Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2"

Transkript

1 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som originalinspelningen. Ytterligare innehåll till telefonen finns på Registrera dig nu för att få verktyg, gratis lagring online, specialerbjudanden, nyheter och tävlingar på Du kan få mer hjälp på *eaac+-kodade filer

2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tillbehör Mer till din telefon Aktiv högtalare MAS-100 Skyddande väska med inbyggda högtalare och FM-radioantenn: ta med och dela med dig av din musik utomhus. Högtalartelefon med Bluetooth för bilen HCB-105 En bärbar handsfree-lösning att använda i bilen. Skrivbordsställ för musik MDS-65 För ett fylligt ljud. Dessa tillbehör kan köpas separat men kanske inte finns tillgängliga överallt. Hela sortimentet finns på

3 Innehåll Komma igång... 6 Sätta ihop telefonen... 6 Starta telefonen... 7 Hjälp... 8 Ladda batteriet... 8 Översikt över telefonen... 9 När telefonen är låst När telefonen är öppen Navigering Minne Språk som används i telefonen Skriva in text Walkman Handsfree-enhet med stereo Walkman -spelare PlayNow TrackID Musik och videoklipp online Videospelare Radio MusicDJ Spela in ljud Överföra och hantera innehåll Hantera innehåll i telefonminnet Skicka innehåll till en annan telefon Överföra innehåll till och från en dator Använda USB-kabeln Telefonnamn Använda den trådlösa Bluetooth -tekniken Säkerhetskopiera och återställa Ringa Ringa och ta emot samtal Kontakter Samtalslista Kortnummer Röstbrevlåda Röststyrning Mer än ett samtal Begränsad uppringning Samtalstid och samtalskostnad Visa eller dölja ditt telefonnummer Innehåll 1

4 Bildhantering Sökare och kameraknappar Använda kameran Få ut mer av kameran Visa och märka bilder PhotoDJ och VideoDJ Blogga Skriva ut foton Meddelanden Textmeddelanden MMS Meddelandealternativ Mallar Röstmeddelanden E-post Mina vänner Områdes- och cellinformation Internet Bokmärken Tidigare sidor Få ut mer av webbläsaren Internetsäkerhet och certifikat Webbflöden Synkronisera Synkronisera med en dator Synkronisera med hjälp av en Internettjänst Fler funktioner Flygplansläge Uppdateringstjänst Platstjänster Alarm Kalender Anteckningar Uppgifter Profiler Tid och datum Tema Huvudmenyns utseende Ringsignaler Skärmorientering Spel Program Lås Felsökning Vanliga frågor Felmeddelanden Viktig information Föreskrifter för säker och effektiv användning Begränsad garanti FCC Statement Declaration of Conformity for W Index Innehåll

5 Sony Ericsson W980 Walkman UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900 Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla rättigheter förbehållna. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Obs! En del av de tjänster som beskrivs i den här Användarhandboken är inte tillgängliga i alla nät. Det gäller också det internationella GSMnödnumret 112. Om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst eller inte bör du kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören. Läs Viktig information innan du använder mobiltelefonen. Med din mobiltelefon kan du hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan vara begränsat eller förbjudet enligt tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagar. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt. Smart-Fit Rendering är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ACCESS Co., Ltd. Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av detta varumärke av Sony Ericsson sker under licens. Logotypen med kulan, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID och VideoDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID drivs av Gracenote Mobile MusicID. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Gracenote, Inc. WALKMAN är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Lotus Notes är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Google och Google Maps är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. SyncML är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Open Mobile Alliance LTD. Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder. Microsoft, ActiveSync, Windows Outlook, Exchange Server och Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. 3

6 T9 -inmatning är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Tegic Communications. T9 -inmatning är licensierat under ett eller flera av följande: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentsökt i hela världen. Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft. Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media digital rights management technology) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Den här enheten använder WMDRMprogramvara för att öppna WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte skyddar innehållet kan innehållsägarna be Microsoft att återkalla programvarans möjlighet att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Återkallelse påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll ger du ditt medgivande till att Microsoft kan inkludera en återkallningslista i licenserna. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få åtkomst till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering kommer du inte att få åtkomst till innehåll som kräver uppgraderingen. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Licensavtal för slutanvändare för Sun Java J2ME. Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ( MPEG-4-video ) eller AVC-standard ( AVC-video ) och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som kodades av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhölls från en videoleverantör som licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information inklusive sådan som hör till marknadsföring, intern och kommersiell användning och licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. See MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson. Restriktioner: Programvaran är konfidentiell, copyrightskyddad information som tillhör Sun. Äganderätten tillhör Sun och/eller Suns licensgivare. Kunden får inte ändra, dekompilera, ta isär, dekryptera, extrahera eller på annat sätt återskapa utvecklingsprocessen för programvaran. Delar av eller hela programvaran får inte hyras ut, spridas eller vidare licensieras. Exportbestämmelser: Den här produkten, inklusive all programvara eller alla tekniska data som finns i eller medföljer produkten, kan lyda under USA:s exportkontrollagar, bl.a. U.S. Export Administration Act och dess associerade bestämmelser och USA:s sanktionsprogram som administreras av USA:s Treasury Departments Office of Foreign Assets Control, och kan dessutom lyda under export- och importbestämmelser i andra länder. Användaren och ägare av produkten godkänner att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa alla nödvändiga licenser för export, återexport eller import av den här produkten. Programvaran får inte hämtas från Internet eller på 4

7 andra sätt exporteras eller återexporteras (i) till följande länder (eller till medborgare eller boende i dessa länder): Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (listan kan ändras), eller till något annat land som USA infört handelsembargo mot; eller (ii) till någon som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller (iii) en person eller enhet som finns med på någon annan exportförbudslista som kan finnas från tid till annan av USA:s regering, inklusive men ej begränsat till USA:s Handelsdepartements Förbudslista över Personer och Enheter, eller U.S. State Departments sanktionslista för icke-spridning. Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) och FAR (C) (2) när de är tillämpliga. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen. Symboler Följande symboler kan förekomma i användarhandboken. Obs! Tips Varning! En tjänst eller en funktion är näteller abonnemangsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information. > Använd en valknapp eller navigeringsknapp för att bläddra och välja. Se Navigering på sidan 14. 5

8 Komma igång Sätta ihop telefonen Innan du börjar använda telefonen måste du sätta i SIM-kortet och batteriet. Sätta i SIM-kortet Sätta i batteriet 1 Sätt i batteriet med etikettsidan uppåt och se till att kontakterna är vända mot varandra. 2 Skjut batterilocket på plats. 1 Ta bort batterilocket. 2 För in SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt. 6 Komma igång

9 Starta telefonen Starta telefonen SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du får från din nätoperatör, innehåller information om ditt abonnemang. Stäng alltid av telefonen och ta ur laddaren innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet. Du kan spara kontakter på SIM-kortet innan du tar ut det ur telefonen. Se Kopiera namn och nummer till SIMkortet på sidan Håll intryckt. 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet, om den efterfrågas och tryck OK. 3 Välj ett språk. 4 Välj Fortsätt för att använda inställningsguiden medan inställningar hämtas. Om du vill rätta till ett fel när du anger din PIN-kod trycker du på. Innan du stänger av mobiltelefonen måste du återvända till vänteläge. PIN-kod Du kan behöva en PIN-kod (Personal Identification Number) för att aktivera tjänsterna i telefonen. PIN-koden får du från din nätoperatör. Varje siffra i PIN-koden visas som en *, om den inte börjar med siffrorna i nödnumren, t.ex. 112 eller 911. Du kan se och ringa nödnummer utan att ange en PIN-kod. Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger i följd spärras SIM-kortet. Se SIM-kortlås på sidan 64. Vänteläge När du har startat telefonen och angett din PIN-kod visas namnet på nätoperatören. Den här vyn kallas vänteläge. Din telefon är nu klar att använda. Komma igång 7

10 Hjälp Förutom den här användarhandboken finns Komma igång-guider och mer information på Hjälp och information finns också i telefonen. Visa tips och trick > Inställningar > fliken Allmänt > Inställningsguiden. 2 Välj Tips och trick. Visa information om funktioner Bläddra till en funktion och välj Info, om detta är tillgängligt. I vissa fall visas Info under Alt. Visa en demonstration Från vänteläget väljer du Meny > Underhållning > Introduktion. Visa statusinformation Från vänteläget trycker du på knappen som höjer volymen. Ladda batteriet Telefonens batteri är delvis laddat när du köper den. Ladda batteriet 1 Anslut laddaren till telefonen. Det tar ca. 2,5 tim. att ladda telefonen helt. Tryck på en knapp för att visa skärmen. 2 Ta ut laddaren genom att vicka kontakten uppåt. Du kan använda telefonen medan den laddas. Du kan ladda batteriet när som helst och i mer än 2,5 timmar. Du kan avbryta laddningen utan att batteriet skadas. 8 Komma igång

11 Översikt över telefonen 1 Videosamtalskamera 2 Skärm 3 Valknappar 4 Samtalsknapp 5 Knapp för aktivitetsmenyn 6 Walkman -knapp 7 Uttag för laddare, handsfree-enhet och USB-kabel 8 Hörlur 9 Avsluta-knapp 10 C-knapp (Rensa) 11 Av/på-knapp 12 Navigeringsknapp Komma igång 9

12 13 Lampa för musiksynk 14 Extern navigeringsknapp 15 Extern display 16 Indikatorlampa 17 Kameralins 18 Volymknappar 19 Extern navigeringsknapp 20 Musikknapplås 10 Komma igång

13 När telefonen är låst Koppla bort USB-kabeln när följande meddelande visas i telefonen: Walkman -spelare Vänteläge Radio Aktivera den externa displayen Om telefonen är öppen, stäng den. Om telefonen är stängd trycker du på volymknappen. Låsa eller låsa upp den externa displayen Flytta reglaget för knapplåset. Växla mellan programmen Använda ett program Tryck på den externa navigeringsknappen. Respons från den externa navigeringsknappen Du kan ange om telefonen ska avge en signal eller vibrera när du trycker på den externa navigeringsknappen. Ställa in respons från den externa navigeringsknappen > Inställningar > fliken Ljud och signaler > Knapprespons > Pekalternativ. 2 Välj ett alternativ. Tryck på. Komma igång 11

14 När telefonen är öppen Menyn är tillgänglig i vänteläget när telefonen är öppen. Menyöversikt PlayNow * Internet* Underhållning Onlinetjänster* TrackID Lokaliseringstjänster Spel VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjärrstyrning Spela in ljud Introduktion Kamera Meddelanden Media Skriv nytt Inkorgen E-post Utkast Utkorgen Skickat Sparade medd. Mina vänner* Ring röstbrevlåda Mallar Hantera medd. Inställningar Foto Musik Video Spel TV Webbflöden Inställningar Radio Kontakter WALKMAN Jag Ny kontakt 12 Komma igång

15 Samtal** Alla Mottagna Uppringda Obesvarade Hjälpredor Filhanteraren** Alarm Program Videosamtal Kalender Uppgifter Anteckningar Synkronisering Timer Tidtagarur Miniräknare Kodminne Inställningar** Allmänt Profiler Tid och datum Språk Uppdateringstjänst Röststyrning Nya händelser Genvägar Flygplansläge Säkerhet Inställningsguiden Hjälpmedel* Telefonstatus Total återställning Ljud och signaler Ringvolym Ringsignal Tyst läge Ökande ringsignal Vibratorsignal Meddelandesignal Knapprespons Display Bakgrundsbild Huvudmenylayout Tema Startskärm Skärmsläckare Storlek på klocka Ljusstyrka Redigera linjenamn* Samtal Kortnummer Smart sökning Vidarekoppla Växla till linje 2* Hantera samtal Tid och kostnad* Visa/dölj mitt nr Handsfree Öppna för att svara Kommunikation Bluetooth USB Telefonnamn Nätverksdelning Synkronisering Telefonhantering Mobilnät Datakommunikation* Internetinställningar Inst. för strömning Meddelandeinställn.* SIP-inställningar Tillbehör * Vissa menyer är operatörs-, nät- och abonnemangsberoende. ** Använd navigeringsknappen för att bläddra mellan flikar i undermenyerna. För mer information, se Navigering på sidan 14. Komma igång 13

16 Navigering Navigera i telefonmenyerna. 2 Använd navigeringsknappen för att förflytta dig i menyerna. Välja åtgärder på skärmen Tryck på den högra eller vänstra navigeringsknappen eller på mittenknappen. Visa alternativ för ett objekt Välj Alt. för att t.ex. redigera. Avsluta en funktion Tryck på. Återgå till vänteläget Tryck på. Navigera bland dina media > Media. 2 Bläddra till ett objekt i menyn och tryck höger på navigeringsknappen. 3 Tryck vänster på navigeringsknappen för att gå tillbaka. Radera objekt Tryck på för att radera objekt som siffror, bokstäver, bilder och ljud. Flikar Det kan finnas flikar. Till exempel har Inställningar flikar. Bläddra mellan flikarna Tryck höger eller vänster på navigeringsknappen. Genvägar Du kan använda genvägar för att gå direkt till olika funktioner. Använda genvägar på navigeringsknappen Från vänteläget trycker du på,, eller för att gå direkt till en funktion. 14 Komma igång

17 Redigera en genväg på navigeringsknappen > Inställningar >fliken Allmänt > Genvägar. 2 Bläddra till ett alternativ och tryck på Red. 3 Bläddra till ett menyalternativ och välj Genväg. Genvägar på huvudmenyn Menynumrering börjar från ikonen längst upp till vänster och rör sig framåt och sedan nedåt, rad för rad. Gå direkt till en huvudmeny Från vänteläget väljer du Meny och trycker på,, eller. Huvudmenylayout måste vara inställd på Ikoner. Se Ändra huvudmenyns utseende på sidan 62. Aktivitetsmenyn Aktivitetsmenyn ger dig direktåtkomst till: Nya händelser obesvarade samtal och nya meddelanden. Aktiva program program som körs i bakgrunden. Mina genvägar lägg till dina favoritfunktioner för att få åtkomst till dem snabbt. Internet snabb åtkomst till Internet. Öppna aktivitetsmenyn Tryck på. Minne Du kan spara innehållet i telefonminnet och på SIM-kortet. Bilder, SMS, MMS och kontakter sparas i telefonminnet. Du kan välja att spara SMS, MMS och kontakter på SIM-kortet. Du kan sedan flytta innehållet mellan telefonen och en dator. Språk som används i telefonen Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen. Ändra språk i telefonen > Inställningar >fliken Allmänt > Språk > Telefonspråk. 2 Välj ett alternativ. Komma igång 15

18 Skriva in text Du kan använda vanlig textinmatning eller T9 -textinmatning för att skriva in text. Metoden med T9-textinmatning använder en inbyggd ordlista. Ändra textinmatningsmetod Håll intryckt när du skriver in text. Växla mellan versaler och gemener Tryck på när du skriver in text. Skriva in siffror Håll intryckt när du skriver in text. Skriva in punkter och komman Tryck på när du skriver in text. Skriva in en symbol 1 Tryck på Alt. > Lägg till symbol när du skriver in text. 2 Bläddra till en symbol och välj Infoga. Skriva in text med T9-inmatning 1 Från vänteläget väljer du till exempel Meny > Meddelanden > Skriv nytt > SMS. 2 Om inte visas håller du intryckt för att växla till T9-textinmatning. 3 Tryck endast en gång på varje knapp, även om den bokstav du vill ange inte är den första bokstaven för knappen. Om du till exempel vill skriva Jane, trycker du,,,. Skriv hela ordet innan du tittar på förslagen. 4 Använd eller för att visa förslagen. 5 Tryck på för att godkänna ett förslag. Skriva in text med hjälp av vanlig textinmatning 1 Från vänteläget väljer du till exempel Meny > Meddelanden > Skriv nytt > SMS. 2 Om visas håller du intryckt för att växla till vanlig textinmatning. 3 Tryck på flera gånger tills önskad bokstav visas. 4 När du har skrivit ett ord trycker du på för att lägga till ett blanksteg. Lägga till ord i ordlistan 1 När du skriver in text med T9- inmatning väljer du Alt. > Stava ord. 2 Skriv ordet med hjälp av vanlig textinmatning Infoga. 16 Komma igång

19 Walkman Du kan lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar. Använd Sony Ericsson Media Manager för att flytta innehåll till och från telefonen. Se Överföra innehåll till och från en dator på sidan 24 för mer information. Handsfree-enhet med stereo Använda handsfree-enheten Anslut den bärbara handsfree-enheten. Musiken stannar när det ringer och börjar spela igen när samtalet är slut. Walkman -spelare Du kan använda Walkman -spelaren både när telefonen är öppen och stängd. Spela upp musik 1 När telefonen är stängd, tryck på för att gå till Walkman -spelaren. 2 Tryck på. 3 Tryck på för att bläddra bland din musik. 4 Bläddra till en låt och välj. Stoppa uppspelning av musik Tryck på. Snabbspola framåt eller bakåt Håll eller intryckt. Förflytta dig mellan låtarna Tryck på eller. Bläddra bland din musik Tryck på. Minimera spelaren När telefonen är öppen och du lyssnar på musik, välj Alt. > Minimera. Ange ljuseffekter 1 Från vänteläget trycker du på och väljer Alt. > Inställningar > Ljuseffekter. 2 Välj ett alternativ. Återgå till spelaren Tryck på. Skakkontroll Byta låt När telefonen är stängd och musiken spelar, håll intryckt och rör telefonen åt höger med en knyck på Walkman 17

20 handleden för att gå till nästa låt när du lyssnar på musik. Gör på samma sätt åt vänster för att gå till föregående låt. Blanda låtar När telefonen är stängd och musiken spelar, håll intryckt och skaka telefonen. Ändra volymen 1 När telefonen är stängd och musiken spelar, håll ut telefonen framför dig vänd uppåt när du lyssnar på musik. 2 Håll intryckt och böj armen uppåt mot dig för att höja volymen. Gör på samma sätt åt motsatt håll om du vill sänka volymen. Tydlig stereo och tydlig bas Tydlig stereo och tydlig bas aktiveras när du ställer in equalizern manuellt. Aktivera tydlig stereo och tydlig bas med hjälp av förinställda inställningar 1 När telefonen är öppen och du lyssnar på musik, välj Alt. > Inställningar > Equalizer. 2 Välj vilken förinställd inställning som helst utom Normal. Spellistor Du kan skapa spellistor för att ordna musikfiler. Du kan lägga till en fil i mer än en spellista. Om du raderar en spellista eller en fil från en spellista raderas inte filen från minnet, bara referensen till filen. Skapa en spellista > Media > Musik > Spellistor. 2 Bläddra till Ny spellista och välj Lägg till. 18 Walkman

21 3 Skriv in namnet och tryck på OK. 4 För varje låt som du vill lägga till bläddrar du till låten och väljer Mark. 5 Välj Lägg till för att lägga till låtarna i spellistan. Det kan ta några minuter för telefonen att skapa spellistan. Skapa en spellista efter humör För att skapa spellistor indelade efter humör måste alla låtar överföras till din telefon med Sony Ericsson Media Manager. Se hjälpen i Media Manager om du vill ha mer information om hur du analyserar musiken. > Media > Musik > SensMe > Öppna. 2 Tryck,, eller för att visa olika låtar. 3 Välj Lägg till och tryck på eller för att välja ett område med låtar. 4 Välj Skapa för att spela upp spellistan i Walkman -spelaren. 5 Välj Alt. > Spara spellista och skriv in ett namn och välj OK. Det kan ta några minuter för telefonen att skapa spellistan. Lägga till filer i en spellista > Media > Musik > Spellistor. 2 Välj en spellista. 3 Bläddra till Lägg till musik och välj Lägg till. 4 För varje låt som du vill lägga till bläddrar du till låten och väljer Mark. 5 Välj Lägg till för att lägga till låtarna i spellistan. Ta bort filer från en spellista > Media > Musik > Spellistor. 2 Välj en spellista. 3 Bläddra till låten och välj. Ljudböcker Du kan lyssna på ljudböcker som du har överfört till telefonen från en dator med hjälp av Sony Ericsson Media Manager. Walkman 19

22 Det kan ta några minuter innan en överförd ljudbok visas i listan över tillgängliga ljudböcker. Spela upp ljudböcker 1 När telefonen är stängd, tryck på för att gå till Walkman -spelaren. 2 Tryck på. 3 Tryck på och välj Ljudböcker. 4 Välj en ljudbok. 5 Bläddra till ett kapitel och tryck på. Ljudböcker i andra format än M4B eller ljudböcker vars kapitel inte är märkta med ID3v2 hittas i mappen Låtar. FM-sändare Du kan spela upp musik eller ljudböcker i telefonen via en extern radio över FMbandet. Ikonen indikerar överföring. Använd inte FM-sändaren på platser där detta är förbjudet. FM-sändaren fungerar inte i länder där det inte är lagligt, när telefonen är i flygplansläge eller där det inte finns nåt nät. Överföra musik till en FM-radio 1 Placera telefonen på upp till 10 meter (33 fot) från radion utan några hinder emellan rekommenderas. Det maximala avståndet varierar beroende på den omgivande miljön. 2 Extern FM-radio: Leta upp en ledig frekvens. 3 Telefonen: Från vänteläget väljer du Meny > Media > Musik. 4 Bläddra efter kategori med hjälp av navigeringsknappen. 5 Bläddra till en titel och välj Spela upp. 6 Välj Alt. > FM-sändare. 7 Använd eller för att välja samma frekvens som på den externa radion. 8 Välj Starta. 9 Välj Klar för att gå tillbaka till vyn för Walkman -spelaren. Flytta telefonen närmre radion om överföringen inte fungerar. Ljudkvaliteten kan förbättras genom att ändra frekvens. Stoppa överföringen av musik 1 Välj Alt. > FM-sändare i vyn för Walkman -spelaren. 2 Välj Stoppa. Överföringen avbryts när du slutar spela upp musik och stänger Walkman spelaren. PlayNow Du kan ansluta PlayNow för att hämta ringsignaler, spel, musik, teman och bakgrundsbilder. Du kan förhandsgranska eller lyssna på musik innan du köper och hämtar den till telefonen. 20 Walkman

23 Den här tjänsten finns inte i alla länder. Om du inte kan använda PlayNow, se Felsökning på sidan 66. Använda PlayNow > PlayNow. 2 Bläddra till webbplatsen för PlayNow och följ anvisningarna för att granska och köpa innehåll. TrackID TrackID är en tjänst för musikigenkänning. Du kan söka efter låttitlar, artister och namn på album. Kostnadsinformation får du från tjänstleverantören. Om du inte kan använda TrackID, se Felsökning på sidan 66. Söka efter låtinformation När du hör en låt från en högtalare kan du från vänteläget välja Meny > Underhållning > TrackID > Starta. Välj Alt. > TrackID när radion spelar. Musik och videoklipp online Du kan visa videoklipp och lyssna på musik genom att spela upp dem direkt i telefonen från Internet. Om du inte kan använda Internet, se Felsökning på sidan 66. Välja ett datakonto för direktuppspelning > Inställningar >fliken Kommunikation > Inst. för strömning > Anslut med:. 2 Välj det datakonto du vill använda. 3 Välj Spara. Spela upp musik och videoklipp direkt > Internet. 2 Välj Alt. > Navigera > Bokmärken. 3 Välj en länk för direktuppspelning. Videospelare Spela upp videoklipp > Media > Video > Videoklipp. 2 Bläddra till en titel och välj Spela upp. Stoppa videouppspelning Tryck mitt på valknappen. Walkman 21

24 Radio Använd inte telefonen som radio på platser där detta är förbjudet. Du kan använda radion både när telefonen är öppen och stängd. Lyssna på radio 1 Anslut handsfree till telefonen. 2 När telefonen är stängd, tryck på för att gå till radiovyn. 3 Tryck mitt på den externa navigeringsknappen. Söka efter kanaler automatiskt När radion spelar, håll eller intryckt för att söka efter nästa eller föregående kanal. Söka efter kanaler manuellt Tryck på eller när radion spelar. Ändra volymen Tryck uppåt eller nedåt på volymknapparna när du lyssnar på radion. Minimera radion När telefonen är öppen och du lyssnar på radion, välj Alt. > Minimera. Återgå till radion Från vänteläget väljer du Meny > Radio. Spara kanaler Du kan spara upp till 20 förinställda kanaler. Spara kanaler > Radio. 2 När du har hittat en radiokanal väljer du Alt. > Spara. 3 Bläddra till en position och välj Infoga. Välja sparade radiokanaler > Radio > Alt. > Kanaler. 2 Välj en radiokanal. Växla mellan sparade kanaler När telefonen är stängd och radion spelar, tryck på eller för att växla till föregående eller nästa kanal. MusicDJ Du kan komponera och redigera egna melodier och använd som ringsignal. En melodi består av fyra spår Trummor, Basgångar, Ackord och Accenter. Ett spår innehåller ett antal musikblock. Dessa musikblock består av fördefinierade ljud med olika egenskaper. Musikblocken grupperas i Intro, Vers, Refräng och Stick. Du komponerar en melodi genom att lägga till musikblock till spåren. 22 Walkman

25 Komponera en melodi > Underhållning > MusicDJ. 2 Markera för att Infog., Kopiera eller Klistra block. 3 Använd,, eller om du vill bläddra mellan musikblocken. 4 Välj Alt. > Spara melodi. Spela in ljud Du kan spela in ett röstmeddelande eller ett samtal. Inspelade ljud kan också anges som ringsignaler. I vissa länder måste du enligt lag informera den andra personen innan du spelar in ett samtal. Spela in ett ljud Från vänteläget väljer du Meny > Underhållning > Spela in ljud > Spela in. Spela in ett samtal 1 Välj Alt. > Spela in under ett pågående samtal. 2 Välj Spara för att spara inspelningen. Lyssna på en inspelning > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Bläddra till Musik och välj Öppna. 3 Bläddra till en inspelning och välj Spela. Överföra och hantera innehåll Du kan överföra och hantera innehåll som bilder och musik. Du får inte byta material som skyddas av upphovsrätt. visar att filen är skyddad. Hantera innehåll i telefonminnet Du kan använda Filhanteraren för att hantera innehåll som sparats i telefonminnet. Om minnet är fullt kan du radera innehåll för att skapa utrymme. Välja mer än ett objekt i en mapp > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Bläddra till en mapp och välj Öppna. 3 Välj Alt. > Markera > Markera flera. 4 För varje objekt som du vill markera bläddrar du till objektet och väljer Mark. Visa minnesstatus > Hjälpredor > Filhanteraren. 2 Välj Alt. > Minnesstatus. Överföra och hantera innehåll 23

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG GT-C6625. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Nokia N85 Komma igång

Nokia N85 Komma igång Nokia N85 Komma igång 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi och Nokia Care är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Aastra Kommunikationssystem

Aastra Kommunikationssystem Aastra Kommunikationssystem Aastra 800 Aastra IntelliGate Aastra IntelliGate OpenCom 100 OpenCom 100 Aastra 800 OpenCom 1000 BusinessPhone BusinessPhone MX-ONE A150 A300 2025 2045 2065 Aastra Mobile Client:

Läs mer