Projektredovisning Allt är möjligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning Allt är möjligt"

Transkript

1 Projektredovisning Allt är möjligt

2 Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise Halvardsson... 6 Tjejkväll med Somaliska föreningen... 6 Film och filmen som adaption... 7 Musikproduktion... 7 imovie skapa filmer och trailers... 7 Våren Tre böcker tre filmer... 8 Vad säger musiken?... 8 Författarbesök av Magnus Nordin... 8 Cosplay... 9 Sommarläsning... 9 Hösten Pocketkorgen en aktion i Läslust november... 9 Kompetensutveckling och omvärldsbevakning... 9 Grunder i imovie för ipad... 9 Hemslöjd Learn Do Share, Göteborg BUFF barn och unga filmfestivalen Ett evigt berättande Studiebesök Författarskola Makete-metoden Omvärldsbevakning Avslutning, framtid Slutord Bilagor

3 Förord Det har varit en förmån att få arbeta som projektledare för Allt är möjligt på kulturoch fritidsförvaltningen i Nässjö, ett projekt med uppgift att väcka intresse för läsning, berättande och kreativt skapande hos ungdomar, gårdsbesökare, på ungdomsgården i Kulturhuset Pigalle i åldern år. Projektet har inte bara varit ett läsfrämjande projekt utan lika mycket ett demokratiskt projekt genom empowerment möjligheten för ungdomar att påverka verksamhetens inriktning och innehåll. Att alla ska ha möjligheten att pröva på och utveckla sin kreativitet, ha tillgång till media och kunskap genom engagerad personal är för oss en av demokratins grundpelare. Förutom att böcker är viktiga för att de bidrar till ett bättre språk så är de viktiga för att de berör. Genom läsning får man tillträde till nya världar som kan väcka känslor som lust, glädje, sorg, igenkännande och mycket annat. Via böcker möter man nya människor och sinnet berikas med nya tankar. Läslust och läsglädje har varit viktiga element att förmedla förutom språk- och demokratiaspekterna. I projektgruppen har vi försökt använda olika utryck för att väcka denna lust och för att nå så många av våra gårdsbesökare som möjligt. Vi har haft många bra samarbetspartner under projektåret, bland annat representanter för kommunbibliotek, studieförbund, skola, föreningsliv, regionala tjänstemän inom kultur- och utveckling, författare och enskilda företagare som engagerat sig i olika aktiviteter med projektet som avsändare. Projektgruppen som har arbetat med Allt är möjligt har gemensamt kommit med råd, stöd för varandra, kunskapsutbyte och deltat med sig av sina nätverk. Till alla er som bidragit till projektet Allt är möjligt vill vi säga ett stort tack. Vi vill också rikt ett särskilt tack till Länsbibliotek Jönköping och Kulturrådet för stöd till projektet. Nässjö den 23 december 2014 genom projektgruppen Per Andrén Projektledare 3

4 Bakgrund Genom en omorganisation på Kulturhuset Pigalle blev ungdomsgård, konsthall, bibliotek samt skolbibliotek en enhet. Förstudien av Allt är möjligt resulterade i inriktningen på att arbeta med ungdomar, läsfrämjande, kreativt skapande, samarbeten och kompetensutveckling under detta projektår. I arbetet med förstudien genomfördes studiebesök, projektgruppsmöten och samtal med fokusgrupper för att inspirera till och definiera projektmålen som vi sedan arbetat efter. Syfte Genom projektet ville vi skapa möjligheter för ungdomar att testa olika former av kreativt berättande och kreativt utövande. På ungdomsgården skapades projektets testmiljö där kreativiteten hos ungdomarna skulle stimuleras och utvecklas. Att tillsammans med ungdomar hitta drivkraften för berättande utifrån deras egna individuella behov. I Kulturhuset Pigalle finns möjligheter att väcka nyfikenhet och lotsa ungdomarna vidare från ungdomsgård till andra lokaler i fastigheten. Här finns Kulturskolans lokaler för instrument samt inspelningsstudio, konsthallens verkstad, scener av olika storlek, teknisk utrustning, fördjupningslitteratur och annan media finns att beställa via biblioteket. I ungdomsgården ansvarar ungdomarna själva, med handledning och stöd av medarbetare, för hur lokalen skulle förändras och vad den skulle innehålla. Arbetet i projektet blev ett nytt sätt att arbeta närmre mellan enheterna med ett gemensamt fokus på målgruppen. Personalen skulle kunna arbeta tätare tillsammans och att lokalerna användas tillsammans i större utsträckning. Projektmål (Konkret måluppfyllnad kursivtext) Erbjuda en miljö där ungdomar känner sig välkomna och genom *empowerment, vara med och bestämma verksamhetens utformning och innehåll. Utformning av lokalerna/stödja ungdomarnas idéer och utveckla dessa Verka för en plats där både killar och tjejer känner att de är välkomna på lika villkor med läsande, berättande och skapande i fokus. Alla bär på berättelser/alla får delta utifrån ungdomsgårdens ordningsregler Temakvällar och aktiviteter med mångkulturellt inslag i samarbete med föreningar och organisationer. Aktiviteter kopplade till olika konstnärliga uttrycksätt/ aktiviteter riktade till speciella grupper/ främja integration Involvera ungdomarna i alla delar av litteraturen: idé-kläckning, skrivande, designande, läsande, berättande, förmedlande och omformande. 4

5 Musikskapande/ låtskrivande/ noveller/ sägner och sagor/ dramaturgi/ karaktärsuppbyggnad/ miljöbeskrivning Genom ny teknik hitta förutsättningar att skapa nyfikenhet och uppmuntra läsande och berättande på nya sätt. Storytelling/ storycreating/ rörliga bilder/ ljudinspelning/ programvaror/ ipad Avdramatisera läsandet för de med läs- och skrivsvårigheter och utifrån berättande inspirera till skapande i olika konstformer. E-böcker/ ljudböcker/ förebilder/samtalsgrupper/ individuellt stöd Ha kompetent personal som aktivt arbetar mellan enheterna och som fortbildar sig och tillsammans med ungdomarna se till att vi ligger i framkant med ny teknik. Vi lär av varandra/ studiebesök/ utbildning och kurser Skapa strategier för arbete där läsning, berättande, skapande och ny teknik vävs samman. Inom projektgruppen processa fram strategier för fortsatt arbete Skapa möjligheter för att implementera verksamheten permanent. Förstärka vi känslan och riva väggar *Empowerment är ett begrepp som står för att stärka ungdomars självkänsla så att de tar egna initiativ till att skapa verksamhet. Metod Genom samverkan och samarbete i verksamhetens olika delar inspirera och uppmuntra till det egna kreativa skapandet genom berättande. Samarbeten med skolbibliotek, folkhögskola, föreningar och organisationer både på lokal- och regionalnivå. Exempel på direkta aktiviteter har varit: Bokprat, författarbesök, studiebesök, föreläsningar och workshops av olika slag. Marknadsföring Projektet har till den 22 december 2014 en flik på Nässjö kommuns biblioteks hemsida, med information om projektet och ett kalendarium med aktiviteter som genomförts. Projektet har också funnits på Länsbibliotek Jönköpings hemsida. Det finns också länkar till andra sidor som kar kreativ karaktär. En Instagram symbol finns också på sidan som tar besökaren direkt till projektets Instagram-flöde där man kan titta på bilder från verksamheten och aktiviteter som genomförts. Fliken på hemsidan har varit projektets ansikte utåt tillsammans med Instagram-kontot och ungdomsverksamhetens Facebook-konto. 5

6 Projektåret I detta avsnitt beskrivs några av de aktiviteter som Allt är möjligt har genomfört under projektåret och hur vi genomförde dom. Hösten 2013 Under hösten förankrades projektet bland målgruppen och olika intressenter. Projektgruppen arbetade fram en projektplan och en tidsplan kopplad till denna. Gruppen gjorde också upp riktlinjer för att möjliggöra aktiviteter i den öppna verksamheten. Projektgruppen kom också med förslag på former av kompetensutveckling inom projektgruppen och projektledare började nätverka för att kunna tillgodose dessa önskemål. Projektet skulle genomföras samtidigt som verksamheten hade öppet, dvs två kvällar i veckan. Projektet fick en landningsplats på kommunbibliotekets hemsida och Instagram-konto skapades. Information om projektet gick ut till skolor i kommunen och affischer om projektet sattes upp på allmänna affischeringsplatser. Illustration av dikter Första aktiviteten vi hade tillsammans med gårdsbesökarna var att illustrera dikter. Vi genomförde aktiviteten i konsthallens verkstad. Ungdomarna fick var och en välja en dikt som de kände för och sedan illustrara känslan av dikten med akrylfärg på duk. Konstverken sattes sedan upp på ungdomsgården och fick hänga fram till jul. Poetryslam med Louise Halvardsson Louise Halvardsson är författare och estradpoet, hon är uppväxt i Nässjö men bor numera växelvis i London och Göteborg. Vi frågade Louise om hon kunde tänka sig att leda en poetryslam workshop eftersom gårdsbesökare med intressen för estradpoesi efterfrågat detta. Under en kväll fick ungdomarna skriva och framföra sina alster med stöd och hjälp av Louise. Det var många fina framföranden som vi fick ta del av under kvällen. Louise kom också att skriva ner sina tankar kring vårt projekt om vad vi borde tänka på och hur vi kunde arbeta vidare med skrivande som en läsfrämjande insats. Tjejkväll med Somaliska föreningen Som en del i vårt integrationsbyggande arbete och att locka fler gårdsbesökare med annat urspring knöt en av projektmedlemmarna kontakt med somaliska föreningen Ladan i Nässjö. Ladan driver en ideell ungdomsgård med somaliska ungdomar som besökare. Vi ville öka samarbetet mellan vår verksamhet och den somaliska. Initieringen blev en tjejkväll på ungdomsgården i Kulturhuset Pigalle med filmvisning och diskussion. Vår verksamhet stod för lokal och tilltugg och somaliska föreningen stod för att hyra en passande film. Under kvällen deltog 12 tjejer och två personal, det var lika delar svenska som somaliska tjejer. Kvällen var mycket lyckad och blev ett första steg i ett fortsatt samarbete med föreningen Ladan. Vi har märkt ett ökat deltagande av gårdsbesökare med somalisk härkomst både tjejer och killar. 6

7 Film och filmen som adaption Anna Rydell, utvecklare film, Kultur och utveckling, Jönköpings län höll i en introduktion i film, filmskapandet, filmens uppbyggnad och filmens språk. Workshopen arrangerades i ungdomsgårdens bio-rum och vi hade många intresserade ungdomar som deltog. Workshopen var ett initiativ av två av våra gårdsbesökare, men även något som efterfrågats inom projektgruppen att få kunskapsinhämtning från regionalt kunskapscentrum. Musikproduktion Detta är en av de individuella aktiviteter som genomförts i projektet. Genom empowerment perspektivet kom Waahesti till ungdomsgården och ville använda vår digitala rep-studio. Han hade skrivit två texter på sitt modersmål somaliska och ville med stöd av personalen spela in dessa och lägga musik till för att sedan göra musikvideor. En av fritidsledarna som också varit med i projektgruppen hjälpte Waahesti och hans kompis att komma iordning i studion och instruera dem i tekniken. När musiken väl var inspelad kunde de gå vidare med att spela in två enkla musikvideor i vår dansstudio för att sedan klippa ihop musik och bild. Det färdiga resultatet laddades sedan upp på en Youtube-kanal. imovie skapa filmer och trailers Gårdsbesökarna gjorde egna berättelser i imovie med våra nya ipads. Delar av projektgruppen var på Mediacenter i Jönköpings län och gick en grundkurs i imovie under en dag. Kursens innehåll kunde sedan användas i en aktivitet tillsammans med ungdomarna på gården då det hade efterfrågats ipads med appar som kunde vara ett stöd i kreativiteten. Projektledaren för Allt är möjligt höll i denna imovie workshop och det resulterade i fyra korta filmer om Kulturhuset och tre trailers om ungdomsgården. Personal och ungdomar deltog i aktiviteten på lika villkor och vi lärde tillsammans. Några av aktivitetsdeltagarna hade arbetat i imovie förut och fick då vara sakkunniga och instruera personalen i hur man redigerar och lägger till effekter i verktyget. Aktiviteten blev också en naturlig introduktion av de ipads som hade köpts in till verksamheten genom projektet. Paddorna har under året använts flitigt och gårdsbesökarna får komma med önskemål om nya appar som ska hämtas ner, för att ge exempel på några kan nämnas; Paint Music, Musikmattan, FX Studio och Book Creator. Våren 2014 Under våren hade vi fler aktiviteter som genomfördes började med en bok- och filmcirkel som sträckte sig under tre månader. Under våren hade även projektgruppen ett antal studiebesök inplanerade, dessa studiebesök har varit en del i att omvärldsbevaka och få tips på hur man arbetar i andra kommuner och verksamheter. En resa gjordes också till BUFF, barn och unga filmfestivalen i Malmö, dit åkte tre ur projektgruppen, projektledaren, ungdomsutvecklaren och ungdomsbibliotekarien. 7

8 Tre böcker tre filmer Ungdomsbibliotekarien och projektledaren arbetade fram bok- och filmcirkeln efter samtal med gårdsbesökarna om deras läsning och vad de tyckte var mer intressant d.v.s. film. Hur kunde man kombinera boken och filmen? Vi tog konceptet kring den traditionella bokcirkeln och hittade berättelser som finns både som bok och som filmadaption. Ungdomarna fick läsa boken och avslutades med att tillta på filmversionen, sedan följde ett samtal om de båda berättelserna, vilken som var bäst och hur lika eller olika berättelserna var. Vi hann med tre böcker under perioden januari mars. Vi hade ett bra deltagarantal i cirkeln och åldersfördelningen var från år. Detta trodde vi kunde medföra vissa luckor i det efterföljande samtalet eftersom det är ganska stor skillnad på en 12 åring och en 19 åring, men vi hade mycket bra samtal om böckerna och filmerna. januari I taket lyser stjärnorna, Johanna Thydell februari Pojken i randig pyjamas, John Boyne mars Isdraken, Mikael Engström Vad säger musiken? På gården har det länge funnits ett stort intresse för musik ibland gårdsbesökarna. Vi ville tillsammans med ungdomarna utforska lyriken i låtar. Vad säger musiken egentligen? Aktiviteten blev en serie samtal där vi inför varje tillfälle fick välja ut en låt var. Vi lyssnade därefter på låtarna i grupp och reflekterade över känslan vi fick av låten. Sedan tog vi fram texterna till låtarna och läste dem och reflekterade över texten tillsammans. Avslutningsvis lyssnade vi på låten igen tillsammans med texten och avrundade med en diskussion om låtens innebörd förändrats från första gången man lyssnade utan text. I denna aktivitet valde även vår ungdomsbibliotekarie ut låtar som kommer från litteraturen och vävde in dessa i tillfällena. Musik säger mycket, inte bara melodin utan textens betydelse för ett musikstycke är väldigt viktigt. Känslorna de framkallar och vad man som textförfattare vill förmedla. Några av ungdomarna som är instrumentalt kunniga började skriva på en gemensam text och sätta ackord till. Författarbesök av Magnus Nordin Magnus Nordin kom och besökte ungdomsgården i ett författarbesök i samband med Litteraturfestivalen Ord under våren. Vi hade till detta tillfälle köpt in några av hans titlar och ungdomarna fick efter besöket välja en valfri bok att ta med hem, som ett läsfrämjande initiativ. 8

9 Cosplay En gårdsbesökare kom och frågade om möjligheterna att starta en cosplay grupp på ungdomsgården. Cosplay är för den som inte känner till det en japansk form av performance eller maskerad. Deltagarna klär ut sig i dräkter och accessoarer för att föreställa en specifik figur eller idé. Figuren är oftast tagen ur serier, manga, tv-spel eller andra fiktiva medier. Genom Allt är möjligt, införskaffades verktyg för att kunna genomföra workshopen. Initiativtagaren, en ung tjej kom att agera workshopledare och de har träffats en gång i vecka sedan våren Under projektåret 2014 har även Nässjö stad firat jubileum. Möjligheten för ungdomsgårdens cosplay-grupp fanns då att visa upp sina kreationer som en del i scenprogramet på själva jubileumsdagen vilket de också gjorde. Tanken var att efter denna dag skulle workshopserien avslutas men den fortsatte under hösten och deltagarna har även varit med i Cosplay-tävlingen på Dreamhack Winter Gruppen har nu ett eget rum på ungdomsgården och kommer fortsätta sin verksamhet under våren De har då varit aktiva i ett år. Sommarläsning Under sommaren följde projektet med ungdomsverksamheten ut i det gröna. Sommarmånaderna brukar ha mindre gårdsbesökare då vädret uppmuntrar att vistas utomhus, många reser bort på semester och kanske lämnar stan av den ena eller andra anledningen. Allt är möjligt erbjöd under sommaren pocketböcker på kommunens badplatser och parker, som en del av ungdomsverksamhetens mobila fritidsgård. Satsningen på mobilungdomsgård blev mycket lyckat och både lokalpressen och Sveriges Radio P4 Jönköping gjorde reportage om satsningen. Vi i projektgruppen köpte in 50 boktitlar som följde med ut i sommarvärmen, uppmaningen var enkel: Låna boken, behåll boken, här har du din sommarläsning. Hösten 2014 Under hösten hade vi ett antal aktiviteter inplanerade särskilt under höstlovet, men tyvärr fick vi ställa in samtliga då intresset svalnat och vi inte hade några anmälda. Dessa aktiviteter ligger färdigplanerade och en av dem gör vi ett nytt försök med i januari 2015, en filmklubb där ungdomarna agerar arrangörer tillsammas med Reaktor sydost. Vi hade cosplay workshopen igång under hela hösten och andra mindre aktiviteter genomfördes även på ungdomsgården. Pocketkorgen en aktion i Läslust november Allt är möjligt deltog i manifestationen Läslust november, vår auktion var med en Bokkorg med pocketböcker, ett 30-tal titlar fyllde korgen till bredden som vi ställe på cafédisken i ungdomsgården och när november passerat fanns det två böcker kvar! Kompetensutveckling och omvärldsbevakning Här följer några av de aktiviteter vi gjort inom projektgruppen som projektmedlemmarna har önskat sig få utvecklas inom att tillägna sig mer kunskap om för att kunna stödja ungdomar i verksamheten. Grunder i imovie för ipad Mediacenter i Jönköpings län håller grundutbildning i imovie för pedagoger och annan personal inom kommuner och landsting. Projektmedlemmar ur Allt är möjligt åkte till Jönköping på en endags utbildning i imovie. Kursen tog upp grunderna i appen och hur den används. Kunskaperna som tilldelades kunde sedan användas i verksamheten då vi har genomför flera imovie aktiviteter. Bland annat med elevensval i årskurs 6. 9

10 Hemslöjd Vi begav oss till Hemslöjdens hus på Ryhov i Jönköping. Här tog utvecklare hemslöjd, Kultur och utveckling, Jönköpings län emot och vi fick en heldag i Hemslöjdenstecken. Vad är hemslöjd, på vilka sätt kan man slöjda? Vad är slöjd i framtiden? Vi samtalade om projektet och handarbetade under tiden. Från Hemslöjdens hus tog vi med oss användbara webbplatser som kan inspirera till det egna skapandet för våra gårdsbesökare. Learn Do Share, Göteborg DIY Days Gothenburg, Learn Do Share är två kostnadsfria dagar för att lära, göra och dela. Do It Yourself -dagarna följs av ett hackathon och game jam, där temat var future cities. Hållbar och lekfull design av framtidens städer, med fokus på vatten. Dagarna innehöll samtal om erfarenheter, workshops, nätverkande och lek. Det fanns sessioner för att skapa prototyper i syfte att skapa innovationer kring temat future cities samt ett game track (spelspår) med samtal om könsroller och om spel som konst. Det anordnades även workshops för att skapa konstverk, innovationer och mode anslutna till vatten och i synnerhet regn. Det anordnades tävlingar där vinnarna kom att få stöd från partners runt om i Västra Götalands region. Arrangören arbetar med: Skapande över gränser Samarbeten mellan parter Playcentrisk design och spelmekanik Storytelling och berättande i olika former DIY Days Gothenburg, Learn Do Share görs i syfte att skapa social förändring och innovativa upplevelser. Under dagarna kan man playtesta, visa och utveckla sitt projekt eller bygga upp ett nytt i deras maker faire och upplevelsehall. Temat för 2015 är ungdom och ungdomars framtid och hålls januari. Från Göteborgsresan tar projektet med sig ett breddat nätverk, hur man kan arbeta kreativt även i planeringsarbete. BUFF barn och unga filmfestivalen Tre medarbetare (projektledare, ungdomsbibliotekarie och ungdomsutvecklare) i projektgruppen var i Malmö under tre dagar och besökte BUFF barn och unga filmfestivalen tillsammans med Anna Rydell, utvecklare film, Kultur och utveckling, Jönköpings län. BUFF Filmfestival vill genom sin årliga återkommande filmfestival öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen och visa filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige och i Malmö. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus. BUFF har utvecklats till en nationell och internationell mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger. Två av dagarna var för oss avsatta för olika seminarier och föreläsningar, följande deltog vi i: Sociala medier och nätmobbing MIK portal statens medieråd 10

11 Filmkollo Makt i media Skapa Filmmusik Såret i ditt hjärta Med kameran som verktyg Om vi fick bestämma Studio 1001 Vi såg också många bra smalare filmer men med kvalité och filmer som passar vår målgrupp. Filmerna hade efterföljande samtal och oftast både regissör och någon av huvudrollsinnehavarna på plats för att svara på publikens frågor. Filmer som vi såg var: IRL ABC Sitting next to Zoe Leave to remain Agnes Resan till fjäderkungens rike Ett evigt berättande Medarbetarna i projektgruppen tittade gemensamt på UR:s serie Ett evigt berättande. Serien handlar om berättandets olika former. Vi fick följa människor i olika åldrar som har berättandet som passion. Att läsa och skriva, eller att berätta muntligt, med bilder eller via Internet - berättandets former är många och olika, men glädjen över att kunna uttrycka sig och förmedla något till andra är den samma oavsett vilken form det görs i. Dessa avsnitt ingår i serien: Läsandet Skrivandet Det muntliga berättandet Bildberättandet Nätberättandet Vi tittade på avsnitten under projektgruppsmöten och efter varje avsnitt diskuterades innehållet och jämförelser med egna erfarenheter. Studiebesök Medarbetare i projektgruppen har genomfört några studiebesök under projektåret. Vi har bland annat besökt 52:ans kultur- och fritidscentrum i Örebro samt Stadsbiblioteken i Örebro och Malmö. Vi gjorde studiebesöken för att titta på andra liknade verksamheter som vår egen, utbyta tankar med personal för dessa verksamheter och få en bild om hur man arbetar på andra platser. Vi har även besökt två stadsbibliotek för att ta in hur man där arbetar med ungdomar och vilka aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är nyttigt att besöka andra ungdomsgårdar och bibliotek, det ger ny input men även bekräftelse. 11

12 Författarskola Makete-metoden Det hade efterfrågats någon form av kurs i skrivande, så att vi i våra yrkesroller kan möta skrivsugna ungdomar med kunskap och vägledning. Vi genomförde en skrivkurs tillsammans med Veronica Grönte. Vi var ungefär 12 personer som deltog och det var projektgruppen samt personal från skolbiblioteken och filialbibliotek i kommunen. Veronica gick igenom sin metod Makete-metoden för skrivande och vi fick sedan individuellt bygga och skriva en berättelse, för att sedan ta hjälp av varandras reflektioner om den egna handlingen och på så vis komma vidare med berättelsen. Dagen var mycket lyckad och samtliga som deltog uttryckte en tacksamhet över att få möjligheten att vara kreativ genom projektet. Här följer några av de tankar om skrivkursen från de som deltog: Jag trodde nog aldrig att det skulle vara så enkelt att skriva, idag går jag härifrån med inspiration, skrivarlust och fylld av glädje! Det var roligt att upptäcka hur mycket en utomstående persons tankar om din text kan lyfta din berättelse Veronica lärde oss enkla men ack så användbara skrivövningar som jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete med barn, från förskoleåldern ända upp på gymnasienivå. Tack för en härlig dag fylld av inspiration! Det var länge sen det var så roligt och lustfyllt att skriva. Möjligheten att få skapa egna berättelser och ta del av andras enkelt, roligt och kravlöst. Direkt efter kursen gick jag hem till datorn och fortsatte att skriva. Omvärldsbevakning Under projektåret har det funnits en intern blogg för projektgruppsmedlemmarna att lägga upp intressant omvärldsbevakning. Alla i projektgruppen har haft tillgång till bloggen och har varit en del i det gemensamma arbetet med projektet. Här har vi nu samlat tankar och idéer som kan vara till nytta även efter projektet. Vi kan använda bloggen som en idébank för inspiration för nya arbetsätt eller aktiviteter. En inspirationskälla för framtiden. Avslutning, framtid Projektet avslutas i december Inför framtiden har projektgruppen uttryckt önskan och behovet av att fortsätta träffas och arbeta med gemensamma aktiviteter och frågor som rör målgruppen. Projektgruppen blir efter avslutningen en fortsatt gruppering och omvandlas till en idé- och kompetensgrupp med medarbetare från bibliotek, konsthall och ungdomsgård. Hur den här gruppen ska träffas, och hur ofta är ännu inte bestämt men förslaget är att alla i gruppen är samankallande när man känner ett behov av att lyfta en fråga eller bolla en aktivitetsidé. Slutord Målgruppen för Allt är möjligt har varit gårdsbesökande ungdomar i åldern år som inte i någon större utsträckning läser eller är kreativa på sin fritid. Det är en svår målgrupp att nå när man som vi gjort, arbetar med läsfrämjande verksamhet. När man arbetar mot ungdomar är skolan en naturlig mötesplats där man når både läsvana och 12

13 oläsvana individer. Att ungdomsgården på Kulturhuset Pigalle har varit projektets hem har haft motgångar. Ungdomsgården är dit ungdomar kommer på sin fritid, man väljer att vistas i verksamheten på sin fria tid. De aktiviteter vi genomför då vi som personal presenterat blir ofta ratat vid introduktionen, för gårdsbesökarna menar att det får inte kännas som skolan. Detta har varit en viktig lärdom för oss i projektgruppen. Vill man arrangera aktiviteter för ungdomar i skolår måste helst initiativet komma från ungdomarna själva och inte från personal som planerar aktiviteter för ungdomar som vi tror att de vill vara delaktiga i. Vi har fått tänka om några gånger på resans gång, gå tillbaka till ritbordet, men ändå i gruppen och med den kompetens som finns med våra yrkesroller kunnat förmedla syftet med projektet Allt är möjligt och arrangerat aktiviteter som främjar läsning. En stor fördel i detta har varit de tankar och kunskaper vi fått från gårdsbesökarna som vi sedan i praktiken låtit forma aktiviteterna. Det har också via projektet stärkt vår ordinarie verksamhet för framtiden så att projektmålen kan leva vidare även efter det att projektet nu avslutats. Allt är möjligt har pågått under ett år och det är en kort tid när man arbetar med läsfrämjande arbete speciellt när ungdomsgården som har varit projektet hemma miljö har begränsat öppethållande till två kvällar i veckan. Att få gårdsbesökare att upptäcka glädjen med att läsa kräver tid eftersom mycket handlar om att bland annat bryta gamla vanor och komma över rädslan och ointresset för böcker. Det kräver mer tid än den vi haft i projektet för att uppnå bestående resultat. När ett projekt avslutas är det viktigt med uppföljning av vissa inslag, till exempel att vårda olika nätverk som har bildats. Medarbetare i projektgruppen planerar att kontakten med dessa upprätthålls och att fortsätta träffas i samma konstellation för gemensamma frågor, omvärldsbevakning och tankeutbyte. Allt är möjligt har uppnått sitt syfte. Men har vi fått fler ungdomar att läsa? Den enda mätbara faktorn som finns är de siffror som visar på de besöksantal ungdomsgården haft där projektet har varit verksamt och det är totalt cirka 1840 personer under projektåret. Förhoppningsvis har de aktiviteter och möjligheter till kreativt skapande som finns sått frön hos gårdsbesökarna och ökat nyfikenheten för läsning och berättande. Vi vet också att antalet lånekort har ökat och även utlåningen på biblioteket. Bilagor Till rapporten bifogas följande bilagor: Projektorganisation Ekonomisk redovisning 13

14 Bilagor Projektorganinsation Projektet har bestått av en projektgrupp med medarbetare från verksamheterna inom k.u.b-enheten (konsthall, ungdomsgård, bibliotek) samt en styrgrupp med företrädare för enhet, förvaltning och Länsbibliotek Jönköping. Projektet har även haft en kontaktperson vid Länsbibliotek för att bolla idéer med. Projektledare Per Andrén Projektgrupp Emma Asserholt Adam Nordqvist Eva Johansson Mia Olausson Sanna Godenäs Kristina Holstensson Ulrica Strand ungdomsutvecklare fritidsledare ungdomsbibliotekarie bibliotekarie barnbibliotekarie konsthallspedagog biblioteksassistent Styrgrupp Thomas Hanzén Madeleine Andersson Katinka Borg enhetschef k.u.b, kultur- och fritidsförvaltningen förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen Länsbibliotekchef, Länsbibliotek Jönköping Samt Anna Persson utvecklare, Länsbibliotek Jönköping (kontaktperson) 14

15 Ekonomisk redovisning Intäkter Kronor Kostnader (specificera) Kronor Bidrag Kulturrådet Personalkostnad Övrigt statligt bidrag Studieresor Övrigt statligt bidrag Utbildning (specificera) Bidrag från landsting/region Länsbibliotek Jönköping Material Bidrag från kommun Teknik EU-bidrag L Media Övriga bidrag Arvoden, workshophållare, författarbesök Övriga intäkter Egen insats Summa intäkter Summa kostnader

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN

Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Om att ge våra barn ett rikt och levande språk MED SPRÅKET FRAMFÖR SIG ETT PROJEKT I HALLAND OCH VÄSTERBOTTEN Det finns forskning som säger att vi ägnar alldeles för lite tid åt att prata med våra barn

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MEDIA EVOLUTION MERVETANDE KUNSKAPSDELNING OCH SOCIALA MEDIER I ORGANISATIONER Redaktör: Lennart Helmbold 2 3 Media Evolution AB Stora Varvsgatan

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer