MTG Creative Sales Guidelines

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MTG Creative Sales Guidelines"

Transkript

1 MTG Creative Sales Guidelines - 1 -

2 MTG Creative Sales Guidelines Följande information är gjord för våra kunder och deras reklambyråer. Detta som en hjälp för att utnyttja de många kreativa möjligheter som finns när man skall göra sponsorsekvenser/kreativa exponeringar till sponsorer på MTG TV och MTG Radio. Huvuddelen i våra Creative Sales Guidelines gäller sponsorskap. Hur man utformar de mer kreativa uppläggen är något som våra eminenta Produktionsledare/Creative koordinatorer hjälper dig med. Sponsorskap är ett sätt för en annonsör att förknippas med ett specifikt program där kopplingen mellan produkt/tjänst och program är i fokus. Sponsorskap är till skillnad från reklamfilm en sekvens som är en länk mellan program och annonsör, där fokus ligger på kopplingen mellan annonsör och program, och inte på annonsörens produkt/tjänst. Vi vill här lyfta fram de viktigaste punkterna som möjliggör en friare exponering genom OfCom för MTG TV och Svenska Radio och TV-lagen för MTG Radio. Ta gärna del av informationen så att vi tillsammans kan hjälpas åt att utnyttja de många möjligheter som finns. Bland annat genom att rörligt kunna visa produkt och användningsområde

3 Innehåll MTG Creative Sales Guidelines 2 Innehåll 3 MTG TV Sponsorskaps exponeringar 4 Möjligheter i sponsorskap 6 Leverans av logga/produktförpackning på programtrailers 10 Tittartävlingsregler 11 AFP/Branded content 12 Skillnaden mellan Produktplacering och Branded content 12 Regler AFP/Branded content 13 MTG Radio Sponsorskap 14 Radio & TV Lagen 20 Promotionaktivitet 21 8 tips för en bra promotionaktivitet: 23 Eventpartnerskap 25 MTG Production 26 Kontakt

4 MTG TV MTG TV är licensierade i London, England. Varje kanal lyder därför under det engelska OfCom regelverket, enligt sändarlandsprincipen. OfCom har ett eget regelverk när det gäller sponsring. De specifika reglerna finner ni på adressen: Vill ni har ytterligare förklaring till hur de ska tolkas se: Sponsorskaps exponeringar Billboard in/ut: Den sekvens innan och efter programmet som visar tittaren att just denna produkt eller företag är presentatör. Programmet/sändningen sponsras av <Annonsör/produkt> samt en eventuell payoff eller en annan formulering som kopplar sponsorn till programmet. Se avsnittet Möjligheter i sponsorskap? för mer information Längd: 5-15 sek (före/efter programstart) Breakbumper: Den sekvens som direkt är kopplad till de första sekunderna innan och efter programmets reklamavbrott. Breakbumpern är oftast en förkortad version av billboarden. Finns det en tydlig visuell koppling i sponsringen kan det räcka med att ha sponsringsmeddelandet i text. Viktigt är dock att texten skall vara klar och tydlig/läsbar och inte komma sekundärt till eventuell annan text. Längd: 5-10 sek (före/efter varje reklambreak) Trailertails och logga i trailing: Ofta erhåller sponsorn möjlighet att finnas med på t.ex. kanalens egen reklam för programmet, dvs trailerna. I en 15-sekunders trailer har sponsorn möjlighet att finnas med sin logga i sista sekunderna av trailer. I en 30-sekunders trailer kan sponsorn lägga till 5 sekunder i slutet, i en så kallad trailertail, och där visa sin produkt i rörligt material eller medlogotyp/produktförpackning. Samma regler gäller här som för breakbumper, se ovan. Exponering av logo: 1-2 sek Längd på tail: 5 sek Kanalsponsorskap: En annonsör kan för en period vara med och sponsra en hel kanal. Detta kan de göra med grafiska blippar, filmade sekvenser och idents. Med andra ord: sponsorn får synas när kanalen identifieras. Längd: 2-15 sekunder - 4 -

5 Comercial Bug Kunder har även möjlighet att vara med mitt i ett program; med en logga i en så kallad Comercial Bug. Denna produkt räknas som reklamtid och ej spons. Längd: 10 sekunder Sponsmeddelande under program I text kan man under programmets gång sätta in ett sponsorskapsmeddelande tillsammans med logga. Ingen payoff är tillåten. T.ex: Ensam mamma söker presenteras av (logga) Längd: ca 2-3 sekunder. Flödesschema för Sponsorexponeringar MTG TV Exempel 1: 1 timmes program med 3 st reklambreaks Billboard IN Breakbumper IN/UT Breakbumper IN/UT Breakbumper IN/UT Billboard UT Program Program Program Program Reklambreak Reklambreak Reklambreak Flödesschema för Sponsorexponeringar MTG TV Exempel 2: 30 minuters program med 1 st reklambreak Billboard IN Breakbumper IN/UT Billboard UT Program Program Reklambreak Information: Det förekommer 1 timmes program som endast har 2 st reklambreaks, då minskar antalet breakbumpers. När vi benämner Breakbumpers så förklarar man det lättast att peka i vilken riktning de ska, dvs, Breakbumper 1 går Ut ur programmet, Breakbumper 2 går In i programmet, Brekbumper 3 går ut ur programmet, Breakbumper 4 går In i programmet osv

6 Möjligheter i sponsorskap Man får använda sig av annonsörens/produktens pay-off visuellt samt verbalt, så länge budskapet inte blir eller kan tolkas som ett reklambudskap. Ord som ny smak, billigast, störst osv kan därför inte användas. Däremot kan man ibland få in kundens budskap genom att sätta produktbeskrivningen som avsändare i sponsmeddelandet. T.ex Programmet sponsras av den nya smaken jordgubb från Godisbolaget. Ju tydligare koppling det finns till programmet desto mer beskrivande pay-off kan användas. Stäm av med din kontaktperson på MTG TV vid varje tillfälle kund vill göra en koppling. Man får använda www-adresser, hänvisningar till text-tv samt telefonnummer, så länge det är sekundärt. Hänvisningen får bara leda in till annonsörens/produktens egen sida eller verksamhet. Det får inte vara en direkt hänvisning till en butik eller en uppmaning till köp. Man kan tex inte skriva Läs mer på Sponsorskapet får inte innehålla någon direkt uppmaning till att köpa eller hyra sponsorns varor eller tjänster. Det får däremot innehålla specifika beskrivningar av produkten så länge det blir sekundärt. Sponsorskapet får alltså inte gå in på detaljer om produkten, vilka konkurrensfördelar den har, eller pris på varan/tjänsten. Om annonsören går med en reklamspot samtidigt som ett sponsorskap kan man ej använda samma klipp som i den aktuella reklamfilmen. Sekvenserna ska skilja sig från varandra så pass att de inte förväxlas. D.v.s. att det kan vara samma personer, miljöer och musik i reklamfilmen som i sponsringen, men inte samma klipp. Det viktiga är att helheten skiljer sig, detta för att man ska kunna gå med reklamfilm och sponsring under samma period. En sponsor kan inte påverka innehållet eller tablåläggningen av ett program. Sponsmeddelanden Exempel på FORMAT/PROGRAM-SPONSRING: Lyxfällan sponsras/sponsrades av... Lyxfällan presenteras/presenterades i samarbete med... Lyxfällan i samarbete med... Exempel på RBS/SPECIFIC/RÄCKVIDD-SPONSRING: Programmet sponsras/sponsrades av... Programmet presenteras/presenterades i samarbete med... Underhållningen i samarbete med... Kvällens/Morgonens program presenteras av.. Osv.. Om du har några andra förslag så kan du stämma av med om dessa är möjliga

7 Kanalsponsorskap I ett kanalsponsorskap formulerar man sponsormeddelandet annorlunda. Här väver man in kanalen och sponsorn i kanalens eget manér. Exempel på vad man kan säga är: TV3 och <kund> älskar mode <annonsör> är stolt sponsor av TV6 TV3 och <annonsör> älskar sommaren Lanseringen av TV10 presenteras av <kund> Logga i trailing En logga i trailing får ha text i sig om detta ingår i loggan, så länge texten inte innehåller några reklambudskap. En logga i trailer ramas alltid in av MTG TV med ett ramverk där det står Stolt sponsor MTG TV PLAY Det är samma regler i MTG TV PLAY, webben, som det är i rutan. Flödesschema för tail och kanalsponsorskapsexponeringar MTG TV Breakbumper UT Reklambreak Tail och logotype i trailers Breakbumper IN Programtrailers Information: Kanalidents kan vara grafiska blippar eller längre filmade/animerade sekvenser. Detta varieras från kanal till kanal. Be om separat specifikation för just den kanal du är intresserad av. Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) Flödesschema för Sponsorskapsexponeringar i MTG TV PLAY Pre-spot Billboard IN Reklambreak Billboard UT Post-spot Program Program Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) - 7 -

8 Övriga regler Program som inte kan sponsras: Nyheterna - lokala, nationella och internationella. Samhällsprogram, som tex Insider och Efterlyst. Annonsörer som ej kan sponsra Politiska partier / organisationer, som tex. Greenpeace och Amnesty, alla typer av tobaksbolag (även om det inte är en tobaksprodukt de sponsrar med), samt läkemedelsföretag med receptbelagda produkter (receptfria läkemedel är tillåtet). Restriktioner Öl och vin-sponssekvenser får endast visas efter kl. 19:00. Sponsorsekvenser med starksprit får endast visas efter kl. 21:00. Observera att dessa regler endast gäller TV3 samt TV6. Dessa restriktioner finns inte på TV8 och TV10. Med vissa produkter följer restriktioner: NAK Not around kids, sponsorn får inte läggas i program som riktar sig mot barn. NA16 Not around 16, sponsorn får inte läggas i program som riktar sig till en publik under 16 år. TV3 06:30-09:00 samt i Simpsons och barnprogram TV6 06:30-09:30 samt i Simpsons och barnprogram NA18 Not around 18, sponsorn får inte läggas i program som riktar sig till en publik under 18 år. TV3 06:30-09:00 samt i Simpsons och barnprogram TV6 06:30-09:30 samt i Simpsons och barnprogram HFSS High in Fat, Salt and Sugar: Produkter som godis, läsk, chips, pizza osv får en NA16 restriktion. Bingo NA16 Betting och Gaming NA18 I en betting, gaming eller bingosponsorsekvens bör man ha med åldersgräns samt adressen OBS! För alltid en dialog med din MTG säljare om eventuella restriktioner

9 Godkännandeprocedur MTG TV har följande godkännandeprocedur: 1) Storyboard skickas för godkännande till Pernilla Undsjö på MTG TV i Stockholm. Det är viktigt att du informerar din kontaktperson om att du har skickat storyboard. Storyboard skall innehålla både den visuellt kreativa historien samt alla repliker och eventuella texter, likaså information som syns i ev. packshot. 2) MTG TV godkänner storyboard, (såvida det inte strider mot OfComs regelverk). Om det inte blir godkänt återkommer vi med en rekommendation på hur det kan förändras för att bli godkänt. Räkna med ca tre dagar för ett godkännande. Om det ändras i storyboard efter rekommendationer från oss krävs ett nytt godkännande innan ni går in i produktion. Bra med Movie Clip/Video Clip/Quick Time för att visa grunderna. 3) Skicka ett Movie Clip/Video Clip/Quicktime till sponsoravdelningen på MTG TV att: för ett slutgodkännande innan materialet mastras. 4) Det slutliga materialet skickas därefter via Adtoox till Viasat i London senast 5 arbetsdagar innan kampanjstart. Sponsrad kanalgrafik ska vara uppladdad 10 arbetsdagar innan kampanjstart. Se tekniska specifikationer på Filmkoder och bokning ska skickas till respektive planerare: RBS/SPECIFIC/RÄCKVIDD-sponsring: PROGRAM/FORMAT-sponsring: eller PLAY-sponsring: 5) Då Ofcom är ett regelverk finns det utrymme för att tolka reglerna på olika sätt och MTG TV friskriver sig från ansvar i det fall Ofcom gör en bedömning som skiljer sig från MTG TVs bedömmning. MTG TV bär inte kostnaden för ändringar i materialet efter ett eventuellt inkommet klagomål från Ofcom. Ändringar p.g.a. klagomål från Ofcom kan komma att ske när kampanjen pågår. Ofcom har möjlighet att göra en annan tolkning än kanalerna ifråga. Om det färdiga materialet skiljer sig från ursprungligt godkänt storyboard, och inte uppfyller kraven från OfComs regelverk, förbehåller MTG TV sig rätten att avvisa materialet tills de nödvändiga justeringarna har gjorts

10 Leverans av logga/produktförpackning på programtrailers Loggan / produktförpackning / animerad logga ska skickas till Pernilla Undsjö på MTG TV i Stockholm i följande format: EPS format, frilagd, via mail. Loggan / produktförpackning skall vara så stor som möjligt, men inte större än 1024 pixlar bred x 576 pixlar hög, se till att loggan inte är beskuren. Upplösning 72 pixlar ( pixlar/cm) Colour mode: RGB. Animerad logga ska levereras via en FTP eller på CD/DVD till Pernilla Undsjö. Videonivåer bör inte överstiga 100% ljusstyrka och 75% chroma. Räkna med 3 veckor för bearbetning av loggan till trailer. Om din logga har levereratas på ett felaktigt sätt kan vi inte garantera att den blir klar/kommer upp i tid. Leverans av tail på programtrailers 5 sekunder filmen ska skickas till Pernilla Undsjö på MTG TV i Stockholm via Sprend eller liknande site, eller på en CD-skiva i följande format: QuickTime 1024x576px H264 kompressor eller bättre

11 Tittartävlingsregler Kommersiell Tid Att tänka på: Om spoten hänvisar till en av MTG TVs kanaler kan spoten se ut som en reklamspot men måste utöver detta också innehålla följande information: VO måste berätta hur tävlingen genomförs. (Ring in tävling och/eller SMS etc) Grafiken måste informera om hur länge tävlingen pågår, visa vilken åldersgräns som gäller samt ha hänvisning till tävlingsregler (webbplats eller Text TV sida) T.ex: Tävlingen pågår 19/5-29/ Åldersgräns 18 år För mer info TV10.se Denna line skall vara tydlig och läsbar. Om det är en Ring in tävling måste grafiken visa vad samtalet kostar + ev trafikavgifer samt vilken tid på dygnet telefonslussarna stängs. T.ex: Tävlingen pågår from kl: 06:00 19/5 - kl. 23:39 29/ Åldersgräns 18 år För mer info Samtalet kostar x,xx kr + ev trafikavgifter. Leverans sker via adtoox, som en vanlig commercial. (S1 kod) Teknisk specification finns också att hitta på Redaktionell Tid Ifall en tävlingspot ligger i ett program under redaktionell tid måste huvudfokus ligga på programmet det är kopplat till och inte produkten. Därför ska frågan i tävlingen också ha koppling till programmet. Annonsören kan endast vara med med logga / packshot i 5 sekunder. I övrigt gäller samma regler som i sponsorskap. Se avsnittet Möjligheter i sponsorskap. Leverans sker via adtoox, som en vanlig trailer. (S5 kod) Teknisk specification finns också att hitta på Längd: 15 sekunder

12 AFP/Branded content Branded content, även kallat AFP (Advertiser founded programming), har funnits sedan såpoperornas begynnelse, och har till största del utövats i USA. Vid Branded content sammanförs varumärke och tv-program, och gränserna mellan reklam och innehåll suddas ut och innebär att ett företag eller organisation är med och del/helfinansierar en TV-produktion eller film. Branded content handlar om att hitta synergier mellan varumärkets kärnvärden, produkternas och tjänsternas nytta och sammanföra det med en redaktionella efterfrågan. Denna typ av samarbeten möjliggör positiv koppling mellan programmet och varumärket, och det finns god möjlighet att kommunicera en image kring varumärket och driva trender och företeelser. TV-kanal, produktionsbolag och företag/organisation arbetar tätt ihop i denna typ av projekt. Ett företag eller en organisation har möjlighet att både delfinansiera eller helfinansiera en TV- produktion. Det innebär att man som annonsör både kan vara delaktig i ett befintligt program som överensstämmer med sitt varumärkes kärnvärden, eller tillsammans med en TV-kanal utveckla ett helt nytt programformat. Skillnaden mellan Produktplacering och Branded content Det finns olika sätt att exponera varumärken i en redaktionell miljö. Produktplacering är ett annat utav sätten. Produktplacering innebär att ett varumärke exponeras i en programmiljö, utan att funktion eller nytta lyfts fram. Produkten placeras i ett sammanhang där produkten erhåller naturlig exponering, men utan djupare integrering. Skillnaden mellan Produktplacering och Branded content är just att varumärket vid Branded content etableras djupare och integreras redan på manusnivå. Branded content kan också innebära kommunikation av ett varumärkes kärnvärden, där produkten nödvändigtvis inte exponeras. Varje enskilt projekt skräddarsys utefter en redaktionell efterfrågan som finns i programmet, eller en efterfrågan hos kanal om ett specifikt programformat, i kombination med företagets/organisationens behov av att kommunicera kärnvärden, nytta/funktion kring produkt eller tjänst kring varumärket det avser

13 Regler AFP/Branded content Produktplacering är tillåtet i filmer, serier, sport, och underhållningsprogram. Man kan inte produktplacera, tobak, läkemedel som är receptbelagda, alkohol, HFSS* produkter, spel och betting, modersmjölkersättningsprodukter, samt produkter som inte är tillåtna att visa reklam. Program som innehåller produktplacering måste signalera detta, innan, efter och mellan reklampauser. Produktplacerade produkter måste vara redaktionellt försvarsbara. Produktplacerade produkter får inte nämnas reklammässigt. Produktplacerade produkter får inte vara otillbörligt gynnade. En sponsor kan också produktplacera. Om du har frågor kring detta kontakta Annika Kidley, Senior Compliance Advisor och/eller Malin Tikkakoski MTG Creative Sales

14 MTG Radio Följande guide är avsedd för annonsörer, mediebyråer och reklambyråer, för att de bättre ska kunna använda sig av de många kreativa möjligheter som finns i radio. Guiden omfattar sponsorskap, redaktionella tävlingar, promotions och event på MTG Radios stationer. Sponsorskap Som annonsör vill man självklart höras och sticka ut. Nedan följer guidelines för hur du som annonsör ska kunna maximera din effekt av ditt sponsorskap, ovasett vad du sponsrar. Ett sponsorskap på någon av MTG Radios stationer kan förstärka och förlänga din närvaro i etern. Till skillnad från en reklamspot bygger sponsorskapet på att skapa en stark koppling mellan ditt varumärke/produkt och lyssnarens favoritprogram, fokus är länken mellan sponsorn och stationen/programmet, inte själva tjänsten. En väl genomtänkt programsponsring ger ditt varumärke/produkt en genväg till lyssnarens öron, hjärna och hjärta. Som sponsor erbjuds du en daglig kontakt med lyssnaren genom följande exponeringsalternativ: BEGREPP OCH SPONSOREXPONERINGAR Billboard i programpassponsring: Informerar lyssnaren om vem som presenterar programpasset och placeras i redaktionell miljö i början och slutet av ett program med specifikt innehåll, t.ex. RIX Morron Zoo i RIX FM, För Tidigt i Bandit Rock och Mest Musik på morgonen i Lugna Favoriter. Första placeringen av billboarden sker i anslutning till första reklambreaket när programpasset har startat. En billboard innehåller företagets/produktens namn samt ett kort förtydligande utan säljande budskap. Längd: 5 sek 7 sek Billboard i programpunkt/benchmark: Informerar lyssnaren om vem som presenterar programmet och placeras i redaktionell miljö i början och slutet av ett program med specifikt innehåll, t.ex. RIX Topp 6, NRJ at the Club, Bandit Metal (gäller ej ordinarie programpass). En billboard innehåller företagets/produktens namn samt ett kort förtydligande utan säljande budskap. Längd: 5 sek 7 sek

15 Bumper i programpassponsring: Informerar lyssnaren om vem som presenterar programmet i sk starters som placeras redaktionellt då programmet återkommer efter reklamen. En bumper innehåller företagets/produktens namn samt ett kort förtydligande utan säljande budskap. Antalet exponeringar varierar med antalet reklamavbrott i det aktuella programmet. Vanligtvis 8 exponeringar per 4 timmar. Längd: 5 sek 7 sek Trailers: Stationens egen reklam för olika program, inslag eller eteraktivitet tillsammans med kund, kallas för trailers eller promos. Dessa produceras av stationen och använder alltid stationens röst för att skapa en stark koppling mellan stationen och den aktuella sponsorn av programmet eller eteraktiviteten. Trailers placeras alltid innan break, antingen innan eller först i reklambreaket. Det finns två typer av trailers för sponsorer. 1. Kundtrailers/kundpromos Dessa trailers är avsedda att marknadsföra redaktionella eteraktiviteter med sponsor t.ex. en tävling. Vi ger dig möjlighet att exponera ditt varumärke/ produkt, inklusive slogan, för att skapa en tydlig och stark koppling till eteraktiviteten. Dessa trailers placeras först i break. 2. Sponsortrailers/sponsorpromos Dessa trailers är avsedda att marknadsföra programpass, program eller inslag med sponsor. Sänds endast inför resp. program/programpass, ej under pågående program. Längd på sponsorns exponering: ca 5 sek Logotyp och länk: Under sponsringsperioden exponeras sponsorn med logotyp på aktuell stations hemsida i anslutning till den aktuella sponsringspunkten (logotyp länkas till önskad hemsida). Sponsorn får även logotyp och länk på samtliga undersidor kopplade till den aktuella sponsringspunkten. Exempel: I sponsorskap av RIX MorronZoo ingår banners (100% SOV) som även exponeras på sidor med Våga Fråga, Rogers blogg, etc

16 Exponeringsalternativ vid sponsring 1. Programsponsring (RBB) Sponsring av ett specifikt program/programpass. 2. Räckviddsponsring (RBS) Generell sponsring utan direkt association till programmet. 3. Säsongssponsring Sponsring av jul/nyår, påsk eller sommar. Under dessa säsonger utgår ordinare programsponsring och tillhörande bumpers. Exempel på sponsormeddelanden i Programsponsring (RBB): RIX MorronZoo presenteras i samarbete med... RIX MorronZoo i samarbete med... RIX MorronZoo presenteras av... Företaget presenterar RIX MorronZoo.. Stolt sponsor av RIX MorronZoo... Exempel på sponsormeddelanden i Räckviddssponsring (RBS): Programmet presenteras i samarbete med... Programmet i samarbete med... Programmet presenteras av... Exempel på sponsormeddelanden i Säsongssponsring: Julen på RIX FM i samarbete med... Sommaren på Lugna Favoriter presenteras av... Har du andra förslag kan du stämma av med om dessa är möjliga. Flödesschema för Program/sponsorexponeringar MTG Radio Exempel 1: till med 2 st reklambreaks Billboard IN Program Bumper Program Bumper Information: Detta är ett exempel på hur en programsponsor kan komma att exponeras. Detta varierar från station till station och vilket program man sponsrar. Reklambreak Reklambreak

17 Flödesschema för Sponsorskapsexponeringar m.m. i MTG RADIO Vädersponsring Program Promo 1*) Sponsor Bumper Program Trailer inkl sponsor 3*) Program Reklambreak Program Reklambreak Sponsor Billboard/Bumper Kund/Sponsor Promo 2*) (först i break inkl. sponsor + payoff) Promotion aktivitet inkl. Billboard ut/in Lokal Kund promo 4*) (först i break Inkl sponsor + payoff) 1) En programpromo per timme. Avsedd för stationens egenreklam (ej sponsor). Placeras innan break 1. Information: Detta är en ungefärlig skiss över hur flödet av exponeringar ser ut. Detta kan variera från station till station, be om mer information av din säljkontakt på MTG Radio. 2) En nationell kundpromo per timme. Avsedd för marknadsföring av insålda promotion/eteraktiviteter. Placeras först i break 1. 3) En sponspromo per timme. Avsedd för marknadsföring/trailing av program/inslag. med sponsor. Placeras innan break 2. 4) Utrymme för lokal kundpromo. Avsedd för marknadsföring av lokala promotions. Placeras först i break

18 SPONSORSKAP AV FASTA PROGRAMPUNKTER I flertalet program finns fasta programpunkter, sk Benchmarks, som kan sponsras. Station Program Programpunkt RIX FM Rix MorronZoo Våga fråga NRJ NRJ Morgon med Knappen & Hakim Wake-Up Call Lugna Favoriter Mest musik på morgonen Flirten Lugna Favoriter Mest musik på morgonen 3 före 7 Bandit Rivstart Shitlist I vissa fall finns även möjlighet att tillsammans med oss, utveckla nya programpunkter anpassade speciellt för ditt varumärke/produkt. I dessa fall är det viktigt att idén utgår från ett starkt lyssnarintresse eftersom lyssnarens engagemang är nyckeln till en lyckad eteraktivitet. Som sponsor av ett benchmark har du följande exponeringsalternativ: Produkt/varumärkesplacering: I början och slutet av programpunkten informerar programledaren lyssnaren om vilket varumärke/produkt som medverkar. Omnämnandet av varumärket/produkten görs i neutrala ordalag och kan även innehålla ett enkelt förtydligande av produkten/tjänsten. Då omnämnandet görs redaktionellt får det enligt lag inte innehålla något säljande budskap, payoff eller slogan. Enstaka programpunkter har en egen signatur och i dessa fall kan sponsorn omnämnas som en del av denna signatur. Man kan även som annonsör välja att använda sin Billboard före eller efter programpunkten enligt tidigare specifikation. Vi rekommenderar att använda möjligheten att låta våra programledare informera om varumärket som sponsrar programpunkten då det inger hög redaktionell trovärdighet

19 Redaktionell integrering På våra radiostationer diskuteras dagligen olika ämnen som berör lyssnarens vardag. Ämnena varierar med stationens respektive målgrupp och är beroende på vad som är aktuellt vid tillfället. Ofta finns tydliga synergier mellan det som diskuteras och en bransch eller produkt, såsom bokmässan, viktminskning, Rosa Bandet, Melodifestivalen, etc. I dessa fall finns möjligheter att utveckla ett redaktionellt samarbete. Redaktionell integrering utgår alltid från ett lyssnarvärde där programledarna tillsammans med en annonsör/bransch gemensamt skapar ett starkt och underhållande radioprogram. Detta kan vara allt från att programledarna uppmärksammar ämnet/händelsen till medverkan av en representant från företaget/branschen, gäster, produktplacering och tävling. Redaktionell integrering måste alltid uppfylla de regler som gäller avseende otillbörligt gynnande av kommersiell aktör

20 Radio & TV Lagen Otillbörligt kommersiellt gynnande: 2 Ljudradioprogram som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller 2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. Reklambudskap: En direkt uppmaning till att köpa/hyra aktuell vara/tjänst. Detaljer om produkten, vilka konkurrensfördelar den har (t.ex. störst, billigast), pris, etc. Förtydligande av produkt eller tjänst: I billboards och bumpers får en kort produkt/företagsbeskrivning förekomma. Denna beskrivning får inte vara säljande (reklambudskap) eller innehålla telefonnummer eller hänvisning till hemsida. Undantag finns i de fall hemsidan eller telefonnumret är en del av företagsnamnet. Alkohol: Det ska tydligt framgå att sponsorns huvudsakliga verksamhet ej är alkoholhaltiga drycker, alternativt klass 1 eller alkoholfritt. Budskapet får ej uppmuntra till ökad konsumtion eller ge alkohol en förskönad bild. Vid annonsering på våra webbsidor (banners, brandad webbspelare) ska varningsruta: Alkohol är beroendeframkallande vara väl synlig. Alkoholsponsorer är förbjudna i NRJ på grund av att den primära målgruppen är minderåringa. Spel: Annonsering av spel är förbjudet av andra än de av staten godkända spelbolag. Nyheter: Nyheter eller program av nyhetskaraktär får inte sponsras (lokala och nationella). Detta gäller alla typer av redaktionell information såsom nyhetssändningar, ekonomi-nyheter, sportnyheter, mm. Annonsörer som ej kan sponsra: Politiska partier/organisationer. Alla typer av tobaksbolag (även om det inte är en tobaksprudukt de sponsrar med). Receptbelagda läkemedel. För alltid en dialog med MTG Radio om du är osäker över restriktionerna

21 Promotionaktivitet En promotionaktivietet skapar en unik möjlighet att medverka i redaktionell miljö och därigenom skapa en nära relation till stationens lyssnare. Promotionaktiviteten ger dig som annonsör möjlighet att associera dig med stationens varumärke för att lyfta fram ditt varumärke, produkt eller tjänst. Promotionaktiviteter lämpar sig för att; - Bygga relationer med lyssnarna - Engagera lyssnarna - Genomföra aktiviteter och tävlingar En promotionaktivitet utformas vanligtvis på följande sätt: 1) Pre-promotion Marknadsföring inför aktiviteten med syfte att uppmärksamma lyssnaren på att tävlingen startar (t.ex. anmälan via nätet). 2) Promotion Marknadsföring av aktiviteten under tävlingsperioden. 3) Post-promotion Marknadsföring efter aktiviteten för att gratulera vinnare och sätta fokus på avsändaren till aktiviteten i en positiv miljö. I marknadsföring inför en promotionaktivitet inkluderas ca kundtrailers/kundpromos à 30 sekunder (beroende på aktivitetens storlek) samt omnämnanden i etern av programledarna i anslutning till tävlingstillfället. Kundtrailers/kundpromos placeras först i reklambreaken för att på lagligt sätt kunna nämna kundens varumärke/produkt och förmedla vem som är avsändare till tävlingen/eteraktiviteten. Då dessa är placerade i reklambreak så får payoff/reklambudskap inkluderas. Under promotionperioden syns annonsören även på aktuell stations hemsida där man kan ha tävlingsformulär och samtidigt länka till egen hemsida. Det är mycket viktigt att det skapas en tydlig koppling mellan aktiviteten och annonsören

22 Kundens åtaganden Eventuella kostnader för vinster/priser, utskick av priser, extra kostnader i samband med tävlingen, resor, beoende, transfer, mm, bekostas av kunden. Kunden ansvarar alltid för leverans av vinster till lyssnare och ansvarar därmed för eventuell beskattning. Priser ska levereras till lyssnaren inom 20 dagar efter tävlingsförfarandet. MTG Radio kan ej ta ägande av vinster/priser på något sätt. Vinsten omnämns i neutrala ordalag och endast med varumärke (ej specifika modeller, funktioner eller slogans) i samband med tävlingstillfället. MTG Radios åtagande Manus och trailers produceras av MTG Radio i samråd med kunden. Vi tillåter därmed kunden att använda våra stationsröster för att skapa en tydlig och direkt koppling mellan lyssnare, station och annonsör

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN ATT TÄVLA I GULDNYCKELN Här hittar du all information du behöver för att tävla i Guldnyckeln 2013. Svårare än så är det inte. 1 INNEHÅLL 1. DETTA ÄR GULDNYCKELN.... 3 2. VAD ÄR DM?... 3 3. VARFÖR SKA DU

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA AFFÄRSTIDNINGEN OM MARKNADSFÖRING OCH MEDIEVAL NR 6 / 2 APRIL 2003 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 2 APRIL TV SID 4 TV4 poppar till sig med MTVs topplista TV4 och MTV inleder

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer