Tips till ett tryggare köp från andra privatpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips till ett tryggare köp från andra privatpersoner"

Transkript

1 Tips till ett tryggare köp från andra privatpersoner

2 Innehåll Introduktion Vad guiden är till för Sid. 3 Att tänka på när du gör ditt köp Sid. 4-5 Köplagen en kort översikt Sid. 6-7 Undersökningsplikten Sid. 8 Tips inför bilköpet Sid Så hjälper Swiftcourt dig Sid. 11 swiftcourt.com 2

3 Introduktion Att handla begagnat av andra personer är en bra idé på många sätt. Det är skonsamt för både plånboken och miljön. Därför är det en välkommen utveckling att allt fler produkter får ett andra liv i någon annan ägares händer. Men att köpa av privatpersoner kan också vara en risk speciellt när beloppen är lite högre. Om köpet av bilen eller den dyra soffan du hittade på Blocket går fel på något sätt kan det vara många tusenlappar som står på spel. Även om du som köpare har rätt i sak och skulle vinna i domstol är en rättslig process sällan mödan värd. Som köpare får du nämligen driva processen själv, vilket kostar tiotusentals kronor och tar lång tid. Ett genomsnittligt tvistemål klaras upp efter 7,5 månad i rätten. Under tiden är det du som privatperson som står för kostnaderna. Av den anledningen är det få tvistemål som gäller köp för under kronor som når rätten. Det är dyrt att göra en dålig affär, helt enkelt. Därför har vi sammanställt lite matnyttig information för dig som ska göra ett lite större begagnatköp. swiftcourt.com 3

4 Att tänka på när du gör ett köp 1. Innan köpet se till att du inte köper stöldgods På begagnat-sidor som Blocket finns dessvärre en hel del stöldgods. Att köpa något som tillhör någon annan än säljaren är problematiskt på många sätt. Inte bara hålls en svart marknad vid liv, men du själv som köpare kan åka dit även om du inte visste att varan var stulen. Därför kan det vara värt att kontrollera några saker: Verkar köpet för bra för att vara sant? Då är det troligen också det. Är priset på en vara orimligt lågt är risken stor att varan stulits. Även om du inte visste att varan var stulen kan du tvingas lämna tillbaka varan till den rättmätiga ägaren. Eller i värsta fall dömas för häleri ett brott som kan ge allt från dagsböter till fängelse som påföljd. Fråga efter kvittot En säljare kan naturligtvis ha tappat bort kvittot och ändå vara ärlig, men att kvitto saknas är ändå en viktig indikation på att något kan vara fel. Finns det märkningar på varan? En del varor är stöldmärkta om det ser ut som att det har funnits en märkning tidigare eller om serienummer skrapats bort är det en tydlig indikation på att varan är stulen. Trovärdig historik? Ytterligare en pusselbit som kan hjälpa dig att se om varan är stulen eller inte kan vara att fråga varför varan säljs. Är berättelsen trovärdig? Kolla om objektet är efterlyst Vid större köp finns det olika tjänster man kan kolla av med för att se att produkten inte är stulen. Hör av dig till Larmtjänst, som är försäkringsbranschens utredningsbolag, där kan du se om objektet du ska köpa finns registrerat som stulet. 2. Skriv ett avtal Upprätta alltid ett avtal när det gäller köp för lite större belopp, på så sätt vet både du och säljaren vad ni förväntar er av varandra. Om det uppstår några tveksamheter kring vad ni kommit överens om efter köpet är det enkelt att hänvisa till avtalet. Det som krävs är att ni skriver ner detaljerna i köpet och att ni båda skriver under. Även muntliga avtal är swiftcourt.com 4

5 bindande, men det är naturligtvis svårare att senare bevisa vad som sagts om det skulle uppstå en konflikt. Men även med ett vanligt skriftligt avtal som binder er båda till en överenskommelse måste du som köpare på egen hand driva en eventuell tvist om något går fel. Säg att varan du har köpt inte fungerar, trots att det framgått av avtalet. Även om du har rätt i sak är din enda chans att själv ta saken till domstol om säljaren inte går med på att åtgärda felet. Det är både dyrt och tidsödande. Använder ni Swiftcourts köpeavtal skyddar du dig från en sådan situation. Läs mer om hur Swiftcourt kan hjälpa dig längre fram. 3. Säker betalningsmetod För att minimera riskerna i ett köp är det viktigt att lösa en säker betalning. Om du och säljaren inte träffas eller om det inte är aktuellt med kontant betalning kan det vara en utmaning kan du lita på att säljaren levererar varan om du betalar först? Samma situation gäller för säljaren som tar en risk i att leverera en vara utan att ha säkrat betalningen först. Det finns flera säkra betalnings-tjänster att tillgå, Blockets egna tjänst Direktbetalning är en utmärkt lösning som innebär att säljaren kan se när köparen har fört över pengarna och då kan leverera varan. Är säljaren i själva verket en bedragare får köparen tillbaka sina pengar. Kostnaden för tjänsten beror på vad varan säljs för. 4. Undersök varan När det gäller begagnade varor är det förstås en god idé att i förväg kontrollera det du köper, så att du vet vad du får för pengarna. Men när du har undersökt en vara kan du i efterhand inte begära kompensation för fel som du upptäckt eller borde ha upptäckt vid det tillfället. Saker som du faktiskt inte upptäckte, men som kan bedömas vara så uppenbara att du borde ha upptäckt dem kan du inte hänvisa till den undersökningsplikt du har som köpare är alltså ganska omfattande. Så om du undersöker varan i förväg se då till att du gör det grundligt och ordentligt. Är det inte möjligt att undersöka varan i förväg, till exempel om den ska skickas till dig, bör du undersöka det du köpt så fort du kan efter att du tagit emot det. Det gäller nämligen att klaga i tid för att kunna få kompensation. Se alltså till att hitta eventuella fel så fort som möjligt, annars kan chansen att få ersättning kraftigt minimeras. Du kan läsa mer om undersökningsplikt längre fram i texten. swiftcourt.com 5

6 Köplagen När du köper något av en privatperson är det Köplagen som är tillämplig där framgår de rättigheter och skyldigheter du som köpare har gentemot säljaren. Här berättar vi om några av Köplagens delar som kan vara bra att känna till. Längre fram går vi igenom undersökningsplikten lite noggrannare, något som är viktigt för dig som köpare att hålla koll på. Anbud och accept Alla avtal bygger på anbud och accept. En anbudsgivare föreslår något som en annan part går med på så fort det har gjorts har ett avtal slutits. Det betyder att du som köpare eller säljare är bunden av vad du har sagt ja till. Antingen om det gäller att du ska sälja något för ett visst pris, eller att du har gått med på att köpa något. Om säljaren som har lovat dig en telefon för 3000 kronor ett erbjudande som du har tackat ja till och sedan säljer samma telefon till en köpare som har bjudit mer, rör det sig om ett avtalsbrott. Även muntliga avtal gäller, men sådana är förstås svårare att leda i bevisning. När det gäller större avtal är det vanligt att man skriver något slags kontrakt, men även utan ett sådant är alltså parterna bundna av vad man kommit överens om. Detta kan vara viktigt att tänka på för dig som är köpare håller en säljare inte vad som lovats kan du påpeka att personen i fråga är bunden av vad ni tidigare sagt. Och det samma gäller för din del du är skyldig att genomföra ett köp när du har gått med på att köpa en vara. Risken för varan När du har köpt en vara och har den i din besittning heter det att du bär risken. Det innebär att eventuella skador och fel som uppstår efter att du tagit över varan är på ditt ansvar och alltså inget du kan kräva säljaren på. Det finns tydliga definitioner för när risken övergår från säljaren till köparen, och det kan vara viktigt att ha koll på, inte minst om varan skickas till dig. Befintligt skick Det är vanligt vid begagnatköp att säljaren uppger att varan säljs i befintligt skick för att friskriva sig från ansvar. Men det är viktigt att komma ihåg att befintligt skick inte kan innebära vad som helst. Enligt Köplagen kan en vara som säljs i befintligt skick fortfarande anses felaktig om varan inte är på det sätt som säljaren har beskrivit. Har telefonen en tydlig defekt trots att säljaren har uppgett något annat går det alltså inte att hänvisa till befintligt skick. Samma sak gäller också om varan har ett väsentligt fel som köparen borde kunna räkna med att bli upplyst om. Dessutom spelar prisbilden roll. Om varan är i så mycket sämre skick än vad köparen skulle kunna förvänta sig med hänsyn till varans pris går det inte heller att hänvisa till befintligt skick. swiftcourt.com 6

7 Dina alternativ om köpet går fel Som köpare har du rätt till olika typer av åtgärder om en säljare inte håller vad som lovats. Det kan gälla vid dröjsmål, alltså om varan inte levereras när ni har bestämt, eller om varan inte är på det sätt som beskrivits. Men här krävs vissa förutsättningar, om fel eller dröjsmål har uppstått på grund av något som säljaren inte kunde kontrollera går det inte att kräva kompensation. Dessutom behöver dröjsmålet eller felet vara av väsentlig betydelse för köparen. Det är också viktigt att klaga i tid. Om något är fel i varan kan köparen kräva avhjälpande, alltså att säljaren fixar felet i varan, eller omleverans, alltså en annan vara som är som säljaren utlovat. Detta är självklart inte lätt när det gäller begagnade varor. Då kan det istället komma att handla om prisavdrag eller att helt häva köpet. Köparen kan också få skadestånd om man har drabbats ekonomiskt på grund av att man inte fått varan som avtalat. Även köparen har skyldigheter. Samma saker kan gälla omvänt, om du som köpare till exempel inte betalar i tid. Det kan i värsta fall leda till att du blir skyldig att betala skadestånd. swiftcourt.com 7

8 Undersökningsplikten När du gör ett större begagnatköp är det viktigt att undersöka varan ordentligt. Om det inte är möjligt i förväg behöver du göra det så fort som möjligt när du har fått varan för att kunna klaga i tid. Men de fel du upptäcker eller borde ha upptäckt vid en sådan undersökning får du inte åberopa senare. Därför är det viktigt att göra en sådan undersökning grundligt. Säg att du ska köpa en dator av en privatperson. Vid ett sådant köp kan det vara en bra idé att undersöka datorn i förväg så att den motsvarar dina förväntningar innan du genomför köpet. Men när du har gjort en sådan undersökning kan du senare inte hänvisa till fel som du upptäckt då eller till och med borde upptäckt då. Den undersökningsplikt du har som köpare är alltså ganska krävande. Därför är det viktigt att undersöka en vara noga för att upptäcka eventuella oegentligheter. Om du senare upptäcker ett fel som du inte kan ha förväntats upptäcka vid en undersökning och som alltså uppstod innan du köpte varan kan säljaren bli ansvarig. Då kan du som köpare få rätt till hävning eller prisavdrag, exempelvis. Har du dessutom av någon anledning förlorat pengar på grund av att det fanns ett fel i varan kan du dessutom få rätt till skadestånd. Men du som köpare måste kunna visa att det är säljaren och inte du som har orsakat felet, och det kan vara problematiskt. Därför är det viktigt att vara försiktig om du är osäker på något när du undersöker varan. Ett sätt att säkra sig från eventuella fel är att ställa mycket frågor. Om säljaren påstår något som senare inte visar sig stämma har du som köpare goda chanser att få rätt i en eventuell tvist. Det kan till exempel vara att alla delar i en dator är original, att en bil inte har varit med om en olycka eller att motorcykeln inte har lackats om. Det som säljaren har sagt om varan i förväg ska gälla. Om du ställer mycket frågor och ser till att få svaren i skrift det räcker med mail eller sms har du lättare att hävda din rätt om något inte skulle stämma. Samtidigt är din enda chans till kompensation att själv driva tvisten i domstol om något går fel. Även om du har rätt i sak är det en dyr och långsam process som sällan lönar sig. Läs mer om hur du kan trygga ditt köp med hjälp av Swiftcourt längre fram. + swiftcourt.com 8

9 Tips inför bilköpet När du köper en bil är det många bitar som ska stämma, och ofta är det ganska mycket pengar som står på spel. Att köpa en begagnad bil av en privatperson kan vara en bra affär eftersom priserna är lite lägre än hos en handlare. Men det är viktigt att hålla koll på flera saker för att du inte ska bli missnöjd med köpet. Gör en säkrare affär med hjälp av våra tips! Vilken lag är tillämplig? Om du köper en bil av en privatperson är det alltid bestämmelserna i Köplagen som gäller. Skulle du istället köpa en begagnad bil av en handlare, som alltså är näringsidkare, har du fler rättigheter eftersom det då är Konsumentköplagen som är tillämplig men i gengäld är priserna ofta högre. Därför kan det ändå vara en god idé att handla av privatpersoner, men det gäller att veta sina rättigheter och skyldigheter. Relevanta frågor När du har hittat en bil som du är intresserad av och som stämmer överens med vad du söker är ett första steg att kontakta säljaren och ställa frågor. Skulle det efter köpet dyka upp frågor om bilens skick kan du alltid hänvisa tillbaka till vad säljaren har uppgett om bilen. För att det inte ska vara några tveksamheter kring vad säljaren faktiskt har påstått är det en god idé att ställa frågorna via mail. Svarar säljaren undvikande eller till exempel i skrift inte vill uppge att bilen inte har varit med om en olycka är det läge att vara försiktigt. Vad säljaren hävdar muntligt, men vägrar skriva ner stämmer troligen inte. Undersök bilen Är du fortfarande intresserad och vill gå vidare i processen är det dags att träffa säljaren och undersöka bilen. Kontrollera bilens exteriör och interiör noggrant, titta efter rost, eventuella repor, bucklor och andra skador. Naturligtvis behöver du också provköra bilen. Ta god tid på dig och prova bilen i olika hastigheter, håll radion avstängd och lyssna efter ljud så att allt låter som det ska. Du kan med fördel ta hjälp av checklistor för att se till att swiftcourt.com 9

10 du verkligen kollar upp allt du behöver. Det finns flera gratis varianter på nätet, Blocket har till exempel en grundlig lista. Känner du dig osäker på att undersöka bilen själv kan det vara en idé att använda dig av en oberoende teststation för att kontrollera bilen. Det kostar omkring 600 kronor och uppåt. Kolla dokumentationen Kontrollera så att säljaren verkligen äger bilen och att det inte finns några skulder kopplade till bilen. Sådana uppgifter har Transportstyrelsen och i Trafikregistret kan du kontrollera att skulden är betald. Kolla servicehistoriken och det senaste besiktningsprotokollet, vilket säljaren är skyldig att lämna ut om bilen är äldre än 3 år gammal. För att vara trygg med affären kan det vara bra att både du som köpare och säljaren visar legitimation. Du kan också kolla upp tidigare ägare till bilen. Skriftligt avtal Naturligtvis bör du och säljaren upprätta ett skriftligt avtal där detaljerna kring köpet framgår. Även om muntliga avtal också gäller är det viktigt att ha något skriftligt att hänvisa till om det skulle uppstå några tveksamheter längre fram. Det finns flera mallar att använda sig av för att skriva ett köpeavtal, exempelvis på Konsumentverket och Blocket. Men ett vanligt köpeavtal tryggar dig inte från att behöva driva saken i domstol om något går fel med köpet. Även om du har rätt i sak är det en långdragen och dyr process. Med Swiftcourts köpeavtal får du däremot rätten att överklaga köpet om något skulle gå fel. Det kan du läsa mer om längre fram. Betalning Var noga med att inte betala bilen förrän kontraktet är påskrivet av båda parter. Med fördel kan ni slutföra affären på säljarens bankkontor och samtidigt säkerställa att eventuella lån på bilen löses. Om du betalar med bank- eller postväxel slipper du handskas med mycket kontanter. Ägarbyte och försäkring Se till att ägaravtalet skrivs över på dig som köpare direkt. Det kan göras per post eller i Transportstyrelsens app. Eftersom det är lagstadgat att ha sin bil försäkrad bör du också ha ordnat med detta så att du har en bilförsäkring som gäller från dagen då du tar över bilen i din ägo. Lycka till! swiftcourt.com 10

11 Så hjälper vi dig Med Swiftcourts tjänster kan du göra ett tryggt och säkert köp. Genom att använda dig av vårt köpeavtal som kostar 50 kronor skaffar du dig rätten att överklaga ditt köp om något skulle gå fel. Håller säljaren inte vad som lovats kan du starta en tvistelösningsprocess, smidigt och enkelt, utan extra kostnad. Inom 6 veckor levererar våra skickliga jurister en juridiskt bindande lösning. Att använda sig av Swiftcourts köpeavtal är enkelt: 1.Kom överens med säljaren om detaljerna kring ditt köp och fyll i Swiftcourts köpeavtal på swiftcourt.se. Det tar inte mer än någon minut och kostar bara 50 kronor. När avtalet är klart skickar Swiftcourt avtalet till säljaren. 2.Säljaren får avtalet direkt via ett mail eller sms och kan med ett enkelt klick godkänna avtalet och ni kan nu tryggt genomföra köpet! Men vad händer om något går snett med köpet? Säljaren kanske inte fullföljer köpet på det sätt ni har kommit överens om. Eller upptäcker du snart ett fel på varan du har köpt. Då kan du enkelt överklaga ditt köp med Swiftcourt vi hjälper dig och säljaren att hitta en lösning utan att det kostar dig ett öre extra! 1.Logga in på swiftcourt.se för att påbörja din överklagan. Swiftcourt hjälper dig att beskriva vad som har hänt och hur du tycker det ska lösas. 2.Swiftcourt guidar dig och säljaren genom hela processen och under 4 veckor får både du och säljaren möjlighet att beskriva vad som har hänt och hur ny tycker det ska lösas. Här har ni också möjlighet att ladda upp bevis för att styrka att ni har rätt. 3.När du och säljaren har argumenterat klart med varandra tittar Swiftcourts erfarna jurister på ert ärende. Inom 2 veckor meddelar Swiftcourt ett beslut som är juridiskt bindande! swiftcourt.com 11

12 Access to justice På Swiftcourt föreställer vi oss en värld där det är tryggt och säkert att göra affärer med vem som helst, var som helst. Därför har vi skapat en tjänst som gör det möjligt för dig att trygga dina affärer på ett sätt som är både smidigt och prisvärt. Swiftcourt grundades 2013 av juristerna Johan Hedén Hultgren och Jakob Elander. Idén om Swiftcourt kom när Jakob jobbade i domstol i Göteborg och insåg att det är alldeles för dyrt och komplicerat för privatpersoner att lösa tvister som rör lägre belopp i rätten. Barriärerna i både språk, hantering och kostnad är alldeles för höga. Detta leder till att väldigt få har tillgång till rättssystemet, trots att det är en grundläggande del av demokratin att kunna pröva sin sak i domstol. Det saknas access to justice tillgång till rättvisa. Swiftcourt vill förändra detta och har därför lanserat en digital domstol där privatpersoner snabbt och enkelt kan lösa problem som uppstår i samband med en affär. Alla som är inblandade i Swiftcourt har en stark drivkraft att förändra en juristbransch som inte fungerar som den ska längre - Johan Hedén Hultgren, VD och medgrundare av Swiftcourt

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren.

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Det finns tyvärr en del som lockar till bra köp. Här gäller det att vara försiktig och följa våra råd! SÄLJES Finfin

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Tio handfasta argument

Tio handfasta argument Tio handfasta argument varför kunden ska välja dig som är MRF-handlare Tryggare kan ingen vara När den privata begagnatmarknaden för bilar blir allt större ökar konkurrensen för den etablerade handeln.

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben sep 2009 OH nr 3 a 1. KVALITET OCH EGENSKAPER Om inte annat särskilt angetts i detta avtal gäller följande. Köpet avser en hund av angiven

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16

LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16 LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16 Det finstilta på vanlig svenska Leveransvillkoren Lantbruk 16 är utarbetade och framtagna av Maskin- Leverantörerna (ML) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans. Vi

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket Överklagandeguiden Så överklagar man beslut från Skatteverket Inledning En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri Är det för bra för att vara sant - är det troligtvis det! Förvara bankkortet som en värdehandling, aldrig kort och kod tillsammans. Var vaksam vid bankomaten

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

LärarHandledning lektion 2

LärarHandledning lektion 2 LärarHandledning lektion 2 Till lektionen finns fördjupningsuppgifter och ordlista. 1 Skuldkollen - Kunskap för livet om pengar och skulder. Lektion 2 I lektionen varvas fakta med filmer och diskussionövningar.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL Lagreglering 1. KöpL 1990 2. KköpL 1990 3. CISG 1980 (Internationella köplagen 1987) Gäller vid köp mellan två näringsidkare

Läs mer

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Inför avtalsförhandlingen Eventuella tidigare avtal har beaktats avseende den nu aktuella transaktionen. Vid större och strategiska

Läs mer

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad.

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad. Foto: Linus Meyer Juristförsäkring För Sekos medlemmar Medlemsförmån 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad Juristförsäkring som förmån hos Seko Inför lagen är vi alla lika, sägs

Läs mer

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL)

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M) Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst.

HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst. Författat av Advokaten Dan Nordenberg www.la-law.nu 0418-168 65 Kontrakt 2013A 1 PARTER Säljare Namn/Firma HÄSTKÖPEAVTAL Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om överlåtelse av häst.

Läs mer

Köpekontrakt - Fritidsbåt

Köpekontrakt - Fritidsbåt Köpekontrakt - Fritidsbåt Mellan nedanstående parter har denna dag ingåtts följande köpeavtal. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Detta dokument är avsett som ett

Läs mer

En presentation om dina rättigheter som konsument

En presentation om dina rättigheter som konsument En presentation om dina rättigheter som konsument Har du koll på vad som gäller om du har fastnat i en prenumeration av ringsignaler till din mobil? om du inte är nöjd med cykeln du köpte på Blocket? om

Läs mer

10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket till rätt pris

10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket till rätt pris 10 knep som får din bil såld snabbare på Blocket till rätt pris Här är guiden du inte kan vara utan om du ska sälja din bil på Blocket. Följ våra tio punkter och du f snabbt, säkert och till rätt pris.

Läs mer

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Särskilt för mobiltelefoner Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1 Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz Sid 1 Kontrakt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv Det ska vara möjligt att kontrollera de krav som ställts

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70 Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se Köpeavtal för hund sid 1 (2) A SKK J5 12 000

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

20 års Rötskyddsgaranti

20 års Rötskyddsgaranti 20 års Rötskyddsgaranti Snabbfakta 20 års Rötskyddsgaranti på NTR-impregnerat virke, vad gäller? www.traskydd.com NTR-impregnerat virke - Nu med 20 års Rötskyddsgaranti! För att garantin ska gälla, krävs:

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stoppa tjuven med Skandinaviens mest kompletta märksystem!

Stoppa tjuven med Skandinaviens mest kompletta märksystem! För att den är min. 2 Foto: Kawasaki Stoppa tjuven med Skandinaviens mest kompletta märksystem! ATV-, snöskoter- och vattenskoterstölder är ett stort problem för människor med en aktiv fritid i hela Norden.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Har du vunnit drömvinsten? Om timeshare och liknande avtal om semesterboenden.

Har du vunnit drömvinsten? Om timeshare och liknande avtal om semesterboenden. Har du vunnit drömvinsten? Om timeshare och liknande avtal om semesterboenden. Semestervinst som kan ge bitter eftersmak Du har just skrapat en lott och vunnit ett fint pris. Lyckan är total! Snabbt därefter

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

NJA 1998 s. 792 Ana Maria Ghinea, grupp 7

NJA 1998 s. 792 Ana Maria Ghinea, grupp 7 NJA 1998 s. 792 Ana Maria Ghinea, grupp 7 BAKGRUND Ett köpeavtal ingicks mellan två parter avseende en bostadsrättslägenhet. Bostadsrätten såldes i befintligt skick. Vid undersökning av lägenheten före

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer