Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm"

Transkript

1 Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

2 Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna I sammanfattningen nedan finns svaren på 10 av frågorna. Många yngre barn använder Internet 25 procent av Föräldrajuryns barn mellan 0-3 år och 90 procent av barnen i åldern 4-6 år använder Internet alltifrån några gånger i månaden till varje dag. En majoritet använder barnportaler mer eller mindre ofta Barnportaler är webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel lek och pyssel samlas. 72 procent av barnen använder barnportaler ofta eller ibland. En fjärdedel använder länkar från förpackningar Drygt en fjärdedel av barnen lockas in på företags webbplatser via en länk på en leksaks- eller livsmedelsförpackning. Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen En majoritet, 91 procent, av Föräldrajuryn anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att veta vem som står bakom en webbplats och vad syftet är med den. Inte acceptabelt att barnen sprider reklam 67 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt när barn uppmuntras att sprida och ladda ner bilder som hör ihop med ett varumärke. Ungefär hälften tycker att co-branding är okej Att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans, så kallad co-branding, delar Föräldrajuryn i två grupper. 42 procent tycker inte att det är acceptabelt, medan 50 procent tycker att det är acceptabelt eller inte spelar någon roll. Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans Ibland marknadsförs livsmedel eller leksaker med filmer som har en åldersgräns, på till exempel 11 eller 15 år. 81 procent av Föräldrajuryn anser att det beror på vilken ålder som produkten riktar sig till om det är okej eller inte. Orimligt att företag tar över det barnen skickar in En majoritet, 71 procent, av Föräldrajuryn tycker inte att det är rimligt att material som barn skickar in till företag övergår till företagens ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det. Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses 74 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att det saknas särskilda regler för marknadsföring till barn på Internet. 21 procent menar att den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll. På denna fråga fick man välja flera alternativ. Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän? Som avslutning på enkäten fick Föräldrajuryn välja att gå in på ett antal webbplatser och säga sin åsikt. Webbplatser med teman kring böcker, mjölk och i viss mån tandborstning (Bamse tandkräm) och lego verkar vara något mer okej än leksakshästar (My Little Pony) och spindelmän (Spiderman). För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor, tel , Ulrika Lamberth, informatör, tel , Webbsida: Blogg: 2

3 Innehållsförteckning Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet...2 Sammanfattning...2 Innehållsförteckning...3 Bakgrund och syfte...4 Svarsfrekvens...4 Bakgrundsfakta...4 Många använder barnportaler mer eller mindre ofta...5 En fjärdedel använder länkar från förpackningar...6 Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen...7 Inte acceptabelt att barnen sprider reklam...8 Ungefär hälften tycker att co-branding är okej...9 Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans...10 Orimligt att företag tar över det barnen skickar in...11 Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses...12 Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän?...13 Redovisning av samtliga frågor och svar...14 Tidigare undersökningar i Föräldrajuryn...23 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) Föräldrajury gör det möjligt för föräldrar att påverka i konsumentfrågor som rör barn. De som anmäler sig till Föräldrajuryn har möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post ungefär fyra gånger om året. Resultatet, som alltid publiceras på KfS hemsida, används när KfS diskuterar med näringslivet, myndigheter, organisationer och Coop. 3

4 Bakgrund och syfte Idag använder sig företag i allt större utsträckning av sajter på nätet med spel, tävlingar och andra aktiviteter för barn, som en del av sin marknadsföring och för att bygga sina varumärken. Många barn använder Internet och antalet sidor riktade till dem ökar snabbt. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad föräldrar tycker om denna utveckling. Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som skickades ut via e-post till Föräldrajuryns 1627 medlemmar. Den skickades ut den 27 maj 2009 och avslutades den 5 juni. Föräldrajuryn består av föräldrar som är medlemmar i Konsumententföreningen Stockholm. De är inte slumpmässigt utvalda utan har självmant anmält sig på vår webbplats eller rekryterats då Konsumentföreningen Stockholm deltagit på mässor och liknande. Man kan anta att en förälder i Föräldrajuryn är något mer engagerad än genomsnittsföräldern. Man kan också anta att det påverkar resultatet. Svarsfrekvensen för undersökningen är 39 procent, vilket är betydligt lägre än vanligt. Troligtvis har enkätens omfattning med fler frågor än normalt och frågans komplexitet bidragit till att det denna gång är färre antal svarande än normalt. Totalt har 567 personer i Föräldrajuryn har besvarat delar av undersökningen. Men, de som har barn som inte använder Internet har inte behövt svara på hela undersökningen, vilket innebär att det i slutändan är 424 personer som svarat på hela undersökningen, vilket gör att svarsfrekvensen sjunker ytterligare. Antalet svarande på varje fråga kan dock variera då några av de svarande inte har besvarat samtliga frågor. Information om antal svarande finns vid varje fråga. Bakgrundsfakta 86 procent av de svarande är kvinnor och 14 procent är män. 53 procent är mellan 35 och 44 år. 12 procent är mellan 30 och 34 år och 18 procent är mellan år. 21 procent av de svarande bor i tre-personershushåll, 49 procent av de svarande bor i fyrapersonershushåll, och 22 procent i hushåll med fem personer eller fler. 80 procent av de tillfrågade hade minst ett barn som använder Internet. De vars barn inte använde Internet behövde inte svara på resten enkäten. Föga förvånande, men väldigt tydligt är att ju äldre barnen är desto oftare använder de Internet. Majoriteten av barnen mellan 0-3 år använder aldrig Internet (75 procent), 15 procent gör det några gånger i månaden och 10 procent ett varierande antal dagar i veckan. Men, när de kommer upp i 4-6-årsåldern är det hela 45 procent som använder det några gånger i månaden, 28 procent 2-3 dagar i veckan och 11 procent 4-5 dagar i veckan. 5 procent använder det varje dag. Från 10-årsåldern och uppåt går man alltmer över till att använda Internet flera dagar i veckan och från 13 år och uppåt är det en majoritet som är inne varje dag. Samma tendens gäller hur lång tid man tillbringar vid datorn. 0-3-åringarna sitter oftast mindre än 30 minuter per gång (61 procent) eller upp till en timme (39 procent). Från 4 år och uppåt sitter de flesta mellan 30 minuter en timme per gång (64 procent) medan de äldre (från 10 år) sitter 1-2 timmar (45 procent) eller 2 timmar eller mer per gång (15 procent). Med andra ord ju äldre barn desto oftare och längre sitter de vid datorn. 4

5 Många använder barnportaler mer eller mindre ofta Barnportaler är webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel lek och pyssel samlas. 72 procent av barnen använder barnportaler ofta eller ibland. En fjärdedel använder det inte. Föräldrajuryn fick titta på två exempel på barnportaler: Barnportalen: SVT Bolibompa: 40% 35% 37% 35% 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 0% Ja, ibland Ja, ofta Nej Vet inte Diagram 1: Numera är det vanligt med barnportaler webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel samlas. Använder ditt/dina barn så kallade barnportaler? (422 svarande) 5

6 En fjärdedel använder länkar från förpackningar Drygt en fjärdedel av barnen lockas in på företagens webbplatser via en länk på en leksakseller livsmedelsförpackning. 2 procent gör det ofta och 26 procent gör det ibland. 65 procent använder sig aldrig av dessa länkar. Föräldrajuryn fick titta på två exempel: 70% 65% 60% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 0% Nej Ja, ibland Vet inte Ja, ofta 6% 2% Diagram 2: På livsmedelsförpackningar, leksaksförpackningar och trycksaker finns det ofta en webbadress till företagets webbplats där det finns aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel. Använder ditt/dina barn webbadresser från förpackningar och trycksaker? (420 svarande) 6

7 Viktigt att veta vem som står bakom webbplatsen En majoritet, 91 procent, av Föräldrajuryn anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att veta vem som står bakom en webbplats och vad syftet är med den. 60% 50% 49% 42% 40% 30% 20% 10% 6% 4% 0% Ja, mycket viktigt Ja, ganska viktigt Nej, det spelar ingen roll Vet inte Diagram 3: Är det viktigt för dig som förälder att veta vem som har publicerat webbplatsen som ditt barn är inne på och i vilket syfte det gjorts? (422 svarande) 7

8 Inte acceptabelt att barnen sprider reklam 67 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att barn uppmuntras att sprida och ladda ner bilder som hör ihop med ett varumärke. Endast 17 procent anser att det är acceptabelt. Av kommentarerna att döma så verkar huvudskälet vara att barnen inte ska användas i reklamsyfte. Samtidigt framkommer att det kan vara svårt att dra gränser. Är det ett gott syfte bakom, till exempel kampanjer för utrotningshotade djur, verkar det vara mer acceptabelt att barnen laddar ner och/eller skickar information vidare, än om det är ren reklam för en produkt. De risker som är förknippade med att ladda ner och sprida vidare (till exempel virus) är också ett skäl till att man inte gillar att barnen laddar ner och sprider saker vidare, men det har ju inte med marknadsföring att göra. Föräldrajuryn fick titta på ett exempel: 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 0% Inte acceptabelt 8% 8% Acceptabelt Vet inte Det spelar ingen roll 1% Bra Diagram 4: Vad anser du om att ditt/dina barn uppmuntras att sprida eller ladda ner bilder som hör ihop med och gör reklam för ett varumärke? (418 svarande) 8

9 Ungefär hälften tycker att co-branding är okej Att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans, så kallad co-branding, delar Föräldrajuryn i två grupper. 42 procent tycker inte att det är acceptabelt, medan 50 procent tycker att det är acceptabelt eller inte spelar någon roll. De som tycker att det är acceptabelt menar bland annat att det är upp till föräldrarna att kunna stå emot och välja om de vill köpa produkterna eller inte. Det framgår också att acceptansnivån ändras beroende på vad det är för produkt. Att Lego marknadsförs ihop med till exempel filmfigurer verkar vara mer okej än att sötade frukostflingor gör det. Flera föräldrar tar också upp problemet med att det oftast är de onyttiga produkterna som marknadsförs på detta vis och att det skapar onödiga tjat-konflikter mellan föräldrar och barn. 45% 42% 40% 35% 30% 31% 25% 20% 19% 15% 10% 7% 5% 2% 0% Inte acceptabelt Acceptabelt Det spelar ingen roll Vet inte Bra Diagram 5: Numera kan man se att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans så kallad co-branding. Kelloggs frukostflingor marknadsförs med Starwars-filmer, GB-glass med Ice Age 3 och i årets Lego-katalog finns figurer som Byggare Bob, Indiana Jones och Star Wars. Vad anser du om så kallad co-branding? (414 svarande) 9

10 Åldersgrupp som produkten riktar sig till avgör reklamacceptans Ibland marknadsförs livsmedel eller leksaker med filmer som har en åldersgräns, på till exempel 11 eller 15 år. 81 procent av Föräldrajuryn anser att det är beror på vilken ålder som produkten riktar sig till om det är okej eller inte. Riktar sig filmen och produkten till barn i samma ålderskategori är det med andra ord mer acceptabelt. Yngre barn kopplar kanske inte ihop film och figur, vilket följande kommentar får spegla: Den frågan är kluven.. Min son har tre gubbar Batman lego. Men har nöjt sig med dem, de såg bara roliga ut. Han har aldrig frågat efter att få se filmen. Vi har enkelt berättat något från filmen. Och han har nöjt sig med det. Han hittar på egna historier istället. Återigen tas också föräldrarnas ansvar att stå emot tjat från barnen upp. Att låta barnen få leksakerna, men inte se filmen är en kommentar som återkommer. Här ska också nämnas att många svarande efterlyste alternativet att man inte tycker att det acceptabelt alls och vi kan bara beklaga att det alternativet föll bort. Ett rimligt antagande när man ser till de kommentarer som fällts är att många inte tycker att den här typen av marknadsföring är bra. 90% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 8% 0% Det beror på vilken ålder produkten riktar sig till Det spelar ingen roll Vet inte Diagram 6: Vad anser du om till exempel frukostflingor eller Lego marknadsförs tillsammans med figurer från filmer som har en åldersgräns, exempelvis Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (åldersgräns 11 år) eller Batmanfilmen Dark Knight (åldersgräns 15 år). (395 svarande) 10

11 Orimligt att företag tar över det barnen skickar in En majoritet, 71 procent, av Föräldrajuryn tycker inte att det är rimligt att det material som barnen skickar in till företag övergår till företagens ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det. Bara 10 procent tycker att det är rimligt. Av kommentarerna att döma verkar dock förutsättningen då vara att det tydligt ska framgå innan man skickar in något vad som sker när det kommit in till företaget. Då har man själv valt menar en del av föräldrarna. Det kan också bero på vad det är för material en del tycker att det okej att teckningar skickas in, andra gör det inte. En del påpekar att detta inte är någon ny företeelse, utan har använts av företag i tävlingar under många år. 80% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 19% 10% 10% 0% Nej, det är inte rimligt Vet inte Ja, det är rimligt Diagram 7: Anser du att det är rimligt att material som barn uppmanas skicka in till olika företag övergår till företagets ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över det? (414 svarande) 11

12 Bättre regler för Internetmarknadsföring efterlyses 74 procent av Föräldrajuryn tycker inte att det är acceptabelt att det saknas särskilda regler för marknadsföring till barn på Internet som det finns när det gäller TV-reklam eller direktreklam till barn. 21 procent menar att den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll. Ett fåtal, 6 procent, tycker att det är acceptabelt eller bra som det ser ut idag. På denna fråga fick man välja flera alternativ. Inte acceptabelt 74% Den nuvarande lagstiftningen har spelat ut sin roll 21% Bra 3% Vet inte 3% Acceptabelt 3% Det spelar ingen roll 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diagram 8: Sverige har en strikt hållning när det gäller reklam till barn. TV-reklam riktad till barn och direktadresserade utskick till barn under 16 år är inte tillåtet. För marknadsföring på Internet finns det inte några liknande regler, vilket innebär att företag kan marknadsföra sig mot barn på Internet. Vad anser du om det? (412 svarande) 12

13 Webb för böcker och mjölk bättre än leksakshästar och spindelmän? Som avslutning på enkäten fick Föräldrajuryn välja att gå in på ett antal webbplatser och säga sin åsikt. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser, men några tendenser kan skönjas. var de två webbplatser som flest tyckte var bra eller acceptabla. En liten bit efter kom och Ungefär lika många som tyckte att My little Pony var acceptabel, tyckte att den inte var det. Nestlebaby.com och "Spiderman hamnade ännu lite längre ner. Webbplatser med teman kring böcker, mjölk och i viss mån tandborstning och lego verkar alltså vara något mer okej än leksakshästar och spindelmän. En orsak till att Nestlébaby inte uppskattas så mycket kan vara att den har webbspel för så små barn som 12 månader och uppåt. Två kommentarer från Föräldrajuryn: Sidor som är riktade till barn måste vara roliga saker och inte att sälja produkter som jag tyckte Spiderman och My Little Pony gjorde. Det första man såg var en stor text med produkter som barnen lätt hade fastnat vid. Arla och Bamsetand-sidan var bättre för de fyller ett annat syfte även om det var reklam för Bamses tandkräm och produkter också. Frågan om webbplatserna är inte helt lätt att svara på. Har snabbt kollat igenom dem, men det finns så mycket att läsa. Det jag spontant undrar är om barn i denna målgrupp verkligen behöver allt detta för sin utveckling och speciellt i alltför tidig ålder. Våra barn är äldre och besöker inte dessa sidor och har inte gjort det tidigare heller. Dom lyssnar mest på musik, kollar Youtube och chattar med kompisar. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7% 26% 18% 7% 43% 17% 31% 8% 7% 39% 8% 34% 16% 9% 35% 34% 29% 33% 23% 22% 7% 47% 18% 24% 8% 49% 42% 19% 35% Bra Acceptabel Inte acceptabel Vet inte Ej besökt Diagram 9: Nedan ser du ett urval av webbplatser riktade till barn? Vad tycker du om dem? Eftersom det är många webbplatser, så kan du själv välja hur många som du vill besöka, men vi uppskattar om du tittar på minst tre stycken. Om du ej besökt en webbplats, välj alternativet Ej besökt. (408 svarande) 13

14 Redovisning av samtliga frågor och svar Fråga svarande Ange kön. Procent Antal Kvinna 86 % 485 Man 14 % 79 Fråga svarande Ange din ålder. Procent Antal <20 år 0 % år 0,7 % år 2,5 % år 11,5% år 26,8% år 26,6% år 18 % år 9 % år 3,5 % år 0,5 % 3 >64 år 0,9 % 5 Fråga svarande Hur många personer finns i ditt hushåll? Fråga 4 Antal hemmavarande barn i ditt hushåll Frågan felkonstruerad och resultatet redovisas därför inte. Fråga svarande Vilket kön har ditt/dina barn? Pojke Flicka Har barn av båda könen 0-3 år 46,5% 41,3% 12,3% 4-6 år 44,4% 46,8% 8,8 % 6-9 år 48 % 49,1% 2,9 % år 45,1% 49,7% 5,2 % år 51,2% 42,6% 6,2 % år 41,3% 46,8% 11,9% Procent Antal 1 1,2 % 7 2 8,1 % ,5% ,7% eller fler 21,5%

15 Fråga svarande Använder ditt/dina barn Internet? Procent Antal Ja, minst ett av mina barn använder Internet 78,9% 422 Nej 21,1% 113 Fråga svarande Hur ofta använder ditt/dina barn Internet? Om du har två barn i samma ålderskategori, utgå från det barn som sitter längst tid vid datorn. Varje dag 2-3 dagar i veckan 4-5 dagar i veckan Några gånger i månaden Aldrig Svarande 0-3 år 0,0% 5,8% 3,8% 15,4% 75,0% år 5,6% 28,0% 11,2% 45,6% 9,6% år 8,8% 33,8% 16,9% 38,5% 2,0% år 38,4% 21,9% 27,4% 11,0% 1,4% år 67,7% 8,9% 21,0% 2,4% 0,0% år 87,9% 2,8% 9,3% 0,0% 0,0% 107 Fråga svarande Hur lång stund ungefär använder ditt barn Internet? 2 timmar eller mer per gång 1-2 timmar per gång 30 minuter -1 timme per gång Mindre än 30 minuter per gång Svarande 0-3 år 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% år 0,9% 21,4% 64,3% 13,4% år 1,4% 29,0% 61,4% 8,3% år 15,4% 44,8% 35,7% 4,2% år 36,1% 36,9% 22,1% 4,9% år 57,0% 33,6% 7,5% 1,9% 107 Fråga svarande Numera är det vanligt med barnportaler webbplatser där olika aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel samlas. Använder ditt/dina barn så kallade barnportaler? Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Procent Antal Ja, ofta 34,6% 146 Ja, ibland 37,2% 157 Nej 25,1% 106 Vet inte 3,1 % 13 15

16 Mina barn har Bolibompa-sajten som startsida. Sen har de Lego.com samt bamse.net som bokmärken och det är bara på de sidorna som de får vara själva. Just svt.se är välanvänd men det äldre barnet söker även på google på spel. Även Bamse, Astrid Lindgrens värld och liknande sidor har spel som besöks. Jag tycker det är ok så länge begränsningar finns med vilka typer av spel som publiceras och att det inte lockar till kostnader på något sätt och att vi som föräldrar sätter gränser för hur lång tid som kan brukas på spelande. Vi gillar lärande spel, typ Pettson där barnet t.ex. får räkna avancerat. 7 åringen använder svt.se-portalen.15-åringen använder ingen portal Samtliga 63 kommentarer till fråga 9 finns på Fråga svarande På livsmedelsförpackningar, leksaksförpackningar, trycksaker finns det ofta en webbadress till företagets webbplats där det finns aktiviteter för barn, till exempel spel och pyssel. Använder ditt/dina barn webbadresser från förpackningar och trycksaker? Procent Antal Ja, ofta 1,9 % 8 Ja, ibland 26,4% 111 Nej 65,2% 274 Vet inte 6,4 % 27 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: När yngsta barnet har fått/köpt själv någon leksak där det finns länkar på förpackningen så har hon provat och efter samråd med oss föräldrar ibland registrerat sig på webbplatsen. Men det är när leksaken är ny, sen glöms det bort och webbplatsen besöks inte mer. Inte på livsmedelsförpackningar, för sådana barninriktade produkter köper vi sällan, men kanske andra webbadresser. Mycket begränsat. Vi föräldrar har valt att skaffa bra spel så spelsajterna duger inte. I något enstaka fall kanske. Kollar en gång, sedan inget mer, oftast. Pratar om detta hemma, han vet min åsikt, att han ska vara försiktig och inte gå på allt. De vill bara göra reklam och tjäna pengar. Oftast så finns dessa på onyttiga livsmedel som riktar sig till barn (chokladflingor etc.) och vi köper inte dessa produkter. Mer reklam än bra vara. Samtliga 31 kommentarer till fråga 10 finns på Fråga svarande Är det viktigt för dig som förälder att veta vem som har publicerat webbplatsen som ditt barn är inne på och i vilket syfte det gjorts? Procent Antal Ja, mycket viktigt 48,6% 205 Ja, ganska viktigt 41,9% 177 Nej, det spelar ingen roll 5,7 % 24 Vet inte 3,8 % 16 Fråga svarande Vad anser du om att ditt/dina barn uppmuntras att sprida eller ladda ner bilder som hör ihop med och gör reklam för ett varumärke? 16

17 Bra 0,5 % 2 Acceptabelt 16,5% 69 Inte acceptabelt 66,7% 279 Det spelar ingen roll 8,1 % 34 Vet inte 8,1 % 34 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Både bra och dåligt, vi har gott om spel hemma, men vissa barn har inte råd med det, bra att det finns på nätet för dem. Barn ska inte användas i reklamsyfte Då allt sparas i oändlighet på nätet SKA man INTE uppmana barn att lägga in något som kan kopplas till dem. De är för unga för att veta eller ta ställning till detta nu Av två skäl, ett främst: att man inte ska ladda ned saker utan vidare, två: för att jag som förälder vill ta ett aktivt val om jag tycker reklamen är ok eller ej. Beror på varumärke - anser att i enstaka fall kan det vara acceptabelt. Inte så kul att företagen använder sig av barn för att sprida sina varumärken, men så länge det är oförargligt innehåll tycker jag att det är på rätt sida av gränsen. Kräver stort engagemang hos föräldrar för att ha en rimlig dialog om detta, självklart inte OK att barnen mer eller mindre ovetande blir reklampelare Det finns ingen anledning att mina barn ska sprida reklam åt företag De sprider reklamen vidare utan att vara medvetna om det och utnyttjas på så sätt. dessutom är det anmärkningsvärt på det de luras att skicka vidare information - att de får mer poäng eller ökade vinstchanser... Man måste så klart tala om bakgrunden varför företagen gör som de gör. Trist, men det finns värre saker på Internet Beror på i vilket sammanhang och till vad eller vem. Ibland rör det sig om kampanjer såsom t.ex. rädda isbjörnen eller något annat och då känns det helt ok Samtliga 97 kommentarer till fråga 12 finns på Fråga svarande Numera kan man se att två olika företags produkter marknadsförs tillsammans så kallad co-branding. Kelloggs frukostflingor marknadsförs med Starwars-filmer, GB-glass med Ice Age 3 och i årets Lego-katalog finns figurer som Byggare Bob, Indiana Jones och Star Wars. Vad anser du om så kallad co-branding? Procent Antal Bra 1,7 % 7 Acceptabelt 30,7% 127 Inte acceptabelt 41,8% 173 Det spelar ingen roll 18,8% 78 Vet inte 7 % 29 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Helt onödigt. Särskilt som om de produkter som co-brandas inte skulle behöva cobrandas - de är de mest onyttiga, för barnen mest lockande alternativen ändå. Acceptabelt när det är på produkter, då kan vi välja att köpa hem eller ej och diskutera. På Internet mer tveksamt, eftersom förälder inte har samma kontroll. Det är ändå upp till föräldrarna att våga stå emot och sätta sina egna regler för vad barnen får och inte får göra. Det är ok med Lego för där är det inte för att få barnen att äta något. Det är värre när det är företag som ska sko sig på andra varumärken för att få barnen att äta onyttigt. Då är det helt oacceptabelt. 17

18 För produkter som jag anser vara bra (som t.ex. Lego, det är en bra leksak) tycker jag det är fullt acceptabelt. För produkter som jag tycker är dåliga/onödiga (som exempelvis översockrade flingor) tycker jag det är dåligt. För en sällanköpsvara, som inte heller är särskilt dyr, som glass, är det inte optimalt men ok. Som förälder måste man lägga ner en del möda på att förklara att företagen bara använder produkten för att lura en att köpa mer. Då slipper man tjatet på sikt. Sedan får man också respektera att barnet blir nyfiket och provar produkten ibland. Så gör ju vi vuxna också, vi köper ju produkter för att t.ex. kändisar gjort oss uppmärksamma på den i reklam. Fult när det riktar sig till yngre barn, annars acceptabelt. Det lurar barnen till att vilja ha och tjatar på sina föräldrar att de ska få. När de sen har fått är det oftast någon fjantig leksak i förpackningen som är ointressant efter 2 minuter. Jag är så less på alla små onödiga leksaker som ungarna använder en gång och sedan kastar i något hörn! Onödigt slöseri med naturresurserna dessutom! Det är i slutändan föräldrarnas ansvar och beslut att eventuellt köpa hem en produkt som har lanserats på detta sätt, därav är det i det stora hela acceptabelt. Jag kan välja själv om jag vill köpa varan trots eller p.g.a. att de marknadsförs ihop. Har inte det alltid funnits? När jag var liten fick man Kalle Anka-figurer med vissa flingor. Visst ville man ha sådana saker men mina föräldrar köpte inte heller den sortens produkter. Det som lockar barnen att köpa vissa dyra och äckliga flingor som de egentligen inte tycker om är oftast den andra produkten. De har egentligen ingen som helst intresse av flingorna utan det är t ex Star Wars som lockar. Samtliga 120 kommentarer till fråga 13 finns på Fråga svarande Vad anser du om till exempel frukostflingor eller Lego marknadsförs tillsammans med figurer från filmer som har en åldersgräns, exempelvis Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (åldersgräns 11 år) eller Batmanfilmen Dark Knight (åldersgräns 15 år)? Procent Antal Det beror på vilken ålder produkten riktar sig till 80,5% 318 Det spelar ingen roll 11,4% 45 Vet inte 8,1 % 32 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Produkterna skall vända sig till den ålder filmerna vänder sig till. Dock har vi i Sverige högre åldersgräns på våld än många andra länder, vilket jag dock tycker är bra. Det här är en svår fråga. Jag jobbar på fritids och vet att de flesta barnen där har sett de här och liknande filmer. Det är inte bra att de ser sådant, men samtidigt kan jag förstå att Indiana Jones tilltalar barn och inspirerar till lek både fysiskt utomhus och i legovärlden. Den här avvägningen måste föräldrarna göra vilka filmer varje barn klarar. Återigen - viktigt att uppfostra sina barn till kritiskt tänkande. Det här får barnen att tro att det är tillåtet att se filmer med hög åldersgräns, att det bara är deras sina föräldrar som är tjatiga. Det blir legitimt att se dessa filmer i lägre åldrar då samhället (i deras ögon) visar denna acceptans. Alla vet och ser att flingorna riktar sig till barn. Föräldrar måste våga vara föräldrar och ha sina egna regler och våga säga nej trots att barnet vill ha något. Det kommer alltid att finnas saker barnet vill ha som jag inte 18

19 tycker är rätt för åldern men alla andra får ju...det måste man som förälder våga stå emot. Produkter som riktas till småbarn ska absolut inte marknadsföra saker som har en åldersgräns. Om en film har en åldersgräns så är det ju för att den inte är lämplig för småbarn. Då ska den ju självklart heller inte marknadsföras på produkter som är för småbarn. Väldigt dumt och fult gjort! Det är mitt val som förälder att se till vad jag köper och inte köper. Min 5åring älskar ju allt med Lego och pratar om Star Wars och Indiana Jones som han tror är enbart Legofigurer. Han har alltså inte fattat att det egentligen är spelfilmer så än så länge är det ju inte ett problem men den dagen han förstår det kommer det säkert bli mycket tjat om att få se filmerna. Vi är dock rätt restriktiva med vad barnen får se så det är väl bara att stålsätta sig. Den frågan är kluven.. Min son har tre gubbar Batman lego. Men har nöjt sig med dem. De såg bara roliga ut. Han har aldrig frågat efter att få se filmen. Vi har enkelt berättat något från filmen. Och han har nöjt sig med det. Han hittar på egna historier istället. Oj, egentligen tycker jag att det inte är lämpligt, men min 5-årige son spelar lego Batman och jag tycker att det är ett kul spel. Att det är lego har gjort att jag inte har tänkt på det som problematiskt! Min son får köpa och älskar legoprodukterna (Batman och StarWars), men får inte se filmerna. Jag som förälder ansvarar för att produkterna jag köper är lämpliga för mitt barn. Indiana Jones är för ett litet barn som aldrig sett filmerna en helt okänd typ och vi som föräldrar kan enkelt göra honom till en snäll äventyrare om vi vill. Har man filmer med åldergräns bör även produkterna som marknadsförs tillsammans med dessa rikta sig endast till motsvarande ålder eller äldre. Samtliga 102 kommentarer till fråga 14 finns på Fråga svarande Anser du att det är rimligt att material som barn uppmanas skicka in till olika företag övergår till företagets ägo och ger dem rätt att fritt förfoga över? Procent Antal Ja, det är rimligt 10,4% 43 Nej, det är inte rimligt 71 % 294 Vet inte 18,6% 77 Ett urval av Föräldrajuryns egna kommentarer: Om det tydligt framgår så är det ju man själv som har valet Upphovsrätten bör gälla också för barn Om detta framgår av information som ges inför insändandet Det beror på vad det är för sorts material. Jag anser också att det tydligt ska framgå om så är fallet. Så har de flesta företag gjort mycket länge, se bara på gamla tidningar med olika tävlingarna. Om barnet på något sätt belönas om det är så att materialet används är det okej. Det beror också lite på barnets ålder. Kan kanske vara bra om vuxen okejar också. Så är det väl med de flesta tävlingar. Ta bara Bolibompa, där skickar barnen in teckningar. Fast det har väl också att göra med vad barnen ska skicka in. Jag måste nog få veta mer innebörd av den frågan. Om barn skickar in t ex teckningar skall det tydligt anges till vad företaget får använda teckningen. Och endast i det angivna syftet. 19

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Föräldrajuryn - om badkläder till barn

Föräldrajuryn - om badkläder till barn Föräldrajuryn - om badkläder till barn Maj 2009 Konsumentföreningen Stockholm Bakgrund I maj 2009 uppmärksammade en medlem i Konsumentföreningen Stockholm oss på att en trekantsbikini i storlek 92 och

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn - om marknadsföring av livsmedel till barn Juli 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om marknadsföring

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn om skolkafeterior. Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om skolkafeterior Mars 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Varannan förälder i Föräldrajuryn tycker att elever på högstadiet och uppåt ska ha tillgång till skolkafeteria.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004

Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004 Resultat Föräldrajury om marknadsföring av livsmedel till barn september/oktober 2004 Bakgrund Idag är fler barn överviktiga än tidigare och barns hälsa har kommit att diskuteras livligt. Orsakerna bakom

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Medlemspanelen. - om marknadsföring av naturkosmetik. Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Medlemspanelen - om marknadsföring av naturkosmetik Oktober 2009 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om inställningen

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Dialogkort om internet

Dialogkort om internet Dialogkort om internet Dialogkorten är ett verktyg framtaget av Medierådet för att stödja diskussioner kring barns och ungdomars användning av internet. Använd korten för att utbyta erfarenheter med varandra;

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

40 minuter om ungas nätvardag Ett föreläsningsmaterial från Surfa Lugnt

40 minuter om ungas nätvardag Ett föreläsningsmaterial från Surfa Lugnt 40 minuter om ungas nätvardag Ett föreläsningsmaterial från Surfa Lugnt Om Surfa Lugnt Nationellt initiativ mellan företag, myndigheter o frivilligorganisationer. Budskap Var närvarande i ditt barns vardag

Läs mer

Hur ser ungas nätvardag ut?

Hur ser ungas nätvardag ut? Om ungas nätvardag Hur ser ungas nätvardag ut? Den vanligaste aktiviteten för 13-18-åringar är sociala medier Dagens 3-åringar använder nätet i ungefärligen samma utsträckning som 7 8-åringarna 2010 Över

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Personalen arbetar medvetet med att 7 2 skapa ett positivt klimat i barngruppen. Aktiviteterna som erbjuds på fritids är bra.

Personalen arbetar medvetet med att 7 2 skapa ett positivt klimat i barngruppen. Aktiviteterna som erbjuds på fritids är bra. fsk Enkät till föräldrar, fritidshemmet Jag har en pojke flicka 9 Mitt barn går i klass stämmer mycket bra stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte Mitt barn tycker om att vara på fritids 6 2 1 =ej

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granliden Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1,5 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 3 D. Oftast 17 25,4 E. Alltid 47 70,1

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning En stor del av Medlemspanelen (79 procent) anser att det är vilseledande

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Barnens Internet. Rädda Barnen på Åland Maria Söreskog. http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet

Barnens Internet. Rädda Barnen på Åland Maria Söreskog. http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet Barnens Internet Rädda Barnen på Åland Maria Söreskog http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet Barnens Internet Medarrangör av skolfred Förebyggande När något hänt Kvällens innehåll Tv- och dataspel Sociala

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Under 2014 har Barnens Internet deltagit i föräldramöten på 13 av lågstadieskolorna samt 17 av daghemmen. Här finns en sammanfattning av

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Mantha Kasagianni Kvällens upplägg o Kort information om sektionen för förebyggande arbete o Insatser på skolor I Botkyrka o Barns svar med diskussioner

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Hat och kränkningar. på internet. En vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn.

Hat och kränkningar. på internet. En vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn. Hat och kränkningar på internet En vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn www.statensmedierad.se 1 Till dig som är förälder HEJ! Är du orolig när ditt barn är på internet? Vad är ditt ansvar

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Generationsmöten Tillfälle för lärande? En undersökning av projektet Seniorer i skolan

Generationsmöten Tillfälle för lärande? En undersökning av projektet Seniorer i skolan Generationsmöten Tillfälle för lärande? En undersökning av projektet Seniorer i skolan Emma Olsson Ida Persson Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 2008-06-02 Inledning När

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Unga, sex och internet. Hösten 2010

Unga, sex och internet. Hösten 2010 Unga, sex och internet Hösten 2010 Medierådet Kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Kommitté inom Regeringskansliet Syfte: att minska riskerna för skadlig mediepåverkan och stärka barn och unga

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Mer och Mindre studien - detta har vi lärt oss

Mer och Mindre studien - detta har vi lärt oss Mer och Mindre studien - detta har vi lärt oss Inspirationsdag om barn och fetma 16 september 2014 Anna Ek, dietist, doktorand Mahnoush Etminan Malek, dietist En smakbit av studien Mer och Mindre studien

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014 Lisa Eriksson och Perra Jansson Syfte och mål Syfte Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barnets lärande

Läs mer