Naturgasen är inte bara effektiv, leveranssäker, bekväm, utrymmesbesparande, transportsäker, underhållsfri och giftfri.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturgasen är inte bara effektiv, leveranssäker, bekväm, utrymmesbesparande, transportsäker, underhållsfri och giftfri."

Transkript

1 Naturgas Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa erfarenhet, kan vi ge värdefulla råd som förenklar och förbättrar våra kunders vardag. Vi lägger all vår kraft på din energi. Augusti 2005 reklambyrån hilanders parc Naturgasen är inte bara effektiv, leveranssäker, bekväm, utrymmesbesparande, transportsäker, underhållsfri och giftfri. Den minskar växthuseffekten och är prisvärd också.

2 Argumenten för naturgas är nästan naturligare än naturgasen själv. Titta på kartan. Den visar det stora naturgasnätet i Europa. Som du ser ligger Sverige efter. Vi står för bara en liten stump som sträcker sig från Malmö i söder upp till Stenungsund och från Halmstad i en förgrening upp mot Jönköping. Nätet, som det ser ut idag, är grunden till framtidens förnybara energigaser. Naturgasnätet växer 1985 kunde de första kunderna koppla in sig på naturgasnätet i Sverige. Då hade man redan använt sig av denna miljövänligare energiform ute i Europa i 25 år. I Europa står naturgasen för 20 procent av energiförbrukningen. I Sverige två procent. Just nu utreds förutsättningarna att bygga vidare i Jönköpings, Östergötlands, Södermanlands och Örebro län. Runt privata villaägare har hittills valt att byta till naturgas från E.ON. Två familjer möter du här i broschyren. Priset avgör Argumenten för naturgas kan man rada upp som pärlor på ett snöre: miljön, bekvämligheten, utrymmet, enkelheten, effektiviteten med mera. Men när det kommer till kritan är det boendeekonomin som i nio fall av tio avgör beslutet. Byter du från olja till naturgas garanterar vi att det blir pengar över till mycket roligare saker än räkningar. Samtidigt är verkningsgraden högre; för att producera en kilowattimme värme går det åt mindre motsvarande mängd naturgas än vad det går åt olja. Driftskostnaderna är därför mycket lägre. Hur mycket skiljer från fall till fall. Naturgas är bekvämt och säkert Naturgasen förbrukas i det ögonblick den levereras i rörledningarna. Därför är driftstopp ytterst sällsynta. Lagring eller vägtransporter behövs heller inte då naturgasen kommer i ledningar direkt från gasfälten. Miljön blir också en vinnare Var och en som väljer naturgas upptäcker många fördelar, men frågan är om inte miljön är den största vinnaren. När naturgasen förbränns bildas mer vatten och mindre koldioxid jämfört med förbränning av olja eller kol. Utsläppen av koldioxid minskar med upp till 37 procent och av kväveoxider med mer än två tredjedelar. Vad det innebär för att minska växthuseffekten kan varje skolbarn räkna ut. Dessutom blir utsläppen av partiklar, sot, tungmetaller och svavel försumbara. Med naturgasnätet lägger vi grunden till framtidens energisystem redan idag.

3 kr lägre boendekostnad. Klart att vi är jättenöjda. I skånska Svedala är naturgas inte exotiskt längre. Inte nytt, utan beprövat. Inte något konstigt, utan fullständigt naturligt. Som naturgasen själv. Här bor en familj som förespråkar naturgas i ett vackert litet tegelhus mitt inne i byn. Vi flyttade hit från en marklägenhet som hade naturgas så det var naturligt att välja det här också, säger Ulf Nilsson. Som så ofta vid stora teknikbyten i hemmet övervägs nya alternativ först när den gamla tekniken tjänat ut. Naturgasledningen var redan dragen ända fram till huset så det påverkade förstås beslutet och gjorde installationen lätt som en plätt. Det tog bara två dagar kronor för ny panna och rörinstallation och drygt för E.ONs arbete (senhösten 1999). Ulf, Lisbeth och barnen Elin och Albin fick ett billigare boende. Ett års uppvärmning med oljepanna kostade dem cirka kronor. Med naturgas blir det runt ett normalår. Inte ens smällkalla blåsiga vintrar spränger vi kronorsgränsen, säger Lisbeth. Vidare slipper de tänka på oljeleveranser. Naturgasen finns där i ledningarna hela tiden. Precis som vatten i kranen. Luktpuffarna av villaolja familjen kände då och då försvann. De fick mer utrymme. När pannan monterades ned fick de plats för ett nytt förråd och i trädgården på baksidan där oljetanken stod kunde de placera en studsmatta av rejäla mått. Flitigt använd av barnen och deras kompisar. Slutligen fick de ett miljövänligt energialternativ. En skön bonus att leva med varje dag, påpekar Lisbeth, men inget som var avgörande när vi bestämde oss för att byta. På uppmaning att summera intrycken och erfarenheten efter snart fem år med naturgas konstaterar Ulf och Lisbeth i mun på varandra: Vi är jättenöjda!

4 Allt annat än naturgas kändes så osäkert. Och dyrt. Märkligt nog befinner vi oss både mitt i hjärtat och i utmarkerna. Samtidigt. Mitt i hjärtat av Småland en mil från Gnosjö. I utmarkerna av det svenska naturgasnätet en mil från Gnosjö. Här i Hillerstorp är naturgasen så nyanländ att familjen Lidåker bara har använt den lite över ett år. Många småindustrier som verkar i Gnosjö-andan runt omkring hade redan nappat. Själva ställde de först alla de där nödvändiga, onödiga, smarta och dumma frågorna man samlar på hög inför ett stort teknikbyte hemma. Pär summerar: I oktober 2003 gick vår oljepanna sönder och vi funderade på alternativen. Elpanna var egentligen inget alternativ. Inte oljepanna heller när vi nu hade chansen att pröva något nytt. Jordvärme? Nej, trädgården var för liten i relation till huset som skulle värmas. Bergvärme då? Nej, den krävde två borrhål vars djup vi inte visste något om. Ingen kunde ge säkra besked vilket gjorde offerterna osäkra. Till sist landade den på kronor, en summa som var lätt att tacka nej till. Marie, ekonomen i familjen, fyller i: Naturgasen, med installation, inköp, anslutningsavgift, demontering och bortforsling av oljetanken stannade vid kronor. Det var lätt att tacka ja till. Vi sparar i runda slängar om året bara på att byta energiform. Räknar vi in ideliga och dyra reparationer på gamla pannan blir det mer. Installationen gick sanslöst smidigt, vittnar båda om: Den skedde under en semester. Vi kom hem till ny skön värme i huset, säger Marie. Och till ett nytt rum i källaren, fyller Pär i. Idag har vi ett gym där oljetanken stod. Där är det också full gas. Ibland.

5 Så här enkelt är det att installera naturgas hemma. Hur går det till egentligen? Vad innebär de olika stegen och ingreppen när du byter till naturgas? När du beställer naturgas från E.ON kan du vara trygg i vetskapen om att det går rätt till. Det vittnar våra två familjer om här i broschyren. Sanslöst smidigt säger familjen Lidåker i småländska Hillerstorp. Lätt som en plätt säger familjen Nilsson i skånska Svedala. Bedöm själv, steg för steg. 1 Då avtal tecknats besöker vi dig för att hitta bästa sträckningen av ledningen. Vi lyssnar på dina önskemål, ger goda råd och berättar om praktiska erfarenheter. Vi lägger praktiska aspekter på placering av naturgaspannan, men det är alltid du som har sista ordet, givet att det inte strider mot säkerheten. 2 När du och E.ON är överens kontaktar du en auktoriserad rörläggare med gasbehörighet. Han sköter all installation inomhus och handhar anskaffning av gaspanna, spis etc. Vi rekommenderar aldrig någon enskild rörläggare, men tillhandahåller gärna en lista på rörläggare i trakten där du bor. 5 Arbetet med att lägga ned rörledningen i trädgården görs i de flesta fall på en dag. Det lilla schaktet och rännan täcks över redan samma dag, faktiskt i takt med att röret läggs ned. Vid arbetsdagens slut återstår oftast bara en start- och en slutgrop. 6 Väl framme vid husväggen kopplas ledningen till ett fasadskåp som placeras halvmetern ovanför marken. Det är inte större än 35 x 30 cm. Huvudavstängningsventilen sitter i detta skåp så att du själv kan slå av tillförseln, ifall något skulle hända. 3 I marken utanför huset görs noggranna undersökningar och mätningar som markerar var vatten- och elledningar är dragna. Dessa mätningar görs av respektive s k ledningsägare. Innan E.ONs arbete startar ska all denna information dokumenteras. Finns det andra ledningar i marken som du känner till, egna elledningar, brunnar och liknande, ska du ge besked om dessa också. 4 Själva dragningen av ledningen genom trädgården är ett relativt litet ingrepp, röret är bara 54 mm i diameter. En liten ränna grävs för att sänka ned röret, mer behövs inte. När omständigheterna är gynnsamma använder vi en s k jordraket som skjuts in under marken med ledningen inuti. Då blir ingreppen minimala. 7 Så långt E.ONs arbete som sträcker sig fram till huset. Nu går vi inomhus. Där tar rörinstallatören vid. Rörledningen här är mycket mindre än den utomhus. Här följer rörinstallatören en sträckning som på bästa, kortaste och minst synliga sätt tar röret fram till naturgaspannan. 8 Installationen inomhus slutförs. Kanalen besiktigas oftast av kommunens skorstensfejarmästare. Rörinstallatören kontaktar E.ONs besiktningsman som kontrollerar att installationen är rätt utförd och öppnar för gasen. En tekniker finjusterar till sist pannan för optimal användning.

6 Svar på alla svåra frågor om hur enkelt det är att installera naturgas i hemmet. Om jag ska installera naturgas, kommer ni att gräva upp hela trädgården? Ingreppet är oftast mycket begränsat. Röret är bara 54 mm i diameter. Det man måste tänka på är att välja rätt väg genom trädgården och att man planerar framåt. Ingenting får byggas eller sättas upp ovanför gasledningen. Som garage eller uterum till exempel. Blir det grävarbete i gatan och i så fall hur länge? Vi har som mål att klara av rördragning i gatan över en dag. Vi täcker ledningen efter en dags arbete och väntar inte tills hela röret är nedlagt. Möjligen återstår en start- och en slutgrop samt asfaltering efter en dags arbete. Grannsämjan ska inte behöva komma i kläm. Man ska visst montera ett skåp på husfasaden. Stör det husets helhetsintryck? Det är riktigt, det krävs ett fasadskåp där ledningen går in genom husväggen. Det är 35 x 30 cm med plats bland annat för huvudledningsventilen som man ska kunna stänga av på utsidan av huset. Det placeras en halv meter ovanför marken och givetvis på undanskymd plats om det går och om det passar rördragningen på insidan av huset. Kan man placera den nya naturgaspannan precis var som helst? I princip ja. Först lyssnar vi till var kunden önskar placera den, sedan ser vi på de praktiska förutsättningarna. Ibland förordar vi alternativa lösningar, inte minst ur säkerhetssynpunkt och tillgänglighet. Det finns olika naturgaspannor har jag läst. Någon särskild typ jag bör välja? Tidigare spelade husets storlek, konstruktion, väggisolering och familjens förbrukning in. Men även om energiförbrukningen kan skilja mycket från hushåll till hushåll rekommenderar vi idag kondenserande naturgaspannor överlag. Den nya generationen klarar nu att värma upp även större, äldre hus som har ett något större temperaturbehov. Genom att byta från en äldre oljepanna till en så kallad modulerande kondenserande panna så sparar man procent energi. Rörledningen som ska dras inomhus, är den stor och skrymmande? Det är inte ovanligt att kunder vi möter ser framför sig tjocka ledningar och en stor panna. Inget kunde Välj hur du vill betala för din naturgas. vara mer fel. Ingreppet inomhus är litet, rörledningen har ännu mindre dimension än den i marken utanför. Slutligen är naturgaspannan bra mycket mindre än en oljepanna. Oftast syns den bara som ett skåp på väggen. Vad är naturgas egentligen? Många undrar vad de egentligen drar in i huset. Är det farligt på något sätt? Giftigt? Nej, inte farligt och självklart inte giftigt. Naturgas är en naturprodukt som bildats för mellan 40 och 500 miljoner år sedan av organismer som växter, plankton, alger och bakterier. Cirka 90 procent består av metan, naturens enklaste och renaste kolväte. Men för att inte detta ska bli en hel kemilektion så brukar vi säga att naturgasen är lättare än luft samt lukt- och giftfri. Att det luktar vid en eventuell läcka beror på att vi tillsatt ett ofarligt ämne för att du ska upptäcka den. Är det inte krångligt att hålla reda på alla moment vid en installation, alla hantverkare man måste kontakta? En av de vanligaste frågorna. Kunden har i princip två åtaganden. 1) Att bestämma var i huset naturgaspannan ska sitta och i samband med det hur ledningen fram till huset ska dras. 2) Att kontakta en rörinstallatör som kan ansvara för allt arbete inne i huset. Jo, en sak till, öppna dörren för hantverkarna. Enkelt uttryckt tar E.ON hand om allt utanför husets väggar och rörinstallatören allt innanför husets väggar. Se även förra uppslaget om hur det går till steg för steg. Får vem som helst göra den här sortens installation? Nej, installatören ska ha skaffat sig behörighet av Svenska Gasföreningen. Den kontrollerar att installatören uppfyller formella krav och har ansvarsförsäkringar i ordning. Vad kostar det då? En normalvilla förbrukar ett normalår 3 kbm olja för uppvärmning och varmvatten. Det motsvarar cirka kwh. Har man då en gammal oljepanna, vilket inte är ovanligt, och byter den mot en modern kondenserande naturgaspanna kan energiförbrukningen sänkas till kwh. Dessutom oljan betalar du innan du använder den, naturgasen först när du har använt den. Vi tar gärna fram ett räkneexempel som baseras på just dina förutsättningar. Hör av dig till oss på E.ON. Är du redan övertygad eller vill du att vi ger dig den där sista knuffen? Har du läst den här broschyren från pärm till pärm är det inte så mycket mer du behöver veta. Nästa steg är att kontakta oss redan idag. Eller ännu enklare, lägg det ifyllda svarskortet på brevlådan så tar vi snart kontakt med dig. E-faktura (förutsätter internetbank) Betala med ett knapptryck. Allt du behöver göra är att godkänna betalningen av e-fakturan, som skickas till din internetbank. Autogiro Smidig betalning utan faktura. Du fyller i en blankett som tillåter oss att dra dina fakturakostnader automatiskt från ditt bankkonto. På så sätt behöver du inte hålla reda på när fakturan ska betalas. PlusGiro/Bankgiro Välbekant och beprövat. Välj att betala fakturan via PlusGiro eller Bankgiro. (Gör du inget val skickas inbetalningskort för PlusGiro.) LikaBelopp Som det låter. Tjänsten innebär att du betalar din årliga kostnad jämt fördelad under elva månader. Kan beställas via telefon Vill du komma i kontakt med oss kan du, förutom att skicka in kortet här ovan, ringa oss på eller gå in på

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8 MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden APRIL 2005 Berg, vatten, luft eller jord varifrån

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör Min energi Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Förmåner för hela familjen Ny profil, men samma företag. Bilar, brevpapper, annonser och

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Vi är proffs på rörinstallationer!

Vi är proffs på rörinstallationer! Allt vi vill är att du är utomordentligt nöjd! Öppna ochn! läs tidninge en Du kan vinneapump luft/luftvärmykel! eller en elc En informationstidning från Falkenbergs Värmeteknik AB 2014 Vi är proffs på

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer