Museer, nöjesparker, attraktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Museer, nöjesparker, attraktioner"

Transkript

1 Museer, nöjesparker, attraktioner Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground De många kvalitativa upplevelser som våra internationella besökare får ta del av på sin semester i Sverige, är mycket viktiga för utvecklingen av svensk besöksnäring. Varje attraktion i vår näring bidrar genom att hålla en hög leveranskvalitet, men också genom att samspela med andra verksamheter och säkra att besökaren får en totalupplevelse under sin sverigevistelse. Precis därför är det också vår ambition att integrera alla upplevelseverksamheter och attraktioner med ett exportanpassat erbjudande i arbetet med Funtastic Natural Playground. I detta den största samlade exportsatsningen i besöksnäringen någonsin - har VisitSweden, regionala turistorganisationer och destinationer tagit ett övergripande ansvar. Vi är med och delfinansierar och för att driva den långsiktiga hållbara utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt. Vi tar kommunikativt ansvar utifrån en tematisk kontext, som gör det möjligt att kommunicera vårt fantastiska aktivitets- och upplevelseutbud, i ett och samma format. Bakom imagemarknadsföringen av Sverige som destination, finns den verkliga leverans som lockar våra turister hit och tillbaka igen för att återuppleva. I denna spelar alla museer, nöjesparker och övriga attraktioner en avgörande roll. Utan alla upplevelser skulle vi som land inte ha samma attraktionskraft. Upplevelser är viktiga för attraktions kraften Äntligen är vägen till att säkra ditt företags aktiva deltagande och få del av alla projektets leveranser i Funtastic Natural Playground ganska enkel. Läs igenom materialet och tänk igenom utmaningar och möjligheter. Ta kontakt med närmsta: Destinationsbolag din Regionala turistorganisation eller oss på VisitSweden. Ta kontakt med oss på VisitSweden Du når oss enklast via telefon eller mail: Fråga efter Erik Petersen eller Niels Mouritzen Vi ser till att ta vårt samarbete vidare. Mer specifik information om partnerleveranser finns på nästföljande sidor. 1

2 Din affär är vår affär Den gemensamma satsningen vår styrka Bara genom samverkan mellan alla relevanta aktörer inom hela landet kan vi skapa den kraft som ska till om vi vill nå våra ambitiösa mål för en markant ökning av antalet utländska besökare i Sverige. Vi måste ha samma gemensamma perspektiv på marknader, målgrupper och våra förväntningar till varandras investeringar och framtida leverans. Vi vill ta marknadsandelar från andra länder och därmed säkra att vi alla ökar och förbättrar våra resultat. Detta betyder också att vi inte ser varandra som konkurrenter, utan tvärtom, dedikerade partners med samma mål. Vårt partnerskap möjliggör att vi tillsammans och var för sig, får större effekt av våra insatser i konkurrensen med destinationer och näringsliv i våra konkurrentländer. Vi är partners inte konkurrenter Det ska betala sig att vara med Samtidigt är det viktigt att vi alla kan försvara vårt deltagande och vår investering utifrån ett eget affärsmässigt perspektiv. Därför är Funtastic Natural Playground partnerskapet uppbyggt utifrån en tydlig rollfördelning som sätter varje partners investering i definierad relation till återleveransen från våra kampanjaktiviteter. Utifrån helheten har vi paket med anpassade investeringsnivåer för Transportörer, Regioner & destinationer, Museer, Nöjes- och temaparker samt inom boendekategorierna Campingplats, Stugby, Stugförmedlare. Som verksamhet kan man ha intresse i kampanjleveransen från mer än en partnerkategori. Därför är det upp till var och en att avgöra vilka nivåer och partnerkategorier man vill ingå i, och därmed uppnå optimal leverans. Exempelvis finns det destinationsbolag som har boendeförmedling integrerat i sin verksamhet. En sådan bör därför delta i såväl destinationskategorin som i boendekategorin. Allt efter roll i besöksnäringens värdekedja har vi olika kommersiella intressen. Vi kan ha ett mera strategiskt kännedomsbyggande perspektiv eller ett mera taktiskt säljperspektiv som mäts i faktiska bokningsvolymer. Eftersom våra intressen Vi ska öka och förbättra våra resultat och återleveranser är olika beroende på vilken kategori vi befinner oss inom, blir resultatet att våra investeringar gynnar varandra och därmed skapar vi en uppväxling av varandras medel. Oavsett kategori kan man säga att effekten av investeringen minst fördubblas genom övriga partners investeringar. Partnerleveranserna inom varje kategori är utvecklad med följande fokus Regioner & Destinationer: Öka kännedomen om destinationen tematiskt och geografiskt. Exponera attraktionskraften genom upplevelser. Boende: Skapa boendebokningar i egen verksamhet. Stärka attraktionskraften genom att koppla boendet till lokala upplevelser. Transportörer: Lyfta intresset att resa till Sverige generellt. Skapa bokningar i egen verksamhet. 2 Museer, Nöjes- och temaparker: Besök i egen verksamhet. Exponering i större sammanhang.

3 Funtastic Natural Playgrund partnererbjudande De där speciella ögonblicken skapas också runt din verksamhet För att marknadsföra hela Sveriges upplevelseutbud och förmedla våra besökares speciella ögonblick - Swedish Moments kommer vi att arbeta på bred front i många kanaler. Övergripande måste vi skapa kännedom och lust att resa till Sverige. Detta gör vi dels genom att anordna pressresor som genererar redaktionella artiklar om Sverige i tidningar och bloggar, men också genom lustfylld och kännedomsbyggande reklam i TV, radio och print. Kommunikationspyramid Image/tematisk leverans Öka kännedom Skapa lusten till Sverige Ta marknads- och exportandelar Positionera Sverige, regionen och destinationen tematiskt (Natural Playground) Nation Branding Positionstema: 30 % Natural Playground Taktisk leverans Öka gästnätter och konsumtion nationellt, regionalt och lokalt i relation till parternas investeringar Skapa bokningar och dokumenterad sälj på diverse plattformar Destinationsmarknadsföring Produktmarknadsföring/sälj 70 % Öka näringslivets intjäning, ökad volym, förstärkning av yttersäsonger och ökad efterfrågan Dessa reklamaktiviteter får tydlig igenkänning via webbannonser i såväl stilla som rörligt material. Från dessa annonser drivs trafik till huvudpartners webbplatser samt till projektets övergripande kampanjsajt. På dessa sajter får besökaren på ett smidigt sätt, presenterat ett smörgåsbord av svenska platser att besöka och aktiviteter att uppleva. En onlinestrategi som samlar, paketerar och sedan sprider vårt samlade erbjudande. Webblösningen paketeras på ett sätt som gör det enkelt för besökaren att få en bild av vilka aktiviteter som kan upplevas inom en viss region, vid en specifik campingplats, anläggning, enskild stuga eller vid ett givet besöksmål. Besökaren kan söka efter representativa begrepp eller önskemål, exempelvis fiske, camping eller lugna ögonblick och på så sätt få alternativ på platser att besöka, saker att uppleva samt förslag på var de kan bo, kopplade till dessa upplevelser. Oavsett vilken typ av Swedish Moments och upplevelser som är viktiga för vår potentiella gäst, kommer de att hitta dem i vårt gemensamma onlineuniversum, tillsammans med erbjudanden från din verksamhet och kampanjens övriga partners. Detta skapar en säker customer journey genom att konceptet direkt utlöser möjlighet till köp och ger en hög conversion rate på sajten. Screens från inspelning av reklamfilm, Swedish Moments 3

4 Välj nivå & kontakta VisitSweden A Partnernivå Genom partnernivå A får partnern extra stor synlighet i svensk turismnärings största satsning någonsin. Genom en bred närvaro i den digitala lösningen lyfts och marknadsförs partnerns erbjudande och ett stort avtryck skapas inom ramen för kampanjen. Man får även ett stort antal pressbesök och andra PR aktiviteter på de marknader som kampanjen involverar och blir en av våra tydligast profilerade i kampanjen under tre kampanjperioder. Partnernivå B Det här paketet är för nöjesparker, nöjesfält, museer och liknande, som vill ta del av vår gemensamma kampanjsatsning och samtidigt önskar en utökad synlighet och effekt från basnivån. Partnern får möjlighet att sprida en ännu skarpare bild av sina erbjudanden. Genom att synliggöra reseanledningarna och specialiteterna ökar mottagarens lust att åka dit. C Partnernivå Partnernivå C passar för organisationen som vill ta del av Svensk turistnärings största satsning någonsin på ett mer övergripande plan. Här levereras generell synlighet, som blir en viktig pusselbit i ett större sammanhang. Partnern drar dessutom nytta av den trafik som drivs till de gemensamma kampanjsajterna och de övergripande aktiviteter som görs för att marknadsföra den svenska barmarkssäsongen i berörda länder. Marknadsfördelningsplan Vi har segmenterat alla potentiella partners i olika kategorier utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs. Alla investeringar och återleveranser kopplade till projektet tar utgångspunkt i dessa partnerkategorier. Boende 12 mkr Transportörer 3,4 mkr Handel & övrigt näringsliv Vi arbetar för att skapa en samlad budget motsvarande 28 miljoner SEK årligen. I illustrationen ses de förväntade investeringarna från de olika kategorierna, samt den vidare resursfördelningen mot respektive marknad. Regioner 9 mkr Nationellt 3,7 mkr 4

5 Funtastic Natural Playground Kampanjpaketering 2014 Partnernivå A B C Kampanjleveranser Kampanj Gemensam ÖVERGRIPANDE KAMPANJ STÄRKER ALLA PARTNERS marknadsföringskampanj Samtliga marknader Egen synlighet i marknadsföringskampanj Samtliga marknader reseperioder reseperioder reseperioder Digital BAS-kommunikation Bokningsdrivande synlighet JA, VIA AV PARTNERN ANVISAT BoKNINGSSySTEM Ratingvärde för online exponeringar x28 x16 x8 Temaartikel Från redaktion 1 st 1 st 1 st Ikonstatus Från redaktion JA Swedish Momentsexponering Användargenererat JA JA JA Länkar Från redaktion JA JA JA PR & Sociala medier Övergripande PR ÖVERGRIPANDE PR STÄRKER ALLA PARTNERS Twitter & Facebook Löpande uppdateringar JA JA JA Del i tematiska utskick Utskick marknad/totalt 4 st 2 st 1 st Pressbesök alt. del i tävling Blandade marknader 3-4 st Pressrapportering JA JA JA obs! oavsett partnernivå får varje partner en andel av den samlade exponeringsleveransen inom sin kategori, som motsvarar partnerns investering i relation till den samlade budgeten. obs! oavsett partnernivå får varje partner en andel av den samlade exponeringsleveransen inom sin kategori, som motsvarar partnerns investering i relation till den samlade budgeten. Budgetmål ca 28 mkr Tyskland 40 % Norge 20 % Danmark 25 % Nederländerna 15 % 5

6 Organisation Partnerskapsstyrgrupp Projektets strategiska ansvarig finns hos en styrgrupp bestående av projektets nyckelpartners. Styrgruppens medlemmar har till uppgift att verkställa projektet och dess aktiviteter. Målsättningen är att samtliga intresseområden boende, näringsliv, transport, regionala samt nationella turistorganisationer ska finnas representerade i styrgruppen. Kampanj Gemensam marknadsföringskampanj Projektet genomför på de fyra marknaderna Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna, en marknadsföringskampanj med ett gemensamt kommunikationskoncept; Swedish Moments. Kampanjen innefattar en bred kanalmix med stor andel online och både imagebyggande och säljfrämjande kommunikation. Kampanjen består av lustskapande imagemarknadsföring samt aktiviteter kring var och en av reseperioderna vår, sommar och höst. Dessa aktiviteter leder till BAS-kommunikationen i kampanjen; ett digital nav online där intresset fångas upp och konsumenten kan ta del av engagerande upplevelser, utbud och erbjudande från kampanjpartners. Som deltagare i kampanjen, oavsett nivå på deltagande, kommer samtliga av kampanjens aktiviteter er till godo då ett ökat fokus på Sverige som resmål och semesterformen stärker kampanjen i sin helhet. En viktig anledning att samverka ju fler vi är desto starkare blir vi. Egen synlighet i marknadsföringskampanj Förutom delaktighet i BAS-kommunikationen i kampanjen ger vissa paket även extern synlighet eller trafikdrivande aktiviteter direkt till partnerns BAS-kommunikationsdel i det digitala navet. I kampanjplaneringen ingår tre reseperioder per marknad understödda av strategisk kommunikation och BAS-bearbetning. Vi optimerar dessa aktiviteter i kampanjen på varje marknad för bästa utfall, därför kan den egna synligheten variera i varje enskilt fall. De kommunikationsverktyg vi främst använder och som kan vara aktuella för din egen synlighet är: Film för webb (del avsändare), banners, printannonser, outdoor, radio, tematiskt sök. Hur stor andel varje enskild partner exponeras i kampanjen samt hur mycket trafik den erhåller bestäms av dess investeringsnivå. Utgångspunkten är att varje partner får den exponering/trafik som motsvarar dess andel av investeringen i kampanjen beräknat på dess egen kategori (kategori exempel: Region & Destination). Utöver detta tillkommer vissa element så som vissa PR-aktiviteter, trafikdrivande samt imageskapande externa aktiviteter om man kommer högre upp i partnernivåerna. Digital BAS-kommunikation Bokningsdrivande synlighet Partnerns anläggning finns med i kampanjens digitala struktur och exponeras i kampanjens egna digitala lösning och den är alltid kopplad till av partners anvisat bokningssystem. Detta material syftar till att användas även i flertalet andra kanaler. Dels inom kampanjens ägda kanaler samt dels på partners kanaler. Syftet är att befinna oss i de strömmar konsumenten befinner sig i. Det är dock alltid kanalägaren som avgör vilket material den vill publicera. Ju högre kvalitet, desto större spridning. Ratingvärde för onlineexponeringar I den digitala lösningen finns en Generator som publicerar enskilda aktörer i kampanjens olika kanaler. Ju högre rating partnern innehar, desto fler visningar får partnern. En riktlinje kampanjen har är att partnerns andel visningar, relativt övriga aktörers inom samma kategori, i stor utsträckning ska motsvara investeringsnivån. För en aktör med rating x4 är riktlinjen att den ska synas dubbelt så mycket som en aktör med x2 i rating. Övriga faktorer som påverkar ratingen är kvalitet på texter/bilder och popularitet hos användare. Temaartikel Projektet tar i dialog med partnern fram redaktionellt producerade artiklar om upplevelser kring de teman som partnern valt att framhäva inom kampanjen. Artiklarna blir en del av projektets innehållsdatabas och publiceras i kampanjens egna digitala kanaler. Artiklarna i projektets innehållsdatabas ämnas även spridas i andra externa kanaler genom och i tillfälle av att relevanta samarbeten ingås på respektive utlandsmarknad. Beskriver tema utifrån partnerns utbud, bild, fyra språk. Ikoner Marknadsföring av ikoner d.v.s. turistattraktioner eller reseanledningar. Artikeln om ikonen produceras redaktionellt i dialog med partnern. Ikonerna är de reseanledningar som av kampanjen lyfts fram extra utifrån geografi och tematik. Inspirerande artikel om reseanledningen, Bild, ev. möjlighet för rörligt material, fyra språk. Swedish Momentsexponering Med samma strategi - att vårt material ska finnas i de strömmar konsumenten befinner sig i - arbetar vi med för det användargenererade materialet även kallat Swedish Moments. Detta material utgör en del av kampanjkonceptet och kommunikationen och kampanjen arbetar för att sprida materialet i kampanjens ägda kanaler såväl som i partners kanaler som i övriga kanaler där vi upplever att de stärker vår produkt. Kommunikativt är denna aspekt viktig för trovärdigheten och äktheten i kampanjen och deltagande av svenskarna själva ger en värdefull PR-aspekt. Vi uppmuntrar deltagande partners att ge incitament till sina nätverk eller invånare att bidra. Exempel på spridning av Swedish Moments är att i kartfunktionen på en partners hemsida visa upp inte bara det boendealternativ som partnern erbjuder utan även kunna visa upp tips på vad man kan göra och de platser man kan besöka i närområdet. Dessa Swedish Moments kan med fördel även spridas till samtliga deltagares kanaler, sociala medier o.s.v. Listan på användningsområden kan göras lång. Swedish Moments är taggade med tema, geografi (koordinater), datum (regionala moments endast taggade med valda teman) och konsumentens beskrivning. Visas upp på inmatat språk samt på lokalt språk via Google translate. Länkar Kampanjen länkar till partnerns anvisade webbplats alternativt där så är möjligt och relevant. PR & Sociala medier Övergripande PR Övergripande PR-aktiviteter för kampanjen genomförs och innefattar arbete och aktiviteter som stärker kampanjen Swedish Moments i en helhet och kommer samtliga deltagande partners till godo. De övergripande aktiviteterna innebär ingen individuell synlighet. Sociala medier: Twitter & Facebook Kampanjpartners lyfts fram som tips och goda exempel i regelbundna uppdateringar i sociala medier. Del i tematiska utskick Pressutskick genomförs i enlighet med de teman kampanjen arbetar med. I varje pressutskick som behandlar ett eller ett begränsat antal teman kommer ett antal kampanjpartners att lyftas fram med en passande vinkel. Kampanjens ansvariga för PR gör urval som är relevant för kampanjpartnern samt mottagarens behov. Del i pressbesök alternativt tävling Pressbesök inom kampanjen består av kampanjens ansvarige för PR utvald presskontakt som besöker kampanjpartnern individuellt eller i grupp med andra. Från vilken eller vilka av de fyra marknaderna presskontakterna kommer ifrån avgörs av projektets PR-ansvariga. Pressresorna sker i enlighet med rådande praxis mellan VisitSweden och partners, och innebär t.ex. att landarrangemanget vid pressresor samt vid tävlingsvinst planeras samt bekostas av partner. Istället för pressbesök kan del i tävling förekomma. Tävlingen genomförs på en eller fler marknader och deltagaren utgör del i tävlingsupplägget samt pris för vinnare. Landarrangemanget specificeras vid utformandet av tävlingen i samråd mellan VisitSweden och partnern och kostnader behandlas som vid pressresa. Kampanjen bekostar reskostnaderna till/ från destinationen. Publicering kan ej garanteras. Pressrapportering Kampanjspecifik pressrapportering genomförs för respektive partner. i 10 Teman Kampanjen arbetar utifrån en tematik som ligger till grund för kommunikationen mot målgruppen. Tematiken är baserad på tio teman som är baserade på matchning mellan målgruppens intresseområden på utlandsmarknaderna och utbudet i vår svenska besöksnäring inom kampanjens fokusområde. All kommunikation inom kampanjen samt alla artiklar och objekt i BAS-kommunikationen går att sortera in under eller är taggade med dessa teman, vilka ligger till grund för att besökaren hittar relevant material när den kommer in i samt navigerar runt i kampanjens digitala kanaler. Kampanjens tio teman: För hela familjen, Aktiviteter och äventyr, outdoor extreme, Upplevelser med djur, Rundresor med bil, Historiska platser och sevärdheter, Natur och kultur, Mat och dryck, Livsstil och nöjen, Shopping. Vad är en ikon? En reseanledning Ska gå att placera in under någon av de tio temaområdena Ytterligare information om ikonen ska finnas tillgänglig via länkning på minst engelska. Informationen ska vara konsumentanpassad. Gå att placera med exakta koordinater (longitud/latitud) på en Sverigekarta. Är det ett geografiskt område eller sträcka skall en plats eller startpunkt pekas ut. Ha ett högt attraktionsvärde för något av segment i målgruppen Den globale resenären: WHoPs och Active family. Läs mer på Bilder Samtliga bilder är skyddade av upphovsrätt, som tillhör medverkande fotografer; Henrik Trygg, Carolina Romare, Conny Fridh, Fredrik Boman, Helena Wahlman, Jan Simonsson, Johan Willner, Kristin Lidell, Måns Förnander, Melker Dahlstrand, Miriam Preis, Mona Loose, Rodrigo Rivas Ruiz, Sara Ingman, Staffan Widstrand, Synöve Borlaug, Tony Toreklint, Ulf Huett Nilsson, Ulf Lundin, Andreas Nordström, Niclas Ström. 6

Destinationer & regioner

Destinationer & regioner Destinationer & regioner Så blir din verksamhet en del av Funtastic Natural Playground Det professionella arbetet som dagligen levereras av destinationer, regionala turistorganisationer och VisitSweden

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne

Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne Kampanj Norge 2015 VisitSweden & Tourism in Skåne Norge 5,2 miljoner invånare 2 Norge i siffror 3,2 miljoner +23% NORGE +15%* UTLAND -4% 2008-2014 +/-0% NORGE +8% * +7%* +1% * UTLAND 2013-2014 -17% norska

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Sverigekatalogen 2010

Sverigekatalogen 2010 Sverigekatalogen 2010 Kungligt romantiskt i Sverigekatalogen 2010 Nästa sommars kungliga bröllop kommer att ge oss en enorm uppmärksamhet internationellt. Det ska vi att dra nytta av! Sverigekatalogernas

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av destinationen Sverige. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 8 11 13 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Smålands Turism. Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15

Smålands Turism. Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15 Smålands Turism Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15 Vilka är vi? Ägda till 50 % av staten och till 50 % av Svensk Turism AB. Kommunikationsbolaget för Sverige Internationell marknadsföring med två fokus

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge

Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge Slutrapport Norgeskampanjen Sverige 2013 Elinor Eriksson Innovasjon Norge 1 Parters och fördelning av budget - Norgeskampanjen totalt Totalbudget för kampanjen: 6,6 MNOK Partners: Fjord Norge Nord Norsk

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av destinationen Sverige. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 8 11 13 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige

Läs mer

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. dagenssamhalle.se VÅRT DIGITALA ERBJUDANDE 2014 Navet i vårt digitala erbjudande är vår prisbelönta debattsajt dagenssamhalle.se.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Norge

Marknadsprofil 2009 Norge Marknadsprofil 2009 Norge Sammanfattning Ekonomi och befolkning -Norge har 4,8 miljoner invånare där den äldre befolkningen ökar i antal. -Ökningen av BNP under 2008 var 2,1 procent, men förväntas falla

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

DIGITAL 2016 ANNONSERING

DIGITAL 2016 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2016 ANNONSERING De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största semester boende. Under juni-augusti bor mer än 50

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Fler svenska upplevelser till världen.

Fler svenska upplevelser till världen. Fler svenska upplevelser till världen. Foto: Elliot Elliot/Johnér Positionsteman för att attrahera internationella besökare till Sverige. Många vill besöka Sverige Utgångsläget Norge Finland USA 41,3 16,4

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Bohuslänkampanj Höst 2014 Vår 2015 Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Om kampanjen Målet är att öka kännedomen kring Bohuslän och att öka bokningar av bohuslänska produkter. Vi vill dessutom öka besöken

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer