MTG Creative Sales Guidelines

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MTG Creative Sales Guidelines"

Transkript

1 MTG Creative Sales Guidelines - 1 -

2 MTG Creative Sales Guidelines Följande information är gjord för våra kunder och deras reklambyråer. Detta som en hjälp för att utnyttja de många kreativa möjligheter som finns när man skall göra sponsorsekvenser/kreativa exponeringar till sponsorer på MTG TV och MTG Radio. Huvuddelen i våra Creative Sales Guidelines gäller sponsorskap. Hur man utformar de mer kreativa uppläggen är något som våra eminenta Produktionsledare/Creative koordinatorer hjälper dig med. Sponsorskap är ett sätt för en annonsör att förknippas med ett specifikt program där kopplingen mellan produkt/tjänst och program är i fokus. Sponsorskap är till skillnad från reklamfilm en sekvens som är en länk mellan program och annonsör, där fokus ligger på kopplingen mellan annonsör och program, och inte på annonsörens produkt/tjänst. Vi vill här lyfta fram de viktigaste punkterna som möjliggör en friare exponering genom OfCom för MTG TV och Svenska Radio och TV-lagen för MTG Radio. Ta gärna del av informationen så att vi tillsammans kan hjälpas åt att utnyttja de många möjligheter som finns. Bland annat genom att rörligt kunna visa produkt och användningsområde

3 Innehåll MTG Creative Sales Guidelines 2 Innehåll 3 MTG TV Sponsorskaps exponeringar 4 Möjligheter i sponsorskap 6 Leverans av logga/produktförpackning på programtrailers 10 Tittartävlingsregler 11 AFP/Branded content 12 Skillnaden mellan Produktplacering och Branded content 12 Regler AFP/Branded content 13 MTG Radio Sponsorskap 14 Radio & TV Lagen 20 Promotionaktivitet 21 8 tips för en bra promotionaktivitet: 23 Eventpartnerskap 25 MTG Production 26 Kontakt

4 MTG TV MTG TV är licensierade i London, England. Varje kanal lyder därför under det engelska OfCom regelverket, enligt sändarlandsprincipen. OfCom har ett eget regelverk när det gäller sponsring. De specifika reglerna finner ni på adressen: Vill ni har ytterligare förklaring till hur de ska tolkas se: Sponsorskaps exponeringar Billboard in/ut: Den sekvens innan och efter programmet som visar tittaren att just denna produkt eller företag är presentatör. Programmet/sändningen sponsras av <Annonsör/produkt> samt en eventuell payoff eller en annan formulering som kopplar sponsorn till programmet. Se avsnittet Möjligheter i sponsorskap? för mer information Längd: 5-15 sek (före/efter programstart) Breakbumper: Den sekvens som direkt är kopplad till de första sekunderna innan och efter programmets reklamavbrott. Breakbumpern är oftast en förkortad version av billboarden. Finns det en tydlig visuell koppling i sponsringen kan det räcka med att ha sponsringsmeddelandet i text. Viktigt är dock att texten skall vara klar och tydlig/läsbar och inte komma sekundärt till eventuell annan text. Längd: 5-10 sek (före/efter varje reklambreak) Trailertails och logga i trailing: Ofta erhåller sponsorn möjlighet att finnas med på t.ex. kanalens egen reklam för programmet, dvs trailerna. I en 15-sekunders trailer har sponsorn möjlighet att finnas med sin logga i sista sekunderna av trailer. I en 30-sekunders trailer kan sponsorn lägga till 5 sekunder i slutet, i en så kallad trailertail, och där visa sin produkt i rörligt material eller medlogotyp/produktförpackning. Samma regler gäller här som för breakbumper, se ovan. Exponering av logo: 1-2 sek Längd på tail: 5 sek Kanalsponsorskap: En annonsör kan för en period vara med och sponsra en hel kanal. Detta kan de göra med grafiska blippar, filmade sekvenser och idents. Med andra ord: sponsorn får synas när kanalen identifieras. Längd: 2-15 sekunder - 4 -

5 Comercial Bug Kunder har även möjlighet att vara med mitt i ett program; med en logga i en så kallad Comercial Bug. Denna produkt räknas som reklamtid och ej spons. Längd: 10 sekunder Sponsmeddelande under program I text kan man under programmets gång sätta in ett sponsorskapsmeddelande tillsammans med logga. Ingen payoff är tillåten. T.ex: Ensam mamma söker presenteras av (logga) Längd: ca 2-3 sekunder. Flödesschema för Sponsorexponeringar MTG TV Exempel 1: 1 timmes program med 3 st reklambreaks Billboard IN Breakbumper IN/UT Breakbumper IN/UT Breakbumper IN/UT Billboard UT Program Program Program Program Reklambreak Reklambreak Reklambreak Flödesschema för Sponsorexponeringar MTG TV Exempel 2: 30 minuters program med 1 st reklambreak Billboard IN Breakbumper IN/UT Billboard UT Program Program Reklambreak Information: Det förekommer 1 timmes program som endast har 2 st reklambreaks, då minskar antalet breakbumpers. När vi benämner Breakbumpers så förklarar man det lättast att peka i vilken riktning de ska, dvs, Breakbumper 1 går Ut ur programmet, Breakbumper 2 går In i programmet, Brekbumper 3 går ut ur programmet, Breakbumper 4 går In i programmet osv

6 Möjligheter i sponsorskap Man får använda sig av annonsörens/produktens pay-off visuellt samt verbalt, så länge budskapet inte blir eller kan tolkas som ett reklambudskap. Ord som ny smak, billigast, störst osv kan därför inte användas. Däremot kan man ibland få in kundens budskap genom att sätta produktbeskrivningen som avsändare i sponsmeddelandet. T.ex Programmet sponsras av den nya smaken jordgubb från Godisbolaget. Ju tydligare koppling det finns till programmet desto mer beskrivande pay-off kan användas. Stäm av med din kontaktperson på MTG TV vid varje tillfälle kund vill göra en koppling. Man får använda www-adresser, hänvisningar till text-tv samt telefonnummer, så länge det är sekundärt. Hänvisningen får bara leda in till annonsörens/produktens egen sida eller verksamhet. Det får inte vara en direkt hänvisning till en butik eller en uppmaning till köp. Man kan tex inte skriva Läs mer på Sponsorskapet får inte innehålla någon direkt uppmaning till att köpa eller hyra sponsorns varor eller tjänster. Det får däremot innehålla specifika beskrivningar av produkten så länge det blir sekundärt. Sponsorskapet får alltså inte gå in på detaljer om produkten, vilka konkurrensfördelar den har, eller pris på varan/tjänsten. Om annonsören går med en reklamspot samtidigt som ett sponsorskap kan man ej använda samma klipp som i den aktuella reklamfilmen. Sekvenserna ska skilja sig från varandra så pass att de inte förväxlas. D.v.s. att det kan vara samma personer, miljöer och musik i reklamfilmen som i sponsringen, men inte samma klipp. Det viktiga är att helheten skiljer sig, detta för att man ska kunna gå med reklamfilm och sponsring under samma period. En sponsor kan inte påverka innehållet eller tablåläggningen av ett program. Sponsmeddelanden Exempel på FORMAT/PROGRAM-SPONSRING: Lyxfällan sponsras/sponsrades av... Lyxfällan presenteras/presenterades i samarbete med... Lyxfällan i samarbete med... Exempel på RBS/SPECIFIC/RÄCKVIDD-SPONSRING: Programmet sponsras/sponsrades av... Programmet presenteras/presenterades i samarbete med... Underhållningen i samarbete med... Kvällens/Morgonens program presenteras av.. Osv.. Om du har några andra förslag så kan du stämma av med om dessa är möjliga

7 Kanalsponsorskap I ett kanalsponsorskap formulerar man sponsormeddelandet annorlunda. Här väver man in kanalen och sponsorn i kanalens eget manér. Exempel på vad man kan säga är: TV3 och <kund> älskar mode <annonsör> är stolt sponsor av TV6 TV3 och <annonsör> älskar sommaren Lanseringen av TV10 presenteras av <kund> Logga i trailing En logga i trailing får ha text i sig om detta ingår i loggan, så länge texten inte innehåller några reklambudskap. En logga i trailer ramas alltid in av MTG TV med ett ramverk där det står Stolt sponsor MTG TV PLAY Det är samma regler i MTG TV PLAY, webben, som det är i rutan. Flödesschema för tail och kanalsponsorskapsexponeringar MTG TV Breakbumper UT Reklambreak Tail och logotype i trailers Breakbumper IN Programtrailers Information: Kanalidents kan vara grafiska blippar eller längre filmade/animerade sekvenser. Detta varieras från kanal till kanal. Be om separat specifikation för just den kanal du är intresserad av. Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) Flödesschema för Sponsorskapsexponeringar i MTG TV PLAY Pre-spot Billboard IN Reklambreak Billboard UT Post-spot Program Program Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) Kanalident (möjligt kanalsponsorskap) - 7 -

8 Övriga regler Program som inte kan sponsras: Nyheterna - lokala, nationella och internationella. Samhällsprogram, som tex Insider och Efterlyst. Annonsörer som ej kan sponsra Politiska partier / organisationer, som tex. Greenpeace och Amnesty, alla typer av tobaksbolag (även om det inte är en tobaksprodukt de sponsrar med), samt läkemedelsföretag med receptbelagda produkter (receptfria läkemedel är tillåtet). Restriktioner Öl och vin-sponssekvenser får endast visas efter kl. 19:00. Sponsorsekvenser med starksprit får endast visas efter kl. 21:00. Observera att dessa regler endast gäller TV3 samt TV6. Dessa restriktioner finns inte på TV8 och TV10. Med vissa produkter följer restriktioner: NAK Not around kids, sponsorn får inte läggas i program som riktar sig mot barn. NA16 Not around 16, sponsorn får inte läggas i program som riktar sig till en publik under 16 år. TV3 06:30-09:00 samt i Simpsons och barnprogram TV6 06:30-09:30 samt i Simpsons och barnprogram NA18 Not around 18, sponsorn får inte läggas i program som riktar sig till en publik under 18 år. TV3 06:30-09:00 samt i Simpsons och barnprogram TV6 06:30-09:30 samt i Simpsons och barnprogram HFSS High in Fat, Salt and Sugar: Produkter som godis, läsk, chips, pizza osv får en NA16 restriktion. Bingo NA16 Betting och Gaming NA18 I en betting, gaming eller bingosponsorsekvens bör man ha med åldersgräns samt adressen OBS! För alltid en dialog med din MTG säljare om eventuella restriktioner

9 Godkännandeprocedur MTG TV har följande godkännandeprocedur: 1) Storyboard skickas för godkännande till Pernilla Undsjö på MTG TV i Stockholm. Det är viktigt att du informerar din kontaktperson om att du har skickat storyboard. Storyboard skall innehålla både den visuellt kreativa historien samt alla repliker och eventuella texter, likaså information som syns i ev. packshot. 2) MTG TV godkänner storyboard, (såvida det inte strider mot OfComs regelverk). Om det inte blir godkänt återkommer vi med en rekommendation på hur det kan förändras för att bli godkänt. Räkna med ca tre dagar för ett godkännande. Om det ändras i storyboard efter rekommendationer från oss krävs ett nytt godkännande innan ni går in i produktion. Bra med Movie Clip/Video Clip/Quick Time för att visa grunderna. 3) Skicka ett Movie Clip/Video Clip/Quicktime till sponsoravdelningen på MTG TV att: för ett slutgodkännande innan materialet mastras. 4) Det slutliga materialet skickas därefter via Adtoox till Viasat i London senast 5 arbetsdagar innan kampanjstart. Sponsrad kanalgrafik ska vara uppladdad 10 arbetsdagar innan kampanjstart. Se tekniska specifikationer på Filmkoder och bokning ska skickas till respektive planerare: RBS/SPECIFIC/RÄCKVIDD-sponsring: PROGRAM/FORMAT-sponsring: eller PLAY-sponsring: 5) Då Ofcom är ett regelverk finns det utrymme för att tolka reglerna på olika sätt och MTG TV friskriver sig från ansvar i det fall Ofcom gör en bedömning som skiljer sig från MTG TVs bedömmning. MTG TV bär inte kostnaden för ändringar i materialet efter ett eventuellt inkommet klagomål från Ofcom. Ändringar p.g.a. klagomål från Ofcom kan komma att ske när kampanjen pågår. Ofcom har möjlighet att göra en annan tolkning än kanalerna ifråga. Om det färdiga materialet skiljer sig från ursprungligt godkänt storyboard, och inte uppfyller kraven från OfComs regelverk, förbehåller MTG TV sig rätten att avvisa materialet tills de nödvändiga justeringarna har gjorts

10 Leverans av logga/produktförpackning på programtrailers Loggan / produktförpackning / animerad logga ska skickas till Pernilla Undsjö på MTG TV i Stockholm i följande format: EPS format, frilagd, via mail. Loggan / produktförpackning skall vara så stor som möjligt, men inte större än 1024 pixlar bred x 576 pixlar hög, se till att loggan inte är beskuren. Upplösning 72 pixlar ( pixlar/cm) Colour mode: RGB. Animerad logga ska levereras via en FTP eller på CD/DVD till Pernilla Undsjö. Videonivåer bör inte överstiga 100% ljusstyrka och 75% chroma. Räkna med 3 veckor för bearbetning av loggan till trailer. Om din logga har levereratas på ett felaktigt sätt kan vi inte garantera att den blir klar/kommer upp i tid. Leverans av tail på programtrailers 5 sekunder filmen ska skickas till Pernilla Undsjö på MTG TV i Stockholm via Sprend eller liknande site, eller på en CD-skiva i följande format: QuickTime 1024x576px H264 kompressor eller bättre

11 Tittartävlingsregler Kommersiell Tid Att tänka på: Om spoten hänvisar till en av MTG TVs kanaler kan spoten se ut som en reklamspot men måste utöver detta också innehålla följande information: VO måste berätta hur tävlingen genomförs. (Ring in tävling och/eller SMS etc) Grafiken måste informera om hur länge tävlingen pågår, visa vilken åldersgräns som gäller samt ha hänvisning till tävlingsregler (webbplats eller Text TV sida) T.ex: Tävlingen pågår 19/5-29/ Åldersgräns 18 år För mer info TV10.se Denna line skall vara tydlig och läsbar. Om det är en Ring in tävling måste grafiken visa vad samtalet kostar + ev trafikavgifer samt vilken tid på dygnet telefonslussarna stängs. T.ex: Tävlingen pågår from kl: 06:00 19/5 - kl. 23:39 29/ Åldersgräns 18 år För mer info Samtalet kostar x,xx kr + ev trafikavgifter. Leverans sker via adtoox, som en vanlig commercial. (S1 kod) Teknisk specification finns också att hitta på Redaktionell Tid Ifall en tävlingspot ligger i ett program under redaktionell tid måste huvudfokus ligga på programmet det är kopplat till och inte produkten. Därför ska frågan i tävlingen också ha koppling till programmet. Annonsören kan endast vara med med logga / packshot i 5 sekunder. I övrigt gäller samma regler som i sponsorskap. Se avsnittet Möjligheter i sponsorskap. Leverans sker via adtoox, som en vanlig trailer. (S5 kod) Teknisk specification finns också att hitta på Längd: 15 sekunder

12 AFP/Branded content Branded content, även kallat AFP (Advertiser founded programming), har funnits sedan såpoperornas begynnelse, och har till största del utövats i USA. Vid Branded content sammanförs varumärke och tv-program, och gränserna mellan reklam och innehåll suddas ut och innebär att ett företag eller organisation är med och del/helfinansierar en TV-produktion eller film. Branded content handlar om att hitta synergier mellan varumärkets kärnvärden, produkternas och tjänsternas nytta och sammanföra det med en redaktionella efterfrågan. Denna typ av samarbeten möjliggör positiv koppling mellan programmet och varumärket, och det finns god möjlighet att kommunicera en image kring varumärket och driva trender och företeelser. TV-kanal, produktionsbolag och företag/organisation arbetar tätt ihop i denna typ av projekt. Ett företag eller en organisation har möjlighet att både delfinansiera eller helfinansiera en TV- produktion. Det innebär att man som annonsör både kan vara delaktig i ett befintligt program som överensstämmer med sitt varumärkes kärnvärden, eller tillsammans med en TV-kanal utveckla ett helt nytt programformat. Skillnaden mellan Produktplacering och Branded content Det finns olika sätt att exponera varumärken i en redaktionell miljö. Produktplacering är ett annat utav sätten. Produktplacering innebär att ett varumärke exponeras i en programmiljö, utan att funktion eller nytta lyfts fram. Produkten placeras i ett sammanhang där produkten erhåller naturlig exponering, men utan djupare integrering. Skillnaden mellan Produktplacering och Branded content är just att varumärket vid Branded content etableras djupare och integreras redan på manusnivå. Branded content kan också innebära kommunikation av ett varumärkes kärnvärden, där produkten nödvändigtvis inte exponeras. Varje enskilt projekt skräddarsys utefter en redaktionell efterfrågan som finns i programmet, eller en efterfrågan hos kanal om ett specifikt programformat, i kombination med företagets/organisationens behov av att kommunicera kärnvärden, nytta/funktion kring produkt eller tjänst kring varumärket det avser

13 Regler AFP/Branded content Produktplacering är tillåtet i filmer, serier, sport, och underhållningsprogram. Man kan inte produktplacera, tobak, läkemedel som är receptbelagda, alkohol, HFSS* produkter, spel och betting, modersmjölkersättningsprodukter, samt produkter som inte är tillåtna att visa reklam. Program som innehåller produktplacering måste signalera detta, innan, efter och mellan reklampauser. Produktplacerade produkter måste vara redaktionellt försvarsbara. Produktplacerade produkter får inte nämnas reklammässigt. Produktplacerade produkter får inte vara otillbörligt gynnade. En sponsor kan också produktplacera. Om du har frågor kring detta kontakta Annika Kidley, Senior Compliance Advisor och/eller Malin Tikkakoski MTG Creative Sales

14 MTG Radio Följande guide är avsedd för annonsörer, mediebyråer och reklambyråer, för att de bättre ska kunna använda sig av de många kreativa möjligheter som finns i radio. Guiden omfattar sponsorskap, redaktionella tävlingar, promotions och event på MTG Radios stationer. Sponsorskap Som annonsör vill man självklart höras och sticka ut. Nedan följer guidelines för hur du som annonsör ska kunna maximera din effekt av ditt sponsorskap, ovasett vad du sponsrar. Ett sponsorskap på någon av MTG Radios stationer kan förstärka och förlänga din närvaro i etern. Till skillnad från en reklamspot bygger sponsorskapet på att skapa en stark koppling mellan ditt varumärke/produkt och lyssnarens favoritprogram, fokus är länken mellan sponsorn och stationen/programmet, inte själva tjänsten. En väl genomtänkt programsponsring ger ditt varumärke/produkt en genväg till lyssnarens öron, hjärna och hjärta. Som sponsor erbjuds du en daglig kontakt med lyssnaren genom följande exponeringsalternativ: BEGREPP OCH SPONSOREXPONERINGAR Billboard i programpassponsring: Informerar lyssnaren om vem som presenterar programpasset och placeras i redaktionell miljö i början och slutet av ett program med specifikt innehåll, t.ex. RIX Morron Zoo i RIX FM, För Tidigt i Bandit Rock och Mest Musik på morgonen i Lugna Favoriter. Första placeringen av billboarden sker i anslutning till första reklambreaket när programpasset har startat. En billboard innehåller företagets/produktens namn samt ett kort förtydligande utan säljande budskap. Längd: 5 sek 7 sek Billboard i programpunkt/benchmark: Informerar lyssnaren om vem som presenterar programmet och placeras i redaktionell miljö i början och slutet av ett program med specifikt innehåll, t.ex. RIX Topp 6, NRJ at the Club, Bandit Metal (gäller ej ordinarie programpass). En billboard innehåller företagets/produktens namn samt ett kort förtydligande utan säljande budskap. Längd: 5 sek 7 sek

15 Bumper i programpassponsring: Informerar lyssnaren om vem som presenterar programmet i sk starters som placeras redaktionellt då programmet återkommer efter reklamen. En bumper innehåller företagets/produktens namn samt ett kort förtydligande utan säljande budskap. Antalet exponeringar varierar med antalet reklamavbrott i det aktuella programmet. Vanligtvis 8 exponeringar per 4 timmar. Längd: 5 sek 7 sek Trailers: Stationens egen reklam för olika program, inslag eller eteraktivitet tillsammans med kund, kallas för trailers eller promos. Dessa produceras av stationen och använder alltid stationens röst för att skapa en stark koppling mellan stationen och den aktuella sponsorn av programmet eller eteraktiviteten. Trailers placeras alltid innan break, antingen innan eller först i reklambreaket. Det finns två typer av trailers för sponsorer. 1. Kundtrailers/kundpromos Dessa trailers är avsedda att marknadsföra redaktionella eteraktiviteter med sponsor t.ex. en tävling. Vi ger dig möjlighet att exponera ditt varumärke/ produkt, inklusive slogan, för att skapa en tydlig och stark koppling till eteraktiviteten. Dessa trailers placeras först i break. 2. Sponsortrailers/sponsorpromos Dessa trailers är avsedda att marknadsföra programpass, program eller inslag med sponsor. Sänds endast inför resp. program/programpass, ej under pågående program. Längd på sponsorns exponering: ca 5 sek Logotyp och länk: Under sponsringsperioden exponeras sponsorn med logotyp på aktuell stations hemsida i anslutning till den aktuella sponsringspunkten (logotyp länkas till önskad hemsida). Sponsorn får även logotyp och länk på samtliga undersidor kopplade till den aktuella sponsringspunkten. Exempel: I sponsorskap av RIX MorronZoo ingår banners (100% SOV) som även exponeras på sidor med Våga Fråga, Rogers blogg, etc

16 Exponeringsalternativ vid sponsring 1. Programsponsring (RBB) Sponsring av ett specifikt program/programpass. 2. Räckviddsponsring (RBS) Generell sponsring utan direkt association till programmet. 3. Säsongssponsring Sponsring av jul/nyår, påsk eller sommar. Under dessa säsonger utgår ordinare programsponsring och tillhörande bumpers. Exempel på sponsormeddelanden i Programsponsring (RBB): RIX MorronZoo presenteras i samarbete med... RIX MorronZoo i samarbete med... RIX MorronZoo presenteras av... Företaget presenterar RIX MorronZoo.. Stolt sponsor av RIX MorronZoo... Exempel på sponsormeddelanden i Räckviddssponsring (RBS): Programmet presenteras i samarbete med... Programmet i samarbete med... Programmet presenteras av... Exempel på sponsormeddelanden i Säsongssponsring: Julen på RIX FM i samarbete med... Sommaren på Lugna Favoriter presenteras av... Har du andra förslag kan du stämma av med om dessa är möjliga. Flödesschema för Program/sponsorexponeringar MTG Radio Exempel 1: till med 2 st reklambreaks Billboard IN Program Bumper Program Bumper Information: Detta är ett exempel på hur en programsponsor kan komma att exponeras. Detta varierar från station till station och vilket program man sponsrar. Reklambreak Reklambreak

17 Flödesschema för Sponsorskapsexponeringar m.m. i MTG RADIO Vädersponsring Program Promo 1*) Sponsor Bumper Program Trailer inkl sponsor 3*) Program Reklambreak Program Reklambreak Sponsor Billboard/Bumper Kund/Sponsor Promo 2*) (först i break inkl. sponsor + payoff) Promotion aktivitet inkl. Billboard ut/in Lokal Kund promo 4*) (först i break Inkl sponsor + payoff) 1) En programpromo per timme. Avsedd för stationens egenreklam (ej sponsor). Placeras innan break 1. Information: Detta är en ungefärlig skiss över hur flödet av exponeringar ser ut. Detta kan variera från station till station, be om mer information av din säljkontakt på MTG Radio. 2) En nationell kundpromo per timme. Avsedd för marknadsföring av insålda promotion/eteraktiviteter. Placeras först i break 1. 3) En sponspromo per timme. Avsedd för marknadsföring/trailing av program/inslag. med sponsor. Placeras innan break 2. 4) Utrymme för lokal kundpromo. Avsedd för marknadsföring av lokala promotions. Placeras först i break

18 SPONSORSKAP AV FASTA PROGRAMPUNKTER I flertalet program finns fasta programpunkter, sk Benchmarks, som kan sponsras. Station Program Programpunkt RIX FM Rix MorronZoo Våga fråga NRJ NRJ Morgon med Knappen & Hakim Wake-Up Call Lugna Favoriter Mest musik på morgonen Flirten Lugna Favoriter Mest musik på morgonen 3 före 7 Bandit Rivstart Shitlist I vissa fall finns även möjlighet att tillsammans med oss, utveckla nya programpunkter anpassade speciellt för ditt varumärke/produkt. I dessa fall är det viktigt att idén utgår från ett starkt lyssnarintresse eftersom lyssnarens engagemang är nyckeln till en lyckad eteraktivitet. Som sponsor av ett benchmark har du följande exponeringsalternativ: Produkt/varumärkesplacering: I början och slutet av programpunkten informerar programledaren lyssnaren om vilket varumärke/produkt som medverkar. Omnämnandet av varumärket/produkten görs i neutrala ordalag och kan även innehålla ett enkelt förtydligande av produkten/tjänsten. Då omnämnandet görs redaktionellt får det enligt lag inte innehålla något säljande budskap, payoff eller slogan. Enstaka programpunkter har en egen signatur och i dessa fall kan sponsorn omnämnas som en del av denna signatur. Man kan även som annonsör välja att använda sin Billboard före eller efter programpunkten enligt tidigare specifikation. Vi rekommenderar att använda möjligheten att låta våra programledare informera om varumärket som sponsrar programpunkten då det inger hög redaktionell trovärdighet

19 Redaktionell integrering På våra radiostationer diskuteras dagligen olika ämnen som berör lyssnarens vardag. Ämnena varierar med stationens respektive målgrupp och är beroende på vad som är aktuellt vid tillfället. Ofta finns tydliga synergier mellan det som diskuteras och en bransch eller produkt, såsom bokmässan, viktminskning, Rosa Bandet, Melodifestivalen, etc. I dessa fall finns möjligheter att utveckla ett redaktionellt samarbete. Redaktionell integrering utgår alltid från ett lyssnarvärde där programledarna tillsammans med en annonsör/bransch gemensamt skapar ett starkt och underhållande radioprogram. Detta kan vara allt från att programledarna uppmärksammar ämnet/händelsen till medverkan av en representant från företaget/branschen, gäster, produktplacering och tävling. Redaktionell integrering måste alltid uppfylla de regler som gäller avseende otillbörligt gynnande av kommersiell aktör

20 Radio & TV Lagen Otillbörligt kommersiellt gynnande: 2 Ljudradioprogram som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller 2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. Reklambudskap: En direkt uppmaning till att köpa/hyra aktuell vara/tjänst. Detaljer om produkten, vilka konkurrensfördelar den har (t.ex. störst, billigast), pris, etc. Förtydligande av produkt eller tjänst: I billboards och bumpers får en kort produkt/företagsbeskrivning förekomma. Denna beskrivning får inte vara säljande (reklambudskap) eller innehålla telefonnummer eller hänvisning till hemsida. Undantag finns i de fall hemsidan eller telefonnumret är en del av företagsnamnet. Alkohol: Det ska tydligt framgå att sponsorns huvudsakliga verksamhet ej är alkoholhaltiga drycker, alternativt klass 1 eller alkoholfritt. Budskapet får ej uppmuntra till ökad konsumtion eller ge alkohol en förskönad bild. Vid annonsering på våra webbsidor (banners, brandad webbspelare) ska varningsruta: Alkohol är beroendeframkallande vara väl synlig. Alkoholsponsorer är förbjudna i NRJ på grund av att den primära målgruppen är minderåringa. Spel: Annonsering av spel är förbjudet av andra än de av staten godkända spelbolag. Nyheter: Nyheter eller program av nyhetskaraktär får inte sponsras (lokala och nationella). Detta gäller alla typer av redaktionell information såsom nyhetssändningar, ekonomi-nyheter, sportnyheter, mm. Annonsörer som ej kan sponsra: Politiska partier/organisationer. Alla typer av tobaksbolag (även om det inte är en tobaksprudukt de sponsrar med). Receptbelagda läkemedel. För alltid en dialog med MTG Radio om du är osäker över restriktionerna

21 Promotionaktivitet En promotionaktivietet skapar en unik möjlighet att medverka i redaktionell miljö och därigenom skapa en nära relation till stationens lyssnare. Promotionaktiviteten ger dig som annonsör möjlighet att associera dig med stationens varumärke för att lyfta fram ditt varumärke, produkt eller tjänst. Promotionaktiviteter lämpar sig för att; - Bygga relationer med lyssnarna - Engagera lyssnarna - Genomföra aktiviteter och tävlingar En promotionaktivitet utformas vanligtvis på följande sätt: 1) Pre-promotion Marknadsföring inför aktiviteten med syfte att uppmärksamma lyssnaren på att tävlingen startar (t.ex. anmälan via nätet). 2) Promotion Marknadsföring av aktiviteten under tävlingsperioden. 3) Post-promotion Marknadsföring efter aktiviteten för att gratulera vinnare och sätta fokus på avsändaren till aktiviteten i en positiv miljö. I marknadsföring inför en promotionaktivitet inkluderas ca kundtrailers/kundpromos à 30 sekunder (beroende på aktivitetens storlek) samt omnämnanden i etern av programledarna i anslutning till tävlingstillfället. Kundtrailers/kundpromos placeras först i reklambreaken för att på lagligt sätt kunna nämna kundens varumärke/produkt och förmedla vem som är avsändare till tävlingen/eteraktiviteten. Då dessa är placerade i reklambreak så får payoff/reklambudskap inkluderas. Under promotionperioden syns annonsören även på aktuell stations hemsida där man kan ha tävlingsformulär och samtidigt länka till egen hemsida. Det är mycket viktigt att det skapas en tydlig koppling mellan aktiviteten och annonsören

22 Kundens åtaganden Eventuella kostnader för vinster/priser, utskick av priser, extra kostnader i samband med tävlingen, resor, beoende, transfer, mm, bekostas av kunden. Kunden ansvarar alltid för leverans av vinster till lyssnare och ansvarar därmed för eventuell beskattning. Priser ska levereras till lyssnaren inom 20 dagar efter tävlingsförfarandet. MTG Radio kan ej ta ägande av vinster/priser på något sätt. Vinsten omnämns i neutrala ordalag och endast med varumärke (ej specifika modeller, funktioner eller slogans) i samband med tävlingstillfället. MTG Radios åtagande Manus och trailers produceras av MTG Radio i samråd med kunden. Vi tillåter därmed kunden att använda våra stationsröster för att skapa en tydlig och direkt koppling mellan lyssnare, station och annonsör

MTG Creative Sales Guidelines

MTG Creative Sales Guidelines MTG Creative Sales Guidelines - 1 - MTG Creative Sales Guidelines Följande information är gjord våra kunder och deras reklambyråer. Detta som en hjälp för att utnyttja de många kreativa möjligheter som

Läs mer

MTG TV Creative Sales Guidelines

MTG TV Creative Sales Guidelines MTG TV Creative Sales Guidelines MTG Creative Sales Guidelines Följande information är gjord för våra kunder och deras reklambyråer. Detta som en hjälp för att utnyttja de många kreativa möjligheter som

Läs mer

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se MTG TV &Radio Webbmöjligheter www.mtgwebb.se Play TV3Play, TV6Play, TV8Play Play (annonsformat) Prespot/midspot/postspot, overlay och branded player Play MTG TVs web tv portal (TV3Play, TV6Play, TV8Play)

Läs mer

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00778 SAKEN Spela! Avsnitt 8, säsong 1, Apple släpper Ipad 3 och Se senaste dragningen från Eurolotto 2012-03-29, aftonbladet.se/webbtv, 2012-03-30, program om dataspel, en

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden 1/5 BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/02645 SAKEN Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns!

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns! PRISLISTA 0 Vi finns där brudparen finns! Det råder fullkomlig bröllopsfeber både i Skandinavien och ute i Europa. Bröllop är en festlighet som ska firas ordentligt och populärast är det att göra tillställningen

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116)

En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) Sveriges TV-producenter ek för YTTRANDE SOU 2008:116 Föreningen Sveriges Filmproducenter 2009-03-16 En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissinstanserna Sveriges

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA

Ideellt HJÄRTA. Kommersiellt HJÄRNA Ideellt HJÄRTA Kommersiellt HJÄRNA 2 Från 20 000 SEK Från 60 000 SEK Från 175 000 SEK Från 400 000 SEK Partnerstruktur Huvudpartners Det som ingår på en nedre partnernivå ingår också på alla övre nivåer.

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Sändningen fälls. Granskningsnämnden anser att den innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Sändningen fälls. Granskningsnämnden anser att den innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/6 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00564 SAKEN VM i Falun: Invigning, SVT24, 2015-02-22, sändning från invigningen av skid-vm i Falun 2015; fråga om otillbörligt gynnande BESLUT Sändningen fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 23. Advertising Agency: Advico Y&R, Zurich, Switzerland. Advertising Agency: Advico Y&R, Zurich, Switzerland

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 23. Advertising Agency: Advico Y&R, Zurich, Switzerland. Advertising Agency: Advico Y&R, Zurich, Switzerland FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 23 Advertising Agency: Advico Y&R, Zurich, Switzerland Advertising Agency: Advico Y&R, Zurich, Switzerland REKLAM Varje dag gör du reklam fast du inte tänker på det. Du

Läs mer

MTG TV ONLINE. Plura Jonsson Pluras kök Sicilien

MTG TV ONLINE. Plura Jonsson Pluras kök Sicilien MTG TV ONLINE Plura Jonsson Pluras kök Sicilien VÅRA PLAYKANALER På TV3 play hittar du program som Lyxfällan, Svenska Hollywodfruar och Efterlyst. Här är målgruppen framförallt kvinnor men även män hittar

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

SBS Radio AB, tillståndsnummer M04:1 SBS Radio AB, tillståndsnummer M05:1

SBS Radio AB, tillståndsnummer M04:1 SBS Radio AB, tillståndsnummer M05:1 1/10 BESLUT 2013-12-09 Dnr: 13/00439 och 440 SAKEN Sändningarna i Mix Megapol Södra Skåne och Mix Megapol Norra Skåne, 2013-02-07 och 02-08, kl. 6.00 10.00 samt 02-09, kl. 9.00 16.00; fråga om otillbörligt

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen om utformning av sponsringsmeddelanden.

Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen om utformning av sponsringsmeddelanden. 1/8 BESLUT 2011-05-16 Dnr: 10/01501 SAKEN Så mycket bättre, TV4, 2010-12-04 och -11; fråga om utformningen av sponsringsmeddelanden BESLUT Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Utgivare: Patrik Havermann Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 21 januari 2015. KOVFS 2015:1

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter; beslutade den 16 juli 2009. KOVFS 2009:6 Utkom från trycket den 20

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2014

MPC Stjärnjakten 2014 Evenemangsbeskrivning 2014 MPC Stjärnjakten 2014 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual

Skapa cupsida i CuMap. Steg-för-steg manual Skapa cupsida i CuMap Steg-för-steg manual Starta Cumap och Egen Cup-fliken, dubbelklicka på Webcumap: Lägg upp ny cup på webben Fyll i uppgifter om Cupens namn, första speldatumet, användarnamn/lösenords

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

MTG TV ONLINE. Jesper Parnevik Parneviks

MTG TV ONLINE. Jesper Parnevik Parneviks MTG TV ONLINE Jesper Parnevik Parneviks VÅRA PLAYKANALER På TV3 play hittar du program som Lyxfällan, Revenge och Svenska Hollywodfruar. Här är målgruppen framförallt kvinnor men även män hittar många

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Sändningarna fälls. Granskningsnämnden anser att överträdelse skett av bestämmelserna om otillbörligt gynnande, sponsring och reklamförbud.

Sändningarna fälls. Granskningsnämnden anser att överträdelse skett av bestämmelserna om otillbörligt gynnande, sponsring och reklamförbud. 1/8 BESLUT 2010-11-15 Dnr: 10/00122 (1344/09) SAKEN Kabel-tv-sändningarna i SLTV, 2009-12-17; fråga om sändningsbeteckning, otillbörligt gynnande, sponsring och reklamförbud för lokala kabelsändarorganisationer

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke Dok version: 4.0 (2015-03- 03) Innehåll Om detta dokument:... 3 Generella regler:... 3 Vilka produkter avses?... 3 Hur ska man skriva?... 3

Läs mer

Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format

Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format Teknisk beskrivning för annonsering i PlayAd s format Våra produkter: PlayAd Widescreen PlayAd Widescreen är ett 16:9 displayannonsformat för video på premiumytor där du enkelt kan nå ut med en befintlig

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Tillsammans för världens barn, SVT1, 2013-10-11, inslag med vinstpresentationer; fråga om otillbörligt gynnande

Tillsammans för världens barn, SVT1, 2013-10-11, inslag med vinstpresentationer; fråga om otillbörligt gynnande 1/5 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02280, 2278 och 2258 SAKEN Tillsammans för världens barn, SVT1, 2013-10-11, inslag med vinstpresentationer; fråga om otillbörligt gynnande BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Överblick och Sponsring Eriksbergshallen 16 maj 2015 Göteborg

Överblick och Sponsring Eriksbergshallen 16 maj 2015 Göteborg Överblick och Sponsring Eriksbergshallen 16 maj 2015 Göteborg Retrospel Retrospel blev i början av 2000-talet en populär benämning på äldre dator- och TV-spel. Retrospel spelas i regel på tre sätt: 1)

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Helsatsning på Superettan 2013

Helsatsning på Superettan 2013 Helsatsning på Superettan 2013 Samarbete SEF/TV4 och C More; Superettan först ut Storsatsning på Superettan 2013 Hur? 90 matcher TV4 Sport Veckans match med Anna Brolin Resterande matcher på C Sports (150

Läs mer

Tävlingsregler Morningstar Fond-SM

Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Tävlingsregler Morningstar Fond-SM Registrering Varje deltagare får registrera sig max en gång. Morningstar har rätt att stryka deltagare ur tävlingen om Morningstar misstänker att personen har skapat

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

MTG TV ONLINE. Rainn Wilson Backstrom

MTG TV ONLINE. Rainn Wilson Backstrom MTG TV ONLINE Rainn Wilson Backstrom VÅRA PLAYKANALER På TV3 play hittar du program som Lyxfällan, Trolljägarna och Svenska Hollywodfruar. Här är målgruppen framförallt kvinnor men även män hittar många

Läs mer