Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson"

Transkript

1 Nominerade: Elsemarie Bjellqvist (omval) Marianne Boltegård Sofie Evertsson (omval) Claudia Gardberg Morner Anders Göransson (omval) Britten Lagerkvist Tranströmer Anders Karlsson (omval) Irmeli Krans (omval) Magnus Nilsson Ulla Rydbeck Eldrid Röine Mazyar Saffar Catharina Tarras Wahlberg Elsemarie Bjellqvist, omval Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson Motivering från Södra KK: E-M har en lång erfarenhet av att sitta i stadsdelsnämnden. Framför allt hennes kompetens inom det sociala området med ett perspektiv på de äldre är ovärderlig. Det är viktigt med den kompetens och kontinuitet som E-M kan bidra med. Motivering av Katarina Västra: Vi instämmer i den liggande motiveringen (från Södra KK). Motivering av Katarina: Elsemarie har lång politisk erfarenhet samt stor kunskap om sociala frågor. Hon är förutom ledamot i nämnden, vice ordförande för den sociala delegationen. Motivering av Hornstull-Högalid: Els-Marie är nestorn i nämndgruppen. Med sin erfarenhet och brinnande engagemang och kunskap i sociala

2 likväl som äldrefrågor ser vi gärna att hon fortsätter att ingå i nämndgruppen för att på så sätt ta tillvara kunskap och erfarenhet i en kontinuitet. Motivering av Birgitta Jönsson och Rolf Andersson: Hon är jätteduktig och engagerad. Marianne Boltegård, nyval Av Sofia s-förening Motivering av Sofia: Som ersättare för Humble och hon ska därmed ingå i den Sociala delegationen. Marianne B är socionom, socialsekreterare, sektionschef för barn/familj vid Norrmalms stadsdelsförvaltning. Socialinspektör på socialjouren ca 20 år, En kort period som institutionschef för ett spädbarnshem. Efter pensionering fortsatt att deltidsarbeta som vikarie på socialjouren. Sofie Evertsson, omval Av Sofia s-förening, Hornstull-Högalid, Katarina, Victor Montero, Irene Montero, Motivering av Hornstull-Högalid: Sofie har lyckats få barnomsorgen på dagordningen. Med sin idoga kamp har frågan om förskolor på såväl dag- som nattetid blivit en aktuell politisk fråga. Vad gäller Nattis har Sofie även bidragit till att det blivit en nationell fråga där till och med Alliansen gett med sig. Vi ser Sofie som en stor styrka i nämndgruppen Motivering av Katarina: Sofie är ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden. Hon är en drygt 30-årig gift 2-barnsmamma, född och uppvuxen i Karlskoga. Sina arbetslivserfarenheter har hon bland annat från Fackförbundet Kommunal där hon formulera Kommunals politik i skrift. Efter en tid på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle arbetar hon nu som utredare för Socialdemokraterna. Sofie är en tjej med stort engagemang, mycket kunskap, hon tar sig an utmaningar och ser dessutom till att hon genomför det hon lovar. Hon sitter i Katarinaföreningens styrelse och har varit valledare, ett uppdrag som hon skötte med den äran. Alltid alert, uppmuntrande och

3 entusiasmerande. I diskussioner med väljarna tar sig tid att utveckla och diskutera frågorna utan att komma med floskler och enkla slagord. I nämnden har hon ansvarat för frågor som rör barn och ungdomar och har bl a drivit Kampanjen Framtidens förskola. Med sin erfarenhet av att formulera sig i skrift är det ofta hon som skrivit fram ärenden. Hon är aktiv med att skriva insändare och debattinlägg till lokaltidningar och rikspress. Hon för en kraftfull oppositionspolitik. Allt som Sofie tar sig an tar hon på allvar och genomför på ett seriöst sätt. Hon är en engagerad person med erfarenhet men som fortfarande står för föryngring och förnyelse. Egen presentation: Jag heter Sofie Evertsson och är ordinarie ledamot i nämnden sedan några år tillbaka. Jag har framförallt drivit förskolefrågorna och särskilt projektet Framtidens förskola Jag fyller 32 år nu i november, är gift och har två barn, 6 och 4 år gamla. Till utbildningen är jag nationalekonom och jag arbetar idag på partistyrelsens kansli med utredningar och kommunikation och har tidigare arbetat på SNS, Kommunal, SACO:s akassa och på LO. Fritiden ägnar jag åt söderpolitiken och familjen, och så driver jag en kooperativ förskola i Linjalen tillsammans med 11 andra familjer. Jag har varit intresserad av samhällsfrågor så länge jag kan minnas och var ordförande i SSU Karlskoga när jag gick i gymnasiet. Sedan tog det ganska många år innan jag valde att engagera mig på nytt här på Söder Jag hoppas på fortsatt förtroende att representera södersossarna i nämnden. Om jag får det så kommer jag att fortsätta att profilera oss i förskolefrågorna, men också hitta nya frågor där vi kan fortsätta att driva alliansen framför oss. Claudia Gardberg Morner, nyval Av Sjöstadens s-förening Motivering av Sjöstaden: Claudia har varit medlem sen 2008, har dock inte varit aktiv då arbete och barn tagit all tid, men känner nu att hon vill engagera sig när barnen nu blivit större. Hon har en spännande bakgrund och känner ett stort engagemang inför att vara med och arbeta i stadsdelsnämnden.

4 Egen presentation: De frågor jag har god erfarenhet av och som jag tycker är viktiga är välfärdsfrågor i vid mening, socialförsäkring och arbetsmarknad,social service (t.ex. äldreomsorg, fritidsaktivieteter för barn och unga, jämlik vård i Stockholm) och även asyl och migrationsfrågor såsom flyktingmottagande och, i ett större perspektiv, integration. Min bakgrund är att jag har arbetat på Volvo som montör, inom vården samt som städare. Så småningom doktorerade jag i sociologi 2003 med inriktning mot välfärdsfrågor, integration, fattigdoms- och fördelningsfrågor. Efter disputationen arbetade jag i flera år som utredare på Försäkringskassan, huvudområden var familjepolitik, handikapp-och ohälsofrågor. Sedan fem år är jag chef och arbetar med internationella frågor, idag på Migrationsverket. Anders Göransson, omval Av Katarina Västra, Sofia s-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Katarina, Lena Thalin Motivering av Katarina: Anders Göransson är en drivande och kreativ person. Han gör ett utmärkt jobb som gruppledare och vice ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd. Under hans ledning har nämndgruppen på en rad olika områden drivit den politiska majoriteten framför sig och satt den politiska dagordningen, trots att man sitter i opposition. Motivering av Hornstull-Högalid: som gruppledare i stadsdelsnämnden har Anders lyckat föra fram socialdemokraterna på Södermalm. Han har en stor lokalkännedom och ett brinnande engagemang. Därför ser vi honom gärna fortsättningsvis som gruppledare i SDN. Motivering av Katarina västra: Har genom ett idogt arbete och skarp analytisk och retorisk förmåga under året i stadsdelsnämnden gjort ett förnämligt arbete. Alliansen har i ett flertal frågor svängt, och tagit vår politik. Exempel på detta är Attendoaffären. Motivering av Lena Thalin: Anders är mycket stark i sin ideologiska uppfattning. Han brinner för att utveckla samhället i den riktning som motsvarar grunden i en social demokrati. Han är kunnig i

5 sakfrågor. Feminist.Lyssnar på sina medlemmar, tar in sakargument, entusiasmerar oss i föreningen. En bra ledare för vårt partidistrikt. En bidragande orsak till att jag och fler nya engagerat oss. Egen presentation: 46 år med en dotter på två. Har suttit i nämnden sedan Gruppledare sedan valet Varje parti behöver en ideologisk grund men denna grund får aldrig stelna till dogmatism. När vi varit som bäst är det också det som kännetecknat socialdemokratin. Där skiljer vi oss från vänstern genom att vi ser till praktiken, inte fastnar i den ärorika reservationen. Mot högern är skiljelinjen att vi inte har en barnatro på marknaden men också att vi utgår ifrån människo- och inte kundvärdet. Trots att jag är uppvuxen i en familj med starka socialdemokratiska traditioner kom jag att engagera mig relativt sent i politiken. Med undantag för ett kort inhopp i SSU under 80 talet så blev jag aktiv först efter valförlusten Idag är jag ordförande för Katarina Västra S förening och vice ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd. Dessutom arbetar jag natt på en avdelning för vård i livets slutskede. har tidigare jobbat som, lärare, ekonom men också drivit reklambyrå. Britten Lagerqvist Tranströmer, nyval Av Södra kvinnoklubben, Maria Södra Station Motivering från Södra kvinnoklubben: Britten har en gedigen bakgrund inom politiken och har en lång erfarenhet av föreningsliv. Hon har båda fötterna i den politiska myllan och har en närhet till stadsdelsområdet och de som bor och verkar där. Hon är en välkänd profil för vårt parti på Södermalm. Motivering av Maria Södra station: Britten Lagerqvist Tranströmer har mångårig erfarenhet från Stockholms kommunalpolitik, bl.a. som ledamot i sociala distriktsnämnder, konsumentnämnden och stadsdelsnämnden. Om dessa år har Britten uttryckt att hon lärde sig att det går att påverka även när man inte är i majoritet. Britten har även gedigen bakgrund från folkrörelser och föreningsliv. På Södermalm har hon ägnat sig åt utåtriktat arbete, bl.a. som partiets lokala kampanjledare.

6 Anders Karlsson, omval Av Sofia s-förening, Katarina s-förening, Victor Montero, Irene Montero, Motivering av Katarina: Anders Karlsson är jurist och har kunskap om LOU, lagen om offentlig upphandling, vilket är mycket värdefullt för nämndens arbete. Irmeli Krans, omval Av Sofia s-förening, Victor Montero, Irene Montero, Motivering: Magnus Nilsson, nyval Av Reimersholme, Maria Södra station, Katarina, Hornstull-Högalid Motivering av Reimersholme: Vi tycker att Magnus vore mycket bra att ha som ledamot i stadsdelsnämnden. Magnus Nilsson, som är journalist och har jobbat bl.a. på Ekot, har haft olika uppdrag inom Naturskyddsföreningen under åren Idag driver han egen konsultverksamhet inom miljö, transport, naturvård; mycket EU-anknutet. På 80-talet var han partiaktiv i Bengtsfors och satt bl a i kommunstyrelsen. Magnus blev stockholmare 1987 och bor på Reimersholme sedan Idag är han kassör i Reimersholme socialdemokratiska förening och ersättare i äldrenämnden. Magnus är en engagerad samhällsmedborgare som tycker att partiets övergripande uppdrag är att minska klyftorna - mellan olika länder, olika landsdelar, olika befolkningsgrupper samt mellan människor. Det vinner vi alla på. En central fråga för Magnus är en skola som ingen

7 elev lämnar utan goda kunskaper. Han tycker det är viktigt att partiet tar ledningen i miljödebatten för överlevnad, rättvisa och mänsklig värdighet. Klimatkrisen riskerar nämligen att dramatiskt vidga klyftorna. Magnus har skrivit två motioner till kongressen 2013 (klimatpolitik resp. naturvård i skogen), som Stockholms partidistrikt skickat vidare till kongressen som sina egna. Med en sådan kraft som Magnus Nilsson i stadsdelsnämnden kan vi vara säkra på att majoriteten i nämnden inte kommer att få en lugn stund i frågor som inte behagar socialdemokraterna. Magnus är en särskild tillgång när det gäller att få publicitet kring de politiska frågorna och det politiska arbetet. Det har han visat ett otal gånger under de senaste åren i Reimersföreningen och i övriga Södersossarnas arrangemang. Motivering av Maria Södra Station: Magnus Nilsson har bakgrund som miljöexpert och journalist hade han olika uppdrag i Naturskyddsföreningen, bl.a. som ordförande i Sthlms länsdistrikt under 8 år. Idag driver Magnus egen konsultverksamhet inom miljö, transport och naturvård, varav mycket har EU-anknytning. På 80-talet var Magnus partiaktiv i Bengtsfors och bl.a. förtroendevald i kommunstyrelsen. Sedan 1987 bor han i Stockholm och är i dag kassör i Reimersholmes s- förening och ersättare i äldrenämnden, samt ordförande i föreningen Rädda Järvafältet sedan Magnus menar att partiets övergripande uppdrag är att minska klyftorna; mellan olika länder, olika landsdelar och olika befolkningsgrupper. Det kommer alla att vinna på i längden. Magnus vill använda uppdraget i stadsdelsnämnden för att så långt det går driva på en sådan utveckling. Magnus starkaste sida är folkrörelsearbete, opinionsbildning samt miljö- och trafikfrågor. Motivering av Katarina: Magnus Nilsson är en analytisk och kommunikativ person med lång erfarenhet från partiarbete, tidigare ledamot i kommunstyrelsen i Bengtsfors och numera ersättare i äldrenämnden i Stockholm. Magnus har stor kunskap om miljöfrågor från sin tid i Naturskyddsförening och arbetar i dag som konsult inom miljö, transport och naturvård. Motivering av Hornstull-Högalid: Vi vill nominera Magnus Nilsson för att han tydligt uttalat och påvisar vikten av att driva en politik för att minska klyftorna i vårt samhälle, vilket borde vara självklart men vi anser inte att det alltid genomsyrar den politik som idag bedrivs. Han har också under lång tid visat ett starkt engagemang i en mängd olika

8 sammanhang och vi tror därför att han skulle tillföra en del i nämndgruppen Ulla Rydbeck, nyval Av Maria Södra stations s-förening Motivering av Maria Södra station: Ulla Rydbeck har gedigen och långvarig bakgrund som partiaktiv och förtroendevald bl.a. som ledamot i Nacka arbetarekommuns styrelse, ordförande i Järla s-förening och ledamot i kvinnodistriktets styrelse. I dag är hon internationellt ansvarig i Maria-Södra stations s-förening och ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner. Ulla har facklig erfarenhet från DIK, bl.a. som ordförande i en arbetsplatsförening, och föreningsvana från ideella organisationer, bl.a ordförande i Saga Gymnastikförening på Mariatorget. Ulla har mångårig erfarenhet av kommunalpolitik efter uppdrag i Nacka kommuns kommunstyrelse, nämnder för stadsbyggnad, tekniska frågor, kultur- och fritid samt områdesnämnd. Ulla satt i Nacka kommunfullmäktige i 12 år varav sex år som andre vice ordförande. Ulla har stor kunskap i omsorgsfrågor och sociala frågor Dessutom har hon personlig praktisk erfarenhet av t.ex. LSS och annan lagstiftning särskilt med inriktning på ungdomar eftersom hon är mor till en son med Aspergers syndrom. Yrkesmässigt har Ulla arbetat som lärare, administratör och producent inom musik- och kulturvärlden, som rektor och som egenföretagare i bl.a. kommunikation, omvärldsanalys, företagsutveckling och -finansiering. Sedan fyra år tillbaka arbetar Ulla som kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen. Eldrid Röine, nyval Av Sjöstadens s-förening Motivering av Sjöstaden: Eldrid är ny medlem sen drygt ett halvår tillbaka. Hon har en spännande bakgrund och känner ett stort engagemang inför att vara med och arbeta i stadsdelsnämnden. Egen presentation: Jag är en engagerad och drivande socialdemokrat som värdesätter mångfalden i politiken. Om jag får förtroendet kommer jag att vika upp ärmarna och bidra från dag ett. I dag kan jag mest om frågor som rör välfärd, demokrati och val samt miljö och trafik, men jag

9 sätter mig snabbt in i nya frågor och hjälper gärna till där det behövs. Mazyar Saffar, nyval Av Katarina Västra, Hornstull-Högalid, Lena Thalin Motivering av Katarina Västra: En ung ambitiös och analytisk person. Han ser Socialdemokratin ur nya vinklar, vilket kan behövas Motivering av Hornstull-Högalid: Vi vill nominera Mazyar Saffar för att han i sin presentation och även i praktiska sammanhang visar ett engagemang som tilltalar oss. Vi tror att Mazyar kan stå för utveckling och samtidigt behålla våra kärnvärden. Motivering av Lena Thalin: Engagerad, nyfiken, ödmjuk, vänlig. Har goda sakkunskaper eftersom han har en samhällsvetenskaplig utbildning som grund. Han har också en annan bakgrund än vad de flesta medlemmar har. Betraktar honom som feminist. Mycket utvecklingsbar. Egen presentation: Till att börja med vill jag ödmjuk tacka för nomineringen. Eftersom många här inte vet vem jag är så tänkte jag ta tillfället i akt att kosta på mig en lite längre presentation. Jag brukar ofta inleda presentationer som denna med att jag är född i Teheran, uppväxt i Arvika och bor sedan millenieskiftet i Stockholm, eftersom det säger någonting om de samlade erfarenheter som ligger till grund för mitt politiska medvetande. Arvika är en vacker liten stad i Värmland, en typisk bruksort omringad av bruksorter där det av tradition funnits gott om tung industri. Min far jobbade, innan han öppnade en godis och tobaksbutik, på gjuteriet och min mor på en förskola i staden. När man år efter år ser hur Stockholm placerar sig högst upp på listor över världens bästa städer att bo i så inser jag vilka möjligheter som har skapats just här och hur Stockholm är en stad värd att älska, bejaka och värna om. Södermalm har därutöver alltid haft en särskild dragningskraft på mig utifrån min uppfattning av stadsdelen som präglad av en speciell dynamik bestående av framgång, bildning, medvetenhet och öppenhet dit människor med ett visst mått av världsvana och ödmjukhet dras.

10 Om Stockholm är en fristad för Rasmus, som i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar flyr Koppom och trångsyntheten, så kan kanske Södermalm sägas vara en fristad i fristaden. Gardell har i slutändan trots allt själv valt att bo just här, det tror jag inte är ett sammanträffande. Själv har jag Socialdemokraterna att tacka för att ha haft privilegiet att under flera utav mina studieår bo i Skrapan och därigenom fått chansen att bekanta mig med staden på ett sätt som, med en hyresmarknad som den i Stockholm, annars hade varit näst intill omöjlig. Jag gick med i Socialdemokraterna dagen efter det senaste valet då vi, som ju alla vet, gjorde ett historiskt dåligt resultat. Det visade sig att alliansen inte var den parentes i politiken som många av oss hade trott som en annars Socialdemokratisk väljarkår bytt in för att vi inte skulle ta vår ordinarie plats för given utan att de kunde övertyga väljare, och vinna även en andra gång. Min politiska kompass pekar mot social rättvisa. Ett idealiskt samhälle bör rymma möjligheter även för dövblinda att blomstra det är därför Helen Keller var socialist. I sin klassiska bok Taking rights seriously argumenterar Ronald Dworkin emot att det skulle existera någon generell rätt till frihet, utan att olika rättigheter syftar till att på olika sätt förverkliga människors frihet. Dworkin menar vidare att det bara är i konkreta situationer som frågan om vilka rättigheter som skyddar människans värde och hennes frihet kan besvaras. Vad som är avgörande är att alla människors anspråk behandlas likvärdiga: "Government must not only treat people with concern and respect, but with equal concern and respect. It must not distribute goods or opportunities unequally on the ground that some citizens are entitled to more because they are worthy of more concern. I Dworkins framställning är hänsyn (concern) nyckelordet, då han inte menar att alla ska ha lika mycket av allt utan att alla skall garanteras lika hänsyn till sina rättighetsanspråk. Principen om lika hänsyn ska styra både politik och juridik när dessa är tvungna att göra avvägningar mellan olika rättigheter. De som inte tror att ökande klyftor, fattigdom, segregation och utanförskap eskalerar motsättningar och förstärker ett redan cynisk samhällsklimat och en människosyn som bygger på okunskap, och i förlängningen minskar allas frihet har inte varit i Johannesburg. Jag har rest en hel del i Sydafrika och bland annat sett extrem fattigdom på nära

11 håll. Det är inte vackert. Men det är däremot en växande demokrati. Vare sig det rör sig om socialt utsatta områden med hög arbetslöshet, alkoholism, hiv/aids i Sydafrika eller det växande så kallade utanförskapet runt storstäderna i Sverige, eller för den delen i småstadsidyllen, så är mönstren desamma. I dessa miljöer frodas fattigdomens kultur. Det är, som en DN-skribent beskrev saken här om dagen, en kultur av missbruk, våld, självhat, okunskap, dålig hälsa och misstro mot samhället och främlingar. Lägg där till diskriminering samt mer subtila former av exkludering och det psykologiska språnget till den privilegierade medelklassen känns än mer enormt. Susanna Alakoski frågar sig i sin senaste bok Oktober i Fattigsverige om hon hade varit vid liv om det inte hade varit för en snäll, hjälpsam, medveten, solidarisk medelklass. Jag tänker på medelklassen, att det sannolikt främst kommer att vara medelklassen som läser denna bok. Hur ska medelklassen tolka den? Mitt försök att säga något om den moderna fattigdomen. Kommer de att kunna förmedla det jag skriver? Kommer de att vilja förmedla det? Förstår du hur viktig du är för den fattiga människan? Hur viktigt det är att just du solidariserar dig med de svagaste? Du som har makt och inflytande, som har ord, behöver alltid vara den som för talan för dem som inte själva kan. Aftonbladets recensent kommenterar att det på sjuttiotalet fanns stark politisk uppbackning kring en aktiv progressiv socialpolitik, och frågar sig om vi har den medelklassen i dag? Många av oss hade inte kunnat kunnat räkna oss till medelklassen om det inte vore för möjligheterna i ett socialdemokratiskt land. Vissa av oss behöver med jämna mellanrum påminnas om den saken. Vi har glömt hur man städar och blivit experter på badrumsrenoveringar samtidigt längtar vi efter att engageras i någonting större. Under tiden fortsätter vi att rösta efter ytliga identitetsmarkörer för att kommunicera att vi gillar framgång. Rut och rot och butler i tunnelbanan vinner inga hjärtan, och inte heller medelklassens respekt. Det är dessutom rimligt att anta att de som röstar efter plånboken, röstar på de partier vilkas hjärtefrågor dessa är. S är inget dussinparti så varför agera som ett. Att vi ska sträva efter att vara ett fullsortimentsparti som vet att följa väljarna är ett desperat argument. De flesta väljare, inte minst ur den privilegierade medelklassen, vill bli ledda, inte följda. Det är min syn på politiken idag. Ledsen för den långa utläggningen : )

12 Catharina Tarras Wahlberg, nyval Av Södra kvinnoklubben Motivering: Catharina T.W har många års erfarenhet av stadsdelsnämndsarbete. Hon har tidigare varit ordförande i en av nämnderna på Södermalm. Har även varit heltidsarvoderad politiker i stadshuset och har god insikt i Stockholmspolitiken.

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation.

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Vad gör Europaparlamentet? Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. 754 ledamöter från 27 länder sitter i Europaparlamentet.

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Yrke: Civilingenjör/projektledare

Yrke: Civilingenjör/projektledare Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1944, Palestina Yrke: Tolk Jag kommer att driva två huvudfrågor som är hjärtnära för mig; den ena utrikespolitiska frågor och synnerhet

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Kajsa Adenbäck, 1960 Hallonbergen Vi lever i ett samhälle där oro har fått ett stort utrymme. För mig är inflytande

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Här vill vi leva våra liv!

Här vill vi leva våra liv! GÄLLIVARE KOMMUN Här vill vi leva våra liv! Partiprogram 2011 2014 Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 Partiets grundstenar Norrbottens sjukvårdsparti

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp?

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp? MörarpsAktuellt Mörarps Socialdemokratiska Förening NR 1 MARS 2015 Riksdagsledamot Yasmine Larsson Mörarps S-förening 2015 Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer? SKOLAN Hur ser framtiden ut

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetarekommuner 4 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 8 kandidater som kandiderar

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Valberedningens nomineringar till styrelsen

Valberedningens nomineringar till styrelsen Valberedningens nomineringar till styrelsen Monjia Manai Sonnius (1961) bosatt i Bengtsfors. Medlem sedan 1986 Gymnasieingenjör Nominerad till ordförande 2016 2018 Nyval Styrelseledamot, vice ordförande

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Men låt mig börja med Tove Janssons Muminmamman och påminna om en saga.

Men låt mig börja med Tove Janssons Muminmamman och påminna om en saga. Partivänner, Jag är så glad att jag får vara här med er i Norrbotten idag. Det har varit en eftermiddag med spännande seminarier som har gett stor inspiration. Varmt tack. Jag vill avsluta med att tala

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället.

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället. i organisationen Läs också på arbetsplatsen i samhället på arbetsplatsen i samhället Läs också i organisationen i samhället Läs också på arbetsplatsen i organisationen 2 Aha! Om jämställdhet i organisationen

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Kandidater till riksdagen

Kandidater till riksdagen Kandidater till riksdagen Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1992, Sverige Yrke: Vårdbiträde Polat Akgül Jag studerade journalistik på gymnasiet och arbetar som vårdbiträde

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad Verksamhetsplan 2017 Centerpartiet i Stockholms stad 1. Inledning Centerpartiet i Stockholm växer som aldrig förr. När vi nu sätter planeringen för 2017 års verksamhet ska vi göra allt för att ta erbjuda

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Bland farbröder och fröknar

Bland farbröder och fröknar Bland farbröder och fröknar En undersökning av vilka som innehar de offentliga uppdragen som är tillsatta av Socialdemokraterna i Göteborg För mer information: Sofi Bringsoniou Ordförande i Göteborgs SSU-distrikt

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Samtalstonen i politiken. Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting

Samtalstonen i politiken. Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting Politiken har blivit en tuff arena, även lokalt. Var tredje ledamot i landstings- och kommunfullmäktige under förra mandatperioden drabbades

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer