Venturi - Journalen 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Venturi - Journalen 10"

Transkript

1 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68

2 CD Soft AB Apoteksgatan Lenhovda Tel: Fax: Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: Support: Önskelistan För önskemål av olika slag kan du vända dig till vår webbsida, som återfinns på följande adress: välj sedan tråden önskelistan. Denna manual är skyddad av upphovsrättslagen. Ingen kopiering är tillåten utan medgivande från CD Soft. För eventuella önskemål och förfrågningar inför kommande versioner av Venturi, tveka inte att kontakta oss via vår hemsida. Sidan 2 av 68

3 Innehållsförteckning 2 Om CD Soft 3-4 Innehållsförteckning 5-7 Tanken bakom Venturi Patientfliken 8 Patientfliken - Meny 9 Patientfliken - Grundinfo 10 Patientfliken - Journalfliken Patientfliken - Journalfliken - Skapa ny journalanteckning 15 Patientfliken - Journalfliken - Diagnoser 16 Patientfliken - Journalfliken - Dokument 17 Patientfliken - Journalfliken - Varningar och påminnelser 18 Patientfliken - Journalfliken - E-recept 19 Patientfliken - Journalfliken - Blanketter Patientfliken - Kontaktfliken - Brev Patientfliken - Kontaktfliken - SMS 25 Patientfliken - Kontaktfliken - Anteckningar 26 Patientfliken - Bokningsfliken 27 Patientfliken - Anhöriga 28 Patientfliken - Ekonomifliken Patientfliken - Ekonomifliken - Ny faktura Företagsfliken 33 Företagsfliken - Grundinfo 34 Företagsfliken - Personal Företagsfliken - Ekonomi 37 Företagsfliken - Dokument Artikelfliken 38 Artikelfliken - Grundinfo 39 Artikelfliken - Försäljning Leverantörsfliken 40 Leverantörsfliken - Grundinfo 41 Leverantörsfliken - Personal Ekonomifliken 42 Ekonomifliken - Fakturalistan Kalenderfliken 43 Kalenderfliken - Överblick Kalenderfliken - Hantera dagens bokningar Rapportfliken 46 Rapporter - Generellt Rapporter - Kundreskontra Sidan 3 av 68

4 Innehållsförteckning Inställningar 49 Inställningar - Generellt 50 Inställningar - Bolagsinställningar Inställningar - Användare 53 Inställningar - Värdelistor Inställningar - Ekonomi 56 Inställningar - Loggbok 57 Inställningar - Databaser Inställningar - SMS ipad-delen 60 Startskärmen 61 Huvudvyn 62 Patientlistan 63 Patient i detalj 64 Skapa dokument 65 Skapa anteckning 66 Visa Journalrader 67 Skapa samfaktureringspost 68 Skapa journalrad FAQ (Frequently Asked Questions) På vår hemsida finns ett sammandrag av de frågor som ofta ställs till supporten, får du inte svar på dina frågor i denna manual är du välkommen att besöka vår hemsida. Sidan 4 av 68

5 Tanken bakom Venturi - Journalen Tanken med Venturi är att ge företagare som arbetar med någon form av journalskrivning ett enkelt verktyg för sin dagliga verksamhet. Venturi är en kombination av ett intuitivt gränssnitt och en kraftfull relationsdatabas. Ledstjärnan i projektet att ta fram Venturi har varit enkelhet. Vi har under utvecklingen av programmet flera gånger fått ställa frågan, blir detta enkelt för användaren? Har svaret varit nej på den frågan så har funktionen fått stryka på foten till fördel för en mer lättbegriplig funktion. Med Venturi kan du fortsätta att vara expert inom ditt område och överlämna administrativa uppgifter till Venturi. De nya funktioner som finns i Venturi 10 jämfört med tidigare versioner är i princip alla ett resultat av användares önskemål och förfrågningar. Vi på CD Soft hoppas att du skall finna samma nöje i att använda Venturi som vi har haft i att ta fram det. För eventuella önskemål och förfrågningar inför kommande versioner av Venturi, tveka inte att kontakta oss via vår hemsida. Lite om FileMaker Pro Venturi är baserad på databasen FileMaker Pro som i sin tur är världens mest använda databasverktyg för persondatorer. Eftersom Venturi är baserad på en FileMaker databas så kommer du att få stifta bekantskap med databas-specifika termer. Nedan följer en kort förklaring på några av dessa termer. Fält I databassammanhang talar man ofta om begreppet fält. Ett fält är den ytan där du som användare skriver in information av något slag. Exempelvis företagsnamn som i exemplet nedan. Fält Post En post är en samling av fält som innehåller värden. Exempelvis kan två poster se ut så här: Post 1 Företagsnamn: Volvo AB Adress Södergatan 19 Postnr Ort Göteborg Kundnummer Post 2 Företagsnamn: SAAB AB Adress Västergatan 10 Postnr Ort Uddevalla Kundnummer På detta sätt skiljer man mellan fält och poster i FileMaker Pro och alla andra databaser för den delen. Varje post i databasen har ett unikt nummer som knyter samman de olika delarna i systemet. På så sätt kan man exempelvis ha en person på Volvo knuten till Volvo genom kundnumret 1. Med andra ord har alla personer på Volvo en markering som talar om att de arbetar på företaget med kundnummer 1. Detta är själva grundtesen i relationsdatabaser. Att kunna relationsdatabaser är inget krav för att kunna använda Venturi, men det kan vara bra att känna till hur det fungerar rent tekniskt. Hittade poster och Visa alla Du kommer på många ställen i manualen stöta på termen hittade poster Denna term används oftast för att beskriva ett resultat av en sökning. När en sökning har gjorts i exempelvis företagstabellen och ett antal har hittats är det hittade antal de som täcks av termen Hittade poster Om du exempelvis söker efter texten AB i företagsnamnsfältet och får 50 poster som innehåller texten AB så är dessa 50 dina hittade poster. Väljer du att göra en utskrift eller visar en lista kommer systemet att arbeta med dessa 50 poster tills du väljer Visa alla Du kan alltså när som helst söka fram ett antal poster och arbeta med dem och i nästa sekund återgå till att arbeta med samtliga poster även de som inte uppfyllde dina sökvillkor. Sidan 5 av 68

6 Tanken bakom Venturi - Journalen - Fortsatt Sökning Du kan när som helst och var du än står i systemet utföra en sökning genom att klicka på en knapp med texten sök eller genom att använda genvägarna: Kommando + F på Mac CTRl + F på Windows Efter att ha fyllt i dina sökvillkor klickar du Enter och ifall det finns poster som motsvarar dina sökvillkor presenteras dessa som Hittade poster På alla ställen i systemet där en sökruta finns kan du göra en snabbsökning genom att helt sonika skriva ett sökord och trycka enter. Denna funktion kräver inte att du först går i sökläge. Snabbsökfunktionen söker i flera fält samtidigt vilket betyder att du kan få fler sökträffar om du gör sökningen manuell enligt ovan. Statusbaren - Bläddreblocket Statusbaren i FileMaker/Venturi visar antalet hittade poster och det totala antalet poster. Med blädderblocket bläddrar man mellan de olika hittade posterna. Bläddra till föregående post. Håll ner alt samtidigt som du klickar för att gå till första posten Bläddra till nästa post. Håll ner alt samtidigt som du klickar för att gå till sista posten Anger på vilken post du befinner dig. i detta fall finns det två hittade poster och du befinner dig på post ett. Det totala antalet poster i tabellen är 14 i detta fall Klicka var som helt på statusbaren för att frångå en tidigare utförd sökning och arbeta med alla poster (visa alla) Tips! Genom att hålla ner alt och klicka kan du välja vilken specifik post i systemet du vill gå till. Genom att hålla muspekaren ovanför statusbaren utan att klicka, får du information om när posten skapades, vem som senast ändrat den och här kan du även se supportnyckeln för den aktuella posten. Denna supportnyckel kan behövas vid kontakt med CD Soft support. Spara poster - Viktigt! FileMaker/Venturi kommer inte att fråga dig om du vill spara då detta görs automatiskt i bakgrunden. Detta får till följd att alla ändringar sparas direkt och att det inte finns någon ångerfunktion. En god regel är att alltid läsa dialogrutor och annat noga innan du klickar ok. Det positiva med den automatiska sparafunktionen är att du inte av misstag glömmer att spara posterna. Sidan 6 av 68

7 Tanken bakom Venturi - Journalen - Fortsatt Säkerhetskopiering Hur ofta skall man säkerhetskopiera? Den frågan är naturligtvis svår att svara på, men generellt kan man säga att om man använder systemet varje dag så bör man också säkerhetskopiera varje dag, kanske t.o.m. flera gånger om dagen! Hur gör man en säkerhetskopia? Det enklaste sättet att göra en säkerhetskopia är att helt sonika kopiera hela Venturi-mappen till en cd-skiva eller en extern enhet typ hårddisk eller liknande. Det är viktigt att komma ihåg att stänga ner Venturi innan en säkerhetskopia körs. Anledningen till detta är att datafilen kan skadas om inte Venturi stängs ner på rätt sätt. Under fliken Inställningar/Databaser finns även en funktion Skapa backup för att säkerhetskopiera databaserna till separata filer som du sedan kan använda för att återställa Venturi. Klicka på inställningssymbolen. Alla övriga funktioner på denna inställningspanel förklaras under avsnittet inställningar längre fram i maualen. Här skapar du en säkerhetskopia om du inte väljer att kopiera hela Venturi-mappen till ett externt media, vilket vi rekommenderar. Vill du återställa en säkerhetskopia klickar du på knappen Återställ backup och följer instruktionerna. Har du tagit en komplett kopia av hela venturi-mappen behöver du inte återställa här. Symbolförklaring - listvyer Ovanför alla listor finns det om det är relevant tre symboler som har följande funktioner. Klicka på symbolen för att skapa en ny rad i listan. Vid vissa listor finns inte denna möjlighet beroende på att det inte är möjligt att skapa en ny rad i det specifika fallet. Klicka på symbolen för att skapa en excelfil med innehållet i listan. Klicka på skrivarsymbolen för att skriva ut innehållet i listan till en vanlig skrivare eller PDF (kräver pro-versionen av Venturi - Journlen) Sidan 7 av 68

8 Patientfliken - Meny Oavsett vilken flik som för tillfället är aktiverad finns menyvalen tillgängligt i högerdelen av skärmen. Vissa knappar i menyn förklaras närmare längre fram i manualen. Bläddra mellan poster i systemet. Håll nere alt och klicka för att komma till första respektive sista post. Snabbsökning låter dig ange hela eller delar av namn eller annat, utför sökningen genom att trycka enter. Visar alla hittade poster i listform. Låter dig välja olika typer av utskrifter som tar utgångspunkt i patientfliken. Visar alla patienter som har osignerade journalrader. Skapar en samfaktureringspost för den aktuella patienten. * Skapar en ny debet, kredit eller kontantfaktura för den aktuella patienten. Tar fram en lista på att göra poster för aktuell användare. Bortser från tidigare utförd sökning och låter dig arbeta med alla poster. Ställer Venturi i sökläge och låter dig ange sökvillkor i vilket fält som helst. Fyll i dina sökvillkor och klicka enter för att utföra sökningen. Skapar en ny patient. Skapar en ny journalrad för den aktuella patienten. Låter dig boka en tid åt patienten. Låter dig sortera alla hittade poster i valfri ordning. Ställer Venturi i sekretessläge för att förhindra obehörig användning av programmet. ** Visar vem som skapade posten och när det gjordes. Visar vem som senast ändrade posten och när detta skedde. * Samfaktureringsfunktionen är ett sätt att lägga fakturarader på hög för senare fakturering, funktionen kan exempelvis användas för att samla alla besök på en faktura istället för att skriva ut en faktura per besök. * * Sekretessläge är ett läge där Venturi är låst för användning och granskning, för att komma tillbaka till redigeringsläge måste du ange lösenord på nytt. Sidan 8 av 68

9 Patientfliken - Grundinfo Den första underfliken på patientfliken heter grundinfo och innehåller grundläggande information om patienten samt ett mindre antal specialfunktioner Skype ikonerna startar ett skypesamtal till det angivna numret, kräver skype. SMS-funktionen ger dig möjlighet att skicka SMS till patienten, kräver ett SMS-avtal med CD Soft AB. Skicka e-post till patienten genom att klicka på kuvertet, kräver en MAPI-kompartibel e-post klient, såsom Mail eller Outlook. Skapar en ny debet-, kredit-, eller kontantfaktura knuten till patienten. Skapar en snabbkontantfaktura, vilket mest av allt påminner om ett kvitto som skrivs ut och betalas direkt utan vidare bearbetning. Du kan genom att markera en vara som standardvara påverka vad som läggs på en snabbkontantfaktura, detta görs under varor och tjänster i avsnittet standardvaror Raderar patient om detta är möjligt, har det redan skapats data kopplad till patienten kan denna inte raderas. Kopplar patienten till ett företag, funktionen är lämplig att använda för de patienter där företaget betalar behandlingen. Genom att hålla nere SHIFT-knappen på tangentbordet när du klickar tar du bort kopplingen till företaget. Vill du hoppa direkt till företaget klickar du på företagsnamnet efter att du gjort en koppling. Skriver ut aktuell eller samtliga hittade patienter till en DYMO skriva med etikett av typen som kan köpas antingen av CD Soft eller hos din närmaste hårdvaruåterförsäljare. Sidan 9 av 68

10 Patientfliken - Journal På journalfliken finns allt som har med en patients journal att göra, fliken består av ett antal underflikar som alla visar data relaterad till den aktuella patienten Lista över signerade journalrader som inte kan ändras då de väl signerats. Lista över osignerade som fortfarande kan ändras innan det till sist signeras. Lista över diagnoser kopplade till denna patient. Dokument och filer relaterade till patienten. Varningar för allergi och annat kopplat till denna patient. Påminnelser av olika slag kopplade till patienten. E-recept kopplade till patienten, kräver ett abonnemang med Alfarecept men kan i övrigt användas över hela landet. Utskrivna blanketter av olika slag kopplade till patienten. Skapar en ny journalrad kopplad till patienten. Sidan 10 av 68

11 Patientfliken - Journal - Skapa ny journalanteckning 9 Detta är vyn som visas när en ny journalrad skapas. 1. Frasminne - Här kan du bygga ett eget frasminne och återanvända vid behov 2. Historik - Tidigare skrivna journalanteckningar listas under denna flik 3. Genvägar - Här finns genvägar till funktioner som påminnelser m.m. Skapar en ny fraskategori. Söker efter en fras genom att ange sökvillkor och trycka enter. Filtrerar fraserna efter kategori eller välj alla för att visa samtliga fraser i systemet. I detta fält görs anteckningar för själva journalen Klicka på den gröna pilen för att använda en fras i din journalanteckning, texten sätts in där markören befinner sig. Om du vill spara en viss text i frasminnet markerar du texten i anteckningsfältet och väljer Lägg till markerad text i frasminnet När detta görs kommer du att behöva ange en kategori för frasen samt en rubrik för att enklare kunna hitta den igen. Redigerar frasen med pennan och ta bort den med krysset. Sparar journalanteckningen men signerar den inte, detta för att ytterligare ändringar skall kunna göras. Sparar journalanteckningen och signerar den direkt. Används denna funktion kan journalraden inte längre ändras. Sidan 11 av 68

12 Patientfliken - Journal - Skapa ny journalanteckning/genvägar 9 Från denna flik kan du skapa diagnoser, varningar och påminnelser, koppla ett dokument eller boka en tid åt den aktuella patienten. Om en diagnos, varning eller påminnelse skapas härifrån skapas en referens till journalanteckningen för att senare kunna se i samband med vilket besök journalraden skapades. Diagnosknappen låter dig koppla en diagnos till patienten, det går också bra att skapa en ny diagnosvariant härifrån om den aktuella diagnosen för kunden inte finns i listan. Filtrera listan genom att ange hela eller delar av diagnosnamnet eller id i filterfältet. DIAGNOS Varningar kan antingen vara av typen fritext eller så kan de vara kopplade till en diagnos. Om en diagnos kopplas öppnas diagnoslistan som låter dig välja vilken diagnos du vill koppla till varningen. VARNING Om du väljer att lägga till en fritextvarning visas denna dialog. En påminnelse kopplas till en patient och innehåller ett datum och en anteckning om vad påminnelsen handlar om. En påminnelse kopplas också till en användare, på så sätt kan en användare i systemet lägga en påminnelse till en kollega. PÅMINNELSE Välj kategori! Behöver du lägga till nya kategorier går du till inställningsknappen och väljer fliken Värdelistor och värdelistan Påminnelsetyp. Välj vilken användare i systemet som skall påminnas. Sidan 12 av 68

13 Patientfliken - Journal - Skapa ny journalanteckning/genvägar - fortsatt I samband med att en journalrad skapas kan också ett dokument kopplas till patienten. Ett dokument kan bestå av i princip vilken fil som helst, tänk dock på att stora filer sänker hastigheten på systemet, speciellt om Venturi används i nätverk. DOKUMENT Om denna ruta markeras kommer Venturi endast att skapa en länk till filen vilket betyder att filen aldrig laddas in i programmet utan endast finns representerad som en länk. Om detta alternativ används får inte dokumentet flyttas efter att länkningen har gjorts. Om en fil redan har lagts in och du vill ändra till en annan fil klickar du på knappen Ändra koppling Tar bort filen. Sparar ut filen på din hårddisk, denna funktion används om du vill spara ut en fil och ändra den i ett annat program. Observera att en fil som sparas på disk och ändras inte uppdateras i Venturi. Vill du ha den uppdaterade filen måste du klicka Ändra koppling och länka in filen på nytt. Om det finns ett associerat program på datorn för den filtyp som har lagrats kan filen öppnas direkt genom att klicka här. Observera att en fil som öppnas inte uppdateras i Venturi. Vill du ha den uppdaterade filen måste du klicka Ändra koppling och länka in filen på nytt. Sidan 13 av 68

14 Patientfliken - Journal - Skapa ny journalanteckning/genvägar - fortsatt I samband med att en journalrad skapas kan också en ny bokning göras i kalendern. BOKA TID Välj först till vilken användare du vill koppla till bokningen. Klicka på den dag där du vill göra bokningen. Fyll i fälten och klicka OK för att spara bokningen, du kan efter detta lägga till ytterliga bokningar om så önskas. OBS! Var noga med att skriva datum och tid på korrekt sätt enligt det förslag som ges. Datum anges som ÅÅÅÅ-MM-DD Tid anges som TT.SS Minuter anges som numeriskt värde. Sidan 14 av 68

15 Patientfliken - Journal - Diagnoser I Venturi - Journalen kan du koppla diagnoser till dina patienter baserat på ICD eller på en egen standard om så önskas. Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Vi har inte lagt in några ICD koder åt dig eftersom registret är väldigt omfattande och att man som läkare oftast inte använder alla utan endast ett fåtal. Socialstyrelsen tillhandahåller en komplett lista som kan laddas ner härifrån: Det går emellertid bra att själv skapa ICD-koder eller helt egna koder i samband med att diagnoser kopplas till patienter i Venturi. Det kan endast finnas en huvuddiagnos, denna markeras genom att kryssa för den aktuella raden. Koppla en ny diagnos Säkra dig att du står på rätt patientkort. Klicka på plusstecknet ovanför listan. Välj en diagnos i listan eller klicka på knappen Skapa ny. Väljer du att skapa en ny diagnos kommer denna att finnas med i listan nästa gång du skall koppla en diagnos till en patient. Sidan 15 av 68

16 Patientfliken - Journal - Dokument I Venturi - Journalen kan du koppla filer till en given patient genom att använda dokumentfunktionen enligt nedan. Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Gå till fliken Patienter/Journal/Dokument. Klicka på plusstecknet ovanför listan. Välj fil du vill länka och välj öppna. Om denna ruta markeras kommer Venturi endast att skapa en länk till filen vilket betyder att filen aldrig laddas in i programmet utan endast finns representerad som en länk. Om detta alternativ används får inte dokumentet flyttas efter att länkningen har gjorts. Om en fil redan har lagts in och du vill ändra till en annan fil klickar du på knappen Ändra koppling Tar bort filen. Sparar ut filen på din hårddisk, denna funktion används om du vill spara ut en fil och ändra den i ett annat program. Observera att en fil som sparas på disk och ändras inte uppdateras i Venturi. Vill du ha den uppdaterade filen måste du klicka Ändra koppling och länka in filen på nytt. Om det finns ett associerad program på datorn för den filtyp som har lagrats kan filen öppnas direkt genom att klicka här. Observera att en fil som öppnas inte uppdateras i Venturi. Vill du ha den uppdaterade filen måste du klicka Ändra koppling och länka in filen på nytt. Sidan 16 av 68

17 Patientfliken - Journal - Varningar och påminnelser Varningar Varningar som kopplas till en patient i Venturi - Journalen kan antingen vara kopplade till en diagnos eller av typen fritext där du själv anger orsak och verkan. Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Gå till fliken Patienter/Journal/Varningar. Klicka på plusstecknet ovanför listan. Om du vill basera varningen på en diagnos visas diagnosväljaren (se föregående sida) Om du väljer att lägga till en fritextvarning visas denna dialog. Påminnelser En påminnelse kopplas till en patient och innehåller ett datum och en anteckning om vad påminnelsen handlar om. En påminnelse kopplas också till en användare, på så sätt kan en användare i systemet lägga en påminnelse till en kollega. Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Gå till fliken Patienter/Journal/Påminnelser. Klicka på plusstecknet ovanför listan. Välj kategori! Behöver du lägga till nya kategorier går du till inställningsknappen och väljer fliken Värdelistor och värdelistan Påminnelsetyp. Välj vilken användare i systemet som skall påminnas. Sidan 17 av 68

18 Patientfliken - Journal - E-recept E-recept För att kunna använda E-receptdelen med Venturi - Journalen krävs ett avtal med Alfa Kommun & Landsting AB https://www.e-recept.se/ Tel: Alfa e-recept är en webbaserad tjänst som möjliggör förskrivning av e-recept för alla yrkeskategorier som har förskrivningsrätt. Tjänsten innehåller beslutsstöd och är byggd för att läkemedelsförskrivningen ska ske enkelt och smidigt. Venturi - Journalen fungerar som en språngbräda till webbsystemet. När ett recept skapas från Venturi skickas patientinformation och information om förskrivaren till webbsidan och när receptet sparats plockas den hem till Venturi per automatik. Inloggningen till e-recept baseras på ditt personnummer som ställs in under Inställningar/Användare/ För detaljer om hur webbtjänsten fungerar ber vi dig ta kontakt med Alfa Kommun & Landsting AB direkt då vi inte ansvarar för utformningen av deras tjänst. Företaget kan nås på telefon Gå till fliken Patienter/Journal/E-recept. Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Klicka på plusstecknet och följ guiden. Sätt ut, vad betyder det? Att sätta ut betyder att medicinen inte längre skall skrivas ut när ett nytt e-recept skapas. Alla tidigare utskrivna receptrader som inte är utsatta kopieras över till webblösningen när ett nytt recept skapas. Läggs det till ny medicin för en given patient kommer denna medicin att hamna i listan och därmed kommer den att föreslås vid nästa receptutskrift. När webblösningen föreslår ett recept baserat på tidigare utskrivna receptrader kan du enkelt ta bort dem i E-recept lösningen på webben. Supportbehov? Support på webblösningen tillhandahålls av Alfa E-recept och inte av CD Soft AB, ett eventuellt fel i Venturi - Journal-delen hanteras av vår support. Kontrollera alltid din tillgång till Internet innan du ringer vår eller Alfa e-recepts support. Sidan 18 av 68

19 Patientfliken - Journal - Blanketter Blankettutskrift I Venturi - Journalen kan du på ett enkelt sätt få tillgång till ett antal standardblanketter som du med fördel kan koppla till dina patienter. Har du förslag till fler blanketter som bör finnas i systemet är vi tacksamma för dina synpunkter. Besök vår hemsida för att lämna dina önskemål: Gå till fliken Patienter/Journal/Blanketter. Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Klicka på plusstecknet och följ guiden. Välj blankett i listan och klicka sedan på knappen välj När blanketten väl har låsts går det inte att ändra blanketten så är du inte helt säker på att du är klar så lås inte. Alla fält markerade med gult kan fyllas i manuellt. Klicka på knappen utskrift för att skriva ut blanketten till skrivare eller PDF (kräver Pro versionen av Venturi - Journalen) Sidan 19 av 68

20 Patientfliken - Kontakter - Brev Skriv brev Du kan skriva brev antingen till en patient eller om en patient. Gå till fliken Patienter/Kontakter/Brev. Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Klicka på plusstecknet och följ guiden. Om Om du väljer att skriva Om patienten kommer Venturi att ta med sig information om patienten till brevvyn där du sedan kan länka in olika patientrelaterade data i brevet. Samtidigt som patientrelterad info kopieras över får du också möjlighet att välja en leverantör från leverantörsdelen till vilken brevet skall ställas. Funktionen är lämplig att använda då man vill skriva ett följebrev ang. en patient till en specialist eller liknande. Finns inte mottagaren i leverantörsregistret väljer du fri för att ange en helt engen mottagare. Till Om du väljer att skriva till patienten kommer Venturi att ta med sig information om patienten till brevvyn där du sedan kan länka in olika patientrelaterade data i brevet. Välj mottagare från leverantörsregistret Sidan 20 av 68

21 Patientfliken - Kontakter - Brev fortsatt Skriv brev Du kan skriva brev antingen till en patient eller om en patient. Gå till fliken Patienter/Kontakter/Brev Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Klicka på plusstecknet och följ guiden Genom att klicka på en av dessa knappar sätts en markering in där markören befinner sig, denna markering bytt sedan ut mot exempelvis adress när utskriften görs. 2 Markeringar för företagsrelaterad data, markeringen bytts ut mot riktigt innehåll vid utskrift. 3 Sparar brevet som en brevmall för senare bruk. 4 Sätter in dagens datum, ditt användarnamn eller med vänlig hälsning där markören befinner sig. 5 Förhandsgranskar utskriften utan att skriva ut den, Tryck Enter för att stänga fönstret. 6 Skriver ut brevet i sin helhet och byter ut alla markeringar mot riktig data hämtad från patienten och dennes företag. 7 Kör rättstavning på brevtexten. 8 Sparar brevet och stänger brevdialogen. 8 Avbryter utan att spara brevet. Sidan 21 av 68

22 Patientfliken - Kontakter - Brev fortsatt Brevmallar Du kan själv lägga till brevmallar genom att klicka på symbolen Lägg till brevmall Vill du använda en brevmall gör du som följer. Gå till fliken Patienter/Kontakter/Brev Försäkra dig om att du står på rätt patientkort. Klicka på plusstecknet. Byt till fliken brevmallar. Klicka på den blå pilen för den brevmall du vill använda Använd den aktuella brevmallen genom att klicka på den blå pilen. 3 Granska brevmallen. 4 Radera brevmallen genom att klicka på soptunnan. 5 Sparar brevet som en brevmall för senare bruk. Sidan 22 av 68

23 Patientfliken - Kontakter - SMS Skicka SMS För att kunna skicka SMS till en eller flera patienter måste du teckna ett avtal om SMS med CD Soft AB. Gå till fliken Patienter/Kontakter/SMS Försäkra dig om att du står på rätt patientkort eller har rätt antal hittade poster för de du vill skicka SMS till Klicka på plusstecknet. Alla Välj Alla om du vill skicka SMS till alla hittade patienter, observera att om du först gör en sökning är det endast de hittade som SMS:et skickas till. Denna Välj denna om du endast vill skicka SMS till den aktuella patienten, i detta fall Kurt Seger. När du är nöjd med din sändlista klickar du fortsätt för att går vidare med ditt SMS-utskick. Välj uteslut för de patienter du tillfälligt vill utesluta från din sändlista. Sidan 23 av 68

24 Patientfliken - Kontakter - SMS - Fortsatt Skapa meddelandet För att kunna skicka meddelande till flera användare samtidigt använder vi oss av en så kallad snabbtext på samma sätt som vid brevutskrifter. Symbolen för förnamn ersätts vid skickande med patientens förnamn osv. Meddelandetexten översätts för respektive SMS med information hämtad från Venturi Sätter in symbol för användarnamn vilket är samma som ditt användarnamn i Venturi Journalen. 2 Sätter in symbol för patientens förnamn. 3 Sätter in symbol för patientens efternamn. 4 Sätter in symbol för ditt företagsnamn. 5 Skickar iväg SMS(en) och avslutar guiden. Sidan 24 av 68

25 Patientfliken - Kontakter - Anteckningar Skapa anteckningar Anteckningar skall inte förväxlas med journalanteckningar eftersom anteckningar inte ingår som en del av en patients journal. Anteckningar är ett friare alternativ där du själv kan bestämma vad det betyder för dig, det kan exempelvis vara daganteckningar från ett vårdhem eller noteringar i förhållande till någon form av behandlingsplan eller liknande. Gå till fliken Patienter/Kontakter/anteckningar Klicka på plusstecknet för att skapa en ny anteckning. Ange datum för anteckningen, en rubrik och en beskrivande text. Anteckningstyper kan skapas under Inställningar/Värdelistor/Anteckningstyper. Sidan 25 av 68

26 Patientfliken - Bokningar Skapa bokningar På bokningsfliken finns det två underflikar som inte skiljer sig på annat sätt än att bokningen har passerats eller inte. På fliken Passerade finns endast historiska bokningar där det på andra fliken finns bokningar som ännu ej passerats. Gå till fliken Patienter/Kontakter/anteckningar. Klicka på plusstecknet för att skapa en ny anteckning. Välj först vilken användare vem bokningen skall kopplas till Klicka på den dag där du vill att bokningen skall ligga, du behöver inte klicka på en speciell tid. Sidan 26 av 68

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer