Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi"

Transkript

1 Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

2 Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande baserat på förnybar energi. Till skriften finns ett arbetshäfte med övningar som är kopplade till de olika avsnitten. Hela materialet är avsett för att användas i studiecirkelform, i utvecklingsgrupper, i samarbete med företagarcoacher och rådgivare eller som ett stöd för egna studier. Vill du komma i kontakt med andra som vill utveckla ett energiföretagande kontakta den lokala LRF-avdelningen eller den närmaste avdelningen i Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa kan ge stöd i arbetet på olika sätt. Projektledare: Ulf Jobacker, LRF Text: Valter Andersson, Österlens energi- och fastighetstjänst, Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan. Redaktör: Jesper Sahlin, Brynell Design. Arbetsgrupp: Andreas Hägglund, LRF, Håkan Johansson, LRF, Erland Hedin, LRF Konsult, Ewa-Marie Rellman, LRF, Peter Lustig, LRF, Daniel Ingman, LRF, Linda Hedlund, LRF, Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet. Grafisk form: Brynell Design Illustratör: Helena Halvarsson Tryckeri: Exaktaprinting

3 Innehåll Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 8 Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 12 Kapitel 3 Energimarknader i stark tillväxt s. 19 Kapitel 4 Kundens behov styr s. 22 Kapitel 5 Utveckla ditt företag s. 29 Kapitel 6 Göra allt själv eller samverka med andra? s. 32 Kapitel 7 Marknadsföring a och o s. 39 Kapitel 8 Försäljning grunden i sunt företagande s. 46 Kapitel 9 Att göra rätt lagar, regler och föreskrifter s. 53 Kapitel 10 Affärsplanen en framgångsfaktor s. 59

4 4 Lantbrukarnas Riksförbund

5 Alla kan jobba med energi på sitt sätt! Energiföretagaren är till för dig som driver eller står i begrepp att utveckla ett energiföretag. Materialet är gjort som ett arbetsmaterial vid rådgivning eller studiecirklar för företagare med inriktning på energi, men du kan naturligtvis också använda det i självstudier. Oavsett arbetsform är det ditt företag som står i fokus och syftet är du ska få hjälp att utveckla ditt företag, var i din process du än befinner dig. Du har kanske redan kommit någon eller några gula prickar framåt på denna energiföretagandets stig, men även om du redan driver ett energiföretag finns det många frågor att fundera över. Vi företagare och entreprenörer är ofta besjälade, målinriktade och handlingskraftiga, trots att vi sällan ser oss själva på det sättet. Hos framgångsrika företagare finns också plats för reflektion, utveckling av färdigheter och sökande efter kunskap och tekniska resurser som bidrar till att företagsidén mognar. Energiföretagaren ska hjälpa dig till större trygghet på marknader som många tidigare tyckt är oberäkneliga och riskabla. Men med rätt fokus på kunder, företagsutveckling, marknadsföring och försäljning, når du dina mål. När ditt arbete med Energiföretagaren närmar sig slutet är du redo att välja produktions- eller driftteknik, att upprätta kvalificerade kalkyler och utforma avtal. Energiföretagarens löfte till dig, är att dessa steg blir betydligt enklare att ta om du använt materialet fullt ut. Drivkrafter för energiföretagande Många intresserar sig för de nya energimarknaderna helt enkelt därför att de ser goda möjligheter till lönsamhet. Ofta är det lättare att etablera sig på en marknad som är under uppbyggnad, än på en redan mogen marknad. Tillväxtmarknader öppnar också ofta möjligheter att introducera förädlingssteg. Andra ser energiföretagandet som ett sätt att optimera sina resurser, exempelvis restprodukter. Eller som en strategi för att skapa utjämningseffekter eller ta tillvara nya affärsmöjligheter i befintlig produktion. Att bli helt eller delvis självförsörjande på energi kan innebära en Lantbrukarnas Riksförbund 5

6 trygghet och kostnadskontroll som är lockande för många, liksom stoltheten över att ha en ny, unik verksamhet och få känna sig som en pionjär. Kanske har du likt många företagare ställt dig frågorna vad? och hur? men glömt bort den viktigaste varför? Reflektera över dina drivkrafter! Strategiska frågor Hur man använder energi, är en strategisk fråga för alla företag. Att använda sin energi effektivt frigör resurser och förbättrar konkurrenskraften både direkt och indirekt genom ökad trovärdighet på marknaden. Många företag i de gröna näringarna har därutöver unika möjligheter att ställa om sin egen energianvändning till förnybar energi. Slutligen, och det som nu är ditt fokus, finns möjligheter att leverera energi till andra. Däri ligger de affärspotentialer som du nu har börjat bearbeta. Utifrån dessa tre strategiska perspektiv energioch resurseffektivisering, omställning till förnybar energi och leverans av energi kan alla företagare jobba på sitt sätt. Produktions- och marknadsstrategi En stor andel av dagens energileveranser från de gröna näringarna sker som råvaruförsörjning i form av spannmål som blir etanol, och bioenergiråvara från skogen. Hälften av värdet i ett träd ligger i dess energiinnehåll och drygt 10 procent av skogsägarens inkomster kommer från energived. Övrig skogsråvara säljs som timmer eller massaved till högre priser. Skogsägarens strategi när det gäller produktionsoch marknadsstrategin är i det här exemplet densamma för energi som för annan produktion att öka tillväxten. För den som själv vill leverera energi i form av primär råvara från till exempel åker eller skog finns det möjligheter på de lokala energimarknaderna. Leverans av flis- eller åkerenergiråvara till värmeverk är exempel på detta. Tredje alternativet för en produktions- och marknadsstrategi är en värdebyggande energiproduktion som innehåller ett eller flera förädlingssteg, exempelvis ved, pelletsproduktion eller närvärme. Om du gör medvetna val i dessa frågor, se bilden, är det större chans att du hittar en position på energimarknaderna som fungerar för just dig. När du i kommande avsnitt ska kartlägga dina resurser, ska du komma ihåg att alla kan jobba med energi på sitt sätt. Det finns inget facit. Det som leder dig framåt är positivt. Energiföretagarens avgränsningar Att satsa på företagande förutsätter självklart kunskaper och färdigheter som ger en väl fungerande produktion. Så långt allt väl, men ofta glömmer vi kundfokus och utveckling av företaget, liksom marknadsföring och försäljning. Det är detta Energiföretagaren handlar om. Dina förutsättningar att effektivisera din energianvändning eller att ställa om till användning av förnybar energi, förutsätter Energiföretagaren att du redan har någorlunda grepp om. Energiföretagaren behandlar inte heller fördjupning i ekonomiska förutsättningar, ej heller produktions- eller driftteknik. För information om energiomställning och effektivisering, samt produktions- och driftteknik, vänd dig till LRF:s företagarcoacher eller direkt till rådgivningsorganisationerna. Välkommen till Energiföretagaren! Ulf Jobacker Företagsutvecklare förnybar energi, LRF 6 Lantbrukarnas Riksförbund

7 SYSTEMPERSPEKTIV FÖR AFFÄRSUTVECKLING INOM ENERGI Drivkrafter Lönsamhet Utjämningseffekter till nuvarande produktion i företaget Teknikintresse Mervärde och konkurrenskraft för nuvarande produktion Optimera användning av nuvarande produktionsresurser och biprodukter Lättare ta förädlingssteg i en marknad som är under uppbyggnad Självhushållning Strategiska frågor Energieffektivisering Omställning av gårdens energianvändning Leverans av energi Produktions- och marknadsstrategi Storskalig produktion där energi är en av produkterna Produktion av energi som primär råvara Värdebyggande energiproduktion då flera förädlingssteg tas i företaget

8 Så använder du Energiföretagaren Låt dig inspireras av Energiföretagaren Tanken med Energiföretagaren är att du utgår från det företag du har idag, och utvecklar det i en riktning som passar dina förutsättningar. Det första avsnittet Ditt företag idag syftar till att inventera de resurser, de förutsättningar och tankar som finns för att driva ett energiföretag. Texten är i vissa fall formulerad som om du redan är igång med ditt energiföretagande, men det behöver du naturligtvis inte vara. Materialet är lika mycket till för dig som funderar på att starta någon form av energiföretag. För att underlätta arbetet är Energiföretagaren uppdelat i ett texthäfte och ett arbetshäfte. Texthäftet och arbetshäftet följer en och samma struktur, för att underlätta. Texthäftet ger kunskap, inspiration och stöd när du ska lösa uppgifterna i arbetshäftet. Arbetshäftet är till för att användas. Ju mer tummar, hundöron och anteckningar i marginalerna, desto bättre! Ett genomarbetat arbetshäfte fungerar som manus för din affärsplan och kommande handlingsplan. Förändring är ett val Inledningsvis bör du ta dig en rejäl fundering på vilka mål du ska ha med din satsning på energiföretagande. Om energiföretagandet ska kombineras med dina nuvarande verksamheter är det dessutom viktigt att du tänker till och är realist när du sätter målen, och väger dem mot mot din investering. Inte bara i form av pengar, utan också i tid och engagemang. Ett coachande förhållningssätt Energiföretagaren kan inledningsvis fungera ungefär som en coach, men i många fall är det fruktbart att anlita någon som har relevanta ingångar till din affärsidé. LRF har företagarcoacher över hela landet som hjälper och stöttar medlemmar som vill utveckla sig själva och sina företag. Med företagarcoachen kan företagaren diskutera idéer och målsättning för sitt företagande och bli lotsad till duktiga rådgivare eller få tips på bra kurser. Förutom företagarcoacher finns det ofta regional projektverksamhet inom energiområdet. Coachning är en hjälp till självhjälp för att nå uppsatta mål. Uppgiften är att öka verkningsgraden och resultatet av vad du gör. Det önskade läget, eller resultatet, blir alltså högst centralt. En coach vill få dig att tänka själv och handleda dig att sätta upp mål och nå dem, på ett effektivt och hållbart sätt. En coach ger dig inte direkta order, instruerar dig inte och levererar inga färdiga lösningar. Coachens roll är i stället att hjälpa dig att själv se hur du kan lösa dina problem, utnyttja mer av din potential och mer av dina möjligheter. Coachen lyssnar och ställer frågor utifrån ämnet och problemet för att tillsammans med dig utforska hur du kan hantera framtiden. Coachen återkopplar emellanåt för att säkerställa att du förstått. Vad som är lämpligt att göra och när finns det inga regler för, utan den känslan måste du utveckla själv. 8 Lantbrukarnas Riksförbund

9

10 En coachs fyra huvudsakliga uppgifter är att: Lyssna Ge återkoppling Ställa frågor Ge uppgifter och utmaningar En coach (ledare) håller i strukturen och processen, så att du inte riskerar att slinka undan när det börjar bli jobbigt (kanske när det gäller att ändra dig själv eller ta personligt ansvar). Skillnaden mellan A och B är som sagt ett problem och det finns de som inte gillar problem och av den anledningen helt enkelt avstår från att sätta mål. Det känns kanske bättre att fortsätta som man alltid har gjort. Men när problemet är identifierat är det högst väsentligt att finna nya perspektiv och möjligheter för framtida agerande. Slutligen kan också coachen ge dig uppgifter för att träna in nya vanor eller göra saker på nytt sätt; det kan handla om att ta en speciell kontakt, att börja göra något nytt eller sluta med något. Uppgiften ska allra helst formuleras av dig själv och din fråga kan formuleras som: Vad kan jag göra och när ska jag göra det? Du kan även skatta din beredskap för förändring genom att fråga dig: Kommer jag att göra det? Vill jag göra det? Ange svaret som värden på en skala från 1 till 10 (där 10 är "ja, absolut" och 1 är "nej, inte alls"). Ibland kan coachen också rekommendera en utmaning när han eller hon märker att det är något du inte direkt vill göra, men är säker på kommer att kännas rätt för dig efteråt. Ofta handlar det om uppgifter som ligger utanför vad du normalt känner dig bekväm med, eller som du bara måste igenom för att kunna finna nya lösningar. Frågan blir då: Antar du utmaningen? Lära genom att göra action learning Action learning betyder att man tränar sig praktiskt och gör saker tills man når sina mål, alltid under sakkunnig ledning tillsammans med andra. Du lär sig att ta risker och jobba med osäkerhet pröva men också att minimera risker och behärska osäkra situationer utveckla för att komma vidare. Exempel Du medverkar i en grupp som ska arbeta med underlaget i Energiföretagaren, där målet är att varje deltagare skall starta eller utveckla sitt energiföretagande för att tjäna pengar. För att nå dit måste du först tänka dig in i vad som krävs av dig inom varje avsnitt i Energiföretagaren och genom att ställa samman en affärsplan för ditt framtida energiföretagande. Förutsättningarna för affärsplanen skapar du alltså genom att läsa de olika avsnitten i texthäftet, och lösa uppgifterna till respektive avsnitt. Till detta kommer uppgifter som handledaren ställer samman utifrån vad just du och din grupp vill och har för inriktning. Under resans gång tvingas du tänka igenom vilka förutsättningar du har och hur du vill ha ditt energiföretagande, och samtidigt lära dig saker du ännu inte behärskar kanske saker du aldrig ens hört talas om. På det sätter lägger du grunden för din affärsplan, som blir din guide och ledstjärna under de första åren av ditt nya energiföretagande. Upplägget bäddar för att du växer med uppgiften, att det faller sig naturligt att gradvis höja ribban och sätta nya mål, så att framåtrörelsen slutligen blir ett sätt att leva. Kunskaperna kan du sedan omsätta i energiaffärer och projekt på massor av spännande områden. 10 Lantbrukarnas Riksförbund

11 IDÉ LÄRA MER PRÖVA UTVECKLA GÅ VIDARE LÄRA MER LÄRA MER VISION Din vision för ditt energiföretag kommer du att formulera många gånger på olika sätt. I affärsidén, i affärsplanen, i marknadsföring och i samtal med människor. Den är din ledstjärna. Den hjälper dig att avgöra vad du ska pröva, utveckla och gå vidare med efter hand som du bygger upp och driver din verksamhet. Lantbrukarnas Riksförbund 11

12 Ditt företag idag och dina planer för framtiden Basfakta, förutsättningar och resurser i dag Du som driver eller funderar på att utveckla energföretagande på gårdsnivå är förmodligen (men inte nödvändigtvis) redan företagare. Vi ägnar detta avsnitt åt din nuvarande verksamhet och dina förutsättningar och resurser. Detta utgör basen för hur du ska gå vidare i ditt företagande. Kontaktuppgifter och basfakta Att ställa samman kontaktuppgifter och basfakta kan kanske tyckas simpelt, men redan här kan du behöva fundera över vilka personer utöver dig själv som i något avseende är engagerade i företaget. Om det inte råder några oklarheter kan du se denna enkla uppgift som ett sätt att komma igång med arbetshäftet. Ditt företags verksamhet Här anger du vilken eller vilka verksamheter ditt företag bedriver idag. Driver du en jordeller skogsbruksfastighet, eller är växthusodlare, är du med stor sannolikhet kombinationsföretagare med intäkter från flera verksamheter. Ange även ditt företags produkter och tjänster om de inte till fullo framgår av din verksamhetsbeskrivning. Ditt företag och omvärlden Inget företag verkar i ett vakuum. Verksamheten du bedriver är sammanknuten med en omgivning som består av faktorer och aktörer som påverkar verksamheten och dess möjligheter på olika sätt. Där finns leverantörer och kunder förstås, men också andra som har betydelse. Anställda, beslutsfattare, vänner, inspirationskällor, konkurrenter. Företagande handlar i stor utsträckning om hur du samspelar med alla dessa aktörer och faktorer. Hur ser dina nätverk ut? Till de formella nätverken hör föreningar, organisationer och samarbetspartners, medan de informella nätverken handlar om vilka du pratar med och umgås med som har betydelse för din verksamhet. Vilka är dina viktigaste konkurrenter? Finns det andra i närområdet som erbjuder liknande varor och tjänster? Har du några kunder i dag som med en förändrad inriktning på din verksamhet skulle kunna bli konkurrenter i framtiden? Eller omvänt, konkurrenter som skulle kunna bli kunder? Ditt företags läge På fastighetsmarknaden brukar man säga att det finns fem faktorer som avgör priset på en fastighet läget, läget, läget, läget och övrigt. Självklart är detta skämtsamt, men bakom skämtet ligger en hel del allvar. Läget är enormt betydelsefullt på fastighetsmarknaden. Detsamma gäller företag. Platsen för din verksamhet anger per automatik en rad förutsättningar i form av begränsningar och möjligheter. Det finns dock många exempel på entreprenörer som når framgång på till synes hopplösa lägen, kanske genom att vända lägets nackdelar till fördelar. Hur stor är till exempel marknaden för turism i nordligt avlägsna Jukkasjärvi där det är natt halva året? 12 Lantbrukarnas Riksförbund

13 Här hittade man det unika i isens egenskaper, en företeelse som funnits där varje vinter sedan urminnes tider. Älven rinner bakströms just där, vilket gör att det bli lugnvatten. Det kombinerat med kylan gör att isen blir näst intill kristallklar, utan bubblor, och tjock. Man tillverkar över 1 miljon dricksglas om året från den speciella isen. När man insåg hur speciell den egentligen var och fann man en unik affärsidé genom att skapa ett besöksmål. Läxan vi lär av ishotellet i Jukkasjärvi är att du inte ska låta läget hindra dig. Med rätt affärsidé, är allt möjligt. Med dagens väl utvecklade infrastruktur för såväl transporter som kommunikation, kan du göra varor och tjänster tillgängliga för en betydligt större marknad än för bara år sedan. Att du kanske bedriver din verksamhet i vad som rent geografiskt känns som periferin, behöver alltså inte vara något stort problem. Så när du funderar över ditt läge och vad det betyder, bör du tänka i termer av möjligheter snarare än begränsningar. Ligger ditt företag nära en stor eller speciell energimarknad, eller industri med ett stort energibehov? Finns det en regional fjärrvärmekulvert i närheten, eller planerar man att etablera en sådan inom några år? Håller du till på en plats där du kan kombinera energiföretagandet med någon annan verksamhet? Finns det företag eller besöksmål i närheten som du skulle kunna samverka med för att marknadsföra ditt företags produkter och tjänster? Byggnader och fasta anläggningar Vilka byggnader och fasta anläggningar du har idag, betyder mycket för dina möjligheter att starta eller utveckla ett energiföretagande. Ditt sätt att använda dem kan kanske bli effektivare, så att du kan sänka kostnader. Inventera dina anläggningar och hur vad de används till idag. Fundera över om de kan bidra till att utveckla din verksamhet. Glöm inte bort dina utomhusytor finns det till exempel där in- och uttransport med tunga fordon kan ske? Fungerar de i så fall året runt? Tillgång till egen energiråvara Vilken tillgång har du till egen energiråvara? Äger du en fastighet på landsbygden finns det med stor sannolikhet tillhörande skog. Men hur är din skog beskaffad? Hur stor del av din skog är avverkningsmogen nu och i framtiden? Vilka möjligheter har du att odla energiskog på din åkermark? Maskiner och utrustning för energiförädling Du kanske redan har en del utrustning för energiframställning. Gör en förteckning över den i arbetshäftet. Glöm inte bort andra maskiner du har tillgång till, exempelvis traktorer, skogsmaskiner, hjullastare och truckar. Din egen energisituation Hur ser din egen energisituation ut och hur effektivt använder du energin? De stigande priserna på fossila bränslen innebär inte bara att du kan tjäna på att producera energi som du säljer till andra. Jordbruket omvandlar också Lantbrukarnas Riksförbund 13

14 stora mängder energi. Därför kan det nästan säkert löna sig att se över hur du använder energi själv, och kanske gå över till att använda energi som du producerar själv. Det kan innebära att du byter oljepannan mot fliseldning, eller att du rötar biogas av gödsel. Mänskliga resurser Nu har vi listat dina fysiska resurser, men det är trots allt människor som skapar och utvecklar företag. Dessa värden kan vi kalla för mänskliga resurser, eller humankapital. Dessa människors intresse, engagemang och kunskaper är avgörande för ditt företag. Det gäller naturligtvis dig själv, men också de människor som finns i din omgivning familj, grannar, medarbetare och samarbetspartners. Inventera de människor som finns i eller nära företaget, och fundera över vad de har att bidra med. Glöm inte att tänka framåt vad kan du själv eller exempelvis dina anställda bidra med i framtiden? Saknar du någon nyckelkompetens? Kan du eller någon annan i företaget bidra med desto mer med hjälp av fortbildning? I så fall, vilken? Nuvarande affärsidé Vad är din affärsidé idag? Alla företag har en affärsidé (annars skulle de inte existera) men många har aldrig formulerat sin affärsidé i ord, än mindre satt den på pränt. Ofta finner man att affärsidén har vuxit fram i företaget under en längre tid i form av gemensamma beteenden och värderingar. Man har blivit affärsidén. För att affärsidén ska vara slagkraftig på marknaden krävs att de olika faktorer som beskriver affärsidén är i harmoni med varandra. Tiden du ägnar dig åt dina nuvarande sysslor Hur mycket tid ägnar du åt dina nuvarande sysslor? En realistisk uppskattning om tiden du lägger på ditt nuvarande företagande kommer att ge dig en fingervisning om vilket engagemang du kommer att kunna lägga på ditt energiföretagande. Kanske inser du redan nu att något i din nuvarande verksamhet måste stå tillbaka för att du ska få tid till ditt energiföretagande. Vad är du i så fall beredd att ge upp? Ett alternativ kan vara att anställa eller outsorca, för att du ska få mer tid till förfogande. Vilka är dina möjligheter att göra det? Affärsidén beskriver hur företaget bär sig åt för att tjäna pengar. Vanligtvis omfattar en beskrivning av affärsidén följande tre komponenter: Den anger vilken marknad företaget vänder sig till för att där uppnå någon form av styrkeposition. Den anger vilka produkter eller tjänster företaget erbjuder, och hur det tillgodoser marknadens behov. Den anger hur företaget bär sig åt för att tjäna pengar, alltså det arbetssätt och den unika kompetens som ger företaget en egen profil och kommersiell styrka. Marknader, kunder och konkurrenter idag Vilken är din huvudsakliga marknad? Vilken eller vilka kundkategorier arbetar du med för närvarande? Är du på en lokal marknad eller är du nischad på en nationell marknad? Säljer du i första hand till andra företag, eller är dina kunder privatpersoner? Eller både och? Viktigaste kunderna Vilka är dina kunder idag? Säljer du mjölk till mejeriet, tomater till ICA och skog till skogsägareföreningen eller andra förädlingsföretag besvarar frågan sig själv. Likaså om du legosågar åt andra eller säljer friggebodar. Men 14 Lantbrukarnas Riksförbund

15 TABELL 1: Din energiaffär och dina kunder Ved Flis Pellets Salix Rörflen Hampa Halm Vattenkraft Vindkraft Solel Solfångare Värme El Drivmedel x x x x x x x x x x x Kund Privatpersoner Värmeverk, lantbruksföretag Skolor, privatpersoner Värmeverk, lantbruksföretag Värmeverk, lantbruksföretag Värmeverk, privatpersoner, Värmeverk, lantbruksföretag Egen el, elhandelsbolag Egen el, elhandelsbolag Egen el, elhandelsbolag Egen värme, närboende Biogas x x x Egen el och värme, elhandelsbolag, gasbolag Raps till RME x Lantmännen Vete till etanol x Lantmännen Energigrödor till biogasanläggningar x Biogasanläggningar Energi i förädlade former Fjärrvärme x Egen värme, närboende, fjärrvärmenät Kraftvärme x x Egen värme, värme till närboende, försäljning av värme genom etablerade fjärrvärmenät (TPA), egen el, elhandelsbolag Din energiaffär och dina kunder Tabellen ger exempel på energiaffärer och kunder som kan var aktuella för ditt framtida energiföretagande.

16 har du betande djur så är ju även staten en kund, liksom grannen som du röjer snö åt. Gå igenom verksamhet för verksamhet och försök lista alla dina kunder. Fundera över outnyttjade potentialer. Konkurrens Vilka är dina viktigaste konkurrenter? Vad har de för styrkor och svagheter? Vilken marknadsandel har de? Identifiera konkurrenterna och notera de viktigaste skälen till att deras kunder väljer dem. Om det inte går att peka på direkta konkurrenter hur hanterar kunden sitt behov eller problem idag? Kanske utför kunden själv det arbete som du vill erbjuda som en tjänst. Är ditt erbjudande av ett slag som inte finns på marknaden idag? Till syvende och sist beror din framgång på om du kan få kunder att vilja betala för det du har att erbjuda. Marknadsföring och försäljning Består din marknadsföring främst av rekommendationer från tidigare kunder, eller är du mer aktiv? Om du bedriver aktiv marknadsföring, vilka kanaler har du provat? Har du egna kanaler som du inte använder, eller kan använda bättre? Vilka ger bäst effekt i relation till kostnad annonser i tryckta medier, flygblad, egen hemsida, annonser på Blocket.se. Beskriv hur du idag marknadsför och säljer dina produkter och tjänster. Planer för framtiden vad är energiaffärer och vad kan bli energiaffärer för dig? Har du redan idag några utvecklingsplaner? Du kanske har bestämt dig för hur ditt energiföretagande ska se ut och vad du ska erbjuda marknaden. Hur ser planerna i så fall ut? Det kan vara bra att anteckna dem på papper. Kanhända kommer de att förändras när du arbetar dig igenom detta material. Tabellen Din energiaffär och dina kunder ger exempel på energiaffärer och kunder som kan vara aktuella för ett framtida energiföretagande. Marknader, kunder och konkurrenter i morgon Vilken blir din huvudsakliga marknad och vilken eller vilka kundkategorier kommer du att arbeta med på sikt? Framöver kommer du att få anledning att tänka på om du utifrån dina förutsättningar arbetar på rätt marknad. Kommer du uteslutande att arbeta på en lokal marknad, eller kommer du även att inrikta dig på en regional, eller till och med på en nationell marknad? Kommer du i första hand att sälja till företag eller kommer dina kunder även att vara privatpersoner? Många av den förnybara energins affärsmöjligheter finns på de lokala och regionala marknaderna. Tänk på att marknaden aldrig är i jämvikt. Affärsmöjligheter uppstår och försvinner hela tiden. Dina kunder i morgon Vilka blir energiföretagets kunder på 1 5 års sikt? Konkurrens Vilka blir dina viktigaste konkurrenter i framtiden? Analysera dem på samma sätt som du gjorde med dina nuvarande konkurrenter. Målsättning med satsningen på ett energiföretagande En viktig uppgift i underlaget är att sätta upp mål för ditt energiföretagande. Målen speglar företagets ambitionsnivå. De är också riktmärken för företagets insats av resurser. Kombinationen av olika mål utgör en så kallad målstruktur, som du måste anpassa till företagets verksamhet och resurser. Målstruktur blir ett av de viktigaste styrinstrumenten i ditt företag. För att målstrukturen ska fungera 16 Lantbrukarnas Riksförbund

17 och vara till hjälp, ska målen vara mätbara, realistiska och förankrade hos alla som ska arbeta för att nå dem. Några råd om hur du formulerar mål: Skilj på mål och medel. Medel är det sätt du använder för att uppnå målen. Skilj på mål och strategi. Strategi är verksamhetens inriktning. Om du har konkurrerande mål, gör en målprioritering. Försök om möjligt att använda dynamiska mål som kan anpassas till omvärldsförändringar i stället för statiska mål som inte tar hänsyn till omvärlden. Det ska klart framgå vem som är ansvarig för att målen nås och till vem utfallet ska rapporteras. För operativa mål ska klart anges när de ska ha uppnåtts. Sätt inte upp för många mål. För många mål gör det svårt att fokusera på det som är viktigt. Nulägesanalys (SWOT-analys) Nu när du har inventerat resurser, gått igenom marknader och kunder, funderat över marknadsföring och försäljning och planerat för framtiden, är det dags att sammanfatta din egen och ditt företags situation, som du ser den just nu, i form av en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, eller på svenska Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. SWOT-analysen är en kartläggning som ringar in dessa faktorer. Lantbrukarnas Riksförbund 17

18

19 Energimarknader i stark tillväxt LRF:s energistrategi Bakgrunden till LRF:s energistrategi är att det idag finns över energiföretagare i LRF, samt ytterligare utvecklingsbara verksamheter och därutöver en idag okänd potential. Betydelsen av företagande inom energi är redan idag väsentlig inom de gröna näringarna och den kommer att öka rejält de närmaste åren. LRF ser det som en möjlighet och en viktig uppgift för de gröna näringarna att vara med och leverera en del av lösningen för att nå en hållbar utveckling och ett samhälle som är oberoende av fossil energi. Skog, jord, trädgård och landsbygdens miljö kan bidra till ett hållbart samhälle. Produktion av förnybar energi kan erbjuda ny kompetens, en starkare landsbygd och ökad sysselsättning. För enskilda företagare inom de gröna näringarna finns affärsmöjligheter i form av förnybar energi och klimatsmart produktion. Energiaffärer kan bidra till att livsmedelsproducenter sprider sina risker på en allt mer rörlig marknad, samtidigt som klimatsmart produktion ger bättre förutsättningar att uppfylla målen i LRF:s livsmedelsstrategi. Utgångspunkten i Energistrategin är att det skall vara marknaden och den enskilda markägaren som avgör hur mark och råvaror används. Många frågar sig om det är försvarbart att använda livsmedelsråvaror och åkermark för att producera bioenergi när hundratals miljoner människor saknar mat för dagen. Men svälten beror faktiskt inte på livsmedelsbrist, utan på dåliga socioekonomiska och politiska förhållanden. En rad internationella rapporter visar att det finns goda möjligheter att öka den globala livsmedelsproduktionen genom höjd avkastning, för att tillgodose en växande befolknings behov av såväl livsmedel och bioenergi som industriråvara. Det mesta av bioenergin i Sverige kommer dessutom från skogsmark. I skogen finns också goda möjligheter att öka tillväxten kraftigt. LRF:s energistrategi fokuserar på att: Stärka den enskilda medlemmens eller företagarens möjligheter till affärer inom energiområdet. Stärka konkurrenskraften och skapa goda produktionsvillkor för förnybar energi. Medverka till snabb överföring av ny forskning till teknikutveckling till gårdsnivå. Underlätta för enskilda företagare att energieffektivisera och sträva mot ett fossilfritt företagande. Marknaderna för förnybar energi är jungfrulig mark för många av LRF:s medlemmar. Nya marknader kräver många gånger ett nytt synsätt, och LRF:s energistrategi och livsmedelsstrategi står inför liknande utmaningar. LRF arbetar tillsammans med lantbrukskooperationen för att de gröna näringarnas potential som leverantör Lantbrukarnas Riksförbund 19

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011 Riksförbundsstämman 2011 1(8) Utgångspunkter Bland LRF:s medlemmar finns redan minst 7 000 energiföretagare, ytterligare 7 000 utvecklingsbara verksamheter och en därutöver idag okänd potential. LRF ser

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Energiföretagaren. Arbetshäfte

Energiföretagaren. Arbetshäfte Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Nonnendagen, Skara 27 maj 2005 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bakgrund Stora förväntningar på biobränslen i framtiden både nationellt

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

S j u s v a r p å f r ågor om bioenergi s o m a f f ä r s o m råde

S j u s v a r p å f r ågor om bioenergi s o m a f f ä r s o m råde Slutrapport - kortversion: S j u s v a r p å f r ågor om bioenergi s o m a f f ä r s o m råde Under 2006 skapades ett projekt i samarbete Närmare 400 deltagare arbetade i grupper mellan LRF och Jordbruksverket.

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi. Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Föredrag vid seminarium på Honne Hotell og Konferensesenter 20 augusti 2003 Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.se

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer