Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström"

Transkript

1 Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

2 2 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

3 Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: (telesvar) Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Fax: PGnr: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: E-post: Öppettider kansliet: Vecka och har expeditionen öppet tisdagar kl Övriga veckor första tisdagen i varje månad. Or d f ö r a n d e Hej, Äntligen, så känns det både i kroppen och i luften att våren annalkas med raska steg, intressant att kolla på fåglarna när det förbereder sommaren. Samma sak nere hamnen, när man ser ökad aktivitet från båtägarna, denna tid på året som vi befinner oss i just nu är härlig, med förväntan på vår och sommar. KSS Styrelse, gnetar på och det känns som om vi är väl förberedda inför kommande säsong. Frågor som varit uppe på agendan är många, och somliga kräver fortsatt utredningsarbete, jag går inte in på sakfrågor här, utan det får respektive sektions ansvarig ta upp på lämpligt sätt. KSS har gjort mycket bra ifrån sig, när det gäller att organisera regattor och utbilda funktionärer, vilket också fått gehör hos Värmlands-Västergötland Seglarförbund. KSS omnämns med respekt, detta har förstås inte kommit av sig självt, utan på grund av en medveten satsning och idogt arbete, som vi är stolta över. Vi har fått förstärkning i förenings arbetet, av ett par gamla KKF:are, Olle Eresund som nybliven kölbåtsägare, går in och hjälper oss med bidragsfrågor omkring ungdoms och tävlings verksamheten. Torsten Jarnstam med sambo som blivit med en Dixie, Torsten går in och hjälper oss med media frågor, en satsning som vi hoppas slår väl ut och att KSS blir mer synlig i kommunen med omnejd. Ordförande Lage Backman Regattas redaktion: Jan-Eric Edström, Redaktör Liselott Hjerpe, Skribent John Jonzen, Skribent Stefan Nyström, Foto Annonsering: 1/1 fyrfärg 3000 kr 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr 1/2 svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr 1/4 svartvit 300 kr Upplaga: 700 ex. Tryck: One Digitaltryck. Karlstad Vid rodret! Foto: Lennart Tynander Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 3

4 In n e h å l l Or d f ö r a n d e s k r ö n i k a... 3 Ka l l e l s e Vå r m ö t e... 5 Ha n d i k a p p s e g l i n g... 6 Lä t t s k a l l d e t i n t e a l l t i d v a r a / La r s-gu n n a r Svensson... 7 Un g d o m s s e k t i o n e n / Vu x e n s e g l a r n a... 8 Vå r a a n n o n s ö r e r... 9 Ka r l s t a d s Pr å m k a n a l / Ha n s Er w a l d Fa n c y s Fu n d e r i n g a r Vå r r u s t n i n g / Jo h n Jo n z o n Jä v e r ö n Ru n t 2007 Al f r e d o c h Jo a r Sj ö s ä t t n i n g s d a g a r Sp y g a t t e n Va k t l i s t a Se g l i n g s s e k t i o n e n Ka p p s e g l i n g s k a l e n d e r On s d a g s s e g l i n g a r Te m a Havssegling Na b b e n s e k t i o n e n t a r g ä r n a e m o t o s ä n k b a r a j o l l a r t i l l b a r n e n s o m v i s t a s o c h l e k e r på stranden vid nabben. Ko n t a k t a n å g o n a v v å r a f u n k t i o n ä r e r o m d u v i l l s k ä n k a e n j o l l e. Hä l s n i n g a r Na b b e n s e k t i o n e n De t b r u k a r a l l t i d v a r a e t t t r e v l i g t i n s l a g n ä r fåren är på Nabben. Vi b e h öve r d i n h j ä l p m e d a t t se o m f å r e n m å r b r a o c h i n t e verkar skadade eller sjuka. Om o t u r e n s k u l l e v a r a f r a m m e e l l e r o m f å r e n ve r k a r s j u k a finns kontaktuppgifter på v ä l k o m m e n t a v l a n. Hä l s n i n g a r Na b b e n s e k t i o n e n. 4 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

5 Förslag till dagordning KALLELSE Medlemmarna i Karlstads Segelsällskap kallas till allmänt medlemsmöte - ordinarie vårmöte kl i Klubbhuset på Kanikenäset Välkomna! STYRELSEN 1. Mötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet. Justerarna är vid behov även rösträknare. 8. Aktuell information från respektive sektion 9. Förslag till reviderade stadgar * 10. Styrelsens förslag beträffande vinterliggare och boende i båt 11. Övriga frågor 12. Avslutning * Stadgeförslaget med kommentarer läggs ut inom kort på KSS hemsidan under Medlemsinfo När ja kom hem från sjöen då tog jag mig en knörr för klära di va blöte men strupen den va törr å ja tänkte ju som så dä ä bäst å blöte på för strupen törker fortare än klära ändå men när klära har törkat varför inte skriva om Era upplevelser stora som små. Vi behöver fler bidrag till vår jubileumsbok som skall bli något alldeles extra. Bidrag mail till eller på papper till mig Tynäsvägen Hammarö Gör som Lars-Gunnar m. fl b i d r a t i l l 125 å r s j u b i l e u m s b o k! Tack på förhand Lars-Gunnar Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 5

6 Ha n d i k a p p s e g l i n g Den 29 jan möttes funktionärsteamet för att diskutera erfarenheter från förra säsongen och planera den nya. Vi går nu in i ett nytt år resurser. Ny brygga Ny kran Ny följebåt De närmaste planerna är nu och att förse den nya Dessutom kommer de listade att inbjudas till teorikväll den 22 april. Den 8 maj har vi en med Lions Club, i hur man hjälper de seglande o.s.v. med väsentligt förbättrade att göra i ordning båtarna bryggan med kantskoning. presumtiva seglare vi har en informations- och utbildning, tillsammans sätter segel, sköter kranen, Sommarens seglarkvällar är: 20, 27 maj, 3, 10 och 17 juni, 12, 19 och 26 aug samt 2 och 9 sept. Samtliga kvällar börjar seglingarna kl och avslutas kl Vi har 18 event. seglare på ytterligare några. Nog känner väl Du någon Du vill hjälpa till att De behöver ju inte binda komma till vår infokväll till Be honom/henne att ringa mig för att få veta mer! vår lista men kan ta emot rullstolsburen vars fritidsliv berika??? sig för att segla men kan att börja med. För KSS hkpsegling Göran Hellborg 6 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

7 Lä t t s k a d e t i n t e alltid vara Den enorma kolsvarta damen spänner ögonen i mig och säger det kostar trehundra dollar. Trehundra det är precis vad jag har undanstoppat i båten. Vi är på st John US Virgin och efter att ha seglat jorden runt är vi ganska luttrade när det gäller imigration. Antagligen var den kvinnliga tjästemannen på dåligt humör då vi kommit in rätt sent. Jag återvänder till båten för att hämta pengarna. Att bråka är ingen idé. Vid återkomsten sitter den väldiga fortfarande och fyller i blanketter och bläddrar I passen. Plötsligt stelnar hon till. Hon har sett vår röda US stämpel. Vi har varit här förut vilket vi försökt påtala. Glad blir hon inte. Hon måste göra om hela proceduren som just tagit en timma. Ni behöver inte betala morrar hon. Jag vill gärna krama tanten men hon intar en mycket avvisande attityd. Hon säger inte ens välkomna till US när vi är klara. Många är mötena med custom och imigration. Till exempel på Madeira. Jag ville klarera ut. Det yttre kontoret tomt. Från ett inre rum hördes stön. Där halvlåg en man i en stol, likblek med svetten rinnande i ansiktet. Jag sprang in till polisen som hade kontor näst intill. Ambulans. Förhör av polisen som sen försvann. Där stod jag i ett övergivet kontor.vad göra? Jag letade rätt på mina papper klarerade själv ut mig med en stämpel jag hittade på skrivbordet, lämnade custom och seglade till Grand Canaria där man gav fullständigt fan i vem som kom eller stack. I Panama hade jag tänkt fixa avseglingen från en ö, Tortuga, men där fanns ingen personal. I stället för att återvända till Panama City seglade vi mot Cocos Island. Där hade vakterna fullt upp med att förstå hur jag kommit loss från Panama. Gunnar Åberg hade gett mig ett råd att ta med en flaska till de ensamma vakterna. Det löste allt. Fast egentligen är jag fortfarande kvar i Panama. På Galapagos hade jag svårigheter med att få tillbaka våra pass som marinen tagit. Ett besök hos kaptenen i den bländvita uniformen var utan gehör förrän jag sagt att jag var major i Sverige.Då löste sig allt och jag bjöds även på en drink. Vi var ju kollegor. I Karibien kan det vara påfrestande att segla mellan öarna då de alla är olika suveräna stater. Det gäller att inte spela Allan, vara glad,hövlig och att ha rätt klädsel. Bli inte förbannad om Du måste skriva crewlist i sex ex utan karbonpapper även om det ligger sådana på andra sidan disken och man inte vill låna ut dem. Jag har sett hur man totalt negligerar stressade skeppare genom att titta rätt igenom dem som om de inte fanns. På St Helena där man ligger på svaj utan skyddande pirar kan det hiva rätt rejält i dyningen. Där kom en båt ut med en stilig kvinnlig officer som i den grova sjön föll rätt i min famn när hon skulle gå ombord. Märkligt nog tyckte hon det var trevligt. I Kapstaden höll jag på att bli internerad på livstid för att jag besökt kontoren i fel ordning. Det är ju ofta många olika kontor som skall besökas då man anländer till en ny hamn, custom,imigration, harbourmaster, healthoffice. Att alla dessa ligger på samma ställe i stan är inte att räkna med. Det är förstås inte alla gånger det jävlas. När vi en morgon vi femtiden letade oss in genom tjockan till Lerwik på Shetland stod tullarna redan på kajen och väntade. Vi tyckte det var lika bra att passa på innan ni somnar. När allt var klart efter tio minuter blev vi inbjudna på en öl på yachtklubben Forts sid 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 7

8 senare på dagen. Det kallar jag service. Eller den tullaren som kom ombord när hustrun och jag seglat till Orkney. Han bjöds på en halvliters Pripp. Han tyckte den var mycket god men ack så stor. Jag såg hur han nästan pinade den i sig för att vara artig. Antagligen var han den mest pissnödiga tullare i hela Kirkwall av döma av den fart han pep iväg med när han druckit ur. Där var det inga problem med inklarering. Det är sköj att segla!! Lars-Gunnar I år har Gunnar Åberg, vår eminente seglare, även gjort sig ett namn inom Curlig världen med att i lag med Pelle Lindeman, Bosse Andersson och Carl von Wendt ta en hedrande silvermedalj i veteran VM som gick i Vierumäki Finland. Karlstad grabbarna slog Skottland i semifinalen och fick sedan möta Kanada i final som avgjordes söndagen den 16/3 2008, där det blev förlust. Ändock en mycket hedrande silvermedalj. GRATTIS! Resultat: 1á Kanada 2á Sverige 3á USA Segelsektionen Morgan Svensson Un g d o m s s e k t i o n e n/ Vu x e n s e g l a r n a Nu är det dags igen! Snart kan vi ge oss ut på sjön och få tillbaka våra seglingskunskaper. Innan vi kan segla så måste vi ordna till båtarna och få dem i vattnet. Efter stort reparationsarbete av båtarna under förra säsongen så är det bara finlir att göra. Ungdomssektionen och Vuxenseglarna kommer hjälpas åt att få ordning på båtar/lokaler. Ungdom och Vuxen kommer att också samarbeta på andra sätt också under säsongen. Under kommande säsong så kommer vi starta upp kursverksamhet med några seglingskurser. Vi ser fram emot en säsong med mindre reparationer och mer segling! Ta del av övrig information i artikel från Ungdomsektionen/Vuxenseglarna. Vå r r u s t n i n g/ v å r s t ä d n i n g Båtarna och lokalerna skall städas och putsas. Vi skall väl hinna med en fika också? Vi tar med kaffe/ dricka/fikabröd. Många händer ger snabbare resultat! Välkomna! Vi träffas vid Marinan (vid sjömacken) 17:00 på datum nedan 10/4 17/4 24/4 Efter vårrustningen så skall sjösättning genomföras. En av båtarna måste köras fram till kran med truck och det sker på ett specifikt datum (oftast en lördag). Vi återkommer med datum för sjösättning. Anmälan till Claes Källqvist Ny a a n s v a r i g a f ö r Vu x e n s e g l a r n a Annica Häggström har lämnat över rodret efter förtjänstfullt arbete. Hon kommer säker synas i hamnen fortsättningsvis också. Nya ansvariga är Elin Frändberg och Jerry Olsson. 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

9 Må n d a g s s e g l i n g Vuxenseglarna kommer som vanligt anordna Måndagssegling under säsongen. Datum kommer senare. Se g l i n g s k u r s e r Under kommande säsong så kommer tre seglingskurser anordnas. Vi kommer ha möjlighet till följande kurser: Nybörjare: Inledande kunskap i segling Fortsättning: Fördjupningskursdär man får mer kunskap Kappsegling: Grundläggande regelkunskap, taktik, start osv. Var vänlig skicka intresseanmälan till Claes Källqvist så att vi kan se vilka kurser det finns störst behov av. Vill du bli framtida instruktör? Det kan då vara lämpligt att medverka i kurs för att se utbildningsupplägg. Ocean Sails är ett av Polens ledande segelmakerier som syr segel till alla typer av båtar, från optimistjollar till de största havskappseglarna. Seglen har varit mycket framgångsrika både på Vänern och i Polen samt med flera VM-segrar. Segelmakeriet har även stor erfarenhet av Cruisingsegel till konkurrenskraftiga priser. För information och priser: Kontakta Gunnar Åberg, tel He m s i d a n Vi har inte riktigt haft resurser att uppdatera vårt avsnitt på hemsidan, men det skall det bli ändring på till kommande säsong. På hemsidan skall man kunna få information om aktiviteter som är på gång, när det händer samt hur man anmäler sig. Efterlysning: Vi behöver en dammsugare (skall klara våtsugning) och flytvästar i olika storlekar. Ta kontakt med Claes Källqvist om ni har något ni vill efterskänka. Kontaktuppgifter: Niclas Björkman (Ungdom): Claes Källqvist (Ungdom): / hotmail.com Jerry Olsson (Vuxenseglarna): Elin Frändberg (Vuxenseglarna): till Vuxenseglarna: Re g a t t a 80 å r! Ja, det är faktiskt sant! 80 år! Det måste vara en av de äldsta medlemstidningarna i Sverige. Det ska sägas att till en början var det mer ett blad än en tidning. Men ändå, 80 år. Säkert är det någon i medlemskadern som är lycklig ägare till dom tidiga utgåvorna. Vi har bestämt att vi ska fira detta i något av de kommande numren 2008 och hela tidningen kommer att vara i fyrfärg. Med mycket bilder. Därför är det viktigt att du bidrar till detta nummer. Med texter och bilder. Från Kanikenäset, hamnen, Nabben, segeltävlingar, båtar och fina sommardagar. Material på papper kan vi skanna in och du får naturligtvis tillbaka orginalen. Så fatta pennan och skriv, upp med kameran ur väskan och plåta! Sedan mailar du allt till eller postar det till Jan-Eric Edström, Lövnäsvägen 2C, Hammarö. Våra annonsörer: Kinnevikens Segelmakeri sid. 2 Båtservice sid. 6 Grens Bygg & Marin sid. 7 Karlstads Småbåtsvarv sid. 8 Ocean Sails sid. 9 Skarven Mast sid. 16 Waernhoff Segel sid. 24 Carl Lamm sid. 24 Hjertmans sid. 32 KSS tackar alla annonsörer! Gynna våra annonsörer! Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 9

10 KARLSTADS PRÅMKANAL Arbetet med kanalen påbörjades den 27 augusti Arbetsstyrkan bestod av knektar från Kungl. Värmlands Regemente och straffångar med mildare brott, som fick avtjäna sina straff mot dagsverken. Inspektör för bygget var major Nils Ericson och ansvarig arbetsledare löjtnant Carl Edward Norström. Tidvis var arbetsstyrkan uppe i 400 personer. Även några kvinnor deltog. En sten huggen i berget i botten vid insidan vid kanalens norra slussport ligger på 42,15 m över havets normalvattenstånd. Slussen är 130 fot lång och 30 fot bred vid port. Bredden mellan portarna är vid normalvattenstånd 110 fot vid ytan och 26 fot i botten. Djupet vid lågvatten 6 fot. Under åren utvidgades kanalen på två ställen så att pråmarna, som kallades flatlöss, kunde mötas (pråmarna fraktade last till och från fabriken, Mölnbacka Trysil i Forshaga, och omlastades i Karlstads Hamn /red. anm). Kanalens längd mellan Klarälven och yttre hamnen är fot. Vatten påsläpptes den 16 december Invigningen var torsdagen den 30 augusti Sveriges kung Karl XIV Johan hade sänt sex salutkanoner tillverkade vid Stavsjö Bruk. Med dessa sköts från Herrhagsberget kunglig salut. Kanonerna finns nu i stadens förråd. Invigningen förrättades av landshövding Johan Didrik af Wingård. Nyttotrafiken upphörde Den första bron, som byggdes över kanalen var 2,10 bred. Denna byttes ut den 29 april Ett hus för slussvakten byggdes. Flera föreningar har sedan hyrt huset, tills det för några år sedan blev en sommarservering. Göta Kanalbyggmästaren von Platen föreslog att kanalen skulle byggas från Hamngatan (nuvarande Älvgatan) till Mariebergsviken, ungefär efter Grevgatan. Bara lite berg i början och sedan sand och lera. Mycket kortare och ca en tiondel av kostnaden och med centralt läge. Men ack han var ju inte värmlänning. Sven Larsson Det inte Sven kan om gamla Karlstad är inte värt att veta brukar man säga om Sven Larsson. Ovanstående artikel är införd med Sven Larsson och Karlstads Hembygdsförenings medgivande. Kort kommer från VF arkiv och Värmlands Museums arkiv. Hans Erwald 10 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

11 Fancys funderingar. Jag är sur på min skeppare. Varför då då? Han kom ner för ett par veckor sedan och började greja och fixa med mig. In i förpiken och plastade och jobbade så att jag fick fler stuvytrymme. Det kändes bra för han ska flytta fram batterierna så jag slipper känna mig så tung i häcken. Bättre svansföring som man säger på hundspråk, tror jag (eller var det Gernant han med hästarna). Nog om det. Sedan stack han bara, utan någon förklaring vart han tog vägen. Nu är skepparen visst tillbaka igen. Vet ni var han har varit?... Jo på Nilen!! Och seglat Kan ni tänka er det.. Jo faktiskt, det hörde jag häromdagen. Ska det vara något det. Konstiga segelbåtarn med centerbord, båtar som var gjorda av trä och plåt med ett enda segel som inte såg klokt ut. Kan någon säga mig vad det heter? Skepparn har då inte sagt det till mig. De seglade upp och ner på Nilen vid en stad som heter Luxor. Med ungefär 2 knops medström så länsade och slörade de faktiskt rätt fort. Uppströms så kryssade de förvånansvärt bra. De låg sedan förtöja vid bryggor precis som hos oss på Kanikesäset, med inte så fina som våra. Han berättade också om hur vackert det var att vara ute på Nilen vid solnedgången, känna den varma västliga ökenvinden som drog ner från Konungarnas dal och bli serverad en ostburgare från Mc Donalds med en kall Cola.. Inte bara det! Han hade visst snorklat i Röda Havet också. Röda Havet som var turkosblått med en temperatur på 20 grader. Den dagen han var ute blåste det en hel del, ca sa skepparn på båten som han var med på. Det gjorde att han fick visst några kallsupar i den krabba sjön. Men han gjorde det. Det var väl något mandomsprov kan jag tänka mig. Han är så knäpp. Han ska testa sig själv och se hur långt han kan gå. Sån har han visst alltid varit har jag hört hans fru säga. I övrigt var det bara sand och öken i stort. Det är skönt att han är tillbaka igen, för nu ska han visst börja göra mig fin under vattenlinjen. Den blå bottenfärgen jag fick senast, var då inget att ha. Den kan elefanten få behålla. Jo säkert det var en elefant på burken tror jag. När han, ja skepparen, tog upp mig i höstas var jag alldeles grön.. hade gräs på mig som en gammal ullkofta. Så nu blir det visst VC 17 i stället, för den vet han att den fungerar. Nu är det visst klart, att Dixien Mariella som bor bredvid mig, ska flytta till Mariestad. In flyttar en ny bekantskap, vad hon heter vet jag inte, men hon är en Mamba. (Trodde det var en orm) Det blir som det blir. Hon kan vara trevlig och som jag kan ha lite vintersällskap med. Hon kommer visst i början av maj hörde jag. Längtar faktiskt ut på sjön, fick en sådan känsla nu när han berättade om segling på Nilen. Vi hörs. Fancy KSS Sjösäck Vimplar 100 kr Klubbnål 30 kr Broderade märken 50 kr Vykort Nabben 2 kr Dekaler, stora 30 kr Dekaler, små 20 kr Seglarhamnar i Vänern Slut Inre farled Kristinehamn - Karlstad 20 kr nytt, särtryck ur senaste sjökortet. Försäljning: Klubbexpeditionen Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 11

12 Vå r r u s t n i n g Nu börjar det äntligen vankas vår! Ett antal gånger har man varit och kollat övertäckningen på båten den här stormvintern. Min lättviktspress har mirakulöst hållit ihop hela vintern. Och nu snart, även om man vet att det inte riktigt dags än, är det hög tid att ta bort pressen och börja gno. Vårrustning kan ses från en mängd olika perspektiv. Från det lilla finliret med glansen på fribordet till det för några tillsynes oändlig lista med saker som ska göras innan båten ska i sjön. Jag tänker inte skriva om vilket vax som är bäst att använda, det brukar båtägare ändå veta bäst själva. Ej heller kommer jag att argumentera för vilken bottenfärg som ska användas, en giftfri använder väl förhoppningsvis de flesta. Men man vet ju aldrig. Populärmagasinen och båtbutikerna fullkomligt öser över oss information om vårrustning och dess tillhörande produkter. Båtgrannen säger en sak, någon annan säger en annan sak. Gör man ett sök på Internet på ordet vårrustning så dyker otaliga sidor upp om ämnet. Tillslut blir det lätt en djungel av tips och metoder för hur det hela ska göras rätt. Pröva och se vad som fungerar bäst borde väl vara någon form av mantra. Jag hade tänkt lämna själva vårrustningsbiten eftersom det som ovan nämnts redan dräller av information. Jag hade istället tänkt diskutera en metod som man kan använda för att göra projektet Vårrustning lite roligare och mer intressant för resten av familjen. Framförallt för sådana båtägare som har mer moment att göra än bara att polera fribordet. Jag tror att om man kan dela målbilden med alla som man önskar engagera i sitt vårrustningsprojekt så kommer båtsäsongen att inledas på ett mycket trevligare sätt. Det handlar om att förenkla och tydliggöra för alla delaktiga vad som ska faktiskt ska göras. Metoden kan även användas på alla ställen där det handlar om att skapa sig en överblick om vad som egentligen ska göras. Till exempel badrumsrenoveringen, födelsedagsfesten eller i detta fall vårrustningen. Jag ska använda mig av en metod som används flitigt inom projektledningsbranchen. Att skapa ett hierarkiskt schema över de faktiska arbetsmoment som ska utföras i huvudsyfte att skapa just en överblick. Man brukar kalla det att man skapar en WBS, Work Breakdown Structure. Det går ut på att sätta det största arbetspaketet överst, till exempel som i det här fallet Vårrustning. Sedan bryter man ner Vårrustning i de olika huvudmoment som ska behandlas till exempel Motorn, Undervattenskroppen, Friborden och Elsystemet. Se bild 1 Bild 1 Motor Meningen är att alla till minsta individ ska förstå vad som ska göras. Hierarkiskt sett är det alltså endast de nedersta arbetspaketen som ska utföras för att varje moment ska bli rätt utfört. Ser man detta ur ett lite större perspektiv kan vi alltså på det här sät- Undervattenskroppp Vårrustning Fribord Elsystem För en gammal erfaren händig kapten som har gott om tid kan kanske utan större problem ha momenten i huvudet, men för en mindre erfaren och händig människa som dessutom försöker engagera halva släkten i vårrustningen kan det hjälpa att fundera på vad som ingår i varje så kallat arbetspaket. Den mindre erfarne kaptenen som inte hade tid i höstas vet mycket väl att friborden ska först tvättas med schampo för att sedan poleras med någon cleaner eller rubbing för att få bort oxid och sist på med vax för att sedan polera upp till klubbens bästa glans. Det har kaptenen säkert planerat hela vintern utan att ha förmedlat det till övriga familjemedlemmar. När sedan solen kallar vårrustarna till båten en helg i slutet april är det bråttom, och samtliga familjemedlemmar förväntas vara delaktiga. Kaptenen som tycker att fernissan på rorkulten är det viktigaste på båten och det arbetet måste göras av kaptenen själv som då beordrar någon annan att sätta i gång med friborden som förmodligen inte gör som kaptenen hade tänkt sig. Kaptenen muttrar att han fixar det själv efter att han är klar med rorkulten. Här har vi redan garanterat det första bråket denna säsong. Och när båten ska sjösättas är något glömt, till exempel att sätta tillbaks den där slangen, och åskmolnen hopar sig igen. Säsongens andra bråk är ett faktum och säsongen börjar riktigt illa. Hoppas att någon känner igen sig i denna något överdrivna cyniska bild. Vad händer om vi istället tydliggör för alla inblandade innan vi sätter igång vad som ingår i de olika arbetspaketen och hur de ska utföras? Meningen är att bryta ner varje paket till sådana små arbetspaket att alla förstår exakt vad som ska göras. Se bild 2. Vill man sedan för att vara ännu tydligare med varje arbetspaket kan man ta med en beskrivning på hur varje paket ska utföras. Är man riktigt överdriven här kanske även hunden eller svärmor kan vara med att hjälpa till Se bild 3 12 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

13 Vårrustning Fribord Tvätta Rubbing Vaxa Blöt friborden Tvätta med svamp och schampo Skölj av och torka Stryk ut rubbingen Kör med polermaskinen Applicera vax med trassel Låt torka Polera med maskinen Bild 2 Tvätta Blöt friborden Koppla och dra fram vattenslangen Bild 3 Dra fram ström och koppla in högtryckstvätten Koppla ihop tvätten med vatten och spola på! tet skapa oss en tidsuppfattning om varje arbetspaket och när vi vet våra resurser i form av engagerade familjemedlemmar kan vi alltså beräkna nästan exakt hur lång tid vi behöver för att vårrusta båten. I slutändan kan vi alltså skapa oss ett jätteschema (se sidan 14) som visar varje litet arbetsmoment under hela vår vårrustning. Enkelt och överskådligt för alla deltagare samt ett bra verktyg att använda för att komma ifatt vardagen som ibland kan rusa iväg framför oss. Vill man sedan fundera på hur man ska organisera så att man vet vilken ordning allt ska komma i och skapa ett logiskt nätverk för att göra vårrustningen på den teoretiskt kortaste tiden får ni fråga mig i bastun på Nabben i juli när jag har lyckats vårrusta min båt Forts sid 14 Bro eller skepp? Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 13

14 Vårrus tning Fribor d Motor Under - vatten s kropp Elsyst em Tvätta Rubbi ng Vaxa Kylsy stem Bränsl e Smörj syste m Rost på kölen Vatten linje Botten färg Batteri Kablar Säkrin gsdosa Blöt fribor den Tvätta med svamp och scham po Skölj av och torka Stryk ut rubbin gen Kör med poler maski nen Applic era vax med trassel Låt torka Polera med maski nen Monte ra impell ern Filtret kontro llera Kolla oljan Maske ra och måla Slipa och måla Kontr ollera vatten nivå och ladda Slipa ärg och fetta in Koppl a och dra fram vatten slange n Tanke n kondens? Kolla oljan i back slaget Alfred & Joar Carlén X-102 PS Morgan bjöd oss på korv och godis när vi kom iland Dra fram ström och koppla in högtry ckstvä tten JÄVERÖN RUNT 2007 Hej, Förra sommaren seglade vi Jäverön Runt tillsammans med vår pappa. Det tänker vi göra i år igen! Men vi tycker att det vore ännu roligare om vi fick se några kompisar på de andra båtarna. Då kan vi vinka åt varandra. Tjata lite på dina päron så ställer de nog upp! Hoppas att vi ses! PS Alla deltagande barn får även i år korv och godis DS. Koppl a ihop tvätten med vatten John Jonzen och Skribent Regatta Morgan Svensson spola på! 14 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

15 Information från Hamnsektionen sjösättning 2008 SJÖSÄTTNINGSDAG MED TRUCK Lördagen den 17 maj med början kl 09.00, samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift 250:- (jämna pengar) Vid anmälan skall även namn,telefonnummer och båtplats anmälas. För uppdatering av medlemsuppgifterna. Medhjälpare under dagen utses av bryggansvarig med lägsta nummer från bryggorna E, F, G, H, två från varje brygga. Ansvarig för sjösättning med truck Lars Johansson tel Kranförare kl Curt Åberg kl Torbjörn Sjöholm SJÖSÄTTNINGSDAGAR MED VAGN Alla dagar start kl 09:00 Du behöver ej teckna dig i förväg, men skall vara på plats vid kranen när sjösättningen börjar. Sjösättning med vagn följande darum: Datum Kranförare Traktor Torsdag 1 maj Bertil Oldén Morgan Kihlander Lördag 3 maj Staffan Ljungdahl Björn Lindskog Söndag 4 maj Niklas Lindskog Billy Palmius Söndag 11 maj Bernt Andersson Martin Lindskog Söndag 18 maj Karl-Axel Andersson Magnus Lundgren Lördag 24 maj Uwe Detlev Claes Thunberg Söndag 25 maj Bengt-Olov Håkansson Nils Wallin Torsdag 29 maj Hans Erwald Bo Eberhard Lördag 31 maj Anders Thystrand Bo Westerlund Hamnsektionen Claes Thunberg Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 15

16 Spygatten Är Regattas nya insändarspalt. Spygatt är en halvmånformad öppning i nedre delen av ett fartygs brädgång för avrinning av vatten från däcket. Källa: Nationalencyklopedin Finns även för andra ändamål och är tillverkad för att klara mycket tung trafik och minimal smutsansamling. Redaktören. Välkommen med dina åsikter. Både negativa och positiva. Inget kommer att cencureras. Personangrepp, förtal, rasistiska, religösa och liknande blir dock inte införda! Sneda förtöjningspålar Jag läste i spygatt om problem. Problem som inte skulle bestå inom KSS. Min båts skrov har, i alla fall ett problem. Problemet heter: Pålarna. På bryggarna mittemot småbåtsvarvet finns en rad pålarna som står i rote som fula gastar. Därför minskar avståndet mellan pålarna ibland mer än 30%. Jag betalar för nästan 4 meter men infarten är knappt 3 meter. Båten är 3 meter bredd. Om jag hade stått i rote i krigsmarinen på det sättet, skulle jag straffades med ett dygn sträng arrest. I stället blir nu våra båtar straffade. Ett straff i form av spikhål, bultar, repor, osv. Vilken skillnad mot A bryggan. Där finns moderna förtöjningsbojar utan spik och splitter. När får vi på G och H bryggan sådana fagra förtöjningsmöjligheter? Vi betalar ju samma pris per kvm, eller? Hej Louis Vi inom hamnsektionen går varje år över båtplatserna och försöker att rikta pålarna så gått det går. Spikar och annat som sitter kvar i pålen får den som innehar båtplatsen själv efter bästa förmåga ta bort. Behöver du hjälp med detta så är det i första hand att kontakta bryggansvariga, vilka som är det finns anslaget i Regatta, på hemsidan och på kansliet under våren. Ta gärna kontakt med oss via telefon om du har ytterligare frågor så skall vi säkert komma på en för alla bra lösning. Den bryggavgift som vi idag betalar baseras på båtens storlek, inte platsens storlek. Med vänlig hälsning Lars-Olof Thyberg Hamnchef Sjuk av målning om och om igen Louis Dirksen 16 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Nu har seglingssäsongen börjat! Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 3 Maj 2008. Årgång 80. Foto: Jan-Eric Edström

Nu har seglingssäsongen börjat! Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 3 Maj 2008. Årgång 80. Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 3 Maj 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Nu har seglingssäsongen börjat! Foto: Jan-Eric Edström Snart

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2009. Årgång 81

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2009. Årgång 81 Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2009. Årgång 81 Läs om: Ett tydligt vårtecken 4Race Week och Segling Hamnen Förslag till Nya Hamnen Fancys Funderingar Avgifter och arbetsplikt KSS 125-års

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Stockholms Scoutskeppslag Skeppspost 4/07

Stockholms Scoutskeppslag Skeppspost 4/07 Hej allihop! Hoppas att sommaren varit skön trots det inte alltför vackra vädret. Nu när terminen kommit igång och ssäsongen är över (?) är det dags att träffas på nästa höstmöte - ledarsamling. Inbjudan

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern PIREN nr 71 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Protokoll fört vid rallysektionens styrelsemöte 2007-03-13. 1. Mötets öppnande. Ordföranden Lars Gustavsson öppnade möte och hälsade alla välkomna.

Protokoll fört vid rallysektionens styrelsemöte 2007-03-13. 1. Mötets öppnande. Ordföranden Lars Gustavsson öppnade möte och hälsade alla välkomna. 2007-03-14 1 1 (5) Protokoll fört vid rallysektionens styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande: Lars Gustafsson Andreas Norström Johan Eriksson Robert Danielsson Hans Lejman Rune Eriksson Kerstin Lönn. Ej närvarande

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015!

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 22 23 augusti 2015 Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Kristinehamns skytteförening

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer