Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson"

Transkript

1 Nominerade: Elsemarie Bjellqvist (omval) Marianne Boltegård Sofie Evertsson (omval) Claudia Gardberg Morner Anders Göransson (omval) Britten Lagerkvist Tranströmer Anders Karlsson (omval) Irmeli Krans (omval) Magnus Nilsson Ulla Rydbeck Eldrid Röine Mazyar Saffar Catharina Tarras Wahlberg Elsemarie Bjellqvist, omval Av Södra kvinnoklubben, Katarina Västra, Sofia S-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Birgitta Jönsson, Rolf Andersson Motivering från Södra KK: E-M har en lång erfarenhet av att sitta i stadsdelsnämnden. Framför allt hennes kompetens inom det sociala området med ett perspektiv på de äldre är ovärderlig. Det är viktigt med den kompetens och kontinuitet som E-M kan bidra med. Motivering av Katarina Västra: Vi instämmer i den liggande motiveringen (från Södra KK). Motivering av Katarina: Elsemarie har lång politisk erfarenhet samt stor kunskap om sociala frågor. Hon är förutom ledamot i nämnden, vice ordförande för den sociala delegationen. Motivering av Hornstull-Högalid: Els-Marie är nestorn i nämndgruppen. Med sin erfarenhet och brinnande engagemang och kunskap i sociala

2 likväl som äldrefrågor ser vi gärna att hon fortsätter att ingå i nämndgruppen för att på så sätt ta tillvara kunskap och erfarenhet i en kontinuitet. Motivering av Birgitta Jönsson och Rolf Andersson: Hon är jätteduktig och engagerad. Marianne Boltegård, nyval Av Sofia s-förening Motivering av Sofia: Som ersättare för Humble och hon ska därmed ingå i den Sociala delegationen. Marianne B är socionom, socialsekreterare, sektionschef för barn/familj vid Norrmalms stadsdelsförvaltning. Socialinspektör på socialjouren ca 20 år, En kort period som institutionschef för ett spädbarnshem. Efter pensionering fortsatt att deltidsarbeta som vikarie på socialjouren. Sofie Evertsson, omval Av Sofia s-förening, Hornstull-Högalid, Katarina, Victor Montero, Irene Montero, Motivering av Hornstull-Högalid: Sofie har lyckats få barnomsorgen på dagordningen. Med sin idoga kamp har frågan om förskolor på såväl dag- som nattetid blivit en aktuell politisk fråga. Vad gäller Nattis har Sofie även bidragit till att det blivit en nationell fråga där till och med Alliansen gett med sig. Vi ser Sofie som en stor styrka i nämndgruppen Motivering av Katarina: Sofie är ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden. Hon är en drygt 30-årig gift 2-barnsmamma, född och uppvuxen i Karlskoga. Sina arbetslivserfarenheter har hon bland annat från Fackförbundet Kommunal där hon formulera Kommunals politik i skrift. Efter en tid på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle arbetar hon nu som utredare för Socialdemokraterna. Sofie är en tjej med stort engagemang, mycket kunskap, hon tar sig an utmaningar och ser dessutom till att hon genomför det hon lovar. Hon sitter i Katarinaföreningens styrelse och har varit valledare, ett uppdrag som hon skötte med den äran. Alltid alert, uppmuntrande och

3 entusiasmerande. I diskussioner med väljarna tar sig tid att utveckla och diskutera frågorna utan att komma med floskler och enkla slagord. I nämnden har hon ansvarat för frågor som rör barn och ungdomar och har bl a drivit Kampanjen Framtidens förskola. Med sin erfarenhet av att formulera sig i skrift är det ofta hon som skrivit fram ärenden. Hon är aktiv med att skriva insändare och debattinlägg till lokaltidningar och rikspress. Hon för en kraftfull oppositionspolitik. Allt som Sofie tar sig an tar hon på allvar och genomför på ett seriöst sätt. Hon är en engagerad person med erfarenhet men som fortfarande står för föryngring och förnyelse. Egen presentation: Jag heter Sofie Evertsson och är ordinarie ledamot i nämnden sedan några år tillbaka. Jag har framförallt drivit förskolefrågorna och särskilt projektet Framtidens förskola Jag fyller 32 år nu i november, är gift och har två barn, 6 och 4 år gamla. Till utbildningen är jag nationalekonom och jag arbetar idag på partistyrelsens kansli med utredningar och kommunikation och har tidigare arbetat på SNS, Kommunal, SACO:s akassa och på LO. Fritiden ägnar jag åt söderpolitiken och familjen, och så driver jag en kooperativ förskola i Linjalen tillsammans med 11 andra familjer. Jag har varit intresserad av samhällsfrågor så länge jag kan minnas och var ordförande i SSU Karlskoga när jag gick i gymnasiet. Sedan tog det ganska många år innan jag valde att engagera mig på nytt här på Söder Jag hoppas på fortsatt förtroende att representera södersossarna i nämnden. Om jag får det så kommer jag att fortsätta att profilera oss i förskolefrågorna, men också hitta nya frågor där vi kan fortsätta att driva alliansen framför oss. Claudia Gardberg Morner, nyval Av Sjöstadens s-förening Motivering av Sjöstaden: Claudia har varit medlem sen 2008, har dock inte varit aktiv då arbete och barn tagit all tid, men känner nu att hon vill engagera sig när barnen nu blivit större. Hon har en spännande bakgrund och känner ett stort engagemang inför att vara med och arbeta i stadsdelsnämnden.

4 Egen presentation: De frågor jag har god erfarenhet av och som jag tycker är viktiga är välfärdsfrågor i vid mening, socialförsäkring och arbetsmarknad,social service (t.ex. äldreomsorg, fritidsaktivieteter för barn och unga, jämlik vård i Stockholm) och även asyl och migrationsfrågor såsom flyktingmottagande och, i ett större perspektiv, integration. Min bakgrund är att jag har arbetat på Volvo som montör, inom vården samt som städare. Så småningom doktorerade jag i sociologi 2003 med inriktning mot välfärdsfrågor, integration, fattigdoms- och fördelningsfrågor. Efter disputationen arbetade jag i flera år som utredare på Försäkringskassan, huvudområden var familjepolitik, handikapp-och ohälsofrågor. Sedan fem år är jag chef och arbetar med internationella frågor, idag på Migrationsverket. Anders Göransson, omval Av Katarina Västra, Sofia s-förening, Hornstull-Högalid, Victor Montero, Irene Montero, Katarina, Lena Thalin Motivering av Katarina: Anders Göransson är en drivande och kreativ person. Han gör ett utmärkt jobb som gruppledare och vice ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd. Under hans ledning har nämndgruppen på en rad olika områden drivit den politiska majoriteten framför sig och satt den politiska dagordningen, trots att man sitter i opposition. Motivering av Hornstull-Högalid: som gruppledare i stadsdelsnämnden har Anders lyckat föra fram socialdemokraterna på Södermalm. Han har en stor lokalkännedom och ett brinnande engagemang. Därför ser vi honom gärna fortsättningsvis som gruppledare i SDN. Motivering av Katarina västra: Har genom ett idogt arbete och skarp analytisk och retorisk förmåga under året i stadsdelsnämnden gjort ett förnämligt arbete. Alliansen har i ett flertal frågor svängt, och tagit vår politik. Exempel på detta är Attendoaffären. Motivering av Lena Thalin: Anders är mycket stark i sin ideologiska uppfattning. Han brinner för att utveckla samhället i den riktning som motsvarar grunden i en social demokrati. Han är kunnig i

5 sakfrågor. Feminist.Lyssnar på sina medlemmar, tar in sakargument, entusiasmerar oss i föreningen. En bra ledare för vårt partidistrikt. En bidragande orsak till att jag och fler nya engagerat oss. Egen presentation: 46 år med en dotter på två. Har suttit i nämnden sedan Gruppledare sedan valet Varje parti behöver en ideologisk grund men denna grund får aldrig stelna till dogmatism. När vi varit som bäst är det också det som kännetecknat socialdemokratin. Där skiljer vi oss från vänstern genom att vi ser till praktiken, inte fastnar i den ärorika reservationen. Mot högern är skiljelinjen att vi inte har en barnatro på marknaden men också att vi utgår ifrån människo- och inte kundvärdet. Trots att jag är uppvuxen i en familj med starka socialdemokratiska traditioner kom jag att engagera mig relativt sent i politiken. Med undantag för ett kort inhopp i SSU under 80 talet så blev jag aktiv först efter valförlusten Idag är jag ordförande för Katarina Västra S förening och vice ordförande för Södermalms stadsdelsnämnd. Dessutom arbetar jag natt på en avdelning för vård i livets slutskede. har tidigare jobbat som, lärare, ekonom men också drivit reklambyrå. Britten Lagerqvist Tranströmer, nyval Av Södra kvinnoklubben, Maria Södra Station Motivering från Södra kvinnoklubben: Britten har en gedigen bakgrund inom politiken och har en lång erfarenhet av föreningsliv. Hon har båda fötterna i den politiska myllan och har en närhet till stadsdelsområdet och de som bor och verkar där. Hon är en välkänd profil för vårt parti på Södermalm. Motivering av Maria Södra station: Britten Lagerqvist Tranströmer har mångårig erfarenhet från Stockholms kommunalpolitik, bl.a. som ledamot i sociala distriktsnämnder, konsumentnämnden och stadsdelsnämnden. Om dessa år har Britten uttryckt att hon lärde sig att det går att påverka även när man inte är i majoritet. Britten har även gedigen bakgrund från folkrörelser och föreningsliv. På Södermalm har hon ägnat sig åt utåtriktat arbete, bl.a. som partiets lokala kampanjledare.

6 Anders Karlsson, omval Av Sofia s-förening, Katarina s-förening, Victor Montero, Irene Montero, Motivering av Katarina: Anders Karlsson är jurist och har kunskap om LOU, lagen om offentlig upphandling, vilket är mycket värdefullt för nämndens arbete. Irmeli Krans, omval Av Sofia s-förening, Victor Montero, Irene Montero, Motivering: Magnus Nilsson, nyval Av Reimersholme, Maria Södra station, Katarina, Hornstull-Högalid Motivering av Reimersholme: Vi tycker att Magnus vore mycket bra att ha som ledamot i stadsdelsnämnden. Magnus Nilsson, som är journalist och har jobbat bl.a. på Ekot, har haft olika uppdrag inom Naturskyddsföreningen under åren Idag driver han egen konsultverksamhet inom miljö, transport, naturvård; mycket EU-anknutet. På 80-talet var han partiaktiv i Bengtsfors och satt bl a i kommunstyrelsen. Magnus blev stockholmare 1987 och bor på Reimersholme sedan Idag är han kassör i Reimersholme socialdemokratiska förening och ersättare i äldrenämnden. Magnus är en engagerad samhällsmedborgare som tycker att partiets övergripande uppdrag är att minska klyftorna - mellan olika länder, olika landsdelar, olika befolkningsgrupper samt mellan människor. Det vinner vi alla på. En central fråga för Magnus är en skola som ingen

7 elev lämnar utan goda kunskaper. Han tycker det är viktigt att partiet tar ledningen i miljödebatten för överlevnad, rättvisa och mänsklig värdighet. Klimatkrisen riskerar nämligen att dramatiskt vidga klyftorna. Magnus har skrivit två motioner till kongressen 2013 (klimatpolitik resp. naturvård i skogen), som Stockholms partidistrikt skickat vidare till kongressen som sina egna. Med en sådan kraft som Magnus Nilsson i stadsdelsnämnden kan vi vara säkra på att majoriteten i nämnden inte kommer att få en lugn stund i frågor som inte behagar socialdemokraterna. Magnus är en särskild tillgång när det gäller att få publicitet kring de politiska frågorna och det politiska arbetet. Det har han visat ett otal gånger under de senaste åren i Reimersföreningen och i övriga Södersossarnas arrangemang. Motivering av Maria Södra Station: Magnus Nilsson har bakgrund som miljöexpert och journalist hade han olika uppdrag i Naturskyddsföreningen, bl.a. som ordförande i Sthlms länsdistrikt under 8 år. Idag driver Magnus egen konsultverksamhet inom miljö, transport och naturvård, varav mycket har EU-anknytning. På 80-talet var Magnus partiaktiv i Bengtsfors och bl.a. förtroendevald i kommunstyrelsen. Sedan 1987 bor han i Stockholm och är i dag kassör i Reimersholmes s- förening och ersättare i äldrenämnden, samt ordförande i föreningen Rädda Järvafältet sedan Magnus menar att partiets övergripande uppdrag är att minska klyftorna; mellan olika länder, olika landsdelar och olika befolkningsgrupper. Det kommer alla att vinna på i längden. Magnus vill använda uppdraget i stadsdelsnämnden för att så långt det går driva på en sådan utveckling. Magnus starkaste sida är folkrörelsearbete, opinionsbildning samt miljö- och trafikfrågor. Motivering av Katarina: Magnus Nilsson är en analytisk och kommunikativ person med lång erfarenhet från partiarbete, tidigare ledamot i kommunstyrelsen i Bengtsfors och numera ersättare i äldrenämnden i Stockholm. Magnus har stor kunskap om miljöfrågor från sin tid i Naturskyddsförening och arbetar i dag som konsult inom miljö, transport och naturvård. Motivering av Hornstull-Högalid: Vi vill nominera Magnus Nilsson för att han tydligt uttalat och påvisar vikten av att driva en politik för att minska klyftorna i vårt samhälle, vilket borde vara självklart men vi anser inte att det alltid genomsyrar den politik som idag bedrivs. Han har också under lång tid visat ett starkt engagemang i en mängd olika

8 sammanhang och vi tror därför att han skulle tillföra en del i nämndgruppen Ulla Rydbeck, nyval Av Maria Södra stations s-förening Motivering av Maria Södra station: Ulla Rydbeck har gedigen och långvarig bakgrund som partiaktiv och förtroendevald bl.a. som ledamot i Nacka arbetarekommuns styrelse, ordförande i Järla s-förening och ledamot i kvinnodistriktets styrelse. I dag är hon internationellt ansvarig i Maria-Södra stations s-förening och ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner. Ulla har facklig erfarenhet från DIK, bl.a. som ordförande i en arbetsplatsförening, och föreningsvana från ideella organisationer, bl.a ordförande i Saga Gymnastikförening på Mariatorget. Ulla har mångårig erfarenhet av kommunalpolitik efter uppdrag i Nacka kommuns kommunstyrelse, nämnder för stadsbyggnad, tekniska frågor, kultur- och fritid samt områdesnämnd. Ulla satt i Nacka kommunfullmäktige i 12 år varav sex år som andre vice ordförande. Ulla har stor kunskap i omsorgsfrågor och sociala frågor Dessutom har hon personlig praktisk erfarenhet av t.ex. LSS och annan lagstiftning särskilt med inriktning på ungdomar eftersom hon är mor till en son med Aspergers syndrom. Yrkesmässigt har Ulla arbetat som lärare, administratör och producent inom musik- och kulturvärlden, som rektor och som egenföretagare i bl.a. kommunikation, omvärldsanalys, företagsutveckling och -finansiering. Sedan fyra år tillbaka arbetar Ulla som kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen. Eldrid Röine, nyval Av Sjöstadens s-förening Motivering av Sjöstaden: Eldrid är ny medlem sen drygt ett halvår tillbaka. Hon har en spännande bakgrund och känner ett stort engagemang inför att vara med och arbeta i stadsdelsnämnden. Egen presentation: Jag är en engagerad och drivande socialdemokrat som värdesätter mångfalden i politiken. Om jag får förtroendet kommer jag att vika upp ärmarna och bidra från dag ett. I dag kan jag mest om frågor som rör välfärd, demokrati och val samt miljö och trafik, men jag

9 sätter mig snabbt in i nya frågor och hjälper gärna till där det behövs. Mazyar Saffar, nyval Av Katarina Västra, Hornstull-Högalid, Lena Thalin Motivering av Katarina Västra: En ung ambitiös och analytisk person. Han ser Socialdemokratin ur nya vinklar, vilket kan behövas Motivering av Hornstull-Högalid: Vi vill nominera Mazyar Saffar för att han i sin presentation och även i praktiska sammanhang visar ett engagemang som tilltalar oss. Vi tror att Mazyar kan stå för utveckling och samtidigt behålla våra kärnvärden. Motivering av Lena Thalin: Engagerad, nyfiken, ödmjuk, vänlig. Har goda sakkunskaper eftersom han har en samhällsvetenskaplig utbildning som grund. Han har också en annan bakgrund än vad de flesta medlemmar har. Betraktar honom som feminist. Mycket utvecklingsbar. Egen presentation: Till att börja med vill jag ödmjuk tacka för nomineringen. Eftersom många här inte vet vem jag är så tänkte jag ta tillfället i akt att kosta på mig en lite längre presentation. Jag brukar ofta inleda presentationer som denna med att jag är född i Teheran, uppväxt i Arvika och bor sedan millenieskiftet i Stockholm, eftersom det säger någonting om de samlade erfarenheter som ligger till grund för mitt politiska medvetande. Arvika är en vacker liten stad i Värmland, en typisk bruksort omringad av bruksorter där det av tradition funnits gott om tung industri. Min far jobbade, innan han öppnade en godis och tobaksbutik, på gjuteriet och min mor på en förskola i staden. När man år efter år ser hur Stockholm placerar sig högst upp på listor över världens bästa städer att bo i så inser jag vilka möjligheter som har skapats just här och hur Stockholm är en stad värd att älska, bejaka och värna om. Södermalm har därutöver alltid haft en särskild dragningskraft på mig utifrån min uppfattning av stadsdelen som präglad av en speciell dynamik bestående av framgång, bildning, medvetenhet och öppenhet dit människor med ett visst mått av världsvana och ödmjukhet dras.

10 Om Stockholm är en fristad för Rasmus, som i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar flyr Koppom och trångsyntheten, så kan kanske Södermalm sägas vara en fristad i fristaden. Gardell har i slutändan trots allt själv valt att bo just här, det tror jag inte är ett sammanträffande. Själv har jag Socialdemokraterna att tacka för att ha haft privilegiet att under flera utav mina studieår bo i Skrapan och därigenom fått chansen att bekanta mig med staden på ett sätt som, med en hyresmarknad som den i Stockholm, annars hade varit näst intill omöjlig. Jag gick med i Socialdemokraterna dagen efter det senaste valet då vi, som ju alla vet, gjorde ett historiskt dåligt resultat. Det visade sig att alliansen inte var den parentes i politiken som många av oss hade trott som en annars Socialdemokratisk väljarkår bytt in för att vi inte skulle ta vår ordinarie plats för given utan att de kunde övertyga väljare, och vinna även en andra gång. Min politiska kompass pekar mot social rättvisa. Ett idealiskt samhälle bör rymma möjligheter även för dövblinda att blomstra det är därför Helen Keller var socialist. I sin klassiska bok Taking rights seriously argumenterar Ronald Dworkin emot att det skulle existera någon generell rätt till frihet, utan att olika rättigheter syftar till att på olika sätt förverkliga människors frihet. Dworkin menar vidare att det bara är i konkreta situationer som frågan om vilka rättigheter som skyddar människans värde och hennes frihet kan besvaras. Vad som är avgörande är att alla människors anspråk behandlas likvärdiga: "Government must not only treat people with concern and respect, but with equal concern and respect. It must not distribute goods or opportunities unequally on the ground that some citizens are entitled to more because they are worthy of more concern. I Dworkins framställning är hänsyn (concern) nyckelordet, då han inte menar att alla ska ha lika mycket av allt utan att alla skall garanteras lika hänsyn till sina rättighetsanspråk. Principen om lika hänsyn ska styra både politik och juridik när dessa är tvungna att göra avvägningar mellan olika rättigheter. De som inte tror att ökande klyftor, fattigdom, segregation och utanförskap eskalerar motsättningar och förstärker ett redan cynisk samhällsklimat och en människosyn som bygger på okunskap, och i förlängningen minskar allas frihet har inte varit i Johannesburg. Jag har rest en hel del i Sydafrika och bland annat sett extrem fattigdom på nära

11 håll. Det är inte vackert. Men det är däremot en växande demokrati. Vare sig det rör sig om socialt utsatta områden med hög arbetslöshet, alkoholism, hiv/aids i Sydafrika eller det växande så kallade utanförskapet runt storstäderna i Sverige, eller för den delen i småstadsidyllen, så är mönstren desamma. I dessa miljöer frodas fattigdomens kultur. Det är, som en DN-skribent beskrev saken här om dagen, en kultur av missbruk, våld, självhat, okunskap, dålig hälsa och misstro mot samhället och främlingar. Lägg där till diskriminering samt mer subtila former av exkludering och det psykologiska språnget till den privilegierade medelklassen känns än mer enormt. Susanna Alakoski frågar sig i sin senaste bok Oktober i Fattigsverige om hon hade varit vid liv om det inte hade varit för en snäll, hjälpsam, medveten, solidarisk medelklass. Jag tänker på medelklassen, att det sannolikt främst kommer att vara medelklassen som läser denna bok. Hur ska medelklassen tolka den? Mitt försök att säga något om den moderna fattigdomen. Kommer de att kunna förmedla det jag skriver? Kommer de att vilja förmedla det? Förstår du hur viktig du är för den fattiga människan? Hur viktigt det är att just du solidariserar dig med de svagaste? Du som har makt och inflytande, som har ord, behöver alltid vara den som för talan för dem som inte själva kan. Aftonbladets recensent kommenterar att det på sjuttiotalet fanns stark politisk uppbackning kring en aktiv progressiv socialpolitik, och frågar sig om vi har den medelklassen i dag? Många av oss hade inte kunnat kunnat räkna oss till medelklassen om det inte vore för möjligheterna i ett socialdemokratiskt land. Vissa av oss behöver med jämna mellanrum påminnas om den saken. Vi har glömt hur man städar och blivit experter på badrumsrenoveringar samtidigt längtar vi efter att engageras i någonting större. Under tiden fortsätter vi att rösta efter ytliga identitetsmarkörer för att kommunicera att vi gillar framgång. Rut och rot och butler i tunnelbanan vinner inga hjärtan, och inte heller medelklassens respekt. Det är dessutom rimligt att anta att de som röstar efter plånboken, röstar på de partier vilkas hjärtefrågor dessa är. S är inget dussinparti så varför agera som ett. Att vi ska sträva efter att vara ett fullsortimentsparti som vet att följa väljarna är ett desperat argument. De flesta väljare, inte minst ur den privilegierade medelklassen, vill bli ledda, inte följda. Det är min syn på politiken idag. Ledsen för den långa utläggningen : )

12 Catharina Tarras Wahlberg, nyval Av Södra kvinnoklubben Motivering: Catharina T.W har många års erfarenhet av stadsdelsnämndsarbete. Hon har tidigare varit ordförande i en av nämnderna på Södermalm. Har även varit heltidsarvoderad politiker i stadshuset och har god insikt i Stockholmspolitiken.

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer