Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström"

Transkript

1 Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

2 2 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

3 Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: (telesvar) Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Fax: PGnr: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: E-post: Öppettider kansliet: Vecka och har expeditionen öppet tisdagar kl Övriga veckor första tisdagen i varje månad. Or d f ö r a n d e Hej, Äntligen, så känns det både i kroppen och i luften att våren annalkas med raska steg, intressant att kolla på fåglarna när det förbereder sommaren. Samma sak nere hamnen, när man ser ökad aktivitet från båtägarna, denna tid på året som vi befinner oss i just nu är härlig, med förväntan på vår och sommar. KSS Styrelse, gnetar på och det känns som om vi är väl förberedda inför kommande säsong. Frågor som varit uppe på agendan är många, och somliga kräver fortsatt utredningsarbete, jag går inte in på sakfrågor här, utan det får respektive sektions ansvarig ta upp på lämpligt sätt. KSS har gjort mycket bra ifrån sig, när det gäller att organisera regattor och utbilda funktionärer, vilket också fått gehör hos Värmlands-Västergötland Seglarförbund. KSS omnämns med respekt, detta har förstås inte kommit av sig självt, utan på grund av en medveten satsning och idogt arbete, som vi är stolta över. Vi har fått förstärkning i förenings arbetet, av ett par gamla KKF:are, Olle Eresund som nybliven kölbåtsägare, går in och hjälper oss med bidragsfrågor omkring ungdoms och tävlings verksamheten. Torsten Jarnstam med sambo som blivit med en Dixie, Torsten går in och hjälper oss med media frågor, en satsning som vi hoppas slår väl ut och att KSS blir mer synlig i kommunen med omnejd. Ordförande Lage Backman Regattas redaktion: Jan-Eric Edström, Redaktör Liselott Hjerpe, Skribent John Jonzen, Skribent Stefan Nyström, Foto Annonsering: 1/1 fyrfärg 3000 kr 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr 1/2 svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr 1/4 svartvit 300 kr Upplaga: 700 ex. Tryck: One Digitaltryck. Karlstad Vid rodret! Foto: Lennart Tynander Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 3

4 In n e h å l l Or d f ö r a n d e s k r ö n i k a... 3 Ka l l e l s e Vå r m ö t e... 5 Ha n d i k a p p s e g l i n g... 6 Lä t t s k a l l d e t i n t e a l l t i d v a r a / La r s-gu n n a r Svensson... 7 Un g d o m s s e k t i o n e n / Vu x e n s e g l a r n a... 8 Vå r a a n n o n s ö r e r... 9 Ka r l s t a d s Pr å m k a n a l / Ha n s Er w a l d Fa n c y s Fu n d e r i n g a r Vå r r u s t n i n g / Jo h n Jo n z o n Jä v e r ö n Ru n t 2007 Al f r e d o c h Jo a r Sj ö s ä t t n i n g s d a g a r Sp y g a t t e n Va k t l i s t a Se g l i n g s s e k t i o n e n Ka p p s e g l i n g s k a l e n d e r On s d a g s s e g l i n g a r Te m a Havssegling Na b b e n s e k t i o n e n t a r g ä r n a e m o t o s ä n k b a r a j o l l a r t i l l b a r n e n s o m v i s t a s o c h l e k e r på stranden vid nabben. Ko n t a k t a n å g o n a v v å r a f u n k t i o n ä r e r o m d u v i l l s k ä n k a e n j o l l e. Hä l s n i n g a r Na b b e n s e k t i o n e n De t b r u k a r a l l t i d v a r a e t t t r e v l i g t i n s l a g n ä r fåren är på Nabben. Vi b e h öve r d i n h j ä l p m e d a t t se o m f å r e n m å r b r a o c h i n t e verkar skadade eller sjuka. Om o t u r e n s k u l l e v a r a f r a m m e e l l e r o m f å r e n ve r k a r s j u k a finns kontaktuppgifter på v ä l k o m m e n t a v l a n. Hä l s n i n g a r Na b b e n s e k t i o n e n. 4 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

5 Förslag till dagordning KALLELSE Medlemmarna i Karlstads Segelsällskap kallas till allmänt medlemsmöte - ordinarie vårmöte kl i Klubbhuset på Kanikenäset Välkomna! STYRELSEN 1. Mötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet. Justerarna är vid behov även rösträknare. 8. Aktuell information från respektive sektion 9. Förslag till reviderade stadgar * 10. Styrelsens förslag beträffande vinterliggare och boende i båt 11. Övriga frågor 12. Avslutning * Stadgeförslaget med kommentarer läggs ut inom kort på KSS hemsidan under Medlemsinfo När ja kom hem från sjöen då tog jag mig en knörr för klära di va blöte men strupen den va törr å ja tänkte ju som så dä ä bäst å blöte på för strupen törker fortare än klära ändå men när klära har törkat varför inte skriva om Era upplevelser stora som små. Vi behöver fler bidrag till vår jubileumsbok som skall bli något alldeles extra. Bidrag mail till eller på papper till mig Tynäsvägen Hammarö Gör som Lars-Gunnar m. fl b i d r a t i l l 125 å r s j u b i l e u m s b o k! Tack på förhand Lars-Gunnar Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 5

6 Ha n d i k a p p s e g l i n g Den 29 jan möttes funktionärsteamet för att diskutera erfarenheter från förra säsongen och planera den nya. Vi går nu in i ett nytt år resurser. Ny brygga Ny kran Ny följebåt De närmaste planerna är nu och att förse den nya Dessutom kommer de listade att inbjudas till teorikväll den 22 april. Den 8 maj har vi en med Lions Club, i hur man hjälper de seglande o.s.v. med väsentligt förbättrade att göra i ordning båtarna bryggan med kantskoning. presumtiva seglare vi har en informations- och utbildning, tillsammans sätter segel, sköter kranen, Sommarens seglarkvällar är: 20, 27 maj, 3, 10 och 17 juni, 12, 19 och 26 aug samt 2 och 9 sept. Samtliga kvällar börjar seglingarna kl och avslutas kl Vi har 18 event. seglare på ytterligare några. Nog känner väl Du någon Du vill hjälpa till att De behöver ju inte binda komma till vår infokväll till Be honom/henne att ringa mig för att få veta mer! vår lista men kan ta emot rullstolsburen vars fritidsliv berika??? sig för att segla men kan att börja med. För KSS hkpsegling Göran Hellborg 6 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

7 Lä t t s k a d e t i n t e alltid vara Den enorma kolsvarta damen spänner ögonen i mig och säger det kostar trehundra dollar. Trehundra det är precis vad jag har undanstoppat i båten. Vi är på st John US Virgin och efter att ha seglat jorden runt är vi ganska luttrade när det gäller imigration. Antagligen var den kvinnliga tjästemannen på dåligt humör då vi kommit in rätt sent. Jag återvänder till båten för att hämta pengarna. Att bråka är ingen idé. Vid återkomsten sitter den väldiga fortfarande och fyller i blanketter och bläddrar I passen. Plötsligt stelnar hon till. Hon har sett vår röda US stämpel. Vi har varit här förut vilket vi försökt påtala. Glad blir hon inte. Hon måste göra om hela proceduren som just tagit en timma. Ni behöver inte betala morrar hon. Jag vill gärna krama tanten men hon intar en mycket avvisande attityd. Hon säger inte ens välkomna till US när vi är klara. Många är mötena med custom och imigration. Till exempel på Madeira. Jag ville klarera ut. Det yttre kontoret tomt. Från ett inre rum hördes stön. Där halvlåg en man i en stol, likblek med svetten rinnande i ansiktet. Jag sprang in till polisen som hade kontor näst intill. Ambulans. Förhör av polisen som sen försvann. Där stod jag i ett övergivet kontor.vad göra? Jag letade rätt på mina papper klarerade själv ut mig med en stämpel jag hittade på skrivbordet, lämnade custom och seglade till Grand Canaria där man gav fullständigt fan i vem som kom eller stack. I Panama hade jag tänkt fixa avseglingen från en ö, Tortuga, men där fanns ingen personal. I stället för att återvända till Panama City seglade vi mot Cocos Island. Där hade vakterna fullt upp med att förstå hur jag kommit loss från Panama. Gunnar Åberg hade gett mig ett råd att ta med en flaska till de ensamma vakterna. Det löste allt. Fast egentligen är jag fortfarande kvar i Panama. På Galapagos hade jag svårigheter med att få tillbaka våra pass som marinen tagit. Ett besök hos kaptenen i den bländvita uniformen var utan gehör förrän jag sagt att jag var major i Sverige.Då löste sig allt och jag bjöds även på en drink. Vi var ju kollegor. I Karibien kan det vara påfrestande att segla mellan öarna då de alla är olika suveräna stater. Det gäller att inte spela Allan, vara glad,hövlig och att ha rätt klädsel. Bli inte förbannad om Du måste skriva crewlist i sex ex utan karbonpapper även om det ligger sådana på andra sidan disken och man inte vill låna ut dem. Jag har sett hur man totalt negligerar stressade skeppare genom att titta rätt igenom dem som om de inte fanns. På St Helena där man ligger på svaj utan skyddande pirar kan det hiva rätt rejält i dyningen. Där kom en båt ut med en stilig kvinnlig officer som i den grova sjön föll rätt i min famn när hon skulle gå ombord. Märkligt nog tyckte hon det var trevligt. I Kapstaden höll jag på att bli internerad på livstid för att jag besökt kontoren i fel ordning. Det är ju ofta många olika kontor som skall besökas då man anländer till en ny hamn, custom,imigration, harbourmaster, healthoffice. Att alla dessa ligger på samma ställe i stan är inte att räkna med. Det är förstås inte alla gånger det jävlas. När vi en morgon vi femtiden letade oss in genom tjockan till Lerwik på Shetland stod tullarna redan på kajen och väntade. Vi tyckte det var lika bra att passa på innan ni somnar. När allt var klart efter tio minuter blev vi inbjudna på en öl på yachtklubben Forts sid 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 7

8 senare på dagen. Det kallar jag service. Eller den tullaren som kom ombord när hustrun och jag seglat till Orkney. Han bjöds på en halvliters Pripp. Han tyckte den var mycket god men ack så stor. Jag såg hur han nästan pinade den i sig för att vara artig. Antagligen var han den mest pissnödiga tullare i hela Kirkwall av döma av den fart han pep iväg med när han druckit ur. Där var det inga problem med inklarering. Det är sköj att segla!! Lars-Gunnar I år har Gunnar Åberg, vår eminente seglare, även gjort sig ett namn inom Curlig världen med att i lag med Pelle Lindeman, Bosse Andersson och Carl von Wendt ta en hedrande silvermedalj i veteran VM som gick i Vierumäki Finland. Karlstad grabbarna slog Skottland i semifinalen och fick sedan möta Kanada i final som avgjordes söndagen den 16/3 2008, där det blev förlust. Ändock en mycket hedrande silvermedalj. GRATTIS! Resultat: 1á Kanada 2á Sverige 3á USA Segelsektionen Morgan Svensson Un g d o m s s e k t i o n e n/ Vu x e n s e g l a r n a Nu är det dags igen! Snart kan vi ge oss ut på sjön och få tillbaka våra seglingskunskaper. Innan vi kan segla så måste vi ordna till båtarna och få dem i vattnet. Efter stort reparationsarbete av båtarna under förra säsongen så är det bara finlir att göra. Ungdomssektionen och Vuxenseglarna kommer hjälpas åt att få ordning på båtar/lokaler. Ungdom och Vuxen kommer att också samarbeta på andra sätt också under säsongen. Under kommande säsong så kommer vi starta upp kursverksamhet med några seglingskurser. Vi ser fram emot en säsong med mindre reparationer och mer segling! Ta del av övrig information i artikel från Ungdomsektionen/Vuxenseglarna. Vå r r u s t n i n g/ v å r s t ä d n i n g Båtarna och lokalerna skall städas och putsas. Vi skall väl hinna med en fika också? Vi tar med kaffe/ dricka/fikabröd. Många händer ger snabbare resultat! Välkomna! Vi träffas vid Marinan (vid sjömacken) 17:00 på datum nedan 10/4 17/4 24/4 Efter vårrustningen så skall sjösättning genomföras. En av båtarna måste köras fram till kran med truck och det sker på ett specifikt datum (oftast en lördag). Vi återkommer med datum för sjösättning. Anmälan till Claes Källqvist Ny a a n s v a r i g a f ö r Vu x e n s e g l a r n a Annica Häggström har lämnat över rodret efter förtjänstfullt arbete. Hon kommer säker synas i hamnen fortsättningsvis också. Nya ansvariga är Elin Frändberg och Jerry Olsson. 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

9 Må n d a g s s e g l i n g Vuxenseglarna kommer som vanligt anordna Måndagssegling under säsongen. Datum kommer senare. Se g l i n g s k u r s e r Under kommande säsong så kommer tre seglingskurser anordnas. Vi kommer ha möjlighet till följande kurser: Nybörjare: Inledande kunskap i segling Fortsättning: Fördjupningskursdär man får mer kunskap Kappsegling: Grundläggande regelkunskap, taktik, start osv. Var vänlig skicka intresseanmälan till Claes Källqvist så att vi kan se vilka kurser det finns störst behov av. Vill du bli framtida instruktör? Det kan då vara lämpligt att medverka i kurs för att se utbildningsupplägg. Ocean Sails är ett av Polens ledande segelmakerier som syr segel till alla typer av båtar, från optimistjollar till de största havskappseglarna. Seglen har varit mycket framgångsrika både på Vänern och i Polen samt med flera VM-segrar. Segelmakeriet har även stor erfarenhet av Cruisingsegel till konkurrenskraftiga priser. För information och priser: Kontakta Gunnar Åberg, tel He m s i d a n Vi har inte riktigt haft resurser att uppdatera vårt avsnitt på hemsidan, men det skall det bli ändring på till kommande säsong. På hemsidan skall man kunna få information om aktiviteter som är på gång, när det händer samt hur man anmäler sig. Efterlysning: Vi behöver en dammsugare (skall klara våtsugning) och flytvästar i olika storlekar. Ta kontakt med Claes Källqvist om ni har något ni vill efterskänka. Kontaktuppgifter: Niclas Björkman (Ungdom): Claes Källqvist (Ungdom): / hotmail.com Jerry Olsson (Vuxenseglarna): Elin Frändberg (Vuxenseglarna): till Vuxenseglarna: Re g a t t a 80 å r! Ja, det är faktiskt sant! 80 år! Det måste vara en av de äldsta medlemstidningarna i Sverige. Det ska sägas att till en början var det mer ett blad än en tidning. Men ändå, 80 år. Säkert är det någon i medlemskadern som är lycklig ägare till dom tidiga utgåvorna. Vi har bestämt att vi ska fira detta i något av de kommande numren 2008 och hela tidningen kommer att vara i fyrfärg. Med mycket bilder. Därför är det viktigt att du bidrar till detta nummer. Med texter och bilder. Från Kanikenäset, hamnen, Nabben, segeltävlingar, båtar och fina sommardagar. Material på papper kan vi skanna in och du får naturligtvis tillbaka orginalen. Så fatta pennan och skriv, upp med kameran ur väskan och plåta! Sedan mailar du allt till eller postar det till Jan-Eric Edström, Lövnäsvägen 2C, Hammarö. Våra annonsörer: Kinnevikens Segelmakeri sid. 2 Båtservice sid. 6 Grens Bygg & Marin sid. 7 Karlstads Småbåtsvarv sid. 8 Ocean Sails sid. 9 Skarven Mast sid. 16 Waernhoff Segel sid. 24 Carl Lamm sid. 24 Hjertmans sid. 32 KSS tackar alla annonsörer! Gynna våra annonsörer! Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 9

10 KARLSTADS PRÅMKANAL Arbetet med kanalen påbörjades den 27 augusti Arbetsstyrkan bestod av knektar från Kungl. Värmlands Regemente och straffångar med mildare brott, som fick avtjäna sina straff mot dagsverken. Inspektör för bygget var major Nils Ericson och ansvarig arbetsledare löjtnant Carl Edward Norström. Tidvis var arbetsstyrkan uppe i 400 personer. Även några kvinnor deltog. En sten huggen i berget i botten vid insidan vid kanalens norra slussport ligger på 42,15 m över havets normalvattenstånd. Slussen är 130 fot lång och 30 fot bred vid port. Bredden mellan portarna är vid normalvattenstånd 110 fot vid ytan och 26 fot i botten. Djupet vid lågvatten 6 fot. Under åren utvidgades kanalen på två ställen så att pråmarna, som kallades flatlöss, kunde mötas (pråmarna fraktade last till och från fabriken, Mölnbacka Trysil i Forshaga, och omlastades i Karlstads Hamn /red. anm). Kanalens längd mellan Klarälven och yttre hamnen är fot. Vatten påsläpptes den 16 december Invigningen var torsdagen den 30 augusti Sveriges kung Karl XIV Johan hade sänt sex salutkanoner tillverkade vid Stavsjö Bruk. Med dessa sköts från Herrhagsberget kunglig salut. Kanonerna finns nu i stadens förråd. Invigningen förrättades av landshövding Johan Didrik af Wingård. Nyttotrafiken upphörde Den första bron, som byggdes över kanalen var 2,10 bred. Denna byttes ut den 29 april Ett hus för slussvakten byggdes. Flera föreningar har sedan hyrt huset, tills det för några år sedan blev en sommarservering. Göta Kanalbyggmästaren von Platen föreslog att kanalen skulle byggas från Hamngatan (nuvarande Älvgatan) till Mariebergsviken, ungefär efter Grevgatan. Bara lite berg i början och sedan sand och lera. Mycket kortare och ca en tiondel av kostnaden och med centralt läge. Men ack han var ju inte värmlänning. Sven Larsson Det inte Sven kan om gamla Karlstad är inte värt att veta brukar man säga om Sven Larsson. Ovanstående artikel är införd med Sven Larsson och Karlstads Hembygdsförenings medgivande. Kort kommer från VF arkiv och Värmlands Museums arkiv. Hans Erwald 10 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

11 Fancys funderingar. Jag är sur på min skeppare. Varför då då? Han kom ner för ett par veckor sedan och började greja och fixa med mig. In i förpiken och plastade och jobbade så att jag fick fler stuvytrymme. Det kändes bra för han ska flytta fram batterierna så jag slipper känna mig så tung i häcken. Bättre svansföring som man säger på hundspråk, tror jag (eller var det Gernant han med hästarna). Nog om det. Sedan stack han bara, utan någon förklaring vart han tog vägen. Nu är skepparen visst tillbaka igen. Vet ni var han har varit?... Jo på Nilen!! Och seglat Kan ni tänka er det.. Jo faktiskt, det hörde jag häromdagen. Ska det vara något det. Konstiga segelbåtarn med centerbord, båtar som var gjorda av trä och plåt med ett enda segel som inte såg klokt ut. Kan någon säga mig vad det heter? Skepparn har då inte sagt det till mig. De seglade upp och ner på Nilen vid en stad som heter Luxor. Med ungefär 2 knops medström så länsade och slörade de faktiskt rätt fort. Uppströms så kryssade de förvånansvärt bra. De låg sedan förtöja vid bryggor precis som hos oss på Kanikesäset, med inte så fina som våra. Han berättade också om hur vackert det var att vara ute på Nilen vid solnedgången, känna den varma västliga ökenvinden som drog ner från Konungarnas dal och bli serverad en ostburgare från Mc Donalds med en kall Cola.. Inte bara det! Han hade visst snorklat i Röda Havet också. Röda Havet som var turkosblått med en temperatur på 20 grader. Den dagen han var ute blåste det en hel del, ca sa skepparn på båten som han var med på. Det gjorde att han fick visst några kallsupar i den krabba sjön. Men han gjorde det. Det var väl något mandomsprov kan jag tänka mig. Han är så knäpp. Han ska testa sig själv och se hur långt han kan gå. Sån har han visst alltid varit har jag hört hans fru säga. I övrigt var det bara sand och öken i stort. Det är skönt att han är tillbaka igen, för nu ska han visst börja göra mig fin under vattenlinjen. Den blå bottenfärgen jag fick senast, var då inget att ha. Den kan elefanten få behålla. Jo säkert det var en elefant på burken tror jag. När han, ja skepparen, tog upp mig i höstas var jag alldeles grön.. hade gräs på mig som en gammal ullkofta. Så nu blir det visst VC 17 i stället, för den vet han att den fungerar. Nu är det visst klart, att Dixien Mariella som bor bredvid mig, ska flytta till Mariestad. In flyttar en ny bekantskap, vad hon heter vet jag inte, men hon är en Mamba. (Trodde det var en orm) Det blir som det blir. Hon kan vara trevlig och som jag kan ha lite vintersällskap med. Hon kommer visst i början av maj hörde jag. Längtar faktiskt ut på sjön, fick en sådan känsla nu när han berättade om segling på Nilen. Vi hörs. Fancy KSS Sjösäck Vimplar 100 kr Klubbnål 30 kr Broderade märken 50 kr Vykort Nabben 2 kr Dekaler, stora 30 kr Dekaler, små 20 kr Seglarhamnar i Vänern Slut Inre farled Kristinehamn - Karlstad 20 kr nytt, särtryck ur senaste sjökortet. Försäljning: Klubbexpeditionen Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 11

12 Vå r r u s t n i n g Nu börjar det äntligen vankas vår! Ett antal gånger har man varit och kollat övertäckningen på båten den här stormvintern. Min lättviktspress har mirakulöst hållit ihop hela vintern. Och nu snart, även om man vet att det inte riktigt dags än, är det hög tid att ta bort pressen och börja gno. Vårrustning kan ses från en mängd olika perspektiv. Från det lilla finliret med glansen på fribordet till det för några tillsynes oändlig lista med saker som ska göras innan båten ska i sjön. Jag tänker inte skriva om vilket vax som är bäst att använda, det brukar båtägare ändå veta bäst själva. Ej heller kommer jag att argumentera för vilken bottenfärg som ska användas, en giftfri använder väl förhoppningsvis de flesta. Men man vet ju aldrig. Populärmagasinen och båtbutikerna fullkomligt öser över oss information om vårrustning och dess tillhörande produkter. Båtgrannen säger en sak, någon annan säger en annan sak. Gör man ett sök på Internet på ordet vårrustning så dyker otaliga sidor upp om ämnet. Tillslut blir det lätt en djungel av tips och metoder för hur det hela ska göras rätt. Pröva och se vad som fungerar bäst borde väl vara någon form av mantra. Jag hade tänkt lämna själva vårrustningsbiten eftersom det som ovan nämnts redan dräller av information. Jag hade istället tänkt diskutera en metod som man kan använda för att göra projektet Vårrustning lite roligare och mer intressant för resten av familjen. Framförallt för sådana båtägare som har mer moment att göra än bara att polera fribordet. Jag tror att om man kan dela målbilden med alla som man önskar engagera i sitt vårrustningsprojekt så kommer båtsäsongen att inledas på ett mycket trevligare sätt. Det handlar om att förenkla och tydliggöra för alla delaktiga vad som ska faktiskt ska göras. Metoden kan även användas på alla ställen där det handlar om att skapa sig en överblick om vad som egentligen ska göras. Till exempel badrumsrenoveringen, födelsedagsfesten eller i detta fall vårrustningen. Jag ska använda mig av en metod som används flitigt inom projektledningsbranchen. Att skapa ett hierarkiskt schema över de faktiska arbetsmoment som ska utföras i huvudsyfte att skapa just en överblick. Man brukar kalla det att man skapar en WBS, Work Breakdown Structure. Det går ut på att sätta det största arbetspaketet överst, till exempel som i det här fallet Vårrustning. Sedan bryter man ner Vårrustning i de olika huvudmoment som ska behandlas till exempel Motorn, Undervattenskroppen, Friborden och Elsystemet. Se bild 1 Bild 1 Motor Meningen är att alla till minsta individ ska förstå vad som ska göras. Hierarkiskt sett är det alltså endast de nedersta arbetspaketen som ska utföras för att varje moment ska bli rätt utfört. Ser man detta ur ett lite större perspektiv kan vi alltså på det här sät- Undervattenskroppp Vårrustning Fribord Elsystem För en gammal erfaren händig kapten som har gott om tid kan kanske utan större problem ha momenten i huvudet, men för en mindre erfaren och händig människa som dessutom försöker engagera halva släkten i vårrustningen kan det hjälpa att fundera på vad som ingår i varje så kallat arbetspaket. Den mindre erfarne kaptenen som inte hade tid i höstas vet mycket väl att friborden ska först tvättas med schampo för att sedan poleras med någon cleaner eller rubbing för att få bort oxid och sist på med vax för att sedan polera upp till klubbens bästa glans. Det har kaptenen säkert planerat hela vintern utan att ha förmedlat det till övriga familjemedlemmar. När sedan solen kallar vårrustarna till båten en helg i slutet april är det bråttom, och samtliga familjemedlemmar förväntas vara delaktiga. Kaptenen som tycker att fernissan på rorkulten är det viktigaste på båten och det arbetet måste göras av kaptenen själv som då beordrar någon annan att sätta i gång med friborden som förmodligen inte gör som kaptenen hade tänkt sig. Kaptenen muttrar att han fixar det själv efter att han är klar med rorkulten. Här har vi redan garanterat det första bråket denna säsong. Och när båten ska sjösättas är något glömt, till exempel att sätta tillbaks den där slangen, och åskmolnen hopar sig igen. Säsongens andra bråk är ett faktum och säsongen börjar riktigt illa. Hoppas att någon känner igen sig i denna något överdrivna cyniska bild. Vad händer om vi istället tydliggör för alla inblandade innan vi sätter igång vad som ingår i de olika arbetspaketen och hur de ska utföras? Meningen är att bryta ner varje paket till sådana små arbetspaket att alla förstår exakt vad som ska göras. Se bild 2. Vill man sedan för att vara ännu tydligare med varje arbetspaket kan man ta med en beskrivning på hur varje paket ska utföras. Är man riktigt överdriven här kanske även hunden eller svärmor kan vara med att hjälpa till Se bild 3 12 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

13 Vårrustning Fribord Tvätta Rubbing Vaxa Blöt friborden Tvätta med svamp och schampo Skölj av och torka Stryk ut rubbingen Kör med polermaskinen Applicera vax med trassel Låt torka Polera med maskinen Bild 2 Tvätta Blöt friborden Koppla och dra fram vattenslangen Bild 3 Dra fram ström och koppla in högtryckstvätten Koppla ihop tvätten med vatten och spola på! tet skapa oss en tidsuppfattning om varje arbetspaket och när vi vet våra resurser i form av engagerade familjemedlemmar kan vi alltså beräkna nästan exakt hur lång tid vi behöver för att vårrusta båten. I slutändan kan vi alltså skapa oss ett jätteschema (se sidan 14) som visar varje litet arbetsmoment under hela vår vårrustning. Enkelt och överskådligt för alla deltagare samt ett bra verktyg att använda för att komma ifatt vardagen som ibland kan rusa iväg framför oss. Vill man sedan fundera på hur man ska organisera så att man vet vilken ordning allt ska komma i och skapa ett logiskt nätverk för att göra vårrustningen på den teoretiskt kortaste tiden får ni fråga mig i bastun på Nabben i juli när jag har lyckats vårrusta min båt Forts sid 14 Bro eller skepp? Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 13

14 Vårrus tning Fribor d Motor Under - vatten s kropp Elsyst em Tvätta Rubbi ng Vaxa Kylsy stem Bränsl e Smörj syste m Rost på kölen Vatten linje Botten färg Batteri Kablar Säkrin gsdosa Blöt fribor den Tvätta med svamp och scham po Skölj av och torka Stryk ut rubbin gen Kör med poler maski nen Applic era vax med trassel Låt torka Polera med maski nen Monte ra impell ern Filtret kontro llera Kolla oljan Maske ra och måla Slipa och måla Kontr ollera vatten nivå och ladda Slipa ärg och fetta in Koppl a och dra fram vatten slange n Tanke n kondens? Kolla oljan i back slaget Alfred & Joar Carlén X-102 PS Morgan bjöd oss på korv och godis när vi kom iland Dra fram ström och koppla in högtry ckstvä tten JÄVERÖN RUNT 2007 Hej, Förra sommaren seglade vi Jäverön Runt tillsammans med vår pappa. Det tänker vi göra i år igen! Men vi tycker att det vore ännu roligare om vi fick se några kompisar på de andra båtarna. Då kan vi vinka åt varandra. Tjata lite på dina päron så ställer de nog upp! Hoppas att vi ses! PS Alla deltagande barn får även i år korv och godis DS. Koppl a ihop tvätten med vatten John Jonzen och Skribent Regatta Morgan Svensson spola på! 14 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

15 Information från Hamnsektionen sjösättning 2008 SJÖSÄTTNINGSDAG MED TRUCK Lördagen den 17 maj med början kl 09.00, samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift 250:- (jämna pengar) Vid anmälan skall även namn,telefonnummer och båtplats anmälas. För uppdatering av medlemsuppgifterna. Medhjälpare under dagen utses av bryggansvarig med lägsta nummer från bryggorna E, F, G, H, två från varje brygga. Ansvarig för sjösättning med truck Lars Johansson tel Kranförare kl Curt Åberg kl Torbjörn Sjöholm SJÖSÄTTNINGSDAGAR MED VAGN Alla dagar start kl 09:00 Du behöver ej teckna dig i förväg, men skall vara på plats vid kranen när sjösättningen börjar. Sjösättning med vagn följande darum: Datum Kranförare Traktor Torsdag 1 maj Bertil Oldén Morgan Kihlander Lördag 3 maj Staffan Ljungdahl Björn Lindskog Söndag 4 maj Niklas Lindskog Billy Palmius Söndag 11 maj Bernt Andersson Martin Lindskog Söndag 18 maj Karl-Axel Andersson Magnus Lundgren Lördag 24 maj Uwe Detlev Claes Thunberg Söndag 25 maj Bengt-Olov Håkansson Nils Wallin Torsdag 29 maj Hans Erwald Bo Eberhard Lördag 31 maj Anders Thystrand Bo Westerlund Hamnsektionen Claes Thunberg Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 15

16 Spygatten Är Regattas nya insändarspalt. Spygatt är en halvmånformad öppning i nedre delen av ett fartygs brädgång för avrinning av vatten från däcket. Källa: Nationalencyklopedin Finns även för andra ändamål och är tillverkad för att klara mycket tung trafik och minimal smutsansamling. Redaktören. Välkommen med dina åsikter. Både negativa och positiva. Inget kommer att cencureras. Personangrepp, förtal, rasistiska, religösa och liknande blir dock inte införda! Sneda förtöjningspålar Jag läste i spygatt om problem. Problem som inte skulle bestå inom KSS. Min båts skrov har, i alla fall ett problem. Problemet heter: Pålarna. På bryggarna mittemot småbåtsvarvet finns en rad pålarna som står i rote som fula gastar. Därför minskar avståndet mellan pålarna ibland mer än 30%. Jag betalar för nästan 4 meter men infarten är knappt 3 meter. Båten är 3 meter bredd. Om jag hade stått i rote i krigsmarinen på det sättet, skulle jag straffades med ett dygn sträng arrest. I stället blir nu våra båtar straffade. Ett straff i form av spikhål, bultar, repor, osv. Vilken skillnad mot A bryggan. Där finns moderna förtöjningsbojar utan spik och splitter. När får vi på G och H bryggan sådana fagra förtöjningsmöjligheter? Vi betalar ju samma pris per kvm, eller? Hej Louis Vi inom hamnsektionen går varje år över båtplatserna och försöker att rikta pålarna så gått det går. Spikar och annat som sitter kvar i pålen får den som innehar båtplatsen själv efter bästa förmåga ta bort. Behöver du hjälp med detta så är det i första hand att kontakta bryggansvariga, vilka som är det finns anslaget i Regatta, på hemsidan och på kansliet under våren. Ta gärna kontakt med oss via telefon om du har ytterligare frågor så skall vi säkert komma på en för alla bra lösning. Den bryggavgift som vi idag betalar baseras på båtens storlek, inte platsens storlek. Med vänlig hälsning Lars-Olof Thyberg Hamnchef Sjuk av målning om och om igen Louis Dirksen 16 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Neptunkryssarförbundets funktionärer

Neptunkryssarförbundets funktionärer Neptunkryssarförbundets funktionärer Avgifter 2008 Medlemsavgift: 200 kr Båtavgift: 100 kr Postgironummer: 27 08 91-5 Organisationsnr: 889202-1901 Fram- och baksida SM 2008 i Nynäshamn Foto: Mats Åhlander,

Läs mer

-Pernilla, hur kommer det sig att du började intressera dig för båtar och racing?

-Pernilla, hur kommer det sig att du började intressera dig för båtar och racing? Pernilla Ingvarsson tävlingsledaren Pernilla Ingvarsson är förmodligen Sveriges mest anlitade tävlingsledare. Pernilla har likt många andra inom båtsporten racingen i blodet. Kombinationen av arbetet inom

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 1 Februari 2008

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 1 Februari 2008 Flerskrovsbladet Nr 1 Februari 2008 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal

Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal nr 3-2013 årgång 41 Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal Porträttet: Maja Reichard Tre nykomlingar i svenska simlandslaget Anna-Stina Nordmark Nilsson ny förbundsordförande Handikappidrottens

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2009 Nr 2 Juni 2009 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA CITROËNKLUBBEN NR 240 2011 PRIS: 80 SEK Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala Från norr till söder i en DSpécial En 40-årig kärlekshistoria Citroënistporträtt

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

Bogsprötet. Skonaren Ingos Vänner 2007

Bogsprötet. Skonaren Ingos Vänner 2007 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2007 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundbyhamnen 123 417 54 GÖTEBORG Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org Fartygstelefon:

Läs mer

BULLANDÖ NEWS CANBERRA DEN STORMEN GÄSTHAMNEN STOCKHOLM MARIN. upptagningen BULLANDÖBESÄTTNING ETT ANNORLUNDA BÅTLIV CHATARINAS

BULLANDÖ NEWS CANBERRA DEN STORMEN GÄSTHAMNEN STOCKHOLM MARIN. upptagningen BULLANDÖBESÄTTNING ETT ANNORLUNDA BÅTLIV CHATARINAS BULLANDÖ NEWS NR 2 2014 ÅRGÅNG 31 UPPTAGNINGSNINGSNUMMER Vad är det för ett stort jakttorn som någon har byggt vid träsket i Hemmesta? Celebert besök i GÄSTHAMNEN BULLANDÖBESÄTTNING totalvann - igen ETT

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer