Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson"

Transkript

1 Nominerade: Elsemarie Bjellqvist (omval) Marianne Boltegård Sofie Evertsson (omval) Claudia Gardberg Morner Anders Göransson (omval) Britten Lagerkvist Tranströmer Anders Karlsson (omval) Irmeli Krans (omval) Magnus Nilsson Ulla Rydbeck Eldrid Röine Mazyar Saffar Catharina Tarras Wahlberg Elsemarie Bjellqvist, omval Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson Motivering från Södra KK: E-M har en lång erfarenhet av att sitta i stadsdelsnämnden. Framför allt hennes kompetens inom det sociala området med ett perspektiv på de äldre är ovärderlig. Det är viktigt med den kompetens och kontinuitet som E-M kan bidra med. Motivering av Katarina Västra: Vi instämmer i den liggande motiveringen (från Södra KK). Motivering av Katarina: Elsemarie har lång politisk erfarenhet samt stor kunskap om sociala frågor. Hon är förutom ledamot i nämnden, vice ordförande för den sociala delegationen. Motivering av Hornstull-Högalid: Els-Marie är nestorn i nämndgruppen. Med sin erfarenhet och brinnande engagemang och kunskap i sociala

2 likväl som äldrefrågor ser vi gärna att hon fortsätter att ingå i nämndgruppen för att på så sätt ta tillvara kunskap och erfarenhet i en kontinuitet. Motivering av Birgitta Jönsson och Rolf Andersson: Hon är jätteduktig och engagerad. Marianne Boltegård, nyval Av Sofia s-förening Motivering av Sofia: Som ersättare för Humble och hon ska därmed ingå i den Sociala delegationen. Marianne B är socionom, socialsekreterare, sektionschef för barn/familj vid Norrmalms stadsdelsförvaltning. Socialinspektör på socialjouren ca 20 år, En kort period som institutionschef för ett spädbarnshem. Efter pensionering fortsatt att deltidsarbeta som vikarie på socialjouren. Sofie Evertsson, omval Av Sofia s-förening, Hornstull-Högalid, Katarina, Victor Montero, Irene Montero, Motivering av Hornstull-Högalid: Sofie har lyckats få barnomsorgen på dagordningen. Med sin idoga kamp har frågan om förskolor på såväl dag- som nattetid blivit en aktuell politisk fråga. Vad gäller Nattis har Sofie även bidragit till att det blivit en nationell fråga där till och med Alliansen gett med sig. Vi ser Sofie som en stor styrka i nämndgruppen Motivering av Katarina: Sofie är ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden. Hon är en drygt 30-årig gift 2-barnsmamma, född och uppvuxen i Karlskoga. Sina arbetslivserfarenheter har hon bland annat från Fackförbundet Kommunal där hon formulera Kommunals politik i skrift. Efter en tid på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle arbetar hon nu som utredare för Socialdemokraterna. Sofie är en tjej med stort engagemang, mycket kunskap, hon tar sig an utmaningar och ser dessutom till att hon genomför det hon lovar. Hon sitter i Katarinaföreningens styrelse och har varit valledare, ett uppdrag som hon skötte med den äran. Alltid alert, uppmuntrande och

3 entusiasmerande. I diskussioner med väljarna tar sig tid att utveckla och diskutera frågorna utan att komma med floskler och enkla slagord. I nämnden har hon ansvarat för frågor som rör barn och ungdomar och har bl a drivit Kampanjen Framtidens förskola. Med sin erfarenhet av att formulera sig i skrift är det ofta hon som skrivit fram ärenden. Hon är aktiv med att skriva insändare och debattinlägg till lokaltidningar och rikspress. Hon för en kraftfull oppositionspolitik. Allt som Sofie tar sig an tar hon på allvar och genomför på ett seriöst sätt. Hon är en engagerad person med erfarenhet men som fortfarande står för föryngring och förnyelse. Egen presentation: Jag heter Sofie Evertsson och är ordinarie ledamot i nämnden sedan några år tillbaka. Jag har framförallt drivit förskolefrågorna och särskilt projektet Framtidens förskola Jag fyller 32 år nu i november, är gift och har två barn, 6 och 4 år gamla. Till utbildningen är jag nationalekonom och jag arbetar idag på partistyrelsens kansli med utredningar och kommunikation och har tidigare arbetat på SNS, Kommunal, SACO:s akassa och på LO. Fritiden ägnar jag åt söderpolitiken och familjen, och så driver jag en kooperativ förskola i Linjalen tillsammans med 11 andra familjer. Jag har varit intresserad av samhällsfrågor så länge jag kan minnas och var ordförande i SSU Karlskoga när jag gick i gymnasiet. Sedan tog det ganska många år innan jag valde att engagera mig på nytt här på Söder Jag hoppas på fortsatt förtroende att representera södersossarna i nämnden. Om jag får det så kommer jag att fortsätta att profilera oss i förskolefrågorna, men också hitta nya frågor där vi kan fortsätta att driva alliansen framför oss. Claudia Gardberg Morner, nyval Av Sjöstadens s-förening Motivering av Sjöstaden: Claudia har varit medlem sen 2008, har dock inte varit aktiv då arbete och barn tagit all tid, men känner nu att hon vill engagera sig när barnen nu blivit större. Hon har en spännande bakgrund och känner ett stort engagemang inför att vara med och arbeta i stadsdelsnämnden.

4 Egen presentation: De frågor jag har god erfarenhet av och som jag tycker är viktiga är välfärdsfrågor i vid mening, socialförsäkring och arbetsmarknad,social service (t.ex. äldreomsorg, fritidsaktivieteter för barn och unga, jämlik vård i Stockholm) och även asyl och migrationsfrågor såsom flyktingmottagande och, i ett större perspektiv, integration. Min bakgrund är att jag har arbetat på Volvo som montör, inom vården samt som städare. Så småningom doktorerade jag i sociologi 2003 med inriktning mot välfärdsfrågor, integration, fattigdoms- och fördelningsfrågor. Efter disputationen arbetade jag i flera år som utredare på Försäkringskassan, huvudområden var familjepolitik, handikapp-och ohälsofrågor. Sedan fem år är jag chef och arbetar med internationella frågor, idag på Migrationsverket. Anders Göransson, omval Av Katarina Västra, Sofia s-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Katarina, Lena Thalin Motivering av Katarina: Anders Göransson är en drivande och kreativ person. Han gör ett utmärkt jobb som gruppledare och vice ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd. Under hans ledning har nämndgruppen på en rad olika områden drivit den politiska majoriteten framför sig och satt den politiska dagordningen, trots att man sitter i opposition. Motivering av Hornstull-Högalid: som gruppledare i stadsdelsnämnden har Anders lyckat föra fram socialdemokraterna på Södermalm. Han har en stor lokalkännedom och ett brinnande engagemang. Därför ser vi honom gärna fortsättningsvis som gruppledare i SDN. Motivering av Katarina västra: Har genom ett idogt arbete och skarp analytisk och retorisk förmåga under året i stadsdelsnämnden gjort ett förnämligt arbete. Alliansen har i ett flertal frågor svängt, och tagit vår politik. Exempel på detta är Attendoaffären. Motivering av Lena Thalin: Anders är mycket stark i sin ideologiska uppfattning. Han brinner för att utveckla samhället i den riktning som motsvarar grunden i en social demokrati. Han är kunnig i

5 sakfrågor. Feminist.Lyssnar på sina medlemmar, tar in sakargument, entusiasmerar oss i föreningen. En bra ledare för vårt partidistrikt. En bidragande orsak till att jag och fler nya engagerat oss. Egen presentation: 46 år med en dotter på två. Har suttit i nämnden sedan Gruppledare sedan valet Varje parti behöver en ideologisk grund men denna grund får aldrig stelna till dogmatism. När vi varit som bäst är det också det som kännetecknat socialdemokratin. Där skiljer vi oss från vänstern genom att vi ser till praktiken, inte fastnar i den ärorika reservationen. Mot högern är skiljelinjen att vi inte har en barnatro på marknaden men också att vi utgår ifrån människo- och inte kundvärdet. Trots att jag är uppvuxen i en familj med starka socialdemokratiska traditioner kom jag att engagera mig relativt sent i politiken. Med undantag för ett kort inhopp i SSU under 80 talet så blev jag aktiv först efter valförlusten Idag är jag ordförande för Katarina Västra S förening och vice ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd. Dessutom arbetar jag natt på en avdelning för vård i livets slutskede. har tidigare jobbat som, lärare, ekonom men också drivit reklambyrå. Britten Lagerqvist Tranströmer, nyval Av Södra kvinnoklubben, Maria Södra Station Motivering från Södra kvinnoklubben: Britten har en gedigen bakgrund inom politiken och har en lång erfarenhet av föreningsliv. Hon har båda fötterna i den politiska myllan och har en närhet till stadsdelsområdet och de som bor och verkar där. Hon är en välkänd profil för vårt parti på Södermalm. Motivering av Maria Södra station: Britten Lagerqvist Tranströmer har mångårig erfarenhet från Stockholms kommunalpolitik, bl.a. som ledamot i sociala distriktsnämnder, konsumentnämnden och stadsdelsnämnden. Om dessa år har Britten uttryckt att hon lärde sig att det går att påverka även när man inte är i majoritet. Britten har även gedigen bakgrund från folkrörelser och föreningsliv. På Södermalm har hon ägnat sig åt utåtriktat arbete, bl.a. som partiets lokala kampanjledare.

6 Anders Karlsson, omval Av Sofia s-förening, Katarina s-förening, Victor Montero, Irene Montero, Motivering av Katarina: Anders Karlsson är jurist och har kunskap om LOU, lagen om offentlig upphandling, vilket är mycket värdefullt för nämndens arbete. Irmeli Krans, omval Av Sofia s-förening, Victor Montero, Irene Montero, Motivering: Magnus Nilsson, nyval Av Reimersholme, Maria Södra station, Katarina, Hornstull-Högalid Motivering av Reimersholme: Vi tycker att Magnus vore mycket bra att ha som ledamot i stadsdelsnämnden. Magnus Nilsson, som är journalist och har jobbat bl.a. på Ekot, har haft olika uppdrag inom Naturskyddsföreningen under åren Idag driver han egen konsultverksamhet inom miljö, transport, naturvård; mycket EU-anknutet. På 80-talet var han partiaktiv i Bengtsfors och satt bl a i kommunstyrelsen. Magnus blev stockholmare 1987 och bor på Reimersholme sedan Idag är han kassör i Reimersholme socialdemokratiska förening och ersättare i äldrenämnden. Magnus är en engagerad samhällsmedborgare som tycker att partiets övergripande uppdrag är att minska klyftorna - mellan olika länder, olika landsdelar, olika befolkningsgrupper samt mellan människor. Det vinner vi alla på. En central fråga för Magnus är en skola som ingen

7 elev lämnar utan goda kunskaper. Han tycker det är viktigt att partiet tar ledningen i miljödebatten för överlevnad, rättvisa och mänsklig värdighet. Klimatkrisen riskerar nämligen att dramatiskt vidga klyftorna. Magnus har skrivit två motioner till kongressen 2013 (klimatpolitik resp. naturvård i skogen), som Stockholms partidistrikt skickat vidare till kongressen som sina egna. Med en sådan kraft som Magnus Nilsson i stadsdelsnämnden kan vi vara säkra på att majoriteten i nämnden inte kommer att få en lugn stund i frågor som inte behagar socialdemokraterna. Magnus är en särskild tillgång när det gäller att få publicitet kring de politiska frågorna och det politiska arbetet. Det har han visat ett otal gånger under de senaste åren i Reimersföreningen och i övriga Södersossarnas arrangemang. Motivering av Maria Södra Station: Magnus Nilsson har bakgrund som miljöexpert och journalist hade han olika uppdrag i Naturskyddsföreningen, bl.a. som ordförande i Sthlms länsdistrikt under 8 år. Idag driver Magnus egen konsultverksamhet inom miljö, transport och naturvård, varav mycket har EU-anknytning. På 80-talet var Magnus partiaktiv i Bengtsfors och bl.a. förtroendevald i kommunstyrelsen. Sedan 1987 bor han i Stockholm och är i dag kassör i Reimersholmes s- förening och ersättare i äldrenämnden, samt ordförande i föreningen Rädda Järvafältet sedan Magnus menar att partiets övergripande uppdrag är att minska klyftorna; mellan olika länder, olika landsdelar och olika befolkningsgrupper. Det kommer alla att vinna på i längden. Magnus vill använda uppdraget i stadsdelsnämnden för att så långt det går driva på en sådan utveckling. Magnus starkaste sida är folkrörelsearbete, opinionsbildning samt miljö- och trafikfrågor. Motivering av Katarina: Magnus Nilsson är en analytisk och kommunikativ person med lång erfarenhet från partiarbete, tidigare ledamot i kommunstyrelsen i Bengtsfors och numera ersättare i äldrenämnden i Stockholm. Magnus har stor kunskap om miljöfrågor från sin tid i Naturskyddsförening och arbetar i dag som konsult inom miljö, transport och naturvård. Motivering av Hornstull-Högalid: Vi vill nominera Magnus Nilsson för att han tydligt uttalat och påvisar vikten av att driva en politik för att minska klyftorna i vårt samhälle, vilket borde vara självklart men vi anser inte att det alltid genomsyrar den politik som idag bedrivs. Han har också under lång tid visat ett starkt engagemang i en mängd olika

8 sammanhang och vi tror därför att han skulle tillföra en del i nämndgruppen Ulla Rydbeck, nyval Av Maria Södra stations s-förening Motivering av Maria Södra station: Ulla Rydbeck har gedigen och långvarig bakgrund som partiaktiv och förtroendevald bl.a. som ledamot i Nacka arbetarekommuns styrelse, ordförande i Järla s-förening och ledamot i kvinnodistriktets styrelse. I dag är hon internationellt ansvarig i Maria-Södra stations s-förening och ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner. Ulla har facklig erfarenhet från DIK, bl.a. som ordförande i en arbetsplatsförening, och föreningsvana från ideella organisationer, bl.a ordförande i Saga Gymnastikförening på Mariatorget. Ulla har mångårig erfarenhet av kommunalpolitik efter uppdrag i Nacka kommuns kommunstyrelse, nämnder för stadsbyggnad, tekniska frågor, kultur- och fritid samt områdesnämnd. Ulla satt i Nacka kommunfullmäktige i 12 år varav sex år som andre vice ordförande. Ulla har stor kunskap i omsorgsfrågor och sociala frågor Dessutom har hon personlig praktisk erfarenhet av t.ex. LSS och annan lagstiftning särskilt med inriktning på ungdomar eftersom hon är mor till en son med Aspergers syndrom. Yrkesmässigt har Ulla arbetat som lärare, administratör och producent inom musik- och kulturvärlden, som rektor och som egenföretagare i bl.a. kommunikation, omvärldsanalys, företagsutveckling och -finansiering. Sedan fyra år tillbaka arbetar Ulla som kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen. Eldrid Röine, nyval Av Sjöstadens s-förening Motivering av Sjöstaden: Eldrid är ny medlem sen drygt ett halvår tillbaka. Hon har en spännande bakgrund och känner ett stort engagemang inför att vara med och arbeta i stadsdelsnämnden. Egen presentation: Jag är en engagerad och drivande socialdemokrat som värdesätter mångfalden i politiken. Om jag får förtroendet kommer jag att vika upp ärmarna och bidra från dag ett. I dag kan jag mest om frågor som rör välfärd, demokrati och val samt miljö och trafik, men jag

9 sätter mig snabbt in i nya frågor och hjälper gärna till där det behövs. Mazyar Saffar, nyval Av Katarina Västra, Hornstull-Högalid, Lena Thalin Motivering av Katarina Västra: En ung ambitiös och analytisk person. Han ser Socialdemokratin ur nya vinklar, vilket kan behövas Motivering av Hornstull-Högalid: Vi vill nominera Mazyar Saffar för att han i sin presentation och även i praktiska sammanhang visar ett engagemang som tilltalar oss. Vi tror att Mazyar kan stå för utveckling och samtidigt behålla våra kärnvärden. Motivering av Lena Thalin: Engagerad, nyfiken, ödmjuk, vänlig. Har goda sakkunskaper eftersom han har en samhällsvetenskaplig utbildning som grund. Han har också en annan bakgrund än vad de flesta medlemmar har. Betraktar honom som feminist. Mycket utvecklingsbar. Egen presentation: Till att börja med vill jag ödmjuk tacka för nomineringen. Eftersom många här inte vet vem jag är så tänkte jag ta tillfället i akt att kosta på mig en lite längre presentation. Jag brukar ofta inleda presentationer som denna med att jag är född i Teheran, uppväxt i Arvika och bor sedan millenieskiftet i Stockholm, eftersom det säger någonting om de samlade erfarenheter som ligger till grund för mitt politiska medvetande. Arvika är en vacker liten stad i Värmland, en typisk bruksort omringad av bruksorter där det av tradition funnits gott om tung industri. Min far jobbade, innan han öppnade en godis och tobaksbutik, på gjuteriet och min mor på en förskola i staden. När man år efter år ser hur Stockholm placerar sig högst upp på listor över världens bästa städer att bo i så inser jag vilka möjligheter som har skapats just här och hur Stockholm är en stad värd att älska, bejaka och värna om. Södermalm har därutöver alltid haft en särskild dragningskraft på mig utifrån min uppfattning av stadsdelen som präglad av en speciell dynamik bestående av framgång, bildning, medvetenhet och öppenhet dit människor med ett visst mått av världsvana och ödmjukhet dras.

10 Om Stockholm är en fristad för Rasmus, som i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar flyr Koppom och trångsyntheten, så kan kanske Södermalm sägas vara en fristad i fristaden. Gardell har i slutändan trots allt själv valt att bo just här, det tror jag inte är ett sammanträffande. Själv har jag Socialdemokraterna att tacka för att ha haft privilegiet att under flera utav mina studieår bo i Skrapan och därigenom fått chansen att bekanta mig med staden på ett sätt som, med en hyresmarknad som den i Stockholm, annars hade varit näst intill omöjlig. Jag gick med i Socialdemokraterna dagen efter det senaste valet då vi, som ju alla vet, gjorde ett historiskt dåligt resultat. Det visade sig att alliansen inte var den parentes i politiken som många av oss hade trott som en annars Socialdemokratisk väljarkår bytt in för att vi inte skulle ta vår ordinarie plats för given utan att de kunde övertyga väljare, och vinna även en andra gång. Min politiska kompass pekar mot social rättvisa. Ett idealiskt samhälle bör rymma möjligheter även för dövblinda att blomstra det är därför Helen Keller var socialist. I sin klassiska bok Taking rights seriously argumenterar Ronald Dworkin emot att det skulle existera någon generell rätt till frihet, utan att olika rättigheter syftar till att på olika sätt förverkliga människors frihet. Dworkin menar vidare att det bara är i konkreta situationer som frågan om vilka rättigheter som skyddar människans värde och hennes frihet kan besvaras. Vad som är avgörande är att alla människors anspråk behandlas likvärdiga: "Government must not only treat people with concern and respect, but with equal concern and respect. It must not distribute goods or opportunities unequally on the ground that some citizens are entitled to more because they are worthy of more concern. I Dworkins framställning är hänsyn (concern) nyckelordet, då han inte menar att alla ska ha lika mycket av allt utan att alla skall garanteras lika hänsyn till sina rättighetsanspråk. Principen om lika hänsyn ska styra både politik och juridik när dessa är tvungna att göra avvägningar mellan olika rättigheter. De som inte tror att ökande klyftor, fattigdom, segregation och utanförskap eskalerar motsättningar och förstärker ett redan cynisk samhällsklimat och en människosyn som bygger på okunskap, och i förlängningen minskar allas frihet har inte varit i Johannesburg. Jag har rest en hel del i Sydafrika och bland annat sett extrem fattigdom på nära

11 håll. Det är inte vackert. Men det är däremot en växande demokrati. Vare sig det rör sig om socialt utsatta områden med hög arbetslöshet, alkoholism, hiv/aids i Sydafrika eller det växande så kallade utanförskapet runt storstäderna i Sverige, eller för den delen i småstadsidyllen, så är mönstren desamma. I dessa miljöer frodas fattigdomens kultur. Det är, som en DN-skribent beskrev saken här om dagen, en kultur av missbruk, våld, självhat, okunskap, dålig hälsa och misstro mot samhället och främlingar. Lägg där till diskriminering samt mer subtila former av exkludering och det psykologiska språnget till den privilegierade medelklassen känns än mer enormt. Susanna Alakoski frågar sig i sin senaste bok Oktober i Fattigsverige om hon hade varit vid liv om det inte hade varit för en snäll, hjälpsam, medveten, solidarisk medelklass. Jag tänker på medelklassen, att det sannolikt främst kommer att vara medelklassen som läser denna bok. Hur ska medelklassen tolka den? Mitt försök att säga något om den moderna fattigdomen. Kommer de att kunna förmedla det jag skriver? Kommer de att vilja förmedla det? Förstår du hur viktig du är för den fattiga människan? Hur viktigt det är att just du solidariserar dig med de svagaste? Du som har makt och inflytande, som har ord, behöver alltid vara den som för talan för dem som inte själva kan. Aftonbladets recensent kommenterar att det på sjuttiotalet fanns stark politisk uppbackning kring en aktiv progressiv socialpolitik, och frågar sig om vi har den medelklassen i dag? Många av oss hade inte kunnat kunnat räkna oss till medelklassen om det inte vore för möjligheterna i ett socialdemokratiskt land. Vissa av oss behöver med jämna mellanrum påminnas om den saken. Vi har glömt hur man städar och blivit experter på badrumsrenoveringar samtidigt längtar vi efter att engageras i någonting större. Under tiden fortsätter vi att rösta efter ytliga identitetsmarkörer för att kommunicera att vi gillar framgång. Rut och rot och butler i tunnelbanan vinner inga hjärtan, och inte heller medelklassens respekt. Det är dessutom rimligt att anta att de som röstar efter plånboken, röstar på de partier vilkas hjärtefrågor dessa är. S är inget dussinparti så varför agera som ett. Att vi ska sträva efter att vara ett fullsortimentsparti som vet att följa väljarna är ett desperat argument. De flesta väljare, inte minst ur den privilegierade medelklassen, vill bli ledda, inte följda. Det är min syn på politiken idag. Ledsen för den långa utläggningen : )

12 Catharina Tarras Wahlberg, nyval Av Södra kvinnoklubben Motivering: Catharina T.W har många års erfarenhet av stadsdelsnämndsarbete. Hon har tidigare varit ordförande i en av nämnderna på Södermalm. Har även varit heltidsarvoderad politiker i stadshuset och har god insikt i Stockholmspolitiken.

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetarekommuner 4 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 8 kandidater som kandiderar

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Hej partivänner! Väljarandel i riksdagsvalet

Hej partivänner! Väljarandel i riksdagsvalet Hej partivänner! Jag skulle vilja göra några kommentarer när det gäller Södersossarnas valanalys. Först lyfta fram Socialdemokraternas tio starkaste distrikt på Södermalm Område Väljarandel i riksdagsvalet

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 2 Hyresgästföreningen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Den 14 15 juni 2014 genomförs förbundsstämman i Visby. På stämman ska de personer väljas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kandidater till riksdagen

Kandidater till riksdagen Kandidater till riksdagen Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1980/Iran Yrke: projektledare Nominerad av Centrala Staden Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot kommunfullmäktige

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 1 Habo, Jönköping och Mullsjö 5 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 23 kandidater som kandiderar i valkrets 1 ADRIAN ERICSON Namn:

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

Motion 1: Mer positiv styrelse

Motion 1: Mer positiv styrelse Motion 1: Mer positiv styrelse Medlemmar i SSU får ofta höra innan årsmötestider att vi ska skriva motioner. om vad som hellst. om allt, från stort till litet. Vi får också hör att vi inte behöver komma

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer