jobb i Sverige, säger han. Källa: Metro 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 6-11 Skatteverkets ställningstagande böcker med mera Omsättningen av en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etcetera och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etcetera omfattas av den lägre skattesatsen sex procent. Detta förutsatt att varan inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam. Om en vara har samma form och utseende som till exempel en bok, en broschyr, ett häfte etcetera men på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etcetera i allmänt språkbruk är det Skatteverkets uppfattning att en tolkning måste göras med ledning av Tullverkets tulltaxa (härefter tulltaxa) för att avgöra om varan kan omfattas av den lägre skattesatsen. Program och kataloger för speciellt uppräknade verksamheter ska beskattas med sex procent när verksamheten i sig beskattas med sex procent. Det gäller omsättning av dessa i samtliga led. Ett tryckeris eller annan än den egna verksamhetens omsättning av program och kataloger för verksamheter som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning beskattas med sex procent. Skatteverket anser att med program och kataloger i detta sammanhang avses publikationer som till sin typ är ägnade att förmedla information om den aktivitet, inom de angivna områdena, som kunden har för avsikt att besöka. Program eller kataloger som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam ska dock beskattas med 25 procent. Enligt Skatteverkets uppfattning är de berörda varorna huvudsakligen ägnade åt reklam när innehållet i den tryckta produkten till minst 75 procent utgörs av reklam. Reklam ska i detta sammanhang ges en vid tolkning och innefatta sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att främja avsättningen för varor och tjänster i kommersiell verksamhet. Rättspraxis avseende reklamskatt kan ge vägledning om vad som avses med reklam. Vid bedömning av begränsningen av skattesatsen sexprocent är dock begreppet reklam vidare än vad som gäller för reklamskatt. Skatteverket anser att reklam i vid tolkning enligt ML innefattar sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att göra kunderna medvetna om företagets existens, få kunderna intresserade av företaget, skapa PR och goodwill för företaget etcetera. Information om den egna verksamheten ska inte räknas som reklam när det gäller program och kataloger för de speciellt uppräknade verksamheterna. Källa: Skatteverket Dnr/målnr/löpnr: /111 SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 NYHETER & NOTISER Skatteverkets ställningstagande ökade levnadskostnader Denna skrivelse innehåller ett antal ställningstaganden avseende avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tillfällig anställning, dubbel bosättning och hemresor. Skrivelsen ersätter tidigare publicerat ställningstagande. Uttrycket övernattar på arbetsorten vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete Skattskyldig ska anses ha övernattat på arbetsorten om han skaffat en bostad på ett avstånd från arbetsorten inom vilket bosättning och daglig pendling till arbetsplatsen framstår som rimlig. Begreppet flyttat vid dubbel bosättning vilka krav ställs på boendet Om förutsättningar för avdrag för dubbel bosättning föreligger är det av underordnad betydelse hur boendet på arbetsorten är ordnat så länge kostnaden för boendet ligger på en rimlig nivå med avseende på orten. Dubbel bosättning byte av bostad på den gamla bostadsorten Avdrag för ökade utgifter för logi vid dubbel bosättning kan under vissa förutsättningar medges även när den skattskyldige byter bostad på den gamla bostadsorten. Dubbel bosättning ingen bor i den gamla bostaden Avdrag medges även när familjen flyttar med till den nya arbetsorten under förutsättning att den skattskyldige har kvar en permanentbostad på den gamla bostadsorten. Även ensamstående kan medges avdrag under samma förutsättningar. Avdrag för måltider och småutgifter Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter vid tillfällig anställning och dubbel bosättning får dras av bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten och bara i samband med att övernattning sker på arbetsorten. Denna tid kan inte förlängas beroende på hur den skattskyldige arbetar. Dubbel bosättning byte av bostadsort under avdragsperioden Byte av bostadsort på grund av att arbetet flyttas till annan arbetsort under en pågående tidsperiod innebär inte att en ny avdragsperiod kan påbörjas. Detta gäller oavsett om det är samma arbetsgivare eller ny arbetsgivare på den nya arbetsorten. Dubbel bosättning vilken bostad ska avdrag medges för? Ensamstående skattskyldig har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader under en tid av högst två år under förutsättning att han/hon har utgifter för en bostad såväl på arbetsorten som på den gamla arbetsorten. Avdrag bör då medges med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan bostadskostnaderna före respektive efter att den dubbla bosättningen inleddes och under förutsättning att utgiftsökningen beror på den dubbla bosättningen. För gifta/sammanboende gäller att avdrag i första hand ska medges för utgifter för bostaden på arbetsorten. Om familjebostaden flyttats till arbetsorten bör avdrag istället medges för bostaden på den gamla bostadsorten. Ingår hushållsel i avdragsgilla utgifter för logi i hyreslägenheter? Om det i hyresavtalet avtalats att den skattskyldige själv ska svara för utgifterna för el avseende hyreslägenheten är denna utgift avdragsgill kostnad för logi i samband med tillfällig anställning och dubbel bosättning. Hemresor vid dubbel bosättning Avdrag för hemresor kan medges även i de fall där familjen flyttar med till den nya arbetsorten om förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning är uppfyllda. Även ensamstående som har boende på två orter kan på motsvarande sätt få avdrag för hemresor. Källa: Skatteverkets ställningstagande Dnr/ målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

11 AKTUELL LITTERATUR Etikett på jobbet: bra att veta på kontoret , Natur & Kultur, 189 kr I Etikett på jobbet beskriver Magdalena Ribbing rätt sätt för de allra flesta situationer på kontoret. Hon ger de bästa råden för representation, presentation, tid, klädstil, hyfs och stil på nätet, i mobilen, mejlen och telefonen. Mötet med det osvenska finns med i ett kapitel liksom en lista på de värsta klavertrampen. En liten bok som slår aktiemarknaden , Ekerlids, 199 kr Succéförvaltaren på Wall Street Joel Greenblatt förklarar sin magiska formel för att bli en långsiktig vinnare på börsen. Författaren skriver underhållande och enkelt så att vem som helst kan börja spara för att slå aktiemarknaden. Hans modell är omvittnat framgångsrik. E-postmarknadsföring , Liber, 218 kr E-postmarknadsföring är den marknadsföringskanal som ger bäst valuta för pengarna. Rätt utnyttjad kan e-postkanalen skapa goda resultat och påverka bilden av företaget rejält med små ekonomiska medel. Näthandelsföretag bryter mot lagen 68 procent av näthandelsföretagen följer inte bestämmelserna i e-handelslagen. Det visar en granskning som Konsumentverket gjort. Konsumentverket har granskat totalt 713 webbsidor på den svenska marknaden. Det rör sig både om sajter som säljer varor, men även kostnadsfria webbsidor som till exempel sökmotorer som är reklamfinansierade. Syftet med granskningen har varit att undersöka hur företagen följer informationskraven i e-handelslagen. Enligt lagen ska det alltid finnas tydlig information som gör det möjligt för konsumenten att komma i kontakt med företaget som driver sidan. Dit hör bolagets namn, adress och e-postadress, samt organisationsnummer om bolaget har ett sådant. Informationen ska inte bara finnas någonstans på webbsidan utan ska dessutom vara enkel att hitta. Resultatet av granskningen är nedslående. Endast 32 procent av företagen följer helt informationskraven i e-handelslagen. De flesta företag anger dock namn och adress på ett korrekt sätt, men slarvar med organisa- tionsnumret och e-postadress. 63 procent av bolagen anger inte organisationsnummer på ett korrekt sätt och 21 procent anger ingen e-postadress eller har ersatt den med ett kontaktformulär vilket inte är tillräckligt. Det kan konstateras att brister noteras för såväl små som stora välkända bolag, i vissa fall avseende samtliga informationskrav. Enligt e-barometern för andra kvartalet 2011 fortsätter e-handelns kraftiga tillväxt i Sverige. Konsumenterna ser fördelar med ett större utbud samtidigt som företagen kan nå fler kunder till låga administrationskostnader. Det är allvarligt att så många företag inte följer lagen. När jag som konsument får problem måste jag få kontakt med säljaren. Dessutom måste vi som tillsynsmyndighet kunna få tag på företaget, säger Konsumentverkets generaldirektör och KO, Gunnar Larsson. Källa: Konsumentverket Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag: K , Björn Lundén Information, 390 kr En praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 NYHETER & NOTISER Starkt nyföretagande Förslag om sänkt skatt Under augusti nyregistrerades företag på Bolagsverket jämfört med i augusti 2010, en ökning med 15,5 procent. Sedan årsskiftet har nya företag registrerats i de fyra vanligaste företagsformerna mot företag under samma period Uppgången för årets åtta första månader är 19,4 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Trenden som varit genomgående sedan hösten 2009 är att ökningen av antalet aktiebolag driver den totala ökningen. Antalet aktiebolag, som numera är den vanligaste företagsformen vid nyregistrering, ökade under augusti med 25 procent. Därmed har antalet nya aktiebolag under perioden januari-augusti 2011 ökat med 53 procent jämfört med Den totala ökningen av antalet nyregistrerade företag under perioden januari-augusti är drygt 19 procent. Källa: Bolagsverket Yttrande till domstol En stark och livaktigt ideell sektor har stor betydelse för samhällslivet och demokratin. Fler aktörer och bättre villkor för ideella organisationer att driva verksamhet innebär fler valmöjligheter för människor. Regeringen vill, som ett led i arbetet med att stärka den ideella sektorn, stimulera donationer från privatpersoner genom att ge skatteincitament för gåvor. I budgetpropositionen för 2012 föreslås att gåvor till vissa ideella organisationer som arbetar med hjälpverksamhet bland behövande eller främjande av vetenskaplig forskning ska kunna ge rätt till skattereduktion. Möjligheten till skattereduktion gäller privatpersoners gåvor till organisationer som godkänts av Skatteverket. För sådana gåvor ges skattereduktion med 25 procent. Den maximala skattereduktionen uppgår till kronor per Antalet aktieägare fortsätter att minska person och år, vilket motsvarar ett gåvobelopp på kronor. Gåvan måste vara minst 200 kronor per gåvotillfälle och det sammanlagda gåvobeloppet måste uppgå till minst kronor per år. Ett hushåll med två vuxna kan alltså under ett år få skattereduktion på maximalt kronor för gåvobelopp som uppgår till kronor eller mer. Den som i dag är beredd att ge mellan och kronor per år kan med hjälp av skattereduktionen öka sitt givande med en tredjedel (33%) till samma nettoutgift som tidigare. Källa: Regeringskansliet Vid utgången av juni 2011 var det individer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med drygt personer jämfört med årsskiftet. Bokföringsnämnden, BFN, beslutade den 6 september 2011 att lämna ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan som ställts till BFN är om ett nytt bokslut kan läggas till grund för ändrad taxering. Med hänsyn till BFN:s verksamhetsområde begränsar nämnden yttrandet till följande redovisningsrättsliga fråga: På vilket sätt ska ett fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår respektive ett byte av redovisningsprincip påverka redovisningen enligt god redovisningssed? Enligt BFN är god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. Effekterna av ett byte av redovisningsprincip redovisas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas första gången efter principbytet. Läs hela yttrandet på Källa: Bokföringsnämnden Vid utgången av juni 2011 var det 15,8 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 16,9 procent vid motsvarande period Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av juni 2011 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,3 procent och andelen män till 18,2 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var kvinnor och män. Vid utgången av juni 2011 var hushållens aktieförmögenhet värderad till knappt 476 miljarder kronor, en minskning med drygt 102 miljarder jämfört med årsskiftet. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till ickefinansiella företagssektorn under första halvåret. Överföringarna av aktier till icke-finansiell företagssektor i kombination med en vikande börs fick även stor effekt på hushållens genomsnittliga aktieportfölj. För de individer som äger aktier var medelportföljen vid utgången av juni 2011 värd kronor, en minskning med sedan årsskiftet. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, steg den med kronor och uppgick i slutet av juni 2011 till kronor. För kvinnor var medianportföljen värd kronor och för män var medianportföljen värd kronor. Att medianportföljen stiger trots en vikande börs beror till största del på att några av småspararnas favoritaktier har gått bättre än index under första halvåret. I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande. Källa: SCB 12 Redovisningskonsulten nr

13 Fortsatt nedgång för hushållens lånetillväxt I augusti fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka. Tillväxttakten var då 6,2 procent vilket kan jämföras mot 6,4 procent i juli. I augusti 2010 var tillväxttakten 8,8 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag. Hushållens lån hos MFI uppgick i augusti till miljarder kronor. Bostadslån utgör cirka 80 procent, det vill säga miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 6,1 procent i augusti, en minskning från 6,3 procent i juli. Av de utestående bostadslånen har 53 procent rörlig ränta. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick till 161 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 3,0 procent. MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i augusti till miljarder, vilket var samma nivå som i juli. Tillväxttakten var i augusti 5,1 procent vilket också var oförändrat mot juli. I augusti 2010 var tillväxttakten däremot negativ, -1,1 procent. Källa: SCB Prisbasbeloppet för år 2012 Prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2012 beräknats till kronor. Det innebär att prisbasbeloppet stiger med kronor jämfört med beloppet för år Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna (SFS 2010:110), utgå från bastalet , som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex. Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2012 har beräknats till kronor ( x 1,2094 = ) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen. Källa: SCB Redovisningskonsulten nr

14 Ny upplaga! Fars Engelska ordbok med inriktning på ekonomi och affärsjuridik Svensk/engelsk och engelsk/svensk ordbok Termer inom ekonomi, affärsjuridik, bank, börs, försäkring och skatt ord och uttryck Innehållet är kvalitetssäkrat av några av landets främsta experter Över nya ord Finns både i bokform och i en praktisk digital version: WordFinder. Information och beställning: tel , Annons4_ren.pdf :09:22 C M Y CM MY CY Bluegarden Lön Byrå Webbaserad lönetjänst för redovisningskonsulter Webbaserad Klientinloggning med självservice Integrerad med ledande bokföringsprogram Betala bara för det du använder Läs mer på bluegarden.se/lon CMY K 14 Redovisningskonsulten nr

15 Konsultrollen i fokus När Södra kretsen ordnar aktiviteter är det med fokus på konsultrollen inom yrket. Ämnen som ledarskap och retorik samt affärsutvecklande diskussioner ska hjälpa medlemmarna att bli bättre rådgivare. Vi har hittat en uppskattad form för våra träffar, säger kretsordförande Fredrik Andersson. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Redovisningskonsultens yrkesroll har debatterats mycket det senaste året. Bli en bättre rådgivare, utveckla dina tjänster, kliv upp i värdekedjan är uttryck som ofta förekommer. Att bli en bättre rådgivare är inget som sker per automatik, de flesta behöver tips och råd för att komma vidare. Det här var något som Fredrik Andersson och resten av styrelsen i Södra kretsen tog fasta på. Varje år ordnar vi en träff som sträcker sig över två dagar, berättar Fredrik. Då är det mjuka värden som gäller, vi fokuserar helt på utveckling av individen. Oftast anlitar vi en föreläsare inom ledarskap eller retorik som kan ge inspiration som leder till att deltagarna känner sig stärkta i sin roll som affärsutvecklare och rådgivare. Vill du växa i din yrkesutövning måste du göra något mer än att leverera en balansräkning. De senaste två åren har vi förlagt våra temadagar till Ystad Saltsjöbad, fortsätter Fredrik. Det är en trevlig miljö och ger tid att umgås och fortsätta diskutera under kvällen. Ofta kompletterar vi tematräffen med någon aktivitet som till exempel vinprovning. Efterfrågat Aktiviteter med fokus på utveckling i den egna konsultrollen har varit efterfrågat av medlemmarna i Södra kretsen. Redovisningskonsulten nr Vi har lyckats hitta ett ämne som intresserar. Eftersom dessa inspirerande föreläsningar kan kopplas till den egna yrkesrollen och vidare till kund så ger de effekt. De senaste gångerna har vi haft upp mot 90 deltagare på våra tematräffar, fortsätter Fredrik. Tidigare låg deltagarantalet på runt 40 personer. Naturligtvis ordnar vi även några kvällsträffar per år och då tar vi upp moms- och skattenyheter. Ett annat ämne som intresserar är styrelsearbete. Att jobba professionellt i en styrelse kräver vissa kunskaper, säger Fredrik. Därför bjöd vi vid ett tillfälle in föreläsare från Lunds universitet som forskar i styrelsearbete för ägarledda företag. Det gav många bra tips som medlemmarna direkt hade nytta av. Fredrik Andersson tycker inte att det är speciellt svårt att få deltagare till de aktiviteter kretsen ordnar. Vi använder oss uteslutande av mail för våra inbjudningar, säger han. Varje inbjudan följs också av ett antal påminnelser och vi märker att vid varje påminnelse droppar det in några nya anmälningar. Programmet inför kommande säsong är ännu inte spikat. Vi kommer att bjuda in till en diskussion där vi lyfter frågan om hur kretsen ska fortsätta jobba. Då får våra medlemmar ännu en möjlighet att vara med och påverka våra aktiviteter så att de får ut det mesta möjliga av kretsverksamheten, avslutar Fredrik Andersson. Styrelsen i Södra kretsen: Ordförande Fredrik Andersson Kassör Marie Bengtsson Sekreterare Thomas Svefelt Ledamot Christer Andersson Suppleant Christina Wijkström Suppleant Lukas Dora Fredrik Andersson 15

16 Kvalitetssäkring Här följer Auktorisationsnämndens redogörelse som presenterades vid kongressen. Auktorisationsnämndens redogörelse Denna redogörelse avser Auktorisationsnämndens arbete i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund för år Organisation och utförande Auktorisationsnämnden leder och utvecklar Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds kvalitetssystem enligt 25 i SRF:s stadgar samt övervakar att Auktoriserad Redovisningskonsult genomgår kvalitetskontroll enligt 9 minst vart sjätte år. För genomförandet av uppgiften utfärdar Auktorisationsnämnden erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar i enlighet med av förbundsstyrelsen lämnade principer. Auktorisationsnämnden arbetar tillsammans med SRF:s kvalitetschef, som har det operativa ansvaret för genomförandet av kvalitetskontrollverksamheten och utser och utbildar kvalitetskontrollanter. De finns tre olika tillvägagångssätt för kvalitetskontroll, vilket sker utifrån byråns struktur och rutiner: 1 Byrå som inte har eget kvalitetssystem 2 Byrå som har eget kvalitetssystem genom ISO 9001 certifiering 3 Byrå som har eget kvalitetssystem med egna kvalitetskontroller Efter genomförd kvalitetskontroll och rapportering fattar Auktorisationsnämnden det slutliga beslutet gällande resultatet från utförd kvalitetskontroll av Auktoriserad Redovisningskonsult och tar beslut om eventuell ny kontroll och rekommenderad vidareutbildning. Samtliga personer som arbetar inom kvalitetsorganisationen har undertecknat särskilt sekretess- och tystnadspliktsavtal. Årets verksamhet I februari 2010 genomfördes den första kvalitetskontrollantutbildningen och de obligatoriska kvalitetskontrollerna startade. I augusti samma år genomfördes den andra utbildningen tillsammans med en seminariedag för erfarenhetsuppföljning. I december månad genomfördes ytterligare en seminariedag för erfarenhetsuppföljning. Under räkenskapsår 1 maj april 2011 har Auktorisationsnämnden sammanträtt 10 gånger genom fysiska möten och telefonmöten. Urval av medlemmar för kvalitetskontroll sker kalenderårsvis. För kalenderår 2010 har 230 Auktoriserade Redovisningskonsulter kvalitetskontrollerats och behandlats i Auktorisationsnämnden. 196 godkändes vid första besöket. Vanliga åtgärdspunkter inför omkontroll är att rutin saknas för upprättande av uppdragsbrev och att bokslutsdokumentation är bristfällig till både uppdragsgivare och för egen del. Kongressvalda ledamöter Auktorisationsnämndens ledamöter väljs vid kongressen och har under året bestått av: Håkan Carlsson Byström, PwC, ordförande Pia Andrén Hast, Hast Ekonomikonsult AB, vice ordförande Frans Blom, Modern Ekonomi AB, ordinarie ledamot Jessica Jading, Roslagens Redovisare AB, ordinarie ledamot Anita Söderman, LRF Konsult AB, ordinarie ledamot Du vet väl att du kan skicka frågor gällande kvalitetskontroll och frågor om Reko till vår Frågeservice/helpdesk. Logga in på Medlemssidorna och ställ din fråga. Har du fler funderingar kring SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett mail till srfkonsult.se eller Eva Sandström, kvalitetschef SRF. Eva Sandström, kvalitetschef SRF AB Grundstenen Lagerbolaget AB Grundstenen och Svenska Standardbolag är med mer än st sålda Grundstenar välkända varumärken hos myndigheter, banker, försäkringsbolag och svenskt näringsliv i allmänhet. Styrkan i dessa varumärken är något som underlättar för köparen i kommande affärskontakter. FALUN MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG E-POST: HEMSIDA: LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN Redovisningskonsulten nr

17 Lärarporträtt Skattejurist med glimten i ögat Bo Svensson är skattejurist hos Wistrand Advokatbyrå, universitetslektor vid Handels i Göteborg och en av SRF:s många populära lärare. Att arbeta på tre fronter tycker han är stimulerande, mixen mellan jurist- och läraryrket ger en bra balans. Dessutom är han enligt egen utsago en riktig fotbollsnörd. TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: JERKER ANDERSSON 17 Redovisningskonsulten nr

18 Bo Svensson Bo Svensson har varit lärare hos SRF sedan slutet av 1980-talet och håller kurser inom beskattning på högre nivå. Ganska naturligt med tanke på att han till vardags jobbar som skattejurist på en advokatbyrå. Jag jobbar företrädesvis med små bolag och är därför oftast involverad i skattefrågor för ägarledda bolag, säger han. Därför håller jag även kursen Skatteplanering i ägarledda bolag för SRF. Tillsammans med Peter Nilsson genomför jag också kurser om sambandet mellan beskattning och redovisning, ett samband som kan vara ganska knepigt. Bra mix Att vara verksam både som skattejurist och hålla kurser i ämnet tycker Bo Svensson är inspirerande. Jag har förmånen att få träffa många oerhört intressanta människor, säger han. Deltagarna på SRF-kurserna är praktiker med många egna erfarenheter inom ämnet. Jag får höra om komplicerade händelser från deras verksamhet som ibland är svåra att tro på. Jag kan intyga att verkligheten ofta överträffar dikten. Ofta kan vi diskutera konkreta fall som är av allmänt intresse för resten av gruppen. Att jag även jobbar praktiskt är en fördel i min undervisning, fortsätter Bo. Då är jag närmare marknaden och håller mig up-to-date. Bo Svensson har, tack vare sitt yrke, en mängd fall att referera till ut verkliga livet när han undervisar. Något som så klart är ett privilegium för kursdeltagarna. Jag har ju vår advokatsekretess att förhålla mig till men det går i de flesta fall att beskriva fall ur en allmän synvinkel, förklarar Bo. När man tar exempel ur verkliga livet framkommer det också att samma typ av fråga kan lösas på många olika sätt. Skillnad på elever Under vårsäsongen är det utbildningar på Handelshögskolan i Göteborg som upptar en del av Bo Svenssons tid, under hösten kurser för SRF. Ett passande schema för att få plats med alla uppdrag i kalendern. Under sina år som utbildare har Bo också märkt att det är ganska stor skillnad mellan eleverna på Handels och deltagarna vid SRF:s kurser. På Handels är studenterna väldigt lika, berättar han. De är oftast mellan år, har sällan jobbat och har därför ytterst liten praktisk erfarenhet. Ett flertal har sannolikt aldrig deklarerat. Det är hög intagningspoäng så de är ofta duktiga, motiverade och väldigt ambitiösa. Deltagarna vid SRF:s kurser är inte lika identifierbara. Åldern varierar mellan år, de har stor praktisk erfarenhet men inte alltid så djupa teoretiska kunskaper. Många har också väldigt bestämda åsikter hur saker och ting förhåller sig. När jag beskriver ett skattetekniskt problem kan jag få höra att Så här säger min chef att det ska vara eller Det här svaret har jag fått från Skatteverket. För en del blir det ett stilla uppvaknande, att det faktiskt fått fel 18 Redovisningskonsulten nr

19 Bo Svensson Bor: I Göteborg men född och uppvuxen i Karlstad Ålder: 53 Drömyrke som barn: Polis eller fotbollsproffs, helst i Milan Intressen: Modern jazz, läser mycket och då helst deckare. Och så fotboll. Oanad talang: Kan rabbla laguppställningar från engelska ligan på 70-talet Favorituttryck från Värmland: Det gör inget, och gör det något så kvittar det svar av både chefen och Skatteverket. Det kan sätta lite myror i huvudet på folk. Ibland finns det heller inget givet svar på en fråga, fortsätter Bo. SRF har många duktiga redovisningskonsulter med intressanta frågeställningar. Jag får verkligen anstränga mig under de kurserna. Olika roller Arbetet som skattejurist kontra utbildare skiljer sig ganska markant tycker Bo. När jag undervisar har jag mer ett domarperspektiv, säger han. Jag ska förklara gällande rätt så gott det går, varför en post till exempel inte är avdragsgill, och beskriva vilka rättsfall uppgiften baseras på. Man skulle kunna kalla det en prognosteori, hur skulle just det här ärendet utfalla i domstol. I min roll som skattejurist ska jag däremot biträda en klient, fortsätter han. Då ska jag ge bästa vägledning mot en så skatteffektiv lösning som möjligt. Där är strävan att minska Redovisningskonsulten nr skattekostnaden inom lagens gränser. Ser jag risker måste jag värdera dem på ett öppet sätt och lotsa klienten mot ett bra beslut. När jag processar för en klient i rätten har jag faktiskt en tredje roll. Då ska jag uteslutande tillvarata min klients intressen. Finner jag att motparten, oftast Skatteverket, har missat något så upplyser jag inte om det. Fotboll anledning till besvikelse Bo Svensson är ett stort fotbollsfan, ja en riktig nörd som han själv uttrycker det. Intresset för fotboll var också anledningen till den enda stora besvikelsen i anslutning till en SRF-kurs. För några år sedan höll jag en kurs i Milano, berättar han. Kursen var slut och alla verkade nöjda. Eftersom jag är ett stort fan av Zlatan Ibrahimovic så hade jag köpt biljetter till matchen mellan Inter (där Zlatan spelade då, reds anm.) och Lazio. När jag kom till arenan köpte jag en korv, något som hör till när man är på match. Då säger plötsligt korvförsäljaren: No match today. Jag reagerade inte först och då upprepade han orden igen. En Laziosupporter hade blivit skjuten på väg till arenan och polisen hade ställt in matchen. Här gick ridån ner, tänk dig själv jag är i Italien, solen skiner, kursen är slut, jag äter en god korv och ska snart se en fantastisk match med Zlatan. Så blir den inställd. Så klart förståeligt mot bakgrund av den tragiska händelsen. Att vara hängiven till en sport som fotboll har inte alltid varit helt accepterat när man har det yrke som Bo Svensson har. Jag har alltid gillat en tidning som heter Offside, berättar han. Förr gömde jag den inuti kvällstidningen så att inte folk skulle se vad jag läste. Det passade sig liksom inte att en skattejurist läste en fotbollstidning. Nu är det annorlunda, nu är det helt ok för oss akademiker att gilla fotboll så nu läser jag den öppet, avslutar han med ett skratt. 19

20 Anmäl dig på farakademi.se Aktualitetsdagar Hösten 2011 Momsdagen Malmö 26 okt Umeå 27 okt Stockholm 17 nov Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du uppdateras bland annat om nya förslag, en rad momsnyheter samt aktuella rättsfall och skrivelser. Skattedagen Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Stockholm 8 dec Far Akademis och Tholin & Larssons gemensamma Skattedag riktar sig till dig som behöver kvalificerad uppdatering inom skatter och redovisning. Under kursdagen får du kännedom om alla nyheterna 2011 och Fåmansföretagardagen Göteborg 30 nov Malmö 1 dec Stockholm 6 dec Fåmansföretagardagen 2011 är för dig som arbetar som kvalificerad rådgivare åt mindre företag. Du bjuds på en välfylld dag med ett flertal intressanta parallella seminarier. Dagen fokuserar på nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik. IFRS-dagen Stockholm 24 okt Det här är nyhetsdagen för dig som arbetar med IFRS och behöver få kunskap om de nyheter som är aktuella inför bokslutet 2011 och för att vara förberedd inför kommande nyheter. Redovisningsdagen Göteborg 22 nov Malmö 23 nov Stockholm 24 nov Östersund 24 nov Umeå 24 nov Luleå 24 nov Du kommer under dagen att få en bra bild över utvecklingen på redovisningsområdet, med uppdateringar och nyheter gällande lagstiftning och regelverk. Det som bl.a. kommer att tas upp under dagen är förändringar i redovisningen med K2 och K3 samt ny normgivning på gång vad gäller löpande bokföring och arkivering. Redovisningskonsultens dag Malmö 19 okt Umeå 10 nov Stockholm 22 nov Dagen kommer att innehålla aktuella frågeställningar för alla redovisningskonsulter som vill hålla sig uppdaterade. Fastighetsdagen NYHET Stockholm 1 dec Umeå 22 feb Göteborg 28 mar På denna kursdag för fastighetsbranschen behandlas aktuella skatte- och redovisningsfrågor vad gäller ny rättspraxis, ny lagstiftning och nya uttalanden från skatteverket m.m. Som föreläsare finns några av Sveriges ledande experter på sina områden. Information och anmälan farakademi.se

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR Kursöversikt hösten 2017 Kursöversikt hösten 2017 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2013 2014 16-17 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA, HUDDINGE 17-18 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2014 2015 3 NOVEMBER: ÅRETS TEMADAG FASTIGHETSDAGEN 15-16 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU8 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs?

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs? Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt Behöver din karriär en ny kurs? Kompetensutveckling När och var du vill Digitala lösningar blir allt vanligare i vår vardag. Rätt använda kan

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2016 Revision Redovisning Controlling Skatt Moms Ekonomistyrning Kursöversikt BOKSLUTSREDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemoria Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som har karaktär av

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Program. Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång

Program. Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång All-dag hösten 2017 Program Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång Den digitala världen Arbetsgivardeklaration på individnivå Redovisningen införs i två steg: 1 juli 2018 ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Fastighetsbeskattningen är ett brett område med bestämmelser för allt från privatpersoner med bostadsrätter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestånd i miljardklassen. Den här boken

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU7 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändringar i reglerna

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer