Välkommen till Kundservice!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Kundservice!"

Transkript

1 NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan!

2 VD har ordet: Kundfokus ska genomsyra allt vi gör! Det här numret av NyboNytt är ett led i den nya hållning som vi har i Nykvarnsbostäder idag inställningen att kunden alltid står i fokus. För att upprätta en förtroendefull relation mellan bostadsföretaget och kunderna krävs det bland annat öppenhet. I det sammanhanget är information om vad vi gör, och vilka mål vi har, alltid avgörande. NyboNytt är ett sätt att underlätta en sådan dialog mellan oss som jobbar på Nykvarnsbostäder och våra kunder. Hemsidan är ett annat sätt. Längre fram i tidningen berättar vi lite om den nya hemsidan om du inte redan har tittat på den, så gör det. Där finns mycket användbar information och olika sätt att anmäla synpunkter, fel och annan information till oss på kontoret. Ytterligare ett sätt att förbättra oss är att utveckla ett gott samarbete med kunderna och hyresgästföreningen i form av till exempel samråd, informella samtal och, inte minst, enkätundersökningar där du som bor hos oss kan berätta mer om vad du tycker är bra och vad vi kan bli bättre på. Det stora arbetet sker ändå förstås i vardagen. Den nya strukturen i Nykvarnsbostäder gör att vi har sju hela avdelningar som har en gedigen och samlad kompetens i allt det som rör boendet och lite till. Det är där vi som jobbar ska omsätta alla vackra ord i praktiskt arbete, ett arbete som du som hyresgäst ska kunna se effekterna av hela tiden. Alla vi på Nykvarnsbostäder önskar dig en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Det finns ett centralt ord för allt det här: kundfokus. Det kan låta som en klyscha, men jag kan försäkra dig att det är ett begrepp som var och en av oss som jobbar på Nykvarnsbostäder har som levande ledstjärna i allt vi gör. Vi håller det levande i varje kontakt vi har med våra kunder, i varje arbetsmoment vi utför och i varje plan vi har för insatser, stora som små. Jag hoppas att du redan har märkt det och att det kommer att bli allt tydligare med tiden. Alla vi på Nykvarnsbostäder vill passa på och önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år! Ann Johansson VD, Nykvarnsbostäder Öppet i helgerna Kontoret håller öppet alla vardagar under jul- och nyårshelgerna, förutom den 23 december, då det är stängt. - I övrigt har vi alltså öppet alla vardagar mellan klockan 9.00 och 12.00, måndagar även klockan , säger Leila Halvardsson på Kundservice. Notera också att det blir nya öppettider på måndagar efter årsskiftet öppet hela dagen , utan lunchstängning. n n n Kvittera ut en bopärm Alla nya hyresgäster får en Bopärm när de tecknar kontrakt en pärm med all möjlig nyttig information som kan komma till nytta i boendet. - Du som redan bor hos oss sedan tidigare och inte har en Bopärm får gärna komma och hämta en här på kontoret, säger Leila Halvardsson. Den kan vara bra att ha till hands hemma. n n n Nr 1 DECEMBER 2013 AB Nykvarnsbostäder Mikael Wincklersväg Nykvarn Telefon Redaktör: Peter Eneström Produktion: Eneström Dialog Ansvarig utgivare: Ann Johansson Tryck: Kringel-Offset

3 Nybos organisation bikupan Precis som all verksamhet i en bikupa syftar till att främja helheten är all Nybos verksamhet idag inriktad på att främja kundnyttan och en god förvaltning. Det finns en genomtänkt och väl fungerande struktur i dagens Nykvarnsbostäder. De sex verksamhetsområdena har klara ansvarsområden som alla jobbar mot samma mål att ge kunderna den bästa möjliga servicen. I det här och kommande nummer av NyboNytt presenteras de olika avdelningarnas verksamhet lite närmare. Kundservice Den avdelning som de flesta kanske kommer i kontakt med är Kundservice och Leila Halvardsson. - Med undantag för felanmälan och rent tekniska frågor kan jag hjälpa till med de allra flesta frågor våra kunder har, säger Leila. I princip ska kunderna kunna ha en enda kontakt i de flesta ärenden. Leila handlägger givetvis inte alla frågor själv i flera fall handlar det om att ta emot hyresgästerna meddelanden och se till att rätt avdelning tar tag i ärendet vidare. - Men det handlar om att inte krångla till det, säger Leila. Jag kan mycket väl vara den kontakt våra kunder kan ha i första hand sedan lämnar jag i min tur över anmälan, frågan, synpunkten eller vad det nu är till rätt person. verksamheter - skolor, förskolor, äldreboende och liknande. Teknisk verksamhet Den tekniska avdelningen spänner över ett stort verksamhetsområde. Utöver att man servar Nykvarnsbostäder sköter avdelningen nämligen också hela Nykvarns kommuns verksamhet i fråga om underhåll av vägar och parker, snöröjning och sandning, gatubelysning, vatten och avlopp samt parker. Avdelningen leds av tekniske chefen Kjell Åström. Staben VD, administration, ekonomi och fastighetsutveckling ligger i bolagets stab, ledd av VD Ann Joahnsson. Flera av verksamheterna samarbetar både med varandra och med utomstående entreprenörer. En som har en verksamhet som spänner över flera avdelningar är den tekniske förvaltaren Thorbjörn Wallin, som har huvudansvaret för alla anläggningar för el, värme, vatten och ventilation. Han arbetar dessutom med fastighetsutveckling, nybyggnation och miljöfrågor. - Jag tycker att vi har en bra struktur idag och en organisation som har satt sig väl, säger VD Ann Johansson. Vi har superkompetenta medarbetare som sätter kundens behov främst hela tiden det är alla de som gör Nykvarnsbostäder till vad det är idag! Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning inklusive felanmälan, fastighetsskötsel, reparationer och underhåll ligger i två avdelningar. Den första, under fastighetsförvaltare Björn Wredenmark, arbetar med bostäder och affärslokaler, medan den andra, ledd av fastighetsförvaltare Lars Tuhkasaari, ägnar sig åt verksamhetslokalerna förskolor, skolor och andra kommunala lokaler. Lokalvård All lokalvård ligger idag under en särskild avdelning under ledning av Pia Laukkanen. De 14 medarbetarna sköter städningen i trapphusen och gemensamma lokaler, och städar också i kommunens olika Så här ser företagets organisation ut. På hemsidan finns även de flesta av våra anställda presenterade. Närmare presentationer I det här numret av NyboNytt presenterar vi Kundservice samt fastighetsförvaltning för bostäder och för verksamhetslokaler. I nästa nummer presenteras Lokalvård och Teknik/Gata/Park. 3

4 Nya Kundservice Som de flesta kanske nu känner till har Nybos satsning på att ha kunden i fokus fått en mycket påtaglig effekt redan när man kliver in på kontoret det nya utrymmet för Kundservice. Kundservice är ett hedersbegrepp för arbetet i nya Nykvarnsbostäder. Men det är också en faktisk arbetsplats och framför allt en hängiven medarbetare som tar emot kunderna och hjälper till i en lång rad ärenden. Ny lobby Om det hade varit en större lokal hade man kanske kallat det en lobby alltså en entréhall där det finns en reception som möter kunderna direkt. Nu är själva lokalen mer anspråkslös, men idén och servicen följer samma mönster. - Förut satt jag i ett gemensamt stort rum här bakom, säger Leila Halvardsson, den som personifierar Kundservice. Det kunde vara störande både för kunderna och för oss som jobbar här när flera personer satt vi angränsande bord och pratade samtidigt. Leila och arbetskamraterna kom på en enkel lösning. - Vi tog helt enkelt bort en mellanvägg och kunde på det sättet få plats med en disk redan här i entrén, säger hon leende. På så sätt ser kunderna oss direkt när det kommer in genom ytterdörren och behöver inte tveka om vart de ska vända sig. Med enkla medel har man nu skapat en Kundservice som redan har fått många kommentarer från kunderna. - De säger att det är fint och känns välkomnande, säger Leila. Precis som det ska vara. Mycket administration Det är alltså i allmänhet Leila kunderna hamnar hos när de ringer till Nykvarnsbostäders växel. Det är ingen tillfällighet Leila kan i de allra flesta fall vara den enda kontakt man behöver i de vardagsfrågor man kan ha i boendet. - Jag har hand om hela hyresadministrationen, förklarar Leila. Det rör allt från inflyttning, kontrakt, uppsägning, 4 Leila Halvardsson är hyresgästernas länk in till Nykvarnsbostäder och ofta den enda kontakt man som kund behöver ha. besiktningar, åtgärder i samband med om- eller inflyttning, hyreskön och liknande. Garage och parkeringsplatser är också mitt område. Det är alltså en stor del administration som hamnar på Leilas bord, men även en stor del praktiskt arbete som hör dit. - Jag sköter också till exempel störningsärenden och tillval av säkerhetsdörrar och balkonginglasning, säger Leila. - Dessutom har jag huvudansvaret för det som finns på hemsidan, även om det inte är jag som sköter den tekniska delen där. Hyresgästkontakter Leila är kort och gott hyresgästernas länk in till bolaget. I de allra flesta fall är det hon som kan ta emot dina frågor och om hon inte kan ta hand om dem själv se till att de lämnas över till förvaltare eller annan expertis. Leila Halvardssons jobb som hyresgästkontakt inskränker sig dock på inget sätt till att bara finnas på kontoret och ta emot samtal och synpunkter. - Jag är med i planeringen av olika utvecklingsarbeten, berättar hon. Det är naturligt, eftersom hon också är den som har alla kontakter med Hyresgästföreningen, deltar i samrådsmöten och andra samrådsaktiviteter och lyssnar av vilka idéer, synpunkter och behov som finns där. Hyresgästenkät Ytterligare ett ansvarsområde som bidrar till Leilas insikter i utvecklingsarbetet är den hyresgästundersökning Aktiv Bo som har genomförts och som beskrivs på sid 6-7 i den här tidningen. - Den ska genomföras vartannat år och ska ge oss fyllig information om vad kunder tycker inom en lång rad områden, säger hon. Dels kan vi se vad vi har förbättrat sedan förra gången, dels får vi in signaler om var vi behöver bättra oss ytterligare. Hyresgästenkäten är ett sätt för kunderna att lämna sina synpunkter. Det är en kanal som dock bara kommer vartannat år att lämna synpunkter på Nybo, på servicen och arbetet, är något man kan göra hela tiden, när man vill. - Jag efterlyser fler kommentarer på vår hemsida, under rubriken Lämna synpunkter, säger Leila. Det behöver inte vara åtgärder för att något är fel, det kan precis lika gärna vara förslag på förbättringar i allmänhet. Sådant som gör boendet lite trevligare eller bättre i stort och smått. Kundservice når du varje måndag från klockan 8.00 på morgonen till på eftermiddagen, när man har infört nya öppettider efter årsskiftet. Övriga vardagar klockan

5 Förvaltare som kan jobbet inifrån Björn Wredenmark är fastighetsförvaltare för bostäder och kommersiella lokaler och Lasse Tuhkasaari är förvaltare för kommunens verksamhetslokaler. De har båda en stor fördel i sitt arbete de kan jobbet inifrån. Nyast på jobbet Så sent som den första september i år tog Lasse Tuhkasaari över som fastighetsförvaltare för kommunens verksamhetslokaler. - Vi har åtta förskolor och tre skolor, liksom alla andra kommunala lokaler, att arbeta med, säger Lasse. Lasse har tidigare också arbetat som fastighetsskötare och dessutom som tekniker på kommunen. - Det innebär också att jag kunde de olika lokalerna ganska bra redan när jag tillträdde, säger han. Därför har vi tagit itu med det som varit mest akut innertaket i Björkestaskolan och nya mattor och ljudabsorbenter på väggarna i Turingeskolans matsal har legat först i turordningen. I sex år arbetade Björn som fastighetsskötare i Nykvarnsbostäder, innan han i våras fick erbjudandet att ta steget att bli förvaltare för bostäder och affärslokaler. - Det kändes som en utmaning jag ville anta direkt, säger han. Inblick Det var inte minst det faktum att han efter sina år som fastighetsskötare tyckte att han kunde beståndet inifrån, så att säga. - Perspektivet från fastighetsskötartiden var oerhört viktig. Med det arbetet har man fått en viktig inblick i hyresgästernas vardag, säger Björn. Det är en inblick som är särskilt viktig i en organisation som sätter kunden i fokus han har under alla år arbetat näras hyresgästerna och vet hur viktig fastighetsskötseln är i vardagen. - Jag trivs bra med det nya jobbet och tycker att det har gått bra, säger Björn. Tillsammans med Lasse och tekniske förvaltaren Thorbjörn Wallin håller vi på att lägga upp underhållsplaner för hela beståndet, så vi börjar få en bra överblick över arbetet. Jobbet som förvaltare skiljer sig förstås även i övrigt från det tidigare arbetet. - Jag har ett mer direkt budgetansvar idag och är dessutom arbetsledare för fastighetsskötarna, säger Björn. Felanmälan Som förvaltare har Björn också det övergripande ansvaret för att fel som anmäls blir åtgärdade. - Jag tycker att felanmälan fungerar bra nu, säger han. Det är en stor fördel att man kan göra felanmälan via hemsidan det innebär att kunderna kan göra sin anmälan när som helst på dygnet och inte behöver vara beroende av att få fatt i en viss person under vissa begränsade tider. Akuta åtgärder tar man itu med direkt. - Stopp i avlopp och liknande måste man ta tag i omedelbart, poängterar han. I övrigt skickar vi en bekräftelse på att vi har tagit emot en felanmälan med vändande e-post. Därefter skickar vi ett nytt e-postmeddelande som talar om när och hur vi hanterar ärendet. Och vi försöker alltid ta hand om ett fel inom tre dagar. På gång En lång rad projekt är också på gång, varav flera beräknas vara klara runt årsskiftet. - Just nu renoverar vi omklädningsrum, entréer och korridorer i Lillhagahallen, berättar Lasse. - En annan insats vi gör just nu är att besiktiga elsystemen på alla förskolor och skolor. Det har varit eftersatt och de mest akuta åtgärdas omedelbart, som till exempel på Tallbacken. Sådant som inte är akut läggs in i underhållsplanen. Ytterligare ett projekt som ligger i planeringen är att byta ut ytterbelysningen på förskolorna. - Där har vi fått in anbud och börjar på Wincklerska förskolan, säger Lasse. Arbetet ska komma igång före årsskiftet sedan gå vidare till alla kommunens förskolor. Tillsammans har Björn och Lasse i dagsläget fyra fastighetsskötare två på varsin avdelning, även om alla hjälps åt vid behov. - Men jag hoppas att vi innan årsskiftet ska ha anställt en fastighetsskötare till, säger Lasse. I nästa nummer av NyboNytt presenterar vi avdelningarna för lokalvård och teknik, gator och parker. Björn Wredenmark är fastighetsförvaltare med ansvar för bostäder och affärslokaler. Lasse Tuhkasaari ansvarar för kommunens lokaler förskolor, skolor och övriga kommunala verksamhetslokaler. 5

6 Enkät för att bli stadigt bättre Som ett viktigt led i arbetet att höja den så kallade kundnöjdheten, alltså hur nöjda kunderna är med Nybos service, har det varit viktigt att mer i detalj ta reda på hur hyresgästerna uppfattar servicen inom en rad olika områden. I samarbete med företaget Aktiv Bo tog därför Nykvarnsbostäder fram en enkätundersökning som har tagit fram kundernas omdömen om 72 olika delar av servicen. - I första hand handlar det om att få ett utgångsläge för arbetet, säger Leila Halvardsson på Kundservice. Hur ser det ut idag? Vad har vi att jobba efter? Omedelbart och på sikt Enkäten ger olika typer av insikter. Dels finns det förstås mycket i Nybos arbete som kunderna är nöjda med och ger bra betyg. - Men det finns förstås en hel del att göra, säger Leila. Vissa saker kan vi ta itu med på en gång. Andra saker kan vi påbörja men kräver att vi arbetar med dem under längre tid. En viktig del i enkäten är också att skapa ett underlag som ger Nybo möjlighet att ställa mot framtida undersökningar. Ungefär vartannat år kan man göra motsvarande undersökning och se hur utvecklingen ser ut. - Då kan vi jämföra och se hur vi har förbättrat servicen, säger Leila Halvardsson. Idag kan man till exempel se att kunderna är påtagligt nöjda med saker som läget, grannrelationer och lägenheternas planlösningar. - Det känns jättebra, för det är ju saker som är svåra att ändra på. - Men på det här sättet kan vi hålla öppet hela dagen, även under lunchen. Det hoppas jag ska förbättra möjligheterna för kunderna att nå oss, säger Leila. Fler insatser Några andra områden där kunderna har varit mindre nöjda är trappstädning och upplevelsen av tryggheten i källarna. - När det gäller trappstädningen har vi till att börja med utökat den med ytterligare en städning av entréerna en gång i veckan under vintern, säger Leila Halvardsson. - På Gammeltorpsvägen 1 och 5 har vi under förra året målat om i källare och dessutom installerat ny belysning. Under våren kommer vi att gå vidare med Gammeltorpsvägen 3. Som framgår på annan plats har man samtidigt passat på att byta ut armaturerna så att det blir nya LED-lampor, något som ska ge besparingar i både energi och arbetsinsats. Samtidigt har ommålning även av trapphusen på Gammeltorpsvägen 1 och 5 påbörjats, och även här planeras en fortsättning på Gammeltorpsvägen 3 och på Lundavägen. Utemiljön När det gäller utemiljön har också en hel del gjorts. - Vi har bland annat samrått med hyresgästerna om en ny lekplats på Skogsvägen och om utemiljön på Åshöjdsvägen, även här med fokus på lekplatserna, berättar Leila. Bolaget har också sett över val av buskar och växter till vissa gårdar och grönytor. Här blir det en satsning som sköts av gatu- och parkavdelningen från våren Snöröjningen är ett område som man ofta har synpunkter på, inte minst kanske därför att det blir så påtagliga effekter av plötsliga och intensiva snöfall. - Vår tekniska enhet sköter snöröjning och halkbekämpning på alla kommunens gator och vägar, så de följer den prioritet som finns där, förklarar Leila Halvardsson. Det innebär att man börjar med de större vägarna och arbetar sig nedåt till mindre vägar och gångvägar. Öppettider Men det finns också en rad områden där kunderna är mindre nöjda. - Och där har vi satt igång med en rad åtgärder, förklarar Leila. Ett av problemen har varit att man upplever att öppettiderna inte varit tillräckliga. - Vi har därför bestämt att från och med årsskiftet kommer Kundservice att vara öppen måndagar hela dagen, från 8.00 på morgonen till Övriga vardagar har vi öppet som tidigare, klockan Idag är det öppet på förmiddagen på måndagar och sedan Här på Gammeltorpsvägen 3 och 5 har nya skärmtak satts upp ovanför den nya entréportarna.

7 Undantaget är skolor och förskolor, som man tar itu med omedelbart när snön faller. Rent allmänt har den nya organisationen inneburit att samordningen i fråga om snöröjning har förbättrats, eftersom det nu är samma enhet som sköter samordningen både på gator och torg och i bostadsområdena. Entréer Ytterligare en insats som har gjorts redan under året är att man har bytt entréportar på Gammeltorpsvägen 5 och på baksidan på Lundavägen - på Gammeltorpsvägen 3 och 5 har man också satt upp skärmtak över entrén. - Härnäst ska vi också fixa framsidan, säger Leila. Slutligen har man hörsammat önskemål från hyresgästerna om fler bänkar och bord på gårdarna. - Vi har köpt in flera stycken och placerat ut dem i olika områden, säger Leila. Och där finns det säkerligen mer att göra framöver. Ännu en viktig insats är Nybos Per Hagman, som ägnar några timmar om dagen åt att fixa och hålla i ordning i källare, tvättstugor och på gårdarna. Synpunkter? Enkäten bland hyresgästerna är ett sätt att göra en jämförbar mätning av kundnöjdheten med regelbundna mellanrum. Men det är inte i första hand där man kan påverka bolagets service. - Vi har ett system på vår hemsida för synpunktshantering, förklarar Leila Halvardsson. Det är ett system som finns för hela kommunen och något vi på Nybo verkligen vill slå ett slag för. På Nybos hemsida hittar du möjligheten att lämna synpunkter under en meny i högerspalten. - Här tar vi gärna emot alla sorters synpunkter, säger Leila. Det behöver inte vara särskilt komplicerat det räcker med att man skickar in en idé eller ett förslag, så tar vi ställning till det. Som exempel tar hon ett förslag som kom in om att anlägga en gräsplätt på en yta som var sliten och inte användes utanför ett hus. - Det var en lätt åtgärd som ger en fin höjning av upplevelsen på plats, säger Leila. Vi tar tacksamt emot fler sådana förslag! En ny dialog Nya Nykvarnsbostäder har medfört en djupare och mer livaktig dialog på flera nivåer. - Vi har en helt ny relation till företaget, säger Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare Ajla Hadzijahic. Och vi har också utvecklat dialogen hyresgäster emellan. Ajla arbetar på Hyresgästföreningen i Södertälje- Nykvarn och har haft just Nykvarn på sitt bord under hela Dessförinnan hoppade jag in vid vissa tillfällen, men det är först nu jag kan ägna mig åt Nykvarn lite mer långsiktigt, säger hon. Mycket att göra Än så länge är det meningen att Nykvarn ska fylla ungefär tio procent av Ajlas tid även om det kan bli betydligt mer intensivt än så vid speciella tillfällen. - I botten ligger ambitionen att träffa så många hyresgäster som möjligt i Nykvarn, säger Ajla. Det är min uppgift att vara med och utbilda förtroendevalda, starta grannsamverkan och andra projekt, vara med på samrådsmöten, stödja boinflytandearbetet och mycket annat. Det nya Det som är nytt i samarbetet mellan Hyresgästföreningen och Nykvarnsbostäder är en helt ny öppenhet och vilja till samförstånd, menar Ajla. - Nybo är lyhörda och lyssnar på mig och hyresgästerna, säger hon. Jag är nöjd med samarbetet, det vittnar om en helt ny förståelse för hyresgästernas situation, önskemål och behov. Den nya öppenheten har också fått återverkningar på det interna arbetet. - Ett exempel är arbetet inför reno Ett rullande kontor NyboNytt Idag har vi en helt ny dialog med Nykvarnsbostäder, säger Hyresgästföreningen Aila Hadzijahic. veringen av lekplatsen på Skogsvägen. Där fick vi en verkligt god dialog mellan hyresgästerna och Nybo, och det ledde till att många hyresgäster blev mer aktiva i verksamheten. Det höll sedan i sig och spred sig till en liknande relation på Åshöjdsvägen, när man kunde se att engagemanget faktiskt ger resultat. Idag finns det en lokal hyresgästförening och en aktivitetsgrupp i Nykvarn, och Ajla hoppas att engagemanget ska växa ännu mer. - Det finns mer att göra och inte minst många aktiviteter, bland annat för barn, vi skulle vilja utveckla, säger hon. Stor skillnad Britt-Louise Westerberg bor på Åshöjdsvägen och är en av de hyresgäster som har aktiverat sig i det lokala arbetet. - Man kan konstatera att det är en stor skillnad i bolagets attityd gentemot hyresgästerna, säger hon. Idag är det ett större fokus på oss som kunder. - Visst finns det mer att göra - men det är saker man får beta av en efter en, tillägger Britt-Louise. Du som vill möta representanter för både Hyresgästföreningen och Nykvarnsbostäder kommer att få ett gyllene tillfälle att göra det på Lundavägen och Skogsvägen lördagen den 1 februari Då kommer vi ut till områdena, stannar en stund på några olika ställen och lyssnar på förslag, idéer och synpunkter från hyresgästerna, berättar Ajla Hadzijahic. Närmare detaljer om exakta tider och hållplatser kommer att gå ut i information efter årsskiftet. 7

8 Att bygga nya bostäder är eftersatt i hela landet, men just nu har i alla fall ett nytt område snart färdigställts. Maskinförarevägen Det är de 44 tvårumslägenheterna på Maskinföreravägen som är det senaste tillskottet i Nybos bestånd små lägenheter som kan ge ett välkommet alternativ till både unga som söker sin första bostad och kanske för äldre som vill skala ner sitt boende. - De strukturella arbetena utomhus är i stort sett klara, säger tekniske förvaltaren Thorbjörn Wallin. Lägenheterna på Maskinförarevägen är byggda i de modulhus som Nykvarnsbostäder tog över från Karolinska sjukhuset häromåret. - Allt är på plats nu och vi håller på med att bygga loftgångarna, säger Thorbjörn. Därefter är det egentligen bara invändiga arbeten kvar. Värt att notera (se även separat artikel) är att husen ansluts till Nykvarns största bergvärmeanläggning! Tvättstugor Tvättstugor är en av de frågor som engagerar hyresgästerna mest. Det är ett område där alla har synpunkter och önskemål, och där Nykvarnsbostäder lägger ner stor möda på att söka de bästa lösningarna, med den bästa servicen och utrustningen till en rimlig kostnad för hyresgästerna. 8 På gång En del större arbeten pågår, både just nu och löpande framöver - både i form av renoveringar och nybyggnation och i form av underhållsinsatser. Ny fasadskyltar är på väg upp på Nybos fastigheter. - Just nu pågår en stor renovering av tvättstugorna på Åshöjdsvägen, säger tekniske förvaltaren Thorbjörn Wallin. Det är elva tvättstugor som ska ändras till tre helt nya, mer moderna tvättstugor. Det kan låta som en försämring, men kommer i verkligheten att leda till en stor förbättring. - Det blir helt nya och betydligt mer effektiva maskiner, vilket gör att vi också kan få fler tvättider än tidigare, säger Thorbjörn. De gamla tvättstugorna ska dock inte monteras ner direkt. - De får tjäna ut tills det inte lönar sig att hålla dem öppna längre, förklarar Thorbjörn. Ny ytskikt blir det också på golv, väggar och tak för att underlätta att tvättstugorna håller sig fräscha. Arbetena påbörjas i dagarna och allt ska stå klart till våren En annan diskussion har rört tvättstugan på Gammeltorsvägen 1, fortsätter Thorbjörn. Där har vi nu tagit in priser och lagt in en renovering i våra planer. Det blir en renovering på befintlig plats, så tvättstugan ska alltså inte flyttats, vilket har diskuterats tidigare. Arbetet beräknas bli genomfört under Altaner En knäckfråga som står för dörren är hur Nybo ska hantera olika altaner i beståndet. - På vissa håll har hyresgästerna i bottenvåningar byggt egna altaner, säger VD Ann Johansson. Då har man en lång rad olika lösningar, där vi skulle föredra en mer enhetlig lösning. I Södertälje väckte frågan stor debatt för några år sedan, då Telgebostäder beslutade att riva självbyggda altaner - efter upphetsade diskussioner beslutade man dock så småningom att det skulle ske endast vid avflyttning. - Hur vi ska göra i Nykvarn får bli en fråga som vi löser i samråd med hyresgästerna, säger Ann Johansson. Vi får börja med att ta en diskussion på Åshöjdsvägen och i nästa skede kanske på Skogsvägen. Helst skulle hon se att man kunde besluta om att Nybo svarar för att bygga altaner till de lägenheter där så är möjligt, så att man kan hitta generella lösningar och även se till att altanerna underhålls på rätt sätt. - Men det finns olika sätt att gå vidare på, säger hon. Det kan till exempel bli ett system med Tillval. Det får helt enkelt bli föremål för en särskild förhandling med hyresgästerna. Badrum 100 lägenheter i Nybos bestånd har fått stambyte och badrumsrenoveringar genomförda, senast på Norra Stationsvägen 12 och Det är inte bara ett stambyte, som ju är ett jättejobb i sig, säger Thorbjörn Wallin. Vi passar på att samtidigt renovera badrummen och se över el och ventilation. Trots den massiva insatsen har man 300 lägenheter kvar att ta itu med när det gäller stambyte och renoveringar ett behov som bottnar i att Nykvarnsbostäder blev ett helt nytt bolag vid kommundelningen 1999, då fastigheterna i Nykvarn bröts ut från Telgebostäder. - I nästa etapp med start i vår planerar vi att ta itu med Lundavägen, säger Thorbjörn Wallin. Det är värt att påpeka att det är en stor investering, men att insatserna samtidigt ger anledning att planera på ett nytt sätt för framtiden. - Vi renoverar inte bara rätt upp och ner, säger Thorbjörn Wallin. Vi ser över energisituationen för framtiden vi kan ju räkna med att det kommer att bli allt strängare krav i framtiden, och då gäller det att vara beredda med rätt installationer.

9 De nybyggda fastigheterna på Maskinförarevägen värms upp med Nykvarns största bergvärmeanläggning. Miljösatsningar på gång I förvaltningen av bostäder är det idag en allmän regel att hålla ett öga på en hållbar utveckling och energibesparingar. Men det finns också några mer konkreta exempel på miljöinsatser i Nybos bestånd. I moderniseringen av teknik och ny utrustning till exempel när man ska renovera en tvättstuga med nya maskiner är det numera ett självklart inslag att ta i beaktande hur maskiner miljöklassas. I några fall går man också ett steg längre. LED-belysning Som ett resultat av önskemål från hyresgästerna om bättre belysning för ökad trygghet pågår en renovering på Norra Stationsvägen och Skogsvägen 1. - Vi byter ut hela belysningen i källargångarna, berättar förvaltningschef Björn Wredenmark. I samband med det byter vi också de gamla lamporna mot ny LED-belysning, vilket alltså innebär att vi också byter ut hela armaturerna. Belysningen styrs av närvarokänning, vilket innebär att de tänds när du närmar dig lampan. På så sätt slår man två flugor i en smäll bytet medför bättre belysning och tryggare miljö samtidigt som det sparar på både miljö och arbete. - Hur mycket vi sparar i energikostnad vet vi ännu inte, men samtidigt ska lamporna inte behöva röras på 15 år, så re- noveringen sparar mycket arbete, säger Björn. Största bergvärmeanläggningen Tekniske förvaltningschefen Thorbjörn Wallin är bland annat sysselsatt med att ta fram en mer långsiktig miljöpolicy för bolaget. - Det är en komplex uppgift, där man också måste vara realistisk och ställa effekten av insatser i relation till kostnaderna, påpekar han. Där har vi redan påbörjat ett arbete med att lägga upp nya system för förbrukning av el, vatten och värme. Men det finns en hel del kvar att göra där. Samtidigt har Nybo just färdigställt ett stort miljöprojekt kommunens största bergvärmeanläggning. - Det rör sig om de 44 nybyggda lägenheterna på Maskinförarevägen som kopplas till ett stort, vattenburet bergvärmesystem, berättar Thorbjörn. Det visade sig i praktiken orimligt att koppla fastigheterna till fjärrvärmesystemet, varför Nybos styrelse tog det innovativa beslutet att låta hela fastigheten värmas upp med bergvärme. NyboNytt Var försiktig med juleljusen! Nu när vi närmar oss julen kan det vara på sin plats att påminna om säkerheten med lebande ljus. - Lämna aldrig ljusen brinnande när du lämnar lägenheten, säger Leila Halvardsson på Kundservice. Och försäkra dig om att alla ljus är släckta innan du går till sängs. n n n Brandvarnare På samma tema: se till att det finns fräscha batterier i brandvarnaren. - Om du av någon anledning inte kan kolla det själv kontakta oss, så hjälper någon av våra fastighetsskötare dig med kollen, säger Leila Halvardsson. n n n Brandfilt En sista sak på ämnet brandsäkerhet du kan få en brandfilt alldeles gratis. Bara att hämta på kontoret. - En brandfilt är perfekt för att släcka små bränder, om olyckan ändå skulle vara framme, säger förvaltare Björn Wredenmark. Den är eldfast och används för att kasta över små bränder så att man kväver elden. n n n En brandfilt kan komma väl till pass om olyckan är framme - bara att hämta på kontoret hos Leila Halvardsson. 9

10 Satsning på utemiljö och allmänna utrymmen I de nya ambitionerna för Nykvarnsbostäder är ett av prioriterade områdena att utveckla utemiljön och allmänna utrymmen entréer, trapphus, källare och tvättstugor, till exempel. Det är ett arbete som redan har kommit igång i full skala. Hyresgästundersökningen visar att Nykvarnsbostäders kunder i stort sett är nöjda med lägenheternas planlösning, läget på fastigheterna, grannrelationer och liknande. Glädjande besked, som också ger företaget möjligheten att rikta lite större uppmärksamhet på andra frågor för att utveckla boendet. Lekplatser Lekplatser är ett område där landets samtliga bostadsföretag har varit aktiva de senaste åren, sedan nya EU-regler för ett tiotal år sedan satte nya krav på hur de skulle se ut. - Gatu- och parkavdelningen har utbil- dats i lekplatsbesiktning, berättar Leila Halvardsson på Kundservice. Som ett resultat har samtliga Nybos lekplatser nu blivit besiktigade, och det man har upptäckt vara riskabelt har tagits bort. I ett första skede handlar det nämligen om att säkerställa att alla lekplatser är helt säkra för barnen när de leker där något som inte har varit alldeles självklart förr om åren, innan klara säkerhetsregler fanns. - Med de nya reglerna har vi hittat vissa äldre, ganska slitna, lekplatser som hade ganska många så kallade A-fel, säger Leila. Det är fel som kan vara farliga och där vi alltså har åtgärdat redskapet direkt. Fräscha upp I nästa steg handlar det om att renovera, modernisera och fräscha upp lekplatserna. - Det är en process som görs i samråd med hyresgästerna, förklarar Leila. Som exempel tar hon den nya lekplatsen vid Skogsvägen 15-27, som har fått sitt utseende efter samrådsmöten med hyresgästerna. - Vi har också haft samrådsmöten med hyresgästerna på Åshöjdsvägen och fått in bra synpunkter där, fortsätter Leila. Det har bland annat lett till att vi har anlagt en liten bandyplan med gummiasfalt där för spontan lek och idrott. Under 2014 ska arbetena med att fräscha upp lekplatserna fortsätta med fler insatser. Källare och trapphus Källare, källarförråd och trapphus är sa- Den nya spontanidrottsplatsen på Åshöjdsvägen är resultatet av den översyn av lekplatser som genomförs i samråd med hyresgästerna. 10

11 Att modernisera lekplatserna är en process som görs i samråd med hyresgästerna. lysning som dessutom är närvarostyrd den tänds alltså allt eftersom man rör sig i utrymmena och släcks så småningom när man har passerat. En annan viktig insats är förstås städningen, där Nybo har utökat frekvensen i trapphusen med en dag i veckan under vintersäsongen, Låssystem På samma sätt har låssystemen bytts ut för ökad säkerhet men också för att hänga med i tiden. - Låsen var helt enkelt för gamla, säger Björn Wredenmark. Tillverkarna håller bara med reservdelar och nya ker som alltid har stor betydelse för hur hyresgästerna trivs i sitt boende. - En del i det är känslan av trygghet, säger Leila Halvardsson. Att det är rent, ljust och känns tryggt är en viktig säkerhetsfråga och minst lika viktigt för trivseln. De genomförda och pågående arbetena med ommålning av källarna på Gammeltorpsvägen och Lundavägen är ett viktigt sådant exempel, liksom den ommålning av trapphusen som genomförs där. - När det gäller belysningen har vi passat på att modernisera den ordentligt, berättar förvaltare Björn Wredenmark. Det är en helt ny, energisnål, LED-benycklar ett visst antal år, så nu har vi passat på att uppgradera samtliga lås i portar, lägenheternas ytterdörrar och källardörrar till nya versioner. Arbetena är genomförda i fastigheterna på Åshöjdsvägen och Norra Stationsvägen och pågår nu på Lundavägen och Gammeltorpsvägen 1 A-F. Övrigt utomhus Efter synpunkter i hyresgästundersökningen Aktiv Bo kom det också fram flera synpunkter på insatser som kunde göras. - Bland annat har vi köpt in och satt upp utemöbler på några ställen, och fler är på gång, förklarar Leila Halvardsson. Byte av entréportar på Gammeltorpsvägen 5 och nya skärmtak är en annan insats som har höjt utemiljön, liksom anskaffandet av buskar och plantor för att fräscha upp grönytor något som också är resultatet av kundernas önskemål och kommer att samordnas med parkavdelningen framöver. - De har rätt kompetens när det gäller träd och buskar och kommer att ge oss snygga och lättskötta gårdar, säger Leila. En förstärkning är Per Hagman, som under några timmar om dagen ägnar sig åt att hålla snyggt på gårdar och i allmänna utrymmen. NyboNytt kommer att ge löpande information om pågående arbeten aktuella projekt och insatser går också att följa löpande på Nybos hemsida. Den nya lekplatsen på Skogsvägen är också resuötatet av en bred dialog i området. Klipp ner julgranen! Containern kommer 2 januari NyboNytt När julen är förbi är det dags att fundera på vad du ska göra av den kasserade granen. - Den får absolut inte slängas ut på gården, säger Björn Wredenmark. En gran är att betrakta som trädgårdsavfall och ska köras till återvinningscentralen i Tveta. Men det finns ett annat sätt. - Klipp ner granen och lägger den i en säck, säger Björn. Då kan du kasta den i containern för grovsopor, så tar vi hand om den. n n n Apropå containern för grovsopor så kommer den ju vanligen den sista onsdagen i månaden. - Men på grund av julhelgerna har vi flyttat den sista placeringen för året och ställer i stället upp containern torsdagen den 2 januari, säger Björn Wredenmark. Att containern numera finns att tillgå endast en eftermiddag i månaden beror på att den måste vara bemannad. - Tidigare respekterades inte det faktum att den är till för grovsopor, och allt möjligt avfall slängdes där, förklarar Björn Wredenmark. - Det kostade oss ungefär en kvarts miljon kronor om året i böter så nu måste vi dessvärre ha den bemannad, vilket innebär att vi måste dra ner på den tid den kan stå framme. n n n 11

12 Nya hemsidan: Raka rör i informationen! Du som ännu inte har besökt hemsidan www nykvarnsbostader se gör det! Det är idag en modern och brukarvänlig plats för både information och för kontakter mellan företag och kunder. - Vi har ägnat mycket tid åt att ta fram vilken information som är viktig för kunderna att hitta på hemsidan, säger Leila Halvardsson på Kundservice. Nyttig information I botten finns givetvis en stor mängd nyttig information i frågor som är centrala i boendet. I menyn finns information om vad som gäller vi in- och avflyttning, vilka boenderegler som gör att vi kan leva sida vid sida på bästa sätt, praktiska tips om lägenhetsvård, om sophantering och om tvättstugorna. - En viktig aspekt är att hålla hemsidan uppdaterad hela tiden, fortsätter Leila. Därför har vi också en deltidstjänst som bara arbetar med att hålla hemsidan aktuell. Eftersom saker händer hela tiden är För ett modernt företag som menar allvar med att satsa på kundrelationer är en levande hemsida ett oumbärligt verktyg. Därför har Nykvarnsbostäders nya hemsida utvecklats till ett användbart hjälpmedel för både företaget och framför allt för kunderna. detta också alltid viktigt att informera om aktuella projekt, om driftstörningar som kan uppstå eller om andra nyheter som rör bolaget och kunderna hör till grundstenarna i ett gott kundfokus. Snabba reaktioner På hemsidan kan du sköta en stor del av dina ärenden här kan du söka bostad, men också göra felanmälan när det gäller såväl bostaden som verksamhetslokaler och gata, park, vatten och avlopp, eftersom även dessa verksamheter numera ligger under Nykvarnsbostäder. - Ett av de kanske viktigaste verktygen vi har på hemsidan är möjligheten att lämna synpunkter på vårt arbete och komma med förslag, idéer, synpunkter och kritik, säger Leila Halvardsson. - Det är ett system som finns i hela Nykvarns kommun och som fungerar särskilt bra hos oss på Nykvarnsbostäder. Vi får in bra och värdefulla synpunkter som är ett viktigt stöd i vårt arbete vad är vi bra på, vad behöver vi göra bättre, vad behöver vi titta närmare på och så vidare. Nykvarnsbostäder har också en strikt policy när det gäller hur man tar emot anmälningar och synpunkter från kunderna. - Det ska gå snabbt att få besked, säger Leila. Vi ska snabbt återkoppla att vi har tagit emot meddelandet och sedan återkomma med hur ärendet fortsätter. Om det är något vi kan åtgärda direkt ska vi meddela det, i annat fall ska vi berätta hur, vem, när och vad som ska ske. Använd hemsidan! På hemsidan kan du dels få aktuell information om vad som händer och praktiska tips om brandskydd, kabel-tv, bredband och mycket annat. Här finns också mer detaljerad information om våra verksamheter och om vilka som jobbar på de olika avdelningarna. - Vi är nöjda med hur hemsidan utvecklas och används, säger Leila Halvardsson. Men även den kan förstås vara föremål för synpunkter, så vi tar tacksamt emot även synpunkter på hur den kan förbättras. På hemsidan kan du också ladda ner blanketter för autogiro, för godkännande av lägenhetsbyte och ansökan om tillstånd för att hyra ut lägenheten i andra hand. Men kom ihåg att det är vad som finns på hemsidan just nu det utvecklas hela tiden och nya saker kommer till. Den nya hemsidan är ett levande och användbart verktyg för både information och utbyte av synpunkter. 12 Använd hemsidan det är din enklaste och rakaste kanal till Nykvarnsbostäder!

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010 Sammanställning av boendeenkäten februari 21 Deltagare: Bostadsrätter: 34 st Hyresrätt: 5 st Bortfall: 139 st (78%). Vad är viktigast att åtgärda? Viktiga åtgärder 3 25 2 15 1 5 Andel Trapphus Utemiljö

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

dags för fräschare garage och modernare gård

dags för fräschare garage och modernare gård Rissneleden 17 95 dags för fräschare garage och modernare gård Vi jobbar med förnyelsen patricia persson projektsamordnare Håller i kontakten med hyresgästerna under arbetet med förnyelsen. caroline cerbach

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig?

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig? Sammanställning av boendeundersökning 216 Inledning Nu håller du i din hand sammanställningen av boendeundersökningen som genomfördes i maj 216. Vi kan glädjande meddela att 63 lägenheter deltog i undersökningen.

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

ULLARED! Detta gigantiska köpcentrum. Det är många som frågat om vi inte kan ordna en resa dit. Absolut det kan vi. Mera info om detta i bladet.

ULLARED! Detta gigantiska köpcentrum. Det är många som frågat om vi inte kan ordna en resa dit. Absolut det kan vi. Mera info om detta i bladet. Nyhetsbrevet Nr 3 Invigningen närmar sig Av vårt nya hus. Men först skall vi ha visningar dels för de hyresgäster som tecknat avtal där, men vi kommer även att ha visningar för våra övriga hyresgäster

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Karaffen - vårt största bygge någonsin

Karaffen - vårt största bygge någonsin NR 2 JUNI 2014 Karaffen - vårt största bygge någonsin VD har ordet Förbättringar efter boenkät Om vinterväghållningen Möt Robban - vår egen målare Underhållsplaner tas fram Lägenhetsunderhåll - så gör

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Maj 2015 Sid 1 Information om stambytet Byggstarten är

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Information från A-Ö för alla boende

Information från A-Ö för alla boende Information från A-Ö för alla boende Uppdaterad augusti 2013 Välkommen till Söderby 2:14 Vi har sammanställt allmän information för alla boende i området. Helt enkelt ett litet ABC för alla oss som bor

Läs mer

Inbjudan till adventskaffe andra advent kl Hjärtligt välkomna! I detta nr:

Inbjudan till adventskaffe andra advent kl Hjärtligt välkomna! I detta nr: nr 3/2012 nov - dec I detta nr: Café Rimsmeden Adventskaffe Styrelsen informerar Vicevärden informerar Talong till tomten Nästa nummer beräknas komma ut i mitten av mars 2012. Lämna in annonser eller annat

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Mitt förslag är därför att föreningen köper in några mätare för utlåning.

Mitt förslag är därför att föreningen köper in några mätare för utlåning. Högdalen 2013-01-20 Elmätning Av någon outgrundlig anledning så har elmätarna placerats nere i ett låst rum i källaren. Ur miljösynpunkt är detta ingen bra placering då vi boende inte kan på ett lätt sätt

Läs mer

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år 2002 BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 2 år r 2002 Hej alla medlemmar! Detta blad innehåller lite blandat. Information om gårdsarbetet, bredbandet, några viktiga datum i kalendern samt en sida som handlar

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET FULLMAKT FÖR ATT HÄMTA NYCKLAR I MITT STÄLLE. Jag ger följande person tillstånd att hämta ut mina lägenhetsnycklar i mitt ställe: För- och efternamn GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET Produktnummer på kontraktet

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer