Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma."

Transkript

1 Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande? 6. Konsekvenser om jag avvaktar tills jag vet det slutliga priset? 7. Varför inget fast pris från början? 8. Får jag mängdrabatt? 9. Olika anslutningstyper olika kostnader. 10. När, hur skall jag betala? 11. Övriga kostnader? 12. Vad betyder detta att gräva själv? 13. Vilka nätoperatörer har jag att välja på och vilka avtalsformer finns? 14. Men är inte mobilt bredband det som kommer att gälla i framtiden? 15. Jag har sommarstuga räcker inte 4G för mig? 16. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln? 17. Vad har jag för alternativ som företagare? 18. När är det klart? 19. Skall jag rekrytera grannen? 20. ROT-avdrag 1. Bidrag? Staten bidrar till utbyggnad av bredband i glesbygd. Bidragsutbetalningarna handläggs av länsstyrelsen. Bidrag ges för kostnader såsom projektering, markarbeten viss material mm, dock inte för själva fibern och dess utrustning. Bidraget är således knutet till nätutbyggnaden och inte till vem som skall använda nätet detta oavsett om du är enskild fastighetsägare, fastighetsägare i form av företag eller företag utan att vara fastighetsägare. Bidrag betalas inte ut efter det att nätet är klart. Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. När byggnationen är klar måste styrelsen avrapportera till länsstyrelsen så att länsstyrelsen kan avsluta ärendet. Efter det kan inga nya anslutningar påräkna bidrag. Därför är det ekonomiskt viktigt för dig - att du är med från början. 2. Strukturomvandling pågår redan nu! Målet för Västra Götalandsregionen är att alla telestationer, som matas med kopparanslutning eller via radiolänk, skall byggas bort och matningen skall ersättas med fiber. Om telestationernas kommunikationsförsörjning i framtiden sker genom fiber så innebär detta i sin tur även att det kopparburna abonnentnätet på sikt kommer att försvinna. Anledningarna till byte är många; höga underhållskostnader, hög störkänslighet, låg och begränsad kapacitet, föråldrad teknik mm. Förbindelser kommer i framtiden att ske via fiber eller via det mobila nätet. En sådan omdaning kommer att ta tid, men den kommer att ske. Att man redan är inne på det spåret har vi redan tydliga tecken på, bl.a. erbjudande om fast mobil i stället för fortsatt användande av kopparanslutet nät. 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig inför byggfasen delar solidariskt på kostnaderna för projektering, grävning, material, materiel mm.

2 Föreningens har tagit beslut om taknivå för anslutning till max kr. Blir kostnaden lägre så blir din avgift lägre. Visar prognoser att kostnaden kommer att överstiga kr kommer styrelsen att kalla till extra stämma så att föreningens medlemmar (= ägarna) kan besluta om fortsatt agerande. Ansluter du dig efter det att grävningen passerat egna fastigheten kan föreningen inte garantera samma låga kapitalinsats som före grävstart. Detta beror på att föreningen, vid sådan efteranmälan, måste få entreprenören att göra en kompletterande planläggning och det kan - men måste inte - komma att kosta extra. Detta är extra kostnader som i så fall kan komma att belasta dig inte föreningen. Ansluter du dig efter att nätet är klart och avslut mot länsstyrelsen är klart, så kommer din avgift att bli klart högre då din anslutning inte längre subventioneras av statsbidrag. 4. Kan jag förlora mina pengar? Ja, om föreningen går i konkurs alt måste skjuta till mera pengar och du då hoppar av medlemskapet. Den kapitalinsats du har betalat används för att finansiera skapandet av fibernätet. Sannolikheten för konkurs är extremt låg sett mot vår budget och beslutat takpris. Än så länge har styrelsen inte hört om någon fiberförening som kursat. 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande? Du kan ta en huvudanslutning till din fastighet men du behöver inte använda den förrän du själv vill. Dina löpande kostnader stannar då vid medlemsavgift. 6. Konsekvens om jag avvaktar tills jag vet det slutliga priset Det slutliga priset för dem som går med innan nätet är färdigbyggt och slutavräkning har gjorts mot länsstyrelsen är självkostnadspris. Alla anslutningar därefter baserar sig på faktisk kostnad för anslutning vilket inkluderar konsekvenskostnader såsom ny grävning, nedläggning av rör o fiber, anpassning av anslutningspunkter mm samt en viss avgift till föreningen. Den totala kostnaden, i detta fall, kommer aldrig att understiga den kapitalinsats som betalats av de som var med från början. 7. Varför inget fast pris från början? Om Kvänum-Öttum Fiber hade varit ett kommersiellt företag hade vi kunnat ge ett fast pris som erbjudande. Men eftersom Kvänum- Öttum Fiber är en ideell sammanslutning i form av en ekonomisk förening där det är medlemmarna som är ägarna, så är själva affärsidén den, att uppbyggnaden skall basera sig på självkostnad. Självkostnaden utgörs av den totala kostnaden delat på antal ägare. Föreningen har ingen vinst inplanerad i byggnationen det vore ju meningslöst. 8. Får jag mängdrabatt? Nej. Flera har frågat om varför de inte kan få mängdrabatt då de

3 ansluter mer än en (1) fastighet. Att ge rabatt (i ett självkostnadssystem) till en som ansluter fler fastigheter skulle bara innebära att övriga ägare måste betala den rabatten via sin kapitalinsats eftersom insatsen baserar sig på självkostnad. Om Kvänum-Öttum Fiber hade en vinst inlagd i kostnaderna så hade rabattmöjlighet funnits nu är det inte som så. 9. Olika anslutningstyper olika kostnader. Inledningsvis kommen styrelsen att arbeta med två sorters anslutningsavtal; 1. Avtal för anslutning, senast 30/ Avtal för anslutning för företag, styrelsen kommer att ta fram förslag. Anslutningen innehåller en (1) kommunikationsfiber. För detta betalar du en kapitalinsats. (OBS: kapitalinsats är INTE lika med insatsbelopp som nämns i stadgarna. Kapitalinsats hänger ihop med avtal om anslutning och denna insats betalas inte tillbaka om du lämnar eller utesluts ur föreningen). Denna kapitalinsats = självkostnadspris Hur du efter anslutningspunkten förbinder (trådlöst eller med fiber) användare eller användarställen är upp till dig men föreningen hjälper dig (och bekostar) att få fibern till anslutningens slutpunkt. Dock svarar du själv för grävning och fiberslang (ca 6 kr metern) mellan de olika slutpunkterna. Notera att grävning inom tomt (område närmast huset) kan begränsas till ett djup av cm. Normalt djup utanför själva tomten är 60 cm. Är det två bostadshus på en fastighet så är det två anslutningar om man valt det. Avtal för företag, som inte är fastighetsägare, och som vill ha fibertillgången på företaget innebär köp av tjänst. Inledningsvis måste du då ha en dialog med den fastighetsägare som företaget arrenderar eller hyr av så att denne medger framdragning till företaget. Är du osäker vilken form du skall teckna som privatperson eller som företagare? Läs då vad som står under pos 17. Varning! Har du en anslutning och vill låta andra inom fastigheten komma åt den via ett trådlöst system (router) så lägger föreningen sig inte i det, men tänk på säkerhetskonsekvenserna. Det som någon annan trådlöst gör via din anslutning kan du komma att få ta de juridiska konsekvenserna av. 10. När, hur skall jag betala och hur mycket? Eftersom föreningen under byggnationstiden vill finansiera så mycket som möjligt ur egen kassa och därmed slippa banklån kommer du att faktureras vid två tillfällen; kr den 31/ samt kr i början av Faktura kommer att skickas till dig. Använd denna faktura och gör ingen annan form av insättning! 11. Övriga kostnader. Varje år kommer föreningen att ta ut en årlig medlemsavgift.

4 Denna avgift får du betala vare sig du använder fibernätet eller inte. Vi har avtal med Telia i fem år med option på ytterligare 2 år. Kostnaden blir 289 kr per månad och service och reparation av föreningsnätet ingår i det priset. Summan tas ut kvartalsvis i förskott av fiberföreningen. 12. Vad betyder detta att gräva själv? I avtal för anslutning står att du svarar för grävningen från tomtgräns. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser vilket inte tomt har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte i sten skrivet, men där grävaren slutar och fram till husväggen är ansvaret ditt. Du svarar själv för arbetet/kostnaden för grävningen av kabel från huset till överenskommen punkt, men dock längst ut till fastighetsgränsen. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse. Här beskriver vi den praktiska tillämpningen: Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Vi kan göra det åt dig, men föreningen står inte för återställningskostnader t.ex. nyanläggning av gräsmatta, asfaltering, nytt grus etc. Hur nära föreningen kan gräva avgörs från fall till fall i dialogform. Inom området runt huset behöver du knappast gräva djupare än ca cm. Dock närmast huset så krävs ett sådant grävdjup att fiberslangen kan böjas (utan att fibern bryts av) så att den kommer upp rakt och parallellt med husväggen. Går den under en garageuppfart föreslå vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t,ex, i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd. Styrelsen och entreprenörens mål är att göra allt detta så enkelt som möjligt för dig. 13. Vad blir det för tjänster i nätet. På kan du se ett exempel på vad som ingår i TELIAs baspaket. Varje anslutning, som har Telia som tjänsteleverantör, kommer som standard att ha en prioriterad telefonanslutning (fungerar precis som den analoga telefonen du har idag) och med möjlighet att ytterligare ansluta två oprioriterade IP-telefonanslutningar. Detta innebär att du kan få max tre olika telefonnummer på din huvudanslutning. Har du större behov, kan du välja en tilläggsanslutning. Föreningen tecknar avtal med tjänsteleverantör. Ett sådant avtal är flerårigt och under den tiden kan föreningen inte byta leverantör. Men du, som konsument, kan avbryta leverantörstjänsten (men inte byta leverantör) under föreningens avtalstid. Normalt har du som konsument tre månaders uppsägningstid och denna uppsägning kan, för dig som konsument, också vara kvartalsbunden.

5 14. Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden? Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber så säger operatörerna. Även om det ibland hävdas att du kan få en rejäl hastighet på via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som kopplar upp sig till samma mast. Och det lär dröja innan det finns en bra 4Gtäckning i hela kommunen. 15. Jag har sommarstuga räcker inte 4G för mig. Om du skall gå med eller inte avgörs ju bl.a. av hur du använder stugan samt hur du värderar nyttan för dig och inför ev. försäljning samt vilken säkerhet och kvalitet du vill ha i överföringen. Vad vi vet är, att en anslutning alltid har ett mervärde vid försäljning. Du behöver ju inte använda nätet själv men nästa ägare/nyttjare kanske vill det. Det du riskerar (eftersom du alltid kan påräkna att få igen anslutningsavgiften i försäljningspriset) är den årliga medlemsavgiften. 4G nätet är lite osäkert i vår kommun. På vissa ställen fungerar det hyfsat och på andra ställen inte alls. Tänk på att ett mobilt nät alltid bara har en begränsad kapacitet och detta innebär att när många (främst sommartid) använder nätet så blir överföringen långsam. Du kan få motorväg in men grusväg ut i förbindelsekvalitet och hastighet. Vi vill dock påpeka att det inte gäller en fråga om antingen/eller utan att man även kan se mobiltoch fast nät som komplement till varandra Men betänk också; Om 4G vore alena saliggörande: varför satsar då stat och kommun miljoner på fiberutbyggnad till hushållen utanför städerna? varför sker driftövervakning av kraftverk, larm, vindkraftverk mm då på fiber och inte via det mobila nätet? Kan det bero på att fiber anses vara; Mycket mer tillgängligt. Som fiberabonnent berörs man inte av att många användare är ute på nätet samtidigt. Fiber - inte 4G - når alla, oavsett var du bor t.ex. utanför 4G räckvidd eller i radioskugga bakom en bergsknalle, trädsamling mm - dygnet runt, året runt! Mycket mer driftsäker och stabilare. Påverkan av väder, elektroniska- och mekaniska störningar, mottagarens lokalisering, belastning mm är synnerligen låg till obefintlig. Framtidssäkrat. Tekniken och metoden för överföring i fiber har hög tekniksäkerhet och inte beroende av t.ex. utrymme i luftrummet. Kapacitetssäkrat. Dagens planerade kapacitet på 100 Mb kan höjas till 1 Gb utan märkvärdiga utbyggnader. 16. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln? Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning mm men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående; Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på

6 föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar men du får betala. Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på den gemensamma anläggningsdelar, men kostnadsansvaret utreds. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen. Föreningen kommer alltid att utreda frågan om ekonomiskt ansvar. Materielen kan ju ha skadats av t.ex. en entreprenör som inte gjort undersökningar tillräckligt noga, t.ex. inte kontrollerat ledningars dragningar. Sådan kontroll kan så småningom göras på 17. Vad har jag för alternativ som företagare? Du som driver verksamhet där du själv eller ditt företag är lagfaren ägare av fastigheten, oavsett om din verksamhet är ett AB, HB eller enskild näringsverksamhet, rekommenderar vi en anslutning som fastighetsägare. Du, som fastighetsägare, står då, som medlem, för kapitalinsatsen i föreningens register, men hur du väljer att lägga upp det/dela det mellan dig och ditt bolag lägger föreningen sig inte i, då detta är en sak mellan dig och din revisor/skatteverket. Om det däremot är som så att du som företag eller privatperson inte är fastighetsägare utan arrenderar eller hyr lokaler som du vill ansluta till nätet så blir situationen lite annan för då handlar det om köp av tjänst. I detta fall så står antingen fastighetsägaren eller föreningen för anslutningen. Då är första steget att du skall kontakta fastighetsägaren och höra efter möjligheten att få dra fram nät till lokalen för din anslutning. Om fastighetsägaren accepterar en sådan dragning över hans fastighet så kvarstår frågan om det är fastighetsägaren som skall teckna sig för en anslutning som du sedan hyr av denne eller om föreningen skall äga anslutningarna. Oavsett så krävs ett markupplåtelseavtal för att säkra ledningarnas rätt till framtida befintlighet. I detta fall blir det inte en kapitalinsats som ditt företag gör och ditt företag blir inte medlem då företaget enbart köper en tjänst om anslutning. Din kostnad blir en anslutningskostnad plus moms samt ev kostnad till fastighetsägaren. 18. När är det klart? Byggnationen är omfattande då vi är en stor förening och terrängen i vissa fall svår i en del mindre områden. Vi räknar med att börja gräva i september/oktober 2013 för stamnätet som måste vara klart För föreningsnätet har vi 2014 på oss. Möjligheter att ljussätta de delar som efter hand blir klara kommer att utredas.

7 19. Skall jag rekrytera grannen som inte är med? Ju fler vi är desto billigare blir anslutningen. Rekrytera gärna din granne men gör det med sakskäl och denne skall själv fatta sitt beslut. Han skall inte senare behöva känna sig lurad. 20. ROT-avdrag Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på fastigheten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Förr eller senare måste styrelsen avrapportera till länsstyrelsen att byggnationen är klar så att länsstyrelsen kan avsluta ärendet. Efter det kan inga nya anslutningar påräkna bidrag. Därför är det ekonomiskt viktigt för dig - att du är med från början. Kvänum-Öttum Fiber ek. förening

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Mieninfo. Kalle i Gäddeviksås. e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se

Mieninfo. Kalle i Gäddeviksås. e-post: info@bjk.g.se webbsida: www.miengruppen.se Mieninfo Nr 3 / 2012 september, oktober, november Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 / Björn Jäderås 0459-851 43 Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd e-post: info@bjk.g.se webbsida:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer