Projektredovisning Allt är möjligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning Allt är möjligt"

Transkript

1 Projektredovisning Allt är möjligt

2 Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise Halvardsson... 6 Tjejkväll med Somaliska föreningen... 6 Film och filmen som adaption... 7 Musikproduktion... 7 imovie skapa filmer och trailers... 7 Våren Tre böcker tre filmer... 8 Vad säger musiken?... 8 Författarbesök av Magnus Nordin... 8 Cosplay... 9 Sommarläsning... 9 Hösten Pocketkorgen en aktion i Läslust november... 9 Kompetensutveckling och omvärldsbevakning... 9 Grunder i imovie för ipad... 9 Hemslöjd Learn Do Share, Göteborg BUFF barn och unga filmfestivalen Ett evigt berättande Studiebesök Författarskola Makete-metoden Omvärldsbevakning Avslutning, framtid Slutord Bilagor

3 Förord Det har varit en förmån att få arbeta som projektledare för Allt är möjligt på kulturoch fritidsförvaltningen i Nässjö, ett projekt med uppgift att väcka intresse för läsning, berättande och kreativt skapande hos ungdomar, gårdsbesökare, på ungdomsgården i Kulturhuset Pigalle i åldern år. Projektet har inte bara varit ett läsfrämjande projekt utan lika mycket ett demokratiskt projekt genom empowerment möjligheten för ungdomar att påverka verksamhetens inriktning och innehåll. Att alla ska ha möjligheten att pröva på och utveckla sin kreativitet, ha tillgång till media och kunskap genom engagerad personal är för oss en av demokratins grundpelare. Förutom att böcker är viktiga för att de bidrar till ett bättre språk så är de viktiga för att de berör. Genom läsning får man tillträde till nya världar som kan väcka känslor som lust, glädje, sorg, igenkännande och mycket annat. Via böcker möter man nya människor och sinnet berikas med nya tankar. Läslust och läsglädje har varit viktiga element att förmedla förutom språk- och demokratiaspekterna. I projektgruppen har vi försökt använda olika utryck för att väcka denna lust och för att nå så många av våra gårdsbesökare som möjligt. Vi har haft många bra samarbetspartner under projektåret, bland annat representanter för kommunbibliotek, studieförbund, skola, föreningsliv, regionala tjänstemän inom kultur- och utveckling, författare och enskilda företagare som engagerat sig i olika aktiviteter med projektet som avsändare. Projektgruppen som har arbetat med Allt är möjligt har gemensamt kommit med råd, stöd för varandra, kunskapsutbyte och deltat med sig av sina nätverk. Till alla er som bidragit till projektet Allt är möjligt vill vi säga ett stort tack. Vi vill också rikt ett särskilt tack till Länsbibliotek Jönköping och Kulturrådet för stöd till projektet. Nässjö den 23 december 2014 genom projektgruppen Per Andrén Projektledare 3

4 Bakgrund Genom en omorganisation på Kulturhuset Pigalle blev ungdomsgård, konsthall, bibliotek samt skolbibliotek en enhet. Förstudien av Allt är möjligt resulterade i inriktningen på att arbeta med ungdomar, läsfrämjande, kreativt skapande, samarbeten och kompetensutveckling under detta projektår. I arbetet med förstudien genomfördes studiebesök, projektgruppsmöten och samtal med fokusgrupper för att inspirera till och definiera projektmålen som vi sedan arbetat efter. Syfte Genom projektet ville vi skapa möjligheter för ungdomar att testa olika former av kreativt berättande och kreativt utövande. På ungdomsgården skapades projektets testmiljö där kreativiteten hos ungdomarna skulle stimuleras och utvecklas. Att tillsammans med ungdomar hitta drivkraften för berättande utifrån deras egna individuella behov. I Kulturhuset Pigalle finns möjligheter att väcka nyfikenhet och lotsa ungdomarna vidare från ungdomsgård till andra lokaler i fastigheten. Här finns Kulturskolans lokaler för instrument samt inspelningsstudio, konsthallens verkstad, scener av olika storlek, teknisk utrustning, fördjupningslitteratur och annan media finns att beställa via biblioteket. I ungdomsgården ansvarar ungdomarna själva, med handledning och stöd av medarbetare, för hur lokalen skulle förändras och vad den skulle innehålla. Arbetet i projektet blev ett nytt sätt att arbeta närmre mellan enheterna med ett gemensamt fokus på målgruppen. Personalen skulle kunna arbeta tätare tillsammans och att lokalerna användas tillsammans i större utsträckning. Projektmål (Konkret måluppfyllnad kursivtext) Erbjuda en miljö där ungdomar känner sig välkomna och genom *empowerment, vara med och bestämma verksamhetens utformning och innehåll. Utformning av lokalerna/stödja ungdomarnas idéer och utveckla dessa Verka för en plats där både killar och tjejer känner att de är välkomna på lika villkor med läsande, berättande och skapande i fokus. Alla bär på berättelser/alla får delta utifrån ungdomsgårdens ordningsregler Temakvällar och aktiviteter med mångkulturellt inslag i samarbete med föreningar och organisationer. Aktiviteter kopplade till olika konstnärliga uttrycksätt/ aktiviteter riktade till speciella grupper/ främja integration Involvera ungdomarna i alla delar av litteraturen: idé-kläckning, skrivande, designande, läsande, berättande, förmedlande och omformande. 4

5 Musikskapande/ låtskrivande/ noveller/ sägner och sagor/ dramaturgi/ karaktärsuppbyggnad/ miljöbeskrivning Genom ny teknik hitta förutsättningar att skapa nyfikenhet och uppmuntra läsande och berättande på nya sätt. Storytelling/ storycreating/ rörliga bilder/ ljudinspelning/ programvaror/ ipad Avdramatisera läsandet för de med läs- och skrivsvårigheter och utifrån berättande inspirera till skapande i olika konstformer. E-böcker/ ljudböcker/ förebilder/samtalsgrupper/ individuellt stöd Ha kompetent personal som aktivt arbetar mellan enheterna och som fortbildar sig och tillsammans med ungdomarna se till att vi ligger i framkant med ny teknik. Vi lär av varandra/ studiebesök/ utbildning och kurser Skapa strategier för arbete där läsning, berättande, skapande och ny teknik vävs samman. Inom projektgruppen processa fram strategier för fortsatt arbete Skapa möjligheter för att implementera verksamheten permanent. Förstärka vi känslan och riva väggar *Empowerment är ett begrepp som står för att stärka ungdomars självkänsla så att de tar egna initiativ till att skapa verksamhet. Metod Genom samverkan och samarbete i verksamhetens olika delar inspirera och uppmuntra till det egna kreativa skapandet genom berättande. Samarbeten med skolbibliotek, folkhögskola, föreningar och organisationer både på lokal- och regionalnivå. Exempel på direkta aktiviteter har varit: Bokprat, författarbesök, studiebesök, föreläsningar och workshops av olika slag. Marknadsföring Projektet har till den 22 december 2014 en flik på Nässjö kommuns biblioteks hemsida, med information om projektet och ett kalendarium med aktiviteter som genomförts. Projektet har också funnits på Länsbibliotek Jönköpings hemsida. Det finns också länkar till andra sidor som kar kreativ karaktär. En Instagram symbol finns också på sidan som tar besökaren direkt till projektets Instagram-flöde där man kan titta på bilder från verksamheten och aktiviteter som genomförts. Fliken på hemsidan har varit projektets ansikte utåt tillsammans med Instagram-kontot och ungdomsverksamhetens Facebook-konto. 5

6 Projektåret I detta avsnitt beskrivs några av de aktiviteter som Allt är möjligt har genomfört under projektåret och hur vi genomförde dom. Hösten 2013 Under hösten förankrades projektet bland målgruppen och olika intressenter. Projektgruppen arbetade fram en projektplan och en tidsplan kopplad till denna. Gruppen gjorde också upp riktlinjer för att möjliggöra aktiviteter i den öppna verksamheten. Projektgruppen kom också med förslag på former av kompetensutveckling inom projektgruppen och projektledare började nätverka för att kunna tillgodose dessa önskemål. Projektet skulle genomföras samtidigt som verksamheten hade öppet, dvs två kvällar i veckan. Projektet fick en landningsplats på kommunbibliotekets hemsida och Instagram-konto skapades. Information om projektet gick ut till skolor i kommunen och affischer om projektet sattes upp på allmänna affischeringsplatser. Illustration av dikter Första aktiviteten vi hade tillsammans med gårdsbesökarna var att illustrera dikter. Vi genomförde aktiviteten i konsthallens verkstad. Ungdomarna fick var och en välja en dikt som de kände för och sedan illustrara känslan av dikten med akrylfärg på duk. Konstverken sattes sedan upp på ungdomsgården och fick hänga fram till jul. Poetryslam med Louise Halvardsson Louise Halvardsson är författare och estradpoet, hon är uppväxt i Nässjö men bor numera växelvis i London och Göteborg. Vi frågade Louise om hon kunde tänka sig att leda en poetryslam workshop eftersom gårdsbesökare med intressen för estradpoesi efterfrågat detta. Under en kväll fick ungdomarna skriva och framföra sina alster med stöd och hjälp av Louise. Det var många fina framföranden som vi fick ta del av under kvällen. Louise kom också att skriva ner sina tankar kring vårt projekt om vad vi borde tänka på och hur vi kunde arbeta vidare med skrivande som en läsfrämjande insats. Tjejkväll med Somaliska föreningen Som en del i vårt integrationsbyggande arbete och att locka fler gårdsbesökare med annat urspring knöt en av projektmedlemmarna kontakt med somaliska föreningen Ladan i Nässjö. Ladan driver en ideell ungdomsgård med somaliska ungdomar som besökare. Vi ville öka samarbetet mellan vår verksamhet och den somaliska. Initieringen blev en tjejkväll på ungdomsgården i Kulturhuset Pigalle med filmvisning och diskussion. Vår verksamhet stod för lokal och tilltugg och somaliska föreningen stod för att hyra en passande film. Under kvällen deltog 12 tjejer och två personal, det var lika delar svenska som somaliska tjejer. Kvällen var mycket lyckad och blev ett första steg i ett fortsatt samarbete med föreningen Ladan. Vi har märkt ett ökat deltagande av gårdsbesökare med somalisk härkomst både tjejer och killar. 6

7 Film och filmen som adaption Anna Rydell, utvecklare film, Kultur och utveckling, Jönköpings län höll i en introduktion i film, filmskapandet, filmens uppbyggnad och filmens språk. Workshopen arrangerades i ungdomsgårdens bio-rum och vi hade många intresserade ungdomar som deltog. Workshopen var ett initiativ av två av våra gårdsbesökare, men även något som efterfrågats inom projektgruppen att få kunskapsinhämtning från regionalt kunskapscentrum. Musikproduktion Detta är en av de individuella aktiviteter som genomförts i projektet. Genom empowerment perspektivet kom Waahesti till ungdomsgården och ville använda vår digitala rep-studio. Han hade skrivit två texter på sitt modersmål somaliska och ville med stöd av personalen spela in dessa och lägga musik till för att sedan göra musikvideor. En av fritidsledarna som också varit med i projektgruppen hjälpte Waahesti och hans kompis att komma iordning i studion och instruera dem i tekniken. När musiken väl var inspelad kunde de gå vidare med att spela in två enkla musikvideor i vår dansstudio för att sedan klippa ihop musik och bild. Det färdiga resultatet laddades sedan upp på en Youtube-kanal. imovie skapa filmer och trailers Gårdsbesökarna gjorde egna berättelser i imovie med våra nya ipads. Delar av projektgruppen var på Mediacenter i Jönköpings län och gick en grundkurs i imovie under en dag. Kursens innehåll kunde sedan användas i en aktivitet tillsammans med ungdomarna på gården då det hade efterfrågats ipads med appar som kunde vara ett stöd i kreativiteten. Projektledaren för Allt är möjligt höll i denna imovie workshop och det resulterade i fyra korta filmer om Kulturhuset och tre trailers om ungdomsgården. Personal och ungdomar deltog i aktiviteten på lika villkor och vi lärde tillsammans. Några av aktivitetsdeltagarna hade arbetat i imovie förut och fick då vara sakkunniga och instruera personalen i hur man redigerar och lägger till effekter i verktyget. Aktiviteten blev också en naturlig introduktion av de ipads som hade köpts in till verksamheten genom projektet. Paddorna har under året använts flitigt och gårdsbesökarna får komma med önskemål om nya appar som ska hämtas ner, för att ge exempel på några kan nämnas; Paint Music, Musikmattan, FX Studio och Book Creator. Våren 2014 Under våren hade vi fler aktiviteter som genomfördes började med en bok- och filmcirkel som sträckte sig under tre månader. Under våren hade även projektgruppen ett antal studiebesök inplanerade, dessa studiebesök har varit en del i att omvärldsbevaka och få tips på hur man arbetar i andra kommuner och verksamheter. En resa gjordes också till BUFF, barn och unga filmfestivalen i Malmö, dit åkte tre ur projektgruppen, projektledaren, ungdomsutvecklaren och ungdomsbibliotekarien. 7

8 Tre böcker tre filmer Ungdomsbibliotekarien och projektledaren arbetade fram bok- och filmcirkeln efter samtal med gårdsbesökarna om deras läsning och vad de tyckte var mer intressant d.v.s. film. Hur kunde man kombinera boken och filmen? Vi tog konceptet kring den traditionella bokcirkeln och hittade berättelser som finns både som bok och som filmadaption. Ungdomarna fick läsa boken och avslutades med att tillta på filmversionen, sedan följde ett samtal om de båda berättelserna, vilken som var bäst och hur lika eller olika berättelserna var. Vi hann med tre böcker under perioden januari mars. Vi hade ett bra deltagarantal i cirkeln och åldersfördelningen var från år. Detta trodde vi kunde medföra vissa luckor i det efterföljande samtalet eftersom det är ganska stor skillnad på en 12 åring och en 19 åring, men vi hade mycket bra samtal om böckerna och filmerna. januari I taket lyser stjärnorna, Johanna Thydell februari Pojken i randig pyjamas, John Boyne mars Isdraken, Mikael Engström Vad säger musiken? På gården har det länge funnits ett stort intresse för musik ibland gårdsbesökarna. Vi ville tillsammans med ungdomarna utforska lyriken i låtar. Vad säger musiken egentligen? Aktiviteten blev en serie samtal där vi inför varje tillfälle fick välja ut en låt var. Vi lyssnade därefter på låtarna i grupp och reflekterade över känslan vi fick av låten. Sedan tog vi fram texterna till låtarna och läste dem och reflekterade över texten tillsammans. Avslutningsvis lyssnade vi på låten igen tillsammans med texten och avrundade med en diskussion om låtens innebörd förändrats från första gången man lyssnade utan text. I denna aktivitet valde även vår ungdomsbibliotekarie ut låtar som kommer från litteraturen och vävde in dessa i tillfällena. Musik säger mycket, inte bara melodin utan textens betydelse för ett musikstycke är väldigt viktigt. Känslorna de framkallar och vad man som textförfattare vill förmedla. Några av ungdomarna som är instrumentalt kunniga började skriva på en gemensam text och sätta ackord till. Författarbesök av Magnus Nordin Magnus Nordin kom och besökte ungdomsgården i ett författarbesök i samband med Litteraturfestivalen Ord under våren. Vi hade till detta tillfälle köpt in några av hans titlar och ungdomarna fick efter besöket välja en valfri bok att ta med hem, som ett läsfrämjande initiativ. 8

9 Cosplay En gårdsbesökare kom och frågade om möjligheterna att starta en cosplay grupp på ungdomsgården. Cosplay är för den som inte känner till det en japansk form av performance eller maskerad. Deltagarna klär ut sig i dräkter och accessoarer för att föreställa en specifik figur eller idé. Figuren är oftast tagen ur serier, manga, tv-spel eller andra fiktiva medier. Genom Allt är möjligt, införskaffades verktyg för att kunna genomföra workshopen. Initiativtagaren, en ung tjej kom att agera workshopledare och de har träffats en gång i vecka sedan våren Under projektåret 2014 har även Nässjö stad firat jubileum. Möjligheten för ungdomsgårdens cosplay-grupp fanns då att visa upp sina kreationer som en del i scenprogramet på själva jubileumsdagen vilket de också gjorde. Tanken var att efter denna dag skulle workshopserien avslutas men den fortsatte under hösten och deltagarna har även varit med i Cosplay-tävlingen på Dreamhack Winter Gruppen har nu ett eget rum på ungdomsgården och kommer fortsätta sin verksamhet under våren De har då varit aktiva i ett år. Sommarläsning Under sommaren följde projektet med ungdomsverksamheten ut i det gröna. Sommarmånaderna brukar ha mindre gårdsbesökare då vädret uppmuntrar att vistas utomhus, många reser bort på semester och kanske lämnar stan av den ena eller andra anledningen. Allt är möjligt erbjöd under sommaren pocketböcker på kommunens badplatser och parker, som en del av ungdomsverksamhetens mobila fritidsgård. Satsningen på mobilungdomsgård blev mycket lyckat och både lokalpressen och Sveriges Radio P4 Jönköping gjorde reportage om satsningen. Vi i projektgruppen köpte in 50 boktitlar som följde med ut i sommarvärmen, uppmaningen var enkel: Låna boken, behåll boken, här har du din sommarläsning. Hösten 2014 Under hösten hade vi ett antal aktiviteter inplanerade särskilt under höstlovet, men tyvärr fick vi ställa in samtliga då intresset svalnat och vi inte hade några anmälda. Dessa aktiviteter ligger färdigplanerade och en av dem gör vi ett nytt försök med i januari 2015, en filmklubb där ungdomarna agerar arrangörer tillsammas med Reaktor sydost. Vi hade cosplay workshopen igång under hela hösten och andra mindre aktiviteter genomfördes även på ungdomsgården. Pocketkorgen en aktion i Läslust november Allt är möjligt deltog i manifestationen Läslust november, vår auktion var med en Bokkorg med pocketböcker, ett 30-tal titlar fyllde korgen till bredden som vi ställe på cafédisken i ungdomsgården och när november passerat fanns det två böcker kvar! Kompetensutveckling och omvärldsbevakning Här följer några av de aktiviteter vi gjort inom projektgruppen som projektmedlemmarna har önskat sig få utvecklas inom att tillägna sig mer kunskap om för att kunna stödja ungdomar i verksamheten. Grunder i imovie för ipad Mediacenter i Jönköpings län håller grundutbildning i imovie för pedagoger och annan personal inom kommuner och landsting. Projektmedlemmar ur Allt är möjligt åkte till Jönköping på en endags utbildning i imovie. Kursen tog upp grunderna i appen och hur den används. Kunskaperna som tilldelades kunde sedan användas i verksamheten då vi har genomför flera imovie aktiviteter. Bland annat med elevensval i årskurs 6. 9

10 Hemslöjd Vi begav oss till Hemslöjdens hus på Ryhov i Jönköping. Här tog utvecklare hemslöjd, Kultur och utveckling, Jönköpings län emot och vi fick en heldag i Hemslöjdenstecken. Vad är hemslöjd, på vilka sätt kan man slöjda? Vad är slöjd i framtiden? Vi samtalade om projektet och handarbetade under tiden. Från Hemslöjdens hus tog vi med oss användbara webbplatser som kan inspirera till det egna skapandet för våra gårdsbesökare. Learn Do Share, Göteborg DIY Days Gothenburg, Learn Do Share är två kostnadsfria dagar för att lära, göra och dela. Do It Yourself -dagarna följs av ett hackathon och game jam, där temat var future cities. Hållbar och lekfull design av framtidens städer, med fokus på vatten. Dagarna innehöll samtal om erfarenheter, workshops, nätverkande och lek. Det fanns sessioner för att skapa prototyper i syfte att skapa innovationer kring temat future cities samt ett game track (spelspår) med samtal om könsroller och om spel som konst. Det anordnades även workshops för att skapa konstverk, innovationer och mode anslutna till vatten och i synnerhet regn. Det anordnades tävlingar där vinnarna kom att få stöd från partners runt om i Västra Götalands region. Arrangören arbetar med: Skapande över gränser Samarbeten mellan parter Playcentrisk design och spelmekanik Storytelling och berättande i olika former DIY Days Gothenburg, Learn Do Share görs i syfte att skapa social förändring och innovativa upplevelser. Under dagarna kan man playtesta, visa och utveckla sitt projekt eller bygga upp ett nytt i deras maker faire och upplevelsehall. Temat för 2015 är ungdom och ungdomars framtid och hålls januari. Från Göteborgsresan tar projektet med sig ett breddat nätverk, hur man kan arbeta kreativt även i planeringsarbete. BUFF barn och unga filmfestivalen Tre medarbetare (projektledare, ungdomsbibliotekarie och ungdomsutvecklare) i projektgruppen var i Malmö under tre dagar och besökte BUFF barn och unga filmfestivalen tillsammans med Anna Rydell, utvecklare film, Kultur och utveckling, Jönköpings län. BUFF Filmfestival vill genom sin årliga återkommande filmfestival öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen och visa filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige och i Malmö. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus. BUFF har utvecklats till en nationell och internationell mötesplats för finansiärer, distributörer, filmköpare, manusförfattare, regissörer, producenter och filmpedagoger. Två av dagarna var för oss avsatta för olika seminarier och föreläsningar, följande deltog vi i: Sociala medier och nätmobbing MIK portal statens medieråd 10

11 Filmkollo Makt i media Skapa Filmmusik Såret i ditt hjärta Med kameran som verktyg Om vi fick bestämma Studio 1001 Vi såg också många bra smalare filmer men med kvalité och filmer som passar vår målgrupp. Filmerna hade efterföljande samtal och oftast både regissör och någon av huvudrollsinnehavarna på plats för att svara på publikens frågor. Filmer som vi såg var: IRL ABC Sitting next to Zoe Leave to remain Agnes Resan till fjäderkungens rike Ett evigt berättande Medarbetarna i projektgruppen tittade gemensamt på UR:s serie Ett evigt berättande. Serien handlar om berättandets olika former. Vi fick följa människor i olika åldrar som har berättandet som passion. Att läsa och skriva, eller att berätta muntligt, med bilder eller via Internet - berättandets former är många och olika, men glädjen över att kunna uttrycka sig och förmedla något till andra är den samma oavsett vilken form det görs i. Dessa avsnitt ingår i serien: Läsandet Skrivandet Det muntliga berättandet Bildberättandet Nätberättandet Vi tittade på avsnitten under projektgruppsmöten och efter varje avsnitt diskuterades innehållet och jämförelser med egna erfarenheter. Studiebesök Medarbetare i projektgruppen har genomfört några studiebesök under projektåret. Vi har bland annat besökt 52:ans kultur- och fritidscentrum i Örebro samt Stadsbiblioteken i Örebro och Malmö. Vi gjorde studiebesöken för att titta på andra liknade verksamheter som vår egen, utbyta tankar med personal för dessa verksamheter och få en bild om hur man arbetar på andra platser. Vi har även besökt två stadsbibliotek för att ta in hur man där arbetar med ungdomar och vilka aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är nyttigt att besöka andra ungdomsgårdar och bibliotek, det ger ny input men även bekräftelse. 11

12 Författarskola Makete-metoden Det hade efterfrågats någon form av kurs i skrivande, så att vi i våra yrkesroller kan möta skrivsugna ungdomar med kunskap och vägledning. Vi genomförde en skrivkurs tillsammans med Veronica Grönte. Vi var ungefär 12 personer som deltog och det var projektgruppen samt personal från skolbiblioteken och filialbibliotek i kommunen. Veronica gick igenom sin metod Makete-metoden för skrivande och vi fick sedan individuellt bygga och skriva en berättelse, för att sedan ta hjälp av varandras reflektioner om den egna handlingen och på så vis komma vidare med berättelsen. Dagen var mycket lyckad och samtliga som deltog uttryckte en tacksamhet över att få möjligheten att vara kreativ genom projektet. Här följer några av de tankar om skrivkursen från de som deltog: Jag trodde nog aldrig att det skulle vara så enkelt att skriva, idag går jag härifrån med inspiration, skrivarlust och fylld av glädje! Det var roligt att upptäcka hur mycket en utomstående persons tankar om din text kan lyfta din berättelse Veronica lärde oss enkla men ack så användbara skrivövningar som jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete med barn, från förskoleåldern ända upp på gymnasienivå. Tack för en härlig dag fylld av inspiration! Det var länge sen det var så roligt och lustfyllt att skriva. Möjligheten att få skapa egna berättelser och ta del av andras enkelt, roligt och kravlöst. Direkt efter kursen gick jag hem till datorn och fortsatte att skriva. Omvärldsbevakning Under projektåret har det funnits en intern blogg för projektgruppsmedlemmarna att lägga upp intressant omvärldsbevakning. Alla i projektgruppen har haft tillgång till bloggen och har varit en del i det gemensamma arbetet med projektet. Här har vi nu samlat tankar och idéer som kan vara till nytta även efter projektet. Vi kan använda bloggen som en idébank för inspiration för nya arbetsätt eller aktiviteter. En inspirationskälla för framtiden. Avslutning, framtid Projektet avslutas i december Inför framtiden har projektgruppen uttryckt önskan och behovet av att fortsätta träffas och arbeta med gemensamma aktiviteter och frågor som rör målgruppen. Projektgruppen blir efter avslutningen en fortsatt gruppering och omvandlas till en idé- och kompetensgrupp med medarbetare från bibliotek, konsthall och ungdomsgård. Hur den här gruppen ska träffas, och hur ofta är ännu inte bestämt men förslaget är att alla i gruppen är samankallande när man känner ett behov av att lyfta en fråga eller bolla en aktivitetsidé. Slutord Målgruppen för Allt är möjligt har varit gårdsbesökande ungdomar i åldern år som inte i någon större utsträckning läser eller är kreativa på sin fritid. Det är en svår målgrupp att nå när man som vi gjort, arbetar med läsfrämjande verksamhet. När man arbetar mot ungdomar är skolan en naturlig mötesplats där man når både läsvana och 12

13 oläsvana individer. Att ungdomsgården på Kulturhuset Pigalle har varit projektets hem har haft motgångar. Ungdomsgården är dit ungdomar kommer på sin fritid, man väljer att vistas i verksamheten på sin fria tid. De aktiviteter vi genomför då vi som personal presenterat blir ofta ratat vid introduktionen, för gårdsbesökarna menar att det får inte kännas som skolan. Detta har varit en viktig lärdom för oss i projektgruppen. Vill man arrangera aktiviteter för ungdomar i skolår måste helst initiativet komma från ungdomarna själva och inte från personal som planerar aktiviteter för ungdomar som vi tror att de vill vara delaktiga i. Vi har fått tänka om några gånger på resans gång, gå tillbaka till ritbordet, men ändå i gruppen och med den kompetens som finns med våra yrkesroller kunnat förmedla syftet med projektet Allt är möjligt och arrangerat aktiviteter som främjar läsning. En stor fördel i detta har varit de tankar och kunskaper vi fått från gårdsbesökarna som vi sedan i praktiken låtit forma aktiviteterna. Det har också via projektet stärkt vår ordinarie verksamhet för framtiden så att projektmålen kan leva vidare även efter det att projektet nu avslutats. Allt är möjligt har pågått under ett år och det är en kort tid när man arbetar med läsfrämjande arbete speciellt när ungdomsgården som har varit projektet hemma miljö har begränsat öppethållande till två kvällar i veckan. Att få gårdsbesökare att upptäcka glädjen med att läsa kräver tid eftersom mycket handlar om att bland annat bryta gamla vanor och komma över rädslan och ointresset för böcker. Det kräver mer tid än den vi haft i projektet för att uppnå bestående resultat. När ett projekt avslutas är det viktigt med uppföljning av vissa inslag, till exempel att vårda olika nätverk som har bildats. Medarbetare i projektgruppen planerar att kontakten med dessa upprätthålls och att fortsätta träffas i samma konstellation för gemensamma frågor, omvärldsbevakning och tankeutbyte. Allt är möjligt har uppnått sitt syfte. Men har vi fått fler ungdomar att läsa? Den enda mätbara faktorn som finns är de siffror som visar på de besöksantal ungdomsgården haft där projektet har varit verksamt och det är totalt cirka 1840 personer under projektåret. Förhoppningsvis har de aktiviteter och möjligheter till kreativt skapande som finns sått frön hos gårdsbesökarna och ökat nyfikenheten för läsning och berättande. Vi vet också att antalet lånekort har ökat och även utlåningen på biblioteket. Bilagor Till rapporten bifogas följande bilagor: Projektorganisation Ekonomisk redovisning 13

14 Bilagor Projektorganinsation Projektet har bestått av en projektgrupp med medarbetare från verksamheterna inom k.u.b-enheten (konsthall, ungdomsgård, bibliotek) samt en styrgrupp med företrädare för enhet, förvaltning och Länsbibliotek Jönköping. Projektet har även haft en kontaktperson vid Länsbibliotek för att bolla idéer med. Projektledare Per Andrén Projektgrupp Emma Asserholt Adam Nordqvist Eva Johansson Mia Olausson Sanna Godenäs Kristina Holstensson Ulrica Strand ungdomsutvecklare fritidsledare ungdomsbibliotekarie bibliotekarie barnbibliotekarie konsthallspedagog biblioteksassistent Styrgrupp Thomas Hanzén Madeleine Andersson Katinka Borg enhetschef k.u.b, kultur- och fritidsförvaltningen förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen Länsbibliotekchef, Länsbibliotek Jönköping Samt Anna Persson utvecklare, Länsbibliotek Jönköping (kontaktperson) 14

15 Ekonomisk redovisning Intäkter Kronor Kostnader (specificera) Kronor Bidrag Kulturrådet Personalkostnad Övrigt statligt bidrag Studieresor Övrigt statligt bidrag Utbildning (specificera) Bidrag från landsting/region Länsbibliotek Jönköping Material Bidrag från kommun Teknik EU-bidrag L Media Övriga bidrag Arvoden, workshophållare, författarbesök Övriga intäkter Egen insats Summa intäkter Summa kostnader

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Blackebergsmodellen. Memmo och Mysen i förskoleklassen

Blackebergsmodellen. Memmo och Mysen i förskoleklassen För skolor och bibliotek Blackebergsmodellen Memmo och Mysen i förskoleklassen I projektet Memmo och Mysen i förskoleklassen samarbetade bibliotek, skolor, förlag och författare för att låta sexåringar

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Projektplan 2011-2012

Projektplan 2011-2012 Projektplan 2011-2012 Från tanke till handling att genom gränsöverskridande kommunikation söka nya metoder för att utveckla profession och läsfrämjandeverksamhet för små barn Projektet Från tanke till

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen

Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen Ett stöd i undervisningen Våra program På Berättarministeriet tror vi på det lustfyllda lärandet. Genom våra skolprogram vill vi uppmuntra elevers nyfikenhet

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket.

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket. Sagoberättande på Björken Sagoberättandet är en del av vårt kulturarv och ett viktigt inslag i avdelningens pedagogiska arbete. "Det var en gång..." skapar en förväntan att något spännande ska hända! Förutom

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

RELÄ Regionen Läser

RELÄ Regionen Läser RELÄ Regionen Läser Ett samverkansprojekt mellan bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, SISU - idrottsutbildarna och Länskulturen med läsfrämjande insatser under 3 år. Tillbakablick år 1 Regionen läser

Läs mer

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28

Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Nätverksträff Baby Space i Borås 2014-03-28 Dagen handlade om våra minsta biblioteksanvändare, bebisarna, och fokus för dagen var frågor som -Hur kommer jag igång med aktiviteter på biblioteket för bebisar?

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka.

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka. Six Drummers i Mexico City 2014 fick jag tillsammans med mina kollegor Johannes Stjärne Nilsson och Magnus Börjeson en inbjudan från UNAM, Mexiko Citys största universitet och institutionen för film och

Läs mer

Utvärdering av Arena för min berättelse Ljungby.

Utvärdering av Arena för min berättelse Ljungby. Utvärdering av Arena för min berättelse Ljungby. Inom ramen för projektet Arena för min berättelse valde vi i Ljungby att arbeta med spår 2. Filma och publicera. Vi ville genomföra projektet med en lokal

Läs mer

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år.

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år. Bilaga 1 Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen 16 19 år. Bakgrund Behovet och efterfrågan av ett ungdomscafé har funnits under många år. Frågan har aktualiserats

Läs mer

Kvalitetsanalys. Åsalyckans förskola

Kvalitetsanalys. Åsalyckans förskola Kvalitetsanalys Åsalyckans förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 8 Övriga mål

Läs mer

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE På Scania arbetar vi aktivt med att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Därför är Tom Tits Experiment en självklar samarbetspartner

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2015 våren 2016 Medioteket 2 KOMPETENSUTVECKLING FÖRSKOLA HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 Förskolan, Medioteket och det livslånga lärandet Förskolan lägger grunden till ett livslångt

Läs mer

HANDLEDNING PERFECT GIRL

HANDLEDNING PERFECT GIRL HANDLEDNING PERFECT GIRL TILL PEDAGOGEN Perfect Girl är en kortfilm på fyra minuter utan dialog eller dramatisk handling. Detta gör att den är lämplig att använda som diskussionsunderlag eller introduktion

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation

Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation 160429 Vi välkomnas till skattkistan på ett härligt sätt där material fanns estetiskt uppdukat till oss Eva har konstruerat en vävram

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5)

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Projektplan Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande projektbeskrivning...

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids imotion Syfte 1 Målet med denna planering är att introducera appen imotion från Fingerlab i verksamheten i syfte att stimulera till lärande

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

ASKIV 07-08 ATT SÄKERHETSSTÄLLA KVALITÉN I VARDAGEN UTOMHUSLEK

ASKIV 07-08 ATT SÄKERHETSSTÄLLA KVALITÉN I VARDAGEN UTOMHUSLEK ASKIV 07-08 ATT SÄKERHETSSTÄLLA KVALITÉN I VARDAGEN ATT SKAPA NYA MÖJLIGHETER FÖR UTOMHUSLEK Genom vattenleken utvecklar barnen förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen lpfö 98 SKÅRTORPS FÖRSKOLA

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Metodöversikt och utvärdering

Metodöversikt och utvärdering Metodöversikt och utvärdering Workshop under ledning av kulturpedagoger med socionom och barnbibliotekarier som observatörer Ålder: år 3-6 Produkter: barnteckningar, film, sammanfattande bilder på grundval

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer