Projektredovisning Allt är möjligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning Allt är möjligt"

Transkript

1 Projektredovisning Allt är möjligt

2 Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise Halvardsson... 6 Tjejkväll med Somaliska föreningen... 6 Film och filmen som adaption... 7 Musikproduktion... 7 imovie skapa filmer och trailers... 7 Våren Tre böcker tre filmer... 8 Vad säger musiken?... 8 Författarbesök av Magnus Nordin... 8 Cosplay... 9 Sommarläsning... 9 Hösten Pocketkorgen en aktion i Läslust november... 9 Kompetensutveckling och omvärldsbevakning... 9 Grunder i imovie för ipad... 9 Hemslöjd Learn Do Share, Göteborg BUFF barn och unga filmfestivalen Ett evigt berättande Studiebesök Författarskola Makete-metoden Omvärldsbevakning Avslutning, framtid Slutord Bilagor

3 Förord Det har varit en förmån att få arbeta som projektledare för Allt är möjligt på kulturoch fritidsförvaltningen i Nässjö, ett projekt med uppgift att väcka intresse för läsning, berättande och kreativt skapande hos ungdomar, gårdsbesökare, på ungdomsgården i Kulturhuset Pigalle i åldern år. Projektet har inte bara varit ett läsfrämjande projekt utan lika mycket ett demokratiskt projekt genom empowerment möjligheten för ungdomar att påverka verksamhetens inriktning och innehåll. Att alla ska ha möjligheten att pröva på och utveckla sin kreativitet, ha tillgång till media och kunskap genom engagerad personal är för oss en av demokratins grundpelare. Förutom att böcker är viktiga för att de bidrar till ett bättre språk så är de viktiga för att de berör. Genom läsning får man tillträde till nya världar som kan väcka känslor som lust, glädje, sorg, igenkännande och mycket annat. Via böcker möter man nya människor och sinnet berikas med nya tankar. Läslust och läsglädje har varit viktiga element att förmedla förutom språk- och demokratiaspekterna. I projektgruppen har vi försökt använda olika utryck för att väcka denna lust och för att nå så många av våra gårdsbesökare som möjligt. Vi har haft många bra samarbetspartner under projektåret, bland annat representanter för kommunbibliotek, studieförbund, skola, föreningsliv, regionala tjänstemän inom kultur- och utveckling, författare och enskilda företagare som engagerat sig i olika aktiviteter med projektet som avsändare. Projektgruppen som har arbetat med Allt är möjligt har gemensamt kommit med råd, stöd för varandra, kunskapsutbyte och deltat med sig av sina nätverk. Till alla er som bidragit till projektet Allt är möjligt vill vi säga ett stort tack. Vi vill också rikt ett särskilt tack till Länsbibliotek Jönköping och Kulturrådet för stöd till projektet. Nässjö den 23 december 2014 genom projektgruppen Per Andrén Projektledare 3

4 Bakgrund Genom en omorganisation på Kulturhuset Pigalle blev ungdomsgård, konsthall, bibliotek samt skolbibliotek en enhet. Förstudien av Allt är möjligt resulterade i inriktningen på att arbeta med ungdomar, läsfrämjande, kreativt skapande, samarbeten och kompetensutveckling under detta projektår. I arbetet med förstudien genomfördes studiebesök, projektgruppsmöten och samtal med fokusgrupper för att inspirera till och definiera projektmålen som vi sedan arbetat efter. Syfte Genom projektet ville vi skapa möjligheter för ungdomar att testa olika former av kreativt berättande och kreativt utövande. På ungdomsgården skapades projektets testmiljö där kreativiteten hos ungdomarna skulle stimuleras och utvecklas. Att tillsammans med ungdomar hitta drivkraften för berättande utifrån deras egna individuella behov. I Kulturhuset Pigalle finns möjligheter att väcka nyfikenhet och lotsa ungdomarna vidare från ungdomsgård till andra lokaler i fastigheten. Här finns Kulturskolans lokaler för instrument samt inspelningsstudio, konsthallens verkstad, scener av olika storlek, teknisk utrustning, fördjupningslitteratur och annan media finns att beställa via biblioteket. I ungdomsgården ansvarar ungdomarna själva, med handledning och stöd av medarbetare, för hur lokalen skulle förändras och vad den skulle innehålla. Arbetet i projektet blev ett nytt sätt att arbeta närmre mellan enheterna med ett gemensamt fokus på målgruppen. Personalen skulle kunna arbeta tätare tillsammans och att lokalerna användas tillsammans i större utsträckning. Projektmål (Konkret måluppfyllnad kursivtext) Erbjuda en miljö där ungdomar känner sig välkomna och genom *empowerment, vara med och bestämma verksamhetens utformning och innehåll. Utformning av lokalerna/stödja ungdomarnas idéer och utveckla dessa Verka för en plats där både killar och tjejer känner att de är välkomna på lika villkor med läsande, berättande och skapande i fokus. Alla bär på berättelser/alla får delta utifrån ungdomsgårdens ordningsregler Temakvällar och aktiviteter med mångkulturellt inslag i samarbete med föreningar och organisationer. Aktiviteter kopplade till olika konstnärliga uttrycksätt/ aktiviteter riktade till speciella grupper/ främja integration Involvera ungdomarna i alla delar av litteraturen: idé-kläckning, skrivande, designande, läsande, berättande, förmedlande och omformande. 4

5 Musikskapande/ låtskrivande/ noveller/ sägner och sagor/ dramaturgi/ karaktärsuppbyggnad/ miljöbeskrivning Genom ny teknik hitta förutsättningar att skapa nyfikenhet och uppmuntra läsande och berättande på nya sätt. Storytelling/ storycreating/ rörliga bilder/ ljudinspelning/ programvaror/ ipad Avdramatisera läsandet för de med läs- och skrivsvårigheter och utifrån berättande inspirera till skapande i olika konstformer. E-böcker/ ljudböcker/ förebilder/samtalsgrupper/ individuellt stöd Ha kompetent personal som aktivt arbetar mellan enheterna och som fortbildar sig och tillsammans med ungdomarna se till att vi ligger i framkant med ny teknik. Vi lär av varandra/ studiebesök/ utbildning och kurser Skapa strategier för arbete där läsning, berättande, skapande och ny teknik vävs samman. Inom projektgruppen processa fram strategier för fortsatt arbete Skapa möjligheter för att implementera verksamheten permanent. Förstärka vi känslan och riva väggar *Empowerment är ett begrepp som står för att stärka ungdomars självkänsla så att de tar egna initiativ till att skapa verksamhet. Metod Genom samverkan och samarbete i verksamhetens olika delar inspirera och uppmuntra till det egna kreativa skapandet genom berättande. Samarbeten med skolbibliotek, folkhögskola, föreningar och organisationer både på lokal- och regionalnivå. Exempel på direkta aktiviteter har varit: Bokprat, författarbesök, studiebesök, föreläsningar och workshops av olika slag. Marknadsföring Projektet har till den 22 december 2014 en flik på Nässjö kommuns biblioteks hemsida, med information om projektet och ett kalendarium med aktiviteter som genomförts. Projektet har också funnits på Länsbibliotek Jönköpings hemsida. Det finns också länkar till andra sidor som kar kreativ karaktär. En Instagram symbol finns också på sidan som tar besökaren direkt till projektets Instagram-flöde där man kan titta på bilder från verksamheten och aktiviteter som genomförts. Fliken på hemsidan har varit projektets ansikte utåt tillsammans med Instagram-kontot och ungdomsverksamhetens Facebook-konto. 5

6 Projektåret I detta avsnitt beskrivs några av de aktiviteter som Allt är möjligt har genomfört under projektåret och hur vi genomförde dom. Hösten 2013 Under hösten förankrades projektet bland målgruppen och olika intressenter. Projektgruppen arbetade fram en projektplan och en tidsplan kopplad till denna. Gruppen gjorde också upp riktlinjer för att möjliggöra aktiviteter i den öppna verksamheten. Projektgruppen kom också med förslag på former av kompetensutveckling inom projektgruppen och projektledare började nätverka för att kunna tillgodose dessa önskemål. Projektet skulle genomföras samtidigt som verksamheten hade öppet, dvs två kvällar i veckan. Projektet fick en landningsplats på kommunbibliotekets hemsida och Instagram-konto skapades. Information om projektet gick ut till skolor i kommunen och affischer om projektet sattes upp på allmänna affischeringsplatser. Illustration av dikter Första aktiviteten vi hade tillsammans med gårdsbesökarna var att illustrera dikter. Vi genomförde aktiviteten i konsthallens verkstad. Ungdomarna fick var och en välja en dikt som de kände för och sedan illustrara känslan av dikten med akrylfärg på duk. Konstverken sattes sedan upp på ungdomsgården och fick hänga fram till jul. Poetryslam med Louise Halvardsson Louise Halvardsson är författare och estradpoet, hon är uppväxt i Nässjö men bor numera växelvis i London och Göteborg. Vi frågade Louise om hon kunde tänka sig att leda en poetryslam workshop eftersom gårdsbesökare med intressen för estradpoesi efterfrågat detta. Under en kväll fick ungdomarna skriva och framföra sina alster med stöd och hjälp av Louise. Det var många fina framföranden som vi fick ta del av under kvällen. Louise kom också att skriva ner sina tankar kring vårt projekt om vad vi borde tänka på och hur vi kunde arbeta vidare med skrivande som en läsfrämjande insats. Tjejkväll med Somaliska föreningen Som en del i vårt integrationsbyggande arbete och att locka fler gårdsbesökare med annat urspring knöt en av projektmedlemmarna kontakt med somaliska föreningen Ladan i Nässjö. Ladan driver en ideell ungdomsgård med somaliska ungdomar som besökare. Vi ville öka samarbetet mellan vår verksamhet och den somaliska. Initieringen blev en tjejkväll på ungdomsgården i Kulturhuset Pigalle med filmvisning och diskussion. Vår verksamhet stod för lokal och tilltugg och somaliska föreningen stod för att hyra en passande film. Under kvällen deltog 12 tjejer och två personal, det var lika delar svenska som somaliska tjejer. Kvällen var mycket lyckad och blev ett första steg i ett fortsatt samarbete med föreningen Ladan. Vi har märkt ett ökat deltagande av gårdsbesökare med somalisk härkomst både tjejer och killar. 6

7 Film och filmen som adaption Anna Rydell, utvecklare film, Kultur och utveckling, Jönköpings län höll i en introduktion i film, filmskapandet, filmens uppbyggnad och filmens språk. Workshopen arrangerades i ungdomsgårdens bio-rum och vi hade många intresserade ungdomar som deltog. Workshopen var ett initiativ av två av våra gårdsbesökare, men även något som efterfrågats inom projektgruppen att få kunskapsinhämtning från regionalt kunskapscentrum. Musikproduktion Detta är en av de individuella aktiviteter som genomförts i projektet. Genom empowerment perspektivet kom Waahesti till ungdomsgården och ville använda vår digitala rep-studio. Han hade skrivit två texter på sitt modersmål somaliska och ville med stöd av personalen spela in dessa och lägga musik till för att sedan göra musikvideor. En av fritidsledarna som också varit med i projektgruppen hjälpte Waahesti och hans kompis att komma iordning i studion och instruera dem i tekniken. När musiken väl var inspelad kunde de gå vidare med att spela in två enkla musikvideor i vår dansstudio för att sedan klippa ihop musik och bild. Det färdiga resultatet laddades sedan upp på en Youtube-kanal. imovie skapa filmer och trailers Gårdsbesökarna gjorde egna berättelser i imovie med våra nya ipads. Delar av projektgruppen var på Mediacenter i Jönköpings län och gick en grundkurs i imovie under en dag. Kursens innehåll kunde sedan användas i en aktivitet tillsammans med ungdomarna på gården då det hade efterfrågats ipads med appar som kunde vara ett stöd i kreativiteten. Projektledaren för Allt är möjligt höll i denna imovie workshop och det resulterade i fyra korta filmer om Kulturhuset och tre trailers om ungdomsgården. Personal och ungdomar deltog i aktiviteten på lika villkor och vi lärde tillsammans. Några av aktivitetsdeltagarna hade arbetat i imovie förut och fick då vara sakkunniga och instruera personalen i hur man redigerar och lägger till effekter i verktyget. Aktiviteten blev också en naturlig introduktion av de ipads som hade köpts in till verksamheten genom projektet. Paddorna har under året använts flitigt och gårdsbesökarna får komma med önskemål om nya appar som ska hämtas ner, för att ge exempel på några kan nämnas; Paint Music, Musikmattan, FX Studio och Book Creator. Våren 2014 Under våren hade vi fler aktiviteter som genomfördes började med en bok- och filmcirkel som sträckte sig under tre månader. Under våren hade även projektgruppen ett antal studiebesök inplanerade, dessa studiebesök har varit en del i att omvärldsbevaka och få tips på hur man arbetar i andra kommuner och verksamheter. En resa gjordes också till BUFF, barn och unga filmfestivalen i Malmö, dit åkte tre ur projektgruppen, projektledaren, ungdomsutvecklaren och ungdomsbibliotekarien. 7

8 Tre böcker tre filmer Ungdomsbibliotekarien och projektledaren arbetade fram bok- och filmcirkeln efter samtal med gårdsbesökarna om deras läsning och vad de tyckte var mer intressant d.v.s. film. Hur kunde man kombinera boken och filmen? Vi tog konceptet kring den traditionella bokcirkeln och hittade berättelser som finns både som bok och som filmadaption. Ungdomarna fick läsa boken och avslutades med att tillta på filmversionen, sedan följde ett samtal om de båda berättelserna, vilken som var bäst och hur lika eller olika berättelserna var. Vi hann med tre böcker under perioden januari mars. Vi hade ett bra deltagarantal i cirkeln och åldersfördelningen var från år. Detta trodde vi kunde medföra vissa luckor i det efterföljande samtalet eftersom det är ganska stor skillnad på en 12 åring och en 19 åring, men vi hade mycket bra samtal om böckerna och filmerna. januari I taket lyser stjärnorna, Johanna Thydell februari Pojken i randig pyjamas, John Boyne mars Isdraken, Mikael Engström Vad säger musiken? På gården har det länge funnits ett stort intresse för musik ibland gårdsbesökarna. Vi ville tillsammans med ungdomarna utforska lyriken i låtar. Vad säger musiken egentligen? Aktiviteten blev en serie samtal där vi inför varje tillfälle fick välja ut en låt var. Vi lyssnade därefter på låtarna i grupp och reflekterade över känslan vi fick av låten. Sedan tog vi fram texterna till låtarna och läste dem och reflekterade över texten tillsammans. Avslutningsvis lyssnade vi på låten igen tillsammans med texten och avrundade med en diskussion om låtens innebörd förändrats från första gången man lyssnade utan text. I denna aktivitet valde även vår ungdomsbibliotekarie ut låtar som kommer från litteraturen och vävde in dessa i tillfällena. Musik säger mycket, inte bara melodin utan textens betydelse för ett musikstycke är väldigt viktigt. Känslorna de framkallar och vad man som textförfattare vill förmedla. Några av ungdomarna som är instrumentalt kunniga började skriva på en gemensam text och sätta ackord till. Författarbesök av Magnus Nordin Magnus Nordin kom och besökte ungdomsgården i ett författarbesök i samband med Litteraturfestivalen Ord under våren. Vi hade till detta tillfälle köpt in några av hans titlar och ungdomarna fick efter besöket välja en valfri bok att ta med hem, som ett läsfrämjande initiativ. 8

9 Cosplay En gårdsbesökare kom och frågade om möjligheterna att starta en cosplay grupp på ungdomsgården. Cosplay är för den som inte känner till det en japansk form av performance eller maskerad. Deltagarna klär ut sig i dräkter och accessoarer för att föreställa en specifik figur eller idé. Figuren är oftast tagen ur serier, manga, tv-spel eller andra fiktiva medier. Genom Allt är möjligt, införskaffades verktyg för att kunna genomföra workshopen. Initiativtagaren, en ung tjej kom att agera workshopledare och de har träffats en gång i vecka sedan våren Under projektåret 2014 har även Nässjö stad firat jubileum. Möjligheten för ungdomsgårdens cosplay-grupp fanns då att visa upp sina kreationer som en del i scenprogramet på själva jubileumsdagen vilket de också gjorde. Tanken var att efter denna dag skulle workshopserien avslutas men den fortsatte under hösten och deltagarna har även varit med i Cosplay-tävlingen på Dreamhack Winter Gruppen har nu ett eget rum på ungdomsgården och kommer fortsätta sin verksamhet under våren De har då varit aktiva i ett år. Sommarläsning Under sommaren följde projektet med ungdomsverksamheten ut i det gröna. Sommarmånaderna brukar ha mindre gårdsbesökare då vädret uppmuntrar att vistas utomhus, många reser bort på semester och kanske lämnar stan av den ena eller andra anledningen. Allt är möjligt erbjöd under sommaren pocketböcker på kommunens badplatser och parker, som en del av ungdomsverksamhetens mobila fritidsgård. Satsningen på mobilungdomsgård blev mycket lyckat och både lokalpressen och Sveriges Radio P4 Jönköping gjorde reportage om satsningen. Vi i projektgruppen köpte in 50 boktitlar som följde med ut i sommarvärmen, uppmaningen var enkel: Låna boken, behåll boken, här har du din sommarläsning. Hösten 2014 Under hösten hade vi ett antal aktiviteter inplanerade särskilt under höstlovet, men tyvärr fick vi ställa in samtliga då intresset svalnat och vi inte hade några anmälda. Dessa aktiviteter ligger färdigplanerade och en av dem gör vi ett nytt försök med i januari 2015, en filmklubb där ungdomarna agerar arrangörer tillsammas med Reaktor sydost. Vi hade cosplay workshopen igång under hela hösten och andra mindre aktiviteter genomfördes även på ungdomsgården. Pocketkorgen en aktion i Läslust november Allt är möjligt deltog i manifestationen Läslust november, vår auktion var med en Bokkorg med pocketböcker, ett 30-tal titlar fyllde korgen till bredden som vi ställe på cafédisken i ungdomsgården och när november passerat fanns det två böcker kvar! Kompetensutveckling och omvärldsbevakning Här följer några av de aktiviteter vi gjort inom projektgruppen som projektmedlemmarna har önskat sig få utvecklas inom att tillägna sig mer kunskap om för att kunna stödja ungdomar i verksamheten. Grunder i imovie för ipad Mediacenter i Jönköpings län håller grundutbildning i imovie för pedagoger och annan personal inom kommuner och landsting. Projektmedlemmar ur Allt är möjligt åkte till Jönköping på en endags utbildning i imovie. Kursen tog upp grunderna i appen och hur den används. Kunskaperna som tilldelades kunde sedan användas i verksamheten då vi har genomför flera imovie aktiviteter. Bland annat med elevensval i årskurs 6. 9

10 Hemslöjd Vi begav oss till Hemslöjdens hus på Ryhov i Jönköping. Här tog utvecklare hemslöjd, Kultur och utveckling, Jönköpings län emot och vi fick en heldag i Hemslöjdenstecken. Vad är hemslöjd, på vilka sätt kan man slöjda? Vad är slöjd i framtiden? Vi samtalade om projektet och handarbetade under tiden. Från Hemslöjdens hus tog vi med oss användbara webbplatser som kan inspirera till det egna skapandet för våra gårdsbesökare. Learn Do Share, Göteborg DIY Days Gothenburg, Learn Do Share är två kostnadsfria dagar för att lära, göra och dela. Do It Yourself -dagarna följs av ett hackathon och game jam, där temat var future cities. Hållbar och lekfull design av framtidens städer, med fokus på vatten. Dagarna innehöll samtal om erfarenheter, workshops, nätverkande och lek. Det fanns sessioner för att skapa prototyper i syfte att skapa innovationer kring temat future cities samt ett game track (spelspår) med samtal om könsroller och om spel som konst. Det anordnades även workshops för att skapa konstverk, innovationer och mode anslutna till vatten och i synnerhet regn. Det anordnades tävlingar där vinnarna kom att få stöd från partners runt om i Västra Götalands region. Arrangören arbetar med: Skapande över gränser Samarbeten mellan parter Playcentrisk design och spelmekanik Storytelling och berättande i olika former DIY Days Gothenburg, Learn Do Share görs i syfte att skapa social förändring och innovativa upplevelser. Under dagarna kan man playtesta, visa och utveckla sitt projekt eller bygga upp ett nytt i deras maker faire och upplevelsehall. Temat för 2015 är ungdom och ungdomars framtid och hålls januari. Från Göteborgsresan tar projektet med sig ett breddat nätverk, hur man kan arbeta kreativt även i planeringsarbete. BUFF barn och unga filmfestivalen Tre medarbetare (projektledare, ungdomsbibliotekarie och ungdomsutvecklare) i projektgruppen var i Malmö under tre dagar och besökte BUFF barn och unga filmfestivalen tillsammans med Anna Rydell, utvecklare film, Kultur och utveckling, Jönköpings län. BUFF Filmfestival vill genom sin årliga återkommande filmfestival öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen och visa filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige och i Malmö. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus. BUFF har utvecklats till en nationell och internationell mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger. Två av dagarna var för oss avsatta för olika seminarier och föreläsningar, följande deltog vi i: Sociala medier och nätmobbing MIK portal statens medieråd 10

11 Filmkollo Makt i media Skapa Filmmusik Såret i ditt hjärta Med kameran som verktyg Om vi fick bestämma Studio 1001 Vi såg också många bra smalare filmer men med kvalité och filmer som passar vår målgrupp. Filmerna hade efterföljande samtal och oftast både regissör och någon av huvudrollsinnehavarna på plats för att svara på publikens frågor. Filmer som vi såg var: IRL ABC Sitting next to Zoe Leave to remain Agnes Resan till fjäderkungens rike Ett evigt berättande Medarbetarna i projektgruppen tittade gemensamt på UR:s serie Ett evigt berättande. Serien handlar om berättandets olika former. Vi fick följa människor i olika åldrar som har berättandet som passion. Att läsa och skriva, eller att berätta muntligt, med bilder eller via Internet - berättandets former är många och olika, men glädjen över att kunna uttrycka sig och förmedla något till andra är den samma oavsett vilken form det görs i. Dessa avsnitt ingår i serien: Läsandet Skrivandet Det muntliga berättandet Bildberättandet Nätberättandet Vi tittade på avsnitten under projektgruppsmöten och efter varje avsnitt diskuterades innehållet och jämförelser med egna erfarenheter. Studiebesök Medarbetare i projektgruppen har genomfört några studiebesök under projektåret. Vi har bland annat besökt 52:ans kultur- och fritidscentrum i Örebro samt Stadsbiblioteken i Örebro och Malmö. Vi gjorde studiebesöken för att titta på andra liknade verksamheter som vår egen, utbyta tankar med personal för dessa verksamheter och få en bild om hur man arbetar på andra platser. Vi har även besökt två stadsbibliotek för att ta in hur man där arbetar med ungdomar och vilka aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är nyttigt att besöka andra ungdomsgårdar och bibliotek, det ger ny input men även bekräftelse. 11

12 Författarskola Makete-metoden Det hade efterfrågats någon form av kurs i skrivande, så att vi i våra yrkesroller kan möta skrivsugna ungdomar med kunskap och vägledning. Vi genomförde en skrivkurs tillsammans med Veronica Grönte. Vi var ungefär 12 personer som deltog och det var projektgruppen samt personal från skolbiblioteken och filialbibliotek i kommunen. Veronica gick igenom sin metod Makete-metoden för skrivande och vi fick sedan individuellt bygga och skriva en berättelse, för att sedan ta hjälp av varandras reflektioner om den egna handlingen och på så vis komma vidare med berättelsen. Dagen var mycket lyckad och samtliga som deltog uttryckte en tacksamhet över att få möjligheten att vara kreativ genom projektet. Här följer några av de tankar om skrivkursen från de som deltog: Jag trodde nog aldrig att det skulle vara så enkelt att skriva, idag går jag härifrån med inspiration, skrivarlust och fylld av glädje! Det var roligt att upptäcka hur mycket en utomstående persons tankar om din text kan lyfta din berättelse Veronica lärde oss enkla men ack så användbara skrivövningar som jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete med barn, från förskoleåldern ända upp på gymnasienivå. Tack för en härlig dag fylld av inspiration! Det var länge sen det var så roligt och lustfyllt att skriva. Möjligheten att få skapa egna berättelser och ta del av andras enkelt, roligt och kravlöst. Direkt efter kursen gick jag hem till datorn och fortsatte att skriva. Omvärldsbevakning Under projektåret har det funnits en intern blogg för projektgruppsmedlemmarna att lägga upp intressant omvärldsbevakning. Alla i projektgruppen har haft tillgång till bloggen och har varit en del i det gemensamma arbetet med projektet. Här har vi nu samlat tankar och idéer som kan vara till nytta även efter projektet. Vi kan använda bloggen som en idébank för inspiration för nya arbetsätt eller aktiviteter. En inspirationskälla för framtiden. Avslutning, framtid Projektet avslutas i december Inför framtiden har projektgruppen uttryckt önskan och behovet av att fortsätta träffas och arbeta med gemensamma aktiviteter och frågor som rör målgruppen. Projektgruppen blir efter avslutningen en fortsatt gruppering och omvandlas till en idé- och kompetensgrupp med medarbetare från bibliotek, konsthall och ungdomsgård. Hur den här gruppen ska träffas, och hur ofta är ännu inte bestämt men förslaget är att alla i gruppen är samankallande när man känner ett behov av att lyfta en fråga eller bolla en aktivitetsidé. Slutord Målgruppen för Allt är möjligt har varit gårdsbesökande ungdomar i åldern år som inte i någon större utsträckning läser eller är kreativa på sin fritid. Det är en svår målgrupp att nå när man som vi gjort, arbetar med läsfrämjande verksamhet. När man arbetar mot ungdomar är skolan en naturlig mötesplats där man når både läsvana och 12

13 oläsvana individer. Att ungdomsgården på Kulturhuset Pigalle har varit projektets hem har haft motgångar. Ungdomsgården är dit ungdomar kommer på sin fritid, man väljer att vistas i verksamheten på sin fria tid. De aktiviteter vi genomför då vi som personal presenterat blir ofta ratat vid introduktionen, för gårdsbesökarna menar att det får inte kännas som skolan. Detta har varit en viktig lärdom för oss i projektgruppen. Vill man arrangera aktiviteter för ungdomar i skolår måste helst initiativet komma från ungdomarna själva och inte från personal som planerar aktiviteter för ungdomar som vi tror att de vill vara delaktiga i. Vi har fått tänka om några gånger på resans gång, gå tillbaka till ritbordet, men ändå i gruppen och med den kompetens som finns med våra yrkesroller kunnat förmedla syftet med projektet Allt är möjligt och arrangerat aktiviteter som främjar läsning. En stor fördel i detta har varit de tankar och kunskaper vi fått från gårdsbesökarna som vi sedan i praktiken låtit forma aktiviteterna. Det har också via projektet stärkt vår ordinarie verksamhet för framtiden så att projektmålen kan leva vidare även efter det att projektet nu avslutats. Allt är möjligt har pågått under ett år och det är en kort tid när man arbetar med läsfrämjande arbete speciellt när ungdomsgården som har varit projektet hemma miljö har begränsat öppethållande till två kvällar i veckan. Att få gårdsbesökare att upptäcka glädjen med att läsa kräver tid eftersom mycket handlar om att bland annat bryta gamla vanor och komma över rädslan och ointresset för böcker. Det kräver mer tid än den vi haft i projektet för att uppnå bestående resultat. När ett projekt avslutas är det viktigt med uppföljning av vissa inslag, till exempel att vårda olika nätverk som har bildats. Medarbetare i projektgruppen planerar att kontakten med dessa upprätthålls och att fortsätta träffas i samma konstellation för gemensamma frågor, omvärldsbevakning och tankeutbyte. Allt är möjligt har uppnått sitt syfte. Men har vi fått fler ungdomar att läsa? Den enda mätbara faktorn som finns är de siffror som visar på de besöksantal ungdomsgården haft där projektet har varit verksamt och det är totalt cirka 1840 personer under projektåret. Förhoppningsvis har de aktiviteter och möjligheter till kreativt skapande som finns sått frön hos gårdsbesökarna och ökat nyfikenheten för läsning och berättande. Vi vet också att antalet lånekort har ökat och även utlåningen på biblioteket. Bilagor Till rapporten bifogas följande bilagor: Projektorganisation Ekonomisk redovisning 13

14 Bilagor Projektorganinsation Projektet har bestått av en projektgrupp med medarbetare från verksamheterna inom k.u.b-enheten (konsthall, ungdomsgård, bibliotek) samt en styrgrupp med företrädare för enhet, förvaltning och Länsbibliotek Jönköping. Projektet har även haft en kontaktperson vid Länsbibliotek för att bolla idéer med. Projektledare Per Andrén Projektgrupp Emma Asserholt Adam Nordqvist Eva Johansson Mia Olausson Sanna Godenäs Kristina Holstensson Ulrica Strand ungdomsutvecklare fritidsledare ungdomsbibliotekarie bibliotekarie barnbibliotekarie konsthallspedagog biblioteksassistent Styrgrupp Thomas Hanzén Madeleine Andersson Katinka Borg enhetschef k.u.b, kultur- och fritidsförvaltningen förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen Länsbibliotekchef, Länsbibliotek Jönköping Samt Anna Persson utvecklare, Länsbibliotek Jönköping (kontaktperson) 14

15 Ekonomisk redovisning Intäkter Kronor Kostnader (specificera) Kronor Bidrag Kulturrådet Personalkostnad Övrigt statligt bidrag Studieresor Övrigt statligt bidrag Utbildning (specificera) Bidrag från landsting/region Länsbibliotek Jönköping Material Bidrag från kommun Teknik EU-bidrag L Media Övriga bidrag Arvoden, workshophållare, författarbesök Övriga intäkter Egen insats Summa intäkter Summa kostnader

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia

Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Barr amma baro! Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia Arbetsplatsbaserat lärande Göra nytt Göra Testa nya idéer, ändra rutiner Ny kunskap, föreläsning, workshop Konkreta upplevelser

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Filmpedagogiska paket z z SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Förord För att inspirera er att arbeta med Skapande skola har vi tillsammans med filmpedagogerna i Värmland plockat ut några exempel på hur filmpedagogiskt

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer