Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi"

Transkript

1 Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

2 Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande baserat på förnybar energi. Till skriften finns ett arbetshäfte med övningar som är kopplade till de olika avsnitten. Hela materialet är avsett för att användas i studiecirkelform, i utvecklingsgrupper, i samarbete med företagarcoacher och rådgivare eller som ett stöd för egna studier. Vill du komma i kontakt med andra som vill utveckla ett energiföretagande kontakta den lokala LRF-avdelningen eller den närmaste avdelningen i Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa kan ge stöd i arbetet på olika sätt. Projektledare: Ulf Jobacker, LRF Text: Valter Andersson, Österlens energi- och fastighetstjänst, Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan. Redaktör: Jesper Sahlin, Brynell Design. Arbetsgrupp: Andreas Hägglund, LRF, Håkan Johansson, LRF, Erland Hedin, LRF Konsult, Ewa-Marie Rellman, LRF, Peter Lustig, LRF, Daniel Ingman, LRF, Linda Hedlund, LRF, Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet. Grafisk form: Brynell Design Illustratör: Helena Halvarsson Tryckeri: Exaktaprinting

3 Innehåll Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 8 Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 12 Kapitel 3 Energimarknader i stark tillväxt s. 19 Kapitel 4 Kundens behov styr s. 22 Kapitel 5 Utveckla ditt företag s. 29 Kapitel 6 Göra allt själv eller samverka med andra? s. 32 Kapitel 7 Marknadsföring a och o s. 39 Kapitel 8 Försäljning grunden i sunt företagande s. 46 Kapitel 9 Att göra rätt lagar, regler och föreskrifter s. 53 Kapitel 10 Affärsplanen en framgångsfaktor s. 59

4 4 Lantbrukarnas Riksförbund

5 Alla kan jobba med energi på sitt sätt! Energiföretagaren är till för dig som driver eller står i begrepp att utveckla ett energiföretag. Materialet är gjort som ett arbetsmaterial vid rådgivning eller studiecirklar för företagare med inriktning på energi, men du kan naturligtvis också använda det i självstudier. Oavsett arbetsform är det ditt företag som står i fokus och syftet är du ska få hjälp att utveckla ditt företag, var i din process du än befinner dig. Du har kanske redan kommit någon eller några gula prickar framåt på denna energiföretagandets stig, men även om du redan driver ett energiföretag finns det många frågor att fundera över. Vi företagare och entreprenörer är ofta besjälade, målinriktade och handlingskraftiga, trots att vi sällan ser oss själva på det sättet. Hos framgångsrika företagare finns också plats för reflektion, utveckling av färdigheter och sökande efter kunskap och tekniska resurser som bidrar till att företagsidén mognar. Energiföretagaren ska hjälpa dig till större trygghet på marknader som många tidigare tyckt är oberäkneliga och riskabla. Men med rätt fokus på kunder, företagsutveckling, marknadsföring och försäljning, når du dina mål. När ditt arbete med Energiföretagaren närmar sig slutet är du redo att välja produktions- eller driftteknik, att upprätta kvalificerade kalkyler och utforma avtal. Energiföretagarens löfte till dig, är att dessa steg blir betydligt enklare att ta om du använt materialet fullt ut. Drivkrafter för energiföretagande Många intresserar sig för de nya energimarknaderna helt enkelt därför att de ser goda möjligheter till lönsamhet. Ofta är det lättare att etablera sig på en marknad som är under uppbyggnad, än på en redan mogen marknad. Tillväxtmarknader öppnar också ofta möjligheter att introducera förädlingssteg. Andra ser energiföretagandet som ett sätt att optimera sina resurser, exempelvis restprodukter. Eller som en strategi för att skapa utjämningseffekter eller ta tillvara nya affärsmöjligheter i befintlig produktion. Att bli helt eller delvis självförsörjande på energi kan innebära en Lantbrukarnas Riksförbund 5

6 trygghet och kostnadskontroll som är lockande för många, liksom stoltheten över att ha en ny, unik verksamhet och få känna sig som en pionjär. Kanske har du likt många företagare ställt dig frågorna vad? och hur? men glömt bort den viktigaste varför? Reflektera över dina drivkrafter! Strategiska frågor Hur man använder energi, är en strategisk fråga för alla företag. Att använda sin energi effektivt frigör resurser och förbättrar konkurrenskraften både direkt och indirekt genom ökad trovärdighet på marknaden. Många företag i de gröna näringarna har därutöver unika möjligheter att ställa om sin egen energianvändning till förnybar energi. Slutligen, och det som nu är ditt fokus, finns möjligheter att leverera energi till andra. Däri ligger de affärspotentialer som du nu har börjat bearbeta. Utifrån dessa tre strategiska perspektiv energioch resurseffektivisering, omställning till förnybar energi och leverans av energi kan alla företagare jobba på sitt sätt. Produktions- och marknadsstrategi En stor andel av dagens energileveranser från de gröna näringarna sker som råvaruförsörjning i form av spannmål som blir etanol, och bioenergiråvara från skogen. Hälften av värdet i ett träd ligger i dess energiinnehåll och drygt 10 procent av skogsägarens inkomster kommer från energived. Övrig skogsråvara säljs som timmer eller massaved till högre priser. Skogsägarens strategi när det gäller produktionsoch marknadsstrategin är i det här exemplet densamma för energi som för annan produktion att öka tillväxten. För den som själv vill leverera energi i form av primär råvara från till exempel åker eller skog finns det möjligheter på de lokala energimarknaderna. Leverans av flis- eller åkerenergiråvara till värmeverk är exempel på detta. Tredje alternativet för en produktions- och marknadsstrategi är en värdebyggande energiproduktion som innehåller ett eller flera förädlingssteg, exempelvis ved, pelletsproduktion eller närvärme. Om du gör medvetna val i dessa frågor, se bilden, är det större chans att du hittar en position på energimarknaderna som fungerar för just dig. När du i kommande avsnitt ska kartlägga dina resurser, ska du komma ihåg att alla kan jobba med energi på sitt sätt. Det finns inget facit. Det som leder dig framåt är positivt. Energiföretagarens avgränsningar Att satsa på företagande förutsätter självklart kunskaper och färdigheter som ger en väl fungerande produktion. Så långt allt väl, men ofta glömmer vi kundfokus och utveckling av företaget, liksom marknadsföring och försäljning. Det är detta Energiföretagaren handlar om. Dina förutsättningar att effektivisera din energianvändning eller att ställa om till användning av förnybar energi, förutsätter Energiföretagaren att du redan har någorlunda grepp om. Energiföretagaren behandlar inte heller fördjupning i ekonomiska förutsättningar, ej heller produktions- eller driftteknik. För information om energiomställning och effektivisering, samt produktions- och driftteknik, vänd dig till LRF:s företagarcoacher eller direkt till rådgivningsorganisationerna. Välkommen till Energiföretagaren! Ulf Jobacker Företagsutvecklare förnybar energi, LRF 6 Lantbrukarnas Riksförbund

7 SYSTEMPERSPEKTIV FÖR AFFÄRSUTVECKLING INOM ENERGI Drivkrafter Lönsamhet Utjämningseffekter till nuvarande produktion i företaget Teknikintresse Mervärde och konkurrenskraft för nuvarande produktion Optimera användning av nuvarande produktionsresurser och biprodukter Lättare ta förädlingssteg i en marknad som är under uppbyggnad Självhushållning Strategiska frågor Energieffektivisering Omställning av gårdens energianvändning Leverans av energi Produktions- och marknadsstrategi Storskalig produktion där energi är en av produkterna Produktion av energi som primär råvara Värdebyggande energiproduktion då flera förädlingssteg tas i företaget

8 Så använder du Energiföretagaren Låt dig inspireras av Energiföretagaren Tanken med Energiföretagaren är att du utgår från det företag du har idag, och utvecklar det i en riktning som passar dina förutsättningar. Det första avsnittet Ditt företag idag syftar till att inventera de resurser, de förutsättningar och tankar som finns för att driva ett energiföretag. Texten är i vissa fall formulerad som om du redan är igång med ditt energiföretagande, men det behöver du naturligtvis inte vara. Materialet är lika mycket till för dig som funderar på att starta någon form av energiföretag. För att underlätta arbetet är Energiföretagaren uppdelat i ett texthäfte och ett arbetshäfte. Texthäftet och arbetshäftet följer en och samma struktur, för att underlätta. Texthäftet ger kunskap, inspiration och stöd när du ska lösa uppgifterna i arbetshäftet. Arbetshäftet är till för att användas. Ju mer tummar, hundöron och anteckningar i marginalerna, desto bättre! Ett genomarbetat arbetshäfte fungerar som manus för din affärsplan och kommande handlingsplan. Förändring är ett val Inledningsvis bör du ta dig en rejäl fundering på vilka mål du ska ha med din satsning på energiföretagande. Om energiföretagandet ska kombineras med dina nuvarande verksamheter är det dessutom viktigt att du tänker till och är realist när du sätter målen, och väger dem mot mot din investering. Inte bara i form av pengar, utan också i tid och engagemang. Ett coachande förhållningssätt Energiföretagaren kan inledningsvis fungera ungefär som en coach, men i många fall är det fruktbart att anlita någon som har relevanta ingångar till din affärsidé. LRF har företagarcoacher över hela landet som hjälper och stöttar medlemmar som vill utveckla sig själva och sina företag. Med företagarcoachen kan företagaren diskutera idéer och målsättning för sitt företagande och bli lotsad till duktiga rådgivare eller få tips på bra kurser. Förutom företagarcoacher finns det ofta regional projektverksamhet inom energiområdet. Coachning är en hjälp till självhjälp för att nå uppsatta mål. Uppgiften är att öka verkningsgraden och resultatet av vad du gör. Det önskade läget, eller resultatet, blir alltså högst centralt. En coach vill få dig att tänka själv och handleda dig att sätta upp mål och nå dem, på ett effektivt och hållbart sätt. En coach ger dig inte direkta order, instruerar dig inte och levererar inga färdiga lösningar. Coachens roll är i stället att hjälpa dig att själv se hur du kan lösa dina problem, utnyttja mer av din potential och mer av dina möjligheter. Coachen lyssnar och ställer frågor utifrån ämnet och problemet för att tillsammans med dig utforska hur du kan hantera framtiden. Coachen återkopplar emellanåt för att säkerställa att du förstått. Vad som är lämpligt att göra och när finns det inga regler för, utan den känslan måste du utveckla själv. 8 Lantbrukarnas Riksförbund

9

10 En coachs fyra huvudsakliga uppgifter är att: Lyssna Ge återkoppling Ställa frågor Ge uppgifter och utmaningar En coach (ledare) håller i strukturen och processen, så att du inte riskerar att slinka undan när det börjar bli jobbigt (kanske när det gäller att ändra dig själv eller ta personligt ansvar). Skillnaden mellan A och B är som sagt ett problem och det finns de som inte gillar problem och av den anledningen helt enkelt avstår från att sätta mål. Det känns kanske bättre att fortsätta som man alltid har gjort. Men när problemet är identifierat är det högst väsentligt att finna nya perspektiv och möjligheter för framtida agerande. Slutligen kan också coachen ge dig uppgifter för att träna in nya vanor eller göra saker på nytt sätt; det kan handla om att ta en speciell kontakt, att börja göra något nytt eller sluta med något. Uppgiften ska allra helst formuleras av dig själv och din fråga kan formuleras som: Vad kan jag göra och när ska jag göra det? Du kan även skatta din beredskap för förändring genom att fråga dig: Kommer jag att göra det? Vill jag göra det? Ange svaret som värden på en skala från 1 till 10 (där 10 är "ja, absolut" och 1 är "nej, inte alls"). Ibland kan coachen också rekommendera en utmaning när han eller hon märker att det är något du inte direkt vill göra, men är säker på kommer att kännas rätt för dig efteråt. Ofta handlar det om uppgifter som ligger utanför vad du normalt känner dig bekväm med, eller som du bara måste igenom för att kunna finna nya lösningar. Frågan blir då: Antar du utmaningen? Lära genom att göra action learning Action learning betyder att man tränar sig praktiskt och gör saker tills man når sina mål, alltid under sakkunnig ledning tillsammans med andra. Du lär sig att ta risker och jobba med osäkerhet pröva men också att minimera risker och behärska osäkra situationer utveckla för att komma vidare. Exempel Du medverkar i en grupp som ska arbeta med underlaget i Energiföretagaren, där målet är att varje deltagare skall starta eller utveckla sitt energiföretagande för att tjäna pengar. För att nå dit måste du först tänka dig in i vad som krävs av dig inom varje avsnitt i Energiföretagaren och genom att ställa samman en affärsplan för ditt framtida energiföretagande. Förutsättningarna för affärsplanen skapar du alltså genom att läsa de olika avsnitten i texthäftet, och lösa uppgifterna till respektive avsnitt. Till detta kommer uppgifter som handledaren ställer samman utifrån vad just du och din grupp vill och har för inriktning. Under resans gång tvingas du tänka igenom vilka förutsättningar du har och hur du vill ha ditt energiföretagande, och samtidigt lära dig saker du ännu inte behärskar kanske saker du aldrig ens hört talas om. På det sätter lägger du grunden för din affärsplan, som blir din guide och ledstjärna under de första åren av ditt nya energiföretagande. Upplägget bäddar för att du växer med uppgiften, att det faller sig naturligt att gradvis höja ribban och sätta nya mål, så att framåtrörelsen slutligen blir ett sätt att leva. Kunskaperna kan du sedan omsätta i energiaffärer och projekt på massor av spännande områden. 10 Lantbrukarnas Riksförbund

11 IDÉ LÄRA MER PRÖVA UTVECKLA GÅ VIDARE LÄRA MER LÄRA MER VISION Din vision för ditt energiföretag kommer du att formulera många gånger på olika sätt. I affärsidén, i affärsplanen, i marknadsföring och i samtal med människor. Den är din ledstjärna. Den hjälper dig att avgöra vad du ska pröva, utveckla och gå vidare med efter hand som du bygger upp och driver din verksamhet. Lantbrukarnas Riksförbund 11

12 Ditt företag idag och dina planer för framtiden Basfakta, förutsättningar och resurser i dag Du som driver eller funderar på att utveckla energföretagande på gårdsnivå är förmodligen (men inte nödvändigtvis) redan företagare. Vi ägnar detta avsnitt åt din nuvarande verksamhet och dina förutsättningar och resurser. Detta utgör basen för hur du ska gå vidare i ditt företagande. Kontaktuppgifter och basfakta Att ställa samman kontaktuppgifter och basfakta kan kanske tyckas simpelt, men redan här kan du behöva fundera över vilka personer utöver dig själv som i något avseende är engagerade i företaget. Om det inte råder några oklarheter kan du se denna enkla uppgift som ett sätt att komma igång med arbetshäftet. Ditt företags verksamhet Här anger du vilken eller vilka verksamheter ditt företag bedriver idag. Driver du en jordeller skogsbruksfastighet, eller är växthusodlare, är du med stor sannolikhet kombinationsföretagare med intäkter från flera verksamheter. Ange även ditt företags produkter och tjänster om de inte till fullo framgår av din verksamhetsbeskrivning. Ditt företag och omvärlden Inget företag verkar i ett vakuum. Verksamheten du bedriver är sammanknuten med en omgivning som består av faktorer och aktörer som påverkar verksamheten och dess möjligheter på olika sätt. Där finns leverantörer och kunder förstås, men också andra som har betydelse. Anställda, beslutsfattare, vänner, inspirationskällor, konkurrenter. Företagande handlar i stor utsträckning om hur du samspelar med alla dessa aktörer och faktorer. Hur ser dina nätverk ut? Till de formella nätverken hör föreningar, organisationer och samarbetspartners, medan de informella nätverken handlar om vilka du pratar med och umgås med som har betydelse för din verksamhet. Vilka är dina viktigaste konkurrenter? Finns det andra i närområdet som erbjuder liknande varor och tjänster? Har du några kunder i dag som med en förändrad inriktning på din verksamhet skulle kunna bli konkurrenter i framtiden? Eller omvänt, konkurrenter som skulle kunna bli kunder? Ditt företags läge På fastighetsmarknaden brukar man säga att det finns fem faktorer som avgör priset på en fastighet läget, läget, läget, läget och övrigt. Självklart är detta skämtsamt, men bakom skämtet ligger en hel del allvar. Läget är enormt betydelsefullt på fastighetsmarknaden. Detsamma gäller företag. Platsen för din verksamhet anger per automatik en rad förutsättningar i form av begränsningar och möjligheter. Det finns dock många exempel på entreprenörer som når framgång på till synes hopplösa lägen, kanske genom att vända lägets nackdelar till fördelar. Hur stor är till exempel marknaden för turism i nordligt avlägsna Jukkasjärvi där det är natt halva året? 12 Lantbrukarnas Riksförbund

13 Här hittade man det unika i isens egenskaper, en företeelse som funnits där varje vinter sedan urminnes tider. Älven rinner bakströms just där, vilket gör att det bli lugnvatten. Det kombinerat med kylan gör att isen blir näst intill kristallklar, utan bubblor, och tjock. Man tillverkar över 1 miljon dricksglas om året från den speciella isen. När man insåg hur speciell den egentligen var och fann man en unik affärsidé genom att skapa ett besöksmål. Läxan vi lär av ishotellet i Jukkasjärvi är att du inte ska låta läget hindra dig. Med rätt affärsidé, är allt möjligt. Med dagens väl utvecklade infrastruktur för såväl transporter som kommunikation, kan du göra varor och tjänster tillgängliga för en betydligt större marknad än för bara år sedan. Att du kanske bedriver din verksamhet i vad som rent geografiskt känns som periferin, behöver alltså inte vara något stort problem. Så när du funderar över ditt läge och vad det betyder, bör du tänka i termer av möjligheter snarare än begränsningar. Ligger ditt företag nära en stor eller speciell energimarknad, eller industri med ett stort energibehov? Finns det en regional fjärrvärmekulvert i närheten, eller planerar man att etablera en sådan inom några år? Håller du till på en plats där du kan kombinera energiföretagandet med någon annan verksamhet? Finns det företag eller besöksmål i närheten som du skulle kunna samverka med för att marknadsföra ditt företags produkter och tjänster? Byggnader och fasta anläggningar Vilka byggnader och fasta anläggningar du har idag, betyder mycket för dina möjligheter att starta eller utveckla ett energiföretagande. Ditt sätt att använda dem kan kanske bli effektivare, så att du kan sänka kostnader. Inventera dina anläggningar och hur vad de används till idag. Fundera över om de kan bidra till att utveckla din verksamhet. Glöm inte bort dina utomhusytor finns det till exempel där in- och uttransport med tunga fordon kan ske? Fungerar de i så fall året runt? Tillgång till egen energiråvara Vilken tillgång har du till egen energiråvara? Äger du en fastighet på landsbygden finns det med stor sannolikhet tillhörande skog. Men hur är din skog beskaffad? Hur stor del av din skog är avverkningsmogen nu och i framtiden? Vilka möjligheter har du att odla energiskog på din åkermark? Maskiner och utrustning för energiförädling Du kanske redan har en del utrustning för energiframställning. Gör en förteckning över den i arbetshäftet. Glöm inte bort andra maskiner du har tillgång till, exempelvis traktorer, skogsmaskiner, hjullastare och truckar. Din egen energisituation Hur ser din egen energisituation ut och hur effektivt använder du energin? De stigande priserna på fossila bränslen innebär inte bara att du kan tjäna på att producera energi som du säljer till andra. Jordbruket omvandlar också Lantbrukarnas Riksförbund 13

14 stora mängder energi. Därför kan det nästan säkert löna sig att se över hur du använder energi själv, och kanske gå över till att använda energi som du producerar själv. Det kan innebära att du byter oljepannan mot fliseldning, eller att du rötar biogas av gödsel. Mänskliga resurser Nu har vi listat dina fysiska resurser, men det är trots allt människor som skapar och utvecklar företag. Dessa värden kan vi kalla för mänskliga resurser, eller humankapital. Dessa människors intresse, engagemang och kunskaper är avgörande för ditt företag. Det gäller naturligtvis dig själv, men också de människor som finns i din omgivning familj, grannar, medarbetare och samarbetspartners. Inventera de människor som finns i eller nära företaget, och fundera över vad de har att bidra med. Glöm inte att tänka framåt vad kan du själv eller exempelvis dina anställda bidra med i framtiden? Saknar du någon nyckelkompetens? Kan du eller någon annan i företaget bidra med desto mer med hjälp av fortbildning? I så fall, vilken? Nuvarande affärsidé Vad är din affärsidé idag? Alla företag har en affärsidé (annars skulle de inte existera) men många har aldrig formulerat sin affärsidé i ord, än mindre satt den på pränt. Ofta finner man att affärsidén har vuxit fram i företaget under en längre tid i form av gemensamma beteenden och värderingar. Man har blivit affärsidén. För att affärsidén ska vara slagkraftig på marknaden krävs att de olika faktorer som beskriver affärsidén är i harmoni med varandra. Tiden du ägnar dig åt dina nuvarande sysslor Hur mycket tid ägnar du åt dina nuvarande sysslor? En realistisk uppskattning om tiden du lägger på ditt nuvarande företagande kommer att ge dig en fingervisning om vilket engagemang du kommer att kunna lägga på ditt energiföretagande. Kanske inser du redan nu att något i din nuvarande verksamhet måste stå tillbaka för att du ska få tid till ditt energiföretagande. Vad är du i så fall beredd att ge upp? Ett alternativ kan vara att anställa eller outsorca, för att du ska få mer tid till förfogande. Vilka är dina möjligheter att göra det? Affärsidén beskriver hur företaget bär sig åt för att tjäna pengar. Vanligtvis omfattar en beskrivning av affärsidén följande tre komponenter: Den anger vilken marknad företaget vänder sig till för att där uppnå någon form av styrkeposition. Den anger vilka produkter eller tjänster företaget erbjuder, och hur det tillgodoser marknadens behov. Den anger hur företaget bär sig åt för att tjäna pengar, alltså det arbetssätt och den unika kompetens som ger företaget en egen profil och kommersiell styrka. Marknader, kunder och konkurrenter idag Vilken är din huvudsakliga marknad? Vilken eller vilka kundkategorier arbetar du med för närvarande? Är du på en lokal marknad eller är du nischad på en nationell marknad? Säljer du i första hand till andra företag, eller är dina kunder privatpersoner? Eller både och? Viktigaste kunderna Vilka är dina kunder idag? Säljer du mjölk till mejeriet, tomater till ICA och skog till skogsägareföreningen eller andra förädlingsföretag besvarar frågan sig själv. Likaså om du legosågar åt andra eller säljer friggebodar. Men 14 Lantbrukarnas Riksförbund

15 TABELL 1: Din energiaffär och dina kunder Ved Flis Pellets Salix Rörflen Hampa Halm Vattenkraft Vindkraft Solel Solfångare Värme El Drivmedel x x x x x x x x x x x Kund Privatpersoner Värmeverk, lantbruksföretag Skolor, privatpersoner Värmeverk, lantbruksföretag Värmeverk, lantbruksföretag Värmeverk, privatpersoner, Värmeverk, lantbruksföretag Egen el, elhandelsbolag Egen el, elhandelsbolag Egen el, elhandelsbolag Egen värme, närboende Biogas x x x Egen el och värme, elhandelsbolag, gasbolag Raps till RME x Lantmännen Vete till etanol x Lantmännen Energigrödor till biogasanläggningar x Biogasanläggningar Energi i förädlade former Fjärrvärme x Egen värme, närboende, fjärrvärmenät Kraftvärme x x Egen värme, värme till närboende, försäljning av värme genom etablerade fjärrvärmenät (TPA), egen el, elhandelsbolag Din energiaffär och dina kunder Tabellen ger exempel på energiaffärer och kunder som kan var aktuella för ditt framtida energiföretagande.

16 har du betande djur så är ju även staten en kund, liksom grannen som du röjer snö åt. Gå igenom verksamhet för verksamhet och försök lista alla dina kunder. Fundera över outnyttjade potentialer. Konkurrens Vilka är dina viktigaste konkurrenter? Vad har de för styrkor och svagheter? Vilken marknadsandel har de? Identifiera konkurrenterna och notera de viktigaste skälen till att deras kunder väljer dem. Om det inte går att peka på direkta konkurrenter hur hanterar kunden sitt behov eller problem idag? Kanske utför kunden själv det arbete som du vill erbjuda som en tjänst. Är ditt erbjudande av ett slag som inte finns på marknaden idag? Till syvende och sist beror din framgång på om du kan få kunder att vilja betala för det du har att erbjuda. Marknadsföring och försäljning Består din marknadsföring främst av rekommendationer från tidigare kunder, eller är du mer aktiv? Om du bedriver aktiv marknadsföring, vilka kanaler har du provat? Har du egna kanaler som du inte använder, eller kan använda bättre? Vilka ger bäst effekt i relation till kostnad annonser i tryckta medier, flygblad, egen hemsida, annonser på Blocket.se. Beskriv hur du idag marknadsför och säljer dina produkter och tjänster. Planer för framtiden vad är energiaffärer och vad kan bli energiaffärer för dig? Har du redan idag några utvecklingsplaner? Du kanske har bestämt dig för hur ditt energiföretagande ska se ut och vad du ska erbjuda marknaden. Hur ser planerna i så fall ut? Det kan vara bra att anteckna dem på papper. Kanhända kommer de att förändras när du arbetar dig igenom detta material. Tabellen Din energiaffär och dina kunder ger exempel på energiaffärer och kunder som kan vara aktuella för ett framtida energiföretagande. Marknader, kunder och konkurrenter i morgon Vilken blir din huvudsakliga marknad och vilken eller vilka kundkategorier kommer du att arbeta med på sikt? Framöver kommer du att få anledning att tänka på om du utifrån dina förutsättningar arbetar på rätt marknad. Kommer du uteslutande att arbeta på en lokal marknad, eller kommer du även att inrikta dig på en regional, eller till och med på en nationell marknad? Kommer du i första hand att sälja till företag eller kommer dina kunder även att vara privatpersoner? Många av den förnybara energins affärsmöjligheter finns på de lokala och regionala marknaderna. Tänk på att marknaden aldrig är i jämvikt. Affärsmöjligheter uppstår och försvinner hela tiden. Dina kunder i morgon Vilka blir energiföretagets kunder på 1 5 års sikt? Konkurrens Vilka blir dina viktigaste konkurrenter i framtiden? Analysera dem på samma sätt som du gjorde med dina nuvarande konkurrenter. Målsättning med satsningen på ett energiföretagande En viktig uppgift i underlaget är att sätta upp mål för ditt energiföretagande. Målen speglar företagets ambitionsnivå. De är också riktmärken för företagets insats av resurser. Kombinationen av olika mål utgör en så kallad målstruktur, som du måste anpassa till företagets verksamhet och resurser. Målstruktur blir ett av de viktigaste styrinstrumenten i ditt företag. För att målstrukturen ska fungera 16 Lantbrukarnas Riksförbund

17 och vara till hjälp, ska målen vara mätbara, realistiska och förankrade hos alla som ska arbeta för att nå dem. Några råd om hur du formulerar mål: Skilj på mål och medel. Medel är det sätt du använder för att uppnå målen. Skilj på mål och strategi. Strategi är verksamhetens inriktning. Om du har konkurrerande mål, gör en målprioritering. Försök om möjligt att använda dynamiska mål som kan anpassas till omvärldsförändringar i stället för statiska mål som inte tar hänsyn till omvärlden. Det ska klart framgå vem som är ansvarig för att målen nås och till vem utfallet ska rapporteras. För operativa mål ska klart anges när de ska ha uppnåtts. Sätt inte upp för många mål. För många mål gör det svårt att fokusera på det som är viktigt. Nulägesanalys (SWOT-analys) Nu när du har inventerat resurser, gått igenom marknader och kunder, funderat över marknadsföring och försäljning och planerat för framtiden, är det dags att sammanfatta din egen och ditt företags situation, som du ser den just nu, i form av en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, eller på svenska Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. SWOT-analysen är en kartläggning som ringar in dessa faktorer. Lantbrukarnas Riksförbund 17

18

19 Energimarknader i stark tillväxt LRF:s energistrategi Bakgrunden till LRF:s energistrategi är att det idag finns över energiföretagare i LRF, samt ytterligare utvecklingsbara verksamheter och därutöver en idag okänd potential. Betydelsen av företagande inom energi är redan idag väsentlig inom de gröna näringarna och den kommer att öka rejält de närmaste åren. LRF ser det som en möjlighet och en viktig uppgift för de gröna näringarna att vara med och leverera en del av lösningen för att nå en hållbar utveckling och ett samhälle som är oberoende av fossil energi. Skog, jord, trädgård och landsbygdens miljö kan bidra till ett hållbart samhälle. Produktion av förnybar energi kan erbjuda ny kompetens, en starkare landsbygd och ökad sysselsättning. För enskilda företagare inom de gröna näringarna finns affärsmöjligheter i form av förnybar energi och klimatsmart produktion. Energiaffärer kan bidra till att livsmedelsproducenter sprider sina risker på en allt mer rörlig marknad, samtidigt som klimatsmart produktion ger bättre förutsättningar att uppfylla målen i LRF:s livsmedelsstrategi. Utgångspunkten i Energistrategin är att det skall vara marknaden och den enskilda markägaren som avgör hur mark och råvaror används. Många frågar sig om det är försvarbart att använda livsmedelsråvaror och åkermark för att producera bioenergi när hundratals miljoner människor saknar mat för dagen. Men svälten beror faktiskt inte på livsmedelsbrist, utan på dåliga socioekonomiska och politiska förhållanden. En rad internationella rapporter visar att det finns goda möjligheter att öka den globala livsmedelsproduktionen genom höjd avkastning, för att tillgodose en växande befolknings behov av såväl livsmedel och bioenergi som industriråvara. Det mesta av bioenergin i Sverige kommer dessutom från skogsmark. I skogen finns också goda möjligheter att öka tillväxten kraftigt. LRF:s energistrategi fokuserar på att: Stärka den enskilda medlemmens eller företagarens möjligheter till affärer inom energiområdet. Stärka konkurrenskraften och skapa goda produktionsvillkor för förnybar energi. Medverka till snabb överföring av ny forskning till teknikutveckling till gårdsnivå. Underlätta för enskilda företagare att energieffektivisera och sträva mot ett fossilfritt företagande. Marknaderna för förnybar energi är jungfrulig mark för många av LRF:s medlemmar. Nya marknader kräver många gånger ett nytt synsätt, och LRF:s energistrategi och livsmedelsstrategi står inför liknande utmaningar. LRF arbetar tillsammans med lantbrukskooperationen för att de gröna näringarnas potential som leverantör Lantbrukarnas Riksförbund 19

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011 Riksförbundsstämman 2011 1(8) Utgångspunkter Bland LRF:s medlemmar finns redan minst 7 000 energiföretagare, ytterligare 7 000 utvecklingsbara verksamheter och en därutöver idag okänd potential. LRF ser

Läs mer

Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks

Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks LRF:s vision Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Energiföretagaren. Arbetshäfte

Energiföretagaren. Arbetshäfte Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. 1 Marknadsplan Datum: Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Företagsnamn: Adress: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Org.nr: Tel.nr: Mobiltel: Faxnr: Direkttel:

Läs mer

Energiodlare och användare tillsammans

Energiodlare och användare tillsammans Energiodlare och användare Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning LRF Kartläggning av medlemmars energiverksamhet 8 461 enkäter skickades ut nästan 50% svarade Bedriver du energiverksamhet för eget

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor.

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. EN GUIDE FRÅN NOBICON De 9 viktigaste frågorna SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. omvärldsbevakning Vill du prata

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring.

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Veckans Sälj & Marknadstips Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Börjes i Tingsryd Dagens övning Marknadsplanering Grund Magnus Johansson Litteratur

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer