Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena öppnar hus och hjärta för andras barn"

Transkript

1 Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis potori

2 Det kräver mångårigt tålamod och envishet för att lyckas. Vi påverkas av världens oro S å har snart ett år gått och vi ser fram emot kommunfullmäktiges behandling av årets budget. Jag ska ärligt säga att det sällan varit så svårt som i år att välja en väg för kommunens gemensamma ekonomi de kommande åren. Förutsättningarna för de kommande åren kan lite skämtsamt sammanfattas med ordspråket, upp som en sol och ner som en pannkaka. Nu tänker jag inte ägna mig åt några nationalekonomiska förklaringar varför det blev så men jag vill bara understryka att den kommunala ekonomin alltmer integreras i en alltmer svårförutsägbar världsekonomi där kommunens skatteunderlag påverkas snabbt och hänsynslöst av snabba och nyckfulla förändringar i vår omvärld. v å r k o m m u n s t å r i n f ö r stora utmaningar de kommande åren. Ett nytt äldreboende ska tas i bruk, satsningar på skolan, vars uppgift och resultat har kommit alltmer i diskussionens centrum, ett ökat utanförskap leder till mer kostnader för vårt försörjningsstöd. Detta i en tid av ekonomis kris då skatteintäkterna minskar. I det ljuset ska man se de förslag som den politiska majoriteten i Flens kommun nu föreslår inför budgetperioden 2012 och framåt. Vi bedömer att vi behöver stärka våra intäkter för att klara dessa utmaningar och föreslår därför en skattehöjning med 75 öre från och med d e t ä r o c k s å v i k t i g t att trots orostider våga ha ett långsiktigt perspektiv på kommunens utveckling. Arbetet med en långsiktig vision ska stärka vår bygds identitet. I det arbetet ligger säkert hur vi på sikt ska stärka våra kommunikationer, ta fram mer av konkurrenskraftiga bostadsmiljöer och stärka vårt näringslivsarbete. Inget av det byggs på ett år, det kräver mångårigt tålamod och envishet för att lyckas. En del av arbetet kommer att göras under Visionsarbetet sammanställs nu och diskuteras inom Färdplan Flens olika konstellationer. Vi räknar med att kommunen har fattat beslut om en långsiktig vision under våren Inför budgetarbetet 2013 kommer resultatet av det arbetet med största säkerhet att finnas med i kommunens långsiktiga budgetmål. Ett tufft, konkret och mycket stimulerande arbete ligger framför oss. anders berglöv, kommunstyrelsens ordförande Glimten uppskattas av läsarna Nr 2 April 2011 foto : edis potori i s n a r t t r e å r har kommuntidningen Glimten kommit ut till permanenthushåll i kommunen, företagare och fritidshusägare. Men vad tycker de egentligen om tidningen? Kommunen har nu låtit göra en läsvärdesundersökning med hjälp av undersökningsföretaget SKOP för att få svar på det. Resultatet var överraskande bra men visar också att de yngre åldrarna inte är särskilt intresserade av information i pappersformat. 400 personer har intervjuats under framför allt helger och kvällar. Det som sticker ut i svaren är att kännedomen om tidningen är mycket hög. 72 procent känner väl till den, övriga känner inte till den men har ändå försökt besvara undersökningen. Drygt hälften läser alla nummer av Glimten, det gäller framför allt kvinnor, medan cirka 8 procent av dem som känner till tidningen väljer att inte läsa den alls. Av de som känkommunen ner till tidningen läser 70 procent alla nummer och hälften eller mer allt material. Tre service allt bättr s Första e fjärdedelar av dem som inte känner till tidningen är ointresserade av information från enligt företag visionsmötet oc kommunen. h brukare drog fullt hus Sid 8-9 Aktiviteten spirar på Salsta Sid Nr 4 September 2011 Nr 3 Juni 2011 sid 6-7 noteras för Glimtens trovärdighet. Så många som 79 procent av läsarna anser den trovärdig, vilket är exeptionellt högt enligt SKOP som bara sett det i en undersökning en gång tidigare. Nästan lika många tycker att den är lättläst och har en mycket bra utformning. Även bilderna får godkänt men de yngre RIDÅN UPP åldersgrupperna är ointresserade av tidningen som informationskanal. Två tredjedelar för Tom på anser också att Glimtens existens som budbärare av kommunal information är värdefull. En tredjedel av de tillfrågade tycker att den ska komma oftare, men två tredjedelar AMAZON tycker att utgivningstakten är lagom. Noterbart är att Glimten verkar uppskattas mest i Sid 4 Sparreholm, Flen och Hälleforsnäs samt övriga områden medan det är svårare för GlimMängder med evenemang ten att uppskattas i Malmköping. hela sommaren Det är framför allt personer över 61 år som vill att tidningen bevaras i sin pappersform och distribueras i brevlådan. En tredjedel av de tillfrågade, dessutom under 61, kan tänka sig antingen e-post eller kommunens webb som distributionskanal. En utmaning för kommunen inför beslut om fortsatt utgivning eller ej, är att öka kännedomen och få fler att läsa mer av innehållet. En utmaning som måste anpassas till både tid och resurser. ett mycket högt värde 11 Fl ens ko m 20 m 1- un 40 år år 197 un 1-20 m rs 170 Röster hö g in ln i ny utstäl 11 Fl ens ko m foto : edis potori sid sid Ketchupeffekt olm väntar Sparreh sid (s)

3 Bättre busstrafik med nya kvällsoch natturer Från och med 11 december gäller en ny tidtabell för både buss- och tågtrafiken i kommunen. Tidtabellsskiftet innebär några positiva förändringar framför allt inom busstrafiken med en ny sen kvällstur Flen-Hälleforsnäs och nattbuss till/ från Eskilstuna under helger. Tågtrafik Antalet avgångar med tåg är oförändrat. Att antalet avgångar inte utökas beror främst på att kostnaderna för tågtrafiken ökat kraftigt under året. Det innebär att kommunerna och Landstinget, som betalar stora delar av tågtrafiken, har fokuserat på att säkra finansieringen av det befintliga utbudet. Ytterligare ett hinder för fler turer är kapacitetsbristen söder om Stockholm i rusningstid. Trots att turutbudet är oförändrat finns ändå en del förbättringa. Avgångstiderna för några tåg har justerats, bland annat efter synpunkter från pendlare. Kvällståget tidigareläggs Efter 11 december tidigareläggs regionaltåg 149 till kl 19.30; tåget avgår idag från Stockholm kl vilket upplevs av många som för sent. Under helgen blir det en del tidsjusteringar: det är fortfarande bara tre turer per dag till respektive från Stockholm, men tågen får en bättre spridning under dagen med avgångar sen förmiddag, tidig eftermiddag och sen eftermiddag. Turutbudet på UVEN, det vill säga linjen Västerås-Eskilstuna-Flen- Katrineholm-Norrköping, är oförändrat: Också 2012 går det ett tåg i timmen både norrut och söderut. Busstrafik På grund av en förbättrad helgtidtabell för tågen dras direktbussen mot Stockholm in (resenärer från Malmköping får en ny bussavgång som ansluter till tåget i Flen). För övrigt präglas tidtabellsskiftet av två större satsningar. För det första gäller det en ny sen kvällstur med buss på fredagar mellan Flen och Hälleforsnäs (och tillbaka). Därmed tillmötesgås ett önskemål från framför allt ungdomar på fritidsgården i Hälleforsnäs som har svårt att ta sig hem mot Mel- Den nya tidtabellen för både buss- och tågrafiken innehåller flera förbättringar. foto: bildarkivet.se lösa/flen på fredagskvällar. Också den andra satsningen syftar till att förbättra kvällstrafiken, nämligen en ny nattbussförbindelse till och från Eskilstuna natt mot lördag och söndag. Bussen avgår från Eskilstuna kl och angör sedan Malmköping, Flen och slutligen Hälleforsnäs. Indirekt, det vill säga med ett byte i Eskilstuna, skapar detta också en sen kvällsförbindelse från Stockholm eftersom bussen i Eskilstuna inväntar tåget från Stockholm. Kommuntidningen Glimten information om den mångsidiga bygden delas ut till permanentoch fritidshushåll i kommunen samt företag. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och Stadshuset samt på turistbyråerna och andra välbesökta platser. Posten distribuerar till permanenthushållen, företagen och de drygt 1400 aktiva fritidshushållen i kommunen. Om du inte får tidningen så kan du hämta den i Stadshusets reception, på biblioteket i Flen eller på turistbyråerna. Den finns också som ljudfil på Ansvarig utgivare: Lars Rådh, kommunchef Redaktör: Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter: vx, Sveavägen 1, Flen E-post: TALTIDNING: Finns på PRODUKTION: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Distribution: Posten Tryck: EKTAB, Eskilstuna 2011 Nästa nummer: 24 februari 2012 Nr 5/11 Eldkonst på Heden, Malmköping 26 nov sid 20 Kärvare tider väntar...sid 7 Seriestripp sätter Flen på kartan...sid 9 Ungdomar i Flen röker mest i Sörmland...sid 14 Evenemangstips...sid foto: edis potori 3

4 En synnerligen motiverad och driven person Var som helst Oviktigt Sökes: Modig pedagog till modig kommun Flens kommun har tidigare rekryterat en chaufför till Färdplan Flen kommunens utvecklings- och varumärkesarbete. Denna gång söker vi en ny nyckelperson en kapten med förmåga att navigera i såväl kända farleder som bland öar och blindskär oavsett väderlek. Kommunfullmäktige har enhälligt fattat beslutet att vända skolans resultatutveckling och skapa en skola som elever, föräldrar, lärare och politiker kan vara stolta över. Om skolområdet är oceanångaren är du befälhavaren. Du blir projekt- och processledare på den treåriga resan och får en egen budget i ett specifikt fullmäktigeprojekt i nära samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen. Som lagspelare vinner du hjärtan, du gillar att hålla farten och står pall när vinden viner. Du vet värdet av att ta en position och hålla kursen. Du har sannolikt lett projekt- och processarbeten tidigare. Ombord finns målmedvetna beslutsfattare och en engagerad lärarkår som vill mycket. Om det jag beskriver inte avskräcker dig, så hör av dig till mig. Du kan ha koppling till teori eller praktik och det spelar ingen roll var du bor eller vilken ålder du har. Till den som är lämpad för Skol-Sveriges mest utmanande jobb kan vi erbjuda goda möjligheter till individuell flexibilitet. Mejla mig: Lars Rådh Se även för mer information. Flen oktober 2011 Arvikas dialog med medborgare inspirerade i Flen f l e n s ko m m u n f i c k n y l i g e n besök av Arvika kommun och utvecklingssekreterare Göran Bryntesson som berättade om hur Arvika kommun börjat jobba organiserat med medborgardialog. Ett 50-tal politiker och tjänstemän från Flens kommun var inbjudna till ett heldagsseminarium arrangerat av Flens kommuns Medborgardialogberedning för att bland annat ta del av Arvikas erfarenheter. Avsikten med seminariet var att ge förtroendevalda och tjänstemän en bild av att medborgardialog kan åstadkommas på många olika sätt och involvera olika förvaltningar och nämnder, politiker och tjänstemän, beroende på vilken fråga som är aktuell för dialog. Flens kommuns arbete med Färdplan Flen bygger i hög grad på medborgardialog, inte minst arbetet med kommunens vision och ortsutvecklingsarbete. Det beredningen nu arbetar med är att finna strukturerade former för en framtida medborgardialog. Deltagarna fick efter den inspirerande föreläsningen själva gå igenom styrkor och svagheter, möjligheter och hot, med att utveckla dialogformen till kommuninvånarna. Materialet ska nu behandlas av beredningen som har en bred politisk representation. Grön Flagg till Björklidens Förskola g r ö n f l a g g ä r e t t f r i v i l l i g t miljöarbete som förskolor och skolor kan anmäla sig till. Björklidens Förskola är en av dem som arbetat med temat vatten i ett och ett halvt år. Det har bland annat inneburit att vi har tagit reda på varifrån dricksvattnet kommer och var det vi spolar ned i toaletten tar vägen. De äldsta barnen har gjort studiebesök på reningsverket och berättat för de övriga barnen vad de fått lära sig. Vattnets kretslopp har också undersökts och tillsammans med pedagogerna har barnen fått fundera över vad vi använder vatten till. Barnen har också utfört många olika experiment med vatten vilket varit mycket intressant och spännande! Efter arbetet har Björkliden nått målet och fått Grön Flagg! Fredagen den 11 november hissade förskolan sin flagga för första gången i den nya flaggstången och firade tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger. Stiftelsen Håll Sverige Rent står bakom Grön Flagg. Det är Sveriges största miljönätverk för pedagogiska verksamheter. Dessutom är det en kostnadsfri utmärkelse för förskolor och skolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att förskolan varje dag prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete som alla i verksamheten deltar i. 4

5 Språk och media ny väg för arbetslösa in på arbetsmarknaden KNUT är ett treårigt projekt som går ut på att pröva två nya arbetsmetoder för personer utanför arbetsmarknaden av utomsvensk nationalitet. I den ena delen leks språkinlärningen fram. I den andra arbetar deltagarna i en kreativverkstad i kommunikation för att utveckla sig inom området. Målet är att 60 procent av deltagarna ska ha egen försörjning vid projektets slut. I Flens kommun finns en stor andel personer som står utanför arbetsmarknaden och som har försörjningsstöd från kommunen. Samtidigt upplever arbetsgivare en brist på arbetskraft. Projektet KNUT har som utgångspunkt att med kreativa metoder stimulera deltagarnas lärande och utveckling. Syftet är att förbättra deras förutsättningar att bryta utanförskapet, uppnå egen försörjning och få en ökad delaktighet. KNUT består av två delar. Den ena är en språkutveckling där den traditionella svenskundervisningen ersätts med suggestopedi, en metod där språkinlärning sker utan grammatik. Undervisningen inkluderar istället till exempel musik, aktiviteter och rollspel. På så sätt utnyttjas större delar av hjärnan och inlärningen blir effektivare. En stor del av dem som står utanför arbetsmarknaden är personer som har svårigheter i det svenska språket. Målgruppen för språkverkstaden är personer mellan 16 och 64 år som har studerat sfi utan att uppnå önskat resultat och som lever med försörjningsstöd. Kamera, ljud, ljus och redigering Den andra delen i projektet är en medieverkstad där filmskapande används som metod för att öka deltagarnas delaktighet och anställningsbarhet. Ett exempel är kravet på att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. De medverkande uppnår detta genom att skriva manus och sedan framföra det med kamerans hjälp. Den kreativa processen motiverar deltagarna att utvecklas inom områden som de upplevt svårigheter inom eller brist på intresse för. Förhoppningen är att de utvecklas på ett helt nytt sätt än det som idag erbjuds genom kommunens aktiviteter och insatser. Målgrupp för denna del är densamma som för språkverkstaden förutom att de inte måste ha läst sfi. Det är ett relativt nytt projekt och allt är inte skrivet i sten. Det ska vara en innovativ miljö, så under de här åren kommer vi att testa oss fram. När projektet är slut ska det utvärderas och förhoppningsvis kommer en hel del av det vi har gjort att användas i kommunens fasta verksamheter, berättar projektledare Peter Hult. Projektet startade den 23 augusti i år och kommer att fortgå till den 30 juni Just nu är Peter Hult inne i en mobiliseringsfas som går ut på att skapa underlag för aktiviteter och program som ska erbjudas till deltagarna. Den 1 februari Peter Hult startar genomförandefasen. På ett år ska omkring 40 personer tillbringa 40 timmar i veckan i den nyskapande lärandemiljön. Efter studierna får deltagarna intyg på sina färdigheter. De som har deltagit i medieverkstaden kan exempelvis få intyg på att de har gjort en film och att de varit projektledare. Vissa kanske inte går hela programmet men då får de ändå intyg på det som de har klarat av, till exempel att de passar tider och att de kan sjukanmäla sig. Många arbetsgivare värdesätter intygen väldigt högt så det kan betyda mycket när man söker jobb, säger Peter Hult. Ett mångmiljonprojekt KNUT har en budget på kronor från Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och från kommunen. De som ska ro projektet i hamn är Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen i Flen samt kultur- och fritidsförvaltningen. En svensklärare som är expert på suggestopedi har redan anställts. Inom kort kommer dessutom tre mediepedagoger att få anställning. Projektnamnet KNUT har ingen egentlig betydelse. Det var helt enkelt han som hade namnsdag när ansökan skickades in till ESFrådet. Om någon har ett förslag på vad KNUT kan tänkas stå för så är det bara att höra av sig, säger Peter Hult. Vilka som får delta i projektet är ännu inte bestämt så de som är intresserad av den nya lärandemiljön kan vända sig till sin handläggare. nina jonsson Äntligen invigs Flens nya bangård! äntligen, äntligen är bangårdsombyggnaden i hamn. På torsdag den 1 december kl 13 invigs den nya bangården i Flen som kommunen längtat så hett efter. Med ombyggnaden har järnvägsstationen moderniserats till en modern och säker station, med hiss till plattformen och en säker övergång för resenärerna. Den gamla plattformsövergången mellan spår 1 och 2 stängs nu helt. Flens kommun har också investerat för att underlätta ännu mer för pendlarna. I anslutning till arbetena har en ny pendlarparkering med 47 bilplatser skapats och cyklister har fått nya uppställningsplatser på båda sidor om stationsområdet. Alla är välkomna till invigningen som sker kl 13 den 1 december med tal av Landshövding Bo Könberg, kommunalrådet Anders Berglöv och Trafikverket Region Öst planeringschef Ylva Gustafsson Höjer. Alla intresserade är välkomna att delta i det historiska tillfället! Mer information om programmet läggs ut på Egentligen skulle den nya bangården ha invigts för 3-5 månader sedan, men förra årets vinter, som var både kall och lång, försenade projektet avsevärt. Flen växer trots att många flyttar s c b h a r n y l i g e n s l ä p p t befolkningssiffrorna för september och därmed även hela 3:e kvartalet. Trots ett stort tapp av invånare i september placerar sig Flens kommun som den fjärde mest växande kommunen i länet! Många invånare flyttade i september på grund av flyttningar till andra kommuner men också genom ovanligt många flyttningar till andra länder. Kommunens folkmängd minskar ofta kraftigt efter sommaren eftersom många yngre brukar flytta till större orter (utbildning, jobb mm) då. Glädjande däremot är att antalet födda barn fortfarande är ganska högt. Sett på hela året, sedan januari, ligger Flens kommun trots allt på plussidan. Så här ser utvecklingen ut för länets kommuner jan-sep under 2011: Eskilstuna personer Nyköping personer Strängnäs personer Flen + 38 personer Oxelösund + 33 personer Trosa + 30 personer Vingåker + 3 personer Gnesta 4 personer Katrineholm 55 personer 5

6 Färdplan Flen Visionsarbetet Göran Krafft på Kairos Future lotsade politiker och tjänstemän genom omvärld, trender, analyser och konsekvenser. Vid bordet syns från vänster: Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg, Lars Falk A2, och Berit Hyllbrant FP. Visionsarbetet in i slutfasen klart 2012 Nu går visionsarbetet för Flens kommun 2019, en del av utvecklingsarbetet Färdplan Flen, in i sitt slutskede. Cirka 200 personer har lämnat in formulär med förslag till visionen och tre stora öppna möten har hållits. Nu jobbar de förtroendevalda med visionen utifrån omvärld, trender och faktorer som kan påverka kommunens utveckling. Sta r t s kot t e t g i c k i m a r s när kommunfullmäktiges ledamöter intervjuade varandra med ledning av frågeformuläret När Flens kommun är som bäst. Därefter fick kommuninvånarna tycka till. Öppna möten och frågeformulär har under året använts för att samla in synpunkter och idéer om framtiden. De lämnas nu tillbaka till politikerna. Nästa steg i processen är att koka ned materialet till en vision och till övergripande byggstenar för kommunens utveckling. Samarbete som grund Kommuner har ofta olika sätt att ta fram en vision. Ibland jobbar en mindre grupp fram förslaget. Ibland är reklambyråer inblandade i själva processen. Så gör INTE Flens kommun. Den viktigaste komponenten i Färdplan Flen är samarbete och förankring eftersom det ska hålla över mandatperioderna. Politikerna bakom projektet; Anders Berglöv (s), Lars Falk (a2), Björn Zetterqvist (m), Lotta Jonsson (c) och Kristina Jävergren (s), har valt att bjuda in sina kollegor i kommunstyrelsen, kommunens förvaltningschefer, representanter från näringsoch föreningslivet samt en grupp ungdomar för att tillsammans med dem ta fram förslag till visionen. Många invånare deltar Företagarföreningen Forum Flen, har tillfrågats att utse tio deltagare i arbetet. Bygderåden i kommunen har också fått uppdraget att hitta tio föreningsaktiva. Ungdomar rekryteras till arbetet genom fritidsgårdarna, gymnasiet och Arbetsmarknads- och utbildningscentrum. Tre saker kommer att påverka Flens kommuns vision: vad medborgarna tycker en beskrivning av nuläget i kommunen analys av vad som händer i världen och hur det påverkar kommunen I november och i januari kommer de utvalda ungdomarna, föreningsfolket, näringsidkarna, tjänstemännen och politikerna att arbeta med denna bakgrund i två workshops. Deltagarna får diskutera vilka omvärldsfaktorer som påverkar Flens kommun och vilka utmaningar kommunen ställs inför. Det hjälper dem att skapa bilder av Flens kommun 2019 med förslag på de viktigaste byggstenarna för Flens kommun. Byggstenarna blir grunden för den sista formuleringen av visionen som en mindre grupp tar fram i februari. Målet är att presentera kommunens vision till kommunfullmäktige i mars 2012 en ledstjärna i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Kairos Future har engagerats som konsultstöd. Följ arbetet på Flens kommun webbplats, Där finns sammanställningen av alla inkomna svar på frågeformuläret, artiklar, bilder från workshopen och bloggar från några deltagare. På webben blir det filmer från seminarietillfällena framöver. I nästa Glimten och i kommande informationssidor i Eskilstuna- Kuriren blir det mer information. 6

7 Styrkorna är engagemang, mångfald och stolthet u n g d o m a r från gymnasiet och fritidsgårdarna, föreningsfolk, näringsidkare, kommunanställda, politiker och barn, har bidragit till frågeformuläret När Flens kommun är som bäst. Drygt 200 svar har lämnats om Flens kommuns styrkor och vad kommuninvånarna är stolta över. Naturen, småskaligheten och det geografiska läget är styrkor som går igen i många svar. Invånarnas engagemang, mångfalden och öppenheten kommer också högt på listan över vad Flensborna känner sig stolta över. I formuläret ingår frågan hur Flens kommun kan bli årets kommun Bland de många idérika beskrivningar förekommer tre saker ofta: vi ska lyssna på varandra, hjälpas åt och vara stolta! Alla svaren kommer att sammanställas och användas i sista delen av visionsprocessen. Du hittar dem på kommunens webbplats under Öppet forum fick bra respons d r y g t 120 ko m m u n- i n v å n a r e deltog i de tre öppna möten som anordnades 2011 i Flen, Malmköping och Vadsbro/Blacksta. De som kom fick själva sätta dagordningen enligt metoden Öppet Forum. Fyra teman kom upp i samtliga möten. Kommunikationer, tillväxt i näringslivet, livskvalitet och barn/ungdomar/ skola. Allt dokumenterades och ingår i underlaget för den sista delen av visionsprocessen. Vill du veta mer om det som diskuterades eller om metoden öppet forum, gå in på Samarbete i öppet forum. På bilden syns Kristina Jävergren (s) och Katarina Lagerstedt (m). Så här fördelar sig kommunens kostnader enligt budgeten % Äldreomsorg, individ, familjeomsorg, m m 2% Räddningstjänst, miljö och planfrågor fö r s l ag e t b e h a n d l a s i kommunfullmäktige den 24 november. Det utgår från en högst osäker ekonomisk framtida situation där mycket talar för fortsatt oro i världsekonomin och risk för lågkonjunktur i Sverige. Vår budget måste ta höjd för bistrare tider vilket kräver att vi höjer skatten, säger Anders Berglöv, kommunstyrelsens ordförande. Men vi tycker det är en ansvarsfull och nödvändig åtgärd i detta läge. Skolprojektet inom BU-förvaltningen som ska stärka skolans resultat, har redan tidigare beslut om projektpengar på 3 mkr. Förvaltningen får dessutom ökade ramanslag med 2 Mkr i budget Socialförvaltningen får en förstärkning med 2 Mkr under 2012 till drift av nya äldreboendet och med 10 Mkr under Dessutom får socialnämnden enligt majoritetens förslag 3 mkr som ramhöjning i budget Försörjningsstödet förstärks med 10% Kommunstyrelsen med central förvaltning 3% Gator, vägar, fastigheter, m m 2% Arbetsmarknad, utbildning 1% Övrigt 4% Kultur och fritid 41% Skola och barnomsorg Kärvare tider väntar med förslaget till ny budget Den styrande majoriteten i Flens kommun, S, A2 och V, har nu presenterat sitt förslag till budget för som behandlades av kommunstyrelsen den 7 november. Budgeten innehåller offensiva satsningar till främst barn, skola och äldre liksom förstärkningar till försörjningsstödet som sannolikt ökar de kommande två åren. Samtidigt krävs besparingar som inte fullt ut kan hämtas hem från verksamheterna. Därför föreslås en skattehöjning med 75 öre till 22:33. 6 Mkr som konsekvens av förväntad ökad arbetslöshet och utförsäkringar bland annat. Kvinnojouren permanentas och får kr och ett nytt gruppboende för unga får 2 Mkr. Kommunikationerna förstärks med resurser till Sörmlandspilen samt med en ny nattbusslinje Flen-Eskilstuna. Samtidigt måste kommunen jobba med verksamhetsöversyn för att hitta nya besparingsmöjligheter. Kommunledningsförvaltningen får utredningsansvaret att hitta förslag på 3,1 Mkr i övergripande besparingar helst ska de inte gå ut över verksamheterna. Effektiviseringar av den karaktären har redan inletts, bland annat genom bildandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen som ersatt två tidigare förvaltningar; Bygg- Miljö och Räddningstjänstförvaltningen samt Tekniska förvaltningen. Även bildandet av Flens Kommunfastigheter AB innebär besparingar för fastighetsförvaltningen på sikt. 7

8 Mer information om Färdplan Flen finns på Full fart framåt i ortsutvecklingsarbetet Tempot är fortsatt mycket högt i ortsutvecklingsarbetet. Snart finns fler orter med egen vision och handlingsplan. Hittills har endast Malmköping fått en sådan, antagen av kommunfullmäktige. Malmköping på spåret Hushållsinformation om ortsutvecklingen i Malmköping November/2011 Det här är sista utgåvan av Malmköping på spåret. Läs mer om ortsutvecklingsarbetet i Glimten fortsättningsvis. Ortsutveckling är en del av Färdplan Flen där respektive orts förutsättningar för utveckling analyseras och förslag till vision och handlingsplan tas fram. Det bygger på starkt engagemang i nära samarbete mellan kommunens tjänstemän, föreningslivet, näringslivet och ortsinvånare. I flera fall har billiga och enkelt genomförda förslag (så kallade quick-fixes) redan genomförts av ortsbor eller av kommunen. Sparreholm En modell har tagits fram för hur ortsutvecklingsarbetet kan gå till för att förenkla arbetet. Det bygger i hög grad på gruppernas analyser och förslag. I Sparreholm är analysskedet nästan avslutat. Tre arbetsgrupper ägnar sig åt att ta fram förslag till åtgärder inom sina ansvarsområden. De dokumenterar sitt arbete och en särskild visionsgrupp har tagit fram grundstenar till en vision för Sparreholm. Vid nästa stormöte, måndagen den 5 december, presenterar visionsgruppen ett förslag till vision. Därefter prioriteras förslagen till åtgärder och sammanställs till en handlingsplan. Enligt planen antar kommunfullmäktige den i april Ett utskick ska sammanställas om arbetet till alla hushåll i Sparreholmsområdet. Informationsbladet om Malmköpings utvecklingsarbete ges ut av Flens kommun. Ansvarig utgivare: Lars Rådh, kommunchef, , Hur ska Malmköping utvecklas vidare? Under hösten har representanter från föreningar i Malmköping och tjänstemän från Flens kommun träffats för att resonera om hur arbetet ska fortsätta för att nå visionen för Malmköping. Diskussionerna är en fortsättning på vårens stormöte den 5 maj som resulterade i 50 förslag om fortsatta arbeten. Dessa har enligt handlingsplanen sammanställts till utvalda teman. Hur arbetet ska fortsätta för att utveckla dessa teman är nu den stora utmaningen för orten. Representanterna var överens om vikten av att få med ungdomsperspektivet i arbetet, bland annat genom att bjuda in det nyss bildade ungdomsbyarådet. Alla intresserade är välkomna att delta i arbetet. Resultatet blev: Mötesplats Malmköping Mötesplats Heden Vi-känslan Skolan Boendemiljö och estetik Mötesplats Malmköping: Föreningarna kommer att anordna regelbundna träffar för att samordna de aktiviteter som finns på orten och på det sättet utveckla Mötesplatsen Malmköping. Hembygdsföreningen tar ansvar för den första träffen, därefter går ansvaret att sammankalla runt mellan alla föreningar för att sprida ansvar och engagemang. Deltagarna insåg att det krävs mer samverkan internt på orten för att koordinera olika aktiviteter men även för att stödja varandras aktiviteter för ortens bästa. Ett stort antal föreningar med intresse av temat Mötesplats Malmköping identifierades. Förslag uppstod om en samrådsgrupp med regelbundna möten för att fortsätta driva idén. Mötesplats Heden En av de aktörer som brinner starkt för Hedens möjligheter är Jack Rydberg från Byarådet. Han tog på sig ansvaret att bjuda in till en träff om hur föreningsliv och olika aktörer ska kunna utveckla Heden som en plats för aktiviteter. En av de möjligheter som diskuterades är att någon drivande aktör tar på sig ansvaret för nyttjandet av Heden. Det skulle kunna stärka nyttjandet av Heden och skapa nya möjligheter. Hedens användningsområde kanske snarare är en Malmköpingsfråga än en kommunfråga? Så gick funderingarna. Med engagerade aktörer finns det möjlighet att utveckla helt nya aktiviteter på Heden som kan tillföra orten mycket besökare och uppmärksamhet. Allt från tävlingar av olika slag till andra aktiviteter. Besöksnäringen Här krävs ökat samarbete/samverkan runt övernattning, restauranger/caféer, museispårvägen, museum, handel etc. Pernilla Hagström, turismansvarig på Flens kommun, bjuder in till ett första möte för att samordna besöksnäringen och stötta deras arbete. Därefter blir det näringsidkarnas ansvar att driva arbetet vidare med kommunen som stödjande part. Här ses några av deltagarna: Karina Krogh, Flens kommun, Börje Johansson, MIF, Robert Bergström, Folkkyrkan, Örjan Boberg, Hembygdsföreningen med flera. Vi-känslan Vi-känslan är ett arbete som alla temagrupper behöver arbeta med för att stärka och sprida vi-känslan på olika sätt. Diskussionerna blev engagerade och kom att omfatta allt från boende till föreningsliv och grupper. Den allmänna meningen var att med ökad samverkan så blir vi-känslan starkare. Skolan Läs mer om ortsutvecklingsarbetet på Ämnet skolan blev föremål för långa och engagerade diskussioner. Alla var överens om önskemålet att skolan bör ha närmare samverkan med det lokala förenings- och näringslivet. Malmaskolans tillförordnade rektor Lars Unnersjö var mycket öppen för tankegångarna och förslaget att bilda en referensgrupp för att utveckla idéerna och driva olika samarbetsprojekt där även vårdcentralen och kommunen bör ingå. Klassmorfar och kontakter med pensionärsorganisationer nämndes också som möjligheter. Lars Unnersjö sa också att Malmaskolan har stolta traditioner att bygga på. Boendemiljö och estetik Marknadsföring av boende på orten av tomter och lägenheter kan förbättras. Fastighetsägarna bör involveras i arbetet. Mötet ansåg att detta är den minst viktiga frågan att arbeta vidare med. Därför fanns heller inte några förslag på sammankallande eller på vilka som bör arbeta vidare med frågorna. Representanter från Flens kommuns Byggmiljö och räddningsförvaltning deltar. Arbetet kräver också tydliga avgränsningar för att inte kollidera med den sedan länge arbetande gruppen Trafik och infrastruktur. Dagsläget för kommunens handlingsplan Många boende i Malmköping undrar varför det inte hänt något synligt efter allt arbete med Malmköpings ortsutveckling. Det är en utmaning att förklara det, inte minst för alla de ortsbor som engagerat sig i grupperna. De har också fått erfara vilken lång processtid olika planeringsarbeten med olika aktörer inblandade kan Hälleforsnäs Tre arbetsgrupper analyserar som bäst hur orten kan utvecklas. Samtidigt har gruppernas medlemmar massor av förslag till åtgärder på både kort och lång sikt. Slyröjning med mera inom före detta Folkets park är ett av flera konkreta resultat av förslagen. Målet är en strandpromenad förbi Bruksområdet som ansluter till den gamla banvallen. Visionsgruppen har börjat formulera grundstenar till visionen och ska genomföra en omvärldsspaning och en tänkt promenad i framtidens Hälleforsnäs. Malmköping Det förra numret av Glimten berättade om hur kommunen och representanter för fem föreningar har kommit överens om hur ortsutveckling ska fortsätta i Malmköping. Nu drivs arbetet vidare i en gammal och fyra nya arbetsgrupper. Den gamla gruppen har ansvarsområdet trafik och offentlig miljö. Tre nya grupper ska diskutera och utveckla Mötesplats Malmköping, Hedens användning samt Besöksnäringen. Den fjärde nya gruppen är en referensgrupp till Malmaskolan. Avsikten är att anslutningen av Malmköpings norra utfart till Strängnäsrondellen ska påbörjas i december. Just nu tar kommunen fram underlag för upphandling av ett paket med öppning av norra infarten, gångbana från Furugatan till Skogskyrkogården och nya hållplatser för expressbussar. En sammanställning och lägesrapport har nyligen distribuerats Stadsarkitekt Hans Utstrand diskuterar Malmköpings utveckling med företagaren Thomas Rehnström och Jack Rydberg. Norra infarten under 2011: April: avtal mellan Flens kommun och Trafikverket skrivs Maj: uppdrag starta projektering inleds Juni: projektering startar Oktober: kommunen övertog formellt ansvar för drift och underhåll av Landsvägsgatan Oktober: arbetet om ombyggnad upphandlas December: byggstart för öppning av norra infarten Projekterad kostnad: Cirka 2,5 miljoner kronor ha. I december 2010 antog kommunfullmäktige en treårig handlingsplan för Malmköping. Det innebär att de snart kommer att kunna se resultat av det arbetet. Avtalet med trafikverket är klart Ett stormöte med Malmköpingsborna hölls i maj med förslag på hur arbetet ska bedrivas vidare (se protokoll på Många snabbåtgärder (så kallade quick-fixes) är på gång, till exempel lagning av asfalt, rätning av stolpar m m De första åtgärderna efter trygghetsvandringen är genomförda, men resultaten av vandringen märks mer till våren Kontinuerlig uppdatering av ortsutvecklingsarbetet. Ska förbättras. Har inte gjorts tillräckligt bra från kommunens sida Öppna norra infarten är på gång enligt planen (se notis intill) Gångbana Furugatan-Kyrkogården och busshållplatser för expressbussarna, hänger ihop med öppningen av infarten Nya informationsskyltar och digital skylt ansökan inne hos Trafikverket. Ska vidare till Länsstyrelsen. Identifiera hinder och förutsättningar för strategisk markförsörjning har nyligen inletts En alternativ skylt i Knektrondellen är under utveckling efter avslag från Trafikverket på första förslaget. Ansökan ligger inne. Så här såg handlingsplanen ut för 2011: Avtal med Trafikverket Stormöte i Malmköping Quick-fixes och trygghetsvandring åtgärdas Kontinuerlig återkoppling Öppna norra infarten Busshållplatser för expressbussar Hushållen i Malmköping har nyligen fått en lägesrapport om utvecklingsarbetet i brevlådorna för att både informera och marknadsföra den ortsutveckling som pågår. En liknande ska inom kort ges ut i Sparreholm. från kommunen om det pågående arbetet till alla hushåll inom postnummerområdet. Den ligger också på kommunens webbplats. Bettna och Skebokvarn Under 2012 startar ortsutveckling även i Bettna och i Skebokvarn. Bettna ligger först i röret och arbetet går igång före semestern. I Skebokvarn påbörjas arbetet under hösten. Du hittar mer information, kontaktpersoner och mycket mer på kommunens hemsida under rubriken Utvecklingsprojekt. 8

9 foto: magnus sewall. Sven-Bertil Bärnarp gjorde ny karriär efter pensionen. Som serietecknare har han blivit omåttligt populär, bland annat i DN, med sin serie om offertingenjören och hustrun som är rätt nöjda med livet. Populär serie gör Flenlivet till vardag Han är grafisk formgivare utbildad på Konstfack i Göteborg, tillika journalist. I dag är han en synnerligen alert, kreativ och aktiv 71-åring, alltid nära ett smittande skratt och med ritstiftet i högsta hugg. Dessutom har han en återkommande sommarrelation till Flen. De t h a n d l a r o m serieillustratören Sven-Bertil Bärnarp, känd från Dagens Nyheter bland annat, som roar och underhåller med sin populära serie Medelålders Plus. Enligt egen utsago förstår han inte riktigt hur gammal han är. Plötsligt var jag pensionär. Det kändes märkligt, så hade jag aldrig uppfattat mig själv. Jag som fortfarande kände mig ung i sinnet, säger Sven-Bertil Bärnarp. Hans resa från journalist till tecknare började några år tidigare, närmare bestämt Då föddes idén. Jag satt och väntade på ett försenat redigeringsjobb och lekte med pennan när en skallig gubbe formades på papperet. Det var starten, berättar Sven-Bertil. Jag funderade på om jag skulle kunna skapa vardagliga situationer i en lite grå, men trygg och trivsam lunk. Jag ville i en serie skildra hur livet kan te sig för en före detta offertingenjör och hans fru, som lämnat arbetslivet och sitter hemma och filosoferar om små, enkla ting. Båda utan särskild begåvning, ambition eller högt uppsatta mål, men som ändå är nöjda med sina liv. Serien Medelålders Plus skildrar livet för offertingenjören med hustru, namnlösa och nöjda med livet i största allmänhet, har de en koppling till Flen. Det visar sig när man minst anar det. På den vägen är det, som det brukar heta. Först på försök i Dagens Nyheter, sedan 2007 ett dagligt inslag i tidningen. Numer återfinns Bärnarps strävsamma par i ytterligare ett 20-tal tidningar. Han betonar att det inte rör sig om någon självbiografi. Tankar och episoder är skapade och hämtade fritt från samhället. Det har hunnit bli många seriestrippar under årens lopp och vid fler än ett tillfälle spelar Flen en central roll. Hur kommer det sig? Det döljer sig inte några hemligheter eller konstigheter alls bakom det. På sommaren vill folk besöka glassiga turistorter och helst resa utanför vårt lands gränser. Jag och min hustru Anna-Greta bestämde oss i stället för att träffa en gammal kollega till mig i Bettna. Det ångrar vi inte. Dels var det skoj att återse honom igen och dels fick vi möjlighet att uppleva den vackra naturen och omgivningen. Sedan dess har vi besökt Flens kommun med jämna mellanrum. Så vem vet det kanske blir fler tecknade strippar om Flen i framtiden från Sven-Bertil Bärnarps penna. För er som inte sett serierna där Flen ofta ingår, bjuder vi på några stycken! boo holm 9

10 Fler familjehem sökes Lena vet vad som krävs För fem år sedan sökte Flens kommun familjehem och Lena Oktav, skolsköterska i Malmköping, anmälde sig. Sedan dess har hon fungerat som familjehem åt barnen Tina och Bella, 8 och 12 år. De har bott hos henne i fyra respektive två år nu och hon har just tagit ett nytt steg att bli jourhem. j a g h a r t r e s to r a u t f l u g n a ba r n men tid och kärlek över för att ta hand om andras, säger Lena Oktav i Stjärnhov. Så för mig var det inte något långt steg att bli ett jourhem. På frågan om det inte är lätt att fästa sig vid barnen, håller hon med. Det märks att de står varandra nära. Men hon säger att man måste våga knyta an samtidigt som man aldrig får glömma sitt uppdrag; att bidra till att återförena barnen med deras biologiska föräldrar. Att vara ensamstående som Lena är inget hinder, men det kräver förstås att man är stark och energisk. I somras sa Lena upp sig när frågan om att bli jourhem kom från Flens kommun. Eftersom jag är sjuksköterska vet jag att jag alltid får jobb, så jag vågade det. Annars kanske det varit svårare, säger hon. Som jourhem måste jag vara beredd att ta emot ett barn inom några timmar, det är en stor skillnad mot att vara familjehem. Hon arbetar nu åt både Stockholms, Södertälje och Flens kommun och godkännandeprocessen är nästan alltid densamma. Först en kontakt på telefon eller i ett annat sammanhang, därefter ett hembesök då kommunen vill ha en bild av vad hemmet representerar, därefter en djupintervju på 3-4 timmar. Den som blir godkänd ska nu matchas ihop med ett eller flera barn. Först och främst måste man vara beredd att ge av sig själv och sin tid. Men man måste också ha ork och vilja. Det handlar inte bara om att ta hand om ett barn, man måste sköta kontakterna med barnets föräldrar, vilket kan vara både tungt och rörigt ibland. Sen tillkommer kontakter med skola, föreningsliv och med socialförvaltningen. d e t m a n m å s t e k u n n a erbjuda framför allt är trygghet, så att barnet kan känna sig tryggt hemma. Man måste också förstå att gränssättning gentemot barn skapas succesivt, det måste först skapas en relation innan man kan komma med alla regler i hemmet. Det är sällan någon utomstående frågar Lena om hennes familjehemsengagemang. Kanske är det för privat, men Lena brukar inte heller prata om det. De som är intresserade frågar ju och jag berättar gärna. Det behövs alltid bra familjehem av olika bakgrund. Jag vet att man alltid söker hem utan djur för allergiska barn. Det verkar som att de som anmäler sig till familjehem alltid omger sig med djur av någon märklig anledning, skrattar hon och avslutar med att visa bilder på hästen i stallet dit de snart ska åka. Något flickorna är mycket glada över. marianne rynefeldt-skog foto: edis potori Vill du vara familjehem? flens kommun söker nu nya familjehem eftersom behovet är stort till framför allt tonåringar. För närvarande har kommunen över 50 placerade barn. Det är en fördel om familjen bor i Flens tätort, där finns för närvarande inget familjehem. Det vore också bra om vi fick familjehem med mångkulturell erfarenhet, säger Ann-Christine Salenby, handläggare på Individ- och Familjeomsorgsenheten. Vi har ensamkommande flyktingbarn som behöver hem, och andra barn av ickesvensk nationalitet, ofta med komplex bakgrund och stort behov av trygghet. Den som vill bli familjehem får gärna ha erfarenhet av egna barn. Om det finns egna barn i hemmet läggs det stor vikt vid att de upplever placeringarna positivt, eftersom konkurrensen om uppmärksamheten annars kan bli jobbig. En del kan ha någon form av diagnos eller kan vara handikappade. Ett flexibelt sinnelag, lätt att samarbeta är också önskvärda egenskaper. ko m m u n e n k a n e r b j u d a handledning i viss utsträckning men har också en mycket väl fungerande öppenvård inom Stöd & Behandling med hemterapeuter etc. Det är viktigt att barnens biologiska föräldrar bemöts med respekt och att barnen kan erbjudas en trygg skolgång. Kommuner strävar ofta efter att hitta familjehem som inte ligger för långt bort från de biologiska föräldrarna, säger Ann- Christine Salenby. Då kan det bli knepigt med resorna för barnen. Vi söker vuxna som kan fungera som förebilder för de unga och ge dem en fast struktur i livet. Det är bara positivt om det är människor som rest lite i världen, som har utbildning och är öppna. Men framför allt måste de förstå sitt uppdrag. d e n s o m ä r i n t r e s s e r a d kan börja med att anmäla sig som kontaktfamilj eller kontaktperson. Det finns ett mycket stort behov av kontaktfamiljer. Då lär man känna barn och förstå vilken roll man får som familjehem mellan barn och biologiska föräldrar. Det handlar ofta om helger med övernattningar. Kontakta Ann-Christine Salenby om du är intresserad. Telefon Titta också på webbsidan se där det finns mer information för intresserade. 10

11 Lena Oktav är numer mamma på heltid åt barn som behöver familje- eller jourhem. Tina, 8 år, har bott hos henne i fyra år och gillar det liv hon har där. Ny utbildning startar i januari c o p e ä r e n u t b i l d n i n g som anordnas Föräldrakursen gjorde Linda starkare jag h a r f ö r ä n d r at s som förälder under det här året det är verkligen ingen underdrift. Och allt tack vare föräldrautbildningen och de fantastiska personer som leder den. Orden kommer från Linda, ensamstående mamma och inflyttad till Flen. Utbildningen hon fått i föräldraskap av Flens kommun har gett henne både självkänsla, hopp och nya vänner. Linda är idag 33 år och har alltid satt sina barn i första rummet. Men som ensam förälder med litet nätverk på orten, har hon haft svårt att kunna bolla situationen med andra föräldrar. Genom att förhålla mig lite annorlunda nu blir det helt andra reaktioner hemma. Nina Fredriksson och Susanna Nieminen på kommunens familjevårdsenhet har coachat föräldrarna som anmält intresse. De som coachat oss är fantastiska människor, de har betytt så otroligt mycket för mig, säger Linda. Utbildningen har gjort oss alla väldigt starka och själv har jag växt otroligt som människa och förälder. Hon beskriver utbildningen som det bästa på länge, men är samtidigt arg på sig själv för att det tagit så lång tid att inse samband mellan hennes eget och barnens agerande. Hela fjorton år! Varje gång vi setts i gruppen har vi börjat med en filmsekvens av en ordinär familjesituation som kan framkalla konflikter. Då har man själv ställts inför situationen, hur man agerar och vad som händer sen. Barnen tycker att jag har blivit strängare, men jag tror de gillar det. Jag är ju snäll också men har fått lättare att sätta gränser och vara tydlig, säger Linda. Sådana här kurser borde vara obligatoriska för alla föräldrar men jag tror tyvärr att många skräms bort för att de tror att man stämplas som problemförälder eller har problembarn. Så är det inte alls. Jag rekommenderar alla att gå! marianne rynefeldt-skog för att stötta föräldrar i deras föräldraskap. Utbildningen anordnas efter behov av Socialförvaltningens Stöd- och Behandlingsenhet i Flens kommun. Metodiken används inom hela västvärlden. Ofta hamnar föräldrar i beteendemönster som innebär att energin i familjen går åt till regelbundna konflikter och sammanstötningar mellan familjemedlemmarna. Med utbildningen får man tips, verktyg och strategier för att klara sig förbi fällorna. Den innebär också en möjlighet att få diskutera situationer med andra föräldrar och få nya vänner. Utbildningen har ordnats vid tre tillfällen i Flens kommun. Abdi Abdillahi har hållit en grupp för somaliska föräldrar. Familjevårdsenheten i Flen börjar en ny tioveckorsutbildning den 17 jan Den som är intresserad kan ringa på tel Ansökan om att delta bör lämnas minst en vecka innan. Träffarna är kostnadsfria och äger rum på BRON i Flen, tisdagar mellan och Kaffe och smörgås serveras, någon barnvakt kan inte erbjudas

12 Boktips med lokal anknytning Katarina Ljungberg, bibliotekarie, föreslår följande lokala bokutgivningar till läsning eller rent av som julgåva! k u n g e n s ta l. Författaren och tillika flensbon Robert Åsbacka har gett ut en ny bok, Kungens tal. I denna kortroman ska kung Carl XVI Gustav tillbringa några dagar på slottet Stenhammar för att skriva ett eget tal till Riksdagens öppnande. Detta under ovanliga omständigheter, då han endast har sällskap av en livvakt, Jonas, och hushållerskan Stina.. Joans har blivit utslängd av frun och kommer till Stenhammar i bara kostym och lågskor. Stövlar behövs då han ska följa kungen ut i skog och mark, så kungen och den olycklige livvakten ger sig av mot Flen för att köpa stövlar. Detta blir upptakten till en resa genom ett sensommarfagert Sörmland med annorlunda möten och kanske oväntade insikter för kungen. Kungens tal är en mycket läsvärd och roande roman som ger en annorlunda bild av vår kung, där han framstår mer som en vanlig människa. Boken finns att låna på biblioteket. h ä r va r d e t! Trubaduren, bygdeberättaren och Malmköpingsbon Leif Jacobsson har kommit ut med en ny bok, Här var det! Om händelser, platser och personer i Södermanland. I denna berättas sörmländska historier från vikingatid till 1900-tal. Bland annat får vi läsa om ett tragiskt självmord i Malmköping i början av förra seklet, jakten på en inbrottstjuv Helgesta och om hur en epedemi av hjärnhinneinflammation på regementet i Malmköping lyckades avvärjas. Spännande historier berättade på ett lättfattligt och roande sätt av författaren Leif Jacobsson. Leif Jacobssons bok är lättläst och spännande och ger nya insikter om vårt landskap. Boken finns att låna på biblioteket. Polisrapporten av stig-ove uddin, kommunpolis, Flen >> Jag har till min stora sorg sett hur ett antal affärsfönster krossats i de centrala delarna av Flen. Ett fullständigt meningslöst tilltag. Jag hoppas att någon sett eller hört något som kan leda till att de som gjorde detta blir fast. Jag kunde även läsa en inkommen polisanmälan om en man som blivit misshandlad då han försökte avbryta en skadegörelse i Flens centrum. Han ska ha all heder för sitt ingripande. I skrivande stund tror jag gärningsmannen är identifierad. Lyckligtvis är denna typ av misshandel inte vanlig. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse högst ett år. Räknas brottet som grovt skall man dömas till fängelse i högst fyra år. u n g d o m a r u n d e r 21 å r som begår brott döms numera ofta till ungdomstjänst, vilket innebär oavlönat arbete under en fastställd tid. Att döma ut böter till unga människor har mött kritik, eftersom det inte är bra att börja vuxenlivet med böter till Kronofogden. Det är en av anledningarna till införandet av ungdomstjänst. För vuxna personer heter samma straff samhällstjänst. Förutom straffet tillkommer ofta ett skadestånd, vilket ofta döms ut efter en skadegörelse eller misshandel. Den som döms att betala ett skadestånd, till exempel en krossad glasruta, och inte har fyllt 18 år, ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till personens ålder. Den 1 september 2010 förändrades skadeståndslagen på så sätt att vårdnadshavare till ungdomar mellan år kan dömas att betala skadestånd upp till kronor, för skador ens barn begått genom brott. Det är något helt nytt. Annars är grundprincipen att den person som allvarligt kränkt annan eller orsakar skada genom brott ska betala för detta. Tyvärr är det många ungdomar som i oförstånd begår brott och döms att betala skadestånd, något de ofta inte kan göra förrän de fått jobb. Beloppet har då växt ytterligare. u n d e r d e n s e n a s t e m å n a d e n har vi haft minst fyra anlagda bränder, varav en betecknas som allvarlig då stor spridningsrisk förelåg. Någon hade tänt eld i ett källarförråd i ett flerfamiljshus, med kraftig eld- och rökutveckling som följd. Ett par veckor innan dess tände någon eld på en barnvagn som stod längst ner i ett trapphus. Spridningsrisken var inte lika stor som vid källarbranden, men det blev en kraftig rökutveckling. Att placera barnvagnar i trapphus är inte tillåtet, just på grund av brandrisken. Förutom dessa två bränder har det anlagts brand i två containers för återvinningspapper. i f l e n s k o m m u n har vi engagerade personer som brukar nattvandra. Det är vuxna människor som träffas och går ut i orterna i grupp och fungerar som ett stöd för ungdomarna. Man har då kontakt med kommunbilen, som jag skrev om i förra numret av Glimten. Nattvandring. nu heter rikorganisationen. I kommunen är det Caroline Göthberg som är organisatör. Vill du delta, så ring Caroline på telefonnummer Du kan även gå in på kommunens hemsida och läsa mer om nattvandring. Från polisens sida ser vi bara fördelar med att vuxna är ute. Det är ett bra sätt att förhindra brott att vuxna blandar sig med ungdomar. Flens webbinfo får bra resultat i stor jämförelse s k l, s v e r i g e s k o m m u n e r och Landsting, har nyligen presenterat resultatet av sin jämförande undersökning över hur bra kommunerna är på information på sina webbplatser. Flens kommun har förbättrat resultatet avsevärt i 2011 års undersökning och har inte längre något icke godkänt område. Den procentuella förbättringen är tio procent jämfört med året innan. Undersökningarna har pågått årligen sedan 2009 (59) och kommunen har klättrat till 76 poäng. Störst förbättring har informationen om gator och vägar fått, ett resultat av ett medvetet arbete från tekniska förvaltningen om att informera i god tid om kommande och pågående arbeten. Även Bo och Bygga-området har presterat mycket bra, från 75 till 85 poäng. Även det ett medvetet arbete med att informera om detaljplaner i god tid, be om synpunkter, uppmana till kontakter och frågor med förvaltningen. o m r å d e t g r u n d s k o l a, förskola och handikappomsorg har också förbättrat sina resultat mellan 8-9 poäng från förra året men inom förskoleområdet finns fortfarande förbättringspotential. Förra årets stora klättrare var Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen men på Individ- och Familjeomsorgsenheten finns fortfarande förbättringsutrymme. Det gäller även förskolorna samt området Öppenhet och påverkan. I det sistnämnda området ingår exempelvis webbsändningar, protokoll inom viss tid, kortreferat från möten bland annat. Ett stort antal vana undersökare har testat alla kommuners webbplatser med 200 identiska frågor som de ska hitta svar på inom två minuter på respektive kommuns webbsida. Sökfunktionen har därför använts flitigt. Den ska bytas ut nästa år på Flens kommuns webb eftersom den är åldersstigen. Bäst värde på webben i Flens kommun fick den information som hanterar tillstånd, näringsliv och krisinformation. Den fick 92 poäng. 12

13 Välkommen och lämna din synpunkt! Din åsikt behövs i Flens kommun Din åsikt behövs i Flens kommun Ett av Flens kommuns viktigaste mål är Fler nöjdare kommuninvånare För att nå det målet behöver kommunens verksamheter och service hålla god kvalitet. Som invånare ska du vara nöjd och trivas med att bo och leva i Flens kommun. Därför vill vi veta vad du tycker. Hör av dig om du är missnöjd, vill göra en felanmälan eller om du har något förslag du vill delge oss. Din åsikt behövs Så här kan du lämna dina synpunkter: SMS:a: Skicka SMS till telefon Skriv: FLEN (mellanslag) Synpunkt (mellanslag). Ange din synpunkt Mejla: Gå till och skriv i formuläret Synpunkt eller mejla Ring: Slå eller besök oss. Säg att du vill lämna en synpunkt Vykort: I kommunens lokaler finns speciella vykort där du kan fylla i din synpunkt. Alla synpunkter hanteras av kommunens tjänstemän. Vill du bli kontaktad för att veta vad som händer lämnar du dina kontaktuppgifter. Du får då återkoppling inom 10 dagar. Alla synpunkter redovisas regelbundet för respektive nämnd. Mer om kommunens synpunktshantering hittar du på foto: bildarkivet.se Felanmälan För akuta fel på vägar, parker och belysning. Fyll i formuläret på webbplatsen eller ring Akut journummer utanför kontorstid Sörmland Vatten ansvarar för allt som gäller vatten, avlopp och renhållning, se eller ring Journummer utanför kontorstid

14 Lärlingsjobb ny möjlighet för vuxna n u k a n v u x n a erbjudas lärlingsutbildning i Flens kommun. För närvarande utbildar sig tolv vuxna till olika yrken på företag. Ett nära samarbete mellan det lokala näringslivet och Arbetsmarknads- och utbildningscentrum i Flens kommun gör det möjligt att skaffa sig en utbildning som lärling. Lärlingsjobb har tidigare varit förbehållet endast ungdomar, men från och med augusti 2011 kan den som är över 20 år skaffa sig en lärlingsplats och hitta en annan väg till utbildning än via skolbänken. Innan utbildningen kan starta, måste ett företag vara villigt att ta emot lärlingen. Särskilt utsedda handledare svarar för att lärlingen får träna på de moment som ingår i studieplanen. ku r s s ta r t k a n s k e när som helst precis som inom all vuxenutbildning. Har den sökande tidigare kunskap eller erfarenhet inom den aktuella branschen, görs en validering så att utbildningen kan läggas upp utifrån det och företagets behov. Först upprättas en individuell studieplan, det bestäms vilka kurser som ska ingå i utbildningen och hur lång utbildningen blir. Det kan mellan en-fyra terminer. Huvuddelen av utbildningen ska ske på arbetsplatsen. Minst 70 procent av tiden ska ligga där, men det kan vara ända upp till 100 proc beroende på yrkesval. Det kan gälla hantverksyrken, yrken inom bygg-, handel- samt hotell och restaurangbranschen. Lärlingsutbildning är en kombination av yrkeskurser från gymnasiets nationella program och de olika branschernas krav på arbetskraften. i f l e n s k o m m u n är det Arbetsmarknads- och utbildningscentrum som ansvarar för lärlingsutbildning för vuxna. Ett nära samarbete finns med Katrineholms och Vingåkers kommuner. Under hösten har cirka 12 personer inom KFV påbörjat lärlingsutbildning, bland annat till florist, plattsättare, målare, snickare, verkstadstekniker och butikssäljare. Allt fler ungdomar röker Ungdomar i flen röker i större utsträckning än Sörmlandssnittet. Det visar enkätundersökningen Liv & Hälsa ung Ungdomskonsulenten Roine Wahlström tror att det beror på att många tonåringar är understimulerade och att de påverkas av vad vuxna gör inte av vad de säger. D e t ä r l a n d s t i n g e t s Folkhälsocentrum och FoU-centrum som i samarbete med Sörmlands kommuner gör enkätundersökningen Liv & Hälsa ung. Den har genomförts åren 2004, 2006, 2008 och 2011 och omfattar alla elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen visar att rökvanorna bland ungdomar i Flens kommun är sämre än i länets övriga kommuner. 8 procent av flickorna i årskurs 7 i Flen röker dagligen och 5 procent av pojkarna. Det är en högre andel än sörmlandssnittet och antalet rökare har dessutom ökat sedan Av eleverna i årskurs 9 röker 14 procent av både flickor och pojkar dagligen var motsvarande siffra 11 procent. För länet är motsvarande siffra 10 procent för flickor och 8 procent för pojkar. Jag tror det hänger ihop med vad man har att tillgå. Det är många ungdomar i Flen som är uttråkade, som inte har något att göra. Då hänger de istället i miljöer där cigaretter är mer tillgängliga. Det är också enkelt att få tag på billiga smuggelcigaretter, säger Roine Wahlström, som dagligen jobbar med ungdomar. Det är ingen som börjar röka för att det är gott utan det är en gruppaktivitet som smittar. Om de tuffa eleverna drar med en ut är det svårt att stå emot. Rökningen är förutom en faktor som skapar sjukdom och förtida död ofta också en inkörsport till tyngre droger. Av dem som röker har 64 procent prövat cannabis. Av dem som inte röker är det 4 procent som har testat. i n f o r m at i o n o c h d i s k u s s i o n e r kring droger pågår ständigt i olika former på skolorna i kommunen. En viktig aktivitet är den tobaksfria veckan (vecka 47) då Non Smoking Generation kommer till alla skolor i årskurs 6. Det finns dessutom en arbetsgrupp som arbetar för att minska andelen tobaksbrukande ungdomar som har tagit fram ett förslag på tobaksfri skola, vars första steg är att arbeta för tobaksfria skolgårdar. Det andra steget innebär tobaksfri skoltid. Policyn är på förslag och inga beslut har fattats ännu. Det finns sedan tidigare en rökpolicy för de anställda i kommunen som syftar till att skapa en rökfri arbetsplats och arbetstid. Man måste börja med de vuxna, säger Roine. Föräldrar bör tänka på vilka signaler de ger när de röker inför sina barn, och lärare ska inte befinna sig på skolområdet om de måste röka. Vi har en rökpolicy för anställda i kommunen men den efterlevs inte speciellt bra. Beslutet är taget och nu måste vi fullfölja tanken. Här finner du råd och stöd nina jonsson Sluta-röka-linjen Kostnadsfri hjälp per telefon av specialutbildad personal för att sluta röka och snusa alt Hemsidan Sluta röka Fakta och praktiska tips hur man lyckas med att sluta röka/snusa. Tobaksfaktas hemsida Tobaksfakta, praktiska tips samt digital sluta-röka/snusa-skola g u n i l l a m a l m qv i s t, f o l k h ä l s o p l a n e r a r e i Flens kommun menar att de flesta känner till hälsoriskerna med användandet av tobak. Trots det börjar många ungdomar röka och snusa. Risken för att ungdomar börjar röka minskar i ett samhälle där tobak inte ingår som en naturlig del i umgängesmönstret och där tobaksfritt är normen. Föräldrar, skola och fritid påverkar alla barns och ungdomars förutsättningar för en hälsosam livsstil. Politiker och chefer skapar också förutsättningar för hur verksamheter som förskola, skola, socialtjänst och hälso - och sjukvården kan bedriva sin verksamhet. Uppväxtvillkoren för barn och unga är inte helt jämlika, därför finns det barn och unga som befinner sig i riskzonen för problem, fortsätter Gunilla Malmqvist. Hon poängterar att möjligheterna att påverka elevernas fortsatta liv och kompensera för ojämlikheter i barn uppväxtvillkor finns i skolan. Genom ett arbete riktat till vuxna genom barnens hela uppväxt samt begränsad tillgänglighet och exponering av tobak genom skapandet flera rökfria miljöer, kan samhället bli mer tobaksfritt. Det kan få till följd att färre börjar använda tobak. 14

15 Nya informationstavlor är på väg upp i Flens kommun Ett antal befintliga informationstavlor ska bytas ut mot nya, större och mer moderna tavlor som ger bättre utrymme för presentation av lokal information. De får också ett utseende som harmoniseras med de befintliga svarta välkomstskyltarna. i dag s l ä g e t ä r d e nuvarande informationstavlorna ganska åldersstigna. De är dessutom ganska små och osynliga men fungerar som informationsbärare. Tanken är att de successivt ska bytas ut för att bättre utstråla och marknadsföra Flens kommuns eftersträvade profil som en attraktiv kommun med många orter av mångsidig karaktär. De nya tavlorna kommer upp vid väg 53 södergående vid Malmköping, nya trafikkontrollplatsen, där en gammal skylt ersätts av en ny. Den blir också belyst. Den andra tavlan kommer upp vid parkeringsfickan utmed väg 53 norrgående, nya förbifarten förbi Malmköping. Även denna skylt ska bli belyst är meningen. Den tredje skylten som fått tillstånd av Trafikverket ersätter befintlig informationstavla vid Stenhammars Skans. Den får ingen belysning då det är svårt att arrangera elförsörjning på platsen. Den fjärde skylten sätts upp på Flens kommuns egen mark vid Hälleforsnäs bruk. De nya skyltarna erbjuder mer utrymme för ortsanpassad information, vilket betyder att Malmköpingsskylten liksom Hälleforsnässkylten kan få mer utrymme för lokal information. Arbetet sker inom det lokala ortsutvecklingsarbetet i nära samverkan mellan Flens kommuns näringslivschef och turistansvariga. Ansökan har också gjorts för välkomstskylt i Sparreholm samt flyttning av en välkomstskylt i Malmköping samt en kompletterande skylt vid knektrondellen i Malmköping men de har ännu inte behandlats av Trafikverket. Kommunens ansökan om en digital skylt utmed väg 55 har Trafikverket hänvisat till Länsstyrelsen. Starkt tryck inför Bomässan i Flen 2012 Så här är det tänkt att de nya informationstavlorna ska se ut. De ska successivt ersätta de gamla men också så småningom sättas upp på nya platser. trots att det är långt till våren pågår förberedelserna för 2012 års stora Bo- och Hälsomässa i Flen på Hammarvallen. Företagarföreningen Forum Flen arrangerar mässan lördagen den 21 april. Näringslivet har länge önskat upprepa succén med den lyckade mässan Under november skickas ett prospekt ut till ett antal företag i kommunen som bedöms passa in i mässans koncept. Ett stort antal branschföretag utifrån har redan hört av sig och vill boka plats. Öppettiderna blir under lördagen. Jag har aldrig varit med om ett så stort intresse tidigare, säger Joakim Andersson, engagerad av Forum Flen som mässarrangör tillsammans med mässföretaget PR Media. Eftersom så många verkar vilja vara med ska vi försöka utöka antalet utställare med ett tiotal till. Ett mål med mässan är att den förhoppningsvis ska kunna locka till sig inflyttare. Den som köper hus i Flens kommun får väldigt mycket för pengarna och fantastiska rekreationsområden på köpet. För de lokala företagen är mässan en viktig möjlighet att få visa upp sig och knyta nya kontakter med både kunder och samarbetsaktörer. Flens kommun deltog senast med en stor monter tillsammans med bland annat Sörmland Vatten. Även nästa år deltar kommunen med en stor monter. Ett dragplåster undersöks också där flera möjligheter står till buds. Om du har förslag på innehåll till mässan eller vill medverka som utställare, kontakta Joakim Andersson. Bredband till företag möjligt oavsett ort f ö r e ta g i f l e n s k o m m u n har nu möjlighet att ansluta sig till Flens kommuns nya stadsnät. Ett EU-bidrag till kommunen på kronor möjliggör en satsning på fiberutbyggnad till orterna Hälleforsnäs, Skebokvarn, Mellösa, Vadsbro, Malmköping, Bettna, Sparreholm och Flen. Stadsnätet ger väsentligt bättre kapacitet och kvalitet än dagens lösning via ADSL. Man måste visa sitt intresse under 2011 för att vi ska kunna gå vidare och söka nya medel under 2012, säger Ingrid Gustafsson, näringslivschef. Ju fler intresserade, desto större möjligheter. Informationsmöten kommer succesivt att hållas om det nya stadsnätet och möjligheterna. Först ut var de företag som deltog i Forum Flens och Flens kommuns frukostmöte. Företagen får också näringslivskontorets nyhetsbrev med information om fibernätet. Flens kommun har också lanserat webbsajten där mer information finns. Den nås också via näringslivsområdet på m å n g a f ö r e ta g i kommunen har efterfrågat bättre ITlösningar. I december 2010 fick kommunen beskedet att ca kronor tilldelas kommunen ur en strukturfond för utveckling av IT-nätet. Om intresset blir stort från företagen kan stödet utökas under Bidraget motsvarar ca en tredjedel av den totala kostnaden. Flens kommun svarar för en tredjedel av kostnaderna och anslutningsavgifterna för den sista tredjedelen. En förutsättning för att stadsnätet kan byggas ut på nämnda orter är att företagen visar intresse, annars försvinner möjligheten. Hittills har åtta företag inom orterna Hälleforsnäs, Flen och Malmköping visat intresse. Även i Sparreholm och Bettna blir det troligtvis stadsnät. Stadsnätets utbyggnad gäller enbart företag, inte privatpersoner. Frågan om bredband på landsbygden kan däremot drivas i föreningsform. 15

16 18 november januari 2012 Evenemangstips OBS! Om du vill ha med ditt evenemangstips till nästa kommuntidning fredag den 24 februari, måste det skrivas in i Evenemangsguiden senast den 27 januari. Vecka 46 Fredagskafé Fredag 18/11 kl Lunchmusik med Kulturskolans elever. Kaffe med smörgås, våffla eller kaffebröd: 25 kronor. Församlingshemmet i Sparreholm. Arr: Helgesta-Hyltinge, Tillsammansgruppen och Träffpunkt Bron. Julbord med Julshow Lördag 19/11 kl Barnvänlig julshow med julbord. Showen spelas varje lördag mellan 19/11-17/12. Hotell Plevnagården, Malmköping. Arr: Hotell Plevnagården Julmarknad i Sparreholm Söndag 20/11 kl Julmarknad, utställning, lotterier m.m. Andakt kl Tonalerna och Barnkören medverkar. Sparreholms shem. Arr: Flen, Helgesta- Hyltinge Nostaligimuséet i Sparreholm Söndag 20/11 kl Upplev gammaldags julstämning. Handla nostalgiska julklappar och avnjut kaffe/glögg med pepparkaka i 50-tals cafét. Landsvägsgatan 11, Sparreholm. Arr: Gråforssamlingar Julmarknad i parstugan, Hyltinge hembygdsgård Söndag 20/11 kl Traditionell julmarknad med lotter, försäljning, julmusikanter. Hembakt bröd. Hyltinge Hembygdsgård, Sparreholm. Arr: Hyltinge hembygdsförening Högmässa Söndag 20/11 kl Flens kyrka. Kyrkbil kl Arr: Vecka 47 Öppet hus Flens shem Måndag 21/11 kl Öppet Hus för små och stora. Lek, sång och fika. Flens shem. Arr: Flen, Helgesta- Hyltinge 16 Öppet hus Sparreholms shem Måndag 21/11 kl Öppet Hus för små och stora. Lek, sång och fika. Sparreholms shem. Arr: Kafé på biblioteket i Sparreholm Måndag 21/11 kl Nytänkande på vårt trevliga bibliotek. Nu kan du avnjuta kaffe med dopp när du lånar böcker. Ekbackens skola, Sparreholm. Arr: Ortsutveckling i Sparreholm Filmstudion: Miss Kicki Måndag 21/11 kl Kicki återvänder till Sverige efter flera år utomlands. Hon försöker återknyta kontakten med sin 16-åriga son Viktor, som vuxit upp hos sin mormor. Saga Biografen, Flen. Arr: Flens Filmstudio Måndagsträff för seniorer på Bron Måndag 21/11 kl Sång och musik av Violcittrorna. Kaffe och kaka 15 kronor. Träffpunkt Bron. Prins Wilhelmstorg 1, Flen. Arr: Äldreomsorgen, Flens kommun. Medarr: ABF Flen Våga måla hela livet Tisdag 22/11 kl Med hjälp av färg och form försöker vi bearbeta livet där vi är just nu. Material finns på plats. Anmälan till Församlingsexpeditionen på tel Kyrkstugan vid Flens kyrka. Arr: Kaffestund med högläsning Tisdag 22/11 kl Kaffeservering med högläsning. Kostnad 15 kr. Gjutarens matsal, Storgatan 40, Hälleforsnäs. Arr: Mellösa Tisdagsträff i Sparreholm Tisdag 22/11 kl Tisdagsträff med ärtsoppa. Sparreholms shem. Arr: Fira jul i Flens 19 november Barnvänlig Julshow med julbord på Hotell Plevnagården kl Arr: Hotell Plevnagården. Julshow spelas varje lördag fr o m 19/11-17/ november Julmarknad i Sparreholms shem kl Utställning, lotterier, andakt, musik. Arr: Flen, Helgesta- Hyltinge Julmarknad i Parstugan, Hyltinge hembygdsgård kl Traditionell julmarknad med lotterier, försäljning och musikunderhållning. Arr: Hyltinge hembygdsförening. 26 november Skyltlördag i Malmköping kl Tävling: Finaste pepparkakshuset. Sång och musikunderhållning, grantändning. Arr: malmkoping.nu Julmarknad på Mellösagården, Mellösa kl Traditionell julmarknad med lotterier, försäljning och musikunderhållning. Arr: Mellösa i samarbete med ortens föreningar Spektakulär eldkonst med eldskulptur, dramatisk dans och pampig orgelmusik. Heden i Malmköping kl Jazzkonsert Onsdag 23/11 kl En kväll med den kände musikern Jojje Wadenius. Entréavgift. Amazon, Folkets hus, Flen. Arr: Jazz i Flen Öppet hus Flens shem Torsdag 24/11 kl Öppet Hus för små och stora. Lek, sång och fika. Flens shem. Arr: Flen, Helgesta- Hyltinge Pensionärsdans Torsdag 24/11 kl Dans för medlemmar i PRO, SPF och SKPF. Vi Dansar till musik av Elisabeth & Tommy. Tag med kaffekorg. Medlemskontroll. Föreningsborg, Bettna. Arr: PRO Bettna Kaféträff Torsdag 24/11 kl Grammofonnostalgi med Mats Blomqvist. Flens församlignshem. Arr: Konflikthantering på arbetsplatsen Torsdag 24/11 kl Frukostföreläsning. Föreläsare är Jan Lönnberg som är polis och undervisar på polisutbildningen i ämnet konflikthantering. Jan är ofta anlitad av företag samt skola och andra samhällsinsatser där det ställs krav på förmågan att hantera konflikter. Flens bibliotek Inspirea. Arr: Lärcentrum i Flen Biljetter: Flens bibliotek. Arr: Flens kommun med flera samverkande aktörer Adventsmusik i Lilla Malma kyrka kl 15. Stämningsfull adventsmusik med Malmakören, Dunkerskören. Arr: Dunker- Lilla Malma Barnvänlig Julshow med julbord på Hotell Plevnagården kl Arr: Hotell Plevnagården. Julshow spelas varje lördag fr o m 19/11-17/ november Julmarknad i Thuleparken, Flens hembygdsgård kl Traditionell julmarknad med försäljning, lotterier, musikunderhållning och kaffeservering. Arr: Flens hembygdsförening Gammeldags traditionell Julmarknad, Kvalitet Häst och Hund, Kyrkvägen 1-5, Flen. Kl Slädåkning, knallar, Flens kyrkokör mm. Arr: Kvalitet Häst och Hund, Flens Event och Nöje. 3 december Malmköpings julmarknad kl Den traditionella Julmarknaden i Malmköping. Marknadsstånd - Julpynt - Tomtar - Glögg - Mat - Hantverk - Hästar - Musik Underhållning. Stora torget och Hembygdsgården i Malmköping. Fredagskafé Fredag 25/11 kl Hantverkskafé med sittgympa. Kaffe med smörgås, våffla eller kaffebröd: 25 kronor. Församlingshemmet i Sparreholm. Arr: Helgesta-Hyltinge, Tillsammansgruppen och Träffpunkt Bron. Skyltlördag i Malmköping Lördag 26/11 kl Skyltlördag med möjlighet att rösta på finaste pepparkakshuset. Priser till såväl röstande som till utställare. Grantändning kl , trumpetfanfar och sång av manskören. Malmköping. Arr: malmkoping.nu

17 Flens kommun 40 år 197 kommun Arr: MIF, Lions, Röda Korset och Hembygdsföreningen Barnvänlig Julshow med julbord på Hotell Plevnagården kl Arr: Hotell Plevnagården. Julshow spelas varje lördag fr o m 19/11-17/12. 4 december Julmarknad i Vadsbro-/Blacksta föreningsgård kl Försäljning av lokalproducerad mat och hantverk, kaffeservering, lotterier och fiskdamm. Arr: Vadsbro-/Blacksta föreningsgård Malmköpings julmarknad kl Den traditionella Julmarknaden i Malmköping. Marknadsstånd - Julpynt - Tomtar - Glögg - Mat - Hantverk - Hästar - Musik Underhållning. Stora torget och Hembygdsgården i Malmköping. Arr: MIF, Lions, Röda Korset och Hembygdsföreningen 10 december Barnens Julmarknad i Malmköping kl Lekar och dans kring granen. Snöskulpterande på torget. Arr: malmkoping.nu 250 körsångare i adventscrescendo på Hedenlunda slott kl och 19-21, två föreställningar. 250 körsångare, foto: bildarkivet.se vuxna och barn sjunger varma julsånger med känd musik i nya arrangemang. Arr: Flens kommun med flera samverkande aktörer. Julgala med humor på Amazon, Folkets hus i Flen kl Unikt upplägg med julbord och julgala i ett. Klassiskt julbord. Arr: Tobbes Amazon Barnvänlig Julshow med julbord på Hotell Plevnagården kl Arr: Hotell Plevnagården. Julshow spelas varje lördag fr o m 19/11-17/ december Julens matmarknad i Malmköping kl Försäljning av mat och sådant som hör julen till. Arr: malmkoping.nu Barnvänlig Julshow med julbord på Hotell Plevnagården kl Arr: Hotell Plevnagården. Julshow spelas varje lördag fr o m 19/11-17/ december Julkonsert O, Helga natt i Lilla Malma kyrka kl Malmakören sjunger julsånger på juldagskvällen. Arr: Dunker-Lilla Malma 31 december Nyårskonsert i Dunkers kyrka kl Dunkerskören sjunger nya och gamla sånger. Arr: Dunker Lilla Malma Mer information om julens alla evenemang finns på Syföreningsauktion Lördag 25/11 kl Kyrkliga syföreningens årliga auktion. Andakt och körsång. Lotterier och kaffeservering. Helgesta shem. Arr: Nostaligimuséet i Sparreholm Lördag 26/11 kl Upplev gammaldags julstämning. Handla nostalgiska julklappar och avnjut kaffe/glögg med pepparkaka i 50-tals cafét. Landsvägsgatan 11, Sparreholm. Arr: Gråforssamlingar Prylmarknad Lördag 26/11 kl Försäljning av begagnade prylar. Bokning tel Amazon, Folkets hus i Flen. Arr: Flen Event & Nöje Adventsmusik Lördag 26/11 kl Stämningsfull adventsmusik med Malmakören, Dunkerskören, Saraband. Trumpet Johan Holmåsen Dir. Sara Henriksson Orgel Gustav Andersson. Lilla Malma kyrka. Arr: Dunker Lilla Malma Grantändning i Malmköping Lördag 26/11 kl Manskören Malmköpings Sångargille sjunger.trumpetfanfar Johan Holmåsen. Torget i Malmköping. Arr: malmkoping.nu Bokbord med bland annat Åsbackas senaste Lördag 26/11 kl Julböcker av alla underbara sorter, bland annat Robert Åsbackas kortroman Kungens Tal. Pristävling och lotteri. Mellösagården. Arr: Bokens stad i samarbete med Mellösa Julmarknad Lördag 26/11 kl Julmarknad med utställare. Kaffeservering och fiskdamm. Klockan 14:00 underhåller Claes Egnestam och kl framför pytte, barn och ungdomskören julsånger. Mellösagården, Mellösa. Arr: Mellösa i samarbete med ortens föreningar Spektakulär eldkonst Lördag 26/11 kl Spektakulär eldkonst med eldskulptur, dramatisk dans och pampig orgelmusik på Heden i Malmköping den 26 november. Konstnärerna Gunnar Carl Nilsson och Kaarin Bonde Jensen, VM-deltagare i eldskulptur, uppför runt kl uppför ett imponerande skådespel med sin eldkonst på Heden. Heden i Malmköping. Arr: Flens kommun med flera samverkande aktörer Party på Amazon Lördag 26/11 kl Återigen så kommer vår populära dj hit och spelar allt du vill höra! Biljetter/entré: Arr: Tobbes Amazon Julmarknad i Thuleparken Söndag 27/11 kl Traditionell julmarknad med försäljning, lotterier, musikunderhållning. Kaffeservering i Nämndemansgården. Flens hembygdsgård, Thuleparken, Flen. Arr: Flens hembygdsförening Gudstjänst Söndag 27/11 kl :a advent. Anders Lagbo, Gustav Andersson och kyrkokören. Kyrkbil Flens kyrka. Arr: Aftonmusik Söndag 27/11 kl Hyltinge kyrka. Arr: 17

18 Flens ko un 40 år Familjegudstjänst Söndag 27/11 kl Familjegudstjänst där pytte, barn och kyrkokören medverkar. Rickard Bergenheim spelar trumpet. Mellösa kyrka. Arr: Mellösa Nostaligimuséet i Sparreholm Söndag 27/11 kl Upplev gammaldags julstämning. Handla nostalgiska julklappar och avnjut kaffe/glögg med pepparkaka i 50-tals cafét. Landsvägsgatan 11, Sparreholm. Arr: Gråforssamlingar Adventsgudstjänst Söndag 27/11 kl Adventsgudstjänst där pytte, barn och kyrkokören medverkar med sång. Adventskaffe i Kyrkans hus. Hälleforsnäs kyrka. Arr: Mellösa Gudstjänst Söndag 27/11 kl :a advent. Mats Blomqvist, Ann-Cathrine Högberg Wingren, Kyrkokören och Magnus Henriksson, trumpet. Hyltinge kyrka. Arr: Flen, Helgesta- Hyltinge Vecka 48 Måndagsträff för seniorer på Bron Måndag 28/11 kl Swing & Evergreens, under ledning av Rolf Jederud, underhåller. Kaffe och kaka 15 kronor. Träffpunkt Bron. Prins Wilhelmstorg 1, Flen. Arr: Äldreomsorgen, Flens kommun. Medarr: ABF Flen Öppet hus Flens shem Måndag 28/11 kl Öppet Hus för små och stora. Lek, sång och fika. Flens shem. Arr: Flen, Helgesta- Hyltinge Öppet hus Sparreholms shem Måndag 28/11 kl Öppet Hus för små och stora. Lek, sång och fika. Sparreholms shem. Arr: Tisdagsträff i Sparreholm Tisdag 29/11 kl Barndomsminnen Tag med något från din barndom/ungdom och berätta för oss vad det betyder för dig. Sparreholms shem. Arr: Bokkafé tema Konstnärer Onsdag 30/11 kl Cafékväll på temat, konstnärer med littteraturtips och visning av den Oscarnominerade filmen Flickan med pärlörhänge. Flens bibliotek Inspirea. Arr: Flens bibliotek Soppträff Torsdag 1/12 kl Jullunch med musikunderhållning. Kostnad 100kr/person. Anmälan senast 28 november till Församlingsexpeditionen på tel Arr: Fredagskafé Fredag 2/12 kl Nils- Erik Jacobsson visar Danmarksbilder. Kaffe med smörgås, våffla eller kaffebröd: 25 kronor. Församlingshemmet i Sparreholm. Arr: Helgesta-Hyltinge, Tillsammansgruppen och Träffpunkt Bron. Andakt Fredag 2/12 kl Kaffeservering. Gjutarens matsal, Storgatan 40, Hälleforsnäs. Arr: Mellösa Malmköpings Julmarknad Lördag 3/12 kl och Söndag 4/12 kl Välkomna till den traditionella Julmarknaden i Malmköping och fynda bland Marknadsstånd Julpynt Tomtar Glögg Mat Hantverk Hästar Musik Underhållning. Stora torget och Hembygdsgården i Malmköping. Arr: MIF, Lions, Röda Korset och Hembygdsföreningen Högmässa Söndag 4/12 kl Flens kyrka. Arr:. Julmarknad Söndag 4/12 kl Julmarknad med Luciatåg, Försäljning av lokalproducerad mat och hantverk. Kaffeservering, varm korv, lotterier och fiskdamm. Fri entré. Vadsbro-Blacksta föreningsgård. Arr: Vadsbro- Blacksta föreningsgård Vecka 49 Måndagsträff för seniorer på Bron Måndag 5/12 kl Rolf Engestam spela och sjunger. Kaffe och kaka 15 kronor. Träffpunkt Bron. Prins Wilhelmstorg 1, Flen. Arr: Äldreomsorgen, Flens kommun. Medarr: ABF Flen Tisdagsträff i Sparreholm Tisdag 6/12 kl Tisdagsträff med soppa. Sparreholms shem. Arr: Nätverksträff Tisdag 6/12 kl Anhöriga till personer med funktionsnedsättning träffas för samtal, byte av erfarenheter eller enbart för att njuta av fika till självkostnadspris. Drop in tid. Träffpunkt Bron, Prins Wilhelmstorg 1, Flen. Arr: Nätverket Föräldrakraft i Flen Tisdagsträff Centrumkyrkan Tisdag 6/12 kl Advent i ord och ton. Elevgrupp från Kristna skolan, Flen under ledning av Michael Lahall. Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Arr: Centrumkyrkan/ RPG/Bilda Våga måla hela livet Tisdag 6/12 kl Med hjälp av färg och form försöker vi bearbeta livet där vi är just nu. Material finns på plats. Anmälan till Församlingsexpeditionen på tel Kyrkstugan vid Flens kyrka. Arr: Bingo på Bron Onsdag 7/12 kl Träffpunkt Bron, Prins Wilhelmstorg 1, Flen. Arr: Frivilligverksamheten Tillsammans Fredagskafé Fredag 9/12 kl Luciafirande med Tonalerna. Kaffe med smörgås, våffla eller kaffebröd: 25 kronor. Församlingshemmet i Sparreholm. Arr: Helgesta-Hyltinge, Tillsammansgruppen och Träffpunkt Bron. Barnens julmarknad i Malmköping Lördag 10/12 kl Många aktiviteter för stora och små. Lekar och dans kring granen i Stadshuset. Gammeltomten finns på plats och tar emot barnens önskelistor. Snöskulpterande på Torget. Stora torget och Stadshuset, Malmköping. Arr: mamkoping.nu 250 körsångare i adventscrescendo på Hedenlunda slott Lördag 10/12 kl och Två föreställningar. Jubileumsslutkläm i magnifikt adventscrescendo 250 körsångare, vuxna och barn sjunger varma julsånger med känd musik i nya arrangemang. Evenemanget är ett av Flens kommuns största evenemang under jubileet 40 år som kommun. Biljetter: Flens bibliotek 170 kr/vx, 80 kr/barn. Hedenlunda slott. Arr: Flens kommun med flera samverkande aktörer. Julgala med humor Lördag 10/12 kl Det unika upplägget på julbord har gjort julgalan vid Tobbes Amazon extremt populär. Att äta ett klassiskt julbord samtidigt som du kan lyssna på trubadur, Sveriges humorelit, DJ och showgrupp. Biljetter/entré: Amazon, Folkets hus, Flen. Arr: Tobbes Amazon Vecka 50 Måndagsträff för seniorer på Bron Måndag 12/12 kl Julmusik till tonerna från Flens Dragspelsklubb. Kaffe och kaka 15 kronor. Träffpunkt Bron. Prins Wilhelmstorg 1, Flen. Arr: Äldreomsorgen, Flens kommun. Medarr: ABF Flen Tisdagsträff i Sparreholm Tisdag 13/12 kl Jullunch. Sparreholmarna spelar och sjunger. Kostnad 100 kr/person. Sparreholms shem. Arr: Supé men först Jons bokklubb med Pynchon Torsdag 15/12 kl Bokens Stad avslutar sitt tioårsjubilerande bokår 2011 med samtal och supé. Bokklubben inleder med en bok av Thomas Pynchon som bland annat har skrivit Gravitationens Regnbåge. Bokens stad, alternativ Träffpunkten i Mellösa. Arr: Bokens stad, Mellösa. Julens Matmarknad i Malmköping Lördag 17/12 kl Försäljning av mat och sådant som hör julen till. Stora torget och stadshuset i Malmköping. Arr: malmkoping.nu 18

19 Evenemangen i sin helhet samt de som har tillkommit efter tryckning hittar du på Vecka 51 Frimärkskväll Onsdag 21/12 kl Bytesverksamhet, cirkulationshäften, samlarprat. Nya medlemmar välkomna. Flens bibliotek. Arr: Flens frimärksklubb Musik i juletid Onsdag 21/12 kl Barnvänlig musik i juletid! Vi har åter glädjen att presentera julmusik framförd av Arne Lindén, trumpet, Rolf Dahlström, dragspel, Gunnar Linnskog, klarinett samt Göran Fredriksson, sång. Mötesplatsen, Biblioteket i Flen. Arr: Biblioteket i Flen. Club Amazon Söndag 25/12 kl Juldagens musik och dansunderhållning. Amazon, Folkets hus i Flen. Biljetter: Arr: Tobbes Amazon. Julkonsert O, helga natt Söndag 25/12 kl Malmakören sjunger julsånger på juldagens kväll. Lilla Malma kyrka. Arr: Dunker Lilla Malma. Vecka 52 Nyårsbön Lördag 31/12 kl sång Gisela Walter. Lilla Malma kyrka. Arr: Dunker Lilla Malma Nyårskonsert Lördag 31/12 kl Dunkerskören sjunger nya och gamla sånger. Lilla Malma kyrka. Arr: Dunker Lilla Malma Vecka 1 Trettondagsmusik Fredag 6/1 kl Trettondagssång med Malmakören. OBS! Kl.17:45 Sång och glögg på kyrkbacken. Lilla Malma kyrka. Arr: Dunker Lilla Malma Vecka 3 Frimärkskväll Onsdag 18/1 kl Bytesverksamhet, cirkulationshäften, samlarprat. Nya medlemmar välkomna. Flens bibliotek. Arr: Flens frimärksklubb Vecka 4 Litteratur och färger med Jon och Tomas Onsdag 25/1 kl Goethes Till färgläran, c:a 2000 sidor, där tre färgområden beskrivs: de fysiologiska, de fysiska och de kemiska färgerna. Detta ska vi prata om i Jons Bokklubb tillsammans med bildläraren med mera Tomas Andersson. Macka och dryck serveras. Entré 20 kr. Bokens stad i Mellösa. Arr: Bokens stad TIPSA! Evenemangstipsen är hämtade från kommunens evenemangsguide och är ifyllda av respektive evenemangs arrangör. Flens kommun tar därför inte ansvar för eventuella felaktigheter. Vi tar oss dock rätten att korta i materialet för att få plats. Via www. flen.se/tipsa kan du tipsa om evenemang, stora som små i sin helhet. Vill du lämna tips om evenemang till nästa nummer av Glimten som utkommer 24 februari måste de vara anmälda via kommunens evenemangsguide senast 27 januari. Julmarknader i advent Den första advent börjar julmarknaderna på allvar. I Flen har Flens Lions och Hembygdsföreningen i år gått samman för första gången tillsammans med Svensk Handel i Flen för att arrangera en julmarknad i centrum och i Thuleparken. I Malmköping blir det skyltlördag med öppna butiker och julstämning på torget med högtidlig grantändning av jättegranen. På eftermiddagen firas Flens kommuns 40-årsjubileum med en stor Eldkonstfestival på Heden med eld och musik. foto: bildarkivet.se Flen 26 nov En mängd evenemang erbjuds besökare lördagen den 26 november. Flen sker det i galleriagången och i Thuleparken. Gratis taxi kommer att köra den korta sträckan mellan centrum och Thuleparken för de som inte klarar att gå. I centrum dukar knallarna upp sina varor till försäljning. Lions ordnar korvgrillning, chokladhjul och paketlotteri. Det bjuds på underhållning i såväl centrum som Thuleparken av bland annat Arne Lindén, Gunnar Linnskog och Rolf Dahlström. En dansföreställning är också planerad. För dem som orkar gå till Thuleparken för att få den stämningsfyllda julkänslan ordnas en tipspromenad med fina priser. I Thuleparken bjuder Hembygdsföreningen på sedvanlig försäljning av hantverk, lotterier och kaffe med hembakat bröd och musik av Malmabygdens B-lag. Dessutom blir det fiskdamm för barnen. Det blir också försäljning av almanackor med gamla Flens bilder. Evenemanget annonseras ut i dagstidningen när det närmar sig. Malmköping 26 nov Skyltlördag hålls i Malmköping mellan 11 och Missa inte tävlingen om finaste pepparkakshuset som alla kan rösta på. Klockan 16 är det konsert i Lilla Malma kyrka, klockan 6.30 är det grantändning på torget med manskör och högtidligt tal. Därefter fackeltåg till Heden. Klockan firar Flens kommun 40-årsjubileet med Eldkonst på Heden med eldkonstnärerna Gunnar Carl Nilsson och Kaarin Bonde Jensen. Kantor Gustaf Andersson spelar på kyrkorgeln med digitalt förstärkarljud draget till Heden. (Läs artikel på sidan 20, sista sidan) På kvällen blir det julshow på Plevnagården. Flen 27 nov På söndagen arrangeras Gammaldags traditionell julmarknad i Flen av Tom Fredriksson på Amazon och Hanna Olsson på Kvalitet Häst och Hund i Flen. Evenemanget tilldrar sig mellan kl 10 och 15 vid området Kvalitet Häst och Hund. Då deltar bland annat: ett tjugotal lokala och närproducerade knallar Flens kyrkokör dans runt granen slädåkning med ardenner fiskdamm för barnen tomtefar o tomtemor kommer på besök café med glögg & hembakt grillning och mycket, mycket mer... granförsäljning 19

20 AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, Flen B Magnifika evenemang avslutar året Malmköping, Heden 26 november kl Uruppförande av Heaven & earth Flens kommun 40 år Flens komm Ju b i l e u m s å r e t g å r m ot s i t t s l u t och två riktigt stora, spektakulära evenemang återstår. Det ena ett unikt uruppförande, en eldskulptur i vintermörkret av VM-eldkonstnärer med dans, slagverk och orgel på Heden i Malmköping. Det andra är en gigantisk körkonsert med 250 körsångare, vuxna och barn, från kommunens alla orter, på Hedenlunda slott. Har ni inte bokat in datumen ännu så gör det nu! 26 nov: Eldkonst på Heden, Malmköping kl Två av Sveriges mest meriterade eldkonstnärer, VM-deltagarna Gunnar Carl Nilsson och Kaarin Bonde Jensen från Hälleforsnäs, uppför sin imponerande skulptur. Det blir första gången de uppför ett eldkonstverk av rang i Flens kommun. Kom i tid för att inte missa delarna i konstverket. Besök gärna Gammaldags skyltmarknad i Malmköping denna dag med öppna butiker till Ceremoniell grantändning sker på torget, därefter fackelpromenad till Heden och det väntande konstverket. Medverkande: Gunnar Carl Nilsson, Kaarin Bonde Jensen, Gustaf Andersson, kantor på orgel från Malma kyrka, digitalt överfört till Heden, Jenny Eklund, ceremoniell dans, slagverkare med flera. Arrangör: Flens kommun, kostnadsfritt evenemang. 10 dec: Storslagen körfinal på jubileumsåret, Slutklämmen kl 15 och kl 19 Årets körhändelse med 250 körsångare, vuxna och barn, från hela Flens kommun sjunger. Specialarrangerad konsert i Orangeriet på Hedenlunda slott. Cirka tio vuxenkörer medverkar plus elever från Stenhammarsskolan, Malmaskolan och Prins Wilhelmgymnasiet. Solist: Ulrika Tenstam, dirigent: Sven-Olof Juvas. Specialarrangerad musik av bl a Duke Ellington, Bo Setterlind, julmusik m m. Två konserter erbjuds, kl 15 och kl 19. Boka gärna julbord på slottet innan eller efter konserten. Biljetter säljs via Flens bibliotek, tel kr/vuxen, 80 kr/barn. Samarbetsaktörer: Hedenlunda slott, Bettnakören, Dunkerskören, Flenskören, Helgesta Hyltingekören, Malmakören, Mellösa kyrkokör, Utåroakören samt barn och elever från Stenhammarsskolans musikklasser, Prins Wilhelmgymnasiet estetiska program och Flens blåsorkester. Arrangör: Flens kommun av kommunens vm-konstnärer i eldkonst Sanslöst häftigt Ceremoniell dans Slagverksmusik Kyrkelorgel live Flens kommun firar 40 år Kostnadsfritt evenemang Varmt välkomna till Skyltlördag i Malmköping kl Grantändning på torget kl Glöggmingel på Heden kl Välkomna! Körfinalen Slutklämmen 250 körsångare från ett tiotal körer & skolor avslutar jubileumsåret Hedenlunda slott, Flen Lörd 10 december kl & kl Solist: Ulrika Tenstam Dirigent: Sven-Olof Juvas Specialarrangemang med musik av: Duke Ellington, Bo Setterlind, advents- och julmusik mm Pris: vuxna/170kr, barn/80kr. Biljetter: Biblioteket Flen, tel I samverkan med: Bettnakören, Dunkerskören, Flenskören, Helgesta-Hyltingekören, Malmakören, Mellösa kyrkokör, Utåroakören, Stenhammarsskolans musikklasser, PW-gymnasiets estetiska program, Flens blåsorkester, Hedenlunda Slott. Arrangör: Flens kommun, som avslutning på jubileumsåret. Boka & avnjut ditt julbord innan konserten! Flens kommun 40 år Flens kommun 40 år

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2015-02-16 1 (60) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset Vingåker, måndagen den 16 februari 2015, kl.08:30-10:20 Timo Granetin, ordförande Roger

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten!

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten! Välkommen till Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten! Tallkotten Med denna folder vill vi informera om möjligheten att ert/era barn under sin förskoletid går på Tallkottens föräldrakooperativ. Dalasjöbygdens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-12-18 Barn- och ungdomsnämnden 121 Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Dnr BUN 2013/0699 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-27. Kalmarsunds

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017

Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017 Anteckningar från möte med Bygderåden den 25 april 2017 Plats: Folkets Hus i Sparreholm Närvarande: Se närvarolista Nyinflyttadelista: Carla ser till så att Krister Karlsson får listan till sin privata

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Närvarande Markku Välilä, sverigefinländare Johanna Hongisto-Grundström, Finska föräldragruppen Pehr-Erik Sundell, Enköpings

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2015-2018. Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2015-2018 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar Sid. 5 Synsätt Sid. 5 Metod Sid. 6

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 17 april 2013 Kvällens program Välkommen 19.00 Rapport från arbetsgrupperna 19.05 Bettna 2019 - utmaningar 19.30 Fika och besök i grupperna 20.00 Kommunikationer

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Göth Hallgren 2013-11-27 BUN 2013/0699 0480-45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Förslag

Läs mer

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse:

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse: 1 (11) DATUM 2012-03-02 Beslutad av Kommunfullmäktige den 26 april 2012 Ortsutveckling Sparreholm - redovisning av projektet samt förslag till vision och handlingsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Mål Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra.

Mål Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra. Läsåret 2012/2013 Arbetsplan Normer och värden Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra. Vi upplever att det är en del konflikter i barngruppen. Barnen utesluter

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 14 november 2012 Kvällens program Välkommen 19.00 Bakgrund till ortsutveckling Bettna 19.05 Rapport från arbetsgrupperna 19.15 Näringsliv Samlingsplatser Trafik,

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer