Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40"

Transkript

1 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

2 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds skolprojekt Humanitet och Kreativitet i skolan. Vi vill hjälpa unga sociala entreprenörer att lyckas med projekt som främjar hållbarhet och mänskliga rättigheter! I den här boken finns tips och tricks om allt från projektplan till sponsring, budget till utvärdering och bra kontakter om du behöver hjälp med något. Boken har också checklistor och mallar som du kan fylla i inför och under projektets gång. Det underlättar dokumentationen av projektarbetet och gör att du lättare kan ta med erfarenheterna från ditt projekt in i framtida engagemang för att göra världen lite bättre! Kärlek och respekt! 2 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

3 Innehåll Hejsan 2 Röda Korsets Ungdomsförbund 4 Sociala entreprenörer! 5 Projektkategorier 6 Research och idé 7 Projektplanen 8 Syfte och mål 9 Cashflow 10 Budget 11 Bokföring 12 Tidsplan 13 Henrys vänner Ungdomsförbundets skolförening 14 Hur känns det att vara På Flykt? 15 Gracidies kulturkväll för Syrien! 16 Gruppdynamik 17 Synliggör! 18 Risk 19 Hur går det då? 20 Loggbok Uvärdera! 28 Rapport 29 Länkar och info 30 3 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

4 Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Den finns över hela världen och är med över 100 miljoner medlemmar världens största katastroforganisation. Rödakorsrörelsens grundprinciper: Humanitet Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och värna respekten för människors värde. Opartiskhet Röda Korset gör ingen skillnad på människor och hjälper dem som mest behöver det. Neutralitet Röda Korset tar inte ställning i konflikter om politik, religion eller ideologi och tar alltid ställning för den enskilda människan. Visste du att Röda Korset och Röda halvmånens emblem är skyddssymboler? Det betyder att personer som bär emblemet alltid ska skyddas. I Sverige innebär det också att det är förbjudet att använda ett rött kors i företagsloggor eller reklam utan tillstånd. Självständighet Röda Korset är en självständig organisation, för att kunna agera oberoende. Frivillighet Röda Korsets arbete präglas av frivillighet både från den som ger hjälp och den som tar emot den. Enhet Det kan bara finnas en rödakorsförening i varje land. Universalitet Alla nationella rödakorsföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå. Röda Korsets Ungdomsförbund tar ställning för humanitet. Vi ställer upp för unga människor i utsatta situationer. Eftersom vi tror att unga människor har kraft att göra förändring är vi självständiga från Svenska Röda Korset. Unga människor tar ansvar för, leder och driver våra demokratiskt uppbyggda föreningar. 4 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

5 Sociala entreprenörer! En social entreprenör är någon som kan ta initiativ och ansvar samtidigt som den omsätter sina idéer till handling. Att vara entreprenör innebär att vara kreativ, modig och nyfiken samtidigt som en kan fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Den sociala entreprenören använder dessa kompetenser utifrån en vilja att göra något gott för samhället. Låter det som grymma egenskaper? Det är just dem som du tränar upp genom att driva projekt och komma på idéer! Sociala entreprenörer har alltid drivit utvecklingen framåt. Exempel på detta är alla ideella organisationer som vuxit fram ut människors vilja att lösa de problem som setts i samhället. H enry Dunant Rödakorsrörelsens grundare är en historisk social entreprenör. Henry var en schweizisk affärsman som under 1800-talet på en affärsresa blev vittne till slaget vid Solferino. Han beslutade sig för att tillsammans med kvinnorna i samhället hjälpa de sårade och döende soldaterna på fältet utan att göra åtskillnad utifrån vilken sida de stridit på. Efter händelsen i Solferino skrev Henry Dunant en bok om sina upplevelser där där han myntade idén att starta en organisation bestående av frivilliga som kunde bistå sårade i krig oavsett sida. Boken togs väl emot runtom i Europa och vid ett möte den 17 februari 1863 utsågs en kommitté för att försöka göra verklighet av Dunants idéer. Fundera! Vet du några fler kända sociala entreprenörer? Kommer du på några sociala innovationer som betytt mycket för samhället? 5 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

6 Olika slags projekt! Vilken typ av projekt vill du göra? Här nedan följer exempel på olika typer av projekt som du kan göra med Röda Korset och hur du går tillväga för att sätta igång! Insamling Det finns en massa olika sätt att samla ihop pengar till olika ändamål! Din fantasi sätter gränserna! Kolla in vilka ändamål du kan bidra till på: Ta kontakt med din lokala Röda Kors-krets. De har organisationen för insamling. Kontaktuppgifter finns på Röda Korset kan inte bistå ekonomiskt med material till projektet men kanske kan hjälpa till med PR, lokaler eller stöd. Information Att sprida information om olika frågor är en jätteviktig del av att arbeta för fred och mänskliga rättigheter. Du kan påverka människor på massa olika sätt. Kontakta Ungdomsförbundet på din ort som kanske kan hjälpa till med utbildning, material, PR med mera. Social verksamhet Kolla in så kan du se vad för typ av sociala verksamheter Ungdomsförbundet har. Kanske passar din idé in i en verksamhet som redan finns? Finns ingen verksamhet som du är intresserad av bolla idéer med Ungdomsförbundets skolansvariga kanske har du en helt ny idé som du kan utföra! Tänk på hur mycket tid du har! Vill du arrangera en löpande verksamhet eller en punktinsats, som till exempel en temadag eller en kvällsaktivitet? 6 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

7 Research och idé Att komma på en fantastisk idé om vad du vill göra är ju första delen i ett lyckat projekt. För att göra det gäller det att tänka högt, lågt och överallt däremellan. Först när hjärnan är tömd på idéer är det dags att sålla ut den som är bäst att gå vidare med! Att komma på bra idéer är ofta lättare i grupp och då har du ju redan en projektgrupp som kan utföra idéerna också! Några bra saker att tänka på för att komma på idéer: Brainstorma Här gäller det att alla i gruppen ska säga så många idéer som de kan komma på! Låt tankarna sväva iväg och inspireras av varandra! Om det finns idéer som inte går att genomföra nu så kan man alltid spara dem till senare tillfällen. Håll det fritt och öppet i första skedet! Skriv upp! Låt en person i gruppen anteckna alla idéer som kommer upp gärna på ett blädderblock eller en Whiteboard så att alla kan se idéerna. Kolla vad andra har gjort! Sök upp projekt som gjorts tidigare inom samma område. Här i handboken finns några tips på aktiviteter som elever har gjort, men det finns säkert en massa fler i din skola, på nätet, i kompiskretsen! Använd dig av dem för att komma på idéer till ditt eget projekt! Var öppen! I den här delen av planeringen är alla idéer bra och för att du ska få ut så många idéer som möjligt så måste alla känna att de vågar prata fritt om idéer som de får. Om ni har en bra stämning under brainstormingen kommer ni komma fram till mycket fler idéer! Inga idéer är dåliga i denna fas! 7 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

8 Projektplanen När du har kommit på en idé och har ett konkret mål för projektarbetet är det dags att planera! Första steget mot målet är att göra en projektplan. Projektplanen ska ge en övergripande bild av vad det är du vill göra i projektet och genom att läsa projektplanen ska andra kunna få en klar idé om projektets mål, utförande och ekonomi. Projektplanen utvecklas också under projektets gång och är därför ett levande dokument under hela projekttiden. Viktiga delar i projektplanen: Bakgrundsbeskrivning Här beskriver du din idé och resonerar kring varför du valt att arbeta med detta ämne. Här kan du också ta med avgränsningar av projektet, det vill säga aspekter som du inte kommer att arbeta med. Syfte och mål Här formulerar du problemet eller uppgiften och svarar på frågan om varför projektet bör göras. Budget Här redogör du för de ekonomiska aspekterna i projektet och gör en ungefärlig kalkyl över den ekonomiska situationen. Tidsplan Här radar du upp de moment som måste utföras och när de bör utföras. Skriv också med deadlines, mötestider och kontakttillfällen för handledning. Dags att sätta igång projektet! 0 8 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

9 Syfte och mål Först måste du komma på vad du har för mål med ditt projekt och vad du har för syfte! Skillnaden mellan mål och syfte är att målet är det konkkreta målet du vill uppnå medan syftet är vad detta ska leda till. Kolla på de här exemplen och skriv sedan ner mål och syfte för ditt projekt längst ner på sidan! Målet med mitt projekt är att genom en utställning uppmärksamma 200 elever på vikten av att Barnkonventionen följs. Syftet är att öka kännedomen om Barnkonventionen Mål Målet med mitt projekt är att informera 100 elever på min skola om vikten av att köpa Rättvisemärkt genom info-aktioner. Syftet är att försäljningen av Rättvisemärkta varor ska öka Målet med projektet är att ha spelat rollspelet På Flykt med 100 elever Syftet är att öka förståelsen för hur det är att vara på flykt från sitt land Syfte Målet med mitt projekt är att genom en blogg uppmärksamma 500 personer om situationen för kvinnor och barn i Afghanistan, och få ihop 5000 kronor genom en internetinsamling. Syftet är att öka kunskapen om situationen i Afghanistan och bidra till att förbättra situationen 9 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

10 Cash fl ow EKONOMI är ju också viktigt att ha koll på när du ska genomföra ett projekt. Ekonomidelen ser olika ut beroende på vilket typ av projekt du ger dig in på. Vill du samla in pengar är det ju viktigt att det finns en vinst, men vill du göra ett event eller informationstillfälle är det viktiga att du har råd med allt det du planerar! På de kommande sidorna finns mallar där du kan fylla i projektets förväntade budget och bokföra inkomster och utgifter under projektets gång. Sponsring Det är oftast lättare att sponsras med material (som fika, teknisk utrustning eller lokal) än med faktiska pengar! Ställ dig frågan: Vad kan vi få sponsrat och av vem? Någon i gruppen kanske har en farbror som äger ett fik eller en syrra som är ljudtekniker? Kanske finns det ett lokalt företag som vill förknippas med ditt grymma projekt? Fråga runt! Tänk på det här! Stiftelser och fonder: Vill du sponsras med pengar kan det vara en idé att söka bidrag och stipendier från olika stiftelser och fonder. Tänk på att fondansökningar kan ta lite tid att arbeta med, och att de vanligtvis måste lämnas in vid särskilda datum under året. På nätet finns massa tips om stipendier du kan söka! Var får du pengar ifrån? Vad kostar de olika delarna? Hur kan du minska dina utgifter Vad kan du få sponsrat och av vilka? Har du möjlighet att ligga ute med pengar i väntan på inkomsterna? Vill du veta mer om föreningsekonomi och bokföring? Kolla här: 10 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

11 Budget Förväntade inkomster (t.ex. biljettförsäljning, sponsring etc) Summa: Förväntade utgifter (t.ex. lokalhyra, material, PR) Summa: Förväntade resultat: (Summa inkomster - summa utgifter) 11 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

12 Bokföring Datum Inkomst Utgift Till vad? 17/9-90 kr Fika projektmöte 20/ kr Biljettförsäljning Totalt: Totalt: Vinst: 12 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

13 Tidsplan Att göra en realistisk tidsplan underlättar ditt arbete. I tidsplanen lägger du in alla moment som behövs för att projektet ska lyckas. Skriv även in deadlines och tider för möten och handledning. Genom en välarbetad tidsplan kan du hela tiden se hur du ligger till i förhållande till dina deadlines och slutmål. Projekt: Gala för Röda Korsets globalprojekt i Palestina Startdatum: 16 september (7 veckor: avsatt tid 10 timmar/vecka) Vecka 1: Deadline för projektplan. Kontakta möjlig lokal, artister (vem gör?). Vecka 2: Deadline för lokalfix. Planering av fikaförsäljning, kontakta volontärer, kolla sponsring (vem gör vad?) (nationellt prov i engelska) Vecka 3: Deadline för bokning av artister. Spika biljettpris och börja försäljning. Påbörja marknadsföring av galan (var?). Vecka 4: Deadline för färdigt marknadsföringsmaterial. Planera aktioner inför gala! Hitta volontärer! Vecka 5: Deadline ljud och ljus fixat. Fixa fika! Vecka 6: Minst 50 sålda biljetter klara! Fixa detaljer kring galans utforming, dubbelkolla volontärer, fika, artister, lokal! Vecka 7: Ställ i ordning lokalen! Galan hålls! Avsluta arbetet utvärdering + rapport Deadline: 15 november galan hålls! Tänk på det här När ska projektet vara klart? Vilka delar är beroende av varandra? Lägg in pauser för lov och tänk på att det kan ta tid att få svar när man kontaktar folk! Planera in tid för loggande under projektets gång det sparar grymt mycket tid på slutet av projektet! Tänk på att lämna tid för utvärdering och rapportskrivande + förberedande av presentation. Lägg in pauser och lov och tänk på att det kan ta tid för folk att svara när du kontaktar dem. 13 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

14 Inspirat ion! H enrys vänner på Kungsholmen! På Kungsholmens gymnasium i Stockholm huserar Henrys vänner Röda Korsets Ungdomsförbunds egen skolförening. Under terminerna anordnar de flera events på skolan, har runt hundra likes på sin Facebooksida och alla i skolan vet vilka de är. Medlemmarna kan välja hur mycket de vill engagera sig i föreningen: - Vissa är med på punktinsatser en gång. Det som är bra är att vi har massa olika typer av aktiviteter så det finns alltid någonting som passar alla, säger Ebba Gustafsson, ordförande i Henrys Kungsholmen. Henrys vänner har till exempel gjort en Flashmob för att uppmärksamma flyktingpolitiken, och anordnat Fairtrade-fika på skolan. - Vår senaste aktivitet var fikaförsäljning på World Press Freedom Day där vi samtidigt som vi sålde fika satt upp affischer med vissa budskap censurerade, för att representera den ständiga censuren i länder där pressfrihet saknas. Det verkar som de flesta elever på skolan uppmärksammade dagen vilket ju var idén! Ebba poängterar att det viktigaste de har lärt sig från engagemanget i Henrys vänner är att inte vara rädd för att försöka göra något, det är inte svårt att göra något bra för samhället alla kan göra något! Är du sugen på långsiktigare engagemang? Starta en Henrys vänner-förening på din skola! Gå in på för att se hur det går till! Foto: Henrys vänner Henrys vänner säljer fika på World Press Freedom Day 14 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

15 Inspirat ion! H ur känns det at t vara På Flykt? I november 2012 testade Natalie Järvesjö och Sonja Roman Röda Korsets Ungdomsförbunds flyktrollspel På Flykt och visste med en gång att de måste göra det i skolan! - Vi tror att genom att få bättre förståelse för hur det känns att vara flykting kan man bekämpa okunskap, och på så vis motarbeta kulturkrockar och fördomar, säger Natalie. Natalie och Sonja gjorde verklighet av sina planer på att spela På Flykt i april när de höll i spelet med hjälp av utbildade spelledare från Ungdomsförbundet. - Det gav oerhört mycket att betrakta och lyssna på elevernas diskussioner. Okunskapen är mer utbredd än vad man kan tro och det visar hur viktigt det är att belysa flykting- och migrationsfrågor. Natalie och Sonjas engagemang för Röda Korsets Ungdomsförbund har fortsatt: - På flykt var vårt första samarbete med Ungdomsförbundet och sedan dess har vi knutit bra kontakter med massa fina människor. Vi har engagerat oss i andra projekt inom organisationen, bland annat Frukostklubben i Göteborg. Det svåraste med projektet var att få eleverna att hålla sig i rollen under spelets gång men de tror ändå att alla elever fick med sig någonting från spelet. Nu är Natalie och Sonja utbildade På Flykt -spelledare, så de kan fortsätta spela med fler elever! Foto: Natalie Järvesjö På Flykt-spelledarna Natalie och Sonja. 15 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

16 Inspirat ion! Gracidies kulturkväll för Syrien! På skärtorsdagen 2013 var det dags för kulmen av Gracidie Yimbus projektarbete. Hon hade länge velat göra någonting för att stödja människorna i Syrien och valde att anordna en kulturkväll där inträdesavgiften gick till Röda Korsets arbete i Syrien. - Jag tvekade inte att kontakta Röda Kors-kretsen i Oskarshamn för man kan alltid gå dit och fråga om olika situationer i världen, säger Gracidie. Kulturkvällen innehöll uppträdanden, sång, musik, modevisning och en fantastisk kongolesisk buffé. Röda Kors-kretsen informerade också om situationen i Syrien just nu. - Jag fick massa hjälp av vänner och familj alltifrån att sälja biljetter till att uppträda under kvällen de var underbara och det var det bästa med kvällen! Kulturkvällen lockade en massa folk och gav 6500 välbehövda kronor till Oskarshamnskretsens Syrien-insamling. - Svårast var att få dit folk på en ledig dag men tack vare Röda Korsets rykte så dök det upp mycket folk! Allting blev så mycket lättare, folk tvekade inte så fort de visste att det var för att stödja Röda Korset. Det roligaste med projektet menar Gracidie var all hjälp hon fick från sin familj och vänner som ställde upp med allt från att sälja biljetter till att uppträda. - Utan dem hade det aldrig gått! Foto: Gracidie Yimbu Gracidie samlade in pengar till Syrien! 16 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

17 Gruppdynamik Att jobba i grupp är oftast jättekul och leder till att idéer föds och kan realiseras mycket enklare än om du arbetar själv. Diskutera tillsammans med din grupp hur ni kan göra för att arbetet i gruppen ska fungera så bra som möjligt! Några tips är: Ha ett öppet klimat! Alla ska kunna säga det de tycker och känna att resten av gruppen bryr sig! Tänk igenom rollfördelningen! Bestäm från början vad ni har för roller och ansvarsområden i gruppen, så vet alla vad de ska fokusera på! Jobba tillsammans! Ta tillsammans fram idé, tidsplan och mål och lägg upp deadlines som alla är bekväma med! Gör roliga saker! Försök att göra roliga saker förutom att arbeta med projektet ta en fika, gå på bio, eller gör något annat med gruppen som bara är kul! Credda varandra! Glöm inte bort att ge varandra positiv kritik det gör att man jobbar bättre och tror på sin egen förmåga, vilket kommer att stärka gruppen och göra att projektet lyckas lättare! Tips på verktyg Förhållningssätt! När ni påbörjar ert arbete tillsammans så dra upp några regler och riktlinjer om hur ni vill jobba och hur ni tänker att er grupp ska fungera tillsammans. Skriv upp dessa, så ni har dem att falla tillbaka på! Mårunda! Avsluta eller börja era projektmöten med en mårunda, där ni går laget runt och får berätta hur ni känner er i projektet! Under mårundan är det bara den vars tur det är som får prata! Tysta samarbetsövningar! Träna er kommunikation i gruppen, genom samarbetsövningar i tysthet finns massor med övningar på nätet. 17 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

18 Synliggör! Om ditt projekt riktar sig till människor behöver det marknadsföras för att de personer som ni vill ska veta om projektet också gör det. Det finns några viktiga saker att tänka på när du marknadsför projektet: Budskap Vad exakt är det du vill att folk ska tänka/göra? Ska de komma på en utställning, få upp ögonen för globala orättvisor eller gilla en sida på Facebook? Målgrupp vilka är det du vill nå? Är det elever på skolan, allmänheten, ett företag? Det är viktigt att ha en uttalad målgrupp för att kunna framställa och få ut sitt budskap på ett sätt som är anpassat till de du vill nå! Kanaler - Om du riktar dig till elever på skolan kan det funka att sätta upp affischer på skolan eller använda Facebook men riktar du dig till pensionärer kanske inte dessa kanaler är lika effektiva. Formulering hur ska du formulera ditt budskap för att attrahera målgruppen? Tänk igenom design, språkbruk och andra detaljer som kan styra om målgruppen kommer vilja veta mer om ditt projekt! Affisch i Umeå som promotar Ungdomsförbundets manifestation. Aktion för att uppmärksamma människor på flykt Coverphoto till Facebook för att uppmärksamma demonstration. 18 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

19 Risk För att ha så stor chans som möjligt att lyckas med sina mål är det viktigt att tänka på alla fallgropar som kan komma på vägen dit! Ett bra sätt att minimera konsekvenserna av dessa fallgropar är att på förhand tänka igenom vilka risker som finns under projektets gång! Gör Såhär: Lista de största riskerna du kan hitta som skulle göra att projektet inte blev så bra som du tänkt dig! Tänk på: Hur stor är sannolikheten att detta händer? (Risk) Hur stora är konsekvenserna om detta händer? (Konsekvens) Hur kan man motverka att det händer? (Åtgärd) Hittar du någon händelse med både stor sannolikhet och stor konsekvens? Planera för hur ni kan förhindra att detta händer och gör en plan B för om det skulle hända! Ha en väl genomarbetad och inte alltför optimistisk tidsplan så är chansen större att du klarar att hålla den! Tänk också på att en projektplan är ett levande dokument, vilket innebär att du inte behöver vara rädd för att förändra deadlines och mål under projektets gång! Checklistor är ett bra stöd för att eliminera risker: Checklista inför gala! Dubbelkollat artister Bokat lokal Besökt lokal Fixat ljud+ ljusanläggning Fixat kassa till fikaföräljningen Fixat fika till försäljning Tagit fram biljetter + sålt(?) Hittat volontärer Kollat städning av lokalen efter galan 19 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

20 Logga projektet! Att skriva loggbok underlättar arbete i projektform och gör det möjligt att hålla koll på var du befinner sig i förhållande till projektplanen och ger överblick över projektet. Loggboken kan ge bra underlag för diskussion på projektmötena och ge lärdomar som du kan ta med dig till vidare projektarbete. På de följande sidorna finns mallar där du kan logga ditt projekt! Tänk på det här när du skriver loggbok: Fokusera på de saker som gjorts under veckan du loggat! Skriv ner viktiga anteckningar Vilka har du kontaktat? Vilka böcker har du läst? Vad har du fått för idéer? Vilka lösningar har du funnit? Vilka problem har kommit upp? Hur fungerar samarbetet i gruppen? Beskriv svårigheter eller jobbiga aspekter av arbetet då kan du lättare hantera dem och komma ihåg att inte sätta dig i sådana situationer i framtiden. Var ärlig! Loggboken är ett hjälpmedel för dig så var ärlig med hur saker har funkat. Berätta för Ungdomsförbundet! Gör såhär: Gå in på och lägg in info, bilder, filmer eller annat som beskriver hur projektet går. Försök att uppdatera när det hänt något viktigt i projektet. Detta hjälper oss att kunna handleda och bolla frågor till rätt person. Är det något särskilt kul som hänt i ditt projekt? Mejla filmer, bilder eller text till Ungdomsförbundet för att få det utlagt på Röda Korsets hemsida! 20 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

21 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 21 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

22 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 22 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

23 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 23 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

24 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 24 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

25 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 25 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

26 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 26 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

27 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 27 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

28 Utvärdera! När projektet är utfört är det också viktigt att utvärdera arbetet. Utvärderingen ska ofta ingå i rapporten- men även om den inte ska det är det nyttigt att utvärdera och reflektera över hur arbetet sett ut. I utvärderingen kan du ha med deltagares tankar om ditt projekt. Det viktigaste i utvärderingen är att tänka igenom ditt eget arbete under projektets gång! Viktiga delar i utvärderingen! Idén var idén realistisk, något du skulle kunnat ändra på idéstadiet? Målen nåddes målen du satte upp i projektplanen? Tidsplan följdes den tidsplan du bestämde i projektplanen? Var den realistisk? Om den inte följdes vad berodde det på? Metod var metoden lämplig för att nå dina uppsatta mål? Varför var den bäst lämpad/inte lämpad? Svårigheter/problem var det något som inte gick som du hade tänkt dig under projektets gång? Hur skulle du ha kunnat förhindra detta? Gruppdynamik Hur fungerade arbetet i gruppen? Om du har skrivit loggbok under tiden är det smart att använda sig av den för att komma ihåg de tankar du haft under tiden du jobbat med projektet. Tanken med utvärderingen är att du ska kunna ta med dig alla lärdomar in i senare projekt, och lära dig av både misstag och framgångar. 28 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

29 Rapport När du är klar med ditt projekt så behöver du oftast skriva en slutrapport! Om du har gjort ett bra förarbete och använt loggboken så kommer det jobbet vara en piece of cake! Tänk på att kolla med din handledare på skolan om det finns fler aspekter än de som räknas upp här som måste finnas med i just din rapport! I projektrapporten behöver du ha med: Bakgrund/Idé Här beskriver du bakgrunden till varför du utförde projektet och vad grundidén var. Syfte och mål Här förklarar du vad du hade för syfte och mål med projektet. Avgränsningar Inget projekt kan ha med all relevant information berätta vad du avstod från och varför du gjorde det. Genomförande och resultat Här diskuterar du genomförandet av projektet förklara om det finns avvikelser från din tidsplan och varför de finns. Diskutera hur väl du nådde de mål du satt upp. Utvärdering Här berättar du om vad som funkat bra och mindre bra under projektets gång. Sammanfattning I sammanfattningen skriver du kortfattat om de tidigare rubrikerna. En utomstående ska kunna läsa din sammanfattning och förstå vad projektet handlade om och hur det utfördes! Presentation Fundera ut hur du ska presentera ditt projekt! Tänk fortfarande på målgruppen (är det för dina lärare? Organisationsföreträdare? Din klass? Nya projektarbetare?) och lägg upp presentationen utefter det! Var gärna kreativ i din presentation! Det får ofta mer uppmärksamhet än traditionella presentationer - och det kan också göra arbetet med presentationen roligare för dig! 29 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

30 Länkar och info För projekt med Röda Korsets Ungdomsförbund Där finns massa matnyttig information om vad Röda Korset jobbar med som kan hjälpa dig i ditt projektarbete. På skolsajten uppdateras även en aktivitetsbank kontinuerligt med info om de projekt som drivs på olika skolor. Skicka info om ditt projekt! Kontaktuppgifterna finns på Skolsajten. Här finns det information om Ungdomsförbundets verksamheter. Vill du bli frivillig även utanför skolan är det här du ska gå in för att få koll på vad som händer i din närmaste lokalförening! Facebooksidan för alla som driver projekt i skolan. Här kan du diskutera, chatta, inspireras och ladda upp frågor, bilder, filmer eller info från ditt projektarbete! Sidan blir vad vi alla gör den till så passa på att synliggör ditt projekt här! Mer om Rödakorsrörelsen Här finns mer info om Svenska Röda Korset. Här kan du läsa om Röda Korsets teman, aktuella händelser, hur organisationen styrs, vad pengarna används till och organisationens utbildningar. Här kan du hitta information om Internationella Röda Kors-kommittén som har sitt säte i Genéve. Du kan läsa om deras mandat, vad de gör runtom i världen och om krigets lagar. På engelska. Här kan du hitta information om Internationella Röda Kors och Röda Halvmåne-federationen som är samarbetsorganet för alla nationella organisationer. Läs om hur de arbetar, uppbyggnad och annat. Här finns också länkar till de olika nationella Röda Kors och Röda Halvmåneorganisationerna. På engelska. 30 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

31 Text: Röda Korsets Ungdomsförbund Omslag och grafisk form: Jonas Holm Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer