KORT OM HELSINGBORGSHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORT OM HELSINGBORGSHEM"

Transkript

1

2 VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samverkan med stadens övriga aktörer motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk. AFFÄRSIDÉ Vi utvecklar boendet och stadsdelar i Helsingborg och erbjuder attraktiva bostäder som matchar livet hemma. VISION Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. FAKTA Grundat: 1946 Ägare: Helsingborgs stad Nettoomsättning: kkr Årsresultat efter finansiella poster: kkr Balansomslutning: kkr Antal anställda: 200 (50% män) Antal lägenheter: st Lokaler: 742 st ORDFÖRANDEN HAR ORDET...4 VD:N HAR ORDET...6 MARKNAD...8 Omvärld - Region, stad och stadsdel... 9 Omvärld - Bostäder och lokaler VERKSAMHETEN...16 Attraktiva stadsdelar Våra mål Ny- och ombyggnadsprojekt Hemma hos familjen Andersson Lönsamhet Boende för unga och äldre Underhåll Energi och miljö Nöjd-Kund-Index Trygghet Boendeutveckling Gemenskap ORGANISATION...40 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...43 Fastigheter Koncernens ekonomi Flerårsöversikt Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter med redovisnings- och värderingsprinciper Revisionsberättelse Granskningsrapport Fastighetsvärden Bostadslägenheter, lokaler, garage och bilplatser HÄR FINNS VÅRA FASTIGHETER...90 STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

3 ORDFÖRANDEN KRISTIAN ANDERSON ORDFÖRANDEN KRISTIAN ANDERSON VI UTVECKLAR HELSINGBORG Vi fortsätter att utvecklas som företag och vår vision och affärsplan för kommande år går hand i hand med stadens intentioner om att utveckla Helsingborg. Vi är en affärsdrivande verksamhet med sociala parametrar och vi blir skarpare för varje år som går. Det gäller både den affärsdrivande verksamheten, utvecklingen av fastighetsportföljen och vårt starka sociala engagemang i alla våra stadsdelar. En otroligt spännande resa att få vara delaktig i. GEMENSAM MARKNADSPLATS Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att få till stånd en gemensam marknadsplats för alla bostadsaktörer inom Familjen Helsingborg. Marknadsplatsen ska fungera som internetportal för alla som letar efter ett boende i vår region och då med tyngd mot hyresrätten. Tid och kraft läggs för att sälja in projektet till alla berörda. Marknadsplatsen kommer att underlätta för våra medborgare, bidra till en ökad rörlighet och lyfta fram vår regions fördelar, både för människor som redan bor här och för de som vill söka sig hit. UTVECKLING KRÄVER EKONOMISKA MUSKLER Helsingborgshem bygger och renoverar rekordmånga bostäder just nu. För att kunna finansiera den höga utvecklingstakten krävs betydligt större ekonomiska resurser än vad företagets egen verksamhet kan generera....en spännande region med stor potential Under året tecknades därför ett avtal om försäljning av ett flertal fastigheter till ett värde av 714 mkr. Efter att ett antal intressenter kommit med bud blev det Rikshem som stod som slutgiltig köpare - en stark, långsiktig aktör med egen förvaltning och goda relationer med sina hyresgäster. Det är väldigt glädjande att ett fastighetsbolag som Rikshem väljer att växa sig starka i vår kommun. De ser Helsingborg som en spännande region med stor potential och vi ser fram emot att få en större aktör på hyresmarknaden att mäta oss mot. För att ytterligare förstärka vårt behov av resurser till ny- och ombyggnationer erbjöds ett antal hyresgäster i Laröd att ombilda sina fastigheter till bostadsrätter. Erbjudandena mottogs positivt och förhoppningarna om att kunna genomföra affärerna under 2014 är goda. BOSTÄDER FÖR UNGA Vi har kunnat se att andelen unga som fått en lägenhet via vår bostadskö är relativt lägre än för andra åldersgrupper. Det är inte lätt att etablera sig på bostadsmarknaden när man kanske har en låg inkomst och kort kötid. För att underlätta för de yngre så har vi sänkt åldern för att få ställa sig i kö från 18 till 16 år, samtidigt som vi reserverar ett antal lägenheter specifikt för gruppen år. Vi testar och utvärderar denna åtgärd och hoppas att det underlättar och skapar en bättre balans i tilldelningen. REKORDHÖG NYPRODUKTION Under året blev vårt höghus på Närlunda, Höjdpunkten, färdigt. Uthyrningen har gått mycket bra och vi ser att alla inflyttningsetapper löper på enligt plan. Även våra nybyggda radhus på Gustavslund har varit mycket efterfrågade liksom skifferhuset på Kullavägen med sina moderna kvaliteter och sitt BoMer-koncept. Under byggstartades också våra vackra hus på Ringstorpshöjden och de centralt placerade Parkhusen intill Öresundsparken. Flera stora projekt inleds under 2014 vilket medför att vi nu överskrider och samtidigt kompenserar för uppstartsåren då organisationen riggades för att nå upp till ägarens direktiv om 300 nyproducerade bostäder per år. STADSDELSUTVECKLING Ett intensivt arbete med utvecklingen av Drottninghög har fortgått och en första detaljplan godkänns i januari 2014 med byggstart i slutet av samma år. Mycket glädjande för mig som har drivit frågan under lång tid. De kommande åren betar vi av lagom stora bitar för att utveckla, lyfta och exploatera - allt med målet att skapa en variationsrik och attraktiv stadsdel för en mångfald av olika behov och önskemål. STYRELSEN Vi går in i ett valår med allt vad det innebär. Min förhoppning är att styrelsearbetet kan fortsätta präglas av bred koncensus kring behovet av att utveckla företaget och staden. Jag har upplevt hur brett förankrade beslut och diskussioner i styrelserummet presenterats i respektive politiska grupp med en stark övertygelse, även om frågorna stundtals inte legat i linje med gruppens politiska övertygelse. Detta är ett unikt engagemang för företagets resa som får mig att känna stolthet. Slutligen; VD, ledningsgrupp och alla medarbetare har verkligen gjort ett gott jobb under året med att ta vårt bolag en nivå högre, ett innerligt tack! Kristian Anderson Styrelseordförande 4 5

4 VD:N JONAS HANSSON VD:N JONAS HANSSON SATSNINGAR SOM GER RESULTAT var året som kännetecknades av leverans. la, unga människor att upptäcka staden och bidra till Vi levererade 238 nya hyresbostäder till helsingborgarna, byggstartade 191 och projekterade att vitalisera hela stadsbilden. Vi förstärker utvecklingen genom att planera för 160 nya attraktiva studentbostäder på Söder och sätter därmed en tydlig studentprofil ytterligare 343 för byggstart under Parallellt med den höga nybyggnadstakten satsa- på stadsdelen tillsammans med våra tidigare 140 studentlägenheter och en privat aktörs nyproduktion av ca de vi stort för att ta hand om våra befintliga 140 nya studentbostäder. Vår byggstart planeras till fastigheter. Totalt 254 lägenheter moderniserades med målet att öka trivseln och skapa mer pus Helsingborg är av stor vikt för bolagets fortsatta sats- Den kunskap som finns inom Lunds Universitet Cam- variation. Helsingborgshems aktivitetsnivå är ningar inom stadsdelsutveckling och modern byggteknik. Det stora generationsskiftet som många företag just nu mycket hög och i jämförelse med resten och kommuner står inför har Helsingborgshems organisation redan genomfört under de senaste tre åren. av Sverige lyfts Helsingborg fram som en av de städer som idag bygger flest nya hyresbostäder per invånare. Det gläder oss, men vi nöjer Vi har anställt över 20 unga, välutbildade talanger för att säkerställa vår position i branschens framkant. Två oss inte. Efterfrågan är stor och inför 2014 och av våra talanger blev dessutom antagna till fastighetsbranschens talangprogram, vilket är en del i vår strävan 2015 skruvar vi upp tempot ytterligare. att kunna erbjuda fortsatt utveckling inom företaget. HELSINGBORG 2035 DEN PULSERANDE STADEN 2012 lanserade Helsingborgs stad visionen för 2035; Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemen- Den pulserande staden bottnar i helsingborgarens känsla av att vara trygg i sin stad. Helsingborgshem samma, globala och balanserade staden för människor arbetar aktivt med att öka den upplevda tryggheten och företag. Som stadens bostadsbolag bestämde vi i de stadsdelar där vi verkar. Vi trygghetscertifierade oss för att lyfta blicken och ta ett större ansvar för hela vår första fastighet under och fick hyresgästernas godkännande i ytterligare tre fastigheter. Fram till stadens utveckling, något som idag återspeglas i vår egen vision; Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad 2016 är ambitionen att trygghetscertifiera totalt 4000 lägenheter. I trivsamma och trygga boendemiljöer finns att leva och bo i för en mångfald av människor. Under ägnade vi mycket tid åt att försöka förstå det oftast goda möjligheter för de boende att mötas vad som skapar attraktivitet i en stad och dess stadsdelar. I samarbete med Lunds Universitet definierades kri- och umgås. Det handlar både om fysiska platser som uppmuntrar de spontana mötena men också om arrangemang och aktiviteter som kan locka till besök av terier och riktlinjer för den attraktiva stadsdelen. Samtidigt insåg vi behovet av att uppdatera vår värdegrund helsingborgare från andra delar av staden. Under det och idag arbetar vi efter förhållningssättet Vi vågar, vi gångna året arrangerade vi t ex en uppskattad hundkurs för våra hyresgäster på Dalhem, utomhusbio på utvecklar och vi bryr oss. Syftet är att skapa en god och öppen relation med dagens hyresgäster, vilket i sin tur Drotttninghög och Närlunda och uppförde en konstvägg för unga konstnärer. ger oss förtroendet att utveckla morgondagens boende. DEN SKAPANDE STADEN DEN GEMENSAMMA STADEN Utvecklingen av Lunds Universitet Campus Helsingborg I vårt utbud finns ett varierat utbud av hyresrätter. Från är en av de främsta framgångsfaktorerna för Helsingborgs utveckling. Campus Helsingborg lockar talangful- en etta på Wilson Park för kronor per månad till en femrummare i Norra Hamnen med en månadshyra på kronor. Vår målgrupp är med andra ord bred och vi välkomnar alla. Vi har ca lägenheter som kostar under kronor per månad, vilket innebär låga ekonomiska trösklar, både för den som vill flytta till och för den som vill flytta inom Helsingborg. I alla våra ombyggnadsprojekt som berör lägenheten ber vi om hyresgästens godkännande av åtgärden. Hyresgästen får information och kan ge synpunkter på vårt förslag. Vi får värdefull input som kan leda till att förbättra förslaget. Inför vårt största stadsutvecklingsprojekt (DrottningH) har vi gjort 300 hembesök för att lyssna på hyresgästernas bostadsdrömmar, vart de är på väg i livet och hur de skulle vilja utveckla området och sitt boende. Även vår nyproduktion bidrar till att tillföra staden mer variation och spännande arkitektur. Under har vi färdigställt stadens nya landmärke och högsta hus, Höjdpunkten på Närlunda. På Kullavägen i stadens norra delar har vi bidragit till att utveckla en helt ny stadsdel med en kombination av lägenheter och radhus. Och på Gustavslund erbjuder vi stadsdelens första hyresrätter. DEN BALANSERADE STADEN Den balanserade staden är hållbar ur både ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som bostadsföretag har vi ett stort ansvar för att effektivisera och minska den totala förbrukningen av energi, något som har avgörande betydelse både för vårt framtida klimat men också för vår hushållning av resurser. Helsingborgshem har en energistrategi som ligger i linje med stadens energiplan Årets mål om 145 kwh/m 2 uppfylldes med ökad kundnöjdhet som bland annat kan förklaras av det strategiska arbete som företagets värmegrupp har genomfört i nära dialog med våra hyresgäster. Det bostadssociala programmet är en unik modell för att kunna erbjuda bostadssökande med endast försörjningsstöd som inkomst en bostad men också adekvat hjälp för att komma tillrätta med bakomliggande orsaker till försörjningsproblemen. Helsingborgshem är en aktiv part i programmet tillsammans med Socialnämnden, Utvecklingsnämnden och Kärnfastigheter. Programmet har under utretts med konklusionen att det behöver moderniseras, bland annat genom att fler lägenheter tillförs och att samarbetsformerna mellan parterna utvecklas. Eget Driv är namnet på Helsingborgshems verksamhet för att öka sysselsättningen bland våra hyresgäster i stadsdelar som är särskilt hårt drabbade av arbetslöshet. Verksamheten är framgångsrik och förstärks ytterligare av att vi under arbetade fram riktlinjer för social upphandling, vilket innebär att de upphandlade entreprenörerna förbinder sig att söka ny arbetskraft bland de arbetssökande i Eget Driv. HÖGPRESTERANDE TEAM Vid årets början hade vi visionen, de övergripande målen och strategierna klara. Vi hade en organisation med tydliga roller, anpassad för att klara de övergripande målen. Och vi hade en tydlig värdegrund som gav oss ett gemensamt förhållningssätt i mötet med våra utmaningar. Nya medarbetare hade rekryterats och mycket av resurserna fanns på plats. Utmaningen för låg i att ta fram potentialen hos medarbetarna och få arbetsgrupperna att arbeta effektivt. Med början genomgår därför samtliga arbetsgrupper en process med målsättningen att bli högpresterande team. Det är med en enorm kraft vi nu tar steget in i 2014 och det ligger ett stort ansvar på oss ledare att skapa utrymme för medarbetarna att växa och behålla riktningen mot visionen och de övergripande målen. Jonas Hansson VD 6 7

5 MARKNAD MARKNAD REGION, STAD OCH STADSDEL OMVÄRLD Region, stad och stadsdel HELSINGBORG FORTSÄTTER ATT VÄXA Helsingborgs befolkning fortsatte att öka under men i något lägre takt än de närmast föregående åren. Stadens befolkning uppgick till vid årsskiftet, vilket betyder att Helsingborg behåller platsen som Sveriges nionde största stad efter Norrköping. Samtidigt är vi en av Sveriges folktätaste städer utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Täthet är ett av de kriterier som forskare inom platsutveckling menar är utmärkande för en stads attraktivitet. År 2035 beräknas Helsingborg ha närmare invånare. Helsingborgshems offensiva satsning på nyproduktion är därför avgörande för att staden ska kunna växa. De senaste årens tillväxt har framför allt sin förklaring i ett positivt inflyttningsnetto. Av de som flyttade till Helsingborg under 2012 utgjorde personer under 27 år 50 % HELSINGBORGS BEFOLKNINGSUTVECKLING ANTAL ÅR medan de över 65 år endast utgjorde 4 %. De som väljer att lämna staden är i första hand barnfamiljer som flyttar till kranskommunerna, främst Höganäs och Ängelholm. FLER UNGA, VÄLUTBILDADE BEHÖVS Trots fler yngre inflyttade helsingborgare är den långsiktiga demografiska trenden att Helsingborg, liksom riket i övrigt, får en allt äldre befolkning en utveckling som ställer särskilda krav på bland annat stadens bostäder, kommunikationer och service. I december 2012 var medelåldern i Helsingborg 41 år. I jämförelse med andra väletablerade och större högskoleorter som Jönköping, Linköping och Halmstad har Helsingborg en lägre andel åringar i befolkningen. Utvecklingen av Campus Helsingborg är därför betydelsefull för att lyckas locka hit fler unga vuxna en åldersgrupp som kan tillföra staden puls, idéer och utvecklingskraft men som också är en viktig rekryteringsbas för stadens näringsliv, däribland Helsingborgshem. RINGSTORP, RYDEBÄCK OCH HITTARP-LARÖD LOCKAR NYA INVÅNARE Av stadens ca 40 bostadsområden är det fyra som har strax över invånare (Ödåkra, Rydebäck, Hittarp-Laröd och Dalhem). Under 2012 stod Ringstorp för den största ökningen med knappt 300 nya invånare. Även Hittarp-Laröd och Rydebäck fortsätter att växa kraftigt med nya bostäder, men också de centrala 8 9

6 MARKNAD REGION, STAD OCH STADSDEL MARKNAD REGION, STAD OCH STADSDEL stadsdelarna både söder och norr om city ökar sin kommunala tjänstemän och politiker, allmänhet, skola befolkning. De omkringliggande byarna som ökar sina och medier. Även kommunens service till företagen, tilllämpning av lagar och regler, kommunens konkurrens invånarantal har det gemensamt att de erbjuder goda kommunikationer med tåg, såsom Rydebäcks nya stationsområde, Ödåkra och Mörarp. har bidragit negativt. Trots tillbakagången är Helsing- med företagen och bristande tillgång på kompetens Helsingborgshem arbetar sedan många år med att borg, näst efter Linköping, den kommun i Sverige med motverka den socioekonomiska segregationen både fler än invånare som har bäst företagsklimat. inom och mellan stadsdelarna. Den öppna arbetslösheten i Helsingborg (18-64 år) uppgick till 5 % i okto- medelstora företag inom många branscher, med viss Näringslivet i Helsingborg kännetecknas av små och ber Den siffran är dubbelt så hög i tre stadsdelar; tyngdpunkt på parti- och detaljhandel. Nyföretagandet ökar och bland de befintliga företagen sker den Drottninghög, Närlunda och Planteringen som tillsammans med Dalhem och Elineberg också uppvisar de största procentuella ökningen av antalet anställda högsta ohälsotalen (20-64 år). Stadsdelar med både inom näringsgrenen energi och miljö. låg öppen arbetslöshet och låga ohälsotal är Mariastaden, Rydebäck, Eskilsminne och Hittarp-Laröd. INTRESSANT STAD FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Stadsdelarnas åldersstruktur skiljer sig också åt. Den I fastighetskonsultbolaget NAI Svefas fastighetsindex för högsta medelåldern återfinns på Norr, på Slottshöjden, i hösten får Helsingborg index 50 och hamnar därmed på en sjätteplats. Högre upp på listan över intres- Centrum och på Elineberg där medelåldern ligger runt 50 år. Mariastaden och Drottninghög har den klart lägsta medelåldern på drygt 30 år. holm, Göteborg, Uppsala, Jönköping och Lund. santa orter ur ett fastighetsperspektiv återfinns Stock- ETT GODKÄNT FÖRETAGSKLIMAT SOM KAN BYGGPROJEKT SKAPAR VIKTIGA JOBB BLI BÄTTRE Arbetslösheten i Helsingborg, liksom i övriga Skåne, låg De senaste två åren har Helsingborg gått tillbaka i kvar på en högre nivå än riket i övrigt under. Den Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige och placerar sig nu på plats 53 av landets 290 kom- betalningsförmåga och påverkar därför Helsingborgs- höga arbetslösheten har stor inverkan på människors muner. Nedgången beror bland annat på att företagen upplever försämrade attityder till företagande från de och nyproducerade lägenheter, men även hems möjligheter att kunna hyra ut, främst nyrenovera- befint- 10 STÖRSTA NÄRINGSGRENARNA I HELSINGBORG, ANTAL ANSTÄLLDA ÅR 2001 ÅR 2011 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG PERSONLIGA OCH KULTURELLA TJÄNSTER M.M. CIVILA MYNDIGHETER OCH FÖRSVARET BYGGINDUSTRI TRANSPORTFÖRETAG UTBILDNINGSVÄSENDET TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGSINDUSTRI FÖRETAGSTJÄNSTER ENHETER FÖR VÅRD OCH OMSORG HANDEL liga bostäder. Bolagets offensiva satsning på ny- och ombyggnadsprojekt är därför en viktig motkraft som skapar nödvändiga arbetstillfällen. UTÖKAT SAMARBETE MED CAMPUS HELSINGBORG Campus Helsingborg fortsätter att växa och till höstterminsstarten var ca studenter registrerade vid Lunds universitet Campus Helsingborg. I Helsingborgshems omfattande satsning på ny- och ombyggnationer är tillgången på högutbildade medarbetare viktig. Den nya mastersutbildningen i energi- och miljöeffektivt Campus Helsingborg fortsätter att växa byggande är därför ett välkommet tillskott bland utbildningsmöjligheterna. Under har Helsingborgshem ökat sitt aktiva samarbete med Campus Helsingborg där både studenter och forskare har engagerats. I ett projekt tillsammans med Institutionen för service management och tjänstevetenskap, har kriterier och strategier för den attraktiva stadsdelen definierats och presenterats i en skrift. Boken med sitt innehåll är en viktig utgångspunkt för Helsingborgshems strategiska arbete med att lyfta stadsdelarnas attraktivitet. H+ FORTSÄTTER PLANERAS Helsingborgs stad fortsätter planerna för det omfattande stadsförnyelseprojektet som har som syfte att förtäta och utveckla södra delen av centrala Helsingborg. Området är stort som 120 fotbollsplaner och fram till 2035 ska här bland annat byggas bostäder till personer. Under 2014 startar en utbyggnad och modernisering av Knutpunkten för att bland annat bättre knyta ihop området kring resecentralen med Campus och det blivande H+området. Ett omarbetat förslag till den nya hotell- och kongressanläggningen på Hamntorget har presenterats och godkänts av kommunfullmäktige. Förhoppningarna är att satsningen ska stärka stadens centrum och skapa bättre förutsättningar för cityhandeln som i dagsläget är hårt pressad. MEDBORGARUNDERSÖKNING VISAR PÅ UTVECK- LINGSBEHOV Helsingborgs stad har de senaste åren genomfört en medborgarundersökning för att bland annat mäta hur medborgarna betygsätter Helsingborg som en plats att leva och bo på. För 2012 fick Helsingborg ett sammanlagt Nöjd-Region-Index (NRI) på 66 som i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Trygghet fortsätter att vara den faktor som får lägst index (50) i NRI men här har det dock skett en förbättring i jämförelse med tidigare mätningar. Faktorn bostäder når upp till ett index på 56 vilket både speglar svårigheten att få tag på en bostad men också hur trivsam medborgarna upplever bebyggelsen. På en direkt fråga är det endast 36 % som ger bebyggelsens trivsamhet höga betyg vilket kan jämföras med Jönköping där nästan 46 % av medborgarna ger höga betyg på samma fråga. Helsingborgshems omfattande satsning på trygghetsskapande åtgärder liksom det strategiska arbetet med att öka bostädernas och stadsdelarnas attraktivitet möter därför ett tydligt önskemål hos medborgarna om tryggare och trivsammare boendemiljöer. PRIORITERINGSMATRIS FÖR HELSINGBORG ÅR 2012 BETYGSINDEX 100 BEVARA Utb. möjl. Kommers. utbud Arb. möjl. LÄGRE PRIORITET Kommunik. Bostäder Fritids.möjl. Trygghet FÖRBÄTTRA OM MÖJLIGT PRIORITERA 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 EFFEKTMÅTT 10 11

7 MARKNAD BOSTÄDER OCH LOKALER Efterfrågan på lägenheter är fortfarande stor OMVÄRLD Bostäder och lokaler 2000 FOLKÖKNING FÄRDIGSTÄLLANDE BOSTÄDER FOLKÖKNING OCH ANTALET FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER I HELSINGBORG ÅR KRAFTIGT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE Aktuell statistik från Sveriges byggindustrier visar att igångssättningsvolymen för bostäder ökade kraftigt under. Omkring lägenheter byggstartades under året vilket är 20 % fler än under året innan. För hyresrätten är trenden fortsatt positiv och tillväxten i det närmaste linjär. Men det är stor skillnad mellan städerna. Helsingborg pekas ut som en av de städer som i nuläget bygger allra flest hyresbostäder. Under ökade Helsingborg sin nyproduktion av lägenheter med 55 % till 615, varav hela 466 var hyresrätter. Behovet är trots det långt ifrån mättat och i stadens och Helsingborgshems planer ligger en fortsatt hög nybyggnadstakt. Eftersom nyproduktionskostnaderna för flerbostadhus har ökat med 55 % på tio år är en av de största utmaningarna att hitta olika bostadslösningar och boendekoncept som matchar olika behov, önskemål och ekonomiska förutsättningar. PRISET PÅ BOSTADSRÄTTER VÄNDE NEDÅT Efter en svag prisuppgång under 2012 vände bostadsrättspriserna nedåt med minus 2 % under. Helsingborg var därmed en av få kommuner i landet med fallande priser. Linköping, Norrköping och Jönköping hade t.ex. alla prisökningar på minst 20 % och snittet för hela landet låg på 11 % ökning. HELSINGBORG LOCKAR MÅNGA AKTÖRER Fortsatt befolkningsökning och en stark efterfrågan på hyresrätter gör att många bostads- och fastighetsbolag väljer att satsa på hyresrätter i Helsingborg. Rikshem, som ägs av fjärde AP- fonden och AMF, har etablerat sig som en större aktör på hyresbostadsmarknaden i staden och finns i dag representerade i ett tiotal olika stadsdelar med knappt lägenheter. Målsättningen från Rikshem är fortsatt tillväxt i staden. Sommaren tecknades avtal rörande försäljning av fastigheter på Elineberg, Stattena och Eneborg till Rikshem. Affären är en av Helsingborgshems största där fastighetsvärdet motsvarar 714 mkr. Genom affären frigjorde Helsingborgshem ekonomiska resurser som ska bidra till finansieringen av bolagets rekordsatsning på nya bostäder. Andra större aktörer som också satsar på hyresrättens utveckling i Helsingborg är Skanska, Wallenstam, Peab och K-fastigheter

8 MARKNAD BOSTÄDER OCH LOKALER Sundsutsikt FORTSATT MÅNGA I BOSTADSKÖ Efterfrågan på lägenheter hos Helsingborgshem är fortsatt stor. Vid årets slut fanns det (36 558) registrerade personer i bostadskön, varav (7 472) redan bodde hos Helsingborgshem. För att få en lägenhet krävdes det i genomsnitt (1 795) ködagar (exklusive studentbostäder). Flest intresseanmälningar hade lägenheter på Centrum Norr, Högaborg och Råå med i genomsnitt 131 intresserade. I jämförelse med föregående år är Högaborg ny på listan över de tre områden med flest intresseanmälningar och har konkurrerat ut Tågaborg. En intressant utveckling som speglar en långsam intresseförskjutning från Norr till Söder. Till det bostadssociala programmet avsattes 64 lägenheter vilket ligger nära målet på 65. Under året omsattes (1 375) lägenheter (exklusive studentlägenheter) i beståndet, vilket motsvarar 10,9 (11,3) procent av det totala beståndet. Flest inflyttningar gjordes till Tågaborg, Maria/Pålsjö/Ringstorp, Drottninghög, Dalhem och på Planteringen. Under året har 10 avhysningar verkställts. Vakansgraden för bostäder är i nivå med föregående år 0,3 (0,4) procent, en fortsatt låg nivå ur ett nationellt perspektiv. KOMMERSIELLA LOKALER Det gångna året blev ett år när nyproduktionen av såväl kontorslokaler som handelslokaler minskade kraftigt i staden som helhet. Utbyggnaden av Väla Centrum färdigställdes under 2012 och har påverkat framför allt handeln i centrum med många tomma butikslokaler som följd. Under har Midroc påbörjat byggnationen av projektet Metropol på Söder som ska resultera i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt en biograf och ett hotell. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till kvadratmeter. Butikslokaler på A-läge kostar mellan kronor per kvadratmeter och år, medan kontorslokaler på samma läge ligger på kronor per kvadratmeter och år. De största aktörerna på marknaden för kommersiella lokaler är Briggen, Diligentia, Ikea Fastigheter, Norrporten och Wihlborgs. HELSINGBORGSHEMS LÄGENHETSFÖRDELNING PER LÄGENHETSTYP TOTALT FANNS 248 KOMMERSIELLA LOKALER (inkl Elineberg) I FÖRHÅLLANDE TILL ANTAL SER FÖRDELNINGEN UT ENLIGT NEDAN 1 ROK 10 % 2 ROK 38 % 3 ROK 36 % 4 ROK 14 % 5 ROK 1 % 6 ROK 0 % 67,6 % ÄR UTHYRDA TILL PRIVAT- PERSONER, FÖRETAG ELLER FÖRENINGSLIV. 23,2 % ÄR UTHYRDA TILL HELSINGBORGS STAD. 5,8 % ÄR UTHYRDA TILL REGION SKÅNE. 3,3 % INGÅR I UTVECKLINGS- PROJEKT ELLER ÄR VAKANTA. % 15 OMSÄTTNING HYRESGÄSTER (EXKL STUDENTBOENDE) I % AV TOTALT ANTAL LÄGENHETER 13,4 13,6 DEN KOMMERSIELLA YTAN UPPGICK TILL KVM (inkl Elineberg) I FÖRHÅLLANDE TILL YTAN ÄR FÖRDELNINGEN ENLIGT NEDAN 49 % ÄR UTHYRDA TILL PRIVAT PERSONER, FÖRETAG ELLER FÖRENINGSLIV ,9 11,9 11,3 10,9 27,5 % ÄR UTHYRDA TILL HELSINGBORGS STAD. 20,2 % ÄR UTHYRDA TILL REGION SKÅNE. 5 3,3 % INGÅR I UTVECKLINGS- PROJEKT ELLER ÄR VAKANTA. 0 ÅR

9 VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE VERKSAMHETEN ATTRAKTIVA STADSDELAR VERKSAMHETEN Lyft blicken och se hela staden! En ökad trivsel kräver att vi lär känna våra hyresgäster För två år sedan stod vi på startlinjen. I handen hade vi ett nytt uppdrag som spände över betydligt mer än vad de ekonomiska nyckeltalen i en affärsplan kunde fånga. Vår ägare ville att vi skulle vara med och utveckla Helsingborg och göra det till Sveriges attraktivaste stad. Det är ett uppdrag som bär respekt med sig, men där vi samtidigt kände att vi har erfarenhet, kunnande och en vilja att ta ansvar. Det nya uppdraget resulterade därför i en ny vision: Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Att jobba med attraktivitet är inte något nytt för oss. Vi har alltid strävat efter att våra hyresgäster ska trivas, känna sig trygga, känna sig stolta över platsen där de bor och känna att de kan påverka utvecklingen av sin stadsdel. Skillnaden och det som är nytt är att vi nu gör attraktivitet till en del av vårt sätt att mäta framgång. Det här är viktigt på riktigt för oss! Tillsammans med Ola Thufvesson, en av landets mest erkända platsforskare, har vi nu i år också skaffat oss ett gemensamt språk och en gemensam vägledning i hur man ökar attraktiviteten i en stadsdel. Samarbetet har resulterat i boken Sveriges attraktivaste stadsdelar som presenterar 18 konkreta strategier för vad det är som påverkar en stadsdels attraktivitet. En kompass som visar oss vägen. Med resultaten från nöjd-kund-mätningen i ena handen och strategierna i den andra tittar vi närmare på varje enskilt område. Varje beslut vi fattar och varje åtgärd vi gör ska ha sin grund i någon av de 18 strategierna. Vi har lärt oss att trygghet är en grundläggande förutsättning för trivsel och attraktivitet och därför har vi valt att fokusera mer på dessa frågor. (Läs mer om vårt arbete med Trygghetscertifiering på sidan 34.) Att hitta nycklarna till en bättre boendeupplevelse och ökad trivsel kräver att vi lär känna våra hyresgäster, deras vardag och går en sväng i deras skor. När vi t ex vill förbättra upplevelsen av våra tvättstugor har vi gjort det ljust och fräscht med nya maskiner och automatisk dosering av tvättmedel, för att underlätta tvättandet och undvika spill och kladd. Men ändå är hyresgästerna inte helt nöjda. Kanske handlar det då inte om själva tvättstugan utan snarare om att det är svårt att få tag på en tvättid som passar eller att det är för långt att gå till tvättstugan? Vi har en stor andel egen personal på plats i bostadsområdena, vilket också är ett resultat av hyresgästernas önskemål. Man värdesätter den personliga relationen till kundansvariga, fastighetsvärdar och reparatörer och vi ser hur viktigt det är att ha tid att möta kunderna i vardagen. Områdespersonalen är också en ovärderlig källa till kunskap om de boendes behov och önskemål. Att se dem växa i uppdraget genom att själva äga och driva insatserna för ökad attraktivitet i sitt område gör mig både stolt och glad. Två år har gått sedan vi fick vårt nya uppdrag och vi är mitt uppe i att omvandla ord till handling. En nyanlagd rabatt, en spännande planlösning i ett nybygge, ett ihärdigt arbete med att fixa rätt temperatur i lägenheterna, samtal med hyresgäster om allt mellan himmel och jord. Varje liten insats har stor betydelse. Med vår erfarenhet, vårt engagemang och med vår nya kompass i handen bidrar vi till att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Jesper Månsson Bostadschef 16 17

10 VERKSAMHETEN ATTRAKTIVA STADSDELAR VERKSAMHETEN VÅRA MÅL SVERIGES ATTRAKTIVASTE STADSDELAR Det finns mycket tyckande och många trender när det handlar om vad som gör en stadsdel attraktiv. För att ta ett helhetsgrepp och se till att våra arbetssätt är förankrade i den senaste forskningen på området inledde vi under ett samarbete med Ola Thufvesson, docent vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg och en av Sveriges mest meriterade forskare inom platsutveckling och kreativa miljöer. Arbetet resulterade i skriften Sveriges attraktivaste stadsdelar, som beskriver vad som utmärker en attraktiv stadsdel och konkretiserar vägen dit i 18 strategier. DE FYRA ÖVERGRIPANDE KRITERIERNA FÖR EN ATTRAKTIV STADSDEL ÄR ATT DEN SKA HA: Våra fyra strategiska mål Med visionen som kompass och affärsmodellen som måttstock har Helsingborgshem fastställt fyra strategiska mål för perioden : Vi ska bygga 300 nya 1 attraktiva bostäder per år som matchar den moderna kundens efterfrågan på mer värden och kreativa lösningar. En tydlig identitet med stolta och trygga invånare. Goda förutsättningar för folkliv, flöden och mötesplatser. Utrymme för en mångfald av människor avseende livssituation, ekonomi och intresse. Utvecklats i dialog med de personer som bor i stadsdelen. Värdet av den attraktiva stadsdelen är även direkt affärsmässigt eftersom den attraktiva stadsdelen bidrar till att öka fastighetsvärdena i stadsdelen. ATTRAKTIVITET HYRESINTÄKTER UNDERHÅLLS- KOSTNADER DRIFTKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER + FASTIGHETSVÄRDE BOKEN FINNS ATT BESTÄLLA KOSTNADSFRITT. ATTRAKTIVITET SOM GRUND FÖR AFFÄRSMODELLEN Vår affärsmodell vilar tungt på attraktivitet som grund, där de olika stadsdelarnas attraktivitet fungerar som en hävstång och därmed blir den absolut viktigaste framgångsfaktorn i vår strävan att höja fastighetsvärdet. I förlängningen innebär det att de boendes trygghet och arbetet med att utveckla våra stadsdelar har en stor påverkan på fastigheternas värde. Modellen illustrerar också hur den enskildes beslut och agerande påverkar helheten. Vi ska öka 3byggna dernas attraktivitet genom att årligen investera 180 miljoner kronor i planerat underhåll och minska energiförbrukningen till 140 kwh/kvm. Vi ska 2bygga om 400 befintliga lägenheter per år och samtidigt skapa olika standard anpassat efter människors olika behov och önskemål. Vi 4ska leverera ett driftnetto på 600 kr/kvm (2015) samt öka kundernas upplevda trygghet till 80% där inga hyresgästers trygghet får understiga 60%. VARUMÄRKET LEVER GENOM MEDARBETARNA För att stärka vårt eget varumärke har vi under fortsatt att implementera den värdegrund vi samlades kring Den involverar alla medarbetare och stakar ut en gemensam riktning för hela vår verksamhet. Tanken är att den ska genomsyra allt från arbetssätt och kundbemötande till vår produkt och den sammanfattas med: Vi vågar Vi utvecklar Vi bryr oss

11 VERKSAMHETEN NY- OCH OMBYGGNADSPROJEKT VARIATION MED RUM FÖR TILLVÄXT VERKSAMHETEN NY- OCH OMBYGGNADSPROJEKT Med Höjdpunkten har Helsingborg fått ett nytt häftigt landmärke Ett attraktivt stadsliv behöver en viss täthet som gynnar socialt liv, möten och dynamik. Variation är en annan nyckelfaktor för ökad attraktivitet; varierande storlek, standard och arkitektur, bostäder med olika hyresnivåer, på olika lägen och med olika upplåtelseformer. Vi har ett ambitiöst mål att leverera nya och ombyggda boenden och vår ledstjärna är att utveckla ett brett bostadsbestånd med boenden för alla livssituationer och livsstilar som kan tilltala en mångfald av människor. PÅBÖRJADE NYBYGGNATIONER Målen för sattes till 275 nybyggda bostäder och planen var att starta två nybyggnadsprojekt. Ringstorpshöjden och Parkhusen på Slottshöjden, där det förstnämnda projektet gick helt enligt planerna men där Parkkvarteret tyvärr blev fördröjt pga överklagad upphandling (läs mer under Kommande nybyggnationer ) till RINGSTORPSHÖJDEN Projektet Ringstorpshöjden är Helsingborgshems största investering på länge med en kostnad på nära en halv miljard kronor. Arbetet med att upprätta 191 lägenheter av varierad storlek (1-6 rum och kök) fördelade i punkthus på 12, 14 och 16 våningar samt radhus går helt enligt planerna. I kvarteret Ringstorpshöjden kommer vi att kunna erbjuda flera olika typer av boendemöjligheter med centralt läge, intill koloniområdet Ringstorps sommarstad och det gamla vattentornets grönområde. Hela området präglas av den fantastiska utsikten och dess utformning har ett genomgående miljötänk med gröna innergårdar och mysiga promenadstråk med spaljéer och lekplats byggda i naturmaterial. Även rymliga balkonger med såväl avkopplingsyta som odlingsmöjligheter kommer att erbjudas. Byggstarten för kvarteret Ringstorpshöjden var i oktober och inflyttningen kommer att ske i etapper under Men redan i mars 2014 öppnar vi för intresseanmälningar. KOMMANDE NYBYGGNATIONER Under startades byggandet av 191 nya lägenheter. Det är en bit under det förväntade målet, men om man ska positivt framåt så har hårt arbete, planering och mycket förberedelser under året gett resultat och gör att målet för 2014 ser ut att komma nås med råge. PARKHUSEN PÅ SLOTTSHÖJDEN Nybyggnationen Parkhusen var planerat att starta under året och trots att de första anbuden kom in redan under första kvartalet, gjorde en rad överklaganden att projektet försenades kraftigt. Men nu är avtalen klara, kontrakt skrivna och byggstarten kommer att ske framåt sommaren Projektet Parkhusen innefattar totalt 104 nya lägenheter av varierad storlek, men på grund av att vi enligt detaljplanen först blev tvungna att riva 50 lägenheter kommer den faktiska nettotillförseln innebära 54 nya hyresrätter. Intresset förväntas bli väldigt stort då Parkhusen har ett extremt bra läge i staden. Många av lägenheterna kommer att ha havsutsikt och trots sin absoluta närhet till city karaktäriseras läget av lugn. FREDRIKSDAL Under kommande år påbörjas byggandet av ett punkthus med 11 våningar och totalt 49 lägenheter 22 våningar 20 21

12 VERKSAMHETEN NY- OCH OMBYGGNADSPROJEKT VERKSAMHETEN NY- OCH OMBYGGNADSPROJEKT FÖRSÄLJNING MÖJLIGGÖR SATSNING PÅ NY- OCH OMBYGGNATION För att finansiera vår omfattande satsning på ny- och ombyggnation beslutade vi under att sälja 15 fastigheter med totalt 865 lägenheter i stadsdelarna Elineberg, Stattena och Eneborg. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 714 miljoner kronor och den nya ägaren är bostadsbolaget Rikshem. Majoriteten av de sålda fastigheterna byggdes på 60-talet när staden befann sig i en tillväxtboom. Nu när Helsingborg återigen är inne i en stark tillväxtfas är bristen på hyresbostäder stor och för att vi som stadens största bostadsbolag ska kunna leva upp till vårt mål, att de närmaste åren bygga 1200 nya attraktiva hyresbostäder och renovera 1600 av våra befintliga lägenheter, behövde vi frigöra kapital. Även efter försäljningen är Helsingborgshem väl representerat med bostäder i de aktuella områdena. Vi ser positivt på Rikshem som ytterligare en aktör, beredd att utmana oss i rollen som stadens bästa hyresvärd. En variation av bostadstyper, upplåtelseformer, stilar och utomhusmiljöer är också en nyckelfaktor i arbetet med att skapa levande och välkomnande bostadsmiljöer som i sin tur bidrar till att utveckla attraktiva stadsdelar. på Fredriksdal. Lägenheterna kommer till största delen att vara 2:or och 3:or, men även några 4:or och en 1:a. Projektet planeras vara färdigt för inflyttning någon gång under hösten ELINEBERG I planen för 2014 finns också byggstart för tre nya punkthus om 8-11 våningar fördelade över våra befintliga områden Kvarteret Isbanan, Norra Brodden och Skrinnaren. Husen kommer att rymma cirka 100 lägenheter. De tre nya punkthusen ingår i det EU-finansierade utvecklingsprojektet NEXT-Buildings som går ut på att främja energieffektivt byggande. Målet är att byggnaderna ska ha ett energibehov på max 42 kwh/kvm och syftet med projektet är hitta kostnadseffektiva lösningar för energieffektivt byggande, behovsstyrd ventilation, spillvattenvärmeåtervinning och vattenbesparande åtgärder. Resultatet kommer att ligga till grund för nya EU-direktiv avseende energiförbrukning i byggnader som ska komma SÖDER Till sist har vi även ambitionen att påbörja byggadet av ett studentboende med cirka 150 lägenheter på Söder. Dock är detaljplanen för detta projekt ännu inte klar. En medlemsklubb för dem som är intresserade av att leva ett aktivt liv FÄRDIGA NYBYGGNATIONER KULLAVÄGEN Kvarteret Frigg på Kullavägen är färdigställt med totalt 83 nya bostäder uppdelat på 76 lägenheter och 7 radhus, där både fastigheterna och utemiljön är utformade för att stimulera socialt umgänge. Intresset var tidigt stort och om - rådet är fullt uthyrt. Sista inflyttning skedde i december. Med projektet lanserades också Helsingborgshems medlemsklubb BoMer som riktar sig till hyresgäster som är intresserade av att leva ett aktivt liv men vill slippa att ordna aktiviteterna helt på egen hand. Gensvaret har varit mycket positivt. GUSTAVSLUND Under året uppförde Helsingborgshem 34 radhus i det naturnära området Gustavslund. Projektet var ett välkommet inslag i vårt utbud då efterfrågan på radhus med hyresrätt är stor. Det nya området är fullt uthyrt och inflyttning påbörjas under februari-mars HÖJDPUNKTEN Med Höjdpunkten har Helsingborg fått ett nytt häftigt landmärke på hela 22 våningar (stadens högsta hus) som rymmer 121 lägenheter, inklusive intilliggande studentbostäder plus vårdcentral i bottenvåningen. Huset ligger på en höjd och lägenheterna är utformade för att släppa in mycket ljus och ge en otrolig utsikt. Projektet Höjdpunkten som startades 2012 låg i byggskede under hela och hade sina första inflyttningar vid årsskiftet. Resterande inflyttningar beräknas ske under februari-april OMBYGGNATIONER I Helsingborgshems övergripande mål ligger uppdraget att mellan 2012 och 2015 bygga om 400 lägenheter per år. Med ombyggnad menar vi stambyten, badrumsrenoveringar, fasadarbeten och att samtidigt skapa variation genom anpassning av lägenhetsstandard efter våra hyresgästers olika behov och önskemål. Eftersom nyproduktionen är så pass resurskrävande ledde prioriteringar till att målet för sattes till 250 ombyggnationer. Ett mål vi levde upp till med viss plusmarginal (totalt 254) och en klar förbättring mot föregående år då resultatet slutade på 65 ombyggnationer. SKÖLDENBORG Kvarteret Sköldenborg har länge varit i stort behov av upprustning. Ett utmanande ombyggnadsprojekt som berör totalt 108 lägenheter startades därför under året. Projektet innefattar köks- och badrumsrenoveringar, fönsterbyten, nya ventilationssystem och takarbeten. Renoveringarnas omfattning kommer innebära hyreshöjningar på % vilket kan uppfattas som en kraftig höjning, även om det gäller ett område som länge haft marknadsmässigt väldigt låga hyror. För att underlätta för hyresgästerna har vi valt att fördela hyreshöjningen som en stegvis höjning under tre år. NÄRLUNDA Som en del i upprustningen av Närlunda påbörjades i slutet av året en renovering av 96 lägenheter, där arbetets omfattning kan beskrivas som ett renodlat stambyte med trygghetsåtgärder som säkerhetsdörrar, installation av passagesystem och översyn av belysning. Det beräknas vara klart under hösten Att skapa ett mer varierat utbud av bostäder över hela staden ATT SKAPA VARIATION I BEFINTLIGA HUS I Helsingborgshems arbete med stadsdelsutveckling finns ett uttalat mål om att skapa ett mer varierat utbud av bostäder över hela staden. En del i det är styckvis totalrenovering, där vi väljer ut uppsagda lägenheter, höjer standarden på material och utrustning och anpassar planlösningen för att kunna möta en mångfald av behov och önskemål. Totalrenovering av enstaka lägenheter är ett mycket effektivt sätt att differentiera bostadsutbudet och målsättningen är att 60 av de 400 ombyggnationerna per år ska falla in i den här kategorin. Under lyckades vi färdigställa 50 stycken totalrenoverade lägenheter

13 VERKSAMHETEN HEMMA HOS FAMILJEN ANDERSSON VERKSAMHETEN HEMMA HOS FAMILJEN ANDERSSON Kullavägen: ETT ÅR SENARE I oktober 2012 träffade vi Britt-Marie och Anders Andersson i Helsingborgshems BoButik på Håkan Lundbergs gata. Då var de först ut med att skriva kontrakt på en lägenhet på Kullavägen. Den 1 oktober flyttade de in i sin efterlängtade trerummare och i december fick vi komma på besök för en ny pratstund. När vi träffades förra gången var huset inte ens byggt, men ni var väldigt förväntansfulla. Hur har ni det i ert nya boende? Känns det bra? Det känns hur bra som helst! Vi är jättenöjda och allting har klaffat väldigt bra, säger Britt-Marie. När vi skrev kontrakt för ca ett år sedan kunde vi inte föreställa oss att det skulle gå så snabbt att få alla bitar att falla på plats. Däremellan har vi mellanlandat i en annan lägenhet, vilket gjorde att när vi väl skulle till att flytta, var vi redan klara med gallring av möbler och rensning av förråd, fortsätter hon. Ja, vi började flytta hit grejer på förmiddagen och klockan 14 var vi klara och satt där ute och åt middag, inflikar Anders och pekar ut mot den stora inglasade balkongen i västerläge, med en fantastisk utsikt mot sundet och Pålsjö skog. Nu har ni bara hunnit bo här några månader, men har ni hunnit bo in er? Vi har fått en lägenhet som passar oss helt perfekt, med bra planlösning och en fantastisk utsikt både mot söder och väster så det är inte alls svårt att trivas här, säger Anders. Våra förväntningar har definitivt uppfyllts. Ja, och gården är jättemysig med ett trädäck som påminner om strandpromenaden i Norra Hamnen, säger Britt-Marie. Det kommer att bli vackert framåt sommaren när växtligheten har tagit lite fart. Har ni hunnit lära känna några av de andra hyresgästerna i huset än? Oh, ja! Vi började prata med våra grannar i huset redan första dagen och vi hjälper redan till att vattna varandras blommor om någon av oss ska resa bort, berättar Britt-Marie. Alla i området är ju nyinflyttade och det bidrar säkert till att folk är så öppna och pratglada, menar Anders. Folk är så öppna och pratglada Senast vi sågs sa ni att Helsingborgshems medlemsklubb BoMer, var en bidragande orsak till att ni ville flytta hit till Kullavägen. Har ni gått med och hur har det varit? Ja, vi har gått med och vi hoppas att så många som möjligt av de övriga hyresgästerna också gör det, säger Anders. Ju fler vi är desto fler roliga saker får vi möjlighet att hitta på! Vilka aktiviteter tycker ni skulle vara intressanta? Oh, det finns mycket! Utflykter, vinprovning, målerioch IT-kurser skulle vara kul, men det ger sig i takt med att fler går med, säger Britt-Marie. Downsizing är ett populärt begrepp. Har det känts svårt att flytta till en mindre lägenhet? Inte alls, säger Anders, sedan vi sålde vår villa för många år sedan har vi bott i en lägenhet på 140 kvm, och nu när vi båda är pensionärer ville vi skaffa oss ett mindre boende. Det var vi båda överens om sedan Kvällssol DEN STORA INGLASADE BALKONGEN GER EN EXTRA DIMENSION TILL LÄGENHETEN. länge. Det känns förnuftigt att ta det steget av egen vilja medan man har orken istället för att vänta tills man blir tvungen, av hälsoskäl till exempel, fortsätter han. Det känns skönt att hyra sig fri Tidigare har ni själva skött allt som rört ert boende, som reparationer och allmänt fixande. Kommer det att kännas ovant att bo i en hyresrätt? Det känns skönt att hyra sig fri. Går något sönder är det bara att lyfta luren så fixar någon annan problemet. Och eftersom vi slipper bekymra oss för reparationsoch renoveringskostnader så frigör vi ju till och med pengar genom att bo i hyresrätt. Vi tycker båda om att spela golf, så vi kommer säkert att åka iväg på en och annan golfresa, säger Britt-Marie med ett leende. Det känns också bra att ha Helsingborgshem som hyresvärd, säger Anders. De är seriösa, har bra service och kvalitet på sina bostäder. Det var en viktig anledning till att vi blev intresserade av att flytta hit till Kullavägen

14 VERKSAMHETEN LÖNSAMHET VERKSAMHETEN BOENDE FÖR UNGA OCH ÄLDRE VÅR LÖNSAMHET GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH UTVECKLING För att vi ska kunna fortsätta skapa attraktiva bostäder och stadsdelar, både genom nybyggnation, upprustning och förbättrad service, krävs lönsamhet i vår löpande verksamhet. Därför är ett högt driftnetto ett av våra prioriterade mål och direkt avgörande för att vi ska kunna leva upp till våra målsättningar. Det är genom ökad lönsamhet vi har möjlighet att frigöra resurser för att arbeta mot visionen om en attraktiv stad för en mångfald av människor. Det gäller allt från byggandet av nya bostäder till förebyggande underhåll i vårt befintliga fastighetsbestånd och investeringar för hållbarhet, ökad trygghet och trivsel. Vår lönsamhet får positiva effekter för våra hyresgäster och för våra ägare eftersom attraktivare stadsdelar också höjer värdet på våra fastigheter. Det driftnetto som internt kallas superdriftnetto skiljer sig från vårt ordinarie driftnetto genom att exempelvis fastighetsskatt, planerat underhåll och en viss del förvaltningsanknutna personalkostnader exkluderas, eftersom de inte anses vara direkt påverkbara av förvaltningsorganisationen. I superdriftnettot ingår däremot avskrivningar på maskiner och inventarier. Vid beräkningen av superdriftnettot används en viktad yta för lägenheter/lokaler (ca kvm) som skiljer något från den som används vid beräkningen av det ordinarie driftnettot (ca kvm). Skillnaden utgörs av Elinebergsområdet som såldes under året. Under 2015 ska Helsingborgshem höja sitt superdriftnetto till 600 kr/kvm. För låg det budgeterat till 577 kr/ kvm, med ett utfall på 566 kr/kvm. Orsaken till att vi inte riktigt nådde ända fram beror främst på ett ökat antal skador i samband med stormarna Simone och Sven, högre taxekostnader men också en ökad mängd reparationer och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) i samband med försäljning av fastigheter. Det ordinarie driftnettot å andra sidan utvecklades positivt under. Detta förklaras till stor del av effekterna av årets försäljningar men även av kostnadsutvecklingen i stort. Köa från 16 års ålder ÖKANDE EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER FÖR ÄLDRE År 2025 väntas andelen över 65 år uppgå till 20 % av befolkningen, vilket leder till en större efterfrågan på bostäder som passar äldre. Helsingborgshem möter den ökande efterfrågan genom att bygga fler seniorboenden och fortsätta att utöka antalet trygghetslägenheter i utvalda fastigheter. Seniorboendena lockar idag främst personer i åldern år. Undersökningar visar att många äldre gärna vill flytta till en bättre anpassad bostad, där man kan bo kvar så länge som möjligt, och att man söker ett bekymmersfritt boende med social gemenskap och möjlighet till aktivitet. Vid årets slut fanns det totalt 160 trygghetslägenheter i Helsingborgshems regi i staden, vilket är en ökning med 14 stycken sedan året innan. Målsättningen på 184 stycken vid 2014 års utgång kvarstår. För att vi ska nå målet planerar vi att utöka beståndet med ytterligare en adress under kommande år. Under kompletterade vi också våra befintliga trygghetslägenheter med ytterligare trygghetsåtgärder som t.ex. spiskåpa med inbyggd spisvakt och brandfilt. LÄTTARE FÖR UNGA ATT SKAFFA EGEN BOSTAD Situationen på bostadsmarknaden i Helsingborg är tuff och i många fall krävs flera års kötid för att få en lägenhet. För unga personer har det därför varit extra svårt att få en bostad, eftersom man konkurrerar med äldre som ofta har köat betydligt längre. Under året beslutade därför Helsingborgshems styrelse om förändringar som ska underlätta för den här gruppen att komma in på bostadsmarknaden. Det är nu möjligt att registrera sig i bokön redan från 16 års ålder för att kunna samla köpoäng tills man fyller 18 och kan hyra en lägenhet. Dessutom reserveras lägenheter för unga sökande mellan 18 och 25 år. Åtgärderna kommer så småningom att utvärderas för att se att de får rätt effekt. Social gemenskap 26 27

15 VERKSAMHETEN UNDERHÅLL UNDE R H ÅLLSKOSTNAD UNDERHÅLL (SYNS EJ PÅ KARTAN) KR/KVM 300 GOTT UNDERHÅLL I EN BALANSERAD STAD MIATORP: Omfogning av fasader. 100 DALHEM: rat underhåll för 180 miljoner kronor årligen. Detta och fasad på garage. beror till stor del på att en stor andel av våra fast- Målning utvändigt. NORR: 50 0 ÅR Målning av fönster. Tak och fasad renovering av kulturmärkt byggnad. Fönsterbyte och utvändig målning. 150 Renovering av tak MARIASTADEN: Målning av fönster och fasad. ÖDÅKRA: I Helsingborgshems övergripande mål har vi för åren fastslagit att vi ska utföra plane MÖRARP: Tillgänglighets anpassningar. LARÖD: Renovering av enskiktsfasader och tak, målning och omfogning av fasader. RAUS: Byte av värme centraler. Omfogning av fasader igheter som är byggda på talet är i behov av upprustning för att vi ska kunna hålla standarden på den nivå vi utlovar. Efter att ha överträffat målet 2012 gjorde det ekonomiska utgångsläget inför att vi tvingades sätta ner målet för ELINEBERG: det planerade underhållet till 147 miljoner kronor. Renovering och målning av Det slutliga utfallet blev 144 miljoner kronor. putsfasader. HUSENSJÖ: Betonglagning och På kartan listas de större renoveringar som gjordes fönsterbyten. under. LÖPANDE UNDERHÅLL FREDRIKSDAL: Utöver det planerade underhållet, som genomförs som sepa- håll som utförts under : Utbyte av vitvaror och tvättstugeutrustning Målning av omfogning av hållsarbeten av mer löpande karaktär, fördelat över hela vårt fastighetsbestånd. Här är några exempel på löpande under- PLANTERINGEN: Takrenovering, rata underhållsprojekt, genomför vi även en mängd under- fasader. WILSON PARK: balkonger och Takbyte och träpaneler. omfogning av RINGSTORP/ PÅLSJÖ ÖSTRA: HÖGABORG: fasader. Renovering av Fönsterbyte, målning tak och fasader, av träpaneler och målning. plåtdetaljer. Byte av isolerrutor i fönster PLANTERINGEN: Renovering av tak Underhåll i undercentraler i form av byte av pumpar, ventiler och hängrännor. och värmeväxlare SLOTTSHÖJDEN: Renovering av tak. STATTENA: Byte av frånluftsfläktar SÖDER: Målning av fönster. Underhåll och utbyte av styr- och övervakningsutrustning Fönsterbyte, mål ning av fönster, dörrar Underhåll av brandskyddsutrustning och balkonger. Asfalteringsarbete på vägar och gångstigar TÅGABORG N: Fönsterbyte, balkonglagning. Målning av fönster, dörrar och balkonger 28 TÅGABORG S: Takbyte, fasad renovering och målning av fönster. CENTRUM: Renovering av enskiktsfasader i Norra hamnen. 29

16 VERKSAMHETEN ENERGI OCH MILJÖ VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE ENERGI OCH MILJÖ Då fastighets- och byggsektorn står för ca 40 % av Sveriges energi- och materialanvändning känner vi på Helsingborgshem ett stort ansvar för att aktivt arbeta mot ett hållbart samhälle. Vår miljöstrategi utgår därför från våra samlade åtaganden i kommunala, regionala och europeiska program. Ett tydligt exempel är vår medverkan i Skåneinitiativet där vi tillsammans med 105 andra kommunala och privata bostadsbolag i Skåneregionen och övriga landet har åtagit oss att ge- SOLEN ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGARNA Resultatet för våra solcellsanläggningar visar att samtliga under har levererat mer än prognosen, men också mer än alla tidigare års resultat. Anläggningarna Turkiet och Elineberg har nu levererat el under tre år och har producerat totalt kwh (+9,8 %) mer än planerad produktion för Anläggningarna Hamilton och Vattentornet som varit i drift i 2 år har producerat ett överskott på kwh (+13,8 %) mer än planerad produktion för Dessutom har inga oplanerade driftstopp skett vilket är en extra positiv bonus. Solen överträffar förväntningarna mensamt minska energianvändningen med 20 procent till SOLCELLER HAR GETT FÖLJANDE ENERGI: TURKIET ÖSTRA kwh TUFFA ENERGIMÅL NÅDDA IGEN ELINEBERGSPLATSEN kwh I vårt övergripande verksamhetsmål ska vi 2015 ha upp- HAMILTON kwh nått en total energiförbrukning på högst 140 kwh/kvm VATTENTORNET kwh (112 kwh/kvm A temp ) och vi är på god väg. Efter att inför TOTALT kwh ha pressat delmålet till 145 kwh/kvm, BOA + LOA, gläder det oss att kunna meddela att vi uppnådde målet precis 145 kwh (116 kwh/kvm A temp ). Vi kan alltså dra slutsatsen att våra satsningar för att minska energiförbrukningen varit lyckade och fortsatta satsningar pågår. Vad gäller vattenförbrukningen så uppgick Helsingborgshems totala vattenförbrukning under året till 1,50 kbm/kvm, vilket är en minskning med 1,3 % jämfört med förra året. Projektet med att installera solfångare på Drottninghögsbadet påbörjades efter badsäsongen och är nu klart. Anläggningen kommer att sättas igång lagom till badsäsongen 2014 och det ska bli spännande att se resultatet. Eftersom utomhusbadet på Drottninghög förbrukar stora mängder fjärrvärme under sommartid drog vi slutsatserna att en solfångaranläggning med största sannolikhet kommer att vara en bra investering då solfångare av naturliga skäl levererar som bäst när energiförbrukningen på badet är som högst. TYSKLAND VS KINA Under var det så dags att återigen belysa frågan lite extra genom en miljösatsning. Tillsammans med NSR genomförde vi en bred källsorteringskampanj på Dalhem, med syfte att sprida kunskap och öka motivationen bland våra hyresgäster. KWH/KVM 200 ENERGIFÖRBRUKNING KBM/KVM 2,00 VATTENFÖRBRUKNING I Helsingborgshems solcellsprojekt har vi använt två olika typer av paneler; tyska SolarWorld och kinesiska TopRay. När vi nu jämför resultatet från solpanelerna kan vi kon- Målet var att de boende ska vilja och kunna källsortera så mycket och så bra som möjligt. Exempel på aktiviteter vi gjort under året innefattar informationsutskick i , ,80 1,60 1,40 1,20 1,50 1,48 1,52 1,52 1,50 statera att de tyska är billigare per installerad kw och att de dessutom producerat ca 10 % mer än de kinesiska. Således kan vi fastställa att investeringen i panelerna allas brevlådor, en uppskattad filmkväll med dialog om källsortering, lotteri och fika. På Dalhemsdagen arrangerade vi bland annat en tävling på temat källsortering ,00 0,80 0, 60 0, 40 från SolarWorld blir mer lönsam än de från TopRay. KÄLLSORTERING I FOKUS PÅ DALHEM och lät besökarna bekanta sig med en splitter ny sopbil, vilket gav oväntat mycket positiva reaktioner. Generellt fick källsorteringskampanjen på Dalhem 20 0 ÅR , 20 0 ÅR Helsingborg låg tidigt framme i källsorteringsfrågan och belönades med ett miljöpris redan på nittiotalet. bra respons och därför kommer vi under kommande år att genomföra satsningen i större omfattning

17 VERKSAMHETEN ENERGI OCH MILJÖ VERKSAMHETEN NÖJD-KUND-INDEX FORTSATTA FRAMSTEG I VÄRMEFRÅGAN Sedan Helsingborgshem 2012 tillsatte en värmegrupp för att lösa problemet med sviktande lägenhetstemperaturer har antalet värmerelaterade felanmälningar minskat. I en kundundersökning som gjordes under fick vi dessutom svart på vitt att vi är på rätt väg i värmefrågan. Värmefrågan har länge varit ett hett ämne bland våra hyresgäster. Problemen som uppstod i samband med vårt stora energispararbete , som gick ut på att sänka inomhustemperaturen till 21 grader i alla våra Värmefrågan har länge varit ett hett ämne fastigheter ledde tyvärr till att det blev för kallt i vissa bostäder. Majoriteten av våra hyresgäster gillade förvisso vår ambition att energieffektivisera som del i vår strävan efter ett miljövänligare och hållbart samhälle, men fastigheternas värmesystem hade sina brister så vissa fick kallare än utlovat. Många hörde av sig och uttryckte missnöje över att vi helt enkelt inte levde upp till vårt löfte och vi tog självklart kritiken på största allvar. För att komma till rätta med problemen gjorde vi ett omfattande kommunikationsarbete och i början av 2012 tillsattes även en värmegrupp med uppdrag att säkerställa de 21 graderna för alla våra hyresgäster. Efter ett intensivt arbete under hela för året att lösa 21 C värmeproble matiken kunde vi redan tidigt i konstatera att vi var på god väg. I vår årliga undersökning där vi mäter NKI (Nöjd-Kund-Index) visade sig kundnöjdheten gällande värmefrågan ha stigit med 14 procent enheter. Vi fick många positiva reaktioner, de arga insändarna i lokalpress minskade och vi kan när vi nu summerar resultatet se att vi i princip har löst värmeproblemet. FOKUSSKIFTE FÖR VÄRMEGRUPPEN De senaste åren har vi jobbat hårt med att installera ett komfortvärmesystem i våra fastigheter vilket nu täcker in drygt hälften av vårt totala lägenhetsbestånd. Komfortvärmesystemet går ut på att hyresgästerna själva kan justera temperaturen i sin bostad, mellan 18 och 23 grader, och på så vis också kan påverka sina kostnader till viss del. Om de höjer temperaturen över de 21 graderna som ingår i hyran får de betala för det, och om de sänker temperaturen får de helt enkelt pengar tillbaka. Från att varit inriktade på att individuellt på lägenhetsnivå anpassa inomhustemperaturen, skiftas därför värmegruppen fokus till att primärt arbeta med frågor rörande komfortvärmesystemet och under utökades värmegruppen med ytterligare en tjänst. Vi har anställt en komfortvärmetekniker som är specialiserad på mätsystemet och hur det fungerar för att snabbt kunna åtgärda de felanmälningar som rör detta. Under början av 2014 kommer vi även att påbörja en uppföljning av komfortvärmeinstallationen för att utvärdera vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra med systemet. Resultatet förväntas vara framme lagom till sommaren. EN UPPSKATTAD HYRESVÄRD Under våren fick Helsingborgshems hyresgäster tycka tillräckligt bra. Andra områden som är viktiga för trivseln till i en kvalitetsundersökning om den egna lägenheten, bostadsområdet, bostadsmiljön och om service soprum och utemiljöer. och som kräver förbättringar är skötseln i tvättstugor, och skötsel. Resultatet visar att nästan 80 % av hyresgästerna är nöjda, en hög siffra som dessutom har ökat man se en tydlig förbättring sedan föregående under- När det gäller lägenhetens temperatur vintertid kan sedan föregående års mätning. sökning och nöjdheten ökat med hela 14 procentenheter, ett resultat av intensivt arbete för att komma tillrätta Att känna sig trygg och säker är den allra viktigaste parametern för att man ska trivas. Därför är det glädjande att de flesta också känner sig trygga i sin bostads- Svarsfrekvensen på undersökningen var hela 72 % med problemen i enskilda fastigheter och lägenheter. miljö. Men det finns fortfarande några bostadsområden och det är glädjande att så många tar chansen att där hyresgästerna inte känner sig trygga och Helsingborgshem arbetar sedan en tid tillbaka med så kallad svarande svarar ja på frågan om man är nöjd med att vara med och påverka sitt boende. Hela 88 % av de trygghetscertifiering av fastigheter där resultaten inte är ha Helsingborgshem som hyresvärd

18 VERKSAMHETEN TRYGGHET VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE TRYGGARE OCH SÄKRARE BOENDEMILJÖ Att känna sig trygg i sin lägenhet, i fastigheten och i hela bostadsområdet är en grundläggande förutsättning för trivsel och därmed också för platsens attraktivitet. Genom attraktiviteten har trygghet också en direkt koppling till fastighetsvärdet. Ett aktivt arbete för ökad trygghet är alltså en central fråga för hela vår verksamhet. CERTIFIERING ÖKAR DEN UPPLEVDA TRYGGHETEN Vårt övergripande mål till och med 2015 är att våra kunders upplevda trygghet når 80 % och att inga hyresgästers trygghet understiger 60 %. Enligt års NKI-mätning (Nöjd-Kund-Index) nådde vi inte riktigt upp till målet utan landade på 76,8 %, vilket dock är en höjning jämfört med föregående mätning. En viktig del i arbetet för att uppnå målet är den trygghetscertifiering vi inledde hösten, genom en pilotstudie av två fastigheter med 160 lägenheter, där NKI gällande trygghet låg under 70 %. Varje fastighets förutsättningar är unika och inventeras med hjälp av en checklista för att identifiera åtgärder som kan bidra till trygghet och trivsel för de boende. Det kan handla om bättre belysning på mörka platser, att ta bort buskage och liknande som skymmer sikt och överblick, att installera elektroniska passagesystem eller att dela av utrymmen kring källarförråd för att göra det svårare för obehöriga att ta sig in. För att en fastighet ska bli certifierad krävs att samtliga delar av förvaltning, utemiljö, entré, trapphus, förrådsutrymme, tvättstuga, soprum samt parkering eller garage i anslutning till fastigheten har setts över och att bristerna åtgärdats. Vi ser också till att förbättra rutiner och verktyg för rondering och felanmälan. SATSNINGEN GÖR OSS UNIKA Ombyggnaden i de två pilotfastigheterna beräknas bli klar under våren De kommande åren intensifieras arbetet och målet är att inom loppet av två år trygghetscertifiera 67 fastigheter (ca 4600 lägenheter), där urvalet huvudsakligen baseras på lågt NKI gällande trygghet. Under 2014 siktar vi på att kunna påbörja certifiering i 30 fastigheter. De boende är generellt sett mycket positiva till vårt arbete med trygghetscertifiering även om en del reagerat på den hyreshöjning som åtgärderna medför. Omfattningen av de kriterier som används vid certifieringen och det faktum att vi planerar att certifiera ett stort antal fastigheter gör vår satsning unik i Sverige. Trygghet är en grundläggande förutsättning för trivsel 34

19 VERKSAMHETEN BOENDEUTVECKLING VERKSAMHETEN BOENDEUTVECKLING STADSDELAR SOM VÄLKOMNAR ALLA Människor som mår bra, möts och umgås gratis utomhusbio under sommaren för att lyfta i sin boendemiljö är garanter för trygghet områdets identitet och få besökare från övriga delar av och trivsel och dessutom stadsdelens bästa staden att upptäcka området. Multiteket på Drottninghög som erbjuder gratis fritidsverksamhet för barn och unga, och gratis simskola ambassadörer. Här har vi som bostads bolag stora möjligheter att utveckla de stads delar på Drottningshögsbadet för alla åldrar, är andra exempel på uppskattade aktiviteter som bidrar till stadsdelar- som saknar goda förutsättningar för ett positivt folkliv. nas utveckling. Under har en särskild boendeutvecklingsgrupp EGET DRIV GAV 32 HYRESGÄSTER JOBB etablerats i bolaget för att förstärka arbetet med stadsdelsutveckling. Utöver de projekt och aktiviteter som regre i vissa stadsdelar. I arbetslöshetens spår följer också Arbetslösheten bland våra hyresgäster är markant hödan bedrivs har vi sett över vilka stadsdelar som har högre ohälsotal, social oro och frustration. Därför har vi störst behov av extra insatser och tagit fram en handlingsplan för respektive stadsdel. Målet är att alla stads- strategisk satsning för att hjälpa långtidsarbetslösa hy- sedan flera år tillbaka genomfört Eget Driv som är en delar ska kännas attraktiva för dem som bor där. resgäster att hitta en väg till sysselsättning och egen försörjning. Eget Driv bedrivs ute i bostadsområden i FLÖDEN, FOLKLIV OCH SPONTANA MÖTESPLATSER samarbete med Utvecklingsnämnden och omfattar individuell coachning, CV-skola, träning för anställnings- Områdesdagar och temakvällar har under året kompletterats med skräddarsydda insatser för respektive intervjuer och matchning mot näringslivet. vägleddes 32 personer ut i olika sorters sysselsättning, en bostadsområde. Bland satsningarna under fanns kostnadsfri hundträning för boende på Dalhem och ökning med 7 personer jämfört med föregående år. Av Drottninghög, som svar på problematik med hundhållning i områdena, vilket uppskattades av såväl deltaga- anställning, 6 påbörjade olika sorters studier och 9 fick dem som gick från arbetslöshet till sysselsättning fick 17 re som övriga boende. Vi lät även bygga utegym i Maria Park och i kvarteret Rosenknoppen på Planteringen de på Dalhem men även från Närlunda, Drottninghög, praktikplats. Deltagarna var under främst boen- för att skapa naturliga mötesplatser. Stattena och Ödåkra. Nytt för året var även att våra upphandlingar för UTVECKLING AV STADSDELARNAS IDENTITET första gången formulerades med villkor om lokal rekrytering av arbetskraft bland våra hyresgäster. De första Fler exempel på insatser under som syftar till att stärka ett bostadsområdes identitet var Drottninghögs resultaten av detta kommer att synas under eget konstplank - ett modernt graffittikonstverk signerat några av stadens bästa gatukonstnärer. Planteringar BOSTADSSOCIALA PROGRAMMET utan Gränser är ett odlingsprojekt som genomförts tillsammans med boende i fyra stadsdelar, och syftar till borgshem bostadssökande med enbart försörjnings- Till skillnad från många andra orter välkomnar Helsing- att skapa positiva möten mellan människor som delar stöd som inkomst, men bostäderna fördelas genom samma intresse. På Närlunda arrangerade vi dessutom en prioriterad uthyrning via stadens bostadssociala program. Genom det bostadssociala programmet får bostadssökande med försörjningsstöd förtur till en lägenhet med låg hyra som annars kräver lång kötid via vårt reguljära uthyrningssystem. I programmet får försörjningsstödstagaren kontakt med ett nätverk av kompetens från socialförvaltningen och utvecklingsnämnden, som arbetar med att komma tillrätta med personens bakomliggande orsaker till försörjningsproblemen. Samhällsutvecklingen de senaste åren har resulterat i att långtidsarbetslösheten och antalet försörjningsstödstagare har ökat. Enligt avtalet med staden ska Helsingborgshem bidra med bostäder till det bostadssociala programmet som motsvarar bolagets marknadsandel (42 procent av stadens hyresrätter, 20 procent av stadens totala bostadsmarknad). Under bidrog Helsingborgshem med 64 lägenheter vilket motsvarar ca 75 procent av lägenheterna till det bostadssociala programmet. Helsingborgshem är redo att öka sin tilldelning av antal lägenheter till programmet men vi menar att programmet måste utvecklas så att de privata fastighetsägarna både har incitament och känner en tillräckligt stark uppbackning för att också bidra med fler lägenheter. BOSTAD FÖRST Helsingborgshem har också fortsatt sitt engagemang i Bostad Först, ett initiativ som riktar sig till stadens hemlösa. Grundtanken med Bostad Först är att människor som lever i hemlöshet erbjuds en bostad under förutsättning att man är beredd att ta tag i problem som missbruk och/eller psykisk ohälsa. Projektet har sedan starten 2010 varit mycket framgångsrikt och stadens ambition är att fortsätta driva verksamheten, vilket vi ställer oss positiva till. Totalt har Helsingborgshem upplåtit 11 lägenheter till Bostad Först och även framöver finns planer på fortsatt samarbete. Det bostadssociala arbetet inom Helsingborgshem har fått ökade resurser genom en bostadssocial samordnare och ett utökat antal medarbetare som fokuserar på de bostadssociala frågorna. Förutom samarbetet med staden inom ramen för det bostadssociala programmet och Bostad Först pågår ett viktigt arbete kring störningsärenden. Genom samarbete med olika resurser försöker vi häva problematiska konflikter i tid. Något som både har ökat trivseln i bostadsområdena och minskat antal avhysningar med en tredjedel jämfört med 2012, till 10 avhysningar för. 36

20 VERKSAMHETEN - GEMENSKAP VERKSAMHETEN - GEMENSKAP HUNDTRÄNING GER BÄTTRE GEMENSKAP BLAND BOENDE Under året har Helsingborgshem arrangerat hundträning för boende med hund på Dalhem, ett område där det bor ovanligt många hundägare. Idén kom från en av medarbetarna som själv är utbildad hundinstruktör. Målet med träningen är att hundägaren ska känna sig trygg och bekväm med sin hund. Genom att lära ut god hundhållning blir relationerna mellan hundägare och andra boende bättre. Dessutom får både hundar och ägare en chans att lära känna varandra lite bättre vilket bidrar till gemenskapen i området. Responsen har varit mycket positiv och Helsingborgshem undersöker möjligheten att erbjuda liknande träning i fler områden. voff ATT BIDRA TILL TRIVSELN SKAPAR STOLTHET OCH GEMENSKAP Självförvaltning, där hyresgästen själv mot en reducerad hyra tar hand om närmiljön kring sitt boende, är något som intresserar allt fler. Många tycker om att själva fixa i utemiljön kring sin bostad, det skapar en stolthet att vara med och bidra till trivseln och samtidigt ökar tryggheten och gemenskapen i kvarteret. Helsingborgshem har satt ett mål att öka antalet självförvaltningsgrupper från 9 till 20 under de närmaste åren. Utöver hyresreduktionen får grupperna också ta del av en utvecklingspeng som kan användas för t.ex. växter, färg eller redskap. EFFEKTIVARE ARBETSSÄTT GYNNAR BÅDE KUNDER OCH MEDARBETARE Arbetet med att effektivisera interna processer och arbetssätt har intensifierats under året. Under infördes systemstöd kring tillval som gör det enkelt och snabbt för kundansvariga och BoButik att hantera beställningar av t.ex. diskmaskin eller tvättmaskin. I december lanserades en förbättrad uthyrningsprocess som förkortar tiden mellan uppsägning och inflyttning, något som uppskattas av både den som flyttar ut och den som flyttar in. Förändringarna ger också större träffsäkerhet när det gäller att hitta rätt bostad till kunden genom att den sökande själv är mer aktiv. För medarbetarna innebär det nya arbetssättet att mer tid kan ägnas åt kvalitativ kundkontakt genom att administrativa steg som tidsbokning sköts per e-post eller sms istället för per telefon. Under de närmaste åren planeras flera förbättringar som kommer att ge kunden möjlighet att smidigt själva hantera sina bokningar, beställningar och felanmälningar. Kundkontakt Cirkusskola CIRKUSSKOLA LOCKAR BARN TILL DROTTNINGHÖG Varje år sedan 2010 arrangerar stadsdelarna Drottninghög i Helsingborg och Vapnagård i Helsingör cirkusskola för barn mellan 8 och 12 år, i samarbete med det danska cirkussällskapet Cirkus Panik. Syftet är att skapa möjlighet för barn med olika bakgrund att mötas i aktiviteter som skapar stolthet, glädje och gemenskap och att stärka sammanhållningen genom att öppna upp bostadsområdena för barn från andra delar av staden. Cirkusskolan avslutas med en stor gemensam föreställning med fri entré i Helsingör. Projektet är ett samarbete mellan Helsingörs kommun och Helsingborgs stad, där Helsingborgshem är en samarbetspartner

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE ÅRSREDOVISNING 2013

VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE ÅRSREDOVISNING 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDEN HAR ORDET...4 VD HAR ORDET...6 MARKNAD...8 Region, stad och stadsdel... 9 Boende... 13 VERKSAMHETEN...16 Vision, mål

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Med fokus på den socioekonomiska segregationen i Helsingborg

Med fokus på den socioekonomiska segregationen i Helsingborg HELSINGBORG STATISTIK OM HELSINGBORG OCH DESS OMVÄRLD NR 5:2008 En delad stad eller hel? Med fokus på den socioekonomiska segregationen i Helsingborg I samhällsplaneringen används ordet segregation ofta

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2011 Perspektiv Helsingborg ARBETSLÖSHETEN I HELSINGBORG HAR MINS- KAT SEDAN OKTOBER 2010 Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till närmare

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 3: 2014 Perspektiv Helsingborg Befolkningsprognos 2014 Kommunprognos med utblick mot 2035 samt delområdesprognos 2014 2018 Stadsledningsförvaltningen gör årligen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

MALCUSGATAN 3 BO NÄRA CITY, NÖJE OCH STRÖVOMRÅDEN

MALCUSGATAN 3 BO NÄRA CITY, NÖJE OCH STRÖVOMRÅDEN MALCUSGATAN 3 BO NÄRA CITY, NÖJE OCH RÖVOMRÅDEN MALCUSGATAN 3, HALMAD Nu bygger vi 72 moderna hyreslägenheter med centralt läge i Halmstad. Här bor du i ett område med ett brett service- och nöjesutbud

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Nybyggnaden i korthet

Nybyggnaden i korthet Kv. Frida, vy från söder Nybyggnaden i korthet En arkitekttävling har genomförts för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt utveckling av teaterhuset gamla stadshuset i kv. Frida. AB Ronnebyhus fick

Läs mer