Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi"

Transkript

1 Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

2 Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande baserat på förnybar energi. Till skriften finns ett arbetshäfte med övningar som är kopplade till de olika avsnitten. Hela materialet är avsett för att användas i studiecirkelform, i utvecklingsgrupper, i samarbete med företagarcoacher och rådgivare eller som ett stöd för egna studier. Vill du komma i kontakt med andra som vill utveckla ett energiföretagande kontakta den lokala LRF-avdelningen eller den närmaste avdelningen i Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa kan ge stöd i arbetet på olika sätt. Projektledare: Ulf Jobacker, LRF Text: Valter Andersson, Österlens energi- och fastighetstjänst, Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan. Redaktör: Jesper Sahlin, Brynell Design. Arbetsgrupp: Andreas Hägglund, LRF, Håkan Johansson, LRF, Erland Hedin, LRF Konsult, Ewa-Marie Rellman, LRF, Peter Lustig, LRF, Daniel Ingman, LRF, Linda Hedlund, LRF, Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet. Grafisk form: Brynell Design Illustratör: Helena Halvarsson Tryckeri: Exaktaprinting

3 Innehåll Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 8 Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 12 Kapitel 3 Energimarknader i stark tillväxt s. 19 Kapitel 4 Kundens behov styr s. 22 Kapitel 5 Utveckla ditt företag s. 29 Kapitel 6 Göra allt själv eller samverka med andra? s. 32 Kapitel 7 Marknadsföring a och o s. 39 Kapitel 8 Försäljning grunden i sunt företagande s. 46 Kapitel 9 Att göra rätt lagar, regler och föreskrifter s. 53 Kapitel 10 Affärsplanen en framgångsfaktor s. 59

4 4 Lantbrukarnas Riksförbund

5 Alla kan jobba med energi på sitt sätt! Energiföretagaren är till för dig som driver eller står i begrepp att utveckla ett energiföretag. Materialet är gjort som ett arbetsmaterial vid rådgivning eller studiecirklar för företagare med inriktning på energi, men du kan naturligtvis också använda det i självstudier. Oavsett arbetsform är det ditt företag som står i fokus och syftet är du ska få hjälp att utveckla ditt företag, var i din process du än befinner dig. Du har kanske redan kommit någon eller några gula prickar framåt på denna energiföretagandets stig, men även om du redan driver ett energiföretag finns det många frågor att fundera över. Vi företagare och entreprenörer är ofta besjälade, målinriktade och handlingskraftiga, trots att vi sällan ser oss själva på det sättet. Hos framgångsrika företagare finns också plats för reflektion, utveckling av färdigheter och sökande efter kunskap och tekniska resurser som bidrar till att företagsidén mognar. Energiföretagaren ska hjälpa dig till större trygghet på marknader som många tidigare tyckt är oberäkneliga och riskabla. Men med rätt fokus på kunder, företagsutveckling, marknadsföring och försäljning, når du dina mål. När ditt arbete med Energiföretagaren närmar sig slutet är du redo att välja produktions- eller driftteknik, att upprätta kvalificerade kalkyler och utforma avtal. Energiföretagarens löfte till dig, är att dessa steg blir betydligt enklare att ta om du använt materialet fullt ut. Drivkrafter för energiföretagande Många intresserar sig för de nya energimarknaderna helt enkelt därför att de ser goda möjligheter till lönsamhet. Ofta är det lättare att etablera sig på en marknad som är under uppbyggnad, än på en redan mogen marknad. Tillväxtmarknader öppnar också ofta möjligheter att introducera förädlingssteg. Andra ser energiföretagandet som ett sätt att optimera sina resurser, exempelvis restprodukter. Eller som en strategi för att skapa utjämningseffekter eller ta tillvara nya affärsmöjligheter i befintlig produktion. Att bli helt eller delvis självförsörjande på energi kan innebära en Lantbrukarnas Riksförbund 5

6 trygghet och kostnadskontroll som är lockande för många, liksom stoltheten över att ha en ny, unik verksamhet och få känna sig som en pionjär. Kanske har du likt många företagare ställt dig frågorna vad? och hur? men glömt bort den viktigaste varför? Reflektera över dina drivkrafter! Strategiska frågor Hur man använder energi, är en strategisk fråga för alla företag. Att använda sin energi effektivt frigör resurser och förbättrar konkurrenskraften både direkt och indirekt genom ökad trovärdighet på marknaden. Många företag i de gröna näringarna har därutöver unika möjligheter att ställa om sin egen energianvändning till förnybar energi. Slutligen, och det som nu är ditt fokus, finns möjligheter att leverera energi till andra. Däri ligger de affärspotentialer som du nu har börjat bearbeta. Utifrån dessa tre strategiska perspektiv energioch resurseffektivisering, omställning till förnybar energi och leverans av energi kan alla företagare jobba på sitt sätt. Produktions- och marknadsstrategi En stor andel av dagens energileveranser från de gröna näringarna sker som råvaruförsörjning i form av spannmål som blir etanol, och bioenergiråvara från skogen. Hälften av värdet i ett träd ligger i dess energiinnehåll och drygt 10 procent av skogsägarens inkomster kommer från energived. Övrig skogsråvara säljs som timmer eller massaved till högre priser. Skogsägarens strategi när det gäller produktionsoch marknadsstrategin är i det här exemplet densamma för energi som för annan produktion att öka tillväxten. För den som själv vill leverera energi i form av primär råvara från till exempel åker eller skog finns det möjligheter på de lokala energimarknaderna. Leverans av flis- eller åkerenergiråvara till värmeverk är exempel på detta. Tredje alternativet för en produktions- och marknadsstrategi är en värdebyggande energiproduktion som innehåller ett eller flera förädlingssteg, exempelvis ved, pelletsproduktion eller närvärme. Om du gör medvetna val i dessa frågor, se bilden, är det större chans att du hittar en position på energimarknaderna som fungerar för just dig. När du i kommande avsnitt ska kartlägga dina resurser, ska du komma ihåg att alla kan jobba med energi på sitt sätt. Det finns inget facit. Det som leder dig framåt är positivt. Energiföretagarens avgränsningar Att satsa på företagande förutsätter självklart kunskaper och färdigheter som ger en väl fungerande produktion. Så långt allt väl, men ofta glömmer vi kundfokus och utveckling av företaget, liksom marknadsföring och försäljning. Det är detta Energiföretagaren handlar om. Dina förutsättningar att effektivisera din energianvändning eller att ställa om till användning av förnybar energi, förutsätter Energiföretagaren att du redan har någorlunda grepp om. Energiföretagaren behandlar inte heller fördjupning i ekonomiska förutsättningar, ej heller produktions- eller driftteknik. För information om energiomställning och effektivisering, samt produktions- och driftteknik, vänd dig till LRF:s företagarcoacher eller direkt till rådgivningsorganisationerna. Välkommen till Energiföretagaren! Ulf Jobacker Företagsutvecklare förnybar energi, LRF 6 Lantbrukarnas Riksförbund

7 SYSTEMPERSPEKTIV FÖR AFFÄRSUTVECKLING INOM ENERGI Drivkrafter Lönsamhet Utjämningseffekter till nuvarande produktion i företaget Teknikintresse Mervärde och konkurrenskraft för nuvarande produktion Optimera användning av nuvarande produktionsresurser och biprodukter Lättare ta förädlingssteg i en marknad som är under uppbyggnad Självhushållning Strategiska frågor Energieffektivisering Omställning av gårdens energianvändning Leverans av energi Produktions- och marknadsstrategi Storskalig produktion där energi är en av produkterna Produktion av energi som primär råvara Värdebyggande energiproduktion då flera förädlingssteg tas i företaget

8 Så använder du Energiföretagaren Låt dig inspireras av Energiföretagaren Tanken med Energiföretagaren är att du utgår från det företag du har idag, och utvecklar det i en riktning som passar dina förutsättningar. Det första avsnittet Ditt företag idag syftar till att inventera de resurser, de förutsättningar och tankar som finns för att driva ett energiföretag. Texten är i vissa fall formulerad som om du redan är igång med ditt energiföretagande, men det behöver du naturligtvis inte vara. Materialet är lika mycket till för dig som funderar på att starta någon form av energiföretag. För att underlätta arbetet är Energiföretagaren uppdelat i ett texthäfte och ett arbetshäfte. Texthäftet och arbetshäftet följer en och samma struktur, för att underlätta. Texthäftet ger kunskap, inspiration och stöd när du ska lösa uppgifterna i arbetshäftet. Arbetshäftet är till för att användas. Ju mer tummar, hundöron och anteckningar i marginalerna, desto bättre! Ett genomarbetat arbetshäfte fungerar som manus för din affärsplan och kommande handlingsplan. Förändring är ett val Inledningsvis bör du ta dig en rejäl fundering på vilka mål du ska ha med din satsning på energiföretagande. Om energiföretagandet ska kombineras med dina nuvarande verksamheter är det dessutom viktigt att du tänker till och är realist när du sätter målen, och väger dem mot mot din investering. Inte bara i form av pengar, utan också i tid och engagemang. Ett coachande förhållningssätt Energiföretagaren kan inledningsvis fungera ungefär som en coach, men i många fall är det fruktbart att anlita någon som har relevanta ingångar till din affärsidé. LRF har företagarcoacher över hela landet som hjälper och stöttar medlemmar som vill utveckla sig själva och sina företag. Med företagarcoachen kan företagaren diskutera idéer och målsättning för sitt företagande och bli lotsad till duktiga rådgivare eller få tips på bra kurser. Förutom företagarcoacher finns det ofta regional projektverksamhet inom energiområdet. Coachning är en hjälp till självhjälp för att nå uppsatta mål. Uppgiften är att öka verkningsgraden och resultatet av vad du gör. Det önskade läget, eller resultatet, blir alltså högst centralt. En coach vill få dig att tänka själv och handleda dig att sätta upp mål och nå dem, på ett effektivt och hållbart sätt. En coach ger dig inte direkta order, instruerar dig inte och levererar inga färdiga lösningar. Coachens roll är i stället att hjälpa dig att själv se hur du kan lösa dina problem, utnyttja mer av din potential och mer av dina möjligheter. Coachen lyssnar och ställer frågor utifrån ämnet och problemet för att tillsammans med dig utforska hur du kan hantera framtiden. Coachen återkopplar emellanåt för att säkerställa att du förstått. Vad som är lämpligt att göra och när finns det inga regler för, utan den känslan måste du utveckla själv. 8 Lantbrukarnas Riksförbund

9

10 En coachs fyra huvudsakliga uppgifter är att: Lyssna Ge återkoppling Ställa frågor Ge uppgifter och utmaningar En coach (ledare) håller i strukturen och processen, så att du inte riskerar att slinka undan när det börjar bli jobbigt (kanske när det gäller att ändra dig själv eller ta personligt ansvar). Skillnaden mellan A och B är som sagt ett problem och det finns de som inte gillar problem och av den anledningen helt enkelt avstår från att sätta mål. Det känns kanske bättre att fortsätta som man alltid har gjort. Men när problemet är identifierat är det högst väsentligt att finna nya perspektiv och möjligheter för framtida agerande. Slutligen kan också coachen ge dig uppgifter för att träna in nya vanor eller göra saker på nytt sätt; det kan handla om att ta en speciell kontakt, att börja göra något nytt eller sluta med något. Uppgiften ska allra helst formuleras av dig själv och din fråga kan formuleras som: Vad kan jag göra och när ska jag göra det? Du kan även skatta din beredskap för förändring genom att fråga dig: Kommer jag att göra det? Vill jag göra det? Ange svaret som värden på en skala från 1 till 10 (där 10 är "ja, absolut" och 1 är "nej, inte alls"). Ibland kan coachen också rekommendera en utmaning när han eller hon märker att det är något du inte direkt vill göra, men är säker på kommer att kännas rätt för dig efteråt. Ofta handlar det om uppgifter som ligger utanför vad du normalt känner dig bekväm med, eller som du bara måste igenom för att kunna finna nya lösningar. Frågan blir då: Antar du utmaningen? Lära genom att göra action learning Action learning betyder att man tränar sig praktiskt och gör saker tills man når sina mål, alltid under sakkunnig ledning tillsammans med andra. Du lär sig att ta risker och jobba med osäkerhet pröva men också att minimera risker och behärska osäkra situationer utveckla för att komma vidare. Exempel Du medverkar i en grupp som ska arbeta med underlaget i Energiföretagaren, där målet är att varje deltagare skall starta eller utveckla sitt energiföretagande för att tjäna pengar. För att nå dit måste du först tänka dig in i vad som krävs av dig inom varje avsnitt i Energiföretagaren och genom att ställa samman en affärsplan för ditt framtida energiföretagande. Förutsättningarna för affärsplanen skapar du alltså genom att läsa de olika avsnitten i texthäftet, och lösa uppgifterna till respektive avsnitt. Till detta kommer uppgifter som handledaren ställer samman utifrån vad just du och din grupp vill och har för inriktning. Under resans gång tvingas du tänka igenom vilka förutsättningar du har och hur du vill ha ditt energiföretagande, och samtidigt lära dig saker du ännu inte behärskar kanske saker du aldrig ens hört talas om. På det sätter lägger du grunden för din affärsplan, som blir din guide och ledstjärna under de första åren av ditt nya energiföretagande. Upplägget bäddar för att du växer med uppgiften, att det faller sig naturligt att gradvis höja ribban och sätta nya mål, så att framåtrörelsen slutligen blir ett sätt att leva. Kunskaperna kan du sedan omsätta i energiaffärer och projekt på massor av spännande områden. 10 Lantbrukarnas Riksförbund

11 IDÉ LÄRA MER PRÖVA UTVECKLA GÅ VIDARE LÄRA MER LÄRA MER VISION Din vision för ditt energiföretag kommer du att formulera många gånger på olika sätt. I affärsidén, i affärsplanen, i marknadsföring och i samtal med människor. Den är din ledstjärna. Den hjälper dig att avgöra vad du ska pröva, utveckla och gå vidare med efter hand som du bygger upp och driver din verksamhet. Lantbrukarnas Riksförbund 11

12 Ditt företag idag och dina planer för framtiden Basfakta, förutsättningar och resurser i dag Du som driver eller funderar på att utveckla energföretagande på gårdsnivå är förmodligen (men inte nödvändigtvis) redan företagare. Vi ägnar detta avsnitt åt din nuvarande verksamhet och dina förutsättningar och resurser. Detta utgör basen för hur du ska gå vidare i ditt företagande. Kontaktuppgifter och basfakta Att ställa samman kontaktuppgifter och basfakta kan kanske tyckas simpelt, men redan här kan du behöva fundera över vilka personer utöver dig själv som i något avseende är engagerade i företaget. Om det inte råder några oklarheter kan du se denna enkla uppgift som ett sätt att komma igång med arbetshäftet. Ditt företags verksamhet Här anger du vilken eller vilka verksamheter ditt företag bedriver idag. Driver du en jordeller skogsbruksfastighet, eller är växthusodlare, är du med stor sannolikhet kombinationsföretagare med intäkter från flera verksamheter. Ange även ditt företags produkter och tjänster om de inte till fullo framgår av din verksamhetsbeskrivning. Ditt företag och omvärlden Inget företag verkar i ett vakuum. Verksamheten du bedriver är sammanknuten med en omgivning som består av faktorer och aktörer som påverkar verksamheten och dess möjligheter på olika sätt. Där finns leverantörer och kunder förstås, men också andra som har betydelse. Anställda, beslutsfattare, vänner, inspirationskällor, konkurrenter. Företagande handlar i stor utsträckning om hur du samspelar med alla dessa aktörer och faktorer. Hur ser dina nätverk ut? Till de formella nätverken hör föreningar, organisationer och samarbetspartners, medan de informella nätverken handlar om vilka du pratar med och umgås med som har betydelse för din verksamhet. Vilka är dina viktigaste konkurrenter? Finns det andra i närområdet som erbjuder liknande varor och tjänster? Har du några kunder i dag som med en förändrad inriktning på din verksamhet skulle kunna bli konkurrenter i framtiden? Eller omvänt, konkurrenter som skulle kunna bli kunder? Ditt företags läge På fastighetsmarknaden brukar man säga att det finns fem faktorer som avgör priset på en fastighet läget, läget, läget, läget och övrigt. Självklart är detta skämtsamt, men bakom skämtet ligger en hel del allvar. Läget är enormt betydelsefullt på fastighetsmarknaden. Detsamma gäller företag. Platsen för din verksamhet anger per automatik en rad förutsättningar i form av begränsningar och möjligheter. Det finns dock många exempel på entreprenörer som når framgång på till synes hopplösa lägen, kanske genom att vända lägets nackdelar till fördelar. Hur stor är till exempel marknaden för turism i nordligt avlägsna Jukkasjärvi där det är natt halva året? 12 Lantbrukarnas Riksförbund

13 Här hittade man det unika i isens egenskaper, en företeelse som funnits där varje vinter sedan urminnes tider. Älven rinner bakströms just där, vilket gör att det bli lugnvatten. Det kombinerat med kylan gör att isen blir näst intill kristallklar, utan bubblor, och tjock. Man tillverkar över 1 miljon dricksglas om året från den speciella isen. När man insåg hur speciell den egentligen var och fann man en unik affärsidé genom att skapa ett besöksmål. Läxan vi lär av ishotellet i Jukkasjärvi är att du inte ska låta läget hindra dig. Med rätt affärsidé, är allt möjligt. Med dagens väl utvecklade infrastruktur för såväl transporter som kommunikation, kan du göra varor och tjänster tillgängliga för en betydligt större marknad än för bara år sedan. Att du kanske bedriver din verksamhet i vad som rent geografiskt känns som periferin, behöver alltså inte vara något stort problem. Så när du funderar över ditt läge och vad det betyder, bör du tänka i termer av möjligheter snarare än begränsningar. Ligger ditt företag nära en stor eller speciell energimarknad, eller industri med ett stort energibehov? Finns det en regional fjärrvärmekulvert i närheten, eller planerar man att etablera en sådan inom några år? Håller du till på en plats där du kan kombinera energiföretagandet med någon annan verksamhet? Finns det företag eller besöksmål i närheten som du skulle kunna samverka med för att marknadsföra ditt företags produkter och tjänster? Byggnader och fasta anläggningar Vilka byggnader och fasta anläggningar du har idag, betyder mycket för dina möjligheter att starta eller utveckla ett energiföretagande. Ditt sätt att använda dem kan kanske bli effektivare, så att du kan sänka kostnader. Inventera dina anläggningar och hur vad de används till idag. Fundera över om de kan bidra till att utveckla din verksamhet. Glöm inte bort dina utomhusytor finns det till exempel där in- och uttransport med tunga fordon kan ske? Fungerar de i så fall året runt? Tillgång till egen energiråvara Vilken tillgång har du till egen energiråvara? Äger du en fastighet på landsbygden finns det med stor sannolikhet tillhörande skog. Men hur är din skog beskaffad? Hur stor del av din skog är avverkningsmogen nu och i framtiden? Vilka möjligheter har du att odla energiskog på din åkermark? Maskiner och utrustning för energiförädling Du kanske redan har en del utrustning för energiframställning. Gör en förteckning över den i arbetshäftet. Glöm inte bort andra maskiner du har tillgång till, exempelvis traktorer, skogsmaskiner, hjullastare och truckar. Din egen energisituation Hur ser din egen energisituation ut och hur effektivt använder du energin? De stigande priserna på fossila bränslen innebär inte bara att du kan tjäna på att producera energi som du säljer till andra. Jordbruket omvandlar också Lantbrukarnas Riksförbund 13

14 stora mängder energi. Därför kan det nästan säkert löna sig att se över hur du använder energi själv, och kanske gå över till att använda energi som du producerar själv. Det kan innebära att du byter oljepannan mot fliseldning, eller att du rötar biogas av gödsel. Mänskliga resurser Nu har vi listat dina fysiska resurser, men det är trots allt människor som skapar och utvecklar företag. Dessa värden kan vi kalla för mänskliga resurser, eller humankapital. Dessa människors intresse, engagemang och kunskaper är avgörande för ditt företag. Det gäller naturligtvis dig själv, men också de människor som finns i din omgivning familj, grannar, medarbetare och samarbetspartners. Inventera de människor som finns i eller nära företaget, och fundera över vad de har att bidra med. Glöm inte att tänka framåt vad kan du själv eller exempelvis dina anställda bidra med i framtiden? Saknar du någon nyckelkompetens? Kan du eller någon annan i företaget bidra med desto mer med hjälp av fortbildning? I så fall, vilken? Nuvarande affärsidé Vad är din affärsidé idag? Alla företag har en affärsidé (annars skulle de inte existera) men många har aldrig formulerat sin affärsidé i ord, än mindre satt den på pränt. Ofta finner man att affärsidén har vuxit fram i företaget under en längre tid i form av gemensamma beteenden och värderingar. Man har blivit affärsidén. För att affärsidén ska vara slagkraftig på marknaden krävs att de olika faktorer som beskriver affärsidén är i harmoni med varandra. Tiden du ägnar dig åt dina nuvarande sysslor Hur mycket tid ägnar du åt dina nuvarande sysslor? En realistisk uppskattning om tiden du lägger på ditt nuvarande företagande kommer att ge dig en fingervisning om vilket engagemang du kommer att kunna lägga på ditt energiföretagande. Kanske inser du redan nu att något i din nuvarande verksamhet måste stå tillbaka för att du ska få tid till ditt energiföretagande. Vad är du i så fall beredd att ge upp? Ett alternativ kan vara att anställa eller outsorca, för att du ska få mer tid till förfogande. Vilka är dina möjligheter att göra det? Affärsidén beskriver hur företaget bär sig åt för att tjäna pengar. Vanligtvis omfattar en beskrivning av affärsidén följande tre komponenter: Den anger vilken marknad företaget vänder sig till för att där uppnå någon form av styrkeposition. Den anger vilka produkter eller tjänster företaget erbjuder, och hur det tillgodoser marknadens behov. Den anger hur företaget bär sig åt för att tjäna pengar, alltså det arbetssätt och den unika kompetens som ger företaget en egen profil och kommersiell styrka. Marknader, kunder och konkurrenter idag Vilken är din huvudsakliga marknad? Vilken eller vilka kundkategorier arbetar du med för närvarande? Är du på en lokal marknad eller är du nischad på en nationell marknad? Säljer du i första hand till andra företag, eller är dina kunder privatpersoner? Eller både och? Viktigaste kunderna Vilka är dina kunder idag? Säljer du mjölk till mejeriet, tomater till ICA och skog till skogsägareföreningen eller andra förädlingsföretag besvarar frågan sig själv. Likaså om du legosågar åt andra eller säljer friggebodar. Men 14 Lantbrukarnas Riksförbund

15 TABELL 1: Din energiaffär och dina kunder Ved Flis Pellets Salix Rörflen Hampa Halm Vattenkraft Vindkraft Solel Solfångare Värme El Drivmedel x x x x x x x x x x x Kund Privatpersoner Värmeverk, lantbruksföretag Skolor, privatpersoner Värmeverk, lantbruksföretag Värmeverk, lantbruksföretag Värmeverk, privatpersoner, Värmeverk, lantbruksföretag Egen el, elhandelsbolag Egen el, elhandelsbolag Egen el, elhandelsbolag Egen värme, närboende Biogas x x x Egen el och värme, elhandelsbolag, gasbolag Raps till RME x Lantmännen Vete till etanol x Lantmännen Energigrödor till biogasanläggningar x Biogasanläggningar Energi i förädlade former Fjärrvärme x Egen värme, närboende, fjärrvärmenät Kraftvärme x x Egen värme, värme till närboende, försäljning av värme genom etablerade fjärrvärmenät (TPA), egen el, elhandelsbolag Din energiaffär och dina kunder Tabellen ger exempel på energiaffärer och kunder som kan var aktuella för ditt framtida energiföretagande.

16 har du betande djur så är ju även staten en kund, liksom grannen som du röjer snö åt. Gå igenom verksamhet för verksamhet och försök lista alla dina kunder. Fundera över outnyttjade potentialer. Konkurrens Vilka är dina viktigaste konkurrenter? Vad har de för styrkor och svagheter? Vilken marknadsandel har de? Identifiera konkurrenterna och notera de viktigaste skälen till att deras kunder väljer dem. Om det inte går att peka på direkta konkurrenter hur hanterar kunden sitt behov eller problem idag? Kanske utför kunden själv det arbete som du vill erbjuda som en tjänst. Är ditt erbjudande av ett slag som inte finns på marknaden idag? Till syvende och sist beror din framgång på om du kan få kunder att vilja betala för det du har att erbjuda. Marknadsföring och försäljning Består din marknadsföring främst av rekommendationer från tidigare kunder, eller är du mer aktiv? Om du bedriver aktiv marknadsföring, vilka kanaler har du provat? Har du egna kanaler som du inte använder, eller kan använda bättre? Vilka ger bäst effekt i relation till kostnad annonser i tryckta medier, flygblad, egen hemsida, annonser på Blocket.se. Beskriv hur du idag marknadsför och säljer dina produkter och tjänster. Planer för framtiden vad är energiaffärer och vad kan bli energiaffärer för dig? Har du redan idag några utvecklingsplaner? Du kanske har bestämt dig för hur ditt energiföretagande ska se ut och vad du ska erbjuda marknaden. Hur ser planerna i så fall ut? Det kan vara bra att anteckna dem på papper. Kanhända kommer de att förändras när du arbetar dig igenom detta material. Tabellen Din energiaffär och dina kunder ger exempel på energiaffärer och kunder som kan vara aktuella för ett framtida energiföretagande. Marknader, kunder och konkurrenter i morgon Vilken blir din huvudsakliga marknad och vilken eller vilka kundkategorier kommer du att arbeta med på sikt? Framöver kommer du att få anledning att tänka på om du utifrån dina förutsättningar arbetar på rätt marknad. Kommer du uteslutande att arbeta på en lokal marknad, eller kommer du även att inrikta dig på en regional, eller till och med på en nationell marknad? Kommer du i första hand att sälja till företag eller kommer dina kunder även att vara privatpersoner? Många av den förnybara energins affärsmöjligheter finns på de lokala och regionala marknaderna. Tänk på att marknaden aldrig är i jämvikt. Affärsmöjligheter uppstår och försvinner hela tiden. Dina kunder i morgon Vilka blir energiföretagets kunder på 1 5 års sikt? Konkurrens Vilka blir dina viktigaste konkurrenter i framtiden? Analysera dem på samma sätt som du gjorde med dina nuvarande konkurrenter. Målsättning med satsningen på ett energiföretagande En viktig uppgift i underlaget är att sätta upp mål för ditt energiföretagande. Målen speglar företagets ambitionsnivå. De är också riktmärken för företagets insats av resurser. Kombinationen av olika mål utgör en så kallad målstruktur, som du måste anpassa till företagets verksamhet och resurser. Målstruktur blir ett av de viktigaste styrinstrumenten i ditt företag. För att målstrukturen ska fungera 16 Lantbrukarnas Riksförbund

17 och vara till hjälp, ska målen vara mätbara, realistiska och förankrade hos alla som ska arbeta för att nå dem. Några råd om hur du formulerar mål: Skilj på mål och medel. Medel är det sätt du använder för att uppnå målen. Skilj på mål och strategi. Strategi är verksamhetens inriktning. Om du har konkurrerande mål, gör en målprioritering. Försök om möjligt att använda dynamiska mål som kan anpassas till omvärldsförändringar i stället för statiska mål som inte tar hänsyn till omvärlden. Det ska klart framgå vem som är ansvarig för att målen nås och till vem utfallet ska rapporteras. För operativa mål ska klart anges när de ska ha uppnåtts. Sätt inte upp för många mål. För många mål gör det svårt att fokusera på det som är viktigt. Nulägesanalys (SWOT-analys) Nu när du har inventerat resurser, gått igenom marknader och kunder, funderat över marknadsföring och försäljning och planerat för framtiden, är det dags att sammanfatta din egen och ditt företags situation, som du ser den just nu, i form av en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, eller på svenska Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. SWOT-analysen är en kartläggning som ringar in dessa faktorer. Lantbrukarnas Riksförbund 17

18

19 Energimarknader i stark tillväxt LRF:s energistrategi Bakgrunden till LRF:s energistrategi är att det idag finns över energiföretagare i LRF, samt ytterligare utvecklingsbara verksamheter och därutöver en idag okänd potential. Betydelsen av företagande inom energi är redan idag väsentlig inom de gröna näringarna och den kommer att öka rejält de närmaste åren. LRF ser det som en möjlighet och en viktig uppgift för de gröna näringarna att vara med och leverera en del av lösningen för att nå en hållbar utveckling och ett samhälle som är oberoende av fossil energi. Skog, jord, trädgård och landsbygdens miljö kan bidra till ett hållbart samhälle. Produktion av förnybar energi kan erbjuda ny kompetens, en starkare landsbygd och ökad sysselsättning. För enskilda företagare inom de gröna näringarna finns affärsmöjligheter i form av förnybar energi och klimatsmart produktion. Energiaffärer kan bidra till att livsmedelsproducenter sprider sina risker på en allt mer rörlig marknad, samtidigt som klimatsmart produktion ger bättre förutsättningar att uppfylla målen i LRF:s livsmedelsstrategi. Utgångspunkten i Energistrategin är att det skall vara marknaden och den enskilda markägaren som avgör hur mark och råvaror används. Många frågar sig om det är försvarbart att använda livsmedelsråvaror och åkermark för att producera bioenergi när hundratals miljoner människor saknar mat för dagen. Men svälten beror faktiskt inte på livsmedelsbrist, utan på dåliga socioekonomiska och politiska förhållanden. En rad internationella rapporter visar att det finns goda möjligheter att öka den globala livsmedelsproduktionen genom höjd avkastning, för att tillgodose en växande befolknings behov av såväl livsmedel och bioenergi som industriråvara. Det mesta av bioenergin i Sverige kommer dessutom från skogsmark. I skogen finns också goda möjligheter att öka tillväxten kraftigt. LRF:s energistrategi fokuserar på att: Stärka den enskilda medlemmens eller företagarens möjligheter till affärer inom energiområdet. Stärka konkurrenskraften och skapa goda produktionsvillkor för förnybar energi. Medverka till snabb överföring av ny forskning till teknikutveckling till gårdsnivå. Underlätta för enskilda företagare att energieffektivisera och sträva mot ett fossilfritt företagande. Marknaderna för förnybar energi är jungfrulig mark för många av LRF:s medlemmar. Nya marknader kräver många gånger ett nytt synsätt, och LRF:s energistrategi och livsmedelsstrategi står inför liknande utmaningar. LRF arbetar tillsammans med lantbrukskooperationen för att de gröna näringarnas potential som leverantör Lantbrukarnas Riksförbund 19

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer