Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm"

Transkript

1 Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

2 Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna I sammanfattningen nedan finns svaren på 10 av frågorna. Många yngre barn använder Internet 25 procent av Föräldrajuryns barn mellan 0-3 år och 90 procent av barnen i åldern 4-6 år använder Internet alltifrån några gånger i månaden till varje dag. En majoritet använder barnportaler mer eller mindre ofta Barnportaler är webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel lek och pyssel samlas. 72 procent av barnen använder barnportaler ofta eller ibland. En fjärdedel använder länkar från förpackningar Drygt en fjärdedel av barnen lockas in på företags webbplatser via en länk på en leksaks- eller livsmedelsförpackning. Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen En majoritet, 91 procent, av Föräldrajuryn anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att veta vem som står bakom en webbplats och vad syftet är med den. Inte acceptabelt att barnen sprider reklam 67 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt när barn uppmuntras att sprida och ladda ner bilder som hör ihop med ett varumärke. Ungefär hälften tycker att co-branding är okej Att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans, så kallad co-branding, delar Föräldrajuryn i två grupper. 42 procent tycker inte att det är acceptabelt, medan 50 procent tycker att det är acceptabelt eller inte spelar någon roll. Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans Ibland marknadsförs livsmedel eller leksaker med filmer som har en åldersgräns, på till exempel 11 eller 15 år. 81 procent av Föräldrajuryn anser att det beror på vilken ålder som produkten riktar sig till om det är okej eller inte. Orimligt att företag tar över det barnen skickar in En majoritet, 71 procent, av Föräldrajuryn tycker inte att det är rimligt att material som barn skickar in till företag övergår till företagens ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det. Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses 74 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att det saknas särskilda regler för marknadsföring till barn på Internet. 21 procent menar att den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll. På denna fråga fick man välja flera alternativ. Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän? Som avslutning på enkäten fick Föräldrajuryn välja att gå in på ett antal webbplatser och säga sin åsikt. Webbplatser med teman kring böcker, mjölk och i viss mån tandborstning (Bamse tandkräm) och lego verkar vara något mer okej än leksakshästar (My Little Pony) och spindelmän (Spiderman). För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel , Ulrika Lamberth, informatör, tel , Webbsida: Blogg: 2

3 Innehållsförteckning Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet...2 Sammanfattning...2 Innehållsförteckning...3 Bakgrund och syfte...4 Svarsfrekvens...4 Bakgrundsfakta...4 Många använder barnportaler mer eller mindre ofta...5 En fjärdedel använder länkar från förpackningar...6 Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen...7 Inte acceptabelt att barnen sprider reklam...8 Ungefär hälften tycker att co-branding är okej...9 Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans...10 Orimligt att företag tar över det barnen skickar in...11 Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses...12 Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän?...13 Redovisning av samtliga frågor och svar...14 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn...23 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) Föräldrajury gör det möjligt för föräldrar att påverka i konsumentfrågor som rör barn. De som anmäler sig till Föräldrajuryn har möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post ungefär fyra gånger om året. Resultatet, som alltid publiceras på KfS hemsida, används när KfS diskuterar med näringslivet, myndigheter, organisationer och Coop. 3

4 Bakgrund och syfte Idag använder sig företag i allt större utsträckning av sajter på nätet med spel, tävlingar och andra aktiviteter för barn, som en del av sin marknadsföring och för att bygga sina varumärken. Många barn använder Internet och antalet sidor riktade till dem ökar snabbt. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad föräldrar tycker om denna utveckling. Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som skickades ut via e-post till Föräldrajuryns 1627 medlemmar. Den skickades ut den 27 maj 2009 och avslutades den 5 juni. Föräldrajuryn består av föräldrar som är medlemmar i Konsumententföreningen Stockholm. De är inte slumpmässigt utvalda utan har självmant anmält sig på vår webbplats eller rekryterats då Konsumentföreningen Stockholm deltagit på mässor och liknande. Man kan anta att en förälder i Föräldrajuryn är något mer engagerad än genomsnittsföräldern. Man kan också anta att det påverkar resultatet. Svarsfrekvensen för undersökningen är 39 procent, vilket är betydligt lägre än vanligt. Troligtvis har enkätens omfattning med fler frågor än normalt och frågans komplexitet bidragit till att det denna gång är färre antal svarande än normalt. Totalt har 567 personer i Föräldrajuryn har besvarat delar av undersökningen. Men, de som har barn som inte använder Internet har inte behövt svara på hela undersökningen, vilket innebär att det i slutändan är 424 personer som svarat på hela undersökningen, vilket gör att svarsfrekvensen sjunker ytterligare. Antalet svarande på varje fråga kan dock variera då några av de svarande inte har besvarat samtliga frågor. Information om antal svarande finns vid varje fråga. Bakgrundsfakta 86 procent av de svarande är kvinnor och 14 procent är män. 53 procent är mellan 35 och 44 år. 12 procent är mellan 30 och 34 år och 18 procent är mellan år. 21 procent av de svarande bor i tre-personershushåll, 49 procent av de svarande bor i fyrapersonershushåll, och 22 procent i hushåll med fem personer eller fler. 80 procent av de tillfrågade hade minst ett barn som använder Internet. De vars barn inte använde Internet behövde inte svara på resten enkäten. Föga förvånande, men väldigt tydligt är att ju äldre barnen är desto oftare använder de Internet. Majoriteten av barnen mellan 0-3 år använder aldrig Internet (75 procent), 15 procent gör det några gånger i månaden och 10 procent ett varierande antal dagar i veckan. Men, när de kommer upp i 4-6-årsåldern är det hela 45 procent som använder det några gånger i månaden, 28 procent 2-3 dagar i veckan och 11 procent 4-5 dagar i veckan. 5 procent använder det varje dag. Från 10-årsåldern och uppåt går man alltmer över till att använda Internet flera dagar i veckan och från 13 år och uppåt är det en majoritet som är inne varje dag. Samma tendens gäller hur lång tid man tillbringar vid datorn. 0-3-åringarna sitter oftast mindre än 30 minuter per gång (61 procent) eller upp till en timme (39 procent). Från 4 år och uppåt sitter de flesta mellan 30 minuter en timme per gång (64 procent) medan de äldre (från 10 år) sitter 1-2 timmar (45 procent) eller 2 timmar eller mer per gång (15 procent). Med andra ord ju äldre barn desto oftare och längre sitter de vid datorn. 4

5 Många använder barnportaler mer eller mindre ofta Barnportaler är webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel lek och pyssel samlas. 72 procent av barnen använder barnportaler ofta eller ibland. En fjärdedel använder det inte. Föräldrajuryn fick titta på två exempel på barnportaler: Barnportalen: SVT Bolibompa: 40% 35% 37% 35% 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 0% Ja, ibland Ja, ofta Nej Vet inte Diagram 1: Numera är det vanligt med barnportaler webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel samlas. Använder ditt/dina barn så kallade barnportaler? (422 svarande) 5

6 En fjärdedel använder länkar från förpackningar Drygt en fjärdedel av barnen lockas in på företagens webbplatser via en länk på en leksakseller livsmedelsförpackning. 2 procent gör det ofta och 26 procent gör det ibland. 65 procent använder sig aldrig av dessa länkar. Föräldrajuryn fick titta på två exempel: 70% 65% 60% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 0% Nej Ja, ibland Vet inte Ja, ofta 6% 2% Diagram 2: På livsmedelsförpackningar, leksaksförpackningar och trycksaker finns det ofta en webbadress till företagets webbplats där det finns aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel. Använder ditt/dina barn webbadresser från förpackningar och trycksaker? (420 svarande) 6

7 Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen En majoritet, 91 procent, av Föräldrajuryn anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att veta vem som står bakom en webbplats och vad syftet är med den. 60% 50% 49% 42% 40% 30% 20% 10% 6% 4% 0% Ja, mycket viktigt Ja, ganska viktigt Nej, det spelar ingen roll Vet inte Diagram 3: Är det viktigt för dig som förälder att veta vem som har publicerat webbplatsen som ditt barn är inne på och i vilket syfte det gjorts? (422 svarande) 7

8 Inte acceptabelt att barnen sprider reklam 67 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att barn uppmuntras att sprida och ladda ner bilder som hör ihop med ett varumärke. Endast 17 procent anser att det är acceptabelt. Av kommentarerna att döma så verkar huvudskälet vara att barnen inte ska användas i reklamsyfte. Samtidigt framkommer att det kan vara svårt att dra gränser. Är det ett gott syfte bakom, till exempel kampanjer för utrotningshotade djur, verkar det vara mer acceptabelt att barnen laddar ner och/eller skickar information vidare, än om det är ren reklam för en produkt. De risker som är förknippade med att ladda ner och sprida vidare (till exempel virus) är också ett skäl till att man inte gillar att barnen laddar ner och sprider saker vidare, men det har ju inte med marknadsföring att göra. Föräldrajuryn fick titta på ett exempel: 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 0% Inte acceptabelt 8% 8% Acceptabelt Vet inte Det spelar ingen roll 1% Bra Diagram 4: Vad anser du om att ditt/dina barn uppmuntras att sprida eller ladda ner bilder som hör ihop med och gör reklam för ett varumärke? (418 svarande) 8

9 Ungefär hälften tycker att co-branding är okej Att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans, så kallad co-branding, delar Föräldrajuryn i två grupper. 42 procent tycker inte att det är acceptabelt, medan 50 procent tycker att det är acceptabelt eller inte spelar någon roll. De som tycker att det är acceptabelt menar bland annat att det är upp till föräldrarna att kunna stå emot och välja om de vill köpa produkterna eller inte. Det framgår också att acceptansnivån ändras beroende på vad det är för produkt. Att Lego marknadsförs ihop med till exempel filmfigurer verkar vara mer okej än att sötade frukostflingor gör det. Flera föräldrar tar också upp problemet med att det oftast är de onyttiga produkterna som marknadsförs på detta vis och att det skapar onödiga tjat-konflikter mellan föräldrar och barn. 45% 42% 40% 35% 30% 31% 25% 20% 19% 15% 10% 7% 5% 2% 0% Inte acceptabelt Acceptabelt Det spelar ingen roll Vet inte Bra Diagram 5: Numera kan man se att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans så kallad co-branding. Kelloggs frukostflingor marknadsförs med Starwars-filmer, GB-glass med Ice Age 3 och i årets Lego-katalog finns figurer som Byggare Bob, Indiana Jones och Star Wars. Vad anser du om så kallad co-branding? (414 svarande) 9

10 Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans Ibland marknadsförs livsmedel eller leksaker med filmer som har en åldersgräns, på till exempel 11 eller 15 år. 81 procent av Föräldrajuryn anser att det är beror på vilken ålder som produkten riktar sig till om det är okej eller inte. Riktar sig filmen och produkten till barn i samma ålderskategori är det med andra ord mer acceptabelt. Yngre barn kopplar kanske inte ihop film och figur, vilket följande kommentar får spegla: Den frågan är kluven.. Min son har tre gubbar Batman lego. Men har nöjt sig med dem, de såg bara roliga ut. Han har aldrig frågat efter att få se filmen. Vi har enkelt berättat något från filmen. Och han har nöjt sig med det. Han hittar på egna historier istället. Återigen tas också föräldrarnas ansvar att stå emot tjat från barnen upp. Att låta barnen få leksakerna, men inte se filmen är en kommentar som återkommer. Här ska också nämnas att många svarande efterlyste alternativet att man inte tycker att det acceptabelt alls och vi kan bara beklaga att det alternativet föll bort. Ett rimligt antagande när man ser till de kommentarer som fällts är att många inte tycker att den här typen av marknadsföring är bra. 90% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 8% 0% Det beror på vilken ålder produkten riktar sig till Det spelar ingen roll Vet inte Diagram 6: Vad anser du om till exempel frukostflingor eller Lego marknadsförs tillsammans med figurer från filmer som har en åldersgräns, exempelvis Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (åldersgräns 11 år) eller Batmanfilmen Dark Knight (åldersgräns 15 år). (395 svarande) 10

11 Orimligt att företag tar över det barnen skickar in En majoritet, 71 procent, av Föräldrajuryn tycker inte att det är rimligt att det material som barnen skickar in till företag övergår till företagens ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det. Bara 10 procent tycker att det är rimligt. Av kommentarerna att döma verkar dock förutsättningen då vara att det tydligt ska framgå innan man skickar in något vad som sker när det kommit in till företaget. Då har man själv valt menar en del av föräldrarna. Det kan också bero på vad det är för material en del tycker att det okej att teckningar skickas in, andra gör det inte. En del påpekar att detta inte är någon ny företeelse, utan har använts av företag i tävlingar under många år. 80% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 19% 10% 10% 0% Nej, det är inte rimligt Vet inte Ja, det är rimligt Diagram 7: Anser du att det är rimligt att material som barn uppmanas skicka in till olika företag övergår till företagets ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det? (414 svarande) 11

12 Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses 74 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att det saknas särskilda regler för marknadsföring till barn på Internet som det finns när det gäller TV-reklam eller direktreklam till barn. 21 procent menar att den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll. Ett fåtal, 6 procent, tycker att det är acceptabelt eller bra som det ser ut idag. På denna fråga fick man välja flera alternativ. Inte acceptabelt 74% Den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll 21% Bra 3% Vet inte 3% Acceptabelt 3% Det spelar ingen roll 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diagram 8: Sverige har en strikt hållning när det gäller reklam till barn. TV-reklam riktad till barn och direktadresserade utskick till barn under 16 år är inte tillåtet. För marknadsföring på Internet finns det inte några liknande regler, vilket innebär att företag kan marknadsföra sig mot barn på Internet. Vad anser du om det? (412 svarande) 12

13 Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän? Som avslutning på enkäten fick Föräldrajuryn välja att gå in på ett antal webbplatser och säga sin åsikt. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser, men några tendenser kan skönjas. var de två webbplatser som flest tyckte var bra eller acceptabla. En liten bit efter kom och Ungefär lika många som tyckte att My little Pony var acceptabel, tyckte att den inte var det. Nestlebaby.com och "Spiderman hamnade ännu lite längre ner. Webbplatser med teman kring böcker, mjölk och i viss mån tandborstning och lego verkar alltså vara något mer okej än leksakshästar och spindelmän. En orsak till att Nestlébaby inte uppskattas så mycket kan vara att den har webbspel för så små barn som 12 månader och uppåt. Två kommentarer från Föräldrajuryn: Sidor som är riktade till barn måste vara roliga saker och inte att sälja produkter som jag tyckte Spiderman och My Little Pony gjorde. Det första man såg var en stor text med produkter som barnen lätt hade fastnat vid. Arla och Bamsetand-sidan var bättre för de fyller ett annat syfte även om det var reklam för Bamses tandkräm och produkter också. Frågan om webbplatserna är inte helt lätt att svara på. Har snabbt kollat igenom dem, men det finns så mycket att läsa. Det jag spontant undrar är om barn i denna målgrupp verkligen behöver allt detta för sin utveckling och speciellt i alltför tidig ålder. Våra barn är äldre och besöker inte dessa sidor och har inte gjort det tidigare heller. Dom lyssnar mest på musik, kollar Youtube och chattar med kompisar. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7% 26% 18% 7% 43% 17% 31% 8% 7% 39% 8% 34% 16% 9% 35% 34% 29% 33% 23% 22% 7% 47% 18% 24% 8% 49% 42% 19% 35% Bra Acceptabel Inte acceptabel Vet inte Ej besökt Diagram 9: Nedan ser du ett urval av webbplatser riktade till barn? Vad tycker du om dem? Eftersom det är många webbplatser, så kan du själv välja hur många som du vill besöka, men vi uppskattar om du tittar på minst tre stycken. Om du ej besökt en webbplats, välj alternativet Ej besökt. (408 svarande) 13

14 Redovisning av samtliga frågor och svar Fråga svarande Ange kön. Procent Antal Kvinna 86 % 485 Man 14 % 79 Fråga svarande Ange din ålder. Procent Antal <20 år 0 % år 0,7 % år 2,5 % år 11,5% år 26,8% år 26,6% år 18 % år 9 % år 3,5 % år 0,5 % 3 >64 år 0,9 % 5 Fråga svarande Hur många personer finns i ditt hushåll? Fråga 4 Antal hemmavarande barn i ditt hushåll Frågan felkonstruerad och resultatet redovisas därför inte. Fråga svarande Vilket kön har ditt/dina barn? Pojke Flicka Har barn av båda könen 0-3 år 46,5% 41,3% 12,3% 4-6 år 44,4% 46,8% 8,8 % 6-9 år 48 % 49,1% 2,9 % år 45,1% 49,7% 5,2 % år 51,2% 42,6% 6,2 % år 41,3% 46,8% 11,9% Procent Antal 1 1,2 % 7 2 8,1 % ,5% ,7% eller fler 21,5%

15 Fråga svarande Använder ditt/dina barn Internet? Procent Antal Ja, minst ett av mina barn använder Internet 78,9% 422 Nej 21,1% 113 Fråga svarande Hur ofta använder ditt/dina barn Internet? Om du har två barn i samma ålderskategori, utgå från det barn som sitter längst tid vid datorn. Varje dag 2-3 dagar i veckan 4-5 dagar i veckan Några gånger i månaden Aldrig Svarande 0-3 år 0,0% 5,8% 3,8% 15,4% 75,0% år 5,6% 28,0% 11,2% 45,6% 9,6% år 8,8% 33,8% 16,9% 38,5% 2,0% år 38,4% 21,9% 27,4% 11,0% 1,4% år 67,7% 8,9% 21,0% 2,4% 0,0% år 87,9% 2,8% 9,3% 0,0% 0,0% 107 Fråga svarande Hur lång stund ungefär använder ditt barn Internet? 2 timmar eller mer per gång 1-2 timmar per gång 30 minuter -1 timme per gång Mindre än 30 minuter per gång Svarande 0-3 år 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% år 0,9% 21,4% 64,3% 13,4% år 1,4% 29,0% 61,4% 8,3% år 15,4% 44,8% 35,7% 4,2% år 36,1% 36,9% 22,1% 4,9% år 57,0% 33,6% 7,5% 1,9% 107 Fråga svarande Numera är det vanligt med barnportaler webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel samlas. Använder ditt/dina barn så kallade barnportaler? Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Procent Antal Ja, ofta 34,6% 146 Ja, ibland 37,2% 157 Nej 25,1% 106 Vet inte 3,1 % 13 15

16 Mina barn har Bolibompa-sajten som startsida. Sen har de Lego.com samt bamse.net som bokmärken och det är bara på de sidorna som de får vara själva. Just svt.se är välanvänd men det äldre barnet söker även på google på spel. Även Bamse, Astrid Lindgrens värld och liknande sidor har spel som besöks. Jag tycker det är ok så länge begränsningar finns med vilka typer av spel som publiceras och att det inte lockar till kostnader på något sätt och att vi som föräldrar sätter gränser för hur lång tid som kan brukas på spelande. Vi gillar lärande spel, typ Pettson där barnet t.ex. får räkna avancerat. 7 åringen använder svt.se-portalen.15-åringen använder ingen portal Samtliga 63 kommentarer till fråga 9 finns på Fråga svarande På livsmedelsförpackningar, leksaksförpackningar, trycksaker finns det ofta en webbadress till företagets webbplats där det finns aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel. Använder ditt/dina barn webbadresser från förpackningar och trycksaker? Procent Antal Ja, ofta 1,9 % 8 Ja, ibland 26,4% 111 Nej 65,2% 274 Vet inte 6,4 % 27 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: När yngsta barnet har fått/köpt själv någon leksak där det finns länkar på förpackningen så har hon provat och efter samråd med oss föräldrar ibland registrerat sig på webbplatsen. Men det är när leksaken är ny, sen glöms det bort och webbplatsen besöks inte mer. Inte på livsmedelsförpackningar, för sådana barninriktade produkter köper vi sällan, men kanske andra webbadresser. Mycket begränsat. Vi föräldrar har valt att skaffa bra spel så spelsajterna duger inte. I något enstaka fall kanske. Kollar en gång, sedan inget mer, oftast. Pratar om detta hemma, han vet min åsikt, att han ska vara försiktig och inte gå på allt. De vill bara göra reklam och tjäna pengar. Oftast så finns dessa på onyttiga livsmedel som riktar sig till barn (chokladflingor etc.) och vi köper inte dessa produkter. Mer reklam än bra vara. Samtliga 31 kommentarer till fråga 10 finns på Fråga svarande Är det viktigt för dig som förälder att veta vem som har publicerat webbplatsen som ditt barn är inne på och i vilket syfte det gjorts? Procent Antal Ja, mycket viktigt 48,6% 205 Ja, ganska viktigt 41,9% 177 Nej, det spelar ingen roll 5,7 % 24 Vet inte 3,8 % 16 Fråga svarande Vad anser du om att ditt/dina barn uppmuntras att sprida eller ladda ner bilder som hör ihop med och gör reklam för ett varumärke? 16

17 Bra 0,5 % 2 Acceptabelt 16,5% 69 Inte acceptabelt 66,7% 279 Det spelar ingen roll 8,1 % 34 Vet inte 8,1 % 34 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Både bra och dåligt, vi har gott om spel hemma, men vissa barn har inte råd med det, bra att det finns på nätet för dem. Barn ska inte användas i reklamsyfte Då allt sparas i oändlighet på nätet SKA man INTE uppmana barn att lägga in något som kan kopplas till dem. De är för unga för att veta eller ta ställning till detta nu Av två skäl, ett främst: att man inte ska ladda ned saker utan vidare, två: för att jag som förälder vill ta ett aktivt val om jag tycker reklamen är ok eller ej. Beror på varumärke - anser att i enstaka fall kan det vara acceptabelt. Inte så kul att företagen använder sig av barn för att sprida sina varumärken, men så länge det är oförargligt innehåll tycker jag att det är på rätt sida av gränsen. Kräver stort engagemang hos föräldrar för att ha en rimlig dialog om detta, självklart inte OK att barnen mer eller mindre ovetande blir reklampelare Det finns ingen anledning att mina barn ska sprida reklam åt företag De sprider reklamen vidare utan att vara medvetna om det och utnyttjas på så sätt. dessutom är det anmärkningsvärt på det de luras att skicka vidare information - att de får mer poäng eller ökade vinstchanser... Man måste så klart tala om bakgrunden varför företagen gör som de gör. Trist, men det finns värre saker på Internet Beror på i vilket sammanhang och till vad eller vem. Ibland rör det sig om kampanjer såsom t.ex. rädda isbjörnen eller något annat och då känns det helt ok Samtliga 97 kommentarer till fråga 12 finns på Fråga svarande Numera kan man se att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans så kallad co-branding. Kelloggs frukostflingor marknadsförs med Starwars-filmer, GB-glass med Ice Age 3 och i årets Lego-katalog finns figurer som Byggare Bob, Indiana Jones och Star Wars. Vad anser du om så kallad co-branding? Procent Antal Bra 1,7 % 7 Acceptabelt 30,7% 127 Inte acceptabelt 41,8% 173 Det spelar ingen roll 18,8% 78 Vet inte 7 % 29 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Helt onödigt. Särskilt som om de produkter som co-brandas inte skulle behöva cobrandas - de är de mest onyttiga, för barnen mest lockande alternativen ändå. Acceptabelt när det är på produkter, då kan vi välja att köpa hem eller ej och diskutera. På Internet mer tveksamt, eftersom förälder inte har samma kontroll. Det är ändå upp till föräldrarna att våga stå emot och sätta sina egna regler för vad barnen får och inte får göra. Det är ok med Lego för där är det inte för att få barnen att äta något. Det är värre när det är företag som ska sko sig på andra varumärken för att få barnen att äta onyttigt. Då är det helt oacceptabelt. 17

18 För produkter som jag anser vara bra (som t.ex. Lego, det är en bra leksak) tycker jag det är fullt acceptabelt. För produkter som jag tycker är dåliga/onödiga (som exempelvis översockrade flingor) tycker jag det är dåligt. För en sällanköpsvara, som inte heller är särskilt dyr, som glass, är det inte optimalt men ok. Som förälder måste man lägga ner en del möda på att förklara att företagen bara använder produkten för att lura en att köpa mer. Då slipper man tjatet på sikt. Sedan får man också respektera att barnet blir nyfiket och provar produkten ibland. Så gör ju vi vuxna också, vi köper ju produkter för att t.ex. kändisar gjort oss uppmärksamma på den i reklam. Fult när det riktar sig till yngre barn, annars acceptabelt. Det lurar barnen till att vilja ha och tjatar på sina föräldrar att de ska få. När de sen har fått är det oftast någon fjantig leksak i förpackningen som är ointressant efter 2 minuter. Jag är så less på alla små onödiga leksaker som ungarna använder en gång och sedan kastar i något hörn! Onödigt slöseri med naturresurserna dessutom! Det är i slutändan föräldrarnas ansvar och beslut att eventuellt köpa hem en produkt som har lanserats på detta sätt, därav är det i det stora hela acceptabelt. Jag kan välja själv om jag vill köpa varan trots eller p.g.a. att de marknadsförs ihop. Har inte det alltid funnits? När jag var liten fick man Kalle Anka-figurer med vissa flingor. Visst ville man ha sådana saker men mina föräldrar köpte inte heller den sortens produkter. Det som lockar barnen att köpa vissa dyra och äckliga flingor som de egentligen inte tycker om är oftast den andra produkten. De har egentligen ingen som helst intresse av flingorna utan det är t ex Star Wars som lockar. Samtliga 120 kommentarer till fråga 13 finns på Fråga svarande Vad anser du om till exempel frukostflingor eller Lego marknadsförs tillsammans med figurer från filmer som har en åldersgräns, exempelvis Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (åldersgräns 11 år) eller Batmanfilmen Dark Knight (åldersgräns 15 år)? Procent Antal Det beror på vilken ålder produkten riktar sig till 80,5% 318 Det spelar ingen roll 11,4% 45 Vet inte 8,1 % 32 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Produkterna skall vända sig till den ålder filmerna vänder sig till. Dock har vi i Sverige högre åldersgräns på våld än många andra länder, vilket jag dock tycker är bra. Det här är en svår fråga. Jag jobbar på fritids och vet att de flesta barnen där har sett de här och liknande filmer. Det är inte bra att de ser sådant, men samtidigt kan jag förstå att Indiana Jones tilltalar barn och inspirerar till lek både fysiskt utomhus och i legovärlden. Den här avvägningen måste föräldrarna göra vilka filmer varje barn klarar. Återigen - viktigt att uppfostra sina barn till kritiskt tänkande. Det här får barnen att tro att det är tillåtet att se filmer med hög åldersgräns, att det bara är deras sina föräldrar som är tjatiga. Det blir legitimt att se dessa filmer i lägre åldrar då samhället (i deras ögon) visar denna acceptans. Alla vet och ser att flingorna riktar sig till barn. Föräldrar måste våga vara föräldrar och ha sina egna regler och våga säga nej trots att barnet vill ha något. Det kommer alltid att finnas saker barnet vill ha som jag inte 18

19 tycker är rätt för åldern men alla andra får ju...det måste man som förälder våga stå emot. Produkter som riktas till småbarn ska absolut inte marknadsföra saker som har en åldersgräns. Om en film har en åldersgräns så är det ju för att den inte är lämplig för småbarn. Då ska den ju självklart heller inte marknadsföras på produkter som är för småbarn. Väldigt dumt och fult gjort! Det är mitt val som förälder att se till vad jag köper och inte köper. Min 5åring älskar ju allt med Lego och pratar om Star Wars och Indiana Jones som han tror är enbart Legofigurer. Han har alltså inte fattat att det egentligen är spelfilmer så än så länge är det ju inte ett problem men den dagen han förstår det kommer det säkert bli mycket tjat om att få se filmerna. Vi är dock rätt restriktiva med vad barnen får se så det är väl bara att stålsätta sig. Den frågan är kluven.. Min son har tre gubbar Batman lego. Men har nöjt sig med dem. De såg bara roliga ut. Han har aldrig frågat efter att få se filmen. Vi har enkelt berättat något från filmen. Och han har nöjt sig med det. Han hittar på egna historier istället. Oj, egentligen tycker jag att det inte är lämpligt, men min 5-årige son spelar lego Batman och jag tycker att det är ett kul spel. Att det är lego har gjort att jag inte har tänkt på det som problematiskt! Min son får köpa och älskar legoprodukterna (Batman och StarWars), men får inte se filmerna. Jag som förälder ansvarar för att produkterna jag köper är lämpliga för mitt barn. Indiana Jones är för ett litet barn som aldrig sett filmerna en helt okänd typ och vi som föräldrar kan enkelt göra honom till en snäll äventyrare om vi vill. Har man filmer med åldergräns bör även produkterna som marknadsförs tillsammans med dessa rikta sig endast till motsvarande ålder eller äldre. Samtliga 102 kommentarer till fråga 14 finns på Fråga svarande Anser du att det är rimligt att material som barn uppmanas skicka in till olika företag övergår till företagets ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över? Procent Antal Ja, det är rimligt 10,4% 43 Nej, det är inte rimligt 71 % 294 Vet inte 18,6% 77 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Om det tydligt framgår så är det ju man själv som har valet Upphovsrätten bör gälla också för barn Om detta framgår av information som ges inför insändandet Det beror på vad det är för sorts material. Jag anser också att det tydligt ska framgå om så är fallet. Så har de flesta företag gjort mycket länge, se bara på gamla tidningar med olika tävlingarna. Om barnet på något sätt belönas om det är så att materialet används är det okej. Det beror också lite på barnets ålder. Kan kanske vara bra om vuxen okejar också. Så är det väl med de flesta tävlingar. Ta bara Bolibompa, där skickar barnen in teckningar. Fast det har väl också att göra med vad barnen ska skicka in. Jag måste nog få veta mer innebörd av den frågan. Om barn skickar in t ex teckningar skall det tydligt anges till vad företaget får använda teckningen. Och endast i det angivna syftet. 19

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt

Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt 1 Har ingenting med svensk kultur eller tradition att göra. Ett sätt för handeln att tjäna pengar. 2 Jag och mina barn tycker att det är superkul med

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer