Phebe Leyser Nina Jansdotter Basboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phebe Leyser Nina Jansdotter Basboken"

Transkript

1 Phebe Leyser Nina Jansdotter Basboken

2 Skriv som du är basboken Phebe Leyser Nina Jansdotter Pley Text & Design

3 Skriv som du är basboken är första delen i en serie böcker under varumärket Skriv som du är. Mer information och uppgifter om beställning finns på: Phebe Leyser och Nina Jansdotter, förlag: Pley Text & Design, upplaga: Första upplagan e-bok, webbdesign: Eva Lundberg, isbn:

4 Innehåll Förord 4 Avsnitt 1 Introduktion I en värld av litteratur 6 Berättandet 7 Skrivandet 8 Böcker 10 Att bli författare 12 Avsnitt 2 Skrivarpersonligheterna En överblick 16 De åtta personligheterna 17 Lär känna din egen drivkraft! Opinionsbildaren Investeraren Exhibitionisten Underhållaren Pedagogen Experten Självanalytikern Utforskaren 61 Avsnitt 3 Skrivprocessen Den skrivande människan 68 Flödesskrivning ~ att hålla glädjen vid liv 69 Skrivlogg ~ författarens goda hjälpreda 73 Målformulering ~ A och O för att nå hela vägen 74 Textbearbetning och respons 77 Övningar ~ tillför dynamik till skrivandet 83 Avsnitt 4 Uppslagsdel Snabbguide till skrivarpersonligheterna 88 Mer att läsa om att skriva 91

5 Förord phebe leyser och nina jansdotter är författare till den här boken och upphovsmakare till modellen om skrivarpersonligheterna. Phebe Leyser arbetar sedan många år som journalist, skrivpedagog och spökskrivare. År 2010 startade hon förlag. Läst och skrivit har hon gjort sedan hon knäckte koden med alfabetet som femåring. Om sig själv säger hon; tar en sak i taget, betar av och har stort behov av arbetsstruktur, men glömmer gärna sina rutiner för nöjet i arbetet. Håller livsbalansen bäst med promenader, yoga och att läsa dikter. Att skriva är: Skaparlust och enträget arbete Läser helst: För att bli överraskad Nina Jansdotter är uppmärksammad karriärcoach, beteendevetare och efterfrågad föreläsare. Hon är författare till elva böcker. Nina är utåtriktad och bygger nätverk vart hon går. Hon har en djup inre sida och närhet till sig själv och nuet. Nina gillar när saker händer och har gärna många färgglada bollar i luften samtidigt. Håller livsbalansen bäst med fysiska aktiviteter, yoga och meditation. Att skriva är: Ett sätt att sprida goda ringar på vattnet Läser helst: För att lära sig mer om det mänskliga väsendet

6 Avsnitt 1 Introduktion

7 I en värld av litteratur Det finns ett otroligt stort sug efter att skriva. Det visar det uppbåd av kurser, workshops, hela utbildningar och konceptresor som erbjuds. Många är fullbokade långt innan anmälningstiden gått ut. Det finns också en hel uppsjö av böcker som handlar om att skriva. Pedagogiska, analytiska, steg för steg-böcker, reflekterande, självbiografiska, praktiska och utforskande metodböcker. Många fantastiska och lärorika böcker av författare, journalister och erfarna skribenter. Ingen av dessa böcker passar för varje skrivarsugen människa eller tänkt blivande författare och det kan vara svårt att hitta just den bok som passar för mig. För ett par år sedan planerade jag (Phebe) ett antal skrivarworkshops och gjorde då en enkel marknadsundersökning i mitt närområde för att ta reda på vilka behov målgruppen hade. Genom kombinerad information/frågeformulär i tryckt form och på webben gav jag förslag på olika ämnen som dessa workshops kunde innehålla, till exempel Hitta din skrivlust & ditt språk, Skriv med alla sinnen, Gestaltning, Skriv en pressrelease och Respons i grupp. Ett par hundra svar gav en ganska entydig bild: Det intressantaste upplägget var Vilken skrivartyp är du. Alla utom två personer hade markerat detta som ett önskat alternativ. Det är en sådan bok du nu har framför dig, en basbok som hjälper dig att lägga en stadig grund. Vi vänder oss till dig som skriver oavsett om du är erfaren eller nyss har kommit igång och vill lära känna dig själv mer som skrivande människa. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

8 För att skapa de rätta förutsättningarna vill vi placera dig i ett mångtusenårigt perspektiv där du är del i en helhet. Vi tar ett avstamp i berättandets, skrivandets och böckernas historia. Böcker har en stor betydelse. När Internet blev en tillgång i nästan varje hem så ropade oroliga röster ut varningar att den nya tillgängligheten till information skulle innebära den tryckta bokens utrotande. Så blev det inte. Läslusten verkar snarare ha ökat och fortfarande läser de allra flesta hellre längre text på papper än på en bildskärm. Berättandet Vi människor har kommunicerandet och berättandet i oss. Vi är sociala varelser. Berättat har vi gjort långt innan skriftspråket uppfanns. I de tidiga skriftlösa samhällena överfördes all information muntligt, från lagar och religiösa urkunder till skildring av händelser. Den muntliga traditionen benämns sådan information som återberättats i så många generationer att det inte går att härleda till den ursprungliga källan. Människor utvecklade då förmågan att återge långa berättelser och uppmaningar ordagrant. Många sådana berättelser och instruktioner har skrivits ner långt efter sin uppkomst. Delar av Bibeln är exempel på detta. Vi som lever i det moderna samhället har inte längre praktiskt behov av detta. Ändå berättar vi fortfarande, men nu mer för nöjes än nödvändighets skull; spökhistorier, roliga historier och folksagor. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

9 Skrivandet Så småningom började olika skriftsystem utvecklas. De äldsta skrivtecknen härstammar från cirka år f. Kr: Kilskrift, kilformade tecken som symboliserar ord och stavelser, samt hieroglyfer, som består av bilder. På 1500-talet f. Kr. utvecklades den kinesiska skriften, från början som bildsymboler. Historikerna har inte kunnat bestämma exakt hur och var de regelrätta alfabeten utvecklades. I egyptiska turkos- och koppargruvor har man hittat spår av hieroglyfliknande inskriptioner från f. Kr. som inte baseras på bilder. Abjaden kallas den första typen av alfabetisk skrift som uppkom cirka 1500 f. Kr. I en abjad representerar varje tecken en konsonant. Tecknen för vokaler saknas. Arabiska och hebreiska är exempel på abjader, som skrivs från höger till vänster. På 700-talet f. Kr. la sedan grekerna till vokaler och valde att skriva från vänster till höger. Läskunnighet innebär i många länder skillnaden mellan makt i sitt eget liv eller inte. Också för demokratins skull är den kunskap som följer med läsförmåga viktig. Här i väst är vi så vana vid att man ska kunna läsa att vi inte alltid tänker att det kan vara på annat sätt. Ändå har mellan fem och åtta procent av befolkningen dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Därtill kommer några procent som är analfabeter av andra orsaker, exempelvis brist på skolgång eller brister i skolans undervisning. Analfabetismen i världen minskade kraftigt under 1900-talet och har halverats sedan 1970, men fortfarande får många barn i utvecklingsländer inte gå i skolan. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

10 För människor med dyslexi eller av andra orsaker analfabeter kan detta vara skamfyllt. Jag (Nina) är dyslektiker. Ändå är detta min elfte bok. Det visar att dyslexi inte behöver utgöra ett hinder för att bli författare. Visste du att: Vi svenskar pratar med ord i minuten (wpm). Omkring 120 wpm är ett ganska normalt taltempo. John F Kennedy talade med 180 wpm. Det sägs att Martin Luther King stegrade sitt taltempo från ungefär 90 wpm till drygt 140 när han höll sitt välkända tal I have a dream (Jag har en dröm). På så vis ökade han effekten av sina ord. Lögnare talar fortare ~ kanske för att få lögnen avklarad. En medelgod vuxen läsare tar ~ vid tyst läsning av en medelsvår text ~ in cirka 4 ord i sekunden, motsvarande 240 wpm. Medelstudenten läser ungefär 350 wpm. Läshastigheten varierar beroende på hur svår en text är, läsarens kunskap och intresse för ämnet samt läsningens syfte. Maxhastigheten för tyst läsning är omkring wpm, men då har läsaren svårt att tillgodogöra sig texten till fullo. För hand kan vi skriva wpm. Med skrivmaskin eller dator får vi upp hastigheten några snäpp till i bästa fall runt 90 wpm. Samtidigt kan vi tänka wpm. (Vart tar resten av orden vi tänker vägen?) Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

11 Böcker Vi talar om att skriva böcker, att ge ut sin egen bok och så vidare, men vad är egentligen en bok? Både på svenska och andra indo-europeiska språk hänger ordet bok ihop med trädet bok, mest troligt därför att tidiga böcker i våra kulturer ristades på tunna skivor av bokträ. Det latinska ordet liber betyder bast, ett material som förr ofta användes till skrivmaterial. Ordet codex (också latin) betyder kloss av trä och syftar på en bok i modern mening, inbunden med separata blad. Enligt unesco:s definition är det en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor. På Kungliga bibliotekets webbplats (www.kb.se) kan du läsa om isbn-märkning av böcker. isbn står för International Standard Book Number. Vitsen med att ge en publikation ett standardboknummer, är att den får en unik identitet. Det gör boken sökbar i register i stora delar av världen. Andra sätt att benämna en bok är ett medium för kommunikation eller en produkt som består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark), vars innehåll ofta är text och/ eller bilder, och som ofta täcks av ett omslag med upplysning om bokens titel och författare (www.sv.wikipedia.org). Mindre typiska innebörder är allt från en antik bokrulle till en modern e-bok, det vill säga olika sätt att publicera information som vi vill kommunicera: Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

12 blogg, kommer från det engelska ordet weblog, en form av logg eller dagbok som publiceras på Internet. År 2009 startades runt bloggar per dag och antalet nystartade bloggar ökar ständigt. e-bok, en elektronisk bok. Den publiceras som en fil som kan läsas med hjälp av en speciell läsplatta, eller i en dator eller mobiltelefon. ostrakon, krukskärva eller bit av en sten med inristad text. kompendium, samling av kurslitteratur, ofta enkelt ihopsatta med häftklamrar. ljudbok, inlästa böcker som finns tillgängliga som kassetter, cd-skivor eller i ett ljudfilformat som kan avlyssnas i dator eller mobiltelefon (Mp3-format). mikroblogg, en blogg med möjlighet att skriva ett begränsat antal tecken. Facebooks statusrad, Twitter, Bloggy och Jaiku är några. Det finns många fler. mikroroman, en skönlitterär berättelse som först publiceras löpande på en mikroblogg. skriftrulle, ett långt stycke papper (alternativt pergament eller papyrus) med text, som är fastsatt mellan två rullar. webbplats, en samling texter, bilder och sidor med innehåll som kan nås via Internet. Ja, innehållet på en webbsajt kan i vissa fall klassas som unik publikation och räknas till kategorin böcker. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

13 Visste du att: År 1970 upphörde de fasta bokpriserna, som tidigare bestämdes av förlagen. År 2002 sänktes bokmomsen från 25 till 6 procent. År 2009 fick Sverige klartecken från EU att behålla den lägre momsen även för ljudböcker. I Sverige säljs cirka 85 miljoner böcker per år. Den totala svenska bokmarknaden uppskattas till cirka sju miljarder kronor. Källa: Att bli författare Vem har då rätt att kalla sig författare? När jag (Phebe) för några år sedan gick en skrivpedagogisk utbildning diskuterade vi just detta och det är en debatt som förts under långa perioder även i media. En åsikt är att den som skriver är författare. En annan att det bara räknas om man fått sin bok publicerad. För att få ansöka om medlemskap i Sveriges Författarförbund ska man ha skrivit och publicerat motsvarande två verk. Yrket författare har bara funnits sedan 1700-talet, då de första litterära upphovsmännen fanns som kunde försörja sig på sitt författarskap. Ska den ekonomiska förtjänsten bestämma vem som har rätt till titeln, så har vi inte många författare i Sverige. Skrivar-/författarskolorna är en annan omdebatterad företeelse. Somliga menar att det bara är bra om fler lär sig skriva Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

14 bättre texter. Andra anser att man inte kan undervisa i författarskap eftersom det är en konstart, en medfödd begåvning. Vi ser skrivandet som ett hantverk och för att utöva ett sådant behövs verktyg. Precis som en målare har sin duk, sina färger och penslar till att forma sin konst, behöver även skribenten redskap för att skapa. En snickare blir inte fullärd för att han får en hammare i sin hand. En skulptör blir ingen maestro för att han skaffat sig klubba och mejsel. Varför då förvänta sig att författaren ska skriva ett odödligt verk samma dag hon eller han tar en penna i sin hand (eller sätter sig vid ett tangentbord)? I sin bok Skriv på! berättar författaren Elizabeth George hur hon första dagen på sina skrivarkurser brukar säga till deltagarna att de kommer att få sina böcker utgivna om de uppfyller tre kriterier: talang, passion och disciplin. Vi vill lägga ytterligare två komponenter till den listan kunskap och ödmjukhet. Talang och intresse hänger ofta ihop. Har vi den inre glöden så finns också drivkraften att utvecklas. Vi lockas då att skola just de sidorna hos oss själva. Det betyder att oavsett om det finns en formell utbildning eller inte, så hittar vi sätt att lära oss mer. Ibland utan att vi ens tänker så mycket på det. Vi är medvetet eller undermedvetet uppmärksamma på det som rör sig inom vårt intresseområde, vi övar, lär oss och njuter under tiden. Vi säger att någon föds med en speciell talang. Kanske är det egentligen så att hon föds med ett starkt intresse, en genetiskt inbyggd lust att göra just detta. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

15 När vi till exempel lagar en maträtt för första gången börjar vi med att följa vissa regler. Vi följer receptet och håller oss till listan med ingredienser. Visst krävs en hel del övning innan vi behärskar den nya kunskapen; hur vi hackar upp grönsakerna, bästa sättet att tina kycklingen och vilken karott, tilllagningstid, värme och vilka kryddor som behövs för att det ska bli riktigt gott. När vi har tillagat grytan några gånger efter receptet och känner att vi förstår principerna, då infinner sig kreativiteten. Genom att byta ut ingredienserna - lägga till, dra ifrån och variera kryddningen - kan vi skapa nya rätter, ännu godare, utifrån ett enda recept. När vi lärt oss förhållandet mellan värmen i pannan och färgen på stekytan, vet vi hur vi ska få det att vattnas i munnen på gästerna när de känner doften. Många bra böcker och tänkbara litterära klassiker skulle antagligen aldrig bli skrivna utan skrivarkurser. En kurs sammansatt på ett sätt som inspirerar och väcker nya idéer tillför något bra. Den är ett tillfälle att komma loss ur språktvånget, möta andra skrivare att lära av eller helt enkelt bara få en kick i baken att komma igång med sitt skrivande. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

16 Avsnitt 2 Skrivarpersonligheterna

17 En överblick I det här kapitlet får du en överblick över hela tanken med de åtta skrivarpersonligheterna. I vår modell handlar det om var du befinner dig i livet, vilket fokus du har just nu. Tidigare eller längre fram kan du ha ett helt annat behov, en helt annan lust eller drivkraft för att skriva. Naturligtvis har ingen av våra läsare bara en av dessa motivationer till att skriva. Du är en blandning av flera personlighetstyper och i olika mängd. Det vi vill åstadkomma är att betona vikten av att ta reda på varför du skriver om du vill uppnå resultat. Vill du ge ut en bok eller publicera din text på annat sätt? Är texten inte det centrala, utan ett sätt att nå något annat mål? Genom att ta reda på lite mer om dina tankar och din målsättning kan du få ut maximalt av ditt skrivande. Vi stoppar inte in dig i ett fack genom att tvärsäkert säga att så här är du därför att du vill skriva den här typen av bok eller att precis en sådan här bok ska du skriva därför att du har just den motivationen. Gör inte heller detta mot dig själv, utan förhåll dig öppen till modellen, se komplexiteten i din egen personlighet. Bitvis lägger vi fram konkreta exempel, för att förtydliga ett teoretiskt resonemang och åskådliggöra. Det vi vill förmedla till dig är en ram och tusen pusselbitar, där du själv kan välja fritt och till sist förhoppningsvis komma fram till en fördjupad självkännedom. Att en bild ska växa fram utifrån bitarna och du ska se ett nytt porträtt av dig själv. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

18 Det är viktigt att du tar reda på hur du själv fungerar, för att göra din skrivsituation så praktisk och funktionell som möjligt. Att skriva en bok innebär mycket tankearbete, teoretiskt resonerande med dig själv och andra researcharbete och efterforskning av information. Då är det som författare lätt att skapa sig färdiga uppfattningar om hur saker och ting ska göras och att utforma strikta mallar för detta. Särskilt när man skriver någon form av fakta-, metod- eller lärobok. Vi vill därför väldigt tydligt poängtera att varje människa är unik med alldeles individuella förutsättningar och mål. Jag (Nina) återkommer ständigt till detta i mina möten med människor och vi säger det igen du är unik! Ta till dig det du kan ha nytta av och strunta i resten. Stryk under, stryk över, anteckna i spalterna eller riv ut sidor. Det är din bok som vi hoppas ska berika ditt skrivande. De åtta personligheterna 1. Opinionsbildaren 2. Investeraren 3. Exhibitionisten 4. Underhållaren 5. Pedagogen 6. Experten 7. Självanalytikern 8. Utforskaren Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

19 1. Opinionsbildaren 8. Utforskaren 2. Investeraren 7. Självanalytikern 3. Exhibitionisten 6. Experten 4. Underhållaren 5. Pedagogen Från början hade vi namngett ytterligare tre skrivarpersonligheter: Journalisten, Informatören och Revanschören. Men vid närmare eftertanke kom vi fram till att dessa tre passar bättre utanför den här modellen. Några ord om varför: Journalisten I princip varje skrivarpersonlighet skulle kunna skriva journalistisk. Det finns så många typer av journalistik, allt från grävande till snaskig skvallerjournalistik. Du kan arbeta som reporter, sportjournalist, ledarskribent, utrikeskorrespondent, Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

20 kulturskribent, debattredaktör, krönikör eller nyhetsankare. Väldigt många journalister arbetar med andra uppgifter än att skriva: redigerare, nyhets-, bild-, nattchefer och redaktionssekreterare. Informatören Också Informatör ser vi mer som benämningen på ett yrke än som en ren drivkraft för skrivande, en informationstjänsteman. Du kan arbeta med pr för ett företag eller med kommunikation inom offentlig sektor och organisationer. Mer än så fördjupar vi oss inte i detta. Revanschören Revanschören hittar vi bland alla de övriga åtta skrivarpersonligheterna. Orsak och mål för den som vill ha revansch skiftar så mellan oss människor. Kanske har vi alla något som vi skulle behöva eller vilja ta revansch för under vårt vuxenliv. Det kan vara för en sorglig eller fattig barndom, för ett hinder vi levt med och övervunnit, för att ta oss ur ett underläge. Eller för att hämnas någon oförrätt. Ett sätt är att skriva en bok i valfri genre. vad driver en revanschör? Som Revanschör skriver du för att visa att något folk trott om dig är fel. Att du visst kan! Du vill motbevisa fördomar om din person eller ett funktionshinder. Du vill uträtta något utöver det som förväntas av dig. Dina texter har ofta personligt fokus. Du kämpar för ditt folk, ditt land, din kultur. Kanske har du varit mobbad eller befinner dig fortfarande i en svår Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

21 situation. Du har fått höra att du är dålig, du har blivit kritiserad, hånad eller kränkt. Du skriver för att få upprättelse. Kanske har du drivit en tes som ingen trott på och historien har visat att du haft rätt. Du var ett barn som hölls utanför eller inte sågs som särskilt begåvat och så blev du en brilliant författare. Du var oförstådd i unga år, men vill bli känd när din bok publiceras och läses av tusentals kanske miljoner människor. Du vill bli erkänd och få bra kritik. Den drivkraften finns lite hos oss alla. Det kan utmynna i vilken typ av böcker som helst, men en urtyp är David mot jätten Goliat, den mobbade som lyckades och blev lycklig, nazismens offer som avslöjar sina förtryckare, klassrevanschen, den lilla människan mot det stora systemet. Sådana böcker inspirerar människor att kämpa vidare i en svår situation. Revanschören kan också ha hämnd som motiv för sitt skrivande. Någon har gjort dig illa och du vill ge igen. Det kan vara en anhörig, en chef, en lärare, hela din barndomsmiljö, en partner du levt med och som skadat dig på något sätt. Genom att berätta om detta och peka ut personer i din bok, vill du straffa. En risk med detta är att det utlöser hela kedjor av hämndreaktioner. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

22 Lär känna din egen drivkraft! Att du är motiverad att skriva är det viktigaste av allt. Vad som är din drivkraft hoppas vi kunna hjälpa dig att ta reda på. Vi har ställt upp några punkter som du kan ha nytta av att gå igenom, för att förstå din egen motivation. Fundera en stund över dessa frågor. Vi vill att du ska komma igång med att reflektera kring din nuvarande skrivsituation. Anteckna gärna dina spontana svar. Kommer du på egna följdfrågor, besvara dem också. Fram med papper och penna så kör vi igång! 1. Är du en publik person eller en privat? 2. Hur fattar du bäst dina beslut? 3. Vad inspirerar dig? 4. Hur organiserar du din omvärld? (Organiserar du den?) 5. Varför skriver du? 6. Vad får du ut av skrivandet? 7. Vill du skriva kort eller långt? 8. Vill du ta reda på saker och sortera information? 9. Varifrån får du dina idéer? 10. För vems skull skriver du? Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

23 11. Vad betyder själva skrivandet för dig? 12. Att föra ut ett budskap? 13. Lära dig något nytt? 14. Vill du bli publicerad? 15. Vilken författare inspirerar dig? Eller annan person? 16. När skriver du? 17. Var skriver du? 18. Vad får dig att stöta på hinder i skrivandet? 19. Hur viktigt är borde? 20. Hur viktigt är önskar? 21. Har du blivit publicerad eller på annat sätt låtit andra ta del av ditt skrivande? Beskriv hur det varit och känts? 22. Är det något du vill behålla och få mer av? 23. Är det något du vill ska vara annorlunda? 24. Hur hög prioritet har ditt skrivande? 25. Hur mycket tid lägger du på att skriva? 26. Vad skriver du just nu? Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

24 Hur viktigt är det för dig... Att andra läser det du skrivit? Att möta läsaren? Att det du skriver tas emot positivt? Att få beröm? Att det blir en reaktion på din text, positiv eller negativ? Att du själv är nöjd? Att någon läser och det får en praktisk följd, att något händer som beror på det du skrivit? Pengar? Att du får betalt? Att du blir rik? Att läsaren förstår det du skriver? Att många läser det du skrivit, även om det inte genererar pengar? Att det du skriver kommer inifrån dig själv? Att det du skriver är sant/verkligt? Att förmedla kunskap? Att förmedla känslor? Att läsaren vet mer efter läsning? Att läsaren kan något mer efter läsning? Att läsaren känner igen sig? Du vill inte alls veta hur din text tas emot? Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

25 1. Opinionsbildaren Du vill gärna debattera och påverka din omgivning. Du är en trendsetter. Ord för dig är åsikter och ett maktmedel. Vad driver en Opinionsbildare? Du vill gärna tycka utåt och det är viktigt för dig med läsare som tar till sig det du skriver. Du ser fenomen i samhället och har ofta idéer om förbättringar. För dig är ett problem något som i de flesta fall går att lösa och du vet hur. Detta vill du förmedla till din omgivning. Du har en vilja att föra fram din egen syn på hur världen borde vara och söker vägar att övertyga dina läsare. Journalistkåren kallas för den tredje statsmakten. Är du en journalistiskt inriktad opinionsbildare vill du använda dig av den makten för att påverka i samhället. Du har starka åsikter och vill gärna ha en central position. Men makten är inte alltid det centrala för dig, utan viktigare är att människor tar dina åsikter på allvar. Du tar dig själv på stort allvar och självkänsla har du tillräckligt av. Diskussioner och dialoger där sökandet efter kunskap eller koncensus står i centrum kan ibland vara en utväg även för dig. Men som opinionsbildare debatterar du ännu hellre utifrån en egen personlig, en politisk, religiös eller ideologisk agenda. Det får gärna gå hett till, men det är viktigt för dig att hålla dig till sakfrågor och förhålla dig logisk och objektiv i debatten. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

26 Vilken form av texter passar för Opinionsbildaren? En debattör skriver till exempel krönikor, debattartiklar, tidningskolumner, politiska avhandlingar eller motioner. Är du företrädare för ett politiskt parti har du inte rätt att driva din egen politik, men genom att skriva dina politiska memoarer kan du sätta ord på det du själv verkligen tycker i detaljfrågor. En krönika är en litterär genre, där du refererar ett faktiskt händelseförlopp och kommenterar det kronologiskt. Den sakliga framställningen av fakta och dina personliga åsikter är viktig i lika mått. Sport och politik är två vanliga ämnen för krönikor. tv, radio, bloggar, microbloggar och andra sociala media är ytterligare några forum för opinionsbildaren. Styrkor? Du står för vad du tycker. Du tror på det du talar och skriver om. Du är enträgen när du har bestämt dig och ger dig sällan även inför motståndare med väl underbyggda argument. Du saknar rädsla för att göra dina åsikter och antaganden hörda. Du har ofta nya infallsvinklar i gamla frågor och tillför - tack vare ditt starka intresse och din verbala förmåga - nytt syre till igendammade debatter. Risker? Människor kan känna sig överkörda, eftersom du håller fast vid det du tycker tills någon har övertygat dig om annat med goda argument. Ibland ännu längre. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

27 Risken är att du blir för subjektiv. Att du blir för tydlig med vad du tycker, men saknar de argument som kan övertyga. Du får då ett rungande ja från dem som har samma mening och lika tydligt nej från dem som inte kan se det på samma sätt. Du skjuter skarpt men missar målet! Undvik gärna att bli för onyanserad, så att du inte tappar dina läsare. Vad kan Opinionsbildaren göra för att lyckas i sitt skrivande? Retorik betyder vältalighet, konsten att tala. Välj eller skapa din egen retorik. Flera retorikforskare hävdar i dag att det inte finns en specifik förmåga eller ett enskilt sätt att övertyga, utan att styrkan ligger i mångfalden. Men kunskap har du nytta av, även om du är en självlärd naturbegåvning. De första retorikreglerna formulerades i Grekland av Aristoteles för cirka år sedan. Hans regler fungerar fortfarande för många talare och retoriker. I sin bok Retorik skriver han bland annat om hur viktig stilen är för att argumenten ska tas emot. Han kallar retoriken för konsten att övertyga. Som debattör är ditt mål just att övertyga människor om dina ståndpunkter. Det viktigaste är då inte alltid att vara sann i minsta detalj, utan att vara sannolik nog för att bli trodd. Retorik är det sannolikas konst, där är alla medel är tillåtna, ett synsätt som under lång tid gav retoriken ett dåligt rykte. Retorik indelas vanligtvis i fem steg, som du kan använda dig av för att lägga upp och genomföra ett tal, en argumentation, eller för att skriva din debattartikel: Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

28 samla underlag Du samlar information, bilder, symboler och argument som du vet att du behöver. De grundläggande journalistiska frågorna kommer väl till pass: vad? vem? när? var? hur? varför? strukturera Du disponerar din artikel utifrån vad det är du vill säga. Tänk igenom innehåll och ordningsföljd. Börja med ett påstående och motivera sedan med de sakliga argument du samlat in. formulera Använd ett språk som passar det forum du skriver för. Välj uttryck och ord som hjälper dig att nå ditt mål och din målgrupp. Lägg dig på den nivå där mottagaren är. Undvik att vara övertydlig för den som redan är insatt. Förutsätt inte att alla är lika insatta i ämnet som du, om du inte är helt säker på det. Ta reda på vad din målgrupp vet och vilken inställning den har. studera in När du skriver behöver du inte kunna en hel text utantill. Men ska du framföra den inför publik eller läsa in den i en studio är det en stark fördel att du kan mycket utantill, så att du inte stakar dig eller läser fel. genomföra En text som ska tryckas behöver kanske få en passande formgivning och kompletteras med foton eller illustrationer. Ska du framföra den inför publik behöver du tänka på kroppshållning, kroppsspråk, tonfall, lästakt, uttal och hörbarhet. Fundera också på om du kan förstärka ditt framförande med ytterligare rekvisita. Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

29 Skrivövning för en Opinionsbildare? Välj ett ämne som du vanligtvis inte skriver om därför att du tycker det är alldeles för trivialt, eller för att du inte riktigt vet vad du tycker om det. Det kan också vara ett ämne där du tar motsatt ståndpunkt mot vad du skulle göra i verkligheten. Här får du några förslag: Det är snålare att ge än att ta emot, Sverige skulle tjäna på att gå ur eu, Förväntan kan göra människor sjuka eller Frihet finns bara för den som inte äger något. Några ord som kan ge dig egna idéer eller hjälpa dig att associera: styrka, ljuga, hoppas, hem, död, ensam, helvetet, vänskap, äktenskap, nu, förstånd. Arbeta med ditt ämne utifrån de fem stegen: 1. Samla underlag 2. Strukturera 3. Formulera 4. Studera in 5. Genomföra Vad vill Opinionsbildaren uträtta? En opinionsbildare kan vara en journalistisk skribent som vill gräva djupt efter den fullständiga sanningen. Du har ett underifrånperspektiv i likhet med majoriteten av medborgarna i samhället. I grunden har journalisten i uppgift att Skriv som du är Basboken Phebe Leyser & Nina Jansdotter

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

FALKENS FÖRFATTARSKOLA DISTANSKURSER 2012

FALKENS FÖRFATTARSKOLA DISTANSKURSER 2012 FALKENS FÖRFATTARSKOLA DISTANSKURSER 2012 Sedan starten i början av 2000-talet har över 1000 elever gått våra skrivarkurser på distans och på Falkgatan i Göteborg. Flera av dem har blivit publicerade,

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

meddelande svar Sändarens referensram Mottagarens referensram

meddelande svar Sändarens referensram Mottagarens referensram Att läsa och förstå texter I den här delen av kursen kommer vi att behandla följande områden: kommunikation olika typer av texter att läsa och förstå texter. Kommunikation En mycket viktig del av den vetenskapliga

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer