MARKNADSPLAN 2015 EXTERN REKRYTERINGSKOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSPLAN 2015 EXTERN REKRYTERINGSKOMMUNIKATION"

Transkript

1 MARKNADSPLAN 2015 EXTERN REKRYTERINGSKOMMUNIKATION

2 Beslut Datum Beteckning FM :1 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Sara-Josefina Holby, INFOS Beslut om marknadsplan 2015 Bakgrund Försvarsmaktens marknadsplan är framtagen av Informationsstaben i syfte att styra rekryteringskommunikationen. Genom att tydliggöra målsättningar och vad som styr kommunikationen ska marknadsplanen fungera som ett verktyg för de i Försvarsmakten som arbetar med rekrytering. Beslut Marknadsplan 2015 fastställs för tillämpning inom Försvarsmakten. Fastställd version tillgängliggörs på Emilia. Detta beslut är fattat av informationsdirektör Erik Lagersten. I den slutliga handläggningen har som föredragande deltagit marknadschef Robert Forss. Lagersten, Erik Informationsdirektör Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokumentoch ärendehanteringssystem. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Lidingövägen Stockholm

3 Innehåll Bakgrund 4 Syfte 5 Inriktningar för rekryteringskommunikation 5 Mål med kommunikationen 6 Attraktiv arbetsgivare 6 Militär grundrekrytering 6 Position som arbetsgivare 7 Kommunikationens syfte 8 Strategier 8 Kommunicera med framtidens soldater på deras villkor 8 Visa Försvarsmaktens unika möjligheter 8 Skapa och stötta fler Försvarsmaktsambassadörer 9 Aktivitetsplan Målgruppen 12 Generation Ordning år 12 Arbetsplatsen 12 Chefen och ledarskapet 12 Tre drivkrafter hos målgruppen 12 Samhällsengagemang 13 Prestation 14 Spänning 15 Omvärlden och trender 16 Befolkningens levnadsvanor 16 Medielandskapet 16 Låg kunskap om Försvarsmakten 16 Relationen till vapen 17 Kanaler 18 Mediekanaler där Försvarsmakten verkar 18 3

4 Bakgrund I hundratals år har vi haft en unik situation som arbetsgivare, människor har strömmat in i Försvarsmakten, vare sig de vill eller inte. Vi har under ett års tid haft möjligheten att visa dem vår verksamhet, vårt uppdrag och vilken karriär vi skulle kunna erbjuda. En del har stannat och många har fortsatt att ha en koppling till oss efter värnplikten ställdes vi inför en ny situation som arbetsgivare. Värnplikten lades vilande och vi tappade möjligheten till en tillbakalutad position att i lugn och ro visa upp vår komplexa organisation. Möjligheten att visa vår verksamhet finns fortfarande, men nu hänger den på intresse och nyfikenhet hos vår målgrupp. Den hänger på att vi som arbetsgivare öppnar upp, bjuder in och visar de möjligheter som finns inom Försvarsmakten. Den rekryteringskommunikation vi bedriver ska visa oss som arbetsgivare och de möjligheter vi kan erbjuda. Kommunikation handlar mycket om psykologi, att nå in och väcka ett intresse, att få målgruppen så nyfikna att de söker mer information. Medvetna om att målgruppen år både är kräsna och väl uppvaktade av andra arbetsgivare gör att vår kommunikation måste ligga i framkant och sticka ut. Med snabb utveckling i digitala kanaler behöver vi dessutom ständigt hitta nya vägar, de unga är svåra att nå redan idag. 55% har ett Spotify Premium-konto, utan reklam¹ 52% 28% 37% använder Ad-blockers¹ tittar på Netflix dagligen¹ tittar på swefilmer (piratstreaming) dagligen¹ 1 Generation-Livsstil-Identitet, Ungdomsbarometern 13/14 4

5 Syfte Rekryteringskommunikationen anpassas och utvecklas genom de marknadsundersökningar som genomförs. 1 Syftet med marknadsplanen är att styra vår rekryteringskommunikation så mål tydliggörs och vi uppnår önskad effekt. Planen syftar även till att skapa en gemensam bild av målgruppen och vad som styr kommunikationen. Mottagare Mottagare för marknadsplanen är de som arbetar med rekryteringskommunikation centralt och lokalt, exempelvis förbandschefer, informatörer, rekryteringskoordinatorer, HRC, Hemvärnet, Informationsstaben, Frivilligorganisationerna m fl. Målet är att mottagarna utgår från marknadsplanen när man bygger sin kommunikation och sedan formar den efter lokala förutsättningar. Inriktningar för rekryteringskommunikation Informationsdirektör Erik Lagersten: Ligga i framkant för rekrytering Försvarsmakten ska vara en progressiv myndighet som vågar testa nya tillvägagångssätt, håller en hög teknisk nivå och fokuserar på interaktion med vår målgrupp. Öppenhet och transparens skall genomsyra all vår verksamhet. Vi vänder oss till unga människor med stor digital vana och stora förväntningar på kommunikation, vår kommunikation ska därför kännetecknas av produktionskvalitet och vara starkt intresseväckande. Personaldirektör Per-Olof Stålesjö: Attraktiv arbetsgivare och fler kvinnor För att stärka Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare måste kommunikationen betona möjligheterna till personlig utveckling och vilket positivt meritvärde ett engagemang hos oss ger. Vi vill ha en jämn personalsammansättning och öka andelen kvinnor i vår organisation. Kvinnors drivkrafter ska därför vara utgångspunkt för kommunikationen och särskilda kommunikationsåtgärder riktade till kvinnor bedöms som direkt nödvändiga. Chef Produktionsledningen, Generallöjtnant Anders Silwer: Fokus på deltidsjobb De största rekryteringsbehoven finns bland GSST och HAGS, därför fokuserar vi våra ansträngningar särskilt på dem under Eftersom deltidstjänstgörande har sin huvudsakliga sysselsättning hos en annan arbetsgivare är information och samarbeten med andra företag avgörande för rekryteringen. Idag är deltidstjänstgöring i alltför stor utsträckning okänt, vi måste bli tydligare med vad en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten innebär och klargöra vad vi erbjuder målgruppen. 1 5

6 Mål med kommunikationen Våra mål gäller både hårda siffror i en ökad rekrytering, speciellt med fokus på kvinnor och deltidstjänstgörande. Men vi mäter också mjuka värden i attityden och uppfattningen om oss som arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare Instämmer i att FM är en attraktiv arbetsgivare Nuläge 2014¹ Mål Q Kvinnor år 33 % 50 % Män år 41 % 50 % Instämmer i att ett jobb/engagemang i FM är meriterande för andra arbeten Nuläge 2014¹ Mål Q Kvinnor år 56 % 70 % Män år 64 % 70 % Intresserade av att jobba i FM i en militär befattning på deltid Nuläge 2014¹ Mål Q Kvinnor år 12 % 20 % Män år 27 % 30 % Intresserade av att jobba i FM i en militär befattning på heltid Nuläge 2014¹ Mål Q Kvinnor år 12 % 20 % Män år 22 % 30 % Militär grundrekrytering Kännedom och intresse för FM Nuläge 2014 Mål Q Kännedom bland kvinnor år 16 % 30 % Kännedom bland män år 35 % 40 % Tester på TRM Nuläge 2014 Mål Q Genomförda test st st Godkända test st st Antal kvinnor 14 % (510 st) 20 % Grundläggande militär utbildning Mål Q Antal som påbörjar utbildningen st Antal kvinnor 20 % Produktionsstaben Informationsstaben Personalstaben 30% ca Kännedom och intresse för Försvarsmakten Antal personer som söker information om oss i rekryteringsmålgruppen 20% Intresserade av att jobba i FM i en militär befattning på deltid Kvinnor år Instämmer i att FM är en attraktiv arbetsgivare 33% 40% 40% 40% Försvarsmakten/Demoskops Varumärkesmätning

7 Position som arbetsgivare Vi vill finnas med i tankarna hos unga människor som funderar på ett första jobb, engagemang eller en f ramtida arbetsgivare. Det är många som vänder sig till vår målgrupp; universitet/högskolor, andra myndigheter som polisen eller företag i branscher nischade mot något av våra områden. Därför behöver vi sticka ut, visa vad som är unikt för oss och vad vi kan erbjuda som arbetsgivare. Vi har undersökt vad unga människor tycker är viktigast hos en arbetsgivare, utifrån det har vi sedan valt en positione ring med grund i Försvarsmaktens verksamhet. Det viktigaste slutsatserna från vår undersökning 2 visar att: kontinuerlig personlig utveckling är nyckeln för att behålla unga medarbetare i organisationen ledarskapet är avgörande för att göra unga till goda ambassadörer möjligheten att göra skillnad och att förbättra samhället genom jobbet är viktigt för unga. Och att ha kul på jobbet. Vi har tagit fram en position för Försvarsmakten som arbetsgivare. 3 Den bygger på två delar och ger en djupare mening där individen utvecklas på flera plan. Utvecklande för mig. Skillnad för andra. Ett jobb/engagemang i Försvarsmakten ger personlig utveckling för mig som individ, som lagspelare och som ledare. Samtidigt gör jag skillnad för andra. Positionen är utgångspunkt när vi pratar med rekryteringsmålgruppen eller med andra arbetsgivare och det vi bygger rekryteringskommunikationen på. Kommunikationen bygger på följande värden: Utvecklande för mig Genom mitt jobb/engagemang i Försvarsmakten, i en unik miljö och kontext, får jag förutsättningar att utvecklas mot min fulla potential. Som individ fysiskt och mentalt Som lagspelare samarbete och gemenskap Som ledare ledarskap och ansvar Skillnad för andra Genom mitt jobb/engagemang i Försvarsmakten får jag en möjlighet att göra skillnad för andra. Indirekt genom att ingå i en organisation som gör skillnad Direkt genom att göra en personlig insats i ett skarpt läge. 2 TrendWatch, Trender som påverkar Försvarsmaktens position på arbetsmarknaden Positionering av Försvarsmakten som arbetsgivare 7

8 Kommunikationens syfte Försvarsmaktens övergripande syfte med rekryteringskommunikationen är att uppfattas som en attraktiv karriärväg för rekryteringsmålgruppen genom att: Få fler att se möjligheterna Få fler att söka Få fler att rekommendera Strategier Läs mer om våra kommunikationsstrategier i Kontinuitetsstrategin för rekrytering, den hittar du på Emilia. 11 Kommunicera med framtidens soldater på deras villkor Den digitala kommunikationen dominerar ungas värld, för dem har det aldrig varit på något annat sätt. De ligger långt fram tekniskt och hittar ständigt nya plattformar för kommunikation. Vi måste hänga med i den utvecklingen för att vara intressanta för målgruppen. För att behålla deras intresse gör vi bland annat följande: Kampanjbudskap. För att göra kommunikationen lättare att komma ihåg skapar vi ett tydligt övergripande kampanjbudskap. Under 2015 fortsätter vi jobba med Som vilket annat jobb som helst. Nästan. Väcka och behålla intresse. Det är ett stort kliv från att vara intresserad till att ta steget till ansökan. Vi behöver skapa intresse på djupet och få till en diskussion i målgruppen. Det handlar inte bara om att ligga i en digital framkant utan även om att ständigt uppfattas som spännande för att skapa reaktioner och intresse. Träffa målgruppen. Vi vill stärka och effektivisera det fysiska mötet mellan målgruppen och representanter för Försvarsmakten. Rekrytering från storstadsregioner är avgörande för att nå de kvantitativa målen för rekrytering. Därför kan särskilda satsningar komma att göras i dessa områden. Under 2015 tar Informationsstaben fram en strategi för digitala kanaler samt en guide för hur de ska användas. Ge mer skräddarsydd information. Vi utvecklar under året ett system för relationshantering (CRM) samt utvecklar våra erbjudanden till målgrupperna inom prioriterade yrken. Produktionsstaben har prioriterat följande kompetensområden för 2015: Försörjning Teknik Sjukvård Undervattensstrid Samband. Visa Försvarsmaktens unika möjligheter För att väcka intresse visar vi unika erbjudanden och lyfter samtidigt fram möjligheterna och yrkesmångfalden för att kunna tilltala fler. Vi vill visa vad man kan uppleva hos en arbetsgivare som Försvarsmakten, hur målgruppen själva kan utvecklas och hur de kan göra skillnad för andra. För att visa våra möjligheter gör vi följande: Utvecklande för dig/skillnad för andra, vår position som arbetsgivare, försöker vi förmedla 11 8

9 i all kommunikation. Från den breda kommunikationen som framför allt ska väcka intresse till hur egna medarbetare beskriver sitt arbete på rekryteringswebbplatsen. Jobbsajten integreras med ReachMee förbättras för att öka användarupplevelsen. Vi utvecklar befattningsguiden på jobb- och karriär webbplatsen. Bland annat genom att se över ansökningsflödet och öka målgruppsanpassningen av struktur och innehåll. Löpande produceras nya befattningsfilmer, dessa ska visa och förklara olika yrken inom Försvarsmakten. Skapa och stötta fler Försvarsmaktsambassadörer Det framtida målet är att få fler inom Försvarsmakten att vara representanter och ambassadörer. Ur rekryteringssynpunkt är mötet med målgruppen avgörande, då målgruppen får träffa individer och inte myndigheten. Därför vill vi öka och effektivisera personliga möten med våra anställda. Eventplanen 12 förstärker den övergripande kommunikationen och agerar katalysator vid rekrytering. Genom att skapa kommunikationslösningar som kan utvecklas över tid och som talar ett gemensamt språk, kan vi stärka och effektivisera det fysiska mötet med rekryteringsmålgruppen och potentiella ambassadörer. För att lyckas med detta kommer vi att prioritera en dialog både internt och externt. Här presenteras några exempel av det som görs att stötta ambassadörer: Framtagning av Försvarsmaktens träningsklubb, FMTK, som visar vår träningsfilosofi. Intern lansering i juli och extern kampanj i november. En ny urvalsstrategi är framtagen, som underlättar val av samarbetspartner och eventaktiviteter. Vi ser över möjligheten att klä våra deltgande personal i Försvarsmkatens profil under tävlingar. Vi lyfter under året fram FM-elit och utvärderar de kommuniktativa möjligheterna det ger

10 as Event Marknadsföring V1 JANUARI V2 JANUARI V3 V4 V5 V16 v9 Umeå v10 Skövde v7 Fårö MARS v11 Såtenäs v12 Livgardet v13 Halmstad 21/3 Åre 2-4/3 Göteborg Tough Viking Göteborg Horse Show 12/3 Sundsvall V17 V18 V19 MAJ V20 V21 V22 APRIL MAJ v19 Halmstad v19 Livgardet v19 Kvarn v20 Revingehed v20 LedR, Enköping 25/4 Göteborg v21 Berga v22 Livgardet v23 Gävle v23 Umeå 9/5 Stockholm (Hagaparken) 18/4 Stockholm Tough Viking Tough Viking Innebandy SM v15 Borås v16 Kalmar (Ungdom) v17 Villingsberg v17 Härnösand V15 APRIL V14 4/5-31/5 Rekryteringskampanj VÅR fas 1 V13 Kampanj V12 2/3-15/3 Högskolekampanj V11 Kampanj V10 MARS Noliamässan V9 10/2 Piteå 12/2 Umeå V8 Noliamässan V7 FEBRUARI V6 FEBRUARI CENTRAL AKTIVITETSPLAN 2015 V24 JUNI V26 Vecka Göteborg Volvo Ocean Race V25 v24 Kosta Vecka 23 Sundsvall SM veckan sommar V23 JUNI Lojalitetsdrivande aktivitet Aktiviteter från 1/ till 31/ JULI V28 V29 JULI 5/7 Marstrand Cup Marsstrand 29/6 Marstrand Stena Match 29/6-2/7 Stockholm ÅF Offshore Race Gotland runt 1/7-30/9 Intern lansering av Trä Träningskonceptet V27 Rekryterande aktiv

11 V26 JULI V31 V32 AUGUSTI V33 V34 V37 SEPTEMBER V36 V38 V39 V40 V41 OKTOBER AUGUSTI Vecka 33 Stockholm Vecka 31 Stockholm 29/8 Stockholm Tough Viking Vecka 35 Boden v37 Göteborg v37 Skövde v37 Gävle v37 Umeå v38 HvSS SEPTEMBER v33 Berga v35 Karlberg v34 Göteborg (Tjejkurs) v34 Göteborg v35 Livgardet v34 Falun v36 Halmstad v34 Karlskrona v36 Umeå JULI We are Sthlm Pride festivalen V42 V43 OKTOBER v40 Livgardet v42 Skredsvik v40 Arvidsjaur v42 Boden v40 Härnösand v42 Eksjö v40 Boden v41 Revingehed 19/9 Malmö Tough Viking 14/9-11/10 Rekryteringskampanj fas 3 27/7-23/8 Rekryteringskampanj fas 2 Officer- och tolkkampanj v24 Kosta 5/7 Marstrand Cup Marsstrand 29/6 Marstrand Stena Match 29/6-2/7 Stockholm ÅF Offshore Race Gotland runt Kampanj Kampanj Load up north V35 V44 V45 V47 v46 Livgardet Vecka 46 Göteborg Kunskap och framtid NOVEMBER v44 Enköping v44 Östersund v45 Halmstad v45 Fårö 24/10 Hela Sverige FN-dagen V46 NOVEMBER 1/10-31/12 Extern lansering av Träningskonceptet V30 Träningskonceptet V29 1/7-30/9 Intern lansering av Träningskonceptet V28 Träningskonceptet V27 Försvarsupplysande aktivitet Vecka Göteborg Volvo Ocean Race V25 Rekryterande aktivitet 23 vall ckan ar V24 litetsdrivande aktivitet r från 1/ till 31/ DECEMBER v48 Östersund v49 Livgardet v49 HvSS Vällinge Vecka 49 Malmö SACO-mässa Vecka 48 Stockholm V50 DECEMBER V49 SACO-mässa V48 V51 V52 V53

12 Aktivitetsplan 2015 Här presenteras en översikt av de kommunikationsinsatser och event som genomförs från centralt håll. Aktivitetsplanen förändras och uppdateras över året, titta på Emilia 13 för den senaste versionen. Tycker du att det här med event och sponsring är kul, läs mer om strategierna på Emilia. 14 Vi kommer under året tydligare samarbeta med frivilligförbunden bland annat genom. Det är ett av de enklaste sätten för målgruppen att prova på Försvarsmakten. Vi ser även en stor potential i att låta målgruppen själva beskriva sin upplevelse och bli ambassadörer. Uppdatering av aktivitetsplan Aktivitetsplanen kommer uppdateras löpande under året. Den senaste versionen av eventplanen ligger på Emilia. 15 Aktuella s hittar du på Försvarsutbildarnas hemsida

13 Målgruppen Generation Ordning år Kärt barn har många namn, generation Y, generation ordning, generation pjosk och generation innovation är en generation som stressas över att vara evigt 25, med livserfarenhet och bankkonto som en 55-åring. Som ibland har svårt att finna sin plats i samhället och som drömmer om vardagen. Den här generationen siktar mot ett betydligt mer ordnat liv än tidigare generationer. De är mer orienterade mot familjeliv och de högsta drömmarna bland unga svenskar är att 4 : Få ett bra jobb Hitta den rätta Skaffa barn Ha ett fint boende Att samhällsstrukturer värnas och regler följs väger tungt för den här generationen. Ett exempel på det är ökningen av unga som betalar för musik på internet, en tredubbling på fyra år. Det är också många fler som betalar för att se film, video och tv via internet. 14 procent av svenskarna prenumererar för att se video/film/tv, jämfört med åldersgruppen år där andelen är 25 procent. Samtidigt minskar fildelningen, det gäller i alla åldersgrupper men främst för de under 35 år. 5 Arbetsplatsen Framtida arbetslöshet oroar ungdomar allra mest när det gäller deras framtid, det oroar mer än ensamhet eller krig. Att ha vuxit upp under en tid då arbetslösheten legat på relativt höga nivåer kan vara en av förklaringarna till ökningen av unga som anser att man bör vara lojal mot sin arbetsgivare. Kontinuerlig personlig utveckling är nyckeln till att behålla unga, vilket gör det viktigt för arbetsgivaren att ha ett attraktivt, näst intill skräddarsytt erbjudande för medarbetaren. 6 Chefen och ledarskapet Ledarskapet är en nyckelfaktor då det gäller att attrahera unga medarbetare. Unga ställer höga krav på ledarskapet, enligt dem är en bra chef lyhörd och kravställande. De uppskattar en handfast, rättvis, tydlig och rak ledarstil och att det finns en kontinuerlig feedback både positiv och negativ. Unga medarbetare söker det lilla extra, något som utvecklar och får dem att växa. Förtroende för närmsta chef är avgörande för att unga ska stanna och vilja rekommendera sin arbetsplats till andra. 7 Tre drivkrafter hos målgruppen Genom våra undersökningar om målgruppen har tre specifika drivkrafter in i Försvarsmakten blivit identifierade. Genom de drivkrafterna formar vi kommunikationen. Alla tre behövs, ingen är bättre än någon annan, men idag finns en överrepresentation bland ansökande inom kategorin spänningssökande. Därför lägger vi ingen större kraftansträngning på dem, utan fokuserar vår kommunikation på samhällsengagerade och prestations inriktade. YOLO You Only Live Once Dagens ungdomar tror att den roligaste tiden i livet sker i ett tidigt stadie i livet; år. FOMO Fear Of Missing Out Alltid uppkopplad. 85 % av åringar kollar mobilen minst ett par gånger i timmen. 93 % av de unga har en smartphone, flest använder iphone 4 Generation-Livsstil-Identitet, Ungdomsbarometern 13/14 5 Svenskarna och internet 2014, av.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 6 TrendWatch, Trender som påverkar Försvarsmaktens position på arbetsmarknaden TrendWatch, Trender som påverkar Försvarsmaktens position på arbetsmarknaden

14 Drivkraft Samhällsengagemang Är singel och bor i andra hand i en större stad Gillar att resa och uppleva andra kulturer Gillar friluftsliv och är noga med sin träning och hälsa Är ambitiös och framtidsorienterad en ledare I jobbvalet är intressanta arbetsuppgifter och personlig utveckling viktigast Det här är en beskrivning och en stark generalisering av en viss karaktär. Att arbeta mot utvalda drivkrafter och egenskaper gör det lättare att forma kommunikationen, göra kanalval, leta efter inter aktionstillfällen och ha en gemensam bild internt av målgruppen. Utvecklande för samhällsengagerade Som individ Fysiskt vältränade personer som sportat sedan barnsben. Gillar speciellt individuell träning som löpning eller simning. Har aldrig riktigt fastnat för lagidrotter, även om de ofta testat några stycken. Samhällsengagerade 8 19 % vill bli uppfattad som principfast 30 % beskriver sig som smart 50 % anser att de har stora möjligheter att påverka samhället Konkurrens på arbetsmarknaden Segmentet samhällsengagerade innebär etablering i en målgrupp som traditionellt kopplats till omvårdande yrken. Då uppstår konkurrens med många instegsyrken inom en växande välfärdssektor. Exempel på andra arbetsgivare som kan vara intressanta för samhällsengagerade Mentalt Det här är personer som gillar att diskutera, de är ofta insatta, kunniga och duktiga på att argumentera för sin sak. De gillar att utmanas mentalt och drar sig inte för att söka de svåraste utbildningarna. Som lagspelare Samarbete och gemenskap Gemenskap är viktigt och något som värderar högt på en arbetsplats. Ofta sociala och okomplicerade att umgås med, har enkelt för att samarbeta och trivs bäst i lite mindre grupper. Som ledare Ledarskap och ansvar Att bli chef är inte det yttersta drivet för de här personerna. Även om deras personlighet visar starka ledaregenskaper. De är ofta självsäkra och trygga men också omvårdande och känsliga. De tar sitt arbete på allvar och tycker att det är viktigt att alla kommer till tals och mår bra på jobbet. Skillnad för andra, enligt samhällsengagerade Indirekt genom att ingå i en organisation som gör skillnad De är lika styrda av sina mål som av sina ideal, de vill göra något menings - fullt med livet och har lätt för att engagera sig i samhällsfrågor. De tycker att Försvarsmakten är en organisation som gör skillnad både nationellt och internationellt. Om de inte väljer Försvarsmakten så skulle de gärna jobba i en bistånds- eller hjälporganisation. Direkt genom att göra en personlig insats Jobbet i Försvarsmakten känns meningsfullt och ger möjlighet att göra skillnad på riktigt. Att få lära känna andra kulturer är ett stort plus, sam tidigt som möjligheten finns att göra en insats och utvecklas som person. 8 Generation-Livsstil-Identitet, Ungdomsbarometern 13/14 14

15 Drivkraft Prestation Pluggar på något av de klassiska lärosätena Hyr en lägenhet lite utanför stan Har ett förhållande sedan en tid tillbaka men har ännu inte tagit steget att flytta ihop. Har har ett stort karriärsfokus och jobbar gärna extra under utbildningen Gillar film och TV-serier Är ambitiös, förnuftig, självständig och ärlig. Det här är en beskrivning och en stark generalisering av en viss karaktär. Att arbeta mot utvalda drivkrafter och egenskaper gör det lättare att forma kommunikationen, göra kanalval, leta efter inter aktionstillfällen och ha en gemensam bild internt av målgruppen. Utvecklande för prestationsinriktade Som individ Fysiskt personer som inte är speciellt intresserade av träning. Inte så mycket för sin egen skull, mer för att det känns viktigt att ses som en vältränad person av andra. Att vara i form känns som framgång på något sätt, att ha disciplin och vara snygg. Prestationsinriktade 9 26 % identifierar sig som en karriärist 38 % anser att de har stora möjligheter att påverka samhället 44 % beskriver sig som ansvarsfull 60 % vill bli uppfattade som framåt Konkurrens på arbetsmarknaden Att etablera Försvarsmakten i segmentet prestationsinriktade innebär konkurrens om individer som ärakademiskt inriktade och har höga ambitioner med sitt yrkesliv. Samarbeten med andra arbetsgivare och att erbjuda efterfrågat meritvärde från tjänstgöring i Försvarsmakten är viktiga faktorer för att etablera sig som en attraktiv arbetsgivare. Exempel på andra arbetsgivare som kan vara intressanta för prestationsinriktade Mentalt det här är personer som vill nå toppen och vet att det krävs hårt arbete för att lyckas. Drivkraften är dubbelbottnad, den består dels av en vilja att utnyttja sin intellektuella kapacitet, dels av en rädsla att misslyckas. De går på utbildningarna med de högsta antagningspoängen och toppar gärna sin utbildning med utländsk dubbelexamen och extrajobb under terminerna. Som lagspelare Samarbete och gemenskap Det är kul med grupparbeten och att jobba tillsammans, i alla fall så länge alla anstränger sig och tar uppgiften på lika stort allvar som de själva. Annars jobbar de hellre själva, då vet man också att resultatet blir bra. Som ledare Ledarskap och ansvar de prestationsinriktade ser upp till bra chefer och har inga problem med hierarkier. De tycker att det är skönt att ha ett system för hur allt går till, vem som ger uppgifter och tar beslut. Det känns effektivt. De har inga problem att vara underställda en chef men tar gärna den drivande rollen i gruppen och är väldigt intresserade av att själva bli en ledare i framtiden. Skillnad för andra, enligt prestationsinriktade Indirekt genom att ingå i en organisation som gör skillnad Försvarsmakten ses som en bra merit som kan få deras CV att sticka ut lite extra. Försvarsmakten är en myndighet som alla känner igen och som känns seriös, om man ska vara helt ärlig så är det viktigare för dem än att uppnå världsfred. Direkt genom att göra en personlig insats Det är viktigt för dem att andra ser deras prestationer och ansträngningar. Om de själv kan bidra till att göra skillnad så vill de gärna det. De ser upp till personer som gör gott för andra samtidigt bygger en framgångsrik karriär. 9 Generation-Livsstil-Identitet, Ungdomsbarometern 13/14 15

16 Drivkraft Spänning Säsongsjobbar andra säsongen i Åre Bor resten av året hemma hos föräldrarna Är singel och trivs bra med det Aktiv och tränar mycket, gärna sporter som är fysiskt krävande Spelar mycket TV-spel och kollar ofta på film och TV-serier Är flexibel, full av energi och gillar att ha mycket människor omkring sig Det här är en beskrivning och en stark generalisering av en viss karaktär. Att arbeta mot utvalda drivkrafter och egenskaper gör det lättare att forma kommunikationen, göra kanalval, leta efter inter aktionstillfällen och ha en gemensam bild internt av målgruppen. Utvecklande för spänningssökande Som individ Fysiskt det här är orädda personer som alltid tränat mycket, ofta tävlat. Som gillar att testa sina gränser och vet att de kan prestera. Mentalt Spänningssökarna tycker att livet är till för att levas här och nu, YOLO! Let s go, framtiden kan man planera i morgon. De övervägde att börja inom Försvarsmakten direkt efter gymnasiet. De tycker att det verkar spännande, att man får prova på ovanliga saker och att det ställer höga krav på dem själva. Ett äventyr. Spänningssökare % beskriver sig som teknisk 44 % identifierar sig som ett träningsfreak 47 % vill bli uppfattad som hälsosam 59 % identifierar sig som en gamer Konkurrens på arbetsmarknaden Det spänningssökande segmentet utgör en begränsad del av demografin med drivkrafter som redan är starkt förknippade med Försvarsmakten, därför måste rekryteringen öka från de samhällsengagerade och prestationsinriktade. Deras drivkrafter är utgångspunkt för kommunikationen. Exempel på andra arbetsgivare som kan vara intressanta för spänningssökare Som lagspelare Samarbete och gemenskap Det här är sociala och öppna personer som trivs med alla typer av människor. De är ofta en en självklar del i gruppen, tar alltid ansvar och stöttar upp varandra. En för alla, alla för en. Som ledare Ledarskap och ansvar De är positiva, orädda och gillar att utmana sig själva, de testar gärna att leda. Att sitta på ett kontor och vända papper skulle vara lika med döden, de vill ha ett yrke där det händer saker. De tycker att bra ledare kan och förstår verksamheten, har kanske själva jobbat sig uppåt, det är respekt! Skillnad för andra enligt spänningssökande Indirekt genom att ingå i en organisation som gör skillnad Det är viktigt för dem att jobbet känns meningsfullt. Vad Högkvarteret pysslar med eller vilka uppdrag politikerna ger Försvarsmakten ägnar de mindre tanke åt. De ser till att deras uppgifter blir utförda så bra som möjligt, i det ligger deras drivkraft. Direkt genom att göra en personlig insats Det är klart att det känns viktigt att prestera i skarpt läge, det är ju då det gäller att kunna visa vad all övning har gett. Det känns bra om man kan hjälpa någon i sitt jobb, kanske vid en olycka eller översvämning. 10 Generation-Livsstil-Identitet, Ungdomsbarometern 13/14 16

17 Omvärlden och trender Det finns mycket i vår omvärld som påverkar oss och vår rekrytering. Här presenteras fyra stora tendenser i omvärlden som visserligen är svåra att påverka, men bra att känna till. Befolkningens levnadsvanor Befolkningens levnadsvanor har förändrats drastiskt de senaste årtiondena. En mer stillasittande livsstil kan innebära att färre unga kommer klara Försvarsmaktens fysiska krav. Olika generationer väljer olika sorters mat. Livsmedelsverkets undersökning av befolkningen visar att unga personer (18 30 år) har sämst matvanor och äter mer onyttig mat, som läsk och pizza. De äter också mer pasta men mindre av potatis, frukt och grönt, fisk och skaldjur än äldre. Kvinnor äter generellt hälsosammare än män. Unga kvinnor däremot äter inte bra, det är den grupp som har lägst intag av vitamin D, folat och järn. 17 Livsmedelsverket konstaterar även att personer med högskoleutbildning konsumerar mer frukt, bär, juice och grönsaker men också mer ost och alkohol än de med lägre utbildning. 18 Unga dricker stora mängder söta drycker. De som dricker mest dricker ca 4,5 liter/vecka. 19 Medielandskapet I medielandskapet fyller de traditionella medierna fortfarande en viktig funktion vid sidan av de nya. Hur länge de klassiska kanalerna har en publik värd namnet är dock svårt att svara på. Följer vi utvecklingen kan vi dock konstatera att de inom fem tio år lär tryckta medier ha en marginell betydelse. 20 Positionering, hälso- och träningsappar hör till populära nyheter som presenterats under de senaste åren på de smarta mobilerna. Här är det unga kvinnorna som går i täten. 21 De sociala nätverkens popularitet ökar fortfarande. Nästan alla som är medlemmar på ett socialt nätverk är också medlem på Facebook. Men det finns ett undantag. Det är de unga i åldern år som minskat sitt deltagande på Facebook. Här har det dykt upp en rad alternativ under senare år. 22 Den största förändringen de senaste åren har dock varit att barns användning av internet blivit mycket frekventare fanns det få dagliga användare bland förskolebarnen. Idag är var fjärde i åldern 2 till 3 år daglig användare och var tredje i åldern 4 till 6 år. 23 De unga är mycket mer positiva till internets möjligheter att fördjupa demokratin än de äldre. Hälften av de yngre anser att internet har gjort det lättare att förstå politik, jämfört med en tredjedel av de medelålders och en fjärdedel av de äldre.yngre människor är också mer aktiva i att söka upp politisk information på internet. Hälften gör det någon gång och var fjärde gör det åtminstone någon eller några gånger i veckan. Låg kunskap om Försvarsmakten Kunskapen om Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet är idag generellt låg i samhället. Unga har inte upplevt hot mot Sverige och tycker därför inte att det är lika viktigt med ett självständigt svenskt försvar som äldre generationer anser. Kunskapen om vardagen i soldatyrket är också mycket låg och vad soldater och sjömän gör konkret om dagarna är svårt att uttrycka. Utvecklingmöjligheter inom yrket och interna kariärvägar är inte tillräckligt tydligt. Att ha erfarenhet från det militära anses meriterande men unga vet inte riktigt hur militära meriter värderas på arbetsmarknaden. 24 Det första unga tänker på när de hör ordet Försvarsmakten är: militärer krig lumpen militärutbildning De spontana associationerna är övervägande tveksamma: en omodern institution nedläggningar hierarki hård diciplin litet utrymme för individen 17 Vad äter svenskarna?, Livsmedelsverket Vad äter svenskarna?, Livsmedelsverket Vad äter svenskarna?, Livsmedelsverket Generation-Livsstil-Identitet, Ungdomsbarometern 13/14 21 Svenskarna och internet 2014, av.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 22 Svenskarna och internet 2014, av.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 23 Svenskarna och internet 2014, av.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 17

18 Relationen till vapen I Försvarsmaktens undersökningar har vi utifrån ett demografiskt perspektiv analyserat hur många i åldersgruppen år som både är intresserade av oss och lämpliga utifrån våra anställningskrav. Utifrån en total omfattande ca 1.2 miljoner unga vuxna faller ca 30 % bort på grund av våra hårda kravställningar, kvar är ca personer. Detta är inte påverkbart genom kommunikation. Vad som därnäst händer är att ytterligare 30 % ca väljer bort Försvarsmakten utifrån sin egen föreställning om att jobba i en organisation som i extremfall löser konflikter med vapen. Denna andel är mycket stor, men samtidigt också möjlig att påverka med kommunikation. Försvarsmakten ska kommunicera sin verksamhet utifrån positionen utvecklande för dig och skillnad för andra. Med andra ord går vi direkt i kärnan av vår verksamhet utifrån ett medarbetarperspektiv. Vad gör vi på dagarna som skapar glädje, stolthet, men även sorg och frustration. Detta ska beskrivas utifrån olika yrkesroller, men hela tiden utifrån positionen. Enskilda plattformar och eldgivning ger sällan en begripbar förklaring på positionen. Här är det våra medarbetares berättelser som ska lyftas fram. Med stöd av positionen får var och en berätta varför de valt detta yrke/engagemang. Vad är utvecklande för dem och hur upplever de att de gör eller kan göra skillnad för andra. 24 TrendWatch, Trender som påverkar Försvarsmaktens position på arbetsmarknaden SCB (2014), Befolkningsframskrivningar, Sveriges framtida befolkning , svenska medborgare 18

19 Kanaler När vi bygger kommunikation för en viss målgrupp handlar det mycket om utformning, tonalitet och träffsäkerheten i budskapet. Men det handlar lika mycket om kanalval. Att synas på rätt plats, i rätt tid, där just den delen av målgruppen vi vill nå finns. Vi bygger upp kommunikationen främst genom fyra delar: Egna kanaler, som ständigt används Köpta kanaler, som ständigt används Kommunikationsblock, som sker på planerade tidpunkter när målgruppen är mest mottaglig Särskilda händelser, som ger en möjlighet att agera när något intressant dyker upp i vår omvärld Mediekanaler där Försvarsmakten aktivt verkar Här presenteras mediekanaler där Försvarsmakten driver egen trafik, vill du läsa vidare om de köpta kanal erna, kommunikationsblocken och särskilda händelser så hittar du dem i vår Kommunikationsplan för marknadskommunikation. Gemensamt för våra ägda kanaler är att Försvarsmakten kontrollerar dem och att de inte har kostnader för medieköp. Webbplatser De olika webbplatserna har utformats och anpassats för olika syften och behov hos målgruppen. Försvarsmaktens myndighetswebbplats Används för att informera om Försvarsmakten som myndighet. Försvarsmaktens jobb- och karriärwebbplats Informerar om utbildningar, militäryrket och olika befattningar. Det är även här kandidaten påbörjar sin karriärväg inom Försvarsmakten. Upptäck Försvarsmakten Adderar inspiration till jobb-och karriärwebbplatsen. Försvarsmaktens bloggportal Har ofta en tydlig lokal anknytning och är lättsam och informell. Hemvärnets webbplats Visar möjligheter till arbete och engagemang inom Hemvärnet. Sociala kanaler Vi är närvarande på sociala medier för att möta målgruppen där de spenderar en stor del av sina digitala liv. I dagsläget finns vi på Facebook, Google+, Twitter, Instagram och YouTube. Rekryteringslinjen Rekryteringslinjen är en kanal för kandidater som har specifika frågor rörande Försvarsmakten, utbildningar eller militäryrket. Rekryteringslinjen kontaktas antingen via telefon, e-post, chatt eller genom sociala medier. Mobila applikationer Vi har idag tre mobila applikationer, PIIM, Vår verklighet och Samarbetsappen. I höst lanseras en fjärde, FMTK, Försvarsmaktens träningsklubb. E-postmarknadsföring Rekryteringskontoret äger en kontaktdatabas med e-postadresser som används för att göra både generella och riktade e-postutskick till målgruppen. Kurser, prova-på-aktiviteter och träningsläger Tillsammans med frivilligorganisationerna arrangerar vi olika typer av aktiviteter där målgruppen har möjlig het att testa Försvarsmakten och livet som militär. Framför allt under en där man provar livet som soldat under en helg. Mässor och event Under året arrangeras ett flertal mässor och event på regional och lokal nivå. Dessa kan variera i form och innehåll beroende på vilket regemente eller förband som står som arrangör. Pressmeddelande, presskonferens, journalistträff En indirekt kommunikationskanal för att sprida information om Försvarsmakten och vår verksamhet. 19

20

Inriktningar för rekryteringskommunikation 5. Mål med kommunikationen 6. Position som arbetsgivare 7

Inriktningar för rekryteringskommunikation 5. Mål med kommunikationen 6. Position som arbetsgivare 7 Innehåll Bakgrund 4 Syfte 5 Mottagare 5 Inriktningar för rekryteringskommunikation 5 Mål med kommunikationen 6 Attraktiv arbetsgivare 6 Militär grundrekrytering 6 Position som arbetsgivare 7 Kommunikationens

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till metoden aktiva idrottsföräldrar Alla idrottsföreningar vinner på att ha Aktiva idrottsföräldrar och flera av våra stora

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete

Mittuniversitetets studentrekryteringsarbete s studentrekryteringsarbete Vi jobbar på kommunikationsavdelningen med studentrekryteringen Marlene Jonsson Samordnare Områdeskommunikatör Lena Ernerfeldt Burman Digital kommunikation Områdeskommunikatör

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer