Museer, nöjesparker, attraktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Museer, nöjesparker, attraktioner"

Transkript

1 Museer, nöjesparker, attraktioner Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground De många kvalitativa upplevelser som våra internationella besökare får ta del av på sin semester i Sverige, är mycket viktiga för utvecklingen av svensk besöksnäring. Varje attraktion i vår näring bidrar genom att hålla en hög leveranskvalitet, men också genom att samspela med andra verksamheter och säkra att besökaren får en totalupplevelse under sin sverigevistelse. Precis därför är det också vår ambition att integrera alla upplevelseverksamheter och attraktioner med ett exportanpassat erbjudande i arbetet med Funtastic Natural Playground. I detta den största samlade exportsatsningen i besöksnäringen någonsin - har VisitSweden, regionala turistorganisationer och destinationer tagit ett övergripande ansvar. Vi är med och delfinansierar och för att driva den långsiktiga hållbara utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt. Vi tar kommunikativt ansvar utifrån en tematisk kontext, som gör det möjligt att kommunicera vårt fantastiska aktivitets- och upplevelseutbud, i ett och samma format. Bakom imagemarknadsföringen av Sverige som destination, finns den verkliga leverans som lockar våra turister hit och tillbaka igen för att återuppleva. I denna spelar alla museer, nöjesparker och övriga attraktioner en avgörande roll. Utan alla upplevelser skulle vi som land inte ha samma attraktionskraft. Upplevelser är viktiga för attraktions kraften Äntligen är vägen till att säkra ditt företags aktiva deltagande och få del av alla projektets leveranser i Funtastic Natural Playground ganska enkel. Läs igenom materialet och tänk igenom utmaningar och möjligheter. Ta kontakt med närmsta: Destinationsbolag din Regionala turistorganisation eller oss på VisitSweden. Ta kontakt med oss på VisitSweden Du når oss enklast via telefon eller mail: Fråga efter Erik Petersen eller Niels Mouritzen Vi ser till att ta vårt samarbete vidare. Mer specifik information om partnerleveranser finns på nästföljande sidor. 1

2 Din affär är vår affär Den gemensamma satsningen vår styrka Bara genom samverkan mellan alla relevanta aktörer inom hela landet kan vi skapa den kraft som ska till om vi vill nå våra ambitiösa mål för en markant ökning av antalet utländska besökare i Sverige. Vi måste ha samma gemensamma perspektiv på marknader, målgrupper och våra förväntningar till varandras investeringar och framtida leverans. Vi vill ta marknadsandelar från andra länder och därmed säkra att vi alla ökar och förbättrar våra resultat. Detta betyder också att vi inte ser varandra som konkurrenter, utan tvärtom, dedikerade partners med samma mål. Vårt partnerskap möjliggör att vi tillsammans och var för sig, får större effekt av våra insatser i konkurrensen med destinationer och näringsliv i våra konkurrentländer. Vi är partners inte konkurrenter Det ska betala sig att vara med Samtidigt är det viktigt att vi alla kan försvara vårt deltagande och vår investering utifrån ett eget affärsmässigt perspektiv. Därför är Funtastic Natural Playground partnerskapet uppbyggt utifrån en tydlig rollfördelning som sätter varje partners investering i definierad relation till återleveransen från våra kampanjaktiviteter. Utifrån helheten har vi paket med anpassade investeringsnivåer för Transportörer, Regioner & destinationer, Museer, Nöjes- och temaparker samt inom boendekategorierna Campingplats, Stugby, Stugförmedlare. Som verksamhet kan man ha intresse i kampanjleveransen från mer än en partnerkategori. Därför är det upp till var och en att avgöra vilka nivåer och partnerkategorier man vill ingå i, och därmed uppnå optimal leverans. Exempelvis finns det destinationsbolag som har boendeförmedling integrerat i sin verksamhet. En sådan bör därför delta i såväl destinationskategorin som i boendekategorin. Allt efter roll i besöksnäringens värdekedja har vi olika kommersiella intressen. Vi kan ha ett mera strategiskt kännedomsbyggande perspektiv eller ett mera taktiskt säljperspektiv som mäts i faktiska bokningsvolymer. Eftersom våra intressen Vi ska öka och förbättra våra resultat och återleveranser är olika beroende på vilken kategori vi befinner oss inom, blir resultatet att våra investeringar gynnar varandra och därmed skapar vi en uppväxling av varandras medel. Oavsett kategori kan man säga att effekten av investeringen minst fördubblas genom övriga partners investeringar. Partnerleveranserna inom varje kategori är utvecklad med följande fokus Regioner & Destinationer: Öka kännedomen om destinationen tematiskt och geografiskt. Exponera attraktionskraften genom upplevelser. Boende: Skapa boendebokningar i egen verksamhet. Stärka attraktionskraften genom att koppla boendet till lokala upplevelser. Transportörer: Lyfta intresset att resa till Sverige generellt. Skapa bokningar i egen verksamhet. 2 Museer, Nöjes- och temaparker: Besök i egen verksamhet. Exponering i större sammanhang.

3 Funtastic Natural Playgrund partnererbjudande De där speciella ögonblicken skapas också runt din verksamhet För att marknadsföra hela Sveriges upplevelseutbud och förmedla våra besökares speciella ögonblick - Swedish Moments kommer vi att arbeta på bred front i många kanaler. Övergripande måste vi skapa kännedom och lust att resa till Sverige. Detta gör vi dels genom att anordna pressresor som genererar redaktionella artiklar om Sverige i tidningar och bloggar, men också genom lustfylld och kännedomsbyggande reklam i TV, radio och print. Kommunikationspyramid Image/tematisk leverans Öka kännedom Skapa lusten till Sverige Ta marknads- och exportandelar Positionera Sverige, regionen och destinationen tematiskt (Natural Playground) Nation Branding Positionstema: 30 % Natural Playground Taktisk leverans Öka gästnätter och konsumtion nationellt, regionalt och lokalt i relation till parternas investeringar Skapa bokningar och dokumenterad sälj på diverse plattformar Destinationsmarknadsföring Produktmarknadsföring/sälj 70 % Öka näringslivets intjäning, ökad volym, förstärkning av yttersäsonger och ökad efterfrågan Dessa reklamaktiviteter får tydlig igenkänning via webbannonser i såväl stilla som rörligt material. Från dessa annonser drivs trafik till huvudpartners webbplatser samt till projektets övergripande kampanjsajt. På dessa sajter får besökaren på ett smidigt sätt, presenterat ett smörgåsbord av svenska platser att besöka och aktiviteter att uppleva. En onlinestrategi som samlar, paketerar och sedan sprider vårt samlade erbjudande. Webblösningen paketeras på ett sätt som gör det enkelt för besökaren att få en bild av vilka aktiviteter som kan upplevas inom en viss region, vid en specifik campingplats, anläggning, enskild stuga eller vid ett givet besöksmål. Besökaren kan söka efter representativa begrepp eller önskemål, exempelvis fiske, camping eller lugna ögonblick och på så sätt få alternativ på platser att besöka, saker att uppleva samt förslag på var de kan bo, kopplade till dessa upplevelser. Oavsett vilken typ av Swedish Moments och upplevelser som är viktiga för vår potentiella gäst, kommer de att hitta dem i vårt gemensamma onlineuniversum, tillsammans med erbjudanden från din verksamhet och kampanjens övriga partners. Detta skapar en säker customer journey genom att konceptet direkt utlöser möjlighet till köp och ger en hög conversion rate på sajten. Screens från inspelning av reklamfilm, Swedish Moments 3

4 Välj nivå & kontakta VisitSweden A Partnernivå Genom partnernivå A får partnern extra stor synlighet i svensk turismnärings största satsning någonsin. Genom en bred närvaro i den digitala lösningen lyfts och marknadsförs partnerns erbjudande och ett stort avtryck skapas inom ramen för kampanjen. Man får även ett stort antal pressbesök och andra PR aktiviteter på de marknader som kampanjen involverar och blir en av våra tydligast profilerade i kampanjen under tre kampanjperioder. Partnernivå B Det här paketet är för nöjesparker, nöjesfält, museer och liknande, som vill ta del av vår gemensamma kampanjsatsning och samtidigt önskar en utökad synlighet och effekt från basnivån. Partnern får möjlighet att sprida en ännu skarpare bild av sina erbjudanden. Genom att synliggöra reseanledningarna och specialiteterna ökar mottagarens lust att åka dit. C Partnernivå Partnernivå C passar för organisationen som vill ta del av Svensk turistnärings största satsning någonsin på ett mer övergripande plan. Här levereras generell synlighet, som blir en viktig pusselbit i ett större sammanhang. Partnern drar dessutom nytta av den trafik som drivs till de gemensamma kampanjsajterna och de övergripande aktiviteter som görs för att marknadsföra den svenska barmarkssäsongen i berörda länder. Marknadsfördelningsplan Vi har segmenterat alla potentiella partners i olika kategorier utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs. Alla investeringar och återleveranser kopplade till projektet tar utgångspunkt i dessa partnerkategorier. Boende 12 mkr Transportörer 3,4 mkr Handel & övrigt näringsliv Vi arbetar för att skapa en samlad budget motsvarande 28 miljoner SEK årligen. I illustrationen ses de förväntade investeringarna från de olika kategorierna, samt den vidare resursfördelningen mot respektive marknad. Regioner 9 mkr Nationellt 3,7 mkr 4

5 Funtastic Natural Playground Kampanjpaketering 2014 Partnernivå A B C Kampanjleveranser Kampanj Gemensam ÖVERGRIPANDE KAMPANJ STÄRKER ALLA PARTNERS marknadsföringskampanj Samtliga marknader Egen synlighet i marknadsföringskampanj Samtliga marknader reseperioder reseperioder reseperioder Digital BAS-kommunikation Bokningsdrivande synlighet JA, VIA AV PARTNERN ANVISAT BoKNINGSSySTEM Ratingvärde för online exponeringar x28 x16 x8 Temaartikel Från redaktion 1 st 1 st 1 st Ikonstatus Från redaktion JA Swedish Momentsexponering Användargenererat JA JA JA Länkar Från redaktion JA JA JA PR & Sociala medier Övergripande PR ÖVERGRIPANDE PR STÄRKER ALLA PARTNERS Twitter & Facebook Löpande uppdateringar JA JA JA Del i tematiska utskick Utskick marknad/totalt 4 st 2 st 1 st Pressbesök alt. del i tävling Blandade marknader 3-4 st Pressrapportering JA JA JA obs! oavsett partnernivå får varje partner en andel av den samlade exponeringsleveransen inom sin kategori, som motsvarar partnerns investering i relation till den samlade budgeten. obs! oavsett partnernivå får varje partner en andel av den samlade exponeringsleveransen inom sin kategori, som motsvarar partnerns investering i relation till den samlade budgeten. Budgetmål ca 28 mkr Tyskland 40 % Norge 20 % Danmark 25 % Nederländerna 15 % 5

6 Organisation Partnerskapsstyrgrupp Projektets strategiska ansvarig finns hos en styrgrupp bestående av projektets nyckelpartners. Styrgruppens medlemmar har till uppgift att verkställa projektet och dess aktiviteter. Målsättningen är att samtliga intresseområden boende, näringsliv, transport, regionala samt nationella turistorganisationer ska finnas representerade i styrgruppen. Kampanj Gemensam marknadsföringskampanj Projektet genomför på de fyra marknaderna Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna, en marknadsföringskampanj med ett gemensamt kommunikationskoncept; Swedish Moments. Kampanjen innefattar en bred kanalmix med stor andel online och både imagebyggande och säljfrämjande kommunikation. Kampanjen består av lustskapande imagemarknadsföring samt aktiviteter kring var och en av reseperioderna vår, sommar och höst. Dessa aktiviteter leder till BAS-kommunikationen i kampanjen; ett digital nav online där intresset fångas upp och konsumenten kan ta del av engagerande upplevelser, utbud och erbjudande från kampanjpartners. Som deltagare i kampanjen, oavsett nivå på deltagande, kommer samtliga av kampanjens aktiviteter er till godo då ett ökat fokus på Sverige som resmål och semesterformen stärker kampanjen i sin helhet. En viktig anledning att samverka ju fler vi är desto starkare blir vi. Egen synlighet i marknadsföringskampanj Förutom delaktighet i BAS-kommunikationen i kampanjen ger vissa paket även extern synlighet eller trafikdrivande aktiviteter direkt till partnerns BAS-kommunikationsdel i det digitala navet. I kampanjplaneringen ingår tre reseperioder per marknad understödda av strategisk kommunikation och BAS-bearbetning. Vi optimerar dessa aktiviteter i kampanjen på varje marknad för bästa utfall, därför kan den egna synligheten variera i varje enskilt fall. De kommunikationsverktyg vi främst använder och som kan vara aktuella för din egen synlighet är: Film för webb (del avsändare), banners, printannonser, outdoor, radio, tematiskt sök. Hur stor andel varje enskild partner exponeras i kampanjen samt hur mycket trafik den erhåller bestäms av dess investeringsnivå. Utgångspunkten är att varje partner får den exponering/trafik som motsvarar dess andel av investeringen i kampanjen beräknat på dess egen kategori (kategori exempel: Region & Destination). Utöver detta tillkommer vissa element så som vissa PR-aktiviteter, trafikdrivande samt imageskapande externa aktiviteter om man kommer högre upp i partnernivåerna. Digital BAS-kommunikation Bokningsdrivande synlighet Partnerns anläggning finns med i kampanjens digitala struktur och exponeras i kampanjens egna digitala lösning och den är alltid kopplad till av partners anvisat bokningssystem. Detta material syftar till att användas även i flertalet andra kanaler. Dels inom kampanjens ägda kanaler samt dels på partners kanaler. Syftet är att befinna oss i de strömmar konsumenten befinner sig i. Det är dock alltid kanalägaren som avgör vilket material den vill publicera. Ju högre kvalitet, desto större spridning. Ratingvärde för onlineexponeringar I den digitala lösningen finns en Generator som publicerar enskilda aktörer i kampanjens olika kanaler. Ju högre rating partnern innehar, desto fler visningar får partnern. En riktlinje kampanjen har är att partnerns andel visningar, relativt övriga aktörers inom samma kategori, i stor utsträckning ska motsvara investeringsnivån. För en aktör med rating x4 är riktlinjen att den ska synas dubbelt så mycket som en aktör med x2 i rating. Övriga faktorer som påverkar ratingen är kvalitet på texter/bilder och popularitet hos användare. Temaartikel Projektet tar i dialog med partnern fram redaktionellt producerade artiklar om upplevelser kring de teman som partnern valt att framhäva inom kampanjen. Artiklarna blir en del av projektets innehållsdatabas och publiceras i kampanjens egna digitala kanaler. Artiklarna i projektets innehållsdatabas ämnas även spridas i andra externa kanaler genom och i tillfälle av att relevanta samarbeten ingås på respektive utlandsmarknad. Beskriver tema utifrån partnerns utbud, bild, fyra språk. Ikoner Marknadsföring av ikoner d.v.s. turistattraktioner eller reseanledningar. Artikeln om ikonen produceras redaktionellt i dialog med partnern. Ikonerna är de reseanledningar som av kampanjen lyfts fram extra utifrån geografi och tematik. Inspirerande artikel om reseanledningen, Bild, ev. möjlighet för rörligt material, fyra språk. Swedish Momentsexponering Med samma strategi - att vårt material ska finnas i de strömmar konsumenten befinner sig i - arbetar vi med för det användargenererade materialet även kallat Swedish Moments. Detta material utgör en del av kampanjkonceptet och kommunikationen och kampanjen arbetar för att sprida materialet i kampanjens ägda kanaler såväl som i partners kanaler som i övriga kanaler där vi upplever att de stärker vår produkt. Kommunikativt är denna aspekt viktig för trovärdigheten och äktheten i kampanjen och deltagande av svenskarna själva ger en värdefull PR-aspekt. Vi uppmuntrar deltagande partners att ge incitament till sina nätverk eller invånare att bidra. Exempel på spridning av Swedish Moments är att i kartfunktionen på en partners hemsida visa upp inte bara det boendealternativ som partnern erbjuder utan även kunna visa upp tips på vad man kan göra och de platser man kan besöka i närområdet. Dessa Swedish Moments kan med fördel även spridas till samtliga deltagares kanaler, sociala medier o.s.v. Listan på användningsområden kan göras lång. Swedish Moments är taggade med tema, geografi (koordinater), datum (regionala moments endast taggade med valda teman) och konsumentens beskrivning. Visas upp på inmatat språk samt på lokalt språk via Google translate. Länkar Kampanjen länkar till partnerns anvisade webbplats alternativt där så är möjligt och relevant. PR & Sociala medier Övergripande PR Övergripande PR-aktiviteter för kampanjen genomförs och innefattar arbete och aktiviteter som stärker kampanjen Swedish Moments i en helhet och kommer samtliga deltagande partners till godo. De övergripande aktiviteterna innebär ingen individuell synlighet. Sociala medier: Twitter & Facebook Kampanjpartners lyfts fram som tips och goda exempel i regelbundna uppdateringar i sociala medier. Del i tematiska utskick Pressutskick genomförs i enlighet med de teman kampanjen arbetar med. I varje pressutskick som behandlar ett eller ett begränsat antal teman kommer ett antal kampanjpartners att lyftas fram med en passande vinkel. Kampanjens ansvariga för PR gör urval som är relevant för kampanjpartnern samt mottagarens behov. Del i pressbesök alternativt tävling Pressbesök inom kampanjen består av kampanjens ansvarige för PR utvald presskontakt som besöker kampanjpartnern individuellt eller i grupp med andra. Från vilken eller vilka av de fyra marknaderna presskontakterna kommer ifrån avgörs av projektets PR-ansvariga. Pressresorna sker i enlighet med rådande praxis mellan VisitSweden och partners, och innebär t.ex. att landarrangemanget vid pressresor samt vid tävlingsvinst planeras samt bekostas av partner. Istället för pressbesök kan del i tävling förekomma. Tävlingen genomförs på en eller fler marknader och deltagaren utgör del i tävlingsupplägget samt pris för vinnare. Landarrangemanget specificeras vid utformandet av tävlingen i samråd mellan VisitSweden och partnern och kostnader behandlas som vid pressresa. Kampanjen bekostar reskostnaderna till/ från destinationen. Publicering kan ej garanteras. Pressrapportering Kampanjspecifik pressrapportering genomförs för respektive partner. i 10 Teman Kampanjen arbetar utifrån en tematik som ligger till grund för kommunikationen mot målgruppen. Tematiken är baserad på tio teman som är baserade på matchning mellan målgruppens intresseområden på utlandsmarknaderna och utbudet i vår svenska besöksnäring inom kampanjens fokusområde. All kommunikation inom kampanjen samt alla artiklar och objekt i BAS-kommunikationen går att sortera in under eller är taggade med dessa teman, vilka ligger till grund för att besökaren hittar relevant material när den kommer in i samt navigerar runt i kampanjens digitala kanaler. Kampanjens tio teman: För hela familjen, Aktiviteter och äventyr, outdoor extreme, Upplevelser med djur, Rundresor med bil, Historiska platser och sevärdheter, Natur och kultur, Mat och dryck, Livsstil och nöjen, Shopping. Vad är en ikon? En reseanledning Ska gå att placera in under någon av de tio temaområdena Ytterligare information om ikonen ska finnas tillgänglig via länkning på minst engelska. Informationen ska vara konsumentanpassad. Gå att placera med exakta koordinater (longitud/latitud) på en Sverigekarta. Är det ett geografiskt område eller sträcka skall en plats eller startpunkt pekas ut. Ha ett högt attraktionsvärde för något av segment i målgruppen Den globale resenären: WHoPs och Active family. Läs mer på Bilder Samtliga bilder är skyddade av upphovsrätt, som tillhör medverkande fotografer; Henrik Trygg, Carolina Romare, Conny Fridh, Fredrik Boman, Helena Wahlman, Jan Simonsson, Johan Willner, Kristin Lidell, Måns Förnander, Melker Dahlstrand, Miriam Preis, Mona Loose, Rodrigo Rivas Ruiz, Sara Ingman, Staffan Widstrand, Synöve Borlaug, Tony Toreklint, Ulf Huett Nilsson, Ulf Lundin, Andreas Nordström, Niclas Ström. 6

Kommersiell uthyrning stugor och lägenheter

Kommersiell uthyrning stugor och lägenheter Kommersiell uthyrning stugor och lägenheter Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground Det engagerade arbetet, som dagligen levereras från ägare och personal på uthyrnings- och förmedlingsverksamheter

Läs mer

Destinationer & regioner

Destinationer & regioner Destinationer & regioner Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground Det professionella arbetet som dagligen levereras av destinationer, regionala turistorganisationer och VisitSweden

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

men många slåss om uppmärksamheten.

men många slåss om uppmärksamheten. Svensk turismnäring Det går bra nu! men många slåss om uppmärksamheten. POSITIONSTEMAN Utgångsläget Historic and charming and also contemporary and evolving. Depth, heat, vitality. Storbritannien Keep

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Master-Brief LÄS. Uppdragsbeskrivning. Version 2010-11-25

Master-Brief LÄS. Uppdragsbeskrivning. Version 2010-11-25 Master-Brief LÄS Uppdragsbeskrivning Version 2010-11-25 Bakgrund Vilken marknad/marknader gäller det? Vad är bakgrunden till uppdraget? Vad som gjorts innan (om det är en ny kampanj för byrån) och annat

Läs mer

Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne

Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne Norge 5,2 miljoner invånare 2 Norge i siffror 3,2 miljoner +23% NORGE +15%* UTLAND -4% 2008-2014 +/-0% NORGE +8% * +7%* +1% * UTLAND 2013-2014 -17% norska

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se

DGH Föreningsstämma 13 april. regiongavleborg.se DGH Föreningsstämma 13 april Arbetet 2012-2016 MUS Marknads- och utbudstrategi prioriterade marknader & målgrupper B2B Business to Business & B2C Business to consumer Aktiviteter och samarbeten: Mässor,

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Sverigekatalogen 2010

Sverigekatalogen 2010 Sverigekatalogen 2010 Kungligt romantiskt i Sverigekatalogen 2010 Nästa sommars kungliga bröllop kommer att ge oss en enorm uppmärksamhet internationellt. Det ska vi att dra nytta av! Sverigekatalogernas

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. dagenssamhalle.se VÅRT DIGITALA ERBJUDANDE 2014 Navet i vårt digitala erbjudande är vår prisbelönta debattsajt dagenssamhalle.se.

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Danmark. Exportdag för besöksnäringen, Växjö den 28 april Anne Schöldtz Bjerregaard

Danmark. Exportdag för besöksnäringen, Växjö den 28 april Anne Schöldtz Bjerregaard Danmark Exportdag för besöksnäringen, Växjö den 28 april Anne Schöldtz Bjerregaard Danmark i siffror 1,1 miljoner danska gästnätter i Sverige 2013 4-17% DANMARK +8%* UTLAND -4% 2008-2013 -8% DANMARK +8%

Läs mer

Hans Geijer/Johnér/VisitSweden. Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se. Niclas Ström/imagebank.sweden.se

Hans Geijer/Johnér/VisitSweden. Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se. Niclas Ström/imagebank.sweden.se Hans Geijer/Johnér/VisitSweden Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se Niclas Ström/imagebank.sweden.se Urban Nature Urban Experiences in Sweden Swedish Lifestyle Cultural Experiences in Sweden Natural

Läs mer

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Finland 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige 2014 Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Sveriges position för Finländaren som hemma, men lite bättre 2015-07-22

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Närvaro Online WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Kenny Johansson Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Närvaro Online. WIFI: ldg-guest

Närvaro Online. WIFI: ldg-guest Närvaro Online WIFI: ldg-guest Jonathan Lemethy Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag mina besökare till nya kunder?

Läs mer

First AID360 Partner. Som first AID360 partner kommer ert företag att ha. en framskjuten position genom hela projektet och få

First AID360 Partner. Som first AID360 partner kommer ert företag att ha. en framskjuten position genom hela projektet och få First AID360 Partner Som first AID360 partner kommer ert företag att ha en framskjuten position genom hela projektet och få tillgång till värdefulla mediautrymmen tillsammans med AID360. 2010 Arrangör

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

blekinge ANNONSINFORMATION BLEKINGE 2017

blekinge ANNONSINFORMATION BLEKINGE 2017 2 0 1 6 blekinge se dig omkring bland 800 öar marinmuseum Årets museum ett grinande monster boosta din upptäckarglöd det lilla fröet blev stor vingård navet för möten ANNONSINFORMATION BLEKINGE 2017 boka

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november 2014 1 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

E-generationen börjar resan på nätet

E-generationen börjar resan på nätet E-generationen börjar resan på nätet Åsa Wallström, prof. Maria Ek Styvén, bitr. prof. Luleå tekniska universitet BAKGRUND Ökande konkurrens mellan destinationer Digitala kanaler kan vara ett kostnadseffektivt

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer