ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1"

Transkript

1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN... 8 II.2. Bli en Oberoende Representant... 8 II.2.1. Krav för alla Oberoende Representanter... 8 II.2.2. Tillhandahållande av information... 8 II.2.3. Namn på distributörsskap; Tilldelning av Team-ID... 9 II.2.4. Ytterligare krav för tillåtna affärsenheter... 9 II Krav för inregistrerade enheter... 9 II Krav för affärspartnerskap II Förändringar i ägande och upplösning av tillåtna affärsenheter (PBE) II.2.5. Övrig kontakt och auktoriserade kontakter II.3. Makar/livspartners som Oberoende Representanter...11 II.4. Ansvar för kostnader...11 II.5. Förnya ACNs Distributörsskap...12 II.6. Avsluta Distributörsskapet...12 II.7. Återinföra ett preskriberat distributörsskap...12 II.8. Försäljning av distributörsskap...12 II.9. Om den Oberoende Representanten avlider eller blir arbetsoförmögen...12 II.10. Flera distributörsskap och 100 %-regeln...13 ARTIKEL III SKYLDIGHETER FÖR EN OBEROENDE REPRESENTANT III.1. Etiskt uppförande och iakttagande av lagar...14 III.1.1. Allmänna åtaganden III.1.2. Efterlevnad av lagar och regler III.1.3. Skatt III.1.4. Att göra affärer utanför ditt hemland III.2. Marknadsföring och försäljning av ACNs Tjänster, ACNs Produkter, och ACNs Affärsmöjlighet...16 III.2.1. Allmänt III.2.2. Marknadsföring av ACNs tjänster III Fylla i och skicka in Kundkontrakt III Godkännande av kund och ikraftträdandedatum för Kundkontrakt III.2.3. Försäljning av ACNs Produkter III Allmänt III Produktinköp av OR III Produktinköp av icke-or Kunder III Onlineköp III Direktförsäljning till Kunder III.3. Förbjudna metoder...20 III.3.1. Tillhandahållande av falska Kundkontrakt eller information III.3.2. Inriktning på känsliga och högriskkunder III.3.3. Ändra kundens leverantör utan samtycke (Slamming) III.3.4. Eget förvärv av Kunder och "kundplacering" Sidan 2

3 III.3.5. Priser, villkor och förutsättningar för ACNs Tjänster III.3.6. Kontakta med ACNs Affärspartners ARTIKEL IV MARKNADSFÖRING OCH REKLAM IV.1. Företagets filosofi angående marknadsföring...23 IV.2. Användning av ACNs identitet och immateriella rättigheter...23 IV.3. Marknadsföring av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet...23 IV.4. Utveckling och användning av marknadsföringsmaterial...23 IV.5. Intjäning och inkomster...24 IV.6. Garantier på besparingar eller priser...24 IV.7. Påståenden om produkter...24 IV.7.1. Göra påståenden IV.7.2. Förbjudna uttalanden IV.7.3. Obligatoriska uttalanden om ACNs Wellnessprodukter IV.8. Webbplatser och sociala medier...26 IV.9. Tävlingar och incitament...26 IV.10. Förfrågningar från media och personliga framträdanden...27 IV.11. Användning av distributörsskap för välgörenhet...27 IV.12. Gemensamma varumärken och marknadsföring...27 IV.13. Marknadsföringsevenemang...27 ARTIKEL V - BYGGA ETT SÄLJTEAM V.1. Presentera ACNs Affärsmöjlighet...28 V.2. Skicka in Ansökan och Avtal för Oberoende Representanter...28 V.3. Köp av ACNs Produkter och ACNs Tjänster av Nya OR...28 V.4. Ändra sponsorer...29 V.5. Förbud mot Korsrekrytering...29 V.6. Värvning är förbjudet...29 V.7. Utbildning och övervakning...29 ARTIKEL VI ACNS KOMPENSATIONSPLAN VI.1. Allmän beskrivning...30 VI.2. Definitioner...30 VI.3. Införande av den Nya kompensationsplanen och övergång...30 VI.4. Behörighet för Förvärvade nivåer och Kompensation...31 VI.5. Förvärvad kompensation...32 VI.5.1. Återförsäljarbonusar VI.5.2. Provision VI.5.3. Produktpaketbonusar VI.5.4. Andra bonusar VI.6. Administrationsavgifter...33 VI.7. Minskning eller återföring av kompensation...33 VI.8. Fakturor och kontoutdrag...33 ARTIKEL VII EFTERLEVNADSUTREDNINGAR OCH DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER VII.1. Brott mot efterlevnad och utredningar...35 VII.2. Disciplinära åtgärder...36 VII.2.1. Suspendering Sidan 3

4 VII.2.2. Uppsägning VII.3. Upline-ansvar...36 VII.4. Samarbete med brottsbekämpande organ...37 VII.5. Tvister mellan OR...37 ARTIKEL VIII SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH KONFIDENTIELL INFORMATION ÖVERSIKT ACNS RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR EXTRA INFORMATION - SVERIGE Sidan 4

5 INTRODUKTION Välkommen till ACN! Vi är glada att du arbetar för ACN som en Oberoende Representant. Du börjar på en spännande resa med ACN. Vi ser fram emot en lång relation med dig. Under de mer än 20 år som ACN har funnits, har vi blivit världens största direktförsäljare av telekommunikation och andra viktiga tjänster för hem och mindre företag. Genom våra rörelsedrivande bolag i 24 länder på fyra kontinenter, erbjuder vi en rad innovativa och konkurrenskraftigt prissatta tjänster som människor använder varje dag. I September 2013 lanserade ACN sitt sortiment av näringsprodukter under varumärket Benevita. Detta öppnade upp nya vägar för våra Oberoende Representanter att utöka sin verksamhet. Under mars 2015 införde vi Aluminésortimentet bland våra kroppvårdsprodukter. Detta är ett fortsatt steg i vår pågående omvandling till ett unikt företag inom nätverksmarknadsföring, som ger våra Oberoende Representanter och Kunder tillgång till en rad tjänster och produkter som kan förbättra deras liv. Denna handbok är ACNs Riktlinjer och anvisningar och är en viktig praktisk vägledning som hjälper dig att starta och underhålla ACNs Distributörsskap. Den ger också värdefull information om de metoder och processer som både ACN och du måste följa för att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet, så att din ACNverksamhet kan utvecklas på ett etiskt och lagligt sätt. Dessa Riktlinjer och anvisningar utgör en del av ditt avtal med ACN och bör läsas tillsammans med Ansökan och avtal för Oberoende Representanter samt Kompensationsplanen för ditt hemland. Om du har frågor som rör dessa Riktlinjer och anvisningar ska du kontakta din sponsor, besöka ACNs särskild webbplats för Oberoende Representanter MittACN för Representanter på eller kontakta ACNs Representantservice. Sidan 5

6 Artikel I - Definitioner I dessa Riktlinjer och anvisningar har ord med versaler nedanstående innebörd. Ord med versaler som inte definieras i denna artikel I har den betydelse som används i Ansökan och avtal för Oberoende Representanter ("avtalet"), Kompensationsplanen eller texten i dessa Riktlinjer och anvisningar. "ACN", "oss", eller "vi" betyder det ACN-företag som du har ingått avtal med och alla andra medlemmar som tillhör ACN-koncern. "ACNs Produkter" betyder närings- och kroppvårdsprodukter som ACN eller en Oberoende Representant erbjuder till Kunder. "ACNs-Tjänster" betyder en tjänst inom telekommunikation, energi, säkerhet i hemmet eller andra tjänster som ACN eller en ACNs Affärspartner erbjuder till Kunder. "Benevitas försäljningsvillkor" avser de villkor som gäller vid köp av ACNs Produkter och som finns tillgängliga på Benevita-webbplatsen. Benevita-webbplatsen är eller annan plats som används för att sälja ACNs näringsprodukter eller kroppvårdsprodukter. Benevita-webbplatsen kan nås via en Oberoende Representants onlinebutik eller direkt. Kund betyder en person som köper eller använder ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. Oberoende Representanter blir Kunder när de köper ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. "Kundkontrakt" avser ett avtal mellan en Kund och ACN eller någon av ACNs Affärspartner för köpet av ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. Försäljning av ACNs Produkter från en Oberoende Representant till en Kund utgör inte Kundkontrakt enligt dessa Riktlinjer och anvisningar. "DSA" betyder Direct Selling Association (en direktförsäljningsförening). DSA är branschorganisationer som representerar direktförsäljningsbranschen. "DSA kod" avser en uppförandekod som fastställts av en DSA. DSA-koder innehåller regler som styr direktförsäljning som är bindande för ACN och Oberoende Representanter. "Distributörsskap" betyder din affärsverksamhet som ACNs Oberoende Representant. "Downline" betyder (a) alla ORs som sponsras direkt av dig och (b) alla andra ORs som sponsras av dessa personer. Tillsammans formar dessa ORs ditt ACN-säljteam. "Upline" betyder (a) din sponsor och (b) alla andra ORs ovanför din sponsor i samma ACN-säljteam. "Hemland" betyder det land där ett Distributörsskap ursprungligen etablerades. "Oberoende Representant", "OR" eller "du" hänvisar till en person - en privatperson eller en tillåten affärsenhet - som har etablerat ACNs Distributörsskap. En "privatperson" är en fysisk person och en "Tillåten affärsenhet" (eller "PBE", Permitted Business Entity) är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag eller handelsbolag. "Onlinebutik" betyder ORs personliga hemsida som är värd och som har gjorts tillgänglig av ACN. "Sponsor" betyder ACNs Oberoende Representant som introducerar en ny Oberoende Representant till ACN. "Registreringsavgift" avser en engångsbetalning som krävs för att upprätta ett Distributörsskap och som ger en ny Sidan 6

7 Oberoende Representant rätt att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet. "Årsavgift" betyder ett belopp som betalas av en aktuell Oberoende Representant för att förnya sitt Distributörsskap. Sidan 7

8 Artikel II - Starta och underhålla ditt Distributörsskap II.1. Din relation med ACN Som ACNs Oberoende Representant, är du en oberoende leverantör och är egenföretagare. En Oberoende Representant är inte en anställd, partner, agent eller juridisk företrädare hos ACN. Du kan välja dina egna metoder och arbetssätt och kan själva välja vilka timmar du vill arbeta och var, med förbehåll för de åtaganden som finns i Ansökan och Avtal för Oberoende Representanter samt dessa Riktlinjer och anvisningar. Du får inte ange, antyda eller förklara för någon person att du är anställd av ACN och du får inte ange, antyda eller förklara för en potentiell OR att hon/hon kommer att bli anställd av ACN. I vissa länder måste ACN hålla inne skatter eller sociala avgifter från belopp som betalats till Oberoende Representant och betala dessa belopp till statliga myndigheter eller betala skatter eller sociala avgifter för Oberoende Representanter. Det faktum att ACN måste hålla inne eller betala sådana skatter och sociala avgifter betyder inte att det föreligger ett anställningsförhållande. II.2. Bli en Oberoende Representant II.2.1. Krav för alla Oberoende Representanter Du kan som en privatperson eller en tillåten affärsenhet bli en Oberoende Representant. För att bli en Oberoende Representant måste du (1) fylla i Ansökan och avtal för Oberoende Representanter som finns på (2) betala Registreringsavgiften; (3) och tillhandahålla ytterligare information och handlingar som ACN kräver. I vissa länder måste en potentiell OR skicka in en undertecknad kopia av avtalet. I dessa länder, måste du skriva ut avtalet som skickas till dig i slutet av onlineregistreringen och skicka in en undertecknad kopia till ACN. Avtalet måste skickas in av den privatperson som vill bli en Oberoende Representant. För en tillåten affärsenhet (PBE) ska avtalet skickas in av den person som har befogenhet att övervaka den tillåtna affärsenhetens verksamhet (vi kallar denna person "Primär kontaktperson"). Privatpersonen eller den primära kontaktpersonen måste vara minst 18 år och en medborgare eller juridisk person med hemvist i sitt hemland. En Oberoende Representant måste ha behörighet att arbeta som en oberoende leverantör i sitt hemland. För att ansöka på uppdrag av en tillåten affärsenhet (PBE) måste den tillåtna affärsenheten existera vid den tidpunkt då Avtalet skickas in. Ikraftträdandedatum för Distributörsskapet är det datum då Ansökan godkänns av ACN och du meddelas om godkännande. Om Ansökan är ofullständig eller felaktig, kommer Distributörsskapet att skjutas upp tills ACN erhåller den begärda informationen och handlingarna. II.2.2. Tillhandahållande av information En potentiell OR måste se till att all information som skickas in till ACN i samband med avtalet är korrekt och fullständig. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till att ett avtal avvisas tills fullständig information har erhållits. En Oberoende Representant måste hålla informationen som lämnas till ACN angående hennes Distributörsskap uppdaterad. Du måste omgående informera ACN om nytt namn, ny adress, nytt telefonnummer, ny e-postadress, eller nytt bankkonto. De flesta ändringar kan skickas in online genom MittACN för Representanter. Sidan 8

9 II.2.3. Namn på distributörsskap; Tilldelning av Team-ID Om du är en privatperson måste distributörsskapet vara i ditt eget namn. För en tillåten affärsenhet (PBE) måste distributörsskapet återspeglas i Företagetsdokumentation. ACN förbehåller sig rätten att avvisa distributörsskap utan anledning. När du har blivit en Oberoende Representant, blir du tilldelad ett unikt nummer, som kallas ett "Team-ID", som identifierar ditt distributörsskap. Du bör uppmuntra dina Kunder att inkludera ditt Team-ID på alla Kundkontrakt. Du bör också inkludera ditt Team-ID på Ansökan och avtal för Oberoende Representanter som du är sponsor för. Underlåtenhet att ange ditt Team-ID kan resultera i att du inte får betalt för Kundens köp eller att Oberoende Representanter inte inkluderas i ditt säljteam. II.2.4. Ytterligare krav för tillåtna affärsenheter En Oberoende Representant kan driva ett distributörsskap genom att etablera en tillåten affärsenhet. En tillåten affärsenhet (PBE) kan variera mellan olika länder. ACN tillåter i allmänhet att affärspartnerskap, enskilda firmor och aktiebolag får bli Oberoende Representanter. Offentliga bolag, ekonomiska föreningar och företag samt ideella organisationer får inte ansöka om att bli Oberoende Representanter. ACN kan efter eget gottfinnande bestämma huruvida en viss typ av juridisk person kan bli en Oberoende Representant. Tillåtna affärsenheter måste uppfylla artikel II.2.1. och tilläggskrav. En Oberoende Representant som omvandlar ett distributörsskap från privatperson till en tillåten affärsenhet (PBE) måste uppfylla de ytterligare krav som gäller vid tidpunkten för omvandlingen. Ett nytt eller omvandlat distributörsskap kommer att skjutas upp tills dessa krav är uppfyllda. Om ett distributörsskap ägs av en juridisk person som inte är en PBE kan ACN kräva att distributörsskapet överförs till en tillåten affärsenhet (PBE) eller att distributörsskapet avbryts eller avslutas. Tillåtna affärsenheter (PBE) och deras aktieägare, verkliga ägare, styrelseledamöter och partners måste följa reglerna för flera distributörsskap och 100 %-regeln, som diskuteras i artikel II.10. Varje aktieägare, verklig ägare, styrelseledamot och partner i en tillåten affärsenhet är solidariskt ansvarig till ACN för åtgärder som den tillåtna affärsenheten utför. II Krav för inregistrerade enheter En tillåten affärsenhet (PBE) som är organiserad som en inkorporerad enhet (företag, aktiebolag, enskild firma, osv.) måste tillhandahålla minst följande uppgifter och handlingar ("Företagets dokumentation") till ACN: en kopia av bolagsordning; namn, adresser och ägarandel för alla personer med 5 % eller större juridiskt eller vinstintresse i den tillåtna affärsenheten (PBE); samt namn och adresser till styrelsen för den tillåtna affärsenheten. ACN får efter eget gottfinnande begära ytterligare uppgifter eller handlingar. Den tillåtna affärsenheten (PBE) måste utse en av sina direktörer eller tjänstemän som huvudkontaktperson för distributörsskapet. Huvudkontaktperson måste skicka in i Ansökan och avtal för Oberoende Representanter. Genom att göra det bekräftar huvudkontaktpersonen att distributörsskapet kan drivas inom ramen för PBEs auktoriserade affärsverksamhet. Huvudkontaktpersonen ansvarar för att övervaka PBEs verksamhet och för all kommunikation med ACN. Den tillåtna affärsenheten (PBE) får utse andra aktieägare, styrelseledamöter eller tjänstemän som övriga Sidan 9

10 kontaktpersoner. II Krav för affärspartnerskap Tillåtna affärsenheter (PBE) som är organiserade som affärspartnerskap måste tillhandahålla Företagets dokumentation: en kopia av partnerskapsavtalet eller annan handling som är godtagbar för ACN som utvisar partnerskapet; namn, adresser och ägarandel för alla personer med 5 % eller större juridiskt eller vinstintresse i den tillåtna affärsenheten (PBE); samt namn och adress på bolagsman, om sådan finns. ACN får efter eget gottfinnande begära ytterligare uppgifter eller handlingar. Ett partnerskap måste utse en av sina partners som huvudkontaktperson. Huvudkontaktpersonen måste skicka in i Ansökan och avtal för Oberoende Representanter för partnerskap och bekräfta att ACNs Distributörsskap ligger inom ramen för partnerskapets godkända verksamhet. i ett kommanditbolag måste bolagsman namnges som huvudkontaktperson och kan utse en eller flera av sina begränsade partners som övriga kontaktpersoner. ett allmänt partnerskap kan utse någon part som huvudkontaktperson. Alla andra parter måste betecknas som övriga kontaktpersoner. En partner i ett kompanjonskap får inte ha haft ett personligt distributörsskap och han eller hon får inte ha haft ett intresse i ett annat distributörsskap under de 12 månader som föregår avtalet om partnerskap. II Förändringar i ägande och upplösning av tillåtna affärsenheter (PBE) Tillåtna affärsenheter (PBE) måste först inhämta godkännande från ACN för ändringar som påverkar ägande 20 % eller mer. När ändringen är klar måste Tillåtna affärsenheter (PBE) tillhandahålla Företagets dokumentation till ACN. Förändring av juridiskt eller verkligt ägande med 50 % eller mer anses som försäljning enligt kraven i artikel II.8. En tillåten affärsenhet (PBE) kan ersätta en avgående aktieägare, styrelseledamot, partner eller förmånstagare om den nya aktieägaren, styrelseledamoten, partnern eller förmånstagaren inte har kopplats till en annan Oberoende Representant under de senaste 12 månaderna. Den Oberoende Representanten måste tillhandahålla Företagets dokumentation. Den avgående aktieägaren, styrelseledamoten, partnern eller förmånstagaren får etablera ett nytt distributörsskap. Om det nya distributörsskapet bildas inom 12 månader, måste det sponsras av den tillåtna affärsenheten (PBE). Om en tillåten affärsenhet (PBE) med fler än en aktieägare eller delägare har upplösts kan distributörsskapet överföras till de återstående aktieägarna eller partners under förutsättning att de följer 100% regeln som diskuteras i artikel II.10. Om överföringen skulle resultera i ett brott mot 100 %-regeln, måste en eller flera distributörsskap avslutas. II.2.5. Övrig kontakt och auktoriserade kontakter Huvudkontaktpersonen ansvarar för tillsyn av den tillåtna affärsenhetens verksamhet eftersom en Oberoende Sidan 10

11 Representant har full befogenhet att agera på uppdrag av distributörsskapet. Oberoende Representanter kan utse ytterligare individer som "Övriga kontaktpersoner". Övriga kontaktpersoner har full behörighet att agera för distributörsskapet. En Oberoende Representant kan också namnge en "Behörig kontaktperson" som har begränsad behörighet att agera för den Oberoende Representanten. Behöriga kontaktpersoner är inte Oberoende Representanter och har inte äganderätt eller andra rättigheter i distributörsskapet. En Behörig kontaktperson får specifikt inte: ändra information om distributörsskap ( personuppgifter, bankuppgifter, lösenord, mm); avbryta, förnya eller avsluta distributörsskap; överföra Kunder eller downline-or till eller från ORs konton; marknadsföra eller sälja ACNs Tjänster eller ACNs Produkter eller sponsra nya Oberoende Representanter; eller lägga till eller ändra Övriga kontaktpersoner eller Behöriga kontaktpersoner. II.3. Makar/livspartners som Oberoende Representanter Gifta par och livspartners kan gå med ACN som Oberoende Representanter och arbeta under samma distributörsskap (utom i Italien och Frankrike) eller under separata distributörsskap. Om makar eller livspartners arbetar under samma distributörsskap måste båda namnen anges på distributörsskapet. Om makar eller livspartners arbetar under separata distributörsskap, måste en partner vara sponsor för den andra. ACN kan kräva överföring av ett distributörsskap för att säkerställa efterlevnad med dessa krav. Om Oberoende Representanter med separata distributörsskap gifter sig eller blir sammanboende, måste en av de Oberoende Representanterna sälja eller säga upp sitt distributörsskap och (1) läggas till i den andra Oberoende Representantens distributörsskap eller (2) öppna ett nytt distributörsskap under sponsorskap av den andra Oberoende Representantens distributörsskap. Försäljning av ett distributörsskap omfattas av kraven i artikel II.8. Kunderna och Downline blir kvar hos det sålda eller avslutade distributörsskapet. ACN får säga upp det senaste distributörsskapet om Oberoende Representanter inte uppfyller detta krav. Om makarna eller livspartners skiljer sig eller slutar, måste OR meddela ACN hur detta kommer att påverka distributörsskapet genom att tillhandahålla ett skriftligt meddelande undertecknat av båda OR eller en kopia av ett relevant domstolsbeslut. Om det finns en tvist mellan Oberoende Representanter över ägandet av ett distributörsskap kan ACN avbryta distributörsskapet i avvaktan på en lösning. Om ett gemensamt distributörsskap avbryts, inte förnyas eller avslutas, kan ingen av parterna starta ett nytt distributörsskap under 12 månader. Någon av partnerna kan begära att det ursprungliga distributörsskapet aktiveras igen, vilket ACN får bevilja efter eget gottfinnande. II.4. Ansvar för kostnader Som en OR gör du affärer för ditt eget konto och du är själv ansvarig för alla kostnader, fordringar och skulder som uppkommer i samband med ditt distributörsskap. Sådana kostnader kan omfatta licenser eller tillstånd som krävs av dig för att driva ett företag; avgifter för juridiska frågor, skatter eller annan professionell rådgivning; försäkring; hyra av kontor, utrustning och utgifter; resor, måltider, representation och boende; samt kostnader i samband med marknadsföring eller presentation av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet till potentiella Kunder och OR. ACN ansvarar inte för att betala eller ersätta dessa eller andra kostnader som du har i samband med ACNs Distributörsskap. Sidan 11

12 II.5. Förnya ACNs Distributörsskap Den första perioden för en ORs Distributörsskap är 12 månader från ikraftträdandedatumet. Om en OR vill fortsätta sitt distributörsskap, måste han/hon skicka in en begäran om förnyelse (finns på MittACN för Representanter) och betala ny årsavgift. Årsavgiften utgör ett nytt avtal mellan OR och ACN med förbehåll för de mest aktuella villkoren för ACN. Om en OR förnyar inom 30 dagar från startdatumets årsdag (eller sista förnyelsedatum), kommer ett år att läggas till förnyelsedatumet. Om en OR förnyar mer än 30 dagar efter förnyelsedatum blir nästa förnyelsedatum 12 månader från det datum då årsavgiften betalades. En OR som inte betalar årsavgiften vid förnyelsedatumet avstår sin rätt till kvalificering och ersättning för perioden mellan förnyelsedatumet och datumet då årsavgiften betalas. Om distributörsskapet inte förnyas inom 12 månader från förnyelsedatumet avaktiveras distributörsskapet och OR måste bilda ett nytt distributörsskap. II.6. Avsluta Distributörsskapet Du kan säga upp ditt distributörsskap när som helst. Genom att avsluta ditt distributörsskap, är du fri från dina skyldigheter som OR och förlorar alla rättigheter som en OR har, inklusive rätten till utbetalning av intjänad men obetald ersättning. Om du säger upp ditt distributörsskap under de första 28 dagarna efter ikraftträdandedatum, erhåller du full återbetalning av din Registreringsavgift. Du kan också ha rätt att återlämna ACNs Produkter som du har köpt och erhålla en fullständig eller delåterbetalning. Olika rättigheter och processer gäller beroende på när du avslutar ditt distributörsskap. Se Ansökan och avtal för Oberoende Representanter eller MittACN för Representanter för en förklaring om hur du avslutar ditt distributörsskap och hur du lämnar tillbaka ACNs Produkter. II.7. Återinföra ett preskriberat distributörsskap En tidigare Oberoende Representant som kommer tillbaks till ACN inom 12 månader efter avbrott, ej förnyat eller uppsägning av sitt distributörsskap får endast göra detta under samma sponsor (eller om den ursprungliga sponsorn inte längre är en OR, den första aktiva upline-or). ACN får efter eget gottfinnande tillåta OR att gå med under en annan sponsor. OR måste skriva på ett nytt avtal och betala den då tillämpliga registreringsavgiften. II.8. Försäljning av distributörsskap Försäljningen av distributörsskap måste godkännas av ACN. För att begära godkännande måste en OR skicka en skriftlig begäran till ACN som innehåller namn, adresser och kontaktuppgifter till säljaren och köparen och en beskrivning av det vederlag som ska betalas. Vid mottagande av en försäljningsbegäran kommer ACN skicka erforderliga handlingar till OR som ska fyllas i av säljaren och köparen. En föreslagen köpare måste uppfylla kraven i artikel II.2. och får inte tidigare ha varit en ACN-OR. ACN förbehåller sig rätten att avvisa en föreslagen försäljning utan anledning. Den säljande OR kommer att debiteras en administrationsavgift om försäljningen godkänns. II.9. Om den Oberoende Representanten avlider eller blir arbetsoförmögen Om en Oberoende Representant avlider eller blir arbetsoförmögen, kan rättigheterna till distributörsskapet överföras till den Oberoende Representantens utsedda efterträdare på permanent eller tillfällig basis. Det kan hända att efterträdaren måste ingå en ny Ansökan och avtal för Oberoende Representanter. Om efterträdaren är under 18 år, kan distributörsskapet, med skriftligt medgivande från ACN, drivas av en förvaltare tills efterträdaren når 18 år. Vid tillfällig överföring av ett distributörsskap på grund av arbetsoförmåga, kommer ansvaret för distributörsskapet att återgå till den Oberoende Representanten genom att meddela ACN att arbetsoförmågan har upphört. Om en Oberoende Representant avlider eller blir arbetsoförmögen och inte har utsett en efterträdare kommer Sidan 12

13 distributörsskapet att upphöra tills ACN får ett domstolsbeslut eller annat meddelande om vad som ska hända med distributörsskapet. II.10. Flera distributörsskap och 100 %-regeln En privatperson eller en tillåten affärsenhet (PBE) kan äga, förvalta eller delta i endast ACNs Distributörsskap förutom vad som tillåts enligt dessa Riktlinjer och anvisningar och efter skriftligt medgivande från ACN. Som en utveckling av denna regel: En person får endast anges en gång som en huvudkontaktperson i ett distributörsskap; Ett bankkonto som används för utbetalning av ersättning till en Oberoende Representant får endast användas för ett enda distributörsskap; En person får inte lämna in en Ansökan och avtal för Oberoende Representanter eller vara involverad med distributörsskapet hos en annan Oberoende Representant om han/hon har ett befintligt distributörsskap eller har ägt, hanterat, eller deltagit i ett annat distributörsskap under de senaste 12 månaderna; och En person som lämnar en tillåten affärsenhet (PBE) kan öppna ett nytt distributörsskap endast om det har gått 12 månader sedan han/hon lämnade den tillåtna affärsenheten (PBE) eller om det nya distributörsskapet direkt sponsras av den tillåtna affärsenheten (PBE). Om ACN tillåter att en person deltar i mer än ett distributörsskap, får den personens totala intresse i alla distributörsskap inte överstiga 100 % av ett distributörsskap, och alla distributörsskap där privatpersonen har ett intresse måste finnas i samma säljteam och vara direkta sponsorer av varandra. Sidan 13

14 Artikel III Skyldigheter för en Oberoende Representant III.1. Etiskt uppförande och iakttagande av lagar III.1.1. Allmänna åtaganden ACN bedriver sin verksamhet på ett öppet, etiskt och pålitlig sätt och förväntar sig att dess Oberoende Representanter ska göra detsamma. OR förväntas följa de högsta etiska normer i sina kontakter med Kunder, andra Oberoende Representanter och ACN. OR måste följa andan som finns i dessa Riktlinjer och anvisningar. Följande är en icke-uttömmande förteckning över åtgärder som ACN anser oetiska. Att ge falsk information eller förfalska en signatur på handlingar som lämnas till ACN. Uppmuntra en Kund att köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter om du vet eller har anledning att känna till att Kunden inte har för avsikt att fullfölja köpet. Skicka ett Kundkontrakt eller en Ansökan och avtal för Oberoende Representanter utan Kundens eller eller den Oberoende Representantens vetskap eller samtycke. Lämna en anmodan för ACNs Tjänster eller ACNs Produkter genom att använda Team-ID för en annan Oberoende Representant. Göra falska eller vilseledande påståenden eller representationer till en nuvarande eller potentiell Kund eller OR angående ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet. Använda sig av hårdsäljning eller utnyttja personer som kan vara utsatta, såsom äldre och handikappade. köpa orimliga mängder ACNs Produkter i ett försök att utnyttja Kompensationsplanen. Pressa andra Oberoende Representanter eller Kunder att köpa oönskade ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. Göra uttalanden som nedvärderar ACN, dess anställda, dess tjänster eller produkter, ACNs Affärspartner eller andra Oberoende Representanter. Trakassera, hota, kränka eller vara hotfull mot ACN, dess anställda, ACNs Affärspartners, Kunder eller OR. III.1.2. Efterlevnad av lagar och regler Direktförsäljning är en starkt reglerad verksamhet och är föremål för lagar och branschkoder som är annorlunda och ofta mer restriktiva än de som gäller för andra branscher. Dessutom är ACNs verksamhet inom telekommunikation och allmännyttiga tjänster samt wellness- och kroppvårdsprodukter föremål för omfattande reglering. Som ACNs Oberoende Representant måste du följa alla tillämpliga lagar, förordningar, och DSA koder i ditt distributörsskap. Du kan hitta information om gällande lagar och hur du kan följa dem på MittACN för Representanter och i den landsspecifika information som tillhandahålls som en del av dessa Riktlinjer och anvisningar. Men eftersom lagar och förordningar ändras ofta, kan inte ACN garantera att den information den ger är aktuell eller korrekt. Du ansvarar för att förstå och följa alla europeiska, nationella och lokala lagar, förordningar och DSA-koder som gäller för ditt distributörsskap - både i ditt hemland och alla andra länder där du väljer att arbeta. Denna skyldighet omfattar följande: Följa alla tillämpliga lagar, förordningar och DSA koder som avser marknadsföring och försäljning av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet, inklusive relevanta konsumentskyddslagar och sekretesskrav, uppförandekoder för Europeiska direktförsäljningsföreningen (Seldia) och DSA i de länder där du arbetar med distributörsskapet. Sidan 14

15 Skaffa eventuella tillstånd, handelslicenser eller registreringar som krävs för att driva distributörsskapet. Till exempel, i vissa länder måste Oberoende Representanter som är privatpersoner registrera sig som företagare eller egenföretagare eller registrera sig för skatt, socialförsäkring eller hos andra statliga myndigheter. Köpa eventuell försäkring som krävs för att driva distributörsskapet. Spara alla handlingar såsom ordersedlar, kvitton och fakturor, som krävs för att driva distributörsskapet. Att genomföra alla eventuella registreringar, tillkännagivanden, deklarationer och betalningar som krävs för att säkerställa korrekt bedömning och betalning av skatter, inklusive personlig inkomstskatt och bolagsskatt, nationella eller lokala företagsskatter, moms, myndighetsavgifter och arbetsgivaravgifter (som t.ex. sociala avgifter och pension). ACN kan kräva att en Oberoende Representanter tillhandahåller handlingar och information som visar att den Oberoende Representanten uppfyller dessa krav. ACN samarbetar även med förfrågningar från statliga myndigheter och skattemyndigheter när det gäller om Oberoende Representanter följer tillämpliga lagar och förordningar III.1.3. Skatt Som OR är du ansvarig för efterlevnaden av skattelagstiftningen i ditt hemland och alla länder där du gör affärer. Som egenföretagare, kan du bli tvungen att göra periodiska utbetalningar av inkomstskatter och sociala avgifter baserade på belopp som ACN betalar till dig. Om inte ACN är skyldig att innehålla och betala dessa skatter och avgifter för din räkning är OR ensamt ansvarig för beräkning och betalning av sådana belopp. ACN ska inte hållas ansvarig för sådana betalningar eller eventuella böter, straff eller räntor för belopp som betalas för sent eller obetalda räkningar. En OR som använder en PBE kan vara föremål för olika eller andra skyldigheter. Det är din skyldighet att förstå de skattemässiga åtaganden som gäller för ditt distributörsskap. Om du säljer ACNs Produkter direkt till Kunder, kan du vara skyldig att debitera mervärdesskatt på denna försäljning och att betala eventuell moms till berörda myndigheter. Se artikel III för mer information. OR är ensam ansvarig för beräkning och indrivning av mervärdesskatt från Kunder för sådan försäljning, ifyllning av alla nödvändiga blanketter och betalning av moms till skatteverket. ACN kan inte ge individuell skatterådgivning till OR. Skattefrågor ska riktas till din personliga skatterådgivare. III.1.4. Att göra affärer utanför ditt hemland En viktig fördel med ACNs Affärsmöjlighet är att du kan använda ditt distributörsskap i varje land där ACN är verksamt. Varje OR har icke-exklusiv rätt att marknadsföra ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet i alla länder där ACN är verksamt. Vissa av ACNs Tjänster och ACNs Produkter kan dock vara avsedda för försäljning endast inom vissa länder. Säljbegränsningar anges på MittACN för Representanter och för ACNs Produkter på Benevitawebbplatsen. Det är förbjudet att marknadsföra och sälja ACNs Tjänster och ACNs Produkter i länder där de inte är godkända för försäljning. OR får heller inte skicka eller ordna transport av ACNs Produkter till ett land där produkten inte är godkänd för försäljning, oavsett om ACNs Produkter är avsedda för egen konsumtion eller återförsäljning. Slutligen får du inte marknadsföra och sälja ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet i länder där ACN inte är verksamt. De länder där ACN är verksamt identifieras på MittACN för Representanter. Lagar, förordningar och DSA-koder som gäller för marknadsföring av ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet varierar mellan länderna. En OR som driver sitt distributörsskap utanför hemlandet ansvarar för att förstå och följa alla tillämpliga lagar, förordningar och DSA koder i dessa länder. Sidan 15

16 III.2. Marknadsföring och försäljning av ACNs Tjänster, ACNs Produkter, och ACNs Affärsmöjlighet Att skaffa Kunder är hemligheten bakom att lyckas med ACN. Kvalifikationer och ersättning enligt Kompensationsplanen intjänas endast om du lyckas med försäljningen av ACNs Tjänster och ACNs Produkter till Kunder och om Kunden använder ACNs Tjänster. Det är viktigt att OR presenterar ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet klart och fullt till potentiella Kunder och OR, så att de kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter eller gå med ACN som en Oberoende Representant. Påminnelse: Oberoende Representanter behöver inte köpa några produkter eller tjänster från ACN i syfte att få ersättning eller kvalifikationer som ACNs Oberoende Representant. Kvalifikationer och ersättningar enligt kompensationsplanen baseras på försäljningen av ACNs Tjänster och ACNs Produkter till Kunder och Kundens användning av ACNs Tjänster. OR får inte uppge eller antyda till potentiella OR att de måste köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter. OR som väljer att köpa ACNs Tjänster eller ACNs Produkter gör det under samma villkor som gäller för andra Kunder. III.2.1. Allmänt Nätverksmarknadsföring är en beprövad säljmetod som värderas av konsumenter för sin "personliga touch" och som kan ge OR en flexibel intjäningsmöjlighet. Samtidigt kan direktförsäljning resultera i konsumentövergrepp i händerna på skrupelfria direktsäljare. Av denna anledning är direktförsäljning starkt reglerat av statliga myndigheter för att se till att konsumenterna är skyddade. Dessutom har Seldia och nationella DSA implementerat DSA koder för direktförsäljningsföretag och direktförsäljare som alla OR måste följa. För att följa gällande lagar och DSA koder måste OR följa följande metoder: från den första kontakten med en potentiell Kund eller OR, måste en OR identifiera sig som ACN Oberoende Representant och förklara anledningen till varför OR kontaktar den potentiella Kunden eller OR; OR ska informera den potentiella Kunden eller OR att ACN är medlem i Seldia (och i förekommande fall, den nationella DSA); om en potentiell Kund eller OR blir inbjuden till ett försäljnings- eller utbildningstillfälle, ska en OR avslöja syftet med evenemanget och ange vem som är värd; OR ska tillhandahålla fullständig, sanningsenlig och tydlig information om ACN och de villkor och priser som gäller för ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet samt ACNs service efter försäljning; OR ska inte använda sig av vilseledande, bedräglig eller otillåten praxis, eller göra falska, vilseledande eller överdrivna påståenden om ACNs Produkter, ACNs Tjänster eller ACNs Affärsmöjlighet; OR ska bara göra sådana påståenden om ACNs Tjänster, ACNs Produkter och ACNs Affärsmöjlighet som finns i officiella ACN-material eller som på annat sätt godkänts av ACN; OR ska råda potentiella Kunder och OR om den rätt de har att dra sig ur ett Ansökan och Avtal för Oberoende Representanter eller Kundkontrakt (som beskrivs i detalj i villkoren i Avtalet eller Kundkontraktet); OR ska erbjuda sig att demonstrera ACNs Produkter; OR ska ge råd om ACNs rutiner för klagomålhantering; OR ska informera om förekomsten av DSA koder som binder OR och ACN; OR ska ge Kunder och nya OR tillgång till och kopior av alla nödvändiga handlingar, däribland Ansökan och avtal för Oberoende Representant eller Kundkontrakt, villkor, priser, och en faktura; OR ska vara extra försiktig när han/hon hanterar potentiellt utsatta personer. Vid marknadsföring eller försäljning av ACNs Tjänster och ACNs Produkter ska OR se till att potentiella Kunder har Sidan 16

17 möjlighet att se över villkoren och prislistor för de Tjänster eller Produkter från ACN som de avser att köpa innan en beställning skickas in. Till de Kunder som inte köper ACNs Tjänster eller ACNs Produkter online direkt från ACN, ska OR förse följande handlingar och information till Kunden vid köptillfället: (1) en skriftlig kopia av Kundkontraktet (inklusive villkor och priser); en faktura; och (3) vårt Förslag till Uppsägningsformulär och Instruktioner. OR ska specifikt informera sådana Kunder om deras rätt att returnera ACNs Produkter inom 14 dagar efter köpet för full återbetalning. På begäran ska OR tillhandahålla en kopia av DSA uppförandekod för konsumenter till Kunderna. Kopior av dessa handlingar finns tillgängliga på MittACN för Representanter. Vid marknadsföring av ACNs Affärsmöjlighet ska en OR se till att potentiella OR har möjlighet att se över Ansökan och avtal för Oberoende Representant, inklusive dessa Allmänna villkor, ACNs Riktlinjer och anvisningar samt Kompensationsplanen innan Ansökan skickas in. III.2.2. Marknadsföring av ACNs tjänster III Fylla i och skicka in Kundkontrakt För att köpa ACNs Tjänster måste en Kund skicka in ett ifyllt och undertecknat Kundkontrakt till ACN eller fullfölja en beställning online. Oberoende Representanter måste förse Kunderna med Kundkontrakt eller med beställningsmöjligheten som finns online-som ställs till förfogande av ACN och ACNs Affärspartners. Beställningar från kunder som lämnas in på annat sätt kan komma att avvisas. En Kund måste själv personligen fylla i Kundkontraktet. OR kan hjälpa Kunderna att fylla i Kundkontrakt och kan lämna in ifyllda Kundkontrakt till ACN på begäran av en Kund. III Godkännande av kund och ikraftträdandedatum för Kundkontrakt ACN och ACNs Affärspartners har absolut rätt att godkänna eller avvisa ett Kundkontrakt. ACN har inget ansvar inför OR för avvisade Kunder. För att fastställa kvalifikationer och ersättning enligt kompensationsplanen, blir det datum och den tid som Kundkontraktet behandlas av ACN Kundkontraktets ikraftträdandedatum. För att säkerställa att du tidsmässigt får rätt förtjänst för inköp av ACNs Tjänster måste ACN få ett Kundkontrakt senast kl 14:00 CET den sista bankdagen i månaden. Om den sista dagen i månaden är en lördag, söndag eller helgdag i Nederländerna, blir den föregående bankdagen den sista bankdagen i månaden. III.2.3. Försäljning av ACNs Produkter III Allmänt ACN Wellness BV är säljaren av alla ACNs produkter som köps via Benevita-webbplatsen. All försäljning via Benevitawebbplatsen - oavsett om det är till OR eller andra Kunder - är föremål för de försäljningsvillkor som finns på Benevitawebbplatsen. Order för ACNs Produkter kan läggas via Benevita-webbplatsen 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan; beställningar behandlas dock endast under kontorstid. För att erhålla förtjänst för ACNs Produktförsäljning under en viss månad, måste beställningar tas emot av ACN senast 14:00 CET den sista bankdagen i månaden. Om den sista dagen i månaden är en Sidan 17

18 lördag, söndag eller helgdag i Nederländerna, blir den föregående bankdagen den sista bankdagen i månaden. III Produktinköp av OR Alla produktinköp måste ske från ACN OR kan köpa ACNs Produkter bara genom Benevita-webbplatsen, som kan nås via ORs onlinebutik eller direkt. OR uppmuntras att köpa via sina onlinebutiker för att se till att de får förtjänst för sina inköp av ACNs Produkter. OR kan köpa ACNs Produkter till sig själva och till sina familjer, eller om de vill använda dem som prover till potentiella Kunder eller OR eller för vidareförsäljning till Kunder. OR får inte sälja ACNs Produkter till andra OR eller köpa ACNs Produkter från andra OR, inklusive sina uplines eller downlines. OR får inte sälja ACNs Produkter till andra personer som OR vet eller har anledning att tro kommer att återsälja ACNs Produkter. En OR måste vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personer som köper ACNs Produkter från dem själva inte tänker bryta mot denna artikel III Kombinerade beställningar OR får inte lägga beställningar för ACNs Produkter genom att använda en annan ORs Team-ID. ACN avråder OR från att lämna in beställningar från mer än en OR med ett enda Team-ID. Om detta inträffar, kommer endast OR vars Team-ID användes för att slutföra köpet att få förtjänst för köpet. ACN kan inte allokera kombinerade beställningar bland fler än en OR. Automatiskt månatligt beställningsprogram ACNs automatiska månatliga beställningsprogram är en månatlig prenumerationstjänst och är ett enkelt sätt att se till att du får en regelbunden tillförsel av ACNs Produkter och kan uppfylla dina personliga krav på faktureringsvolym. De villkor som gäller inköp för automatiskt månatligt beställningsprogram ingår i Benevitas försäljningsvillkor. Inköp av alltför stora lager och 80 %-regeln ACNs Kompensationsplan är avsedd att kompensera OR för försäljning till Kunder. OR kan köpa ACNs Produkter för rimlig konsumtion till sig själva och sina familjer, för att använda som prover till potentiella Kunder eller OR eller för vidareförsäljning till Kunder. Det är förbjudet för OR att köpa ACNs Produkter enbart för att kvalificera sig för rabatter, bonusar, utmärkelser eller avancemang under ACNs Kompensationsplan. Dessutom får en OR inte köpa ACNs Produkter i större mängder än nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål eller uppmuntra andra OR att göra det. Genom att lägga en beställning på ACNs Produkter, intygar OR att han/hon har förbrukat, använt eller sålt minst 80 % av alla tidigare köpta ACNs Produkter. OR måste föra noggranna register över försäljning till Kunder för att visa att detta krav är uppfyllt. Dessa register måste lämnas till ACN på begäran. III Produktinköp av icke-or Kunder Kunder som inte är OR kan köpa ACNs Produkter från ACN via en OR webbutik eller Benevita-webbplatsen eller direkt från en OR. III Onlineköp ACN uppmuntrar OR att se till att Kunder vänder sig till deras webbutik eller Benevita-hemsidan för sina inköp av ACNs Produkter. Genom att Kunderna köper direkt från ACN med hjälp av ORs Team-ID, kommer försäljningen att hjälpa OR att Sidan 18

19 uppfylla sin personliga faktureringsvolym enligt Kompensationsplanen. Dessutom kommer ACN att hantera behandling och leverans av ACNs Produkter till kunder samt eventuella returer. III Direktförsäljning till Kunder OR kan också välja att sälja ACNs Produkter som han/hon har köpt från ACN direkt till Kunder. Försäljningarna är föremål för ytterligare lagar och förordningar som måste följas av den säljande OR. Vissa länder har infört begränsningar på direkt försäljning av wellness- eller kroppvårdsprodukter. OR bör läsa på MittACN för Representanter eller de landsspecifika bilagorna i dessa Riktlinjer och anvisningar för ytterligare information om dessa begränsningar. Informationskrav OR måste minst ge Kunderna de uppgifter som anges i artikel III.2.1. innan försäljningen avslutas. OR måste ge fullständig och korrekt information till Kunder om ACNs Produkter. Obligatorisk kundfaktura OR som säljer ACNs Produkter direkt till Kunder måste ge varje Kund en faktura vid försäljningstidpunkten. Fakturan måste överensstämma med gällande lagar och förordningar i det land där försäljningen sker. Det finns detaljerade krav på sådana fakturor. Därför rekommenderar ACN starkt att OR använder den fakturamall som finns tillgänglig på MittACN för Representanter. Denna mall uppfyller kraven i EU-direktivet om konsumenträttigheter och är godtagbart för användning i alla europeiska länder där ACN är verksamt. Om en OR inte använder ACNs fakturamall måste OR ge Kunden en faktura som åtminstone innehåller den information som finns i fakturamallen. OR måste också meddela Kunder att kunden har rätt att annullera köpet av ACNs Produkter från OR inom 14 dagar från leverans av ACNs Produkter och att de har rätt att erhålla en full återbetalning för ACNs returprodukter. OR måste behålla kopior av Kundens fakturor under minst två år (eller längre om det krävs enligt tillämplig lag). ACN kan när som helst begära kopior av Kundfakturor från OR. Priser ACN kommer att tillhandahålla ett rekommenderat butikspris för alla ACNs Produkter. OR har dock rätt att sätta sina egna butikspriser och får behålla all vinst de tjänar på ACNs Produkter. ACNs rekommenderade butikspris kommer att omfatta tillämplig mervärdesskatt för alla ACNs Produkter. Om OR debiterar ett annat pris, måste tillämplig moms debiteras. All moms måste betalas till myndigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Om direktförsäljning till privatkunder inte är tillåten enligt gällande lag, kan en OR använda ACNs Produkter som han/hon har köpt in för privat konsumtion eller för att demonstrera användningen av ACNs Produkter till potentiella Kunder och OR. Kunder och OR i dessa länder bör vända sig till ORs webbutik eller Benevita-webbplatsen för att beställa ACNs produkter. Returer av ACNs Produkter till OR Enligt EU-direktivet om konsumenträttigheter, har en Kund som köper ACNs Produkter från en OR rätt att häva sitt köp med full återbetalning inom 14 dagar. Som påpekas i artikel III.2.1 ovan måste OR informera Kunder om sin ångerrätt vid försäljningstillfället. Kunder som vill returnera ACNs Produkter till OR måste meddela OR om sitt beslut inom 14 dagar från leveransen av ACNs Produkter till Kunden. Kunder måste stå för kostnaden att returnera ACNs Produkter till OR. För att vara berättigad till en återbetalning måste ACNs Produkter vara i oskadat skick, oöppnade och alla förseglingar och Sidan 19

20 förpackningar ska vara obrutna. Om dessa villkor är uppfyllda, måste OR återbetala alla belopp som erhållits från kunden, inklusive priset för ACNs Produkter, moms och eventuella fraktkostnader som Kunden betalat för leverans av ACNs Produkter. Återbetalningen måste ske inom 14 dagar från ORs mottagande av ACNs Produkter. Viktigt meddelande: ACNs Produkter som köpts från en OR måste returneras till den säljande OR.. De får inte returneras till ACN. Endast ACNs Produkter som köpts direkt från ACN får returneras till ACN i enlighet med försäljningsvillkoren som finns på Benevita-webbplatsen. Förbjudna försäljningskanaler OR får enbart marknadsföra och sälja ACNs Produkter genom att använda metoder för nätverksmarknadsföring. Följande försäljningskanaler är inte tillåtna för att sälja ACNs Produkter utan skriftligt medgivande från ACN. Att tillhandahålla prover av ACNs Produkter kan tillåtas via några av dessa kanaler om föregående medgivande har erhållits av ACN. Butiker, inklusive hälsokostbutiker, livsmedelsbutiker och andra sådana inrättningar. Medicinska inrättningar, inklusive läkarmottagningar, sjukhus, vårdinrättningar, viktminskningskliniker eller liknande inrättningar. Serviceinrättningar, såsom salonger, gym och hälsoklubbar. Mässor, idrottsevenemang, samhällsevenemang, loppmarknader, bytesmarknader eller liknande händelser. Internetförsäljning (utom för en ORs webbutik eller Benevita-webbplatsen). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, försäljning via auktionswebbplatser online, sociala nätverk (som Facebook och Twitter), sociala medier (som Instagram och YouTube), onlineforum, anslagstavlor, bloggar, wikier och podsändningar. OR får marknadsföra ACNs Distributörsskap via Internet, förutsatt att det sker i enlighet med artikel IV i dessa Riktlinjer och anvisningar. III.3. Förbjudna metoder III.3.1. Tillhandahållande av falska Kundkontrakt eller information En OR som uppmuntrar eller tillåter en Kund att lämna falska eller ofullständiga uppgifter till ACN ska omfattas av påföljder enligt dessa Riktlinjer och anvisningar. Eventuell ersättning eller kvalifikationer som intjänas av en OR eller OR Upline som ett resultat av ett falskt Kundkontrakt eller falsk Kundinformation kan återkallas. III.3.2. Inriktning på känsliga och högriskkunder OR får inte marknadsföra och sälja ACNs Produkter till personer under 18 år eller till personer vars fysiska, psykiska eller känslomässiga tillstånd gör dem oförmögna att förstå de villkor och priser som gäller för ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet eller som gör dem mottagliga för påtryckningar att köpa ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet. En OR ansvarar för att säkerställa att Kunder som inte behärskar det officiella språket i Kundens hemland, fullt ut förstår de villkor, bestämmelser och priser som gäller för ACNs Tjänster, ACNs Produkter eller ACNs Affärsmöjlighet. En Oberoende Representant som vänder sig till Kunder vars tjänster avslutades av en annan tjänsteleverantör på grund av utebliven eller försenad betalning eller som visar sig ha indrivningsbara skulder utöver genomsnittet, och som inte vidtar rimliga åtgärder för att ta itu med en sådan situation på begäran av ACN, kan bli föremål för påföljder enligt dessa Riktlinjer och anvisningar. Sidan 20

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör

Läs mer

DISTRIBUTÖRS- AVTAL 1. BAKGRUND 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR

DISTRIBUTÖRS- AVTAL 1. BAKGRUND 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR DISTRIBUTÖRS- AVTAL DISTRIBUTÖRS- AVTAL Eqology marknadsför och säljer naturliga hälsokost- och hudvårdsprodukter på den skandinaviska marknaden. Företagets affärsidé är att sälja produkterna, via självständiga

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer