Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström"

Transkript

1 Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

2 2 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

3 Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: (telesvar) Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Fax: PGnr: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: E-post: Öppettider kansliet: Vecka och har expeditionen öppet tisdagar kl Övriga veckor första tisdagen i varje månad. Or d f ö r a n d e Hej, Äntligen, så känns det både i kroppen och i luften att våren annalkas med raska steg, intressant att kolla på fåglarna när det förbereder sommaren. Samma sak nere hamnen, när man ser ökad aktivitet från båtägarna, denna tid på året som vi befinner oss i just nu är härlig, med förväntan på vår och sommar. KSS Styrelse, gnetar på och det känns som om vi är väl förberedda inför kommande säsong. Frågor som varit uppe på agendan är många, och somliga kräver fortsatt utredningsarbete, jag går inte in på sakfrågor här, utan det får respektive sektions ansvarig ta upp på lämpligt sätt. KSS har gjort mycket bra ifrån sig, när det gäller att organisera regattor och utbilda funktionärer, vilket också fått gehör hos Värmlands-Västergötland Seglarförbund. KSS omnämns med respekt, detta har förstås inte kommit av sig självt, utan på grund av en medveten satsning och idogt arbete, som vi är stolta över. Vi har fått förstärkning i förenings arbetet, av ett par gamla KKF:are, Olle Eresund som nybliven kölbåtsägare, går in och hjälper oss med bidragsfrågor omkring ungdoms och tävlings verksamheten. Torsten Jarnstam med sambo som blivit med en Dixie, Torsten går in och hjälper oss med media frågor, en satsning som vi hoppas slår väl ut och att KSS blir mer synlig i kommunen med omnejd. Ordförande Lage Backman Regattas redaktion: Jan-Eric Edström, Redaktör Liselott Hjerpe, Skribent John Jonzen, Skribent Stefan Nyström, Foto Annonsering: 1/1 fyrfärg 3000 kr 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr 1/2 svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr 1/4 svartvit 300 kr Upplaga: 700 ex. Tryck: One Digitaltryck. Karlstad Vid rodret! Foto: Lennart Tynander Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 3

4 In n e h å l l Or d f ö r a n d e s k r ö n i k a... 3 Ka l l e l s e Vå r m ö t e... 5 Ha n d i k a p p s e g l i n g... 6 Lä t t s k a l l d e t i n t e a l l t i d v a r a / La r s-gu n n a r Svensson... 7 Un g d o m s s e k t i o n e n / Vu x e n s e g l a r n a... 8 Vå r a a n n o n s ö r e r... 9 Ka r l s t a d s Pr å m k a n a l / Ha n s Er w a l d Fa n c y s Fu n d e r i n g a r Vå r r u s t n i n g / Jo h n Jo n z o n Jä v e r ö n Ru n t 2007 Al f r e d o c h Jo a r Sj ö s ä t t n i n g s d a g a r Sp y g a t t e n Va k t l i s t a Se g l i n g s s e k t i o n e n Ka p p s e g l i n g s k a l e n d e r On s d a g s s e g l i n g a r Te m a Havssegling Na b b e n s e k t i o n e n t a r g ä r n a e m o t o s ä n k b a r a j o l l a r t i l l b a r n e n s o m v i s t a s o c h l e k e r på stranden vid nabben. Ko n t a k t a n å g o n a v v å r a f u n k t i o n ä r e r o m d u v i l l s k ä n k a e n j o l l e. Hä l s n i n g a r Na b b e n s e k t i o n e n De t b r u k a r a l l t i d v a r a e t t t r e v l i g t i n s l a g n ä r fåren är på Nabben. Vi b e h öve r d i n h j ä l p m e d a t t se o m f å r e n m å r b r a o c h i n t e verkar skadade eller sjuka. Om o t u r e n s k u l l e v a r a f r a m m e e l l e r o m f å r e n ve r k a r s j u k a finns kontaktuppgifter på v ä l k o m m e n t a v l a n. Hä l s n i n g a r Na b b e n s e k t i o n e n. 4 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

5 Förslag till dagordning KALLELSE Medlemmarna i Karlstads Segelsällskap kallas till allmänt medlemsmöte - ordinarie vårmöte kl i Klubbhuset på Kanikenäset Välkomna! STYRELSEN 1. Mötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet. Justerarna är vid behov även rösträknare. 8. Aktuell information från respektive sektion 9. Förslag till reviderade stadgar * 10. Styrelsens förslag beträffande vinterliggare och boende i båt 11. Övriga frågor 12. Avslutning * Stadgeförslaget med kommentarer läggs ut inom kort på KSS hemsidan under Medlemsinfo När ja kom hem från sjöen då tog jag mig en knörr för klära di va blöte men strupen den va törr å ja tänkte ju som så dä ä bäst å blöte på för strupen törker fortare än klära ändå men när klära har törkat varför inte skriva om Era upplevelser stora som små. Vi behöver fler bidrag till vår jubileumsbok som skall bli något alldeles extra. Bidrag mail till eller på papper till mig Tynäsvägen Hammarö Gör som Lars-Gunnar m. fl b i d r a t i l l 125 å r s j u b i l e u m s b o k! Tack på förhand Lars-Gunnar Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 5

6 Ha n d i k a p p s e g l i n g Den 29 jan möttes funktionärsteamet för att diskutera erfarenheter från förra säsongen och planera den nya. Vi går nu in i ett nytt år resurser. Ny brygga Ny kran Ny följebåt De närmaste planerna är nu och att förse den nya Dessutom kommer de listade att inbjudas till teorikväll den 22 april. Den 8 maj har vi en med Lions Club, i hur man hjälper de seglande o.s.v. med väsentligt förbättrade att göra i ordning båtarna bryggan med kantskoning. presumtiva seglare vi har en informations- och utbildning, tillsammans sätter segel, sköter kranen, Sommarens seglarkvällar är: 20, 27 maj, 3, 10 och 17 juni, 12, 19 och 26 aug samt 2 och 9 sept. Samtliga kvällar börjar seglingarna kl och avslutas kl Vi har 18 event. seglare på ytterligare några. Nog känner väl Du någon Du vill hjälpa till att De behöver ju inte binda komma till vår infokväll till Be honom/henne att ringa mig för att få veta mer! vår lista men kan ta emot rullstolsburen vars fritidsliv berika??? sig för att segla men kan att börja med. För KSS hkpsegling Göran Hellborg 6 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

7 Lä t t s k a d e t i n t e alltid vara Den enorma kolsvarta damen spänner ögonen i mig och säger det kostar trehundra dollar. Trehundra det är precis vad jag har undanstoppat i båten. Vi är på st John US Virgin och efter att ha seglat jorden runt är vi ganska luttrade när det gäller imigration. Antagligen var den kvinnliga tjästemannen på dåligt humör då vi kommit in rätt sent. Jag återvänder till båten för att hämta pengarna. Att bråka är ingen idé. Vid återkomsten sitter den väldiga fortfarande och fyller i blanketter och bläddrar I passen. Plötsligt stelnar hon till. Hon har sett vår röda US stämpel. Vi har varit här förut vilket vi försökt påtala. Glad blir hon inte. Hon måste göra om hela proceduren som just tagit en timma. Ni behöver inte betala morrar hon. Jag vill gärna krama tanten men hon intar en mycket avvisande attityd. Hon säger inte ens välkomna till US när vi är klara. Många är mötena med custom och imigration. Till exempel på Madeira. Jag ville klarera ut. Det yttre kontoret tomt. Från ett inre rum hördes stön. Där halvlåg en man i en stol, likblek med svetten rinnande i ansiktet. Jag sprang in till polisen som hade kontor näst intill. Ambulans. Förhör av polisen som sen försvann. Där stod jag i ett övergivet kontor.vad göra? Jag letade rätt på mina papper klarerade själv ut mig med en stämpel jag hittade på skrivbordet, lämnade custom och seglade till Grand Canaria där man gav fullständigt fan i vem som kom eller stack. I Panama hade jag tänkt fixa avseglingen från en ö, Tortuga, men där fanns ingen personal. I stället för att återvända till Panama City seglade vi mot Cocos Island. Där hade vakterna fullt upp med att förstå hur jag kommit loss från Panama. Gunnar Åberg hade gett mig ett råd att ta med en flaska till de ensamma vakterna. Det löste allt. Fast egentligen är jag fortfarande kvar i Panama. På Galapagos hade jag svårigheter med att få tillbaka våra pass som marinen tagit. Ett besök hos kaptenen i den bländvita uniformen var utan gehör förrän jag sagt att jag var major i Sverige.Då löste sig allt och jag bjöds även på en drink. Vi var ju kollegor. I Karibien kan det vara påfrestande att segla mellan öarna då de alla är olika suveräna stater. Det gäller att inte spela Allan, vara glad,hövlig och att ha rätt klädsel. Bli inte förbannad om Du måste skriva crewlist i sex ex utan karbonpapper även om det ligger sådana på andra sidan disken och man inte vill låna ut dem. Jag har sett hur man totalt negligerar stressade skeppare genom att titta rätt igenom dem som om de inte fanns. På St Helena där man ligger på svaj utan skyddande pirar kan det hiva rätt rejält i dyningen. Där kom en båt ut med en stilig kvinnlig officer som i den grova sjön föll rätt i min famn när hon skulle gå ombord. Märkligt nog tyckte hon det var trevligt. I Kapstaden höll jag på att bli internerad på livstid för att jag besökt kontoren i fel ordning. Det är ju ofta många olika kontor som skall besökas då man anländer till en ny hamn, custom,imigration, harbourmaster, healthoffice. Att alla dessa ligger på samma ställe i stan är inte att räkna med. Det är förstås inte alla gånger det jävlas. När vi en morgon vi femtiden letade oss in genom tjockan till Lerwik på Shetland stod tullarna redan på kajen och väntade. Vi tyckte det var lika bra att passa på innan ni somnar. När allt var klart efter tio minuter blev vi inbjudna på en öl på yachtklubben Forts sid 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 7

8 senare på dagen. Det kallar jag service. Eller den tullaren som kom ombord när hustrun och jag seglat till Orkney. Han bjöds på en halvliters Pripp. Han tyckte den var mycket god men ack så stor. Jag såg hur han nästan pinade den i sig för att vara artig. Antagligen var han den mest pissnödiga tullare i hela Kirkwall av döma av den fart han pep iväg med när han druckit ur. Där var det inga problem med inklarering. Det är sköj att segla!! Lars-Gunnar I år har Gunnar Åberg, vår eminente seglare, även gjort sig ett namn inom Curlig världen med att i lag med Pelle Lindeman, Bosse Andersson och Carl von Wendt ta en hedrande silvermedalj i veteran VM som gick i Vierumäki Finland. Karlstad grabbarna slog Skottland i semifinalen och fick sedan möta Kanada i final som avgjordes söndagen den 16/3 2008, där det blev förlust. Ändock en mycket hedrande silvermedalj. GRATTIS! Resultat: 1á Kanada 2á Sverige 3á USA Segelsektionen Morgan Svensson Un g d o m s s e k t i o n e n/ Vu x e n s e g l a r n a Nu är det dags igen! Snart kan vi ge oss ut på sjön och få tillbaka våra seglingskunskaper. Innan vi kan segla så måste vi ordna till båtarna och få dem i vattnet. Efter stort reparationsarbete av båtarna under förra säsongen så är det bara finlir att göra. Ungdomssektionen och Vuxenseglarna kommer hjälpas åt att få ordning på båtar/lokaler. Ungdom och Vuxen kommer att också samarbeta på andra sätt också under säsongen. Under kommande säsong så kommer vi starta upp kursverksamhet med några seglingskurser. Vi ser fram emot en säsong med mindre reparationer och mer segling! Ta del av övrig information i artikel från Ungdomsektionen/Vuxenseglarna. Vå r r u s t n i n g/ v å r s t ä d n i n g Båtarna och lokalerna skall städas och putsas. Vi skall väl hinna med en fika också? Vi tar med kaffe/ dricka/fikabröd. Många händer ger snabbare resultat! Välkomna! Vi träffas vid Marinan (vid sjömacken) 17:00 på datum nedan 10/4 17/4 24/4 Efter vårrustningen så skall sjösättning genomföras. En av båtarna måste köras fram till kran med truck och det sker på ett specifikt datum (oftast en lördag). Vi återkommer med datum för sjösättning. Anmälan till Claes Källqvist Ny a a n s v a r i g a f ö r Vu x e n s e g l a r n a Annica Häggström har lämnat över rodret efter förtjänstfullt arbete. Hon kommer säker synas i hamnen fortsättningsvis också. Nya ansvariga är Elin Frändberg och Jerry Olsson. 8 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

9 Må n d a g s s e g l i n g Vuxenseglarna kommer som vanligt anordna Måndagssegling under säsongen. Datum kommer senare. Se g l i n g s k u r s e r Under kommande säsong så kommer tre seglingskurser anordnas. Vi kommer ha möjlighet till följande kurser: Nybörjare: Inledande kunskap i segling Fortsättning: Fördjupningskursdär man får mer kunskap Kappsegling: Grundläggande regelkunskap, taktik, start osv. Var vänlig skicka intresseanmälan till Claes Källqvist så att vi kan se vilka kurser det finns störst behov av. Vill du bli framtida instruktör? Det kan då vara lämpligt att medverka i kurs för att se utbildningsupplägg. Ocean Sails är ett av Polens ledande segelmakerier som syr segel till alla typer av båtar, från optimistjollar till de största havskappseglarna. Seglen har varit mycket framgångsrika både på Vänern och i Polen samt med flera VM-segrar. Segelmakeriet har även stor erfarenhet av Cruisingsegel till konkurrenskraftiga priser. För information och priser: Kontakta Gunnar Åberg, tel He m s i d a n Vi har inte riktigt haft resurser att uppdatera vårt avsnitt på hemsidan, men det skall det bli ändring på till kommande säsong. På hemsidan skall man kunna få information om aktiviteter som är på gång, när det händer samt hur man anmäler sig. Efterlysning: Vi behöver en dammsugare (skall klara våtsugning) och flytvästar i olika storlekar. Ta kontakt med Claes Källqvist om ni har något ni vill efterskänka. Kontaktuppgifter: Niclas Björkman (Ungdom): Claes Källqvist (Ungdom): / hotmail.com Jerry Olsson (Vuxenseglarna): Elin Frändberg (Vuxenseglarna): till Vuxenseglarna: Re g a t t a 80 å r! Ja, det är faktiskt sant! 80 år! Det måste vara en av de äldsta medlemstidningarna i Sverige. Det ska sägas att till en början var det mer ett blad än en tidning. Men ändå, 80 år. Säkert är det någon i medlemskadern som är lycklig ägare till dom tidiga utgåvorna. Vi har bestämt att vi ska fira detta i något av de kommande numren 2008 och hela tidningen kommer att vara i fyrfärg. Med mycket bilder. Därför är det viktigt att du bidrar till detta nummer. Med texter och bilder. Från Kanikenäset, hamnen, Nabben, segeltävlingar, båtar och fina sommardagar. Material på papper kan vi skanna in och du får naturligtvis tillbaka orginalen. Så fatta pennan och skriv, upp med kameran ur väskan och plåta! Sedan mailar du allt till eller postar det till Jan-Eric Edström, Lövnäsvägen 2C, Hammarö. Våra annonsörer: Kinnevikens Segelmakeri sid. 2 Båtservice sid. 6 Grens Bygg & Marin sid. 7 Karlstads Småbåtsvarv sid. 8 Ocean Sails sid. 9 Skarven Mast sid. 16 Waernhoff Segel sid. 24 Carl Lamm sid. 24 Hjertmans sid. 32 KSS tackar alla annonsörer! Gynna våra annonsörer! Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 9

10 KARLSTADS PRÅMKANAL Arbetet med kanalen påbörjades den 27 augusti Arbetsstyrkan bestod av knektar från Kungl. Värmlands Regemente och straffångar med mildare brott, som fick avtjäna sina straff mot dagsverken. Inspektör för bygget var major Nils Ericson och ansvarig arbetsledare löjtnant Carl Edward Norström. Tidvis var arbetsstyrkan uppe i 400 personer. Även några kvinnor deltog. En sten huggen i berget i botten vid insidan vid kanalens norra slussport ligger på 42,15 m över havets normalvattenstånd. Slussen är 130 fot lång och 30 fot bred vid port. Bredden mellan portarna är vid normalvattenstånd 110 fot vid ytan och 26 fot i botten. Djupet vid lågvatten 6 fot. Under åren utvidgades kanalen på två ställen så att pråmarna, som kallades flatlöss, kunde mötas (pråmarna fraktade last till och från fabriken, Mölnbacka Trysil i Forshaga, och omlastades i Karlstads Hamn /red. anm). Kanalens längd mellan Klarälven och yttre hamnen är fot. Vatten påsläpptes den 16 december Invigningen var torsdagen den 30 augusti Sveriges kung Karl XIV Johan hade sänt sex salutkanoner tillverkade vid Stavsjö Bruk. Med dessa sköts från Herrhagsberget kunglig salut. Kanonerna finns nu i stadens förråd. Invigningen förrättades av landshövding Johan Didrik af Wingård. Nyttotrafiken upphörde Den första bron, som byggdes över kanalen var 2,10 bred. Denna byttes ut den 29 april Ett hus för slussvakten byggdes. Flera föreningar har sedan hyrt huset, tills det för några år sedan blev en sommarservering. Göta Kanalbyggmästaren von Platen föreslog att kanalen skulle byggas från Hamngatan (nuvarande Älvgatan) till Mariebergsviken, ungefär efter Grevgatan. Bara lite berg i början och sedan sand och lera. Mycket kortare och ca en tiondel av kostnaden och med centralt läge. Men ack han var ju inte värmlänning. Sven Larsson Det inte Sven kan om gamla Karlstad är inte värt att veta brukar man säga om Sven Larsson. Ovanstående artikel är införd med Sven Larsson och Karlstads Hembygdsförenings medgivande. Kort kommer från VF arkiv och Värmlands Museums arkiv. Hans Erwald 10 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

11 Fancys funderingar. Jag är sur på min skeppare. Varför då då? Han kom ner för ett par veckor sedan och började greja och fixa med mig. In i förpiken och plastade och jobbade så att jag fick fler stuvytrymme. Det kändes bra för han ska flytta fram batterierna så jag slipper känna mig så tung i häcken. Bättre svansföring som man säger på hundspråk, tror jag (eller var det Gernant han med hästarna). Nog om det. Sedan stack han bara, utan någon förklaring vart han tog vägen. Nu är skepparen visst tillbaka igen. Vet ni var han har varit?... Jo på Nilen!! Och seglat Kan ni tänka er det.. Jo faktiskt, det hörde jag häromdagen. Ska det vara något det. Konstiga segelbåtarn med centerbord, båtar som var gjorda av trä och plåt med ett enda segel som inte såg klokt ut. Kan någon säga mig vad det heter? Skepparn har då inte sagt det till mig. De seglade upp och ner på Nilen vid en stad som heter Luxor. Med ungefär 2 knops medström så länsade och slörade de faktiskt rätt fort. Uppströms så kryssade de förvånansvärt bra. De låg sedan förtöja vid bryggor precis som hos oss på Kanikesäset, med inte så fina som våra. Han berättade också om hur vackert det var att vara ute på Nilen vid solnedgången, känna den varma västliga ökenvinden som drog ner från Konungarnas dal och bli serverad en ostburgare från Mc Donalds med en kall Cola.. Inte bara det! Han hade visst snorklat i Röda Havet också. Röda Havet som var turkosblått med en temperatur på 20 grader. Den dagen han var ute blåste det en hel del, ca sa skepparn på båten som han var med på. Det gjorde att han fick visst några kallsupar i den krabba sjön. Men han gjorde det. Det var väl något mandomsprov kan jag tänka mig. Han är så knäpp. Han ska testa sig själv och se hur långt han kan gå. Sån har han visst alltid varit har jag hört hans fru säga. I övrigt var det bara sand och öken i stort. Det är skönt att han är tillbaka igen, för nu ska han visst börja göra mig fin under vattenlinjen. Den blå bottenfärgen jag fick senast, var då inget att ha. Den kan elefanten få behålla. Jo säkert det var en elefant på burken tror jag. När han, ja skepparen, tog upp mig i höstas var jag alldeles grön.. hade gräs på mig som en gammal ullkofta. Så nu blir det visst VC 17 i stället, för den vet han att den fungerar. Nu är det visst klart, att Dixien Mariella som bor bredvid mig, ska flytta till Mariestad. In flyttar en ny bekantskap, vad hon heter vet jag inte, men hon är en Mamba. (Trodde det var en orm) Det blir som det blir. Hon kan vara trevlig och som jag kan ha lite vintersällskap med. Hon kommer visst i början av maj hörde jag. Längtar faktiskt ut på sjön, fick en sådan känsla nu när han berättade om segling på Nilen. Vi hörs. Fancy KSS Sjösäck Vimplar 100 kr Klubbnål 30 kr Broderade märken 50 kr Vykort Nabben 2 kr Dekaler, stora 30 kr Dekaler, små 20 kr Seglarhamnar i Vänern Slut Inre farled Kristinehamn - Karlstad 20 kr nytt, särtryck ur senaste sjökortet. Försäljning: Klubbexpeditionen Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 11

12 Vå r r u s t n i n g Nu börjar det äntligen vankas vår! Ett antal gånger har man varit och kollat övertäckningen på båten den här stormvintern. Min lättviktspress har mirakulöst hållit ihop hela vintern. Och nu snart, även om man vet att det inte riktigt dags än, är det hög tid att ta bort pressen och börja gno. Vårrustning kan ses från en mängd olika perspektiv. Från det lilla finliret med glansen på fribordet till det för några tillsynes oändlig lista med saker som ska göras innan båten ska i sjön. Jag tänker inte skriva om vilket vax som är bäst att använda, det brukar båtägare ändå veta bäst själva. Ej heller kommer jag att argumentera för vilken bottenfärg som ska användas, en giftfri använder väl förhoppningsvis de flesta. Men man vet ju aldrig. Populärmagasinen och båtbutikerna fullkomligt öser över oss information om vårrustning och dess tillhörande produkter. Båtgrannen säger en sak, någon annan säger en annan sak. Gör man ett sök på Internet på ordet vårrustning så dyker otaliga sidor upp om ämnet. Tillslut blir det lätt en djungel av tips och metoder för hur det hela ska göras rätt. Pröva och se vad som fungerar bäst borde väl vara någon form av mantra. Jag hade tänkt lämna själva vårrustningsbiten eftersom det som ovan nämnts redan dräller av information. Jag hade istället tänkt diskutera en metod som man kan använda för att göra projektet Vårrustning lite roligare och mer intressant för resten av familjen. Framförallt för sådana båtägare som har mer moment att göra än bara att polera fribordet. Jag tror att om man kan dela målbilden med alla som man önskar engagera i sitt vårrustningsprojekt så kommer båtsäsongen att inledas på ett mycket trevligare sätt. Det handlar om att förenkla och tydliggöra för alla delaktiga vad som ska faktiskt ska göras. Metoden kan även användas på alla ställen där det handlar om att skapa sig en överblick om vad som egentligen ska göras. Till exempel badrumsrenoveringen, födelsedagsfesten eller i detta fall vårrustningen. Jag ska använda mig av en metod som används flitigt inom projektledningsbranchen. Att skapa ett hierarkiskt schema över de faktiska arbetsmoment som ska utföras i huvudsyfte att skapa just en överblick. Man brukar kalla det att man skapar en WBS, Work Breakdown Structure. Det går ut på att sätta det största arbetspaketet överst, till exempel som i det här fallet Vårrustning. Sedan bryter man ner Vårrustning i de olika huvudmoment som ska behandlas till exempel Motorn, Undervattenskroppen, Friborden och Elsystemet. Se bild 1 Bild 1 Motor Meningen är att alla till minsta individ ska förstå vad som ska göras. Hierarkiskt sett är det alltså endast de nedersta arbetspaketen som ska utföras för att varje moment ska bli rätt utfört. Ser man detta ur ett lite större perspektiv kan vi alltså på det här sät- Undervattenskroppp Vårrustning Fribord Elsystem För en gammal erfaren händig kapten som har gott om tid kan kanske utan större problem ha momenten i huvudet, men för en mindre erfaren och händig människa som dessutom försöker engagera halva släkten i vårrustningen kan det hjälpa att fundera på vad som ingår i varje så kallat arbetspaket. Den mindre erfarne kaptenen som inte hade tid i höstas vet mycket väl att friborden ska först tvättas med schampo för att sedan poleras med någon cleaner eller rubbing för att få bort oxid och sist på med vax för att sedan polera upp till klubbens bästa glans. Det har kaptenen säkert planerat hela vintern utan att ha förmedlat det till övriga familjemedlemmar. När sedan solen kallar vårrustarna till båten en helg i slutet april är det bråttom, och samtliga familjemedlemmar förväntas vara delaktiga. Kaptenen som tycker att fernissan på rorkulten är det viktigaste på båten och det arbetet måste göras av kaptenen själv som då beordrar någon annan att sätta i gång med friborden som förmodligen inte gör som kaptenen hade tänkt sig. Kaptenen muttrar att han fixar det själv efter att han är klar med rorkulten. Här har vi redan garanterat det första bråket denna säsong. Och när båten ska sjösättas är något glömt, till exempel att sätta tillbaks den där slangen, och åskmolnen hopar sig igen. Säsongens andra bråk är ett faktum och säsongen börjar riktigt illa. Hoppas att någon känner igen sig i denna något överdrivna cyniska bild. Vad händer om vi istället tydliggör för alla inblandade innan vi sätter igång vad som ingår i de olika arbetspaketen och hur de ska utföras? Meningen är att bryta ner varje paket till sådana små arbetspaket att alla förstår exakt vad som ska göras. Se bild 2. Vill man sedan för att vara ännu tydligare med varje arbetspaket kan man ta med en beskrivning på hur varje paket ska utföras. Är man riktigt överdriven här kanske även hunden eller svärmor kan vara med att hjälpa till Se bild 3 12 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

13 Vårrustning Fribord Tvätta Rubbing Vaxa Blöt friborden Tvätta med svamp och schampo Skölj av och torka Stryk ut rubbingen Kör med polermaskinen Applicera vax med trassel Låt torka Polera med maskinen Bild 2 Tvätta Blöt friborden Koppla och dra fram vattenslangen Bild 3 Dra fram ström och koppla in högtryckstvätten Koppla ihop tvätten med vatten och spola på! tet skapa oss en tidsuppfattning om varje arbetspaket och när vi vet våra resurser i form av engagerade familjemedlemmar kan vi alltså beräkna nästan exakt hur lång tid vi behöver för att vårrusta båten. I slutändan kan vi alltså skapa oss ett jätteschema (se sidan 14) som visar varje litet arbetsmoment under hela vår vårrustning. Enkelt och överskådligt för alla deltagare samt ett bra verktyg att använda för att komma ifatt vardagen som ibland kan rusa iväg framför oss. Vill man sedan fundera på hur man ska organisera så att man vet vilken ordning allt ska komma i och skapa ett logiskt nätverk för att göra vårrustningen på den teoretiskt kortaste tiden får ni fråga mig i bastun på Nabben i juli när jag har lyckats vårrusta min båt Forts sid 14 Bro eller skepp? Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 13

14 Vårrus tning Fribor d Motor Under - vatten s kropp Elsyst em Tvätta Rubbi ng Vaxa Kylsy stem Bränsl e Smörj syste m Rost på kölen Vatten linje Botten färg Batteri Kablar Säkrin gsdosa Blöt fribor den Tvätta med svamp och scham po Skölj av och torka Stryk ut rubbin gen Kör med poler maski nen Applic era vax med trassel Låt torka Polera med maski nen Monte ra impell ern Filtret kontro llera Kolla oljan Maske ra och måla Slipa och måla Kontr ollera vatten nivå och ladda Slipa ärg och fetta in Koppl a och dra fram vatten slange n Tanke n kondens? Kolla oljan i back slaget Alfred & Joar Carlén X-102 PS Morgan bjöd oss på korv och godis när vi kom iland Dra fram ström och koppla in högtry ckstvä tten JÄVERÖN RUNT 2007 Hej, Förra sommaren seglade vi Jäverön Runt tillsammans med vår pappa. Det tänker vi göra i år igen! Men vi tycker att det vore ännu roligare om vi fick se några kompisar på de andra båtarna. Då kan vi vinka åt varandra. Tjata lite på dina päron så ställer de nog upp! Hoppas att vi ses! PS Alla deltagande barn får även i år korv och godis DS. Koppl a ihop tvätten med vatten John Jonzen och Skribent Regatta Morgan Svensson spola på! 14 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

15 Information från Hamnsektionen sjösättning 2008 SJÖSÄTTNINGSDAG MED TRUCK Lördagen den 17 maj med början kl 09.00, samling vid kranen för anmälan och erläggande av avgift 250:- (jämna pengar) Vid anmälan skall även namn,telefonnummer och båtplats anmälas. För uppdatering av medlemsuppgifterna. Medhjälpare under dagen utses av bryggansvarig med lägsta nummer från bryggorna E, F, G, H, två från varje brygga. Ansvarig för sjösättning med truck Lars Johansson tel Kranförare kl Curt Åberg kl Torbjörn Sjöholm SJÖSÄTTNINGSDAGAR MED VAGN Alla dagar start kl 09:00 Du behöver ej teckna dig i förväg, men skall vara på plats vid kranen när sjösättningen börjar. Sjösättning med vagn följande darum: Datum Kranförare Traktor Torsdag 1 maj Bertil Oldén Morgan Kihlander Lördag 3 maj Staffan Ljungdahl Björn Lindskog Söndag 4 maj Niklas Lindskog Billy Palmius Söndag 11 maj Bernt Andersson Martin Lindskog Söndag 18 maj Karl-Axel Andersson Magnus Lundgren Lördag 24 maj Uwe Detlev Claes Thunberg Söndag 25 maj Bengt-Olov Håkansson Nils Wallin Torsdag 29 maj Hans Erwald Bo Eberhard Lördag 31 maj Anders Thystrand Bo Westerlund Hamnsektionen Claes Thunberg Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 15

16 Spygatten Är Regattas nya insändarspalt. Spygatt är en halvmånformad öppning i nedre delen av ett fartygs brädgång för avrinning av vatten från däcket. Källa: Nationalencyklopedin Finns även för andra ändamål och är tillverkad för att klara mycket tung trafik och minimal smutsansamling. Redaktören. Välkommen med dina åsikter. Både negativa och positiva. Inget kommer att cencureras. Personangrepp, förtal, rasistiska, religösa och liknande blir dock inte införda! Sneda förtöjningspålar Jag läste i spygatt om problem. Problem som inte skulle bestå inom KSS. Min båts skrov har, i alla fall ett problem. Problemet heter: Pålarna. På bryggarna mittemot småbåtsvarvet finns en rad pålarna som står i rote som fula gastar. Därför minskar avståndet mellan pålarna ibland mer än 30%. Jag betalar för nästan 4 meter men infarten är knappt 3 meter. Båten är 3 meter bredd. Om jag hade stått i rote i krigsmarinen på det sättet, skulle jag straffades med ett dygn sträng arrest. I stället blir nu våra båtar straffade. Ett straff i form av spikhål, bultar, repor, osv. Vilken skillnad mot A bryggan. Där finns moderna förtöjningsbojar utan spik och splitter. När får vi på G och H bryggan sådana fagra förtöjningsmöjligheter? Vi betalar ju samma pris per kvm, eller? Hej Louis Vi inom hamnsektionen går varje år över båtplatserna och försöker att rikta pålarna så gått det går. Spikar och annat som sitter kvar i pålen får den som innehar båtplatsen själv efter bästa förmåga ta bort. Behöver du hjälp med detta så är det i första hand att kontakta bryggansvariga, vilka som är det finns anslaget i Regatta, på hemsidan och på kansliet under våren. Ta gärna kontakt med oss via telefon om du har ytterligare frågor så skall vi säkert komma på en för alla bra lösning. Den bryggavgift som vi idag betalar baseras på båtens storlek, inte platsens storlek. Med vänlig hälsning Lars-Olof Thyberg Hamnchef Sjuk av målning om och om igen Louis Dirksen 16 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80

Nr. 2. Mars 2007. Årgång 79

Nr. 2. Mars 2007. Årgång 79 Nr. 2. Mars 2007. Årgång 79 Nu är det nära...... vårsolen har börjat värma, isen är på G att försvinna och det börjar samlas folk på Kanikenäset. Mycket är på gång inför säsongen som vi hoppas blir lika

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Kappseglingen ingår i Vänerserien Tävling: Kölbåtar, flerskrovsbåtar och sportbåtar. Datum: 2008-06-13

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Ordföranden har ordet oktober 2012

Ordföranden har ordet oktober 2012 Ordföranden har ordet oktober 2012 SM i Nynäshamn 28-31 juli 2012 Foto: Johan Forsman SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2012 Årets SM seglades i Nynäshamn 28-31 juli. Det var Nynäshamns Segelsällskap som arrangerade

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Inbjudan GP III samt 10:e District Championship Starbåt 2009

Inbjudan GP III samt 10:e District Championship Starbåt 2009 Inbjudan Tävling: Starbåt Datum: 27-28 / 6-2009 Arrangör: Karlstads Segelsällskap 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

November 09. Sumpsk n

November 09. Sumpsk n November 09 Sumpsk n N ya medlemmar A dressändringar Namn: Sigge Jansson Namn: Lina Lindberg Marie Jacobsson Vilhelm Bergqvist Andreas Holmqvist Charlotta Bergqvist Ulf Bergqvist Edvin Bergqvist Anton

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat

Sannaosta Resultat. Karlstad den 5 December Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Slutligt resultat Sannaosta 2016 Slutligt resultat Resultat Karlstad den 5 December 2016 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Fördelning starter Grupp Klass Standardmedaljer Summa 1 2 3 Silver Brons A 12 22 23 57

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Boråsknallen 2010, 2010-05-13 Arr: FOK Borås / Björn Lundberg Plats Skytt Klubb Klass Resultat 1 Krister Persson Borås PS A2 264 2 Andreas Åhman

Boråsknallen 2010, 2010-05-13 Arr: FOK Borås / Björn Lundberg Plats Skytt Klubb Klass Resultat 1 Krister Persson Borås PS A2 264 2 Andreas Åhman Boråsknallen 2010, 2010-05-13 Arr: FOK Borås / Björn Lundberg 1 Krister Persson Borås PS A2 264 2 Andreas Åhman Mölndals SF A2 263 3 Davor Gaupp FOK Borås A2 259 4 Göran Alfredsson Skepplanda SF A2 258

Läs mer

Resultatlista 2012 Herrar

Resultatlista 2012 Herrar Resultatlista 2012 Herrar Plac. Nr Namn Förening/företag Tid Diff 1 149 Martin Holmstrand Team Arkmek 01:20:58 2 143 Leif Sjöström IF Göta 01:21:16 00:00:18 3 126 Andreas Blomgren Arvika Löparklubb 01:23:20

Läs mer

ROUND TABLE 111 - HULTSFRED MEDLEMSBREV #61

ROUND TABLE 111 - HULTSFRED MEDLEMSBREV #61 ROUND TABLE 111 HULTSFRED MEDLEMSBREV #61 TORSDAGEN DEN 8 MARS 2012 KLUBBKVÄLL & VALMÖTE PROGRAM 2012 NÄRVARANDE AVANMÄLDA 12:e januari 26:e januari 9:e februari 23:e februari 8:e mars 22:e mars 5:e april

Läs mer

RESULTATLISTA 2008 VENERRACE 2008

RESULTATLISTA 2008 VENERRACE 2008 RESULTATLISTA 2008 VENERRACE 2008 KORTA BANAN LYS 0.9-1.09 MELLAN BANAN LYS 1.10-1.17 LÅNGA BANAN LYS 1.18-1.6 SHORTHAND LYS KLASS FLERSKROVSBÅTAR LYS KLASS KORRIGERAD TABELL ÖVER RUNDNING 1, 2, 3 KLASSVIS

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Värmland - Västergötlands Seglarförbund

Verksamhetsberättelse för Värmland - Västergötlands Seglarförbund Verksamhetsberättelse för Värmland - Västergötlands Seglarförbund Året 2014-09-01 2015-08-31 Medlemmar Förbundsällskap Bildat Medl Röstetal Arvika Segelsällskap 1889 379 4 Borås Segelsällskap 1950 13 1

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Föräldramöte YIS P04. Oktober 2016

Föräldramöte YIS P04. Oktober 2016 Föräldramöte YIS P04 Oktober 2016 Agenda Truppen - spelare och ledare Föräldragrupp/grupper Hemsidan Träningar Matcher Höst/Vinter Cuper 2017 Seriespel 2017 Nivåanpassning Värderingar Övrigt Spelare och

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Ordföranden har ordet april 2012

Ordföranden har ordet april 2012 Ordföranden har ordet april 2012 Hej alla Finnjolleseglare! Det är dags för ett nytt Ordföranden har ordet. Den här gången är det Johan Wijk som porträtteras. Är det någon speciell Finnjolleseglare du

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 Motocross 2004-04-18 Reservlag Div 2 Södra Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 1 192 Robert Toresson BMK Uddevalla Husaberg 501 26:26 2 131 Erik Gustavsson Varbergs MK Yamaha 250 26:39 3 40 Christoffer

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien.

Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien. Inbjudan Tävling: Solstaregattan Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien. Datum: 2013-06-01 2013-06-02 Arrangör: Karlstad Segelsällskap med Jolleseglarna Karlstad

Läs mer

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

Vinterfält hos FOK Borås,

Vinterfält hos FOK Borås, Vinterfält 2012-2 hos FOK Borås, 2012-03-18 ver. 2.9.9 Logga ut 1 Lars Almér Härlanda PSK A1 37 29 36 66 2 Fredrik Rosevall Örebro PSSK A1 34 26 25 60 3 Håkan Russberg Göteborgs PSSK A1 36 16 28 52 4 Micke

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Boråsknallen 2013 hos FOK Borås, 2013-05-09

Boråsknallen 2013 hos FOK Borås, 2013-05-09 Boråsknallen 2013 hos FOK Borås, 2013-05-09 1 Caj Wessand Borås PS A1 256 2 Ken Tornängen FOK Borås A1 248 3 Morgan Hjelm Göteborgs PSSK A1 216 4 Michael Franzén Borås PS A1 207 1 Tommy Söderström Mölndals

Läs mer

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson 8 Robert Karlsson 9 Kerstin Frändegård 10 Märit Sandqvist

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013

IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013 IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013 I detta nummer av tidningen kan du bl a läsa om: Inbjudan till Distriktsårsmötet i Västerås S:t David firar 125 år Möt nye föreståndaren på Lovisagården

Läs mer

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär Jägarduvan Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär 1 61 Valentina Tellné SJSK dam 19 2 162 Lisbeth Lööv Björkvik dam 18 4 134 Katarina Pakh Mariefred dam 8 3 2 Gith Elmwall Gnesta dam 8 5 88 Camilla

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

NORRBOTTEN. Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund

NORRBOTTEN. Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund NORRBOTTEN Tävlingsreglemente för klubbar anslutna till Norrbottens Seglarförbund Tävlingsreglemente för klubbar inom Norrbottens seglarförbund vilka arrangerar Distriktsmästerskap eller sanktionerad nationell

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

NR 4. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 228:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 4. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 228:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 4. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 228:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter i hamnen FOTO: Isabell Steger Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer