Det fanns en chans och den tog jag. Nr Pris 56 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det fanns en chans och den tog jag Inspirerad av en dockfilm bestämde sig Christian von Koenigsegg redan som liten grabb att en gång bygga sin egen bil. Efter många bakslag, hårt arbete och en genuin tro på sig själv är han idag ägare till en av världens få tillverkare av extrema hyperbilar. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Depåbesök Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Avista Kredit och Företagsservice är inte lik den traditionella redovisningsbyrån. Av nio konsulter är sju auktoriserade, ett led i strävan att alla ska kunna föra strategiska diskussioner med kunderna. 32 SRF och UC i värdeskapande samarbete SRF har tillsammans med UC utvecklat ett verktyg som ska underlätta och effektivisera redovisningskonsultens roll som rådgivare. 33 Det fanns en chans och den tog jag 17 Skattejurist med glimten i ögat Bo Svensson är skattejurist hos Wistrand Advokatbyrå, universitetslektor vid Handels i Göteborg och en av SRF:s många populära lärare. Att arbeta på tre fronter tycker han är stimulerande, mixen mellan jurist- och läraryrket ger en bra balans. Läs allt om SRF:s Jubileumskongress i bilagan. Jubileumskongressen 2011 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman miljarder försvinner inom kontanthandeln 38 SRF Simulator för framtidens konsulter 40 Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Redaktionen har ordet... En av höstens stora händelser, Kongressen, är avslutad. Förbundet har inlett sitt 76:e år och går mot nya utmaningar. I år har vi valt att återge det som hände på Kongressen i en egen bilaga så ordinarie Konsulten är lika fullmatad med artiklar och information som vanligt. Det här numrets profil är en riktig entreprenör som lever under devisen att inget är omöjligt. Läs om hur Christian von Koenigsegg förverkligat sin barndomsdröm när han nu står som leverantör av en av världens mest avancerade sportbilar. Flera nya förmåner finns för dig som är medlem, konstruktiva verktyg som underlättar i din konsultroll. Du kan läsa mer om SRF Analys och SRF Simulator i tidningen. Redaktionen önskar dig en framgångsrik höst och trevlig läsning!

4 Jag står bakom dig. Jag har varit både lärare och ekonom, vilket är bra erfarenheter när man jobbar med support. Kontakta gärna mig och mina kollegor om du behöver hjälp med Norstedts Juridiks programvaror. Vi hörs! JENNY KLANG, PROGRAMVARUSUPPORTEN Främst för de främsta. Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta.

5 Depåbesök Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Vi har just låtit oss inspireras av en jubileumskongress där vi firade 75 år i branschens tjänst. Med en byråkonferens som gav oss nya infallsvinklar och en spännande paneldebatt som fokuserade på yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult. Mer om detta och allt som hände under kongressen finns att läsa om i den bilaga som bifogas i detta nummer av Redovisningskonsulten. Men det jag verkligen vill trycka på i denna ledare är årets nyhetsdagar. Hösten är normalt branschens tid för att fylla på kunskap och inspiration inför nya utmaningar, så är det även i år via SRF:s viktiga nyhetsdagar. Vi kommer att resa runt i hela landet och gå igenom viktiga nyheter inom redovisning och Reko. Det innebär att det är en av årets viktigaste kurser för dig som redovisningskonsult. Förmiddagen kommer att koncentrera sig på årets nyheter i redovisning samt det vi kan förvänta oss i en nära framtid på redovisningsområdet. Eftermiddagen kommer att handla om Reko och yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult, med fokus på tillämpningen i vårt dagliga arbete och förutsättningarna för att skriva Bokslutsrapport. Dagen avslutas med After Work, där det ges möjlighet till diskussion med kollegor och tillfälle att ställa kompletterande frågor till medverkande lärare. Som extra krydda till dessa dagar har vi tagit fram ett gediget material i form av skrifter, artiklar och bilder kopplat till Reko och redovisning. Materialet kan med fördel användas som uppslagsverk när du sedan är tillbaka på kontoret. Kursen har ett mycket attraktivt pris för att göra det möjligt för så många som möjligt att tanka kunskap och inspiration vid dessa viktiga nyhetsdagar. Väl mött till hösten och vinterns depåbesök i redovisning och Reko. Missa inte SRF:s Nyhetsdag 2011 SRF:s Nyhetsdag 2011 är en kombinerad nyhetsdag i Redovisning och Reko. Kursen kommer att hållas på ett flertal orter runt om i landet. För mer information och anmälan se Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Budgetpropositionen Regeringen har nu lagt fram sina förslag på skatteområdet för nästa år. I sak är det inga stora ändringar jämfört med de tidigare aviserade förslagen. Momsen på restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) sänks från dagens 25 till 12 procent från och med den 1 januari De totala socialavgifterna 31,42 procent för 2012 är oförändrade. Inom det totala avgiftsuttaget sker vissa förändringar mellan de sex delposterna. Förenkling av expertskatten För att underlätta tillämpningen av reglerna om expertskatt föreslås, som ett tillägg till nuvarande regler, en ny schablonregel. Denna innebär att en arbetstagare alltid ska anses uppfylla villkoren om en viss kompetens med mera om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två prisbasbelopp det kalenderår då arbetet påbörjas ( kronor för 2011). Tidpunkten för vilket års prisbasbelopp som ska användas är en nyhet i förhållande till tidigare förslag. Förändringar av 3:12-reglerna och av reglerna för enskilda näringsidkare För de företagare som omfattas av 3:12-reglerna höjs nivån på schablonbeloppet i den så kallade förenklingsregeln från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Det innebär att ett schablonutdelningsutrymme för 2012 på För 2013 stiger beloppet till kronor vid oförändrade skatteregler. Det införs också ett tak på 90 inkomstbasbelopp för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst (i en tidigare promemoria var taket satt till 100 inkomstbasbelopp). Dessutom lämnas tre förslag för att motverka så kallade skatteupplägg. En person som äger andelar i flera företag får bara beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelar i ett av företagen. Samtidigt regleras tillskott som inte är varaktiga till bolaget. En ändring görs också så att bara ersättningar som betalats ut under den tid som en andel ägts ska räknas in i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen. För enskilda näringsidkare höjs räntesatsen för positiv räntefördelning, från statslåneräntan ökad med 5 procent till statslåneräntan ökad med 5,5 procent. Investeringssparkonto och investeringsfonder För att förenkla för privatpersoner att spara i direktägda aktier och andra värdepapper införs en ny schablonbeskattad sparform för vissa slags värdepapper, benämnd investeringssparkonto. I förhållande till tidigare lämnat förslag har schablonintäkten minskat genom att tillägget på 0,75 procent till statslåneräntan tagits bort. Schablonintäkten ska nu beräknas till kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november under föregående kalenderår. För att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten ändras också beskattningen av kapitalförsäkringar. För investeringsfonder och deras andelsägare ersätts beskattningen på fondnivå med en schablonbeskattning av andelsägarna. FoU Regeringen föreslår en utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling. Miljöbilar och reseavdrag Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med två år. Det gäller för vissa el- och gasbilar. Nedsättningen gäller därmed till och med det beskattningsår som slutar den 31 december Beloppsgränsen för när reseavdrag får göras höjs från till kronor. Skattereduktion för gåvor En skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet införs. Gåvor måste vid varje gåvotillfälle uppgå till minst 200 kronor. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger kronor görs ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst kronor. Det innebär en maximal gåva på kronor. Övriga förslag Mervärdesskattereglerna vid import från tredjeland ska ses över. Punktskatterna på tobaksprodukter höjs. Skatten på investeringsfonder och dess ägare reformeras. Lättnadsreglerna i förhållande till så kallade oäkta bostadsföretag förlängs. Schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från kronor till kronor. TEXT: BERTIL BÅVALL Kontorsplats ledig! Välkommen till Redovisningsgruppen. Du är kanske Auktoriserad Redovisningskonsult med en del egna uppdrag och vill jobba som egen företagare tillsammans med oss. Uthyrning av kontorsplats till annan verksamhet är också en möjlighet. Vi finns i Helsingborg, på Berga, ett stenkast från Väla Centrum. För mer information, gå in på eller ring Redovisningskonsulten nr

7 Ekonomifakta direkt i mobilen Under hösten kommer SRF att lansera en mycket användbar applikation till smarta mobiltelefoner. Den lilla broschyren Ekonomifakta håller som bäst på att överföras digitalt. För dig som jobbar som ekonom, redovisningskonsult eller rådgivare blir det ett oumbärligt verktyg tack vare sin enkla funktion och snabba åtkomst. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Med några enkla knapptryck har du aktuella siffror direkt i mobilen kan det bli enklare? Ekonomifakta är en produkt som lämpar sig utmärkt att publicera digitalt. Att snabbt få fram uppgifter om avdrag, förmåner, traktamenten, fram i början av varje år. Den som är insatt i branschen vet att det kommer uppdateringar när det gäller lagar och regler oftare än så. Med en digital version sker uppdateringar i takt med att nyheter dyker upp, du kommer alltid att ha tillgång till de senaste uppgifterna. Fördel applikation Att skapa en app istället för att publicera fakta på en vanlig webbsida på internet gör tillgängligheten ännu bättre för dig eftersom grafiken är anpassad till telefonens lilla skärm. Dessutom har du troligen mobiltelefonen med dig oftare än du har tillgång till dator. Applikationen genomgår just nu sista fasen i utvecklingsarbetet och planen är att den ska Med några enkla knapptryck har du aktuella siffror direkt i mobilen kan det bli enklare? skatter och avgifter hör numera till redovisningskonsultens vardag. Att få aktuella siffror direkt i mobiltelefonen är något många efterfrågat. Utveckling Den tryckta versionen av Ekonomifakta, som naturligtvis kommer att leva kvar, har tagits I appen kommer det också att rymmas en hel del historik så att du enkelt kan plocka fram jämförelsetal från föregående år. Med hjälp av sökfunktionen hittar du snabbt det du letar efter. publiceras under senhösten. Vi kommer att meddela via alla tillgängliga kanaler så att du vet när det är dags. SRF:s app Ekonomifakta kommer att finnas för både iphone och Android. Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Grannkommunens nyföretagsamhet smittar av sig Nyföretagandet varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige. Två saker framstår som särskilt intressanta. För det första verkar nyföretagandet generellt sett vara högst i de tre storstadsregionerna, även om det förekommer kommuner utanför Stockholm-Malmö-Göteborg -regionerna som uppvisar en hög etableringsfrekvens. Som exempel kan nämnas Åre och Härjedalen, som utgör två kommuner i norra Sverige med hög etableringsfrekvens En närmare analys visar att det i synnerhet är kommuner i Stockholms län som uppvisar en särskilt hög grad av nyföretagande. Av de 15 kommuner med högst etableringsfrekvens tillhör 11 stycken Stockholms län. Lägst etableringsfrekvens 2010 hade Aneby kommun och Hofors kommun med 4,2 respektive 3,9 nystartade företag per invånare. För det andra uppvisas ett tydligt mönster avseende den rumsliga fördelningen av nyföretagande. Kommuner med en hög etableringsfrekvens verkar vara omgivna av andra kommuner med hög etableringsfrekvens och vice versa. Närhet till kommuner med högt nyföretagande påverkar graden av nyföretagande i den egna kommunen positivt. Källa: Entreprenörskapsforum Sverige ska bli bäst på IT Efter ett år vid makten presenterar IT-minister Anna-Karin Hatt målet för Sveriges IT-politik: Sverige ska vara bäst i världen på att använda IT. En handlingsplan för att uppnå målet ska tas fram av en ny digitaliseringskommission. Det viktigaste är att vi nu har en samlad IT-politisk strategi med ett gemensamt mål som andra kan ställa sig bakom, säger Anna-Karin Hatt. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder Sveriges nya IT-politiska mål. Vi ser hur Sverige placerar sig i topp i flera viktiga mätningar och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara duktiga, för jobben och tillväxten och för att det är bättre för samhället, säger Anna-Karin Hatt. Agendan identifierar fyra övergripande strategiska områden: lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur, samt IT:s roll för samhällsutvecklingen. Inom vart och ett av dessa finns en rad delområden, som behandlar allt från digitalt innanförskap, digital kompetens och entreprenörskap till vården, skolan, kulturen, demokratin och friheten på nätet. Källa: Computer Sweden SRF finns på Facebook Hitta oss på konsult Här är företagens drömkommun Gällivare toppar listan när Företagarna och Upplysningscentralen, UC, utser Årets företagarkommun På andra plats ligger en annan norrbottning: Kiruna. Undersökningen lyfter fram kommuner där företagen har varit bäst på att förbättra omsättning, resultat och kreditvärdighet. Tredjeplatsen innehas av Ulricehamn i Västra Götalands län. Både årets vinnare och silvermedaljören har gruvindustrin att tacka för framgångarna. Det har varit jättebra, vi har fått bra betalt för järnmalmen och kopparn. Det har dragit med sig alla andra, både industrin och tjänstesektorn, säger Tony Ömalm, företagare i utbildningsbranschen till Dagens industri. Utnämningen handlar enbart om hur det går för företagen inte hur bra kommunerna är utifrån ett företagarperspektiv. Källa: Dagens Industri Svenska rotavdrag bekostar renovering utomlands Allt fler använder rotavdrag för att bygga om sina semesterhus utomlands. Skatteverket får uppemot ansökningar per år. Det handlar om allt från poolbyggen till köksöar och notan till skattebetalarna ligger på mångmiljonbelopp. Så länge semesterhusen ligger inom EU är det fritt fram att ansöka och få rotavdrag för byggprojekt. Det gäller samtliga som betalar inkomstskatt i Sverige, säger Skatteverkets rättsexpert Pia Blank Thörnroos. Svenskarna söker rotavdrag för framför allt renovering av kök, badrum samt fasad och takomläggningar. Företeelsen får Martin Klepke, politisk redaktör på LO-tidningen, att se rött: Det är helt absurt att svenska skattepengar ska användas till poolbyggen på Rivieran. Det är väldigt långt från ursprungstanken att avdraget skulle skapa jobb i Sverige, säger han. Källa: Metro 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 6-11 Skatteverkets ställningstagande böcker med mera Omsättningen av en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etcetera och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etcetera omfattas av den lägre skattesatsen sex procent. Detta förutsatt att varan inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam. Om en vara har samma form och utseende som till exempel en bok, en broschyr, ett häfte etcetera men på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etcetera i allmänt språkbruk är det Skatteverkets uppfattning att en tolkning måste göras med ledning av Tullverkets tulltaxa (härefter tulltaxa) för att avgöra om varan kan omfattas av den lägre skattesatsen. Program och kataloger för speciellt uppräknade verksamheter ska beskattas med sex procent när verksamheten i sig beskattas med sex procent. Det gäller omsättning av dessa i samtliga led. Ett tryckeris eller annan än den egna verksamhetens omsättning av program och kataloger för verksamheter som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning beskattas med sex procent. Skatteverket anser att med program och kataloger i detta sammanhang avses publikationer som till sin typ är ägnade att förmedla information om den aktivitet, inom de angivna områdena, som kunden har för avsikt att besöka. Program eller kataloger som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam ska dock beskattas med 25 procent. Enligt Skatteverkets uppfattning är de berörda varorna huvudsakligen ägnade åt reklam när innehållet i den tryckta produkten till minst 75 procent utgörs av reklam. Reklam ska i detta sammanhang ges en vid tolkning och innefatta sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att främja avsättningen för varor och tjänster i kommersiell verksamhet. Rättspraxis avseende reklamskatt kan ge vägledning om vad som avses med reklam. Vid bedömning av begränsningen av skattesatsen sexprocent är dock begreppet reklam vidare än vad som gäller för reklamskatt. Skatteverket anser att reklam i vid tolkning enligt ML innefattar sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att göra kunderna medvetna om företagets existens, få kunderna intresserade av företaget, skapa PR och goodwill för företaget etcetera. Information om den egna verksamheten ska inte räknas som reklam när det gäller program och kataloger för de speciellt uppräknade verksamheterna. Källa: Skatteverket Dnr/målnr/löpnr: /111 SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 NYHETER & NOTISER Skatteverkets ställningstagande ökade levnadskostnader Denna skrivelse innehåller ett antal ställningstaganden avseende avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tillfällig anställning, dubbel bosättning och hemresor. Skrivelsen ersätter tidigare publicerat ställningstagande. Uttrycket övernattar på arbetsorten vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete Skattskyldig ska anses ha övernattat på arbetsorten om han skaffat en bostad på ett avstånd från arbetsorten inom vilket bosättning och daglig pendling till arbetsplatsen framstår som rimlig. Begreppet flyttat vid dubbel bosättning vilka krav ställs på boendet Om förutsättningar för avdrag för dubbel bosättning föreligger är det av underordnad betydelse hur boendet på arbetsorten är ordnat så länge kostnaden för boendet ligger på en rimlig nivå med avseende på orten. Dubbel bosättning byte av bostad på den gamla bostadsorten Avdrag för ökade utgifter för logi vid dubbel bosättning kan under vissa förutsättningar medges även när den skattskyldige byter bostad på den gamla bostadsorten. Dubbel bosättning ingen bor i den gamla bostaden Avdrag medges även när familjen flyttar med till den nya arbetsorten under förutsättning att den skattskyldige har kvar en permanentbostad på den gamla bostadsorten. Även ensamstående kan medges avdrag under samma förutsättningar. Avdrag för måltider och småutgifter Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter vid tillfällig anställning och dubbel bosättning får dras av bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten och bara i samband med att övernattning sker på arbetsorten. Denna tid kan inte förlängas beroende på hur den skattskyldige arbetar. Dubbel bosättning byte av bostadsort under avdragsperioden Byte av bostadsort på grund av att arbetet flyttas till annan arbetsort under en pågående tidsperiod innebär inte att en ny avdragsperiod kan påbörjas. Detta gäller oavsett om det är samma arbetsgivare eller ny arbetsgivare på den nya arbetsorten. Dubbel bosättning vilken bostad ska avdrag medges för? Ensamstående skattskyldig har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader under en tid av högst två år under förutsättning att han/hon har utgifter för en bostad såväl på arbetsorten som på den gamla arbetsorten. Avdrag bör då medges med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan bostadskostnaderna före respektive efter att den dubbla bosättningen inleddes och under förutsättning att utgiftsökningen beror på den dubbla bosättningen. För gifta/sammanboende gäller att avdrag i första hand ska medges för utgifter för bostaden på arbetsorten. Om familjebostaden flyttats till arbetsorten bör avdrag istället medges för bostaden på den gamla bostadsorten. Ingår hushållsel i avdragsgilla utgifter för logi i hyreslägenheter? Om det i hyresavtalet avtalats att den skattskyldige själv ska svara för utgifterna för el avseende hyreslägenheten är denna utgift avdragsgill kostnad för logi i samband med tillfällig anställning och dubbel bosättning. Hemresor vid dubbel bosättning Avdrag för hemresor kan medges även i de fall där familjen flyttar med till den nya arbetsorten om förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning är uppfyllda. Även ensamstående som har boende på två orter kan på motsvarande sätt få avdrag för hemresor. Källa: Skatteverkets ställningstagande Dnr/ målnr/löpnr: / Redovisningskonsulten nr

11 AKTUELL LITTERATUR Etikett på jobbet: bra att veta på kontoret , Natur & Kultur, 189 kr I Etikett på jobbet beskriver Magdalena Ribbing rätt sätt för de allra flesta situationer på kontoret. Hon ger de bästa råden för representation, presentation, tid, klädstil, hyfs och stil på nätet, i mobilen, mejlen och telefonen. Mötet med det osvenska finns med i ett kapitel liksom en lista på de värsta klavertrampen. En liten bok som slår aktiemarknaden , Ekerlids, 199 kr Succéförvaltaren på Wall Street Joel Greenblatt förklarar sin magiska formel för att bli en långsiktig vinnare på börsen. Författaren skriver underhållande och enkelt så att vem som helst kan börja spara för att slå aktiemarknaden. Hans modell är omvittnat framgångsrik. E-postmarknadsföring , Liber, 218 kr E-postmarknadsföring är den marknadsföringskanal som ger bäst valuta för pengarna. Rätt utnyttjad kan e-postkanalen skapa goda resultat och påverka bilden av företaget rejält med små ekonomiska medel. Näthandelsföretag bryter mot lagen 68 procent av näthandelsföretagen följer inte bestämmelserna i e-handelslagen. Det visar en granskning som Konsumentverket gjort. Konsumentverket har granskat totalt 713 webbsidor på den svenska marknaden. Det rör sig både om sajter som säljer varor, men även kostnadsfria webbsidor som till exempel sökmotorer som är reklamfinansierade. Syftet med granskningen har varit att undersöka hur företagen följer informationskraven i e-handelslagen. Enligt lagen ska det alltid finnas tydlig information som gör det möjligt för konsumenten att komma i kontakt med företaget som driver sidan. Dit hör bolagets namn, adress och e-postadress, samt organisationsnummer om bolaget har ett sådant. Informationen ska inte bara finnas någonstans på webbsidan utan ska dessutom vara enkel att hitta. Resultatet av granskningen är nedslående. Endast 32 procent av företagen följer helt informationskraven i e-handelslagen. De flesta företag anger dock namn och adress på ett korrekt sätt, men slarvar med organisa- tionsnumret och e-postadress. 63 procent av bolagen anger inte organisationsnummer på ett korrekt sätt och 21 procent anger ingen e-postadress eller har ersatt den med ett kontaktformulär vilket inte är tillräckligt. Det kan konstateras att brister noteras för såväl små som stora välkända bolag, i vissa fall avseende samtliga informationskrav. Enligt e-barometern för andra kvartalet 2011 fortsätter e-handelns kraftiga tillväxt i Sverige. Konsumenterna ser fördelar med ett större utbud samtidigt som företagen kan nå fler kunder till låga administrationskostnader. Det är allvarligt att så många företag inte följer lagen. När jag som konsument får problem måste jag få kontakt med säljaren. Dessutom måste vi som tillsynsmyndighet kunna få tag på företaget, säger Konsumentverkets generaldirektör och KO, Gunnar Larsson. Källa: Konsumentverket Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag: K , Björn Lundén Information, 390 kr En praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 NYHETER & NOTISER Starkt nyföretagande Förslag om sänkt skatt Under augusti nyregistrerades företag på Bolagsverket jämfört med i augusti 2010, en ökning med 15,5 procent. Sedan årsskiftet har nya företag registrerats i de fyra vanligaste företagsformerna mot företag under samma period Uppgången för årets åtta första månader är 19,4 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Trenden som varit genomgående sedan hösten 2009 är att ökningen av antalet aktiebolag driver den totala ökningen. Antalet aktiebolag, som numera är den vanligaste företagsformen vid nyregistrering, ökade under augusti med 25 procent. Därmed har antalet nya aktiebolag under perioden januari-augusti 2011 ökat med 53 procent jämfört med Den totala ökningen av antalet nyregistrerade företag under perioden januari-augusti är drygt 19 procent. Källa: Bolagsverket Yttrande till domstol En stark och livaktigt ideell sektor har stor betydelse för samhällslivet och demokratin. Fler aktörer och bättre villkor för ideella organisationer att driva verksamhet innebär fler valmöjligheter för människor. Regeringen vill, som ett led i arbetet med att stärka den ideella sektorn, stimulera donationer från privatpersoner genom att ge skatteincitament för gåvor. I budgetpropositionen för 2012 föreslås att gåvor till vissa ideella organisationer som arbetar med hjälpverksamhet bland behövande eller främjande av vetenskaplig forskning ska kunna ge rätt till skattereduktion. Möjligheten till skattereduktion gäller privatpersoners gåvor till organisationer som godkänts av Skatteverket. För sådana gåvor ges skattereduktion med 25 procent. Den maximala skattereduktionen uppgår till kronor per Antalet aktieägare fortsätter att minska person och år, vilket motsvarar ett gåvobelopp på kronor. Gåvan måste vara minst 200 kronor per gåvotillfälle och det sammanlagda gåvobeloppet måste uppgå till minst kronor per år. Ett hushåll med två vuxna kan alltså under ett år få skattereduktion på maximalt kronor för gåvobelopp som uppgår till kronor eller mer. Den som i dag är beredd att ge mellan och kronor per år kan med hjälp av skattereduktionen öka sitt givande med en tredjedel (33%) till samma nettoutgift som tidigare. Källa: Regeringskansliet Vid utgången av juni 2011 var det individer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med drygt personer jämfört med årsskiftet. Bokföringsnämnden, BFN, beslutade den 6 september 2011 att lämna ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan som ställts till BFN är om ett nytt bokslut kan läggas till grund för ändrad taxering. Med hänsyn till BFN:s verksamhetsområde begränsar nämnden yttrandet till följande redovisningsrättsliga fråga: På vilket sätt ska ett fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår respektive ett byte av redovisningsprincip påverka redovisningen enligt god redovisningssed? Enligt BFN är god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. Effekterna av ett byte av redovisningsprincip redovisas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas första gången efter principbytet. Läs hela yttrandet på Källa: Bokföringsnämnden Vid utgången av juni 2011 var det 15,8 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 16,9 procent vid motsvarande period Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av juni 2011 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,3 procent och andelen män till 18,2 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var kvinnor och män. Vid utgången av juni 2011 var hushållens aktieförmögenhet värderad till knappt 476 miljarder kronor, en minskning med drygt 102 miljarder jämfört med årsskiftet. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till ickefinansiella företagssektorn under första halvåret. Överföringarna av aktier till icke-finansiell företagssektor i kombination med en vikande börs fick även stor effekt på hushållens genomsnittliga aktieportfölj. För de individer som äger aktier var medelportföljen vid utgången av juni 2011 värd kronor, en minskning med sedan årsskiftet. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, steg den med kronor och uppgick i slutet av juni 2011 till kronor. För kvinnor var medianportföljen värd kronor och för män var medianportföljen värd kronor. Att medianportföljen stiger trots en vikande börs beror till största del på att några av småspararnas favoritaktier har gått bättre än index under första halvåret. I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande. Källa: SCB 12 Redovisningskonsulten nr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer