BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET"

Transkript

1 BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings intervall på 12 till 13 månader leder till fler kalvar under kons livstid och ger en större genomsnittlig mjölkavkastning per dag. Kor med långt kalvningsintervall har en lägre produktion under en längre period och har i allmänhet Längre sintidsperioder. Många kor gallras ut varje år eftersom de inte är dräktiga eller för att de blev gravida för sent. Två primära faktorer påverkar kalvnings intervallet, nämligen - brunstkontroll och dräktighet. Denna publikation kommer att diskutera faktorer som påverkar brunsten. Problem med brunstkontroll kan orsakas av hög produktion, dåliga fötter och ben, hala ytor, näringsmässiga bristfälligheter, sjukdomar, miljö och ärvda egenskaper. Den mest vanliga orsaken till dålig brunst upptäckt är att man inte tittar efter brunst tillräckligt ofta eller tillräckligt länge. En av de mest frustrerande jobben för mjölkbönder är att upptäcka kor i brunst. Även i mjölkkobesättningar är det upp till 50 procent av kornas brunst som inte rapporteras. Förmodligen fungerar 80 procent eller mer av alla reproduktiva kor normalt och visar brunst. Brunstkontroll är ännu svårare om mjölkbonden sysslar med plantering, skörd eller andra arbeten på gården. Skapa ett schema För att förbättra brunstkontrollen, inrätta ett särskilt schema och gör en person ansvarig för kontrollen. Andra personer kan vara inblandade i att upptäcka brunster, men de bör rapportera sina observationer på en särskild blankett eller till den person som är ansvarig. Utveckla för vana att kolla kor vid bestämda tider varje dag. Kor bör övervakas i minst tre gånger dagligen. Bästa observationerna på brunst görs; : före morgon mjölkningen påbörjas. i början av eftermiddagen. efter sysslorna är klara på kvällen. Figur 1. De mest framgångsrika brunstkontroll programmen omfattar en rutin av visuella observationer för heat. Tabell 1. Effektivitet i brunstkontroll med total observationstid per dag! Antal gånger/dag 10 minuter 20 minuter 30 minuter 60 minuter 1 22% 31% 36% 39% 2 33% 43% 55% 61% 3 45% 55% 65% 71% 4 49% 61% 71% 78% Om bara två iakttagelser kan göras dagligen, titta på korna innan verksamheten startar på morgonen och efter att kvälls sysslorna är klara. En annan möjlig är att titta under soluppgång och solnedgång om att schemat är mer praktiskt genomförbar. Varje observations period bör pågå i minst 20 till 30 minuter (tabell 1). Det kommer att finnas en betydande variation i tid mellan visad upphopp för varje enskilt djur. Några kor kommer att vara mycket aktiv med flera upphopp i 15 till 20 minuter, medan andra kor får ett upphopp under denna tidsperiod. Kor som inte är särskilt aktiva kan ha mer än 20 till 30 minuter mellan upphoppen. 1

2 Kom ihåg att kor visar fler tecken på brunst när annan verksamhet är minimal - inte under mjölkning eller utfodring tid (tabell 2 och figur 2). På grund av detta är bästa tiden att titta efter tecken på brunst varierande från gård till gård. De olika perioderna av observationer ska vara så långt ifrån varandra som möjligt, eftersom en del kor kommer att vara i brunst i sex till åtta timmar eller mindre. Vilken tid på dagen att kor visar tecken på brunst kan flyttas på grund av extrema miljöer. I kallt väder, kan fler upphopp inträffa under den varma delen av dagen, medan det omvända gäller i varmt sommarväder (se figur 2). Det är också viktigt att observera för brunst i ett område där kor har de bästa förutsättningar för att inte halka när hon rider. Figur 2. Effekter av mjölkning på upphopps aktivitet. I en studie, undersökte vi var upphopp och andra sexuella aktiviteter för kor skedde. Över 89 % av upphoppen och 86 % av sexuell aktivitet inträffade i utfodrings området. Endast en liten mängd verksamhet ägde rum i gångarna och praktiskt taget inget i mjölkningsstallet. Tabell 2. Effekt av Management Vet vilka kor som ska Kollas Föra register så den reproduktiva status för varje ko är känd. I större besättningar, färgkodas djur för att ange sin reproduktiva status. Använd hals taggar, hals kedjor, band ben och/eller krita. För exempel ko som bör semineras kan ha en rött hals märke, medan en ko som har seminerats men inte bekräftats dräktig kan ha grönt hals märke. För besättningar med mer än en grupp, att kor att betäckas ska vara i en grupp Gör en lista över kor som skall semineras 0ch en över kor som har seminerats men ännu inte bekräftats dräktiga. Titta på dessa kor noggrant, särskilt de som är 18 till 24 dagar från sista heatet period och de seminerade intill 48 dagar efter seminationen. 2

3 Veta vad man ska titta efter Läs om hur brunstiga kor beter sig. I allmänhet en ko som står stadigt under upphopp i brunst, om inte det finns någon anledning att misstänka något annat. Bortsett från stående kan kor i brunst bete sig helt annorlunda. Vissa kor är aggressiva i upphopp och står för en dag, medan andra kor står för att köras runt en till två timmar. En liten andel av kor får inte stå för alla. Observera dina kor noggrant eftersom ett typiskt upphopp kan pågå endast 5 till 10 sekunder. En ruggig tailhead, lera på ryggen eller sidorna, en svullen vulva eller en tydlig slem på vulva region kan tyda på en ko i brunst. Förändringar i kons beteende, såsom nervositet, att vara utanför foder liksom söker en annan ko, är ytterligare indicier att ett djur kan vara i tidig brunst. Även om dessa andra tecken kan bekräfta upptäckt brunst, kan det leda till fel om inte det åtföljs av det bästa tecknet - kon fast stående ordentligt för att köras. Använd brunstkontroll hjälpmedel Om Efter att ha provat ovanstående, brunst upptäckten inte är tillfredsställande, överväg att använda annat hjälpmedel för brunstupptäckt. Kombinationer av brunstkontroll stöd kan också förbättra noggrannheten för upptäckt. De vanligaste brunstkontroll-hjälpmedel omfattar: (1) Märkning kritor som används på rumpan av kon och sedan är utsmetad om kon är Riden. (2) Tryckkänsligt kuddar som limmas på gumpen av kon och avger en röd vätska när plattan är belastad av ridande ko. (3) Stegräkning som finns möjlighet att installera i moderna mjölkgropar kan erhållas. Hos vissa märken läses dessa av vid mjölkning alternativt i foder stationer och uppdaterar då datorn som varnar om kon varit mer aktiv än normal. Westfalia visar brunst på dataskärmen i en brunst-kalender vilket ger dig en fantastisk överblick över dina kor. SAC visar aktuella djur på listor. Alfa tar över uppgifterna fortlöpande över radio länk och visar aktuella kor på varningslistor. Heat Time är ett fristående system och har bland annat varningslampa som blinkar om det varit aktivitet. Båda dessa senare hängs en särskild stegräknare på kons hals. (4) Ytterligare hjälpmedel är TV övervakning. Progesteronprov. Med en kombination av säkra brunsttecken och olika hjälpmedel kan du förbättra brunstkontrollen och få bättre dräktighet. Brunstsynkronisering Olika hormonbehandling av kvigor finns att tillgå och är ett gott hjälpmedel för embryo inläggning liksom under sommaren för att få kvigorna seminerade vid rätt tidpunkt och ålder. Om kvigorna undersöks för gulkropp alternativt 8 dagar efter observerad brunst räcker en hormonspruta. Alternativet är 2 sprutor med 11 dagars mellanrum. Sammanfattning Brunst upptäckt kan vara ett mycket frustrerande och kostsamt problem. Med att upprätta tidsplaner för att upptäcka brunst, iaktta korna när andra aktiviteter är minimal. Att observera störningar i kornas rutin under utfodring och mjölkning än förekomsten av brunst under nattens timmar. (1) Viktigt är att veta vilka kor som förväntas komma i brunst. (2) Vilka kor som skall semineras inom närmaste tiden och vilka som kan komma igen. (3) Att undersöka dräktighet så att dessa kor kan avkopplas från all brunst övervakning. (4) Att kontrollera kor som ej visat brunst. Nya Management Program som fås med nyare mjölkstall är ett formidabelt hjälpmedel. Men dessa fungerar inte om du inte ger in alla uppgifter om kalvningar, brunster, semineringar samt dräktighet. Nu får du även lämplig sintidsläggning därmed är ingenting glömt. Alla uppgifter skall alltid göras omedelbart efter händelsen eller kan dom glömmas bort! Genomsnittligt går det åt 2 semineringar för att få en ko dräktig alltså 50%. Även om hon kommer om är chansen densamma. Kvigorna behöver i genomsnitt 1,5 semineringar per dräktighet alltså ca 70 % säkerhet. Detta tillsammans ger antalet medel semineringar 1.8 för dräktighet vilket är medelvärde för Sverige. 3

4 Har du bättre än 1,8 semineringar per dräktighet liksom runt 13 månader kalvningsintervall undantaget är 1:a kalvare. Dessa kan gärna ha upp till 18 månaders intervall för att hinna utvecklas och få tillräcklig sintidsperiod. Denna bör alltid vara minst 8 veckor för alla kor. Kan du sedan föda upp kvigorna utan att bli feta till 170 cm (HO) och 163 cm (SRB) vid 14 månaders ålder och få medel inkalvning vid 24 månader så är även ekonomin i topp. GRATTIS, du tillhör eliten vad gäller fertilitet! JANNES tips Juli Sperma leverantörer låter berätta att både Tyskland o Holland visar betydligt bättre hållbarhet än Sverige o andra länder. Det poängteras att dessa länder har i genomsnitt nästan mer än 1 laktation (3,2) än Sverige (2,4)! Man poängterar därför att deras tjurar ger bättre livslängd? Vi får naturligtvis också frågan hur många laktationer Canada har? När USA spärrade gränsen med motivering galna kosjukan ökade rekryteringen automatiskt men man ökade under den tiden besättningsstorleken. Idag har Canada liksom Tyskland o Holland ca 3,2 laktationer i genomsnitt, alltså under 30% rekrytering. Orsaken är inte att dessa djur är bättre eller hållbarare än andra. Svaret på frågan är att i dessa länder, ca 30% av alla kvigor går på export! Sverige skulle säkert kunna exportera fler djur med vår hälsostatus men vi har för få kreaturshandlare som vill jobba med detta. Ett jättejobb som kräver mycket kontakter och kunskap. Dom som håller på är bara att gratulera och hoppas dom jobbar vidare och ökar försäljningen. Hur ändra situationen? När ni har 10 kvigor som skall kalva behöver 10 kor tas bort! Ni hittar alltid 7 kor att slakta men varför dem sista 3, ofta 3 spenta men i övrigt friska kor. Hade ni sålt 30% av kvigorna på export alternativt till utbyggare får ni en betydligt bättre ekonomi. Du bör dock ha eller mer för att detta alternativt skall vara lönsamt. Alla kalkyler säger att en ko behöver mjölka ca 3,3 laktationer för att generera pengar till sin egen rekrytering. En bättre strategi för att lyckas är att seminera med 30 % biffsperma på korna vilket minskar rekrytering till 30 %. Använd biffsperma på alla 1:a kalvare som har anmärkningar på juver eller ben, detsamma gäller 2:a kalvare o.s.v. Nu avlar du både på tjurar och dina bästa kor.nu får Du TURBO i avelsarbetet! Du får även billigare genomsnittligt sperma pris, då BIFF hos oss endast kostar 50 :-. Till detta skapar våra tjurar bästa förutsättningar att skapa kor som gör mjölkaren glad! 4

5 Management för sunda djur Här följer anvisningar vad man kan göra för att förhindra smittspridning. BIOSÄKERHET Inledning: Biosäkerhet innebär att skapa en miljö där infektionssjukdomar tas bort och förhindras från att spridas. Ett misslyckande eller "break" i biosäkerhet kan leda till sjukdom, minskad produktion, död, och slutligen vinst förlust. I allmänhet kan tillräcklig biosäkerhet ske när två huvudkategorier förstås och sedan behandlas. Dessa kategorier, tillsammans med lämpliga underkategorier är listade nedan: A. Ta bort källan eller potentiell värd för den smittsamma sjukdomen genom: 1. Att upprätthålla en sluten besättning eller noggrann övervakning av nyinköp till besättningen. 2. Att upprätthålla ett väl genomtänkt program för kalv skötsel. 3. Att konsekvent genomföra ringorms vaccinering, vaccinering, avmaskning och ett parasitkontroll program. Detta kan förhindra att någon okänd smittkälla kommer in i besättningen. 4. Kontrollera att man utsätter djuren för minsta möjliga stress. 5. Tillhandahålla tillräckligt med näring och vatten för de olika stegen i tillväxt och produktion. B. Förhindra spridning av smittsamma sjukdomar genom: 1. Att använda korrekta desinfektionsmedel och teknik vid hantering av potentiellt smittsamma områden som utrustning eller skadedjur. 2. Att begränsa smittspridning genom människor, fordon, gnagare och andra djur till besättningen. 3. Separera djur i olika grupper. 4. Använda artificiell insemination (AI) i stället för naturlig betäckning. Vart och ett av ovanstående områden ges ytterligare detaljer i följande information och bör ändras under ledning av den lokala veterinären för att passa varje kunds behov och mål. Ta bort källan till infektionskliniken A. Upprätthålla en stängd besättning: 1. För att förhindra att nya sjukdomar kommer in i besättningen, är det starkt rekommenderat att upprätthålla en sluten besättning. Alla djur är födda på gården och inga inköp gärs från andra besättningar. 2. Om det inte är möjligt att upprätthålla en sluten besättning är försiktighetsåtgärder viktiga : a. Ersättning kvigor och tjurar måste köpas innan de når könsmognad. b. Alla nya djur bör undersökas av veterinär för eventuella tecken på smittsamma sjukdomar. Tester bör köras för att säkerställa att kon är fri från bovin virusdiarré (BVD), bovin leukos, Staph. aureus,och klövsvamp (mycoplasma., Brucellos, paratuberkulos är sjukdomar som inte finns i mjölkbesättningar i Sverige). c. Alla nya djur bör placeras i ett isolerat stall i 3-4 veckor. Under denna tid bör djuret undersökas för tecken på sjukdom. Detta kan innebära att ta temperatur, lyssna på lungorna, ta blodprov för testning och observera det allmänna tillståndet. Om inga tecken på sjukdom har inträffat inom 3-4 veckor av isolering, kan djuret placeras med de andra djuren i besättningen. 5

6 Nyfödda kalvar och kalv skötsel: 1. Alla dräktiga djur bör flyttas till en torr box eller en rengjord kalvningsbox före kalvning. Denna box bör vara tillräckligt stor och bör användas enbart för detta ändamål. Den ska vara ren och torr och ha god ventilation. Lämpligen läggs torv i botten och mycket halm ovanpå. Man hinner sällan rengöra denna box mellan kalvningarna men all synbar och blöt gödsel skall alltid tas bort liksom alla efterbörder vilket annars kan ge stora juverhälsoproblem. 2. Beroende på förhållande finns det två sätt att hantera kalvar efter födseln. En metod säger att kalvarna omedelbart bör tas bort från mamman. Detta är viktigt i situationer där mamman har dålig råmjölk (en kviga) eller har en smittsam sjukdom som kan spridas genom mjölken. Separation är också viktig när djuren är födda i en smutsig miljö där moderns spenar är förorenade med gödsel. Dessa kalvar kommer att kräva råmjölk som är stark. En annan metod för kalven kräver att kalven är kvar med mamman tillräckligt länge för att få råmjölk från modern. Glöm inte att kontrollera att kalven verkligen dricker. Om så sker skall mammans juver, ben, svans och omgivande miljö vara rengjorda. 3. Alla kalvar bör få 2 liter råmjölk under de första 6 timmarna i livet. För ytterligare förslag se sidan. 4. Varje kalv bör få naveln desinficerad omedelbart efter födseln. Utspädd jod rekommenderas och kan ges på följande sätt: Endera doppa hela navelsträngen och buköppning i jod, alternativt kan jod sprayas på navelsträngen och omgivande område. 5. Glöm inte att klippa bort extraspenar samtidigt med sax. 6. Varje kalv bör därefter ha en ensambox minst 1-2 veckor och detta inte i kostallet utan helst ute i hydda i det fria. Det här ämnet ges större uppmärksamhet under "separera djur beroende på ålder". 7. Ett vaccinationsprogram bör finnas på plats för hela besättningen. C. Vaccination, avmaskning och parasitkontroll program liksom avhorning: 1. Dessa program bör inriktas på sjukdomar och parasiter som är vanligt förekommande i området eller på gården. 2. Dessa program bör utarbetas under ledning av en lokal veterinär och bör ändras var 6;te månad. 3. Varje program bör ha särskilda protokoll för varje ålder och typ av djur. Denna information som ska skrivas ned och följas exakt. Programmen bör identifiera vilka produkter som används, hur de ges och hur ofta den ges. Minska stress - Stress finns i många olika former för en ko eller kalv. Stress hos ett djur kan komma från en intern källa (sjukdom, dålig kost, etc.) eller en extern källa (buller, trängsel, jäktad mjölkning etc.). Någon stress gör att kons interna sjukdomsförsvar (immunsystemet) inte fungerar. Detta gör att kon blir mer mottagliga för sjukdomar och infektioner. Många av de inre orsakerna till stress har eller kommer att tas upp i andra delar av denna diskussion. Följande kommer att identifiera de viktigaste orsakerna till stress från en extern källa och identifiera några rekommendationer. 1. Undvik värme stress genom att: a. Tillhandahålla dricksvatten i kar eller koppar där kon kan dricka stora mängder snabbt. Ett enkelt sätt att beräkna den mängd vatten en mjölkande ko kommer att kräva är genom att ta kg mjölk hon producerar per dag och multiplicera detta antal med 150 %. Vid varmt väder mera och mindre vid kallt. b. Placera gärna fläktar över foder bordet och detta kommer att öka konsumtionen under varmare tider på dagen. Ge gott djuren möjlighet till skugga när dem går ute. c. Ha tillräcklig ventilation att man kan hålla temperaturen inomhus om möjligt under 13 grader. d. Skapa tillräckliga yta för att undvika trängsel i anläggningen och utfodringsplatser. Överbeläggning ger alltid ökad stress. e. Om sprinklersystem används skall detta inte ge en blöt ko eller skapa våta, leriga områden. Målet för bevattning av kor är att väta ytan av huden och möjliggöra god ventilation och luftväxling för att förånga vattnet, med värme från kroppen. 2. Undvik kall stress genom att: a. Att bästa möjliga vinter temperatur inomhus är under 13 C. b. Kalvar kräver väl strödda och därför torra boxar att ligga i och på. 6

7 c. Ge tillräckligt vindskydd och tak över huvudet som byggnormen minst dikterar. d. Några viktiga områden att beakta omfattar isolering, ventilation, koncentration av djur, och värmekällor. 3. Minimera stressande händelser genom att: a. Inte utföra flera stressande saker (flyttar boxar, vaccinera, avhorning, mm etc.) på samma gång. b. Hantering av djur skall ske på ett lugnt och tyst sätt. Överdrivet skrik, sparkar och petande bara ökar mängden stress på djuret och ökar risken för olycksfall. 4. Lindra stress i allmänhet av: a. Undvika trängsel. b. Att tillåta tillräckligt med utrymme och tid att flytta djuren. 5. Ge rätt kost och rikligt med rent friskt vatten: 1. Använd en foderrådgivare som beräknar foderåtgången till olika djurgrupper. För mycket eller för lite liksom fel sammansättning är katastrof. 2. Kontrollera att tillräckligt med vatten finns på alla ställen och att det är rengjorda vattenhoar o koppar. Förhindra spridning av infektionssjukdomar A. Desinfektionsmedel, Vattenrening och korrekt hantering av potentiellt smittsamma områden, utrustning och djur: 1. Några av de vanliga desinfektionsmedlen innehåller klorhexidin, jod eller klor. Alla dessa lösningar bör spädas före användning. Utrustning som kalv utdragare, kedjor, rör matare, etc. bör läggas i blöt i en av dessa produkter under minst tio minuter före användning. 2. När du använder någon utrustning på flera djur, måste man alltid saneras mellan varje djur. Detta är särskilt viktigt vid behandling av djur med en smittsam sjukdom. Överdragskläder, stövlar, handskar och all utrustning ska rengöras omedelbart efter användning. Minsta förorening (gödsel, saliv, etc.) på någon punkt kan sprida sjukdomar till ett annat djur. För rengöring av mindre utrustning är klorhexidin produkten oftast att rekommendera. 3. Vid hantering av något djur med diarré eller lunginflammation, är användningen av latexhandskar att rekommendera starkt. 4. Alla boxar, hyddor, bås, mattor etc. bör hållas rena från gödsel och hållas så torra som möjligt. Finns det möjlighet att tvätta och desinficera bör detta göras men allt måste hinna bli torrt innan återanvändning bör ske. Det viktigaste är att all blöt gödsel liksom efterbörd tas bort och ny ren halm läggs in. När det gäller kalvarnas ensam boxar alternativt hyddorna måste dem strös dagligen så att kalvarna alltid ligger torrt. Har en kalv lunginflammation eller diarré måste dennes box rengöras och torka innan ny kalv sätts in! 7

8 Begränsa allmänhetens tillgång till besättningen - Fordon, människor, gnagare och andra djurarter kan tillföra många infektionssjukdomar på en gård. 1. Det är avgörande att besökande till besättningen är begränsat till de personer och fordon som är väsentliga. Det är inte ovanligt att ha extra skor och överdragskläder till veterinär och foderrådgivare när dessa besöker ladugården. 2. Gnagare och fågelpopulationer bör hållas under kontroll. 3. Hundar, rådjur och andra djurarter bör inte tillåtas att mingla med besättningen. C. Separera djur i olika grupper - Detta är oftast gjort under växande etapper. Tabell 1: Kalv boxar Ålder Kalv (månader) Antal kalvar per box Rekommenderad kvadratmeter per djur Halmbädd liggbås ,4 halmbädd ,0 + halmbädd ,5 + Halmbädd ,0 + liggbås 1. I 0-2 månads åldersgrupp bör kalvarna skiljas på ett sådant sätt att dem inte slickar varandra. 2. Alla enskilda kalv hyddor bör flyttas till nya platser på en regelbunden basis. Detta möjliggör tillräcklig rengöring och exponerar sjukdom som orsakar organismer för solljus och desinfektionsmedel. 3. En separat kalvningsbox bör också finnas. Denna box ska: vara rengjord och torr och helst vara strödd med torv i botten samt alltid rikligt med halm. ha god ventilation med bra belysning. ha fångstgrindar för hantering av djur med problem. 4. Dessa kalvningsboxar ska bara innehålla kor som är redo att kalva. När kon har kalvat, flyttas båda till lämpliga platser till andra platser. Helst till en gemensam box där alla nykalvade senaste månaden går med speciell utfodring till exempel hö som extra giva! 5. Upprätthålla en sträng rutin för sjuka eller behandlad kor genom att mjölka dessa om möjligt sist. Detta kommer att minska spridningen av infektionen till andra kor i besättningen. Dålig byggnation med trånga gångar och hala golv skapar stress och olycksfall och tillsammans med dåligt foder och vatten hygien skapar detta alltför hög rekrytering och många djur till kadaver bilen. D. Ytan för KOR. Från att använda sig av minsta möjliga rekommenderade yta har man nu förstått att korna påverkas mycket negativt av stress på grund av trängsel och får därmed allt för stora skaderisker. Gångar mellan sängar byggs idag mellan 2.8 till 3,4 meter avstånd mellan foderbord och sängar görs nu mellan 4 till 5 meter beroende om sängar finns. Samma sak gäller yta framför robotar att detta inte är för lite tilltaget. Sängarnas bredd o längd är också justerade till dagens krav. Nackbommen bör vara så långt framme att korna kan stå med alla fyra fötter i sängen. Detta är ett problem i blandbesättningar där mycket stora skillnader finns i storlek. E. AI. avel kommer att minska risken för spridning av de flesta sjukdomar om korrekt insemination teknik följs. 8

9 F. Utställningar. När stora grupper av djur och människor samlas på en plats, ökar risken för spridning av sjukdomar drastiskt. Det är viktigt att förstå att människor kan sprida smittsamma sjukdomar från djur till djur genom kontaminerade skor, händer, borstar, grimmor etc. Följande är förslag till arrangörerna och de som deltar i utställningar och mässor där ett stort antal djur och människor finns: Genomför och tillämpa effektiva åtgärder för biosäkerhet på platsen för evenemanget med veterinära prov på alla djur som deltar eller visas bör krävas. 1. Alla internationella resenärer som har återvänt under de senaste 5 dagar bör undvika att besöka djurutställningar och andra interaktion med djur vid evenemanget. 2. Avskärma besökare (med hjälp av staket, skyltar och monitorer) från beröring eller att klappa ut djur, utom vid utsedda petting områden. 3. Förbjud allmänheten från att äta och dricka i områden där djur uppvisas. 4. Förbjuda och förhindra allmänheten från utfodring av livsmedel till djur. 5. Under hela utställningen bör en veterinär rutinmässigt övervaka djuren för kliniska tecken på sjukdom. 6. Många utställningsdjur kommer hem med smittsam diarré! Ägarna bör om möjligt därför isolera sina djur under minst 5 dagar efter utställningen. Rådgör gärna med sin veterinär om lämpliga sätt att återinföra djur till besättningen. I följande tabell visas några av de vanliga desinfektionsmedel som kan användas för att döda de flesta bakterier och virus : Produkt Blandning Instruktioner Slutliga spädningar Klorhexidin ( Nolvasan ) Ättiksyra ( vinäger) Blekmedel Virkon -S ( Antec ) Följ etikett riktningar Lägg 4,6 dl (138 MLS eller 1 / 2 kopp ) ättiksyra till 1 liter vatten - blanda omsorgsfullt Tillsätt 3 uns av blekmedel till 2 liter vatten - blanda sedan grundligt Varierar 4% 3% Följ etikett riktningar 1% VI ARBETAR BÅDE med MANAGEMENT liksom AVEL för SUNDA och HÅLLBARA KOR. 9

10 Den viktigaste tiden för en kos vidare liv. Att sinas 1. Planera för en sintid på 60 dagar dagar före beräknad sintid, tag bort allt kraftfoder. Fullfoder har här problem. 3. Paddla kon 5 dagar före sinläggning, om reaktion behandla med penicillin och sintidsbehandla efter karenstidens slut. Om ingen reaktion vid paddling är det inte absolut nödvändigt att sintidsbehandla. 4. Använd stopp tuber som pluggar igen spenspetsen. Var mycket noga med renligheten om spenspetsen. 5. Tvär sina! Vilket betyder, att kon byter miljö helst utan att höra mjölkmaskin. Utfodra huvudsakligen med halm samt ytterst lite ensilage i nödfall lägg en sten i vattenkoppen. Vilotid Efter ca 5-8 dagar byt plats till t.ex. gärna ute under snedtak och halmbädd för att få full semester och vila. Ge nu begränsad ensilage giva samt mkt halm sintids mineraler och salt. Kontrollera hullet, inte för magra och absolut inte för feta. Glöm inte att ofta kolla juvret för infektion. Förberedelse Ca 14 dagar före beräknad kalvning släpp in kon till de mjölkande men ge inte mer än 1 kg kraftfoder. Under denna tid växer kalven som mest och driver vi för hårt kommer juverödem samt risk för svår kalvning. Vid fullfoder bör det finnas en grupp för nykalvade där dessa får om möjligt hö samt mer halm och här kan sinkorna passa in. Håll koll på hullet. Att kalva 1. När kon är färdig att kalva tag in henne i väl rengjord kalvningsbox med mycket strö. Klipp juver, bakben, svans samt en rand längs hela ryggen. Därefter tvätta juvret med kloramin vatten och dra ut mjölk från alla spenar. Först kommer en klump om du använt spenstopp sedan skall det vara råmjölk utan klumpar. 2. Låt henne helst kalva själv om du behöver hjälpa till ha kalvutdragare samt kalvlivräddare på plats. 3. Alla kor som kalvar har kalkbrist och på gränsen till kalvförlamning. Därför stoppa alltid 1 kalkstav i andra kalvande, stoppa 2 kalkstavar i 3dje kalvarna och 3 i äldre kor. Detta hjälper dom att komma igång efter sin kalvning. 4. Kolla att kalven verkligen diar samt efterbörden gått. Glöm inte att ta bort densamma så att den inte hinner skapa bakterier. 5. Utfodra enbart med hö detta första dygn. Kraftfoder efter kalvning Öka med 2 hg första 5 dagar därefter med 3 hg. Det är framförallt viktigt att nykalvade kor får fri tillgång till hö och att ensilaget är halminblandad allt för vommen och idisslingen kommer igång på rätt sätt samt att hindra löpmagsomvridning. Högsta avkastning bör inte inträffa före 60 dagar in i laktationen. Omställningen från sinko att kalva till att börja mjölka tar död på allt för många djur. Följer Du ovanstående rekommendationer är kon frisk och får en bra laktation. LYCKA TILL! LYCKAD KALV O UNGDJURSUPPFÖDNING 10

11 Hur bedöma kornas hull, samt varför! Body condition (BCS) refererar till den relativa mängden underhudsfett (kroppsfett) eller energi reserv i kon. Wildman har utvecklat en 5- punkt (1 till 5) poängsystem för att mäta den relativa mängden av denna underhudsfett (kroppsfett). BCS av mjölkkor är ett viktigt styrverktyg för att maximera mjölkproduktionen genom att tillsammans med lätta kalvningar liksom bättre dräktighetsresultat och samtidigt minska förekomsten av metabola och andra kalvningsrelaterade sjukdomar. Över- konditionering vid kalvning (BCS > 4,0) resulterar ofta i minskat foderintag och ökade problem under kalvningsperioden. Under- konditionering vid kalvningen (BCS < 3,0) resulterar ofta i lägre högsta mjölkavkastning och därmed mindre mjölk för hela laktationen. Även kor ska inte förlora mer än 1,0 kropp poäng under tidig laktation. Kraftig förlust av kroppsvätska under tidig laktation har visat sig minska dräktigheten. Dr James Ferguson och medarbetare vid University of Pennsylvania har utvecklat ett system för att bedöma BCS mjölkkor. Detta system använder en metod som riktar sig på att kunna se vissa anatomiska ställen i bäcken och länd -området. Användning av detta system bidrar till att få nytta av BCS. Detta system koncentrerar sin noggrannhet mot mitten betyg (2,5 till 4,0) vilket inkluderar de flesta korna. Mellanregistret BCS är även den mest avgörande för beslutsfattande. Poäng över eller under detta intervall indikerar betydande problem. Exakt poängsättning av ytterligheter i BCS är mindre viktigt. Medan majoriteten av kor överensstämmer med de beskrivna kriterierna medan på några kor passar den inte exakt. Den slutliga BCS kan behöva justeras på grund av samtliga bedömda områden. Man kan förstå att med hjälp av 0,25 poängsystem kommer många kor att falla mellan två betyg (t.ex. 2,75 och 3,0). Under dessa omständigheter kommer man att behöva göra sig en uppfattning om den närmaste poäng. 0,25 som poängskillnader i betyget är inte betydande i de flesta sammanhang. Det första steget som beskrivs i systemet är att fastställa om linjen från höftknylan, till lårleden, till bärbenet (pinset) är kantigt V-formad eller runt U-formad. Detta steg är ofta det svåraste att poängsätta, särskilt om kon är nära 3,0 eller 3,25 poäng. Om du är osäker på en V eller U gå då vidare till nästa steg. Se på kon bakifrån. Observera mängden stoppning över höftknylan och bärbenen och svansfästets utseende liksom sakrala ligamenten (mellan höftknylan och ryggraden). Från denna punkt kan man oftast bestämma lämpligt poäng. När en BCS har fastställts bör man fortsätta utvärderingsprocessen åtminstone ytterligare ett steg för att bekräfta slutresultatet. Anatomiska områden som används i detta system anges nedan: 11

12 Först se bäckenområdet från sidan. Kontrollera linje från höftknylan, till lårleden till bärbenen. Om linjen bildar en tillplattad V, sedan överväga en BCS är mindre än eller lika med 3,0 Om linjen bildar en halvmåne eller tillplattad U, överväga en BCS är större än eller lika med 3,25. Om linjen bildar en tillplattad V, överväg en BCS som är mindre än eller lika med 3,0. 12

13 Figur # 1: Om höftknölarna är rundade, tilldela en BCS på 3,0. Figur # 2: Om höftknölarna är kantiga, har kon ett BCS på mindre än eller lika med 2,75. Om bärbenen är vadderade, tilldela en BCS på 2,75 Figur # 3: Om bärbenen är kantiga, då har kon en BCS på mindre än 2,75. Om det finns en påtaglig fett mängd på den punkten av bärbenen, tilldela en BCS på 2,50. 13

14 Figur # 4: Om det inte finns något fett lager på stiften har kon ett BCS på mindre än 2,50. Leta efter korrugeringar längst upp på de korta revbenen som fettlagret täcker försvinner. Om profilering är synliga 1/2 av vägen från toppen av den korta revbenen till ryggen, sedan tilldela en BCS på 2,25. Om profilering syns 3/4 av vägen från toppen av den korta revbenen till ryggen, sedan tilldela en BCS på 2,0. Om lårleden är framträdande och kon har en såg - tandad rygg, tilldela en BCS på mindre än 2,0. Om linjen bildar en halvmåne eller tillplattad U, överväga en BCS som är större än eller lika med 3,25. 14

15 Figur # 5: Om det sakrala och svansfästets ligament är synliga, tilldela en BCS på 3,25. Figur # 6: Om den sakrala ligament är synlig och tailhead ligament är knappt synlig, tilldela en BCS på 3,50. Figur # 7: Om den sakrala ligament är knappt synlig och svansfästets ligament inte är synlig, tilldela en BCS på 3,75. Om det sakrala och svansfästets ligament inte är synliga, har kon ett BCS som är större än eller lika med 4,00. 15

16 Figur # 8: Om höftknylan är platt, har kon ett BCS är större än 4,00. Om de korta revbenen knappt är synliga, tilldela en BCS på 4,25. Om höftknylan är platt och korta revbenen begravda, tilldela en BCS på 4,5. Om lårleden är knappt synlig, tilldela en BCS på 4,75. Om alla delar är väl rundade, tilldela en BCS på 5,0. CHAMPION i ST;HYACINTH hösten

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder D&U 2014 Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder Karin Persson Waller Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens veterinärmedicinska anstalt Hur är

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk

Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk Dikons fruktsamhet - vad påverkar? Hans Gustafsson Svensk Mjölk Fruktsamheten är den viktigaste faktorn i dikoproduktionen Övergripande mål i dikobesättningar >90% av moderdjuren får en avvand kalv Kvigans

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar brunstpassning och seminering. Semin i två olika varianter

Läs mer

Djurhållning inom lantbruket

Djurhållning inom lantbruket Djurhållning inom lantbruket Enkla råd och tips inom arbetsmiljö & livsmedelsäkerhet Framtagen av JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)

Läs mer

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Besättningsservice från Riskdjur till Friskdjur För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Vad är Besättningsservice? Din veterinär Regelbundna besök Systematiskt urval av riskdjur

Läs mer

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Ulrika Forshell, laboratorieveterinär Enhet för Virologi, Immunbiologi och parasitologi Parasitologisk diagnostik Vad är en katt? Har minimalt flockbeteende

Läs mer

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar Anna Jarander- LG Husdjurstjänst Inledning I lösdriftsstallar där kalvarna går tillsammans med korna ska det finns tillgång till kalvgömma,

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja. Det. Utföres. På fel. sätt

Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja. Det. Utföres. På fel. sätt 1 Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja Om Det Utföres På fel sätt 2 1 Lite statistik - Ca 300 arbetsolyckor med djur rapporterade/år Nötkreatur 70 st/år, 60 % män häst 100 st/år, 75% kvinnor

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar.

När hästen har drabbats av kvarka. Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. När hästen har drabbats av kvarka Kvarka är, liksom hästinfluensa, virusabort och virus-arterit, anmälningspliktiga sjukdomar hos hästar. Om ett stall drabbas av kvarka får det ofta stora konsekvenser.

Läs mer

Inbjudan till MILA 2011 24 26 mars. En hall på 16 000 kvm kommer att byggas på parkeringen i direkt anslutning till anläggningen.

Inbjudan till MILA 2011 24 26 mars. En hall på 16 000 kvm kommer att byggas på parkeringen i direkt anslutning till anläggningen. NAB Inbjudan till MILA 2011 24 26 mars. Detta Mila blir vid Jägersros travbana i Malmö. En hall på 16 000 kvm kommer att byggas på parkeringen i direkt anslutning till anläggningen. Vi kommer att ha tillgång

Läs mer

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för:

IP SIGILL Mjölk Flik 10 Giltig från 2011-02-01. Bakom denna flik finns information om och plats för: Flik 10, Djuromsorg Bakom denna flik finns information om och plats för: - Skriftliga skötselrutiner för djuren (exempel) - Avtal för inhyrd djurskötare (mall) - Dokumentation av klövverkning - Informationsblad

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vad är förprövning - allmänt? Innebär att länsstyrelsen på förhand, innan byggnation, prövar om stallet/djurutrymmet

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

Råd och rekommendationer vid utfodring av renar

Råd och rekommendationer vid utfodring av renar Råd och rekommendationer vid utfodring av renar Renskötseln bygger på användningen av naturliga betesmarker och det är detta som renen är anpassad till. Ibland räcker dock inte betet till och man tvingas

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN

Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN Extremfall är intressanta Världens minsta ko Swallow 84 cm hög men kanske inte så relevanta Världens största ko Chili 2 m hög 1 ton Våra moderna

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

FODER- och VETERINÄRINFORMATION

FODER- och VETERINÄRINFORMATION Rapport från FODER- och VETERINÄRINFORMATION i IDUNNs regi Lördagen den 3 feb 2007 på Strömsholm Efter kaffe/te och bullar samlades vi; 25 intresserade personer, för att lyssna o lära oss mer om utfodring

Läs mer

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka?

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka? Kvarka hos häst : 2012 10 19 09:49 När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 3. Byggnader Sida 1 av 5

När nötköttsföretaget växer 3. Byggnader Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Oavsett om utökningen handlar om att bygga en helt ny byggnad eller om en befintlig byggnad ska byggas till, är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter man själv har från det nuvarande

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen

Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor. En hjälp för dig som söker ersättningen Dokumentationskrav gällande ersättning för extra djuromsorg för suggor En hjälp för dig som söker ersättningen En hjälp gällande dokumentationskrav För att underlätta för dig att uppfylla åtagandets villkor

Läs mer

Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112

Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112 Lathund till dig som är behandlande veterinär vid fall av MRSA och MRSP som omfattas av förskriftskraven i K112 Observera att kraven på informationsplikt och hur ett djur ska hållas enligt föreskriften

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

BVD - en kostsam sjukdom som går att bekämpa!

BVD - en kostsam sjukdom som går att bekämpa! BVD - en kostsam sjukdom som går att bekämpa! BVD står för Bovin Virus Diarré, vilket betyder virusdiarré hos nötkreatur. Sjukdomen är vanlig bland nötkreatur över hela världen. Under det senaste årtiondet

Läs mer

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar Tjäna på kokomfort DeLaval klövvå För professionell och sä Att kor blir halta kan ha olika orsaker från en obalanserad foderstat,

Läs mer

Sveriges bönder om djur och etik.

Sveriges bönder om djur och etik. Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får en god djurhälsovård, sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda, möjlighet att bete sig naturligt, skydd mot smärta, lidande

Läs mer

Showmanship. Kompendiet sammanställt av Pia-Lotta Åvall och Maria Brihall Källa: Holstein Canadas hemsida Show and judging Foton: Husdjurs bildarkiv

Showmanship. Kompendiet sammanställt av Pia-Lotta Åvall och Maria Brihall Källa: Holstein Canadas hemsida Show and judging Foton: Husdjurs bildarkiv Showmanship Kompendiet sammanställt av Pia-Lotta Åvall och Maria Brihall Källa: Holstein Canadas hemsida Show and judging Foton: Husdjurs bildarkiv Husdjurs Ungdomsklubb Att tänka på när du visar kalvar

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5

När nötköttsföretaget växer 5. Produktion Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Att snabbt få igång en fungerande produktion i de nya byggnaderna är A och O för lönsamheten. Det är därför viktigt att redan från start skapa rutiner för att följa upp produktionen och att

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat?

Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Hur påverkas husdjuren av ett förändrat klimat? Värmestress Värmeavgivande mekanismer: Svettningar Blodflöde till hud istället för mag/tarm Minskat foderintag Ökad andningsfrekvens Beteendeförändringar

Läs mer

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot.

Lägenhetssignum. suggor galtar grisar <10 v. göd-/slaktsvin andra tot. Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVINSTALL I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin

Läs mer

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650.

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650. Art 45060, 450630 Äggkläckare 4/48 ägg. Halvautomatisk äggvändning Art 450640, 450650 Äggkläckare 4/48 ägg. Helautomatisk äggvändning INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller

Läs mer

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa HPM Djurhälsokostnader 1.41 Managementverktyg för mjölkföretaget Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings

Läs mer

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

EKOHUSDJURSKURS. Anskaffning av djur ProAgria 2015

EKOHUSDJURSKURS. Anskaffning av djur ProAgria 2015 EKOHUSDJURSKURS Anskaffning av djur ProAgria 2015 Ekologiska djur Skall i regel härstamma från ekologisk produktion => inga begränsningar på anskaffning (gällande antal eller ålder) när djurens omläggningsskede

Läs mer

Utforma kalv- och ungdjurstallet

Utforma kalv- och ungdjurstallet Utforma kalv- och ungdjurstallet rätt Catarina Svensson, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU och, catarina.svensson@slu.se Catarina svensson är smålänning, veterinär sedan 1988, VMD, docent och professor

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström

Handbok rekryteringsdjur. Gris. 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se. Av Maria Malmström Handbok rekryteringsdjur Gris 0771-27 27 27 www.konsult.lrf.se Av Maria Malmström Denna skrifts har utarbetats... av LRF Konsult. Skriften har finansierats via medel från Länsstyrelsen Skåne, Informations-

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av formeln i punkt 1 i bilagan, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 2011:053 Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slaktkycklingar LF (2011:53) om skydd av slaktkycklingar 1. Tillämpningsområde Denna förordning

Läs mer

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det?

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det? Herpesvirus Det har en negativ klang för de flesta av oss! Herpesvirus tillhör familjen Herpesviridae, en stor familj DNA-virus som orsakar sjukdom hos såväl djur som människor. Namnet herpes har grekiskt

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Slaktmognadsbedömning. En enkel handledning

Slaktmognadsbedömning. En enkel handledning Slaktmognadsbedömning En enkel handledning Slaktmognad - fettansättning Det är i första hand fettansättningen som avgör om ett djur är slaktmoget eller inte, alltså inte vikt eller formklass. Ett djur

Läs mer

gipsavgjutning av magen

gipsavgjutning av magen BELLYCASTING gipsavgjutning av magen Mot slutet av graviditeten, någon gång i vecka 37-38 - om du inte vet att du ska föda tidigare förstås, kan det vara roligt att göra en avgjutning av magen. Det blir

Läs mer

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Är spannmålskrossen rätt inställd? Fungerar hackningen av majsensilaget tillfredställande? Får korna tillräckligt

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Frånvaro. Dödsfall. Tjurar som orsakat dödsfall. Kor som orsakat dödsfall Säker Djurhantering. 1-3 dagar 22% 4-14 dagar 36% 14 dagar 42%

Frånvaro. Dödsfall. Tjurar som orsakat dödsfall. Kor som orsakat dödsfall Säker Djurhantering. 1-3 dagar 22% 4-14 dagar 36% 14 dagar 42% Säker Djurhantering Arbete med nötkreatur-livsfarligt? Stefan Wistrand Arbetsmiljöutvecklare SaS o SLA Fd. köttdjursbonde och arbetsmiljöinspektör Definitivt JA om det utförs på fel sätt! Dödsfall Frånvaro

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Problem En medelstor mjölkkobesättning där kalvarna plötsligen och oförklarligt börjar dö. Inga rutiner har förändrats. Kalvarna föds i kalvningsbox

Problem En medelstor mjölkkobesättning där kalvarna plötsligen och oförklarligt börjar dö. Inga rutiner har förändrats. Kalvarna föds i kalvningsbox Problem En medelstor mjölkkobesättning där kalvarna plötsligen och oförklarligt börjar dö. Inga rutiner har förändrats. Kalvarna föds i kalvningsbox och går med kon i tre dygn. Lantbrukaren ingriper endast

Läs mer

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES har utvecklats specifikt för att möta kraven från dagens mjölk produktion Ecolab har detaljstuderat och vägt in kombinationen

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA DATUM: MITTEN AV OKTOBER 2005 FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA Efter omkring tre år har den nu aktuella stammen av fågelinfluensa (=influensa typ A, stam H5NI), slutligen nått Europa från Asien.

Läs mer

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Anders Herlin Biosystem och teknologi, SLU Alnarp Agenda Introduktion Precisionsdjurhållning De nya verktygen sensorerna som fångar upp Exempel

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav?

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International, KSLA 2015-11-10 Konsumenter från medelklassen vill ha mer 4,9 Rest of World

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Dra nytta av svensk erfarenhet av utedrift Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Dra nytta av svensk erfarenhet av utedrift Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Dra nytta av svensk erfarenhet av utedrift Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Frikopplingen av de tidigare djurbidragen minskar de rörliga intäkterna i nötköttsproduktionen. Detta gör det ännu viktigare än tidigare

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

Utforma kalv- och ungdjursstallet rätt med god hälsa och rationell skötsel i fokus

Utforma kalv- och ungdjursstallet rätt med god hälsa och rationell skötsel i fokus Utforma kalv- och ungdjursstallet rätt med god hälsa och rationell skötsel i fokus Catarina Svensson, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU Så lyckas du Låt smittskyddet och sjukdomsövervakningen

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Upplagring, överskott, dysfunktion, sjuk. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Uttömning, brist, dysfunktion, sjuk

Upplagring, överskott, dysfunktion, sjuk. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Uttömning, brist, dysfunktion, sjuk Ingen kedja är starkare än den svagaste länken Ingen kedja är starkare än den svagaste länken Håll koll på mineralerna Anett Seeman & Maria Torsein Gård och Djurhälsan Laktation Kalvning Dräktighet Mjölkperiod

Läs mer

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008

Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Utbildning tvärvillkorskontrollanter 2 3 september 2008 Tvärvillkor Djurskydd Kerstin Edeen Mirjam Håkansson OBS! Bedömningsförslagen utgjorde diskussionsunderlag på kursen, ska inte betraktas som normerande.

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Förebygg hälsoproblem i din mjölk- eller nötbesättning

Förebygg hälsoproblem i din mjölk- eller nötbesättning Förebygg hälsoproblem i din mjölk- eller nötbesättning Här är en mall du kan använda! En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går!

Läs mer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer DeLaval September månadserbjudanden! NU 184:- Art nr 8710101 NU 751:- Art nr 8780301 Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalvbarer Erbjudande på

Läs mer