Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40"

Transkript

1 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

2 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds skolprojekt Humanitet och Kreativitet i skolan. Vi vill hjälpa unga sociala entreprenörer att lyckas med projekt som främjar hållbarhet och mänskliga rättigheter! I den här boken finns tips och tricks om allt från projektplan till sponsring, budget till utvärdering och bra kontakter om du behöver hjälp med något. Boken har också checklistor och mallar som du kan fylla i inför och under projektets gång. Det underlättar dokumentationen av projektarbetet och gör att du lättare kan ta med erfarenheterna från ditt projekt in i framtida engagemang för att göra världen lite bättre! Kärlek och respekt! 2 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

3 Innehåll Hejsan 2 Röda Korsets Ungdomsförbund 4 Sociala entreprenörer! 5 Projektkategorier 6 Research och idé 7 Projektplanen 8 Syfte och mål 9 Cashflow 10 Budget 11 Bokföring 12 Tidsplan 13 Henrys vänner Ungdomsförbundets skolförening 14 Hur känns det att vara På Flykt? 15 Gracidies kulturkväll för Syrien! 16 Gruppdynamik 17 Synliggör! 18 Risk 19 Hur går det då? 20 Loggbok Uvärdera! 28 Rapport 29 Länkar och info 30 3 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

4 Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Den finns över hela världen och är med över 100 miljoner medlemmar världens största katastroforganisation. Rödakorsrörelsens grundprinciper: Humanitet Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och värna respekten för människors värde. Opartiskhet Röda Korset gör ingen skillnad på människor och hjälper dem som mest behöver det. Neutralitet Röda Korset tar inte ställning i konflikter om politik, religion eller ideologi och tar alltid ställning för den enskilda människan. Visste du att Röda Korset och Röda halvmånens emblem är skyddssymboler? Det betyder att personer som bär emblemet alltid ska skyddas. I Sverige innebär det också att det är förbjudet att använda ett rött kors i företagsloggor eller reklam utan tillstånd. Självständighet Röda Korset är en självständig organisation, för att kunna agera oberoende. Frivillighet Röda Korsets arbete präglas av frivillighet både från den som ger hjälp och den som tar emot den. Enhet Det kan bara finnas en rödakorsförening i varje land. Universalitet Alla nationella rödakorsföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå. Röda Korsets Ungdomsförbund tar ställning för humanitet. Vi ställer upp för unga människor i utsatta situationer. Eftersom vi tror att unga människor har kraft att göra förändring är vi självständiga från Svenska Röda Korset. Unga människor tar ansvar för, leder och driver våra demokratiskt uppbyggda föreningar. 4 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

5 Sociala entreprenörer! En social entreprenör är någon som kan ta initiativ och ansvar samtidigt som den omsätter sina idéer till handling. Att vara entreprenör innebär att vara kreativ, modig och nyfiken samtidigt som en kan fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Den sociala entreprenören använder dessa kompetenser utifrån en vilja att göra något gott för samhället. Låter det som grymma egenskaper? Det är just dem som du tränar upp genom att driva projekt och komma på idéer! Sociala entreprenörer har alltid drivit utvecklingen framåt. Exempel på detta är alla ideella organisationer som vuxit fram ut människors vilja att lösa de problem som setts i samhället. H enry Dunant Rödakorsrörelsens grundare är en historisk social entreprenör. Henry var en schweizisk affärsman som under 1800-talet på en affärsresa blev vittne till slaget vid Solferino. Han beslutade sig för att tillsammans med kvinnorna i samhället hjälpa de sårade och döende soldaterna på fältet utan att göra åtskillnad utifrån vilken sida de stridit på. Efter händelsen i Solferino skrev Henry Dunant en bok om sina upplevelser där där han myntade idén att starta en organisation bestående av frivilliga som kunde bistå sårade i krig oavsett sida. Boken togs väl emot runtom i Europa och vid ett möte den 17 februari 1863 utsågs en kommitté för att försöka göra verklighet av Dunants idéer. Fundera! Vet du några fler kända sociala entreprenörer? Kommer du på några sociala innovationer som betytt mycket för samhället? 5 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

6 Olika slags projekt! Vilken typ av projekt vill du göra? Här nedan följer exempel på olika typer av projekt som du kan göra med Röda Korset och hur du går tillväga för att sätta igång! Insamling Det finns en massa olika sätt att samla ihop pengar till olika ändamål! Din fantasi sätter gränserna! Kolla in vilka ändamål du kan bidra till på: Ta kontakt med din lokala Röda Kors-krets. De har organisationen för insamling. Kontaktuppgifter finns på Röda Korset kan inte bistå ekonomiskt med material till projektet men kanske kan hjälpa till med PR, lokaler eller stöd. Information Att sprida information om olika frågor är en jätteviktig del av att arbeta för fred och mänskliga rättigheter. Du kan påverka människor på massa olika sätt. Kontakta Ungdomsförbundet på din ort som kanske kan hjälpa till med utbildning, material, PR med mera. Social verksamhet Kolla in så kan du se vad för typ av sociala verksamheter Ungdomsförbundet har. Kanske passar din idé in i en verksamhet som redan finns? Finns ingen verksamhet som du är intresserad av bolla idéer med Ungdomsförbundets skolansvariga kanske har du en helt ny idé som du kan utföra! Tänk på hur mycket tid du har! Vill du arrangera en löpande verksamhet eller en punktinsats, som till exempel en temadag eller en kvällsaktivitet? 6 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

7 Research och idé Att komma på en fantastisk idé om vad du vill göra är ju första delen i ett lyckat projekt. För att göra det gäller det att tänka högt, lågt och överallt däremellan. Först när hjärnan är tömd på idéer är det dags att sålla ut den som är bäst att gå vidare med! Att komma på bra idéer är ofta lättare i grupp och då har du ju redan en projektgrupp som kan utföra idéerna också! Några bra saker att tänka på för att komma på idéer: Brainstorma Här gäller det att alla i gruppen ska säga så många idéer som de kan komma på! Låt tankarna sväva iväg och inspireras av varandra! Om det finns idéer som inte går att genomföra nu så kan man alltid spara dem till senare tillfällen. Håll det fritt och öppet i första skedet! Skriv upp! Låt en person i gruppen anteckna alla idéer som kommer upp gärna på ett blädderblock eller en Whiteboard så att alla kan se idéerna. Kolla vad andra har gjort! Sök upp projekt som gjorts tidigare inom samma område. Här i handboken finns några tips på aktiviteter som elever har gjort, men det finns säkert en massa fler i din skola, på nätet, i kompiskretsen! Använd dig av dem för att komma på idéer till ditt eget projekt! Var öppen! I den här delen av planeringen är alla idéer bra och för att du ska få ut så många idéer som möjligt så måste alla känna att de vågar prata fritt om idéer som de får. Om ni har en bra stämning under brainstormingen kommer ni komma fram till mycket fler idéer! Inga idéer är dåliga i denna fas! 7 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

8 Projektplanen När du har kommit på en idé och har ett konkret mål för projektarbetet är det dags att planera! Första steget mot målet är att göra en projektplan. Projektplanen ska ge en övergripande bild av vad det är du vill göra i projektet och genom att läsa projektplanen ska andra kunna få en klar idé om projektets mål, utförande och ekonomi. Projektplanen utvecklas också under projektets gång och är därför ett levande dokument under hela projekttiden. Viktiga delar i projektplanen: Bakgrundsbeskrivning Här beskriver du din idé och resonerar kring varför du valt att arbeta med detta ämne. Här kan du också ta med avgränsningar av projektet, det vill säga aspekter som du inte kommer att arbeta med. Syfte och mål Här formulerar du problemet eller uppgiften och svarar på frågan om varför projektet bör göras. Budget Här redogör du för de ekonomiska aspekterna i projektet och gör en ungefärlig kalkyl över den ekonomiska situationen. Tidsplan Här radar du upp de moment som måste utföras och när de bör utföras. Skriv också med deadlines, mötestider och kontakttillfällen för handledning. Dags att sätta igång projektet! 0 8 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

9 Syfte och mål Först måste du komma på vad du har för mål med ditt projekt och vad du har för syfte! Skillnaden mellan mål och syfte är att målet är det konkkreta målet du vill uppnå medan syftet är vad detta ska leda till. Kolla på de här exemplen och skriv sedan ner mål och syfte för ditt projekt längst ner på sidan! Målet med mitt projekt är att genom en utställning uppmärksamma 200 elever på vikten av att Barnkonventionen följs. Syftet är att öka kännedomen om Barnkonventionen Mål Målet med mitt projekt är att informera 100 elever på min skola om vikten av att köpa Rättvisemärkt genom info-aktioner. Syftet är att försäljningen av Rättvisemärkta varor ska öka Målet med projektet är att ha spelat rollspelet På Flykt med 100 elever Syftet är att öka förståelsen för hur det är att vara på flykt från sitt land Syfte Målet med mitt projekt är att genom en blogg uppmärksamma 500 personer om situationen för kvinnor och barn i Afghanistan, och få ihop 5000 kronor genom en internetinsamling. Syftet är att öka kunskapen om situationen i Afghanistan och bidra till att förbättra situationen 9 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

10 Cash fl ow EKONOMI är ju också viktigt att ha koll på när du ska genomföra ett projekt. Ekonomidelen ser olika ut beroende på vilket typ av projekt du ger dig in på. Vill du samla in pengar är det ju viktigt att det finns en vinst, men vill du göra ett event eller informationstillfälle är det viktiga att du har råd med allt det du planerar! På de kommande sidorna finns mallar där du kan fylla i projektets förväntade budget och bokföra inkomster och utgifter under projektets gång. Sponsring Det är oftast lättare att sponsras med material (som fika, teknisk utrustning eller lokal) än med faktiska pengar! Ställ dig frågan: Vad kan vi få sponsrat och av vem? Någon i gruppen kanske har en farbror som äger ett fik eller en syrra som är ljudtekniker? Kanske finns det ett lokalt företag som vill förknippas med ditt grymma projekt? Fråga runt! Tänk på det här! Stiftelser och fonder: Vill du sponsras med pengar kan det vara en idé att söka bidrag och stipendier från olika stiftelser och fonder. Tänk på att fondansökningar kan ta lite tid att arbeta med, och att de vanligtvis måste lämnas in vid särskilda datum under året. På nätet finns massa tips om stipendier du kan söka! Var får du pengar ifrån? Vad kostar de olika delarna? Hur kan du minska dina utgifter Vad kan du få sponsrat och av vilka? Har du möjlighet att ligga ute med pengar i väntan på inkomsterna? Vill du veta mer om föreningsekonomi och bokföring? Kolla här: 10 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

11 Budget Förväntade inkomster (t.ex. biljettförsäljning, sponsring etc) Summa: Förväntade utgifter (t.ex. lokalhyra, material, PR) Summa: Förväntade resultat: (Summa inkomster - summa utgifter) 11 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

12 Bokföring Datum Inkomst Utgift Till vad? 17/9-90 kr Fika projektmöte 20/ kr Biljettförsäljning Totalt: Totalt: Vinst: 12 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

13 Tidsplan Att göra en realistisk tidsplan underlättar ditt arbete. I tidsplanen lägger du in alla moment som behövs för att projektet ska lyckas. Skriv även in deadlines och tider för möten och handledning. Genom en välarbetad tidsplan kan du hela tiden se hur du ligger till i förhållande till dina deadlines och slutmål. Projekt: Gala för Röda Korsets globalprojekt i Palestina Startdatum: 16 september (7 veckor: avsatt tid 10 timmar/vecka) Vecka 1: Deadline för projektplan. Kontakta möjlig lokal, artister (vem gör?). Vecka 2: Deadline för lokalfix. Planering av fikaförsäljning, kontakta volontärer, kolla sponsring (vem gör vad?) (nationellt prov i engelska) Vecka 3: Deadline för bokning av artister. Spika biljettpris och börja försäljning. Påbörja marknadsföring av galan (var?). Vecka 4: Deadline för färdigt marknadsföringsmaterial. Planera aktioner inför gala! Hitta volontärer! Vecka 5: Deadline ljud och ljus fixat. Fixa fika! Vecka 6: Minst 50 sålda biljetter klara! Fixa detaljer kring galans utforming, dubbelkolla volontärer, fika, artister, lokal! Vecka 7: Ställ i ordning lokalen! Galan hålls! Avsluta arbetet utvärdering + rapport Deadline: 15 november galan hålls! Tänk på det här När ska projektet vara klart? Vilka delar är beroende av varandra? Lägg in pauser för lov och tänk på att det kan ta tid att få svar när man kontaktar folk! Planera in tid för loggande under projektets gång det sparar grymt mycket tid på slutet av projektet! Tänk på att lämna tid för utvärdering och rapportskrivande + förberedande av presentation. Lägg in pauser och lov och tänk på att det kan ta tid för folk att svara när du kontaktar dem. 13 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

14 Inspirat ion! H enrys vänner på Kungsholmen! På Kungsholmens gymnasium i Stockholm huserar Henrys vänner Röda Korsets Ungdomsförbunds egen skolförening. Under terminerna anordnar de flera events på skolan, har runt hundra likes på sin Facebooksida och alla i skolan vet vilka de är. Medlemmarna kan välja hur mycket de vill engagera sig i föreningen: - Vissa är med på punktinsatser en gång. Det som är bra är att vi har massa olika typer av aktiviteter så det finns alltid någonting som passar alla, säger Ebba Gustafsson, ordförande i Henrys Kungsholmen. Henrys vänner har till exempel gjort en Flashmob för att uppmärksamma flyktingpolitiken, och anordnat Fairtrade-fika på skolan. - Vår senaste aktivitet var fikaförsäljning på World Press Freedom Day där vi samtidigt som vi sålde fika satt upp affischer med vissa budskap censurerade, för att representera den ständiga censuren i länder där pressfrihet saknas. Det verkar som de flesta elever på skolan uppmärksammade dagen vilket ju var idén! Ebba poängterar att det viktigaste de har lärt sig från engagemanget i Henrys vänner är att inte vara rädd för att försöka göra något, det är inte svårt att göra något bra för samhället alla kan göra något! Är du sugen på långsiktigare engagemang? Starta en Henrys vänner-förening på din skola! Gå in på för att se hur det går till! Foto: Henrys vänner Henrys vänner säljer fika på World Press Freedom Day 14 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

15 Inspirat ion! H ur känns det at t vara På Flykt? I november 2012 testade Natalie Järvesjö och Sonja Roman Röda Korsets Ungdomsförbunds flyktrollspel På Flykt och visste med en gång att de måste göra det i skolan! - Vi tror att genom att få bättre förståelse för hur det känns att vara flykting kan man bekämpa okunskap, och på så vis motarbeta kulturkrockar och fördomar, säger Natalie. Natalie och Sonja gjorde verklighet av sina planer på att spela På Flykt i april när de höll i spelet med hjälp av utbildade spelledare från Ungdomsförbundet. - Det gav oerhört mycket att betrakta och lyssna på elevernas diskussioner. Okunskapen är mer utbredd än vad man kan tro och det visar hur viktigt det är att belysa flykting- och migrationsfrågor. Natalie och Sonjas engagemang för Röda Korsets Ungdomsförbund har fortsatt: - På flykt var vårt första samarbete med Ungdomsförbundet och sedan dess har vi knutit bra kontakter med massa fina människor. Vi har engagerat oss i andra projekt inom organisationen, bland annat Frukostklubben i Göteborg. Det svåraste med projektet var att få eleverna att hålla sig i rollen under spelets gång men de tror ändå att alla elever fick med sig någonting från spelet. Nu är Natalie och Sonja utbildade På Flykt -spelledare, så de kan fortsätta spela med fler elever! Foto: Natalie Järvesjö På Flykt-spelledarna Natalie och Sonja. 15 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

16 Inspirat ion! Gracidies kulturkväll för Syrien! På skärtorsdagen 2013 var det dags för kulmen av Gracidie Yimbus projektarbete. Hon hade länge velat göra någonting för att stödja människorna i Syrien och valde att anordna en kulturkväll där inträdesavgiften gick till Röda Korsets arbete i Syrien. - Jag tvekade inte att kontakta Röda Kors-kretsen i Oskarshamn för man kan alltid gå dit och fråga om olika situationer i världen, säger Gracidie. Kulturkvällen innehöll uppträdanden, sång, musik, modevisning och en fantastisk kongolesisk buffé. Röda Kors-kretsen informerade också om situationen i Syrien just nu. - Jag fick massa hjälp av vänner och familj alltifrån att sälja biljetter till att uppträda under kvällen de var underbara och det var det bästa med kvällen! Kulturkvällen lockade en massa folk och gav 6500 välbehövda kronor till Oskarshamnskretsens Syrien-insamling. - Svårast var att få dit folk på en ledig dag men tack vare Röda Korsets rykte så dök det upp mycket folk! Allting blev så mycket lättare, folk tvekade inte så fort de visste att det var för att stödja Röda Korset. Det roligaste med projektet menar Gracidie var all hjälp hon fick från sin familj och vänner som ställde upp med allt från att sälja biljetter till att uppträda. - Utan dem hade det aldrig gått! Foto: Gracidie Yimbu Gracidie samlade in pengar till Syrien! 16 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

17 Gruppdynamik Att jobba i grupp är oftast jättekul och leder till att idéer föds och kan realiseras mycket enklare än om du arbetar själv. Diskutera tillsammans med din grupp hur ni kan göra för att arbetet i gruppen ska fungera så bra som möjligt! Några tips är: Ha ett öppet klimat! Alla ska kunna säga det de tycker och känna att resten av gruppen bryr sig! Tänk igenom rollfördelningen! Bestäm från början vad ni har för roller och ansvarsområden i gruppen, så vet alla vad de ska fokusera på! Jobba tillsammans! Ta tillsammans fram idé, tidsplan och mål och lägg upp deadlines som alla är bekväma med! Gör roliga saker! Försök att göra roliga saker förutom att arbeta med projektet ta en fika, gå på bio, eller gör något annat med gruppen som bara är kul! Credda varandra! Glöm inte bort att ge varandra positiv kritik det gör att man jobbar bättre och tror på sin egen förmåga, vilket kommer att stärka gruppen och göra att projektet lyckas lättare! Tips på verktyg Förhållningssätt! När ni påbörjar ert arbete tillsammans så dra upp några regler och riktlinjer om hur ni vill jobba och hur ni tänker att er grupp ska fungera tillsammans. Skriv upp dessa, så ni har dem att falla tillbaka på! Mårunda! Avsluta eller börja era projektmöten med en mårunda, där ni går laget runt och får berätta hur ni känner er i projektet! Under mårundan är det bara den vars tur det är som får prata! Tysta samarbetsövningar! Träna er kommunikation i gruppen, genom samarbetsövningar i tysthet finns massor med övningar på nätet. 17 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

18 Synliggör! Om ditt projekt riktar sig till människor behöver det marknadsföras för att de personer som ni vill ska veta om projektet också gör det. Det finns några viktiga saker att tänka på när du marknadsför projektet: Budskap Vad exakt är det du vill att folk ska tänka/göra? Ska de komma på en utställning, få upp ögonen för globala orättvisor eller gilla en sida på Facebook? Målgrupp vilka är det du vill nå? Är det elever på skolan, allmänheten, ett företag? Det är viktigt att ha en uttalad målgrupp för att kunna framställa och få ut sitt budskap på ett sätt som är anpassat till de du vill nå! Kanaler - Om du riktar dig till elever på skolan kan det funka att sätta upp affischer på skolan eller använda Facebook men riktar du dig till pensionärer kanske inte dessa kanaler är lika effektiva. Formulering hur ska du formulera ditt budskap för att attrahera målgruppen? Tänk igenom design, språkbruk och andra detaljer som kan styra om målgruppen kommer vilja veta mer om ditt projekt! Affisch i Umeå som promotar Ungdomsförbundets manifestation. Aktion för att uppmärksamma människor på flykt Coverphoto till Facebook för att uppmärksamma demonstration. 18 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

19 Risk För att ha så stor chans som möjligt att lyckas med sina mål är det viktigt att tänka på alla fallgropar som kan komma på vägen dit! Ett bra sätt att minimera konsekvenserna av dessa fallgropar är att på förhand tänka igenom vilka risker som finns under projektets gång! Gör Såhär: Lista de största riskerna du kan hitta som skulle göra att projektet inte blev så bra som du tänkt dig! Tänk på: Hur stor är sannolikheten att detta händer? (Risk) Hur stora är konsekvenserna om detta händer? (Konsekvens) Hur kan man motverka att det händer? (Åtgärd) Hittar du någon händelse med både stor sannolikhet och stor konsekvens? Planera för hur ni kan förhindra att detta händer och gör en plan B för om det skulle hända! Ha en väl genomarbetad och inte alltför optimistisk tidsplan så är chansen större att du klarar att hålla den! Tänk också på att en projektplan är ett levande dokument, vilket innebär att du inte behöver vara rädd för att förändra deadlines och mål under projektets gång! Checklistor är ett bra stöd för att eliminera risker: Checklista inför gala! Dubbelkollat artister Bokat lokal Besökt lokal Fixat ljud+ ljusanläggning Fixat kassa till fikaföräljningen Fixat fika till försäljning Tagit fram biljetter + sålt(?) Hittat volontärer Kollat städning av lokalen efter galan 19 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

20 Logga projektet! Att skriva loggbok underlättar arbete i projektform och gör det möjligt att hålla koll på var du befinner sig i förhållande till projektplanen och ger överblick över projektet. Loggboken kan ge bra underlag för diskussion på projektmötena och ge lärdomar som du kan ta med dig till vidare projektarbete. På de följande sidorna finns mallar där du kan logga ditt projekt! Tänk på det här när du skriver loggbok: Fokusera på de saker som gjorts under veckan du loggat! Skriv ner viktiga anteckningar Vilka har du kontaktat? Vilka böcker har du läst? Vad har du fått för idéer? Vilka lösningar har du funnit? Vilka problem har kommit upp? Hur fungerar samarbetet i gruppen? Beskriv svårigheter eller jobbiga aspekter av arbetet då kan du lättare hantera dem och komma ihåg att inte sätta dig i sådana situationer i framtiden. Var ärlig! Loggboken är ett hjälpmedel för dig så var ärlig med hur saker har funkat. Berätta för Ungdomsförbundet! Gör såhär: Gå in på och lägg in info, bilder, filmer eller annat som beskriver hur projektet går. Försök att uppdatera när det hänt något viktigt i projektet. Detta hjälper oss att kunna handleda och bolla frågor till rätt person. Är det något särskilt kul som hänt i ditt projekt? Mejla filmer, bilder eller text till Ungdomsförbundet för att få det utlagt på Röda Korsets hemsida! 20 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

21 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 21 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

22 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 22 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

23 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 23 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

24 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 24 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

25 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 25 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

26 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 26 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

27 Loggbok vecka Vad har vi gjort? Vad har gått bra? Vad kan bli bättre? 27 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

28 Utvärdera! När projektet är utfört är det också viktigt att utvärdera arbetet. Utvärderingen ska ofta ingå i rapporten- men även om den inte ska det är det nyttigt att utvärdera och reflektera över hur arbetet sett ut. I utvärderingen kan du ha med deltagares tankar om ditt projekt. Det viktigaste i utvärderingen är att tänka igenom ditt eget arbete under projektets gång! Viktiga delar i utvärderingen! Idén var idén realistisk, något du skulle kunnat ändra på idéstadiet? Målen nåddes målen du satte upp i projektplanen? Tidsplan följdes den tidsplan du bestämde i projektplanen? Var den realistisk? Om den inte följdes vad berodde det på? Metod var metoden lämplig för att nå dina uppsatta mål? Varför var den bäst lämpad/inte lämpad? Svårigheter/problem var det något som inte gick som du hade tänkt dig under projektets gång? Hur skulle du ha kunnat förhindra detta? Gruppdynamik Hur fungerade arbetet i gruppen? Om du har skrivit loggbok under tiden är det smart att använda sig av den för att komma ihåg de tankar du haft under tiden du jobbat med projektet. Tanken med utvärderingen är att du ska kunna ta med dig alla lärdomar in i senare projekt, och lära dig av både misstag och framgångar. 28 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

29 Rapport När du är klar med ditt projekt så behöver du oftast skriva en slutrapport! Om du har gjort ett bra förarbete och använt loggboken så kommer det jobbet vara en piece of cake! Tänk på att kolla med din handledare på skolan om det finns fler aspekter än de som räknas upp här som måste finnas med i just din rapport! I projektrapporten behöver du ha med: Bakgrund/Idé Här beskriver du bakgrunden till varför du utförde projektet och vad grundidén var. Syfte och mål Här förklarar du vad du hade för syfte och mål med projektet. Avgränsningar Inget projekt kan ha med all relevant information berätta vad du avstod från och varför du gjorde det. Genomförande och resultat Här diskuterar du genomförandet av projektet förklara om det finns avvikelser från din tidsplan och varför de finns. Diskutera hur väl du nådde de mål du satt upp. Utvärdering Här berättar du om vad som funkat bra och mindre bra under projektets gång. Sammanfattning I sammanfattningen skriver du kortfattat om de tidigare rubrikerna. En utomstående ska kunna läsa din sammanfattning och förstå vad projektet handlade om och hur det utfördes! Presentation Fundera ut hur du ska presentera ditt projekt! Tänk fortfarande på målgruppen (är det för dina lärare? Organisationsföreträdare? Din klass? Nya projektarbetare?) och lägg upp presentationen utefter det! Var gärna kreativ i din presentation! Det får ofta mer uppmärksamhet än traditionella presentationer - och det kan också göra arbetet med presentationen roligare för dig! 29 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

30 Länkar och info För projekt med Röda Korsets Ungdomsförbund Där finns massa matnyttig information om vad Röda Korset jobbar med som kan hjälpa dig i ditt projektarbete. På skolsajten uppdateras även en aktivitetsbank kontinuerligt med info om de projekt som drivs på olika skolor. Skicka info om ditt projekt! Kontaktuppgifterna finns på Skolsajten. Här finns det information om Ungdomsförbundets verksamheter. Vill du bli frivillig även utanför skolan är det här du ska gå in för att få koll på vad som händer i din närmaste lokalförening! Facebooksidan för alla som driver projekt i skolan. Här kan du diskutera, chatta, inspireras och ladda upp frågor, bilder, filmer eller info från ditt projektarbete! Sidan blir vad vi alla gör den till så passa på att synliggör ditt projekt här! Mer om Rödakorsrörelsen Här finns mer info om Svenska Röda Korset. Här kan du läsa om Röda Korsets teman, aktuella händelser, hur organisationen styrs, vad pengarna används till och organisationens utbildningar. Här kan du hitta information om Internationella Röda Kors-kommittén som har sitt säte i Genéve. Du kan läsa om deras mandat, vad de gör runtom i världen och om krigets lagar. På engelska. Här kan du hitta information om Internationella Röda Kors och Röda Halvmåne-federationen som är samarbetsorganet för alla nationella organisationer. Läs om hur de arbetar, uppbyggnad och annat. Här finns också länkar till de olika nationella Röda Kors och Röda Halvmåneorganisationerna. På engelska. 30 Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

31 Text: Röda Korsets Ungdomsförbund Omslag och grafisk form: Jonas Holm Entrepenörshandboken 3.6.indd :40

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Framgångsfaktorer. för elevråd

Framgångsfaktorer. för elevråd Framgångsfaktorer för elevråd Fungerande grupp Struktur Kunskap och kompetenser Resurser Relation till de andra eleverna Relation till vuxna på skolan Innehållsförteckning Förord Det här är framgångsfaktorerna!

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

Projektarbete 2010-2011.

Projektarbete 2010-2011. Projektarbete 2010-2011. Projektarbete Syfte Utveckla förmågan att planera, genomföra och ta ansvar för ett större arbete Ge erfarenheter av att arbeta i projektform Tillämpa och fördjupa kunskaper inom

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Betydelsefulla entreprenörer Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Betydelsefulla entreprenörer Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Betydelsefulla entreprenörer Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamhetenen.se Betydelsefulla entreprenörer Ekonomisk utveckling handlar i grunden främst om människor som utbildar

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR SKJUT INTE! I skyddande bruk används det röda korset på vit botten utan någon förklarande text. Man får inte angripa byggnader eller fordon

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsplan med budget 2017 Sollefteå ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta rummet.

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Denna guide är framtagen och författad av Musikförläggarna Grafisk form: Spektra Illustration: Magnus Bard Tryck: TMG Sthlm

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a VÅGA BRY DIG https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a RÖDA KORSET I VÄRLDEN BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN RÖDA KORSETS

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Konsten att skriva en projektplan

Konsten att skriva en projektplan Konsten att skriva en projektplan En projektplan är ett dokument som skrivs i det syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektgruppen. Genom att planera sitt projekt

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer