Kontor Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!"

Transkript

1 Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför tänkte vi strategiskt och flyttade ut från stan! Swedbank Kontorsfastigheter i storstadsregionen en utblick Framtidens kontor projektet futurrum Energikoll direkt i mobilen Vi lever som vi lär aktivitetsbaserat arbetssätt Det gröna hyreskontraktet vad betyder det för mig? Den annorlunda förbandslådan Talare Aram Seddigh Stressforskningsinstitutet, SU Cecilia Bejdén MER Cecilia Orbert & Olle Larsten Vattenfall Cecilia Söderström & Peter Östman Vasakronan Charlotta Liljefors Rosell AMF- Fastigheter Daan Cedergren Sweco Arkitekter Kristina Bruno & Pia Stider Försäkringskassan Magnus Dalsvall & Kjell Lindström HR-akuten, Noden AB Peter Wånggren Swedbank Rickard Bracken Handisam/Hjärnkoll Johan Boeryd Hjärnkoll Yogesh Kumar Fastighetsägarna Frederic Otteskog Humlegården Åsa Linder Jones Lang LaSalle Karin Ståhl IFMA u Konferens maj 2013 Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 29 maj 8.30 Löpande registrering 9.00 Moderator Karin Ståhl inleder dagen 9.15 Kontorsfastigheter i Storstadsregionerna en aktuell utblick Varje kvartal släpper Jones Lang LaSalle Nordic City Report som behandlar utvecklingen inom nordisk fastighetsmarknad. Enligt den rapport som släpptes har hyresnivåerna för kontor inne i centrala Stockholm toppat på kr kvm samtidigt som det färdigställs väldigt få nya kontor. Åsa Linder ger en bild av det aktuella läget för kontorsfastigheter utifrån marknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö med utblick mot övriga Norden och Europa. Tillgång och efterfrågan på kontorshyresmarknaden Konsekvenser av utvecklingen sett i ljuset av konjunkturen Tänkbara scenarier i närtid Åsa Linder, chef Research & Valuation, Jones Lang LaSalle. Jones Lang LaSalle erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster och har över medarbetare i 1000 städer i 70 länder Fika Vi vågade göra vårt strategiska val Swedbanks nya huvudkontor En modern bank kräver moderna arbetslokaler. Det var en viktig faktor när Swedbank valde att flytta sitt huvudkontor från Stockholm City till Sundbyberg. Efter en grundlig analys i detalj av allt från byggnadens förutsättningar till medarbetarnas restider blev det klart att den nya platsen blir Sundbyberg och miljöklassade lokaler på kvm, med plats för 2700 anställda. Peter Wånggren berättar om det pågående projektet som ska vara genomfört i mars Att leda utvecklingen- istället för att följa den Swedbanks värderingarna öppen, enkel och omtänksam så visar det sig i våra lokaler Så skapar vi en av Sveriges bästa arbetsplatser Peter Wånggren, Chef Group Shared Services, Swedbank. Swedbank PAUS Kontoret är varumärket När arbetet kan utföras var som helst genom modern teknik blir kontoret allt viktigare som samlingspunkt. För att skapa motivation att komma till arbetet måste lokalerna utformas som del av en tydlig strategi i varumärkesbyggandet. Charlotta Liljefors Rosell delar med sig av sina erfarenheter kring kontorsuthyrning och de senast trenderna inom kontor genom bland annat projektet futurum. Lärdomar från futurum - en studie kring framtidens kontor Kontoret som kulturbärare Framtidens kontor, behövs det? Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor, AMF Fastigheter. AMF Fastigheter är Sveriges näst största kommersiella fastighetsbolag med 32 mdr i fastigheter med inriktning på kontor och handel med fokus på Stockholm och Stockholm city Lunch Kontorets utformning ur ett vetenskapligt perspektiv Kontorets utformande görs utifrån en organisations eller företags kultur och värden samt ska understödja dess medarbetare. Hur hälsa och produktivitet påverkas av kontorets utformande i exempelvis cell-, öppet kontorslandskap och flexibelt kontor studeras av Aram Seddigh i en pågående studie där faktorer som arbetsminnesförmåga och uppmärksamhet hos de anställda ställs i relation till kontorsytan, med utblick till övrig forskning inom området. Vilka kontorstyper föredras av medarbetare? Vilka hälsoaspekter påverkar olika typer av kontor? På vilket sätt påverkas vår prestation av kontoret? Detta behöver morgondagens chefer veta! Aram Seddigh, legitimerad psykolog, doktorand, Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet. Aram är även rådgivare och har sin egen blogg Kontorslandskap.org Fika Vi lever som vi lär aktivitetsbaserad kontorslösning i praktiken Vasakronan Vasakronan, som är Sveriges största hyresvärd på kontor, har själva ett eget helt aktivitetsbaserat kontor. Inga fasta arbetsplatser, inga papper, virtuella klienter och videokonferens genom en knapptryckning. Cecilia Söderström och Peter Östman berättar vad det innebär i praktiken att arbeta aktivitetsbaserat och hur det påverkar företaget. Därför blev det ett aktivitetsbaserat kontor Processen från traditionellt kontor till aktivitetsbaserat Så här tycker medarbetarna Utmaningarna och hur vi hanterar dem

3 Konferensprogram Torsdag 30 maj Cecilia Söderström, HR-chef och Peter Östman, kommunikationschef på Vasakronan. Vasakronan har kontors- och butikslokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund Paus Hyresgästens koll på energiförbrukning Humlegården har aktivt arbetat med att erbjuda sina hyresgäster uppföljning av elförbrukning och C0 2 -påverkan i varje enskild lokal. Arbetet med detta resulterade i en Green- Fingerprint-app som kan visualisera mätvärden direkt i en smartphone. Frederic Otteskog delar med sig av erfarenheterna kring arbetet med den smarta övervakningen. Klimatsmart på kontoret Valda mätstationer och punkter Utvecklingen av digital visualisering Jämförande studier över tid för energiförbrukningen Frederic Otteskog, projektledare Humlegården Fastigheter AB. Humlegården förvaltar i huvudsak fastigheter i Stockholm och Solna Paus Låt verksamheten styra den inre miljön Att arbeta med den inre miljön blir allt viktigare för att signalera ett företags eller organisations varumärke. Den inre miljön ska skapa engagemang hos personalen, fungera rent praktiskt och ha de mest kostnadseffektiva funktionerna och vara estetiskt tilltalande. Cecilia Bejdén introducerar olika sätt att angripa kontorets innemiljö utifrån aktuella exempel. Varför är varumärkesbyggande viktigt i miljön Hur skapas en varumärkesbärande miljö Tankemodeller - Det flexibla kontoret, det öppna kontorslandskapet eller aktivitetsbaserat arbetssätt Arbetssättet styr allt Aktuella case Cecilia Bejdén, Vd MER. MER är ett arkitekt- och konsultföretag som erbjuder hela kedjan av kompetenser som kan behövas i samband med en kontorsförändring. Mer erbjuder hela processen med såväl projektledning, arkitektur, verksamhetsutveckling som inköp och flytt Konferensens första dag avslutas 9.00 Moderator Karin Ståhl inleder konferensens andra dag 9.15 Vi representerar våra värden i vår egen byggnad Sweco Sweco har genomfört en renovering och ombyggnation av kvadratmeter i centrala Stockholm för att rymma 1600 medarbetared där organisationen består av nio olika företag inom bolaget. Projektet som helhet har genomförts med syfte att skapa rumsliga förutsättningar för gränsöverskridande möten mellan de olika delarna. Daan Cedergren berättar om processen att skapa Swecos nya kontor. Att genomföra ett förändringsarbete, med medarbetarna Designdialogen Kontorets utformning utifrån flödesscheman och värdeord Lessions learned Nya Swecohuset vad tänker vi oss sedan? Daan Cedergren, regionchef Swecos arkitektverksamhet. Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag. Företaget erbjuder tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri Fika Det gröna hyreskontraktet konsekvenser för hyresgästerna År 2020 ska regeringens mål för klimat- och energi-politiken till vara uppfyllda med bland annat 20 procent effektivare energianvändning. Gröna hyreskontraktet har tagits fram för kontorsfastigheter och uthyrningar för att klarlägga vilket ansvar som fastighetsägare respektive hyresgäst har i att klimatanpassa det moderna kontoret. Den första juni 2012 tecknades det första kontraktet och vid årsskiftet var antalet 99 stycken. Yogesh Kumar ger en bakgrund till projektet samt berättar om det pågående arbetet: Sveriges miljöarbete en bakgrund Framväxten av Det gröna hyreskontraktet Vad bör hyresgästen tänka på i avtalet? Handledningsmaterialet Det gröna hyreskontraktet Yogesh Kumar, Miljöchef Fastighetsägarna. Yogesh har bland annat varit ansvarig för Bygga-Bo-dialogen samt varit sakkunnig på miljödepartementet Paus Organisationslandskapet i kontorslandskapet Den nya arbetsplatsen kräver nya medarbetarformer, chef och ledarskapsstilar. Boken Bortom tankefällan handlar

4 om den tankefälla som uppstår i brytningen mellan våra gamla, invanda perspektiv och kraven från dagens moderna organisationsladskap. Kjell Lindström och Magnus Dalsvall delar med sig av sina tankar om framtiden, ledar- och medarbetarskap. Organisationslandskapet i kontorslandskapet De nya medarbetarformerna Framtidens chef- och ledarskap Framtidens hr-arbete att (be-) möta tankefällan Magnus Dalsvall, HR-Akuten, Kjell Lindström, Noden AB. Magnus Dalsvall bloggar bland annat på HR Society och Chef.se. Kjell Lindström är föreläsare, utbildare, coach och programledare. Han driver sedan 1998 Noden AB Lunch Vi valde det öppna och flexibla kontoret Vattenfall Den första september förra året flyttade Vattenfall med 2000 anställda in i nya lokaler i Arenastaden i Solna från sitt tidigare huvudkontor i Råcksta, Sundbyberg och Sturegatan. Miljötänkandet har varit viktigt i byggprocessen. De interiöra kontorslokalerna har utformats för att passa företagets verksamhet där valet har blivit individuella arbetsplatser i öppet kontorslandskap. Cecilia Orbert och Olle Larsten berättar om hur det är att driva en kontorsomvandling. Krav och förväntningar på det nya huvudkontoret Genomförandeprocess Avväganden och ställningstaganden- öppet konor med flexibla lösningar Att tre platser blir en- hur den fysiska miljön återspeglar företagskulturen Cecilia Orbert, projektledare Real Estate, Olle Larsten, projektledare Real Estate, Vattenfall AB Fika Medarbetaren i det moderna kontoret och berättelsen om en annorlunda förbandslåda Vad händer med individerna i det moderna arbetslivet? Vem ser till att det finns en långsiktighet i arbetsförutsättningarna? Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots detta upplever många chefer att de saknar kunskap om hur de ska agera när de har anställda som har problem med sin psykiska hälsa. Vad kan du som chef göra och vilken arbetsmiljö behövs för att förebygga onödiga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa? Rickard Bracken och Johan Boeryd berättar om projektet Hjärnkol och erfarenheter från arbetslivet och psykisk ohälsa. Vilken arbetsmiljö behövs för att vi ska klara arbetslivet även under perioder i livet då vi inte är 100 % friska? Vad kostar det att arbeta förebyggande? Och vad kostar det att inte göra något? förslag på vägar till en hälsobefrämjande arbetsplats Rickard Bracken, projektledare (H)järnkoll, Handisam, Johan Boeryd, ambassadör Hjärnkoll Paus Myndigheten som provar aktivitetsbaserat Försäkringskassan I årsskiftet 2013/2014 kommer Försäkringskassan att flytta sin verksamhet från centrala Stockholm city till Telefonplan. Flytten omfattar ca 1200 anställda där personalen ska pröva att arbeta aktivitetsbaserat. Kristina Bruno och Pia Stider från Försäkringskassan berättar om hur Försäkringskassan arbetar med detta: Därför flyttar vi Försäkringskassan Pågående process och upplägg Så skapar vi hälsa och arbetslust Kristina Bruno, projektledare, Pia Stider, hr-strateg, Försäkringskassan. Försäkringskassan är en statlig myndighet vars vision är att ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning och som verksamhetsidé att ge människor inflytande över sin egen livssituation Facility Management- En förändrad roll Den nya organisationen och arbetsplatsen behöver en ny typ av tjänster. Detta ställer naturligtvis förändrade förväntningar och krav på det sätt på vilket redan befintliga FM-tjänster utförs och förändrar kontinuerligt arbetet för Facility Managers. Karin Ståhl redogör för hur FM utifrån IFMA:s perspektiv kommer kunna möta framtidens kontor och skapa förutsättningar för goda servicetjänster inom fastighetsservice. Facility Management vad är detta Nya förväntningar ny roll FM Internationell utblick vilka utmaningar gäller för FM internationellt Karin Ståhl, Vd Perfect Group Stockholm, ledamot i IMFA. International Facilty Management Association är en nätverksorganisation som arbetar som informations- och kunskapsspridare för dem som arbetar med Facilty management-tjänster Konferensen avslutas

5 Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Ditt kontor, så mycket mer än bara ytan! Du som arbetsgivare behöver på många sätt fungera kring dina anställdas hälsa och motivation i arbetet och olika vägar i att nå hög grad av nöjdhet bland dina medarbetare. Konferensen Kontor 2013 som genomförs den maj i Stockholm visar vägar till hur du i ditt arbete kan, inte bara se över dina lokalkostnader, utan också koppla utformningen av dina lokaler till att skapandet av den attraktiva arbetsgivaren. Ditt kontor är inte bara kvadratmeteryta, det är rum där ditt varumärke, kultur och arbetsprocesser och arbetssätt uttrycks! Goda anledningar för dig att delta Förstå lokalens roll i din personals hälsa Få del av de tankesätt som påverkar såväl lokal, ledningssystem och kulturskapande Bli uppdaterad kring dagsaktuellt läge fastighetsområdet Få del av andras faktiska erfarenheter Möt aktörer på fastighetsägaresidan Nätverka med kollegor och experter från hela landet Möt representanter från bland annat Sweco, Swedbank och Vattenfall som gjort det grundliga arbetet i att utforma helt nya kontor, med miljö och verksamhetsfokus både centralt eller utanför Stockholms stadskärna, Vasakronan som valt att leva som man lärt i aktivitetsbaserat utformande i det egna huvudkontoret och Försäkringskassan som påbörjat processen med att ändra sitt arbetssätt, också i nya lokaler. Samt många andra inspiratörer och experter som bidrar med lägesanalys kring kontorslokalen och sett att se på organsationen, arbetsprestation och hälsa. Välkommen till konferensen Kontor 2013 som möjliggör att just dina medarbetare vill och kan utvecklas som individer och anställda hos dig! Elisebeth Berge Projektledare, fil.mag Sociologi AOP Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats maj 2013 (3877-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter (kan komma att ändras utifrån deltagarantal) Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens kr/person I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Badanläggningar 2013 n Centrum och handelsplatser i den moderna staden n Arbetsledning, steg 1 n Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor n Diplomerad fastighetsförvaltare Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar En berättelse om att skapa rätt förutsättningar ngagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för att människor ska känna engagemang krävs mer än ett fint kontor. Arbetsmiljön börjar

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park STABEN ett eget hus i Uppsala Science Park Ett hus för just ditt företag Uppsala Science Park är ett av Europas främsta centrum för bland annat bioteknik och en plats där entreprenörsanda möter kvalificerad

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer