askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "askalon Valves Engineering Asset Management Service Education"

Transkript

1 askalon Valves Engineering Asset Management Service Education

2 ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. ENGINEERING ASKALON analyserar statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. ASSET MANAGEMENT ASKALON erbjuder genomtänkta serviceinsatser av processindustrins ventiler på plats hos kund eller i egen verkstad. SERVICE ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. EDUCATION

3 PROCESSINDUSTRINS VÅGBRYTARE Vi tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Som kund möter du dem nästan dagligen. Vårt drygt 50 man starka lag av projektledare, ingenjörer och servicetekniker. Skickliga specialister som vet att varje processapplikation är unik och som har kunskapen att skräddarsy en lösning för varje behov. Problemlösare med lång erfarenhet från reglering av industriella flöden som ur vårt breda program av ventiler och övervakningssystem tar fram lösningar som verkligen fungerar. Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Vi tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner för förebyggande underhåll och service. Genom ett rikt utbud av utbildningar och seminarier erbjuds dessutom möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling av våra kunders tekniker. Mats Warnqvist VD

4 VALVES Totalansvar för kompletta ventilleveranser Askalon är en av ventilbranschens största aktörer. Vi kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. Dimensionering Ventilval Dokumentation Kontroll Leverans Utbildning Kraven från processindustrins olika verksamhetsgrenar varierar. Som partner måste vi därför ha specialistkunskaper inom ett flertal områden för att du som kund alltid ska känna dig trygg i diskussioner kring viktiga projekt. Askalon har produkter och lösningar för applikationer såväl inom chryogeniska processer som för reglering av överhettad ånga, matarvatten och doseringar av kemikalier. Avancerad reglering av tvåfasflöden, stora trycksänkningar och friblåsningar med ljud och vibrations- Fisher reglerventiler problem är uppgifter som våra ingenjörer optimerar vad gäller utrustning och installation. Höga krav inom PED, ASME, läckageklasser och materialcertifikat tillhör likaså vår vardag. Reglerventiler Askalons program av reglerventiler är brett och har sin grund i Fisher Controls, en division av Emerson Process Management. Företaget anses vara en av världens främsta inom området och går i spetsen för produktutveckling och kvalitet. Programmet täcker allt från standardbetonade lågtrycksapplikationer till krävande lösningar för höga tryck och temperaturer. Valet av reglerventil görs med utgångspunkt från aktuell applikation och anläggningens reglertekniska krav. Till hjälp finns vår egen erfarenhet samt resultat från våra leverantörers laboratorier. Som kund har du full tillgång till det senaste inom ventilutveckling. Fishers reglerventiler förses med Fieldvue lägesregulatorer som kommunicerar med underhållssystemet AMS Suite. Övervakningen av ventiler och transmittrar sker on-line, vilket säkrar processen mot smygande fel och försämrad prestanda i reglerkretsen. 4

5 Avstängningsventiler Reglerventiler Säkerhetsventiler Avstängningsventiler Samarbete med Pentair ger oss tillgång till ett brett sortiment av avstängningsventiler, från små kulventiler till stora trippelexcentriska vridspjäll. Ställdon med instrument för Fieldbus och ProfiBus-kommunikation eller Wireless-överföring finns som standard. Ventilerna används dessutom i SIS-klassade processavsnitt med Fieldvue lägesregulator, då med tester som partial stroke test som standard. Säkerhetsventiler Säkerhetsventilen är grunden för rörsystemets säkerhet. Då ledningstrycket överstiger inställd tryckgräns öppnas ventilen, trycket i ledningen sänks och risken för olyckor reduceras. Rätt ventil och rätt dimensionering är avgörande för att uppfylla säkerhetskraven. Pentairs program av fjäderförspända och pilotstyrda säkerhetsventiler samt redundanta safety selectors ökar säkerheten ytterligare. Pentairs luftstyrda avstängningsventiler Pentairs avstängningsventiler 5

6 ENGINEERING Ombyggnationer/processmoduler Askalon har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. Med kundens krav som utgångspunkt tar vi fram konstruktionsförslag med hänsyn till flöden, tryck och temperaturer. Avsnitten byggs som moduler i egen verkstad, alternativt direkt i kundens anläggning. Flödesberäkning CAD Komponentval Installation Igångkörning Utbildning Ombyggnadsprojekt En modern processindustri är sällan statisk. Återkommande förbättringskrav leder ofta till justerade flöden, vilket också innebär förändringar på anläggningens rörsystem och ventiler. Askalon tar ett totalansvar för ombyggnation av processavsnitt. Vi svarar för dimensionering och konstruktion, bygger färdiga processystem och levererar nyckelfärdigt. Avsnitten byggs som moduler i egen verkstad, alternativt direkt i kundens anläggning. Våra ingenjörer är erkänt duktiga på flödesberäkning för reglerventiler, vilket säkerställer en bra funktion på hela processen. Kompetensen ger stora mervärden för kunder som normalt förlitar sig på inhyrda konsulter. Med Askalon som leverantör har du en partner som klarar hela projektet. Ånga och kondensat är specialområden med stora krav på kunskap och erfarenhet där Askalon erbjuder viktiga applikationer som tryckreducering av ånga och vatten, ångkylningar etc. Med våra ingenjörers hjälp kan dagliga problem som kavitation och flashing undvikas. Ånginsprutningssystem Vid höga belastningar i gasturbinanläggningar kontrollerar ånginsprutning förbränningstemperaturen, och därmed utsläppen av kväveoxider. Ångflödet regleras i förhållande till bränsleflödet. Spärrångmoduler Ombyggnation Spärrångmoduler trycksätter ångturbinens axeltätningar. Vid start reduceras färskånga och under drift tryckregleras läckageflödet från turbinen. Ångan till turbinens lågtryckstätning kyls till 150 C genom insprutning av vatten. Kylvatten som inte förångas avskiljs i en vattenseparator. 6

7

8 ASSET MANAGEMENT Tillståndsbaserat underhåll Reparations- och stilleståndskostnader förorsakade av slitage eller tekniska fel orsakar årligen stora kostnader. Med bra kontroll på anläggningens kondition kan du i tid förutse problemen och planera ditt underhåll. Vi hjälper dig analysera statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. Design Installation Genomförande Integration Dokumentation Utbildning Periodiska tillståndskontroller Regelbunden vibrationsmätning och analys på roterande maskiner som pumpar, kompressorer och turbiner ger information om utrustningens status. Förebyggande åtgärder ger beslutsunderlag för att minska vibrationerna och finna orsaken. Askalon tillhandahåller både avancerad mätutrustning och den personal som kan göra analyserna. Shut-down-system CSI 6500 Shut down- system med analys CSI Instrument för vibrationsanalys Många maskiner t.ex turbiner och raffinörer kräver kontinuerlig övervakning. Med snabba och tillförlitliga säkerhetssystem kan allvarliga konsekvenser vid ett fel begränsas eller helt förhindras. Vid sidan av sina skydd- och trippfunktioner utför CSI 6500 kontinuerligt även analys och trendning av felorsakerna. Övervakning Ett allvarligt fel på en reglerventil kan släcka ner en hel fabrik i timmar med enorma kostnader som följd. En reglertekniskt försämrad ventil förorsakar på samma sätt varje minut förluster i processen. Med AMS Underhållssystem övervakas fältinstrument och ventiler kontinuerligt. Eventuella fel ger tydliga larm till drift- och underhållstekniker. Ventildiagnostiken på reglerventiler ger, förutom spår av kommande fel, även en försäkring av att ventilernas reglerförmåga bibehålls över tiden. Tillståndskontroll 8

9 ASSET SET MANAGEMENT DASHBOARD MACHINERY HEALTH MANAGEMENT PROCESS E EQUIPMENT MONITORING M ASSET MANAGEMEN MANAGEMENT GRAPHICS INSTRUMENT & VALVE MANAGEMENT ELECTRICAL MANAGEMENT OTHER ASSETS AMS Suite underhållssystem Med den automatiska intelligensen i underhållssys- Diagnostikfunktionerna ger ett genomtänkt informa- temet AMS Suite förbättras produktionens tillgäng- tionsunderlag tillräckligt för att kunna utföra de rätta lighet och prestanda genom övervakning av all pro- underhållsinsatserna. cessutrustning. Askalons supportavdelning ger kontinuerligt stöd inom samtliga delar av AMS Suite. Systemet är uppkopplat till ett nätverk där samt- liga fältinstrument, reglerventiler och roterande utrustning finns representerade. Ventildiagnostik Vibrationsanalys 9

10 SERVICE Service Askalon erbjuder processindustrin ett vältrimmat samarbete kring service och underhåll av ventiler. Ventildiagnostik avgör om du behöver plocka ner ventilen för att renovera den på verkstaden eller om man kan göra jobbet med ventilen i ledningen. Här finns stora besparingar att göra, både i tid och pengar. Fieldvue för alla reglerventiler Reglering Diagnostik Genom sitt utvecklade system för övervakning och lägesreglering har Fieldvue lägesregulator blivit den standard som många processindustrier väljer. Fieldvue kan med fördel användas på alla viktiga reglerventiler. Ventildiagnostik Service Service av reglerventiler Processindustrins filosofi för underhåll och service är under stark förändring. Ny teknik för kontinuerlig övervakning och tillståndsbaserat underhåll utvecklas och implementeras i rask takt. Nya intelligenta lägesregulatorer utgör en plattform för totalförändringar av underhållsstrategin. Askalon hjälper till med införandet av den nya tekniken. Likaså med utformandet av teststandards, diagnostiska system och arbetet kring personalcertifiering. Ventildiagnostikens mervärden vid test och analys av reglerventilers tillstånd är väl dokumenterade. Askalons serviceavdelning har under många år varit vägledande inom området och våra rutiner är idag väl förankrade i företagens kvalitetssystem. AMS Valve Link och Flowscanner är välkända namn på de system som används. Inför underhållsstoppet ger diagnostiken svar på flera av de vanligaste frågorna. Måste jag byta spindeln? Är ventilen för stor? Är ställdonet tillräckligt snabbt? Vilka reservdelar behöver jag? Måste jag ta ner ventilen? Ventildiagnostiken hanteras i PC-miljö alternativt med en 475 handkommunikator. Service av reglerventiler Egen serviceverkstad 10

11 Utbildning En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. Med ökade kunskaper kring ventildiagnostik och övervakningssystem kan du på egen hand förbättra anläggningens reglerkretsar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp. ASKALON UTBILDNINGSCENTER tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. På plats i moderna kurslokaler erbjuds kontinuerligt en rad schemalagda kurser. Vid önskemål står vi även till tjänst med specialprogram för kundspecifika behov. Nyfíken på kursprogrammet? Läs mer på

12 Försäljnings- och serviceorganisation ASKALON är en etablerad aktör inom nordisk processindustri. Vårt huvudkontor finns på Hammarö utanför Karlstad. Vi har dessutom servicekontor på ett flertal orter i Sverige, Danmark och Finland. FINLAND Pirkkala SVERIGE Vantaa Karlstad Stockholm Dals Långed Norrköping DANMARK Herlev Esbjerg Sverige/Huvudkontor: Nolgårdsvägen 11, SE Hammarö, Sweden, Tel , Fax Berlin Danmark: Generatorvej 8A, DK-2860, Søborg, Danmark, Tel Finland: Hakamäenkuja 5, FIN Vantaa, Finland, Tel Sachsen PREFERENS / Foto: Lasse Forsberg, Jan-Olof Hesselstedt / Tryck: CityTryck / Tryckår: 2013

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning

Världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning mätteknik En kundtidning från Endress+Hauser AB Nr 1 2012 Avloppsreningsverket Lynetten har ritats av Creoarkitekter. Köpenhamns kommun eftersträvar att även funktionella byggnader i staden ska ha en fin

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

AUDIO VIDEO UTRUSTNING

AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION & MÖTEN AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Nyttja tid och resurser smartare

Nyttja tid och resurser smartare Nyttja tid och resurser smartare www.conscriptor.se 1 Jag har ett väldigt roligt jobb, mycket på grund av kontakten med mina kunder och sekreterarlaget, säger Sabine Geiser Kolehmainen. Hon är teamledare

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer