DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN HÅLLBARA RÖRELSEN"

Transkript

1 DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen vintern/våren 2011

2 Vi siktar framåt Vi har tagit oss fram till det andra och sista året för det här projektet. Men det innebär inte slutet för handikappförbundens satsning på sin personal. Istället ser vi hur arbetet med den kommande strategiska kompetensutvecklingen tar allt mer form. Under projekttiden tar vi igen mycket av den saknade satsning på utbildning från tidigare år samtidigt som vi bygger upp kunskap och system för att ge oss möjligheten att fortsätta stå starka. Systemet kommer göra det möjligt att fortsätta samordna utbildningar med kommande kataloger. Nu erbjuds vi utbildningar helt utan kostnad. Efter projektet kan vi få dem till ett bra pris. En nyhet i katalogen är därför att vi redovisar utbildningarnas pris för att visa vad de kommer kosta efter projektets slut. Passa på att gå en utbildning redan nu medan de är gratis! Örjan Brinkman Generalsekreterare Handikappförbunden 2

3 Innehåll Administration Ekonomi Kommunikation Ledarskap MR Projektledning Språk Paketutbildningar Lokal och anmälan Om projektet

4 Administration Excel, grund En utbildning för dig som vill använda Excel för att kunna arbeta med budget och diagram. Efter utbildningen har du grundläggande kunskaper i Excel och kan hantera formler för budgetering och registerhantering. Du kan också illustrera dina siffror med talande diagram. Kursen ges i Excel Förstå programmets uppbyggnad Använda de viktigaste funktionerna för att hantera värden Formatera celler Skapa diagram Använda layout i Excel Hantera kalkylblad Hantera register Excel, påbyggnad För dig som använder Excel i ditt dagliga arbete för olika slags beräkningar. Det kan vara i arbete med budgetering, bidragskalkyler, nyckeltal och analyser. Utbildningen ger dig kunskaper om programmets mer kvalificerade verktyg. Kursen ges i Excel Registerhantering Pivottabeller Avancerat filter Logiska tester, omformler Makron Funktionshantering Mallar Grafik och avancerade diagram Talformat 3-4 februari senast anmälan: 17 januari april senast anmälan: 28 mars (exkl moms) 120 (exkl moms)

5 Outlook intern kommunikation Du lär dig att använda funktionerna i Outlook. I programmet kan du göra mycket mer än skicka e-post. Kursen ges i Outlook Utseende och definitioner Skicka, läsa och besvara e-post Bifoga filer Organisera e-posten Säkerhet och e-post Kontakter Kalender Word, grund Med hjälp av Word kan du få dina dokument att se professionella och välstrukturerade ut. Du lär dig hur du skapar, skriver och redigerar olika dokument på ett smart sätt, såsom protokoll, PM, rapporter eller uppsatser. Kursen ges i Word Skriva och redigera text i olika dokument De viktigaste funktionerna för att strukturera och hantera dokument med hjälp av till exempel rubriker, styckeindelning, teckenformat, spalter och tabeller Hantera bilder och figurer i dokument Administration 3 4 mars senast anmälan: 1 februari februari senast anmälan: 24 januari 120 (exkl moms) 120 (exkl moms) 5

6 Administration Word, påbyggnad För dig som kan grunderna i Word och vill gå vidare med ytterligare användbara funktioner som tabeller. Du lär dig också hantera långa dokument och automatiserade utskick. Kursen ges i Word Layoutfunktioner i Word Använda avancerade tabellfunktioner Använda funktioner för långa dokument Använda Word för att skapa massutskick maj senast anmälan: 11 april 120 (exkl moms) 6

7 Bokslut och årsredovisning Här lär du dig att upprätta bokslut och årsredovisning så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av löpande bokföring och regler och krav för bokslut och årsredovisning Arbetsgången vid bokslutsarbetet Värdering av tillgångar och skulder Avskrivningar Bokslutsdispositioner Beräkning av bolagsskatt Inkomstdeklarationen Årsredovisningen Budget verksamhet och projekt En praktisk utbildning för dig som är budgetansvarig. Arbeta fram en budget Beräkning av intäkter och kostnader Budgetuppföljning Läsa och förstå ekonomiska rapporter Rutiner för att kontrollera kostnader Presentera och förmedla ett ekonomiskt budskap Ekonomi april senast anmälan: 28 mars 5-6 maj senast anmälan: 4 april 180 (exkl moms) 120 (exkl moms) 7

8 Kommunikation Att nå ut med sitt budskap Om du inte syns finns du inte. Dagens mediebrus gör det svårare att nå ut. God marknadsföring bygger på analyser och välgenomtänkta strategier som sedan övergår i taktiska åtgärder. Den här utbildningen är särskilt framtagen för att möte de ideella organistionernas behov. Arbeta med marknadsföring Hitta målgrupper Målgruppsanpassa budskap Blogg/Wordpress Bloggande är ett smidigt sätt att kommunicera med organisationen, dokumentera sitt projekt och få kontakt med intresserade. Vi tittar på hur bloggar fungerar och diskuterar möjliga användningsområden. Wordpress som publiceringsverktyg Länkar Bildpublicering Syndikering Nyckelord Hur man navigerar i bloggosfären RSS-flöden Bloggprenumerationer april senast anmälan: 21 mars 1-2 mars senast anmälan: 31 januari 8 Utbildn ingens pris efter 120 (exkl moms) 160 (exkl moms)

9 Lobbyarbete Utbildningen vänder sig till dig som vill bli bättre på att påverka politiska beslut och beslutsfattare och nå ut med dina frågor i media. Att sätta sin egen dagordning i debatten Vem ska man kontakta politiker eller tjänstemän? Att få genomslag för åsikter i sakfrågor Mediaträning Vi tittar på kända exempel på mediehantering. Vad är det som gör att vissa personer klarar sig undan medan andra tvingas avgå? Vi varvar föreläsningsavsnitt med praktisk träning Hantera media efter ett pressmeddelande Lär dig prata om det du vill prata om Status och förhållande till journalisten och din publik Kommunikation 9 10 mars senast anmälan: 7 februari 2 maj senast anmälan: 4 april 120 (exkl moms) 80 (exkl moms) 9

10 Kommunikation Sociala medier En utbildning för dig som vill lära dig mer om sociala medier och hur du kan använd dem i ditt dagliga arbete. Vi testar och diskuterar webbverktyg som kan hjälpa dig att utveckla din kommunikation och verksamhet Google Wikipedia Bloggar Facebook Flickr Twitter Omvärldsanalys Materialinhämtning Marknadsföring Dokumentation Tillgänglig PDF I utbildningen får du lära dig hur du skapar, redigerar och testar både nya och befintliga pdf-dokument så att de är tillgängliga för alla. Vem behöver tillgängliga filer och vilka hjälpmedel används? Vad kännetecknar ett tillgängligt PDF-dokument? Skapa dokument i Word och konvertera till pdf Att tillgänglighetsanpassa ett befintligt PDF-dokument. Redigering, vad ska du tänka på? Formatmallar, stycken, tabeller, bilder, tabeller Adobe Acrobat, inställningar och efterarbete Kontroll och test av tillgängligheten Tillägg av tillgänglighetsfördelar 5 april senast anmälan: 7 mars 29 mars senast anmälan: 24 januari (exkl moms) 250 (exkl moms)

11 Tillgänglig webb Du får lära dig vad du som redaktör eller informatör måste tänka på för att skapa tillgänglig information. Vi visar hjälpmedel och du får se på bra och dåliga exempel på olika webbplatser. Vi går igenom riktlinjer och visar hur du använder dessa praktiskt. Grundläggande information om tillgänglighet på webben Funktionshinder och anpassningar Information om den internationella W3C standarden WAI, och riktlinjerna i 24 timmarswebben Läsbarhet Skriva länktexter och alternativtexter på bilder Rubriker som alla kan ta del av Kommunikation 30 mars senast anmälan: 24 januari 250 (exkl moms) 11

12 Ledarskap / MR Grundläggande ledarskap En utbildning för chefer och teamledare. Utbildningen bygger på egen träning, tillämpning reflektion och föreläsningar. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna arbetsuppgifter att genomföra till nästa träff. Mitt uppdrag och min roll Vad innebär det att vara ledare Kommunikation, möten och svåra samtal Hur min personlighet påverkar mitt ledarskap. Feedback Karriärplanering och utvecklingspunkter Att leda andra kommunikation, grupputveckling och utvecklings-/förändringsarbete Grupprocesser FN-konventionen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett nytt intressepolitisk redskap. Den här utbildningen ger dig kunskaper om konventionen och hur den kan användas av din egen organisation. Mänskliga rättigheter Konventionens bakgrund och framväxt Konventionens innehåll rättigheter och åtgärder De viktigaste artiklarna för din organisation Konventionen som intressepolitiskt redskap mars, april och maj senast anmälan: 24 januari 1160 (exkl moms) 16 mars senast anmälan: 16 februari 13 april senast anmälan: 11 mars 80 (exkl moms)

13 Att söka projektmedel Många upplever att det är snårigt och svårt att ta fram och driva ett projekt på ett framgångsrikt sätt. Det finns många olika fonder att söka medel ifrån och de har alla olika regler som du måste förhålla dig till. Det här är en praktisk utbildning som vänder sig till dig som arbetar med projektverksamhet och vill bli bättre på att ta fram projekt. Skriva en projektansökan Olika fonder och deras speciella villkor Projektledarskap En utbildning för dig som vill lära dig leda ett projekt effektivt och målinriktat. När är det bra med projekt? Kriterier för ett projekt Projektets innehåll och förlopp Målformulering Projektplan Projektorganisation Budget Genomförandet Roller Rapport och utvärdering Samarbete Kommunikation Konflikthantering Projektledning 3 mars senast anmälan: 3 februari 14 april senast anmälan: 14 mars 80 (exkl moms) mars senast anmälan: 21 februari 180 (exkl moms) 13

14 Språk Byråkratiengelska Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i internationella projekt eller deltar i konferenser, utbildningar och nätverk där engelska är det gemensamma språket. Ta gärna med exempel på texter som du arbetar med. Diskutera och argumentera Ge information muntligt/skriftligt Möten och konferenser Ordkunskap Att läsa och förstå rapporter och andra texter Skriva e-post Personliga möten/att umgås mars senast anmälan: 16 mars 180 (exkl moms) 14

15 Paketutbildning För att förbättra möjligheterna för er som har behov av flera utbildningar från olika ämnesområden erbjuder vi även en paketutbildning. Den är främst framtagen för er som har en stor bredd i era arbetsuppgifter. Kanske arbetar ni på ett litet kansli och får utföra de flesta uppgifter. Första paketutbildningen som vi erbjuder är det Lilla kanslipaketet. Lilla kanslipaketet, 4 dagar Grundläggande ekonomi Organisation Rapportering Budget Ekonomiska begrepp Grundläggande bokföring Att nå ut med sitt budskap Arbeta med marknadsföring Hitta målgrupper Målgruppsanpassa budskap Kommunikation/service Kommunikation, mer än bara ord Attityder, kunskaper och värderingar Konflikthantering Organisationens image/personlig image Paketutbildning 4 dagar Ej ännu satt. Uppdatering sker via webben. Utbildningarnas pris: Utbildningarnas pris efter 15

16 Lokal och anmälan Var är utbildningarna? Alla utbildningar genomförs i Tinta Utbildnings/ABF Norra Stor-Stockholms lokaler på Esplanaden 3 C i Sundbyberg. Deltagarna bjuds på fika under dagen. Lunch bekostas av deltagaren. Vägbeskrivning Från Sundbybergs tunnelbana och pendeltåg tar det ca 5 minuter att gå till våra lokaler som ligger på Esplanaden 3C. Gå uppgång Landsvägen, följ vägen på höger sida tills du ser ett tegelhus med en portal rakt framför dig. Gå igenom portalen, ta andra porten till höger, nr 3C. 16

17 Hur anmäler jag mig? Din anmälan till utbildning ska du göra i samråd med din chef. Du anmäler dig till utbildningarna på vår webbplats. En vecka före utbildningens start kommer du att få ett välkomstbrev. Avbokar du senare än tre arbetsdagar före tillkommer en avgift på 400 kronor. Anmäl dig här: Lokal och anmälan 17

18 Om projektet Varför genomför vi projektet Den hållbara rörelsen? Under utvecklingsarbetet med Handikappförbunden iakttogs följande behov: Ökad satsning på personalens kompetens Genomföra en bra generationsväxling Ökad medvetenhet kring mångfald och likabehandling Ökad kunskap om kompetensutveckling som strategiskt verktyg Handikappförbunden startade därför det här projektet med Europeiska Socialfonden som finansiär. Projektet startade januari 2010 och avslutas december

19 Vad händer framöver? Projektet gör sitt sista år under Förutom utbildningar som finns i den här katalogen är det mycket annat som händer. Nytt kursutbud till hösten 2011 Uppdragsutbildningar på högskolenivå Mentorsprogram Arbete med jämställdhetspolicy och likabehandlingsplaner Verktyg för strategiskt arbete med kompetensutveckling Comaea Sprida metoder, resultat och verksamhet till förtroendemannaorganisationerna Om projektet 19

20 Anmäl dig på webben utbildning Vill du veta mer? Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. Kontakt Peter Westerdahl Telefon: Handikappförbunden Box 1386, Sundbyberg

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer