Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm"

Transkript

1 Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

2 Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna I sammanfattningen nedan finns svaren på 10 av frågorna. Många yngre barn använder Internet 25 procent av Föräldrajuryns barn mellan 0-3 år och 90 procent av barnen i åldern 4-6 år använder Internet alltifrån några gånger i månaden till varje dag. En majoritet använder barnportaler mer eller mindre ofta Barnportaler är webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel lek och pyssel samlas. 72 procent av barnen använder barnportaler ofta eller ibland. En fjärdedel använder länkar från förpackningar Drygt en fjärdedel av barnen lockas in på företags webbplatser via en länk på en leksaks- eller livsmedelsförpackning. Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen En majoritet, 91 procent, av Föräldrajuryn anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att veta vem som står bakom en webbplats och vad syftet är med den. Inte acceptabelt att barnen sprider reklam 67 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt när barn uppmuntras att sprida och ladda ner bilder som hör ihop med ett varumärke. Ungefär hälften tycker att co-branding är okej Att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans, så kallad co-branding, delar Föräldrajuryn i två grupper. 42 procent tycker inte att det är acceptabelt, medan 50 procent tycker att det är acceptabelt eller inte spelar någon roll. Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans Ibland marknadsförs livsmedel eller leksaker med filmer som har en åldersgräns, på till exempel 11 eller 15 år. 81 procent av Föräldrajuryn anser att det beror på vilken ålder som produkten riktar sig till om det är okej eller inte. Orimligt att företag tar över det barnen skickar in En majoritet, 71 procent, av Föräldrajuryn tycker inte att det är rimligt att material som barn skickar in till företag övergår till företagens ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det. Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses 74 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att det saknas särskilda regler för marknadsföring till barn på Internet. 21 procent menar att den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll. På denna fråga fick man välja flera alternativ. Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän? Som avslutning på enkäten fick Föräldrajuryn välja att gå in på ett antal webbplatser och säga sin åsikt. Webbplatser med teman kring böcker, mjölk och i viss mån tandborstning (Bamse tandkräm) och lego verkar vara något mer okej än leksakshästar (My Little Pony) och spindelmän (Spiderman). För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel , Ulrika Lamberth, informatör, tel , Webbsida: Blogg: 2

3 Innehållsförteckning Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet...2 Sammanfattning...2 Innehållsförteckning...3 Bakgrund och syfte...4 Svarsfrekvens...4 Bakgrundsfakta...4 Många använder barnportaler mer eller mindre ofta...5 En fjärdedel använder länkar från förpackningar...6 Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen...7 Inte acceptabelt att barnen sprider reklam...8 Ungefär hälften tycker att co-branding är okej...9 Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans...10 Orimligt att företag tar över det barnen skickar in...11 Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses...12 Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän?...13 Redovisning av samtliga frågor och svar...14 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn...23 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) Föräldrajury gör det möjligt för föräldrar att påverka i konsumentfrågor som rör barn. De som anmäler sig till Föräldrajuryn har möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post ungefär fyra gånger om året. Resultatet, som alltid publiceras på KfS hemsida, används när KfS diskuterar med näringslivet, myndigheter, organisationer och Coop. 3

4 Bakgrund och syfte Idag använder sig företag i allt större utsträckning av sajter på nätet med spel, tävlingar och andra aktiviteter för barn, som en del av sin marknadsföring och för att bygga sina varumärken. Många barn använder Internet och antalet sidor riktade till dem ökar snabbt. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad föräldrar tycker om denna utveckling. Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som skickades ut via e-post till Föräldrajuryns 1627 medlemmar. Den skickades ut den 27 maj 2009 och avslutades den 5 juni. Föräldrajuryn består av föräldrar som är medlemmar i Konsumententföreningen Stockholm. De är inte slumpmässigt utvalda utan har självmant anmält sig på vår webbplats eller rekryterats då Konsumentföreningen Stockholm deltagit på mässor och liknande. Man kan anta att en förälder i Föräldrajuryn är något mer engagerad än genomsnittsföräldern. Man kan också anta att det påverkar resultatet. Svarsfrekvensen för undersökningen är 39 procent, vilket är betydligt lägre än vanligt. Troligtvis har enkätens omfattning med fler frågor än normalt och frågans komplexitet bidragit till att det denna gång är färre antal svarande än normalt. Totalt har 567 personer i Föräldrajuryn har besvarat delar av undersökningen. Men, de som har barn som inte använder Internet har inte behövt svara på hela undersökningen, vilket innebär att det i slutändan är 424 personer som svarat på hela undersökningen, vilket gör att svarsfrekvensen sjunker ytterligare. Antalet svarande på varje fråga kan dock variera då några av de svarande inte har besvarat samtliga frågor. Information om antal svarande finns vid varje fråga. Bakgrundsfakta 86 procent av de svarande är kvinnor och 14 procent är män. 53 procent är mellan 35 och 44 år. 12 procent är mellan 30 och 34 år och 18 procent är mellan år. 21 procent av de svarande bor i tre-personershushåll, 49 procent av de svarande bor i fyrapersonershushåll, och 22 procent i hushåll med fem personer eller fler. 80 procent av de tillfrågade hade minst ett barn som använder Internet. De vars barn inte använde Internet behövde inte svara på resten enkäten. Föga förvånande, men väldigt tydligt är att ju äldre barnen är desto oftare använder de Internet. Majoriteten av barnen mellan 0-3 år använder aldrig Internet (75 procent), 15 procent gör det några gånger i månaden och 10 procent ett varierande antal dagar i veckan. Men, när de kommer upp i 4-6-årsåldern är det hela 45 procent som använder det några gånger i månaden, 28 procent 2-3 dagar i veckan och 11 procent 4-5 dagar i veckan. 5 procent använder det varje dag. Från 10-årsåldern och uppåt går man alltmer över till att använda Internet flera dagar i veckan och från 13 år och uppåt är det en majoritet som är inne varje dag. Samma tendens gäller hur lång tid man tillbringar vid datorn. 0-3-åringarna sitter oftast mindre än 30 minuter per gång (61 procent) eller upp till en timme (39 procent). Från 4 år och uppåt sitter de flesta mellan 30 minuter en timme per gång (64 procent) medan de äldre (från 10 år) sitter 1-2 timmar (45 procent) eller 2 timmar eller mer per gång (15 procent). Med andra ord ju äldre barn desto oftare och längre sitter de vid datorn. 4

5 Många använder barnportaler mer eller mindre ofta Barnportaler är webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel lek och pyssel samlas. 72 procent av barnen använder barnportaler ofta eller ibland. En fjärdedel använder det inte. Föräldrajuryn fick titta på två exempel på barnportaler: Barnportalen: SVT Bolibompa: 40% 35% 37% 35% 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 0% Ja, ibland Ja, ofta Nej Vet inte Diagram 1: Numera är det vanligt med barnportaler webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel samlas. Använder ditt/dina barn så kallade barnportaler? (422 svarande) 5

6 En fjärdedel använder länkar från förpackningar Drygt en fjärdedel av barnen lockas in på företagens webbplatser via en länk på en leksakseller livsmedelsförpackning. 2 procent gör det ofta och 26 procent gör det ibland. 65 procent använder sig aldrig av dessa länkar. Föräldrajuryn fick titta på två exempel: 70% 65% 60% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 0% Nej Ja, ibland Vet inte Ja, ofta 6% 2% Diagram 2: På livsmedelsförpackningar, leksaksförpackningar och trycksaker finns det ofta en webbadress till företagets webbplats där det finns aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel. Använder ditt/dina barn webbadresser från förpackningar och trycksaker? (420 svarande) 6

7 Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen En majoritet, 91 procent, av Föräldrajuryn anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att veta vem som står bakom en webbplats och vad syftet är med den. 60% 50% 49% 42% 40% 30% 20% 10% 6% 4% 0% Ja, mycket viktigt Ja, ganska viktigt Nej, det spelar ingen roll Vet inte Diagram 3: Är det viktigt för dig som förälder att veta vem som har publicerat webbplatsen som ditt barn är inne på och i vilket syfte det gjorts? (422 svarande) 7

8 Inte acceptabelt att barnen sprider reklam 67 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att barn uppmuntras att sprida och ladda ner bilder som hör ihop med ett varumärke. Endast 17 procent anser att det är acceptabelt. Av kommentarerna att döma så verkar huvudskälet vara att barnen inte ska användas i reklamsyfte. Samtidigt framkommer att det kan vara svårt att dra gränser. Är det ett gott syfte bakom, till exempel kampanjer för utrotningshotade djur, verkar det vara mer acceptabelt att barnen laddar ner och/eller skickar information vidare, än om det är ren reklam för en produkt. De risker som är förknippade med att ladda ner och sprida vidare (till exempel virus) är också ett skäl till att man inte gillar att barnen laddar ner och sprider saker vidare, men det har ju inte med marknadsföring att göra. Föräldrajuryn fick titta på ett exempel: 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 0% Inte acceptabelt 8% 8% Acceptabelt Vet inte Det spelar ingen roll 1% Bra Diagram 4: Vad anser du om att ditt/dina barn uppmuntras att sprida eller ladda ner bilder som hör ihop med och gör reklam för ett varumärke? (418 svarande) 8

9 Ungefär hälften tycker att co-branding är okej Att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans, så kallad co-branding, delar Föräldrajuryn i två grupper. 42 procent tycker inte att det är acceptabelt, medan 50 procent tycker att det är acceptabelt eller inte spelar någon roll. De som tycker att det är acceptabelt menar bland annat att det är upp till föräldrarna att kunna stå emot och välja om de vill köpa produkterna eller inte. Det framgår också att acceptansnivån ändras beroende på vad det är för produkt. Att Lego marknadsförs ihop med till exempel filmfigurer verkar vara mer okej än att sötade frukostflingor gör det. Flera föräldrar tar också upp problemet med att det oftast är de onyttiga produkterna som marknadsförs på detta vis och att det skapar onödiga tjat-konflikter mellan föräldrar och barn. 45% 42% 40% 35% 30% 31% 25% 20% 19% 15% 10% 7% 5% 2% 0% Inte acceptabelt Acceptabelt Det spelar ingen roll Vet inte Bra Diagram 5: Numera kan man se att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans så kallad co-branding. Kelloggs frukostflingor marknadsförs med Starwars-filmer, GB-glass med Ice Age 3 och i årets Lego-katalog finns figurer som Byggare Bob, Indiana Jones och Star Wars. Vad anser du om så kallad co-branding? (414 svarande) 9

10 Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans Ibland marknadsförs livsmedel eller leksaker med filmer som har en åldersgräns, på till exempel 11 eller 15 år. 81 procent av Föräldrajuryn anser att det är beror på vilken ålder som produkten riktar sig till om det är okej eller inte. Riktar sig filmen och produkten till barn i samma ålderskategori är det med andra ord mer acceptabelt. Yngre barn kopplar kanske inte ihop film och figur, vilket följande kommentar får spegla: Den frågan är kluven.. Min son har tre gubbar Batman lego. Men har nöjt sig med dem, de såg bara roliga ut. Han har aldrig frågat efter att få se filmen. Vi har enkelt berättat något från filmen. Och han har nöjt sig med det. Han hittar på egna historier istället. Återigen tas också föräldrarnas ansvar att stå emot tjat från barnen upp. Att låta barnen få leksakerna, men inte se filmen är en kommentar som återkommer. Här ska också nämnas att många svarande efterlyste alternativet att man inte tycker att det acceptabelt alls och vi kan bara beklaga att det alternativet föll bort. Ett rimligt antagande när man ser till de kommentarer som fällts är att många inte tycker att den här typen av marknadsföring är bra. 90% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 8% 0% Det beror på vilken ålder produkten riktar sig till Det spelar ingen roll Vet inte Diagram 6: Vad anser du om till exempel frukostflingor eller Lego marknadsförs tillsammans med figurer från filmer som har en åldersgräns, exempelvis Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (åldersgräns 11 år) eller Batmanfilmen Dark Knight (åldersgräns 15 år). (395 svarande) 10

11 Orimligt att företag tar över det barnen skickar in En majoritet, 71 procent, av Föräldrajuryn tycker inte att det är rimligt att det material som barnen skickar in till företag övergår till företagens ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det. Bara 10 procent tycker att det är rimligt. Av kommentarerna att döma verkar dock förutsättningen då vara att det tydligt ska framgå innan man skickar in något vad som sker när det kommit in till företaget. Då har man själv valt menar en del av föräldrarna. Det kan också bero på vad det är för material en del tycker att det okej att teckningar skickas in, andra gör det inte. En del påpekar att detta inte är någon ny företeelse, utan har använts av företag i tävlingar under många år. 80% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 19% 10% 10% 0% Nej, det är inte rimligt Vet inte Ja, det är rimligt Diagram 7: Anser du att det är rimligt att material som barn uppmanas skicka in till olika företag övergår till företagets ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det? (414 svarande) 11

12 Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses 74 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att det saknas särskilda regler för marknadsföring till barn på Internet som det finns när det gäller TV-reklam eller direktreklam till barn. 21 procent menar att den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll. Ett fåtal, 6 procent, tycker att det är acceptabelt eller bra som det ser ut idag. På denna fråga fick man välja flera alternativ. Inte acceptabelt 74% Den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll 21% Bra 3% Vet inte 3% Acceptabelt 3% Det spelar ingen roll 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diagram 8: Sverige har en strikt hållning när det gäller reklam till barn. TV-reklam riktad till barn och direktadresserade utskick till barn under 16 år är inte tillåtet. För marknadsföring på Internet finns det inte några liknande regler, vilket innebär att företag kan marknadsföra sig mot barn på Internet. Vad anser du om det? (412 svarande) 12

13 Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän? Som avslutning på enkäten fick Föräldrajuryn välja att gå in på ett antal webbplatser och säga sin åsikt. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser, men några tendenser kan skönjas. var de två webbplatser som flest tyckte var bra eller acceptabla. En liten bit efter kom och Ungefär lika många som tyckte att My little Pony var acceptabel, tyckte att den inte var det. Nestlebaby.com och "Spiderman hamnade ännu lite längre ner. Webbplatser med teman kring böcker, mjölk och i viss mån tandborstning och lego verkar alltså vara något mer okej än leksakshästar och spindelmän. En orsak till att Nestlébaby inte uppskattas så mycket kan vara att den har webbspel för så små barn som 12 månader och uppåt. Två kommentarer från Föräldrajuryn: Sidor som är riktade till barn måste vara roliga saker och inte att sälja produkter som jag tyckte Spiderman och My Little Pony gjorde. Det första man såg var en stor text med produkter som barnen lätt hade fastnat vid. Arla och Bamsetand-sidan var bättre för de fyller ett annat syfte även om det var reklam för Bamses tandkräm och produkter också. Frågan om webbplatserna är inte helt lätt att svara på. Har snabbt kollat igenom dem, men det finns så mycket att läsa. Det jag spontant undrar är om barn i denna målgrupp verkligen behöver allt detta för sin utveckling och speciellt i alltför tidig ålder. Våra barn är äldre och besöker inte dessa sidor och har inte gjort det tidigare heller. Dom lyssnar mest på musik, kollar Youtube och chattar med kompisar. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7% 26% 18% 7% 43% 17% 31% 8% 7% 39% 8% 34% 16% 9% 35% 34% 29% 33% 23% 22% 7% 47% 18% 24% 8% 49% 42% 19% 35% Bra Acceptabel Inte acceptabel Vet inte Ej besökt Diagram 9: Nedan ser du ett urval av webbplatser riktade till barn? Vad tycker du om dem? Eftersom det är många webbplatser, så kan du själv välja hur många som du vill besöka, men vi uppskattar om du tittar på minst tre stycken. Om du ej besökt en webbplats, välj alternativet Ej besökt. (408 svarande) 13

14 Redovisning av samtliga frågor och svar Fråga svarande Ange kön. Procent Antal Kvinna 86 % 485 Man 14 % 79 Fråga svarande Ange din ålder. Procent Antal <20 år 0 % år 0,7 % år 2,5 % år 11,5% år 26,8% år 26,6% år 18 % år 9 % år 3,5 % år 0,5 % 3 >64 år 0,9 % 5 Fråga svarande Hur många personer finns i ditt hushåll? Fråga 4 Antal hemmavarande barn i ditt hushåll Frågan felkonstruerad och resultatet redovisas därför inte. Fråga svarande Vilket kön har ditt/dina barn? Pojke Flicka Har barn av båda könen 0-3 år 46,5% 41,3% 12,3% 4-6 år 44,4% 46,8% 8,8 % 6-9 år 48 % 49,1% 2,9 % år 45,1% 49,7% 5,2 % år 51,2% 42,6% 6,2 % år 41,3% 46,8% 11,9% Procent Antal 1 1,2 % 7 2 8,1 % ,5% ,7% eller fler 21,5%

15 Fråga svarande Använder ditt/dina barn Internet? Procent Antal Ja, minst ett av mina barn använder Internet 78,9% 422 Nej 21,1% 113 Fråga svarande Hur ofta använder ditt/dina barn Internet? Om du har två barn i samma ålderskategori, utgå från det barn som sitter längst tid vid datorn. Varje dag 2-3 dagar i veckan 4-5 dagar i veckan Några gånger i månaden Aldrig Svarande 0-3 år 0,0% 5,8% 3,8% 15,4% 75,0% år 5,6% 28,0% 11,2% 45,6% 9,6% år 8,8% 33,8% 16,9% 38,5% 2,0% år 38,4% 21,9% 27,4% 11,0% 1,4% år 67,7% 8,9% 21,0% 2,4% 0,0% år 87,9% 2,8% 9,3% 0,0% 0,0% 107 Fråga svarande Hur lång stund ungefär använder ditt barn Internet? 2 timmar eller mer per gång 1-2 timmar per gång 30 minuter -1 timme per gång Mindre än 30 minuter per gång Svarande 0-3 år 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% år 0,9% 21,4% 64,3% 13,4% år 1,4% 29,0% 61,4% 8,3% år 15,4% 44,8% 35,7% 4,2% år 36,1% 36,9% 22,1% 4,9% år 57,0% 33,6% 7,5% 1,9% 107 Fråga svarande Numera är det vanligt med barnportaler webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel samlas. Använder ditt/dina barn så kallade barnportaler? Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Procent Antal Ja, ofta 34,6% 146 Ja, ibland 37,2% 157 Nej 25,1% 106 Vet inte 3,1 % 13 15

16 Mina barn har Bolibompa-sajten som startsida. Sen har de Lego.com samt bamse.net som bokmärken och det är bara på de sidorna som de får vara själva. Just svt.se är välanvänd men det äldre barnet söker även på google på spel. Även Bamse, Astrid Lindgrens värld och liknande sidor har spel som besöks. Jag tycker det är ok så länge begränsningar finns med vilka typer av spel som publiceras och att det inte lockar till kostnader på något sätt och att vi som föräldrar sätter gränser för hur lång tid som kan brukas på spelande. Vi gillar lärande spel, typ Pettson där barnet t.ex. får räkna avancerat. 7 åringen använder svt.se-portalen.15-åringen använder ingen portal Samtliga 63 kommentarer till fråga 9 finns på Fråga svarande På livsmedelsförpackningar, leksaksförpackningar, trycksaker finns det ofta en webbadress till företagets webbplats där det finns aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel. Använder ditt/dina barn webbadresser från förpackningar och trycksaker? Procent Antal Ja, ofta 1,9 % 8 Ja, ibland 26,4% 111 Nej 65,2% 274 Vet inte 6,4 % 27 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: När yngsta barnet har fått/köpt själv någon leksak där det finns länkar på förpackningen så har hon provat och efter samråd med oss föräldrar ibland registrerat sig på webbplatsen. Men det är när leksaken är ny, sen glöms det bort och webbplatsen besöks inte mer. Inte på livsmedelsförpackningar, för sådana barninriktade produkter köper vi sällan, men kanske andra webbadresser. Mycket begränsat. Vi föräldrar har valt att skaffa bra spel så spelsajterna duger inte. I något enstaka fall kanske. Kollar en gång, sedan inget mer, oftast. Pratar om detta hemma, han vet min åsikt, att han ska vara försiktig och inte gå på allt. De vill bara göra reklam och tjäna pengar. Oftast så finns dessa på onyttiga livsmedel som riktar sig till barn (chokladflingor etc.) och vi köper inte dessa produkter. Mer reklam än bra vara. Samtliga 31 kommentarer till fråga 10 finns på Fråga svarande Är det viktigt för dig som förälder att veta vem som har publicerat webbplatsen som ditt barn är inne på och i vilket syfte det gjorts? Procent Antal Ja, mycket viktigt 48,6% 205 Ja, ganska viktigt 41,9% 177 Nej, det spelar ingen roll 5,7 % 24 Vet inte 3,8 % 16 Fråga svarande Vad anser du om att ditt/dina barn uppmuntras att sprida eller ladda ner bilder som hör ihop med och gör reklam för ett varumärke? 16

17 Bra 0,5 % 2 Acceptabelt 16,5% 69 Inte acceptabelt 66,7% 279 Det spelar ingen roll 8,1 % 34 Vet inte 8,1 % 34 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Både bra och dåligt, vi har gott om spel hemma, men vissa barn har inte råd med det, bra att det finns på nätet för dem. Barn ska inte användas i reklamsyfte Då allt sparas i oändlighet på nätet SKA man INTE uppmana barn att lägga in något som kan kopplas till dem. De är för unga för att veta eller ta ställning till detta nu Av två skäl, ett främst: att man inte ska ladda ned saker utan vidare, två: för att jag som förälder vill ta ett aktivt val om jag tycker reklamen är ok eller ej. Beror på varumärke - anser att i enstaka fall kan det vara acceptabelt. Inte så kul att företagen använder sig av barn för att sprida sina varumärken, men så länge det är oförargligt innehåll tycker jag att det är på rätt sida av gränsen. Kräver stort engagemang hos föräldrar för att ha en rimlig dialog om detta, självklart inte OK att barnen mer eller mindre ovetande blir reklampelare Det finns ingen anledning att mina barn ska sprida reklam åt företag De sprider reklamen vidare utan att vara medvetna om det och utnyttjas på så sätt. dessutom är det anmärkningsvärt på det de luras att skicka vidare information - att de får mer poäng eller ökade vinstchanser... Man måste så klart tala om bakgrunden varför företagen gör som de gör. Trist, men det finns värre saker på Internet Beror på i vilket sammanhang och till vad eller vem. Ibland rör det sig om kampanjer såsom t.ex. rädda isbjörnen eller något annat och då känns det helt ok Samtliga 97 kommentarer till fråga 12 finns på Fråga svarande Numera kan man se att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans så kallad co-branding. Kelloggs frukostflingor marknadsförs med Starwars-filmer, GB-glass med Ice Age 3 och i årets Lego-katalog finns figurer som Byggare Bob, Indiana Jones och Star Wars. Vad anser du om så kallad co-branding? Procent Antal Bra 1,7 % 7 Acceptabelt 30,7% 127 Inte acceptabelt 41,8% 173 Det spelar ingen roll 18,8% 78 Vet inte 7 % 29 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Helt onödigt. Särskilt som om de produkter som co-brandas inte skulle behöva cobrandas - de är de mest onyttiga, för barnen mest lockande alternativen ändå. Acceptabelt när det är på produkter, då kan vi välja att köpa hem eller ej och diskutera. På Internet mer tveksamt, eftersom förälder inte har samma kontroll. Det är ändå upp till föräldrarna att våga stå emot och sätta sina egna regler för vad barnen får och inte får göra. Det är ok med Lego för där är det inte för att få barnen att äta något. Det är värre när det är företag som ska sko sig på andra varumärken för att få barnen att äta onyttigt. Då är det helt oacceptabelt. 17

18 För produkter som jag anser vara bra (som t.ex. Lego, det är en bra leksak) tycker jag det är fullt acceptabelt. För produkter som jag tycker är dåliga/onödiga (som exempelvis översockrade flingor) tycker jag det är dåligt. För en sällanköpsvara, som inte heller är särskilt dyr, som glass, är det inte optimalt men ok. Som förälder måste man lägga ner en del möda på att förklara att företagen bara använder produkten för att lura en att köpa mer. Då slipper man tjatet på sikt. Sedan får man också respektera att barnet blir nyfiket och provar produkten ibland. Så gör ju vi vuxna också, vi köper ju produkter för att t.ex. kändisar gjort oss uppmärksamma på den i reklam. Fult när det riktar sig till yngre barn, annars acceptabelt. Det lurar barnen till att vilja ha och tjatar på sina föräldrar att de ska få. När de sen har fått är det oftast någon fjantig leksak i förpackningen som är ointressant efter 2 minuter. Jag är så less på alla små onödiga leksaker som ungarna använder en gång och sedan kastar i något hörn! Onödigt slöseri med naturresurserna dessutom! Det är i slutändan föräldrarnas ansvar och beslut att eventuellt köpa hem en produkt som har lanserats på detta sätt, därav är det i det stora hela acceptabelt. Jag kan välja själv om jag vill köpa varan trots eller p.g.a. att de marknadsförs ihop. Har inte det alltid funnits? När jag var liten fick man Kalle Anka-figurer med vissa flingor. Visst ville man ha sådana saker men mina föräldrar köpte inte heller den sortens produkter. Det som lockar barnen att köpa vissa dyra och äckliga flingor som de egentligen inte tycker om är oftast den andra produkten. De har egentligen ingen som helst intresse av flingorna utan det är t ex Star Wars som lockar. Samtliga 120 kommentarer till fråga 13 finns på Fråga svarande Vad anser du om till exempel frukostflingor eller Lego marknadsförs tillsammans med figurer från filmer som har en åldersgräns, exempelvis Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (åldersgräns 11 år) eller Batmanfilmen Dark Knight (åldersgräns 15 år)? Procent Antal Det beror på vilken ålder produkten riktar sig till 80,5% 318 Det spelar ingen roll 11,4% 45 Vet inte 8,1 % 32 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Produkterna skall vända sig till den ålder filmerna vänder sig till. Dock har vi i Sverige högre åldersgräns på våld än många andra länder, vilket jag dock tycker är bra. Det här är en svår fråga. Jag jobbar på fritids och vet att de flesta barnen där har sett de här och liknande filmer. Det är inte bra att de ser sådant, men samtidigt kan jag förstå att Indiana Jones tilltalar barn och inspirerar till lek både fysiskt utomhus och i legovärlden. Den här avvägningen måste föräldrarna göra vilka filmer varje barn klarar. Återigen - viktigt att uppfostra sina barn till kritiskt tänkande. Det här får barnen att tro att det är tillåtet att se filmer med hög åldersgräns, att det bara är deras sina föräldrar som är tjatiga. Det blir legitimt att se dessa filmer i lägre åldrar då samhället (i deras ögon) visar denna acceptans. Alla vet och ser att flingorna riktar sig till barn. Föräldrar måste våga vara föräldrar och ha sina egna regler och våga säga nej trots att barnet vill ha något. Det kommer alltid att finnas saker barnet vill ha som jag inte 18

19 tycker är rätt för åldern men alla andra får ju...det måste man som förälder våga stå emot. Produkter som riktas till småbarn ska absolut inte marknadsföra saker som har en åldersgräns. Om en film har en åldersgräns så är det ju för att den inte är lämplig för småbarn. Då ska den ju självklart heller inte marknadsföras på produkter som är för småbarn. Väldigt dumt och fult gjort! Det är mitt val som förälder att se till vad jag köper och inte köper. Min 5åring älskar ju allt med Lego och pratar om Star Wars och Indiana Jones som han tror är enbart Legofigurer. Han har alltså inte fattat att det egentligen är spelfilmer så än så länge är det ju inte ett problem men den dagen han förstår det kommer det säkert bli mycket tjat om att få se filmerna. Vi är dock rätt restriktiva med vad barnen får se så det är väl bara att stålsätta sig. Den frågan är kluven.. Min son har tre gubbar Batman lego. Men har nöjt sig med dem. De såg bara roliga ut. Han har aldrig frågat efter att få se filmen. Vi har enkelt berättat något från filmen. Och han har nöjt sig med det. Han hittar på egna historier istället. Oj, egentligen tycker jag att det inte är lämpligt, men min 5-årige son spelar lego Batman och jag tycker att det är ett kul spel. Att det är lego har gjort att jag inte har tänkt på det som problematiskt! Min son får köpa och älskar legoprodukterna (Batman och StarWars), men får inte se filmerna. Jag som förälder ansvarar för att produkterna jag köper är lämpliga för mitt barn. Indiana Jones är för ett litet barn som aldrig sett filmerna en helt okänd typ och vi som föräldrar kan enkelt göra honom till en snäll äventyrare om vi vill. Har man filmer med åldergräns bör även produkterna som marknadsförs tillsammans med dessa rikta sig endast till motsvarande ålder eller äldre. Samtliga 102 kommentarer till fråga 14 finns på Fråga svarande Anser du att det är rimligt att material som barn uppmanas skicka in till olika företag övergår till företagets ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över? Procent Antal Ja, det är rimligt 10,4% 43 Nej, det är inte rimligt 71 % 294 Vet inte 18,6% 77 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Om det tydligt framgår så är det ju man själv som har valet Upphovsrätten bör gälla också för barn Om detta framgår av information som ges inför insändandet Det beror på vad det är för sorts material. Jag anser också att det tydligt ska framgå om så är fallet. Så har de flesta företag gjort mycket länge, se bara på gamla tidningar med olika tävlingarna. Om barnet på något sätt belönas om det är så att materialet används är det okej. Det beror också lite på barnets ålder. Kan kanske vara bra om vuxen okejar också. Så är det väl med de flesta tävlingar. Ta bara Bolibompa, där skickar barnen in teckningar. Fast det har väl också att göra med vad barnen ska skicka in. Jag måste nog få veta mer innebörd av den frågan. Om barn skickar in t ex teckningar skall det tydligt anges till vad företaget får använda teckningen. Och endast i det angivna syftet. 19

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004

Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004 Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004 Bakgrund Idag är fler barn överviktiga än tidigare och barns hälsa har kommit att diskuteras livligt. Orsakerna bakom

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning En stor del av Medlemspanelen (79 procent) anser att det är vilseledande

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning till Medierådets Ungar & Medier 2010 Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Ungas nätvardag.... eller varför si,er mobiltelefonen fast i handen?! Mathias Larsson

Ungas nätvardag.... eller varför si,er mobiltelefonen fast i handen?! Mathias Larsson Ungas nätvardag... eller varför si,er mobiltelefonen fast i handen? Mathias Larsson Säker på nätet Hur ser ungas nätvardag ut? A, vara där Tips på var informa@on och hjälp finns Jag

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är 1 Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är det 98 procent som använder Internet. Alla de som i undersökningen var hemma med barn (dvsföräldralediga) använde

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Salt III Konsumenten och saltet Attitydundersökning KfS September 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass Lärarmaterial Småungar & Medier mediekompass Småungar & Medier att arbeta med de yngre barnens medievanor Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

en undersökning maj/juni 2005

en undersökning maj/juni 2005 Marknadsföring av livsmedel till barn en undersökning maj/juni 2005 För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Carlsson, informatör, tel 08-714

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Tre rapporter. Föräldrar Cll barn 9-18 år Barn 0-8 år Barn 9-18 år

Tre rapporter. Föräldrar Cll barn 9-18 år Barn 0-8 år Barn 9-18 år Ungar & medier 215 Ungar & medier 215 Genomförs vartannat år Nu för sjä

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer