VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska målområden, som vi ska arbeta med för att nå visionen Det bästa boendet för Boråsarna! De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi gjorde under våren en ny hyresgästenkät, den första efter vår organisationsförändring Vi höjde vårt nöjdkund-index med knappt två procentenheter. Mätningen gav oss flera olika indikatorer på vad vi ska kunna förbättra. Våra områdeschefer har tillsammans med sin personal utifrån enkäten valt olika frågor att förbättra oss på. Styrelsen beslutade under hösten 2014 om en ny affärsplan för Affärsplanen innehåller mycket bakgrundsfakta om våra hyresgäster och deras förutsättningar. Borås Stads positiva befolkningsutveckling syns även hos oss, antalet boende ökar procentuellt mer i vårt bestånd än i övriga Borås. Det ökar kraven på att hålla vårt befintliga fastighetsbestånd väl underhållet med en acceptabel standard. Stadens utveckling ställer krav på ett fortsatt bostadsbyggande för oss. En del i det är att bygga studentboenden, en annan del är att bygga helt nytt och en tredje del är att kunna förtäta genom att omvandla lokaler till bostadslägenheter. Vi har på detta sätt bidragit med 730 nya bostäder sedan Vi inledde 2014 med att den sista delen av vårt studentboende på Simonsland var färdigt för inflyttning. Vi kunde därmed bidra med ytterligare 66 moderna studentlägenheter i ett mycket centralt läge. På några år har vi med Simonsland och kvarteret Bifrost på Kungsgatan färdigställt 200 nya studentlägenheter i nära anslutning till Högskolan. Vi bidrar på detta sätt att göra Högskolan än mer attraktiv. Precis som de senaste åren har vi haft en bra fart på nyproduktion och ombyggnader. Till sommaren stod 42 nya lägenheter färdiga på Södervallen. Ett naturskönt område där Riksbyggen påbörjade byggnation av punkthus med bostadsrätter som står färdiga Tillsammans med den bostadsrättsföreningen kommer vi att ha en samfällighet för att sköta parken intill husen. Vi startade ombyggnaden av vårt äldre område i Brämhult, Rydsgatan. Där har vi beslutat att riva de gamla husen och bygga nya. Vi har gjort den bedömningen för att klara tillgänglighet, låg energiförbrukning och modern standard så blir det billigare att bygga nytt än en omfattande ombyggnation. Tre av de tidigare husen revs, det fjärde används som evakuering av de som ska flytta in i de nya husen. Byggnationen av de nya husen sattes igång under året, med inflyttning till sommaren Bygget går snabbt och bra, efter inflyttning i de 57 nya lägenheterna river vi det sista huset. Där kommer vi att bygga 11 nya radhuslägenheter med inflyttning året därpå. På Tunnlandsgatan tömmer vi de båda studenthusen 13 och 15. Vi bygger om husen till nybyggnadsstandard och vi bygger på två våningsplan. Vi får 71 nya moderna lägenheter i ett miljonprogramsområde med de lägsta hyrorna. Det är spännande att se hur detta tas emot av Boråsarna och hur vi lyckas med uthyrningen. Vi är övertygade om att det finns blivande hyresgäster även till dessa lägenheter. En spännande sak med både Brämhult och Tunnlandsgatan är att vi installerar solceller på taken. Det är våra första solcellsanläggningar. Det innebär att vi kommer att leverera egenproducerad el till både oss själva och till våra hyresgäster både i Brämhult och på Tunnlandsgatan. Vi beslutade under året att bygga om fyra våningsplan i Spinnaren, ett av de s k bananhusen. På dessa våningsplan har tidigare olika föreningar haft lokaler, de lämnar nu Spinnaren och vi tycker att läget är bra, så där bygger vi nu knappt 60 studentlägenheter. Dessa ska vara klara för inflyttning till höstterminen Det gånga året kunde vi göra en stor satsning på stadsodlingar i olika former. Vi skapade nya koloniområden, ett på Hässleholmen och två på Norrby. Vi fräschade upp de tre befintliga områdena på Hässleholmen. Vi lanserade även odlingar i pallkragar i flera olika bostadsområden. Våra hyresgäster verkar ha uppskattat dessa möjligheter till odlingar. Vi fick tillsammans med projektet Stadsodling Norrby mottaga Borås Stads miljöpris för arbetet med stadsodlingar. Vi har under året lagt mycket tid på att kunna klara övergången till nya redovisningsregler. En stor skillnad för oss är att det som tidigare år bokförts som underhåll till viss del hamnar i vår balansräkning. Det innebär att vi även fick lägga mycket arbete på att översätta 2013 års redovisning till det nya regelverket för att kunna göra rättvisa jämförelser mellan åren. Det är sällan något år utan motgångar också. En sådan var att fullmäktige i slutet av året inte gav oss marktilldelning på det nya området vid Dammsvedjan. Vi ansökte om markanvisning redan tidigt 2013 och har sedan arbetat med skisser och beräkningar för att kunna starta en upphandling vid årsskiftet. Nu får vi invänta att staden bjuder in till en markanvisningstävling och det innebär att byggandet av 90 nya hyresrätter i Borås försenas. 2

3 INNEHÅLL VD har ordet AB Bostäder gör Borås ännu grönare Våra hyresgäster är starkt engagerade i stadsodling Blandat under 2014 från AB Bostäder Vårt starka miljöengagemang Vår vision Vi fortsätter att leta efter nya möjligheter till att bygga nytt och på vårt sätt bidra till stadens utveckling. Vi har under året lämnat in begäran om ytterligare två markanvisningar och tittar på ytterligare några alternativ. Vi kommer även i fortsättningen att vara med och bygga Borås framtid samtidigt som vi måste vårda och utveckla det vi har. Sven Liljegren, VD AB Bostäder i Borås Förvaltningsberättelse Fem års utveckling Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Presidie & ledningsgrupp AB Bostäder i Borås Styrelse, fackliga representanter, revisorer & ledning

4 Borås ska bli ännu grönare Nu ska Borås bli en ännu grönare stad. Och vi på AB Bostäder hjälper till. Nu våren 2014 släpptes nya odlingslotter och pallkragar för alla trädgårdsintresserade. Det har blivit lättare för alla trädgårdsintresserade hyresgäster att få utlopp för sitt intresse. Odla ekologiskt eller konventionellt, tillsammans med andra eller på egen hand. Vi tillhandahåller platsen, sedan är det upp till var och en att utforma sin gröna oas. Odlingslotterna finns framför allt på Norrby och Hässleholmen, där det största intresset också visats. På Norrby finns fyra platser med lotter om cirka 15 kvadratmeter vardera. På Hässleholmen finns ett stort område vid Solvarvsgatan med plats för många entusiaster. Även tidigare grönytor vid Tunnlandsgatan och Marklandsgatan har gjorts i ordning av oss och Hyresgästföreningen med ny jord och framdraget vatten. Odlingslotterna kostar 100 kronor per år, pallkragarna 50 kronor styck och man skriver kontrakt på sitt åtagande. Fröer, plantor och växter får man bekosta själv. Sedan är det bara att sätta igång. 4

5 HEDERSVÄRDA MILJÖPRISER Äspereds slåtter och Norrbys odling får miljönämndens priser 2014 Äspereds hembygdsförening och projektet Stadsodling Norrby får Miljö- och konsumentnämndens priser på vardera kr för sina insatser för natur och miljö i Borås Stad Borås Stads miljö- och konsumentnämnd delar årligen ut ett naturvårdspris på kronor till någon som gjort betydande insatser för naturvården, och ett miljöpris på samma summa till någon som arbetar för en bättre miljö. Årets miljöpris går till arrangörerna av projektet Stadsodling Norrby, som tvinnar samman ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att föra in matens betydelse i den stadsnära miljön skapar man social integration. Att från sådd till skörd arbeta med händerna tillsammans, oavsett bakgrund, stärker gemenskapen i området. Stadsodling Norrby är ett samarbete mellan Mötesplats Norrby, AB Bostäder, Hyresgästföreningen, Svenska Kyrkan, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen. Pressmeddelande Borås Stad 5

6 Intresset för natur, klimat, ekologi och odling går inte att ta miste på. För Anna Kjellberg på Norrby är det en livsstil. Intresset för natur, klimat, ekologi och odling går inte att ta miste på. För Anna Kjellberg är det en livsstil. Jag har läst humanekologi, alltså om sambandet mellan människa och miljö, på Göteborgs universitet. Stadsodling är ett sätt att omsätta teorin i praktik. Efter studierna blev det många och långa blickar på de outnyttjade grönområden som staden är så rik på. Varför inte använda dem till något som förenar nytta med nöje? Jag nästan armbågade mig in i den styrgrupp för stadsodling som startades i höstas. Att få fler att odla, och att göra det i stan, är bara positivt. Det är gott med nyskördat, det är roligt och dessutom är det ett sätt för människor att träffas. Att få fler att odla, och att göra det i stan, är bara positivt! Anna Kjellberg 6

7 Esmail Mardokhs resa från Ayatollahns Iran till Hässleholmen har varit både lång och strapatsrik. För honom blev odlingsintresset en del av räddningen. Det var ett sätt både att få nya vänner och samtidigt utveckla sitt intresse, säger han. Odlingen satte han igång med genast och blev en pionjär bland rabatterna på Tunnlandsgatan. Här odlar han bland annat squash, tomat och lök tillsammans med vänner från Kurdistan, Irak och Somalia. Vi lagar ofta mat tillsammans och bjuder folk runtomkring. Här finns många gamla, ensamma och sjuka och kolonin fungerar som en mötesplats. Många har en tradition av att odla från sina hemländer. 7

8 När 2014 års skulpturvandringar startade var Norrby med för första gången. Fyra av verken finns i våra områden. Borås har fått stor uppmärksamhet i landet för sin satsning på offentlig konst. Det är roligt att även Norrby får tillfälle att visa upp sig, säger Kai Jacobson på AB Bostäder. I samband med att Norrby kom med i stadens konstvandringspaket började AB Bostäder att snygga till och rusta upp både konstverk och miljön omkring, berättar Kai Jacobson. Vi har bland annat ett konstverk som står i anslutning till det nya odlingsområdet som vi bygger upp på Bohus/Östgötagatan. Här kommer att bli riktigt fint. Vandringen bland Norrbys konst hölls separat från den runda som går i centrum. Norrby stod i fokus. Det blev även tillfällen för guiden att berätta om bebyggelse och historia i stadsdelen, säger Kai Jacobson. I våra bostadsområden finns det inslag av konst i form av skulpturer som en del i att skapa ett vackrare och trivsammare bostadsområde. Mellan husen på Norrby finns bland annat den här vackra stenskulpturen av Lars-Åke Åberg: Hus 261- Klangen säger att friheten finns. Skulpturen är en av fem skulpturer på Norrby som har visats i samband med Borås Internationella Skulpturbiennal

9 PILOTPROJEKT Kökslyft på Guldbrandsgatan I ett unikt pilotprojekt kommer vi inom kort erbjuda våra kunder ansiktslyftning av en av lägenhetens viktigaste platser köket! Vi ger våra kunder på Guldbrandsgatan möjligheten att standardhöja sitt kök utifrån personlig stil och smak. Vi har under 2014 tagit fram fyra varianter på lucka, laminatbänkskiva och handtag. Och det är fritt fram att välja hur man vill kombinera dem. Projektet startar 2015 och om det faller väl ut så kommer vi troligtvis att fortsätta i de områden där vi har gjort en badrumsrenovering. Standardhöjningen medför en hyresökning. HISSAR byts ut på St Michelsgatan, Salängsgatan och Dalbogatan. AB Bostäder är en av huvudsponsorerna för Sommartorsdagarna i Borås. För andra året i rad bjöd vi barnen på underhållning från barnens egen scen vid Rådhusterassen. I år besöktes scenen av Greta Gris och många fler av de yngre barnens favoriter. 366 säkerhetsdörrar monterades hos våra kunder Att få känna sig trygg och säker i sin bostad är viktigt för våra kunder. I samband med detta övergick vi också till postboxar i trapphusets entréplan. Åtgärderna var en standardhöjning och för detta lades 90 kronor per månad till på hyran. 9

10 Ett starkt miljöengagemang AB Bostäder har sedan starten 2008 varit starkt engagerade i att nå målet som satts upp i branschens energiutmaning. Vi genomför årligen projekt med koppling till det övergripande målet om att spara 20 procent energi fram till Vi tänker på helheten (byggnadens skal och värme- och ventilationssystem) vid ombyggnader och renoveringar och vi tror det är en viktig nyckel för att nå framgång i jakten på minskad energi. På Hässleholmen har fastigheterna på Distansgatan under året fått en ny kappa i form av tilläggsisolering och nytt ytskikt på fasader. Vi har samtidigt passat på att byta fönster, fläktar och termostater. Dessutom har vi injusterat både ventilations- och värmesystemet vilket innebär en bättre inomhusmiljö. Nya entrepartier och upprustning av balkonger har gett bostadsmiljön i området ett rejält ansiktslyft. Projektet avslutas under Fjärrvärme ,5% El ,1% Vatten... -1,6% Våra energiexperter jobbar aktivt med att hitta energitjuvar och genomför månatliga genomgångar av våra fastigheter. Vi har också ett tydligt fokus på att trimma in styr- och reglersystem för exempelvis uppvärmning av våra fastigheter. En del i arbetet har handlat om energieffektivare belysning utomhus i våra bostadsområden men också i trapphus, tvättstugor, vindar och källarutrymmen. Här har exempelvis LED-belysning ersatt traditionella ljuskällor i utomhusbelysning och hissar. Vi ser alltid efter möjligheter för att hålla energiförbrukningen på en låg nivå. LED Vi minskar energianvändningen i trapphus, hissar, tvättstugor och i utomhusbelysning med LED-ljus och förbättrad automatisk styrning av armaturer. I ett nyproducerat hus är ambitionen 45 kwh/m 2 år jämfört med ett äldre där genomsnittet hamnar på runt 120 kwh/m 2 år. I takt med att de äldre husen renoveras eller byggs om ser vi snabbt en minskad energiförbrukning. På Göta har vi under 2014 bytt ut 260 vitvaror (kyl, frys och spis) som installerades före 1996 som en extra åtgärd i arbetet med energieffektivisering. För hyresgästerna innebar utbytet en uppfräschning av lägenhetens standard och en minskad elförbrukning i lägenheten. Inom Borås Stad finns en uttalad önskan om att allt mer el ska produceras av solenergi. Både på Ringargatan på Brämhult och vid ombyggnationen på Tunnlandsgatan på Hässleholmen monterar vi solcellspaneler på de nyproducerade fastigheternas tak. Solcellerna kommer att producera el som ska säljas till de boende i fastigheterna. Vid all nyproduktion installeras individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten. Vi kan se att detta påverkar vattenanvändningen avsevärt. I nyproduktionen Solrosen kan vi se en lägre vattenförbrukning på 33 procent jämfört med hela beståndet. För att nå målet fram till 2016 måste vi minska energiåtgången årligen med ytterligare 4,7 procent de kommande två åren. En del är att involvera våra hyresgäster i energiutmaningen genom att delta i Allmännyttans energisparkampanj lågenergifönster har installerats på Hulta, Solhem, Hässleholmen, Trandared och Norrby. De nya fönstrena är bättre för miljön för de innebär bättre isolering och dessutom ger de ett skönare inomhusklimat. 10

11 Kretsloppet Under Kretsloppsdagen den 20 september hade vi en stor aktivitet på Stora Torget i Borås för att synliggöra energianvändandet men också för att berätta om hur hyresgästen enkelt kan spara energi i sin vardag. I samband med Kretsloppet arrangerade våra hälsoinspiratörer en löparfest för 30-talet löparintresserade medarbetare för att stärka företagskulturen och öka gemenskapen. 11

12 Boende för alla livets skeenden 12

13 Och för alla plånböcker. Hos oss kan kunden välja att bo stort och naturnära eller litet med citykänsla. Eller tvärtom. Vi har något för alla. Här börjar hemma 13

14 NYA RYDSGATAN Unika hus i ett pånyttfött kvarter Det nya Ringargatan (fd Rydsgatan) på Brämhult byggs kring en härlig innergård och får 68 nya bostäder varav 11 stycken är radhus. De byggs med energiprestanda som är hälften (30kWh/m 2 ) per år av det Boverket kräver och ambitionen är att skapa ett helt energineutralt bostadsområde. Byggs med energiprestanda som är hälften av det Boverket kräver! FAKTA 2:or, 3:or, 4:or och 5:or i varierande storlekar. Ljusa, rymliga lägenheter med öppna planlösningar och fina sällskapsytor. Ljust målade väggar, ekparkett, modernt utrustade kök och badrum med tvättmöjligheter. Alla lägenheter har väl tilltagna balkonger/altaner i kontakt med en spännande innergård. Husen blir i två till fyra plan som samtliga nås med hiss (ej radhusen). INFLYTT Inflytt lamellhusen under maj-juni 2015 och för radhusen våren

15 DISTANSGATAN Vi skapar fräschare hus och en bättre miljö I renoveringen av Distansgatan på Hässleholmen river vi ner befintlig fasad och ersätter med ny fasad, tilläggsisolerar, byter fönster, fräschar upp balkonger och byter entrépartierna. Allt för att våra hyresgäster i slutändan ska kunna få ett bättre boende. Renoveringen sker juni 2014 december st nya studentbostäder på Norrby byggs i huset Spinnaren. HÄSSLEHOLMEN Vi bygger om med miljöprofil Här kommer vi att omvandla befintliga studentbostäder på Tunnlandsgatan till 71 lägenheter i nyproduktionsstandard. Båda husen byggs om som lågenergihus (30kWh/ m 2 ) med solcellspaneler på taket som kommer hyresgästerna till nytta precis som på Ringargatan. Det som gör projektet unikt är att vi bygger på med två extra våningar. Projektstart november

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB Bostäder i Borås. Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostäder i Borås avger härmed följande årsredovisning. Styrelsens säte: Borås. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Allmänt om verksamheten AB Bostäder i Borås ägs av Borås Stad. Bolaget har verkat på bostadsmarknaden i Borås sedan Vi är en långsiktig fastighetsägare med helhetssyn på förvaltning, ekonomi och stadsdelsutveckling. Med drygt lägenheter i tätorten är vi idag en helt dominerande aktör på bostadsmarknaden i Borås. AB Bostäder ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. AB Bostäder ska erbjuda stadens invånare ett varierat utbud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade bostadsområden. Vår verksamhet ska också bidra till en positiv utveckling för Borås kommun. Affärsidé och ägarkrav Vår ägare förväntar sig att vi ständigt arbetar för att utveckla våra bostadsområden, och att vi ger våra hyresgäster möjlighet att få inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning. Våra lägenheter ska uppfattas som ett attraktivt alternativ för alla grupper av bostadssökande. Vi ska ta ansvar för att det finns tillgång till bostäder för hushåll med särskilda behov. I detta uppdrag ingår även att stimulera ny- och ombyggnad av olika typer av bostäder. Det är även av vikt för ägaren att vi arbetar miljö- och kretsloppsanpassat i den löpande förvaltningen likaväl som när fastigheter byggs eller rivs. Ägardirektiv Bolaget ska, enligt ägardirektiven från Borås Stad, tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet samt erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek. Bolaget ska även medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper samt arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. Bolaget ska svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i våra områden. Vi anser att vi lever upp till det och under våren 2014 genomförde vi en mätning på vad våra kunder tycker. I mätningen fick vi ett serviceindex på 79,3. Vid föregående mätning, som gjordes 2012, var motsvarande index 77,8. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom. Vision 2025 I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfullmäktige. Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden. I arbetet med att ta fram visionen fanns det bara en enda förutsättning med från början och det var att visionen skulle bygga på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I allt som görs i strävan mot att nå visionen - oavsett vad det gäller - ska såväl pengarna som människorna och miljön tänkas in. I april 2013 tog styrelsen för AB Bostäder bolagets vision 2025 som stödjer Borås Stads övergripande vision. Visionen är nedbruten i tre strategiska målområden som under 2014 och framgent kommer att ligga till grund till vad bolaget gör och fokuserar på. Kundfokus Bolaget ska medverka till att vidareutveckla boinflytandet. Vi arbetar sedan flera år tillbaka dels med Hyresgästföreningen lokalt i våra bostadsområden men också med andra konstellationer för att utveckla de boendes inflytande. Ett nytt boendeinflytandeavtal är under förhandling. Under året har vi genomfört kundenkät. Våra hyresgäster gav bolaget ett bättre serviceindex än i motsvarande mätning för 2 år sedan men fortfarande är vi inte nöjda. Vi jobbar kontinuerligt med resultaten från enkäten med kunden i fokus. 16

17 Affärsmässighet Vårt resultat för året slutar på 22,4 Msek att jämföra med vår ägares mål på 15,0 Msek. Vårt mål för lägenhetsomsättning för året var max 18 %. Utfallet i december var 15,4 %. Det är positivt för bolaget med låg omsättning på våra lägenheter men inte bra för våra hyresgäster som vill göra en hyreskarriär eller för Boråsare som söker efter lediga lägenheter. Vid årsskiftet 2014/2015 hade bolaget 34 vakanta lägenheter och 12 vakanta studentboenden. Av vakanserna var 4 av lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter och studentboenden var vid detta tillfälle avställda alternativt nyttjade som evakueringslägenheter. I årets medarbetarenkät har vi förbättrat vårt medarbetarindex från föregående mätning. Resultatet från enkäten följs upp på avdelningsnivå för att bli en ännu bättre arbetsplats. Bolagets hälsoinspiratörer har under året genomfört en rad aktiviteter såsom stadsdelsvandring och gemensam träning inför Kretsloppet. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet I september fick projektet Stadsodling Norrby, där vi var en av arrangörerna, mottaga Borås Stads miljöpris för stadsodlingarna på Norrby. Det var inte bara på Norrby vi startade upp stadsodlingar under året utan i princip på alla våra områden. Det odlades i såväl odlingslotter som pallkragar. Vi fortsätter att förädla våra fastighetsbestånd. Ett exempel är ombyggnation av fyra våningsplan på Spinnaren på Norrby, från föreningslokaler till studentlägenheter. Ett annat exempel är två byggnader på Tunnlandsgatan, Hässleholmen. Där byggs båda husen på med ytterligare 2 våningar och samtliga lägenheter byggs om till nyproduktionsstandard. I bolagets arbete med att skapa en god miljö ska vi beakta miljö- och kretsloppsprincipen enligt ägardirektiven från Borås Stad. Vi är engagerade och deltar aktivt i SABO:s energiutmaning, vars mål är att mellan 2009 och 2016 minska energiförbrukningen med 20 %. Delbokslut per årsskiftet visar hittills på en minskning av energi med 13,3 %. I allmännyttans energisparkampanj Håll med om att det inte håller att använda energi i onödan är vi ett av de före- tag som stödjer och aktivt deltar i kampanjen. Under hösten bytte vi ca 300 äldre vitvaror i våra lägenheter på stadsdel Göta. Dels uppdaterar vi standarden för våra boenden men vi spar samtidigt energi. Vi har under året bytt utebelysning runt våra hus samt belysningen i alla hissar till energisnålare och mer hållbara varianter. Dels sparar bolaget energi men vi höjer också trygghetskänslan för våra boende. I flera av våra områden genomför vi tillsammans med Hyresgästföreningen områdesdagar. Tillsammans med Borås Energi genomför vi återkommande städdagar och just nu prövas mobila återvinningscentraler för att förbättra för våra hyresgäster. Ledning och styrelse AB Bostäders styrelse tillsätts av Borås Stads kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige. Dessutom finns arbetstagarorganisationerna Vision, Målarförbundet och Fastighetsanställdas förbund representerade. Styrelsen består av nio ledamöter och nio suppleanter. Medarbetare Bolagets anställda har relativt långa anställningstider men det har påbörjats en generationsväxling. Den genomsnittliga anställningstiden i bolaget är 13,2 år (14,1). Medelåldern bland de anställda är 45 år (45). AB Bostäder hade under året i genomsnitt 114 anställda (117), varav 65 % män och 35 % kvinnor. Regler för finansverksamhet Den av bolagets styrelse fastställda regler för finansverksamheten innebär att av låneskulden, inklusive checkräkningskrediten, ska max 65 % och minst 20 % vara räntebundet. Vid årsskiftet var 55 % av vår totala skuld räntebunden. Av skulden som är räntebunden förfaller 56 % av räntebindningen inom 12 månader. Bolaget arbetar med räntederivatinstrument i form av räntetak, ränte- och tröskelswappar. Den totala ränteexponeringen avseende lån inklusive ränteexponering, checkräkningskredit och likvida medel uppgår till ,2 Mkr (-2 193,8). Det totala marknadsvärdet uppgick vid årets slut till -83,3 Mkr (-16,9). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid årets slut till 2,0 år (2,8). 17

18 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 19 februari 2014 beslutade Hyresmarknadskommittén om ett tvåårigt avtal mellan bolaget och Hyresgästföreningen som innebär en hyreshöjning med 2,5 % från 1 mars samt en höjning från 1 januari 2015 med 0,5 %. Bolaget har under året avyttrat sitt dotterbolag Klätterrosen Holding AB. Vi har under året drabbats av två större bränder i våra byggnader runt Hulta Torg. En under våren där två av våra kommersiella lokaler blev kraftigt brandskadade och en händelse i december då flera verksamhetslokaler blev brand- och rökskadade. Händelserna har inte bara lett till extra kostnader för bolaget utan också till stor oro bland de boende i området. Studentlägenheterna på Tunnlandsgatan 13 & 15 på Hässleholmen är tömda. Båda byggnaderna kommer dels att byggas på med två våningsplan och dels byggas om till lägenheter med nybyggnadsstandard. På Spinnaren på Norrby har 4 våningsplan frigjorts när olika föreningar som tidigare har hyrt lokalerna flyttat. Bolaget har valt att bygga om dessa våningsplan och till höststarten 2015 kommer där att finnas ca 60 nya studentlägenheter. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stad. Vid årsskiftet 2013/2014 stod ytterligare 66 nya studentlägenheter klara i kvarteret Simonsland. Därefter har bolaget totalt 160 nya studentlägenheter fördelade i 3 nybyggda hus i kvarteret. Under sommaren skedde inflytt i 42 nybyggda lägenheter i kvarteret Södervallen på Trandared. I början av året påbörjades nedmonteringen av 3 byggnader på Rydsgatan i Brämhult. De nedmonterade husen ersätts med 3 nybyggda moderna hus på totalt 57 lägenheter som är klara för inflytt sommaren Efter inflytt kommer det återstående huset i området att nedmonteras och på den platsen kommer det att byggas 11 cityradhus klara för inflytt sommaren Förslag till behandling av bolagets vinst Styrelsen föreslår att ansamlad vinst (kr) balanserad vinst årets vinst behandlas så att i ny räkning överföres

19 FEM ÅRS UTVECKLING * 2011 * 2010 * Ekonomisk översikt Omslutning, Mkr 2 729, , , , ,8 Omsättning, Mkr 500,9 475,4 457,7 441,3 427,5 Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr 22,4 34,0 9,5 10,5-6,0 Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr 16,1 27,7 12,1 5,9-0,9 Soliditet 1), % 7,8 7,8 7,6 8,1 8,2 Kassalikviditet, % 17,5 17,9 19,8 14,2 17,3 Lönsamhet Räntabilitet på totalt kapital, % 2,7 3,4 2,9 3,3 1,9 Räntabilitet på eget kapital, % 10,9 18,5 5,8 6,8-3,9 Resultatmarginal 2), % 14,5 18,2 14,2 14,6 8,3 Effektivitet Kapitalets omsättningshastighet 3) 0,18 0,19 0,20 0,23 0,23 Uthyrningsobjekt Bostadslägenheter vid årets slut, antal Antal m 2 lägenhetsyta, antal Lokaler vid årets slut, antal Antal m 2 lokalyta, antal Garageplatser vid årets slut, antal Parkeringsplatser vid årets slut, antal Outhyrda lägenheter Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal Outhyrda lägenheter i % av beståndet 0,6 1,2 1,1 0,6 0,5 Hyresbortfall lägenheter, Mkr 5,6 5,5 2,2 2,0 2,9 Hyresbortfall lokaler, Mkr 1,6 1,7 1,3 0,8 0,9 Medelhyra Medelhyra för lägenhet per m 2 965,74 931,58 883,72 853,60 833,97 Omflyttning Summa om- och avflyttningar, antal Omflyttningsfrekvens, % 15,4 17,1 18,0 17,3 19,8 19

20 FEM ÅRS UTVECKLING forts * 2011 * 2010 * Löner och anställda Administration och arbetsledning, Mkr 19,5 20,0 19,5 17,0 17,2 Fastighetsarbetare, Mkr 19,8 21,1 20,0 19,5 19,5 Administration och arbetsledning, Antal Fastighetsarbetare, Antal Totalt antal anställda Sjukfrånvaro Administration och arbetsledning, Tim Fastighetsarbetare, Tim Totalt alla anställda, Tim Administration och arbetsledning, % 5,5 5,6 3,7 3,1 2,0 Fastighetsarbetare, % 5,2 3,5 3,4 3,9 3,1 Totalt alla anställda, % 5,3 4,4 3,6 3,6 2,6 * Jämförelsetalen för år har inte räknats om enligt K3. 1) Soliditet = Eget kapital + reserver i förhållande till balansomslutningen 2) Resultatmarginal = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / omsättning 3) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / totalt kapital 20

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan.

30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan. VD HAR ORDET 2011 var ett spännande år på AB Bostäder - och i Borås! AB Bostäder är en viktigt del när det gäller att vara med och utveckla Borås. Detta visade vi i hyresgästtidningen Hemma som vi skickade

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer