Phebe Leyser Nina Jansdotter Basboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phebe Leyser Nina Jansdotter Basboken"

Transkript

1 Phebe Leyser Nina Jansdotter Basboken

2 Skriv som du är basboken Phebe Leyser Nina Jansdotter Pley Text & Design

3 Skriv som du är basboken är första delen i en serie böcker under varumärket Skriv som du är. Mer information och uppgifter om beställning finns på: Phebe Leyser och Nina Jansdotter, förlag: Pley Text & Design, upplaga: Första upplagan e-bok, webbdesign: Eva Lundberg, isbn:

4 Innehåll Förord 4 Avsnitt 1 Introduktion I en värld av litteratur 6 Berättandet 7 Skrivandet 8 Böcker 10 Att bli författare 12 Avsnitt 2 Skrivarpersonligheterna En överblick 16 De åtta personligheterna 17 Lär känna din egen drivkraft! Opinionsbildaren Investeraren Exhibitionisten Underhållaren Pedagogen Experten Självanalytikern Utforskaren 61 Avsnitt 3 Skrivprocessen Den skrivande människan 68 Flödesskrivning ~ att hålla glädjen vid liv 69 Skrivlogg ~ författarens goda hjälpreda 73 Målformulering ~ A och O för att nå hela vägen 74 Textbearbetning och respons 77 Övningar ~ tillför dynamik till skrivandet 83 Avsnitt 4 Uppslagsdel Snabbguide till skrivarpersonligheterna 88 Mer att läsa om att skriva 91

5 Förord phebe leyser och nina jansdotter är författare till den här boken och upphovsmakare till modellen om skrivarpersonligheterna. Phebe Leyser arbetar sedan många år som journalist, skrivpedagog och spökskrivare. År 2010 startade hon förlag. Läst och skrivit har hon gjort sedan hon knäckte koden med alfabetet som femåring. Om sig själv säger hon; tar en sak i taget, betar av och har stort behov av arbetsstruktur, men glömmer gärna sina rutiner för nöjet i arbetet. Håller livsbalansen bäst med promenader, yoga och att läsa dikter. Att skriva är: Skaparlust och enträget arbete Läser helst: För att bli överraskad Nina Jansdotter är uppmärksammad karriärcoach, beteendevetare och efterfrågad föreläsare. Hon är författare till elva böcker. Nina är utåtriktad och bygger nätverk vart hon går. Hon har en djup inre sida och närhet till sig själv och nuet. Nina gillar när saker händer och har gärna många färgglada bollar i luften samtidigt. Håller livsbalansen bäst med fysiska aktiviteter, yoga och meditation. Att skriva är: Ett sätt att sprida goda ringar på vattnet Läser helst: För att lära sig mer om det mänskliga väsendet

6 Avsnitt 1 Introduktion

7 I en värld av litteratur Det finns ett otroligt stort sug efter att skriva. Det visar det uppbåd av kurser, workshops, hela utbildningar och konceptresor som erbjuds. Många är fullbokade långt innan anmälningstiden gått ut. Det finns också en hel uppsjö av böcker som handlar om att skriva. Pedagogiska, analytiska, steg för steg-böcker, reflekterande, självbiografiska, praktiska och utforskande metodböcker. Många fantastiska och lärorika böcker av författare, journalister och erfarna skribenter. Ingen av dessa böcker passar för varje skrivarsugen människa eller tänkt blivande författare och det kan vara svårt att hitta just den bok som passar för mig. För ett par år sedan planerade jag (Phebe) ett antal skrivarworkshops och gjorde då en enkel marknadsundersökning i mitt närområde för att ta reda på vilka behov målgruppen hade. Genom kombinerad information/frågeformulär i tryckt form och på webben gav jag förslag på olika ämnen som dessa workshops kunde innehålla, till exempel Hitta din skrivlust & ditt språk, Skriv med alla sinnen, Gestaltning, Skriv en pressrelease och Respons i grupp. Ett par hundra svar gav en ganska entydig bild: Det intressantaste upplägget var Vilken skrivartyp är du. Alla utom två personer hade markerat detta som ett önskat alternativ. Det är en sådan bok du nu har framför dig, en basbok som hjälper dig att lägga en stadig grund. Vi vänder oss till dig som skriver oavsett om du är erfaren eller nyss har kommit igång och vill lära känna dig själv mer som skrivande människa. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

8 För att skapa de rätta förutsättningarna vill vi placera dig i ett mångtusenårigt perspektiv där du är del i en helhet. Vi tar ett avstamp i berättandets, skrivandets och böckernas historia. Böcker har en stor betydelse. När Internet blev en tillgång i nästan varje hem så ropade oroliga röster ut varningar att den nya tillgängligheten till information skulle innebära den tryckta bokens utrotande. Så blev det inte. Läslusten verkar snarare ha ökat och fortfarande läser de allra flesta hellre längre text på papper än på en bildskärm. Berättandet Vi människor har kommunicerandet och berättandet i oss. Vi är sociala varelser. Berättat har vi gjort långt innan skriftspråket uppfanns. I de tidiga skriftlösa samhällena överfördes all information muntligt, från lagar och religiösa urkunder till skildring av händelser. Den muntliga traditionen benämns sådan information som återberättats i så många generationer att det inte går att härleda till den ursprungliga källan. Människor utvecklade då förmågan att återge långa berättelser och uppmaningar ordagrant. Många sådana berättelser och instruktioner har skrivits ner långt efter sin uppkomst. Delar av Bibeln är exempel på detta. Vi som lever i det moderna samhället har inte längre praktiskt behov av detta. Ändå berättar vi fortfarande, men nu mer för nöjes än nödvändighets skull; spökhistorier, roliga historier och folksagor. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

9 Skrivandet Så småningom började olika skriftsystem utvecklas. De äldsta skrivtecknen härstammar från cirka år f. Kr: Kilskrift, kilformade tecken som symboliserar ord och stavelser, samt hieroglyfer, som består av bilder. På 1500-talet f. Kr. utvecklades den kinesiska skriften, från början som bildsymboler. Historikerna har inte kunnat bestämma exakt hur och var de regelrätta alfabeten utvecklades. I egyptiska turkos- och koppargruvor har man hittat spår av hieroglyfliknande inskriptioner från f. Kr. som inte baseras på bilder. Abjaden kallas den första typen av alfabetisk skrift som uppkom cirka 1500 f. Kr. I en abjad representerar varje tecken en konsonant. Tecknen för vokaler saknas. Arabiska och hebreiska är exempel på abjader, som skrivs från höger till vänster. På 700-talet f. Kr. la sedan grekerna till vokaler och valde att skriva från vänster till höger. Läskunnighet innebär i många länder skillnaden mellan makt i sitt eget liv eller inte. Också för demokratins skull är den kunskap som följer med läsförmåga viktig. Här i väst är vi så vana vid att man ska kunna läsa att vi inte alltid tänker att det kan vara på annat sätt. Ändå har mellan fem och åtta procent av befolkningen dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Därtill kommer några procent som är analfabeter av andra orsaker, exempelvis brist på skolgång eller brister i skolans undervisning. Analfabetismen i världen minskade kraftigt under 1900-talet och har halverats sedan 1970, men fortfarande får många barn i utvecklingsländer inte gå i skolan. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

10 För människor med dyslexi eller av andra orsaker analfabeter kan detta vara skamfyllt. Jag (Nina) är dyslektiker. Ändå är detta min elfte bok. Det visar att dyslexi inte behöver utgöra ett hinder för att bli författare. Visste du att: Vi svenskar pratar med ord i minuten (wpm). Omkring 120 wpm är ett ganska normalt taltempo. John F Kennedy talade med 180 wpm. Det sägs att Martin Luther King stegrade sitt taltempo från ungefär 90 wpm till drygt 140 när han höll sitt välkända tal I have a dream (Jag har en dröm). På så vis ökade han effekten av sina ord. Lögnare talar fortare ~ kanske för att få lögnen avklarad. En medelgod vuxen läsare tar ~ vid tyst läsning av en medelsvår text ~ in cirka 4 ord i sekunden, motsvarande 240 wpm. Medelstudenten läser ungefär 350 wpm. Läshastigheten varierar beroende på hur svår en text är, läsarens kunskap och intresse för ämnet samt läsningens syfte. Maxhastigheten för tyst läsning är omkring wpm, men då har läsaren svårt att tillgodogöra sig texten till fullo. För hand kan vi skriva wpm. Med skrivmaskin eller dator får vi upp hastigheten några snäpp till i bästa fall runt 90 wpm. Samtidigt kan vi tänka wpm. (Vart tar resten av orden vi tänker vägen?) Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

11 Böcker Vi talar om att skriva böcker, att ge ut sin egen bok och så vidare, men vad är egentligen en bok? Både på svenska och andra indo-europeiska språk hänger ordet bok ihop med trädet bok, mest troligt därför att tidiga böcker i våra kulturer ristades på tunna skivor av bokträ. Det latinska ordet liber betyder bast, ett material som förr ofta användes till skrivmaterial. Ordet codex (också latin) betyder kloss av trä och syftar på en bok i modern mening, inbunden med separata blad. Enligt unesco:s definition är det en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor. På Kungliga bibliotekets webbplats (www.kb.se) kan du läsa om isbn-märkning av böcker. isbn står för International Standard Book Number. Vitsen med att ge en publikation ett standardboknummer, är att den får en unik identitet. Det gör boken sökbar i register i stora delar av världen. Andra sätt att benämna en bok är ett medium för kommunikation eller en produkt som består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark), vars innehåll ofta är text och/ eller bilder, och som ofta täcks av ett omslag med upplysning om bokens titel och författare (www.sv.wikipedia.org). Mindre typiska innebörder är allt från en antik bokrulle till en modern e-bok, det vill säga olika sätt att publicera information som vi vill kommunicera: Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

12 blogg, kommer från det engelska ordet weblog, en form av logg eller dagbok som publiceras på Internet. År 2009 startades runt bloggar per dag och antalet nystartade bloggar ökar ständigt. e-bok, en elektronisk bok. Den publiceras som en fil som kan läsas med hjälp av en speciell läsplatta, eller i en dator eller mobiltelefon. ostrakon, krukskärva eller bit av en sten med inristad text. kompendium, samling av kurslitteratur, ofta enkelt ihopsatta med häftklamrar. ljudbok, inlästa böcker som finns tillgängliga som kassetter, cd-skivor eller i ett ljudfilformat som kan avlyssnas i dator eller mobiltelefon (Mp3-format). mikroblogg, en blogg med möjlighet att skriva ett begränsat antal tecken. Facebooks statusrad, Twitter, Bloggy och Jaiku är några. Det finns många fler. mikroroman, en skönlitterär berättelse som först publiceras löpande på en mikroblogg. skriftrulle, ett långt stycke papper (alternativt pergament eller papyrus) med text, som är fastsatt mellan två rullar. webbplats, en samling texter, bilder och sidor med innehåll som kan nås via Internet. Ja, innehållet på en webbsajt kan i vissa fall klassas som unik publikation och räknas till kategorin böcker. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

13 Visste du att: År 1970 upphörde de fasta bokpriserna, som tidigare bestämdes av förlagen. År 2002 sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent. År 2009 fick Sverige klartecken från EU att behålla den lägre momsen även för ljudböcker. I Sverige säljs cirka 85 miljoner böcker per år. Den totala svenska bokmarknaden uppskattas till cirka sju miljarder kronor. Källa: Att bli författare Vem har då rätt att kalla sig författare? När jag (Phebe) för några år sedan gick en skrivpedagogisk utbildning diskuterade vi just detta och det är en debatt som förts under långa perioder även i media. En åsikt är att den som skriver är författare. En annan att det bara räknas om man fått sin bok publicerad. För att få ansöka om medlemskap i Sveriges Författarförbund ska man ha skrivit och publicerat motsvarande två verk. Yrket författare har bara funnits sedan 1700-talet, då de första litterära upphovsmännen fanns som kunde försörja sig på sitt författarskap. Ska den ekonomiska förtjänsten bestämma vem som har rätt till titeln, så har vi inte många författare i Sverige. Skrivar-/författarskolorna är en annan omdebatterad företeelse. Somliga menar att det bara är bra om fler lär sig skriva Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

14 bättre texter. Andra anser att man inte kan undervisa i författarskap eftersom det är en konstart, en medfödd begåvning. Vi ser skrivandet som ett hantverk och för att utöva ett sådant behövs verktyg. Precis som en målare har sin duk, sina färger och penslar till att forma sin konst, behöver även skribenten redskap för att skapa. En snickare blir inte fullärd för att han får en hammare i sin hand. En skulptör blir ingen maestro för att han skaffat sig klubba och mejsel. Varför då förvänta sig att författaren ska skriva ett odödligt verk samma dag hon eller han tar en penna i sin hand (eller sätter sig vid ett tangentbord)? I sin bok Skriv på! berättar författaren Elizabeth George hur hon första dagen på sina skrivarkurser brukar säga till deltagarna att de kommer att få sina böcker utgivna om de uppfyller tre kriterier: talang, passion och disciplin. Vi vill lägga ytterligare två komponenter till den listan kunskap och ödmjukhet. Talang och intresse hänger ofta ihop. Har vi den inre glöden så finns också drivkraften att utvecklas. Vi lockas då att skola just de sidorna hos oss själva. Det betyder att oavsett om det finns en formell utbildning eller inte, så hittar vi sätt att lära oss mer. Ibland utan att vi ens tänker så mycket på det. Vi är medvetet eller undermedvetet uppmärksamma på det som rör sig inom vårt intresseområde, vi övar, lär oss och njuter under tiden. Vi säger att någon föds med en speciell talang. Kanske är det egentligen så att hon föds med ett starkt intresse, en genetiskt inbyggd lust att göra just detta. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

15 När vi till exempel lagar en maträtt för första gången börjar vi med att följa vissa regler. Vi följer receptet och håller oss till listan med ingredienser. Visst krävs en hel del övning innan vi behärskar den nya kunskapen; hur vi hackar upp grönsakerna, bästa sättet att tina kycklingen och vilken karott, tilllagningstid, värme och vilka kryddor som behövs för att det ska bli riktigt gott. När vi har tillagat grytan några gånger efter receptet och känner att vi förstår principerna, då infinner sig kreativiteten. Genom att byta ut ingredienserna - lägga till, dra ifrån och variera kryddningen - kan vi skapa nya rätter, ännu godare, utifrån ett enda recept. När vi lärt oss förhållandet mellan värmen i pannan och färgen på stekytan, vet vi hur vi ska få det att vattnas i munnen på gästerna när de känner doften. Många bra böcker och tänkbara litterära klassiker skulle antagligen aldrig bli skrivna utan skrivarkurser. En kurs sammansatt på ett sätt som inspirerar och väcker nya idéer tillför något bra. Den är ett tillfälle att komma loss ur språktvånget, möta andra skrivare att lära av eller helt enkelt bara få en kick i baken att komma igång med sitt skrivande. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

16 Avsnitt 2 Skrivarpersonligheterna

17 En överblick I det här kapitlet får du en överblick över hela tanken med de åtta skrivarpersonligheterna. I vår modell handlar det om var du befinner dig i livet, vilket fokus du har just nu. Tidigare eller längre fram kan du ha ett helt annat behov, en helt annan lust eller drivkraft för att skriva. Naturligtvis har ingen av våra läsare bara en av dessa motivationer till att skriva. Du är en blandning av flera personlighetstyper och i olika mängd. Det vi vill åstadkomma är att betona vikten av att ta reda på varför du skriver om du vill uppnå resultat. Vill du ge ut en bok eller publicera din text på annat sätt? Är texten inte det centrala, utan ett sätt att nå något annat mål? Genom att ta reda på lite mer om dina tankar och din målsättning kan du få ut maximalt av ditt skrivande. Vi stoppar inte in dig i ett fack genom att tvärsäkert säga att så här är du därför att du vill skriva den här typen av bok eller att precis en sådan här bok ska du skriva därför att du har just den motivationen. Gör inte heller detta mot dig själv, utan förhåll dig öppen till modellen, se komplexiteten i din egen personlighet. Bitvis lägger vi fram konkreta exempel, för att förtydliga ett teoretiskt resonemang och åskådliggöra. Det vi vill förmedla till dig är en ram och tusen pusselbitar, där du själv kan välja fritt och till sist förhoppningsvis komma fram till en fördjupad självkännedom. Att en bild ska växa fram utifrån bitarna och du ska se ett nytt porträtt av dig själv. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

18 Det är viktigt att du tar reda på hur du själv fungerar, för att göra din skrivsituation så praktisk och funktionell som möjligt. Att skriva en bok innebär mycket tankearbete, teoretiskt resonerande med dig själv och andra researcharbete och efterforskning av information. Då är det som författare lätt att skapa sig färdiga uppfattningar om hur saker och ting ska göras och att utforma strikta mallar för detta. Särskilt när man skriver någon form av fakta-, metod- eller lärobok. Vi vill därför väldigt tydligt poängtera att varje människa är unik med alldeles individuella förutsättningar och mål. Jag (Nina) återkommer ständigt till detta i mina möten med människor och vi säger det igen du är unik! Ta till dig det du kan ha nytta av och strunta i resten. Stryk under, stryk över, anteckna i spalterna eller riv ut sidor. Det är din bok som vi hoppas ska berika ditt skrivande. De åtta personligheterna 1. Opinionsbildaren 2. Investeraren 3. Exhibitionisten 4. Underhållaren 5. Pedagogen 6. Experten 7. Självanalytikern 8. Utforskaren Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

19 1. Opinionsbildaren 8. Utforskaren 2. Investeraren 7. Självanalytikern 3. Exhibitionisten 6. Experten 4. Underhållaren 5. Pedagogen Från början hade vi namngett ytterligare tre skrivarpersonligheter: Journalisten, Informatören och Revanschören. Men vid närmare eftertanke kom vi fram till att dessa tre passar bättre utanför den här modellen. Några ord om varför: Journalisten I princip varje skrivarpersonlighet skulle kunna skriva journalistisk. Det finns så många typer av journalistik, allt från grävande till snaskig skvallerjournalistik. Du kan arbeta som reporter, sportjournalist, ledarskribent, utrikeskorrespondent, Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

20 kulturskribent, debattredaktör, krönikör eller nyhetsankare. Väldigt många journalister arbetar med andra uppgifter än att skriva: redigerare, nyhets-, bild-, nattchefer och redaktionssekreterare. Informatören Också Informatör ser vi mer som benämningen på ett yrke än som en ren drivkraft för skrivande, en informationstjänsteman. Du kan arbeta med pr för ett företag eller med kommunikation inom offentlig sektor och organisationer. Mer än så fördjupar vi oss inte i detta. Revanschören Revanschören hittar vi bland alla de övriga åtta skrivarpersonligheterna. Orsak och mål för den som vill ha revansch skiftar så mellan oss människor. Kanske har vi alla något som vi skulle behöva eller vilja ta revansch för under vårt vuxenliv. Det kan vara för en sorglig eller fattig barndom, för ett hinder vi levt med och övervunnit, för att ta oss ur ett underläge. Eller för att hämnas någon oförrätt. Ett sätt är att skriva en bok i valfri genre. vad driver en revanschör? Som Revanschör skriver du för att visa att något folk trott om dig är fel. Att du visst kan! Du vill motbevisa fördomar om din person eller ett funktionshinder. Du vill uträtta något utöver det som förväntas av dig. Dina texter har ofta personligt fokus. Du kämpar för ditt folk, ditt land, din kultur. Kanske har du varit mobbad eller befinner dig fortfarande i en svår Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

21 situation. Du har fått höra att du är dålig, du har blivit kritiserad, hånad eller kränkt. Du skriver för att få upprättelse. Kanske har du drivit en tes som ingen trott på och historien har visat att du haft rätt. Du var ett barn som hölls utanför eller inte sågs som särskilt begåvat och så blev du en brilliant författare. Du var oförstådd i unga år, men vill bli känd när din bok publiceras och läses av tusentals kanske miljoner människor. Du vill bli erkänd och få bra kritik. Den drivkraften finns lite hos oss alla. Det kan utmynna i vilken typ av böcker som helst, men en urtyp är David mot jätten Goliat, den mobbade som lyckades och blev lycklig, nazismens offer som avslöjar sina förtryckare, klassrevanschen, den lilla människan mot det stora systemet. Sådana böcker inspirerar människor att kämpa vidare i en svår situation. Revanschören kan också ha hämnd som motiv för sitt skrivande. Någon har gjort dig illa och du vill ge igen. Det kan vara en anhörig, en chef, en lärare, hela din barndomsmiljö, en partner du levt med och som skadat dig på något sätt. Genom att berätta om detta och peka ut personer i din bok, vill du straffa. En risk med detta är att det utlöser hela kedjor av hämndreaktioner. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

22 Lär känna din egen drivkraft! Att du är motiverad att skriva är det viktigaste av allt. Vad som är din drivkraft hoppas vi kunna hjälpa dig att ta reda på. Vi har ställt upp några punkter som du kan ha nytta av att gå igenom, för att förstå din egen motivation. Fundera en stund över dessa frågor. Vi vill att du ska komma igång med att reflektera kring din nuvarande skrivsituation. Anteckna gärna dina spontana svar. Kommer du på egna följdfrågor, besvara dem också. Fram med papper och penna så kör vi igång! 1. Är du en publik person eller en privat? 2. Hur fattar du bäst dina beslut? 3. Vad inspirerar dig? 4. Hur organiserar du din omvärld? (Organiserar du den?) 5. Varför skriver du? 6. Vad får du ut av skrivandet? 7. Vill du skriva kort eller långt? 8. Vill du ta reda på saker och sortera information? 9. Varifrån får du dina idéer? 10. För vems skull skriver du? Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

23 11. Vad betyder själva skrivandet för dig? 12. Att föra ut ett budskap? 13. Lära dig något nytt? 14. Vill du bli publicerad? 15. Vilken författare inspirerar dig? Eller annan person? 16. När skriver du? 17. Var skriver du? 18. Vad får dig att stöta på hinder i skrivandet? 19. Hur viktigt är borde? 20. Hur viktigt är önskar? 21. Har du blivit publicerad eller på annat sätt låtit andra ta del av ditt skrivande? Beskriv hur det varit och känts? 22. Är det något du vill behålla och få mer av? 23. Är det något du vill ska vara annorlunda? 24. Hur hög prioritet har ditt skrivande? 25. Hur mycket tid lägger du på att skriva? 26. Vad skriver du just nu? Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

24 Hur viktigt är det för dig... Att andra läser det du skrivit? Att möta läsaren? Att det du skriver tas emot positivt? Att få beröm? Att det blir en reaktion på din text, positiv eller negativ? Att du själv är nöjd? Att någon läser och det får en praktisk följd, att något händer som beror på det du skrivit? Pengar? Att du får betalt? Att du blir rik? Att läsaren förstår det du skriver? Att många läser det du skrivit, även om det inte genererar pengar? Att det du skriver kommer inifrån dig själv? Att det du skriver är sant/verkligt? Att förmedla kunskap? Att förmedla känslor? Att läsaren vet mer efter läsning? Att läsaren kan något mer efter läsning? Att läsaren känner igen sig? Du vill inte alls veta hur din text tas emot? Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

25 1. Opinionsbildaren Du vill gärna debattera och påverka din omgivning. Du är en trendsetter. Ord för dig är åsikter och ett maktmedel. Vad driver en Opinionsbildare? Du vill gärna tycka utåt och det är viktigt för dig med läsare som tar till sig det du skriver. Du ser fenomen i samhället och har ofta idéer om förbättringar. För dig är ett problem något som i de flesta fall går att lösa och du vet hur. Detta vill du förmedla till din omgivning. Du har en vilja att föra fram din egen syn på hur världen borde vara och söker vägar att övertyga dina läsare. Journalistkåren kallas för den tredje statsmakten. Är du en journalistiskt inriktad opinionsbildare vill du använda dig av den makten för att påverka i samhället. Du har starka åsikter och vill gärna ha en central position. Men makten är inte alltid det centrala för dig, utan viktigare är att människor tar dina åsikter på allvar. Du tar dig själv på stort allvar och självkänsla har du tillräckligt av. Diskussioner och dialoger där sökandet efter kunskap eller koncensus står i centrum kan ibland vara en utväg även för dig. Men som opinionsbildare debatterar du ännu hellre utifrån en egen personlig, en politisk, religiös eller ideologisk agenda. Det får gärna gå hett till, men det är viktigt för dig att hålla dig till sakfrågor och förhålla dig logisk och objektiv i debatten. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

26 Vilken form av texter passar för Opinionsbildaren? En debattör skriver till exempel krönikor, debattartiklar, tidningskolumner, politiska avhandlingar eller motioner. Är du företrädare för ett politiskt parti har du inte rätt att driva din egen politik, men genom att skriva dina politiska memoarer kan du sätta ord på det du själv verkligen tycker i detaljfrågor. En krönika är en litterär genre, där du refererar ett faktiskt händelseförlopp och kommenterar det kronologiskt. Den sakliga framställningen av fakta och dina personliga åsikter är viktig i lika mått. Sport och politik är två vanliga ämnen för krönikor. tv, radio, bloggar, microbloggar och andra sociala media är ytterligare några forum för opinionsbildaren. Styrkor? Du står för vad du tycker. Du tror på det du talar och skriver om. Du är enträgen när du har bestämt dig och ger dig sällan även inför motståndare med väl underbyggda argument. Du saknar rädsla för att göra dina åsikter och antaganden hörda. Du har ofta nya infallsvinklar i gamla frågor och tillför - tack vare ditt starka intresse och din verbala förmåga - nytt syre till igendammade debatter. Risker? Människor kan känna sig överkörda, eftersom du håller fast vid det du tycker tills någon har övertygat dig om annat med goda argument. Ibland ännu längre. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

27 Risken är att du blir för subjektiv. Att du blir för tydlig med vad du tycker, men saknar de argument som kan övertyga. Du får då ett rungande ja från dem som har samma mening och lika tydligt nej från dem som inte kan se det på samma sätt. Du skjuter skarpt men missar målet! Undvik gärna att bli för onyanserad, så att du inte tappar dina läsare. Vad kan Opinionsbildaren göra för att lyckas i sitt skrivande? Retorik betyder vältalighet, konsten att tala. Välj eller skapa din egen retorik. Flera retorikforskare hävdar i dag att det inte finns en specifik förmåga eller ett enskilt sätt att övertyga, utan att styrkan ligger i mångfalden. Men kunskap har du nytta av, även om du är en självlärd naturbegåvning. De första retorikreglerna formulerades i Grekland av Aristoteles för cirka år sedan. Hans regler fungerar fortfarande för många talare och retoriker. I sin bok Retorik skriver han bland annat om hur viktig stilen är för att argumenten ska tas emot. Han kallar retoriken för konsten att övertyga. Som debattör är ditt mål just att övertyga människor om dina ståndpunkter. Det viktigaste är då inte alltid att vara sann i minsta detalj, utan att vara sannolik nog för att bli trodd. Retorik är det sannolikas konst, där är alla medel är tillåtna, ett synsätt som under lång tid gav retoriken ett dåligt rykte. Retorik indelas vanligtvis i fem steg, som du kan använda dig av för att lägga upp och genomföra ett tal, en argumentation, eller för att skriva din debattartikel: Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

28 samla underlag Du samlar information, bilder, symboler och argument som du vet att du behöver. De grundläggande journalistiska frågorna kommer väl till pass: vad? vem? när? var? hur? varför? strukturera Du disponerar din artikel utifrån vad det är du vill säga. Tänk igenom innehåll och ordningsföljd. Börja med ett påstående och motivera sedan med de sakliga argument du samlat in. formulera Använd ett språk som passar det forum du skriver för. Välj uttryck och ord som hjälper dig att nå ditt mål och din målgrupp. Lägg dig på den nivå där mottagaren är. Undvik att vara övertydlig för den som redan är insatt. Förutsätt inte att alla är lika insatta i ämnet som du, om du inte är helt säker på det. Ta reda på vad din målgrupp vet och vilken inställning den har. studera in När du skriver behöver du inte kunna en hel text utantill. Men ska du framföra den inför publik eller läsa in den i en studio är det en stark fördel att du kan mycket utantill, så att du inte stakar dig eller läser fel. genomföra En text som ska tryckas behöver kanske få en passande formgivning och kompletteras med foton eller illustrationer. Ska du framföra den inför publik behöver du tänka på kroppshållning, kroppsspråk, tonfall, lästakt, uttal och hörbarhet. Fundera också på om du kan förstärka ditt framförande med ytterligare rekvisita. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

29 Skrivövning för en Opinionsbildare? Välj ett ämne som du vanligtvis inte skriver om därför att du tycker det är alldeles för trivialt, eller för att du inte riktigt vet vad du tycker om det. Det kan också vara ett ämne där du tar motsatt ståndpunkt mot vad du skulle göra i verkligheten. Här får du några förslag: Det är snålare att ge än att ta emot, Sverige skulle tjäna på att gå ur eu, Förväntan kan göra människor sjuka eller Frihet finns bara för den som inte äger något. Några ord som kan ge dig egna idéer eller hjälpa dig att associera: styrka, ljuga, hoppas, hem, död, ensam, helvetet, vänskap, äktenskap, nu, förstånd. Arbeta med ditt ämne utifrån de fem stegen: 1. Samla underlag 2. Strukturera 3. Formulera 4. Studera in 5. Genomföra Vad vill Opinionsbildaren uträtta? En opinionsbildare kan vara en journalistisk skribent som vill gräva djupt efter den fullständiga sanningen. Du har ett underifrånperspektiv i likhet med majoriteten av medborgarna i samhället. I grunden har journalisten i uppgift att Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Nordiska MåltidsBerättelser,

Nordiska MåltidsBerättelser, Nordiska MåltidsBerättelser, ett projekt inom Ny Nordisk Mat Nordiska Måltidsberättelser åren 2007-2008 syftade till att skapa medvetenhet om möjligheterna med muntligt berättande. Sjuttio företagare och

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Om att bli arkitekt III Sveriges Arkitekter Lisa Wingård, Katarina Nilsson, Matilda Schuman, Pontus Ljungberg Layout: Lisa Wingård, Pontus Ljungberg,

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Lättläst i olika texttyper

Lättläst i olika texttyper Lättläst i olika texttyper En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst Marie Ericson Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer